Zakaj predati raziskavo?

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

V Sloveniji storitev podatkovnega središča za družboslovje opravlja Arhiv družboslovnih podatkov (ADP). Prednosti izročanja podatkov v ADP so med drugim naslednje:

Preverimo in ovrednotimo pomen raziskovalnih podatkov za znanost in njihovo dolgoročno uporabnost. Sprejeti podatki štejejo kot znanstvena objava in predstavljajo podlago za bibliografsko vrednotenje po merilih ARRS.
Uveljavljamo pristop digitalnega skrbništva. ADP sledi pristopom podatkovnih središč na področju dolgotrajnega ohranjanja podatkov, skladno z zahtevami mednarodnega referenčnega modela OAIS in smernicami Zaupanja vrednih podatkovnih arhivov.
Omogočamo dostop do podatkov, iskanje in pregledovanje opisov podatkov. ADP nudi svetovanje, izobraževanje in usposabljanje uporabnikov. V katalogu dostopni podatki so osnova za bibliografsko navajanje v seznamih uporabljene literature, s čimer se uporabniki seznanijo ob sprejemu podatkov.
Nudimo podporo pri načrtovanju in izvajanju priprave podatkov za odprti dostop. ADP na mednarodni in nacionalni ravni aktivno sodeluje na področju odpiranja raziskovalnih podatkov. Na podlagi svojih izkušenj in zahtev lahko raziskovalcem ustrezno svetuje glede načrtovanja in priprave podatkov za odprti dostop.

Več o koristih odprtega dostopa, si lahko preberetev razdelku Zakaj odprti podatki?.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Zakaj predati raziskavo?. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/deli/zakaj/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovenski utrip 6/2009, Politični pluralizem, FUDS

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si