Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PROCHR05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PROCHR05_V1
Main author(s):
 • Škerlavaj, Miha
Co-workers:
 • Hernaus, Tomislav
 • Dimovski, Vlado
 • Škrinjar, Rok
 • Indihar Štemberger, Mojca
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta

Project number:

no information

Series:
 • ORGU/Organizacijsko učenje

  Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Study Content

Keywords:

pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Keywords ELSST:
UPRAVA PODJETJA, UPRAVA PODJETJA, PODJETJE, PODJETJE, USPEŠNOST DELOVANJA, UČENJE, KAZALEC USPEŠNOSTI

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
organizacijsko učenje
organizacijska kultura
uspešnost poslovanja


Abstract:

Namen raziskave je bil raziskati proces organizacijskega učenja (OU) in njegovo povezavo z uspešnostjo poslovanja (UP), ter ugotoviti, kateri indikatorji uspešnosti poslovanja so najbolj pomembni. V ta namen so bili pridobljeni podatki od 202 hrvaških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Methodology


Collection date: september 2005 - oktober 2005
Date of production: 2005-09
Country: Hrvaška
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Hrvaške

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Hrvaška podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Excluded: no information
Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Sampling procedure:

Slučajno vzorčenje. Zajeta je bila polovica populacije hrvaških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi, kar je 1850 podjetij.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PROCHR05 - Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 88
 • number of units: 202

Variable list

prikupinf1 1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija.

Value 13 Frequency
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 9
3 niti točno, niti netočno 43
4 točno 100
5 u potpunosti točno 49
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 2 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf2 2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke . A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke .

Value 22 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 6
3 niti točno, niti netočno 31
4 točno 114
5 u potpunosti točno 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf3 3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično.

Value 31 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 92
5 u potpunosti točno 22
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf1 1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija.

Value 188 Frequency
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 9
3 niti točno, niti netočno 43
4 točno 100
5 u potpunosti točno 49
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 2 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf2 2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke . A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke .

Value 287 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 6
3 niti točno, niti netočno 31
4 točno 114
5 u potpunosti točno 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf3 3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično.

Value 386 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 92
5 u potpunosti točno 22
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf4 4. Izvještaji vanjskih stručnjaka su izuzetno važan izvor informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

4. Izvještaji vanjskih stručnjaka su izuzetno važan izvor informacija.

Value 485 Frequency
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 6
3 niti točno, niti netočno 63
4 točno 104
5 u potpunosti točno 26
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 2 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf5 5. Naša organizacija upotrebljava uslugu clippinga - redovitog prikupljanja članaka koji sadrže nama zanimljive teme. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

5. Naša organizacija upotrebljava uslugu clippinga - redovitog prikupljanja članaka koji sadrže nama zanimljive teme.

Value 584 Frequency
1 uopće nije točno 31
2 nije točno 36
3 niti točno, niti netočno 46
4 točno 59
5 u potpunosti točno 26
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf6 6. Poduzeća - konkurenti su izuzetno važan izvor učenja o novim metodama i uslugama. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

6. Poduzeća - konkurenti su izuzetno važan izvor učenja o novim metodama i uslugama.

Value 683 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 3
3 niti točno, niti netočno 37
4 točno 120
5 u potpunosti točno 38
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf7 7. Znanje o djelatnosti, proizvodima i uslugama je važan kriterij pri zapošljavanju djelatnika. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

7. Znanje o djelatnosti, proizvodima i uslugama je važan kriterij pri zapošljavanju djelatnika.

Value 782 Frequency
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 48
4 točno 97
5 u potpunosti točno 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf8 8. Skupni projekti i timski rad utječu na podizanje razine znanja o djelatnosti, ekonomskom okruženju i novim proizvodima/uslugama. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

8. Skupni projekti i timski rad utječu na podizanje razine znanja o djelatnosti, ekonomskom okruženju i novim proizvodima/uslugama.

Value 881 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 2
3 niti točno, niti netočno 20
4 točno 103
5 u potpunosti točno 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf9 9. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete nadzornog odbora (za d.d.) tj. vlasnika. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

9. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete nadzornog odbora (za d.d.) tj. vlasnika.

Value 980 Frequency
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 19
3 niti točno, niti netočno 31
4 točno 91
5 u potpunosti točno 44
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf10 10. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete od izvora izvan poduzeća (usluge konzultanata, kontaktiranje top menadžera iz drugih poduzeća). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

10. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete od izvora izvan poduzeća (usluge konzultanata, kontaktiranje top menadžera iz drugih poduzeća).

Value 1079 Frequency
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 11
3 niti točno, niti netočno 48
4 točno 106
5 u potpunosti točno 27
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 7 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf11 11. Naša organizacija ima zaposlene čiji je zadataka pretraživanje i pronalaženje informacija iz okoline poduzeća. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

11. Naša organizacija ima zaposlene čiji je zadataka pretraživanje i pronalaženje informacija iz okoline poduzeća.

Value 1178 Frequency
1 uopće nije točno 36
2 nije točno 53
3 niti točno, niti netočno 61
4 točno 41
5 u potpunosti točno 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

prikupinf12 12. Vanjski izvori (izvještaji, konzultanti, časopisi, Internet…) su jako važni za poslovanje naše organizacije. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

12. Vanjski izvori (izvještaji, konzultanti, časopisi, Internet…) su jako važni za poslovanje naše organizacije.

Value 1277 Frequency
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 16
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 85
5 u potpunosti točno 26
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 9

Valid range from 1 to 9

prikupinf13 13. U našem poduzeću eksplicitno nagrađujemo zaposlene koji su izvori kvalitetnih informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

13. U našem poduzeću eksplicitno nagrađujemo zaposlene koji su izvori kvalitetnih informacija.

Value 1376 Frequency
1 uopće nije točno 27
2 nije točno 56
3 niti točno, niti netočno 73
4 točno 37
5 u potpunosti točno 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf1 1. … sveobuhvatne (sadrže sve što trebamo). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

1. … sveobuhvatne (sadrže sve što trebamo).

Value 1475 Frequency
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 27
3 niti točno, niti netočno 93
4 točno 63
5 u potpunosti točno 12
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf2 2. … točne (dovoljno blizu stvarnom stanju). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

2. … točne (dovoljno blizu stvarnom stanju).

Value 1574 Frequency
1 uopće nije točno 1
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 68
4 točno 104
5 u potpunosti točno 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf3 3. … razumljive (omogućuju jednostavnu interpretaciju). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

3. … razumljive (omogućuju jednostavnu interpretaciju).

Value 1673 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 2
3 niti točno, niti netočno 68
4 točno 109
5 u potpunosti točno 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf4 4. … upotrebljive (služe određenoj namjeni npr. donošenju odluka). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

4. … upotrebljive (služe određenoj namjeni npr. donošenju odluka).

Value 1772 Frequency
1 uopće nije točno 1
2 nije točno 3
3 niti točno, niti netočno 47
4 točno 133
5 u potpunosti točno 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf5 5. … sažete (ne previše opsežne). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

5. … sažete (ne previše opsežne).

Value 1871 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 8
3 niti točno, niti netočno 51
4 točno 122
5 u potpunosti točno 17
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf6 6. … međusobno usklađene (nisu proturječne, bez obzira na izvor). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

6. … međusobno usklađene (nisu proturječne, bez obzira na izvor).

Value 1970 Frequency
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 19
3 niti točno, niti netočno 84
4 točno 79
5 u potpunosti točno 15
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf7 7. … točne (istinite). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

7. … točne (istinite).

Value 2069 Frequency
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 82
4 točno 90
5 u potpunosti točno 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf8 8. … ažurne (odmah na raspolaganju). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

8. … ažurne (odmah na raspolaganju).

Value 2168 Frequency
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 19
3 niti točno, niti netočno 89
4 točno 70
5 u potpunosti točno 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalinf9 9. Pristup informacijama je jednostavan. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

9. Pristup informacijama je jednostavan.

Value 2267 Frequency
1 uopće nije točno 21
2 nije točno 35
3 niti točno, niti netočno 47
4 točno 70
5 u potpunosti točno 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

kvalin10 10. Korisnici informacija u našem poduzeću samostalno određuju oblik i sadržaj izvještaja. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

10. Korisnici informacija u našem poduzeću samostalno određuju oblik i sadržaj izvještaja.

Value 2366 Frequency
1 uopće nije točno 14
2 nije točno 34
3 niti točno, niti netočno 42
4 točno 77
5 u potpunosti točno 31
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf1 1. Osobni kontakti A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

1. Osobni kontakti

Value 2465 Frequency
1 uopće nije točno 1
2 nije točno 1
3 niti točno, niti netočno 11
4 točno 140
5 u potpunosti točno 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf2 2. Susreti timova A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

2. Susreti timova

Value 2564 Frequency
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 9
3 niti točno, niti netočno 26
4 točno 124
5 u potpunosti točno 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf3 3. Timovi kao mjesta donošenja odluka A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

3. Timovi kao mjesta donošenja odluka

Value 2663 Frequency
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 55
4 točno 98
5 u potpunosti točno 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf4 4. Telefonski kontakti A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

4. Telefonski kontakti

Value 2762 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 7
3 niti točno, niti netočno 56
4 točno 116
5 u potpunosti točno 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf5 5. Zapisnici, memorandumi, pisma,… A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

5. Zapisnici, memorandumi, pisma,…

Value 2861 Frequency
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 63
4 točno 103
5 u potpunosti točno 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf6 6. Posebni izvještaji A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

6. Posebni izvještaji

Value 2960 Frequency
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 15
3 niti točno, niti netočno 51
4 točno 109
5 u potpunosti točno 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf7 7. Formalni lanac ukazovanja (u smislu izvještavanja) A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

7. Formalni lanac ukazovanja (u smislu izvještavanja)

Value 3059 Frequency
1 uopće nije točno 9
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 76
4 točno 85
5 u potpunosti točno 17
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf8 8. Intranet poduzeća kao način interpretacije informacija A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

8. Intranet poduzeća kao način interpretacije informacija

Value 3158 Frequency
1 uopće nije točno 20
2 nije točno 37
3 niti točno, niti netočno 61
4 točno 68
5 u potpunosti točno 13
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf9 9. Forumi (diskusijske skupine) A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

9. Forumi (diskusijske skupine)

Value 3257 Frequency
1 uopće nije točno 15
2 nije točno 51
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 53
5 u potpunosti točno 9
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf10 10. Što više informacija posjeduje podređeni/a, bolje i uspješnije će djelovati. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Kakav je vaš osobni odnos (u funkciji menadžera) o informiranju zaposlenih u vašoj organizaciji?

10. Što više informacija posjeduje podređeni/a, bolje i uspješnije će djelovati.

Value 3356 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 7
3 niti točno, niti netočno 28
4 točno 88
5 u potpunosti točno 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf11 11. Informacije podređenima moraju biti uvijek jednostavne i sažete. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Kakav je vaš osobni odnos (u funkciji menadžera) o informiranju zaposlenih u vašoj organizaciji?

11. Informacije podređenima moraju biti uvijek jednostavne i sažete.

Value 3455 Frequency
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 4
3 niti točno, niti netočno 23
4 točno 81
5 u potpunosti točno 93
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 2 5

Valid range from 1 to 5

promuorg1 1. Prilagodljivost na pritiske iz okruženja A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

1. Prilagodljivost na pritiske iz okruženja

Value 3554 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 6
3 nema promjene 48
4 umjeren porast 106
5 značajan porast/poboljšanje 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg2 2. Kvaliteta proizvoda ili usluga A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

2. Kvaliteta proizvoda ili usluga

Value 3653 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 1
2 umjeren pad 3
3 nema promjene 34
4 umjeren porast 102
5 značajan porast/poboljšanje 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg3 3. Broj ponuđenih proizvoda ili usluga A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

3. Broj ponuđenih proizvoda ili usluga

Value 3752 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 2
2 umjeren pad 5
3 nema promjene 49
4 umjeren porast 104
5 značajan porast/poboljšanje 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg4 4. Kvaliteta tehnologije poslovanja A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

4. Kvaliteta tehnologije poslovanja

Value 3851 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 2
2 umjeren pad 3
3 nema promjene 38
4 umjeren porast 119
5 značajan porast/poboljšanje 38
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg5 5. Brzina poslovanja A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

5. Brzina poslovanja

Value 3950 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 3
2 umjeren pad 3
3 nema promjene 42
4 umjeren porast 107
5 značajan porast/poboljšanje 46
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg6 6. Uvođenje novih tržišnih pristupa A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

6. Uvođenje novih tržišnih pristupa

Value 4049 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 6
3 nema promjene 48
4 umjeren porast 108
5 značajan porast/poboljšanje 33
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg7 7. Prosječna produktivnost zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

7. Prosječna produktivnost zaposlenih

Value 4148 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 3
2 umjeren pad 2
3 nema promjene 54
4 umjeren porast 111
5 značajan porast/poboljšanje 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg8 8. Zadovoljstvo zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

8. Zadovoljstvo zaposlenih

Value 4247 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 5
2 umjeren pad 9
3 nema promjene 68
4 umjeren porast 95
5 značajan porast/poboljšanje 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg9 9. Općenita atmosfera u poduzeću A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

9. Općenita atmosfera u poduzeću

Value 4346 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 5
2 umjeren pad 9
3 nema promjene 53
4 umjeren porast 100
5 značajan porast/poboljšanje 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg10 10. Komunikacija između top menadžera i zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

10. Komunikacija između top menadžera i zaposlenih

Value 4445 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 5
2 umjeren pad 7
3 nema promjene 45
4 umjeren porast 110
5 značajan porast/poboljšanje 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg11 11. Učinkovitost timskih sastanaka A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

11. Učinkovitost timskih sastanaka

Value 4544 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 5
3 nema promjene 57
4 umjeren porast 112
5 značajan porast/poboljšanje 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg12 12. Razumijevanje strateškog usmjerenja organizacije od strane zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

12. Razumijevanje strateškog usmjerenja organizacije od strane zaposlenih

Value 4643 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 2
2 umjeren pad 13
3 nema promjene 64
4 umjeren porast 108
5 značajan porast/poboljšanje 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg13 13. Razumijevanje glavnih problema organizacije od strane zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

13. Razumijevanje glavnih problema organizacije od strane zaposlenih

Value 4742 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 13
3 nema promjene 67
4 umjeren porast 97
5 značajan porast/poboljšanje 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

promuorg14 14. Učinkovitost informacijskih sustava unutar organizacije A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

14. Učinkovitost informacijskih sustava unutar organizacije

Value 4841 Frequency
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 10
3 nema promjene 55
4 umjeren porast 106
5 značajan porast/poboljšanje 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

procp1 1. Prosječni zaposlenik vidi poslovanje poduzeća kao niz povezanih procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Prosječni zaposlenik vidi poslovanje poduzeća kao niz povezanih procesa.

Value 4940 Frequency
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 21
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 88
5 u potpunosti točno 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

procp2 2. U organizaciji se često koriste izrazi kao što su: proces, ulaz u proces (input), izlaz iz procesa (output, rezultat) i skrbnik (vlasnik) procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. U organizaciji se često koriste izrazi kao što su: proces, ulaz u proces (input), izlaz iz procesa (output, rezultat) i skrbnik (vlasnik) procesa.

Value 5039 Frequency
1 uopće nije točno 22
2 nije točno 49
3 niti točno, niti netočno 75
4 točno 45
5 u potpunosti točno 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procp3 3. Procesi unutar organizacije su definirani i dokumentirani s jasno određenim ulazima/izlazima za naše kupce i dobavljače. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Procesi unutar organizacije su definirani i dokumentirani s jasno određenim ulazima/izlazima za naše kupce i dobavljače.

Value 5138 Frequency
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 42
4 točno 110
5 u potpunosti točno 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procp4 4. Poslovni procesi su definirani tako, da većina zaposlenih razumije kako se odvijaju. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

4. Poslovni procesi su definirani tako, da većina zaposlenih razumije kako se odvijaju.

Value 5237 Frequency
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 49
4 točno 118
5 u potpunosti točno 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procp5 5. Informatizacija poslovanja temelji na procesima (ne na poslovnim funkcijama). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

5. Informatizacija poslovanja temelji na procesima (ne na poslovnim funkcijama).

Value 5336 Frequency
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 51
4 točno 115
5 u potpunosti točno 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

radmje1 1. Radna mjesta zahtijevaju izdavanje većeg broja više-dimenzionalnih naloga (ne jednostavnih zadatka). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Radna mjesta zahtijevaju izdavanje većeg broja više-dimenzionalnih naloga (ne jednostavnih zadatka).

Value 5435 Frequency
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 35
3 niti točno, niti netočno 73
4 točno 76
5 u potpunosti točno 8
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5 1 5

Valid range from 1 to 5

radmje2 2. Zaposleni mogu samostalno rješavati probleme na radnom mjestu. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Zaposleni mogu samostalno rješavati probleme na radnom mjestu.

Value 5534 Frequency
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 8
3 niti točno, niti netočno 75
4 točno 102
5 u potpunosti točno 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

radmje3 3. Zbog promjene procesa zaposleni moraju stalno učiti. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Zbog promjene procesa zaposleni moraju stalno učiti.

Value 5633 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 63
4 točno 97
5 u potpunosti točno 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc1 1. U poduzeću mjerimo učinkovitost (vrijeme, troškovi …) poslovnih procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. U poduzeću mjerimo učinkovitost (vrijeme, troškovi …) poslovnih procesa.

Value 5732 Frequency
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 26
3 niti točno, niti netočno 52
4 točno 84
5 u potpunosti točno 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc2 2. Mjere učinkovitosti procesa su definirane. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Mjere učinkovitosti procesa su definirane.

Value 5831 Frequency
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 30
3 niti točno, niti netočno 70
4 točno 71
5 u potpunosti točno 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc3 3. Resursi se raspoređuju ovisi o procesima (a ne poslovnim funkcijama). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Resursi se raspoređuju ovisi o procesima (a ne poslovnim funkcijama).

Value 5930 Frequency
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 11
3 niti točno, niti netočno 57
4 točno 113
5 u potpunosti točno 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc4 4. Postavljeni su konkretni ciljevi za individualne mjere učinkovitosti procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

4. Postavljeni su konkretni ciljevi za individualne mjere učinkovitosti procesa.

Value 6029 Frequency
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 26
3 niti točno, niti netočno 62
4 točno 86
5 u potpunosti točno 21
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc5 5. U poduzeću mjerimo kvalitetu izlaza (rezultata) procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

5. U poduzeću mjerimo kvalitetu izlaza (rezultata) procesa.

Value 6128 Frequency
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 62
4 točno 97
5 u potpunosti točno 30
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc6 6. Uspostavljena je kontrola kvalitete podataka u procesima u tijeku. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

6. Uspostavljena je kontrola kvalitete podataka u procesima u tijeku.

Value 6227 Frequency
1 uopće nije točno 22
2 nije točno 42
3 niti točno, niti netočno 77
4 točno 50
5 u potpunosti točno 9
9 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc7 7. Protok informacija kroz proces je neometan i učinkovit (npr. nije potreban višekratan unos istih podataka). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

7. Protok informacija kroz proces je neometan i učinkovit (npr. nije potreban višekratan unos istih podataka).

Value 6326 Frequency
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 35
3 niti točno, niti netočno 66
4 točno 72
5 u potpunosti točno 18
9 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 3 1 5

Valid range from 1 to 5

fin1 ROA C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

1. Tvrdnja A: Dobičkovnost sredstava (ROA , v %) u našem poduzeću je bila znatno ispod prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Dobičkovnost sredstava (ROA , v %) u našem poduzeću je bila znatno iznad prosjeka djelatnosti.

Value 6425 Frequency
1 dosta ispod prosjeka 8
2 nešto ispod prosjeka 13
3 uglavnom u prosjeku 68
4 nešto iznad prosjeka 57
5 dosta iznad prosjeka 11
9 2
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 45 1 5

Valid range from 1 to 5

fin2 DV po zaposlenom u odnosu na prosjek C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

2. Tvrdnja A: Dodana vrijednost po zaposlenom u našem poduzeću bila je znatno ispod prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Dodana vrijednost po zaposlenom u našem poduzeću bila je znatno iznad prosjeka djelatnosti.

Value 6524 Frequency
1 dosta ispod prosjeka 8
2 nešto ispod prosjeka 16
3 uglavnom u prosjeku 76
4 nešto iznad prosjeka 57
5 dosta iznad prosjeka 12
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 33 1 5

Valid range from 1 to 5

nefdob1 odnosi s dobavljačima C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

3. Tvrdnja A: Odnosi s dobavljačima su jako slabi i nestabilni, te najčešće kratkotrajni. Tvrdnja B: Odnose s dobavljačima smatramo izvrsnima, udružujemo se u trajne partnerske odnose.

Value 6623 Frequency
1 vrlo nestabilni i kratkotrajni 8
2 relativno nestabilni i kratkotrajni 12
3 prosječni 35
4 dobri 99
5 odlični 43
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap1 neto fluktuacija zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

4. Tvrdnja A: Neto fluktuacija zaposlenih (broj izmijenjenog osoblja u razdoblju zbog nezadovoljstva plaćom, mogućnostima za napredovanje, odnosima na poslu itd. - unutarnji razlozi) je u našem poduzeću jako visoka. Tvrdnja B: U našem poduzeću nema primjera odlaska zaposlenika zbog nezadovoljstva plaćom, mogućnostima za napredovanje, odnosima na poslu itd. - unutarnji razlozi).

Value 6722 Frequency
1 vrlo visoka neto fluktuacija 11
2 visoka 16
3 prosječna 54
4 niska 77
5 vrlo niska 39
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap2 produktivnost rada zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

5. Tvrdnja A: Produktivnost rada zaposlenih je puno niža od prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Produktivnost rada zaposlenih je puno viša od prosjeka djelatnosti.

Value 6821 Frequency
1 mnogo niža od prosjeka 6
2 niža od prosjeka 18
3 prosječna 70
4 bolja od prosjeka 74
5 mnogo bolja od prosjeka 21
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 13 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap3 povjerenje u vodstvo C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

6. Tvrdnja A: Povjerenje u vodstvo od strane zaposlenih je nisko. Tvrdnja B: Povjerenje u vodstvo od strane zaposlenih je visoko.

Value 6920 Frequency
1 vrlo nisko 6
2 nisko 11
3 prosječno 46
4 visoko 111
5 vrlo visoko 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap4 međusobno povjerenje zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

7. Tvrdnja A: Međusobno povjerenje zaposlenih je vrlo nisko. Tvrdnja B: Međusobno povjerenje zaposlenih je vrlo visoko.

Value 7019 Frequency
1 vrlo nisko 8
2 nisko 15
3 prosječno 61
4 visoko 98
5 vrlo visoko 14
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap5 organizacija rada zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

8. Tvrdnja A: Organizacija rada zaposlenih je prilično neučinkovita. Tvrdnja B: Organizacija rada zaposlenih je jako učinkovita.

Value 7118 Frequency
1 vrlo neučinkovita 7
2 neučinkovita 17
3 prosječna 70
4 učinkovita 90
5 vrlo učinkovita 14
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap6 pripadnost zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

9. Tvrdnja A: Zaposleni ne osjećaju posebnu pripadnost poduzeću. Tvrdnja B: Pripadnost zaposlenih poduzeću je na visokom nivou.

Value 7217 Frequency
1 vrlo niska 8
2 niska 14
3 prosječna 52
4 visoka 90
5 vrlo visoka 32
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 6 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap7 marljivost zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

10. Tvrdnja A: Marljivost zaposlenih je jako niska. Tvrdnja B: Marljivost zaposlenih je jako visoka.

Value 7316 Frequency
1 vrlo niska 5
2 niska 15
3 prosječna 68
4 visoka 88
5 vrlo visoka 22
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap8 troškovi rada po zaposlenom C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

11. Tvrdnja A: Troškovi rada po zaposlenom su znatno iznad prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Troškovi rada po zaposlenom su znatno niži od prosjeka djelatnosti.

Value 7415 Frequency
1 znatno iznad prosjeka 7
2 nešto iznad prosjeka 26
3 prosječni 105
4 nešto ispod prosjeka 50
5 znatno ispod prosjeka 3
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 11 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap9 odsutnost s posla C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

12. Tvrdnja A: Odsutnost s posla je u našem poduzeću (u odnosu na konkurenciju) jako visoka. Tvrdnja B: Odsutnost s posla je u našem poduzeću (u odnosu na konkurenciju) jako niska.

Value 7514 Frequency
1 vrlo visoka 12
2 visoka 18
3 prosječna 55
4 niska 82
5 vrlo niska 20
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 15 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap10 zadovoljstvo zaposlenih s odnosima u poduzeću C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

13. Tvrdnja A: Zaposleni nisu zadovoljni s odnosima u poduzeću. Tvrdnja B: Zadovoljstvo zaposlenih je jako visoko.

Value 7613 Frequency
1 vrlo nisko 5
2 nisko 15
3 prosječno 74
4 visoko 91
5 vrlo visoko 10
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 7 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap11 sposobnost učenja i prialgodljivost zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

14. Tvrdnja A: Sposobnost učenja i prilagodljivost zaposlenih je niska (u odnosu na konkurenciju). Tvrdnja B: Sposobnost učenja i prilagodljivost zaposlenih je puno bolja od konkurencije.

Value 7712 Frequency
1 vrlo niska 6
2 niska 26
3 prosječna 63
4 visoka 79
5 vrlo visoka 16
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 12 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap12 odnos prema poslovnom riziku C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

15. Tvrdnja A: Odnos prema poslovnom riziku u poduzeću je slab. Tvrdnja B: Odnos prema poslovnom riziku u poduzeću je dobar.

Value 7811 Frequency
1 vrlo slab 8
2 slab 17
3 prosječan 70
4 bolji 87
5 mnogo bolji 10
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 10 1 5

Valid range from 1 to 5

nefstr1 broj pritužbi kupaca u razdoblju C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

16. Tvrdnja A: Broj pritužbi kupaca u razdoblju se jako povećao. Tvrdnja B: Broj pritužbi kupaca u razdoblju se jako smanjio.

Value 7910 Frequency
1 znatno povećan 7
2 povećan 13
3 nije promijenjen 51
4 smanjen 91
5 zantno smanjen 35
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5 1 5

Valid range from 1 to 5

nefstr2 brzina rješavanja pritužbi kupaca C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

17. Tvrdnja A: Brzina rješavanja pritužbi kupaca (u odnosu na konkurenciju) je niska. Tvrdnja B: Pritužbe kupaca rješavamo znatno brže od konkurencije.

Value 809 Frequency
1 vrlo niska 6
2 niska 10
3 prosječna 33
4 visoka 101
5 vrlo visoka 37
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 15 1 5

Valid range from 1 to 5

nefstr3 pridobivanje/čuvanje/gubljanje stranaka C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

18. Tvrdnja A: Gubimo postojeće stranke i ne uspijevamo pridobiti nove. Tvrdnja B: Zadržavamo postojeće stranke i uspijevamo pridobiti sve više novih.

Value 818 Frequency
1 vrlo nisko 6
2 nisko 11
3 prosječno 29
4 visoko 98
5 vrlo visoko 49
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 9 1 5

Valid range from 1 to 5

nefstr4 ugled poduzaća kod stranaka C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

19. Tvrdnja A: Ugled našeg poduzeća kod stranaka je znatno pao. Tvrdnja B: Ugled našeg poduzeća kod stranaka se jako poboljšao.

Value 827 Frequency
1 znatno smanjen 6
2 smanjen 9
3 bez promjene 34
4 bolji 101
5 znatno bolji 41
9 1
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 11 1 5

Valid range from 1 to 5

udiozaobr1 udio radnog vremena za izobrazbu/osposobljavanje

Udio radnog vremena kojeg zaposleni u poduzeću u prosjeku koriste za izobrazbu i osposobljavanje:

Value 836 Frequency
1 ispod 1 sata na tjedan 61
2 od 1 do 2 sata na tjadan 58
3 od 2 do 3 sata na tjedan 13
4 od 3 do 4 sata na tjedan 7
5 4 i više sati tjedno 5
6 nemamo taj podatak 53
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5 1 6

Valid range from 1 to 6

djalatnost glavna djelatnost poduzeća

Koja je vaša glavna djelatnost (zaokružite odgovarajuće slovo):

Value 845 Frequency
1 poljoprivreda, lov, stočarstvo 5
2 ribarstvo 0
3 rudarstvo 3
4 prerađivačke djelatnosti 64
5 opskrba električnom energijom, plinom, vodom 10
6 graditeljstvo 32
7 trgovina, popravak motornih vozila 27
8 ugostiteljsvo 13
9 promet, skladištenje, veze 11
10 financijsko posredništvo 6
11 nekretnine, najam, poslovne usluge 0
12 javna uprava, obrana, socijalno osiguranje 0
13 prosvjeta 0
14 zdravstvo, socijalna pomoć 1
15 druge javne, skupne i osobne usluge 25
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 5

Valid range from 1 to 15

brojzaposl prosječan broj zaposlenih u 2004

Prosječan broj zaposlenih u 2004:

Value 854 Frequency
1 1-49 4
2 50-99 74
3 100-249 66
4 250-499 33
5 500-999 12
6 1000 i više 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1

Valid range from 1 to 6

godprom čisti prihodi od prodaje 2004

Opseg godišnjeg prometa (čisti prihodi od prodaje) u 2004:

Value 863 Frequency
1 ispod 50 milijuna kuna 101
2 od 50 mil kn do 200 mil kn 68
3 od 200 mil kn 29
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 4

Valid range from 1 to 3

funkuorg funkcija u organizaciji

Vaša funkcija u organizaciji:

Value 872 Frequency
HR manager 1
IT podrška 1
Rukovoditelj financija i računovodstva 1
bilancist i analitičar 1
direktor 57
direktor financija 1
direktor kontrolinga i ekonomike 1
direktor proizvodnje 1
direktor sektora kadrovi i informatika 1
direktor sektora pravnih općih i kadrovskih poslova 1
direktor stručnih servisa 1
direktor trgovine 1
direktorica 8
doditelj odjela 1
financije i računovodstvo 1
financijski direktor 3
financijsko-računovodstveni sektor 1
generalni direktor 4
glavni direktor 1
interni revizor 1
izvršni direktor 5
izvršni direktor za financije 1
kadrovska 1
knjigovođa 1
komercijalni direktor 1
koordinator prodaje 1
manager kvalitete 1
organizacija 1
planiranje i analiza 1
pomoćik direktora 1
pomoćnica direktora za računovodstvo i fin. 1
pomoćnik direktora 4
pomoćnik direktora za FRIN 1
poslovna tajnica 1
predsjednica uprave 1
predsjednik nadzornog odbora 1
predsjednik uprave 23
predsjedništvo uprave 1
priprema i ugovaranje 1
projektant 1
računovođa 2
referent računovodstva i financija 1
rukovodioc računovodstva 1
rukovoditelj ekonomske službe 1
rukovoditelj obračunske službe 1
rukovoditelj općeg odjela 1
rukovoditelj računovodstva 1
rukovoditelj računovodstva i financija 1
rukovoditelj službe općih, pravnih i kadrovskih poslova 1
rukovoditelj službe za stratešku potporu 1
rukovoditelj sustava kvalitete 1
rukovoditelj tjelesne zaštite 1
samostalni referent za plan i analizu 1
savjetnik direktora 1
savjetnik generalnog direktora 1
suvlasnik 1
tehnička dokumentacija 1
tehnički direktor 1
tehnolog 1
uprava društva 1
viši suradnik za informatiku 1
voditelj ekonomskih poslova 1
voditelj financija 2
voditelj kadrosvkih i pravnih poslova 1
voditelj komercijalno-tehničkog odjela 1
voditelj marketinga 1
voditelj prodaje 1
voditelj programa kom 1
voditelj radnog procesa 1
voditelj računovodstva 2
voditelj službe planiranja i analize 1
zamjenik direktora 1
zamjenik predsjednika 1
član nadzornog odbora 1
član uprave 6
član uprave - direktor motela 1
šef odjela za komercijalne poslove 1
šef računovodstva 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 0

poduzee poduzeće

Naziv poduzeća:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Materials of the Study

 1. Škerlavaj, Miha (2005). PROCHR05 - Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Hernaus, Tomislav, Škerlavaj, Miha in Dimovski, Vlado (2008). Relationship between organisational learning and organisational performance : the case of Croatia.
 2. Dimovski, Vlado et al. (2008). Comparative analysis of the organisational learning process in Slovenia, Croatia, and Malaysia.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M. (2010). Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PROCHR05. https://doi.org/10.17898/ADP_PROCHR05_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si