Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

Zakaj predati raziskavo?

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

V Sloveniji storitev podatkovnega središča za družboslovje opravlja Arhiv družboslovnih podatkov (ADP). Prednosti izročanja podatkov v ADP so med drugim naslednje:

Preverimo in ovrednotimo pomen raziskovalnih podatkov za znanost in njihovo dolgoročno uporabnost. Sprejeti podatki štejejo kot znanstvena objava in predstavljajo podlago za bibliografsko vrednotenje po merilih ARRS.
Uveljavljamo pristop digitalnega skrbništva. ADP sledi pristopom podatkovnih središč na področju dolgotrajnega ohranjanja podatkov, skladno z zahtevami mednarodnega referenčnega modela OAIS in smernicami Zaupanja vrednih podatkovnih arhivov.
Omogočamo dostop do podatkov, iskanje in pregledovanje opisov podatkov. ADP nudi svetovanje, izobraževanje in usposabljanje uporabnikov. V katalogu dostopni podatki so osnova za bibliografsko navajanje v seznamih uporabljene literature, s čimer se uporabniki seznanijo ob sprejemu podatkov.
Nudimo podporo pri načrtovanju in izvajanju priprave podatkov za odprti dostop. ADP na mednarodni in nacionalni ravni aktivno sodeluje na področju odpiranja raziskovalnih podatkov. Na podlagi svojih izkušenj in zahtev lahko raziskovalcem ustrezno svetuje glede načrtovanja in priprave podatkov za odprti dostop.

Več o koristih odprtega dostopa, si lahko preberetev razdelku Zakaj odprti podatki?.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Zakaj predati raziskavo?. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/deli/zakaj/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB01/97, Slovenija, Januar 1997, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si