Evrobarometer 75.3: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije in skupna kmetijska politika, maj 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB753
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2014

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: gospodarska kriza, kmetijska politika, Evropski proračun, gospodarsko upravljanje v EU, strategija EU za rast, državljanstvo, poznavanje sredstev EU, kmetijstvo, Evropa 2020, evropska kmetijska politika
Ključne besede ELSST:
PRORAČUN, GOSPODARSKA POLITIKA, DRŽAVLJANSTVO, KMETIJSKA POLITIKA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
EVROPA 2020
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
PRORAČUN EVROSKE UNIJE
SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra in sledeče glavne teme: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije (EU) ter skupna kmetijska politika (SKP). Respondenti odgovarjajo na vprašanja o gospodarskem upravljanju v EU, strategiji EU za rast ter državljanstvu EU. Vprašani so tudi o njihovem poznavanju sredstev EU ter po mnenju o kmetijskih praksah in SKP. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Belgija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Bolgarija: 06. maj 2011 - 16. maj 2011, Ciper: 06. maj 2011 - 21. maj 2011, Češka: 07. maj 2011 - 20. maj 2011, Črna Gora: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Danska: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Estonija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Finska: 07. maj 2011 - 26. maj 2011, Francija: 07. maj 2011 - 26. maj 2011, Grčija: 07. maj 2011 - 21. maj 2011, Hrvaška: 07. maj 2011 - 25. maj 2011, Irska: 09. maj 2011 - 22. maj 2011, Islandija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Italija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Latvija: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Litva: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Luksemburg: 06. maj 2011 - 19. maj 2011, Madžarska: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Makedonija: 06. maj 2011 - 12. maj 2011, Malta: 06. maj 2011 - 21. maj 2011, Nemčija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Nizozemska: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Poljska: 07. maj 2011 - 23. maj 2011, Portugalska: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Romunija: 06. maj 2011 - 19. maj 2011, Severna Irska: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Slovaška: 10. maj 2011 - 25. maj 2011, Slovenija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Švedska: 09. maj 2011 - 24. maj 2011, Španija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Turčija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Turško-ciprska skupnost: 07. maj 2011 - 19. maj 2011, Velika Britanija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011
Čas izdelave: 2014
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Črna Gora: TNS Medium Gallup, Belgrade

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11852.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11852.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11852.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5481: Eurobarometer 75.3 (2011) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 753
  • število enot: 31769

Verzija: 2.0.1, doi:10.4232/1.11852

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5481 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 5481 do 5481

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5481 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 5481 do 5481

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.0.1 (2014-02-25) 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1753 Frekvenca
5481 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 5481 do 5481

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2752 Frekvenca
5481 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 5481 do 5481

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3751 Frekvenca
2.0.1 (2014-02-25) 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4750 Frekvenca
753 Eurobarometer 75.3 (May 2011) 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 753 do 753

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 64001140

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6748 Frekvenca
1 France 1022
2 Belgium 1020
3 The Netherlands 1016
4 Germany West 1012
5 Italy 1039
6 Luxembourg 501
7 Denmark 1007
8 Ireland 1015
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1010
13 Portugal 1048
14 Germany East 523
16 Finland 1003
17 Sweden 1044
18 Austria 1018
19 Cyprus (Republic) 501
20 Czech Republic 1022
21 Estonia 1000
22 Hungary 1019
23 Latvia 1007
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1010
28 Slovenia 1018
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1023
31 Turkey 1000
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia 1056
35 Montenegro 1000
43 Iceland 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7747 Frekvenca
AT 1018
BE 1020
BG 1000
CY 501
CY-TCC 500
CZ 1022
DE-E 523
DE-W 1012
DK 1007
EE 1000
ES 1010
FI 1003
FR 1022
GB-GBN 1009
GB-NIR 300
GR 1000
HR 1000
HU 1019
IE 1015
IS 500
IT 1039
LT 1026
LU 501
LV 1007
ME 1000
MK 1056
MT 500
NL 1016
PL 1000
PT 1048
RO 1023
SE 1044
SI 1018
SK 1010
TR 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0.326 4.023 1 0.328

Vrednosti spremenljivk od 0.3265 do 4.0229

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9745 Frekvenca
0 Other 30460
1 United Kingdom 1309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 2.527 0.0412 0.23

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.527176

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11743 Frekvenca
0 Other 30234
1 Germany 1535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 3.535 0.0483 0.254

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.535361

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13741 Frekvenca
0 Other 26159
1 EU6 5610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 4.813 0.177 0.507

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.813025

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15739 Frekvenca
0 Other 22828
1 EU9 8941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 5.696 0.281 0.673

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.696411

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17737 Frekvenca
0 Other 21828
1 EU10 9941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 6.106 0.313 0.719

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.105557

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19735 Frekvenca
0 Other 19770
1 EU12 11999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 6.167 0.378 0.756

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.166604

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21733 Frekvenca
0 Other 19247
1 EU12+ 12522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 6.141 0.394 0.761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.141054

v23 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Vrednost 23731 Frekvenca
0 Other 28704
1 EU NMS 3 3065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3 (1995)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 4.755 0.0965 0.346

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.755047

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25729 Frekvenca
0 Other 16182
1 EU15 15587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 7.187 0.491 0.882

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.187026

v27 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Vrednost 27727 Frekvenca
0 Other 22666
1 EU NMS 10 9103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10 (2004)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 8.001 0.287 0.901

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.001498

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29725 Frekvenca
0 Other 7079
1 EU25 24690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.538 0.777 1.168

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.538073

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31723 Frekvenca
0 Other 27746
1 AC/CC 4023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 4.052 0.127 0.492

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.051678

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Vrednost 33721 Frekvenca
0 Other 3056
1 EU27 + TR + HR 28713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.113 0.904 1.182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.11343

v35 NATION GROUP EFTA (ICELAND ONLY)

Vrednost 35719 Frekvenca
0 Other 31269
1 Iceland 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W17 WEIGHT EFTA (ICELAND ONLY)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 1.432 0.0157 0.126

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1.4318

v37 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 37717 Frekvenca
0 Other 29746
1 AC (BG RO) 2023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 2.13 0.0637 0.274

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.130409

v39 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 39715 Frekvenca
0 Other 29769
1 CC (TR HR) 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 2.866 0.063 0.334

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.866258

v41 NATION GROUP EU27

Vrednost 41713 Frekvenca
0 Other 5056
1 EU27 26713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.694 0.841 1.173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.693924

v43 NATION GROUP EU27 + HR

Vrednost 43711 Frekvenca
0 Other 4056
1 EU27 + HR 27713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W23 WEIGHT EU27 + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.965 0.872 1.201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.965415

v45 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)

Vrednost 45709 Frekvenca
0 Other 20643
1 EU NMS 12 11126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W24 WEIGHT EU NMS 12 (2007)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 6.996 0.35 0.869

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.995623

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 47707 Frekvenca
0 Other 2556
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.269 0.92 1.202

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.269288

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 49705 Frekvenca
0 Other 2000
1 EU27 + TR + HR + MK 29769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.415 0.937 1.219

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.414793

v51 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 51703 Frekvenca
0 Other 1500
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.57 0.953 1.239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.570002

v53 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Vrednost 53701 Frekvenca
0 Other 17523
1 EURO ZONE 2008 14246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 8.119 0.448 0.913

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.119376

v55 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008 (EU27)

Vrednost 55699 Frekvenca
0 Other 19302
1 NON EURO ZONE 2008 12467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008 (EU27)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 8.403 0.392 0.923

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.403258

v57 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 57697 Frekvenca
0 Other 16513
1 EURO ZONE 2009 15256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 8.546 0.48 0.958

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.545628

v59 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009 (EU27)

Vrednost 59695 Frekvenca
0 Other 20312
1 NON EURO ZONE 2009 11457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009 (EU27)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 7.967 0.361 0.877

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.966566

v61 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009 NMS 12

Vrednost 61693 Frekvenca
0 Other 23672
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 W84 WEIGHT NON EURO ZONE 2009 NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 5.557 0.255 0.693

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.557447

v63 NATION GROUP EU27 + IS

Vrednost 63691 Frekvenca
0 Other 4556
1 EU27 + IS 27213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 W86 WEIGHT EU27 + IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.869 0.857 1.194

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.86928

v65 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Vrednost 65689 Frekvenca
0 Other 1000
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS 30769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 W88 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.723 0.969 1.258

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.722857

v67 NATION GROUP EURO ZONE 2011 (EU27)

Vrednost 67687 Frekvenca
0 Other 15513
1 EURO ZONE 2011 16256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011 (EU27)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 9.073 0.512 1.016

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.07337

v69 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011 (EU27)

Vrednost 69685 Frekvenca
0 Other 21312
1 NON EURO ZONE 2011 10457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011 (EU27)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0 7.319 0.329 0.807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.319311

v71 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + ME + IS (ALL)

Vrednost 71683 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + ME + IS 31769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 W91 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + ME + IS (ALL)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 0.0108 10.028 1 1.297

Vrednosti spremenljivk od 0.010821 do 10.028336

v73 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0 160.07 148345.516 14792.628 19188.7

Vrednosti spremenljivk od 160.069504 do 148345.515625

v74 Q1_1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 74680 Frekvenca
0 Not mentioned 30768
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1_2 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 75679 Frekvenca
0 Not mentioned 30755
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1_3 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 76678 Frekvenca
0 Not mentioned 30229
1 Mentioned 1540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1_4 NATIONALITY GREECE

Vrednost 77677 Frekvenca
0 Not mentioned 30762
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1_5 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 78676 Frekvenca
0 Not mentioned 30781
1 Mentioned 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1_6 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 79675 Frekvenca
0 Not mentioned 30693
1 Mentioned 1076
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1_7 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 80674 Frekvenca
0 Not mentioned 30751
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1_8 NATIONALITY ITALY

Vrednost 81673 Frekvenca
0 Not mentioned 30658
1 Mentioned 1111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1_9 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 82672 Frekvenca
0 Not mentioned 31457
1 Mentioned 312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1_10 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 83671 Frekvenca
0 Not mentioned 30743
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1_11 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 84670 Frekvenca
0 Not mentioned 30619
1 Mentioned 1150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1_12 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 85669 Frekvenca
0 Not mentioned 30476
1 Mentioned 1293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1_13 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 86668 Frekvenca
0 Not mentioned 30743
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1_14 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 87667 Frekvenca
0 Not mentioned 30727
1 Mentioned 1042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1_15 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 88666 Frekvenca
0 Not mentioned 30766
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 Q1_16 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 89665 Frekvenca
0 Not mentioned 31097
1 Mentioned 672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 Q1_17 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 90664 Frekvenca
0 Not mentioned 30742
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 Q1_18 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 91663 Frekvenca
0 Not mentioned 30755
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 Q1_19 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 92662 Frekvenca
0 Not mentioned 30746
1 Mentioned 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 Q1_20 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 93661 Frekvenca
0 Not mentioned 30753
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 Q1_21 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 94660 Frekvenca
0 Not mentioned 30728
1 Mentioned 1041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 Q1_22 NATIONALITY MALTA

Vrednost 95659 Frekvenca
0 Not mentioned 31273
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 Q1_23 NATIONALITY POLAND

Vrednost 96658 Frekvenca
0 Not mentioned 30712
1 Mentioned 1057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 Q1_24 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 97657 Frekvenca
0 Not mentioned 30747
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 Q1_25 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 98656 Frekvenca
0 Not mentioned 30742
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 Q1_26 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 99655 Frekvenca
0 Not mentioned 30749
1 Mentioned 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 Q1_27 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 100654 Frekvenca
0 Not mentioned 30707
1 Mentioned 1062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 Q1_28 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 101653 Frekvenca
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 31 in V6) 30769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 30769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 Q1_29 NATIONALITY CROTIA

Vrednost 102652 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 32 in V6) 30769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 30769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 Q1_30 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 103651 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 31269

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 Q1_31 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Vrednost 104650 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1056
9 Inap. (not 34 in V6) 30713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 30713

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 Q1_32 NATIONALITY ICELAND

Vrednost 105649 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 498
9 Inap. (not 43 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 31269

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 Q1_33 NATIONALITY MONTENEGRO

Vrednost 106648 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 35 in V6) 30769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 30769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 Q1_34 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 107647 Frekvenca
0 Not mentioned 31670
1 Mentioned 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 Q1_35 NATIONALITY DK

Vrednost 108646 Frekvenca
0 Not mentioned 31766
1 Mentioned 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31769 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA1 LIFE SATISFACTION

Vrednost 109645 Frekvenca
1 Very satisfied 6839
2 Fairly satisfied 16373
3 Not very satisfied 5985
4 Not at all satisfied 2440
5 DK 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31637 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA2_1 POLITICAL DISCUSSION - NATIONAL MATTERS

Vrednost 110644 Frekvenca
1 Frequently 6410
2 Occasionally 17222
3 Never 8013
4 DK 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31645 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v111 QA2_2 POLITICAL DISCUSSION - EUROPEAN MATTERS

Vrednost 111643 Frekvenca
1 Frequently 3748
2 Occasionally 16118
3 Never 11688
4 DK 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31554 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v112 QA2_3 POLITICAL DISCUSSION - LOCAL MATTERS

Vrednost 112642 Frekvenca
1 Frequently 7162
2 Occasionally 16782
3 Never 7652
4 DK 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31596 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v113 QA3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 113641 Frekvenca
1 Often 3875
2 From time to time 11260
3 Rarely 8940
4 Never 7359
5 DK 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31434 335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QA4A_1 SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 114640 Frekvenca
1 Very good 894
2 Rather good 8237
3 Rather bad 12796
4 Very bad 8909
5 DK 433
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30836 933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v115 QA4A_2 SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 115639 Frekvenca
1 Very good 663
2 Rather good 10174
3 Rather bad 13943
4 Very bad 3824
5 DK 2665
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28604 3165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v116 QA4A_3 SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 116638 Frekvenca
1 Very good 546
2 Rather good 8557
3 Rather bad 14976
4 Very bad 4037
5 DK 3153
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28116 3653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v117 QA4A_4 SITUATION: JOB PERSONAL

Vrednost 117637 Frekvenca
1 Very good 4014
2 Rather good 11962
3 Rather bad 5783
4 Very bad 3557
5 DK 5953
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25316 6453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v118 QA4A_5 SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 118636 Frekvenca
1 Very good 2542
2 Rather good 16211
3 Rather bad 8825
4 Very bad 3107
5 DK 584
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30685 1084

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v119 QA4A_6 SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 119635 Frekvenca
1 Very good 501
2 Rather good 6160
3 Rather bad 12829
4 Very bad 11164
5 DK 615
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30654 1115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA4B_1 SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Vrednost 120634 Frekvenca
1 Very good 22
2 Rather good 145
3 Rather bad 188
4 Very bad 132
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 31282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v121 QA4B_2 SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 121633 Frekvenca
1 Very good 70
2 Rather good 209
3 Rather bad 147
4 Very bad 30
5 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 31313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v122 QA4B_3 SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 122632 Frekvenca
1 Very good 49
2 Rather good 155
3 Rather bad 205
4 Very bad 53
5 DK 38
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 31307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v123 QA4B_4 SITUATION: JOB PERSONAL

Vrednost 123631 Frekvenca
1 Very good 38
2 Rather good 218
3 Rather bad 145
4 Very bad 75
5 DK 24
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 31293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v124 QA4B_5 SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 124630 Frekvenca
1 Very good 34
2 Rather good 235
3 Rather bad 168
4 Very bad 50
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 31282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v125 QA4B_6 SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 125629 Frekvenca
1 Very good 20
2 Rather good 90
3 Rather bad 168
4 Very bad 162
5 DK 60
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 31329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v126 QA6A_1 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 126628 Frekvenca
1 Better 7793
2 Worse 5085
3 Same 17462
4 DK 929
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30340 1429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v127 QA6A_2 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 127627 Frekvenca
1 Better 7573
2 Worse 9317
3 Same 13085
4 DK 1294
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29975 1794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v128 QA6A_3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 128626 Frekvenca
1 Better 6231
2 Worse 6147
3 Same 17964
4 DK 927
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30342 1427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v129 QA6A_4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 129625 Frekvenca
1 Better 7578
2 Worse 9919
3 Same 12398
4 DK 1374
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29895 1874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v130 QA6A_5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 130624 Frekvenca
1 Better 5290
2 Worse 3590
3 Same 18294
4 DK 4095
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27174 4595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v131 QA6A_6 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 131623 Frekvenca
1 Better 7466
2 Worse 7581
3 Same 12750
4 DK 3472
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27797 3972

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v132 QA6A_7 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 132622 Frekvenca
1 Better 7247
2 Worse 7397
3 Same 12781
4 DK 3844
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27425 4344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v133 QA6B_1 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 133621 Frekvenca
1 Better 172
2 Worse 118
3 Same 170
4 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 31309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v134 QA6B_2 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Vrednost 134620 Frekvenca
1 Better 107
2 Worse 199
3 Same 150
4 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 31313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v135 QA6B_3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 135619 Frekvenca
1 Better 144
2 Worse 129
3 Same 182
4 DK 45
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 31314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v136 QA6B_4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Vrednost 136618 Frekvenca
1 Better 87
2 Worse 204
3 Same 134
4 DK 75
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
425 31344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v137 QA6B_5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 137617 Frekvenca
1 Better 142
2 Worse 125
3 Same 167
4 DK 66
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 31335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v138 QA6B_6 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 138616 Frekvenca
1 Better 166
2 Worse 107
3 Same 123
4 DK 104
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
396 31373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v139 QA6B_7 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 139615 Frekvenca
1 Better 152
2 Worse 124
3 Same 130
4 DK 94
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 31363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v140 QA4/QA6 NAT ECONOMY PERCEPTION - INDEX

Vrednost 140614 Frekvenca
1 Satisfied and confident 3579
2 Unsatisfied and confident 4017
3 Satisfied and worried 1174
4 Unsatisfied and worried 8281
9 Inap. (coded 5 in v114/v120 OR 3 or 4 in v127/v134) 14718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17051 14718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v141 QA4/QA6 EUROP ECONOMY PERCEPTION - INDEX

Vrednost 141613 Frekvenca
1 Satisfied and confident 4104
2 Unsatisfied and confident 3232
3 Satisfied and worried 1498
4 Unsatisfied and worried 5913
9 Inap. (coded 5 in v115/v121 OR 3 or 4 in v131/v138) 17022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14747 17022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v142 QA7A1_1 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME (A)

Vrednost 142612 Frekvenca
0 Not mentioned 13237
1 Mentioned 2434
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA7A1_2 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SIT (A)

Vrednost 143611 Frekvenca
0 Not mentioned 9679
1 Mentioned 5992
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA7A1_3 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES (A)

Vrednost 144610 Frekvenca
0 Not mentioned 11433
1 Mentioned 4238
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA7A1_4 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION (A)

Vrednost 145609 Frekvenca
0 Not mentioned 14579
1 Mentioned 1092
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA7A1_5 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT (A)

Vrednost 146608 Frekvenca
0 Not mentioned 8464
1 Mentioned 7207
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA7A1_6 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM (A)

Vrednost 147607 Frekvenca
0 Not mentioned 14941
1 Mentioned 730
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA7A1_7 IMPORT ISSUES CTRY: DFNC/FOREIGN AFF (A)

Vrednost 148606 Frekvenca
0 Not mentioned 15444
1 Mentioned 227
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA7A1_8 IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING (A)

Vrednost 149605 Frekvenca
0 Not mentioned 15156
1 Mentioned 515
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA7A1_9 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION (A)

Vrednost 150604 Frekvenca
0 Not mentioned 14304
1 Mentioned 1367
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA7A1_10 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYS (A)

Vrednost 151603 Frekvenca
0 Not mentioned 13351
1 Mentioned 2320
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA7A1_11 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYS (A)

Vrednost 152602 Frekvenca
0 Not mentioned 14595
1 Mentioned 1076
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA7A1_12 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS (A)

Vrednost 153601 Frekvenca
0 Not mentioned 14142
1 Mentioned 1529
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA7A1_13 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT (A)

Vrednost 154600 Frekvenca
0 Not mentioned 15147
1 Mentioned 524
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA7A1_14 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY (A)

Vrednost 155599 Frekvenca
0 Not mentioned 15048
1 Mentioned 623
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA7A1_15 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS (A)

Vrednost 156598 Frekvenca
0 Not mentioned 15284
1 Mentioned 387
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA7A1_16 IMPORT ISSUES CTRY: NONE (A)

Vrednost 157597 Frekvenca
0 Not mentioned 15640
1 Mentioned 31
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA7A1_17 IMPORT ISSUES CTRY: DK (A)

Vrednost 158596 Frekvenca
0 Not mentioned 15592
1 Mentioned 79
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA8A1_1 IMPORT ISSUES PERS: CRIME (A)

Vrednost 159595 Frekvenca
0 Not mentioned 14719
1 Mentioned 952
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA8A1_2 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SIT (A)

Vrednost 160594 Frekvenca
0 Not mentioned 11553
1 Mentioned 4118
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA8A1_3 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES (A)

Vrednost 161593 Frekvenca
0 Not mentioned 8396
1 Mentioned 7275
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA8A1_4 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION (A)

Vrednost 162592 Frekvenca
0 Not mentioned 13961
1 Mentioned 1710
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA8A1_5 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT (A)

Vrednost 163591 Frekvenca
0 Not mentioned 12535
1 Mentioned 3136
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA8A1_6 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM (A)

Vrednost 164590 Frekvenca
0 Not mentioned 15351
1 Mentioned 320
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA8A1_7 IMPORT ISSUES PERS: DFNC/FOREIGN AFF (A)

Vrednost 165589 Frekvenca
0 Not mentioned 15548
1 Mentioned 123
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA8A1_8 IMPORT ISSUES PERS: HOUSING (A)

Vrednost 166588 Frekvenca
0 Not mentioned 14793
1 Mentioned 878
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA8A1_9 IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION (A)

Vrednost 167587 Frekvenca
0 Not mentioned 15216
1 Mentioned 455
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA8A1_10 IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYS (A)

Vrednost 168586 Frekvenca
0 Not mentioned 12892
1 Mentioned 2779
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA8A1_11 IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYS (A)

Vrednost 169585 Frekvenca
0 Not mentioned 14331
1 Mentioned 1340
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA8A1_12 IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS (A)

Vrednost 170584 Frekvenca
0 Not mentioned 13042
1 Mentioned 2629
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA8A1_13 IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT (A)

Vrednost 171583 Frekvenca
0 Not mentioned 14778
1 Mentioned 893
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA8A1_14 IMPORT ISSUES PERS: ENERGY (A)

Vrednost 172582 Frekvenca
0 Not mentioned 14837
1 Mentioned 834
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA8A1_15 IMPORT ISSUES PERS: OTHERS (A)

Vrednost 173581 Frekvenca
0 Not mentioned 15371
1 Mentioned 300
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA8A1_16 IMPORT ISSUES PERS: NONE (A)

Vrednost 174580 Frekvenca
0 Not mentioned 14926
1 Mentioned 745
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA8A1_17 IMPORT ISSUES PERS: DK (A)

Vrednost 175579 Frekvenca
0 Not mentioned 15564
1 Mentioned 107
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15671 16098

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA7A2_1 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME (B)

Vrednost 176578 Frekvenca
0 Not mentioned 13107
1 Mentioned 2491
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA7A2_2 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SIT (B)

Vrednost 177577 Frekvenca
0 Not mentioned 9995
1 Mentioned 5603
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA7A2_3 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES (B)

Vrednost 178576 Frekvenca
0 Not mentioned 11472
1 Mentioned 4126
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA7A2_4 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION (B)

Vrednost 179575 Frekvenca
0 Not mentioned 14590
1 Mentioned 1008
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA7A2_5 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT (B)

Vrednost 180574 Frekvenca
0 Not mentioned 8664
1 Mentioned 6934
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA7A2_6 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM (B)

Vrednost 181573 Frekvenca
0 Not mentioned 14969
1 Mentioned 629
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA7A2_7 IMPORT ISSUES CTRY: CNTRY INFLUENCE (B)

Vrednost 182572 Frekvenca
0 Not mentioned 15351
1 Mentioned 247
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA7A2_8 IMPORT ISSUES CTRY: GOVERNMENT DEBT (B)

Vrednost 183571 Frekvenca
0 Not mentioned 13846
1 Mentioned 1752
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA7A2_9 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION (B)

Vrednost 184570 Frekvenca
0 Not mentioned 14387
1 Mentioned 1211
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA7A2_10 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYS (B)

Vrednost 185569 Frekvenca
0 Not mentioned 13437
1 Mentioned 2161
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA7A2_11 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYS (B)

Vrednost 186568 Frekvenca
0 Not mentioned 14600
1 Mentioned 998
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA7A2_12 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS (B)

Vrednost 187567 Frekvenca
0 Not mentioned 14124
1 Mentioned 1474
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA7A2_13 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT (B)

Vrednost 188566 Frekvenca
0 Not mentioned 15176
1 Mentioned 422
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA7A2_14 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY SUPPLY (B)

Vrednost 189565 Frekvenca
0 Not mentioned 15049
1 Mentioned 549
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA7A2_15 IMPORT ISSUES CTRY: CLIMATE CHANGE (B)

Vrednost 190564 Frekvenca
0 Not mentioned 15353
1 Mentioned 245
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA7A2_16 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS (B)

Vrednost 191563 Frekvenca
0 Not mentioned 15245
1 Mentioned 353
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA7A2_17 IMPORT ISSUES CTRY: NONE (B)

Vrednost 192562 Frekvenca
0 Not mentioned 15579
1 Mentioned 19
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA7A2_18 IMPORT ISSUES CTRY: DK (B)

Vrednost 193561 Frekvenca
0 Not mentioned 15529
1 Mentioned 69
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA8A2_1 IMPORT ISSUES PERS: CRIME (B)

Vrednost 194560 Frekvenca
0 Not mentioned 14644
1 Mentioned 954
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA8A2_2 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SIT (B)

Vrednost 195559 Frekvenca
0 Not mentioned 11735
1 Mentioned 3863
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA8A2_3 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES (B)

Vrednost 196558 Frekvenca
0 Not mentioned 8385
1 Mentioned 7213
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA8A2_4 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION (B)

Vrednost 197557 Frekvenca
0 Not mentioned 14039
1 Mentioned 1559
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA8A2_5 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT (B)

Vrednost 198556 Frekvenca
0 Not mentioned 12480
1 Mentioned 3118
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA8A2_6 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM (B)

Vrednost 199555 Frekvenca
0 Not mentioned 15357
1 Mentioned 241
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QA8A2_7 IMPORT ISSUES PERS: CNTRY INFLUENCE (B)

Vrednost 200554 Frekvenca
0 Not mentioned 15431
1 Mentioned 167
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15598 16171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QA8A2_8 IMPORT ISSUES PERS: PRIVATE DEBT (B)

Vrednost 201553 Frekvenca
0 Not mentioned 14802
1 Mentioned 796
9 Inap. (Split A) </