Pogosta vprašanja

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kdo lahko dostopa do podatkov?

Podatki raziskav, ki jih hrani Arhiv družboslovnih podatkov, so dostopni za vse zainteresirane raziskovalce po predhodni registraciji. Raziskave se razlikujejo glede na pogoje dostopa. Večina raziskav je na voljo pod licenco CC-BY (Priznanje avtorstva). Več o pogojih dostopa si lahko preberete v naši politiki dostopa.

 

 So na voljo podatki za vse objavljene raziskave?

Za večino raziskav, vključenih v Katalog ADP so podatki na voljo. Občasno ima kakšna raziskava začasen embargo, včasih pa je za dostop do podatkov potrebno predhodno kontaktirati izvajalca raziskave.

Na seznamu raziskav na spletni strani ADP obstajajo tudi nekatere raziskave, katerih podatki niso dostopni neposredno preko ADP, ampak uporabniki lahko do njih dostopajo drugje. Takšen primer so mednarodne raziskave, ki so dostopne preko mednarodnih arhivov, in manj anonimizirani podatki SURS-a. V redkih primerih, največkrat pri starejših raziskavah, pa se lahko zgodi, da podatkovna datoteka ne obstaja in je objavljen le opis raziskave, vprašalnik in/ali frekvence spremenljivk.

 

 Kje najdem raziskave?

Seznam vseh raziskav, ki jih hrani ADP, najdemo na spletni strani www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi. V podmenijih so naslednje vsebine:

  • Vsebinska področja: raziskave v ADP razvrščene po vsebinskih področjih,
  • Serije: raziskave v ADP razvrščene glede na serije, v katero spadajo.

Če kliknemo na posamezno raziskavo, znotraj štirih zavihkov najdemo vsebine, ki se nanašajo na konkretno raziskavo:

  • Opis raziskave: kjer najdemo osnovni opis (avtorji, ključne besede, vsebinska področja) in metodološka pojasnila (čas zbiranja podatkov, geografsko pokritje, populacija, tip vzorca).
  • Opis podatkov (informacija o podatkovni datoteki (število enot) in frekvenčne porazdelitve posamezne spremenljivke v podatkovni datoteki, skupaj z besedilom vprašanj in odgovorov).
  • Spremna gradiva (npr. vprašalnik in različne povezane publikacije)
  • Pregledovalnik Nesstar (povezava do raziskave v pregledovalniku Nesstar, kjer je možen prenos opisa raziskave in podatkovne datoteke – ni na voljo za vse raziskave v Katalogu ADP).

Raziskave je mogoče pregledovati in analizirati tudi preko pregledovalnika Nesstar. Več o pogledu raziskav na spletni strani in preko pregledovalnika Nesstar si lahko preberete v sekciji Razumi opise v katalogu.

 

 Ali se moram za ogled raziskave registrirati?

Za ogled opisa raziskave, opisa podatkov (metapodatkov) in odgovorov po posameznih vprašanjih (frekvenc spremenljivk) ter spremnih gradiv registracija ni potrebna.

 

 Kdaj se je potrebno registrirati?

Registracija je potrebna takrat, kadar želimo podatke raziskav prenesti na svoj računalnik in jih analizirati v poljubnem statističnem programu ali ko jih želimo analizirati preko  pregledovalnika Nesstar.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Pogosta vprašanja. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/faq/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si