ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.06.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies from series MIGR - Migracije

Study ID Title of the study
DIPOO15 Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015
ISTRAH15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra
ISTRAS15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra
JMOOSA10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija
JMOOSH10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška
JMOOSI10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Italija
JMOOSM10 Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska
MEMOP12 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si