Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PROCHR05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PROCHR05_V1
Glavni avtor(ji):
 • Škerlavaj, Miha
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hernaus, Tomislav
 • Dimovski, Vlado
 • Škrinjar, Rok
 • Indihar Štemberger, Mojca
Izdelal datoteko podatkov:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Finančna podpora:

Ekonomska fakulteta

Serija:
 • ORGU/Organizacijsko učenje

  Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Ključne besede ELSST:
UPRAVA PODJETJA, UPRAVA PODJETJA, PODJETJE, PODJETJE, USPEŠNOST DELOVANJA, UČENJE, KAZALEC USPEŠNOSTI

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
organizacijsko učenje
organizacijska kultura
uspešnost poslovanja


Povzetek:

Namen raziskave je bil raziskati proces organizacijskega učenja (OU) in njegovo povezavo z uspešnostjo poslovanja (UP), ter ugotoviti, kateri indikatorji uspešnosti poslovanja so najbolj pomembni. V ta namen so bili pridobljeni podatki od 202 hrvaških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2005 - oktober 2005
Čas izdelave: 2005-09
Država: Hrvaška
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Hrvaške

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Hrvaška podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Škerlavaj, Miha

Tip vzorca:

Slučajno vzorčenje. Zajeta je bila polovica populacije hrvaških podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi, kar je 1850 podjetij.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PROCHR05 - Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 88
 • število enot: 202

Spremenljivke

prikupinf1 1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija.

Vrednost 13 Frekvenca
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 9
3 niti točno, niti netočno 43
4 točno 100
5 u potpunosti točno 49
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf2 2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke . A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke .

Vrednost 22 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 6
3 niti točno, niti netočno 31
4 točno 114
5 u potpunosti točno 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf3 3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično.

Vrednost 31 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 92
5 u potpunosti točno 22
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf1 1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Zaposleni u našoj organizaciji su izuzetno važni izvori informacija.

Vrednost 188 Frekvenca
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 9
3 niti točno, niti netočno 43
4 točno 100
5 u potpunosti točno 49
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf2 2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke . A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Prijašnje odluke su jako koristan izvor informacija za sadašnje odluke .

Vrednost 287 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 6
3 niti točno, niti netočno 31
4 točno 114
5 u potpunosti točno 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf3 3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Uvijek se isplati isprobati nove metode i alate, čak i ako je to rizično.

Vrednost 386 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 92
5 u potpunosti točno 22
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf4 4. Izvještaji vanjskih stručnjaka su izuzetno važan izvor informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

4. Izvještaji vanjskih stručnjaka su izuzetno važan izvor informacija.

Vrednost 485 Frekvenca
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 6
3 niti točno, niti netočno 63
4 točno 104
5 u potpunosti točno 26
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf5 5. Naša organizacija upotrebljava uslugu clippinga - redovitog prikupljanja članaka koji sadrže nama zanimljive teme. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

5. Naša organizacija upotrebljava uslugu clippinga - redovitog prikupljanja članaka koji sadrže nama zanimljive teme.

Vrednost 584 Frekvenca
1 uopće nije točno 31
2 nije točno 36
3 niti točno, niti netočno 46
4 točno 59
5 u potpunosti točno 26
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf6 6. Poduzeća - konkurenti su izuzetno važan izvor učenja o novim metodama i uslugama. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

6. Poduzeća - konkurenti su izuzetno važan izvor učenja o novim metodama i uslugama.

Vrednost 683 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 3
3 niti točno, niti netočno 37
4 točno 120
5 u potpunosti točno 38
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf7 7. Znanje o djelatnosti, proizvodima i uslugama je važan kriterij pri zapošljavanju djelatnika. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

7. Znanje o djelatnosti, proizvodima i uslugama je važan kriterij pri zapošljavanju djelatnika.

Vrednost 782 Frekvenca
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 48
4 točno 97
5 u potpunosti točno 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf8 8. Skupni projekti i timski rad utječu na podizanje razine znanja o djelatnosti, ekonomskom okruženju i novim proizvodima/uslugama. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

8. Skupni projekti i timski rad utječu na podizanje razine znanja o djelatnosti, ekonomskom okruženju i novim proizvodima/uslugama.

Vrednost 881 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 2
3 niti točno, niti netočno 20
4 točno 103
5 u potpunosti točno 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf9 9. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete nadzornog odbora (za d.d.) tj. vlasnika. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

9. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete nadzornog odbora (za d.d.) tj. vlasnika.

Vrednost 980 Frekvenca
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 19
3 niti točno, niti netočno 31
4 točno 91
5 u potpunosti točno 44
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf10 10. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete od izvora izvan poduzeća (usluge konzultanata, kontaktiranje top menadžera iz drugih poduzeća). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

10. Top menadžeri pri donošenju važnih odluka pokušavaju dobiti informacije ili savjete od izvora izvan poduzeća (usluge konzultanata, kontaktiranje top menadžera iz drugih poduzeća).

Vrednost 1079 Frekvenca
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 11
3 niti točno, niti netočno 48
4 točno 106
5 u potpunosti točno 27
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf11 11. Naša organizacija ima zaposlene čiji je zadataka pretraživanje i pronalaženje informacija iz okoline poduzeća. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

11. Naša organizacija ima zaposlene čiji je zadataka pretraživanje i pronalaženje informacija iz okoline poduzeća.

Vrednost 1178 Frekvenca
1 uopće nije točno 36
2 nije točno 53
3 niti točno, niti netočno 61
4 točno 41
5 u potpunosti točno 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

prikupinf12 12. Vanjski izvori (izvještaji, konzultanti, časopisi, Internet…) su jako važni za poslovanje naše organizacije. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

12. Vanjski izvori (izvještaji, konzultanti, časopisi, Internet…) su jako važni za poslovanje naše organizacije.

Vrednost 1277 Frekvenca
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 16
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 85
5 u potpunosti točno 26
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

prikupinf13 13. U našem poduzeću eksplicitno nagrađujemo zaposlene koji su izvori kvalitetnih informacija. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

13. U našem poduzeću eksplicitno nagrađujemo zaposlene koji su izvori kvalitetnih informacija.

Vrednost 1376 Frekvenca
1 uopće nije točno 27
2 nije točno 56
3 niti točno, niti netočno 73
4 točno 37
5 u potpunosti točno 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf1 1. … sveobuhvatne (sadrže sve što trebamo). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

1. … sveobuhvatne (sadrže sve što trebamo).

Vrednost 1475 Frekvenca
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 27
3 niti točno, niti netočno 93
4 točno 63
5 u potpunosti točno 12
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf2 2. … točne (dovoljno blizu stvarnom stanju). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

2. … točne (dovoljno blizu stvarnom stanju).

Vrednost 1574 Frekvenca
1 uopće nije točno 1
2 nije točno 12
3 niti točno, niti netočno 68
4 točno 104
5 u potpunosti točno 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf3 3. … razumljive (omogućuju jednostavnu interpretaciju). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

3. … razumljive (omogućuju jednostavnu interpretaciju).

Vrednost 1673 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 2
3 niti točno, niti netočno 68
4 točno 109
5 u potpunosti točno 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf4 4. … upotrebljive (služe određenoj namjeni npr. donošenju odluka). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

4. … upotrebljive (služe određenoj namjeni npr. donošenju odluka).

Vrednost 1772 Frekvenca
1 uopće nije točno 1
2 nije točno 3
3 niti točno, niti netočno 47
4 točno 133
5 u potpunosti točno 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf5 5. … sažete (ne previše opsežne). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

5. … sažete (ne previše opsežne).

Vrednost 1871 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 8
3 niti točno, niti netočno 51
4 točno 122
5 u potpunosti točno 17
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf6 6. … međusobno usklađene (nisu proturječne, bez obzira na izvor). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

6. … međusobno usklađene (nisu proturječne, bez obzira na izvor).

Vrednost 1970 Frekvenca
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 19
3 niti točno, niti netočno 84
4 točno 79
5 u potpunosti točno 15
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf7 7. … točne (istinite). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

7. … točne (istinite).

Vrednost 2069 Frekvenca
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 82
4 točno 90
5 u potpunosti točno 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf8 8. … ažurne (odmah na raspolaganju). A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

8. … ažurne (odmah na raspolaganju).

Vrednost 2168 Frekvenca
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 19
3 niti točno, niti netočno 89
4 točno 70
5 u potpunosti točno 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalinf9 9. Pristup informacijama je jednostavan. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

9. Pristup informacijama je jednostavan.

Vrednost 2267 Frekvenca
1 uopće nije točno 21
2 nije točno 35
3 niti točno, niti netočno 47
4 točno 70
5 u potpunosti točno 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

kvalin10 10. Korisnici informacija u našem poduzeću samostalno određuju oblik i sadržaj izvještaja. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Informacije kojima raspolažemo u našem poduzeću su…

10. Korisnici informacija u našem poduzeću samostalno određuju oblik i sadržaj izvještaja.

Vrednost 2366 Frekvenca
1 uopće nije točno 14
2 nije točno 34
3 niti točno, niti netočno 42
4 točno 77
5 u potpunosti točno 31
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf1 1. Osobni kontakti A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

1. Osobni kontakti

Vrednost 2465 Frekvenca
1 uopće nije točno 1
2 nije točno 1
3 niti točno, niti netočno 11
4 točno 140
5 u potpunosti točno 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf2 2. Susreti timova A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

2. Susreti timova

Vrednost 2564 Frekvenca
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 9
3 niti točno, niti netočno 26
4 točno 124
5 u potpunosti točno 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf3 3. Timovi kao mjesta donošenja odluka A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

3. Timovi kao mjesta donošenja odluka

Vrednost 2663 Frekvenca
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 55
4 točno 98
5 u potpunosti točno 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf4 4. Telefonski kontakti A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

4. Telefonski kontakti

Vrednost 2762 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 7
3 niti točno, niti netočno 56
4 točno 116
5 u potpunosti točno 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf5 5. Zapisnici, memorandumi, pisma,… A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

5. Zapisnici, memorandumi, pisma,…

Vrednost 2861 Frekvenca
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 63
4 točno 103
5 u potpunosti točno 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf6 6. Posebni izvještaji A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

6. Posebni izvještaji

Vrednost 2960 Frekvenca
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 15
3 niti točno, niti netočno 51
4 točno 109
5 u potpunosti točno 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf7 7. Formalni lanac ukazovanja (u smislu izvještavanja) A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

7. Formalni lanac ukazovanja (u smislu izvještavanja)

Vrednost 3059 Frekvenca
1 uopće nije točno 9
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 76
4 točno 85
5 u potpunosti točno 17
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf8 8. Intranet poduzeća kao način interpretacije informacija A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

8. Intranet poduzeća kao način interpretacije informacija

Vrednost 3158 Frekvenca
1 uopće nije točno 20
2 nije točno 37
3 niti točno, niti netočno 61
4 točno 68
5 u potpunosti točno 13
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf9 9. Forumi (diskusijske skupine) A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite točnost sljedećih tvrdnji o sredstvima komunikacije između članova uprave i ostalih zaposlenih u vašoj organizaciji.. Za interpretaciju informacija su važni:

9. Forumi (diskusijske skupine)

Vrednost 3257 Frekvenca
1 uopće nije točno 15
2 nije točno 51
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 53
5 u potpunosti točno 9
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf10 10. Što više informacija posjeduje podređeni/a, bolje i uspješnije će djelovati. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Kakav je vaš osobni odnos (u funkciji menadžera) o informiranju zaposlenih u vašoj organizaciji?

10. Što više informacija posjeduje podređeni/a, bolje i uspješnije će djelovati.

Vrednost 3356 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 7
3 niti točno, niti netočno 28
4 točno 88
5 u potpunosti točno 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf11 11. Informacije podređenima moraju biti uvijek jednostavne i sažete. A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Kakav je vaš osobni odnos (u funkciji menadžera) o informiranju zaposlenih u vašoj organizaciji?

11. Informacije podređenima moraju biti uvijek jednostavne i sažete.

Vrednost 3455 Frekvenca
1 uopće nije točno 0
2 nije točno 4
3 niti točno, niti netočno 23
4 točno 81
5 u potpunosti točno 93
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg1 1. Prilagodljivost na pritiske iz okruženja A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

1. Prilagodljivost na pritiske iz okruženja

Vrednost 3554 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 6
3 nema promjene 48
4 umjeren porast 106
5 značajan porast/poboljšanje 36
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg2 2. Kvaliteta proizvoda ili usluga A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

2. Kvaliteta proizvoda ili usluga

Vrednost 3653 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 1
2 umjeren pad 3
3 nema promjene 34
4 umjeren porast 102
5 značajan porast/poboljšanje 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg3 3. Broj ponuđenih proizvoda ili usluga A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

3. Broj ponuđenih proizvoda ili usluga

Vrednost 3752 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 2
2 umjeren pad 5
3 nema promjene 49
4 umjeren porast 104
5 značajan porast/poboljšanje 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg4 4. Kvaliteta tehnologije poslovanja A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

4. Kvaliteta tehnologije poslovanja

Vrednost 3851 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 2
2 umjeren pad 3
3 nema promjene 38
4 umjeren porast 119
5 značajan porast/poboljšanje 38
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg5 5. Brzina poslovanja A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

5. Brzina poslovanja

Vrednost 3950 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 3
2 umjeren pad 3
3 nema promjene 42
4 umjeren porast 107
5 značajan porast/poboljšanje 46
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg6 6. Uvođenje novih tržišnih pristupa A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

6. Uvođenje novih tržišnih pristupa

Vrednost 4049 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 6
3 nema promjene 48
4 umjeren porast 108
5 značajan porast/poboljšanje 33
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg7 7. Prosječna produktivnost zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

7. Prosječna produktivnost zaposlenih

Vrednost 4148 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 3
2 umjeren pad 2
3 nema promjene 54
4 umjeren porast 111
5 značajan porast/poboljšanje 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg8 8. Zadovoljstvo zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

8. Zadovoljstvo zaposlenih

Vrednost 4247 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 5
2 umjeren pad 9
3 nema promjene 68
4 umjeren porast 95
5 značajan porast/poboljšanje 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg9 9. Općenita atmosfera u poduzeću A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

9. Općenita atmosfera u poduzeću

Vrednost 4346 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 5
2 umjeren pad 9
3 nema promjene 53
4 umjeren porast 100
5 značajan porast/poboljšanje 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg10 10. Komunikacija između top menadžera i zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

10. Komunikacija između top menadžera i zaposlenih

Vrednost 4445 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 5
2 umjeren pad 7
3 nema promjene 45
4 umjeren porast 110
5 značajan porast/poboljšanje 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg11 11. Učinkovitost timskih sastanaka A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

11. Učinkovitost timskih sastanaka

Vrednost 4544 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 5
3 nema promjene 57
4 umjeren porast 112
5 značajan porast/poboljšanje 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg12 12. Razumijevanje strateškog usmjerenja organizacije od strane zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

12. Razumijevanje strateškog usmjerenja organizacije od strane zaposlenih

Vrednost 4643 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 2
2 umjeren pad 13
3 nema promjene 64
4 umjeren porast 108
5 značajan porast/poboljšanje 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg13 13. Razumijevanje glavnih problema organizacije od strane zaposlenih A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

13. Razumijevanje glavnih problema organizacije od strane zaposlenih

Vrednost 4742 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 13
3 nema promjene 67
4 umjeren porast 97
5 značajan porast/poboljšanje 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

promuorg14 14. Učinkovitost informacijskih sustava unutar organizacije A. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o organizacijskom učenju odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Označite stupanj promjene koji najbolje odražava događaje u vašoj organizaciji u zadnje tri godine. Što se dogodilo s sljedečim u posljednje tri godine?

14. Učinkovitost informacijskih sustava unutar organizacije

Vrednost 4841 Frekvenca
1 znatan pad/slabljenje 4
2 umjeren pad 10
3 nema promjene 55
4 umjeren porast 106
5 značajan porast/poboljšanje 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procp1 1. Prosječni zaposlenik vidi poslovanje poduzeća kao niz povezanih procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Prosječni zaposlenik vidi poslovanje poduzeća kao niz povezanih procesa.

Vrednost 4940 Frekvenca
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 21
3 niti točno, niti netočno 71
4 točno 88
5 u potpunosti točno 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procp2 2. U organizaciji se često koriste izrazi kao što su: proces, ulaz u proces (input), izlaz iz procesa (output, rezultat) i skrbnik (vlasnik) procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. U organizaciji se često koriste izrazi kao što su: proces, ulaz u proces (input), izlaz iz procesa (output, rezultat) i skrbnik (vlasnik) procesa.

Vrednost 5039 Frekvenca
1 uopće nije točno 22
2 nije točno 49
3 niti točno, niti netočno 75
4 točno 45
5 u potpunosti točno 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procp3 3. Procesi unutar organizacije su definirani i dokumentirani s jasno određenim ulazima/izlazima za naše kupce i dobavljače. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Procesi unutar organizacije su definirani i dokumentirani s jasno određenim ulazima/izlazima za naše kupce i dobavljače.

Vrednost 5138 Frekvenca
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 42
4 točno 110
5 u potpunosti točno 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procp4 4. Poslovni procesi su definirani tako, da većina zaposlenih razumije kako se odvijaju. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

4. Poslovni procesi su definirani tako, da većina zaposlenih razumije kako se odvijaju.

Vrednost 5237 Frekvenca
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 49
4 točno 118
5 u potpunosti točno 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

procp5 5. Informatizacija poslovanja temelji na procesima (ne na poslovnim funkcijama). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

5. Informatizacija poslovanja temelji na procesima (ne na poslovnim funkcijama).

Vrednost 5336 Frekvenca
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 13
3 niti točno, niti netočno 51
4 točno 115
5 u potpunosti točno 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

radmje1 1. Radna mjesta zahtijevaju izdavanje većeg broja više-dimenzionalnih naloga (ne jednostavnih zadatka). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. Radna mjesta zahtijevaju izdavanje većeg broja više-dimenzionalnih naloga (ne jednostavnih zadatka).

Vrednost 5435 Frekvenca
1 uopće nije točno 5
2 nije točno 35
3 niti točno, niti netočno 73
4 točno 76
5 u potpunosti točno 8
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

radmje2 2. Zaposleni mogu samostalno rješavati probleme na radnom mjestu. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Zaposleni mogu samostalno rješavati probleme na radnom mjestu.

Vrednost 5534 Frekvenca
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 8
3 niti točno, niti netočno 75
4 točno 102
5 u potpunosti točno 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

radmje3 3. Zbog promjene procesa zaposleni moraju stalno učiti. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Zbog promjene procesa zaposleni moraju stalno učiti.

Vrednost 5633 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 63
4 točno 97
5 u potpunosti točno 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc1 1. U poduzeću mjerimo učinkovitost (vrijeme, troškovi …) poslovnih procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

1. U poduzeću mjerimo učinkovitost (vrijeme, troškovi …) poslovnih procesa.

Vrednost 5732 Frekvenca
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 26
3 niti točno, niti netočno 52
4 točno 84
5 u potpunosti točno 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc2 2. Mjere učinkovitosti procesa su definirane. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

2. Mjere učinkovitosti procesa su definirane.

Vrednost 5831 Frekvenca
1 uopće nije točno 4
2 nije točno 30
3 niti točno, niti netočno 70
4 točno 71
5 u potpunosti točno 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc3 3. Resursi se raspoređuju ovisi o procesima (a ne poslovnim funkcijama). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

3. Resursi se raspoređuju ovisi o procesima (a ne poslovnim funkcijama).

Vrednost 5930 Frekvenca
1 uopće nije točno 3
2 nije točno 11
3 niti točno, niti netočno 57
4 točno 113
5 u potpunosti točno 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc4 4. Postavljeni su konkretni ciljevi za individualne mjere učinkovitosti procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

4. Postavljeni su konkretni ciljevi za individualne mjere učinkovitosti procesa.

Vrednost 6029 Frekvenca
1 uopće nije točno 6
2 nije točno 26
3 niti točno, niti netočno 62
4 točno 86
5 u potpunosti točno 21
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc5 5. U poduzeću mjerimo kvalitetu izlaza (rezultata) procesa. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

5. U poduzeću mjerimo kvalitetu izlaza (rezultata) procesa.

Vrednost 6128 Frekvenca
1 uopće nije točno 2
2 nije točno 10
3 niti točno, niti netočno 62
4 točno 97
5 u potpunosti točno 30
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc6 6. Uspostavljena je kontrola kvalitete podataka u procesima u tijeku. B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

6. Uspostavljena je kontrola kvalitete podataka u procesima u tijeku.

Vrednost 6227 Frekvenca
1 uopće nije točno 22
2 nije točno 42
3 niti točno, niti netočno 77
4 točno 50
5 u potpunosti točno 9
9 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

mmproc7 7. Protok informacija kroz proces je neometan i učinkovit (npr. nije potreban višekratan unos istih podataka). B. Ocijenite u kojoj mjeri sljedeće tvrdnje o procesnoj usmjerenosti odgovaraju stanju u vašoj organizaciji: Uz svaku tvrdnju zaokružite ocjenu koja najbolje odgovara stanju u vašem poduzeću..

7. Protok informacija kroz proces je neometan i učinkovit (npr. nije potreban višekratan unos istih podataka).

Vrednost 6326 Frekvenca
1 uopće nije točno 8
2 nije točno 35
3 niti točno, niti netočno 66
4 točno 72
5 u potpunosti točno 18
9 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin1 ROA C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

1. Tvrdnja A: Dobičkovnost sredstava (ROA , v %) u našem poduzeću je bila znatno ispod prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Dobičkovnost sredstava (ROA , v %) u našem poduzeću je bila znatno iznad prosjeka djelatnosti.

Vrednost 6425 Frekvenca
1 dosta ispod prosjeka 8
2 nešto ispod prosjeka 13
3 uglavnom u prosjeku 68
4 nešto iznad prosjeka 57
5 dosta iznad prosjeka 11
9 2
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 45 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin2 DV po zaposlenom u odnosu na prosjek C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

2. Tvrdnja A: Dodana vrijednost po zaposlenom u našem poduzeću bila je znatno ispod prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Dodana vrijednost po zaposlenom u našem poduzeću bila je znatno iznad prosjeka djelatnosti.

Vrednost 6524 Frekvenca
1 dosta ispod prosjeka 8
2 nešto ispod prosjeka 16
3 uglavnom u prosjeku 76
4 nešto iznad prosjeka 57
5 dosta iznad prosjeka 12
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 33 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefdob1 odnosi s dobavljačima C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

3. Tvrdnja A: Odnosi s dobavljačima su jako slabi i nestabilni, te najčešće kratkotrajni. Tvrdnja B: Odnose s dobavljačima smatramo izvrsnima, udružujemo se u trajne partnerske odnose.

Vrednost 6623 Frekvenca
1 vrlo nestabilni i kratkotrajni 8
2 relativno nestabilni i kratkotrajni 12
3 prosječni 35
4 dobri 99
5 odlični 43
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap1 neto fluktuacija zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

4. Tvrdnja A: Neto fluktuacija zaposlenih (broj izmijenjenog osoblja u razdoblju zbog nezadovoljstva plaćom, mogućnostima za napredovanje, odnosima na poslu itd. - unutarnji razlozi) je u našem poduzeću jako visoka. Tvrdnja B: U našem poduzeću nema primjera odlaska zaposlenika zbog nezadovoljstva plaćom, mogućnostima za napredovanje, odnosima na poslu itd. - unutarnji razlozi).

Vrednost 6722 Frekvenca
1 vrlo visoka neto fluktuacija 11
2 visoka 16
3 prosječna 54
4 niska 77
5 vrlo niska 39
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap2 produktivnost rada zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

5. Tvrdnja A: Produktivnost rada zaposlenih je puno niža od prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Produktivnost rada zaposlenih je puno viša od prosjeka djelatnosti.

Vrednost 6821 Frekvenca
1 mnogo niža od prosjeka 6
2 niža od prosjeka 18
3 prosječna 70
4 bolja od prosjeka 74
5 mnogo bolja od prosjeka 21
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 13 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap3 povjerenje u vodstvo C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

6. Tvrdnja A: Povjerenje u vodstvo od strane zaposlenih je nisko. Tvrdnja B: Povjerenje u vodstvo od strane zaposlenih je visoko.

Vrednost 6920 Frekvenca
1 vrlo nisko 6
2 nisko 11
3 prosječno 46
4 visoko 111
5 vrlo visoko 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap4 međusobno povjerenje zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

7. Tvrdnja A: Međusobno povjerenje zaposlenih je vrlo nisko. Tvrdnja B: Međusobno povjerenje zaposlenih je vrlo visoko.

Vrednost 7019 Frekvenca
1 vrlo nisko 8
2 nisko 15
3 prosječno 61
4 visoko 98
5 vrlo visoko 14
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap5 organizacija rada zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

8. Tvrdnja A: Organizacija rada zaposlenih je prilično neučinkovita. Tvrdnja B: Organizacija rada zaposlenih je jako učinkovita.

Vrednost 7118 Frekvenca
1 vrlo neučinkovita 7
2 neučinkovita 17
3 prosječna 70
4 učinkovita 90
5 vrlo učinkovita 14
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap6 pripadnost zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

9. Tvrdnja A: Zaposleni ne osjećaju posebnu pripadnost poduzeću. Tvrdnja B: Pripadnost zaposlenih poduzeću je na visokom nivou.

Vrednost 7217 Frekvenca
1 vrlo niska 8
2 niska 14
3 prosječna 52
4 visoka 90
5 vrlo visoka 32
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 6 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap7 marljivost zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

10. Tvrdnja A: Marljivost zaposlenih je jako niska. Tvrdnja B: Marljivost zaposlenih je jako visoka.

Vrednost 7316 Frekvenca
1 vrlo niska 5
2 niska 15
3 prosječna 68
4 visoka 88
5 vrlo visoka 22
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap8 troškovi rada po zaposlenom C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

11. Tvrdnja A: Troškovi rada po zaposlenom su znatno iznad prosjeka djelatnosti. Tvrdnja B: Troškovi rada po zaposlenom su znatno niži od prosjeka djelatnosti.

Vrednost 7415 Frekvenca
1 znatno iznad prosjeka 7
2 nešto iznad prosjeka 26
3 prosječni 105
4 nešto ispod prosjeka 50
5 znatno ispod prosjeka 3
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 11 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap9 odsutnost s posla C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

12. Tvrdnja A: Odsutnost s posla je u našem poduzeću (u odnosu na konkurenciju) jako visoka. Tvrdnja B: Odsutnost s posla je u našem poduzeću (u odnosu na konkurenciju) jako niska.

Vrednost 7514 Frekvenca
1 vrlo visoka 12
2 visoka 18
3 prosječna 55
4 niska 82
5 vrlo niska 20
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 15 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap10 zadovoljstvo zaposlenih s odnosima u poduzeću C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

13. Tvrdnja A: Zaposleni nisu zadovoljni s odnosima u poduzeću. Tvrdnja B: Zadovoljstvo zaposlenih je jako visoko.

Vrednost 7613 Frekvenca
1 vrlo nisko 5
2 nisko 15
3 prosječno 74
4 visoko 91
5 vrlo visoko 10
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap11 sposobnost učenja i prialgodljivost zaposlenih C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

14. Tvrdnja A: Sposobnost učenja i prilagodljivost zaposlenih je niska (u odnosu na konkurenciju). Tvrdnja B: Sposobnost učenja i prilagodljivost zaposlenih je puno bolja od konkurencije.

Vrednost 7712 Frekvenca
1 vrlo niska 6
2 niska 26
3 prosječna 63
4 visoka 79
5 vrlo visoka 16
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap12 odnos prema poslovnom riziku C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

15. Tvrdnja A: Odnos prema poslovnom riziku u poduzeću je slab. Tvrdnja B: Odnos prema poslovnom riziku u poduzeću je dobar.

Vrednost 7811 Frekvenca
1 vrlo slab 8
2 slab 17
3 prosječan 70
4 bolji 87
5 mnogo bolji 10
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 10 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefstr1 broj pritužbi kupaca u razdoblju C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

16. Tvrdnja A: Broj pritužbi kupaca u razdoblju se jako povećao. Tvrdnja B: Broj pritužbi kupaca u razdoblju se jako smanjio.

Vrednost 7910 Frekvenca
1 znatno povećan 7
2 povećan 13
3 nije promijenjen 51
4 smanjen 91
5 zantno smanjen 35
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefstr2 brzina rješavanja pritužbi kupaca C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

17. Tvrdnja A: Brzina rješavanja pritužbi kupaca (u odnosu na konkurenciju) je niska. Tvrdnja B: Pritužbe kupaca rješavamo znatno brže od konkurencije.

Vrednost 809 Frekvenca
1 vrlo niska 6
2 niska 10
3 prosječna 33
4 visoka 101
5 vrlo visoka 37
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 15 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefstr3 pridobivanje/čuvanje/gubljanje stranaka C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

18. Tvrdnja A: Gubimo postojeće stranke i ne uspijevamo pridobiti nove. Tvrdnja B: Zadržavamo postojeće stranke i uspijevamo pridobiti sve više novih.

Vrednost 818 Frekvenca
1 vrlo nisko 6
2 nisko 11
3 prosječno 29
4 visoko 98
5 vrlo visoko 49
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefstr4 ugled poduzaća kod stranaka C. Molimo ocijenite uspješnost poslovanja u zadnje tri godine koristeći sljedeće (međusobno suprotne) tvrdnje:

19. Tvrdnja A: Ugled našeg poduzeća kod stranaka je znatno pao. Tvrdnja B: Ugled našeg poduzeća kod stranaka se jako poboljšao.

Vrednost 827 Frekvenca
1 znatno smanjen 6
2 smanjen 9
3 bez promjene 34
4 bolji 101
5 znatno bolji 41
9 1
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 11 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

udiozaobr1 udio radnog vremena za izobrazbu/osposobljavanje

Udio radnog vremena kojeg zaposleni u poduzeću u prosjeku koriste za izobrazbu i osposobljavanje:

Vrednost 836 Frekvenca
1 ispod 1 sata na tjedan 61
2 od 1 do 2 sata na tjadan 58
3 od 2 do 3 sata na tjedan 13
4 od 3 do 4 sata na tjedan 7
5 4 i više sati tjedno 5
6 nemamo taj podatak 53
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

djalatnost glavna djelatnost poduzeća

Koja je vaša glavna djelatnost (zaokružite odgovarajuće slovo):

Vrednost 845 Frekvenca
1 poljoprivreda, lov, stočarstvo 5
2 ribarstvo 0
3 rudarstvo 3
4 prerađivačke djelatnosti 64
5 opskrba električnom energijom, plinom, vodom 10
6 graditeljstvo 32
7 trgovina, popravak motornih vozila 27
8 ugostiteljsvo 13
9 promet, skladištenje, veze 11
10 financijsko posredništvo 6
11 nekretnine, najam, poslovne usluge 0
12 javna uprava, obrana, socijalno osiguranje 0
13 prosvjeta 0
14 zdravstvo, socijalna pomoć 1
15 druge javne, skupne i osobne usluge 25
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

brojzaposl prosječan broj zaposlenih u 2004

Prosječan broj zaposlenih u 2004:

Vrednost 854 Frekvenca
1 1-49 4
2 50-99 74
3 100-249 66
4 250-499 33
5 500-999 12
6 1000 i više 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

godprom čisti prihodi od prodaje 2004

Opseg godišnjeg prometa (čisti prihodi od prodaje) u 2004:

Vrednost 863 Frekvenca
1 ispod 50 milijuna kuna 101
2 od 50 mil kn do 200 mil kn 68
3 od 200 mil kn 29
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

funkuorg funkcija u organizaciji

Vaša funkcija u organizaciji:

Vrednost 872 Frekvenca
HR manager 1
IT podrška 1
Rukovoditelj financija i računovodstva 1
bilancist i analitičar 1
direktor 57
direktor financija 1
direktor kontrolinga i ekonomike 1
direktor proizvodnje 1
direktor sektora kadrovi i informatika 1
direktor sektora pravnih općih i kadrovskih poslova 1
direktor stručnih servisa 1
direktor trgovine 1
direktorica 8
doditelj odjela 1
financije i računovodstvo 1
financijski direktor 3
financijsko-računovodstveni sektor 1
generalni direktor 4
glavni direktor 1
interni revizor 1
izvršni direktor 5
izvršni direktor za financije 1
kadrovska 1
knjigovođa 1
komercijalni direktor 1
koordinator prodaje 1
manager kvalitete 1
organizacija 1
planiranje i analiza 1
pomoćik direktora 1
pomoćnica direktora za računovodstvo i fin. 1
pomoćnik direktora 4
pomoćnik direktora za FRIN 1
poslovna tajnica 1
predsjednica uprave 1
predsjednik nadzornog odbora 1
predsjednik uprave 23
predsjedništvo uprave 1
priprema i ugovaranje 1
projektant 1
računovođa 2
referent računovodstva i financija 1
rukovodioc računovodstva 1
rukovoditelj ekonomske službe 1
rukovoditelj obračunske službe 1
rukovoditelj općeg odjela 1
rukovoditelj računovodstva 1
rukovoditelj računovodstva i financija 1
rukovoditelj službe općih, pravnih i kadrovskih poslova 1
rukovoditelj službe za stratešku potporu 1
rukovoditelj sustava kvalitete 1
rukovoditelj tjelesne zaštite 1
samostalni referent za plan i analizu 1
savjetnik direktora 1
savjetnik generalnog direktora 1
suvlasnik 1
tehnička dokumentacija 1
tehnički direktor 1
tehnolog 1
uprava društva 1
viši suradnik za informatiku 1
voditelj ekonomskih poslova 1
voditelj financija 2
voditelj kadrosvkih i pravnih poslova 1
voditelj komercijalno-tehničkog odjela 1
voditelj marketinga 1
voditelj prodaje 1
voditelj programa kom 1
voditelj radnog procesa 1
voditelj računovodstva 2
voditelj službe planiranja i analize 1
zamjenik direktora 1
zamjenik predsjednika 1
član nadzornog odbora 1
član uprave 6
član uprave - direktor motela 1
šef odjela za komercijalne poslove 1
šef računovodstva 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 0

poduzee poduzeće

Naziv poduzeća:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Škerlavaj, Miha (2005). PROCHR05 - Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Hernaus, Tomislav, Škerlavaj, Miha in Dimovski, Vlado (2008). Relationship between organisational learning and organisational performance : the case of Croatia.
 2. Dimovski, Vlado et al. (2008). Comparative analysis of the organisational learning process in Slovenia, Croatia, and Malaysia.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Škerlavaj, M. (2010). Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PROCHR05. https://doi.org/10.17898/ADP_PROCHR05_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si