Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1404
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1404_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
Materialna blaginja
Neenakost


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se je ugotavljalo, kako prebivalci Slovenije doživljajo trenutne gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. Anketa se dotika tudi tematike sedanje vlade in ugotavlja, kolikšna je podpora trenutni vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Anketiranci so podali tudi svoje mnenje o referendumu o arhivih, evropskih volitvah in predlogih za rešitev trenutne politične situacije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. april 2014 - 17. april 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 22
 • število enot: 911

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 51
2 Podravska 130
3 Koroška 35
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 37
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Veliko slabše 234
2 Slabše 533
3 Približno enako 108
4 Bolje 32
5 Veliko bolje 2
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 122 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 221 Frekvenca
1 Pomurska 51
2 Podravska 130
3 Koroška 35
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 37
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Vrednost 320 Frekvenca
1 Veliko slabše 234
2 Slabše 533
3 Približno enako 108
4 Bolje 32
5 Veliko bolje 2
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez pet let živelo…?

q2 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez pet let živelo…?

Vrednost 419 Frekvenca
1 Veliko slabše 61
2 Slabše 295
3 Približno enako 240
4 Bolje 260
5 Veliko bolje 9
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

Vrednost 518 Frekvenca
1 Veliko slabše 89
2 Slabše 344
3 Približno enako 372
4 Bolje 91
5 Veliko bolje 13
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_1 Zadovoljstvo z VAŠIM materialnim standardom na splošno?

q4_1 Zadovoljstvo z VAŠIM materialnim standardom na splošno?

Vrednost 617 Frekvenca
1 1 63
2 2 147
3 3 455
4 4 193
5 5 50
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 716 Frekvenca
1 Da 222
2 Ne 627
3 Ne vem (anketar ne bere) 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 815 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 43
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 97
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 1
4 Pozitivna Slovenija– PS 44
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 29
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 25
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 25
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 1
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 2
11 Solidarnost 15
12 drugo (anketar ne bere) 37
13 ne vem (anketar ne bere) 202
14 nobene (anketar ne bere) 297
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 621 1 11 3.969 2.729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q7 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

q7 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

Vrednost 914 Frekvenca
1 Zagotovo da 242
2 Morda 172
3 Zagotovo ne 455
4 Ne vem (anketar ne bere) 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

q8 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

Vrednost 1013 Frekvenca
1 Glasoval bom ZA zakon o arhivih 176
2 Glasoval bom PROTI zakonu o arhivih 325
3 Ne vem (anketar ne bere) 410
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 410

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9_1 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

q9_1 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

Vrednost 1112 Frekvenca
1 zagotovo se ne bom udeležil 227
2 100
3 189
4 116
5 zagotovo se bom udeležil 258
6 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q10 Mnoge slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji… (obvezno prebrati vse)

q10 Mnoge slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

Vrednost 1211 Frekvenca
1 DESUS - Ivo Vajgl 42
2 DL - Senko Pličanič 18
3 LDS - Jelko Kacin 42
4 NSI in SLS - Lojze Peterle 99
5 PS - Jože Mencinger 40
6 SD – Igor Lukšič 51
7 SDS - Milan Zver 100
8 SNS – Zmago Jelinčič Plemeniti 55
9 SOLIDARNOST - Jože Pirjevc 17
10 Verjamem – Igor Šoltes 61
11 ZARES - Darja Radič 17
12 Združena levica - Luka Mesec 5
13 ne vem (anketar ne bere) 188
14 noben (anketar ne bere) 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q11 Ali se strinjate s tem, naj bo referendum o arhivih na isti dan kot volitve v Evropski parlament?

q11 Ali se strinjate s tem, naj bo referendum o arhivih na isti dan kot volitve v Evropski parlament?

Vrednost 1310 Frekvenca
1 Da 614
2 Ne 209
3 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Ali bi po vašem mnenju, zaradi razveljavitve nepremičninskega zakona s strani ustavnega sodišča, morala vlada Alenke Bratušek odstopiti?

q12 Ali bi po vašem mnenju, zaradi razveljavitve nepremičninskega zakona s strani ustavnega sodišča, morala vlada Alenke Bratušek odstopiti?

Vrednost 149 Frekvenca
1 Da 402
2 Ne 413
3 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Kaj bi bila po vašem mnenju v aktualni politični situaciji najboljša možnost?

q13 Kaj bi bila po vašem mnenju v aktualni politični situaciji najboljša možnost?

Vrednost 158 Frekvenca
1 Aktualna koalicija naj nadaljuje z delom 391
2 Predčasne volitve 383
3 Drugo, ne vem (anketar ne bere) 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Spol Spol?

Vrednost 167 Frekvenca
1 M 430
2 Ž 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 176 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 121
3 Srednja 358
4 Višja, visoka ali več 349
9 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Vrednost 185 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 164
2 od 500 - 1000 414
3 nad 1000 - 2000 200
4 nad 2000 EUR 19
5 nima dohodkov 75
9 b.o. (anketar ne bere) 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 194 Frekvenca
1924 1
1925 1
1928 2
1929 4
1930 1
1931 2
1932 3
1933 6
1934 5
1935 5
1936 9
1937 11
1938 7
1939 12
1940 5
1941 9
1942 7
1943 17
1944 10
1945 13
1946 23
1947 15
1948 13
1949 14
1950 11
1951 17
1952 29
1953 12
1954 23
1955 24
1956 11
1957 30
1958 15
1959 19
1960 16
1961 12
1962 20
1963 12
1964 12
1965 20
1966 11
1967 16
1968 9
1969 10
1970 11
1971 17
1972 9
1973 11
1974 14
1975 15
1976 12
1977 10
1978 23
1979 18
1980 26
1981 17
1982 20
1983 17
1984 8
1985 13
1986 14
1987 16
1988 19
1989 16
1990 16
1991 6
1992 16
1993 9
1994 10
1995 8
1996 3
9999 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 13 1924 1996 1964.757 17.193

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 1996

STAROST starost

Vrednost 203 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 13 18 90 49.243 17.193

Vrednosti spremenljivk od 18 do 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 212 Frekvenca
1 18-34 let 234
2 35-54 let 278
3 55 in več 386
-2 manjkajoča vrednost 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0 0.142 3.834 1 0.903

Vrednosti spremenljivk od 0.142346709802566 do 3.8339824120603

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1404 - Slovenski utrip, april 2014, Materialna blaginja in neenakost, Anketni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Materialna blaginja in neenakost«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1404. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1404_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si