Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLAHR12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAHR12_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ilišin, Vlasta
  • Bouillet, Dejana
  • Gvozdanović, Anja
  • Potočnik, Dunja
Izdelal datoteko podatkov:
IDIZ - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu = Institute for Social Research in Zagreb
FES - Friedrich-Ebert-Stiftung

Kraj; datum:

Zagreb, Hrvaška; 2012

Finančna podpora:

Friedrich-Ebert-Stiftung

Serija:
  • SHELL/Mladinske študije Shell

    Gre za serijo raziskav mladih v Nemčiji, ki jih vse od leta 1953 dalje finančno podpira Shell, globalna skupina energetskih in petrokemičnih podjetij. Raziskave opravljajo neodvisne raziskovalne ustanove, njihov cilj pa je dokumentirati percepcije, razpoloženja in pričakovanja mladih. Na osnovi nemške raziskave iz leta 2013 so bile narejene tudi primerljive raziskave v Sloveniji (Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti) Hrvaški (IDIZ-FES Croatian 2012 Youth Study) in na Kosovu (IDRA-FES Kosovo 2012 Youth Study).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mladi, socialno-ekonomski položaj mladine, izobrazba, partnerstvo, družbeno zaupanje, religioznost, politična participacija, uporaba medijev, zaposlenost, prosti čas, stanovanjski pogoji, uporaba interneta, vrednote, interesi, življenjski stili, učni uspeh, družina, prijateljstvo, zanimanje za politiko, politične preference in orientacije, materialni položaj gospodinjstva, odnosi s starši, vloga družine, pričakovanja o poklicni prihodnosti

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
Prosti čas in življenjski stili
Verske in družbene pripadnosti
Družina in prijatelji
Skrbi in aspiracije
Izobraževanje in poklic
Demokracija in politika
Upravljanje in razvoj
Domača in tuja politika
Demografski modul


Povzetek:

Raziskava razkriva sociološki profil današnje mladine na Hrvaškem. Njen cilj je bil vzpostaviti ter analizirati odnose in vedenjske vzorce mladih v hrvaški družbi, katera gre skozi obdobje krize in večjih sprememb. Hkrati rezultati raziskave omogočajo vpogled tudi v nekatere pojave in procese v sodobni družbi tako na lokalni kot na globalni ravni. Študija je narejena na podlagi obsežnih mladinskih študij Shell, ki se v Nemčiji redno izvajajo od leta 1953 v tri- do štiriletnih intervalih in so se izkazale kot zanesljiv seizmograf za srednjeročne razvojne možnosti družbe.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 2012 - julij 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Hrvaška
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Hrvaške

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Državljani Republike Hrvaške stari med 14 in 27 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Hendal Market Research

Tip vzorca:

Stratificirano vzorčenje, kvotni vzorec. Vzorec je reprezentativen glede na Popis leta 2001 in razdeljen v 106 izhodišč, ki so bila določena glede na regijo, velikost naselja, spol in starostno skupino mladih, starih med 14 in 27 let.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Ker so rezultati morali kazati na reprezentativnost vzorca glede na starost v treh starostnih skupinah (14-17, 18-22 in 23-27) in zaposlitveni status, so bili podatki uteženi glede na te spremenljivke s SPSS sintakso, ki generira novo spremenljivko 'pond' s faktorjem uteži.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLAHR12 - Mladi v času krize: Hrvaška 2012, Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 408
  • število enot: 1500

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

ID UPITNIK BR:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1 1500 750.5 433.157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1500

Q_REG Regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Zagreb 268
2 Sjeverna Hrvatska 373
3 Slavonija 266
4 Lika, Kordun, Banija 133
5 Istra, Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar 183
6 Dalmacija 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q_VEL Veličina naselja

Vrednost 31 Frekvenca
1 Do 2.000 587
2 2.001-10.000 247
3 10.001-100.000 287
4 Više od 100.000 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ID UPITNIK BR:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1 1500 750.5 433.157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1500

Q_REG Regija

Vrednost 2407 Frekvenca
1 Zagreb 268
2 Sjeverna Hrvatska 373
3 Slavonija 266
4 Lika, Kordun, Banija 133
5 Istra, Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar 183
6 Dalmacija 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q_VEL Veličina naselja

Vrednost 3406 Frekvenca
1 Do 2.000 587
2 2.001-10.000 247
3 10.001-100.000 287
4 Više od 100.000 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZUPAN Županija

Vrednost 4405 Frekvenca
1 Zagrebačka 143
2 Krapinsko-zagorska 12
3 Sisačko-moslavačka 96
4 Karlovačka 26
5 Varaždinska 88
6 Koprivničko-križevačka 49
7 Bjelovarsko-bilogorska 52
8 Primorsko-goranska 140
9 Ličko-senjska 11
10 Virovitičko-podravska 15
11 Požeško-slavonska 15
12 Brodsko-posavska 35
13 Zadarska 49
14 Osječko-baranjska 186
15 Šibensko-kninska 34
16 Vukovarsko-srijemska županija 30
17 Splitsko-dalmatinska 179
18 Istarska županija 43
19 Dubrovačko-neretvanska županija 15
20 Međimurska 14
21 Grad Zagreb 268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

GRAD GRAD/NASELJE (zakrite vrednosti)

Vrednost 5404 Frekvenca
1 Aljmaš 0
2 Bakar 0
3 Beli Manastir 0
4 Bilice 0
5 Bjelovar 0
6 Budaševo 0
7 Bulinac 0
8 Buzet 0
9 Čepinski Martinci 0
10 Dalj 0
11 Darda 0
12 Donja Gračenica 0
13 Donji Kućan 0
14 Drenje Brdovečko 0
15 Dubravica 0
16 Dubrovnik 0
17 Dugopolje 0
18 Đakovo 0
19 Ernestinovo 0
20 Ferićanci 0
21 Gornja Pušća 0
22 Gospić 0
23 Gračec 0
24 Grubišno Polje 0
25 Hrvatski Leskovac 0
26 Igrišće 0
27 Ilok 0
28 Jastrebarsko 0
29 Jušići 0
30 Karlovac 0
31 Kastav 0
32 Kaštel Lukšić 0
33 Kaštel Stari 0
34 Klana 0
35 Koprivnica 0
36 Koška 0
37 Krapina 0
38 Kućan Marof 0
39 Lučko 0
40 Ludbreg 0
41 Marinići 0
42 Matulji 0
43 Mošćenica 0
44 Mravince 0
45 Našice 0
46 Nedeljanec 0
47 Nin 0
48 Novigrad Podravski 0
49 Osijek 0
50 Petrinja 0
51 Pitomača 0
52 Požega 0
53 Prelog 0
54 Pula 0
55 Rakitje 0
56 Rijeka 0
57 Rovinj 0
58 Samobor 0
59 Saršoni 0
60 Seget Donji 0
61 Seget Vranjic 0
62 Sela 0
63 Sesvete 0
64 Sigetec 0
65 Sisak 0
66 Slavonski Brod 0
67 Slobodnica 0
68 Split 0
69 Staro Pračno 0
70 Strmec 0
71 Šibenik 0
72 Trogir 0
73 Tušilović 0
74 Varaždin 0
75 Varaždinske Toplice 0
76 Velika Gorica 0
77 Velika Mučna 0
78 Velika Pisanica 0
79 Vukovar 0
80 Zadar 0
81 Zagreb 0
82 Zaprešić 0
83 Žrnovnica 0
Sysmiss 1500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 83

START_H Početak intervjua (sati)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 0 23 15.017 3.577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 23

START_M Početak intervjua (minute)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 0 59 29.084 17.343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

END_H Završetak intervjua (sati)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 0 23 15.635 3.673

Vrednosti spremenljivk od 0 do 23

END_M Završetak intervjua (minute)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 0 59 29.964 17.52

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

Q1_1 14-27 godina starosti

Vrednost 10399 Frekvenca
1 906
2 508
3 73
4 10
5 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1_2 Ukupno

Vrednost 11398 Frekvenca
1 112
2 283
3 431
4 458
5 162
6 40
7 8
8 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q2 Koliko odraslih članova (od 14 godina) stalno žive u vašem kućanstvu?

Vrednost 12397 Frekvenca
1 1 član 174
2 2 člana 378
3 3 člana 429
4 4 člana 387
5 5 člana 99
6 6 članova 26
7 7 članova 6
8 8 članova 1
9 9 članova 0
10 10 članova 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q2S_1 1. član

Vrednost 13396 Frekvenca
1 Muški 979
2 Ženski 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_1 1. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1 31 14.834 8.337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

Q2M_1 1. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1 12 6.43 3.414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q2Y_1 1. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1915 1996 1966.249 14.418

Vrednosti spremenljivk od 1915 do 1996

Q2G_1 1. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 16 97 45.751 14.418

Vrednosti spremenljivk od 16 do 97

Q2S_2 2. član

Vrednost 18391 Frekvenca
1 Muški 376
2 Ženski 950
Sysmiss 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_2 2. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 174 1 31 14.995 8.32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

Q2M_2 2. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 174 1 12 6.603 3.341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q2Y_2 2. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 174 1930 1998 1971.606 12.966

Vrednosti spremenljivk od 1930 do 1998

Q2G_2 2. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1326 174 14 82 40.394 12.966

Vrednosti spremenljivk od 14 do 82

Q2S_3 3. član

Vrednost 23386 Frekvenca
1 Muški 488
2 Ženski 459
Sysmiss 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_3 3. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 553 1 31 15.439 8.66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

Q2M_3 3. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 553 1 12 6.48 3.291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q2Y_3 3. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 553 1952 1998 1987.193 8.187

Vrednosti spremenljivk od 1952 do 1998

Q2G_3 3. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 553 14 60 24.807 8.187

Vrednosti spremenljivk od 14 do 60

Q2S_4 4. član

Vrednost 28381 Frekvenca
1 Muški 265
2 Ženski 254
Sysmiss 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_4 4. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 981 1 31 15.472 8.975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

Q2M_4 4. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 981 1 12 6.605 3.255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q2Y_4 4. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 981 1958 1998 1990.651 6.163

Vrednosti spremenljivk od 1958 do 1998

Q2G_4 4. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 981 14 54 21.349 6.163

Vrednosti spremenljivk od 14 do 54

Q2S_5 5. član

Vrednost 33376 Frekvenca
1 Muški 60
2 Ženski 72
Sysmiss 1368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 1368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_5 5. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 1368 1 31 15.515 9.938

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

Q2M_5 5. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 1368 1 12 6.462 3.346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q2Y_5 5. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 1368 1982 1998 1993.015 3.133

Vrednosti spremenljivk od 1982 do 1998

Q2G_5 5. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 1368 14 30 18.985 3.133

Vrednosti spremenljivk od 14 do 30

Q2S_6 6. član

Vrednost 38371 Frekvenca
1 Muški 16
2 Ženski 17
Sysmiss 1467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 1467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_6 6. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 1467 2 30 16.879 8.279

Vrednosti spremenljivk od 2 do 30

Q2M_6 6. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 1467 1 12 7.182 3.377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q2Y_6 6. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 1467 1985 1998 1993.697 3.293

Vrednosti spremenljivk od 1985 do 1998

Q2G_6 6. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 1467 14 27 18.303 3.293

Vrednosti spremenljivk od 14 do 27

Q2S_7 7. član

Vrednost 43366 Frekvenca
1 Muški 5
2 Ženski 2
Sysmiss 1493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_7 7. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1493 2 23 12.571 8.886

Vrednosti spremenljivk od 2 do 23

Q2M_7 7. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1493 1 12 6.571 4.721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q2Y_7 7. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1493 1992 1998 1995.143 2.035

Vrednosti spremenljivk od 1992 do 1998

Q2G_7 7. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1493 14 20 16.857 2.035

Vrednosti spremenljivk od 14 do 20

Q2S_8 8. član

Vrednost 48361 Frekvenca
1 Muški 0
2 Ženski 1
Sysmiss 1499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2D_8 8. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1499 6 6 6

Vrednosti spremenljivk od 6 do 6

Q2M_8 8. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1499 2 2 2

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q2Y_8 8. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1499 1997 1997 1997

Vrednosti spremenljivk od 1997 do 1997

Q2G_8 8. član

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1499 15 15 15

Vrednosti spremenljivk od 15 do 15

Q4 Spol izabrane osobe, koja je zadnja imala rođendan (u dobi od 14-27 godine)

Vrednost 53356 Frekvenca
1 Muški 762
2 Ženski 738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5D_1 Dan

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1 31 15.479 8.64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

Q5M_1 Mjesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1 12 6.339 3.172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q5Y_1 Godina

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 1985 1998 1989.603 3.8

Vrednosti spremenljivk od 1985 do 1998

Q5G_1 Godine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0 14 27 22.397 3.8

Vrednosti spremenljivk od 14 do 27

A1_1 A1.1 Slušanje glazbe

Vrednost 58351 Frekvenca
1 1 Često 1172
2 2 Ponekad 322
3 3 Nikada 5
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1499 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A1_2 A1.2Izlazak s prijateljima

Vrednost 59350 Frekvenca
1 1 Često 980
2 2 Ponekad 498
3 3 Nikada 20
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1498 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A1_3 A1.3 Čitanje knjiga, novina

Vrednost 60349 Frekvenca
1 1 Često 444
2 2 Ponekad 832
3 3 Nikada 214
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1490 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A1_4 A1.4 Bavljenje sportom

Vrednost 61348 Frekvenca
1 1 Često 432
2 2 Ponekad 693
3 3 Nikada 364
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1489 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A1_5 A1.5 Gledanje televizije

Vrednost 62347 Frekvenca
1 1 Često 789
2 2 Ponekad 665
3 3 Nikada 39
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1493 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A1_6 A1.6 Gledanje filmova

Vrednost 63346 Frekvenca
1 1 Često 745
2 2 Ponekad 732
3 3 Nikada 19
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1496 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A2 A2 Koliko u prosjeku na dan gledate TV?

Vrednost 64345 Frekvenca
997 Ne zna
999 Ne gleda TV
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1347 153 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

A3_1 A3.1 Emisija hrvatske narodne glazbe

Vrednost 65344 Frekvenca
1 1 Svaki dan 50
2 2 2-3 puta tjedno 95
3 3 Jednom tjedno 170
4 4 Manje od jednom tjedno 408
5 5 Nikada 763
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1486 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_2 A3.2 Emisije s hrvatskom pop glazbom

Vrednost 66343 Frekvenca
1 1 Svaki dan 73
2 2 2-3 puta tjedno 166
3 3 Jednom tjedno 332
4 4 Manje od jednom tjedno 489
5 5 Nikada 429
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1489 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_3 A3.3 Emisije sa stranom glazbom

Vrednost 67342 Frekvenca
1 1 Svaki dan 118
2 2 2-3 puta tjedno 298
3 3 Jednom tjedno 324
4 4 Manje od jednom tjedno 459
5 5 Nikada 295
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1494 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_4 A3.4 Hrvatske filmove

Vrednost 68341 Frekvenca
1 1 Svaki dan 19
2 2 2-3 puta tjedno 84
3 3 Jednom tjedno 211
4 4 Manje od jednom tjedno 751
5 5 Nikada 402
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1467 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_5 A3.5 Strane filmove sa socijalnom tematikom

Vrednost 69340 Frekvenca
1 1 Svaki dan 15
2 2 2-3 puta tjedno 129
3 3 Jednom tjedno 434
4 4 Manje od jednom tjedno 593
5 5 Nikada 311
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1482 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_6 A3.6 Strane akcijske filmove

Vrednost 70339 Frekvenca
1 1 Svaki dan 62
2 2 2-3 puta tjedno 355
3 3 Jednom tjedno 562
4 4 Manje od jednom tjedno 411
5 5 Nikada 103
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1493 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_7 A3.7 Strane kriminalističke filmove (trilere)

Vrednost 71338 Frekvenca
1 1 Svaki dan 66
2 2 2-3 puta tjedno 385
3 3 Jednom tjedno 575
4 4 Manje od jednom tjedno 375
5 5 Nikada 94
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1495 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_8 A3.8 Dokumentarne filmove s povijesnom, znanstvenom tematikom

Vrednost 72337 Frekvenca
1 1 Svaki dan 24
2 2 2-3 puta tjedno 148
3 3 Jednom tjedno 428
4 4 Manje od jednom tjedno 560
5 5 Nikada 326
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1486 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_9 A3.9 Televizijske serije

Vrednost 73336 Frekvenca
1 1 Svaki dan 251
2 2 2-3 puta tjedno 418
3 3 Jednom tjedno 371
4 4 Manje od jednom tjedno 279
5 5 Nikada 173
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1492 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_10 A3.10 Vijesti

Vrednost 74335 Frekvenca
1 1 Svaki dan 277
2 2 2-3 puta tjedno 434
3 3 Jednom tjedno 296
4 4 Manje od jednom tjedno 329
5 5 Nikada 159
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1495 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_11 A3.11 Političke diskusije

Vrednost 75334 Frekvenca
1 1 Svaki dan 15
2 2 2-3 puta tjedno 78
3 3 Jednom tjedno 170
4 4 Manje od jednom tjedno 376
5 5 Nikada 841
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1480 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_12 A3.12 Sport, sportske diskusije

Vrednost 76333 Frekvenca
1 1 Svaki dan 145
2 2 2-3 puta tjedno 253
3 3 Jednom tjedno 272
4 4 Manje od jednom tjedno 359
5 5 Nikada 457
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1486 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_13 A3.13 Religijske emisije

Vrednost 77332 Frekvenca
1 1 Svaki dan 8
2 2 2-3 puta tjedno 28
3 3 Jednom tjedno 110
4 4 Manje od jednom tjedno 237
5 5 Nikada 1085
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1468 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_14 A3.14 Humorističke emisije

Vrednost 78331 Frekvenca
1 1 Svaki dan 226
2 2 2-3 puta tjedno 496
3 3 Jednom tjedno 371
4 4 Manje od jednom tjedno 250
5 5 Nikada 151
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1494 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3_15 A3.15 Igre na sreću, kvizovi

Vrednost 79330 Frekvenca
1 1 Svaki dan 17
2 2 2-3 puta tjedno 90
3 3 Jednom tjedno 280
4 4 Manje od jednom tjedno 445
5 5 Nikada 650
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1482 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4 A4 Imate li pristup internetu?

Vrednost 80329 Frekvenca
1 Da 1422
2 Ne (Nastavi s pitanjem A7) 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A5 A5 Koliko vremena dnevno u prosjeku provodite na internetu?

Vrednost 81328 Frekvenca
997 Ne zna
999 Ne provodi vrijeme na Internetu
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1308 192 1 24 3.127 2.267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A6_A A6.A U koju svrhu najčešće koristite internet? - Za potrebe posla

Vrednost 82327 Frekvenca
1 Za potrebe posla 372
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
372 1128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_B A6.B Čitanje vijesti, dolaženje do informacija

Vrednost 83326 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 1006
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_C A6.C Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz radoznalosti itd.)

Vrednost 84325 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 972
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_D A6.D Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a

Vrednost 85324 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 804
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 696
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_E A6.E Slanje elektronske pošte (e-mail)

Vrednost 86323 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 943
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_F A6.F Gledanje videa, slušanje glazbe

Vrednost 87322 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 965
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_G A6.G „Skidanje“ (download) filmova, knjiga

Vrednost 88321 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 650
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 850
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_H A6.H Videoigre

Vrednost 89320 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 423
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
423 1077

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_I A6.I Virtual-life games

Vrednost 90319 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 120
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 1380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_J A6.J Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije

Vrednost 91318 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 200
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 1300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_K A6.K Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5, G+

Vrednost 92317 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 1145
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1145 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_L A6.L Online kontrola bankovnog računa

Vrednost 93316 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 146
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
146 1354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A6_M A6.M Nešto drugo

Vrednost 94315 Frekvenca
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 60
Sysmiss 1440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1440

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

A7_1 A7.1 Gledanje filmova (Kino, kupovanje DVD-a itd.)

Vrednost 95314 Frekvenca
9997 Ne zna
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1452 48 0 800 36.708 62.265

Vrednosti spremenljivk od 0 do 800

A7_2 A7.2 Posjeta kafićima, barovima, restoranima, pub-ovima

Vrednost 96313 Frekvenca
9997 Ne zna
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1453 47 0 900 216.629 164.534

Vrednosti spremenljivk od 0 do 900

A7_3 A7.3 Odjeća, obuća, kupovanje modnih dodataka

Vrednost 97312 Frekvenca
9997 Ne zna
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 114 0 2000 232.714 174.722

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2000

A7_4 A7.4 Telefonske kartice, računi za telefon

Vrednost 98311 Frekvenca
9997 Ne zna
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1476 24 0 900 128.941 95.039

Vrednosti spremenljivk od 0 do 900

A7_5 A7.5 Kupovanje knjiga

Vrednost 99310 Frekvenca
9997 Ne zna
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1436 64 0 645 22.923 52.581

Vrednosti spremenljivk od 0 do 645

A7_6 A7.6 Nešto drugo, što?

Vrednost 100309 Frekvenca
9997 Ne zna
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28 1472 10 500 157.429 113.803

Vrednosti spremenljivk od 10 do 500

A7_6_K A7.6_K Nešto drugo, što?

Vrednost 101308 Frekvenca
11 sport, sportske aktivnosti 18
12 igrice 3
13 časopisi 4
14 kladionica 3
Sysmiss 1472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28 1472

Vrednosti spremenljivk od 11 do 14

A8_1 A8.1 Vjernost (partneru,ici, prijateljima, poslodavcu)

Vrednost 102307 Frekvenca
1 1 U modi 787
2 2 Prije da nije u modi 380
3 3 Izašlo iz mode 268
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1435 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_2 A8.2 Preuzimanje odgovornosti

Vrednost 103306 Frekvenca
1 1 U modi 771
2 2 Prije da nije u modi 417
3 3 Izašlo iz mode 258
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1446 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_3 A8.3 Biti neovisan

Vrednost 104305 Frekvenca
1 1 U modi 1116
2 2 Prije da nije u modi 216
3 3 Izašlo iz mode 133
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1465 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_4 A8.4 Završiti fakultet

Vrednost 105304 Frekvenca
1 1 U modi 1141
2 2 Prije da nije u modi 200
3 3 Izašlo iz mode 129
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1470 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_5 A8.5 Imati karijeru

Vrednost 106303 Frekvenca
1 1 U modi 1190
2 2 Prije da nije u modi 186
3 3 Izašlo iz mode 95
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1471 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_6 A8.6 Biti aktivan u politici

Vrednost 107302 Frekvenca
1 1 U modi 556
2 2 Prije da nije u modi 452
3 3 Izašlo iz mode 400
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1408 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_7 A8.7 Sudjelovati u građanskim akcijama, inicijativama

Vrednost 108301 Frekvenca
1 1 U modi 502
2 2 Prije da nije u modi 524
3 3 Izašlo iz mode 367
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1393 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_8 A8.8 Udati se, oženiti se

Vrednost 109300 Frekvenca
1 1 U modi 680
2 2 Prije da nije u modi 446
3 3 Izašlo iz mode 326
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1452 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_9 A8.9 Dobro izgledati

Vrednost 110299 Frekvenca
1 1 U modi 1232
2 2 Prije da nije u modi 194
3 3 Izašlo iz mode 53
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1479 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_10 A8.10 Nositi odjeću „s etiketom“

Vrednost 111298 Frekvenca
1 1 U modi 915
2 2 Prije da nije u modi 341
3 3 Izašlo iz mode 202
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1458 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_11 A8.11 Zdravo se hraniti

Vrednost 112297 Frekvenca
1 1 U modi 823
2 2 Prije da nije u modi 440
3 3 Izašlo iz mode 188
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1451 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_12 A8.12 Konzumirati marihuanu (travu)

Vrednost 113296 Frekvenca
1 1 U modi 422
2 2 Prije da nije u modi 408
3 3 Izašlo iz mode 494
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1324 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8_13 A8.13 Baviti se sportom

Vrednost 114295 Frekvenca
1 1 U modi 908
2 2 Prije da nije u modi 394
3 3 Izašlo iz mode 159
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1461 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A9 A9 Pušite li?

Vrednost 115294 Frekvenca
1 Da, redovito (svaki dan) 441
2 Povremeno 224
3 Ne (nepušač sam) 816
9 Bez odgovora 0
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1481 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10 A10 Konzumirate li alkohol?

Vrednost 116293 Frekvenca
1 Da, redovito (svaki dan) 20
2 Da, više puta tjedno 154
3 Samo vikendom 503
4 Rijetko 516
5 Ne, skoro nikada 298
6 Bez odgovora 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1491 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A11 A11 Alkohol je prema Vašem mišljenju:

Vrednost 117292 Frekvenca
1 prihvatljiv 767
2 potreban, kako bi se pripadalo određenom društvu 202
3 neprihvatljiv 382
9 Ne znam, bez odgovora 0
Sysmiss 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1351 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A12 A12 Koliko ste zadovoljni Vašim izgledom?

Vrednost 118291 Frekvenca
1 Jako zadovoljan 208
2 Zadovoljan 891
3 Donekle zadovoljan 346
4 Nezadovoljan 39
9 Ne znam, bez odgovora 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1484 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A13 A13 Mogu li Vas pitati, koja od sljedećih tvrdnji najbolje opisuje vaše seksualno iskustvo?

Vrednost 119290 Frekvenca
1 Nisam još imao seksualne odnose (dalje na A15) 199
2 Imao sam odnose s jednim partnerom,icom (dalje) 291
3 Imao sam seksualni odnos s više partnera,ica (dalje) 712
4 Ne znam, bez odgovora (dalje na A15) 0
Sysmiss 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1202 298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A14 A14 Koristite li kontracepciju?

Vrednost 120289 Frekvenca
1 Da, u pravilu 557
2 Da, ponekad 286
3 Ne, nikad 126
4 Nisam informiran o kontracepciji, ne znam što je to 2
9 Bez odgovora 0
Sysmiss 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A15 A15 Što mislite o uzdržavanju od seksualnih odnosa u današnje vrijeme?

Vrednost 121288 Frekvenca
1 Vrijednost, vrlina za oba spola 309
2 Vrijednost, vrlina za djevojke 53
3 Psihološki teret, opterećenje za mlade 242
4 Koncept koji više nije moderan 625
5 Ne znam, Bez odgovora 269
6 Ostalo, što? 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1229 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A15_K A15_K Ostalo, što?

Vrednost 122287 Frekvenca
7 osobni izbor svake osobe 2
Sysmiss 1498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1498

Vrednosti spremenljivk od 7 do 7

A16 A16 Koliko su Vam prihvatljivi homoseksualci i lezbijke?

Vrednost 123286 Frekvenca
1 U potpunosti prihvatljivi 190
2 Uglavnom prihvatljivi 317
3 Niti prihvatljivi niti neprihvatljivi 510
4 Uglavnom neprihvatljivi 259
5 U potpunosti neprihvatljivi 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A17 A17 Kakvo je Vaše mišljenje o pobačaju?

Vrednost 124285 Frekvenca
1 Pobačaj treba potpuno zakonom zabraniti 197
2 Pobačaj treba zakonom zabraniti, osim u medicinski opravdani 431
3 Pobačaj treba biti zakonom dopušten (legalan) 628
4 Ne znam, nemam određeno mišljenje 0
Sysmiss 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1256 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B1_1 B1.1 Članova Vaše obitelji

Vrednost 125284 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 12
2 2 3
3 3 6
4 4 6
5 5 11
6 6 10
7 7 37
8 8 80
9 9 173
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 1158
11 Ne znam 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1496 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1_2 B1.2 Vaše rođake

Vrednost 126283 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 20
2 2 21
3 3 20
4 4 26
5 5 99
6 6 105
7 7 164
8 8 249
9 9 382
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 406
11 Ne znam 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1492 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1_3 B1.3 Vaše prijatelje

Vrednost 127282 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 12
2 2 8
3 3 11
4 4 13
5 5 44
6 6 53
7 7 154
8 8 308
9 9 443
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 451
11 Ne znam 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1497 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1_4 B1.4 Vaše susjede

Vrednost 128281 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 92
2 2 85
3 3 86
4 4 96
5 5 213
6 6 178
7 7 199
8 8 250
9 9 204
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 79
11 Ne znam 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1482 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1_5 B1.5 Vaše kolege s posla, škole, fakulteta

Vrednost 129280 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 35
2 2 29
3 3 39
4 4 73
5 5 172
6 6 183
7 7 248
8 8 320
9 9 252
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 124
11 Ne znam 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1475 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1_6 B1.6 Ljude druge vjeroispovijesti

Vrednost 130279 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 38
2 2 38
3 3 41
4 4 72
5 5 251
6 6 203
7 7 226
8 8 205
9 9 188
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 54
11 Ne znam 0
Sysmiss 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1316 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1_7 B1.7 Ljude drugačijih političkih uvjerenja

Vrednost 131278 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 57
2 2 43
3 3 65
4 4 94
5 5 244
6 6 189
7 7 203
8 8 175
9 9 177
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 47
11 Ne znam 0
Sysmiss 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1294 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B1_8 B1.8 Vjerske vođe

Vrednost 132277 Frekvenca
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 161
2 2 89
3 3 85
4 4 93
5 5 206
6 6 148
7 7 164
8 8 172
9 9 155
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 57
11 Ne znam 0
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1330 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

B2_1 B2.1 Romska obitelj

Vrednost 133276 Frekvenca
1 1 Jako dobro 28
2 2 Dobro 325
3 3 Ne zanima me 486
4 4 Loše 280
5 5 Jako loše 290
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1409 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_2 B2.2 Homoseksualna obitelj

Vrednost 134275 Frekvenca
1 1 Jako dobro 44
2 2 Dobro 381
3 3 Ne zanima me 552
4 4 Loše 234
5 5 Jako loše 213
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1424 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_3 B2.3 Grupa studenata

Vrednost 135274 Frekvenca
1 1 Jako dobro 287
2 2 Dobro 743
3 3 Ne zanima me 358
4 4 Loše 33
5 5 Jako loše 28
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1449 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_4 B2.4 Umirovljenički par

Vrednost 136273 Frekvenca
1 1 Jako dobro 121
2 2 Dobro 733
3 3 Ne zanima me 490
4 4 Loše 68
5 5 Jako loše 36
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1448 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_5 B2.5 Obitelj iz Bosne i Hercegovine

Vrednost 137272 Frekvenca
1 1 Jako dobro 146
2 2 Dobro 746
3 3 Ne zanima me 493
4 4 Loše 39
5 5 Jako loše 22
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1446 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_6 B2.6 Obitelj iz Kine

Vrednost 138271 Frekvenca
1 1 Jako dobro 81
2 2 Dobro 577
3 3 Ne zanima me 559
4 4 Loše 130
5 5 Jako loše 69
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1416 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_7 B2.7 Obitelj iz Istočne Europe

Vrednost 139270 Frekvenca
1 1 Jako dobro 93
2 2 Dobro 626
3 3 Ne zanima me 579
4 4 Loše 72
5 5 Jako loše 46
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1416 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_8 B2.8 Obitelj iz Zapadne Europe

Vrednost 140269 Frekvenca
1 1 Jako dobro 130
2 2 Dobro 747
3 3 Ne zanima me 509
4 4 Loše 30
5 5 Jako loše 22
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1438 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_9 B2.9 Obitelj iz SAD-a

Vrednost 141268 Frekvenca
1 1 Jako dobro 161
2 2 Dobro 755
3 3 Ne zanima me 471
4 4 Loše 32
5 5 Jako loše 20
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1439 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B2_10 B2.10 Obitelj iz neke od balkanskih zemalja (Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Bugarska)

Vrednost 142267 Frekvenca
1 1 Jako dobro 93
2 2 Dobro 581
3 3 Ne zanima me 561
4 4 Loše 100
5 5 Jako loše 73
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1408 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_1 B3.1 Vaš spol (muški, ženski)

Vrednost 143266 Frekvenca
1 1 Jako često 12
2 2 Često 33
3 3 Ponekad 104
4 4 Rijetko 159
5 5 Nikada 1184
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1492 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_2 B3.2 Vaš ekonomski položaj (siromašan, bogat)

Vrednost 144265 Frekvenca
1 1 Jako često 4
2 2 Često 40
3 3 Ponekad 93
4 4 Rijetko 142
5 5 Nikada 1204
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1483 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_3 B3.3 Vaša vjerska pripadnost (katolička, pravoslavna, islamska itd)

Vrednost 145264 Frekvenca
1 1 Jako često 7
2 2 Često 23
3 3 Ponekad 71
4 4 Rijetko 91
5 5 Nikada 1291
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1483 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_4 B3.4 Vaša etnička pripadnost

Vrednost 146263 Frekvenca
1 1 Jako često 6
2 2 Često 21
3 3 Ponekad 51
4 4 Rijetko 92
5 5 Nikada 1303
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1473 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_5 B3.5 Vaša razina obrazovanja (osmogodišnja škola, srednja škola itd.)

Vrednost 147262 Frekvenca
1 1 Jako često 5
2 2 Često 27
3 3 Ponekad 63
4 4 Rijetko 113
5 5 Nikada 1275
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1483 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_6 B3.6 Vaša stranačka pripadnost

Vrednost 148261 Frekvenca
1 1 Jako često 7
2 2 Često 17
3 3 Ponekad 43
4 4 Rijetko 80
5 5 Nikada 1306
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1453 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_7 B3.7 Vaše regionalno porijeklo

Vrednost 149260 Frekvenca
1 1 Jako često 10
2 2 Često 21
3 3 Ponekad 54
4 4 Rijetko 95
5 5 Nikada 1296
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1476 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3_8 B3.8 Vaše seosko, gradsko porijeklo

Vrednost 150259 Frekvenca
1 1 Jako često 8
2 2 Često 27
3 3 Ponekad 80
4 4 Rijetko 134
5 5 Nikada 1234
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1483 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B4_1 B4.1 Koje tri vrijednosti od ponuđenih najviše cijenite? - 1 Prva

Vrednost 151258 Frekvenca
1 Osobno dostojanstvo (identitet, obrazovanje) 686
2 Društveni prestiž (društveni status, društveni značaj) 104
3 Altruizam (biti predan, pomoći drugima) 175
4 Bogaćenje 52
5 Tolerantnost (uvažavanje drugačijeg mišljenja) 115
6 Borbenost (boriti se za postizanje cilja) 176
7 Korektnost 143
8 Inovativnost duha (kreira, prihvaća ideje drugih) 43
9 Ne znam, Bez odgovora 0
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1494 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

B4_2 B4.2 Koje tri vrijednosti od ponuđenih najviše cijenite? - 2 Druga

Vrednost 152257 Frekvenca
1 Osobno dostojanstvo (identitet, obrazovanje) 202
2 Društveni prestiž (društveni status, društveni značaj) 156
3 Altruizam (biti predan, pomoći drugima) 238
4 Bogaćenje 88
5 Tolerantnost (uvažavanje drugačijeg mišljenja) 277
6 Borbenost (boriti se za postizanje cilja) 259
7 Korektnost 195
8 Inovativnost duha (kreira, prihvaća ideje drugih) 71
9 Ne znam, Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1486 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

B4_3 B4.3 Koje tri vrijednosti od ponuđenih najviše cijenite? - 3 Treća

Vrednost 153256 Frekvenca
1 Osobno dostojanstvo (identitet, obrazovanje) 139
2 Društveni prestiž (društveni status, društveni značaj) 91
3 Altruizam (biti predan, pomoći drugima) 177
4 Bogaćenje 90
5 Tolerantnost (uvažavanje drugačijeg mišljenja) 249
6 Borbenost (boriti se za postizanje cilja) 248
7 Korektnost 292
8 Inovativnost duha (kreira, prihvaća ideje drugih) 190
9 Ne znam, Bez odgovora 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1476 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

B5 B5 Da li ste u zadnjih 12 mjeseci na nečemu dobrovoljno radili / imali volonterski angažman, odnosno jeste li radili određene poslove za koje niste trebali biti plaćeni?

Vrednost 154255 Frekvenca
1 Da (anketar: dalje) 200
2 Ne (anketar: dalje na pitanje B8) 1271
9 Ne znam, bez odgovora (anketar: dalje na pitanje B8) 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1471 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B6_A B6.A Na kojima od navedenih poslova ste u zadnjih 12 mjeseci dobrovoljno radili / imali volonterski angažman? - Sudjelovanje u javnim radovima u lokalnoj zajednici

Vrednost 155254 Frekvenca
1 Sudjelovanje u javnim radovima u lokalnoj zajednici 32
2 Pomoganje osobama s posebnim potrebama, starijim osobama 0
3 U organizaciji sportskih događanja 0
4 U organizaciji kulturnih događanja (festivali, koncerti i sl 0
5 Pomaganje kolegi u savladavanju gradiva 0
6 Vjerske aktivnosti 0
7 U radu poslovnog sektora (neke tvrtke) 0