Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija

Basic Study Information

ADP - IDNo: NNORSI20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NNORSI20_V1
Main author(s):
  • Zorko, Andraž
  • Hohkraut, Tomaž
  • Vinkovič, Matej
  • Mrevlje, Matej
Co-workers:
  • Arhar, Igor
Data file producer:
VALICON - Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o (Ljubljana, Slovenija; januar, 2021)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: COVID-19, novi koronavirus, SARS-CoV-2, pandemija, javno mnenje, Slovenija, zaposlitev, nakupovanje, potrošnja

Keywords ELSST:
COVID-19, JAVNO MNENJE, ZAPOSLITEV, NAKUPOVANJE, POTROŠNJA

Topic Classification CESSDA
Posebne bolezni, motnje in zdravstvene razmere
Družbene spremembe
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OCENA STANJA IN UKREPOV
DOŽIVLJANJE COVID-19
OPRAVLJANJE NAKUPOV
ZAPOSLITVENO STANJE
POTROŠNJA IN FINANČNO STANJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Z raziskavo Novanormalnost se je spremljalo odziv slovenske javnosti na nove razmere nastale zaradi razglasitve pandemije novega koronavirusa COVID-19. Raziskava je vsebovala ključne indikatorje odzivanja javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja kot so osebna percepcija situacije, pričakovanja glede prihodnosti, percepcija ustreznosti ukrepov, ipd. Podatki so se vzporedno zbirali v štirih državah, in sicer poleg Slovenije, še na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Agregirani podatki za Slovenijo so javno dostopni preko spletne strani izvajalca (glej spremna gradiva), medtem, ko je v ADP dostopna celotna podatkovna datoteka. Za podatke ostalih držav glej ustrezni opis raziskave. OPOZORILO: V posameznem valu anketiranja niso bila vedno zajeta vsa vprašanja iz vprašalnika, zato predlagamo pozornost pri analizi podatkov.

Methodology


Collection date: 11. marec 2020 - 28. december 2020
Date of production: 2021-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Slovenije stari 18 let in več (v 1. in 2. valu n=3 mlajši).

Excluded: no information
Data collected by:

Hohkraut, Tomaž (odgovorna oseba)

Sampling procedure:

Neverjetnostno: kvotno

V vsakem valu je vzorčenje potekalo med aktivnimi člani spletnega panela. Kvotno vzorčenje je bilo izvedeno s predhodno stratifikacijo na ravni slovenskih turističnih regij (STO_ regije - Alpska Slovenija, Osrednja Slovenija, Mediteranska in kraška Slovenija, Termalna panonska Slovenija z dodatno samostojno kategorijo Mestna občina Ljubljana) ter kombinacije spola in štirih starostnih razredov (18-29, 30-44, 45-59, 60-75). Vabila na spletno anketo so bila v vsakem stratumu oz. kvoti poslana neodvisno. Posamezna oseba je lahko sodelovala v več valovih.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Večja stopnja reprezentativnosti je bila dosežena z naknadnim uteževanjem podatkov na ravni vsakega od valov. Natančneje, izveden je bil postopek RIM Weighting, za katerega so bile uporabljene naslednje spremenljivke: kombinacija spola in starosti (8 kategorij), regija in izobrazba (do srednje, več kot srednja). Spremenljivka PONDER (Weight) se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Zorko, Andraž; Hohkraut, Tomaž; Vinkovič, Matej; Mrevlje, Matej

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 41
  • number of units: 23053

License: ccby

Version: 27. januar 2023

Variable list

COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

Value 13 Frequency
1 Zelo sem zaskrbljen 3154
2 Sem zaskrbljen do neke mere 13099
3 V glavnem nisem zaskrbljen 5192
4 Sploh nisem zaskrbljen 1608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 4

Valid range from 1 to 4

COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori)

Value 22 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 8615
2 Skrbi me za moje zdravje. 1626
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 3285
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 5392
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 467
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 3668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 6

Valid range from 1 to 6

COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori) - 2. navedba

Value 31 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 2748
2 Skrbi me za moje zdravje. 4595
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 2519
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 4356
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 1143
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 3206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18567 4486 1 6

Valid range from 1 to 6

COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

Value 141 Frequency
1 Zelo sem zaskrbljen 3154
2 Sem zaskrbljen do neke mere 13099
3 V glavnem nisem zaskrbljen 5192
4 Sploh nisem zaskrbljen 1608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 4

Valid range from 1 to 4

COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori)

Value 240 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 8615
2 Skrbi me za moje zdravje. 1626
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 3285
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 5392
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 467
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 3668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 6

Valid range from 1 to 6

COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori) - 2. navedba

Value 339 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 2748
2 Skrbi me za moje zdravje. 4595
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 2519
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 4356
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 1143
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 3206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18567 4486 1 6

Valid range from 1 to 6

COV4_3 3. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori) - 3. navedba

Value 438 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 1697
2 Skrbi me za moje zdravje. 1484
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 2790
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 3582
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 1027
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 5538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16118 6935 1 6

Valid range from 1 to 6

COV6VL Kako ocenjujete ukrepe Vlade Republike Slovenije za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...

Kako ocenjujete ukrepe Vlade RS za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...

Value 537 Frequency
1 bolj ustrezni 5957
2 deloma ustrezni, deloma neustrezni 11465
3 bolj neustrezni 3631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21053 2000 1 3

Valid range from 1 to 3

COV6 Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade Republike Slovenije za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi?

Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade RS za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi? Ukrepi so...

Value 636 Frequency
1 Ukrepi so preveč strogi 7185
2 Ukrepi so ravno pravšnji 10248
3 Ukrepi so premalo strogi 5620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 3

Valid range from 1 to 3

COV5 Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Republiki Sloveniji na bolje ali na slabše?

Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji na bolje ali na slabše?

Value 735 Frequency
1 Gredo precej na bolje 2728
2 Gredo na bolje 12200
3 Gredo na slabše 6736
4 Gredo precej na slabše 1389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 4

Valid range from 1 to 4

COV10 Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah? Situacija je...

Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah?

Value 834 Frequency
1 povsem brezupna 250
2 kritična, na trenutke kaotična 1247
3 neprijetna, utrujajoča 8420
4 sprejemljiva, nekako gre 6596
5 normalna, glede na nove razmere 4237
6 povsem normalna, kot pred virusom 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21417 1636 1 6

Valid range from 1 to 6

COV11 Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale izredne razmere (zaprte šole, omejeno gibanje, prepoved zbiranja,...)?

Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale neobičajne razmere z različnimi omejitvami in ukrepi v javnem življenju?

Value 933 Frequency
0 manj kot mesec dni 1524
1 1 mesec 3598
2 2 meseca 3886
3 3 mesece 1950
4 4 mesece 663
5 5 mesecev 377
6 6 mesecev 1186
7 7 mesecev 98
8 8 mesecev 110
9 9 mesecev 84
10 10 mesecev 97
11 11 mesecev 4
12 12 mesecev 202
13 več kot 12 mesecev 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14511 8542 0 13

Valid range from 0 to 13

COV12_1 1. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov)

Value 1032 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 176
2 da, imamo primer pri nas doma 164
3 da, imamo primer pri sosedih 727
4 da, imamo primer v naši družini 453
5 da, imamo primer v službi 791
6 da, imamo primer med prijatelji 1112
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 1658
8 Samo slišal sem za primere od drugih 3356
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 6074
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14511 8542 1 9

Valid range from 1 to 9

COV12_2 2. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 2. navedba

Value 1131 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 63
3 da, imamo primer pri sosedih 47
4 da, imamo primer v naši družini 149
5 da, imamo primer v službi 268
6 da, imamo primer med prijatelji 346
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 114
8 Samo slišal sem za primere od drugih 239
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1226 21827 2 8

Valid range from 1 to 9

COV12_3 3. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 3. navedba

Value 1230 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 27
4 da, imamo primer v naši družini 36
5 da, imamo primer v službi 101
6 da, imamo primer med prijatelji 216
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 57
8 Samo slišal sem za primere od drugih 67
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 22549 3 8

Valid range from 1 to 9

COV12_4 4. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 4. navedba

Value 1329 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 24
5 da, imamo primer v službi 19
6 da, imamo primer med prijatelji 81
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 24
8 Samo slišal sem za primere od drugih 28
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 22877 4 8

Valid range from 1 to 9

COV12_5 5. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 5. navedba

Value 1428 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 0
5 da, imamo primer v službi 18
6 da, imamo primer med prijatelji 20
7 ne poznam osebno, samo po imenu 8
8 samo slišal sem za primere od drugih 8
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 22999 5 8

Valid range from 1 to 9

COV12_6 6. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 6. navedba

Value 1527 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 0
5 da, imamo primer v službi 0
6 da, imamo primer med prijatelji 18
7 ne poznam osebno, samo po imenu 0
8 samo slišal sem za primere od drugih 6
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 23029 6 8

Valid range from 1 to 9

COV12_7 7. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 7. navedba

Value 1626 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 0
5 da, imamo primer v službi 0
6 da, imamo primer med prijatelji 0
7 ne poznam osebno, samo po imenu 1
8 samo slišal sem za primere od drugih 0
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 23052 7 7

Valid range from 1 to 9

COV20 Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?

Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?

Value 1725 Frequency
1 Da, zagotovo 2329
2 Da, verjetno 4583
3 Bolj ne 6734
4 Zagotovo ne 4584
5 Ne znam oceniti 1118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18230 4823 1 4

Valid range from 1 to 4

COV21_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora)

Value 1824 Frequency
1 Nakup opravim osebno 2198
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 246
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 926
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 30
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 299
6 Imam pomoč prostovoljcev 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3703 19350 1 6

Valid range from 1 to 6

COV21_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba

Value 1923 Frequency
1 Nakup opravim osebno 315
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 470
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 438
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 51
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 189
6 Imam pomoč prostovoljcev 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1468 21585 1 6

Valid range from 1 to 6

COV21N_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov?

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora)

Value 2022 Frequency
1 Nakup opravim osebno 3452
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 219
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 486
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 15
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 79
6 Imam pomoč prostovoljcev 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4258 18795 1 6

Valid range from 1 to 6

COV21N_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov?

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba

Value 2121 Frequency
1 Nakup opravim osebno 284
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 729
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 613
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 34
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 69
6 Imam pomoč prostovoljcev 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1732 21321 1 6

Valid range from 1 to 6

CORZAST0 Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...

Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...

Value 2220 Frequency
1 zaposlen privatni sektor 6504
2 zaposlen javni sektor 4421
3 lastnik podjetja 195
4 samozaposlen / s.p. / pogodbeni, avtorski 861
5 obrtnik 29
6 šolajoči 1226
7 upokojenec 5762
8 drugo 591
9 brezposelen 1416
10 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 143
95 neznana vrednost 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21148 1905 1 10

Valid range from 1 to 10

CORZAST2 Če ste bili pred pojavom virusa zaposleni (pred marcem 2020), kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3.

Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu?

Value 2319 Frequency
1 Obseg dela je večji kot prej 2535
2 Obseg dela je približno enak kot prej 5240
3 Imam skrajšan delovni čas 651
4 Sem na čakanju 1746
5 Sem na rednem dopustu 270
6 Sem na izrednem dopustu 143
7 Izgubil sem zaposlitev zaradi izbruha koronavirusa 323
8 Imam bolniški stalež 395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11303 11750 1 8

Valid range from 1 to 8

CORZAST3 Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj... Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3 in pri CORZAST2 izbrali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali 8.

Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj...

Value 2418 Frequency
1 Bolj ali manj je vse enako kot prej 2438
2 Premeščen sem na drugo lokacijo 134
3 Na delo ne prihajam več vsak dan 973
4 Delo po novem v celoti opravljam od doma 1345
5 Že prej sem delo opravljal od doma 89
6 Sem na izrednem dopustu 729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5708 17345 1 6

Valid range from 1 to 6

CORZAST4 Če ste lastnik podjetja, samozaposlen, S.P. ali obrtnik... kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 3, 4, 5 ali 10.

Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? (primerjate s situcijo pred izbruhom koronavirusa)

Value 2517 Frequency
1 Posla je več kot prej 21
2 Bolj ali manj je vse enako kot prej 147
3 Obseg dela / naročil je nekoliko nižji (do 20% manj) 76
4 Obseg dela / naročil je občutno nižji (do 50% manj) 110
5 Obseg dela / naročil je skoraj ničen (do 80% manj) 127
6 Poslovanje / delo je povsem ustavljeno 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 22381 1 6

Valid range from 1 to 6

COVPRF1A Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?

Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?

Value 2616 Frequency
1 slabše kot pred pol leta 4824
2 enako, vendar pričakujem, da se bo poslabšalo 7403
3 enako, ne pričakujem poslabšanja 7981
4 boljše kot pred pol leta 1209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21417 1636 1 4

Valid range from 1 to 4

COVPRF1B Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje v zadnje pol leta?

Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje v zadnje pol leta?

Value 2715 Frequency
1 da, zdaj trošim manj 9673
2 ne, ampak mislim, da bom v prihodnjih mesecih trošil manj 5391
3 ne, in ne pričakujem nobenih sprememb 5554
4 da, trošim več kot prej 799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21417 1636 1 4

Valid range from 1 to 4

GENDER0 Spol

Za začetek označite vaš spol. (možen en odgovor)

Value 2814 Frequency
1 moški 11652
2 ženski 11401
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 2

Valid range from 1 to 2

BIRTH_Y0 Letnica rojstva

Katerega leta ste rojeni?

Value 2913 Frequency
99 ne želim odgovoriti
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1932 2004 1971.746 15.942

Valid range from 1932 to 2004

EDU0 Dokončana izobrazba

Kakšna je vaša izobrazba: (možen en odgovor)

Value 3012 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 31
2 končana osnovna šola 600
3 poklicna šola 3025
4 štiriletna srednja šola 7969
5 višja strokovna (star sistem) / višješolska izobrazba (6 sto 3115
6 visokošolska strokovna (star sistem) / univerzitetna strokov 3250
8 visokošolska univerzitetna (star sistem) / magistrska izobra 3964
9 znanstveni magisterij 378
10 doktorat 205
111 specializacija po višji šoli 32
112 specializacija po visoki šoli 68
113 specializacija po univerzitetni izobrazbi 226
98 ne želim odgovoriti 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22863 190 1 113

Valid range from 1 to 113

WACT0 Zaposlitveni status

Vaš zaposlitveni status: (možen en odgovor)

Value 3111 Frequency
1 zaposlen (pri delodajalcu) 12108
2 lastnik podjetja - delodajalec 276
3 obrtnik 21
4 samostojni podjetnik 692
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 69
6 svobodni poklici (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 59
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 98
8 nezaposlen 1412
9 upokojenec 6018
10 osnovnošolec 14
11 srednješolec 236
12 študent 1247
13 vajenec 1
14 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 103
15 gospodinja, služkinja, negovalka na domu 104
16 pomagajoči član v gospodinjstvu (delavnica, gostilna) 6
17 delovno nezmožen - invalid, ... 128
97 drugo 187
98 ne želim odgovoriti 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22779 274 1 97

Valid range from 1 to 97

HHSIZE1 Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo, vključno z vami?

Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo, vključno z vami?

Value 3210 Frequency
1 1 član 2421
2 2 7175
3 3 5370
4 4 5227
5 5 1797
6 6 485
7 7 182
8 8 ali več članov 92
98 ne želim odgovoriti 304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22749 304 1 8

Valid range from 1 to 8

MARITAL0 Zakonski stan

Vaš zakonski stan: (možen en odgovor)

Value 339 Frequency
1 samski(a) 4263
2 poročen(a) 10007
3 zunajzakonska skupnost 5938
4 ločen(a) 1114
5 poročen(a), a živim ločeno 83
6 vdovec, vdova 908
98 ne želim odgovoriti 740
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22313 740 1 6

Valid range from 1 to 6

STTYPE tip naselja enoten

Tip naselja enoten

Value 348 Frequency
1 urbano - city 13059
2 ruralno 9985
98 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23044 9 1 2

Valid range from 1 to 2

SI_SETT Tip naselja Slovenija- posebej MB in LJ

Tip naselja Slovenija- posebej MB in LJ

Value 357 Frequency
1 NE-mestno 9985
2 mestno 8759
3 MB 1193
4 LJ 3107
98 ni podatka 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23044 9 1 4

Valid range from 1 to 4

STO_REG STO REgija (na tej ravni reprezentativno) - turistične regije z dodano MO Ljubljana

STO REgija

Value 366 Frequency
1 ALPSKA SLOVENIJA 5488
2 OSREDNJA SLOVENIJA 4571
3 MEDITERANSKA IN KRAŠKA SLOVENIJA 2751
4 TERMALNA PANONSKA SLOVENIJA 6877
5 MO LJUBLJANA 3361
98 ni podatka 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23048 5 1 5

Valid range from 1 to 5

SI_NUTS3 Regija

Regija, v kateri preživite večino časa: (možen en odgovor)

Value 375 Frequency
1 Pomurska 1319
2 Podravska 3344
3 Koroška 888
4 Savinjska 2956
5 Zasavska 509
6 Posavska 632
7 Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska) 1384
8 Osrednjeslovenska 6305
9 Gorenjska 2563
10 Primorsko-notranjska 567
11 Goriška 1475
12 Obalno-kraška 1111
13 (trenutno) ne živim v Sloveniji 0
98 ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 1 12

Valid range from 1 to 12

COUNTRY Država

Država

Value 384 Frequency
1 Bosnia and Hercegovina 0
2 Croatia 0
3 Slovenia 23053
4 Serbia 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0

Valid range from 1 to 4

DAY_VAR Survey waves

Datum anketiranja

Value 393 Frequency
1 11.-12.03.2020 1129
2 18.-19.03.2020 507
84 23.-24.03.2020 322
85 25.03.2020 244
86 26.03.2020 249
87 27.03.2020 241
88 28.03.2020 245
89 29.03.2020 259
90 30.03.2020 259
91 31.03.2020 231
92 01.04.2020 251
93 02.04.2020 258
94 03.04.2020 253
95 04.04.2020 259
96 05.04.2020 262
97 06.04.2020 260
98 07.04.2020 259
99 08.04.2020 257
100 09.04.2020 241
101 10.04.2020 278
102 11.04.2020 258
103 12.04.2020 249
104 13.04.2020 259
105 14.04.2020 367
106 15.04.2020 224
107 16.04.2020 259
108 17.04.2020 256
109 18.04.2020 244
110 19.04.2020 260
111 20.04.2020 260
112 21.04.2020 257
113 22.04.2020 252
114 23.04.2020 246
115 24.04.2020 257
116 25.04.2020 250
117 26.04.2020 259
118 27.04.2020 258
119 28.04.2020 258
120 29.04.2020 245
121 30.04.2020 245
122 01.05.2020 262
123 02.05.2020 259
124 03.05.2020 258
125 04.05.2020 255
3126 5.5 - 7.5. 2020 502
3133 12.5 - 14.5. 2020 541
3140 19.5 - 21.5. 2020 502
3147 26.5 - 28.5. 2020 524
3154 2.6 - 4.6. 2020 516
3164 12.6 - 15.6. 2020 536
3176 26.6 - 28.6. 2020 529
3192 10.7 - 13.7. 2020 566
3205 23.7 - 27.7. 2020 506
3220 7.8. - 10.8. 2020 593
3234 21.8. - 23.8. 2020 523
3248 4.9. - 7.9. 2020 543
3262 18.9. - 21.9. 2020 525
3276 2.10. - 5.10. 2020 525
3290 16.10. - 18.10. 2020 523
3304 30.10. - 1.11. 2020 534
3318 13.11. - 15.11. 2020 527
3332 27.11. - 29.11. 2020 539
3346 11.12. - 13.12. 2020 534
3359 24.12. - 28.12. 2020 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0

Valid range from 1 to 3359

DATE Date of the last survey answer

Datum zadnjega odgovora

Value 402 Frequency
2020-03-11 138
2020-03-12 991
2020-03-18 480
2020-03-19 27
2020-03-23 78
2020-03-24 244
2020-03-25 240
2020-03-26 251
2020-03-27 243
2020-03-28 243
2020-03-29 261
2020-03-30 259
2020-03-31 229
2020-04-01 253
2020-04-02 256
2020-04-03 252
2020-04-04 261
2020-04-05 263
2020-04-06 259
2020-04-07 258
2020-04-08 259
2020-04-09 238
2020-04-10 281
2020-04-11 257
2020-04-12 245
2020-04-13 263
2020-04-14 368
2020-04-15 223
2020-04-16 255
2020-04-17 254
2020-04-18 245
2020-04-19 253
2020-04-20 270
2020-04-21 254
2020-04-22 253
2020-04-23 244
2020-04-24 264
2020-04-25 244
2020-04-26 265
2020-04-27 257
2020-04-28 257
2020-04-29 236
2020-04-30 250
2020-05-01 267
2020-05-02 255
2020-05-03 263
2020-05-04 255
2020-05-05 247
2020-05-06 219
2020-05-07 36
2020-05-12 400
2020-05-13 137
2020-05-14 4
2020-05-19 332
2020-05-20 162
2020-05-21 8
2020-05-26 339
2020-05-27 184
2020-05-28 1
2020-06-02 402
2020-06-03 114
2020-06-12 308
2020-06-13 61
2020-06-14 156
2020-06-15 11
2020-06-24 286
2020-06-25 140
2020-06-26 40
2020-06-27 40
2020-06-28 20
2020-06-29 3
2020-07-10 352
2020-07-11 149
2020-07-12 52
2020-07-13 13
2020-07-23 361
2020-07-24 78
2020-07-25 23
2020-07-26 41
2020-07-27 3
2020-08-07 376
2020-08-08 164
2020-08-09 50
2020-08-10 3
2020-08-21 393
2020-08-22 97
2020-08-23 33
2020-09-04 383
2020-09-05 53
2020-09-06 106
2020-09-07 1
2020-09-18 343
2020-09-19 117
2020-09-20 60
2020-09-21 5
2020-10-02 222
2020-10-03 221
2020-10-04 69
2020-10-05 13
2020-10-16 188
2020-10-17 272
2020-10-18 63
2020-10-30 310
2020-10-31 159
2020-11-01 65
2020-11-13 296
2020-11-14 159
2020-11-15 72
2020-11-27 283
2020-11-28 255
2020-11-29 1
2020-12-11 345
2020-12-12 88
2020-12-13 101
2020-12-24 209
2020-12-25 40
2020-12-26 202
2020-12-27 51
2020-12-28 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 2020-03-11 2020-12-28

PONDER Weight

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 0 0.326 3.114 1 0.554

Valid range from 0.3258164415 to 3.11371968

Materials of the Study

  1. Zorko, Andraž et al. (2020). NNORSI20 - Slovenia Questionnaire [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Valicon (2020). Le še ena osmina ne pozna ali ne ve za nikogar z okužbo s koronavirusom SARS-CoV-2.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Zorko, A., Hohkraut, T., Vinkovič, M. and Mrevlje, M. (2023). Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Slovenija [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: NNORSI20. https://doi.org/10.17898/ADP_NNORSI20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2023
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si