Človekove pravice in nacionalizem, 2015

Basic Study Information

ADP - IDNo: CPNAC15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CPNAC15_V1
Main author(s):
  • Gornik, Barbara
Data file producer:
IZDS - Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Place; date:

Koper, Slovenija; december, 2015

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V okviru programa "Mladi raziskovalci" (MR) (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: človekove pravice, begunci, nacionalizem, izbrisani

Keywords ELSST:
ČLOVEKOVE PRAVICE, BEGUNEC, NACIONALIZEM

Topic Classification CESSDA
Kulturna in nacionalna identiteta
Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Človekove pravice
Topic Classification ADP
ODNOS DO BEGUNCEV
NARODNA IDENTITETA
ČLOVEKOVE PRAVICE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

V okviru doktorske naloge (ARRS MR) je bila izvedena kvantitativna raziskava (telefonska javnomnenjska raziskava) na območju Slovenije. Raziskava se je osredotočala na mnenja anketirancev glede pravic beguncev in »izbrisanih«, razumevanja prihoda beguncev v Slovenijo, razumevanja »izbrisa«, o pomenu (razumevanja) nacionalne identitete in pripadnosti.

Methodology


Collection date: 24. november 2015 - 10. december 2015
Date of production: 2015-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Slovenije stari 15 let in več, ne glede na državljanstvo ali narodno pripadnost.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez stacionarnega ali mobilnega telefona.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

V raziskavi je bilo uporabljeno dvostopenjsko stratificirano naključno vzorčenje. Telefonske številke anketiranih so bile pridobljene naključno iz Telefonskega imenika Slovenije in vzorčene proporcionalno glede na statistične regije. Pri tem je bilo razmerje telefonskih številk 50:50 glede na tip priključka (stacionarni ali mobilni). Z vključevanjem mobilnih telefonskih številk je bila zagotovljena boljša pokritost ciljne populacije in posledično izboljšana reprezentativnost realiziranega vzorca.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Podatki so uteženi glede na spol in starostne skupine (15-29, 30-44, 45-59, 60-74, 75+). Spremenljivka "utez" se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Človekove pravice in nacionalizem, 2015 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Gornik, Barbara

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 80
  • number of units: 570

License: ccbync

Version: 19. maj 2022

Variable list

id Id

Id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 0 1 1121 553.828 316.866

Valid range from 1 to 1121

V1 Kako vas skrbi trenutna situacija glede upoštevanja človekovih pravic beguncev v Sloveniji?

V1 Kako vas skrbi trenutna situacija glede upoštevanja človekovih pravic beguncev v Sloveniji?

Value 22 Frequency
1 Sploh me ne skrbi 106
2 Me ne skrbi 98
3 Niti-niti 146
4 Me skrbi 107
5 Zelo me skrbi 109
99 Ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 4

Valid range from 1 to 5

V2_1 Begunci so v prvi vrsti ljudje, ki jim je potrebno pomagati. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunci so v prvi vrsti ljudje, ki jim je potrebno pomagati.

Value 31 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Se ne strinjam 37
3 Niti-niti 77
4 Se strinjam 116
5 Popolnoma se strinjam 297
99 Ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 2

Valid range from 1 to 5

id Id

Id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 0 1 1121 553.828 316.866

Valid range from 1 to 1121

V1 Kako vas skrbi trenutna situacija glede upoštevanja človekovih pravic beguncev v Sloveniji?

V1 Kako vas skrbi trenutna situacija glede upoštevanja človekovih pravic beguncev v Sloveniji?

Value 279 Frequency
1 Sploh me ne skrbi 106
2 Me ne skrbi 98
3 Niti-niti 146
4 Me skrbi 107
5 Zelo me skrbi 109
99 Ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 4

Valid range from 1 to 5

V2_1 Begunci so v prvi vrsti ljudje, ki jim je potrebno pomagati. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunci so v prvi vrsti ljudje, ki jim je potrebno pomagati.

Value 378 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Se ne strinjam 37
3 Niti-niti 77
4 Se strinjam 116
5 Popolnoma se strinjam 297
99 Ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 2

Valid range from 1 to 5

V2_2 Begunci koristijo gospodarstvu. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunci koristijo gospodarstvu.

Value 477 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 175
2 Se ne strinjam 115
3 Niti-niti 136
4 Se strinjam 70
5 Popolnoma se strinjam 59
99 Ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 15

Valid range from 1 to 5

V2_3 Begunska kriza je v prvi vrsti varnostni problem. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunska kriza je v prvi vrsti varnostni problem.

Value 576 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 74
2 Se ne strinjam 71
3 Niti-niti 106
4 Se strinjam 111
5 Popolnoma se strinjam 204
99 Ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 4

Valid range from 1 to 5

V2_4 Begunci prinašajo kulturno bogastvo. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunci prinašajo kulturno bogastvo.

Value 675 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 231
2 Se ne strinjam 108
3 Niti-niti 104
4 Se strinjam 66
5 Popolnoma se strinjam 51
99 Ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 10

Valid range from 1 to 5

V2_5 Beguncem, ki so na poti v Nemčijo, je treba preprečiti vstop v slovensko državo. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Beguncem, ki so na poti v Nemčijo, je treba preprečiti vstop v slovensko državo.

Value 774 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 226
2 Se ne strinjam 94
3 Niti-niti 91
4 Se strinjam 58
5 Popolnoma se strinjam 98
99 Ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 3

Valid range from 1 to 5

V2_6 Do beguncev je potrebno voditi politiko odprtosti. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Do beguncev je potrebno voditi politiko odprtosti.

Value 873 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 73
2 Se ne strinjam 69
3 Niti-niti 141
4 Se strinjam 114
5 Popolnoma se strinjam 156
99 Ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 17

Valid range from 1 to 5

V2_7 Begunsko krizo je treba reševati s humanitarnimi akcijami (ne pa z vojsko in policijo). V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunsko krizo je treba reševati s humanitarnimi akcijami (ne pa z vojsko in policijo).

Value 972 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 94
2 Se ne strinjam 66
3 Niti-niti 156
4 Se strinjam 101
5 Popolnoma se strinjam 149
99 Ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 4

Valid range from 1 to 5

V2_8 Pravice beguncev so enako pomembne kot pravice Slovencev. V2 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI BEŽIJO ZARADI VOJNE (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam 5 pa popolnoma se strinjam)

Pravice beguncev so enako pomembne kot pravice Slovencev.

Value 1071 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 187
2 Se ne strinjam 97
3 Niti-niti 89
4 Se strinjam 73
5 Popolnoma se strinjam 118
99 Ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 6

Valid range from 1 to 5

V3_1 Begunce bi morali čim prej odstraniti iz države. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunce bi morali čim prej odstraniti iz države.

Value 1170 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 174
2 Se ne strinjam 103
3 Niti niti 128
4 Se strinjam 37
5 Popolnoma se strinjam 119
99 Ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 9

Valid range from 1 to 5

V3_2 Za begunce naj poskrbijo druge države. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Za begunce naj poskrbijo druge države.

Value 1269 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 132
2 Se ne strinjam 77
3 Niti niti 158
4 Se strinjam 89
5 Popolnoma se strinjam 105
99 Ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 9

Valid range from 1 to 5

V3_3 Beguncem bi morali čim prej omogočiti enakopravno življenje v slovenski družbi. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Beguncem bi morali čim prej omogočiti enakopravno življenje v slovenski družbi.

Value 1368 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 134
2 Se ne strinjam 80
3 Niti niti 120
4 Se strinjam 116
5 Popolnoma se strinjam 110
99 Ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 10

Valid range from 1 to 5

V3_4 Beguncem bi morali omogočiti samo začasno bivanje, dokler se razmere v njihovi državi ne umirijo. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Beguncem bi morali omogočiti samo začasno bivanje, dokler se razmere v njihovi državi ne umirijo.

Value 1467 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 46
2 Se ne strinjam 39
3 Niti niti 102
4 Se strinjam 96
5 Popolnoma se strinjam 282
99 Ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 5

Valid range from 1 to 5

V3_5 Beguncem bi morali omogočiti dostop do slovenskega državljanstva. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Beguncem bi morali omogočiti dostop do slovenskega državljanstva.

Value 1566 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 207
2 Se ne strinjam 102
3 Niti niti 118
4 Se strinjam 86
5 Popolnoma se strinjam 49
99 Ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
562 8

Valid range from 1 to 5

V3_6 Ekonomske migrante je potrebno dosledno vračati. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Ekonomske migrante je potrebno dosledno vračati.

Value 1665 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 46
2 Se ne strinjam 40
3 Niti niti 67
4 Se strinjam 94
5 Popolnoma se strinjam 317
99 Ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 6

Valid range from 1 to 5

V3_7 Treba je sprejeti samo tiste, ki so pripravljeni sprejeti slovenski način življenja. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Treba je sprejeti samo tiste, ki so pripravljeni sprejeti slovenski način življenja.

Value 1764 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 83
2 Se ne strinjam 55
3 Niti niti 105
4 Se strinjam 106
5 Popolnoma se strinjam 219
99 Ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 2

Valid range from 1 to 5

V3_8 Begunce morajo sprejeti vse države EU, vključno s Slovenijo, in si deliti breme po načelu solidarnosti. V3 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z naslednjim trditvami glede BEGUNCEV, KI ŽELIJO OSTATI V SLOVENIJI (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Begunce morajo sprejeti vse države EU, vključno s Slovenijo, in si deliti breme po načelu solidarnosti.

Value 1863 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 55
2 Se ne strinjam 41
3 Niti niti 70
4 Se strinjam 105
5 Popolnoma se strinjam 290
99 Ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 9

Valid range from 1 to 5

V4 Kaj bi vi storili, če bi Slovenija poskušala V CELOTI PREPREČITI VSTOP V DRŽAVO VSEM BEGUNCEM? (tako kot Madžarska)

V4 Kaj bi vi storili, če bi Slovenija poskušala V CELOTI PREPREČITI VSTOP V DRŽAVO VSEM BEGUNCEM? (tako kot Madžarska)

Value 1962 Frequency
1 Odločno bi se uprl 31
2 Nasprotoval bi po svojih močeh 97
3 Ne bi mi bilo vseeno, a nasprotoval ne bi 240
4 Odobraval bi tako ravnanje 138
99 Ne vem, neodločen 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 64

Valid range from 1 to 4

V5 Katero izmed naštetih področij se vam iz vidika begunske krize zdi najbolj pomembno?

V5 Katero izmed naštetih področij se vam iz vidika begunske krize zdi najbolj pomembno?

Value 2061 Frequency
1 Varovanje slovenskih državljanov 278
2 Spoštovanje človekovih pravic beguncev 63
3 Reševanje situacije v Siriji, Afganistanu in drugih kriznih 218
99 Ne vem, B.O 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 11

Valid range from 1 to 3

V6_1 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Širitev mreže prostovoljcev in zaposlenih prek javnih del Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Širitev mreže prostovoljcev in zaposlenih prek javnih del

Value 2160 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 122
2 Ne bi podprl 44
3 Niti niti 93
4 Bi podprl 113
5 V celoti bi podprl 168
99 Ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 30

Valid range from 1 to 5

V6_2 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Povečanje finančnih sredstev za varen in dostojen sprejem beguncev Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Povečanje finančnih sredstev za varen in dostojen sprejem beguncev

Value 2259 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 169
2 Ne bi podprl 86
3 Niti niti 123
4 Bi podprl 85
5 V celoti bi podprl 86
99 Ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 21

Valid range from 1 to 5

V6_3 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Beguncem naklonjeno azilno politiko Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Beguncem naklonjeno azilno politiko

Value 2358 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 135
2 Ne bi podprl 75
3 Niti niti 143
4 Bi podprl 108
5 V celoti bi podprl 85
99 Ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 24

Valid range from 1 to 5

V6_4 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Prepoved javnih zborovanj Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Prepoved javnih zborovanj

Value 2457 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 185
2 Ne bi podprl 75
3 Niti niti 83
4 Bi podprl 58
5 V celoti bi podprl 145
99 Ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 24

Valid range from 1 to 5

V6_5 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Nadzor nad mediji Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Nadzor nad mediji

Value 2556 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 245
2 Ne bi podprl 70
3 Niti niti 94
4 Bi podprl 50
5 V celoti bi podprl 94
99 Ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 17

Valid range from 1 to 5

V6_6 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Poostren nadzor državnih meja Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Poostren nadzor državnih meja

Value 2655 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 47
2 Ne bi podprl 33
3 Niti niti 84
4 Bi podprl 122
5 V celoti bi podprl 277
99 Ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 7

Valid range from 1 to 5

V6_7 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Odvzem prostosti prebežnikom, ki povzročajo nemir Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Odvzem prostosti prebežnikom, ki povzročajo nemir

Value 2754 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 23
2 Ne bi podprl 9
3 Niti niti 44
4 Bi podprl 80
5 V celoti bi podprl 405
99 Ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 9

Valid range from 1 to 5

V6_8 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Poseganje v pravico do zasebnosti beguncev (prisluškovanje, nadziranje ljudi) Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Poseganje v pravico do zasebnosti beguncev (prisluškovanje, nadziranje ljudi)

Value 2853 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 126
2 Ne bi podprl 81
3 Niti niti 131
4 Bi podprl 88
5 V celoti bi podprl 132
99 Ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 12

Valid range from 1 to 5

V6_9 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Povečanje policijskih in vojaških pooblastil Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Povečanje policijskih in vojaških pooblastil

Value 2952 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 87
2 Ne bi podprl 57
3 Niti niti 91
4 Bi podprl 106
5 V celoti bi podprl 214
99 Ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 15

Valid range from 1 to 5

V6_10 Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev – ali bi podprli – Popolno zaporo državne meje Zamislite si, da v Sloveniji ostane več kot 10.000 beguncev.... V6 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali bi v tem primeru PODPRLI NAVEDENE UKREPE (pri čemer 1 pomeni sploh ne bi podprl, 5 pa v celoti bi podprl)

Popolno zaporo državne meje

Value 3051 Frequency
1 Sploh ne bi podprl 247
2 Ne bi podprl 90
3 Niti niti 76
4 Bi podprl 35
5 V celoti bi podprl 108
99 Ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 14

Valid range from 1 to 5

V7 Ali se spomnite problematike statusa izbrisanih?

V7 Ali se spomnite problematike statusa izbrisanih?

Value 3150 Frequency
1 Da 441
2 Ne 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 0

Valid range from 1 to 2

V8_1 Ali se vam zdi, da je država kršila pravice: Izbrisanim, ki so živeli v Sloveniji Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V8 Ali se vam zdi, da je država kršila pravice:

Izbrisanim, ki so živeli v Sloveniji

Value 3249 Frequency
1 Da 245
2 Ne 159
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 166

Valid range from 1 to 2

V8_2 Ali se vam zdi, da je država kršila pravice: Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije, a so se želeli vrniti. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V8 Ali se vam zdi, da je država kršila pravice:

Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije, a so se želeli vrniti.

Value 3348 Frequency
1 Da 152
2 Ne 228
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 190

Valid range from 1 to 2

V8_3 Ali se vam zdi, da je država kršila pravice: Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije in se niso poskušali vrniti. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V8 Ali se vam zdi, da je država kršila pravice:

Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije in se niso poskušali vrniti

Value 3447 Frequency
1 Da 71
2 Ne 312
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
383 187

Valid range from 1 to 2

V9_1 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti status stalnega prebivalca: Izbrisanim, ki so živeli v Sloveniji Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V9 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti status stalnega prebivalca:

Izbrisanim, ki so živeli v Sloveniji

Value 3546 Frequency
1 Da 249
2 Ne 147
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 174

Valid range from 1 to 2

V9_2 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti status stalnega prebivalca: Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije, a so se želeli vrniti. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V9 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti status stalnega prebivalca:

Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije, a so se želeli vrniti.

Value 3645 Frequency
1 Da 151
2 Ne 227
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
378 192

Valid range from 1 to 2

V9_3 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti status stalnega prebivalca: Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije in se niso poskušali vrniti. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V9 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti status stalnega prebivalca:

Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije in se niso poskušali vrniti.

Value 3744 Frequency
1 Da 54
2 Ne 325
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
379 191

Valid range from 1 to 2

V10_1 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti nastalo materialno škodo: Izbrisanim, ki so živeli v Sloveniji Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V10 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti nastalo materialno škodo:

Izbrisanim, ki so živeli v Sloveniji

Value 3843 Frequency
1 Da 215
2 Ne 162
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
377 193

Valid range from 1 to 2

V10_2 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti nastalo materialno škodo: Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije, a so se želeli vrniti. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V10 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti nastalo materialno škodo:

Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije, a so se želeli vrniti.

Value 3942 Frequency
1 Da 136
2 Ne 231
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
367 203

Valid range from 1 to 2

V10_3 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti nastalo materialno škodo: Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije in se v Slovenijo niso poskušali vrniti. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V10 Ali se vam zdi, da bi morala država povrniti nastalo materialno škodo:

Izbrisanim, ki so odšli iz Slovenije in se v Slovenijo niso poskušali vrniti.

Value 4041 Frequency
1 Da 58
2 Ne 310
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 202

Valid range from 1 to 2

V11 Ali se vam zdi, da bi se morala država izbrisanim opravičiti? Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1

V11 Ali se vam zdi, da bi se morala država izbrisanim opravičiti?

Value 4140 Frequency
1 Da 243
2 Ne 152
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
395 175

Valid range from 1 to 2

V12_1 Izbris je največja kršitev človekovih pravic v samostojni Sloveniji. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Izbris je največja kršitev človekovih pravic v samostojni Sloveniji.

Value 4239 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 114
2 Se ne strinjam 37
3 Niti-niti 86
4 Se strinjam 64
5 Popolnoma se strinjam 127
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
428 142

Valid range from 1 to 5

V12_2 Država je upravičeno izbrisala pripadnike JLA (Jugoslovanske Ljudske Armade) Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Država je upravičeno izbrisala pripadnike JLA (Jugoslovanske Ljudske Armade)

Value 4338 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 98
2 Se ne strinjam 48
3 Niti-niti 84
4 Se strinjam 52
5 Popolnoma se strinjam 104
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
386 184

Valid range from 1 to 5

V12_3 Izbris je bil upravičen za tiste, ki niso želeli zaprositi za slovensko državljanstvo. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Izbris je bil upravičen za tiste, ki niso želeli zaprositi za slovensko državljanstvo.

Value 4437 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 55
2 Se ne strinjam 21
3 Niti-niti 47
4 Se strinjam 53
5 Popolnoma se strinjam 257
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
433 137

Valid range from 1 to 5

V12_4 Osebe, odgovorne za izbris, bi morale pravno odgovarjati za svoje dejanje. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Osebe odgovorne za izbris bi morale pravno odgovarjati za svoje dejanje.

Value 4536 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 66
2 Se ne strinjam 31
3 Niti-niti 53
4 Se strinjam 62
5 Popolnoma se strinjam 207
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
419 151

Valid range from 1 to 5

V12_5 Izbrisani so dobili, kar so si zaslužili, saj niso bili lojalni prebivalci Slovenije. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Izbrisani so dobili, kar so si zaslužili, saj niso bili lojalni prebivalci Slovenije.

Value 4635 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 131
2 Se ne strinjam 56
3 Niti-niti 86
4 Se strinjam 39
5 Popolnoma se strinjam 108
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
420 150

Valid range from 1 to 5

V12_6 Izbris je bil nujen za zagotavljanje slovenske državne varnosti. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Izbris je bil nujen za zagotavljanje slovenske državne varnosti.

Value 4734 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 200
2 Se ne strinjam 56
3 Niti-niti 63
4 Se strinjam 35
5 Popolnoma se strinjam 62
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 154

Valid range from 1 to 5

V12_7 Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice glede odškodnin za izbrisane je pravična. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice glede odškodnin za izbrisane je pravična.

Value 4833 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 95
2 Se ne strinjam 46
3 Niti-niti 91
4 Se strinjam 46
5 Popolnoma se strinjam 98
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
376 194

Valid range from 1 to 5

V12_8 Izbrisa sploh ni bilo, saj so za izgubo statusa krivi izbrisani sami. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Izbrisa sploh ni bilo, saj so za izgubo statusa krivi izbrisani sami.

Value 4932 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 138
2 Se ne strinjam 36
3 Niti-niti 59
4 Se strinjam 53
5 Popolnoma se strinjam 131
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 153

Valid range from 1 to 5

V12_9 Stiska izbrisanih me je osebno skrbela. Odgovarjajo tisti, ki so pri V7=1 V12 Na lestvici od 1 od 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Stiska izbrisanih me je osebno skrbela.

Value 5031 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 206
2 Se ne strinjam 58
3 Niti-niti 83
4 Se strinjam 51
5 Popolnoma se strinjam 33
98 se ne nanaša 129
99 Ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
431 139

Valid range from 1 to 5

V13_1 Bolj se počutim državljan sveta kot Slovenije (oz. katere druge države). SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Bolj se počutim državljan sveta kot Slovenije (oz. katere druge države).

Value 5130 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 280
2 Se ne strinjam 55
3 Niti-niti 80
4 Se strinjam 57
5 Popolnoma se strinjam 85
99 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
557 13

Valid range from 1 to 5

V13_2 Ljudje morajo podpirati svojo državo, tudi če v čem nima prav. SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Ljudje morajo podpirati svojo državo, tudi če v čem nima prav.

Value 5229 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 122
2 Se ne strinjam 83
3 Niti-niti 95
4 Se strinjam 85
5 Popolnoma se strinjam 175
99 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 10

Valid range from 1 to 5

V13_3 Interesi človeštva so bolj pomembni kot interesi naroda. SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Interesi človeštva so bolj pomembni kot interesi naroda.

Value 5328 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 78
2 Se ne strinjam 57
3 Niti-niti 149
4 Se strinjam 98
5 Popolnoma se strinjam 151
99 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 37

Valid range from 1 to 5

V13_4 Pomembno je, da ima vsak narod svojo državo. SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Pomembno je, da ima vsak narod svojo državo.

Value 5427 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 49
2 Se ne strinjam 38
3 Niti-niti 74
4 Se strinjam 113
5 Popolnoma se strinjam 277
99 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 19

Valid range from 1 to 5

V13_5 Do tujcev čutim enako naklonjenost kot do sonarodnjakov. SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Do tujcev čutim enako naklonjenost kot do sonarodnjakov.

Value 5526 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 69
2 Se ne strinjam 50
3 Niti-niti 130
4 Se strinjam 140
5 Popolnoma se strinjam 173
99 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
562 8

Valid range from 1 to 5

V13_6 Pripadnikom lastnega naroda je treba dati prednost pred pripadniki drugih narodov. (več pravic) SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Pripadnikom lastnega naroda je treba dati prednost pred pripadniki drugih narodov. (več pravic)

Value 5625 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 95
2 Se ne strinjam 59
3 Niti-niti 87
4 Se strinjam 103
5 Popolnoma se strinjam 208
99 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 18

Valid range from 1 to 5

V13_7 Slovenska država mora spoštovati vse odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pripada. SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Slovenska država mora spoštovati vse odločitve mednarodnih organizacij, ki jim pripada.

Value 5724 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 57
2 Se ne strinjam 57
3 Niti-niti 100
4 Se strinjam 121
5 Popolnoma se strinjam 219
99 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 16

Valid range from 1 to 5

V13_8 Za Slovenijo sem pripravljen žrtvovati svoje življenje. SEDAJ VAM BOM NAVEDEL/A NEKAJ TRDITEV O SLOVENIJI IN VAŠI NARODNI IDENTITETI, VI PA OCENITE KAKO SE Z NJIMI STRINJATE V13 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam

Za Slovenijo sem pripravljen žrtvovati svoje življenje.

Value 5823 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 170
2 Se ne strinjam 57
3 Niti-niti 97
4 Se strinjam 78
5 Popolnoma se strinjam 147
99 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 21

Valid range from 1 to 5

V14 Katero izmed naštetih področij političnega delovanja se vam zdi najbolj pomembno za Slovenijo?

V14 Katero izmed naštetih področij političnega delovanja se vam zdi najbolj pomembno za Slovenijo?

Value 5922 Frequency
1 Ekonomska rast 265
2 Nacionalna varnost 102
3 Spoštovanje človekovih pravic 169
4 Sodelovanje v mirovnih misijah 20
99 Ne vem, B.O. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 14

Valid range from 1 to 4

V15 Kako ponosni ste na svojo narodnost? (ne državljanstvo)

V15 Kako ponosni ste na svojo narodnost? (ne državljanstvo)

Value 6021 Frequency
1 Sploh nisem ponosen 9
2 Nisem ponosen 20
3 Ne preveč ponosen 69
4 Sem ponosen 160
5 Zelo ponosen 305
99 Ne vem, neodločen 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 7

Valid range from 1 to 5

V16 V kolikšni meri se vam zdi, da so v Sloveniji spoštovane človekove pravice? V ZADNJEM SKLOPU NAS ZANIMA ŠE VAŠE MNENJE GLEDE ČLOVEKOVIH PRAVIC

V16 V kolikšni meri se vam zdi, da so v Sloveniji spoštovane človekove pravice?

Value 6120 Frequency
1 Sploh niso spoštovane 31
2 Niso spoštovane 75
3 Ne preveč spoštovane 221
4 So spoštovane 196
5 Zelo spoštovane 44
99 Ne vem, neodločen 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 3

Valid range from 1 to 5

V17_1 Pripravljen sem znižati svoj življenjski standard, če bi to pripomoglo k zmanjševanju revščine na svetovni ravni. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Pripravljen sem znižati svoj življenjski standard, če bi to pripomoglo k zmanjševanju revščine na svetovni ravni.

Value 6219 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 144
2 Se ne strinjam 77
3 Niti niti 143
4 Se strinjam 102
5 Popolnoma se strinjam 97
99 Ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 7

Valid range from 1 to 5

V17_2 Otroke bi morali vzgajati v duhu sožitja različnih kultur, ne glede na interese posameznih držav. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Otroke bi morali vzgajati v duhu sožitja različnih kultur, ne glede na interese posameznih držav.

Value 6318 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 39
2 Se ne strinjam 22
3 Niti niti 81
4 Se strinjam 129
5 Popolnoma se strinjam 288
99 Ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 11

Valid range from 1 to 5

V17_3 Če je ogrožen obstoj slovenske države, lahko vlada omeji nekatere temeljne človekove pravice. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Če je ogrožen obstoj slovenske države, lahko vlada omeji nekatere temeljne človekove pravice.

Value 6417 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 94
2 Se ne strinjam 64
3 Niti niti 113
4 Se strinjam 135
5 Popolnoma se strinjam 145
99 Ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 19

Valid range from 1 to 5

V17_4 Nikoli ne bi mogel čutiti iste pripadnosti do človeštva, kot jo čutim do svojega naroda. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Nikoli ne bi mogel čutiti iste pripadnosti do človeštva, kot jo čutim do svojega naroda.

Value 6516 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 89
2 Se ne strinjam 70
3 Niti niti 115
4 Se strinjam 103
5 Popolnoma se strinjam 156
99 Ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 37

Valid range from 1 to 5

V17_5 Človekove pravice morajo biti temeljno vodilo vsakega političnega delovanja. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Človekove pravice morajo biti temeljno vodilo vsakega političnega delovanja.

Value 6615 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Se ne strinjam 12
3 Niti niti 36
4 Se strinjam 128
5 Popolnoma se strinjam 373
99 Ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
565 5

Valid range from 1 to 5

V17_6 Slovenija bi morala prispevati k zmanjševanju svetovne revščine. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Slovenija bi morala prispevati k zmanjševanju svetovne revščine.

Value 6714 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 93
2 Se ne strinjam 77
3 Niti niti 163
4 Se strinjam 99
5 Popolnoma se strinjam 126
99 Ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 12

Valid range from 1 to 5

V17_7 Če v državi prihaja do množičnih kršitev človekovih pravic, morajo poseči pristojne mednarodne inštitucije. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Če v državi prihaja do množičnih kršitev človekovih pravic, morajo poseči pristojne mednarodne inštitucije.

Value 6813 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 32
2 Se ne strinjam 25
3 Niti niti 85
4 Se strinjam 144
5 Popolnoma se strinjam 264
99 Ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
550 20

Valid range from 1 to 5

V17_8 Stiska ljudi v Siriji me osebno zelo skrbi. V17 Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako se strinjate z navedenimi trditvami (pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam)

Stiska ljudi v Siriji me osebno zelo skrbi.

Value 6912 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 76
2 Se ne strinjam 52
3 Niti niti 141
4 Se strinjam 152
5 Popolnoma se strinjam 143
99 Ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 6

Valid range from 1 to 5

starost Nam lahko zaupate vašo starost:

Nam lahko zaupate vašo starost:

Value 7011 Frequency
17 2
18 1
20 2
21 2
22 3
23 3
24 7
25 5
26 9
27 8
28 7
29 8
30 9
31 7
32 4
33 10
34 9
35 14
36 8
37 8
38 10
39 7
40 6
41 7
42 4
43 11
44 7
45 15
46 7
47 11
48 13
49 4
50 18
51 4
52 8
53 11
54 13
55 7
56 12
57 9
58 10
59 9
60 14
61 15
62 10
63 10
64 10
65 20
66 11
67 18
68 12
69 15
70 13
71 9
72 15
73 10
74 6
75 14
76 4
77 6
78 2
79 5
80 10
81 2
82 2
83 3
84 1
86 1
87 1
90 1
97 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 0

Valid range from 17 to 97

izobrazb Vaša najvišja dosežena izobrazba?

Vaša najvišja dosežena izobrazba?

Value 7110 Frequency
1 Dokončana osnovna šola ali manj 45
2 Dokončana srednja oziroma poklicna šola 301
3 Višja, visoka, univerzitetna ali podiplomska izobrazba 222
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 2

Valid range from 1 to 3

tnaselja Ali živite:

Ali živite:

Value 729 Frequency
1 V mestnem okolju 246
2 V vaškem okolju 322
99 B.O. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 2

Valid range from 1 to 2

volitve Ali nam lahko zaupate, katero stranko ste volili na zadnjih parlamentarnih volitvah?

Ali nam lahko zaupate, katero stranko ste volili na zadnjih parlamentarnih volitvah?

Value 738 Frequency
1 SMC STRANKA MIRA CERARJA 106
2 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 64
3 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 28
4 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 38
5 KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA 23
6 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 13
7 ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK 4
8 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 10
9 POZITIVNA SLOVENIJA 4
10 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 1
11 PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE 2
12 STRANKA VERJAMEM 0
13 DRŽAVLJANSKA LISTA 0
14 ZELENI SLOVENIJE 1
15 ENAKOPRAVNI DEŽELANI - NAPREJ SLOVENIJA 0
16 LIBERALNO GOSPODARSKA STRANKA 0
17 STRANKA HUMANA SLOVENIJA 1
18 Nisem volil-a 207
20 Drugo: 0
19 Ne želi odgovoriti 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 68

Valid range from 1 to 20

narodnos Nam lahko zaupate vašo narodnost?

Nam lahko zaupate vašo narodnost?

Value 747 Frequency
1 Slovenska 530
2 Hrvaška 11
3 Srbska 3
4 Bošnjaška 8
5 Albanska 0
6 Makedonska 1
7 Črnogorska 1
8 Italijanska 0
9 Madžarska 0
10 Druga, katera: 10
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 6

Valid range from 1 to 10

narod_op Narodnost_drugo (tekst)

Nam lahko zaupate vašo narodnost_drugo

Value 756 Frequency
jugo 1
jugoslovanska 2
muslimanska 2
pravoaslavna 1
slovensko-hrvaška 3
ukrajinska 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 0

drzavlj Nam lahko zaupate državljanstvo?

Nam lahko zaupate državljanstvo?

Value 765 Frequency
1 Slovensko 553
2 Hrvaško 3
3 Srbsko 1
4 Bošnjaško 6
5 Albansko 0
6 Makedonsko 1
7 Črnogorsko 0
8 Italijansko 0
9 Madžarsko 0
10 Drugo, katero: 5
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 1

Valid range from 1 to 10

drzav_op Državljanstvo_ drugo (tekst)

Nam lahko zaupate državljanstvo_drugo

Value 774 Frequency
slovensko in belgijsko 1
slovensko in bosansko 1
slovensko in hrvaško 2
ukrajinnsko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

spol Spol:

Spol:

Value 783 Frequency
1 Moški 279
2 Ženski 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 0

Valid range from 1 to 2

star_sk starostne_skupine

Starostne skupine_rekodirano

Value 792 Frequency
1 15-29 57
2 30-44 121
3 45-59 151
4 60-74 188
5 75+ 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 0

Valid range from 1 to 5

utez Utež glede na starostne skupine in spol

Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 0 0.55 2.47 1 0.418

Valid range from 0.55 to 2.47

Materials of the Study

  1. Gornik, Barbara (2015). CPNAC15 - Človekove pravice in nacionalizem, 2015 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Gornik, Barbara (2016). Človekove pravice in nacionalizem: doktorska disertacija.
  2. Gornik, Barbara (2020). Cosmopolitanism, nationalism, and refugees: Implications revealed through Slovenian public opinion.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Gornik, B. (2022). Človekove pravice in nacionalizem, 2015 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: CPNAC15. https://doi.org/10.17898/ADP_CPNAC15_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si