Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: HRMSI08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HRMSI08_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kohont, Andrej
  • Ignjatović, Miroljub
Izdelal datoteko podatkov:
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
  • HRM/Upravljanje človeških virov

    Omrežje CRANFILED na projektu Primerjalnega upravljanja človeških virov (Comparative Human Resource Management - CRANET) je leta 1989 ustanovilo pet drž ustanoviteljic, vključenih v edinstven in pomemben raziskovalni projekt na področju upravljanja človeških virov. Projekt koordinira Cranfield School of Management iz Velike Britanije. V raziskavo Cranet je danes vključenih več kot 30 držav po vsem svetu in je največja in najbolj reprezentativna neodvisna raziskava na svojem področju. Cilji raziskave Cranet so: nuditi podatke o Upravljanju človeških virov za strokovnjake, oblikovalce javnih politik in akademike; nadzirati vpliv EU na raznovrstnost prakse na področju upravljanja človeških virov; priskrbeti konkretne kazalce za delo v različnih državah; medčasovni nadzor približevanja ali oddaljevanja "Evropeizacije" dela na specifičnih področjih upravljanja človeških virov; dokazovanje premika v politiki uslužbencev v smeri "Strateškega upravljanja človeških virov". Slovenija sodeluje v raziskavi od leta 2001.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

služba za kadrovske vire, strategija in politika podjetja, praksa kadrovanja, pridobivanje in izbira kadrov, metode izbire, ranljive skupine, fleksibilne oblike dela, izobraževanje in razvoj zaposlenih, uspešnost usposabljanja, načini usposabljanja, razvoj menedžmenta, ocenjevanje delovne uspešnosti, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, porast/krčenje števila zaposlenih, nadomestila in ugodnosti, plače, odnosi in komunikacije z zaposlenimi, sindikati, svet delavcev, načini sporočanja, mednarodne primerjave

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
upravljanje kadrov/človeških virov v organizaciji
pridobivanje in izbira kadrov
kadrovski akcijski programi
razvoj človeških virov, prožnost, kariere
nagrajevanje in ugodnosti
komunikacija z zaposlenimi
industrijski odnosi
podatki o organizaciji
podatki o strokovnjakih za kadre, managerjih


Povzetek:

Mednarodna primerjalna študija o upravljanju človeških virov Cranet (www.cranet.org), ki jo koordinira Cranfield University, School of Management iz Velike Britanije, poteka že več kot 20 let. Namen raziskave je v longitudinalni mednarodno primerjalni perspektivi spremljati upravljanje človeških virov v organizacijah. Več kot štiridesetim sodelujočim evropskim in drugim državam se je leta 2001 pridružila tudi Slovenija. Takrat je v raziskavi, ki so jo opravili na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, sodelovalo 205 organizacij, ki zaposlujejo 200 ali več oseb, ter organizacije, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v skupino dejavnosti javne uprave in zaposlujejo več kot 100 oseb. V letu 2004 je bil opravljen drugi krog anketiranja, v katerem je bila za vzorec upoštevana ista populacija kot v letu 2001. K sodelovanju se je odzvalo 161 organizacij. V letu 2008 se je raziskava izvedli tretjič, sodelovalo je 219 organizacij. Podatki v raziskavi so pridobljeni s pomočjo standardiziranega vprašalnika z večino vprašanj zaprtega tipa. Na vprašanja praviloma odgovarjajo vodje služb za kadrovske/človeške vire. Ker gre za del mednarodne raziskave, je mogoča primerljivost med posameznimi članicami CRANETa in primerjava z drugimi organizacijami v Sloveniji oz. "benchmarking upravljanja človeških virov". Slovenske podatke lahko primerjamo z mednarodnimi podatki za skupino držav Evropske unije, nekaterimi tranzicijskimi državami in nekaterimi bolj razvitimi državami sveta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 2008 - avgust 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

organizacija

Populacija:

Ciljna populacija so organizacije z 200 in več zaposlenimi in organizacije, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v skupino dejavnosti javne uprave in javnih zavodov ter zaposlujejo 100 ali več oseb.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Inštitut za družbene vede

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Vzorec (N=1000) na osnovi populacije pripravil Statistični urad Republike Slovenije.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: HRMSI08 - Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija [datoteka podatkov]

ID datoteke: HRMSI08_P1_SL_V3_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 434
  • število enot: 219

Verzija: julij 2013

Spremenljivke

COUNTRY Država

Vrednost 13 Frekvenca
1 Austria 0
2 Belgium 0
3 Bulgaria 0
4 Cyprus 0
5 Czech Republic 0
6 Denmark 0
7 Estonia 0
8 Finland 0
9 France 0
10 Germany 0
11 Greece 0
12 Hungary 0
13 Ireland 0
14 Italy 0
15 Latvia 0
16 Lithuania 0
17 Luxembourg 0
18 Malta 0
19 Netherlands 0
20 Poland 0
21 Portugal 0
22 Romania 0
23 Slovajia 0
24 Slovenia 219
25 Spain 0
26 Sweden 0
27 United Kingdom 0
28 Albania 0
29 Andorra 0
30 Armenia 0
31 Azerbaijan 0
32 Belarus 0
33 Bosnia-Herzegovina 0
34 Croatia 0
35 Georgia 0
36 Iceland 0
37 Liechenstein 0
38 Republic of Macedonia 0
39 Malta 0
40 Moldova 0
41 Monaco 0
42 Montenegro 0
43 Norway 0
44 Russia 0
45 San Marino 0
46 Serbia 0
47 Switzerland 0
48 Turkey 0
49 Ukraine 0
50 Vatican City 0
51 Afganistan 0
52 Armenia 0
53 Bahrain 0
54 Bangledesh 0
55 Cambodia 0
56 China 0
57 India 0
58 Indonesia 0
59 Iran 0
60 Iraq 0
61 Israel 0
62 Japan 0
63 Jordan 0
64 Kazakstan 0
65 North Korea 0
66 South Korea 0
67 Kuwait 0
68 Kyrqyzstan 0
69 Laos 0
70 Lebanon 0
71 Malaysia 0
72 Mongolia 0
73 Myanmar 0
74 Nepal 0
75 Oman 0
76 Pakistan 0
77 Philippines 0
78 Qatar 0
79 Saudi Arabia 0
80 Singapore 0
81 Sri Lanka 0
82 Syria 0
83 Tajikstan 0
84 Thailand 0
85 Turkmenistan 0
86 United Arab Emirates 0
87 Uzbekistan 0
88 Vietnam 0
89 Yemen 0
90 Canada 0
91 Costa Rica 0
92 Cuba 0
93 El Salvador 0
94 Gutemala 0
95 Mexico 0
96 Nicaragua 0
97 Oanama 0
98 USA 0
99 Argentina 0
100 Bolivia 0
101 Brazil 0
102 Chile 0
103 Colombia 0
104 Ecuador 0
105 Guyana 0
106 Paraguay 0
107 Peru 0
108 Suriname 0
109 Uruguay 0
110 Venezuela 0
111 Australia 0
112 New Zealand 0
113 Taiwan 0
200 Other 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

s0v1 Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Vrednost 22 Frekvenca
0 Ne 104
1 Da 98
888 manjkajoč odgovor 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s0v2 Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine? Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Vrednost 31 Frekvenca
0 Ne 72
1 Da 24
888 manjkajoč odgovor 2
999 se ne nanaša 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 123

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

COUNTRY Država

Vrednost 1433 Frekvenca
1 Austria 0
2 Belgium 0
3 Bulgaria 0
4 Cyprus 0
5 Czech Republic 0
6 Denmark 0
7 Estonia 0
8 Finland 0
9 France 0
10 Germany 0
11 Greece 0
12 Hungary 0
13 Ireland 0
14 Italy 0
15 Latvia 0
16 Lithuania 0
17 Luxembourg 0
18 Malta 0
19 Netherlands 0
20 Poland 0
21 Portugal 0
22 Romania 0
23 Slovajia 0
24 Slovenia 219
25 Spain 0
26 Sweden 0
27 United Kingdom 0
28 Albania 0
29 Andorra 0
30 Armenia 0
31 Azerbaijan 0
32 Belarus 0
33 Bosnia-Herzegovina 0
34 Croatia 0
35 Georgia 0
36 Iceland 0
37 Liechenstein 0
38 Republic of Macedonia 0
39 Malta 0
40 Moldova 0
41 Monaco 0
42 Montenegro 0
43 Norway 0
44 Russia 0
45 San Marino 0
46 Serbia 0
47 Switzerland 0
48 Turkey 0
49 Ukraine 0
50 Vatican City 0
51 Afganistan 0
52 Armenia 0
53 Bahrain 0
54 Bangledesh 0
55 Cambodia 0
56 China 0
57 India 0
58 Indonesia 0
59 Iran 0
60 Iraq 0
61 Israel 0
62 Japan 0
63 Jordan 0
64 Kazakstan 0
65 North Korea 0
66 South Korea 0
67 Kuwait 0
68 Kyrqyzstan 0
69 Laos 0
70 Lebanon 0
71 Malaysia 0
72 Mongolia 0
73 Myanmar 0
74 Nepal 0
75 Oman 0
76 Pakistan 0
77 Philippines 0
78 Qatar 0
79 Saudi Arabia 0
80 Singapore 0
81 Sri Lanka 0
82 Syria 0
83 Tajikstan 0
84 Thailand 0
85 Turkmenistan 0
86 United Arab Emirates 0
87 Uzbekistan 0
88 Vietnam 0
89 Yemen 0
90 Canada 0
91 Costa Rica 0
92 Cuba 0
93 El Salvador 0
94 Gutemala 0
95 Mexico 0
96 Nicaragua 0
97 Oanama 0
98 USA 0
99 Argentina 0
100 Bolivia 0
101 Brazil 0
102 Chile 0
103 Colombia 0
104 Ecuador 0
105 Guyana 0
106 Paraguay 0
107 Peru 0
108 Suriname 0
109 Uruguay 0
110 Venezuela 0
111 Australia 0
112 New Zealand 0
113 Taiwan 0
200 Other 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

s0v1 Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Vrednost 2432 Frekvenca
0 Ne 104
1 Da 98
888 manjkajoč odgovor 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s0v2 Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine? Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Vrednost 3431 Frekvenca
0 Ne 72
1 Da 24
888 manjkajoč odgovor 2
999 se ne nanaša 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 123

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v1a Skupno število zaposlenih Približno koliko ljudi je zaposlenih (na plačilnem seznamu) v vaši organizaciji?

Skupaj

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 3 68 12849 567.37 1228.109

Vrednosti spremenljivk od 68 do 12849

s1v1b Moški Približno koliko ljudi je zaposlenih (na plačilnem seznamu) v vaši organizaciji?

Moški

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 5 1 6783 292.687 608.067

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6783

s1v1c Ženske Približno koliko ljudi je zaposlenih (na plačilnem seznamu) v vaši organizaciji?

Ženske

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 3 1 9518 260.755 769.078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9518

s1v2a % zaposlenih, ki so managerji Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Vodje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 14 1 33 8.263 6.087

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

s1v2b % zaposlenih, ki so strokovnjaki/tehniki Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Strokovnjaki/tehniki

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 15 0 98 30.402 28.353

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

s1v2c % zaposlenih, ki so režijski delavci Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Režijski delavci

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 17 0 92 17.767 15.247

Vrednosti spremenljivk od 0 do 92

s1v2d % zaposlenih, ki so proizvodni/fizični delavci Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Proizvodni/fizični delavci

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 18 0 97 45.204 31.984

Vrednosti spremenljivk od 0 do 97

s1v3a Letna fluktuacija Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Letna fluktuacija ____% fluktuacije na leto

Vrednost 11423 Frekvenca
999 Ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 19 0 40 7.815 6.135

Vrednosti spremenljivk od 0 do 40

s1v3b1 % zaposlenih starih pod 25 let Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Starostna struktura ____ % zaposlenih starih pod 25 let

Vrednost 12422 Frekvenca
999 Ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 27 0 54 7.651 8.016

Vrednosti spremenljivk od 0 do 54

s1v3b2 % zaposlenih nad 25 in pod 45 let Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Starostna struktura ____ % zaposlenih nad 25 in pod 45 let

Vrednost 13421 Frekvenca
999 Ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 27 1 90 52.229 17.318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90

s1v3b3 % zaposlenih starih nad 45 let Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Starostna struktura ____ % zaposlenih starih nad 45 let

Vrednost 14420 Frekvenca
999 Ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 28 1 95 36.822 17.219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

s1v3c Povprečno število dni absentizma/bolniške na leto na zaposlenega Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Absentizem/bolniška ____ povprečno dni na leto na zaposlenega

Vrednost 15419 Frekvenca
999 Ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 60 1 50 10.874 7.657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

s1v3d % diplomantov (več kot srednja stopnja) Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Izobrazbena struktura____% diplomantov (več kot srednja stopnja)

Vrednost 16418 Frekvenca
999 Ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 10 2 92 30.215 26.826

Vrednosti spremenljivk od 2 do 92

s1v4a Ali imate oddelek za kadre/človeške vire?

Ali imate oddelek za kadre/človeške vire?

Vrednost 17417 Frekvenca
0 Ne 65
1 Da 152
888 manjkajoč odgovor 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v4b1 Koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre/človeške vire? Če da, približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire?

Skupaj

Vrednost 18416 Frekvenca
999 se ne nanaša 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 67 1 350 8.27 30.462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 350

s1v4b2 Število moških, ki so zaposleni v oddelku za kadre/človeške vire Če da, približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire?

Moški

Vrednost 19415 Frekvenca
999 se ne nanaša 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 68 0 167 2.086 13.96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 167

s1v4b3 Število žensk, ki so zaposlene v oddelku za kadre/človeške vire Če da, približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire?

Ženske

Vrednost 20414 Frekvenca
999 se ne nanaša 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 68 0 183 6.252 17.343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 183

s1v4c Če ne, kdo ima NAJVEČ odgovornosti za področje kadrov/človeških virov (prosimo, označite le enega)?

Če ne, kdo ima NAJVEČ odgovornosti za področje kadrov/človeških virov (prosimo, označite le enega)?

Vrednost 21413 Frekvenca
1 Izvršni direktor 31
2 Direktor splošnega sektorja 6
3 Direktor financ 1
4 Direktor proizvodnje 3
5 Direktor marketinga/prodaje 0
6 Generalni direktor 0
7 Drugo 23
888 manjkajoč odgovor 1
999 se ne nanaša 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

s1v4coth Če drugo, prosimo navedite kdo Če ne, kdo ima NAJVEČ odgovornosti za področje kadrov/človeških virov (prosimo, označite le enega)?

Drugo; prosimo navedite

Vrednost 22412 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s1v5 Ali je oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire član/-ica uprave/ožjega kolegija direktorjev ali drugega ustreznega izvršnega organa?

Ali je oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire član/-ica uprave/ožjega kolegija direktorjev ali drugega ustreznega izvršnega organa?

Vrednost 23411 Frekvenca
0 Ne 48
1 Da 169
888 manjkajoč odgovor 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v6 Od kod je bila rekrutirana oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire?

Od kod je bila rekrutirana oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire? (Prosimo, izberite le en odgovor.)

Vrednost 24410 Frekvenca
1 Iz oddelka za kadre/človeške vire 73
2 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov v organizaciji 75
3 Iz vrst kadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 43
4 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 15
888 manjkajoč odgovor 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s1v7a Prenos na zunanje izvajalce na področju plač Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Plače

Vrednost 25409 Frekvenca
0 Ne prenašamo 187
1 18
2 4
3 6
4 Popolnoma prenašamo 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7b Prenos na zunanje izvajalce na področju pokojnin Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Pokojnine

Vrednost 26408 Frekvenca
0 Ne prenašamo 148
1 22
2 8
3 4
4 Popolnoma prenašamo 32
888 manjkajoč odgovor 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7c Prenos na zunanje izvajalce na področju ugodnosti Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Ugodnosti

Vrednost 27407 Frekvenca
0 Ne prenašamo 170
1 24
2 12
3 2
4 Popolnoma prenašamo 2
888 manjkajoč odgovor 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7d Prenos na zunanje izvajalce na področju usposabljanja in razvoja Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Usposabljanje in razvoj

Vrednost 28406 Frekvenca
0 Ne prenašamo 69
1 27
2 81
3 28
4 Popolnoma prenašamo 7
888 manjkajoč odgovor 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7e Prenos na zunanje izvajalce na področju zaposlovanja v druge organizacije/zmanjševanja števila zaposlenih Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Zaposlovanje v druge organizacije/zmanjševanje števila zaposlenih

Vrednost 29405 Frekvenca
0 Ne prenašamo 173
1 23
2 12
3 3
4 Popolnoma prenašamo 1
888 manjkajoč odgovor 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7f Prenos na zunanje izvajalce na področju kadrovskega informacijskega sistema Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Kadrovski informacijski sistem

Vrednost 30404 Frekvenca
0 Ne prenašamo 110
1 34
2 39
3 22
4 Popolnoma prenašamo 12
888 manjkajoč odgovor 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7g Prenos na zunanje izvajalce na področju pridobivanja kadrov Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Pridobivanje kadrov

Vrednost 31403 Frekvenca
0 Ne prenašamo 107
1 56
2 44
3 10
4 Popolnoma prenašamo 0
888 manjkajoč odgovor 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7h Prenos na zunanje izvajalce na področju izbire kadrov Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Izbira kadrov

Vrednost 32402 Frekvenca
0 Ne prenašamo 165
1 33
2 15
3 3
4 Popolnoma prenašamo 0
888 manjkajoč odgovor 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v7i Prenos izvajanja rutinskih poizvedb, ki jih opravljajo vodje/zaposleni na zunanje izvajalce Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Izvajanje rutinskih poizvedb, ki jih opravljajo vodje/zaposleni(npr. Klicni center)

Vrednost 33401 Frekvenca
0 Ne prenašamo 167
1 27
2 11
3 5
4 Popolnoma prenašamo 1
888 manjkajoč odgovor 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
211 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v8a Ali ima vaša organizacija opredeljeno poslanstvo? Ali vaša organizacija ima:

Opredeljeno poslanstvo

Vrednost 34400 Frekvenca
0 Ne 5
1 Da, napisano 172
2 Da, nenapisano 38
888 manjkajoč odgovor 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v8b Ali ima vaša organizacija poslovno strategijo? Ali vaša organizacija ima:

Poslovno strategijo

Vrednost 35399 Frekvenca
0 Ne 2
1 Da, napisano 179
2 Da, nenapisano 37
888 manjkajoč odgovor 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v8c Ali ima vaša organizacija strategijo za kadre/človeške vire? Ali vaša organizacija ima:

Strategijo za kadre/človeške vire

Vrednost 36398 Frekvenca
0 Ne 26
1 Da, napisano 123
2 Da, nenapisano 69
888 manjkajoč odgovor 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v8d Ali ima vaša organizacija opredeljene organizacijske vrednote? Ali vaša organizacija ima:

Opredeljene organizacijske vrednote

Vrednost 37397 Frekvenca
0 Ne 26
1 Da, napisano 119
2 Da, nenapisano 65
888 manjkajoč odgovor 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v8e Ali ima vaša organizacija izjavo o spoštovanju raznolikosti? Ali vaša organizacija ima:

Izjavo o spoštovanju raznolikosti

Vrednost 38396 Frekvenca
0 Ne 105
1 Da, napisano 35
2 Da, nenapisano 68
888 manjkajoč odgovor 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v8f Ali ima vaša organizacija etični kodeks? Ali vaša organizacija ima:

Etični kodeks

Vrednost 39395 Frekvenca
0 Ne 67
1 Da, napisano 85
2 Da, nenapisano 61
888 manjkajoč odgovor 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v8g Ali ima vaša organizacija opredeljeno družbeno odgovornost? Ali vaša organizacija ima:

Opredeljeno družbeno odgovornost

Vrednost 40394 Frekvenca
0 Ne 67
1 Da, napisano 70
2 Da, nenapisano 67
888 manjkajoč odgovor 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v8h Ali ima vaša organizacija politiko komuniciranja? Ali vaša organizacija ima:

Politiko komuniciranja

Vrednost 41393 Frekvenca
0 Ne 50
1 Da, napisano 77
2 Da, nenapisano 86
888 manjkajoč odgovor 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

s1v9 Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi, je oseba, odgovorna za kadre/človeške vire, vključena v njen razvoj?

Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi je oseba, odgovorna za kadre/človeške vire, vključena v njen razvoj (Prosimo, izberite le en odgovor)?

Vrednost 42392 Frekvenca
0 Ni vključena 7
1 Pri izvajanju 45
2 Naknadno posvetovanje 33
3 Od začetka 128
888 manjkajoč odgovor 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

s1v10a Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike plač in ugodnosti? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Plača in ugodnosti

Vrednost 43391 Frekvenca
1 Linijski vodje 85
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 62
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 47
4 Oddelek za človeške vire 14
888 manjkajoč odgovor 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s1v10b Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike pridobivanja in izbire kadrov? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 44390 Frekvenca
1 Linijski vodje 40
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 76
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 78
4 Oddelek za človeške vire 20
888 manjkajoč odgovor 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s1v10c Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike usposabljanja in razvoja? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Usposabljanje in razvoj

Vrednost 45389 Frekvenca
1 Linijski vodje 36
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 75
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 80
4 Oddelek za človeške vire 22
888 manjkajoč odgovor 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s1v10d Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike odnosov z zaposlenimi/sindikati/sveti delavcev? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Odnosi z zaposlenimi/sindikati/sveti delavcev

Vrednost 46388 Frekvenca
1 Linijski vodje 46
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 48
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 60
4 Oddelek za človeške vire 55
888 manjkajoč odgovor 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s1v10e Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike porasta/krčenja števila zaposlenih? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Porast/krčenje števila zaposlenih

Vrednost 47387 Frekvenca
1 Linijski vodje 65
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 62
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 59
4 Oddelek za človeške vire 24
888 manjkajoč odgovor 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s1v11 Kakšno obliko kadrovskega informacijskega sistema (računalniško podprtega) imate?

Kakšno obliko kadrovskega informacijskega sistema (računalniško podprtega) imate?

Vrednost 48386 Frekvenca
0 Nimamo računalniško podprtega kadrovskega informacijskega si 20
1 Več ločenih samostojnih kadrovskih orodij 42
2 Eden, v glavnem neodvisen kadrovski informacijski sistem 79
3 V glavnem prepleten/vpet v širši informacijski sistem upravl 76
888 manjkajoč odgovor 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

s1v12a KIS uporabljen na področju individualnih osebnih podatkov Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Individualni osebni podatki

Vrednost 49385 Frekvenca
0 Ne 1
1 Da 192
888 manjkajoč odgovor 4
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12b KIS uporabljen na področju plač Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Plače

Vrednost 50384 Frekvenca
0 Ne 10
1 Da 181
888 manjkajoč odgovor 6
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12c KIS uporabljen na področju ugodnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Ugodnosti

Vrednost 51383 Frekvenca
0 Ne 58
1 Da 121
888 manjkajoč odgovor 18
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12d KIS uporabljen na področju registracije časa in prisotnosti na delu Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Registracija časa in prisotnosti na delu

Vrednost 52382 Frekvenca
0 Ne 54
1 Da 135
888 manjkajoč odgovor 8
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12e KIS uporabljen na področju pridobivanja in izbire kadrov Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Pridobivanje in izbira kadrov

Vrednost 53381 Frekvenca
0 Ne 138
1 Da 41
888 manjkajoč odgovor 18
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12f KIS uporabljen na področju usposabljanja in razvoja Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Usposabljanje in razvoj

Vrednost 54380 Frekvenca
0 Ne 86
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 14
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 36

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12g KIS uporabljen na področju ocenjevanja delovne uspešnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Ocenjevanje delovne uspešnosti

Vrednost 55379 Frekvenca
0 Ne 93
1 Da 89
888 manjkajoč odgovor 15
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12h KIS uporabljen na področju načrtovanja kariere/nasledstva Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Načrtovanje kariere/nasledstva

Vrednost 56378 Frekvenca
0 Ne 143
1 Da 36
888 manjkajoč odgovor 18
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12i KIS uporabljen na področju urnikov dela Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Urniki dela

Vrednost 57377 Frekvenca
0 Ne 86
1 Da 102
888 manjkajoč odgovor 9
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12j KIS uporabljen na področju zdravja in varnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Zdravje in varnost

Vrednost 58376 Frekvenca
0 Ne 73
1 Da 108
888 manjkajoč odgovor 16
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12k KIS uporabljen na področju merjenja uspešnosti kadrovske dejavnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Merjenje uspešnosti kadrovske dejavnosti

Vrednost 59375 Frekvenca
0 Ne 149
1 Da 28
888 manjkajoč odgovor 20
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12l KIS uporabljen za zagotavljanje kadrovskih informacij, podporo politik in praks Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Za zagotavljanje kadrovskih informacij, podporo politik in praks

Vrednost 60374 Frekvenca
0 Ne 76
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 24
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12m KIS uporabljen na drugem področju Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Drugo

Vrednost 61373 Frekvenca
0 Ne 0
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v12oth KIS uporabljen na drugem področju Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Drugo; prosimo, navedite

Vrednost 62372 Frekvenca
1 ni bilo kodirano 5
99 brez odgovora 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

s1v13a Ali vaš KIS vsebuje samostojno podporo za vodje; spletna orodja s katerimi lahko vodje z izpolnjevanjem opravljajo razne procese na področju kadrov/človeških virov Ali vaš kadrovski informacijski sistem vsebuje:

Samostojno podporo za vodje (spletna orodja s katerimi lahko vodje z izpolnjevanjem opravljajo razne procese na področju kadrov/človeških virov)

Vrednost 63371 Frekvenca
0 Ne 138
1 Da 57
888 manjkajoč odgovor 2
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v13b Ali vaš KIS vsebuje samostojno podporo za zaposlene; spletna orodja s katerimi lahko zaposleni dostopajo do osebnih informacij in izvajajo preproste naloge s področja kadrov/človeških virov, kot recimo ažuriranje osebnih podatkov Ali vaš kadrovski informacijski sistem vsebuje:

Samostojno podporo za zaposlene

Vrednost 64370 Frekvenca
0 Ne 160
1 Da 32
888 manjkajoč odgovor 5
999 se ne nanaša 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v14 V kakšni meri evalvirate uspešnost oddelka za kadre/človeške vire?

V kakšni meri evalvirate uspešnost oddelka za kadre/človeške vire? (Prosimo, izberite le en odgovor.)

Vrednost 65369 Frekvenca
0 Sploh ne 47
1 V manjši meri 37
2 Srednje 75
3 V večji meri 33
4 V zelo veliki meri 17
888 manjkajoč odgovor 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s1v15a Pri evalvaciji so upoštevani pogledi najvišjih vodij Če evalvirate uspešnost oddelka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Najvišjih vodij

Vrednost 66368 Frekvenca
0 Ne 8
1 Da 135
888 manjkajoč odgovor 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
143 76

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v15b Pri evalvaciji so upoštevani pogledi linijskih vodij Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Linijskih vodij

Vrednost 67367 Frekvenca
0 Ne 20
1 Da 110
888 manjkajoč odgovor 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
130 89

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v15c Pri evalvaciji so upoštevani pogledi zaposlenih Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Zaposlenih

Vrednost 68366 Frekvenca
0 Ne 36
1 Da 83
888 manjkajoč odgovor 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 100

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v15d Pri evalvaciji so upoštevani pogledi oddelka za kadre/človeške vire Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Oddelka za kadre/človeške vire

Vrednost 69365 Frekvenca
0 Ne 27
1 Da 82
888 manjkajoč odgovor 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 110

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v15e Pri evalvaciji so upoštevani drugi pogledi Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Drugo

Vrednost 70364 Frekvenca
0 Ne 29
1 Da 8
888 manjkajoč odgovor 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s1v15oth Pri evalvaciji so upoštevani drugi pogledi (prosimo navedite) Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Drugo; prosimo, navedite

Vrednost 71363 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s1v16a Najpomembnejši izzivi za menedžment kadrov/človeških virov v naslednjih treh letih (1)

Kateri trije izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.) A

Vrednost 72362 Frekvenca
1 ni bilo kodirano 167
2 1 0
99 brez odgovora 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s1v16b Najpomembnejši izzivi za menedžment kadrov/človeških virov v naslednjih treh letih (2)

Kateri trije izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.) B

Vrednost 73361 Frekvenca
1 ni bilo kodirano 163
2 1 0
99 brez odgovora 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s1v16c Najpomembnejši izzivi za menedžment kadrov/človeških virov v naslednjih treh letih (3)

Kateri trije izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.) C

Vrednost 74360 Frekvenca
1 ni bilo kodirano 143
2 1 0
99 brez odgovora 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
143 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s2v1 Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih (Prosimo označite le en okvirček)?

Vrednost 75359 Frekvenca
1 Se je zmanjšalo za 50+% 1
2 Se je zmanjšalo za 25-49% 4
3 Se je zmanjšalo za 10-24% 23
4 Se je zmanjšalo za 0-9% 36
5 Ni sprememb 35
6 Se je povečalo za 0-9% 53
7 Se je povečalo za 10-24% 42
8 Se je povečalo za 25-49% 15
9 Se je povečalo za 50+% 4
888 manjkajoč odgovor 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 6 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

s2v2a Zamrznitev zaposlovanja Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Zamrznitev zaposlovanja

Vrednost 76358 Frekvenca
0 Sploh ne 23
1 4
2 6
3 8
4 V veliki meri 13
888 manjkajoč odgovor 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 165

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2b Predčasno upokojevanje Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Predčasno upokojevanje

Vrednost 77357 Frekvenca
0 Sploh ne 25
1 7
2 8
3 10
4 V veliki meri 5
888 manjkajoč odgovor 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 164

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2c Prostovoljni presežki Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prostovoljni presežki

Vrednost 78356 Frekvenca
0 Sploh ne 26
1 4
2 11
3 5
4 V veliki meri 8
888 manjkajoč odgovor 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 165

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2d Prisilni presežki Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prisilni presežki

Vrednost 79355 Frekvenca
0 Sploh ne 33
1 7
2 5
3 3
4 V veliki meri 4
888 manjkajoč odgovor 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 167

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2e Prerazporeditev v okviru organizacije (prezaposlitev) Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prerazporeditev v okviru organizacije (prezaposlitev)

Vrednost 80354 Frekvenca
0 Sploh ne 16
1 2
2 16
3 12
4 V veliki meri 10
888 manjkajoč odgovor 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 163

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2f Delovnega razmerja za določen čas ne podaljšujemo Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Delovnega razmerja za določen čas ne podaljšujemo

Vrednost 81353 Frekvenca
0 Sploh ne 13
1 13
2 14
3 4
4 V veliki meri 12
888 manjkajoč odgovor 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 163

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2g Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing)

Vrednost 82352 Frekvenca
0 Sploh ne 20
1 11
2 11
3 5
4 V veliki meri 8
888 manjkajoč odgovor 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 164

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2h Drugo, prosimo navedite Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Drugo

Vrednost 83351 Frekvenca
0 Sploh ne 10
3 5
4 V veliki meri 1
888 manjkajoč odgovor 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 203

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

s2v2oth Drugo, prosimo navedite Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Drugo; prosimo navedite

Vrednost 84350 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v2b2 Če ste v zadnjih treh letih uporabljali prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) za zmanjševanje števila zaposlenih, za kakšen odstotek ste na ta način zmanjšali obseg zaposlenih?

Če ste v zadnjih treh letih uporabljali prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) za zmanjševanje števila zaposlenih, za kakšen odstotek ste na ta način zmanjšali obseg zaposlenih?

Vrednost 85349 Frekvenca
1 Manj kot 5% 24
2 5-9% 7
3 10-19% 3
4 20-29% 0
5 30-49% 0
6 50% in več 0
888 manjkajoč odgovor 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

s2v3a1 Iz organizacije-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - vodje

Vrednost 86348 Frekvenca
0 Ne 16
1 Da 180
888 manjkajoč odgovor 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3b1 Kadrovske agencije/svetovalci-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - vodje

Vrednost 87347 Frekvenca
0 Ne 117
1 Da 56
888 manjkajoč odgovor 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3c1 Z oglaševanjem-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - vodje

Vrednost 88346 Frekvenca
0 Ne 45
1 Da 140
888 manjkajoč odgovor 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3d1 Ustna priporočila-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - vodje

Vrednost 89345 Frekvenca
0 Ne 54
1 Da 125
888 manjkajoč odgovor 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3e1 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - vodje

Vrednost 90344 Frekvenca
0 Ne 70
1 Da 106
888 manjkajoč odgovor 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3f1 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - vodje

Vrednost 91343 Frekvenca
0 Ne 86
1 Da 92
888 manjkajoč odgovor 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 41

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3g1 Neposredno iz izobraževalnih institucij-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - vodje

Vrednost 92342 Frekvenca
0 Ne 145
1 Da 23
888 manjkajoč odgovor 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3h1 Neposredno javljanje kandidatov-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - vodje

Vrednost 93341 Frekvenca
0 Ne 97
1 Da 76
888 manjkajoč odgovor 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3i1 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - vodje

Vrednost 94340 Frekvenca
0 Ne 114
1 Da 59
888 manjkajoč odgovor 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3j1 Drugo-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - vodje

Vrednost 95339 Frekvenca
0 Ne 17
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 197

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3oth1 Drugo, prosimo navedite Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - vodje

Vrednost 96338 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v3a2 Iz organizacije-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 97337 Frekvenca
0 Ne 32
1 Da 153
888 manjkajoč odgovor 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3b2 Kadrovske agencije/svetovalci-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 98336 Frekvenca
0 Ne 119
1 Da 50
888 manjkajoč odgovor 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3c2 Z oglaševanjem-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 99335 Frekvenca
0 Ne 26
1 Da 170
888 manjkajoč odgovor 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3d2 Ustna priporočila-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 100334 Frekvenca
0 Ne 43
1 Da 137
888 manjkajoč odgovor 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3e2 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 101333 Frekvenca
0 Ne 62
1 Da 119
888 manjkajoč odgovor 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3f2 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 102332 Frekvenca
0 Ne 65
1 Da 120
888 manjkajoč odgovor 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3g2 Neposredno iz izobraževalnih institucij-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 103331 Frekvenca
0 Ne 85
1 Da 91
888 manjkajoč odgovor 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3h2 Neposredno javljanje kandidatov-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 104330 Frekvenca
0 Ne 59
1 Da 121
888 manjkajoč odgovor 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3i2 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 105329 Frekvenca
0 Ne 84
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3j2 Drugo-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 106328 Frekvenca
0 Ne 15
1 Da 8
888 manjkajoč odgovor 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 196

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3oth2 Drugo, prosimo navedite-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 107327 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v3a3 Iz organizacije-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - administrativni/režijski delavci

Vrednost 108326 Frekvenca
0 Ne 44
1 Da 136
888 manjkajoč odgovor 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3b3 Kadrovske agencije/svetovalci-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - administrativni/režijski delavci

Vrednost 109325 Frekvenca
0 Ne 131
1 Da 27
888 manjkajoč odgovor 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158 61

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3c3 Z oglaševanjem-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - administrativni/režijski delavci

Vrednost 110324 Frekvenca
0 Ne 49
1 Da 138
888 manjkajoč odgovor 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3d3 Ustna priporočila-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - administrativni/režijski delavci

Vrednost 111323 Frekvenca
0 Ne 55
1 Da 118
888 manjkajoč odgovor 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3e3 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - administrativni/režijski delavci

Vrednost 112322 Frekvenca
0 Ne 69
1 Da 107
888 manjkajoč odgovor 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3f3 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - administrativni/režijski delavci

Vrednost 113321 Frekvenca
0 Ne 83
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3g3 Neposredno iz izobraževalnih institucij-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - administrativni/režijski delavci

Vrednost 114320 Frekvenca
0 Ne 129
1 Da 41
888 manjkajoč odgovor 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 49

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3h3 Neposredno javljanje kandidatov-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - administrativni/režijski delavci

Vrednost 115319 Frekvenca
0 Ne 66
1 Da 114
888 manjkajoč odgovor 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3i3 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - administrativni/režijski delavci

Vrednost 116318 Frekvenca
0 Ne 70
1 Da 114
888 manjkajoč odgovor 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3j3 Drugo-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - administrativni/režijski delavci

Vrednost 117317 Frekvenca
0 Ne 18
1 Da 3
888 manjkajoč odgovor 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3oth3 Drugo, prosimo navedite-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - administrativni/režijski delavci

Vrednost 118316 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v3a4 Iz organizacije-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 119315 Frekvenca
0 Ne 78
1 Da 72
888 manjkajoč odgovor 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 69

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3b4 Kadrovske agencije/svetovalci-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 120314 Frekvenca
0 Ne 102
1 Da 54
888 manjkajoč odgovor 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 63

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3c4 Z oglaševanjem-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 121313 Frekvenca
0 Ne 38
1 Da 138
888 manjkajoč odgovor 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3d4 Ustna priporočila-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 122312 Frekvenca
0 Ne 44
1 Da 120
888 manjkajoč odgovor 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 55

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3e4 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 123311 Frekvenca
0 Ne 71
1 Da 92
888 manjkajoč odgovor 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 56

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3f4 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 124310 Frekvenca
0 Ne 65
1 Da 101
888 manjkajoč odgovor 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
166 53

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3g4 Neposredno iz izobraževalnih institucij-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 125309 Frekvenca
0 Ne 110
1 Da 45
888 manjkajoč odgovor 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3h4 Neposredno javljanje kandidatov-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 126308 Frekvenca
0 Ne 41
1 Da 132
888 manjkajoč odgovor 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3i4 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 127307 Frekvenca
0 Ne 44
1 Da 131
888 manjkajoč odgovor 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3j4 Drugo-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 128306 Frekvenca
0 Ne 17
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v3oth4 Drugo, prosimo navedite-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - proizvodnji/fizični delavci

Vrednost 129305 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v4a1 Intervju pred komisijo-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - vodje

Vrednost 130304 Frekvenca
0 Ne 63
1 Da 128
888 manjkajoč odgovor 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4b1 Individualni intervju-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - vodje

Vrednost 131303 Frekvenca
0 Ne 24
1 Da 172
888 manjkajoč odgovor 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4c1 Obrazec za prijavo-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - vodje

Vrednost 132302 Frekvenca
0 Ne 75
1 Da 115
888 manjkajoč odgovor 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 29

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4d1 Psihometrični test-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - vodje

Vrednost 133301 Frekvenca
0 Ne 120
1 Da 62
888 manjkajoč odgovor 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4e1 Ocenjevalni center-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - vodje

Vrednost 134300 Frekvenca
0 Ne 158
1 Da 13
888 manjkajoč odgovor 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 48

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4f1 Grafologija-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - vodje

Vrednost 135299 Frekvenca
0 Ne 164
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4g1 Reference (priporočila, dosežki, izkušnje)-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - vodje

Vrednost 136298 Frekvenca
0 Ne 18
1 Da 181
888 manjkajoč odgovor 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 20

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4h1 Testi zmožnosti-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Testi zmožnosti - vodje

Vrednost 137297 Frekvenca
0 Ne 124
1 Da 51
888 manjkajoč odgovor 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4i1 Tehnični testi-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Tehnični testi - vodje

Vrednost 138296 Frekvenca
0 Ne 154
1 Da 14
888 manjkajoč odgovor 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4j1 Drugo-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo - vodje

Vrednost 139295 Frekvenca
0 Ne 17
1 Da 6
888 manjkajoč odgovor 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 196

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4oth1 Drugo, prosimo navedite-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo; prosimo, navedite - vodje

Vrednost 140294 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v4a2 Intervju pred komisijo-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 141293 Frekvenca
0 Ne 56
1 Da 129
888 manjkajoč odgovor 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4b2 Individualni intervju-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 142292 Frekvenca
0 Ne 25
1 Da 177
888 manjkajoč odgovor 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4c2 Obrazec za prijavo-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 143291 Frekvenca
0 Ne 71
1 Da 121
888 manjkajoč odgovor 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4d2 Psihometrični test-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 144290 Frekvenca
0 Ne 127
1 Da 51
888 manjkajoč odgovor 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
178 41

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4e2 Ocenjevalni center-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 145289 Frekvenca
0 Ne 160
1 Da 8
888 manjkajoč odgovor 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4f2 Grafologija-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 146288 Frekvenca
0 Ne 164
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4g2 Reference (priporočila, dosežki, izkušnje)-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 147287 Frekvenca
0 Ne 16
1 Da 182
888 manjkajoč odgovor 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4h2 Testi zmožnosti-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Testi zmožnosti - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 148286 Frekvenca
0 Ne 124
1 Da 51
888 manjkajoč odgovor 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4i2 Tehnični testi-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Tehnični testi - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 149285 Frekvenca
0 Ne 143
1 Da 30
888 manjkajoč odgovor 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4j2 Drugo-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 150284 Frekvenca
0 Ne 17
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4oth2 Drugo, prosimo navedite-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo; prosimo, navedite - strokovnjaki/tehniki

Vrednost 151283 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v4a3 Intervju pred komisijo-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - administrativni/režijski delavci

Vrednost 152282 Frekvenca
0 Ne 82
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4b3 Individualni intervju-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - administrativni/režijski delavci

Vrednost 153281 Frekvenca
0 Ne 34
1 Da 164
888 manjkajoč odgovor 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4c3 Obrazec za prijavo-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - administrativni/režijski delavci

Vrednost 154280 Frekvenca
0 Ne 73
1 Da 118
888 manjkajoč odgovor 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4d3 Psihometrični test-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - administrativni/režijski delavci

Vrednost 155279 Frekvenca
0 Ne 145
1 Da 30
888 manjkajoč odgovor 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 44

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4e3 Ocenjevalni center-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - administrativni/režijski delavci

Vrednost 156278 Frekvenca
0 Ne 163
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 52

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4f3 Grafologija-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - administrativni/režijski delavci

Vrednost 157277 Frekvenca
0 Ne 164
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4g3 Reference (priporočila, dosežki, izkušnje)-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - administrativni/režijski delavci

Vrednost 158276 Frekvenca
0 Ne 42
1 Da 144
888 manjkajoč odgovor 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4h3 Testi zmožnosti-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Testi zmožnosti - administrativni/režijski delavci

Vrednost 159275 Frekvenca
0 Ne 130
1 Da 43
888 manjkajoč odgovor 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 46

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4i3 Tehnični testi-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Tehnični testi - administrativni/režijski delavci

Vrednost 160274 Frekvenca
0 Ne 152
1 Da 16
888 manjkajoč odgovor 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4j3 Drugo-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo - administrativni/režijski delavci

Vrednost 161273 Frekvenca
0 Ne 19
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 196

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4oth3 Drugo, prosimo navedite-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo; prosimo, navedite - administrativni/režijski delavci

Vrednost 162272 Frekvenca
99 brez odgovora 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 219

s2v4a4 Intervju pred komisijo-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - proizvodni/fizični delavci

Vrednost 163271 Frekvenca
0 Ne 104
1 Da 53
888 manjkajoč odgovor 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 62

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4b4 Individualni intervju-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - proizvodni/fizični delavci

Vrednost 164270 Frekvenca
0 Ne 42
1 Da 135
888 manjkajoč odgovor 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4c4 Obrazec za prijavo-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - proizvodni/fizični delavci

Vrednost 165269 Frekvenca
0 Ne 76
1 Da 93
888 manjkajoč odgovor 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 50

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4d4 Psihometrični test-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - proizvodni/fizični delavci

Vrednost 166268 Frekvenca
0 Ne 135
1 Da 16
888 manjkajoč odgovor 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 68

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4e4 Ocenjevalni center-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - proizvodni/fizični delavci

Vrednost 167267 Frekvenca
0 Ne 145
1 Da 3
888 manjkajoč odgovor 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148 71

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

s2v4f4 Grafologija-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - proizvodni/fizični delavci

Vrednost 168266 Frekvenca
0 Ne 147