Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1110
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1110_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; oktober 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

potovanje v tujino, stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Medkulturni odnosi


Povzetek:

Med aktualnimi političnimi vprašanji je bilo tokrat izpostavljeno, koga bi si prebivalci Slovenije želeli za prihodnjega predsednika vlade, kolikšno volilno udeležbo lahko pričakujemo in kakšno podporo uživajo posamične politične stranke. Predstavljeno je bilo tudi, v kolikšni meri so ljudje načeloma pripravljeni zaupati novim listam in gibanjem, ki nastajajo v zadnjem času. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjalo se je, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2011
Čas izdelave: 2011-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 42
 • število enot: 927

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 926.991 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 320
2 vas (500-1999 prebivalcev) 197
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 179
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 142 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 926.991 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 241 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 320
2 vas (500-1999 prebivalcev) 197
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 179
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 340 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 439 Frekvenca
1 Urbano 431
2 Ruralno 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 538 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 124
3 Koroška 43
4 Savinjska 111
5 Zasavska 26
6 Spodnjeposavska 38
7 Dolenjska 68
8 Osrednjeslovenska 222
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-Kraška 34
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 V katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Vrednost 637 Frekvenca
1 DA 668
2 NE 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_2 V kakšno drugo evropsko državo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v kakšno drugo evropsko državo

Vrednost 736 Frekvenca
1 DA 325
2 NE 602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_3 V ZDA ali Kanado

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v ZDA ali Kanado

Vrednost 835 Frekvenca
1 DA 21
2 NE 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_4 V latinsko Ameriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v latinsko Ameriko

Vrednost 934 Frekvenca
1 DA 9
2 NE 918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_5 V Azijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v Azijo

Vrednost 1033 Frekvenca
1 DA 25
2 NE 902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_6 V Afriko

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v Afriko

Vrednost 1132 Frekvenca
1 DA 36
2 NE 891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_7 V Avstralijo

1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v… - v Avstralijo

Vrednost 1231 Frekvenca
1 DA 12
2 NE 915
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Vrednost 1330 Frekvenca
1 DA 304
2 NE 353
Sysmiss 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_2 ZDA ali Kanade

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - ZDA ali Kanade

Vrednost 1429 Frekvenca
1 DA 123
2 NE 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_3 Latinske Amerike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - latinske Amerike

Vrednost 1528 Frekvenca
1 DA 30
2 NE 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_4 Azije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - Azije

Vrednost 1627 Frekvenca
1 DA 35
2 NE 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_5 Afrike

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - Afrike

Vrednost 1726 Frekvenca
1 DA 18
2 NE 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_6 Avstralije

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - Avstralije

Vrednost 1825 Frekvenca
1 DA 55
2 NE 872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_7 Kakšne druge evropske države

2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz… - kakšne druge evropske države

Vrednost 1924 Frekvenca
1 DA 183
2 NE 474
Sysmiss 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

3. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Vrednost 2023 Frekvenca
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 223
2 Ne 676
3 Ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Pravoslavci

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Pravoslavci

Vrednost 2122 Frekvenca
1 VELIKO MANJ 28
2 MANJ 104
3 ENAKO KOT DRUGIM 731
4 BOLJ 16
5 VELIKO BOLJ 17
6 NE VEM 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_2 Muslimani

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Muslimani

Vrednost 2221 Frekvenca
1 VELIKO MANJ 83
2 MANJ 209
3 ENAKO KOT DRUGIM 589
4 BOLJ 8
5 VELIKO BOLJ 9
6 NE VEM 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_3 Katoliki

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Katoliki

Vrednost 2320 Frekvenca
1 VELIKO MANJ 24
2 MANJ 50
3 ENAKO KOT DRUGIM 733
4 BOLJ 52
5 VELIKO BOLJ 48
6 NE VEM 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_4 Judje

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Judje

Vrednost 2419 Frekvenca
1 VELIKO MANJ 52
2 MANJ 112
3 ENAKO KOT DRUGIM 671
4 BOLJ 15
5 VELIKO BOLJ 3
6 NE VEM 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_5 Protestanti

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Protestanti

Vrednost 2518 Frekvenca
1 VELIKO MANJ 39
2 MANJ 77
3 ENAKO KOT DRUGIM 727
4 BOLJ 28
5 VELIKO BOLJ 7
6 NE VEM 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_6 Budisti

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Budisti

Vrednost 2617 Frekvenca
1 VELIKO MANJ 55
2 MANJ 95
3 ENAKO KOT DRUGIM 664
4 BOLJ 19
5 VELIKO BOLJ 10
6 NE VEM 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_7 Ateisti

4. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim. Ateisti

Vrednost 2716 Frekvenca
1 VELIKO MANJ 52
2 MANJ 85
3 ENAKO KOT DRUGIM 702
4 BOLJ 27
5 VELIKO BOLJ 13
6 NE VEM 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_1 Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

5. Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

Vrednost 2815 Frekvenca
1 96
10 580
10 - ne vem 1
2 27
3 59
4 9
5 10
6 10
7 7
8 5
9 6
99 6
AARON UAZEUA 1
Boris Šuštaršič - profesor univerze v kopru 1
Boscarol 1
Ga ne pozna 1
Ga ni zame 1
HANŽEK 1
HanĹľek 1
Janez Janša 2
JankoviÄŤ 2
Janša 1
JelenÄŤiÄŤ 1
JelinÄŤiÄŤ 4
Kacin 1
Kek 1
Kos 1
LAHOVNIK 2
Lahovnik 1
MATJAĹ˝ TROĹ T 1
MITJA GASPARI 1
Mencingar 1
Mlakar 1
Ne vem 1
Ne veste 1
Ni nobenega kandidata 1
Ni nobenega katerega bi volil. 1
Ni srečala poštenega politika 1
Ni ÄŤloveka, ki bi ga opredelil 1
Nisem razmišljala o tem 1
Noben 1
Noben ni zame primeren. 1
Nobenega 1
Nobenega kandidata 1
Novak 1
PEZDIR 1
Peskerol 1
PetriÄŤ 1
Pirnat 1
PotoÄŤnik 1
PotoÄŤnik Janez 1
RADOVAN ŽERJAV 1
Se ne zanimam za politiko. 1
boscarol 1
boskarol 1
cerar 1
darko kranjc 1
fonecit 1
jelenÄŤiÄŤ 1
jelincic 2
jelinÄŤiÄŤ 10
jelinčić 2
košir 2
kramberger 1
lahovniik 1
lahovnik 6
miheljak 1
ne vem 1
nisem opredeljen 1
noben 1
peršak 1
peterle 1
petrle 1
pirnat 1
potoÄŤnik 1
potrÄŤ 1
radovan Ĺľerjav 1
tito 1
voskarol 1
zmago jelinÄŤiÄŤ 1
zmago jwlinÄŤiÄŤ 1
zver 1
Ĺľerjav 12
šoljtes 1
Žerjav 4
Žnidaršič 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

mandatar Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

5.2 Kdo bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za predsednika prihodnje vlade?

Vrednost 2914 Frekvenca
0 Drugi 27
1 Janša 99
2 Gaspari 7
3 Janković 61
4 Pahor 27
5 Boscarol 5
6 Potočnik 12
7 Erjavec 10
8 Virant 10
9 ne vem 596
10 Tuerk 7
11 Kučan 5
12 Jelinčič 22
13 Lahovnik 10
14 Žerjav 18
15 Pezdir 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 10 0 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15

q6 Se nameravate volitev udeležiti volitev v državni zbor?

6. Se nameravate volitev udeležiti volitev v državni zbor?

Vrednost 3013 Frekvenca
1 Zanesljivo 563
2 Verjetno 132
3 Ne 180
4 Ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3112 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 87
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 155
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 20
4 ZARES 10
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 39
6 Nova Slovenija- NSI 19
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 35
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 24
9 Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije 6
20 drugo 33
22 nobene 156
21 ne vem 302
99 ne bi šel na volitve 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
584 343

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

q8 Ali menite, da je katera od novih list ali gibanj, ki nastajajo ali se napovedujejo v zadnjem času vredna vašega zaupanja?

8. Ali menite, da je katera od novih list ali gibanj, ki nastajajo ali se napovedujejo v zadnjem času vredna vašega zaupanja?

Vrednost 3211 Frekvenca
1 Da 197
2 Ne 512
3 Ne vem 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 In koga bi volili, če bi na volitvah v Državni zbor nastopili naslednji:

9. In koga bi volili, če bi na volitvah v Državni zbor nastopili naslednji:

Vrednost 3310 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 60
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 126
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 17
4 ZARES 16
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 43
6 Nova Slovenija- NSI 22
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 40
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 23
9 Državljanska lista Gregorja Viranta in Rada Pezdirja 84
10 Lista Zorana Jankovića 101
11 Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije 50
20 drugo 16
22 nobene 124
21 ne vem 177
99 ne bi šel na volitve 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

q10 Če bo razpisan referendum o novi družinski zakonodaji, ali bi se ga udeležili? (če bi se udeležil): Bi glasovali za ali proti zakonu, kot ga je sprejel državni zbor?

10. Če bo razpisan referendum o novi družinski zakonodaji, ali bi se ga udeležili? (če bi se udeležil): Bi glasovali za ali proti zakonu, kot ga je sprejel državni zbor?

Vrednost 349 Frekvenca
1 Za 240
2 Proti 268
3 Ne vem 167
99 Referenduma se ne bi udeležil udeležil 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Ali bi bili pripravljeni podpreti paket ukrepov bodoče vlade, ki bi vključeval pokojninsko reformo, prodajo državnih deležev v neuspešnih bankah in zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju?

11. Ali bi bili pripravljeni podpreti paket ukrepov bodoče vlade, ki bi vključeval pokojninsko reformo, prodajo državnih deležev v neuspešnih bankah in zmanjševanje števila zaposlenih v javnem sektorju?

Vrednost 358 Frekvenca
1 Da 516
2 Ne 269
3 Ne vem 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

12. spol

Vrednost 367 Frekvenca
1 M 514
2 Ž 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. izobrazba

Vrednost 376 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 50
2 Poklicna 136
3 Srednja 427
4 Višja, visoka ali več 306
9 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

14. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 10 1921 1993 1964.621 16.508

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Dohodek

Vrednost 394 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 166
2 od 500 do 1000 444
3 Nad 1000 do 2000 179
4 Nad 2000 EUR 22
5 Nima dohodkov 67
9 brez odgovora 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 10 18 90 46.379 16.508

Vrednosti spremenljivk od 18 do 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 412 Frekvenca
1 18-34 let 277
2 35-54 let 282
3 55 in več 358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 10 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KORUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 0 0.183 3.466 1 0.891

Vrednosti spremenljivk od 0.182874317833924 do 3.46620450606586

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1110. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1110_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si