Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana

Basic Study Information

ADP - IDNo: MEDZGW19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDZGW19_V1
Main author(s):
 • Pušnik, Maruša
Co-workers:
 • Batič, Jakob
 • Bergoč, Mitja
 • Buhinjak, Amanda
 • Drole, Nikola
 • Globovnik, Ema
 • Gril, Alma
 • Hvalič, Manca
 • Kasjak, Gutman Ališa
 • Keglovič, Žan
 • Kobetič, Kaja
 • Kožman, Matevž
 • Krajnčič, Gal
 • Marinko, Sara
 • Međedović, Arne
 • Milić, Julija
 • Mišič, Julija
 • Okorn, Tina
 • Pajer, Maruša
 • Pavlin, Nina
 • Perko, Sara
 • Prešeren, Valentina
 • Reberšek, Marjetka
 • Sternad, Klara
 • Strniša, Ana
 • Šramel, Čebular Lori
 • Toporiš, Nika
 • Troha, Ajda
 • Turin, Mara Špela
 • Turnšek, Staša
 • Voler, Maša
 • Vranešič, Peter
 • Zver, Tesa Julija
Data file producer:
FDV - Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2019)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev. Zbiranje je potekalo v okviru predmeta Zgodovina medijev na Fakulteti za družbene vede.

Project number:

/ (None)

Series:
 • MEDZG/Zgodovina medijev

  Raziskava o zgodovini medijev na slovenskih tleh v 20. stoletju, proučuje, kako so se razvijali (predvsem elektronski) mediji in kako so jih sprejeli in uporabljali potrošniki. Osredotoča se predvsem na vsakdanje rabe medijev in proučuje medijske potrošnike ter njihove "stare" rabe medijev. Podatki so zbrani s poglobljenimi intervjuji, z ciljem, da bi pridobili čim več podatkov o tem, kako so ljudje medije rabili nekoč. Gre za večletno raziskavo, ki jo izvajajo študenti in študentke v okviru predmeta Zgodovina medijev na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, in tekom let zbirajo podatke o različnih medijih v vsakdanjem življenju. Zajete teme so: radio, televizija, telefon, kino, videorekorder, walkman ter tudi zgodnja raba računalnikov. Gre za kulturno zgodovino medijev, ki vključuje podatke o spominih medijskih potrošnikov na njihove zgodnje rabe posamičnih medijev.

Study Content

Keywords ADP: zgodovina medijev, zgodovina, mediji, množični mediji

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKE ŠTUDIJE

Topic Classification CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK
ZGODOVINA
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
UPORABA WALKMANA
POSLUŠANJE GLASBE
TEHNOLOGIJA
STATUSNI SIMBOL


Abstract:

Namen raziskave je spoznati rabo medija - Walkmana, v zgodovinski perspektivi in njegov pomen v vsakdanjem življenju v preteklosti. Izhajamo iz teoretskih izhodišč medijskih in kulturnih študij. Danes "mrtvi" medij je v 1980-ih in 1990-ih letih prejšnjega stoletja živel svoja zlata leta, zato je bil cilj rekonstruirati njegov pomen, vlogo in rabe v družbi v preteklosti. Kulturna zgodovina že pozabljenega medija nam tako razkriva nekatere rabe medijev, ki so bile prisotne že v preteklosti in so se danes z digitalnimi mobilnimi mediji močno razširile.

Methodology


Collection date: 31. marec 2019 - 22. maj 2019
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Primarno je v vzorec bil izbran eden izmed staršev ali teta/stric (izjemoma pa tudi kdo drug), ki je uporabljal Walkman v času svoje mladosti (ko je izšel Walkman).

Excluded:

/

Data collected by:

Študentje pri predmetu Zgodovina medijev v študijskem letu 2018/2019.

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Vsak študent je k sodelovanju povabil enega od staršev ali teto/strica (izjemoma tudi koga drugega), ki je v svoji mladosti uporabljal Walkman.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Opazovanje na terenu z udeležbo

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 15 [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 16 [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 17 [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 18 [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 19 [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 20 [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 22 [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 23 [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 24 [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 25 [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 26 [Podatkovna datoteka]

File ID: F26

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 27 [Podatkovna datoteka]

File ID: F27

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 28 [Podatkovna datoteka]

File ID: F28

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 29 [Podatkovna datoteka]

File ID: F29

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 30 [Podatkovna datoteka]

File ID: F30

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 31 [Podatkovna datoteka]

File ID: F31

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 32 [Podatkovna datoteka]

File ID: F32

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 33 [Podatkovna datoteka]

File ID: F33

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: CCBY

Version: 24. oktober 2019

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Pušnik, M. (2019). Zgodovina medijev, 2019: Kulturna zgodovina Walkmana [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MEDZGW19. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDZGW19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2019
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si