Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1404
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1404_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, BLAGINJA, POLITIČNO STALIŠČE, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
Materialna blaginja
Neenakost


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji se je ugotavljalo, kako prebivalci Slovenije doživljajo trenutne gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi prinesla prihodnost. Anketa se dotika tudi tematike sedanje vlade in ugotavlja, kolikšna je podpora trenutni vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Anketiranci so podali tudi svoje mnenje o referendumu o arhivih, evropskih volitvah in predlogih za rešitev trenutne politične situacije.

Methodology


Collection date: 14. april 2014 - 17. april 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 22
 • number of units: 911

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 51
2 Podravska 130
3 Koroška 35
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 37
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 12

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Value 31 Frequency
1 Veliko slabše 234
2 Slabše 533
3 Približno enako 108
4 Bolje 32
5 Veliko bolje 2
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 2

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 122 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 335
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 221 Frequency
1 Pomurska 51
2 Podravska 130
3 Koroška 35
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 37
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 236
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 12

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

q1 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno DANES v primerjavi z življenjem izpred petih let živi…?

Value 320 Frequency
1 Veliko slabše 234
2 Slabše 533
3 Približno enako 108
4 Bolje 32
5 Veliko bolje 2
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 2

Valid range from 1 to 5

q2 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez pet let živelo…?

q2 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez pet let živelo…?

Value 419 Frequency
1 Veliko slabše 61
2 Slabše 295
3 Približno enako 240
4 Bolje 260
5 Veliko bolje 9
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 46

Valid range from 1 to 5

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred petih let? Ali živite…?

Value 518 Frequency
1 Veliko slabše 89
2 Slabše 344
3 Približno enako 372
4 Bolje 91
5 Veliko bolje 13
9 Ne vem, b.o.(anketar ne bere) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 2

Valid range from 1 to 5

q4_1 Zadovoljstvo z VAŠIM materialnim standardom na splošno?

q4_1 Zadovoljstvo z VAŠIM materialnim standardom na splošno?

Value 617 Frequency
1 1 63
2 2 147
3 3 455
4 4 193
5 5 50
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 3

Valid range from 1 to 5

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 716 Frequency
1 Da 222
2 Ne 627
3 Ne vem (anketar ne bere) 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 62

Valid range from 1 to 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 815 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 43
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 97
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 1
4 Pozitivna Slovenija– PS 44
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 29
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 25
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 25
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 1
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 2
11 Solidarnost 15
12 drugo (anketar ne bere) 37
13 ne vem (anketar ne bere) 202
14 nobene (anketar ne bere) 297
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 621 1 11 3.969 2.729

Valid range from 1 to 11

q7 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

q7 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

Value 914 Frequency
1 Zagotovo da 242
2 Morda 172
3 Zagotovo ne 455
4 Ne vem (anketar ne bere) 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 42

Valid range from 1 to 3

q8 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

q8 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

Value 1013 Frequency
1 Glasoval bom ZA zakon o arhivih 176
2 Glasoval bom PROTI zakonu o arhivih 325
3 Ne vem (anketar ne bere) 410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 410

Valid range from 1 to 2

q9_1 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

q9_1 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

Value 1112 Frequency
1 zagotovo se ne bom udeležil 227
2 100
3 189
4 116
5 zagotovo se bom udeležil 258
6 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 21

Valid range from 1 to 5

q10 Mnoge slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji… (obvezno prebrati vse)

q10 Mnoge slovenske stranke so že najavile svoje kandidate. Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

Value 1211 Frequency
1 DESUS - Ivo Vajgl 42
2 DL - Senko Pličanič 18
3 LDS - Jelko Kacin 42
4 NSI in SLS - Lojze Peterle 99
5 PS - Jože Mencinger 40
6 SD – Igor Lukšič 51
7 SDS - Milan Zver 100
8 SNS – Zmago Jelinčič Plemeniti 55
9 SOLIDARNOST - Jože Pirjevc 17
10 Verjamem – Igor Šoltes 61
11 ZARES - Darja Radič 17
12 Združena levica - Luka Mesec 5
13 ne vem (anketar ne bere) 188
14 noben (anketar ne bere) 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 364

Valid range from 1 to 12

q11 Ali se strinjate s tem, naj bo referendum o arhivih na isti dan kot volitve v Evropski parlament?

q11 Ali se strinjate s tem, naj bo referendum o arhivih na isti dan kot volitve v Evropski parlament?

Value 1310 Frequency
1 Da 614
2 Ne 209
3 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 88

Valid range from 1 to 2

q12 Ali bi po vašem mnenju, zaradi razveljavitve nepremičninskega zakona s strani ustavnega sodišča, morala vlada Alenke Bratušek odstopiti?

q12 Ali bi po vašem mnenju, zaradi razveljavitve nepremičninskega zakona s strani ustavnega sodišča, morala vlada Alenke Bratušek odstopiti?

Value 149 Frequency
1 Da 402
2 Ne 413
3 Ne vem, b.o. (anketar ne bere) 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 96

Valid range from 1 to 2

q13 Kaj bi bila po vašem mnenju v aktualni politični situaciji najboljša možnost?

q13 Kaj bi bila po vašem mnenju v aktualni politični situaciji najboljša možnost?

Value 158 Frequency
1 Aktualna koalicija naj nadaljuje z delom 391
2 Predčasne volitve 383
3 Drugo, ne vem (anketar ne bere) 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 137

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Spol Spol?

Value 167 Frequency
1 M 430
2 Ž 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 176 Frequency
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 121
3 Srednja 358
4 Višja, visoka ali več 349
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 3

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Value 185 Frequency
1 Pod 500 EUR 164
2 od 500 - 1000 414
3 nad 1000 - 2000 200
4 nad 2000 EUR 19
5 nima dohodkov 75
9 b.o. (anketar ne bere) 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 39

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 194 Frequency
1924 1
1925 1
1928 2
1929 4
1930 1
1931 2
1932 3
1933 6
1934 5
1935 5
1936 9
1937 11
1938 7
1939 12
1940 5
1941 9
1942 7
1943 17
1944 10
1945 13
1946 23
1947 15
1948 13
1949 14
1950 11
1951 17
1952 29
1953 12
1954 23
1955 24
1956 11
1957 30
1958 15
1959 19
1960 16
1961 12
1962 20
1963 12
1964 12
1965 20
1966 11
1967 16
1968 9
1969 10
1970 11
1971 17
1972 9
1973 11
1974 14
1975 15
1976 12
1977 10
1978 23
1979 18
1980 26
1981 17
1982 20
1983 17
1984 8
1985 13
1986 14
1987 16
1988 19
1989 16
1990 16
1991 6
1992 16
1993 9
1994 10
1995 8
1996 3
9999 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 13 1924 1996 1964.757 17.193

Valid range from 1924 to 1996

STAROST starost

Value 203 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 13 18 90 49.243 17.193

Valid range from 18 to 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 212 Frequency
1 18-34 let 234
2 35-54 let 278
3 55 in več 386
-2 manjkajoča vrednost 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 13

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0 0.142 3.834 1 0.903

Valid range from 0.142346709802566 to 3.8339824120603

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1404 - Slovenski utrip, april 2014, Materialna blaginja in neenakost, Anketni vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Materialna blaginja in neenakost«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1404. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1404_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si