Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1201_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, podpora vladi, najprimernejši kandidat za predsednika države, referendum o družinskem zakoniku

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o družinskem zakoniku.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 30. januar 2012 - 1. februar 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, izobrazbo in velikost naselja, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1201 - Politbarometer PB01/12, Slovenija [datoteka podatkov]

ID datoteke: PBSI1201_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 61
 • število enot: 982

Verzija: november 2013

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2012-01-15 982
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 2012-01-15 2012-01-15

qa KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 41
2 . 50
3 nekaj vmes 321
4 . 394
5 zelo sem srečen 172
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 20
2 . 46
3 nekaj vmes 320
4 . 435
5 zelo sem zadovoljen 154
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 161 Frekvenca
2012-01-15 982
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 2012-01-15 2012-01-15

qa KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 260 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 41
2 . 50
3 nekaj vmes 321
4 . 394
5 zelo sem srečen 172
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 359 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 20
2 . 46
3 nekaj vmes 320
4 . 435
5 zelo sem zadovoljen 154
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 OCENA DEMOKRACIJE

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 458 Frekvenca
1 zadovoljen 146
2 ni zadovoljen 789
3 ne vem, b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 OCENA MATERIALNIH RAZMER

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 557 Frekvenca
1 zadovoljen 622
2 ni zadovoljen 334
3 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1x VLADA V PRETEKLEM MANDATU ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 656 Frekvenca
1 zelo neuspešno 227
2 . 244
3 nekje vmes 373
4 . 108
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2x BORUT PAHORJ ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA VLADE?

Vrednost 755 Frekvenca
1 zelo neuspešno 110
2 . 165
3 nekje vmes 345
4 . 269
5 zelo uspešno 73
6 ne vem,b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3x DRŽAVNI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 854 Frekvenca
1 zelo neuspešno 203
2 . 327
3 nekje vmes 343
4 . 52
5 zelo uspešno 9
6 ne vem,b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4x DRŽAVNI SVET ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 953 Frekvenca
1 zelo neuspešno 215
2 . 258
3 nekje vmes 301
4 . 41
5 zelo uspešno 4
6 ne vem,b.o. 161
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9x PARLAMENTARNA OPOZICIJA V PRETEKLEM MANDATU ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE V PRETEKLEM MANDATU?

Vrednost 1052 Frekvenca
1 zelo neuspešno 316
2 . 258
3 nekje vmes 246
4 . 82
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 67
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5x DANILO TÜRK ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1151 Frekvenca
1 zelo neuspešno 145
2 . 111
3 nekje vmes 211
4 . 301
5 zelo uspešno 185
6 ne vem,b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 JANEZ JANŠA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VLADE JANEZU JANŠI?

Vrednost 1250 Frekvenca
1 najmanj zaupa 351
2 . 167
3 nekaj vmes 203
4 . 145
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NOVEMU DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1349 Frekvenca
1 najmanj zaupa 198
2 . 203
3 nekaj vmes 310
4 . 143
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem, b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2a BORUT PAHOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1448 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 150
3 nekaj vmes 348
4 . 308
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 DANILO TÜRK SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1547 Frekvenca
1 najmanj zaupa 147
2 . 119
3 nekaj vmes 212
4 . 296
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1646 Frekvenca
1 najmanj zaupa 198
2 . 299
3 nekaj vmes 373
4 . 51
5 najbolj zaupa 4
6 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SODIŠČEM?

Vrednost 1745 Frekvenca
1 najmanj zaupa 263
2 . 276
3 nekaj vmes 274
4 . 105
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLICIJI?

Vrednost 1844 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 182
3 nekaj vmes 336
4 . 261
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VOJSKI?

Vrednost 1943 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 76
3 nekaj vmes 292
4 . 320
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem, b.o. 138
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2042 Frekvenca
1 najmanj zaupa 337
2 . 220
3 nekaj vmes 258
4 . 108
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2141 Frekvenca
1 najmanj zaupa 196
2 . 248
3 nekaj vmes 329
4 . 150
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 ŠOLSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2240 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 87
3 nekaj vmes 390
4 . 377
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 ZDRAVSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2339 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 116
3 nekaj vmes 381
4 . 340
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2438 Frekvenca
1 najmanj zaupa 91
2 . 187
3 nekaj vmes 462
4 . 159
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NATU?

Vrednost 2537 Frekvenca
1 najmanj zaupa 139
2 . 167
3 nekaj vmes 352
4 . 156
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2636 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 190
3 nekaj vmes 354
4 . 200
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2735 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 185
3 nekaj vmes 382
4 . 276
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2834 Frekvenca
1 najmanj zaupa 82
2 . 229
3 nekaj vmes 466
4 . 114
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2933 Frekvenca
1 najmanj zaupa 83
2 . 166
3 nekaj vmes 370
4 . 260
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SINDIKATOM?

Vrednost 3032 Frekvenca
1 najmanj zaupa 163
2 . 282
3 nekaj vmes 328
4 . 146
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJ SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Vrednost 3131 Frekvenca
1 najmanj zaupa 125
2 . 186
3 nekaj vmes 291
4 . 225
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 3230 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 76
3 nekaj vmes 215
4 . 332
5 najbolj zaupa 234
6 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i40 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE REBUBLIKE SLOVENIJE ?

Vrednost 3329 Frekvenca
1 najmanj zaupa 145
2 . 198
3 nekaj vmes 338
4 . 157
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20c DECEMBRA 2011 JE VOLIL

DECEMBRA LANI SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Vrednost 3428 Frekvenca
1 DESUS 50
2 LDS 9
3 NSI 23
4 SDS 167
5 SLS 33
6 SNS 8
7 SD 121
8 ZARES 4
9 TRS 15
10 lista G.V. - Državljanska lista 73
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 172
12 drugo 16
0 ne vem, b.o. 147
99 ni volil 140
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w20b SEPTEMBRA 2008 JE VOLIL...

PRED TEM SO BILE REDNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR LETA 2008. ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 3527 Frekvenca
1 DESUS 25
2 LDS 20
3 NSI 9
4 SDS 176
5 SLS 18
6 SNS 20
7 SD 352
8 ZARES 15
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 215
99 ni volil 115
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w BI ŠEL NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3626 Frekvenca
1 da 682
2 ne 213
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 3725 Frekvenca
1 DESUS 25
2 LDS 5
3 NSI 18
4 SDS 158
5 SLS 24
6 SNS 4
7 SD 115
8 ZARES 1
9 TRS 13
10 lista G.V. - Državljanska lista 23
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 137
12 drugo 21
0 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 3824 Frekvenca
1 DESUS 11
2 LDS 1
3 NSI 3
4 SDS 24
5 SLS 13
6 SNS 1
7 SD 54
8 ZARES 0
9 TRS 3
10 lista G.V. - Državljanska lista 8
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 30
12 drugo 13
0 ne vem, b.o. 271
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

ld LEVO-DESNO

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3923 Frekvenca
1 prej levo 339
2 v sredino 285
3 prej desno 177
4 b.o. 176
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q962 PREDSEDNIK REPUBLIKEJANEZA JANŠE NI PREDLAGAL ZA MANDATARJA

PREDSEDNIK REPUBLIKE DANILO TÜRK JANEZA JANŠE NI PREDLAGAL ZA MANDATARJA, KER ZOPER NJEGA POTEKA SODNI POSTOPEK NA PODLAGI PRAVNOMOČNEGA OBTOŽNEGA PREDLOGA. ALI TO STALIŠČE PREDSEDNIKA REPUBLIKE ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 4022 Frekvenca
1 odobrava 583
2 ne odobrava 329
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q955 NOVI PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE BI MORAL POSTATI...

VOLITVE SO ZA NAMI. KAJ BI PO VAŠI OCENI BILO BOLJ PRIMERNO? DA NOVI PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE POSTANE...?

Vrednost 4121 Frekvenca
1 ZORAN JANKOVIĆ 359
2 JANEZ JANŠA 338
3 nobeden od njiju 222
4 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q956 POSLANCI PETIH STRANK SO IZVOLILI J. JANŠO ZA PREDSEDNIKA VL

POSLANCI ŠTIRIH DESNOSREDINSKIH STRANK IN DESUS SO V SOBOTO IZVOLILI JANEZA JANŠO ZA NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 4220 Frekvenca
1 da 427
2 ne 492
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q963 KOGA BI PODPRLI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

STRANKA SDS JE PRED DNEVI SKLENILA, DA BO NA LETOŠNJIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH NJEN KANDIDAT MILAN ZVER. PREDSEDNIK DANILO TÜRK PA JE PRED KRATKIM POVEDAL, DA RESNO RAZMIŠLJA O MOŽNOSTI PONOVNE KANDIDATURE. KOGA OD NJIJU BI VI PODPRLI?

Vrednost 4319 Frekvenca
1 danilo turk 496
2 milan zver 221
3 nobenega od njiju, drugega 152
4 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q957 ALI BI PODPRLI DRUŽINSKI ZAKONIK ALI NE?

OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO V SLOVENIJI V KRATKEM IMELI REFERENDUM O DRUŽINSKEM ZAKONIKU. ALI BI V PRIMERU REFERENDUMA ZAKON, KI GA JE ŽE LANI SPREJEL DRŽAVNI ZBOR, PODPRLI ALI NE?

Vrednost 4418 Frekvenca
1 bi podprl 386
2 ne bi podprl 306
3 ne bi se udeležil referenduma 81
4 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q958 KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O DRUŽINSKEM ZAKONIKU?

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH, KI JIH PRINAŠA DRUŽINSKI ZAKONIK?

Vrednost 4517 Frekvenca
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 236
2 ZADOSTNO 379
3 BOLJ SLABO SEM INFORMIRAN 275
4 NIČ NE VEM O TEM 79
5 b.o. 7
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q959 ALI BI SE V PRIMERU REFERENDUMA LE TEGA UDELEŽILI, ALI NE?

ALI BI SE V PRIMERU REFERENDUMA LE TEGA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 4616 Frekvenca
1 DA, ZAGOTOVO 449
2 DA, VERJETNO 168
3 VERJETNO NE 109
4 ZAGOTOVO NE 175
5 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q960 ALI JE VAŠA ODLOČITEV, GLEDE GLASOVANJA NA REFERENDUMU DOKON

ALI JE VAŠA ODLOČITEV, GLEDE GLASOVANJA NA REFERENDUMU DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE STALIŠČE ŠE SPREMENITE?

Vrednost 4715 Frekvenca
1 dokončna 618
2 ni dokončna 240
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q961 V ZADNJEM ČASU JE V SLOVENIJI VPRAŠANJE ISKANJA ZAPOSLITVE Z

V ZADNJEM ČASU JE V SLOVENIJI VPRAŠANJE ISKANJA ZAPOSLITVE ZELO PEREČE. VPRAŠANJ IN DILEM V ZVEZI S TEM JE VELIKO. ZANIMA NAS, KATERA JE PO VAŠEM MNENJU OSREDNJA INSTITUCIJA, KI SE PRI NAS UKVARJA S TEMI VPRAŠANJI?

Vrednost 4814 Frekvenca
1 ZRSZ (Zavod za zaposlovanje) 410
2 anketiranec navede katero drugo institucijo 127
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 7 22 93 55.597 16.617

Vrednosti spremenljivk od 22 do 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5012 Frekvenca
1 OSNOVNA 107
2 POKLICNA 145
3 SREDNJA 429
4 VIŠJA, VISOKA 294
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5111 Frekvenca
1 PODEŽELJE 375
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 326
3 VEČJE MESTO 124
4 LJ, MB 153
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5210 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 177
2 NEGOSPODARSTVO 158
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 482
7 ŠTUDENT, DIJAK 49
8 BREZPOSELN 55
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 539 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 46
2 DO NEKE MERE ME SKRBI 109
3 TO ME NE SKRBI 179
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 548 Frekvenca
1 sem veren 452
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 196
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

SPOL

Vrednost 557 Frekvenca
1 moški 336
2 ženska 646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 566 Frekvenca
Zakrita vrednost 982
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 0

regija Regija

Regija

Vrednost 575 Frekvenca
1 POMURSKA 65
2 PODRAVSKA 143
3 KOROŠKA 51
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 107
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 256
8 SPOD. POSAVSKA 33
9 DOLENJSKA 77
10 GORIŠKA 58
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Velikost naselja

Vrednost 584 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 312
2 500-4000 254
3 4000-50000 230
4 NAD 50000 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

STAROST

Vrednost 593 Frekvenca
30 ->30 98
45 31 - 45 153
60 46 - 60 314
99 61 -> 412
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 5

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

STR. PREFERENCE

Vrednost 602 Frekvenca
1 DESUS 36
2 LDS 6
3 NSI 21
4 SDS 182
5 SLS 37
6 SNS 5
7 SD 169
8 ZARES 1
9 TRS 16
10 Lista G.Viranta 31
11 lista Z.Jankovića 167
12 drugo stranko 34
0 ne vem, b.o. 271
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

wutez Poststratifikacijska utez

Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 0 0.213 5.314 1 0.951

Vrednosti spremenljivk od 0.2125541126 do 5.313852815

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1201 - Politbarometer PB01/12, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 01/2012 : januar 2012.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2013). Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1201. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1201_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si