Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS

Basic Study Information

ADP - IDNo: MOBZAP06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MOBZAP06_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kovačič, Matej
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2006)

Funding agency:

Zavod RS za zaposlovanje

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, iskanje zaposlitve, zaposlenost, zaposlitvene možnosti, zaposlitveni status, zaposlovanje, možnost zaposlitve v drugih članicah po vstopu v EU, stališče o zaposlovanju v tujini po končanem šolanju, Evropska Unija, znanje tujih jezikov, študij v tujini, življenje v tujini, zadovoljstvo z delom, mobilnost, ovire pri preselitvi v tujino, spodbude pri preselitvi v tujino, informiranost o možnostih dela v tujini, stališča glede preseljevanja, brezposelnost

Keywords ELSST:
ZAPOSLITEV V TUJINI, ZAPOSLITEV, DELOVNA MIGRACIJA, ISKANJE DELA, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, MOŽNOST ZAPOSLITVE

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve
Topic Classification CERIF
Demografija


Abstract:

S polnopravnim članstvom Slovenije v EU in postopnim odpravljanjem zakonskih in drugih ovir za zaposlovanje v deželah članicah EU po eni strani ter glede na vse bolj izrazite globalizacijske pritiske, ki delujejo na slovensko zaposlitveno tržišče, se kot realen problem in možnost na sistemski in individualni ravni postavlja vprašanje zaposlovanja delavk in delavcev Slovenije v drugih evropskih državah. V središču zanimanja raziskave so predvsem individualne, družinske, skupinske, znotraj sistemske situacije ter ovire in motivacije, ki lahko vplivajo na sprožanje ali zadrževanje migracij iz slovenskega zaposlitvenega okolja v zaposlitvena okolja drugih evropskih držav. Raziskava je skušala zajeti in ovrednotiti okoliščine, ki sprožajo oz. zadržujejo migracije in ki so povezane z: - generacijsko pripadnostjo posameznikov; - značilnostmi njihove socializacije; - njihovimi izobrazbenimi statusi; - njihovimi zaposlitvenimi statusi in položajem v nacionalnem zaposlitvenem tržišču; - njihovimi družinskimi statusi; - njihovimi individualnimi in družinskimi materialnimi razmerami; - njihovo vrednotno usmerjenostjo; - njihovo kulturno in jezikovno usposobljenostjo za prehod v nova zaposlitvena okolja ipd.

Methodology


Collection date: 14. - 20. februar 2006
Date of production: 2006-02
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MOBZAP06 - Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 130
 • number of units: 967

Variable list

VZOREC

Value 13 Frequency
1 osnovni vzorec 807
2 I. dodatek 92
3 II. dodatek 68
4 III. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 1 to 4

STR_REG str_reg

str_reg

Value 22 Frequency
Gorenjska 70
Goriška 48
Jugovzhodna Slovenij 101
Koroška 32
Notranjskokraška 21
Obalno-kraška 47
Osrednjeslovenska 261
Podravska 126
Pomurska 62
Savinjska 118
Spodnjeposavska 39
Zasavska 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 0

REGIJA Regija

Regija

Value 31 Frequency
1 POMURSKA 62
2 PODRAVSKA 126
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 70
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 261
8 SPOD. POSAVSKA 39
9 DOLENJSKA 101
10 GORIŠKA 48
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 21

Valid range from 1 to 12

VZOREC

Value 1130 Frequency
1 osnovni vzorec 807
2 I. dodatek 92
3 II. dodatek 68
4 III. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 1 to 4

STR_REG str_reg

str_reg

Value 2129 Frequency
Gorenjska 70
Goriška 48
Jugovzhodna Slovenij 101
Koroška 32
Notranjskokraška 21
Obalno-kraška 47
Osrednjeslovenska 261
Podravska 126
Pomurska 62
Savinjska 118
Spodnjeposavska 39
Zasavska 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 0

REGIJA Regija

Regija

Value 3128 Frequency
1 POMURSKA 62
2 PODRAVSKA 126
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 70
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 261
8 SPOD. POSAVSKA 39
9 DOLENJSKA 101
10 GORIŠKA 48
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 21

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Veln2

Value 4127 Frequency
1 ->500 328
2 500-4000 254
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 178
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 0 to 4

IZBOR1

Value 5126 Frequency
1 316
2 444
3 136
4 61
5 6
6 1
8 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 1 to 8

IZBOR2

Value 6125 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 384
2 odgovarjala bo 2. oseba 244
Sysmiss 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
628 339

Valid range from 1 to 2

V1 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KA

KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 7124 Frequency
1 zadovoljen 745
2 ni zadovoljen 203
3 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 19

Valid range from 1 to 3

V2 KAKO STE ZADOVOLJNI Z VAŠIMI STANOVANJSK

KAKO STE ZADOVOLJNI Z VAŠIMI STANOVANJSKIMI RAZMERAMI, ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI?

Value 8123 Frequency
1 zadovoljen 823
2 ni zadovoljen 135
3 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 9

Valid range from 1 to 3

V3A PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA O

PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA STVAR V VAŠEM ŽIVLJENJU SPLOH NI POMEMBNA, 5 PA, DA JE ZELO POMEMBNA. NAJPREJ, KAKO VAM JE V ŽIVLJENJU POMEMBNA DRUŽINA?

Value 9122 Frequency
1 sploh ni pomembna 1
2 . 5
3 nekje vmes 31
4 . 106
5 zelo pomembna 823
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 1

Valid range from 1 to 6

V3B PRIJATELJI IN ZNANCI

PRIJATELJI IN ZNANCI

Value 10121 Frequency
1 sploh ni pomembna 1
2 . 17
3 nekje vmes 124
4 . 345
5 zelo pomembna 479
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 1

Valid range from 1 to 6

V3C PROSTI ČAS

PROSTI ČAS

Value 11120 Frequency
1 sploh ni pomembna 6
2 . 19
3 nekje vmes 151
4 . 414
5 zelo pomembna 375
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 2

Valid range from 1 to 6

V3D POLITIKA

POLITIKA

Value 12119 Frequency
1 sploh ni pomembna 362
2 . 316
3 nekje vmes 229
4 . 50
5 zelo pomembna 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 1

Valid range from 1 to 6

V3E DELO

DELO

Value 13118 Frequency
1 sploh ni pomembna 10
2 . 9
3 nekje vmes 149
4 . 452
5 zelo pomembna 347
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 1 to 6

V3F VERA

VERA

Value 14117 Frequency
1 sploh ni pomembna 217
2 . 206
3 nekje vmes 271
4 . 154
5 zelo pomembna 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 1 to 6

V4A KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDN

KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLITE NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? ZOPET OCENITE Z LESTVICO, KJER 1 POMENI, DA TO ZA VAS SPLOH NI POMEMBNO, 5, DA JE TO ZELO POMENBNO, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO POMEMBNA JE ZA VAS VARNOST ZAPOSLITVE?

Value 15116 Frequency
1 sploh ni pomembna 5
2 . 20
3 nekje vmes 90
4 . 302
5 zelo pomembna 546
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 4

Valid range from 1 to 6

V4B DOBER ZASLUŽEK

DOBER ZASLUŽEK

Value 16115 Frequency
1 sploh ni pomembna 3
2 . 12
3 nekje vmes 119
4 . 415
5 zelo pomembna 415
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 3

Valid range from 1 to 6

V4C MOŽNOSTI ZA NAPREDOVANJE

MOŽNOSTI ZA NAPREDOVANJE

Value 17114 Frequency
1 sploh ni pomembna 13
2 . 13
3 nekje vmes 135
4 . 411
5 zelo pomembna 393
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 2

Valid range from 1 to 6

V4D ZANIMIVO DELO

ZANIMIVO DELO

Value 18113 Frequency
1 sploh ni pomembna 1
2 . 3
3 nekje vmes 41
4 . 282
5 zelo pomembna 636
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 4

Valid range from 1 to 6

V4E SAMOSTOJNOST PRI SVOJEM DELU

SAMOSTOJNOST PRI SVOJEM DELU

Value 19112 Frequency
1 sploh ni pomembna 3
2 . 2
3 nekje vmes 90
4 . 354
5 zelo pomembna 516
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 2

Valid range from 1 to 6

V4F DA PRI SVOJEM DELU LAHKO POMAGAŠ DRUGIM

DA PRI SVOJEM DELU LAHKO POMAGAŠ DRUGIM

Value 20111 Frequency
1 sploh ni pomembna 6
2 . 18
3 nekje vmes 129
4 . 331
5 zelo pomembna 481
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 2

Valid range from 1 to 6

V4G DA SI LAHKO SAM RAZPOREDIŠ DELO V DNEVU

DA SI LAHKO SAM RAZPOREDIŠ DELO V DNEVU IN TEDNU

Value 21110 Frequency
1 sploh ni pomembna 10
2 . 18
3 nekje vmes 166
4 . 302
5 zelo pomembna 467
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 4

Valid range from 1 to 6

V4H DA SE LAHKO DRUŽIŠ, POGOVARJAŠ S SODELAV

DA SE LAHKO DRUŽIŠ, POGOVARJAŠ S SODELAVCI

Value 22109 Frequency
1 sploh ni pomembna 7
2 . 24
3 nekje vmes 150
4 . 300
5 zelo pomembna 483
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 3

Valid range from 1 to 6

V4I DA TI DELO NUDI MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJ

DA TI DELO NUDI MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE

Value 23108 Frequency
1 sploh ni pomembna 8
2 . 14
3 nekje vmes 100
4 . 322
5 zelo pomembna 521
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 2

Valid range from 1 to 6

V4J DA JE ZAPOSLITEV BLIZU DOMA

DA JE ZAPOSLITEV BLIZU DOMA

Value 24107 Frequency
1 sploh ni pomembna 29
2 . 55
3 nekje vmes 295
4 . 259
5 zelo pomembna 326
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 3

Valid range from 1 to 6

V4K DA DELO NE TRAJA VEČ KOT 8 UR DNEVNO

DA DELO NE TRAJA VEČ KOT 8 UR DNEVNO

Value 25106 Frequency
1 sploh ni pomembna 34
2 . 74
3 nekje vmes 238
4 . 198
5 zelo pomembna 418
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 5

Valid range from 1 to 6

ZAP ALI STE IN KJE STE ZAPOSLENI?

ALI STE IN KJE STE ZAPOSLENI?

Value 26105 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 335
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 257
3 SAMOZAPOSLEN 51
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 4
6 UPOKOJENEC 5
7 ŠTUDENT, DIJAK 209
8 BREZPOSELN 93
9 DRUGO... 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 1 to 9

V5 ALI IMATE ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS, Z

ALI IMATE ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS, ZA DOLOČEN ČAS ALI OPRAVLJATE KAKO DRUGO OBLIKO DELA ZA PLAČILO?

Value 27104 Frequency
1 zaposlitev za nedoločen čas 497
2 zaposlitev za določen čas 136
3 druge oblike (dopolnilno delo, po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi, preko javnih del, na črno) 168
4 nimam zaposlitve za plačilo 160
5 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 6

Valid range from 1 to 5

V6 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 28103 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 72
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 198
3 NE, TO ME NE SKRBI 322
0 375
4 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
592 375

Valid range from 1 to 4

V7 ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI?

ALI STE BILI KDAJ ZAPOSLENI?

Value 29102 Frequency
1 da 118
2 ne 204
0 643
3 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 645

Valid range from 1 to 3

V8 KOLIKO ČASA STE BREZPOSELNI? POVEJTE PRO

KOLIKO ČASA STE BREZPOSELNI? POVEJTE PROSIM V MESECIH. (za anketarje - 1 leto - 12 mesecev, 2,5 let - 30 mesecev, 3 leta - 36 mesecev, 4 leta - 48 mesecev, 5 let - 60 mesecev)

Value 30101 Frequency
1 3
2 5
3 2
4 2
6 8
7 1
8 5
9 1
10 1
11 1
12 7
16 1
18 4
24 7
30 4
31 1
36 3
48 3
53 1
60 2
72 1
84 1
96 1
120 5
188 1
0 preskok (zap <> 8)&(v7 <> 1) 184
999 b.o. 712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 896 1 188 29.69 37.646

Valid range from 0 to 999

V9 KOLIKO LET DELOVNE DOBE IMATE?

KOLIKO LET DELOVNE DOBE IMATE?

Value 31100 Frequency
0 213
1 69
2 40
3 29
4 29
5 34
6 23
7 24
8 25
9 14
10 68
11 15
12 29
13 13
14 17
15 32
16 30
17 12
18 22
19 11
20 78
21 16
22 21
23 17
24 13
25 23
26 9
27 8
28 3
29 3
30 10
31 4
32 4
34 1
200 1
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 8 0 34 9.766 8.965

Valid range from 0 to 999

V10 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJO SEDANJO SLUŽ

KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJO SEDANJO SLUŽBO, ZAPOSLITVIJO?

Value 3299 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 32
2 PRECEJ NEZADOVOLJEN 25
3 NITI ZADOVOLJEN, NITI NEZADOVOLJEN 145
4 PRECEJ ZADOVOLJEN 266
5 ZELO ZADOVOLJEN 172
0 324
6 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 327

Valid range from 1 to 6

V11 KAKO TEŽKO OZ. LAHKO BI VAM BILO NAJTI N

KAKO TEŽKO OZ. LAHKO BI VAM BILO NAJTI NOVO DELO, ZAPOSLITEV, KI BI BILA VSAJ TAKO DOBRA KOT SEDANJA?

Value 3398 Frequency
1 ZELO LAHKO 35
2 DOKAJ LAHKO 83
3 NITI LAHKO, NITI TEŽKO 155
4 DOKAJ TEŽKO 204
5 ZELO TEŽKO 155
0 324
6 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 335

Valid range from 1 to 6

V12 NA SPLOŠNO, KAKO VERJETNO JE, DA BOSTE V

NA SPLOŠNO, KAKO VERJETNO JE, DA BOSTE V OBDOBJU NASLEDNJIH 12 MESECEV SKUŠALI POISKATI ZAPOSLITEV V DRUGEM PODJETJU, USTANOVI?

Value 3497 Frequency
1 ZELO MALO VERJETNO 398
2 NE PREVEČ VERJETNO 114
3 VERJETNO 69
4 ZELO VERJETNO 52
0 324
5 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 334

Valid range from 1 to 5

V13 KATERI JE BIL POGLAVITNI RAZLOG, DA JE V

KATERI JE BIL POGLAVITNI RAZLOG, DA JE VAŠA ZAPOSLITEV PRENEHALA? (anketar ne beri, šifriraj!!!!!!)

Value 3596 Frequency
1 postal sem (trajno) nesposoben za delo 9
2 moje delovno mesto je bilo ukinjeno 18
3 bil sem odpuščen 4
4 moja pogodba o zaposlitvi se je iztekla 19
5 družinske obveznosti 13
6 predčasna upokojitev 2
7 drugo 49
0 204
8 ne vem, b.o. 649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 853

Valid range from 1 to 8

V14 ALI TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV?

ALI TRENUTNO IŠČETE ZAPOSLITEV?

Value 3695 Frequency
1 da 109
2 ne 207
0 643
3 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 651

Valid range from 1 to 3

V15 KAKO VERJETNO SE VAM ZDI, DA BOSTE V NAS

KAKO VERJETNO SE VAM ZDI, DA BOSTE V NASLEDNJIH 6 MESECIH NAŠLI ZAPOSLITEV?

Value 3794 Frequency
1 ZELO MALO VERJETNO 79
2 NE PREVEČ VERJETNO 36
3 VERJETNO 58
4 ZELO VERJETNO 44
0 643
5 ne išče, ne bo iskal zaposlitve 93
6 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 750

Valid range from 1 to 6

V16 ALI STE BILI NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE S

ALI STE BILI NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO ISKANJA DELA V EU?

Value 3893 Frequency
1 da 32
2 ne 60
0 874
3 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 875

Valid range from 1 to 3

V17 ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI O PRESELITVI

ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI O PRESELITVI V TUJINO?

Value 3992 Frequency
1 da 366
2 ne 600
3 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 1

Valid range from 1 to 3

V18 ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V OD

ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V ODDALJENEM KRAJU, DO KAM BI SE BILI PRIPRAVLJENI VOZITI? (en možni odgovor!!!)

Value 4091 Frequency
1 V BLIŽNJI VEČJI KRAJ 468
2 NA DRUG KONEC SLOVENIJE 140
3 IZVEN MEJA SLOVENIJE, V TUJINO 272
4 ne bi se bil pripravljen voziti 73
5 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 87

Valid range from 1 to 5

V19A ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI SE ZA

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI SE ZA KRAJŠE ALI DALJŠE OBDOBJE V KAK DRUG KRAJ V SLOVENIJI, ČE BI VAM TAM BILA PONUJENA PRIMERNA ZAPOSLITEV?

Value 4190 Frequency
1 ZAGOTOVO DA 273
2 VERJETNO DA 292
3 VERJETNO NE 202
4 ZAGOTOVO NE 187
5 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 13

Valid range from 1 to 5

V19B ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI SE ZA

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI SE ZA KRAJŠE ALI DALJŠE OBDOBJE V TUJINO, ČE BI VAM TAM BILA PONUJENA PRIMERNA ZAPOSLITEV?

Value 4289 Frequency
1 ZAGOTOVO DA 236
2 VERJETNO DA 242
3 VERJETNO NE 195
4 ZAGOTOVO NE 278
5 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 16

Valid range from 1 to 5

V20 ZA KOLIKO ČASA BI SE BILI PRIPRAVLJENI P

ZA KOLIKO ČASA BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V TUJINO?

Value 4388 Frequency
1 DO POL LETA 178
2 OD POL DO ENEGA LETA 133
3 OD 1 DO 3 LET 125
4 DO 5 LET 101
5 DLJE KOT 5 LET, STALNO 163
6 ne bi se sploh preselil 220
7 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 267

Valid range from 1 to 7

V211 ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TU

ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TUJINI, KAM BI SE BILI ŠE PRIPRAVLJENI PRESELITI? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 4487 Frequency
1 V DRŽAVE ZAHODNE EVROPE (STARE ČLANICE EU) 578
2 V DRŽAVE VZHODNE EVROPE IN V NOVE ČLANICE EU 59
3 V DRŽAVE NEKDANJE JUGOSLAVIJE 34
4 NA DRUGE KONTINENTE 115
5 ne bi se bil pripravljen preseliti 144
6 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 181

Valid range from 1 to 6

V212 ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TU

ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TUJINI, KAM BI SE BILI ŠE PRIPRAVLJENI PRESELITI? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 4586 Frequency
1 V DRŽAVE ZAHODNE EVROPE (STARE ČLANICE EU) 33
2 V DRŽAVE VZHODNE EVROPE IN V NOVE ČLANICE EU 174
3 V DRŽAVE NEKDANJE JUGOSLAVIJE 40
4 NA DRUGE KONTINENTE 85
5 ne bi se bil pripravljen preseliti 0
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
332 635

Valid range from 1 to 6

V213 ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TU

ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TUJINI, KAM BI SE BILI ŠE PRIPRAVLJENI PRESELITI? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 4685 Frequency
1 V DRŽAVE ZAHODNE EVROPE (STARE ČLANICE EU) 6
2 V DRŽAVE VZHODNE EVROPE IN V NOVE ČLANICE EU 16
3 V DRŽAVE NEKDANJE JUGOSLAVIJE 93
4 NA DRUGE KONTINENTE 40
5 ne bi se bil pripravljen preseliti 0
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 812

Valid range from 1 to 6

V214 ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TU

ČE BI IMELI DOBRO PONUDBO ZA SLUŽBO V TUJINI, KAM BI SE BILI ŠE PRIPRAVLJENI PRESELITI? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 4784 Frequency
1 V DRŽAVE ZAHODNE EVROPE (STARE ČLANICE EU) 5
2 V DRŽAVE VZHODNE EVROPE IN V NOVE ČLANICE EU 1
3 V DRŽAVE NEKDANJE JUGOSLAVIJE 4
4 NA DRUGE KONTINENTE 69
5 ne bi se bil pripravljen preseliti 0
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 888

Valid range from 1 to 6

V21A V KATERO DRŽAVO V EVROPSKI GOSPODARSKI S

V KATERO DRŽAVO V EVROPSKI GOSPODARSKI SKUPNOSTI BI SE NAJRAJE PRESELILI? (anketar: pazi, so trije stolpci!!!!!)

Value 4883 Frequency
1 Avstrija 110
2 Belgija 14
3 Ciper 0
4 Češka 4
5 Danska 10
6 Estonija 0
7 Finska 3
8 Francija 56
9 Grčija 1
10 Irska 12
11 Islandija 1
12 Italija 56
13 Latvija 0
14 Lihtenštajn 1
15 Litva 0
16 Luksemburg 9
17 Madžarska 1
18 Malta 0
19 Nemčija 153
20 Nizozemska 36
21 Norveška 11
22 Portugalska 4
23 Poljska 2
24 Slovaška 1
25 Španija 27
26 Švedska 25
27 Švica 60
28 Velika Britanija 72
29 drugo 7
30 ne bi se preselil 120
31 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 291

Valid range from 1 to 31

V22 ALI STE ŽE KDAJ DELALI V TUJINI?

ALI STE ŽE KDAJ DELALI V TUJINI?

Value 4982 Frequency
1 NE, ŠE NIKOLI 720
2 NE, VENDAR RAZMIŠLJAM O TEM 95
3 DA, VENDAR NE VEČ KOT ENO LETO 107
4 DA, VEČ KOT ENO LETO 42
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 3

Valid range from 1 to 5

V23A ALI IMATE KAKŠNE SORODNIKE ALI PRIJATELJ

ALI IMATE KAKŠNE SORODNIKE ALI PRIJATELJE V TUJINI?

Value 5081 Frequency
1 da 713
2 ne 251
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 3

Valid range from 1 to 3

V23B1 ALI OSEBNO POZNATE KOGA, KI SE JE KADARK

ALI OSEBNO POZNATE KOGA, KI SE JE KADARKOLI PRESELIL ZARADI DELA V TUJINO? KOGA? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 5180 Frequency
1 da, starši 26
2 da, bližnji sorodniki 232
3 da, prijatelji in znanci 427
4 ne 275
5 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 7

Valid range from 1 to 5

V23B2 ALI OSEBNO POZNATE KOGA, KI SE JE KADARK

ALI OSEBNO POZNATE KOGA, KI SE JE KADARKOLI PRESELIL ZARADI DELA V TUJINO? KOGA? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 5279 Frequency
1 da, starši 4
2 da, bližnji sorodniki 40
3 da, prijatelji in znanci 51
4 ne 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 872

Valid range from 1 to 5

V23B3 ALI OSEBNO POZNATE KOGA, KI SE JE KADARK

ALI OSEBNO POZNATE KOGA, KI SE JE KADARKOLI PRESELIL ZARADI DELA V TUJINO? KOGA? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 5378 Frequency
1 da, starši 4
2 da, bližnji sorodniki 0
3 da, prijatelji in znanci 6
4 ne 0
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 957

Valid range from 1 to 5

V24A PRI RAZMIŠLJANJU ZA PRESELITEV V TUJINO

PRI RAZMIŠLJANJU ZA PRESELITEV V TUJINO NAS LAHKO OVIRAJO RAZLIČNI RAZLOGI. POVEJTE NAM, KAKO BI VAS NASLEDNJI RAZLOGI OSEBNO LAHKO OVIRALI PRI ODLOČANJU O PRESELITVI V TUJINO. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER OCENA 1 POMENI, DA VAS RAZLOG SPLOH NE BI OVIRAL, 5 PA, DA BI VAS NAVEDEN RAZLOG MOČNO OVIRAL PRI ODLOČITVI O PRESELITVI V TUJINO. PRVI RAZLOG: NEODRASLI OZ. NESAMOSTOJNI OTROCI

Value 5477 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 123
2 . 35
3 nekje vmes 116
4 . 112
5 to bi me močno oviralo 550
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 31

Valid range from 1 to 8

V24B LOČENOST OD PARTNERJA

LOČENOST OD PARTNERJA

Value 5576 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 83
2 . 27
3 nekje vmes 163
4 . 217
5 to bi me močno oviralo 450
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 27

Valid range from 1 to 8

V24C DRUŽINSKA SITUACIJA

DRUŽINSKA SITUACIJA

Value 5675 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 63
2 . 35
3 nekje vmes 190
4 . 241
5 to bi me močno oviralo 408
6 se ne nanaša 1
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 17
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 30

Valid range from 1 to 8

V24D NAVEZANOST NA PRIJATELJE

NAVEZANOST NA PRIJATELJE

Value 5774 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 114
2 . 133
3 nekje vmes 385
4 . 209
5 to bi me močno oviralo 104
6 se ne nanaša 1
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 14
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 22

Valid range from 1 to 8

V24E STROŠKI SELITVE IN BIVANJA V TUJINI

STROŠKI SELITVE IN BIVANJA V TUJINI

Value 5873 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 123
2 . 138
3 nekje vmes 353
4 . 180
5 to bi me močno oviralo 141
6 se ne nanaša 1
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 32

Valid range from 1 to 8

V24F NEPOZNAVANJE TUJEGA JEZIKA

NEPOZNAVANJE TUJEGA JEZIKA

Value 5972 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 203
2 . 168
3 nekje vmes 281
4 . 126
5 to bi me močno oviralo 163
6 se ne nanaša 2
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 26

Valid range from 1 to 8

V24G POSTOPKI PRI PRIZNAVANJU IZOBRAZBE (nost

POSTOPKI PRI PRIZNAVANJU IZOBRAZBE (nostrifikacija diplome ...)

Value 6071 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 119
2 . 132
3 nekje vmes 360
4 . 183
5 to bi me močno oviralo 113
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 60

Valid range from 1 to 8

V24H POSTOPKI PRI PRIDOBIVANJU DELOVNEGA, BIV

POSTOPKI PRI PRIDOBIVANJU DELOVNEGA, BIVALNEGA DOVOLJENJA

Value 6170 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 102
2 . 150
3 nekje vmes 330
4 . 196
5 to bi me močno oviralo 128
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 17
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 61

Valid range from 1 to 8

V24I PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O DELU IN BIVANJ

PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O DELU IN BIVANJU V TUJINI

Value 6269 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 146
2 . 192
3 nekje vmes 354
4 . 159
5 to bi me močno oviralo 81
6 se ne nanaša 1
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 35

Valid range from 1 to 8

V24J UREDITEV ZDRAVSTVENEGA IN POKOJNINSKEGA

UREDITEV ZDRAVSTVENEGA IN POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA V TUJINI

Value 6368 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 128
2 . 166
3 nekje vmes 284
4 . 172
5 to bi me močno oviralo 153
6 se ne nanaša 4
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 64

Valid range from 1 to 8

V24K UREJENO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI (NPR. REŠE

UREJENO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI (NPR. REŠEN STANOVANJSKI PROBLEM, STALNA ZAPOSLITEV, ...)

Value 6467 Frequency
1 to me sploh ne bi oviralo 125
2 . 78
3 nekje vmes 232
4 . 227
5 to bi me močno oviralo 276
6 se ne nanaša 1
7 v nobenem primeru se ne bi selil! 16
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 29

Valid range from 1 to 8

V25A PRI ODLOČANJU O ODHODU V TUJINO POVEJTE,

PRI ODLOČANJU O ODHODU V TUJINO POVEJTE, KAKO POMEMBNE SE VAM ZDIJO NASLEDNJE SPODBUDE ZA ODLOČITEV. PROSIMO OCENITE NA LESTVICI, KJER POMENI 1-SPODBUDA SPLOH NI POMEMBNA, 5 - SPODBUDA JE ZELO POMEMBNA: IZKUŠNJE PRIJATELJEV IN ZNANCEV, KI SO ŽE DELALI V TUJINI

Value 6566 Frequency
1 sploh ni pomembna 74
2 . 54
3 nekje vmes 242
4 . 294
5 zelo pomembna 266
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 37

Valid range from 1 to 6

V25B ŽELJA DELODAJALCA, DA GREM V TUJINO

ŽELJA DELODAJALCA, DA GREM V TUJINO

Value 6665 Frequency
1 sploh ni pomembna 120
2 . 107
3 nekje vmes 356
4 . 237
5 zelo pomembna 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 29

Valid range from 1 to 6

V25C PONUDBA ZA ZAPOSLITEV V TUJINI.

PONUDBA ZA ZAPOSLITEV V TUJINI.

Value 6764 Frequency
1 sploh ni pomembna 77
2 . 40
3 nekje vmes 249
4 . 339
5 zelo pomembna 235
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 27

Valid range from 1 to 6

V25D PARTNER ALI DRUŽINA V TUJINI.

PARTNER ALI DRUŽINA V TUJINI.

Value 6863 Frequency
1 sploh ni pomembna 58
2 . 17
3 nekje vmes 94
4 . 219
5 zelo pomembna 548
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 31

Valid range from 1 to 6

V25E PREDHODNE IZKUŠNJE Z BIVANJEM V TUJINI.

PREDHODNE IZKUŠNJE Z BIVANJEM V TUJINI.

Value 6962 Frequency
1 sploh ni pomembna 134
2 . 84
3 nekje vmes 255
4 . 252
5 zelo pomembna 188
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 54

Valid range from 1 to 6

V25F MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE.

MOŽNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE.

Value 7061 Frequency
1 sploh ni pomembna 54
2 . 40
3 nekje vmes 256
4 . 325
5 zelo pomembna 265
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 27

Valid range from 1 to 6

V26A KAKO MOČNO SE STRINJATE ALI NE S SPODNJI

KAKO MOČNO SE STRINJATE ALI NE S SPODNJIMI TRDITVAMI, KI SE NAVEZUJEJO NA VAŠO POTENCIALNO SELITEV V TUJINO. OCENITE NA LESTVICI KJER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJATE S TRDITVIJO, 5 PA, DA SE S TRDITVIJO MOČNO STRINJATE NAJPREJ OCENITE PRVO TRDITEV: V TUJINI BI IMEL SLABŠE MOŽNOSTI ZA NAPREDOVANJE

Value 7160 Frequency
1 sploh se ne strinjam 279
2 . 155
3 nekje vmes 277
4 . 121
5 zelo se strinjam 89
6 se ne nanaša 5
7 v nobenem primeru se ne bi selil 8
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 46

Valid range from 1 to 8

V26B ZAPOSLITEV V TUJINI SE MI ZDI ZANIMIVA I

ZAPOSLITEV V TUJINI SE MI ZDI ZANIMIVA IZKUŠNJA.

Value 7259 Frequency
1 sploh se ne strinjam 55
2 . 41
3 nekje vmes 152
4 . 323
5 zelo se strinjam 372
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 8
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 24

Valid range from 1 to 8

V26C POČUTIM SE PRESTAREGA ZA SELITEV.

POČUTIM SE PRESTAREGA ZA SELITEV.

Value 7358 Frequency
1 sploh se ne strinjam 471
2 . 126
3 nekje vmes 169
4 . 81
5 zelo se strinjam 96
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 8
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 24

Valid range from 1 to 8

V26D ZARADI DELA V TUJINI PRIČAKUJEM IZBOLJŠA

ZARADI DELA V TUJINI PRIČAKUJEM IZBOLJŠANJE MATERIALNIH RAZMER.

Value 7457 Frequency
1 sploh se ne strinjam 64
2 . 63
3 nekje vmes 244
4 . 273
5 zelo se strinjam 294
6 se ne nanaša 2
7 v nobenem primeru se ne bi selil 11
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 29

Valid range from 1 to 8

V26E NERAD TVEGAM.

NERAD TVEGAM.

Value 7556 Frequency
1 sploh se ne strinjam 166
2 . 141
3 nekje vmes 301
4 . 141
5 zelo se strinjam 195
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 8
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 23

Valid range from 1 to 8

V26F ZANIMA ME NOVA DRŽAVA IN NOVA KULTURA.

ZANIMA ME NOVA DRŽAVA IN NOVA KULTURA.

Value 7655 Frequency
1 sploh se ne strinjam 99
2 . 78
3 nekje vmes 209
4 . 261
5 zelo se strinjam 294
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 10
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 26

Valid range from 1 to 8

V26G NAJRAJE ŽIVIM V SLOVENIJI.

NAJRAJE ŽIVIM V SLOVENIJI.

Value 7754 Frequency
1 sploh se ne strinjam 55
2 . 79
3 nekje vmes 209
4 . 162
5 zelo se strinjam 440
6 se ne nanaša 2
7 v nobenem primeru se ne bi selil 10
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 2
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 22

Valid range from 1 to 8

V26H V TUJINI BI PRIDOBIL NOVE DELOVNE IN STR

V TUJINI BI PRIDOBIL NOVE DELOVNE IN STROKOVNE IZKUŠNJE.

Value 7853 Frequency
1 sploh se ne strinjam 31
2 . 31
3 nekje vmes 173
4 . 355
5 zelo se strinjam 348
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 9
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 29

Valid range from 1 to 8

V26I NIKOLI SE NISEM RAD SELIL.

NIKOLI SE NISEM RAD SELIL.

Value 7952 Frequency
1 sploh se ne strinjam 184
2 . 192
3 nekje vmes 210
4 . 129
5 zelo se strinjam 225
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 9
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 27

Valid range from 1 to 8

V26J PO VRNITVI IZ TUJINE, BI LAHKO DOBIL BOL

PO VRNITVI IZ TUJINE, BI LAHKO DOBIL BOLJŠO ZAPOSLITEV.

Value 8051 Frequency
1 sploh se ne strinjam 116
2 . 116
3 nekje vmes 277
4 . 229
5 zelo se strinjam 186
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 9
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 43

Valid range from 1 to 8

V26K S SELITVIJO V TUJINO NE BI NIČESAR PRIDO

S SELITVIJO V TUJINO NE BI NIČESAR PRIDOBIL.

Value 8150 Frequency
1 sploh se ne strinjam 319
2 . 217
3 nekje vmes 244
4 . 86
5 zelo se strinjam 67
6 se ne nanaša 3
7 v nobenem primeru se ne bi selil 10
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 34

Valid range from 1 to 8

V26L V SLOVENIJI NIMAM OZ. NE NAJDEM SEBI PRI

V SLOVENIJI NIMAM OZ. NE NAJDEM SEBI PRIMERNE ZAPOSLITVE.

Value 8249 Frequency
1 sploh se ne strinjam 427
2 . 161
3 nekje vmes 165
4 . 86
5 zelo se strinjam 74
6 se ne nanaša 11
7 v nobenem primeru se ne bi selil 10
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 54

Valid range from 1 to 8

V26M V TUJINI BI LAHKO ZAČEL OD ZAČETKA, NA N

V TUJINI BI LAHKO ZAČEL OD ZAČETKA, NA NOVO.

Value 8348 Frequency
1 sploh se ne strinjam 169
2 . 137
3 nekje vmes 268
4 . 160
5 zelo se strinjam 187
6 se ne nanaša 4
7 v nobenem primeru se ne bi selil 8
8 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 46

Valid range from 1 to 8

V27 ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V

ALI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V TUJINO ...

Value 8447 Frequency
1 TUDI ZA MANJŠI DOHODEK, KOT V SLOVENIJI 16
2 ZA ENAK DOHODEK 124
3 SAMO ZA VIŠJI DOHODEK 699
4 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 128

Valid range from 1 to 4

V27A ZA KOLIKO VIŠJI DOHODEK BI SE BILI PRIPR

ZA KOLIKO VIŠJI DOHODEK BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V TUJINO?

Value 8546 Frequency
1 do enkrat višji 78
2 enkrat višji 194
3 dvakrat višji 200
4 trikrat višji 118
5 štirikrat višji 24
6 petkrat višji in več 44
0 140
7 ne vem, b.o. 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 309

Valid range from 1 to 7

V281 POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ PO

POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ POTREBOVALI, ČE BI SE ODLOČALI ZA DELO V TUJINI? (anketar, ne beri!!! več možnih odgovorov)

Value 8645 Frequency
1 O zdravstvenem, socialnem in pokojninskem zavarovanju 65
2 O možnosti zaposlitve na trgu dela 251
3 O plačah in davkih 156
4 V zvezi z izobraževanjem (tudi priznavanje izobrazbe) 21
5 O ureditvi delovnih dovoljenj in bivališča 196
6 O kvaliteti življenja v tuji državi 86
7 drugo 66
8 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 126

Valid range from 1 to 8

V282 POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ PO

POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ POTREBOVALI, ČE BI SE ODLOČALI ZA DELO V TUJINI? (anketar, ne beri!!! več možnih odgovorov)

Value 8744 Frequency
1 O zdravstvenem, socialnem in pokojninskem zavarovanju 60
2 O možnosti zaposlitve na trgu dela 117
3 O plačah in davkih 153
4 V zvezi z izobraževanjem (tudi priznavanje izobrazbe) 39
5 O ureditvi delovnih dovoljenj in bivališča 183
6 O kvaliteti življenja v tuji državi 84
7 drugo 59
8 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 272

Valid range from 1 to 8

V283 POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ PO

POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ POTREBOVALI, ČE BI SE ODLOČALI ZA DELO V TUJINI? (anketar, ne beri!!! več možnih odgovorov)

Value 8843 Frequency
1 O zdravstvenem, socialnem in pokojninskem zavarovanju 60
2 O možnosti zaposlitve na trgu dela 52
3 O plačah in davkih 73
4 V zvezi z izobraževanjem (tudi priznavanje izobrazbe) 26
5 O ureditvi delovnih dovoljenj in bivališča 94
6 O kvaliteti življenja v tuji državi 83
7 drugo 50
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 529

Valid range from 1 to 8

V284 POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ PO

POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ POTREBOVALI, ČE BI SE ODLOČALI ZA DELO V TUJINI? (anketar, ne beri!!! več možnih odgovorov)

Value 8942 Frequency
1 O zdravstvenem, socialnem in pokojninskem zavarovanju 25
2 O možnosti zaposlitve na trgu dela 17
3 O plačah in davkih 26
4 V zvezi z izobraževanjem (tudi priznavanje izobrazbe) 18
5 O ureditvi delovnih dovoljenj in bivališča 28
6 O kvaliteti življenja v tuji državi 38
7 drugo 16
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 799

Valid range from 1 to 8

V285 POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ PO

POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ POTREBOVALI, ČE BI SE ODLOČALI ZA DELO V TUJINI? (anketar, ne beri!!! več možnih odgovorov)

Value 9041 Frequency
1 O zdravstvenem, socialnem in pokojninskem zavarovanju 10
2 O možnosti zaposlitve na trgu dela 3
3 O plačah in davkih 9
4 V zvezi z izobraževanjem (tudi priznavanje izobrazbe) 9
5 O ureditvi delovnih dovoljenj in bivališča 6
6 O kvaliteti življenja v tuji državi 8
7 drugo 7
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 915

Valid range from 1 to 8

V286 POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ PO

POVEJTE KATERE INFORMACIJE BI NAJBOLJ POTREBOVALI, ČE BI SE ODLOČALI ZA DELO V TUJINI? (anketar, ne beri!!! več možnih odgovorov)

Value 9140 Frequency
1 O zdravstvenem, socialnem in pokojninskem zavarovanju 1
2 O možnosti zaposlitve na trgu dela 0
3 O plačah in davkih 1
4 V zvezi z izobraževanjem (tudi priznavanje izobrazbe) 4
5 O ureditvi delovnih dovoljenj in bivališča 2
6 O kvaliteti življenja v tuji državi 5
7 drugo 5
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 949

Valid range from 1 to 8

V29 KDO IMA PO VAŠEM MNENJU POGLAVITNO PREDN

KDO IMA PO VAŠEM MNENJU POGLAVITNO PREDNOST ZA PRIDOBITEV ZAPOSLITVE V TUJINI?

Value 9239 Frequency
1 STROKOVNJAKI S SPECIFIČNIMI ZNANJI 368
2 VISOKO IZOBRAŽENI 151
3 OSEBE Z DOBRIM ZNANJEM TUJIH JEZIKOV 164
4 OSEBE Z BOGATIMI DELOVNIMI IZKUŠNJAMI 205
5 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 79

Valid range from 1 to 5

V30 ALI GOVORITE KAKŠEN TUJI JEZIK?

ALI GOVORITE KAKŠEN TUJI JEZIK?

Value 9338 Frequency
1 da 865
2 ne 88
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 14

Valid range from 1 to 3

V30A1 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 9437 Frequency
1 angleščina 632
2 nemščina 149
3 francoščina 5
4 španščina 1
5 italijanščina 47
6 ruščina 3
7 madžarščina 4
8 južno-slovanski jeziki 21
9 albanščina 0
10 drugo 2
0 88
11 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 103

Valid range from 1 to 11

V30A2 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 9536 Frequency
1 angleščina 114
2 nemščina 301
3 francoščina 15
4 španščina 4
5 italijanščina 46
6 ruščina 7
7 madžarščina 2
8 južno-slovanski jeziki 64
9 albanščina 0
10 drugo 3
0 88
11 ne vem, b.o. 323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 411

Valid range from 1 to 11

V30A3 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 9635 Frequency
1 angleščina 11
2 nemščina 28
3 francoščina 14
4 španščina 8
5 italijanščina 39
6 ruščina 5
7 madžarščina 2
8 južno-slovanski jeziki 76
9 albanščina 0
10 drugo 10
0 88
11 ne vem, b.o. 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 774

Valid range from 1 to 11

V30A4 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 9734 Frequency
1 angleščina 3
2 nemščina 5
3 francoščina 5
4 španščina 4
5 italijanščina 6
6 ruščina 0
7 madžarščina 1
8 južno-slovanski jeziki 18
9 albanščina 0
10 drugo 3
0 88
11 ne vem, b.o. 834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 922

Valid range from 1 to 11

V30A5 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 9833 Frequency
1 angleščina 0
2 nemščina 0
3 francoščina 0
4 španščina 0
5 italijanščina 0
6 ruščina 2
7 madžarščina 0
8 južno-slovanski jeziki 2
9 albanščina 0
10 drugo 2
0 88
11 ne vem, b.o. 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 961

Valid range from 1 to 11

V30A6 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 9932 Frequency
1 angleščina 0
2 nemščina 0
3 francoščina 0
4 španščina 0
5 italijanščina 0
6 ruščina 0
7 madžarščina 0
8 južno-slovanski jeziki 1
9 albanščina 0
10 drugo 0
0 88
11 ne vem, b.o. 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 966

Valid range from 1 to 11

V30A7 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 10031 Frequency
1 angleščina 0
2 nemščina 0
3 francoščina 0
4 španščina 0
5 italijanščina 0
6 ruščina 0
7 madžarščina 0
8 južno-slovanski jeziki 0
9 albanščina 0
10 drugo 0
0 88
11 ne vem, b.o. 879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 967

Valid range from 1 to 11

V30A8 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 10130 Frequency
1 angleščina 0
2 nemščina 0
3 francoščina 0
4 španščina 0
5 italijanščina 0
6 ruščina 0
7 madžarščina 0
8 južno-slovanski jeziki 0
9 albanščina 0
10 drugo 0
0 88
11 ne vem, b.o. 879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 967

Valid range from 1 to 11

V30A9 NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (

NAVEDITE, KATERE TUJE JEZIKE GOVORITE? (anketar, možnih je več odgovorov!!!!)

Value 10229 Frequency
1 angleščina 0
2 nemščina 0
3 francoščina 0
4 španščina 0
5 italijanščina 0
6 ruščina 0
7 madžarščina 0
8 južno-slovanski jeziki 0
9 albanščina 0
10 drugo 0
0 88
11 ne vem, b.o. 879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 967

Valid range from 1 to 11

V31 ALI STE SE KDAJ IZOBRAŽEVALI V TUJINI?

ALI STE SE KDAJ IZOBRAŽEVALI V TUJINI?

Value 10328 Frequency
1 da 151
2 ne 804
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 12

Valid range from 1 to 3

V31A KOLIKO ČASA JE TRAJALO VAŠE NAJDALJŠE IZ

KOLIKO ČASA JE TRAJALO VAŠE NAJDALJŠE IZOBRAŽEVANJE V TUJINI? (anketar, vpiši v dnevih)

Value 10427 Frequency
2 4
3 3
4 2
5 3
7 12
9 1
10 2
14 18
21 19
25 1
30 18
31 1
35 2
42 1
45 2
60 13
75 1
80 1
90 10
100 1
120 5
150 2
180 5
184 1
200 1
360 1
365 3
600 1
730 2
740 1
998 4
999 10
0 preskok (v31 <> 1) 0
9999 b.o. 816
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 816 2 999 158.662 296.728

Valid range from 1 to 999

V31B ALI JE BILO IZOBRAŽEVANJE V ČASU:

ALI JE BILO IZOBRAŽEVANJE V ČASU:

Value 10526 Frequency
1 ŠTUDIJA 67
2 ZAPOSLITVE 69
3 oboje 10
0 804
4 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 821

Valid range from 1 to 4

V32 ALI STE ŽE KDAJ ISKALI OZ. VAM JE BILO K

ALI STE ŽE KDAJ ISKALI OZ. VAM JE BILO KDAJ PONUJENO DELO V TUJINI?

Value 10625 Frequency
1 Da, iskal sem 59
2 Da, ponujeno mi je bilo 173
3 Da, oboje 30
4 Ne 691
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 14

Valid range from 1 to 5

V33 KOLIKOKRAT STE SE V ŽIVLJENJU ŽE PRESELI

KOLIKOKRAT STE SE V ŽIVLJENJU ŽE PRESELILI V DRUG KRAJ?

Value 10724 Frequency
1 še nikoli 449
2 enkrat 253
3 dvakrat ali trikrat 187
4 do petkrat 36
5 več kot petkrat 29
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 13

Valid range from 1 to 6

V34C ZANIMA NAS, KJE STE V ZADNJIH DESETIH LE

ZANIMA NAS, KJE STE V ZADNJIH DESETIH LETIH PREŽIVLJALI POČITNIŠKI ČAS? ALI STE BILI KDAJ NA POČITNICAH V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH?

Value 10823 Frequency
1 da 634
2 ne 320
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 13

Valid range from 1 to 3

V34D ALI STE BLI KDAJ NA POČITNICAH V ODDALJE

ALI STE BLI KDAJ NA POČITNICAH V ODDALJENIH DEŽELAH - NA DRUGIH KONTINENTIH?

Value 10922 Frequency
1 da 210
2 ne 740
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 17

Valid range from 1 to 3

V35 KAKO POGOSTO, ČE SPLOH KDAJ, UPORABLJATE

KAKO POGOSTO, ČE SPLOH KDAJ, UPORABLJATE INTERNET?

Value 11021 Frequency
1 vsak dan 590
2 nekajkrat tedensko 169
3 nekajkrat mesečno 58
4 še redkeje 37
5 nikoli 100
6 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 13

Valid range from 1 to 6

V36 ZANIMA NAS ŠE, KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI ZAK

ZANIMA NAS ŠE, KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI ZAKONSKI STAN OZ. PARTNERSKA SITUACIJA?

Value 11120 Frequency
1 poročen/a 351
2 izvenzakonska skupnost 137
3 razvezan/a 28
4 vdovec/vdova 2
5 imam partnerja/partnerico, s katerim ne živim skupaj (fanta/punco) 101
6 samski/a, nikoli poročen/a 334
7 drugo 2
8 ne želi odgovoriti, b.o. 2
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 12

Valid range from 1 to 8

V37 ZANIMA NAS ŠE, ALI IMATE OTROKE?

ZANIMA NAS ŠE, ALI IMATE OTROKE?

Value 11219 Frequency
1 da 472
2 ne 486
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 9

Valid range from 1 to 2

V38 KOLIKO OTROK IMATE?

KOLIKO OTROK IMATE?

Value 11318 Frequency
1 156
2 245
3 58
4 10
5 2
6 1
0 preskok (v37 <> 1) 0
99 b.o. 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 495 1 6 1.856 0.769

Valid range from 1 to 9

V38A KOLIKO JE STAR VAŠ OTROK? (anketar, piši

KOLIKO JE STAR VAŠ OTROK? (anketar, piši v letih)

Value 11417 Frequency
1 17
2 22
3 17
4 12
5 7
6 5
7 9
8 5
9 4
10 7
11 4
12 9
13 4
14 7
15 3
16 2
17 4
18 3
19 3
20 3
21 2
22 3
24 2
25 1
99 495
0 preskok (v38 <> 1) 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 317 1 99 77.289 38.953

Valid range from 0 to 25

V38C KOLIKO JE STAR VAŠ NAJMLAJŠI OTROK?

KOLIKO JE STAR VAŠ NAJMLAJŠI OTROK?

Value 11516 Frequency
1 20
2 21
3 19
4 19
5 13
6 18
7 20
8 16
9 18
10 16
11 14
12 19
13 11
14 9
15 20
16 14
17 11
18 6
19 4
20 7
21 3
22 5
23 2
24 4
25 4
0 preskok (v38 = 1) 2
99 b.o. 652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313 654 1 25 9.773 6.157

Valid range from 0 to 25

V41 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 11615 Frequency
1 OSNOVNA 64
2 KONČANA POKLICNA 118
3 KONČANA SREDNJA 467
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 287
5 MAGISTERIJ, DOKTORAT 23
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 8

Valid range from 1 to 5

V42 PROSIMO, POVEJTE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO VA

PROSIMO, POVEJTE, KOLIKO JE PRIBLIŽNO VAŠ OSEBNI NETO MESEČNI PRIHODEK? SEŠTEJTE VSE VAŠE PRIHODKE. (anketar: vpiši v tisoč sit!!! 0 = nima dohodka, 996 - 996 ali več tisoč sit dohodka, 999 - ne želi odgovoriti)

Value 11714 Frequency
0 98
7 1
10 1
11 1
12 1
13 1
15 2
19 1
20 8
21 1
22 1
25 1
27 1
28 1
30 13
33 3
34 1
35 5
36 1
37 1
38 3
40 18
42 2
43 1
44 1
45 5
46 1
47 4
48 1
50 19
54 1
55 2
56 1
60 11
68 1
70 15
75 5
80 13
85 1
88 1
90 13
95 2
96 1
100 42
105 3
109 1
110 11
112 1
115 4
117 1
120 27
123 1
125 2
130 29
135 2
140 19
145 1
150 78
155 1
160 16
165 1
170 15
175 2
180 37
190 9
195 1
200 80
210 3
215 1
220 15
225 1
230 8
240 8
250 43
260 6
270 7
275 3
280 3
300 48
310 1
320 2
350 11
380 2
400 12
432 1
450 8
500 10
550 2
700 1
996 2
999 106
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 120 0 996 152.615 117.986

Valid range from 0 to 999

V43 ALI JE VAŠA DRUŽINA V PRETEKLEM LETU DNI

ALI JE VAŠA DRUŽINA V PRETEKLEM LETU DNI ...

Value 11813 Frequency
1 PRIVARČEVALA DENAR 438
2 RAVNO ŠE SHAJALA 342
3 PORABILA NEKAJ PRIHRANKOV 85
4 PORABILA PRIHRANKE IN SI SPOSODILA DENARA 55
5 ne vem, b. o 33
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 47

Valid range from 1 to 5

V44 KATERI DRUŽBENI SKUPINI, SLOJU ALI RAZRE

KATERI DRUŽBENI SKUPINI, SLOJU ALI RAZREDU SE VAM ZDI, DA PRIPADATE? ALI JE TO SPODNJI, ALI NIŽJI SREDNJI, SREDNJI, VIŠJI SREDNJI, ALI ZGORNJI DRUŽBENI SLOJ ALI RAZRED?

Value 11912 Frequency
1 spodnji 35
2 nižji srednji 146
3 srednji 642
4 višji srednji 97
5 zgornji 6
6 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 41

Valid range from 1 to 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 12011 Frequency
5 1
47 1
50 1
51 1
54 1
55 3
56 1
58 2
59 4
60 20
61 38
62 33
63 36
64 28
65 39
66 30
67 37
68 37
69 28
70 43
71 30
72 24
73 30
74 30
75 28
76 39
77 34
78 35
79 55
80 42
81 28
82 52
83 34
84 25
85 25
86 27
87 34
88 9
89 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 1 5 89 73.479 8.538

Valid range from 0 to 89

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 12110 Frequency
1 NA PODEŽELJU 358
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 325
3 V VEČJEM MESTU 115
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 167
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 2

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 1229 Frequency
1 moški 410
2 ženska 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 1238 Frequency
25 ->25 235
30 26 - 30 205
40 31 - 40 317
41 41 -> 209
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 1

Valid range from 25 to 41

BREZP meseci brezposelnosti

Value 1247 Frequency
1 do 6 mesecev 12
2 6 mesecev do 12 24
3 13 mesecev do 24 12
4 25 mesecev do 36 8
5 37 mesecev do 60 6
6 61 mesecev in več 10
Sysmiss 895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 895

Valid range from 1 to 6

DELDOB leta delovne dobe

Value 1256 Frequency
1 brez delovne dobe 213
2 do pet let 201
3 6 do 10 let 154
4 11 do 15 let 106
5 16 do 20 let 153
6 21 do 25 let 90
7 26 let in več 43
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 7

Valid range from 1 to 7

TUJIZOB čas izobraževanja v tujini

Value 1265 Frequency
1 manj kot 10 dni 27
2 11 dni do 20 dni 18
3 21 dni do 30 dni 38
4 31 dni do 40 dni 3
5 41 dni do 60 dni 16
6 61 dni in več 49
Sysmiss 816
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 816

Valid range from 1 to 6

OTROK starost (najmlajšega) otroka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
471 496 0 25 9.113 6.314

Valid range from 0 to 25

ROTROK R starost (najmlajšega) otroka

Value 1283 Frequency
1 mlajši od treh let 83
2 3 leta do 5 let 87
3 6 do 10 let 118
4 11 do 15 let 100
5 16 do 20 let 57
6 21 let in več 26
Sysmiss 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
471 496

Valid range from 1 to 6

DOH povprečni osebni prihodek

Value 1292 Frequency
1 nima prihodkov 98
2 do 100 tisoč sit 209
3 od 101 do 200 tisoč sit 342
4 od 201 do 300 tisoč sit 146
5 več kot 301 tisoč sit 52
6 ne želi odgovoriti 106
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 120

Valid range from 1 to 5

UTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 0 0.848 1.207 1 0.177

Valid range from 0.847859 to 1.20669

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2006). MOBZAP06 - Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Toš, Niko (2006). MOBZAP06 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Mobilnost slovenskih delavcev pri iskanju zaposlitve v državah EU/EGS [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MOBZAP06. https://doi.org/10.17898/ADP_MOBZAP06_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si