Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS07
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2007.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2007 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. Skozi celotno leto je sodelovalo približno 23.200 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2007 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 3 EFTA države. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2007-01-08 - 2008-01-10
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2007 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS07_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 184
 • število enot: 67877

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2007.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS07_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 183
 • število enot: 67877

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2007.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 89

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 89

val Val anketiranja

Vrednost 4180 Frekvenca
1 1. val 18408
2 2.val 14557
3 3. val 12821
4 4. val 11618
5 5. val 10473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 5179 Frekvenca
2 terensko anketiranje 19977
3 telefonsko anketiranje 47900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 08.01.2007 do 10.01.2008

starost Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 0 41.423 21.292

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 2 53 26.931 15.05

Vrednosti spremenljivk od 2 do 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 10174 Frekvenca
1 Da 25721
2 Ne 42156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 11173 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 16159
2 otrok (njegov ali partnerjev) 21475
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3165
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2819
5 drugo (snaha, zet) 1233
6 sam je nosilec gospodinjstva 23026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Vrednost 12172 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 31876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 0 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

v1_6 Njegov/njen oče je:

Vrednost 13171 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 46692
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Vrednost 14170 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 42445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 0 85

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

v1_8 Spol:

Vrednost 15169 Frekvenca
1 moški 33378
2 ženski 34499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 1 31 15.619 8.794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 2007 1965.094 21.289

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2007

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 19165 Frekvenca
1 Da 67415
2 Ne 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 67876

Vrednosti spremenljivk od 9 do 9

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 21163 Frekvenca
1 Da 63012
2 Ne 4865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 22162 Frekvenca
AT 49
BA 1959
DE 168
FR 33
HR 1424
IT 70
MK 201
XS 38
YU 748
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 175
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4865 63012

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4865 63012 1919 2007 1974.108 14.934

Vrednosti spremenljivk od 1919 do 2007

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 67877

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 25159 Frekvenca
1 stalno prebivališče 67237
2 začasno prebivališče 389
3 na tem naslovu niste prijavljeni 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 26158 Frekvenca
1 Samski 17838
2 Poročen 32955
3 Vdovec 3913
4 Razvezan 1318
5 Zunajzakonska skupnost 3679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 27157 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 586
2 nepopolna osnovna izobrazba (4 - 7 oz. 5 -8 razredov) 2023
3 osnovna izobrazba 13811
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 14993
5 srednja strokovna izobrazba 14906
6 srednja splošna izobrazba 3769
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialist 3142
8 visoka strokovna izobrazba 1616
9 visoka univerzitetna izobrazba 4166
10 specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktora 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Vrednost 29155 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1921 2008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2008

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 30154 Frekvenca
1 Da 8808
2 Ne 50246
3 Ne, ker so bile počitnice 649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 31153 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 93
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 460
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1796
4 Srednjo splošno izobrazbo 1346
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 729
6 Visoko strokovno izobrazbo 1382
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2507
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8808 59069 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 32152 Frekvenca
1 Da 4671
2 Ne 55032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4671 63206 1 168 15.395 15.355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 34150 Frekvenca
1 potreb dela 2647
2 osebnega razvoja, interesa 2024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4671 63206 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 35149 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 941
2 večinoma med delovnim časom 477
3 samo zunaj delovnega časa 1369
4 večinoma zunaj delovnega časa 384
5 v tem času nisem bil zaposlen 1500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4671 63206 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 36148 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1672
2 Delodajalec 2185
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 678
4 Drugo 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4671 63206 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 37147 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 11043
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2856
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1974
4 Družinske obveznosti 1655
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 959
6 Zdravstveni razlogi 3012
7 Ni interesa (tudi starost) 23309
8 Drugo 1776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46584 21293 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_1 Ali ste:

Vrednost 38146 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 29356
2 brezposelni 4109
3 učenec, dijak, študent 7290
4 skrbite za gospodinjstvo 1240
5 upokojeni 17087
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 499
7 drugo 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39145 Frekvenca
1 Da 28136
2 Ne 31567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40144 Frekvenca
1 Da 2142
2 Ne 29425
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31567 36310 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 41143 Frekvenca
1 Da 3219
2 Ne 26206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29425 38452 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42142 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 936
6 Zaradi dopusta, koriščenja ur 1752
7 Zaradi praznika 44
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 421
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3219 64658 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 43141 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 2084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3219 64658 0 60

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 44140 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23458
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2507
3 zaposleni pri kmetu 61
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 741
6 obrtnik (s.p.) 1483
7 kmet 1501
8 v svobodnem poklicu 96
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1937
10 delali ste po pogodbi 233
11 delali ste za neposredno plačilo 86
12 delali ste preko študentskega servisa 1342
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 45139 Frekvenca
1 Da 1650
2 Ne 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1723 66154 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 46138 Frekvenca
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1650 66227 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 47137 Frekvenca
1 Da 1711
2 Ne 26028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27739 40138 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 48136 Frekvenca
1 Da 1132
2 Ne 2689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3821 64056 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 49135 Frekvenca
1 nedoločen čas 22569
2 določen čas 3462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26031 41846 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 50134 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5170 62707 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 51133 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 215
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 2066
3 Ne želite stalne zaposlitve 129
4 Ste v poskusni dobi 460
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 300
6 Izobraževanje, šolanje 1389
7 Drugo 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5170 62707 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 52132 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Vrednost 53131 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 54130 Frekvenca
AT 155
IT 54
SI 33223
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 65
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 55129 Frekvenca
1 Da 5037
2 Ne 22702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27739 40138 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1930 2008 1993.943 12.268

Vrednosti spremenljivk od 1930 do 2008

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7947 59930 1 12 6.246 3.406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 58126 Frekvenca
1 Da 388
2 Ne 3011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3399 64478 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 59125 Frekvenca
1 Da 211
2 Ne 2800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3011 64866 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 60124 Frekvenca
1 Da 139
2 Ne 2661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2800 65077 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu?

Vrednost 61123 Frekvenca
1 Da 45
2 Ne 2616
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2661 65216 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 62122 Frekvenca
1 Da 60
2 Ne 2556
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2616 65261 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 67712 2 24 3.606 2.554

Vrednosti spremenljivk od 2 do 24

v4_21 Tam dela:

Vrednost 64120 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 6976
2 11 oseb ali več 23667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30643 37234 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 65119 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 30100
2 s skrajšanim delovnim časom 3397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 168 40.252 10.15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 67117 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1105
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 869
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 171
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 141
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 606
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 57
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 77
10 Drugo 422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3482 64395 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 68116 Frekvenca
1 Da 52
2 Ne 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 67786 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 0 168 35.473 16.323

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 70114 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 117
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 2047
3 Drugo 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2295 65582 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 71113 Frekvenca
1 slabega vremena 148
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 113
5 ker imate premakljiv delovni čas 60
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1090
7 porodniškega dopusta 438
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 47
9 dopusta 2207
10 praznikov 2173
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 127
14 drugo 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6635 61242 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v5_8 Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 72112 Frekvenca
1 Da 3212
2 Ne 24527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27739 40138 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3212 64665 1 100 9.288 6.601

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

v5_10 Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3212 64665 0 100 5.7 6.842

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 75109 Frekvenca
1 Da 1273
2 Ne 32083
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33356 34521 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 76108 Frekvenca
1 z dodatnim delom 210
2 z drugim osnovnim delom 165
3 v okviru sedanjega dela 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 66604 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 66604 4 100 46.939 10.007

Vrednosti spremenljivk od 4 do 100

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 78106 Frekvenca
1 Da 1118
2 Ne 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 66604 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 79105 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 44
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 45
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) Zaščitena vrednost
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 67722 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 80104 Frekvenca
1 Običajno 8060
2 Včasih 951
3 Nikoli 18728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27739 40138 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 81103 Frekvenca
1 Običajno 7495
2 Včasih 8089
3 Nikoli 17913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 82102 Frekvenca
1 Običajno 2608
2 Včasih 4063
3 Nikoli 26826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 83101 Frekvenca
1 Običajno 8913
2 Včasih 11904
3 Nikoli 12680
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 84100 Frekvenca
1 Običajno 5736
2 Včasih 5723
3 Nikoli 22038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 8599 Frekvenca
1 Običajno 1520
2 Včasih 1589
3 Nikoli 30388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 8698 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 2206
2 dogovora z delodajalcem 866
3 dodatnega plačila 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3109 64768 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 8797 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 67676 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Vrednost 8896 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 67694 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Vrednost 8995 Frekvenca
1 Da 132
2 Ne 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 67694 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Vrednost 9094 Frekvenca
1 Da 144
2 Ne 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 67676 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Vrednost 9193 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
144 67733 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Vrednost 9292 Frekvenca
1 Da 112
2 Ne 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 67676 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Vrednost 9391 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 67676 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 67676 1 150 15.199 16.122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 9589 Frekvenca
1 Da 1306
2 Ne 32191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 9688 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 65
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 94
7 kmet 264
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 600
10 delali ste po pogodbi 166
11 delali ste za neposredno plačilo 33
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 66571 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 9787 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
394 67483 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 9886 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 66571

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Vrednost 9985 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 66571

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 66571 1 82 17.239 12.039

Vrednosti spremenljivk od 1 do 82

v7_7 Iščete

Vrednost 10183 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 1024
2 Drugo, dodatno delo 139
3 Niti eno niti drugo 32334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 10282 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 71
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 111
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 213
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 307
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 233
8 Drugo 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1024 66853 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 10381 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 97
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 67738 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Vrednost 10480 Frekvenca
1 Da 18112
2 Ne 8094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26206 41671 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 10579 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 49765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18112 49765

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 10678 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 49765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18112 49765

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 10777 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15653
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 697
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 120
6 obrtnik (s.p.) 638
7 kmet 345
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 464
10 delali ste po pogodbi 49
11 delali ste za neposredno plačilo 32
12 delali ste preko javnih del 70
13 NEZNANA VREDNOST Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18112 49765 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 10876 Frekvenca
1 Da 364
2 Ne 769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1133 66744 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18112 49765 1937 2007 1994.588 9.764

Vrednosti spremenljivk od 1937 do 2007

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3491 64386 1 12 7.056 3.436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 11173 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 855
2 Ker ste dali odpoved 290
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 356
4 Zaradi izteka pogodbe 331
5 Zaradi upokojitve 13151
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 685
7 Zaradi izobraževanja 87
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1707
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 430
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18112 49765 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 11272 Frekvenca
1 Da 1379
2 Ne 11772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13151 54726 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali kakšno delo?

Vrednost 11371 Frekvenca
1 Da 1808
2 Ne 24340
3 Ne, ker ste delo že našli 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26214 41663 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 11470 Frekvenca
1 Da 2255
2 Ne 22085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24340 43537 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 11569 Frekvenca
1 Upokojitev 12233
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4306
3 Izobraževanje, usposabljanje 5530
4 Osebni ali družinski razlogi 1080
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) Zaščitena vrednost
6 Menite, da dela ni na voljo 284
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 68
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 124
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 80
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 52
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24340 43537 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 11668 Frekvenca
1 Da 146
2 Ne 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 67611 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 11767 Frekvenca
1 zaposlitev 2902
2 samozaposlitev 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 11866 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 2681
2 s skrajšanim delovnim časom 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2902 64975 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 11965 Frekvenca
1 Da 1960
2 Ne 721
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2681 65196 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 12064 Frekvenca
1 Da 75
2 Ne 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 67656 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 0 244 16.671 26.217

Vrednosti spremenljivk od 0 do 244

v10_6 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12262 Frekvenca
1 Da 1335
2 Ne 1635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12361 Frekvenca
1 Da 1206
2 Ne 1764
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 12460 Frekvenca
1 Da 2109
2 Ne 861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 12559 Frekvenca
1 Da 2364
2 Ne 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 12658 Frekvenca
1 Da 2013
2 Ne 957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 12757 Frekvenca
1 Da 2360
2 Ne 610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 12856 Frekvenca
1 Da 605
2 Ne 2365
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 12955 Frekvenca
1 Da 1520
2 Ne 1450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13054 Frekvenca
1 Da 2021
2 Ne 949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13153 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 67809 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13252 Frekvenca
1 Da 31
2 Ne 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 67809 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13351 Frekvenca
1 Da 173
2 Ne 2797
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 13450 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1000
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 812
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 79
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 85
6 Redno ste se izobraževali, šolali 668
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 69
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2970 64907 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli:

Vrednost 13549 Frekvenca
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev:

Vrednost 13648 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 67816 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Vrednost 13747 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 0 60

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 13846 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 13945 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14044 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14143 Frekvenca
1 Da 35
2 Ne 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14242 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14341 Frekvenca
1 Da 34
2 Ne 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 14440 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 14539 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 14638 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 14737 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 67872 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 14836 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 67872 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 14935 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15034 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 67811 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 15133 Frekvenca
1 Da 2775
2 Ne 23439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26214 41663 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15232 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 5008
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4398
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 12649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23439 44438 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih treh mesecih?

Vrednost 15331 Frekvenca
1 Da 586
2 Ne 22853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23439 44438 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 15430 Frekvenca
1 Da 3011
2 Ne 56692
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 15529 Frekvenca
1 Da 1063
2 Ne 58640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 15628 Frekvenca
1 Da 198
2 Ne 59505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 15727 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23451
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2345
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 725
6 obrtnik (s.p.) 1439
7 kmet 1509
8 v svobodnem poklicu 89
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1920
10 delali ste po pogodbi 176
11 delali ste za neposredno plačilo 59
12 delali ste preko študentskega servisa 833
13 delali ste preko javnih del 60
14 brezposelni 3539
15 učenec, dijak, študent 6960
16 upokojeni 15088
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 793
18 nezmožni za delo 538
19 drugo 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59703 8174 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 15826 Frekvenca
1 Da 1126
2 Ne 2636
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3762 64115 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 15925 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32671 35206

zap1 Brezposelni

Vrednost 16024 Frekvenca
-2 niso brezposelni 66154
1 brezposelni 1723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 16123 Frekvenca
-2 niso zaposleni 40138
1 zaposleni 27739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 16222 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 64056
1 samozaposleni 3821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 16321 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 65940
1 pomagajoči družinski člani 1937
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 16420 Frekvenca
-2 niso neaktivni 43394
1 neaktivni 24483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap20 Delovno aktivni

Vrednost 16519 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 34380
1 delovno aktivni 33497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap21 Aktivni

Vrednost 16618 Frekvenca
-2 niso aktivni 32657
1 aktivni 35220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Vrednost 16717 Frekvenca
A 3797
B Zaščitena vrednost
C 148
D 9147
E 323
F 1981
G 3845
H 1332
I 1980
J 816
K 2190
L 1828
M 2479
N 1935
NN 328
O 1331
P Zaščitena vrednost
Q Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 0

DEJ_2CRKI Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Vrednost 16816 Frekvenca
A 3797
B Zaščitena vrednost
CA 139
CB Zaščitena vrednost
DA 783
DB 910
DC 153
DD 536
DE 606
DF Zaščitena vrednost
DG 526
DH 496
DI 411
DJ 1685
DK 924
DL 951
DM 550
DN 614
E 323
F 1981
G 3845
H 1332
I 1980
J 816
K 2190
L 1828
M 2479
N 1935
NN 328
O 1331
P Zaščitena vrednost
Q Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 0

DEJ_SEKTOR Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Vrednost 16915 Frekvenca
KMET 3807
NEKMET 11599
NN 327
STOR 17764
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Vrednost 17014 Frekvenca
1 1959
2 4637
3 5192
4 2957
5 3813
6 2702
7 3775
8 5067
9 2701
10 153
88 541
Sysmiss 34380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33497 34380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

STAR_RAZ Starostni razredi

Vrednost 17113 Frekvenca
0-04 2499
05-09 2604
10-14 3071
15-19 4211
20-24 5085
25-29 4985
30-34 4304
35-39 3867
40-44 5067
45-49 5840
50-54 6239
55-59 5514
60-64 3995
65-69 3571
70-74 2913
75-79 2158
80-84 1304
85-89 489
90-94 123
95+ 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 17212 Frekvenca
254 2005, četrto četrtletje 2651
261 2006, prvo četrtletje 5446
262 2006, drugo četrtletje 5419
263 2006, tretje četrtletje 9056
264 2006, četrto četrtletje 10020
271 2007, prvo četrtletje 11665
272 2007, drugo četrtletje 11190
273 2007, tretje četrtletje 7993
274 2007, četrto četrtletje 4437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 254 274

Vrednosti spremenljivk od 254 do 274

ob_id Šifra občine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 211

strat01 Tip naselja

Vrednost 17410 Frekvenca
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 19879
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 16765
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11068
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 8873
5 Maribor 3394
6 Ljubljana 7898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

nuts3_id Statistična regija

Vrednost 1759 Frekvenca
1 Pomurska 4382
2 Podravska 11839
3 Koroška 2261
4 Savinjska 8448
5 Zasavska 1638
6 Spodnjeposavska 2107
7 Jugovzhodna Slovenija 4590
8 Osrednjeslovenska 16593
9 Gorenjska 7578
10 Notranjsko-kraška 1784
11 Goriška 3989
12 Obalno-kraška 2668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Vrednost 1768 Frekvenca
1 Vzhodna Slovenija 37049
2 Zahodna Slovenija 30828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 1777 Frekvenca
1 Mesto 27174
2 Primesto 4913
3 Strnjeno vaško naselje 24603
4 Raztresene hiše in hiše na samem 11187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Vrednost 1786 Frekvenca
1 Da 9272
2 Ne 58605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Vrednost 1795 Frekvenca
1 Gosto poseljeno območje 12178
2 Vmesno območje 24613
3 Redko poseljeno območje 31086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

del Četrtletje

Vrednost 1804 Frekvenca
1 1. četrtletje 17632
2 2. četrtletje 17011
3 3. četrtletje 16618
4 4. četrtletje 16616
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

utez_l Letna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 29.684 18.043

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

utez_c Četrtletna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67877 0 118.738 72.171

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

utez_td Utež za teledelo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18408 49469 109.457 54.197

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2006). ADS07 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS07 - Sintaksa ADS2007letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS07 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 4. Eurostat (2006). ADS07 - Labour Force Survey revised explanatory notes (to be applied from 2006Q1 onwards).
 5. Eurostat (2009). ADS07 - Country codification in the EU LFS from 2007 onwards [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2007). ADS07 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, 2007 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 10. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

 1. Eurostat (2008). ADS07 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2008). ADS07 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS07 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2007.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS07 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2010.
 5. Eurostat (2009). ADS07 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2007.
 6. Eurostat (2009). ADS07 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2007.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.