Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984

Basic Study Information

ADP - IDNo: LOL84
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL84_V1
Main author(s):
 • Rus, Veljko
Co-workers:
 • Antončič, Vojko
 • Boh, Katja
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Drobnič, Sonja
 • Jezernik, Mišo
 • Mandič, Srna
 • Pešec, Mojca
 • Svetlik, Ivan
 • Tomc, Gregor
 • Verlič-Dekleva, Barbara
Data file producer:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani. (Ljubljana; 1984)

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Study Content

Keywords:

bivalno okolje, družinska situacija, zdravstveno stanje, prosti čas, javna aktivnost

Keywords ELSST:
PROSTOČASNA DEJAVNOST, PROSTI ČAS, ZADOVOLJSTVO, ZDRAVJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, DRUŽBENO ŽIVLJENJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
javno mnenje
socialni indikatorji


Abstract:

Prvi tematski sklop je opis družinske situacije v respondentovem otroštvu (do 15. leta), vključno z izobrazbo očeta in matere. Sledijo podatki o selitvah. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja. Poglavje o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini; motnje v bivalnem okolju; stike s sosedi. Vključene so tudi: podrobna sestava gospodinjstva, izvenšolske aktivnosti otrok, način varstva in čas, ki ga preživijo z respondentom, vzgojni problemi, poklic in izobrazba partnerja. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, zdravstvenih navadah, zdravljenju, kvaliteti zdravstvenih uslug, vprašanja o kajenju in pitju alkoholnih pijač. Zaposlitev, delovni pogoji, zaslužek, odnos do nadrejenih, brezposelnost, iskanje druge zaposlitve predstavljajo posebno področje ocenjevanja kakovosti delovnega življenja. Opisana je razporeditev delovnega časa, preživljanje dopusta, počitnic in prostega časa. Za izbrane podpopulacije so vključene značilnosti študija, preživljanja obdobja upokojitve. Vprašani poročajo o ekonomskem stanju in premoženju lastnega gospodinjstva in o varčevalnih navadah. Ocenili so občutek ogroženosti zaradi kriminala. Poročajo o lastni javni in politični aktivnosti, članstvu v društvih in organizacijah, obiskovanju cerkve. Na koncu ocenijo še pogoje življenja nasploh ter izboljšanje v primerjavi s 5-6 let nazaj. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, poklic, leto rojstva, sodelovanje v NOB, velikost kraja in tip urbanosti, regijo.

Methodology


Collection date: 1984
Date of production: 1984
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 15 let, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po šest oseb. Vzorec je izdelan po Blejčevem modelu (140×3×6; ciljna velikost N=2520). Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Basic Data File Description

Title of Data file: LOL84 - Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984 [datoteka podatkov], 1984

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 1217
 • number of units: 2471

Additional information:

Pri vnosu podatkov kontrola vnosa ni bila zagotovljena. ADP je delno očistil podatke.

Manjkajoči podatki, tudi preskoki so ponekod označeni z vrednostmi -1 ali praznim mestom.

Variable list

VPRAS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 1 3773 1869.381 1090.894

Valid range from 1 to 3773

OKOLIS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 948 70.609 47.613

Valid range from -1 to 948

OBCINA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 1 83 32.333 17.594

Valid range from 1 to 83

VPRAS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 1 3773 1869.381 1090.894

Valid range from 1 to 3773

OKOLIS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 948 70.609 47.613

Valid range from -1 to 948

OBCINA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 1 83 32.333 17.594

Valid range from 1 to 83

KRAJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 420 207.946 121.997

Valid range from -1 to 420

VELKRAJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2445 26 1 5 2.641 1.409

Valid range from 1 to 5

TIPKS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2443 28 1 3 2.052 0.915

Valid range from 1 to 3

DATUM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 66 16.474 10.538

Valid range from -1 to 66

MESEC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 84 5.536 1.689

Valid range from -1 to 84

LETO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 87 83.688 5.045

Valid range from -1 to 87

URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 41 14.814 3.398

Valid range from -1 to 41

MINUTE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 66 20.97 17.568

Valid range from -1 to 66

V1A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2454 17 1 2 1.872 0.334

Valid range from 1 to 2

V1B

Value 131205 Frequency
-1 2154
1 3
2 10
3 115
4 4
5 10
6 8
7 29
8 79
9 42
10 3
11 13
12 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 12

V1C

Value 141204 Frequency
-1 2150
1 4
2 11
3 118
4 3
5 9
6 7
7 30
8 70
9 57
10 2
11 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 11

V1D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 2129 1 8 2.091 1.558

Valid range from 1 to 8

V2A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2453 18 1 2 1.829 0.377

Valid range from 1 to 2

V2B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 2050 1 9 4.062 2.516

Valid range from 1 to 9

V3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2436 35 1 5 2.674 1.292

Valid range from 1 to 5

V4A

Value 191199 Frequency
-1 46
1 666
2 386
3 400
4 161
5 509
6 10
7 169
8 4
9 38
10 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 10

V4B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2426 45 1 2 1.436 0.496

Valid range from 1 to 2

V4CA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 1445 1 2 1.485 0.5

Valid range from 1 to 2

V4CB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 1441 1 2 1.436 0.496

Valid range from 1 to 2

V4CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 1442 1 2 1.432 0.496

Valid range from 1 to 2

V5A

Value 241194 Frequency
-1 42
1 833
2 503
3 701
4 56
5 150
6 15
7 134
8 1
9 17
10 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 10

V5B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2436 35 1 2 1.317 0.465

Valid range from 1 to 2

V5CA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 1696 1 2 1.782 0.413

Valid range from 1 to 2

V5CB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 1717 1 2 1.41 0.492

Valid range from 1 to 2

V5CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 1724 1 2 1.064 0.245

Valid range from 1 to 2

V6A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2448 23 1 2 1.737 0.441

Valid range from 1 to 2

V6B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 1795 1 2 1.777 0.417

Valid range from 1 to 2

V7A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2441 30 1 2 1.925 0.264

Valid range from 1 to 2

V7B

Value 321186 Frequency
-1 196
1 564
2 473
3 353
4 277
5 185
6 138
7 91
8 58
9 54
10 39
11 15
12 11
13 10
14 3
15 3
16 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 16

V8A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2454 17 1 2 1.187 0.39

Valid range from 1 to 2

V8BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
381 2090 1 2 1.16 0.367

Valid range from 1 to 2

V8BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 2068 1 2 1.295 0.457

Valid range from 1 to 2

V8BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 2071 1 2 1.345 0.476

Valid range from 1 to 2

V8BD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 2063 1 2 1.478 0.5

Valid range from 1 to 2

V8BE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
379 2092 1 2 1.071 0.258

Valid range from 1 to 2

V9A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2453 18 1 2 1.458 0.498

Valid range from 1 to 2

V9B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1140 1331 1 2 1.492 0.5

Valid range from 1 to 2

V10A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 1151 1 2 1.802 0.398

Valid range from 1 to 2

V10B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 83 5.875 20.513

Valid range from -1 to 83

V11AOBC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 65 14.151 21.412

Valid range from -1 to 65

V11AREP

Value 441174 Frequency
-1 1151
1 70
2 5
3 95
4 7
5 1089
6 35
7 2
8 7
9 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 9

V11B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1311 1160 1 5 2.176 1.27

Valid range from 1 to 5

V11C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 72 9.871 11.801

Valid range from -1 to 72

V12A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1325 1146 1 2 1.267 0.443

Valid range from 1 to 2

V12B

Value 481170 Frequency
-1 2111
1 235
2 91
3 18
4 6
5 3
6 2
7 1
8 1
10 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 10

V13

Value 491169 Frequency
-1 1259
1 578
2 410
3 136
4 45
5 21
6 7
7 3
8 4
9 2
10 1
11 1
13 2
15 1
16 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 16

V14A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 84 34.666 34.337

Valid range from -1 to 84

V14B

Value 511167 Frequency
-1 1150
1 328
2 328
3 3
4 5
5 358
6 12
7 51
8 10
9 15
10 124
11 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 11

V15LETO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 84 53.051 31.73

Valid range from -1 to 84

V15INST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 2463 1 5 2 1.852

Valid range from 1 to 5

V16A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2463 8 1 4 1.693 1.099

Valid range from 1 to 4

V16B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 31 2.314 8.215

Valid range from -1 to 31

V17A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 400 70.781 35.442

Valid range from -1 to 400

V17B

Value 571161 Frequency
-1 21
1 313
2 895
3 768
4 302
5 127
6 30
7 10
8 2
9 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 9

V17C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2456 15 1 2 1.989 0.104

Valid range from 1 to 2

V17D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2441 30 1 5 2.508 1.012

Valid range from 1 to 5

V18A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2462 9 1 2 1.959 0.198

Valid range from 1 to 2

V18B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2462 9 1 2 1.757 0.429

Valid range from 1 to 2

V18C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2462 9 1 2 1.799 0.401

Valid range from 1 to 2

V18D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2462 9 1 2 1.824 0.381

Valid range from 1 to 2

V18E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2459 12 1 2 1.833 0.373

Valid range from 1 to 2

V18F

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2462 9 1 2 1.515 0.5

Valid range from 1 to 2

V18G

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2096 375 1 2 1.009 0.0948

Valid range from 1 to 2

V19A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2441 30 1 2 1.228 0.42

Valid range from 1 to 2

V19B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571 1900 1 2 1.629 0.484

Valid range from 1 to 2

V19C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2440 31 1 2 1.94 0.238

Valid range from 1 to 2

V19D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 2303 1 2 1.53 0.501

Valid range from 1 to 2

V20AA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2463 8 1 2 1.913 0.282

Valid range from 1 to 2

V20AB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2464 7 1 2 1.914 0.28

Valid range from 1 to 2

V20AC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2466 5 1 2 1.931 0.253

Valid range from 1 to 2

V20AD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2466 5 1 2 1.68 0.467

Valid range from 1 to 2

V20AE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.082 0.275

Valid range from 1 to 2

V20AF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.016 0.126

Valid range from 1 to 2

V20BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.139 0.346

Valid range from 1 to 2

V20BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2463 8 1 2 1.501 0.5

Valid range from 1 to 2

V20BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.443 0.497

Valid range from 1 to 2

V20BD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.007 0.0852

Valid range from 1 to 2

V20BE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.018 0.134

Valid range from 1 to 2

V21A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.348 0.476

Valid range from 1 to 2

V21B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2465 6 1 2 1.542 0.498

Valid range from 1 to 2

V22A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2444 27 1 2 1.097 0.296

Valid range from 1 to 2

V22B

Value 851133 Frequency
-1 275
2 369
3 501
4 754
5 336
6 144
7 55
8 27
9 6
10 1
11 2
12 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0

Valid range from -1 to 12

V23

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2231 240 1 2 1.641 0.48

Valid range from 1 to 2

V24A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2448 23 1 2 1.824 0.381

Valid range from 1 to 2

V24B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
436 2035 1 4 1.592 1.012

Valid range from 1 to 4

V25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2448 23 1 2 1.301 0.459

Valid range from 1 to 2

V26

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 1739 1 9 1.482 1.306

Valid range from 1 to 9

V27A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 1904 1 5 1.628 1.261

Valid range from 1 to 5

V27B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 1902 1 2 1.167 0.373

Valid range from 1 to 2

V27C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 370000 2603.371 19221.256

Valid range from -1 to 370000

V28

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1669 802 1 2 1.708 0.455

Valid range from 1 to 2

V29

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1179 1292 1 5 2.851 1.329

Valid range from 1 to 5

V30A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 1724 1 2 1.466 0.499

Valid range from 1 to 2

V30BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 2122 1 2 1.347 0.477

Valid range from 1 to 2

V30BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 2121 1 2 1.506 0.501

Valid range from 1 to 2

V30BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 2123 1 2 1.193 0.395

Valid range from 1 to 2

V30BD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 2124 1 2 1.02 0.141

Valid range from 1 to 2

V30BE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 2124 1 2 1.078 0.268

Valid range from 1 to 2

V30BF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 2122 1 2 1.367 0.483

Valid range from 1 to 2

V30BG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 2123 1 2 1.155 0.363

Valid range from 1 to 2

V30BH

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 2122 1 2 1.708 0.455

Valid range from 1 to 2

V30BI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 2123 1 2 1.379 0.486

Valid range from 1 to 2

V30BJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 2123 1 2 1.244 0.43

Valid range from 1 to 2

V30BK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 2125 1 2 1.118 0.324

Valid range from 1 to 2

V31A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 1728 1 2 1.357 0.479

Valid range from 1 to 2

V31BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 2203 1 2 1.164 0.371

Valid range from 1 to 2

V31BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 2205 1 2 1.113 0.317

Valid range from 1 to 2

V31BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.022 0.148

Valid range from 1 to 2

V31BD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.004 0.0612

Valid range from 1 to 2

V31BE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.011 0.106

Valid range from 1 to 2

V31BF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.037 0.19

Valid range from 1 to 2

V31BG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.022 0.148

Valid range from 1 to 2

V31BH

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 2203 1 2 1.922 0.269

Valid range from 1 to 2

V31BI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.154 0.361

Valid range from 1 to 2

V31BJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.142 0.35

Valid range from 1 to 2

V31BK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 2204 1 2 1.03 0.171

Valid range from 1 to 2

V32A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 1726 1 2 1.463 0.499

Valid range from 1 to 2

V32BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 2125 1 2 1.052 0.222

Valid range from 1 to 2

V32BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 2127 1 2 1.006 0.0761

Valid range from 1 to 2

V32BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 2127 1 2 1.003 0.0539

Valid range from 1 to 2

V32BD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 2128 1 2 1.009 0.0932

Valid range from 1 to 2

V32BE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 2128 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

V32BF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 2127 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

V32BG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 2127 1 2 1.009 0.0931

Valid range from 1 to 2

V32BH

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 2124 1 2 1.977 0.15

Valid range from 1 to 2

V32BI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 2126 1 2 1.104 0.306

Valid range from 1 to 2

V32BJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 2127 1 2 1.093 0.291

Valid range from 1 to 2

V32BK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 2127 1 2 1.041 0.198

Valid range from 1 to 2

V33A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 1721 1 2 1.713 0.453

Valid range from 1 to 2

V33B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 1938 1 2 1.82 0.385

Valid range from 1 to 2

V33C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 20000 506.403 1761.775

Valid range from -1 to 20000

V34A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 1726 1 2 1.111 0.315

Valid range from 1 to 2

V34B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 1911 1 7 2.163 1.721

Valid range from 1 to 7

V35A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1336 1135 1 2 1.546 0.498

Valid range from 1 to 2

V35B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 10000 480.648 997.954

Valid range from -1 to 10000

V35C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 1741 1 2 1.032 0.175

Valid range from 1 to 2

V36

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 99999 5460.073 5057.607

Valid range from -1 to 99999

V37A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2458 13 1 2 1.243 0.429

Valid range from 1 to 2

V37B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
601 1870 1 2 1.616 0.487

Valid range from 1 to 2

V37C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 2244 1 4 1.952 1.161

Valid range from 1 to 4

V38AA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2341 130 1 3 1.748 0.49

Valid range from 1 to 3

V38AB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2340 131 1 3 1.721 0.511

Valid range from 1 to 3

V38AC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2349 122 1 3 1.537 0.616

Valid range from 1 to 3

V38AD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2342 129 1 3 1.602 0.605

Valid range from 1 to 3

V38AE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2340 131 1 3 1.677 0.558

Valid range from 1 to 3

V38AF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2342 129 1 3 1.518 0.566

Valid range from 1 to 3

V38AG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2331 140 1 3 1.236 0.465

Valid range from 1 to 3

V38AH

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2337 134 1 3 1.656 0.539

Valid range from 1 to 3

V38AI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2338 133 1 3 1.695 0.52

Valid range from 1 to 3

V38AJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 132 1 3 1.876 0.417

Valid range from 1 to 3

V38AK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2344 127 1 3 1.788 0.583

Valid range from 1 to 3

V38AL

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2344 127 1 3 1.802 0.545

Valid range from 1 to 3

V38AM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2351 120 1 3 1.855 0.62

Valid range from 1 to 3

V38AN

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 132 1 3 1.407 0.525

Valid range from 1 to 3

V38AO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2342 129 1 3 1.618 0.554

Valid range from 1 to 3

V38AP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 132 1 3 1.531 0.546

Valid range from 1 to 3

V38AR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2341 130 1 3 1.758 0.461

Valid range from 1 to 3

V38AS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 132 1 3 1.678 0.486

Valid range from 1 to 3

V38AT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 132 1 3 1.545 0.535

Valid range from 1 to 3

V38AU

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 132 1 3 1.438 0.512

Valid range from 1 to 3

V38AV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2341 130 1 3 1.326 0.528

Valid range from 1 to 3

V38AZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2332 139 1 3 1.441 0.517

Valid range from 1 to 3

V38C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2286 185 0 4 0.162 0.456

Valid range from 0 to 4

V39AA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2333 138 1 3 1.468 0.617

Valid range from 1 to 3

V39AB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2335 136 1 3 1.559 0.645

Valid range from 1 to 3

V39AC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2346 125 1 3 1.682 0.703

Valid range from 1 to 3

V39AD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2337 134 1 3 1.448 0.621

Valid range from 1 to 3

V39AE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2331 140 1 3 1.583 0.603

Valid range from 1 to 3

V39AF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2326 145 1 3 1.408 0.571

Valid range from 1 to 3

V39AG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2331 140 1 3 1.414 0.565

Valid range from 1 to 3

V39AH

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2351 120 1 3 1.541 0.739

Valid range from 1 to 3

V39AI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2336 135 1 3 1.532 0.582

Valid range from 1 to 3

V39AJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2329 142 1 3 1.225 0.434

Valid range from 1 to 3

V39AK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2335 136 1 3 1.334 0.512

Valid range from 1 to 3

V39AL

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2339 132 1 3 1.686 0.557

Valid range from 1 to 3

V39AM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2329 142 1 3 1.447 0.536

Valid range from 1 to 3

V39AN

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2321 150 1 3 1.344 0.493

Valid range from 1 to 3

V39C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2336 135 0 5 0.0796 0.348

Valid range from 0 to 5

V39DA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2088 383 1 2 1.524 0.5

Valid range from 1 to 2

V39DB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2088 383 1 2 1.452 0.498

Valid range from 1 to 2

V39DC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2084 387 1 2 1.238 0.426

Valid range from 1 to 2

V39DD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2088 383 1 2 1.112 0.316

Valid range from 1 to 2

V39DE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2085 386 1 2 1.048 0.215

Valid range from 1 to 2

V40A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2453 18 1 3 1.756 0.897

Valid range from 1 to 3

V40B

Value 1881030 Frequency
1 624
2 1146
3 692
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2462 9

Valid range from 1 to 3

V40C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2460 11 1 3 1.454 0.724

Valid range from 1 to 3

V41A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2464 7 1 3 1.297 0.625

Valid range from 1 to 3

V41B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2461 10 1 3 1.064 0.306

Valid range from 1 to 3

V41C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2461 10 1 3 1.223 0.563

Valid range from 1 to 3

V41D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2460 11 1 3 1.184 0.525

Valid range from 1 to 3

V41E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2460 11 1 3 1.28 0.601

Valid range from 1 to 3

V41F

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2460 11 1 3 1.188 0.494

Valid range from 1 to 3

V41G

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2458 13 1 3 1.204 0.522

Valid range from 1 to 3

V42A

Value 1971021 Frequency
1 29
2 405
3 2034
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2468 3

Valid range from 1 to 3

V42B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2438 33 1 2 1.975 0.157

Valid range from 1 to 2

V42C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2376 95 1 2 1.742 0.438

Valid range from 1 to 2

V43

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2455 16 1 2 1.757 0.429

Valid range from 1 to 2

V44A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1857 614 1 2 1.693 0.461

Valid range from 1 to 2

V44B1A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 1906 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

V44B1B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 84 11.143 22.88

Valid range from -1 to 84

V44B1C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 1907 1 2 1.55 0.498

Valid range from 1 to 2

V44B1D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 1907 1 3 1.246 0.588

Valid range from 1 to 3

V44B2A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 2171 2 2 2 0

Valid range from 2 to 2

V44B2B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 78 5.185 17.097

Valid range from -1 to 78

V44B2C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 2177 1 2 1.544 0.499

Valid range from 1 to 2

V44B2D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 2177 1 3 1.187 0.556

Valid range from 1 to 3

V44B3A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 2348 3 3 3 0

Valid range from 3 to 3

V44B3B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 81 1.528 11.193

Valid range from -1 to 81

V44B3C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2349 1 2 1.492 0.502

Valid range from 1 to 2

V44B3D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 2353 1 3 1.237 0.609

Valid range from 1 to 3

V44B4A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 2414 4 4 4 0

Valid range from 4 to 4

V44B4B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 69 0.208 7.954

Valid range from -1 to 69

V44B4C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 2414 1 2 1.614 0.491

Valid range from 1 to 2

V44B4D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 2415 1 3 1.25 0.667

Valid range from 1 to 3

V44B5A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 2442 5 5 5 0

Valid range from 5 to 5

V44B5B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 64 -0.376 5.755

Valid range from -1 to 64

V44B5C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 2442 1 2 1.483 0.509

Valid range from 1 to 2

V44B5D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 2442 1 3 1.138 0.516

Valid range from 1 to 3

V44B6A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 2457 6 6 6 0

Valid range from 6 to 6

V44B6B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 65 -0.69 4.134

Valid range from -1 to 65

V44B6C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 2457 1 2 1.5 0.519

Valid range from 1 to 2

V44B6D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 2457 1 3 1.286 0.611

Valid range from 1 to 3

V44B7A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 2462 7 7 7 0

Valid range from 7 to 7

V44B7B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 64 -0.797 3.368

Valid range from -1 to 64

V44B7C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 2462 1 2 1.333 0.5

Valid range from 1 to 2

V44B7D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 2462 1 3 1.222 0.667

Valid range from 1 to 3

V44B8A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 2465 8 8 8 0

Valid range from 8 to 8

V44B8B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 64 -0.881 2.555

Valid range from -1 to 64

V44B8C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 2466 1 2 1.2 0.447

Valid range from 1 to 2

V44B8D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 2464 1 2 1.143 0.378

Valid range from 1 to 2

V44B9A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 2467 9 9 9 0

Valid range from 9 to 9

V44B9B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2471 0 -1 55 -0.947 1.536

Valid range from -1 to 55

V44B9C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 2469 1 2 1.5 0.707

Valid range from 1 to 2

V44B9D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 2469 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

V45A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 1920 1