Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS07
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2007.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1):Uradni list RS, št. 130/2006 (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2007 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. Skozi celotno leto je sodelovalo približno 23.200 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2007 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 3 EFTA države. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2007-01-08 - 2008-01-10
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2007 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007 [datoteka podatkov]

File ID: ADS07_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 184
 • number of units: 67877

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2007.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007 [datoteka podatkov]

File ID: ADS07_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 183
 • number of units: 67877

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2007.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 89

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 89

val Val anketiranja

Value 4180 Frequency
1 1. val 18408
2 2.val 14557
3 3. val 12821
4 4. val 11618
5 5. val 10473
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 5179 Frequency
2 terensko anketiranje 19977
3 telefonsko anketiranje 47900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 08.01.2007 to 10.01.2008

starost Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 0 41.423 21.292

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 2 53 26.931 15.05

Valid range from 2 to 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 10174 Frequency
1 Da 25721
2 Ne 42156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 11173 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 16159
2 otrok (njegov ali partnerjev) 21475
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3165
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2819
5 drugo (snaha, zet) 1233
6 sam je nosilec gospodinjstva 23026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Value 12172 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 31876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 0 87

Valid range from 0 to 87

v1_6 Njegov/njen oče je:

Value 13171 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 46692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Value 14170 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 42445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 0 85

Valid range from 0 to 85

v1_8 Spol:

Value 15169 Frequency
1 moški 33378
2 ženski 34499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 1 31 15.619 8.794

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 2007 1965.094 21.289

Valid range from Zaščitena vrednost to 2007

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 19165 Frequency
1 Da 67415
2 Ne 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 67876

Valid range from 9 to 9

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 21163 Frequency
1 Da 63012
2 Ne 4865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 22162 Frequency
AT 49
BA 1959
DE 168
FR 33
HR 1424
IT 70
MK 201
XS 38
YU 748
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 175
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4865 63012

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4865 63012 1919 2007 1974.108 14.934

Valid range from 1919 to 2007

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 67877

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 25159 Frequency
1 stalno prebivališče 67237
2 začasno prebivališče 389
3 na tem naslovu niste prijavljeni 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 26158 Frequency
1 Samski 17838
2 Poročen 32955
3 Vdovec 3913
4 Razvezan 1318
5 Zunajzakonska skupnost 3679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 27157 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 586
2 nepopolna osnovna izobrazba (4 - 7 oz. 5 -8 razredov) 2023
3 osnovna izobrazba 13811
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 14993
5 srednja strokovna izobrazba 14906
6 srednja splošna izobrazba 3769
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialist 3142
8 visoka strokovna izobrazba 1616
9 visoka univerzitetna izobrazba 4166
10 specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktora 691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Value 29155 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1921 2008

Valid range from 1 to 2008

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 30154 Frequency
1 Da 8808
2 Ne 50246
3 Ne, ker so bile počitnice 649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 31153 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 93
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 460
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1796
4 Srednjo splošno izobrazbo 1346
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 729
6 Visoko strokovno izobrazbo 1382
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2507
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8808 59069 1 8

Valid range from 1 to 8

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 32152 Frequency
1 Da 4671
2 Ne 55032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4671 63206 1 168 15.395 15.355

Valid range from 1 to 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 34150 Frequency
1 potreb dela 2647
2 osebnega razvoja, interesa 2024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4671 63206 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 35149 Frequency
1 samo med delovnim časom 941
2 večinoma med delovnim časom 477
3 samo zunaj delovnega časa 1369
4 večinoma zunaj delovnega časa 384
5 v tem času nisem bil zaposlen 1500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4671 63206 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 36148 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1672
2 Delodajalec 2185
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 678
4 Drugo 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4671 63206 1 4

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 37147 Frequency
1 Pomanjkanje časa 11043
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2856
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1974
4 Družinske obveznosti 1655
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 959
6 Zdravstveni razlogi 3012
7 Ni interesa (tudi starost) 23309
8 Drugo 1776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46584 21293 1 8

Valid range from 1 to 8

v3_1 Ali ste:

Value 38146 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 29356
2 brezposelni 4109
3 učenec, dijak, študent 7290
4 skrbite za gospodinjstvo 1240
5 upokojeni 17087
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 499
7 drugo 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 7

Valid range from 1 to 7

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 39145 Frequency
1 Da 28136
2 Ne 31567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 40144 Frequency
1 Da 2142
2 Ne 29425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31567 36310 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 41143 Frequency
1 Da 3219
2 Ne 26206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29425 38452 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 42142 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 936
6 Zaradi dopusta, koriščenja ur 1752
7 Zaradi praznika 44
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 421
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3219 64658 1 10

Valid range from 1 to 10

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 43141 Frequency
0 manj kot 1 mesec 2084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3219 64658 0 60

Valid range from 0 to 60

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 44140 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23458
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2507
3 zaposleni pri kmetu 61
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 741
6 obrtnik (s.p.) 1483
7 kmet 1501
8 v svobodnem poklicu 96
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1937
10 delali ste po pogodbi 233
11 delali ste za neposredno plačilo 86
12 delali ste preko študentskega servisa 1342
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 13

Valid range from 1 to 13

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 45139 Frequency
1 Da 1650
2 Ne 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 66154 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 46138 Frequency
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1650 66227 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 47137 Frequency
1 Da 1711
2 Ne 26028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27739 40138 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 48136 Frequency
1 Da 1132
2 Ne 2689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3821 64056 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 49135 Frequency
1 nedoločen čas 22569
2 določen čas 3462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26031 41846 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 50134 Frequency
0 manj kot 1 mesec 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5170 62707 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 51133 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 215
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 2066
3 Ne želite stalne zaposlitve 129
4 Ste v poskusni dobi 460
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 300
6 Izobraževanje, šolanje 1389
7 Drugo 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5170 62707 1 7

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 52132 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Value 53131 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380

v4_11a V kateri državi delate?

Value 54130 Frequency
AT 155
IT 54
SI 33223
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 65
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 55129 Frequency
1 Da 5037
2 Ne 22702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27739 40138 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1930 2008 1993.943 12.268

Valid range from 1930 to 2008

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7947 59930 1 12 6.246 3.406

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 58126 Frequency
1 Da 388
2 Ne 3011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3399 64478 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 59125 Frequency
1 Da 211
2 Ne 2800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3011 64866 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 60124 Frequency
1 Da 139
2 Ne 2661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2800 65077 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu?

Value 61123 Frequency
1 Da 45
2 Ne 2616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2661 65216 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 62122 Frequency
1 Da 60
2 Ne 2556
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2616 65261 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 67712 2 24 3.606 2.554

Valid range from 2 to 24

v4_21 Tam dela:

Value 64120 Frequency
1 1 - 10 oseb 6976
2 11 oseb ali več 23667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30643 37234 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 65119 Frequency
1 s polnim delovnim časom 30100
2 s skrajšanim delovnim časom 3397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 168 40.252 10.15

Valid range from 1 to 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 67117 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1105
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 869
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 171
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 141
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 606
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 57
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 77
10 Drugo 422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3482 64395 1 10

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 68116 Frequency
1 Da 52
2 Ne 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 67786 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 0 168 35.473 16.323

Valid range from 0 to 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 70114 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 117
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 2047
3 Drugo 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2295 65582 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 71113 Frequency
1 slabega vremena 148
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 113
5 ker imate premakljiv delovni čas 60
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1090
7 porodniškega dopusta 438
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 47
9 dopusta 2207
10 praznikov 2173
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 127
14 drugo 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6635 61242 1 14

Valid range from 1 to 14

v5_8 Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 72112 Frequency
1 Da 3212
2 Ne 24527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27739 40138 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_9 Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3212 64665 1 100 9.288 6.601

Valid range from 1 to 100

v5_10 Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3212 64665 0 100 5.7 6.842

Valid range from 0 to 100

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate?

Value 75109 Frequency
1 Da 1273
2 Ne 32083
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33356 34521 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 76108 Frequency
1 z dodatnim delom 210
2 z drugim osnovnim delom 165
3 v okviru sedanjega dela 898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 66604 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 66604 4 100 46.939 10.007

Valid range from 4 to 100

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 78106 Frequency
1 Da 1118
2 Ne 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 66604 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 79105 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 44
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 45
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) Zaščitena vrednost
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 67722 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 80104 Frequency
1 Običajno 8060
2 Včasih 951
3 Nikoli 18728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27739 40138 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 81103 Frequency
1 Običajno 7495
2 Včasih 8089
3 Nikoli 17913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 82102 Frequency
1 Običajno 2608
2 Včasih 4063
3 Nikoli 26826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 83101 Frequency
1 Običajno 8913
2 Včasih 11904
3 Nikoli 12680
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 84100 Frequency
1 Običajno 5736
2 Včasih 5723
3 Nikoli 22038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 8599 Frequency
1 Običajno 1520
2 Včasih 1589
3 Nikoli 30388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 8698 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 2206
2 dogovora z delodajalcem 866
3 dodatnega plačila 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3109 64768 1 3

Valid range from 1 to 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Value 8797 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 67676 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Value 8896 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
183 67694 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Value 8995 Frequency
1 Da 132
2 Ne 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
183 67694 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Value 9094 Frequency
1 Da 144
2 Ne 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 67676 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Value 9193 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 67733 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Value 9292 Frequency
1 Da 112
2 Ne 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 67676 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Value 9391 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 67676 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 67676 1 150 15.199 16.122

Valid range from 1 to 150

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 9589 Frequency
1 Da 1306
2 Ne 32191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 9688 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 65
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 94
7 kmet 264
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 600
10 delali ste po pogodbi 166
11 delali ste za neposredno plačilo 33
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 66571 1 12

Valid range from 1 to 13

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 9787 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 67483 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 9886 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 66571

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Value 9985 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 66571

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 66571 1 82 17.239 12.039

Valid range from 1 to 82

v7_7 Iščete

Value 10183 Frequency
1 Drugo osnovno delo 1024
2 Drugo, dodatno delo 139
3 Niti eno niti drugo 32334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 10282 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 71
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 111
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 213
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 307
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 233
8 Drugo 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 66853 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 10381 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 97
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 67738 1 7

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Value 10480 Frequency
1 Da 18112
2 Ne 8094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26206 41671 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 10579 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 49765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18112 49765

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 10678 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 49765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18112 49765

v8_4 Takrat ste bili:

Value 10777 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15653
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 697
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 120
6 obrtnik (s.p.) 638
7 kmet 345
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 464
10 delali ste po pogodbi 49
11 delali ste za neposredno plačilo 32
12 delali ste preko javnih del 70
13 NEZNANA VREDNOST Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18112 49765 1 12

Valid range from 1 to 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 10876 Frequency
1 Da 364
2 Ne 769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 66744 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18112 49765 1937 2007 1994.588 9.764

Valid range from 1937 to 2007

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3491 64386 1 12 7.056 3.436

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 11173 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 855
2 Ker ste dali odpoved 290
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 356
4 Zaradi izteka pogodbe 331
5 Zaradi upokojitve 13151
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 685
7 Zaradi izobraževanja 87
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1707
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 430
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18112 49765 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 11272 Frequency
1 Da 1379
2 Ne 11772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13151 54726 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali kakšno delo?

Value 11371 Frequency
1 Da 1808
2 Ne 24340
3 Ne, ker ste delo že našli 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26214 41663 1 3

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 11470 Frequency
1 Da 2255
2 Ne 22085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24340 43537 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 11569 Frequency
1 Upokojitev 12233
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4306
3 Izobraževanje, usposabljanje 5530
4 Osebni ali družinski razlogi 1080
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) Zaščitena vrednost
6 Menite, da dela ni na voljo 284
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 68
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 124
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 80
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 52
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24340 43537 1 12

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 11668 Frequency
1 Da 146
2 Ne 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 67611 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 11767 Frequency
1 zaposlitev 2902
2 samozaposlitev 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 11866 Frequency
1 s polnim delovnim časom 2681
2 s skrajšanim delovnim časom 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2902 64975 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 11965 Frequency
1 Da 1960
2 Ne 721
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2681 65196 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 12064 Frequency
1 Da 75
2 Ne 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 67656 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 0 244 16.671 26.217

Valid range from 0 to 244

v10_6 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12262 Frequency
1 Da 1335
2 Ne 1635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12361 Frequency
1 Da 1206
2 Ne 1764
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 12460 Frequency
1 Da 2109
2 Ne 861
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 12559 Frequency
1 Da 2364
2 Ne 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 12658 Frequency
1 Da 2013
2 Ne 957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 12757 Frequency
1 Da 2360
2 Ne 610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 12856 Frequency
1 Da 605
2 Ne 2365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 12955 Frequency
1 Da 1520
2 Ne 1450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 13054 Frequency
1 Da 2021
2 Ne 949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13153 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 67809 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13252 Frequency
1 Da 31
2 Ne 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 67809 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13351 Frequency
1 Da 173
2 Ne 2797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 13450 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1000
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 812
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 79
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 85
6 Redno ste se izobraževali, šolali 668
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 69
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2970 64907 1 10

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli:

Value 13549 Frequency
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev:

Value 13648 Frequency
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 67816 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Value 13747 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 0 60

Valid range from 0 to 60

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 13846 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 13945 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 14044 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14143 Frequency
1 Da 35
2 Ne 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14242 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14341 Frequency
1 Da 34
2 Ne 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 14440 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 14539 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 14638 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 14737 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 67872 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 14836 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 67872 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 14935 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 15034 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 67811 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Value 15133 Frequency
1 Da 2775
2 Ne 23439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26214 41663 1 2

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 15232 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 5008
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4398
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 12649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23439 44438 1 6

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih treh mesecih?

Value 15331 Frequency
1 Da 586
2 Ne 22853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23439 44438 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 15430 Frequency
1 Da 3011
2 Ne 56692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 15529 Frequency
1 Da 1063
2 Ne 58640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 15628 Frequency
1 Da 198
2 Ne 59505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 15727 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23451
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2345
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 725
6 obrtnik (s.p.) 1439
7 kmet 1509
8 v svobodnem poklicu 89
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1920
10 delali ste po pogodbi 176
11 delali ste za neposredno plačilo 59
12 delali ste preko študentskega servisa 833
13 delali ste preko javnih del 60
14 brezposelni 3539
15 učenec, dijak, študent 6960
16 upokojeni 15088
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 793
18 nezmožni za delo 538
19 drugo 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59703 8174 1 19

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 15826 Frequency
1 Da 1126
2 Ne 2636
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3762 64115 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 15925 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32671 35206

zap1 Brezposelni

Value 16024 Frequency
-2 niso brezposelni 66154
1 brezposelni 1723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 16123 Frequency
-2 niso zaposleni 40138
1 zaposleni 27739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 16222 Frequency
-2 niso samozaposleni 64056
1 samozaposleni 3821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 16321 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 65940
1 pomagajoči družinski člani 1937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap12 Neaktivni

Value 16420 Frequency
-2 niso neaktivni 43394
1 neaktivni 24483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap20 Delovno aktivni

Value 16519 Frequency
-2 niso delovno aktivni 34380
1 delovno aktivni 33497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap21 Aktivni

Value 16618 Frequency
-2 niso aktivni 32657
1 aktivni 35220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Value 16717 Frequency
A 3797
B Zaščitena vrednost
C 148
D 9147
E 323
F 1981
G 3845
H 1332
I 1980
J 816
K 2190
L 1828
M 2479
N 1935
NN 328
O 1331
P Zaščitena vrednost
Q Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 0

DEJ_2CRKI Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Value 16816 Frequency
A 3797
B Zaščitena vrednost
CA 139
CB Zaščitena vrednost
DA 783
DB 910
DC 153
DD 536
DE 606
DF Zaščitena vrednost
DG 526
DH 496
DI 411
DJ 1685
DK 924
DL 951
DM 550
DN 614
E 323
F 1981
G 3845
H 1332
I 1980
J 816
K 2190
L 1828
M 2479
N 1935
NN 328
O 1331
P Zaščitena vrednost
Q Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 0

DEJ_SEKTOR Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Value 16915 Frequency
KMET 3807
NEKMET 11599
NN 327
STOR 17764
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Value 17014 Frequency
1 1959
2 4637
3 5192
4 2957
5 3813
6 2702
7 3775
8 5067
9 2701
10 153
88 541
Sysmiss 34380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33497 34380

Valid range from 1 to 88

STAR_RAZ Starostni razredi

Value 17113 Frequency
0-04 2499
05-09 2604
10-14 3071
15-19 4211
20-24 5085
25-29 4985
30-34 4304
35-39 3867
40-44 5067
45-49 5840
50-54 6239
55-59 5514
60-64 3995
65-69 3571
70-74 2913
75-79 2158
80-84 1304
85-89 489
90-94 123
95+ 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 17212 Frequency
254 2005, četrto četrtletje 2651
261 2006, prvo četrtletje 5446
262 2006, drugo četrtletje 5419
263 2006, tretje četrtletje 9056
264 2006, četrto četrtletje 10020
271 2007, prvo četrtletje 11665
272 2007, drugo četrtletje 11190
273 2007, tretje četrtletje 7993
274 2007, četrto četrtletje 4437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 254 274

Valid range from 254 to 274

ob_id Šifra občine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 211

strat01 Tip naselja

Value 17410 Frequency
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 19879
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 16765
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11068
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 8873
5 Maribor 3394
6 Ljubljana 7898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 6

nuts3_id Statistična regija

Value 1759 Frequency
1 Pomurska 4382
2 Podravska 11839
3 Koroška 2261
4 Savinjska 8448
5 Zasavska 1638
6 Spodnjeposavska 2107
7 Jugovzhodna Slovenija 4590
8 Osrednjeslovenska 16593
9 Gorenjska 7578
10 Notranjsko-kraška 1784
11 Goriška 3989
12 Obalno-kraška 2668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Value 1768 Frequency
1 Vzhodna Slovenija 37049
2 Zahodna Slovenija 30828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 1777 Frequency
1 Mesto 27174
2 Primesto 4913
3 Strnjeno vaško naselje 24603
4 Raztresene hiše in hiše na samem 11187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Value 1786 Frequency
1 Da 9272
2 Ne 58605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Value 1795 Frequency
1 Gosto poseljeno območje 12178
2 Vmesno območje 24613
3 Redko poseljeno območje 31086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 3

del Četrtletje

Value 1804 Frequency
1 1. četrtletje 17632
2 2. četrtletje 17011
3 3. četrtletje 16618
4 4. četrtletje 16616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0

Valid range from 1 to 4

utez_l Letna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 29.684 18.043

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

utez_c Četrtletna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67877 0 118.738 72.171

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

utez_td Utež za teledelo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18408 49469 109.457 54.197

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2006). ADS07 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS07 - Sintaksa ADS2007letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS07 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 4. Eurostat (2006). ADS07 - Labour Force Survey revised explanatory notes (to be applied from 2006Q1 onwards).
 5. Eurostat (2009). ADS07 - Country codification in the EU LFS from 2007 onwards [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2007). ADS07 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, 2007 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 10. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

 1. Eurostat (2008). ADS07 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2008). ADS07 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS07 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2007.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS07 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2010.
 5. Eurostat (2009). ADS07 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2007.
 6. Eurostat (2009). ADS07 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2007.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.