Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1110
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1110_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; oktober 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

potovanje v tujino, stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, ETNIČNA SKUPINA, ETNIČNA MANJŠINA, LOKALNE VOLITVE, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Medkulturni odnosi


Abstract:

Med aktualnimi političnimi vprašanji je bilo tokrat izpostavljeno, koga bi si prebivalci Slovenije želeli za prihodnjega predsednika vlade, kolikšno volilno udeležbo lahko pričakujemo in kakšno podporo uživajo posamične politične stranke. Predstavljeno je bilo tudi, v kolikšni meri so ljudje načeloma pripravljeni zaupati novim listam in gibanjem, ki nastajajo v zadnjem času. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjalo se je, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij.

Methodology


Collection date: oktober 2011
Date of production: 2011-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 42
 • number of units: 927

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 926.991 0 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 320
2 vas (500-1999 prebivalcev) 197
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 179
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 142 Frequency
0 Zakrita vrednost 927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 926.991 0 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 241 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 320
2 vas (500-1999 prebivalcev) 197
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 179
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 340 Frequency
0 Zakrita vrednost 927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 439 Frequency
1 Urbano 431
2 Ruralno 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 538 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 124
3 Koroška 43
4 Savinjska 111
5 Zasavska 26
6 Spodnjeposavska 38
7 Dolenjska 68
8 Osrednjeslovenska 222
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-Kraška 34
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 V katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Value 637 Frequency
1 DA 668
2 NE 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q1_2 V kakšno drugo evropsko državo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v kakšno drugo evropsko državo

Value 736 Frequency
1 DA 325
2 NE 602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q1_3 V ZDA ali Kanado

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v ZDA ali Kanado

Value 835 Frequency
1 DA 21
2 NE 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q1_4 V latinsko Ameriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v latinsko Ameriko

Value 934 Frequency
1 DA 9
2 NE 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q1_5 V Azijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v Azijo

Value 1033 Frequency
1 DA 25
2 NE 902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q1_6 V Afriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v Afriko

Value 1132 Frequency
1 DA 36
2 NE 891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q1_7 V Avstralijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v Avstralijo

Value 1231 Frequency
1 DA 12
2 NE 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q2_1 Katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Value 1330 Frequency
1 DA 304
2 NE 353
Sysmiss 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 270

Valid range from 1 to 2

q2_2 ZDA ali Kanade

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - ZDA ali Kanade

Value 1429 Frequency
1 DA 123
2 NE 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q2_3 Latinske Amerike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - latinske Amerike

Value 1528 Frequency
1 DA 30
2 NE 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q2_4 Azije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - Azije

Value 1627 Frequency
1 DA 35
2 NE 892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q2_5 Afrike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - Afrike

Value 1726 Frequency
1 DA 18
2 NE 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q2_6 Avstralije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - Avstralije

Value 1825 Frequency
1 DA 55
2 NE 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

q2_7 Kakšne druge evropske države

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - kakšne druge evropske države

Value 1924 Frequency
1 DA 183
2 NE 474
Sysmiss 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 270

Valid range from 1 to 2

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

3. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Value 2023 Frequency
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 223
2 Ne 676
3 Ne vem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 28

Valid range from 1 to 2

q4_1 Pravoslavci

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Pravoslavci

Value 2122 Frequency
1 VELIKO MANJ 28
2 MANJ 104
3 ENAKO KOT DRUGIM 731
4 BOLJ 16
5 VELIKO BOLJ 17
6 NE VEM 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 31

Valid range from 1 to 5

q4_2 Muslimani

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Muslimani

Value 2221 Frequency
1 VELIKO MANJ 83
2 MANJ 209
3 ENAKO KOT DRUGIM 589
4 BOLJ 8
5 VELIKO BOLJ 9
6 NE VEM 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 29

Valid range from 1 to 5

q4_3 Katoliki

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Katoliki

Value 2320 Frequency
1 VELIKO MANJ 24
2 MANJ 50
3 ENAKO KOT DRUGIM 733
4 BOLJ 52
5 VELIKO BOLJ 48
6 NE VEM 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 20

Valid range from 1 to 5

q4_4 Judje

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Judje

Value 2419 Frequency
1 VELIKO MANJ 52
2 MANJ 112
3 ENAKO KOT DRUGIM 671
4 BOLJ 15
5 VELIKO BOLJ 3
6 NE VEM 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 74

Valid range from 1 to 5

q4_5 Protestanti

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Protestanti

Value 2518 Frequency
1 VELIKO MANJ 39
2 MANJ 77
3 ENAKO KOT DRUGIM 727
4 BOLJ 28
5 VELIKO BOLJ 7
6 NE VEM 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 49

Valid range from 1 to 5

q4_6 Budisti

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Budisti

Value 2617 Frequency
1 VELIKO MANJ 55
2 MANJ 95
3 ENAKO KOT DRUGIM 664
4 BOLJ 19
5 VELIKO BOLJ 10
6 NE VEM 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 84

Valid range from 1 to 5

q4_7 Ateisti

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Ateisti

Value 2716 Frequency
1 VELIKO MANJ 52
2 MANJ 85
3 ENAKO KOT DRUGIM 702
4 BOLJ 27
5 VELIKO BOLJ 13
6 NE VEM 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 48

Valid range from 1 to 5

q5_1 Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

5. Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

Value 2815 Frequency
1 96
10 580
10 - ne vem 1
2 27
3 59
4 9
5 10
6 10
7 7
8 5
9 6
99 6
AARON UAZEUA 1
Boris Šuštaršič - profesor univerze v kopru 1
Boscarol 1
Ga ne pozna 1
Ga ni zame 1
HANŽEK 1
HanĹľek 1
Janez Janša 2
JankoviÄŤ 2
Janša 1
JelenÄŤiÄŤ 1
JelinÄŤiÄŤ 4
Kacin 1
Kek 1
Kos 1
LAHOVNIK 2
Lahovnik 1
MATJAĹ˝ TROĹ T 1
MITJA GASPARI 1
Mencingar 1
Mlakar 1
Ne vem 1
Ne veste 1
Ni nobenega kandidata 1
Ni nobenega katerega bi volil. 1
Ni srečala poštenega politika 1
Ni ÄŤloveka, ki bi ga opredelil 1
Nisem razmišljala o tem 1
Noben 1
Noben ni zame primeren. 1
Nobenega 1
Nobenega kandidata 1
Novak 1
PEZDIR 1
Peskerol 1
PetriÄŤ 1
Pirnat 1
PotoÄŤnik 1
PotoÄŤnik Janez 1
RADOVAN ŽERJAV 1
Se ne zanimam za politiko. 1
boscarol 1
boskarol 1
cerar 1
darko kranjc 1
fonecit 1
jelenÄŤiÄŤ 1
jelincic 2
jelinÄŤiÄŤ 10
jelinčić 2
košir 2
kramberger 1
lahovniik 1
lahovnik 6
miheljak 1
ne vem 1
nisem opredeljen 1
noben 1
peršak 1
peterle 1
petrle 1
pirnat 1
potoÄŤnik 1
potrÄŤ 1
radovan Ĺľerjav 1
tito 1
voskarol 1
zmago jelinÄŤiÄŤ 1
zmago jwlinÄŤiÄŤ 1
zver 1
Ĺľerjav 12
šoljtes 1
Žerjav 4
Žnidaršič 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

mandatar Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

5.2 Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

Value 2914 Frequency
0 Drugi 27
1 Janša 99
2 Gaspari 7
3 Janković 61
4 Pahor 27
5 Boscarol 5
6 Potočnik 12
7 Erjavec 10
8 Virant 10
9 ne vem 596
10 Tuerk 7
11 Kučan 5
12 Jelinčič 22
13 Lahovnik 10
14 Žerjav 18
15 Pezdir 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 10 0 15

Valid range from 0 to 15

q6 Se nameravate volitev udeležiti volitev v državni zbor?

6. Se nameravate volitev udeležiti volitev v državni zbor?

Value 3013 Frequency
1 Zanesljivo 563
2 Verjetno 132
3 Ne 180
4 Ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 52

Valid range from 1 to 3

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3112 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 87
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 155
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 20
4 ZARES 10
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 39
6 Nova Slovenija- NSI 19
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 35
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 24
9 Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije 6
20 drugo 33
22 nobene 156
21 ne vem 302
99 ne bi šel na volitve 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 343

Valid range from 1 to 22

q8 Ali menite, da je katera od novih list ali gibanj, ki nastajajo ali se napovedujejo v zadnjem času vredna vašega zaupanja?

8. Ali menite, da je katera od novih list ali gibanj, ki nastajajo ali se napovedujejo v zadnjem času vredna vašega zaupanja?

Value 3211 Frequency
1 Da 197
2 Ne 512
3 Ne vem 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 218

Valid range from 1 to 2

q9 In koga bi volili, če bi na volitvah v Državni zbor nastopili naslednji:

9. In koga bi volili, če bi na volitvah v Državni zbor nastopili naslednji:

Value 3310 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 60
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 126
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 17
4 ZARES 16
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 43
6 Nova Slovenija- NSI 22
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 40
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 23
9 Državljanska lista Gregorja Viranta in Rada Pezdirja 84
10 Lista Zorana Jankovića 101
11 Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije 50
20 drugo 16
22 nobene 124
21 ne vem 177
99 ne bi šel na volitve 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 205

Valid range from 1 to 22

q10 Če bo razpisan referendum o novi družinski zakonodaji, ali bi se ga udeležili? (če bi se udeležil): Bi glasovali za ali proti zakonu, kot ga je sprejel državni zbor?

10. Če bo razpisan referendum o novi družinski zakonodaji, ali bi se ga udeležili? (če bi se udeležil): Bi glasovali za ali proti zakonu, kot ga je sprejel državni zbor?

Value 349 Frequency
1 Za 240
2 Proti 268
3 Ne vem 167
99 Referenduma se ne bi udeležil udeležil 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
508 419

Valid range from 1 to 2

q11 Ali bi bili pripravljeni podpreti paket ukrepov bodoče vlade, ki bi vključeval pokojninsko reformo, prodajo državnih deležev v neuspešnih bankah in zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju?

11. Ali bi bili pripravljeni podpreti paket ukrepov bodoče vlade, ki bi vključeval pokojninsko reformo, prodajo državnih deležev v neuspešnih bankah in zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju?

Value 358 Frequency
1 Da 516
2 Ne 269
3 Ne vem 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 142

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

12. spol

Value 367 Frequency
1 M 514
2 Ž 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. izobrazba

Value 376 Frequency
1 Osnovna ali manj 50
2 Poklicna 136
3 Srednja 427
4 Višja, visoka ali več 306
9 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 8

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

14. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 10 1921 1993 1964.621 16.508

Valid range from 1921 to 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Dohodek

Value 394 Frequency
1 Pod 500 EUR 166
2 od 500 do 1000 444
3 Nad 1000 do 2000 179
4 Nad 2000 EUR 22
5 Nima dohodkov 67
9 brez odgovora 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 49

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 10 18 90 46.379 16.508

Valid range from 18 to 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Value 412 Frequency
1 18-34 let 277
2 35-54 let 282
3 55 in več 358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 10 1 3

Valid range from 1 to 3

KORUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 0 0.183 3.466 1 0.891

Valid range from 0.182874317833924 to 3.46620450606586

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1110. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1110_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si