Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju

Basic Study Information

ADP - IDNo: GLASOT12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_GLASOT12_V1
Main author(s):
  • Sedmak, Mateja
  • Medarić, Zorana
  • Kralj, Ana
  • Žakelj, Tjaša
  • Lenarčič, Blaž
  • Rameša, Martina
  • Zadel, Maja
  • Gornik, Barbara
Data file producer:
UP ZRS - Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper (Koper, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

otroci, mladostniki, etičnost, medetnični odnosi, medetnično nasilje, šolsko okolje, vzgoja, strpnost

Keywords ELSST:
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IZOBRAŽEVANJE, SREDNJA ŠOLA, MLADOSTNIK , DISKRIMINACIJA, ETNIČNA MANJŠINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - otroci
Topic Classification CERIF
Socialna pedagogika
Topic Classification ADP
Etničnost
Zaznano medetnično nasilje v šolskem okolju
Osebne izkušnje medetničnega nasilja
Strpnost


Abstract:

Raziskava Glasovi otrok obravnava pojavnost nasilja na osnovi etničnosti (jezika, kulture in/ ali rase) med otroki in mladostniki v osnovnih in srednjih šolah. Zajema več oblik medvrstniškega nasilja, tako fizično kot tudi psihično in prav tako institucionalno nasilje, ki se kaže v obstoječi zakonodaji, šolskih predpisih in drugod. Raziskava, izvedena v Sloveniji je bila del mednarodnega projekta, ki se je sočasno izvajal v petih državah: Sloveniji, Veliki Britaniji (Angliji), Italiji, Avstriji in na Cipru. Splošni cilji in namen mednarodne raziskave so bili: prepoznati obseg in lastnosti medetničnega nasilja; identificirati pomanjkljivost uradnih zakonodajnih, šolskih in drugih formalnih okvirjev, ki urejajo področje otrokovih pravic; dvig ozaveščenosti in senzibilizacija javnosti glede medetničnega nasilja; prepoznavanje mehanizmov za soočanje oziroma preprečevanje nasilja na etnični osnovi v osnovnih in srednjih šolah.

Methodology


Collection date: januar 2012 - september 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so bili otroci, vključeni v javno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Excluded: no information
Data collected by:

Znanstveno-raziskovano središče Koper

Sampling procedure:

Ne-slučajno, namensko vzorčenje: izbrane so bile 4 regije po kriterijih urbanosti, obmejnosti in privlačnosti za ekonomske migracije, in sicer: Obalna regija, Ljubljanska regija, Jeseniška regija in Prekmurje.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: GLASOT12 - Glasovi otrok, 2012 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 115
  • number of units: 767

Version: maj 2014

Variable list

V1 Ime šole

1. Šola:

Value 13 Frequency
1 DOŠ Lendava 57
2 DSŠ Lendava 48
3 Ekonomska šola Ljubljana 43
4 Gimnazija Koper 47
5 OŠ Prade 56
6 OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 38
7 OŠ Koper 40
8 OŠ Koroška Bela 51
9 OŠ Livada 39
10 OŠ Prežihov Voranc 39
11 OŠ Toneta Čufarja 70
12 SEPŠ Koper 65
13 Srednja frizerska šola Ljubljana 18
14 Srednja šola tehniških strok Šiška 26
15 Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 46
16 Srednja šola Jesenice 46
17 Gimnazija Jesenice 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 0

Valid range from 1 to 17

V3 Šolski uspeh v prejšnjem šolskem letu

3. Učni uspeh v prejšnjem šolskem letu:

Value 22 Frequency
1 Odličen 157
2 Prav dober 214
3 Dober 230
4 Zadosten 53
5 Nezadosten 13
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 100

Valid range from 1 to 5

V4 Spol

4. Spol:

Value 31 Frequency
1 Deček 384
2 Deklica 381
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 2

Valid range from 1 to 2

V1 Ime šole

1. Šola:

Value 1115 Frequency
1 DOŠ Lendava 57
2 DSŠ Lendava 48
3 Ekonomska šola Ljubljana 43
4 Gimnazija Koper 47
5 OŠ Prade 56
6 OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 38
7 OŠ Koper 40
8 OŠ Koroška Bela 51
9 OŠ Livada 39
10 OŠ Prežihov Voranc 39
11 OŠ Toneta Čufarja 70
12 SEPŠ Koper 65
13 Srednja frizerska šola Ljubljana 18
14 Srednja šola tehniških strok Šiška 26
15 Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 46
16 Srednja šola Jesenice 46
17 Gimnazija Jesenice 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 0

Valid range from 1 to 17

V3 Šolski uspeh v prejšnjem šolskem letu

3. Učni uspeh v prejšnjem šolskem letu:

Value 2114 Frequency
1 Odličen 157
2 Prav dober 214
3 Dober 230
4 Zadosten 53
5 Nezadosten 13
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 100

Valid range from 1 to 5

V4 Spol

4. Spol:

Value 3113 Frequency
1 Deček 384
2 Deklica 381
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 2

Valid range from 1 to 2

V5 Starost

5. Starost:

Value 4112 Frequency
9 5
10 301
11 76
12 6
14 2
16 45
17 262
18 56
19 5
99 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 9

Valid range from 9 to 19

V6 Kraj bivanja

6. Kraj bivanja:

Value 5111 Frequency
1 Mesto 299
2 Primestje 134
3 Vas 331
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 3

Valid range from 1 to 3

V7_1 Materni jezik 1

7. Materni jezik (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Value 6110 Frequency
1 Albanski 5
2 Bosanski 52
3 Bolgarski 1
4 Hungarian 19
5 Makedonski 4
6 Črnogorski 3
7 Romski 3
8 Srbski 20
9 Hrvaški 12
10 Slovenski 647
11 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 1

Valid range from 1 to 10

V7_2 Materni jezik 2

7. Materni jezik (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Value 7109 Frequency
1 Albanski 2
2 Bosanski 37
3 Bolgarski 1
4 Angleški 2
5 Nemški 5
6 Hungarian 34
7 Italijanski 4
8 Makedonski 2
9 Črnogorski 3
10 Romski 5
11 Srbski 20
12 Hrvaški 34
13 Brez odgovora 618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 618

Valid range from 1 to 12

V7_3 Materni jezik 3

7. Materni jezik (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Value 8108 Frequency
1 Bosanski 6
2 Angleški 1
3 Nemški 3
4 Romski 4
5 Srbski 4
6 Brez odgovora 749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 749

Valid range from 1 to 5

V8 Tvoja narodnost

8. Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Value 9107 Frequency
1 Slovenska 498
2 Hrvaška 12
3 Srbska 24
4 Albanska 6
5 Makedonska 4
6 Bošnjaška 67
7 Crnogorska 4
8 Italijanska 0
9 Madžarska 12
10 Romska 3
11 Druga 124
12 Ne vem 4
99 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 9

Valid range from 1 to 12

V8_DRUGO Drugo

8. Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti): (Drugo:)

Value 10106 Frequency
1 ALB,BOS 1
2 BOS,BUL 1
3 BOS,GER 1
4 BOS,MNE 1
5 BOS,ROM 1
6 BUL 1
7 HR, HUN 1
8 HR,BOS 1
9 HR,HUN 2
10 HR,SRB 2
11 HR,SRB,BOS 1
12 MAC,BOS 1
13 SLO,ALB 1
14 SLO,BOS 15
15 SLO,GER 1
16 SLO,HR 26
17 SLO,HR,BOS 3
18 SLO,HR,GER 1
19 SLO,HR,HUN 2
20 SLO,HR,SRB 3
21 SLO,HUN 26
22 SLO,HUN,AUT 1
23 SLO,ITA 5
24 SLO,MAC 1
25 SLO,ROM 2
26 SLO,RUM 1
27 SLO,SRB 10
28 SLO,SRB,BOS 1
29 SLO,SWIS 1
30 SRB,MAC 1
31 SRB,MNE 1
32 SRB,ROM 1
33 Svetovna 1
34 UKR 1
35 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 648

Valid range from 1 to 34

V9 Narodnosti tvoje mame

9. Narodnostna pripadnost tvoje mame:

Value 11105 Frequency
1 Slovenska 512
2 Hrvaška 26
3 Srbska 29
4 Albanska 7
5 Makedonska 8
6 Bošnjaška 81
7 Crnogorska 6
8 Italijanska 0
9 Madžarska 24
10 Romska 3
11 Druga 62
12 Ne vem 2
99 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 7

Valid range from 1 to 12

V9_DRUGO Drugo

9. Narodnostna pripadnost tvoje mame: (Drugo:)

Value 12104 Frequency
1 BOS,ROM 1
2 BOSNIAN SERB 1
3 BUL 2
4 GER 1
5 GER,AUT 1
6 HR,BOS 2
7 HR,SRB 1
8 RUM 1
9 SLO,BOS 7
10 SLO,CZE 1
11 SLO,GER 2
12 SLO,HR 13
13 SLO,HR,HUN 1
14 SLO,HR,ITA 1
15 SLO,HR,SRB 1
16 SLO,HUN 10
17 SLO,HUN,AUT 1
18 SLO,ITA 2
19 SLO,ROM 3
20 SLO,SRB 6
21 SRB,AUT 1
22 SRB,HUN 1
23 SRB,ROM 1
24 UKR 1
25 705
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 705

Valid range from 1 to 24

V10 Narodnosti tvojega očeta

10. Narodnostna pripadnost tvojega očeta:

Value 13103 Frequency
1 Slovenska 491
2 Hrvaška 34
3 Srbska 40
4 Albanska 8
5 Makedonska 6
6 Bošnjaška 84
7 Crnogorska 7
8 Italijanska 3
9 Madžarska 16
10 Romska 2
11 Druga 67
12 Ne vem 3
99 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 12

V10_DR Drugo

10. Narodnostna pripadnost tvojega očeta: (Drugo:)

Value 14102 Frequency
1 AUT 1
2 BOS,ROM 1
3 BOSNIAN SERB 1
4 BUL 1
5 HR,BOS 4
6 HR,HUN 1
7 HR,SRB 1
8 SLO,BOS 8
9 SLO,CZE 1
10 SLO,GER 3
11 SLO,HR 14
12 SLO,HUN 14
13 SLO,HUN,AUT 1
14 SLO,ITA 7
15 SLO,ROM 3
16 SLO,SRB 3
17 SRB,HUN 1
18 SRB,MNE 1
19 SRB,ROM 1
20 SWISS 1
21 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 699

Valid range from 1 to 20

V11 Izobrazba tvoje mame

11. Izobrazba tvoje mame:

Value 15101 Frequency
1 Osnovna šola ali manj 63
2 Srednja šola 298
3 Fakulteta, magisterij, doktorat 189
4 Ne vem 208
5 Drugo 0
99 Brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 9

Valid range from 1 to 5

V12 Izobrazba tvojega očeta

12. Izobrazba tvojega očeta:

Value 16100 Frequency
1 Osnovna šola ali manj 44
2 Srednja šola 332
3 Fakulteta, magisterij, doktorat 164
4 Ne vem 214
5 Drugo 2
99 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 11

Valid range from 1 to 5

V13 Ali so na tvoji šoli učenci drugačne narodnosti?

13. Ali so na tvoji šoli učenci, ki so drugačne narodnosti (imajo drugačno kulturo, jezik, vero)?

Value 1799 Frequency
1 Da, veliko jih je 378
2 Da, nekaj jih je 350
3 Ne 7
4 Ne vem 27
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 5

Valid range from 1 to 4

V14 Ali so v tvojem razredz učenci drugačne narodnosti?

14. Ali so v tvojem razredu učenci, ki so drugačne narodnosti (imajo drugačno kulturo, jezik, vero)?

Value 1898 Frequency
1 Da, veliko jih je 93
2 Da, nekaj jih je 517
3 Ne 114
4 Ne vem 35
99 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 8

Valid range from 1 to 4

V15 Vsi ljudje so enakopravni

15. Vsi ljudje so enakopravni, ne glede na jezik, ki ga govorijo, njihovo vero ali kulturo.

Value 1997 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 424
2 Strinjam se 238
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 57
4 Ne strinjam se 25
5 Sploh se ne strinjam 21
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 2

Valid range from 1 to 5

V16 Pravica do ohranjanja običajev iz izvorne države

16. Učenci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi morali imeti pravico do tega, da ohranjajo običaje iz svoje izvorne države (npr. svojo kulturo, jezik, oblačila, vero, hrano ...).

Value 2096 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 273
2 Strinjam se 258
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 138
4 Ne strinjam se 64
5 Sploh se ne strinjam 32
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 2

Valid range from 1 to 5

V17 Všeč mi je, da so v naši državi ljudje različnih narodnosti

17. Všeč mi je, da v naši državi živijo ljudje različnih narodnosti (ki govorijo drugačen jezik, imajo drugačno kulturo, vero itd.).

Value 2195 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 238
2 Strinjam se 282
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 160
4 Ne strinjam se 50
5 Sploh se ne strinjam 33
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 4

Valid range from 1 to 5

V18 Odpovedovanje lastnem jeziku in kulturi

18. Otroci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi se morali odpovedati svojemu jeziku in kulturi.

Value 2294 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 32
2 Strinjam se 54
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 115
4 Ne strinjam se 260
5 Sploh se ne strinjam 301
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 5

Valid range from 1 to 5

V19 Všeč mi je, da so na šoli učenci različnih narodnosti

19. Všeč mi je, da so v našem razredu oziroma na naši šoli učenci različnih narodnosti (ki govorijo drugačen jezik, imajo drugačno kulturo, vero itd.).

Value 2393 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 175
2 Strinjam se 320
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 181
4 Ne strinjam se 63
5 Sploh se ne strinjam 23
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 5

Valid range from 1 to 5

V20 Prevzemanje slovenskega jezika in kulture

20. Učenci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi morali prevzeti slovenski jezik in kulturo.

Value 2492 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 145
2 Strinjam se 208
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 188
4 Ne strinjam se 113
5 Sploh se ne strinjam 110
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 3

Valid range from 1 to 5

V21_1 Sedel/a poleg: Učenca/Učenko, ki govori drugačen jezik

21. Ali bi te motilo, če bi v razredu sedel/-a skupaj z (obkroži): -Učencem/učenko, ki govori drugačen jezik

Value 2591 Frequency
1 Da 437
2 Ne vem 212
3 Ne 112
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 3

V21_2 Sedel/a poleg: Učenca/učenko, ki je drugačne vere

21. Ali bi te motilo, če bi v razredu sedel/-a skupaj z (obkroži): -Učencem/učenko, ki je drugačne vere

Value 2690 Frequency
1 Da 551
2 Ne vem 155
3 Ne 51
99 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 10

Valid range from 1 to 3

V21_3 Sedel/a poleg: Učenca/učenko, ki je temnopolt

21. Ali bi te motilo, če bi v razredu sedel/-a skupaj z (obkroži): -Učencem/učenko, ki je temnopolt/a

Value 2789 Frequency
1 Da 585
2 Ne vem 99
3 Ne 72
99 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 11

Valid range from 1 to 3

V22_1 Za prijatelja: Učenca/Učenko, ki govori drugačen jezik

22. Ali bi imel/-a za prijatelja/prijateljico (obkroži): -Učenca/učenko, ki govori drugačen jezik

Value 2888 Frequency
1 Da 507
2 Ne vem 169
3 Ne 79
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 12

Valid range from 1 to 3

V22_2 Za prijatelja: Učenca/učenko, ki je drugačne vere

22. Ali bi imel/-a za prijatelja/prijateljico (obkroži): -Učenca/učenko, ki je drugačne vere

Value 2987 Frequency
1 Da 564
2 Ne vem 141
3 Ne 50
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 12

Valid range from 1 to 3

V22_3 Za prijatelja: Učenca/učenko, ki je temnopolt

22. Ali bi imel/-a za prijatelja/prijateljico (obkroži): -Učenca/učenko, ki je temnopolt/a

Value 3086 Frequency
1 Da 612
2 Ne vem 97
3 Ne 46
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 12

Valid range from 1 to 3

V23 Ali se v šoli počutiš osamljeno?

23. Ali se v šoli počutiš osamljeno?

Value 3185 Frequency
1 Nikoli 440
2 Včasih 284
3 Pogosto 27
4 Vedno 10
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 4

V24_1 V razredu

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V razredu

Value 3284 Frequency
1 Počutim se popolnoma varno 447
2 Počutim se varno 250
3 Nekaj vmes 54
4 Ne počutim se varno 9
5 Sploh se ne počutim varno 4
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 3

Valid range from 1 to 5

V24_2 Na stranišču

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -Na stranišču

Value 3383 Frequency
1 Počutim se popolnoma varno 291
2 Počutim se varno 270
3 Nekaj vmes 135
4 Ne počutim se varno 48
5 Sploh se ne počutim varno 18
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 5

Valid range from 1 to 5

V24_3 Na šolskem igrišču

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -Na šolskem igrišču

Value 3482 Frequency
1 Počutim se popolnoma varno 280
2 Počutim se varno 280
3 Nekaj vmes 145
4 Ne počutim se varno 26
5 Sploh se ne počutim varno 19
99 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 17

Valid range from 1 to 5

V24_4 V jedilnici

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V jedilnici

Value 3581 Frequency
1 Počutim se popolnoma varno 382
2 Počutim se varno 288
3 Nekaj vmes 64
4 Ne počutim se varno 13
5 Sploh se ne počutim varno 5
99 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 15

Valid range from 1 to 5

V24_5 Na hodnikih

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -Na hodnikih

Value 3680 Frequency
1 Počutim se popolnoma varno 284
2 Počutim se varno 316
3 Nekaj vmes 118
4 Ne počutim se varno 33
5 Sploh se ne počutim varno 13
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 3

Valid range from 1 to 5

V24_6 V telovadnici

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V telovadnici

Value 3779 Frequency
1 Počutim se popolnoma varno 443
2 Počutim se varno 234
3 Nekaj vmes 62
4 Ne počutim se varno 19
5 Sploh se ne počutim varno 5
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 4

Valid range from 1 to 5

V24_8 V garderobi

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V garderobi

Value 3878 Frequency
1 Počutim se popolnoma varno 307
2 Počutim se varno 312
3 Nekaj vmes 91
4 Ne počutim se varno 37
5 Sploh se ne počutim varno 14
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 5

V25 Ali si v zadnjem letu opazil/a, da so sošolci koga zafrkavali, ker ne govori ali slabo govori slovensko?

25. Ali si v zadnjem šolskem letu kdaj opazil/-a, da so sošolci/sošolke koga zafrkavali, ker ne govori slovensko ali pa slabo govori slovensko?

Value 3977 Frequency
1 Da, pogosto 69
2 Da, včasih 243
3 Da, enkrat 88
4 Ne, nikoli 247
5 Ne vem 114
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 5

V26_1 Zafrkavanje, zmerjanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih zafrkavali ali zmerjali

Value 4076 Frequency
1 Nikoli 286
2 Včasih 379
3 Pogosto 66
4 Zelo pogosto 28
99 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 8

Valid range from 1 to 4

V26_2 Ogovarjanje, širjenje govoric zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih obrekovali ali širili neresnične govorice o njih

Value 4175 Frequency
1 Nikoli 328
2 Včasih 311
3 Pogosto 95
4 Zelo pogosto 25
99 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 8

Valid range from 1 to 4

V26_3 Žaljiva sporočila/komentarji zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jim pošiljali žaljiva SMS sporočila, elektronsko pošto ali objavljali žaljive komentarje na Facebooku, Twitterju

Value 4274 Frequency
1 Nikoli 530
2 Včasih 147
3 Pogosto 56
4 Zelo pogosto 17
99 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 17

Valid range from 1 to 4

V26_4 Ignoriranje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih ignorirali ali se izogibali druženju z njimi

Value 4373 Frequency
1 Nikoli 309
2 Včasih 313
3 Pogosto 102
4 Zelo pogosto 34
99 Brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 9

Valid range from 1 to 4

V26_5 Pretepanje, pljuvanje in drugo grdo ravnanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih pretepali, pljuvali ali kako drugače fizično grdo ravnali z njimi

Value 4472 Frequency
1 Nikoli 530
2 Včasih 158
3 Pogosto 44
4 Zelo pogosto 27
99 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 8

Valid range from 1 to 4

V26_6 Skrivanje ali uničevanje lastnine zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jim skrivali ali uničevali njihove stvari (zvezke, učbenike, mobitele, obleke ...)

Value 4571 Frequency
1 Nikoli 507
2 Včasih 173
3 Pogosto 49
4 Zelo pogosto 23
99 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 15

Valid range from 1 to 4

V26_7 Drugo

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugo

Value 4670 Frequency
1 Nikoli 7
2 Včasih 20
3 Pogosto 5
4 Zelo pogosto 8
99 Brez odgovora 727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 727

Valid range from 1 to 4

V26_DR Drugo, kaj

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugo, kaj:

Value 4769 Frequency
1 Da ga čudno imenujejo. 1
2 Dajali 1
3 Drugi učenci so jih zmerjali, ker jim njihovo obnašanje ni bilo všeč. 1
4 Govorili so jim 'Bosanc'. 1
5 Izzivali, da smrdijo 1
6 Kradli stvari iz omaric. 1
7 Kraja 2
8 Norčevali. 1
9 Obtožili so jih, da so nekaj naredili. 1
10 Opazke 1
11 Pametni 'čefurji' 1
12 Pri kregih, zmerjanje 1
13 Pustijo na cedilu. 1
14 Pustili jih v učilnici 1
15 Se skregali. 1
16 Smejali so se mu. 1
17 So jim peli pesmi. 1
18 So jo imenovali tujka. 1
19 So pripomnili kakšno šalo glede njihove narodnosti. 1
20 747
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 747

Valid range from 1 to 19

V27 Komu se take stvari ponavadi dogajajo?

27. Komu se take stvari ponavadi dogajajo?

Value 4868 Frequency
1 Fantje 132
2 Punce 59
3 Oboji (fantje in punce) 400
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 176

Valid range from 1 to 3

V28 Kdo ponavadi počne take stvari?

28. Kdo ponavadi počne take stvari (zmerja, pretepa, žali ...)?

Value 4967 Frequency
1 Fantje 318
2 Punce 13
3 Oboji (fantje in punce) 258
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 178

Valid range from 1 to 3

V29_1 V razredu

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V razredu

Value 5066 Frequency
1 Da 272
2 Ne 193
3 Ne vem 116
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 186

Valid range from 1 to 3

V29_2 Na stranišču

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na stranišču

Value 5165 Frequency
1 Da 203
2 Ne 207
3 Ne vem 175
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 182

Valid range from 1 to 3

V29_3 Na šolskem dvorišču ali igrišču

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na šolskem dvorišču ali igrišču

Value 5264 Frequency
1 Da 338
2 Ne 97
3 Ne vem 148
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 184

Valid range from 1 to 3

V29_4 V šolski jedilnici

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V šolski jedilnici

Value 5363 Frequency
1 Da 129
2 Ne 282
3 Ne vem 169
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 187

Valid range from 1 to 3

V29_5 Na hodnikih

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na hodnikih

Value 5462 Frequency
1 Da 393
2 Ne 80
3 Ne vem 108
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 186

Valid range from 1 to 3

V29_6 Na poti v šolo ali iz nje

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na poti v šolo ali iz nje

Value 5561 Frequency
1 Da 289
2 Ne 119
3 Ne vem 178
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 181

Valid range from 1 to 3

V29_7 Na avtobusni postaji

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na avtobusni postaji

Value 5660 Frequency
1 Da 233
2 Ne 146
3 Ne vem 205
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 183

Valid range from 1 to 3

V29_8 V telovadnici

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V telovadnici

Value 5759 Frequency
1 Da 106
2 Ne 320
3 Ne vem 157
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 184

Valid range from 1 to 3

V29_9 V garderobnih prostorih

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V garderobnih prostorih

Value 5858 Frequency
1 Da 239
2 Ne 167
3 Ne vem 176
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
582 185

Valid range from 1 to 3

V29_10 Drugje

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Drugje

Value 5957 Frequency
1 Da 15
2 Ne 7
3 Ne vem 24
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 721
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 721

Valid range from 1 to 3

V29_DR Drugje, kje

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Drugje, kje:

Value 6056 Frequency
1 Bazeni 1
2 Doma 1
3 Facebook 1
4 Izven šole 1
5 Javni prostor 1
6 Knjižnica 1
7 Na zabavi 1
8 Pred šolo 2
9 Preko računalnika 1
10 Pri dejavnostih 1
11 V knjižnici 1
12 V o.p.b 1
13 V trgovini 1
14 Zunaj 1
15 752
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 752

Valid range from 1 to 14

V30 Kako se počutiš, če z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

30. Kako se počutiš, če z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

Value 6155 Frequency
1 Jezen/na in vznemirjen/a sem 98
2 Ni mi prijetno 348
3 Ne vem 60
4 Vseeno mi je 42
5 Všeč mi je 7
6 Drugo 9
7 To se mi ni nikoli zgodilo 24
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 179

Valid range from 1 to 7

V30_DR Drugo, kaj

30. Kako se počutiš, če z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? (Drugo:)

Value 6254 Frequency
1 Besen sem 1
2 Me ne zanima 1
3 Ni v redu. 1
4 Potegnem se za žrtev. 1
5 Smili se mi, vendar ne storim nič. 1
6 To ni prav 1
7 761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 761

Valid range from 1 to 6

V31 Kaj običajno narediš, ko vidiš, da z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

31. Kaj običajno narediš, ko vidiš, da z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? (Izberi zgolj en odgovor.)

Value 6353 Frequency
1 Pomagam mu/ji 132
2 Povem učitelju ali komu drugemu od šolskega osebja 166
3 Povem komu drugemu od odraslih 34
4 Povem tistim, ki to počnejo, da to ni prav 62
5 Nič ne naredim, ampak mislim, da bi mu/ji moral/a pomagati 91
6 Nič ne naredim, ampak ostanem in opazujem 27
7 Odidem, ker to ni moja stvar 43
8 Pridružim se tistim, ki grdo ravnajo 3
9 Drugo 11
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 198

Valid range from 1 to 9

V31_DR Drugo, kaj

31. Kaj običajno narediš, ko vidiš, da z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? (Izberi zgolj en odgovor.) (Drugo:)

Value 6452 Frequency
1 Jih pretepem. 1
2 Mislim, da bi se moral postaviti sam zase. 1
3 Ne vem 1
4 Nič 1
5 Odvisno od situacije: kaj delajo, kdo to je ipd. 1
6 Pomagam in povem odraslemu. 1
7 Pomagam mu/ji in včasih druge pretepem, če je potrebno. 1
8 Ponavadi jih začnem kregat. 1
9 Razbijem ga. 1
10 Tistemu bi škrge ven vrgrel. 1
11 757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 757

Valid range from 1 to 10

V32 Ali učitelji posredujejo, če ostali učenci z nekom grdo ravnajo?

32. Ali učitelji posredujejo, če ostali učenci z nekom grdo ravnajo?

Value 6551 Frequency
1 Vedno posredujejo 272
2 Včasih posredujejo 264
3 Nikoli ne posredujejo 52
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 179

Valid range from 1 to 3

V33_A Ker ne vedo, kaj se dogaja

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? a) Ker ne vedo, kaj se dogaja

Value 6650 Frequency
1 Da 258
2 Ne 261
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 248

Valid range from 1 to 2

V33_B Ker nočejo posredovati

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? b) Ker nočejo posredovati

Value 6749 Frequency
1 Da 71
2 Ne 448
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 248

Valid range from 1 to 2

V33_C Ker to ni njihova stvari

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? c) Ker to ni njihova stvar

Value 6848 Frequency
1 Da 73
2 Ne 446
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 248

Valid range from 1 to 2

V33_D Ker jim je vseeno

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? d) Ker jim je vseeno

Value 6947 Frequency
1 Da 69
2 Ne 450
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 248

Valid range from 1 to 2

V33_E Ker jih je strah

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? e) Ker jih je strah

Value 7046 Frequency
1 Da 30
2 Ne 489
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 248

Valid range from 1 to 2

V33_F Ker jih učenci ne upoštevajo

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? f) Ker jih učenci ne upoštevajo

Value 7145 Frequency
1 Da 107
2 Ne 412
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 248

Valid range from 1 to 2

V33_G Drugo

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugo

Value 7244 Frequency
1 Da 18
2 Ne 501
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 248

Valid range from 1 to 2

V33_DR Drugo, kaj

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugo, kaj:

Value 7343 Frequency
1 Ker bi radi, da to resijo sami. 1
2 Ker ne najdejo krivca-nihče se ne javi. 1
3 Ker ne zaleže in imajo že dovolj pomoje. 1
4 Ker ni potrebe. 1
5 Ker nočejo prevzeti odgovornosti. 1
6 Ker se nikoli ne konča. 1
7 Ker so 'njihovi'. 1
8 Ker so isti in delajo razlike. 1
9 Ker včasih ne razumejo, kako resna je stvar. 1
10 Ker vsak govori drugače. 1
11 Ne poznajo problema. 1
12 Ne vedo, kako točno posredovati. 1
13 Nimajo časa 1
14 Posredujejo, ker morajo, vendar nič ne ukrenejo, ker se jim ne da. 1
15 Pošljejo jih k ravnatelju. 1
16 Učitelji so nepravični. 1
17 Zato če je kakšen vpleten. 1
18 750
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 750

Valid range from 1 to 17

V34 Ali si kdaj osebno koga nadlegoval/a zaradi drugačne narodnosti?

34. Ali si ti osebno kdaj koga nadlegoval/-a, zato ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

Value 7442 Frequency
1 Da 48
2 Ne 700
99 Brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 19

Valid range from 1 to 2

V34_ZAK Če da, zakaj:

34. Ali si ti osebno kdaj koga nadlegoval/-a, zato ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? c) Če da, zakaj:

Value 7541 Frequency
1 1.-3. razred: DA, 4.-5. razred: NE v prvem razredu mi je bilo smesno. Sedaj ne vec. 1
2 Bilo je zgolj zabava, vsi smo to dojeli. 1
3 Če je on mene, nisem zdržal in sem še jaz njega. 1
4 Iz heca. 1
5 Ker je ??? in mi ni hotel nazaj dati telefona 1
6 Ker je baraba, lopov. 1
7 Ker je bila rojena v Ljubljani. 1
8 Ker je druge vere. 1
9 Ker je on mene. 1
10 Ker je on začel prvi. 1
11 Ker je tudi meni nagajal. 1
12 Ker je tudi on mene. 1
13 Ker je tudi on/ona mene. 1
14 Ker me je zafrkaval. 1
15 Ker me je zafrkavala in zmerjala. 1
16 Ker me je zmerjal, zato ker je dobil boljšo oceno. 1
17 Ker me je zmerjal. 1
18 Ker me nadlegujejo 1
19 Ker mi gre na živce. 1
20 Ker mi je nagajal. 1
21 Ker mi je neprijeten. 1
22 Ker ne maram 'čefurjev'. 1
23 Ker ne spoštuje naše države. 1
24 Ker ni hotel biti moj prijatelj. 1
25 Ker sem bila še mala. 1
26 Ker so 'čefurji' butasti. 1
27 Ker so 'dosadni'. 1
28 Ko se spremo. Malokrat. 1
29 Mi je prišlo v glavo. 1
30 Nadlegoval je pregroba beseda. Včasih sem se pošalil, tudi sam dijak je to smatral kot šalo. 1
31 Ne maram ciganov, ker oni ne marajo nas. 1
32 Ne vem. 2
33 Samo nekajkrat, pa še to samo v šoli. 1
34 Še sam ne vem zakaj, bila mi je všeč. 1
35 V hecu. 1
36 Z razlogom. 1
37 Za slikce. 1
38 Za zabavo. 1
39 Zaradi heca, ni bilo resno. 1
40 Zato, ker je jezik drugačen. 1
41 Zato, ker sem bedak. 1
42 725
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 725

Valid range from 1 to 41

V35_1 Zafrkavanje, zmerjanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me zafrkavali, zmerjali ali žalili

Value 7640 Frequency
1 Nikoli 635
2 Včasih 94
3 Pogosto 20
4 Zelo pogosto 12
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 4

V35_2 Ogovarjanje, širjenje govoric zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me ogovarjali ali razširjali neresnične govorice o meni

Value 7739 Frequency
1 Nikoli 648
2 Včasih 85
3 Pogosto 17
4 Zelo pogosto 11
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 4

V35_3 Žaljiva sporočila/komentarji zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so mi pošiljali žaljiva SMS sporočila, objavljali žaljive komentarje na Facebooku ali Twitterju

Value 7838 Frequency
1 Nikoli 711
2 Včasih 29
3 Pogosto 14
4 Zelo pogosto 5
99 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 8

Valid range from 1 to 4

V35_4 Ignoriranje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me ignorirali in se niso želeli družiti z mano

Value 7937 Frequency
1 Nikoli 666
2 Včasih 71
3 Pogosto 14
4 Zelo pogosto 11
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 5

Valid range from 1 to 4

V35_5 Pretepanje, pljuvanje in drugo grdo ravnanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me tepli, brcali, pljuvali ali kako drugače grdo ravnali z mano

Value 8036 Frequency
1 Nikoli 711
2 Včasih 33
3 Pogosto 9
4 Zelo pogosto 8
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 6

Valid range from 1 to 4

V35_6 Skrivanje ali uničevanje lastnine zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so mi skrivali ali uničevali moje stvari (zvezke, mobitel, obleke ...)

Value 8135 Frequency
1 Nikoli 692
2 Včasih 51
3 Pogosto 8
4 Zelo pogosto 8
99 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 8

Valid range from 1 to 4

V35_7 Drugo

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugo

Value 8234 Frequency
1 Nikoli 0
2 Včasih 2
3 Pogosto 4
4 Zelo pogosto 1
99 Brez odgovora 760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 760

Valid range from 1 to 4

V35_DR Drugo, kaj

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugo, kaj:

Value 8333 Frequency
1 Govorili 'Bosanc' 1
2 Izkoriščali 1
3 Izločevali iz igre 1
4 Zmerjali s priimkom. 1
5 763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 763

Valid range from 1 to 4

V36 Kdo ti ponavadi počne takšne stvari?

36. Kdo ti ponavadi počne stvari, ki smo jih navedli zgoraj?

Value 8432 Frequency
1 Fantje 110
2 Punce 16
3 Oboji (fantje in punce) 90
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 551

Valid range from 1 to 3

V37 Kaj narediš, ko te nadlegujejo?

37. Kaj narediš, ko te nadlegujejo? (Izberi samo en odgovor.)

Value 8531 Frequency
1 Uprem se/zmerjam jih 44
2 Sprijaznim se s tem in potrpim 30
3 Naredim jim to, kar oni delajo meni 36
4 Jokam 6
5 Prosim za pomoč 46
6 Zbežim 19
7 Nič ne naredim 12
8 Drugo 17
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 557

Valid range from 1 to 8

V37_DR Drugo

37. Kaj narediš, ko te nadlegujejo? (Izberi samo en odgovor.) (Drugo:)

Value 8630 Frequency
1 Ignoriram jih. 4
2 Ne počutim se prijetno. 1
3 Povem mami 1
4 Povem učitelju 8
5 Se obrnem stran. 1
6 Sem žalostna. 1
7 Smejim se, pomilujem jih. 1
8 750
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 750

Valid range from 1 to 7

V38_A Razmišljam o maščevanju

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? a) Razmišljam o maščevanju

Value 8729 Frequency
1 Da 78
2 Ne 141
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 548

Valid range from 1 to 2

V38_B Mislim, da se moram sprijazniti s tem

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? b) Mislim, da se moram sprijazniti s tem

Value 8828 Frequency
1 Da 46
2 Ne 173
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 548

Valid range from 1 to 2

V38_C Razmišljam o zamenjavi šole

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? c) Razmišljam o zamenjavi šole

Value 8927 Frequency
1 Da 27
2 Ne 192
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 548

Valid range from 1 to 2

V38_D Razmišljam o špricanju pouka

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? d) Razmišljam o špricanju pouka

Value 9026 Frequency
1 Da 10
2 Ne 209
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 548

Valid range from 1 to 2

V38_E Morali bi preprečiti tako ravnanje na šoli

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? e) Mislim, da bi morali tako ravnanje na šoli preprečiti

Value 9125 Frequency
1 Da 97
2 Ne 122
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 548

Valid range from 1 to 2

V38_F Drugo

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? f) Drugo

Value 9224 Frequency
1 Da 23
2 Ne 196
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 548

Valid range from 1 to 2

V38_DR Drugo, kaj

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? f) Drugo, kaj

Value 9323 Frequency
1 Da bi povedala učiteljici 1
2 Da bo z njimi govorila učiteljica/ the teacher will talk to them 1
3 Da jih bom zatožila učiteljici 1
4 Da zbežim 1
5 Kaj naj naredim/What can I do 1
6 Ne razmišljam o tem 1
7 Ne vem 1
8 Ne vem. / Don`t know 1
9 Ne vem/I do not know 1
10 O bežanju 1
11 O zamenjavi razreda 1
12 Pametnejši odneha /smarter gives up 1
13 Povem učiteljici/tell to teacher 1
14 Razmišljam 1
15 Samomor 1
16 Se samo hecajo 1
17 Smejim se, pomilujem jih / I laugh and I feel sorry for them 1
18 Tega nikoli ne bi naredila, ker pač to nikoli ne počnem. 1
19 Učence, ki nadlegujejo, naj kaznujejo 1
20 Učiteljica bi lahko posredovala 1
21 Zakaj se to meni dogaja in kdaj bo konec 1
22 Žalostna sem 1
23 745
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 745

Valid range from 1 to 22

V39_A Prijateljem

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? a) Prijateljem

Value 9422 Frequency
1 Da 87
2 Ne 133
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V39_B Bratu/sestri

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? b) Bratu/sestri

Value 9521 Frequency
1 Da 57
2 Ne 163
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V39_C Učitelju/učiteljici

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? c) Učitelju/učiteljici

Value 9620 Frequency
1 Da 95
2 Ne 125
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V39_D Mami

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? d) Mami

Value 9719 Frequency
1 Da 125
2 Ne 95
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V39_E Očetu

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? e) Očetu

Value 9818 Frequency
1 Da 100
2 Ne 120
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V39_F Šolskem mediatorju

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? f) Šolskemu mediatorju/mediatorici

Value 9917 Frequency
1 Da 4
2 Ne 216
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V39_G Drugim

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugim

Value 10016 Frequency
1 Da 19
2 Ne 201
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V39_DR Drugim, komu

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugim, komu (npr. Šolski psihologinji, ravnatelju ...):

Value 10115 Frequency
1 Duhovniku 1
2 Fantu 1
3 Nekomu, ki mu zaupam 1
4 Sosed 1
5 Sošolcem 1
6 Vsem, naj vedo, kakšni so Romi 1
7 761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 761

Valid range from 1 to 6

V39_H Nikomur

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? h) Nikomur ne povem

Value 10214 Frequency
1 Da 25
2 Ne 195
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 547

Valid range from 1 to 2

V40_A Bojim se

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? a) Ker se bojim

Value 10313 Frequency
1 Da 48
2 Ne 149
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_B Nočem tožariti

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? b) Ker nočem tožariti drugih

Value 10412 Frequency
1 Da 55
2 Ne 142
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_C Postaviti bi se moral/a sam/a zase

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? c) Ker mislim, da bi se moral/-a sam/-a postaviti zase

Value 10511 Frequency
1 Da 72
2 Ne 125
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_D Sram me je

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? d) Ker me je sram

Value 10610 Frequency
1 Da 22
2 Ne 175
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_E Bi bilo še hujše

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? e) Ker bi bilo potem samo še hujše

Value 1079 Frequency
1 Da 57
2 Ne 140
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_F Nimam nikogar

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? f) Ker nimam nikogar, ki bi mu lahko povedal/a

Value 1088 Frequency
1 Da 9
2 Ne 188
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_G Nihče ne more pomagati

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? g) Ker mi nihče ne more pomagati

Value 1097 Frequency
1 Da 17
2 Ne 180
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_H Drugo

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? h) Drugo

Value 1106 Frequency
1 Da 11
2 Ne 186
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 570

Valid range from 1 to 2

V40_DR Drugo, kaj

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? h) Drugo, kaj

Value 1115 Frequency
1 Fantje 1
2 Ker lahko sam uredim. 1
3 Ker mi je vseeno kaj počnejo in govorijo o meni 1
4 Mame in atija ni v šoli. 1
5 Ne razumejo določenih stvari. 1
6 Povedala bi. 1
7 Se ne ukvarjam z idioti. 1
8 Vedno nekomu povem 2
9 Vedno povem. 1
10 Vem, da se samo hecajo. 1
11 756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 756

Valid range from 1 to 10

V41 Enako obravnavanje

41. Mislim, da učitelji vse učence obravnavajo enako, ne glede na to, ali imajo drugačno kulturo, jezik, vero.

Value 1124 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 297
2 Strinjam se 211
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 118
4 Ne strinjam se 58
5 Sploh se ne strinjam 68
99 Brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 15

Valid range from 1 to 5

V42 Dobro počutje vseh

42. Mislim, da se na naši šoli vsi počutijo dobro, ne glede na to, kakšen jezik, kulturo ali vero imajo.

Value 1133 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 139
2 Strinjam se 286
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 206
4 Ne strinjam se 86
5 Sploh se ne strinjam 34
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 16

Valid range from 1 to 5

V43 Učenje o kulturah in verstvih

43. Pri pouku se učimo o različnih kulturah in verstvih.

Value 1142 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 195
2 Strinjam se 286
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 151
4 Ne strinjam se 83
5 Sploh se ne strinjam 33
99 Brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 19

Valid range from 1 to 5

V44 Organizirane posebne dejavnosti

44. Na šoli imamo organizirane posebne dejavnosti, kjer nas spodbujajo k enakopravnosti in razumevanju različnosti.

Value 1151 Frequency
1 Popolnoma se strinjam 195
2 Strinjam se 187
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 155
4 Ne strinjam se 117
5 Sploh se ne strinjam 97
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 16

Valid range from 1 to 5

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Sedmak, M., Medarić, Z., Kralj, A., Žakelj, T., Lenarčič, B., Rameša, M., ... Gornik, B. (2014). Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: GLASOT12. https://doi.org/10.17898/ADP_GLASOT12_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si