Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: GLASOT12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_GLASOT12_V1
Glavni avtor(ji):
  • Sedmak, Mateja
  • Medarić, Zorana
  • Kralj, Ana
  • Žakelj, Tjaša
  • Lenarčič, Blaž
  • Rameša, Martina
  • Zadel, Maja
  • Gornik, Barbara
Izdelal datoteko podatkov:
UP ZRS - Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper (Koper, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Vsebina raziskave

Ključne besede:

otroci, mladostniki, etičnost, medetnični odnosi, medetnično nasilje, šolsko okolje, vzgoja, strpnost

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - otroci
Vsebinsko področja CERIF
Socialna pedagogika
Vsebinska področja ADP
Etničnost
Zaznano medetnično nasilje v šolskem okolju
Osebne izkušnje medetničnega nasilja
Strpnost


Povzetek:

Raziskava Glasovi otrok obravnava pojavnost nasilja na osnovi etničnosti (jezika, kulture in/ ali rase) med otroki in mladostniki v osnovnih in srednjih šolah. Zajema več oblik medvrstniškega nasilja, tako fizično kot tudi psihično in prav tako institucionalno nasilje, ki se kaže v obstoječi zakonodaji, šolskih predpisih in drugod. Raziskava, izvedena v Sloveniji je bila del mednarodnega projekta, ki se je sočasno izvajal v petih državah: Sloveniji, Veliki Britaniji (Angliji), Italiji, Avstriji in na Cipru. Splošni cilji in namen mednarodne raziskave so bili: prepoznati obseg in lastnosti medetničnega nasilja; identificirati pomanjkljivost uradnih zakonodajnih, šolskih in drugih formalnih okvirjev, ki urejajo področje otrokovih pravic; dvig ozaveščenosti in senzibilizacija javnosti glede medetničnega nasilja; prepoznavanje mehanizmov za soočanje oziroma preprečevanje nasilja na etnični osnovi v osnovnih in srednjih šolah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 2012 - september 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so bili otroci, vključeni v javno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Znanstveno-raziskovano središče Koper

Tip vzorca:

Ne-slučajno, namensko vzorčenje: izbrane so bile 4 regije po kriterijih urbanosti, obmejnosti in privlačnosti za ekonomske migracije, in sicer: Obalna regija, Ljubljanska regija, Jeseniška regija in Prekmurje.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: GLASOT12 - Glasovi otrok, 2012 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 115
  • število enot: 767

Verzija: maj 2014

Spremenljivke

V1 Ime šole

1. Šola:

Vrednost 13 Frekvenca
1 DOŠ Lendava 57
2 DSŠ Lendava 48
3 Ekonomska šola Ljubljana 43
4 Gimnazija Koper 47
5 OŠ Prade 56
6 OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 38
7 OŠ Koper 40
8 OŠ Koroška Bela 51
9 OŠ Livada 39
10 OŠ Prežihov Voranc 39
11 OŠ Toneta Čufarja 70
12 SEPŠ Koper 65
13 Srednja frizerska šola Ljubljana 18
14 Srednja šola tehniških strok Šiška 26
15 Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 46
16 Srednja šola Jesenice 46
17 Gimnazija Jesenice 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V3 Šolski uspeh v prejšnjem šolskem letu

3. Učni uspeh v prejšnjem šolskem letu:

Vrednost 22 Frekvenca
1 Odličen 157
2 Prav dober 214
3 Dober 230
4 Zadosten 53
5 Nezadosten 13
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 Spol

4. Spol:

Vrednost 31 Frekvenca
1 Deček 384
2 Deklica 381
99 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 Ime šole

1. Šola:

Vrednost 1115 Frekvenca
1 DOŠ Lendava 57
2 DSŠ Lendava 48
3 Ekonomska šola Ljubljana 43
4 Gimnazija Koper 47
5 OŠ Prade 56
6 OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 38
7 OŠ Koper 40
8 OŠ Koroška Bela 51
9 OŠ Livada 39
10 OŠ Prežihov Voranc 39
11 OŠ Toneta Čufarja 70
12 SEPŠ Koper 65
13 Srednja frizerska šola Ljubljana 18
14 Srednja šola tehniških strok Šiška 26
15 Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 46
16 Srednja šola Jesenice 46
17 Gimnazija Jesenice 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V3 Šolski uspeh v prejšnjem šolskem letu

3. Učni uspeh v prejšnjem šolskem letu:

Vrednost 2114 Frekvenca
1 Odličen 157
2 Prav dober 214
3 Dober 230
4 Zadosten 53
5 Nezadosten 13
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 Spol

4. Spol:

Vrednost 3113 Frekvenca
1 Deček 384
2 Deklica 381
99 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5 Starost

5. Starost:

Vrednost 4112 Frekvenca
9 5
10 301
11 76
12 6
14 2
16 45
17 262
18 56
19 5
99 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 9

Vrednosti spremenljivk od 9 do 19

V6 Kraj bivanja

6. Kraj bivanja:

Vrednost 5111 Frekvenca
1 Mesto 299
2 Primestje 134
3 Vas 331
99 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7_1 Materni jezik 1

7. Materni jezik (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Vrednost 6110 Frekvenca
1 Albanski 5
2 Bosanski 52
3 Bolgarski 1
4 Hungarian 19
5 Makedonski 4
6 Črnogorski 3
7 Romski 3
8 Srbski 20
9 Hrvaški 12
10 Slovenski 647
11 Brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V7_2 Materni jezik 2

7. Materni jezik (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Vrednost 7109 Frekvenca
1 Albanski 2
2 Bosanski 37
3 Bolgarski 1
4 Angleški 2
5 Nemški 5
6 Hungarian 34
7 Italijanski 4
8 Makedonski 2
9 Črnogorski 3
10 Romski 5
11 Srbski 20
12 Hrvaški 34
13 Brez odgovora 618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 618

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V7_3 Materni jezik 3

7. Materni jezik (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Vrednost 8108 Frekvenca
1 Bosanski 6
2 Angleški 1
3 Nemški 3
4 Romski 4
5 Srbski 4
6 Brez odgovora 749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 Tvoja narodnost

8. Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti):

Vrednost 9107 Frekvenca
1 Slovenska 498
2 Hrvaška 12
3 Srbska 24
4 Albanska 6
5 Makedonska 4
6 Bošnjaška 67
7 Crnogorska 4
8 Italijanska 0
9 Madžarska 12
10 Romska 3
11 Druga 124
12 Ne vem 4
99 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V8_DRUGO Drugo

8. Narodna pripadnost (če prihajaš iz narodnostno mešane družine, lahko obkrožiš več možnosti): (Drugo:)

Vrednost 10106 Frekvenca
1 ALB,BOS 1
2 BOS,BUL 1
3 BOS,GER 1
4 BOS,MNE 1
5 BOS,ROM 1
6 BUL 1
7 HR, HUN 1
8 HR,BOS 1
9 HR,HUN 2
10 HR,SRB 2
11 HR,SRB,BOS 1
12 MAC,BOS 1
13 SLO,ALB 1
14 SLO,BOS 15
15 SLO,GER 1
16 SLO,HR 26
17 SLO,HR,BOS 3
18 SLO,HR,GER 1
19 SLO,HR,HUN 2
20 SLO,HR,SRB 3
21 SLO,HUN 26
22 SLO,HUN,AUT 1
23 SLO,ITA 5
24 SLO,MAC 1
25 SLO,ROM 2
26 SLO,RUM 1
27 SLO,SRB 10
28 SLO,SRB,BOS 1
29 SLO,SWIS 1
30 SRB,MAC 1
31 SRB,MNE 1
32 SRB,ROM 1
33 Svetovna 1
34 UKR 1
35 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

V9 Narodnosti tvoje mame

9. Narodnostna pripadnost tvoje mame:

Vrednost 11105 Frekvenca
1 Slovenska 512
2 Hrvaška 26
3 Srbska 29
4 Albanska 7
5 Makedonska 8
6 Bošnjaška 81
7 Crnogorska 6
8 Italijanska 0
9 Madžarska 24
10 Romska 3
11 Druga 62
12 Ne vem 2
99 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V9_DRUGO Drugo

9. Narodnostna pripadnost tvoje mame: (Drugo:)

Vrednost 12104 Frekvenca
1 BOS,ROM 1
2 BOSNIAN SERB 1
3 BUL 2
4 GER 1
5 GER,AUT 1
6 HR,BOS 2
7 HR,SRB 1
8 RUM 1
9 SLO,BOS 7
10 SLO,CZE 1
11 SLO,GER 2
12 SLO,HR 13
13 SLO,HR,HUN 1
14 SLO,HR,ITA 1
15 SLO,HR,SRB 1
16 SLO,HUN 10
17 SLO,HUN,AUT 1
18 SLO,ITA 2
19 SLO,ROM 3
20 SLO,SRB 6
21 SRB,AUT 1
22 SRB,HUN 1
23 SRB,ROM 1
24 UKR 1
25 705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

V10 Narodnosti tvojega očeta

10. Narodnostna pripadnost tvojega očeta:

Vrednost 13103 Frekvenca
1 Slovenska 491
2 Hrvaška 34
3 Srbska 40
4 Albanska 8
5 Makedonska 6
6 Bošnjaška 84
7 Crnogorska 7
8 Italijanska 3
9 Madžarska 16
10 Romska 2
11 Druga 67
12 Ne vem 3
99 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V10_DR Drugo

10. Narodnostna pripadnost tvojega očeta: (Drugo:)

Vrednost 14102 Frekvenca
1 AUT 1
2 BOS,ROM 1
3 BOSNIAN SERB 1
4 BUL 1
5 HR,BOS 4
6 HR,HUN 1
7 HR,SRB 1
8 SLO,BOS 8
9 SLO,CZE 1
10 SLO,GER 3
11 SLO,HR 14
12 SLO,HUN 14
13 SLO,HUN,AUT 1
14 SLO,ITA 7
15 SLO,ROM 3
16 SLO,SRB 3
17 SRB,HUN 1
18 SRB,MNE 1
19 SRB,ROM 1
20 SWISS 1
21 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

V11 Izobrazba tvoje mame

11. Izobrazba tvoje mame:

Vrednost 15101 Frekvenca
1 Osnovna šola ali manj 63
2 Srednja šola 298
3 Fakulteta, magisterij, doktorat 189
4 Ne vem 208
5 Drugo 0
99 Brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12 Izobrazba tvojega očeta

12. Izobrazba tvojega očeta:

Vrednost 16100 Frekvenca
1 Osnovna šola ali manj 44
2 Srednja šola 332
3 Fakulteta, magisterij, doktorat 164
4 Ne vem 214
5 Drugo 2
99 Brez odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 Ali so na tvoji šoli učenci drugačne narodnosti?

13. Ali so na tvoji šoli učenci, ki so drugačne narodnosti (imajo drugačno kulturo, jezik, vero)?

Vrednost 1799 Frekvenca
1 Da, veliko jih je 378
2 Da, nekaj jih je 350
3 Ne 7
4 Ne vem 27
99 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V14 Ali so v tvojem razredz učenci drugačne narodnosti?

14. Ali so v tvojem razredu učenci, ki so drugačne narodnosti (imajo drugačno kulturo, jezik, vero)?

Vrednost 1898 Frekvenca
1 Da, veliko jih je 93
2 Da, nekaj jih je 517
3 Ne 114
4 Ne vem 35
99 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V15 Vsi ljudje so enakopravni

15. Vsi ljudje so enakopravni, ne glede na jezik, ki ga govorijo, njihovo vero ali kulturo.

Vrednost 1997 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 424
2 Strinjam se 238
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 57
4 Ne strinjam se 25
5 Sploh se ne strinjam 21
99 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16 Pravica do ohranjanja običajev iz izvorne države

16. Učenci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi morali imeti pravico do tega, da ohranjajo običaje iz svoje izvorne države (npr. svojo kulturo, jezik, oblačila, vero, hrano ...).

Vrednost 2096 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 273
2 Strinjam se 258
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 138
4 Ne strinjam se 64
5 Sploh se ne strinjam 32
99 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17 Všeč mi je, da so v naši državi ljudje različnih narodnosti

17. Všeč mi je, da v naši državi živijo ljudje različnih narodnosti (ki govorijo drugačen jezik, imajo drugačno kulturo, vero itd.).

Vrednost 2195 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 238
2 Strinjam se 282
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 160
4 Ne strinjam se 50
5 Sploh se ne strinjam 33
99 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18 Odpovedovanje lastnem jeziku in kulturi

18. Otroci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi se morali odpovedati svojemu jeziku in kulturi.

Vrednost 2294 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 32
2 Strinjam se 54
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 115
4 Ne strinjam se 260
5 Sploh se ne strinjam 301
99 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 Všeč mi je, da so na šoli učenci različnih narodnosti

19. Všeč mi je, da so v našem razredu oziroma na naši šoli učenci različnih narodnosti (ki govorijo drugačen jezik, imajo drugačno kulturo, vero itd.).

Vrednost 2393 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 175
2 Strinjam se 320
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 181
4 Ne strinjam se 63
5 Sploh se ne strinjam 23
99 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V20 Prevzemanje slovenskega jezika in kulture

20. Učenci, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, bi morali prevzeti slovenski jezik in kulturo.

Vrednost 2492 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 145
2 Strinjam se 208
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 188
4 Ne strinjam se 113
5 Sploh se ne strinjam 110
99 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21_1 Sedel/a poleg: Učenca/Učenko, ki govori drugačen jezik

21. Ali bi te motilo, če bi v razredu sedel/-a skupaj z (obkroži): -Učencem/učenko, ki govori drugačen jezik

Vrednost 2591 Frekvenca
1 Da 437
2 Ne vem 212
3 Ne 112
99 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21_2 Sedel/a poleg: Učenca/učenko, ki je drugačne vere

21. Ali bi te motilo, če bi v razredu sedel/-a skupaj z (obkroži): -Učencem/učenko, ki je drugačne vere

Vrednost 2690 Frekvenca
1 Da 551
2 Ne vem 155
3 Ne 51
99 Brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21_3 Sedel/a poleg: Učenca/učenko, ki je temnopolt

21. Ali bi te motilo, če bi v razredu sedel/-a skupaj z (obkroži): -Učencem/učenko, ki je temnopolt/a

Vrednost 2789 Frekvenca
1 Da 585
2 Ne vem 99
3 Ne 72
99 Brez odgovora 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22_1 Za prijatelja: Učenca/Učenko, ki govori drugačen jezik

22. Ali bi imel/-a za prijatelja/prijateljico (obkroži): -Učenca/učenko, ki govori drugačen jezik

Vrednost 2888 Frekvenca
1 Da 507
2 Ne vem 169
3 Ne 79
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22_2 Za prijatelja: Učenca/učenko, ki je drugačne vere

22. Ali bi imel/-a za prijatelja/prijateljico (obkroži): -Učenca/učenko, ki je drugačne vere

Vrednost 2987 Frekvenca
1 Da 564
2 Ne vem 141
3 Ne 50
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V22_3 Za prijatelja: Učenca/učenko, ki je temnopolt

22. Ali bi imel/-a za prijatelja/prijateljico (obkroži): -Učenca/učenko, ki je temnopolt/a

Vrednost 3086 Frekvenca
1 Da 612
2 Ne vem 97
3 Ne 46
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V23 Ali se v šoli počutiš osamljeno?

23. Ali se v šoli počutiš osamljeno?

Vrednost 3185 Frekvenca
1 Nikoli 440
2 Včasih 284
3 Pogosto 27
4 Vedno 10
99 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V24_1 V razredu

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V razredu

Vrednost 3284 Frekvenca
1 Počutim se popolnoma varno 447
2 Počutim se varno 250
3 Nekaj vmes 54
4 Ne počutim se varno 9
5 Sploh se ne počutim varno 4
99 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24_2 Na stranišču

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -Na stranišču

Vrednost 3383 Frekvenca
1 Počutim se popolnoma varno 291
2 Počutim se varno 270
3 Nekaj vmes 135
4 Ne počutim se varno 48
5 Sploh se ne počutim varno 18
99 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24_3 Na šolskem igrišču

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -Na šolskem igrišču

Vrednost 3482 Frekvenca
1 Počutim se popolnoma varno 280
2 Počutim se varno 280
3 Nekaj vmes 145
4 Ne počutim se varno 26
5 Sploh se ne počutim varno 19
99 Brez odgovora 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24_4 V jedilnici

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V jedilnici

Vrednost 3581 Frekvenca
1 Počutim se popolnoma varno 382
2 Počutim se varno 288
3 Nekaj vmes 64
4 Ne počutim se varno 13
5 Sploh se ne počutim varno 5
99 Brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24_5 Na hodnikih

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -Na hodnikih

Vrednost 3680 Frekvenca
1 Počutim se popolnoma varno 284
2 Počutim se varno 316
3 Nekaj vmes 118
4 Ne počutim se varno 33
5 Sploh se ne počutim varno 13
99 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24_6 V telovadnici

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V telovadnici

Vrednost 3779 Frekvenca
1 Počutim se popolnoma varno 443
2 Počutim se varno 234
3 Nekaj vmes 62
4 Ne počutim se varno 19
5 Sploh se ne počutim varno 5
99 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24_8 V garderobi

24. Prosimo, označi, kako varno se počutiš v naslednjih šolskih prostorih: -V garderobi

Vrednost 3878 Frekvenca
1 Počutim se popolnoma varno 307
2 Počutim se varno 312
3 Nekaj vmes 91
4 Ne počutim se varno 37
5 Sploh se ne počutim varno 14
99 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25 Ali si v zadnjem letu opazil/a, da so sošolci koga zafrkavali, ker ne govori ali slabo govori slovensko?

25. Ali si v zadnjem šolskem letu kdaj opazil/-a, da so sošolci/sošolke koga zafrkavali, ker ne govori slovensko ali pa slabo govori slovensko?

Vrednost 3977 Frekvenca
1 Da, pogosto 69
2 Da, včasih 243
3 Da, enkrat 88
4 Ne, nikoli 247
5 Ne vem 114
99 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26_1 Zafrkavanje, zmerjanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih zafrkavali ali zmerjali

Vrednost 4076 Frekvenca
1 Nikoli 286
2 Včasih 379
3 Pogosto 66
4 Zelo pogosto 28
99 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26_2 Ogovarjanje, širjenje govoric zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih obrekovali ali širili neresnične govorice o njih

Vrednost 4175 Frekvenca
1 Nikoli 328
2 Včasih 311
3 Pogosto 95
4 Zelo pogosto 25
99 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26_3 Žaljiva sporočila/komentarji zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jim pošiljali žaljiva SMS sporočila, elektronsko pošto ali objavljali žaljive komentarje na Facebooku, Twitterju

Vrednost 4274 Frekvenca
1 Nikoli 530
2 Včasih 147
3 Pogosto 56
4 Zelo pogosto 17
99 Brez odgovora 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26_4 Ignoriranje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih ignorirali ali se izogibali druženju z njimi

Vrednost 4373 Frekvenca
1 Nikoli 309
2 Včasih 313
3 Pogosto 102
4 Zelo pogosto 34
99 Brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26_5 Pretepanje, pljuvanje in drugo grdo ravnanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jih pretepali, pljuvali ali kako drugače fizično grdo ravnali z njimi

Vrednost 4472 Frekvenca
1 Nikoli 530
2 Včasih 158
3 Pogosto 44
4 Zelo pogosto 27
99 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26_6 Skrivanje ali uničevanje lastnine zaradi drugačne kulture, vere, jezika

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugi učenci so jim skrivali ali uničevali njihove stvari (zvezke, učbenike, mobitele, obleke ...)

Vrednost 4571 Frekvenca
1 Nikoli 507
2 Včasih 173
3 Pogosto 49
4 Zelo pogosto 23
99 Brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26_7 Drugo

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugo

Vrednost 4670 Frekvenca
1 Nikoli 7
2 Včasih 20
3 Pogosto 5
4 Zelo pogosto 8
99 Brez odgovora 727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26_DR Drugo, kaj

26. Kako pogosto so se v zadnjem šolskem letu spodaj navedene stvari dogajale učencem zaradi njihove narodnosti (drugačne kulture, vere, jezika)? -Drugo, kaj:

Vrednost 4769 Frekvenca
1 Da ga čudno imenujejo. 1
2 Dajali 1
3 Drugi učenci so jih zmerjali, ker jim njihovo obnašanje ni bilo všeč. 1
4 Govorili so jim 'Bosanc'. 1
5 Izzivali, da smrdijo 1
6 Kradli stvari iz omaric. 1
7 Kraja 2
8 Norčevali. 1
9 Obtožili so jih, da so nekaj naredili. 1
10 Opazke 1
11 Pametni 'čefurji' 1
12 Pri kregih, zmerjanje 1
13 Pustijo na cedilu. 1
14 Pustili jih v učilnici 1
15 Se skregali. 1
16 Smejali so se mu. 1
17 So jim peli pesmi. 1
18 So jo imenovali tujka. 1
19 So pripomnili kakšno šalo glede njihove narodnosti. 1
20 747
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V27 Komu se take stvari ponavadi dogajajo?

27. Komu se take stvari ponavadi dogajajo?

Vrednost 4868 Frekvenca
1 Fantje 132
2 Punce 59
3 Oboji (fantje in punce) 400
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V28 Kdo ponavadi počne take stvari?

28. Kdo ponavadi počne take stvari (zmerja, pretepa, žali ...)?

Vrednost 4967 Frekvenca
1 Fantje 318
2 Punce 13
3 Oboji (fantje in punce) 258
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_1 V razredu

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V razredu

Vrednost 5066 Frekvenca
1 Da 272
2 Ne 193
3 Ne vem 116
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_2 Na stranišču

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na stranišču

Vrednost 5165 Frekvenca
1 Da 203
2 Ne 207
3 Ne vem 175
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
585 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_3 Na šolskem dvorišču ali igrišču

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na šolskem dvorišču ali igrišču

Vrednost 5264 Frekvenca
1 Da 338
2 Ne 97
3 Ne vem 148
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_4 V šolski jedilnici

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V šolski jedilnici

Vrednost 5363 Frekvenca
1 Da 129
2 Ne 282
3 Ne vem 169
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
580 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_5 Na hodnikih

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na hodnikih

Vrednost 5462 Frekvenca
1 Da 393
2 Ne 80
3 Ne vem 108
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_6 Na poti v šolo ali iz nje

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na poti v šolo ali iz nje

Vrednost 5561 Frekvenca
1 Da 289
2 Ne 119
3 Ne vem 178
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_7 Na avtobusni postaji

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Na avtobusni postaji

Vrednost 5660 Frekvenca
1 Da 233
2 Ne 146
3 Ne vem 205
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
584 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_8 V telovadnici

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V telovadnici

Vrednost 5759 Frekvenca
1 Da 106
2 Ne 320
3 Ne vem 157
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_9 V garderobnih prostorih

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -V garderobnih prostorih

Vrednost 5858 Frekvenca
1 Da 239
2 Ne 167
3 Ne vem 176
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
582 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_10 Drugje

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Drugje

Vrednost 5957 Frekvenca
1 Da 15
2 Ne 7
3 Ne vem 24
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 721
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29_DR Drugje, kje

29. Kje na šoli se ponavadi dogajajo stvari, ki smo jih navedli zgoraj (obkroži)? -Drugje, kje:

Vrednost 6056 Frekvenca
1 Bazeni 1
2 Doma 1
3 Facebook 1
4 Izven šole 1
5 Javni prostor 1
6 Knjižnica 1
7 Na zabavi 1
8 Pred šolo 2
9 Preko računalnika 1
10 Pri dejavnostih 1
11 V knjižnici 1
12 V o.p.b 1
13 V trgovini 1
14 Zunaj 1
15 752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

V30 Kako se počutiš, če z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

30. Kako se počutiš, če z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

Vrednost 6155 Frekvenca
1 Jezen/na in vznemirjen/a sem 98
2 Ni mi prijetno 348
3 Ne vem 60
4 Vseeno mi je 42
5 Všeč mi je 7
6 Drugo 9
7 To se mi ni nikoli zgodilo 24
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V30_DR Drugo, kaj

30. Kako se počutiš, če z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? (Drugo:)

Vrednost 6254 Frekvenca
1 Besen sem 1
2 Me ne zanima 1
3 Ni v redu. 1
4 Potegnem se za žrtev. 1
5 Smili se mi, vendar ne storim nič. 1
6 To ni prav 1
7 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V31 Kaj običajno narediš, ko vidiš, da z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

31. Kaj običajno narediš, ko vidiš, da z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? (Izberi zgolj en odgovor.)

Vrednost 6353 Frekvenca
1 Pomagam mu/ji 132
2 Povem učitelju ali komu drugemu od šolskega osebja 166
3 Povem komu drugemu od odraslih 34
4 Povem tistim, ki to počnejo, da to ni prav 62
5 Nič ne naredim, ampak mislim, da bi mu/ji moral/a pomagati 91
6 Nič ne naredim, ampak ostanem in opazujem 27
7 Odidem, ker to ni moja stvar 43
8 Pridružim se tistim, ki grdo ravnajo 3
9 Drugo 11
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31_DR Drugo, kaj

31. Kaj običajno narediš, ko vidiš, da z nekom grdo ravnajo, ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? (Izberi zgolj en odgovor.) (Drugo:)

Vrednost 6452 Frekvenca
1 Jih pretepem. 1
2 Mislim, da bi se moral postaviti sam zase. 1
3 Ne vem 1
4 Nič 1
5 Odvisno od situacije: kaj delajo, kdo to je ipd. 1
6 Pomagam in povem odraslemu. 1
7 Pomagam mu/ji in včasih druge pretepem, če je potrebno. 1
8 Ponavadi jih začnem kregat. 1
9 Razbijem ga. 1
10 Tistemu bi škrge ven vrgrel. 1
11 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V32 Ali učitelji posredujejo, če ostali učenci z nekom grdo ravnajo?

32. Ali učitelji posredujejo, če ostali učenci z nekom grdo ravnajo?

Vrednost 6551 Frekvenca
1 Vedno posredujejo 272
2 Včasih posredujejo 264
3 Nikoli ne posredujejo 52
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V33_A Ker ne vedo, kaj se dogaja

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? a) Ker ne vedo, kaj se dogaja

Vrednost 6650 Frekvenca
1 Da 258
2 Ne 261
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33_B Ker nočejo posredovati

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? b) Ker nočejo posredovati

Vrednost 6749 Frekvenca
1 Da 71
2 Ne 448
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33_C Ker to ni njihova stvari

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? c) Ker to ni njihova stvar

Vrednost 6848 Frekvenca
1 Da 73
2 Ne 446
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33_D Ker jim je vseeno

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? d) Ker jim je vseeno

Vrednost 6947 Frekvenca
1 Da 69
2 Ne 450
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33_E Ker jih je strah

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? e) Ker jih je strah

Vrednost 7046 Frekvenca
1 Da 30
2 Ne 489
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33_F Ker jih učenci ne upoštevajo

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? f) Ker jih učenci ne upoštevajo

Vrednost 7145 Frekvenca
1 Da 107
2 Ne 412
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33_G Drugo

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugo

Vrednost 7244 Frekvenca
1 Da 18
2 Ne 501
97 Preskok 0
99 Brez odgovora 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33_DR Drugo, kaj

33. Če ne posredujejo, zakaj misliš, da je tako (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugo, kaj:

Vrednost 7343 Frekvenca
1 Ker bi radi, da to resijo sami. 1
2 Ker ne najdejo krivca-nihče se ne javi. 1
3 Ker ne zaleže in imajo že dovolj pomoje. 1
4 Ker ni potrebe. 1
5 Ker nočejo prevzeti odgovornosti. 1
6 Ker se nikoli ne konča. 1
7 Ker so 'njihovi'. 1
8 Ker so isti in delajo razlike. 1
9 Ker včasih ne razumejo, kako resna je stvar. 1
10 Ker vsak govori drugače. 1
11 Ne poznajo problema. 1
12 Ne vedo, kako točno posredovati. 1
13 Nimajo časa 1
14 Posredujejo, ker morajo, vendar nič ne ukrenejo, ker se jim ne da. 1
15 Pošljejo jih k ravnatelju. 1
16 Učitelji so nepravični. 1
17 Zato če je kakšen vpleten. 1
18 750
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V34 Ali si kdaj osebno koga nadlegoval/a zaradi drugačne narodnosti?

34. Ali si ti osebno kdaj koga nadlegoval/-a, zato ker ima drugačno kulturo, jezik, vero?

Vrednost 7442 Frekvenca
1 Da 48
2 Ne 700
99 Brez odgovora 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V34_ZAK Če da, zakaj:

34. Ali si ti osebno kdaj koga nadlegoval/-a, zato ker ima drugačno kulturo, jezik, vero? c) Če da, zakaj:

Vrednost 7541 Frekvenca
1 1.-3. razred: DA, 4.-5. razred: NE v prvem razredu mi je bilo smesno. Sedaj ne vec. 1
2 Bilo je zgolj zabava, vsi smo to dojeli. 1
3 Če je on mene, nisem zdržal in sem še jaz njega. 1
4 Iz heca. 1
5 Ker je ??? in mi ni hotel nazaj dati telefona 1
6 Ker je baraba, lopov. 1
7 Ker je bila rojena v Ljubljani. 1
8 Ker je druge vere. 1
9 Ker je on mene. 1
10 Ker je on začel prvi. 1
11 Ker je tudi meni nagajal. 1
12 Ker je tudi on mene. 1
13 Ker je tudi on/ona mene. 1
14 Ker me je zafrkaval. 1
15 Ker me je zafrkavala in zmerjala. 1
16 Ker me je zmerjal, zato ker je dobil boljšo oceno. 1
17 Ker me je zmerjal. 1
18 Ker me nadlegujejo 1
19 Ker mi gre na živce. 1
20 Ker mi je nagajal. 1
21 Ker mi je neprijeten. 1
22 Ker ne maram 'čefurjev'. 1
23 Ker ne spoštuje naše države. 1
24 Ker ni hotel biti moj prijatelj. 1
25 Ker sem bila še mala. 1
26 Ker so 'čefurji' butasti. 1
27 Ker so 'dosadni'. 1
28 Ko se spremo. Malokrat. 1
29 Mi je prišlo v glavo. 1
30 Nadlegoval je pregroba beseda. Včasih sem se pošalil, tudi sam dijak je to smatral kot šalo. 1
31 Ne maram ciganov, ker oni ne marajo nas. 1
32 Ne vem. 2
33 Samo nekajkrat, pa še to samo v šoli. 1
34 Še sam ne vem zakaj, bila mi je všeč. 1
35 V hecu. 1
36 Z razlogom. 1
37 Za slikce. 1
38 Za zabavo. 1
39 Zaradi heca, ni bilo resno. 1
40 Zato, ker je jezik drugačen. 1
41 Zato, ker sem bedak. 1
42 725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

V35_1 Zafrkavanje, zmerjanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me zafrkavali, zmerjali ali žalili

Vrednost 7640 Frekvenca
1 Nikoli 635
2 Včasih 94
3 Pogosto 20
4 Zelo pogosto 12
99 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35_2 Ogovarjanje, širjenje govoric zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me ogovarjali ali razširjali neresnične govorice o meni

Vrednost 7739 Frekvenca
1 Nikoli 648
2 Včasih 85
3 Pogosto 17
4 Zelo pogosto 11
99 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35_3 Žaljiva sporočila/komentarji zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so mi pošiljali žaljiva SMS sporočila, objavljali žaljive komentarje na Facebooku ali Twitterju

Vrednost 7838 Frekvenca
1 Nikoli 711
2 Včasih 29
3 Pogosto 14
4 Zelo pogosto 5
99 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35_4 Ignoriranje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me ignorirali in se niso želeli družiti z mano

Vrednost 7937 Frekvenca
1 Nikoli 666
2 Včasih 71
3 Pogosto 14
4 Zelo pogosto 11
99 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35_5 Pretepanje, pljuvanje in drugo grdo ravnanje zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so me tepli, brcali, pljuvali ali kako drugače grdo ravnali z mano

Vrednost 8036 Frekvenca
1 Nikoli 711
2 Včasih 33
3 Pogosto 9
4 Zelo pogosto 8
99 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35_6 Skrivanje ali uničevanje lastnine zaradi drugačne kulture, vere, jezika

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugi učenci so mi skrivali ali uničevali moje stvari (zvezke, mobitel, obleke ...)

Vrednost 8135 Frekvenca
1 Nikoli 692
2 Včasih 51
3 Pogosto 8
4 Zelo pogosto 8
99 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35_7 Drugo

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugo

Vrednost 8234 Frekvenca
1 Nikoli 0
2 Včasih 2
3 Pogosto 4
4 Zelo pogosto 1
99 Brez odgovora 760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 760

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V35_DR Drugo, kaj

35. Ali se je tebi osebno v zadnjem šolskem letu kdaj zgodila katera od spodaj navedenih situacij zaradi tvoje narodnosti (kulture, jezika, vere)? -Drugo, kaj:

Vrednost 8333 Frekvenca
1 Govorili 'Bosanc' 1
2 Izkoriščali 1
3 Izločevali iz igre 1
4 Zmerjali s priimkom. 1
5 763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V36 Kdo ti ponavadi počne takšne stvari?

36. Kdo ti ponavadi počne stvari, ki smo jih navedli zgoraj?

Vrednost 8432 Frekvenca
1 Fantje 110
2 Punce 16
3 Oboji (fantje in punce) 90
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V37 Kaj narediš, ko te nadlegujejo?

37. Kaj narediš, ko te nadlegujejo? (Izberi samo en odgovor.)

Vrednost 8531 Frekvenca
1 Uprem se/zmerjam jih 44
2 Sprijaznim se s tem in potrpim 30
3 Naredim jim to, kar oni delajo meni 36
4 Jokam 6
5 Prosim za pomoč 46
6 Zbežim 19
7 Nič ne naredim 12
8 Drugo 17
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V37_DR Drugo

37. Kaj narediš, ko te nadlegujejo? (Izberi samo en odgovor.) (Drugo:)

Vrednost 8630 Frekvenca
1 Ignoriram jih. 4
2 Ne počutim se prijetno. 1
3 Povem mami 1
4 Povem učitelju 8
5 Se obrnem stran. 1
6 Sem žalostna. 1
7 Smejim se, pomilujem jih. 1
8 750
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V38_A Razmišljam o maščevanju

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? a) Razmišljam o maščevanju

Vrednost 8729 Frekvenca
1 Da 78
2 Ne 141
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38_B Mislim, da se moram sprijazniti s tem

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? b) Mislim, da se moram sprijazniti s tem

Vrednost 8828 Frekvenca
1 Da 46
2 Ne 173
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38_C Razmišljam o zamenjavi šole

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? c) Razmišljam o zamenjavi šole

Vrednost 8927 Frekvenca
1 Da 27
2 Ne 192
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38_D Razmišljam o špricanju pouka

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? d) Razmišljam o špricanju pouka

Vrednost 9026 Frekvenca
1 Da 10
2 Ne 209
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38_E Morali bi preprečiti tako ravnanje na šoli

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? e) Mislim, da bi morali tako ravnanje na šoli preprečiti

Vrednost 9125 Frekvenca
1 Da 97
2 Ne 122
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38_F Drugo

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? f) Drugo

Vrednost 9224 Frekvenca
1 Da 23
2 Ne 196
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38_DR Drugo, kaj

38. O čem razmišljaš, ko se ti to dogaja (izbereš lahko več odgovorov)? f) Drugo, kaj

Vrednost 9323 Frekvenca
1 Da bi povedala učiteljici 1
2 Da bo z njimi govorila učiteljica/ the teacher will talk to them 1
3 Da jih bom zatožila učiteljici 1
4 Da zbežim 1
5 Kaj naj naredim/What can I do 1
6 Ne razmišljam o tem 1
7 Ne vem 1
8 Ne vem. / Don`t know 1
9 Ne vem/I do not know 1
10 O bežanju 1
11 O zamenjavi razreda 1
12 Pametnejši odneha /smarter gives up 1
13 Povem učiteljici/tell to teacher 1
14 Razmišljam 1
15 Samomor 1
16 Se samo hecajo 1
17 Smejim se, pomilujem jih / I laugh and I feel sorry for them 1
18 Tega nikoli ne bi naredila, ker pač to nikoli ne počnem. 1
19 Učence, ki nadlegujejo, naj kaznujejo 1
20 Učiteljica bi lahko posredovala 1
21 Zakaj se to meni dogaja in kdaj bo konec 1
22 Žalostna sem 1
23 745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V39_A Prijateljem

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? a) Prijateljem

Vrednost 9422 Frekvenca
1 Da 87
2 Ne 133
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39_B Bratu/sestri

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? b) Bratu/sestri

Vrednost 9521 Frekvenca
1 Da 57
2 Ne 163
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39_C Učitelju/učiteljici

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? c) Učitelju/učiteljici

Vrednost 9620 Frekvenca
1 Da 95
2 Ne 125
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39_D Mami

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? d) Mami

Vrednost 9719 Frekvenca
1 Da 125
2 Ne 95
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39_E Očetu

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? e) Očetu

Vrednost 9818 Frekvenca
1 Da 100
2 Ne 120
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39_F Šolskem mediatorju

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? f) Šolskemu mediatorju/mediatorici

Vrednost 9917 Frekvenca
1 Da 4
2 Ne 216
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39_G Drugim

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugim

Vrednost 10016 Frekvenca
1 Da 19
2 Ne 201
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39_DR Drugim, komu

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? g) Drugim, komu (npr. Šolski psihologinji, ravnatelju ...):

Vrednost 10115 Frekvenca
1 Duhovniku 1
2 Fantu 1
3 Nekomu, ki mu zaupam 1
4 Sosed 1
5 Sošolcem 1
6 Vsem, naj vedo, kakšni so Romi 1
7 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V39_H Nikomur

39. Komu poveš o nadlegovanju, ki se ti dogaja v šoli (izbereš lahko več odgovorov)? h) Nikomur ne povem

Vrednost 10214 Frekvenca
1 Da 25
2 Ne 195
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_A Bojim se

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? a) Ker se bojim

Vrednost 10313 Frekvenca
1 Da 48
2 Ne 149
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_B Nočem tožariti

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? b) Ker nočem tožariti drugih

Vrednost 10412 Frekvenca
1 Da 55
2 Ne 142
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_C Postaviti bi se moral/a sam/a zase

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? c) Ker mislim, da bi se moral/-a sam/-a postaviti zase

Vrednost 10511 Frekvenca
1 Da 72
2 Ne 125
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_D Sram me je

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? d) Ker me je sram

Vrednost 10610 Frekvenca
1 Da 22
2 Ne 175
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_E Bi bilo še hujše

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? e) Ker bi bilo potem samo še hujše

Vrednost 1079 Frekvenca
1 Da 57
2 Ne 140
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_F Nimam nikogar

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? f) Ker nimam nikogar, ki bi mu lahko povedal/a

Vrednost 1088 Frekvenca
1 Da 9
2 Ne 188
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_G Nihče ne more pomagati

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? g) Ker mi nihče ne more pomagati

Vrednost 1097 Frekvenca
1 Da 17
2 Ne 180
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_H Drugo

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? h) Drugo

Vrednost 1106 Frekvenca
1 Da 11
2 Ne 186
97 Preskok 535
99 Brez odgovora 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40_DR Drugo, kaj

40. Če ne poveš nikomur, zakaj je tako? h) Drugo, kaj

Vrednost 1115 Frekvenca
1 Fantje 1
2 Ker lahko sam uredim. 1
3 Ker mi je vseeno kaj počnejo in govorijo o meni 1
4 Mame in atija ni v šoli. 1
5 Ne razumejo določenih stvari. 1
6 Povedala bi. 1
7 Se ne ukvarjam z idioti. 1
8 Vedno nekomu povem 2
9 Vedno povem. 1
10 Vem, da se samo hecajo. 1
11 756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V41 Enako obravnavanje

41. Mislim, da učitelji vse učence obravnavajo enako, ne glede na to, ali imajo drugačno kulturo, jezik, vero.

Vrednost 1124 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 297
2 Strinjam se 211
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 118
4 Ne strinjam se 58
5 Sploh se ne strinjam 68
99 Brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 Dobro počutje vseh

42. Mislim, da se na naši šoli vsi počutijo dobro, ne glede na to, kakšen jezik, kulturo ali vero imajo.

Vrednost 1133 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 139
2 Strinjam se 286
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 206
4 Ne strinjam se 86
5 Sploh se ne strinjam 34
99 Brez odgovora 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43 Učenje o kulturah in verstvih

43. Pri pouku se učimo o različnih kulturah in verstvih.

Vrednost 1142 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 195
2 Strinjam se 286
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 151
4 Ne strinjam se 83
5 Sploh se ne strinjam 33
99 Brez odgovora 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V44 Organizirane posebne dejavnosti

44. Na šoli imamo organizirane posebne dejavnosti, kjer nas spodbujajo k enakopravnosti in razumevanju različnosti.

Vrednost 1151 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam 195
2 Strinjam se 187
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 155
4 Ne strinjam se 117
5 Sploh se ne strinjam 97
99 Brez odgovora 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Sedmak, M., Medarić, Z., Kralj, A., Žakelj, T., Lenarčič, B., Rameša, M., ... Gornik, B. (2014). Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: GLASOT12. https://doi.org/10.17898/ADP_GLASOT12_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si