Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1201_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1036 (C) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, podpora vladi, najprimernejši kandidat za predsednika države, referendum o družinskem zakoniku

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o družinskem zakoniku.

Methodology


Collection date: 30. januar 2012 - 1. februar 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, izobrazbo in velikost naselja, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1201 - Politbarometer PB01/12, Slovenija [datoteka podatkov]

File ID: PBSI1201_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 61
 • number of units: 982

Version: november 2013

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2012-01-15 982
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 2012-01-15 2012-01-15

qa KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 22 Frequency
1 sploh nisem srečen 41
2 . 50
3 nekaj vmes 321
4 . 394
5 zelo sem srečen 172
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 4

Valid range from 1 to 5

qb KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 31 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 20
2 . 46
3 nekaj vmes 320
4 . 435
5 zelo sem zadovoljen 154
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 7

Valid range from 1 to 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 161 Frequency
2012-01-15 982
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 2012-01-15 2012-01-15

qa KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 260 Frequency
1 sploh nisem srečen 41
2 . 50
3 nekaj vmes 321
4 . 394
5 zelo sem srečen 172
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 4

Valid range from 1 to 5

qb KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 359 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 20
2 . 46
3 nekaj vmes 320
4 . 435
5 zelo sem zadovoljen 154
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 7

Valid range from 1 to 5

q1 OCENA DEMOKRACIJE

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 458 Frequency
1 zadovoljen 146
2 ni zadovoljen 789
3 ne vem, b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 47

Valid range from 1 to 2

q2 OCENA MATERIALNIH RAZMER

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 557 Frequency
1 zadovoljen 622
2 ni zadovoljen 334
3 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 26

Valid range from 1 to 2

v1x VLADA V PRETEKLEM MANDATU ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 656 Frequency
1 zelo neuspešno 227
2 . 244
3 nekje vmes 373
4 . 108
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 18

Valid range from 1 to 5

v2x BORUT PAHORJ ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA VLADE?

Value 755 Frequency
1 zelo neuspešno 110
2 . 165
3 nekje vmes 345
4 . 269
5 zelo uspešno 73
6 ne vem,b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 20

Valid range from 1 to 5

v3x DRŽAVNI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 854 Frequency
1 zelo neuspešno 203
2 . 327
3 nekje vmes 343
4 . 52
5 zelo uspešno 9
6 ne vem,b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 48

Valid range from 1 to 5

v4x DRŽAVNI SVET ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 953 Frequency
1 zelo neuspešno 215
2 . 258
3 nekje vmes 301
4 . 41
5 zelo uspešno 4
6 ne vem,b.o. 161
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 163

Valid range from 1 to 5

v9x PARLAMENTARNA OPOZICIJA V PRETEKLEM MANDATU ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE V PRETEKLEM MANDATU?

Value 1052 Frequency
1 zelo neuspešno 316
2 . 258
3 nekje vmes 246
4 . 82
5 zelo uspešno 12
6 ne vem,b.o. 67
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 68

Valid range from 1 to 5

v5x DANILO TÜRK ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO DANES? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1151 Frequency
1 zelo neuspešno 145
2 . 111
3 nekje vmes 211
4 . 301
5 zelo uspešno 185
6 ne vem,b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 29

Valid range from 1 to 5

i2 JANEZ JANŠA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VLADE JANEZU JANŠI?

Value 1250 Frequency
1 najmanj zaupa 351
2 . 167
3 nekaj vmes 203
4 . 145
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 25

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NOVEMU DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1349 Frequency
1 najmanj zaupa 198
2 . 203
3 nekaj vmes 310
4 . 143
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem, b.o. 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 88

Valid range from 1 to 5

i2a BORUT PAHOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1448 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 150
3 nekaj vmes 348
4 . 308
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 21

Valid range from 1 to 5

i4 DANILO TÜRK SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1547 Frequency
1 najmanj zaupa 147
2 . 119
3 nekaj vmes 212
4 . 296
5 najbolj zaupa 186
6 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 22

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1646 Frequency
1 najmanj zaupa 198
2 . 299
3 nekaj vmes 373
4 . 51
5 najbolj zaupa 4
6 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 57

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SODIŠČEM?

Value 1745 Frequency
1 najmanj zaupa 263
2 . 276
3 nekaj vmes 274
4 . 105
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 47

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLICIJI?

Value 1844 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 182
3 nekaj vmes 336
4 . 261
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 35

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VOJSKI?

Value 1943 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 76
3 nekaj vmes 292
4 . 320
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem, b.o. 138
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 139

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2042 Frequency
1 najmanj zaupa 337
2 . 220
3 nekaj vmes 258
4 . 108
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 30

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

BANKI SLOVENIJE?

Value 2141 Frequency
1 najmanj zaupa 196
2 . 248
3 nekaj vmes 329
4 . 150
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 41

Valid range from 1 to 5

i13 ŠOLSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2240 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 87
3 nekaj vmes 390
4 . 377
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 44

Valid range from 1 to 5

i14 ZDRAVSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2339 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 116
3 nekaj vmes 381
4 . 340
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 13

Valid range from 1 to 5

i23 EU SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI UNIJI?

Value 2438 Frequency
1 najmanj zaupa 91
2 . 187
3 nekaj vmes 462
4 . 159
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 56

Valid range from 1 to 5

i21 NATO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NATU?

Value 2537 Frequency
1 najmanj zaupa 139
2 . 167
3 nekaj vmes 352
4 . 156
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 142

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2636 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 190
3 nekaj vmes 354
4 . 200
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 94

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2735 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 185
3 nekaj vmes 382
4 . 276
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 8

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2834 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 . 229
3 nekaj vmes 466
4 . 114
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 74

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2933 Frequency
1 najmanj zaupa 83
2 . 166
3 nekaj vmes 370
4 . 260
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 30

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SINDIKATOM?

Value 3032 Frequency
1 najmanj zaupa 163
2 . 282
3 nekaj vmes 328
4 . 146
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 44

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJ SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Value 3131 Frequency
1 najmanj zaupa 125
2 . 186
3 nekaj vmes 291
4 . 225
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 91

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 3230 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 76
3 nekaj vmes 215
4 . 332
5 najbolj zaupa 234
6 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 72

Valid range from 1 to 5

i40 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE REBUBLIKE SLOVENIJE ?

Value 3329 Frequency
1 najmanj zaupa 145
2 . 198
3 nekaj vmes 338
4 . 157
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 122

Valid range from 1 to 5

w20c DECEMBRA 2011 JE VOLIL

DECEMBRA LANI SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Value 3428 Frequency
1 DESUS 50
2 LDS 9
3 NSI 23
4 SDS 167
5 SLS 33
6 SNS 8
7 SD 121
8 ZARES 4
9 TRS 15
10 lista G.V. - Državljanska lista 73
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 172
12 drugo 16
0 ne vem, b.o. 147
99 ni volil 140
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 291

Valid range from 1 to 12

w20b SEPTEMBRA 2008 JE VOLIL...

PRED TEM SO BILE REDNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR LETA 2008. ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Value 3527 Frequency
1 DESUS 25
2 LDS 20
3 NSI 9
4 SDS 176
5 SLS 18
6 SNS 20
7 SD 352
8 ZARES 15
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 215
99 ni volil 115
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 334

Valid range from 1 to 9

w BI ŠEL NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3626 Frequency
1 da 682
2 ne 213
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 87

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 3725 Frequency
1 DESUS 25
2 LDS 5
3 NSI 18
4 SDS 158
5 SLS 24
6 SNS 4
7 SD 115
8 ZARES 1
9 TRS 13
10 lista G.V. - Državljanska lista 23
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 137
12 drugo 21
0 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 438

Valid range from 1 to 12

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 3824 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 1
3 NSI 3
4 SDS 24
5 SLS 13
6 SNS 1
7 SD 54
8 ZARES 0
9 TRS 3
10 lista G.V. - Državljanska lista 8
11 lista Z.J. - Pozitivna Slovenija 30
12 drugo 13
0 ne vem, b.o. 271
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 821

Valid range from 1 to 12

ld LEVO-DESNO

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3923 Frequency
1 prej levo 339
2 v sredino 285
3 prej desno 177
4 b.o. 176
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 181

Valid range from 1 to 3

q962 PREDSEDNIK REPUBLIKEJANEZA JANŠE NI PREDLAGAL ZA MANDATARJA

PREDSEDNIK REPUBLIKE DANILO TÜRK JANEZA JANŠE NI PREDLAGAL ZA MANDATARJA, KER ZOPER NJEGA POTEKA SODNI POSTOPEK NA PODLAGI PRAVNOMOČNEGA OBTOŽNEGA PREDLOGA. ALI TO STALIŠČE PREDSEDNIKA REPUBLIKE ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 4022 Frequency
1 odobrava 583
2 ne odobrava 329
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 70

Valid range from 1 to 2

q955 NOVI PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE BI MORAL POSTATI...

VOLITVE SO ZA NAMI. KAJ BI PO VAŠI OCENI BILO BOLJ PRIMERNO? DA NOVI PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE POSTANE...?

Value 4121 Frequency
1 ZORAN JANKOVIĆ 359
2 JANEZ JANŠA 338
3 nobeden od njiju 222
4 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 63

Valid range from 1 to 3

q956 POSLANCI PETIH STRANK SO IZVOLILI J. JANŠO ZA PREDSEDNIKA VL

POSLANCI ŠTIRIH DESNOSREDINSKIH STRANK IN DESUS SO V SOBOTO IZVOLILI JANEZA JANŠO ZA NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 4220 Frequency
1 da 427
2 ne 492
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 63

Valid range from 1 to 2

q963 KOGA BI PODPRLI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

STRANKA SDS JE PRED DNEVI SKLENILA, DA BO NA LETOŠNJIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH NJEN KANDIDAT MILAN ZVER. PREDSEDNIK DANILO TÜRK PA JE PRED KRATKIM POVEDAL, DA RESNO RAZMIŠLJA O MOŽNOSTI PONOVNE KANDIDATURE. KOGA OD NJIJU BI VI PODPRLI?

Value 4319 Frequency
1 danilo turk 496
2 milan zver 221
3 nobenega od njiju, drugega 152
4 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 113

Valid range from 1 to 3

q957 ALI BI PODPRLI DRUŽINSKI ZAKONIK ALI NE?

OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO V SLOVENIJI V KRATKEM IMELI REFERENDUM O DRUŽINSKEM ZAKONIKU. ALI BI V PRIMERU REFERENDUMA ZAKON, KI GA JE ŽE LANI SPREJEL DRŽAVNI ZBOR, PODPRLI ALI NE?

Value 4418 Frequency
1 bi podprl 386
2 ne bi podprl 306
3 ne bi se udeležil referenduma 81
4 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 209

Valid range from 1 to 3

q958 KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O DRUŽINSKEM ZAKONIKU?

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH, KI JIH PRINAŠA DRUŽINSKI ZAKONIK?

Value 4517 Frequency
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 236
2 ZADOSTNO 379
3 BOLJ SLABO SEM INFORMIRAN 275
4 NIČ NE VEM O TEM 79
5 b.o. 7
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 13

Valid range from 1 to 4

q959 ALI BI SE V PRIMERU REFERENDUMA LE TEGA UDELEŽILI, ALI NE?

ALI BI SE V PRIMERU REFERENDUMA LE TEGA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 4616 Frequency
1 DA, ZAGOTOVO 449
2 DA, VERJETNO 168
3 VERJETNO NE 109
4 ZAGOTOVO NE 175
5 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 81

Valid range from 1 to 4

q960 ALI JE VAŠA ODLOČITEV, GLEDE GLASOVANJA NA REFERENDUMU DOKON

ALI JE VAŠA ODLOČITEV, GLEDE GLASOVANJA NA REFERENDUMU DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE STALIŠČE ŠE SPREMENITE?

Value 4715 Frequency
1 dokončna 618
2 ni dokončna 240
3 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 124

Valid range from 1 to 2

q961 V ZADNJEM ČASU JE V SLOVENIJI VPRAŠANJE ISKANJA ZAPOSLITVE Z

V ZADNJEM ČASU JE V SLOVENIJI VPRAŠANJE ISKANJA ZAPOSLITVE ZELO PEREČE. VPRAŠANJ IN DILEM V ZVEZI S TEM JE VELIKO. ZANIMA NAS, KATERA JE PO VAŠEM MNENJU OSREDNJA INSTITUCIJA, KI SE PRI NAS UKVARJA S TEMI VPRAŠANJI?

Value 4814 Frequency
1 ZRSZ (Zavod za zaposlovanje) 410
2 anketiranec navede katero drugo institucijo 127
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 445

Valid range from 1 to 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 7 22 93 55.597 16.617

Valid range from 22 to 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5012 Frequency
1 OSNOVNA 107
2 POKLICNA 145
3 SREDNJA 429
4 VIŠJA, VISOKA 294
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 7

Valid range from 1 to 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 5111 Frequency
1 PODEŽELJE 375
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 326
3 VEČJE MESTO 124
4 LJ, MB 153
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 4

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5210 Frequency
1 GOSPODARSTVO 177
2 NEGOSPODARSTVO 158
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 482
7 ŠTUDENT, DIJAK 49
8 BREZPOSELN 55
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 2

Valid range from 1 to 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 539 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 46
2 DO NEKE MERE ME SKRBI 109
3 TO ME NE SKRBI 179
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 648

Valid range from 1 to 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 548 Frequency
1 sem veren 452
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 196
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 24

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

SPOL

Value 557 Frequency
1 moški 336
2 ženska 646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Kraj

Value 566 Frequency
Zakrita vrednost 982
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 0

regija Regija

Regija

Value 575 Frequency
1 POMURSKA 65
2 PODRAVSKA 143
3 KOROŠKA 51
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 107
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 256
8 SPOD. POSAVSKA 33
9 DOLENJSKA 77
10 GORIŠKA 58
11 OBALNO-KRAŠKA 50
12 KRAŠKA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 0

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Velikost naselja

Value 584 Frequency
0 miss 0
1 ->500 312
2 500-4000 254
3 4000-50000 230
4 NAD 50000 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

STAROST

Value 593 Frequency
30 ->30 98
45 31 - 45 153
60 46 - 60 314
99 61 -> 412
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 5

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

STR. PREFERENCE

Value 602 Frequency
1 DESUS 36
2 LDS 6
3 NSI 21
4 SDS 182
5 SLS 37
6 SNS 5
7 SD 169
8 ZARES 1
9 TRS 16
10 Lista G.Viranta 31
11 lista Z.Jankovića 167
12 drugo stranko 34
0 ne vem, b.o. 271
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 277

Valid range from 1 to 12

wutez Poststratifikacijska utez

Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 0 0.213 5.314 1 0.951

Valid range from 0.2125541126 to 5.313852815

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1201 - Politbarometer PB01/12, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 01/2012 : januar 2012.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2013). Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1201. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1201_V1

COBISS.SI
Publication date: 2013

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si