Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija

Basic Study Information

ADP - IDNo: HRMSI08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HRMSI08_V1
Main author(s):
  • Kohont, Andrej
  • Ignjatović, Miroljub
Data file producer:
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • HRM/Upravljanje človeških virov

    Omrežje CRANFILED na projektu Primerjalnega upravljanja človeških virov (Comparative Human Resource Management - CRANET) je leta 1989 ustanovilo pet drž ustanoviteljic, vključenih v edinstven in pomemben raziskovalni projekt na področju upravljanja človeških virov. Projekt koordinira Cranfield School of Management iz Velike Britanije. V raziskavo Cranet je danes vključenih več kot 30 držav po vsem svetu in je največja in najbolj reprezentativna neodvisna raziskava na svojem področju. Cilji raziskave Cranet so: nuditi podatke o Upravljanju človeških virov za strokovnjake, oblikovalce javnih politik in akademike; nadzirati vpliv EU na raznovrstnost prakse na področju upravljanja človeških virov; priskrbeti konkretne kazalce za delo v različnih državah; medčasovni nadzor približevanja ali oddaljevanja "Evropeizacije" dela na specifičnih področjih upravljanja človeških virov; dokazovanje premika v politiki uslužbencev v smeri "Strateškega upravljanja človeških virov". Slovenija sodeluje v raziskavi od leta 2001.

Study Content

Keywords:

služba za kadrovske vire, strategija in politika podjetja, praksa kadrovanja, pridobivanje in izbira kadrov, metode izbire, ranljive skupine, fleksibilne oblike dela, izobraževanje in razvoj zaposlenih, uspešnost usposabljanja, načini usposabljanja, razvoj menedžmenta, ocenjevanje delovne uspešnosti, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, porast/krčenje števila zaposlenih, nadomestila in ugodnosti, plače, odnosi in komunikacije z zaposlenimi, sindikati, svet delavcev, načini sporočanja, mednarodne primerjave

Keywords ELSST:
ČLOVEŠKI VIRI, PODJETJE, PODJETJE, KADROVSKA POLITIKA, IZBOR KADROV, EVROPSKA UNIJA, ZAPOSLITEV

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
upravljanje kadrov/človeških virov v organizaciji
pridobivanje in izbira kadrov
kadrovski akcijski programi
razvoj človeških virov, prožnost, kariere
nagrajevanje in ugodnosti
komunikacija z zaposlenimi
industrijski odnosi
podatki o organizaciji
podatki o strokovnjakih za kadre, managerjih


Abstract:

Mednarodna primerjalna študija o upravljanju človeških virov Cranet (www.cranet.org), ki jo koordinira Cranfield University, School of Management iz Velike Britanije, poteka že več kot 20 let. Namen raziskave je v longitudinalni mednarodno primerjalni perspektivi spremljati upravljanje človeških virov v organizacijah. Več kot štiridesetim sodelujočim evropskim in drugim državam se je leta 2001 pridružila tudi Slovenija. Takrat je v raziskavi, ki so jo opravili na Centru za proučevanje organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, sodelovalo 205 organizacij, ki zaposlujejo 200 ali več oseb, ter organizacije, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v skupino dejavnosti javne uprave in zaposlujejo več kot 100 oseb. V letu 2004 je bil opravljen drugi krog anketiranja, v katerem je bila za vzorec upoštevana ista populacija kot v letu 2001. K sodelovanju se je odzvalo 161 organizacij. V letu 2008 se je raziskava izvedli tretjič, sodelovalo je 219 organizacij. Podatki v raziskavi so pridobljeni s pomočjo standardiziranega vprašalnika z večino vprašanj zaprtega tipa. Na vprašanja praviloma odgovarjajo vodje služb za kadrovske/človeške vire. Ker gre za del mednarodne raziskave, je mogoča primerljivost med posameznimi članicami CRANETa in primerjava z drugimi organizacijami v Sloveniji oz. "benchmarking upravljanja človeških virov". Slovenske podatke lahko primerjamo z mednarodnimi podatki za skupino držav Evropske unije, nekaterimi tranzicijskimi državami in nekaterimi bolj razvitimi državami sveta.

Methodology


Collection date: junij 2008 - avgust 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

organizacija

Universe:

Ciljna populacija so organizacije z 200 in več zaposlenimi in organizacije, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v skupino dejavnosti javne uprave in javnih zavodov ter zaposlujejo 100 ali več oseb.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Inštitut za družbene vede

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Vzorec (N=1000) na osnovi populacije pripravil Statistični urad Republike Slovenije.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: HRMSI08 - Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija [datoteka podatkov]

File ID: HRMSI08_P1_SL_V3_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 434
  • number of units: 219

Version: julij 2013

Variable list

COUNTRY Država

Value 13 Frequency
1 Austria 0
2 Belgium 0
3 Bulgaria 0
4 Cyprus 0
5 Czech Republic 0
6 Denmark 0
7 Estonia 0
8 Finland 0
9 France 0
10 Germany 0
11 Greece 0
12 Hungary 0
13 Ireland 0
14 Italy 0
15 Latvia 0
16 Lithuania 0
17 Luxembourg 0
18 Malta 0
19 Netherlands 0
20 Poland 0
21 Portugal 0
22 Romania 0
23 Slovajia 0
24 Slovenia 219
25 Spain 0
26 Sweden 0
27 United Kingdom 0
28 Albania 0
29 Andorra 0
30 Armenia 0
31 Azerbaijan 0
32 Belarus 0
33 Bosnia-Herzegovina 0
34 Croatia 0
35 Georgia 0
36 Iceland 0
37 Liechenstein 0
38 Republic of Macedonia 0
39 Malta 0
40 Moldova 0
41 Monaco 0
42 Montenegro 0
43 Norway 0
44 Russia 0
45 San Marino 0
46 Serbia 0
47 Switzerland 0
48 Turkey 0
49 Ukraine 0
50 Vatican City 0
51 Afganistan 0
52 Armenia 0
53 Bahrain 0
54 Bangledesh 0
55 Cambodia 0
56 China 0
57 India 0
58 Indonesia 0
59 Iran 0
60 Iraq 0
61 Israel 0
62 Japan 0
63 Jordan 0
64 Kazakstan 0
65 North Korea 0
66 South Korea 0
67 Kuwait 0
68 Kyrqyzstan 0
69 Laos 0
70 Lebanon 0
71 Malaysia 0
72 Mongolia 0
73 Myanmar 0
74 Nepal 0
75 Oman 0
76 Pakistan 0
77 Philippines 0
78 Qatar 0
79 Saudi Arabia 0
80 Singapore 0
81 Sri Lanka 0
82 Syria 0
83 Tajikstan 0
84 Thailand 0
85 Turkmenistan 0
86 United Arab Emirates 0
87 Uzbekistan 0
88 Vietnam 0
89 Yemen 0
90 Canada 0
91 Costa Rica 0
92 Cuba 0
93 El Salvador 0
94 Gutemala 0
95 Mexico 0
96 Nicaragua 0
97 Oanama 0
98 USA 0
99 Argentina 0
100 Bolivia 0
101 Brazil 0
102 Chile 0
103 Colombia 0
104 Ecuador 0
105 Guyana 0
106 Paraguay 0
107 Peru 0
108 Suriname 0
109 Uruguay 0
110 Venezuela 0
111 Australia 0
112 New Zealand 0
113 Taiwan 0
200 Other 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 0

Valid range from 1 to 200

s0v1 Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Value 22 Frequency
0 Ne 104
1 Da 98
888 manjkajoč odgovor 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 17

Valid range from 0 to 1

s0v2 Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine? Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Value 31 Frequency
0 Ne 72
1 Da 24
888 manjkajoč odgovor 2
999 se ne nanaša 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 123

Valid range from 0 to 1

COUNTRY Država

Value 1433 Frequency
1 Austria 0
2 Belgium 0
3 Bulgaria 0
4 Cyprus 0
5 Czech Republic 0
6 Denmark 0
7 Estonia 0
8 Finland 0
9 France 0
10 Germany 0
11 Greece 0
12 Hungary 0
13 Ireland 0
14 Italy 0
15 Latvia 0
16 Lithuania 0
17 Luxembourg 0
18 Malta 0
19 Netherlands 0
20 Poland 0
21 Portugal 0
22 Romania 0
23 Slovajia 0
24 Slovenia 219
25 Spain 0
26 Sweden 0
27 United Kingdom 0
28 Albania 0
29 Andorra 0
30 Armenia 0
31 Azerbaijan 0
32 Belarus 0
33 Bosnia-Herzegovina 0
34 Croatia 0
35 Georgia 0
36 Iceland 0
37 Liechenstein 0
38 Republic of Macedonia 0
39 Malta 0
40 Moldova 0
41 Monaco 0
42 Montenegro 0
43 Norway 0
44 Russia 0
45 San Marino 0
46 Serbia 0
47 Switzerland 0
48 Turkey 0
49 Ukraine 0
50 Vatican City 0
51 Afganistan 0
52 Armenia 0
53 Bahrain 0
54 Bangledesh 0
55 Cambodia 0
56 China 0
57 India 0
58 Indonesia 0
59 Iran 0
60 Iraq 0
61 Israel 0
62 Japan 0
63 Jordan 0
64 Kazakstan 0
65 North Korea 0
66 South Korea 0
67 Kuwait 0
68 Kyrqyzstan 0
69 Laos 0
70 Lebanon 0
71 Malaysia 0
72 Mongolia 0
73 Myanmar 0
74 Nepal 0
75 Oman 0
76 Pakistan 0
77 Philippines 0
78 Qatar 0
79 Saudi Arabia 0
80 Singapore 0
81 Sri Lanka 0
82 Syria 0
83 Tajikstan 0
84 Thailand 0
85 Turkmenistan 0
86 United Arab Emirates 0
87 Uzbekistan 0
88 Vietnam 0
89 Yemen 0
90 Canada 0
91 Costa Rica 0
92 Cuba 0
93 El Salvador 0
94 Gutemala 0
95 Mexico 0
96 Nicaragua 0
97 Oanama 0
98 USA 0
99 Argentina 0
100 Bolivia 0
101 Brazil 0
102 Chile 0
103 Colombia 0
104 Ecuador 0
105 Guyana 0
106 Paraguay 0
107 Peru 0
108 Suriname 0
109 Uruguay 0
110 Venezuela 0
111 Australia 0
112 New Zealand 0
113 Taiwan 0
200 Other 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 0

Valid range from 1 to 200

s0v1 Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Je vaša organizacija del večje skupine podjetij/institucije?

Value 2432 Frequency
0 Ne 104
1 Da 98
888 manjkajoč odgovor 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 17

Valid range from 0 to 1

s0v2 Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine? Prosimo, označite spodaj, na katero organizacijsko enoto se nanašajo odgovori vprašalnika

Če da, ali odgovarjate v imenu celotne skupine?

Value 3431 Frequency
0 Ne 72
1 Da 24
888 manjkajoč odgovor 2
999 se ne nanaša 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 123

Valid range from 0 to 1

s1v1a Skupno število zaposlenih Približno koliko ljudi je zaposlenih (na plačilnem seznamu) v vaši organizaciji?

Skupaj

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 3 68 12849 567.37 1228.109

Valid range from 68 to 12849

s1v1b Moški Približno koliko ljudi je zaposlenih (na plačilnem seznamu) v vaši organizaciji?

Moški

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 5 1 6783 292.687 608.067

Valid range from 1 to 6783

s1v1c Ženske Približno koliko ljudi je zaposlenih (na plačilnem seznamu) v vaši organizaciji?

Ženske

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 3 1 9518 260.755 769.078

Valid range from 1 to 9518

s1v2a % zaposlenih, ki so managerji Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Vodje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 14 1 33 8.263 6.087

Valid range from 1 to 33

s1v2b % zaposlenih, ki so strokovnjaki/tehniki Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Strokovnjaki/tehniki

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 15 0 98 30.402 28.353

Valid range from 0 to 98

s1v2c % zaposlenih, ki so režijski delavci Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Režijski delavci

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 17 0 92 17.767 15.247

Valid range from 0 to 92

s1v2d % zaposlenih, ki so proizvodni/fizični delavci Prosimo, navedite deleže za naslednje kategorije:

Proizvodni/fizični delavci

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 18 0 97 45.204 31.984

Valid range from 0 to 97

s1v3a Letna fluktuacija Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Letna fluktuacija ____% fluktuacije na leto

Value 11423 Frequency
999 Ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 19 0 40 7.815 6.135

Valid range from 0 to 40

s1v3b1 % zaposlenih starih pod 25 let Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Starostna struktura ____ % zaposlenih starih pod 25 let

Value 12422 Frequency
999 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 27 0 54 7.651 8.016

Valid range from 0 to 54

s1v3b2 % zaposlenih nad 25 in pod 45 let Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Starostna struktura ____ % zaposlenih nad 25 in pod 45 let

Value 13421 Frequency
999 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 27 1 90 52.229 17.318

Valid range from 1 to 90

s1v3b3 % zaposlenih starih nad 45 let Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Starostna struktura ____ % zaposlenih starih nad 45 let

Value 14420 Frequency
999 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 28 1 95 36.822 17.219

Valid range from 1 to 95

s1v3c Povprečno število dni absentizma/bolniške na leto na zaposlenega Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Absentizem/bolniška ____ povprečno dni na leto na zaposlenega

Value 15419 Frequency
999 Ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 60 1 50 10.874 7.657

Valid range from 1 to 50

s1v3d % diplomantov (več kot srednja stopnja) Prosimo, navedite naslednje informacije o vaših zaposlenih:

Izobrazbena struktura____% diplomantov (več kot srednja stopnja)

Value 16418 Frequency
999 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 10 2 92 30.215 26.826

Valid range from 2 to 92

s1v4a Ali imate oddelek za kadre/človeške vire?

Ali imate oddelek za kadre/človeške vire?

Value 17417 Frequency
0 Ne 65
1 Da 152
888 manjkajoč odgovor 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 2

Valid range from 0 to 1

s1v4b1 Koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre/človeške vire? Če da, približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire?

Skupaj

Value 18416 Frequency
999 se ne nanaša 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 67 1 350 8.27 30.462

Valid range from 1 to 350

s1v4b2 Število moških, ki so zaposleni v oddelku za kadre/človeške vire Če da, približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire?

Moški

Value 19415 Frequency
999 se ne nanaša 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 68 0 167 2.086 13.96

Valid range from 0 to 167

s1v4b3 Število žensk, ki so zaposlene v oddelku za kadre/človeške vire Če da, približno koliko ljudi je v vaši organizaciji zaposlenih v oddelku za kadre /človeške vire?

Ženske

Value 20414 Frequency
999 se ne nanaša 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 68 0 183 6.252 17.343

Valid range from 0 to 183

s1v4c Če ne, kdo ima NAJVEČ odgovornosti za področje kadrov/človeških virov (prosimo, označite le enega)?

Če ne, kdo ima NAJVEČ odgovornosti za področje kadrov/človeških virov (prosimo, označite le enega)?

Value 21413 Frequency
1 Izvršni direktor 31
2 Direktor splošnega sektorja 6
3 Direktor financ 1
4 Direktor proizvodnje 3
5 Direktor marketinga/prodaje 0
6 Generalni direktor 0
7 Drugo 23
888 manjkajoč odgovor 1
999 se ne nanaša 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 155

Valid range from 1 to 7

s1v4coth Če drugo, prosimo navedite kdo Če ne, kdo ima NAJVEČ odgovornosti za področje kadrov/človeških virov (prosimo, označite le enega)?

Drugo; prosimo navedite

Value 22412 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s1v5 Ali je oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire član/-ica uprave/ožjega kolegija direktorjev ali drugega ustreznega izvršnega organa?

Ali je oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire član/-ica uprave/ožjega kolegija direktorjev ali drugega ustreznega izvršnega organa?

Value 23411 Frequency
0 Ne 48
1 Da 169
888 manjkajoč odgovor 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 2

Valid range from 0 to 1

s1v6 Od kod je bila rekrutirana oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire?

Od kod je bila rekrutirana oseba, ki odgovarja za kadre/človeške vire? (Prosimo, izberite le en odgovor.)

Value 24410 Frequency
1 Iz oddelka za kadre/človeške vire 73
2 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov v organizaciji 75
3 Iz vrst kadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 43
4 Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov zunaj organizacije 15
888 manjkajoč odgovor 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 13

Valid range from 1 to 4

s1v7a Prenos na zunanje izvajalce na področju plač Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Plače

Value 25409 Frequency
0 Ne prenašamo 187
1 18
2 4
3 6
4 Popolnoma prenašamo 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 0

Valid range from 0 to 4

s1v7b Prenos na zunanje izvajalce na področju pokojnin Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Pokojnine

Value 26408 Frequency
0 Ne prenašamo 148
1 22
2 8
3 4
4 Popolnoma prenašamo 32
888 manjkajoč odgovor 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 5

Valid range from 0 to 4

s1v7c Prenos na zunanje izvajalce na področju ugodnosti Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Ugodnosti

Value 27407 Frequency
0 Ne prenašamo 170
1 24
2 12
3 2
4 Popolnoma prenašamo 2
888 manjkajoč odgovor 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 9

Valid range from 0 to 4

s1v7d Prenos na zunanje izvajalce na področju usposabljanja in razvoja Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Usposabljanje in razvoj

Value 28406 Frequency
0 Ne prenašamo 69
1 27
2 81
3 28
4 Popolnoma prenašamo 7
888 manjkajoč odgovor 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 7

Valid range from 0 to 4

s1v7e Prenos na zunanje izvajalce na področju zaposlovanja v druge organizacije/zmanjševanja števila zaposlenih Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Zaposlovanje v druge organizacije/zmanjševanje števila zaposlenih

Value 29405 Frequency
0 Ne prenašamo 173
1 23
2 12
3 3
4 Popolnoma prenašamo 1
888 manjkajoč odgovor 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 7

Valid range from 0 to 4

s1v7f Prenos na zunanje izvajalce na področju kadrovskega informacijskega sistema Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Kadrovski informacijski sistem

Value 30404 Frequency
0 Ne prenašamo 110
1 34
2 39
3 22
4 Popolnoma prenašamo 12
888 manjkajoč odgovor 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 2

Valid range from 0 to 4

s1v7g Prenos na zunanje izvajalce na področju pridobivanja kadrov Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Pridobivanje kadrov

Value 31403 Frequency
0 Ne prenašamo 107
1 56
2 44
3 10
4 Popolnoma prenašamo 0
888 manjkajoč odgovor 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 2

Valid range from 0 to 4

s1v7h Prenos na zunanje izvajalce na področju izbire kadrov Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Izbira kadrov

Value 32402 Frequency
0 Ne prenašamo 165
1 33
2 15
3 3
4 Popolnoma prenašamo 0
888 manjkajoč odgovor 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 3

Valid range from 0 to 4

s1v7i Prenos izvajanja rutinskih poizvedb, ki jih opravljajo vodje/zaposleni na zunanje izvajalce Do katere mere prenašate aktivnosti na naslednjih področjih na zunanje izvajalce (outsourcing)?

Izvajanje rutinskih poizvedb, ki jih opravljajo vodje/zaposleni(npr. Klicni center)

Value 33401 Frequency
0 Ne prenašamo 167
1 27
2 11
3 5
4 Popolnoma prenašamo 1
888 manjkajoč odgovor 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 8

Valid range from 0 to 4

s1v8a Ali ima vaša organizacija opredeljeno poslanstvo? Ali vaša organizacija ima:

Opredeljeno poslanstvo

Value 34400 Frequency
0 Ne 5
1 Da, napisano 172
2 Da, nenapisano 38
888 manjkajoč odgovor 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 4

Valid range from 0 to 2

s1v8b Ali ima vaša organizacija poslovno strategijo? Ali vaša organizacija ima:

Poslovno strategijo

Value 35399 Frequency
0 Ne 2
1 Da, napisano 179
2 Da, nenapisano 37
888 manjkajoč odgovor 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 1

Valid range from 0 to 2

s1v8c Ali ima vaša organizacija strategijo za kadre/človeške vire? Ali vaša organizacija ima:

Strategijo za kadre/človeške vire

Value 36398 Frequency
0 Ne 26
1 Da, napisano 123
2 Da, nenapisano 69
888 manjkajoč odgovor 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 1

Valid range from 0 to 2

s1v8d Ali ima vaša organizacija opredeljene organizacijske vrednote? Ali vaša organizacija ima:

Opredeljene organizacijske vrednote

Value 37397 Frequency
0 Ne 26
1 Da, napisano 119
2 Da, nenapisano 65
888 manjkajoč odgovor 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 9

Valid range from 0 to 2

s1v8e Ali ima vaša organizacija izjavo o spoštovanju raznolikosti? Ali vaša organizacija ima:

Izjavo o spoštovanju raznolikosti

Value 38396 Frequency
0 Ne 105
1 Da, napisano 35
2 Da, nenapisano 68
888 manjkajoč odgovor 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 11

Valid range from 0 to 2

s1v8f Ali ima vaša organizacija etični kodeks? Ali vaša organizacija ima:

Etični kodeks

Value 39395 Frequency
0 Ne 67
1 Da, napisano 85
2 Da, nenapisano 61
888 manjkajoč odgovor 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 6

Valid range from 0 to 2

s1v8g Ali ima vaša organizacija opredeljeno družbeno odgovornost? Ali vaša organizacija ima:

Opredeljeno družbeno odgovornost

Value 40394 Frequency
0 Ne 67
1 Da, napisano 70
2 Da, nenapisano 67
888 manjkajoč odgovor 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 15

Valid range from 0 to 2

s1v8h Ali ima vaša organizacija politiko komuniciranja? Ali vaša organizacija ima:

Politiko komuniciranja

Value 41393 Frequency
0 Ne 50
1 Da, napisano 77
2 Da, nenapisano 86
888 manjkajoč odgovor 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 6

Valid range from 0 to 2

s1v9 Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi, je oseba, odgovorna za kadre/človeške vire, vključena v njen razvoj?

Če imate poslovno strategijo podjetja, v kateri fazi je oseba, odgovorna za kadre/človeške vire, vključena v njen razvoj (Prosimo, izberite le en odgovor)?

Value 42392 Frequency
0 Ni vključena 7
1 Pri izvajanju 45
2 Naknadno posvetovanje 33
3 Od začetka 128
888 manjkajoč odgovor 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 6

Valid range from 0 to 3

s1v10a Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike plač in ugodnosti? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Plača in ugodnosti

Value 43391 Frequency
1 Linijski vodje 85
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 62
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 47
4 Oddelek za človeške vire 14
888 manjkajoč odgovor 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 11

Valid range from 1 to 4

s1v10b Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike pridobivanja in izbire kadrov? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Pridobivanje in izbira kadrov

Value 44390 Frequency
1 Linijski vodje 40
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 76
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 78
4 Oddelek za človeške vire 20
888 manjkajoč odgovor 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 5

Valid range from 1 to 4

s1v10c Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike usposabljanja in razvoja? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Usposabljanje in razvoj

Value 45389 Frequency
1 Linijski vodje 36
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 75
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 80
4 Oddelek za človeške vire 22
888 manjkajoč odgovor 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 6

Valid range from 1 to 4

s1v10d Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike odnosov z zaposlenimi/sindikati/sveti delavcev? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Odnosi z zaposlenimi/sindikati/sveti delavcev

Value 46388 Frequency
1 Linijski vodje 46
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 48
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 60
4 Oddelek za človeške vire 55
888 manjkajoč odgovor 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 10

Valid range from 1 to 4

s1v10e Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike porasta/krčenja števila zaposlenih? Kdo je v največji meri odgovoren za glavne odločitve glede politike na naslednjih področjih?

Porast/krčenje števila zaposlenih

Value 47387 Frequency
1 Linijski vodje 65
2 Linijski vodje, s posvetovanjem z oddelkom za človeške vire 62
3 Oddelek za človeške vire, s posvetovanjem z linijskimi vodji 59
4 Oddelek za človeške vire 24
888 manjkajoč odgovor 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 9

Valid range from 1 to 4

s1v11 Kakšno obliko kadrovskega informacijskega sistema (računalniško podprtega) imate?

Kakšno obliko kadrovskega informacijskega sistema (računalniško podprtega) imate?

Value 48386 Frequency
0 Nimamo računalniško podprtega kadrovskega informacijskega si 20
1 Več ločenih samostojnih kadrovskih orodij 42
2 Eden, v glavnem neodvisen kadrovski informacijski sistem 79
3 V glavnem prepleten/vpet v širši informacijski sistem upravl 76
888 manjkajoč odgovor 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 2

Valid range from 0 to 3

s1v12a KIS uporabljen na področju individualnih osebnih podatkov Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Individualni osebni podatki

Value 49385 Frequency
0 Ne 1
1 Da 192
888 manjkajoč odgovor 4
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 26

Valid range from 0 to 1

s1v12b KIS uporabljen na področju plač Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Plače

Value 50384 Frequency
0 Ne 10
1 Da 181
888 manjkajoč odgovor 6
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 28

Valid range from 0 to 1

s1v12c KIS uporabljen na področju ugodnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Ugodnosti

Value 51383 Frequency
0 Ne 58
1 Da 121
888 manjkajoč odgovor 18
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 40

Valid range from 0 to 1

s1v12d KIS uporabljen na področju registracije časa in prisotnosti na delu Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Registracija časa in prisotnosti na delu

Value 52382 Frequency
0 Ne 54
1 Da 135
888 manjkajoč odgovor 8
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 30

Valid range from 0 to 1

s1v12e KIS uporabljen na področju pridobivanja in izbire kadrov Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Pridobivanje in izbira kadrov

Value 53381 Frequency
0 Ne 138
1 Da 41
888 manjkajoč odgovor 18
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 40

Valid range from 0 to 1

s1v12f KIS uporabljen na področju usposabljanja in razvoja Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Usposabljanje in razvoj

Value 54380 Frequency
0 Ne 86
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 14
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
183 36

Valid range from 0 to 1

s1v12g KIS uporabljen na področju ocenjevanja delovne uspešnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Ocenjevanje delovne uspešnosti

Value 55379 Frequency
0 Ne 93
1 Da 89
888 manjkajoč odgovor 15
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 37

Valid range from 0 to 1

s1v12h KIS uporabljen na področju načrtovanja kariere/nasledstva Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Načrtovanje kariere/nasledstva

Value 56378 Frequency
0 Ne 143
1 Da 36
888 manjkajoč odgovor 18
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 40

Valid range from 0 to 1

s1v12i KIS uporabljen na področju urnikov dela Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Urniki dela

Value 57377 Frequency
0 Ne 86
1 Da 102
888 manjkajoč odgovor 9
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 31

Valid range from 0 to 1

s1v12j KIS uporabljen na področju zdravja in varnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Zdravje in varnost

Value 58376 Frequency
0 Ne 73
1 Da 108
888 manjkajoč odgovor 16
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 38

Valid range from 0 to 1

s1v12k KIS uporabljen na področju merjenja uspešnosti kadrovske dejavnosti Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Merjenje uspešnosti kadrovske dejavnosti

Value 59375 Frequency
0 Ne 149
1 Da 28
888 manjkajoč odgovor 20
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 42

Valid range from 0 to 1

s1v12l KIS uporabljen za zagotavljanje kadrovskih informacij, podporo politik in praks Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Za zagotavljanje kadrovskih informacij, podporo politik in praks

Value 60374 Frequency
0 Ne 76
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 24
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s1v12m KIS uporabljen na drugem področju Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Drugo

Value 61373 Frequency
0 Ne 0
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 214

Valid range from 0 to 1

s1v12oth KIS uporabljen na drugem področju Na katerih od naslednjih področij uporabljate kadrovski informacijski sistem?

Drugo; prosimo, navedite

Value 62372 Frequency
1 ni bilo kodirano 5
99 brez odgovora 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 214

Valid range from 1 to 1

s1v13a Ali vaš KIS vsebuje samostojno podporo za vodje; spletna orodja s katerimi lahko vodje z izpolnjevanjem opravljajo razne procese na področju kadrov/človeških virov Ali vaš kadrovski informacijski sistem vsebuje:

Samostojno podporo za vodje (spletna orodja s katerimi lahko vodje z izpolnjevanjem opravljajo razne procese na področju kadrov/človeških virov)

Value 63371 Frequency
0 Ne 138
1 Da 57
888 manjkajoč odgovor 2
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 24

Valid range from 0 to 1

s1v13b Ali vaš KIS vsebuje samostojno podporo za zaposlene; spletna orodja s katerimi lahko zaposleni dostopajo do osebnih informacij in izvajajo preproste naloge s področja kadrov/človeških virov, kot recimo ažuriranje osebnih podatkov Ali vaš kadrovski informacijski sistem vsebuje:

Samostojno podporo za zaposlene

Value 64370 Frequency
0 Ne 160
1 Da 32
888 manjkajoč odgovor 5
999 se ne nanaša 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 27

Valid range from 0 to 1

s1v14 V kakšni meri evalvirate uspešnost oddelka za kadre/človeške vire?

V kakšni meri evalvirate uspešnost oddelka za kadre/človeške vire? (Prosimo, izberite le en odgovor.)

Value 65369 Frequency
0 Sploh ne 47
1 V manjši meri 37
2 Srednje 75
3 V večji meri 33
4 V zelo veliki meri 17
888 manjkajoč odgovor 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 10

Valid range from 0 to 4

s1v15a Pri evalvaciji so upoštevani pogledi najvišjih vodij Če evalvirate uspešnost oddelka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Najvišjih vodij

Value 66368 Frequency
0 Ne 8
1 Da 135
888 manjkajoč odgovor 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 76

Valid range from 0 to 1

s1v15b Pri evalvaciji so upoštevani pogledi linijskih vodij Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Linijskih vodij

Value 67367 Frequency
0 Ne 20
1 Da 110
888 manjkajoč odgovor 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 89

Valid range from 0 to 1

s1v15c Pri evalvaciji so upoštevani pogledi zaposlenih Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Zaposlenih

Value 68366 Frequency
0 Ne 36
1 Da 83
888 manjkajoč odgovor 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 100

Valid range from 0 to 1

s1v15d Pri evalvaciji so upoštevani pogledi oddelka za kadre/človeške vire Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Oddelka za kadre/človeške vire

Value 69365 Frequency
0 Ne 27
1 Da 82
888 manjkajoč odgovor 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 110

Valid range from 0 to 1

s1v15e Pri evalvaciji so upoštevani drugi pogledi Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Drugo

Value 70364 Frequency
0 Ne 29
1 Da 8
888 manjkajoč odgovor 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 182

Valid range from 0 to 1

s1v15oth Pri evalvaciji so upoštevani drugi pogledi (prosimo navedite) Če evalvirate uspešnost oddlka za kadre/človeške vire, poglede koga upoštevate pri evalvaciji uspešnosti?

Drugo; prosimo, navedite

Value 71363 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s1v16a Najpomembnejši izzivi za menedžment kadrov/človeških virov v naslednjih treh letih (1)

Kateri trije izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.) A

Value 72362 Frequency
1 ni bilo kodirano 167
2 1 0
99 brez odgovora 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 52

Valid range from 1 to 2

s1v16b Najpomembnejši izzivi za menedžment kadrov/človeških virov v naslednjih treh letih (2)

Kateri trije izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.) B

Value 73361 Frequency
1 ni bilo kodirano 163
2 1 0
99 brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 56

Valid range from 1 to 2

s1v16c Najpomembnejši izzivi za menedžment kadrov/človeških virov v naslednjih treh letih (3)

Kateri trije izzivi bodo po vašem mnenju v naslednjih treh letih najpomembnejši za upravljanje kadrov/človeških virov v vaši organizaciji? (Prosimo, navedite jih.) C

Value 74360 Frequency
1 ni bilo kodirano 143
2 1 0
99 brez odgovora 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 76

Valid range from 1 to 2

s2v1 Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih

Kako se je skupno število zaposlenih (preračunano v zaposlitve za polni delovni čas) v vaši organizaciji spremenilo v zadnjih treh letih (Prosimo označite le en okvirček)?

Value 75359 Frequency
1 Se je zmanjšalo za 50+% 1
2 Se je zmanjšalo za 25-49% 4
3 Se je zmanjšalo za 10-24% 23
4 Se je zmanjšalo za 0-9% 36
5 Ni sprememb 35
6 Se je povečalo za 0-9% 53
7 Se je povečalo za 10-24% 42
8 Se je povečalo za 25-49% 15
9 Se je povečalo za 50+% 4
888 manjkajoč odgovor 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 6 1 9

Valid range from 1 to 9

s2v2a Zamrznitev zaposlovanja Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Zamrznitev zaposlovanja

Value 76358 Frequency
0 Sploh ne 23
1 4
2 6
3 8
4 V veliki meri 13
888 manjkajoč odgovor 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 165

Valid range from 0 to 4

s2v2b Predčasno upokojevanje Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Predčasno upokojevanje

Value 77357 Frequency
0 Sploh ne 25
1 7
2 8
3 10
4 V veliki meri 5
888 manjkajoč odgovor 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 164

Valid range from 0 to 4

s2v2c Prostovoljni presežki Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prostovoljni presežki

Value 78356 Frequency
0 Sploh ne 26
1 4
2 11
3 5
4 V veliki meri 8
888 manjkajoč odgovor 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 165

Valid range from 0 to 4

s2v2d Prisilni presežki Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prisilni presežki

Value 79355 Frequency
0 Sploh ne 33
1 7
2 5
3 3
4 V veliki meri 4
888 manjkajoč odgovor 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 167

Valid range from 0 to 4

s2v2e Prerazporeditev v okviru organizacije (prezaposlitev) Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prerazporeditev v okviru organizacije (prezaposlitev)

Value 80354 Frequency
0 Sploh ne 16
1 2
2 16
3 12
4 V veliki meri 10
888 manjkajoč odgovor 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 163

Valid range from 0 to 4

s2v2f Delovnega razmerja za določen čas ne podaljšujemo Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Delovnega razmerja za določen čas ne podaljšujemo

Value 81353 Frequency
0 Sploh ne 13
1 13
2 14
3 4
4 V veliki meri 12
888 manjkajoč odgovor 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 163

Valid range from 0 to 4

s2v2g Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing)

Value 82352 Frequency
0 Sploh ne 20
1 11
2 11
3 5
4 V veliki meri 8
888 manjkajoč odgovor 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 164

Valid range from 0 to 4

s2v2h Drugo, prosimo navedite Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Drugo

Value 83351 Frequency
0 Sploh ne 10
3 5
4 V veliki meri 1
888 manjkajoč odgovor 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 203

Valid range from 0 to 4

s2v2oth Drugo, prosimo navedite Če se je število zaposlenih zmanjšalo, v kolikšni meri ste uporabljali katero od naslednjih metod za zmanjšanje števila zaposlenih? (Označite za vsako metodo.)

Drugo; prosimo navedite

Value 84350 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v2b2 Če ste v zadnjih treh letih uporabljali prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) za zmanjševanje števila zaposlenih, za kakšen odstotek ste na ta način zmanjšali obseg zaposlenih?

Če ste v zadnjih treh letih uporabljali prenos posameznih dejavnosti na druge izvajalce (outsourcing) za zmanjševanje števila zaposlenih, za kakšen odstotek ste na ta način zmanjšali obseg zaposlenih?

Value 85349 Frequency
1 Manj kot 5% 24
2 5-9% 7
3 10-19% 3
4 20-29% 0
5 30-49% 0
6 50% in več 0
888 manjkajoč odgovor 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 185

Valid range from 1 to 6

s2v3a1 Iz organizacije-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - vodje

Value 86348 Frequency
0 Ne 16
1 Da 180
888 manjkajoč odgovor 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 23

Valid range from 0 to 1

s2v3b1 Kadrovske agencije/svetovalci-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - vodje

Value 87347 Frequency
0 Ne 117
1 Da 56
888 manjkajoč odgovor 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s2v3c1 Z oglaševanjem-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - vodje

Value 88346 Frequency
0 Ne 45
1 Da 140
888 manjkajoč odgovor 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 34

Valid range from 0 to 1

s2v3d1 Ustna priporočila-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - vodje

Value 89345 Frequency
0 Ne 54
1 Da 125
888 manjkajoč odgovor 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 40

Valid range from 0 to 1

s2v3e1 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - vodje

Value 90344 Frequency
0 Ne 70
1 Da 106
888 manjkajoč odgovor 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 43

Valid range from 0 to 1

s2v3f1 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - vodje

Value 91343 Frequency
0 Ne 86
1 Da 92
888 manjkajoč odgovor 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 41

Valid range from 0 to 1

s2v3g1 Neposredno iz izobraževalnih institucij-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - vodje

Value 92342 Frequency
0 Ne 145
1 Da 23
888 manjkajoč odgovor 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 51

Valid range from 0 to 1

s2v3h1 Neposredno javljanje kandidatov-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - vodje

Value 93341 Frequency
0 Ne 97
1 Da 76
888 manjkajoč odgovor 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s2v3i1 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - vodje

Value 94340 Frequency
0 Ne 114
1 Da 59
888 manjkajoč odgovor 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s2v3j1 Drugo-vodje Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - vodje

Value 95339 Frequency
0 Ne 17
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 197

Valid range from 0 to 1

s2v3oth1 Drugo, prosimo navedite Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - vodje

Value 96338 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v3a2 Iz organizacije-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - strokovnjaki/tehniki

Value 97337 Frequency
0 Ne 32
1 Da 153
888 manjkajoč odgovor 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 34

Valid range from 0 to 1

s2v3b2 Kadrovske agencije/svetovalci-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - strokovnjaki/tehniki

Value 98336 Frequency
0 Ne 119
1 Da 50
888 manjkajoč odgovor 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 50

Valid range from 0 to 1

s2v3c2 Z oglaševanjem-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - strokovnjaki/tehniki

Value 99335 Frequency
0 Ne 26
1 Da 170
888 manjkajoč odgovor 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 23

Valid range from 0 to 1

s2v3d2 Ustna priporočila-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - strokovnjaki/tehniki

Value 100334 Frequency
0 Ne 43
1 Da 137
888 manjkajoč odgovor 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 39

Valid range from 0 to 1

s2v3e2 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - strokovnjaki/tehniki

Value 101333 Frequency
0 Ne 62
1 Da 119
888 manjkajoč odgovor 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 38

Valid range from 0 to 1

s2v3f2 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - strokovnjaki/tehniki

Value 102332 Frequency
0 Ne 65
1 Da 120
888 manjkajoč odgovor 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 34

Valid range from 0 to 1

s2v3g2 Neposredno iz izobraževalnih institucij-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - strokovnjaki/tehniki

Value 103331 Frequency
0 Ne 85
1 Da 91
888 manjkajoč odgovor 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 43

Valid range from 0 to 1

s2v3h2 Neposredno javljanje kandidatov-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - strokovnjaki/tehniki

Value 104330 Frequency
0 Ne 59
1 Da 121
888 manjkajoč odgovor 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 39

Valid range from 0 to 1

s2v3i2 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - strokovnjaki/tehniki

Value 105329 Frequency
0 Ne 84
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 38

Valid range from 0 to 1

s2v3j2 Drugo-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - strokovnjaki/tehniki

Value 106328 Frequency
0 Ne 15
1 Da 8
888 manjkajoč odgovor 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 196

Valid range from 0 to 1

s2v3oth2 Drugo, prosimo navedite-strokovnjaki/tehniki Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - strokovnjaki/tehniki

Value 107327 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v3a3 Iz organizacije-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - administrativni/režijski delavci

Value 108326 Frequency
0 Ne 44
1 Da 136
888 manjkajoč odgovor 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 39

Valid range from 0 to 1

s2v3b3 Kadrovske agencije/svetovalci-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - administrativni/režijski delavci

Value 109325 Frequency
0 Ne 131
1 Da 27
888 manjkajoč odgovor 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 61

Valid range from 0 to 1

s2v3c3 Z oglaševanjem-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - administrativni/režijski delavci

Value 110324 Frequency
0 Ne 49
1 Da 138
888 manjkajoč odgovor 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 32

Valid range from 0 to 1

s2v3d3 Ustna priporočila-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - administrativni/režijski delavci

Value 111323 Frequency
0 Ne 55
1 Da 118
888 manjkajoč odgovor 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s2v3e3 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - administrativni/režijski delavci

Value 112322 Frequency
0 Ne 69
1 Da 107
888 manjkajoč odgovor 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 43

Valid range from 0 to 1

s2v3f3 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - administrativni/režijski delavci

Value 113321 Frequency
0 Ne 83
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 39

Valid range from 0 to 1

s2v3g3 Neposredno iz izobraževalnih institucij-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - administrativni/režijski delavci

Value 114320 Frequency
0 Ne 129
1 Da 41
888 manjkajoč odgovor 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 49

Valid range from 0 to 1

s2v3h3 Neposredno javljanje kandidatov-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - administrativni/režijski delavci

Value 115319 Frequency
0 Ne 66
1 Da 114
888 manjkajoč odgovor 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 39

Valid range from 0 to 1

s2v3i3 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - administrativni/režijski delavci

Value 116318 Frequency
0 Ne 70
1 Da 114
888 manjkajoč odgovor 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 35

Valid range from 0 to 1

s2v3j3 Drugo-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - administrativni/režijski delavci

Value 117317 Frequency
0 Ne 18
1 Da 3
888 manjkajoč odgovor 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 198

Valid range from 0 to 1

s2v3oth3 Drugo, prosimo navedite-administrativni/režijski delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - administrativni/režijski delavci

Value 118316 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v3a4 Iz organizacije-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Iz organizacije - proizvodnji/fizični delavci

Value 119315 Frequency
0 Ne 78
1 Da 72
888 manjkajoč odgovor 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 69

Valid range from 0 to 1

s2v3b4 Kadrovske agencije/svetovalci-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Kadrovske agencije/svetovalci - proizvodnji/fizični delavci

Value 120314 Frequency
0 Ne 102
1 Da 54
888 manjkajoč odgovor 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 63

Valid range from 0 to 1

s2v3c4 Z oglaševanjem-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z oglaševanjem - proizvodnji/fizični delavci

Value 121313 Frequency
0 Ne 38
1 Da 138
888 manjkajoč odgovor 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 43

Valid range from 0 to 1

s2v3d4 Ustna priporočila-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Ustna priporočila - proizvodnji/fizični delavci

Value 122312 Frequency
0 Ne 44
1 Da 120
888 manjkajoč odgovor 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 55

Valid range from 0 to 1

s2v3e4 Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na spletni strani organizacije - proizvodnji/fizični delavci

Value 123311 Frequency
0 Ne 71
1 Da 92
888 manjkajoč odgovor 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 56

Valid range from 0 to 1

s2v3f4 Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Z objavo prostih mest na komercialnih spletnih straneh za iskanje dela - proizvodnji/fizični delavci

Value 124310 Frequency
0 Ne 65
1 Da 101
888 manjkajoč odgovor 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
166 53

Valid range from 0 to 1

s2v3g4 Neposredno iz izobraževalnih institucij-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno iz izobraževalnih institucij - proizvodnji/fizični delavci

Value 125309 Frequency
0 Ne 110
1 Da 45
888 manjkajoč odgovor 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 64

Valid range from 0 to 1

s2v3h4 Neposredno javljanje kandidatov-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Neposredno javljanje kandidatov - proizvodnji/fizični delavci

Value 126308 Frequency
0 Ne 41
1 Da 132
888 manjkajoč odgovor 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s2v3i4 Zaposlitveni centri/javne službe za zaposlovanje-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Zaposlitveni centri/ javne službe za zaposlovanje - proizvodnji/fizični delavci

Value 127307 Frequency
0 Ne 44
1 Da 131
888 manjkajoč odgovor 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 44

Valid range from 0 to 1

s2v3j4 Drugo-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo - proizvodnji/fizični delavci

Value 128306 Frequency
0 Ne 17
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 198

Valid range from 0 to 1

s2v3oth4 Drugo, prosimo navedite-proizvodni/fizični delavci Prosimo označite, katere od naslednjih metod pridobivanja kadrov uporabljate za vsako od naslednjih kategorij zaposlenih. (Prosimo, označite vse načine, ki jih uporabljate za posamezne kategorije zaposlenih.)

Drugo; prosimo, navedite - proizvodnji/fizični delavci

Value 129305 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v4a1 Intervju pred komisijo-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - vodje

Value 130304 Frequency
0 Ne 63
1 Da 128
888 manjkajoč odgovor 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 28

Valid range from 0 to 1

s2v4b1 Individualni intervju-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - vodje

Value 131303 Frequency
0 Ne 24
1 Da 172
888 manjkajoč odgovor 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 23

Valid range from 0 to 1

s2v4c1 Obrazec za prijavo-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - vodje

Value 132302 Frequency
0 Ne 75
1 Da 115
888 manjkajoč odgovor 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 29

Valid range from 0 to 1

s2v4d1 Psihometrični test-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - vodje

Value 133301 Frequency
0 Ne 120
1 Da 62
888 manjkajoč odgovor 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 37

Valid range from 0 to 1

s2v4e1 Ocenjevalni center-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - vodje

Value 134300 Frequency
0 Ne 158
1 Da 13
888 manjkajoč odgovor 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
171 48

Valid range from 0 to 1

s2v4f1 Grafologija-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - vodje

Value 135299 Frequency
0 Ne 164
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 50

Valid range from 0 to 1

s2v4g1 Reference (priporočila, dosežki, izkušnje)-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - vodje

Value 136298 Frequency
0 Ne 18
1 Da 181
888 manjkajoč odgovor 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 20

Valid range from 0 to 1

s2v4h1 Testi zmožnosti-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Testi zmožnosti - vodje

Value 137297 Frequency
0 Ne 124
1 Da 51
888 manjkajoč odgovor 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 44

Valid range from 0 to 1

s2v4i1 Tehnični testi-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Tehnični testi - vodje

Value 138296 Frequency
0 Ne 154
1 Da 14
888 manjkajoč odgovor 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 51

Valid range from 0 to 1

s2v4j1 Drugo-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo - vodje

Value 139295 Frequency
0 Ne 17
1 Da 6
888 manjkajoč odgovor 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 196

Valid range from 0 to 1

s2v4oth1 Drugo, prosimo navedite-vodje Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo; prosimo, navedite - vodje

Value 140294 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v4a2 Intervju pred komisijo-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - strokovnjaki/tehniki

Value 141293 Frequency
0 Ne 56
1 Da 129
888 manjkajoč odgovor 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 34

Valid range from 0 to 1

s2v4b2 Individualni intervju-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - strokovnjaki/tehniki

Value 142292 Frequency
0 Ne 25
1 Da 177
888 manjkajoč odgovor 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 17

Valid range from 0 to 1

s2v4c2 Obrazec za prijavo-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - strokovnjaki/tehniki

Value 143291 Frequency
0 Ne 71
1 Da 121
888 manjkajoč odgovor 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 27

Valid range from 0 to 1

s2v4d2 Psihometrični test-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - strokovnjaki/tehniki

Value 144290 Frequency
0 Ne 127
1 Da 51
888 manjkajoč odgovor 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 41

Valid range from 0 to 1

s2v4e2 Ocenjevalni center-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - strokovnjaki/tehniki

Value 145289 Frequency
0 Ne 160
1 Da 8
888 manjkajoč odgovor 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 51

Valid range from 0 to 1

s2v4f2 Grafologija-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - strokovnjaki/tehniki

Value 146288 Frequency
0 Ne 164
1 Da 5
888 manjkajoč odgovor 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 50

Valid range from 0 to 1

s2v4g2 Reference (priporočila, dosežki, izkušnje)-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - strokovnjaki/tehniki

Value 147287 Frequency
0 Ne 16
1 Da 182
888 manjkajoč odgovor 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 21

Valid range from 0 to 1

s2v4h2 Testi zmožnosti-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Testi zmožnosti - strokovnjaki/tehniki

Value 148286 Frequency
0 Ne 124
1 Da 51
888 manjkajoč odgovor 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 44

Valid range from 0 to 1

s2v4i2 Tehnični testi-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Tehnični testi - strokovnjaki/tehniki

Value 149285 Frequency
0 Ne 143
1 Da 30
888 manjkajoč odgovor 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s2v4j2 Drugo-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo - strokovnjaki/tehniki

Value 150284 Frequency
0 Ne 17
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 198

Valid range from 0 to 1

s2v4oth2 Drugo, prosimo navedite-strokovnjaki/tehniki Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo; prosimo, navedite - strokovnjaki/tehniki

Value 151283 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v4a3 Intervju pred komisijo-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - administrativni/režijski delavci

Value 152282 Frequency
0 Ne 82
1 Da 97
888 manjkajoč odgovor 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 40

Valid range from 0 to 1

s2v4b3 Individualni intervju-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - administrativni/režijski delavci

Value 153281 Frequency
0 Ne 34
1 Da 164
888 manjkajoč odgovor 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 21

Valid range from 0 to 1

s2v4c3 Obrazec za prijavo-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - administrativni/režijski delavci

Value 154280 Frequency
0 Ne 73
1 Da 118
888 manjkajoč odgovor 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 28

Valid range from 0 to 1

s2v4d3 Psihometrični test-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - administrativni/režijski delavci

Value 155279 Frequency
0 Ne 145
1 Da 30
888 manjkajoč odgovor 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 44

Valid range from 0 to 1

s2v4e3 Ocenjevalni center-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - administrativni/režijski delavci

Value 156278 Frequency
0 Ne 163
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 52

Valid range from 0 to 1

s2v4f3 Grafologija-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - administrativni/režijski delavci

Value 157277 Frequency
0 Ne 164
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 51

Valid range from 0 to 1

s2v4g3 Reference (priporočila, dosežki, izkušnje)-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Reference (priporočila, dosežki, izkušnje) - administrativni/režijski delavci

Value 158276 Frequency
0 Ne 42
1 Da 144
888 manjkajoč odgovor 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 33

Valid range from 0 to 1

s2v4h3 Testi zmožnosti-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Testi zmožnosti - administrativni/režijski delavci

Value 159275 Frequency
0 Ne 130
1 Da 43
888 manjkajoč odgovor 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 46

Valid range from 0 to 1

s2v4i3 Tehnični testi-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Tehnični testi - administrativni/režijski delavci

Value 160274 Frequency
0 Ne 152
1 Da 16
888 manjkajoč odgovor 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 51

Valid range from 0 to 1

s2v4j3 Drugo-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo - administrativni/režijski delavci

Value 161273 Frequency
0 Ne 19
1 Da 4
888 manjkajoč odgovor 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 196

Valid range from 0 to 1

s2v4oth3 Drugo, prosimo navedite-administrativni/režijski delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Drugo; prosimo, navedite - administrativni/režijski delavci

Value 162272 Frequency
99 brez odgovora 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 219

s2v4a4 Intervju pred komisijo-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Intervju pred komisijo - proizvodni/fizični delavci

Value 163271 Frequency
0 Ne 104
1 Da 53
888 manjkajoč odgovor 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 62

Valid range from 0 to 1

s2v4b4 Individualni intervju-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Individualni intervju - proizvodni/fizični delavci

Value 164270 Frequency
0 Ne 42
1 Da 135
888 manjkajoč odgovor 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 42

Valid range from 0 to 1

s2v4c4 Obrazec za prijavo-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Obrazec za prijavo - proizvodni/fizični delavci

Value 165269 Frequency
0 Ne 76
1 Da 93
888 manjkajoč odgovor 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 50

Valid range from 0 to 1

s2v4d4 Psihometrični test-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Psihometrični test - proizvodni/fizični delavci

Value 166268 Frequency
0 Ne 135
1 Da 16
888 manjkajoč odgovor 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 68

Valid range from 0 to 1

s2v4e4 Ocenjevalni center-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Ocenjevalni center - proizvodni/fizični delavci

Value 167267 Frequency
0 Ne 145
1 Da 3
888 manjkajoč odgovor 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 71

Valid range from 0 to 1

s2v4f4 Grafologija-proizvodni/fizični delavci Prosimo, za vsako od navedenih kategorij zaposlenih označite, katere od naslednjih metod izbire uporabljate.

Grafologija - proizvodni/fizični delavci

Value 168266 Frequency
0 Ne 147
1 Da 2
888 manjkajoč odgovor 70
Valid cases Invalid cases Minimum Max