Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAHR12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAHR12_V1
Main author(s):
  • Ilišin, Vlasta
  • Bouillet, Dejana
  • Gvozdanović, Anja
  • Potočnik, Dunja
Data file producer:
IDIZ - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu = Institute for Social Research in Zagreb
FES - Friedrich-Ebert-Stiftung

Place; date:

Zagreb, Hrvaška; 2012

Funding agency:

Friedrich-Ebert-Stiftung

Project number:

no information

Series:
  • SHELL/Mladinske študije Shell

    Gre za serijo raziskav mladih v Nemčiji, ki jih vse od leta 1953 dalje finančno podpira Shell, globalna skupina energetskih in petrokemičnih podjetij. Raziskave opravljajo neodvisne raziskovalne ustanove, njihov cilj pa je dokumentirati percepcije, razpoloženja in pričakovanja mladih. Na osnovi nemške raziskave iz leta 2013 so bile narejene tudi primerljive raziskave v Sloveniji (Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti) Hrvaški (IDIZ-FES Croatian 2012 Youth Study) in na Kosovu (IDRA-FES Kosovo 2012 Youth Study).

Study Content

Keywords:

mladi, socialno-ekonomski položaj mladine, izobrazba, partnerstvo, družbeno zaupanje, religioznost, politična participacija, uporaba medijev, zaposlenost, prosti čas, stanovanjski pogoji, uporaba interneta, vrednote, interesi, življenjski stili, učni uspeh, družina, prijateljstvo, zanimanje za politiko, politične preference in orientacije, materialni položaj gospodinjstva, odnosi s starši, vloga družine, pričakovanja o poklicni prihodnosti

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, ŽIVLJENJSKI SLOG, PROSTI ČAS, PROSTOČASNA DEJAVNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
Prosti čas in življenjski stili
Verske in družbene pripadnosti
Družina in prijatelji
Skrbi in aspiracije
Izobraževanje in poklic
Demokracija in politika
Upravljanje in razvoj
Domača in tuja politika
Demografski modul


Abstract:

Raziskava razkriva sociološki profil današnje mladine na Hrvaškem. Njen cilj je bil vzpostaviti ter analizirati odnose in vedenjske vzorce mladih v hrvaški družbi, katera gre skozi obdobje krize in večjih sprememb. Hkrati rezultati raziskave omogočajo vpogled tudi v nekatere pojave in procese v sodobni družbi tako na lokalni kot na globalni ravni. Študija je narejena na podlagi obsežnih mladinskih študij Shell, ki se v Nemčiji redno izvajajo od leta 1953 v tri- do štiriletnih intervalih in so se izkazale kot zanesljiv seizmograf za srednjeročne razvojne možnosti družbe.

Methodology


Collection date: junij 2012 - julij 2012
Date of production: 2012
Country: Hrvaška
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Hrvaške

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Državljani Republike Hrvaške stari med 14 in 27 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Hendal Market Research

Sampling procedure:

Stratificirano vzorčenje, kvotni vzorec. Vzorec je reprezentativen glede na Popis leta 2001 in razdeljen v 106 izhodišč, ki so bila določena glede na regijo, velikost naselja, spol in starostno skupino mladih, starih med 14 in 27 let.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Weighting:

Ker so rezultati morali kazati na reprezentativnost vzorca glede na starost v treh starostnih skupinah (14-17, 18-22 in 23-27) in zaposlitveni status, so bili podatki uteženi glede na te spremenljivke s SPSS sintakso, ki generira novo spremenljivko 'pond' s faktorjem uteži.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAHR12 - Mladi v času krize: Hrvaška 2012, Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 408
  • number of units: 1500

Version: julij 2014

Variable list

ID UPITNIK BR:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1 1500 750.5 433.157

Valid range from 1 to 1500

Q_REG Regija

Value 22 Frequency
1 Zagreb 268
2 Sjeverna Hrvatska 373
3 Slavonija 266
4 Lika, Kordun, Banija 133
5 Istra, Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar 183
6 Dalmacija 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 6

Q_VEL Veličina naselja

Value 31 Frequency
1 Do 2.000 587
2 2.001-10.000 247
3 10.001-100.000 287
4 Više od 100.000 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 4

ID UPITNIK BR:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1 1500 750.5 433.157

Valid range from 1 to 1500

Q_REG Regija

Value 2407 Frequency
1 Zagreb 268
2 Sjeverna Hrvatska 373
3 Slavonija 266
4 Lika, Kordun, Banija 133
5 Istra, Hrvatsko Primorje, Gorski Kotar 183
6 Dalmacija 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 6

Q_VEL Veličina naselja

Value 3406 Frequency
1 Do 2.000 587
2 2.001-10.000 247
3 10.001-100.000 287
4 Više od 100.000 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 4

ZUPAN Županija

Value 4405 Frequency
1 Zagrebačka 143
2 Krapinsko-zagorska 12
3 Sisačko-moslavačka 96
4 Karlovačka 26
5 Varaždinska 88
6 Koprivničko-križevačka 49
7 Bjelovarsko-bilogorska 52
8 Primorsko-goranska 140
9 Ličko-senjska 11
10 Virovitičko-podravska 15
11 Požeško-slavonska 15
12 Brodsko-posavska 35
13 Zadarska 49
14 Osječko-baranjska 186
15 Šibensko-kninska 34
16 Vukovarsko-srijemska županija 30
17 Splitsko-dalmatinska 179
18 Istarska županija 43
19 Dubrovačko-neretvanska županija 15
20 Međimurska 14
21 Grad Zagreb 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 21

GRAD GRAD/NASELJE (zakrite vrednosti)

Value 5404 Frequency
1 Aljmaš 0
2 Bakar 0
3 Beli Manastir 0
4 Bilice 0
5 Bjelovar 0
6 Budaševo 0
7 Bulinac 0
8 Buzet 0
9 Čepinski Martinci 0
10 Dalj 0
11 Darda 0
12 Donja Gračenica 0
13 Donji Kućan 0
14 Drenje Brdovečko 0
15 Dubravica 0
16 Dubrovnik 0
17 Dugopolje 0
18 Đakovo 0
19 Ernestinovo 0
20 Ferićanci 0
21 Gornja Pušća 0
22 Gospić 0
23 Gračec 0
24 Grubišno Polje 0
25 Hrvatski Leskovac 0
26 Igrišće 0
27 Ilok 0
28 Jastrebarsko 0
29 Jušići 0
30 Karlovac 0
31 Kastav 0
32 Kaštel Lukšić 0
33 Kaštel Stari 0
34 Klana 0
35 Koprivnica 0
36 Koška 0
37 Krapina 0
38 Kućan Marof 0
39 Lučko 0
40 Ludbreg 0
41 Marinići 0
42 Matulji 0
43 Mošćenica 0
44 Mravince 0
45 Našice 0
46 Nedeljanec 0
47 Nin 0
48 Novigrad Podravski 0
49 Osijek 0
50 Petrinja 0
51 Pitomača 0
52 Požega 0
53 Prelog 0
54 Pula 0
55 Rakitje 0
56 Rijeka 0
57 Rovinj 0
58 Samobor 0
59 Saršoni 0
60 Seget Donji 0
61 Seget Vranjic 0
62 Sela 0
63 Sesvete 0
64 Sigetec 0
65 Sisak 0
66 Slavonski Brod 0
67 Slobodnica 0
68 Split 0
69 Staro Pračno 0
70 Strmec 0
71 Šibenik 0
72 Trogir 0
73 Tušilović 0
74 Varaždin 0
75 Varaždinske Toplice 0
76 Velika Gorica 0
77 Velika Mučna 0
78 Velika Pisanica 0
79 Vukovar 0
80 Zadar 0
81 Zagreb 0
82 Zaprešić 0
83 Žrnovnica 0
Sysmiss 1500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1500

Valid range from 1 to 83

START_H Početak intervjua (sati)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 0 23 15.017 3.577

Valid range from 0 to 23

START_M Početak intervjua (minute)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 0 59 29.084 17.343

Valid range from 0 to 59

END_H Završetak intervjua (sati)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 0 23 15.635 3.673

Valid range from 0 to 23

END_M Završetak intervjua (minute)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 0 59 29.964 17.52

Valid range from 0 to 59

Q1_1 14-27 godina starosti

Value 10399 Frequency
1 906
2 508
3 73
4 10
5 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 5

Q1_2 Ukupno

Value 11398 Frequency
1 112
2 283
3 431
4 458
5 162
6 40
7 8
8 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 8

Q2 Koliko odraslih članova (od 14 godina) stalno žive u vašem kućanstvu?

Value 12397 Frequency
1 1 član 174
2 2 člana 378
3 3 člana 429
4 4 člana 387
5 5 člana 99
6 6 članova 26
7 7 članova 6
8 8 članova 1
9 9 članova 0
10 10 članova 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 10

Q2S_1 1. član

Value 13396 Frequency
1 Muški 979
2 Ženski 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 2

Q2D_1 1. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1 31 14.834 8.337

Valid range from 1 to 31

Q2M_1 1. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1 12 6.43 3.414

Valid range from 1 to 12

Q2Y_1 1. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1915 1996 1966.249 14.418

Valid range from 1915 to 1996

Q2G_1 1. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 16 97 45.751 14.418

Valid range from 16 to 97

Q2S_2 2. član

Value 18391 Frequency
1 Muški 376
2 Ženski 950
Sysmiss 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 174

Valid range from 1 to 2

Q2D_2 2. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 174 1 31 14.995 8.32

Valid range from 1 to 31

Q2M_2 2. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 174 1 12 6.603 3.341

Valid range from 1 to 12

Q2Y_2 2. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 174 1930 1998 1971.606 12.966

Valid range from 1930 to 1998

Q2G_2 2. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 174 14 82 40.394 12.966

Valid range from 14 to 82

Q2S_3 3. član

Value 23386 Frequency
1 Muški 488
2 Ženski 459
Sysmiss 553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 553

Valid range from 1 to 2

Q2D_3 3. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 553 1 31 15.439 8.66

Valid range from 1 to 31

Q2M_3 3. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 553 1 12 6.48 3.291

Valid range from 1 to 12

Q2Y_3 3. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 553 1952 1998 1987.193 8.187

Valid range from 1952 to 1998

Q2G_3 3. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 553 14 60 24.807 8.187

Valid range from 14 to 60

Q2S_4 4. član

Value 28381 Frequency
1 Muški 265
2 Ženski 254
Sysmiss 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 981

Valid range from 1 to 2

Q2D_4 4. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 981 1 31 15.472 8.975

Valid range from 1 to 31

Q2M_4 4. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 981 1 12 6.605 3.255

Valid range from 1 to 12

Q2Y_4 4. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 981 1958 1998 1990.651 6.163

Valid range from 1958 to 1998

Q2G_4 4. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 981 14 54 21.349 6.163

Valid range from 14 to 54

Q2S_5 5. član

Value 33376 Frequency
1 Muški 60
2 Ženski 72
Sysmiss 1368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 1368

Valid range from 1 to 2

Q2D_5 5. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 1368 1 31 15.515 9.938

Valid range from 1 to 31

Q2M_5 5. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 1368 1 12 6.462 3.346

Valid range from 1 to 12

Q2Y_5 5. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 1368 1982 1998 1993.015 3.133

Valid range from 1982 to 1998

Q2G_5 5. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 1368 14 30 18.985 3.133

Valid range from 14 to 30

Q2S_6 6. član

Value 38371 Frequency
1 Muški 16
2 Ženski 17
Sysmiss 1467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 1467

Valid range from 1 to 2

Q2D_6 6. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 1467 2 30 16.879 8.279

Valid range from 2 to 30

Q2M_6 6. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 1467 1 12 7.182 3.377

Valid range from 1 to 12

Q2Y_6 6. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 1467 1985 1998 1993.697 3.293

Valid range from 1985 to 1998

Q2G_6 6. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 1467 14 27 18.303 3.293

Valid range from 14 to 27

Q2S_7 7. član

Value 43366 Frequency
1 Muški 5
2 Ženski 2
Sysmiss 1493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1493

Valid range from 1 to 2

Q2D_7 7. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1493 2 23 12.571 8.886

Valid range from 2 to 23

Q2M_7 7. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1493 1 12 6.571 4.721

Valid range from 1 to 12

Q2Y_7 7. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1493 1992 1998 1995.143 2.035

Valid range from 1992 to 1998

Q2G_7 7. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1493 14 20 16.857 2.035

Valid range from 14 to 20

Q2S_8 8. član

Value 48361 Frequency
1 Muški 0
2 Ženski 1
Sysmiss 1499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1499

Valid range from 1 to 2

Q2D_8 8. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1499 6 6 6

Valid range from 6 to 6

Q2M_8 8. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1499 2 2 2

Valid range from 2 to 2

Q2Y_8 8. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1499 1997 1997 1997

Valid range from 1997 to 1997

Q2G_8 8. član

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1499 15 15 15

Valid range from 15 to 15

Q4 Spol izabrane osobe, koja je zadnja imala rođendan (u dobi od 14-27 godine)

Value 53356 Frequency
1 Muški 762
2 Ženski 738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 2

Q5D_1 Dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1 31 15.479 8.64

Valid range from 1 to 31

Q5M_1 Mjesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1 12 6.339 3.172

Valid range from 1 to 12

Q5Y_1 Godina

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 1985 1998 1989.603 3.8

Valid range from 1985 to 1998

Q5G_1 Godine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0 14 27 22.397 3.8

Valid range from 14 to 27

A1_1 A1.1 Slušanje glazbe

Value 58351 Frequency
1 1 Često 1172
2 2 Ponekad 322
3 3 Nikada 5
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1499 1

Valid range from 1 to 3

A1_2 A1.2Izlazak s prijateljima

Value 59350 Frequency
1 1 Često 980
2 2 Ponekad 498
3 3 Nikada 20
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1498 2

Valid range from 1 to 3

A1_3 A1.3 Čitanje knjiga, novina

Value 60349 Frequency
1 1 Često 444
2 2 Ponekad 832
3 3 Nikada 214
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1490 10

Valid range from 1 to 3

A1_4 A1.4 Bavljenje sportom

Value 61348 Frequency
1 1 Često 432
2 2 Ponekad 693
3 3 Nikada 364
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1489 11

Valid range from 1 to 3

A1_5 A1.5 Gledanje televizije

Value 62347 Frequency
1 1 Često 789
2 2 Ponekad 665
3 3 Nikada 39
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1493 7

Valid range from 1 to 3

A1_6 A1.6 Gledanje filmova

Value 63346 Frequency
1 1 Često 745
2 2 Ponekad 732
3 3 Nikada 19
4 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1496 4

Valid range from 1 to 3

A2 A2 Koliko u prosjeku na dan gledate TV?

Value 64345 Frequency
997 Ne zna
999 Ne gleda TV
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1347 153 0 30

Valid range from 0 to 999

A3_1 A3.1 Emisija hrvatske narodne glazbe

Value 65344 Frequency
1 1 Svaki dan 50
2 2 2-3 puta tjedno 95
3 3 Jednom tjedno 170
4 4 Manje od jednom tjedno 408
5 5 Nikada 763
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1486 14

Valid range from 1 to 5

A3_2 A3.2 Emisije s hrvatskom pop glazbom

Value 66343 Frequency
1 1 Svaki dan 73
2 2 2-3 puta tjedno 166
3 3 Jednom tjedno 332
4 4 Manje od jednom tjedno 489
5 5 Nikada 429
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1489 11

Valid range from 1 to 5

A3_3 A3.3 Emisije sa stranom glazbom

Value 67342 Frequency
1 1 Svaki dan 118
2 2 2-3 puta tjedno 298
3 3 Jednom tjedno 324
4 4 Manje od jednom tjedno 459
5 5 Nikada 295
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1494 6

Valid range from 1 to 5

A3_4 A3.4 Hrvatske filmove

Value 68341 Frequency
1 1 Svaki dan 19
2 2 2-3 puta tjedno 84
3 3 Jednom tjedno 211
4 4 Manje od jednom tjedno 751
5 5 Nikada 402
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1467 33

Valid range from 1 to 5

A3_5 A3.5 Strane filmove sa socijalnom tematikom

Value 69340 Frequency
1 1 Svaki dan 15
2 2 2-3 puta tjedno 129
3 3 Jednom tjedno 434
4 4 Manje od jednom tjedno 593
5 5 Nikada 311
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1482 18

Valid range from 1 to 5

A3_6 A3.6 Strane akcijske filmove

Value 70339 Frequency
1 1 Svaki dan 62
2 2 2-3 puta tjedno 355
3 3 Jednom tjedno 562
4 4 Manje od jednom tjedno 411
5 5 Nikada 103
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1493 7

Valid range from 1 to 5

A3_7 A3.7 Strane kriminalističke filmove (trilere)

Value 71338 Frequency
1 1 Svaki dan 66
2 2 2-3 puta tjedno 385
3 3 Jednom tjedno 575
4 4 Manje od jednom tjedno 375
5 5 Nikada 94
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1495 5

Valid range from 1 to 5

A3_8 A3.8 Dokumentarne filmove s povijesnom, znanstvenom tematikom

Value 72337 Frequency
1 1 Svaki dan 24
2 2 2-3 puta tjedno 148
3 3 Jednom tjedno 428
4 4 Manje od jednom tjedno 560
5 5 Nikada 326
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1486 14

Valid range from 1 to 5

A3_9 A3.9 Televizijske serije

Value 73336 Frequency
1 1 Svaki dan 251
2 2 2-3 puta tjedno 418
3 3 Jednom tjedno 371
4 4 Manje od jednom tjedno 279
5 5 Nikada 173
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1492 8

Valid range from 1 to 5

A3_10 A3.10 Vijesti

Value 74335 Frequency
1 1 Svaki dan 277
2 2 2-3 puta tjedno 434
3 3 Jednom tjedno 296
4 4 Manje od jednom tjedno 329
5 5 Nikada 159
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1495 5

Valid range from 1 to 5

A3_11 A3.11 Političke diskusije

Value 75334 Frequency
1 1 Svaki dan 15
2 2 2-3 puta tjedno 78
3 3 Jednom tjedno 170
4 4 Manje od jednom tjedno 376
5 5 Nikada 841
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1480 20

Valid range from 1 to 5

A3_12 A3.12 Sport, sportske diskusije

Value 76333 Frequency
1 1 Svaki dan 145
2 2 2-3 puta tjedno 253
3 3 Jednom tjedno 272
4 4 Manje od jednom tjedno 359
5 5 Nikada 457
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1486 14

Valid range from 1 to 5

A3_13 A3.13 Religijske emisije

Value 77332 Frequency
1 1 Svaki dan 8
2 2 2-3 puta tjedno 28
3 3 Jednom tjedno 110
4 4 Manje od jednom tjedno 237
5 5 Nikada 1085
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1468 32

Valid range from 1 to 5

A3_14 A3.14 Humorističke emisije

Value 78331 Frequency
1 1 Svaki dan 226
2 2 2-3 puta tjedno 496
3 3 Jednom tjedno 371
4 4 Manje od jednom tjedno 250
5 5 Nikada 151
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1494 6

Valid range from 1 to 5

A3_15 A3.15 Igre na sreću, kvizovi

Value 79330 Frequency
1 1 Svaki dan 17
2 2 2-3 puta tjedno 90
3 3 Jednom tjedno 280
4 4 Manje od jednom tjedno 445
5 5 Nikada 650
6 9 Bez odgovora 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1482 18

Valid range from 1 to 5

A4 A4 Imate li pristup internetu?

Value 80329 Frequency
1 Da 1422
2 Ne (Nastavi s pitanjem A7) 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 2

A5 A5 Koliko vremena dnevno u prosjeku provodite na internetu?

Value 81328 Frequency
997 Ne zna
999 Ne provodi vrijeme na Internetu
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1308 192 1 24 3.127 2.267

Valid range from 1 to 24

A6_A A6.A U koju svrhu najčešće koristite internet? - Za potrebe posla

Value 82327 Frequency
1 Za potrebe posla 372
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 1128

Valid range from 1 to 13

A6_B A6.B Čitanje vijesti, dolaženje do informacija

Value 83326 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 1006
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 494

Valid range from 1 to 13

A6_C A6.C Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz radoznalosti itd.)

Value 84325 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 972
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 528

Valid range from 1 to 13

A6_D A6.D Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a

Value 85324 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 804
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 696

Valid range from 1 to 13

A6_E A6.E Slanje elektronske pošte (e-mail)

Value 86323 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 943
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 557

Valid range from 1 to 13

A6_F A6.F Gledanje videa, slušanje glazbe

Value 87322 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 965
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 535

Valid range from 1 to 13

A6_G A6.G „Skidanje“ (download) filmova, knjiga

Value 88321 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 650
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 850
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 850

Valid range from 1 to 13

A6_H A6.H Videoigre

Value 89320 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 423
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 1077

Valid range from 1 to 13

A6_I A6.I Virtual-life games

Value 90319 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 120
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 1380

Valid range from 1 to 13

A6_J A6.J Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije

Value 91318 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 200
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 1300

Valid range from 1 to 13

A6_K A6.K Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5, G+

Value 92317 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 1145
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 355
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 355

Valid range from 1 to 13

A6_L A6.L Online kontrola bankovnog računa

Value 93316 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 146
13 Nešto drugo 0
Sysmiss 1354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 1354

Valid range from 1 to 13

A6_M A6.M Nešto drugo

Value 94315 Frequency
1 Za potrebe posla 0
2 Čitanje vijesti, dolaženje do informacija 0
3 Traženje različitih informacija (vezano uz školu, posao, iz 0
4 Komuniciranje s poznatima, rodbinom putem „chat-a“, skype-a 0
5 Slanje elektronske pošte (e-mail) 0
6 Gledanje videa, slušanje glazbe 0
7 „Skidanje“ (download) filmova, knjiga 0
8 Videoigre 0
9 Virtual-life games 0
10 Online kupovanje, plaćanje računa, rezervacije 0
11 Pristup društvenim mrežama kao što je Facebook, Myspace, Hi5 0
12 Online kontrola bankovnog računa 0
13 Nešto drugo 60
Sysmiss 1440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1440

Valid range from 1 to 13

A7_1 A7.1 Gledanje filmova (Kino, kupovanje DVD-a itd.)

Value 95314 Frequency
9997 Ne zna
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1452 48 0 800 36.708 62.265

Valid range from 0 to 800

A7_2 A7.2 Posjeta kafićima, barovima, restoranima, pub-ovima

Value 96313 Frequency
9997 Ne zna
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1453 47 0 900 216.629 164.534

Valid range from 0 to 900

A7_3 A7.3 Odjeća, obuća, kupovanje modnih dodataka

Value 97312 Frequency
9997 Ne zna
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 114 0 2000 232.714 174.722

Valid range from 0 to 2000

A7_4 A7.4 Telefonske kartice, računi za telefon

Value 98311 Frequency
9997 Ne zna
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1476 24 0 900 128.941 95.039

Valid range from 0 to 900

A7_5 A7.5 Kupovanje knjiga

Value 99310 Frequency
9997 Ne zna
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1436 64 0 645 22.923 52.581

Valid range from 0 to 645

A7_6 A7.6 Nešto drugo, što?

Value 100309 Frequency
9997 Ne zna
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 1472 10 500 157.429 113.803

Valid range from 10 to 500

A7_6_K A7.6_K Nešto drugo, što?

Value 101308 Frequency
11 sport, sportske aktivnosti 18
12 igrice 3
13 časopisi 4
14 kladionica 3
Sysmiss 1472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 1472

Valid range from 11 to 14

A8_1 A8.1 Vjernost (partneru,ici, prijateljima, poslodavcu)

Value 102307 Frequency
1 1 U modi 787
2 2 Prije da nije u modi 380
3 3 Izašlo iz mode 268
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1435 65

Valid range from 1 to 3

A8_2 A8.2 Preuzimanje odgovornosti

Value 103306 Frequency
1 1 U modi 771
2 2 Prije da nije u modi 417
3 3 Izašlo iz mode 258
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1446 54

Valid range from 1 to 3

A8_3 A8.3 Biti neovisan

Value 104305 Frequency
1 1 U modi 1116
2 2 Prije da nije u modi 216
3 3 Izašlo iz mode 133
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1465 35

Valid range from 1 to 3

A8_4 A8.4 Završiti fakultet

Value 105304 Frequency
1 1 U modi 1141
2 2 Prije da nije u modi 200
3 3 Izašlo iz mode 129
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1470 30

Valid range from 1 to 3

A8_5 A8.5 Imati karijeru

Value 106303 Frequency
1 1 U modi 1190
2 2 Prije da nije u modi 186
3 3 Izašlo iz mode 95
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1471 29

Valid range from 1 to 3

A8_6 A8.6 Biti aktivan u politici

Value 107302 Frequency
1 1 U modi 556
2 2 Prije da nije u modi 452
3 3 Izašlo iz mode 400
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1408 92

Valid range from 1 to 3

A8_7 A8.7 Sudjelovati u građanskim akcijama, inicijativama

Value 108301 Frequency
1 1 U modi 502
2 2 Prije da nije u modi 524
3 3 Izašlo iz mode 367
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 107

Valid range from 1 to 3

A8_8 A8.8 Udati se, oženiti se

Value 109300 Frequency
1 1 U modi 680
2 2 Prije da nije u modi 446
3 3 Izašlo iz mode 326
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1452 48

Valid range from 1 to 3

A8_9 A8.9 Dobro izgledati

Value 110299 Frequency
1 1 U modi 1232
2 2 Prije da nije u modi 194
3 3 Izašlo iz mode 53
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1479 21

Valid range from 1 to 3

A8_10 A8.10 Nositi odjeću „s etiketom“

Value 111298 Frequency
1 1 U modi 915
2 2 Prije da nije u modi 341
3 3 Izašlo iz mode 202
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 42

Valid range from 1 to 3

A8_11 A8.11 Zdravo se hraniti

Value 112297 Frequency
1 1 U modi 823
2 2 Prije da nije u modi 440
3 3 Izašlo iz mode 188
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1451 49

Valid range from 1 to 3

A8_12 A8.12 Konzumirati marihuanu (travu)

Value 113296 Frequency
1 1 U modi 422
2 2 Prije da nije u modi 408
3 3 Izašlo iz mode 494
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 176

Valid range from 1 to 3

A8_13 A8.13 Baviti se sportom

Value 114295 Frequency
1 1 U modi 908
2 2 Prije da nije u modi 394
3 3 Izašlo iz mode 159
4 9 Ne znam 0
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1461 39

Valid range from 1 to 3

A9 A9 Pušite li?

Value 115294 Frequency
1 Da, redovito (svaki dan) 441
2 Povremeno 224
3 Ne (nepušač sam) 816
9 Bez odgovora 0
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1481 19

Valid range from 1 to 3

A10 A10 Konzumirate li alkohol?

Value 116293 Frequency
1 Da, redovito (svaki dan) 20
2 Da, više puta tjedno 154
3 Samo vikendom 503
4 Rijetko 516
5 Ne, skoro nikada 298
6 Bez odgovora 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1491 9

Valid range from 1 to 5

A11 A11 Alkohol je prema Vašem mišljenju:

Value 117292 Frequency
1 prihvatljiv 767
2 potreban, kako bi se pripadalo određenom društvu 202
3 neprihvatljiv 382
9 Ne znam, bez odgovora 0
Sysmiss 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1351 149

Valid range from 1 to 3

A12 A12 Koliko ste zadovoljni Vašim izgledom?

Value 118291 Frequency
1 Jako zadovoljan 208
2 Zadovoljan 891
3 Donekle zadovoljan 346
4 Nezadovoljan 39
9 Ne znam, bez odgovora 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1484 16

Valid range from 1 to 4

A13 A13 Mogu li Vas pitati, koja od sljedećih tvrdnji najbolje opisuje vaše seksualno iskustvo?

Value 119290 Frequency
1 Nisam još imao seksualne odnose (dalje na A15) 199
2 Imao sam odnose s jednim partnerom,icom (dalje) 291
3 Imao sam seksualni odnos s više partnera,ica (dalje) 712
4 Ne znam, bez odgovora (dalje na A15) 0
Sysmiss 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 298

Valid range from 1 to 3

A14 A14 Koristite li kontracepciju?

Value 120289 Frequency
1 Da, u pravilu 557
2 Da, ponekad 286
3 Ne, nikad 126
4 Nisam informiran o kontracepciji, ne znam što je to 2
9 Bez odgovora 0
Sysmiss 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 529

Valid range from 1 to 4

A15 A15 Što mislite o uzdržavanju od seksualnih odnosa u današnje vrijeme?

Value 121288 Frequency
1 Vrijednost, vrlina za oba spola 309
2 Vrijednost, vrlina za djevojke 53
3 Psihološki teret, opterećenje za mlade 242
4 Koncept koji više nije moderan 625
5 Ne znam, Bez odgovora 269
6 Ostalo, što? 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1229 271

Valid range from 1 to 4

A15_K A15_K Ostalo, što?

Value 122287 Frequency
7 osobni izbor svake osobe 2
Sysmiss 1498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1498

Valid range from 7 to 7

A16 A16 Koliko su Vam prihvatljivi homoseksualci i lezbijke?

Value 123286 Frequency
1 U potpunosti prihvatljivi 190
2 Uglavnom prihvatljivi 317
3 Niti prihvatljivi niti neprihvatljivi 510
4 Uglavnom neprihvatljivi 259
5 U potpunosti neprihvatljivi 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 0

Valid range from 1 to 5

A17 A17 Kakvo je Vaše mišljenje o pobačaju?

Value 124285 Frequency
1 Pobačaj treba potpuno zakonom zabraniti 197
2 Pobačaj treba zakonom zabraniti, osim u medicinski opravdani 431
3 Pobačaj treba biti zakonom dopušten (legalan) 628
4 Ne znam, nemam određeno mišljenje 0
Sysmiss 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 244

Valid range from 1 to 3

B1_1 B1.1 Članova Vaše obitelji

Value 125284 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 12
2 2 3
3 3 6
4 4 6
5 5 11
6 6 10
7 7 37
8 8 80
9 9 173
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 1158
11 Ne znam 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1496 4

Valid range from 1 to 10

B1_2 B1.2 Vaše rođake

Value 126283 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 20
2 2 21
3 3 20
4 4 26
5 5 99
6 6 105
7 7 164
8 8 249
9 9 382
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 406
11 Ne znam 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1492 8

Valid range from 1 to 10

B1_3 B1.3 Vaše prijatelje

Value 127282 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 12
2 2 8
3 3 11
4 4 13
5 5 44
6 6 53
7 7 154
8 8 308
9 9 443
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 451
11 Ne znam 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1497 3

Valid range from 1 to 10

B1_4 B1.4 Vaše susjede

Value 128281 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 92
2 2 85
3 3 86
4 4 96
5 5 213
6 6 178
7 7 199
8 8 250
9 9 204
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 79
11 Ne znam 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1482 18

Valid range from 1 to 10

B1_5 B1.5 Vaše kolege s posla, škole, fakulteta

Value 129280 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 35
2 2 29
3 3 39
4 4 73
5 5 172
6 6 183
7 7 248
8 8 320
9 9 252
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 124
11 Ne znam 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1475 25

Valid range from 1 to 10

B1_6 B1.6 Ljude druge vjeroispovijesti

Value 130279 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 38
2 2 38
3 3 41
4 4 72
5 5 251
6 6 203
7 7 226
8 8 205
9 9 188
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 54
11 Ne znam 0
Sysmiss 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 184

Valid range from 1 to 10

B1_7 B1.7 Ljude drugačijih političkih uvjerenja

Value 131278 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 57
2 2 43
3 3 65
4 4 94
5 5 244
6 6 189
7 7 203
8 8 175
9 9 177
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 47
11 Ne znam 0
Sysmiss 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 206

Valid range from 1 to 10

B1_8 B1.8 Vjerske vođe

Value 132277 Frequency
1 1 Ljudi kojima najmanje vjerujem 161
2 2 89
3 3 85
4 4 93
5 5 206
6 6 148
7 7 164
8 8 172
9 9 155
10 10 Ljudi kojima najviše vjerujem 57
11 Ne znam 0
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1330 170

Valid range from 1 to 10

B2_1 B2.1 Romska obitelj

Value 133276 Frequency
1 1 Jako dobro 28
2 2 Dobro 325
3 3 Ne zanima me 486
4 4 Loše 280
5 5 Jako loše 290
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1409 91

Valid range from 1 to 5

B2_2 B2.2 Homoseksualna obitelj

Value 134275 Frequency
1 1 Jako dobro 44
2 2 Dobro 381
3 3 Ne zanima me 552
4 4 Loše 234
5 5 Jako loše 213
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1424 76

Valid range from 1 to 5

B2_3 B2.3 Grupa studenata

Value 135274 Frequency
1 1 Jako dobro 287
2 2 Dobro 743
3 3 Ne zanima me 358
4 4 Loše 33
5 5 Jako loše 28
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1449 51

Valid range from 1 to 5

B2_4 B2.4 Umirovljenički par

Value 136273 Frequency
1 1 Jako dobro 121
2 2 Dobro 733
3 3 Ne zanima me 490
4 4 Loše 68
5 5 Jako loše 36
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1448 52

Valid range from 1 to 5

B2_5 B2.5 Obitelj iz Bosne i Hercegovine

Value 137272 Frequency
1 1 Jako dobro 146
2 2 Dobro 746
3 3 Ne zanima me 493
4 4 Loše 39
5 5 Jako loše 22
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1446 54

Valid range from 1 to 5

B2_6 B2.6 Obitelj iz Kine

Value 138271 Frequency
1 1 Jako dobro 81
2 2 Dobro 577
3 3 Ne zanima me 559
4 4 Loše 130
5 5 Jako loše 69
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1416 84

Valid range from 1 to 5

B2_7 B2.7 Obitelj iz Istočne Europe

Value 139270 Frequency
1 1 Jako dobro 93
2 2 Dobro 626
3 3 Ne zanima me 579
4 4 Loše 72
5 5 Jako loše 46
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1416 84

Valid range from 1 to 5

B2_8 B2.8 Obitelj iz Zapadne Europe

Value 140269 Frequency
1 1 Jako dobro 130
2 2 Dobro 747
3 3 Ne zanima me 509
4 4 Loše 30
5 5 Jako loše 22
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1438 62

Valid range from 1 to 5

B2_9 B2.9 Obitelj iz SAD-a

Value 141268 Frequency
1 1 Jako dobro 161
2 2 Dobro 755
3 3 Ne zanima me 471
4 4 Loše 32
5 5 Jako loše 20
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1439 61

Valid range from 1 to 5

B2_10 B2.10 Obitelj iz neke od balkanskih zemalja (Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Bugarska)

Value 142267 Frequency
1 1 Jako dobro 93
2 2 Dobro 581
3 3 Ne zanima me 561
4 4 Loše 100
5 5 Jako loše 73
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1408 92

Valid range from 1 to 5

B3_1 B3.1 Vaš spol (muški, ženski)

Value 143266 Frequency
1 1 Jako često 12
2 2 Često 33
3 3 Ponekad 104
4 4 Rijetko 159
5 5 Nikada 1184
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1492 8

Valid range from 1 to 5

B3_2 B3.2 Vaš ekonomski položaj (siromašan, bogat)

Value 144265 Frequency
1 1 Jako često 4
2 2 Često 40
3 3 Ponekad 93
4 4 Rijetko 142
5 5 Nikada 1204
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1483 17

Valid range from 1 to 5

B3_3 B3.3 Vaša vjerska pripadnost (katolička, pravoslavna, islamska itd)

Value 145264 Frequency
1 1 Jako često 7
2 2 Često 23
3 3 Ponekad 71
4 4 Rijetko 91
5 5 Nikada 1291
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1483 17

Valid range from 1 to 5

B3_4 B3.4 Vaša etnička pripadnost

Value 146263 Frequency
1 1 Jako često 6
2 2 Često 21
3 3 Ponekad 51
4 4 Rijetko 92
5 5 Nikada 1303
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1473 27

Valid range from 1 to 5

B3_5 B3.5 Vaša razina obrazovanja (osmogodišnja škola, srednja škola itd.)

Value 147262 Frequency
1 1 Jako često 5
2 2 Često 27
3 3 Ponekad 63
4 4 Rijetko 113
5 5 Nikada 1275
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1483 17

Valid range from 1 to 5

B3_6 B3.6 Vaša stranačka pripadnost

Value 148261 Frequency
1 1 Jako često 7
2 2 Često 17
3 3 Ponekad 43
4 4 Rijetko 80
5 5 Nikada 1306
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1453 47

Valid range from 1 to 5

B3_7 B3.7 Vaše regionalno porijeklo

Value 149260 Frequency
1 1 Jako često 10
2 2 Često 21
3 3 Ponekad 54
4 4 Rijetko 95
5 5 Nikada 1296
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1476 24

Valid range from 1 to 5

B3_8 B3.8 Vaše seosko, gradsko porijeklo

Value 150259 Frequency
1 1 Jako često 8
2 2 Često 27
3 3 Ponekad 80
4 4 Rijetko 134
5 5 Nikada 1234
6 9 Ne znam 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1483 17

Valid range from 1 to 5

B4_1 B4.1 Koje tri vrijednosti od ponuđenih najviše cijenite? - 1 Prva

Value 151258 Frequency
1 Osobno dostojanstvo (identitet, obrazovanje) 686
2 Društveni prestiž (društveni status, društveni značaj) 104
3 Altruizam (biti predan, pomoći drugima) 175
4 Bogaćenje 52
5 Tolerantnost (uvažavanje drugačijeg mišljenja) 115
6 Borbenost (boriti se za postizanje cilja) 176
7 Korektnost 143
8 Inovativnost duha (kreira, prihvaća ideje drugih) 43
9 Ne znam, Bez odgovora 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1494 6

Valid range from 1 to 8

B4_2 B4.2 Koje tri vrijednosti od ponuđenih najviše cijenite? - 2 Druga

Value 152257 Frequency
1 Osobno dostojanstvo (identitet, obrazovanje) 202
2 Društveni prestiž (društveni status, društveni značaj) 156
3 Altruizam (biti predan, pomoći drugima) 238
4 Bogaćenje 88
5 Tolerantnost (uvažavanje drugačijeg mišljenja) 277
6 Borbenost (boriti se za postizanje cilja) 259
7 Korektnost 195
8 Inovativnost duha (kreira, prihvaća ideje drugih) 71
9 Ne znam, Bez odgovora 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1486 14

Valid range from 1 to 8

B4_3 B4.3 Koje tri vrijednosti od ponuđenih najviše cijenite? - 3 Treća

Value 153256 Frequency
1 Osobno dostojanstvo (identitet, obrazovanje) 139
2 Društveni prestiž (društveni status, društveni značaj) 91
3 Altruizam (biti predan, pomoći drugima) 177
4 Bogaćenje 90
5 Tolerantnost (uvažavanje drugačijeg mišljenja) 249
6 Borbenost (boriti se za postizanje cilja) 248
7 Korektnost 292
8 Inovativnost duha (kreira, prihvaća ideje drugih) 190
9 Ne znam, Bez odgovora 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1476 24

Valid range from 1 to 8

B5 B5 Da li ste u zadnjih 12 mjeseci na nečemu dobrovoljno radili / imali volonterski angažman, odnosno jeste li radili određene poslove za koje niste trebali biti plaćeni?

Value 154255 Frequency
1 Da (anketar: dalje) 200
2 Ne (anketar: dalje na pitanje B8) 1271
9 Ne znam, bez odgovora (anketar: dalje na pitanje B8) 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1471 29

Valid range from 1 to 2

B6_A B6.A Na kojima od navedenih poslova ste u zadnjih 12 mjeseci dobrovoljno radili / imali volonterski angažman? - Sudjelovanje u javnim radovima u lokalnoj zajednici

Value 155254 Frequency
1 Sudjelovanje u javnim radovima u lokalnoj zajednici 32
2 Pomoganje osobama s posebnim potrebama, starijim osobama 0
3 U organizaciji sportskih događanja 0
4 U organizaciji kulturnih događanja (festivali, koncerti i sl 0
5 Pomaganje kolegi u savladavanju gradiva 0
6 Vjerske aktivnosti 0
7 U radu poslovnog sektora (neke tvrtke) 0
8 U aktivnostima nevladine organizacije 0
9 Nešto drugo, što? 0