Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: NNOR20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NNOR20_V1
Main author(s):
 • Zorko, Andraž
 • Hohkraut, Tomaž
 • Vinkovič, Matej
 • Mrevlje, Matej
 • Radeta, Ognjen
 • Šabanović, Haris
 • Tvrtković, Josip
Co-workers:
 • Arhar, Igor
Data file producer:
VALICON - Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o (Ljubljana, Slovenija; januar, 2021)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: COVID-19, novi koronavirus, SARS-CoV-2, pandemija, javno mnenje, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, zaposlitev, nakupovanje, potrošnja

Keywords ELSST:
COVID-19, JAVNO MNENJE, ZAPOSLITEV, NAKUPOVANJE, POTROŠNJA

Topic Classification CESSDA
Posebne bolezni, motnje in zdravstvene razmere
Družbene spremembe
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OCENA STANJA IN UKREPOV
DOŽIVLJANJE COVID-19
OPRAVLJANJE NAKUPOV
ZAPOSLITVENO STANJE
POTROŠNJA IN FINANČNO STANJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava Novanormalnost je spremljala odziv javnosti v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Srbiji na nove razmere, nastale zaradi razglasitve pandemije novega koronavirusa COVID-19. Vsebovala je ključne indikatorje odzivanja javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja kot so osebna percepcija situacije, pričakovanja glede prihodnosti, percepcija ustreznosti ukrepov, ipd. Datoteka in vprašalnik sta v večjem delu v slovenskem jeziku. V ADP so dostopne tudi datoteke za posamezno državo (NNORSI20, NNORBH20, NNORHR20, NNORSR20) v njenem jeziku. OPOZORILO: V posameznem valu anketiranja niso bila vedno zajeta vsa vprašanja iz vprašalnika, zato predlagamo pozornost pri analizi podatkov.

Methodology


Collection date: 11. marec 2020 - 28. december 2020
Date of production: 2021-01
Country: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija
Geographic coverage:

Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije stari 18 let in več.

Excluded: no information
Data collected by:

Hohkraut, Tomaž (odgovorna oseba)

Sampling procedure:

Neverjetnostno: kvotno

V vsakem valu je vzorčenje potekalo med aktivnimi člani spletnih panelov, ki so bili organizirani v vsaki od držav. Kvotno vzorčenje je bilo organizirano s predhodno stratifikacijo na ravni regij (Slovenija STO_ regije, Hrvaška HR_ REG6, BiH BA_ REG9, Srbija RS_ REG6) ter kombinacije spola in štirih starostnih razredov (18-29, 30-44, 45-59, 60-75). Vabila na spletno anketo so bila v vsakem stratumu oz. kvoti poslana neodvisno. Posamezna oseba je lahko sodelovala v več valovih.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Večja stopnja reprezentativnosti je bila dosežena z naknadnim uteževanjem podatkov na ravni vsakega od valov. Natančneje, izveden je bil postopek RIM Weighting, za katerega so bile uporabljene naslednje spremenljivke: kombinacija spola in starosti (8 kategorij), regija (odvisno od države) in izobrazba (do srednje, več kot srednja). Spremenljivka PONDER (Weight) se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Zorko, Andraž; Hohkraut, Tomaž; Vinkovič, Matej; Mrevlje, Matej; Radeta, Ognjen; Šabanović, Haris; Tvrtković, Josip

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 47
 • number of units: 59229

License: ccby

Version: 13. februar 2023

Variable list

COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

Value 13 Frequency
1 Zelo sem zaskrbljen 9282
2 Sem zaskrbljen do neke mere 34514
3 V glavnem nisem zaskrbljen 11537
4 Sploh nisem zaskrbljen 3896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1 4 2.17

Valid range from 1 to 4

COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori)

Value 22 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 28178
2 Skrbi me za moje zdravje. 3803
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 7016
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 10844
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 1185
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 8203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1 6 2.623

Valid range from 1 to 6

COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori) - 2. navedba

Value 31 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 6912
2 Skrbi me za moje zdravje. 14566
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 5680
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 10065
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 2820
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 6860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46903 12326 1 6 3.168

Valid range from 1 to 6

COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?

Value 147 Frequency
1 Zelo sem zaskrbljen 9282
2 Sem zaskrbljen do neke mere 34514
3 V glavnem nisem zaskrbljen 11537
4 Sploh nisem zaskrbljen 3896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1 4 2.17

Valid range from 1 to 4

COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori)

Value 246 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 28178
2 Skrbi me za moje zdravje. 3803
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 7016
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 10844
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 1185
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 8203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1 6 2.623

Valid range from 1 to 6

COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori) - 2. navedba

Value 345 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 6912
2 Skrbi me za moje zdravje. 14566
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 5680
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 10065
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 2820
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 6860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46903 12326 1 6 3.168

Valid range from 1 to 6

COV4_3 3. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?

Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori) - 3. navedba

Value 444 Frequency
1 Skrbi me za mojo družino. 3834
2 Skrbi me za moje zdravje. 3642
3 Čutim splošno zaskrbljenost. 7140
4 Skrbijo me gospodarske posledice. 9692
5 Skrbi me za moje delovno mesto. 3182
6 Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. 13807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41297 17932 1 6 4.118

Valid range from 1 to 6

COV6VL Kako ocenjujete ukrepe Vlade (država) za bvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...

Kako ocenjujete ukrepe Vlade (država) za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...

Value 543 Frequency
1 bolj ustrezni 15103
2 deloma ustrezni, deloma neustrezni 31247
3 bolj neustrezni 10299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56649 2580 1 3 1.915

Valid range from 1 to 3

COV6 Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade (država) za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi?

Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade (država) za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi? Ukrepi so...

Value 642 Frequency
1 Ukrepi so preveč strogi 13863
2 Ukrepi so ravno pravšnji 29378
3 Ukrepi so premalo strogi 15988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1 3 2.036

Valid range from 1 to 3

COV5 Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država) na bolje ali na slabše?

Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država) na bolje ali na slabše?

Value 741 Frequency
1 Gredo precej na bolje 4835
2 Gredo na bolje 27709
3 Gredo na slabše 21272
4 Gredo precej na slabše 4833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58649 580 1 4 2.445

Valid range from 1 to 4

COV10 Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah? Situacija je...

Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah?

Value 840 Frequency
1 povsem brezupna 948
2 kritična, na trenutke kaotična 4969
3 neprijetna, utrujajoča 23602
4 sprejemljiva, nekako gre 16526
5 normalna, glede na nove razmere 9583
6 povsem normalna, kot pred virusom 1385
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57013 2216 1 6 3.578

Valid range from 1 to 6

COV11 Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale izredne razmere (zaprte šole, omejeno gibanje, prepoved zbiranja,...)?

Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale neobičajne razmere z različnimi omejitvami in ukrepi v javnem življenju?

Value 939 Frequency
0 manj kot mesec dni 1927
1 1 mesec 4970
2 2 meseca 7065
3 3 mesece 4397
4 4 mesece 1244
5 5 mesecev 566
6 6 mesecev 1663
7 7 mesecev 130
8 8 mesecev 136
9 9 mesecev 97
10 10 mesecev 118
11 11 mesecev 5
12 12 mesecev 261
13 več kot 12 mesecev 925
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23504 35725 0 13 2.95

Valid range from 0 to 13

COV12_1 1. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov)

Value 1038 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 270
2 da, imamo primer pri nas doma 236
3 da, imamo primer pri sosedih 1279
4 da, imamo primer v naši družini 668
5 da, imamo primer v službi 1183
6 da, imamo primer med prijatelji 1566
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 3298
8 Samo slišal sem za primere od drugih 6216
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 9937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24653 34576 1 9

Valid range from 1 to 9

COV12_2 2. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 2. navedba

Value 1137 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 87
3 da, imamo primer pri sosedih 81
4 da, imamo primer v naši družini 228
5 da, imamo primer v službi 361
6 da, imamo primer med prijatelji 454
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 247
8 Samo slišal sem za primere od drugih 465
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1923 57306 2 8

Valid range from 1 to 9

COV12_3 3. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 3. navedba

Value 1236 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 39
4 da, imamo primer v naši družini 56
5 da, imamo primer v službi 137
6 da, imamo primer med prijatelji 294
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 110
8 Samo slišal sem za primere od drugih 116
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 58477 3 8

Valid range from 1 to 9

COV12_4 4. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 4. navedba

Value 1335 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 32
5 da, imamo primer v službi 32
6 da, imamo primer med prijatelji 116
7 Ne poznam osebno, samo po imenu 48
8 Samo slišal sem za primere od drugih 40
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 58961 4 8

Valid range from 1 to 9

COV12_5 5. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 5. navedba

Value 1434 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 0
5 da, imamo primer v službi 26
6 da, imamo primer med prijatelji 30
7 ne poznam osebno, samo po imenu 26
8 samo slišal sem za primere od drugih 13
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 59134 5 8

Valid range from 1 to 9

COV12_6 6. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 6. navedba

Value 1533 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 0
5 da, imamo primer v službi 0
6 da, imamo primer med prijatelji 26
7 ne poznam osebno, samo po imenu 5
8 samo slišal sem za primere od drugih 7
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 59191 6 8

Valid range from 1 to 9

COV12_7 7. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?

Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 7. navedba

Value 1632 Frequency
1 da, imam/sem imel potrjeno okužbo 0
2 da, imamo primer pri nas doma 0
3 da, imamo primer pri sosedih 0
4 da, imamo primer v naši družini 0
5 da, imamo primer v službi 0
6 da, imamo primer med prijatelji 0
7 ne poznam osebno, samo po imenu 6
8 samo slišal sem za primere od drugih 1
9 Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 59222 7 8

Valid range from 1 to 9

COV20 Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?

Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?

Value 1731 Frequency
1 Da, zagotovo 6370
2 Da, verjetno 12323
3 Bolj ne 21230
4 Zagotovo ne 10503
5 Ne znam oceniti 4587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50426 8803 1 4 2.711

Valid range from 1 to 4

COV21_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora)

Value 1830 Frequency
1 Nakup opravim osebno 3772
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 410
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 1609
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 58
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 428
6 Imam pomoč prostovoljcev 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6297 52932 1 6

Valid range from 1 to 6

COV21_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba

Value 1929 Frequency
1 Nakup opravim osebno 530
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 772
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 847
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 97
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 363
6 Imam pomoč prostovoljcev 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2627 56602 1 6

Valid range from 1 to 6

COV21N_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? - SI

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) (samo v Sloveniji)

Value 2028 Frequency
1 Nakup opravim osebno 3452
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 219
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 486
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 15
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 79
6 Imam pomoč prostovoljcev 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4258 54971 1 6

Valid range from 1 to 6

COV21N_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? - SI

Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba (samo v Sloveniji)

Value 2127 Frequency
1 Nakup opravim osebno 284
2 Nakup opravim prek spletnih trgovin 729
3 Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu 613
4 Nakup opravijo prijatelji / sosedje 34
5 Nakup opravijo sorodniki ali znanci 69
6 Imam pomoč prostovoljcev 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1732 57497 1 6

Valid range from 1 to 6

CORZAST0 Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...

Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...

Value 2226 Frequency
1 zaposlen privatni sektor 18462
2 zaposlen javni sektor 12973
3 lastnik podjetja 536
4 samozaposlen / s.p. / pogodbeni, avtorski 2247
5 obrtnik 538
6 šolajoči 3432
7 upokojenec 11406
8 drugo 1876
9 brezposelen 5530
10 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 324
95 neznana vrednost 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57324 1905 1 10

Valid range from 1 to 10

CORZAST2 Če ste bili pred pojavom virusa zaposleni (pred marcem 2020), kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3.

Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu?

Value 2325 Frequency
1 Obseg dela je večji kot prej 6528
2 Obseg dela je približno enak kot prej 16002
3 Imam skrajšan delovni čas 3004
4 Sem na čakanju 2419
5 Sem na rednem dopustu 665
6 Sem na izrednem dopustu 1093
7 Izgubil sem zaposlitev zaradi izbruha koronavirusa 1562
8 Imam bolniški staž 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32154 27075 1 8

Valid range from 1 to 8

CORZAST3 Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj... Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3 in pri CORZAST2 izbrali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali 8.

Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj...

Value 2424 Frequency
1 Bolj ali manj je vse enako kot prej 7940
2 Premeščen sem na drugo lokacijo 355
3 Na delo ne prihajam več vsak dan 2428
4 Delo po novem v celoti opravljam od doma 3043
5 Že prej sem delo opravljal od doma 192
6 Sem na izrednem dopustu 1603
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15561 43668 1 6

Valid range from 1 to 6

CORZAST4 Če ste lastnik podjetja, samozaposlen, S.P. ali obrtnik... kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 3, 4, 5 ali 10.

Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? (primerjate s situcijo pred izbruhom koronavirusa)

Value 2523 Frequency
1 Posla je več kot prej 42
2 Bolj ali manj je vse enako kot prej 259
3 Obseg dela / naročil je nekoliko nižji (do 20% manj) 140
4 Obseg dela / naročil je občutno nižji (do 50% manj) 220
5 Obseg dela / naročil je skoraj ničen (do 80% manj) 251
6 Poslovanje / delo je povsem ustavljeno 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 57913 1 6

Valid range from 1 to 6

COVPRF1A Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?

Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?

Value 2622 Frequency
1 slabše kot pred pol leta 16645
2 enako, vendar pričakujem, da se bo poslabšalo 19939
3 enako, ne pričakujem poslabšanja 18138
4 boljše kot pred pol leta 2871
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57593 1636 1 4 2.126

Valid range from 1 to 4

COVPRF1B Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje v zadnje pol leta?

Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje v zadnje pol leta?

Value 2721 Frequency
1 da, zdaj trošim manj 24412
2 ne, ampak mislim, da bom v prihodnjih mesecih trošil manj 15289
3 ne, in ne pričakujem nobenih sprememb 14134
4 da, trošim več kot prej 3758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57593 1636 1 4 1.952

Valid range from 1 to 4

GENDER0 Spol

Za začetek označite vaš spol. (možen en odgovor)

Value 2820 Frequency
1 moški 28987
2 ženski 30242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1 2

Valid range from 1 to 2

BIRTH_Y0 Letnica rojstva

Katerega leta ste rojeni?

Value 2919 Frequency
99 ne želim odgovoriti
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1932 2004 1974.149

Valid range from 1932 to 2004

EDU0 Dokončana izobrazba

Kakšna je vaša izobrazba: (možen en odgovor)

Value 3018 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 39
2 končana osnovna šola 1096
3 poklicna šola 5697
4 štiriletna srednja šola 22425
5 višja strokovna (star sistem) / višješolska izobrazba (6 sto 7952
6 visokošolska strokovna (star sistem) / univerzitetna strokovna izobrazba (1. bolonjska st.) (6 st.) - SI, BiH, SR 5235
7 Master - drugi stepen visokog obrazovanja - BiH, SR 1387
8 visokošolska univerzitetna (star sistem) / magistrska izobra 12820
9 znanstveni magisterij 1058
10 doktorat 505
11 Specijalizacija - BiH, HR, SR 355
111 specializacija po višji šoli - SI 32
112 specializacija po visoki šoli - SI 68
113 specializacija po univerzitetni izobrazbi - SI 226
98 ne želim odgovoriti 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58895 334 1 113

Valid range from 1 to 113

WACT0 Zaposlitveni status

Vaš zaposlitveni status: (možen en odgovor)

Value 3117 Frequency
1 zaposlen (pri delodajalcu) 30800
2 lastnik podjetja - delodajalec 693
3 obrtnik 407
4 samostojni podjetnik 1366
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 307
6 svobodni poklici (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 397
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1035
8 nezaposlen 5251
9 upokojenec 11628
10 osnovnošolec 16
11 srednješolec 517
12 študent 3617
13 vajenec 27
14 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 238
15 gospodinja, služkinja, negovalka na domu 838
16 pomagajoči član v gospodinjstvu (delavnica, gostilna) 95
17 delovno nezmožen - invalid, ... 217
97 drugo 1031
98 ne želim odgovoriti 749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58480 749 1 97

Valid range from 1 to 97

HHSIZE1 Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo, vključno z vami?

Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo, vključno z vami?

Value 3216 Frequency
1 1 član 5208
2 2 15608
3 3 14714
4 4 14807
5 5 5234
6 6 1792
7 7 646
8 8 ali več članov 376
98 ne želim odgovoriti 844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58385 844 1 8 3.156

Valid range from 1 to 8

MARITAL0 Zakonski stan

Vaš zakonski stan: (možen en odgovor)

Value 3315 Frequency
1 samski(a) 12647
2 poročen(a) 29537
3 zunajzakonska skupnost 9401
4 ločen(a) 3350
5 poročen(a), a živim ločeno 432
6 vdovec, vdova 2221
98 ne želim odgovoriti 1641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57588 1641 1 6

Valid range from 1 to 6

STTYPE tip naselja enoten

Tip naselja enoten

Value 3414 Frequency
1 urbano - city 42363
2 ruralno 16731
98 brez odgovora 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59094 135 1 2

Valid range from 1 to 2

SI_SETT Tip naselja Slovenija- posebej MB in LJ - Slovenija

Tip naselja Slovenija- posebej MB in LJ (samo v Sloveniji)

Value 3513 Frequency
1 NE-mestno 9985
2 mestno 8759
3 MB 1193
4 LJ 3107
98 ni podatka 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23044 36185 1 4

Valid range from 1 to 4

STO_REG STO Regija (na tej ravni reprezentativno) - turistične regije z dodano MO Ljubljana - Slovenija

STO REgija (samo v Sloveniji)

Value 3612 Frequency
1 ALPSKA SLOVENIJA 5488
2 OSREDNJA SLOVENIJA 4571
3 MEDITERANSKA IN KRAŠKA SLOVENIJA 2751
4 TERMALNA PANONSKA SLOVENIJA 6877
5 MO LJUBLJANA 3361
98 ni podatka 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23048 36181 1 5

Valid range from 1 to 5

SI_NUTS3 Regija - Slovenija

Regija, v kateri preživite večino časa: (možen en odgovor) (samo v Sloveniji)

Value 3711 Frequency
1 Pomurska 1319
2 Podravska 3344
3 Koroška 888
4 Savinjska 2956
5 Zasavska 509
6 Posavska 632
7 Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska) 1384
8 Osrednjeslovenska 6305
9 Gorenjska 2563
10 Primorsko-notranjska 567
11 Goriška 1475
12 Obalno-kraška 1111
13 (trenutno) ne živim v Sloveniji 0
98 ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23053 36176 1 12

Valid range from 1 to 12

HR_NUTS3 Regija - Hrvaška

U kojoj županiji Republike Hrvatske, ili u kojoj drugoj zemlji, živite: Moguć je samo jedan odgovor. (samo na Hrvaškem)

Value 3810 Frequency
1 Zagrebačka 766
2 Krapinsko-zagorska 296
3 Sisačko-moslavačka 491
4 Karlovačka 545
5 Varaždinska 606
6 Koprivničko-križevačka 486
7 Bjelovarsko-bilogorska 384
8 Primorsko-goranska 1063
9 Ličko-senjska 100
10 Virovitičko-podravska 190
11 Požeško-slavonska 195
12 Brodsko-posavska 441
13 Zadarska 475
14 Osječko-baranjska 1318
15 Šibensko-kninska 277
16 Vukovarsko-srijemska 392
17 Splitsko-dalmatinska 1578
18 Istarska 593
19 Dubrovačko-neretvanska 404
20 Međimurska 338
21 Zagreb 2941
50 BiH 0
51 Slovenija 0
52 Srbija 0
53 druge strane zemlje 0
98 ne želim odgovoriti 0
99 ne znam 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13879 45350 1 21

Valid range from 1 to 53

HR_REG6 Region - Hrvaška

Region (samo na Hrvaškem)

Value 399 Frequency
1 Slavonija 2536
2 Sredisnja Hrvatska 1520
3 Sjeverna Hrvatska 1726
4 Zagreb 3707
5 Istra, Primorje sa zale­em 1656
6 Dalmacija 2734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13879 45350 1 6

Valid range from 1 to 6

HR_TOWNS Velikost naselja - Hrvaška

Veličina naselja u kojem živite: Moguć je samo jedan odgovor. (samo na Hrvaškem)

Value 408 Frequency
1 manje od 1.000 stanovnika 2046
2 1.000 - 4.999 stanovnika 2381
3 5.000 - 24.999 stanovnika 2393
4 25.000 - 100.000 stanovnika 2890
5 100.000 ili više stanovnika 1493
6 grad Zagreb 2653
98 ne želim odgovoriti 0
99 ne znam 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13856 45373 1 6

Valid range from 1 to 6

BA_REG9 Regija - BiH

Bosnaki regioni 9 komada (samo v BiH)

Value 417 Frequency
1 USK 814
2 Ze-Do + Bos Pod kanton 1396
3 K Sarajevo 1967
4 SB kanton 774
5 TZ + Pos kanton 1689
6 Hercegovina 1018
7 Banjaluka 1960
8 Doboj + D. Brcko 706
9 Ostatak RS 1535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11859 47370 1 9

Valid range from 1 to 9

BA_ENT Entitete BiH

Entitete BIH (samo v BiH)

Value 426 Frequency
1 Federacija BIH 7658
2 Republika Srpska + distrikt Brčko 4201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11859 47370 1 2

Valid range from 1 to 2

RS_REG6 Regija - Srbija

U kom regionu živite? Moguć je samo jedan odgovor. (samo v Srbiji)

Value 435 Frequency
1 Vojvodina 2797
2 Grad Beograd 2470
3 Zapadna Srbija 1111
4 Centralna Srbija 1798
5 Istočna Srbija 916
6 Južna Srbija 1346
98 Ne želim da odgovorim 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10438 48791 1 6

Valid range from 1 to 6

COUNTRY Država

Država

Value 444 Frequency
1 Bosnia and Hercegovina 11859
2 Croatia 13879
3 Slovenia 23053
4 Serbia 10438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 1 4

Valid range from 1 to 4

DAY_VAR Survey waves

Datum anketiranja

Value 453 Frequency
1 11.-12.03.2020 1129
2 18.-19.03.2020 507
3 26.3.-30.3.2020 568
4 26.3.-30.3.2020 525
5 26.3.-27.3.2020 551
31 8.4.-10.4.2020 629
32 22.4.-25.4.2020 504
33 14.5.-17.5.2020 511
35 29.5.-1.6.2020 521
36 12.6.-15.6.2020 506
37 24.6.-27.6.2020 511
38 9.7.-13.7.2020 516
39 23.7.-27.7.2020 505
41 8.4.-10.4.2020 673
42 14.4.-17.4.2020 522
43 22.4.-25.4.2020 501
44 28.4.-30.4.2020 502
45 15.5.-21.5.2020 569
47 29.5.-2.6.2020 514
48 12.6.-15.6.2020 501
49 24.6.-29.6.2020 525
51 30.3.-1.4.2020 521
52 1.4.-3.4.2020 519
53 7.4.-8.4.2020 523
54 8.4.-10.4.2020 919
55 14.4.-15.4.2020 518
56 21.4.-23.4.2020 509
57 28.4-30.4.2020 509
58 14.5.-17.5.2020 518
59 28.5.-31.5.2020 519
60 11.6.-15.6.2020 522
61 25.6.-26.6.2020 517
62 10.7.-12.7.2020 528
63 24.7.-26.7.2020 520
64 7.8.-10.8.2020 513
65 21.8.-23.8.2020 633
66 4.9.-6.9.2020 517
67 17.9.-19.9.2020 519
68 1.10.-4.10.2020 838
69 15.10.-18.10.2020 529
84 23.-24.03.2020 322
85 25.03.2020 244
86 26.03.2020 249
87 27.03.2020 241
88 28.03.2020 245
89 29.03.2020 259
90 30.03.2020 259
91 31.03.2020 231
92 01.04.2020 251
93 02.04.2020 258
94 03.04.2020 253
95 04.04.2020 259
96 05.04.2020 262
97 06.04.2020 260
98 07.04.2020 259
99 08.04.2020 257
100 09.04.2020 241
101 10.04.2020 278
102 11.04.2020 258
103 12.04.2020 249
104 13.04.2020 259
105 14.04.2020 367
106 15.04.2020 224
107 16.04.2020 259
108 17.04.2020 256
109 18.04.2020 244
110 19.04.2020 260
111 20.04.2020 260
112 21.04.2020 257
113 22.04.2020 252
114 23.04.2020 246
115 24.04.2020 257
116 25.04.2020 250
117 26.04.2020 259
118 27.04.2020 258
119 28.04.2020 258
120 29.04.2020 245
121 30.04.2020 245
122 01.05.2020 262
123 02.05.2020 259
124 03.05.2020 258
125 04.05.2020 255
391 6.8.-9.8.2020 515
392 21.8.-24.8.2020 515
393 3.9.-7.9.2020 504
394 18.9.-21.9.2020 520
395 2.10-5.10.2020 515
396 16.10-18.10.2020 517
397 30.10-1.11.2020 529
398 12.11.-15.11.2020 508
399 27.11.-30.11.2020 513
400 10.12.-13.12.2020 515
401 23.12.-27.12.2020 516
491 9.7.-13.7.2020 506
492 23.7.-27.7.2020 505
493 7.8.-10.8.2020 521
494 21.8.-23.8.2020 598
495 3.9.-7.9.2020 513
496 18.9.-21.9.2020 507
497 3.10.-5.10.2020 508
498 16.10.-19.10.2020 737
499 30.10.-2.11.2020 511
500 13.11.-15.11.2020 507
501 28.11.-29.11.2020 517
502 11.12.-13.12.2020 517
503 23.12.-27.12.2020 580
700 29.10.-1.11.2020 534
701 12.11.-15.11.2020 523
702 26.11.-29.11.2020 529
703 10.12.-13.12.2020 527
704 24.12.-27.12.2020 524
3126 5.5 - 7.5. 2020 502
3133 12.5 - 14.5. 2020 541
3140 19.5 - 21.5. 2020 502
3147 26.5 - 28.5. 2020 524
3154 2.6 - 4.6. 2020 516
3164 12.6 - 15.6. 2020 536
3176 26.6 - 28.6. 2020 529
3192 10.7 - 13.7. 2020 566
3205 23.7 - 27.7. 2020 506
3220 7.8. - 10.8. 2020 593
3234 21.8. - 23.8. 2020 523
3248 4.9. - 7.9. 2020 543
3262 18.9. - 21.9. 2020 525
3276 2.10. - 5.10. 2020 525
3290 16.10. - 18.10. 2020 523
3304 30.10. - 1.11. 2020 534
3318 13.11. - 15.11. 2020 527
3332 27.11. - 29.11. 2020 539
3346 11.12. - 13.12. 2020 534
3359 24.12. - 28.12. 2020 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0

Valid range from 1 to 3359

DATE Date of the last survey answer

Datum zadnjega odgovora

Value 462 Frequency
2020-03-11 138
2020-03-12 991
2020-03-18 480
2020-03-19 27
2020-03-23 78
2020-03-24 244
2020-03-25 240
2020-03-26 1187
2020-03-27 633
2020-03-28 370
2020-03-29 435
2020-03-30 655
2020-03-31 363
2020-04-01 602
2020-04-02 405
2020-04-03 281
2020-04-04 261
2020-04-05 263
2020-04-06 259
2020-04-07 614
2020-04-08 1336
2020-04-09 1536
2020-04-10 294
2020-04-11 257
2020-04-12 245
2020-04-13 263
2020-04-14 1134
2020-04-15 450
2020-04-16 301
2020-04-17 255
2020-04-18 245
2020-04-19 253
2020-04-20 270
2020-04-21 645
2020-04-22 955
2020-04-23 401
2020-04-24 451
2020-04-25 321
2020-04-26 265
2020-04-27 257
2020-04-28 1027
2020-04-29 464
2020-04-30 263
2020-05-01 267
2020-05-02 255
2020-05-03 263
2020-05-04 255
2020-05-05 247
2020-05-06 219
2020-05-07 36
2020-05-12 400
2020-05-13 137
2020-05-14 440
2020-05-15 455
2020-05-16 380
2020-05-17 191
2020-05-18 89
2020-05-19 337
2020-05-20 197
2020-05-21 15
2020-05-26 339
2020-05-27 184
2020-05-28 1
2020-05-29 1081
2020-05-30 261
2020-05-31 85
2020-06-01 126
2020-06-02 403
2020-06-03 114
2020-06-11 223
2020-06-12 1097
2020-06-13 325
2020-06-14 355
2020-06-15 65
2020-06-24 946
2020-06-25 679
2020-06-26 304
2020-06-27 112
2020-06-28 37
2020-06-29 4
2020-07-09 593
2020-07-10 1029
2020-07-11 308
2020-07-12 162
2020-07-13 24
2020-07-23 999
2020-07-24 681
2020-07-25 133
2020-07-26 182
2020-07-27 41
2020-08-06 128
2020-08-07 1404
2020-08-08 432
2020-08-09 164
2020-08-10 14
2020-08-21 1628
2020-08-22 417
2020-08-23 212
2020-08-24 12
2020-09-03 526
2020-09-04 1017
2020-09-05 217
2020-09-06 280
2020-09-07 37
2020-09-17 368
2020-09-18 1084
2020-09-19 346
2020-09-20 216
2020-09-21 57
2020-10-01 27
2020-10-02 1202
2020-10-03 762
2020-10-04 280
2020-10-05 115
2020-10-15 432
2020-10-16 1196
2020-10-17 357
2020-10-18 294
2020-10-19 27
2020-10-29 248
2020-10-30 1308
2020-10-31 392
2020-11-01 152
2020-11-02 8
2020-11-12 384
2020-11-13 1243
2020-11-14 315
2020-11-15 123
2020-11-26 366
2020-11-27 747
2020-11-28 766
2020-11-29 209
2020-11-30 10
2020-12-10 741
2020-12-11 970
2020-12-12 204
2020-12-13 178
2020-12-23 385
2020-12-24 975
2020-12-25 316
2020-12-26 304
2020-12-27 140
2020-12-28 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 2020-03-11 2020-12-28

PONDER weight

Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59229 0 0.0618 6.559 1 0.675

Valid range from 0.0618304340869686 to 6.55901539188727

Materials of the Study

 1. Zorko, Andraž et al. (2020). NNOR20 - Newnormal Questionnaire [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Zorko, A., Hohkraut, T., Vinkovič, M., Mrevlje, M., Radeta, O., Šabanović, H. and Tvrtković, J. (2023). Raziskava Novanormalnost, 2020: Spremljanje ključnih indikatorjev odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah - Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: NNOR20. https://doi.org/10.17898/ADP_NNOR20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2023
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si