Evrobarometer 75.3: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije in skupna kmetijska politika, maj 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB753
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2014

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: gospodarska kriza, kmetijska politika, Evropski proračun, gospodarsko upravljanje v EU, strategija EU za rast, državljanstvo, poznavanje sredstev EU, kmetijstvo, Evropa 2020, evropska kmetijska politika

Keywords ELSST:
PRORAČUN, GOSPODARSKA POLITIKA, DRŽAVLJANSTVO, KMETIJSKA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPA 2020
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
PRORAČUN EVROSKE UNIJE
SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra in sledeče glavne teme: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije (EU) ter skupna kmetijska politika (SKP). Respondenti odgovarjajo na vprašanja o gospodarskem upravljanju v EU, strategiji EU za rast ter državljanstvu EU. Vprašani so tudi o njihovem poznavanju sredstev EU ter po mnenju o kmetijskih praksah in SKP. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Belgija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Bolgarija: 06. maj 2011 - 16. maj 2011, Ciper: 06. maj 2011 - 21. maj 2011, Češka: 07. maj 2011 - 20. maj 2011, Črna Gora: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Danska: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Estonija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Finska: 07. maj 2011 - 26. maj 2011, Francija: 07. maj 2011 - 26. maj 2011, Grčija: 07. maj 2011 - 21. maj 2011, Hrvaška: 07. maj 2011 - 25. maj 2011, Irska: 09. maj 2011 - 22. maj 2011, Islandija: 06. maj 2011 - 24. maj 2011, Italija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Latvija: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Litva: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Luksemburg: 06. maj 2011 - 19. maj 2011, Madžarska: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Makedonija: 06. maj 2011 - 12. maj 2011, Malta: 06. maj 2011 - 21. maj 2011, Nemčija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Nizozemska: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Poljska: 07. maj 2011 - 23. maj 2011, Portugalska: 07. maj 2011 - 22. maj 2011, Romunija: 06. maj 2011 - 19. maj 2011, Severna Irska: 06. maj 2011 - 23. maj 2011, Slovaška: 10. maj 2011 - 25. maj 2011, Slovenija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Švedska: 09. maj 2011 - 24. maj 2011, Španija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Turčija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011, Turško-ciprska skupnost: 07. maj 2011 - 19. maj 2011, Velika Britanija: 06. maj 2011 - 22. maj 2011
Date of production: 2014
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Črna Gora: TNS Medium Gallup, Belgrade

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11852.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11852.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11852.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11852.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5481: Eurobarometer 75.3 (2011) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 753
  • number of units: 31769

Version: 2.0.1, doi:10.4232/1.11852

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5481 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 5481 to 5481

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5481 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 5481 to 5481

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.0.1 (2014-02-25) 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1753 Frequency
5481 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 5481 to 5481

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2752 Frequency
5481 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 5481 to 5481

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3751 Frequency
2.0.1 (2014-02-25) 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4750 Frequency
753 Eurobarometer 75.3 (May 2011) 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 753 to 753

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 1000001 to 64001140

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6748 Frequency
1 France 1022
2 Belgium 1020
3 The Netherlands 1016
4 Germany West 1012
5 Italy 1039
6 Luxembourg 501
7 Denmark 1007
8 Ireland 1015
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1010
13 Portugal 1048
14 Germany East 523
16 Finland 1003
17 Sweden 1044
18 Austria 1018
19 Cyprus (Republic) 501
20 Czech Republic 1022
21 Estonia 1000
22 Hungary 1019
23 Latvia 1007
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1010
28 Slovenia 1018
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1023
31 Turkey 1000
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia 1056
35 Montenegro 1000
43 Iceland 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 1 to 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7747 Frequency
AT 1018
BE 1020
BG 1000
CY 501
CY-TCC 500
CZ 1022
DE-E 523
DE-W 1012
DK 1007
EE 1000
ES 1010
FI 1003
FR 1022
GB-GBN 1009
GB-NIR 300
GR 1000
HR 1000
HU 1019
IE 1015
IS 500
IT 1039
LT 1026
LU 501
LV 1007
ME 1000
MK 1056
MT 500
NL 1016
PL 1000
PT 1048
RO 1023
SE 1044
SI 1018
SK 1010
TR 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0.326 4.023 1 0.328

Valid range from 0.3265 to 4.0229

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9745 Frequency
0 Other 30460
1 United Kingdom 1309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 2.527 0.0412 0.23

Valid range from 0 to 2.527176

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11743 Frequency
0 Other 30234
1 Germany 1535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 3.535 0.0483 0.254

Valid range from 0 to 3.535361

v13 NATION GROUP EU6

Value 13741 Frequency
0 Other 26159
1 EU6 5610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 4.813 0.177 0.507

Valid range from 0 to 4.813025

v15 NATION GROUP EU9

Value 15739 Frequency
0 Other 22828
1 EU9 8941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 5.696 0.281 0.673

Valid range from 0 to 5.696411

v17 NATION GROUP EU10

Value 17737 Frequency
0 Other 21828
1 EU10 9941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 6.106 0.313 0.719

Valid range from 0 to 6.105557

v19 NATION GROUP EU12

Value 19735 Frequency
0 Other 19770
1 EU12 11999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 6.167 0.378 0.756

Valid range from 0 to 6.166604

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21733 Frequency
0 Other 19247
1 EU12+ 12522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 6.141 0.394 0.761

Valid range from 0 to 6.141054

v23 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Value 23731 Frequency
0 Other 28704
1 EU NMS 3 3065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3 (1995)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 4.755 0.0965 0.346

Valid range from 0 to 4.755047

v25 NATION GROUP EU15

Value 25729 Frequency
0 Other 16182
1 EU15 15587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 7.187 0.491 0.882

Valid range from 0 to 7.187026

v27 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Value 27727 Frequency
0 Other 22666
1 EU NMS 10 9103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10 (2004)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 8.001 0.287 0.901

Valid range from 0 to 8.001498

v29 NATION GROUP EU25

Value 29725 Frequency
0 Other 7079
1 EU25 24690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.538 0.777 1.168

Valid range from 0 to 9.538073

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31723 Frequency
0 Other 27746
1 AC/CC 4023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 4.052 0.127 0.492

Valid range from 0 to 4.051678

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Value 33721 Frequency
0 Other 3056
1 EU27 + TR + HR 28713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.113 0.904 1.182

Valid range from 0 to 9.11343

v35 NATION GROUP EFTA (ICELAND ONLY)

Value 35719 Frequency
0 Other 31269
1 Iceland 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v36 W17 WEIGHT EFTA (ICELAND ONLY)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 1.432 0.0157 0.126

Valid range from 0 to 1.4318

v37 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 37717 Frequency
0 Other 29746
1 AC (BG RO) 2023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v38 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 2.13 0.0637 0.274

Valid range from 0 to 2.130409

v39 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 39715 Frequency
0 Other 29769
1 CC (TR HR) 2000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v40 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 2.866 0.063 0.334

Valid range from 0 to 2.866258

v41 NATION GROUP EU27

Value 41713 Frequency
0 Other 5056
1 EU27 26713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v42 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.694 0.841 1.173

Valid range from 0 to 9.693924

v43 NATION GROUP EU27 + HR

Value 43711 Frequency
0 Other 4056
1 EU27 + HR 27713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v44 W23 WEIGHT EU27 + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.965 0.872 1.201

Valid range from 0 to 9.965415

v45 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)

Value 45709 Frequency
0 Other 20643
1 EU NMS 12 11126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v46 W24 WEIGHT EU NMS 12 (2007)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 6.996 0.35 0.869

Valid range from 0 to 6.995623

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 47707 Frequency
0 Other 2556
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v48 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.269 0.92 1.202

Valid range from 0 to 9.269288

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 49705 Frequency
0 Other 2000
1 EU27 + TR + HR + MK 29769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v50 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.415 0.937 1.219

Valid range from 0 to 9.414793

v51 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 51703 Frequency
0 Other 1500
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v52 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.57 0.953 1.239

Valid range from 0 to 9.570002

v53 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Value 53701 Frequency
0 Other 17523
1 EURO ZONE 2008 14246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v54 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 8.119 0.448 0.913

Valid range from 0 to 8.119376

v55 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008 (EU27)

Value 55699 Frequency
0 Other 19302
1 NON EURO ZONE 2008 12467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v56 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008 (EU27)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 8.403 0.392 0.923

Valid range from 0 to 8.403258

v57 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 57697 Frequency
0 Other 16513
1 EURO ZONE 2009 15256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v58 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 8.546 0.48 0.958

Valid range from 0 to 8.545628

v59 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009 (EU27)

Value 59695 Frequency
0 Other 20312
1 NON EURO ZONE 2009 11457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v60 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009 (EU27)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 7.967 0.361 0.877

Valid range from 0 to 7.966566

v61 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009 NMS 12

Value 61693 Frequency
0 Other 23672
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v62 W84 WEIGHT NON EURO ZONE 2009 NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 5.557 0.255 0.693

Valid range from 0 to 5.557447

v63 NATION GROUP EU27 + IS

Value 63691 Frequency
0 Other 4556
1 EU27 + IS 27213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v64 W86 WEIGHT EU27 + IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.869 0.857 1.194

Valid range from 0 to 9.86928

v65 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Value 65689 Frequency
0 Other 1000
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS 30769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v66 W88 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.723 0.969 1.258

Valid range from 0 to 9.722857

v67 NATION GROUP EURO ZONE 2011 (EU27)

Value 67687 Frequency
0 Other 15513
1 EURO ZONE 2011 16256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v68 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011 (EU27)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 9.073 0.512 1.016

Valid range from 0 to 9.07337

v69 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011 (EU27)

Value 69685 Frequency
0 Other 21312
1 NON EURO ZONE 2011 10457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v70 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011 (EU27)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0 7.319 0.329 0.807

Valid range from 0 to 7.319311

v71 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + ME + IS (ALL)

Value 71683 Frequency
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + ME + IS 31769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v72 W91 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + ME + IS (ALL)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 0.0108 10.028 1 1.297

Valid range from 0.010821 to 10.028336

v73 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0 160.07 148345.516 14792.628 19188.7

Valid range from 160.069504 to 148345.515625

v74 Q1_1 NATIONALITY BELGIUM

Value 74680 Frequency
0 Not mentioned 30768
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1_2 NATIONALITY DENMARK

Value 75679 Frequency
0 Not mentioned 30755
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1_3 NATIONALITY GERMANY

Value 76678 Frequency
0 Not mentioned 30229
1 Mentioned 1540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1_4 NATIONALITY GREECE

Value 77677 Frequency
0 Not mentioned 30762
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1_5 NATIONALITY SPAIN

Value 78676 Frequency
0 Not mentioned 30781
1 Mentioned 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1_6 NATIONALITY FRANCE

Value 79675 Frequency
0 Not mentioned 30693
1 Mentioned 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1_7 NATIONALITY IRELAND

Value 80674 Frequency
0 Not mentioned 30751
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1_8 NATIONALITY ITALY

Value 81673 Frequency
0 Not mentioned 30658
1 Mentioned 1111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1_9 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 82672 Frequency
0 Not mentioned 31457
1 Mentioned 312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1_10 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 83671 Frequency
0 Not mentioned 30743
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1_11 NATIONALITY PORTUGAL

Value 84670 Frequency
0 Not mentioned 30619
1 Mentioned 1150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1_12 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 85669 Frequency
0 Not mentioned 30476
1 Mentioned 1293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1_13 NATIONALITY AUSTRIA

Value 86668 Frequency
0 Not mentioned 30743
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v87 Q1_14 NATIONALITY SWEDEN

Value 87667 Frequency
0 Not mentioned 30727
1 Mentioned 1042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v88 Q1_15 NATIONALITY FINLAND

Value 88666 Frequency
0 Not mentioned 30766
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v89 Q1_16 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 89665 Frequency
0 Not mentioned 31097
1 Mentioned 672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v90 Q1_17 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 90664 Frequency
0 Not mentioned 30742
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v91 Q1_18 NATIONALITY ESTONIA

Value 91663 Frequency
0 Not mentioned 30755
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v92 Q1_19 NATIONALITY HUNGARY

Value 92662 Frequency
0 Not mentioned 30746
1 Mentioned 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v93 Q1_20 NATIONALITY LATVIA

Value 93661 Frequency
0 Not mentioned 30753
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v94 Q1_21 NATIONALITY LITHUANIA

Value 94660 Frequency
0 Not mentioned 30728
1 Mentioned 1041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v95 Q1_22 NATIONALITY MALTA

Value 95659 Frequency
0 Not mentioned 31273
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v96 Q1_23 NATIONALITY POLAND

Value 96658 Frequency
0 Not mentioned 30712
1 Mentioned 1057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v97 Q1_24 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 97657 Frequency
0 Not mentioned 30747
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v98 Q1_25 NATIONALITY SLOVENIA

Value 98656 Frequency
0 Not mentioned 30742
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v99 Q1_26 NATIONALITY BULGARIA

Value 99655 Frequency
0 Not mentioned 30749
1 Mentioned 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v100 Q1_27 NATIONALITY ROMANIA

Value 100654 Frequency
0 Not mentioned 30707
1 Mentioned 1062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v101 Q1_28 NATIONALITY TURKEY

Value 101653 Frequency
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 31 in V6) 30769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 30769

Valid range from 0 to 1

v102 Q1_29 NATIONALITY CROTIA

Value 102652 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 32 in V6) 30769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 30769

Valid range from 0 to 1

v103 Q1_30 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 103651 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 31269

Valid range from 0 to 1

v104 Q1_31 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Value 104650 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1056
9 Inap. (not 34 in V6) 30713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 30713

Valid range from 0 to 1

v105 Q1_32 NATIONALITY ICELAND

Value 105649 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 498
9 Inap. (not 43 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 31269

Valid range from 0 to 1

v106 Q1_33 NATIONALITY MONTENEGRO

Value 106648 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 998
9 Inap. (not 35 in V6) 30769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 30769

Valid range from 0 to 1

v107 Q1_34 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 107647 Frequency
0 Not mentioned 31670
1 Mentioned 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v108 Q1_35 NATIONALITY DK

Value 108646 Frequency
0 Not mentioned 31766
1 Mentioned 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31769 0

Valid range from 0 to 1

v109 QA1 LIFE SATISFACTION

Value 109645 Frequency
1 Very satisfied 6839
2 Fairly satisfied 16373
3 Not very satisfied 5985
4 Not at all satisfied 2440
5 DK 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31637 132

Valid range from 1 to 4

v110 QA2_1 POLITICAL DISCUSSION - NATIONAL MATTERS

Value 110644 Frequency
1 Frequently 6410
2 Occasionally 17222
3 Never 8013
4 DK 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31645 124

Valid range from 1 to 3

v111 QA2_2 POLITICAL DISCUSSION - EUROPEAN MATTERS

Value 111643 Frequency
1 Frequently 3748
2 Occasionally 16118
3 Never 11688
4 DK 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31554 215

Valid range from 1 to 3

v112 QA2_3 POLITICAL DISCUSSION - LOCAL MATTERS

Value 112642 Frequency
1 Frequently 7162
2 Occasionally 16782
3 Never 7652
4 DK 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31596 173

Valid range from 1 to 3

v113 QA3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 113641 Frequency
1 Often 3875
2 From time to time 11260
3 Rarely 8940
4 Never 7359
5 DK 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31434 335

Valid range from 1 to 4

v114 QA4A_1 SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 114640 Frequency
1 Very good 894
2 Rather good 8237
3 Rather bad 12796
4 Very bad 8909
5 DK 433
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30836 933

Valid range from 1 to 4

v115 QA4A_2 SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 115639 Frequency
1 Very good 663
2 Rather good 10174
3 Rather bad 13943
4 Very bad 3824
5 DK 2665
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28604 3165

Valid range from 1 to 4

v116 QA4A_3 SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 116638 Frequency
1 Very good 546
2 Rather good 8557
3 Rather bad 14976
4 Very bad 4037
5 DK 3153
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28116 3653

Valid range from 1 to 4

v117 QA4A_4 SITUATION: JOB PERSONAL

Value 117637 Frequency
1 Very good 4014
2 Rather good 11962
3 Rather bad 5783
4 Very bad 3557
5 DK 5953
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25316 6453

Valid range from 1 to 4

v118 QA4A_5 SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 118636 Frequency
1 Very good 2542
2 Rather good 16211
3 Rather bad 8825
4 Very bad 3107
5 DK 584
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30685 1084

Valid range from 1 to 4

v119 QA4A_6 SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 119635 Frequency
1 Very good 501
2 Rather good 6160
3 Rather bad 12829
4 Very bad 11164
5 DK 615
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30654 1115

Valid range from 1 to 4

v120 QA4B_1 SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Value 120634 Frequency
1 Very good 22
2 Rather good 145
3 Rather bad 188
4 Very bad 132
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 31282

Valid range from 1 to 4

v121 QA4B_2 SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 121633 Frequency
1 Very good 70
2 Rather good 209
3 Rather bad 147
4 Very bad 30
5 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 31313

Valid range from 1 to 4

v122 QA4B_3 SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 122632 Frequency
1 Very good 49
2 Rather good 155
3 Rather bad 205
4 Very bad 53
5 DK 38
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 31307

Valid range from 1 to 4

v123 QA4B_4 SITUATION: JOB PERSONAL

Value 123631 Frequency
1 Very good 38
2 Rather good 218
3 Rather bad 145
4 Very bad 75
5 DK 24
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 31293

Valid range from 1 to 4

v124 QA4B_5 SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 124630 Frequency
1 Very good 34
2 Rather good 235
3 Rather bad 168
4 Very bad 50
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 31282

Valid range from 1 to 4

v125 QA4B_6 SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 125629 Frequency
1 Very good 20
2 Rather good 90
3 Rather bad 168
4 Very bad 162
5 DK 60
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 31329

Valid range from 1 to 4

v126 QA6A_1 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 126628 Frequency
1 Better 7793
2 Worse 5085
3 Same 17462
4 DK 929
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30340 1429

Valid range from 1 to 3

v127 QA6A_2 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 127627 Frequency
1 Better 7573
2 Worse 9317
3 Same 13085
4 DK 1294
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29975 1794

Valid range from 1 to 3

v128 QA6A_3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 128626 Frequency
1 Better 6231
2 Worse 6147
3 Same 17964
4 DK 927
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30342 1427

Valid range from 1 to 3

v129 QA6A_4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 129625 Frequency
1 Better 7578
2 Worse 9919
3 Same 12398
4 DK 1374
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29895 1874

Valid range from 1 to 3

v130 QA6A_5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 130624 Frequency
1 Better 5290
2 Worse 3590
3 Same 18294
4 DK 4095
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27174 4595

Valid range from 1 to 3

v131 QA6A_6 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 131623 Frequency
1 Better 7466
2 Worse 7581
3 Same 12750
4 DK 3472
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27797 3972

Valid range from 1 to 3

v132 QA6A_7 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 132622 Frequency
1 Better 7247
2 Worse 7397
3 Same 12781
4 DK 3844
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27425 4344

Valid range from 1 to 3

v133 QA6B_1 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 133621 Frequency
1 Better 172
2 Worse 118
3 Same 170
4 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 31309

Valid range from 1 to 3

v134 QA6B_2 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Value 134620 Frequency
1 Better 107
2 Worse 199
3 Same 150
4 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 31313

Valid range from 1 to 3

v135 QA6B_3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 135619 Frequency
1 Better 144
2 Worse 129
3 Same 182
4 DK 45
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 31314

Valid range from 1 to 3

v136 QA6B_4 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Value 136618 Frequency
1 Better 87
2 Worse 204
3 Same 134
4 DK 75
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
425 31344

Valid range from 1 to 3

v137 QA6B_5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 137617 Frequency
1 Better 142
2 Worse 125
3 Same 167
4 DK 66
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
434 31335

Valid range from 1 to 3

v138 QA6B_6 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 138616 Frequency
1 Better 166
2 Worse 107
3 Same 123
4 DK 104
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 31373

Valid range from 1 to 3

v139 QA6B_7 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 139615 Frequency
1 Better 152
2 Worse 124
3 Same 130
4 DK 94
9 Inap. (not 33 in V6) 31269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 31363

Valid range from 1 to 3

v140 QA4/QA6 NAT ECONOMY PERCEPTION - INDEX

Value 140614 Frequency
1 Satisfied and confident 3579
2 Unsatisfied and confident 4017
3 Satisfied and worried 1174
4 Unsatisfied and worried 8281
9 Inap. (coded 5 in v114/v120 OR 3 or 4 in v127/v134) 14718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17051 14718

Valid range from 1 to 4

v141 QA4/QA6 EUROP ECONOMY PERCEPTION - INDEX

Value 141613 Frequency
1 Satisfied and confident 4104
2 Unsatisfied and confident 3232
3 Satisfied and worried 1498
4 Unsatisfied and worried 5913
9 Inap. (coded 5 in v115/v121 OR 3 or 4 in v131/v138) 17022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14747 17022

Valid range from 1 to 4

v142 QA7A1_1 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME (A)

Value 142612 Frequency
0 Not mentioned 13237
1 Mentioned 2434
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v143 QA7A1_2 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SIT (A)

Value 143611 Frequency
0 Not mentioned 9679
1 Mentioned 5992
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v144 QA7A1_3 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES (A)

Value 144610 Frequency
0 Not mentioned 11433
1 Mentioned 4238
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v145 QA7A1_4 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION (A)

Value 145609 Frequency
0 Not mentioned 14579
1 Mentioned 1092
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v146 QA7A1_5 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT (A)

Value 146608 Frequency
0 Not mentioned 8464
1 Mentioned 7207
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v147 QA7A1_6 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM (A)

Value 147607 Frequency
0 Not mentioned 14941
1 Mentioned 730
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v148 QA7A1_7 IMPORT ISSUES CTRY: DFNC/FOREIGN AFF (A)

Value 148606 Frequency
0 Not mentioned 15444
1 Mentioned 227
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v149 QA7A1_8 IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING (A)

Value 149605 Frequency
0 Not mentioned 15156
1 Mentioned 515
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v150 QA7A1_9 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION (A)

Value 150604 Frequency
0 Not mentioned 14304
1 Mentioned 1367
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v151 QA7A1_10 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYS (A)

Value 151603 Frequency
0 Not mentioned 13351
1 Mentioned 2320
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v152 QA7A1_11 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYS (A)

Value 152602 Frequency
0 Not mentioned 14595
1 Mentioned 1076
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v153 QA7A1_12 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS (A)

Value 153601 Frequency
0 Not mentioned 14142
1 Mentioned 1529
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v154 QA7A1_13 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT (A)

Value 154600 Frequency
0 Not mentioned 15147
1 Mentioned 524
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v155 QA7A1_14 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY (A)

Value 155599 Frequency
0 Not mentioned 15048
1 Mentioned 623
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v156 QA7A1_15 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS (A)

Value 156598 Frequency
0 Not mentioned 15284
1 Mentioned 387
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v157 QA7A1_16 IMPORT ISSUES CTRY: NONE (A)

Value 157597 Frequency
0 Not mentioned 15640
1 Mentioned 31
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v158 QA7A1_17 IMPORT ISSUES CTRY: DK (A)

Value 158596 Frequency
0 Not mentioned 15592
1 Mentioned 79
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v159 QA8A1_1 IMPORT ISSUES PERS: CRIME (A)

Value 159595 Frequency
0 Not mentioned 14719
1 Mentioned 952
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v160 QA8A1_2 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SIT (A)

Value 160594 Frequency
0 Not mentioned 11553
1 Mentioned 4118
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v161 QA8A1_3 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES (A)

Value 161593 Frequency
0 Not mentioned 8396
1 Mentioned 7275
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v162 QA8A1_4 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION (A)

Value 162592 Frequency
0 Not mentioned 13961
1 Mentioned 1710
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v163 QA8A1_5 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT (A)

Value 163591 Frequency
0 Not mentioned 12535
1 Mentioned 3136
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v164 QA8A1_6 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM (A)

Value 164590 Frequency
0 Not mentioned 15351
1 Mentioned 320
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v165 QA8A1_7 IMPORT ISSUES PERS: DFNC/FOREIGN AFF (A)

Value 165589 Frequency
0 Not mentioned 15548
1 Mentioned 123
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v166 QA8A1_8 IMPORT ISSUES PERS: HOUSING (A)

Value 166588 Frequency
0 Not mentioned 14793
1 Mentioned 878
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v167 QA8A1_9 IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION (A)

Value 167587 Frequency
0 Not mentioned 15216
1 Mentioned 455
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v168 QA8A1_10 IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYS (A)

Value 168586 Frequency
0 Not mentioned 12892
1 Mentioned 2779
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v169 QA8A1_11 IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYS (A)

Value 169585 Frequency
0 Not mentioned 14331
1 Mentioned 1340
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v170 QA8A1_12 IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS (A)

Value 170584 Frequency
0 Not mentioned 13042
1 Mentioned 2629
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v171 QA8A1_13 IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT (A)

Value 171583 Frequency
0 Not mentioned 14778
1 Mentioned 893
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v172 QA8A1_14 IMPORT ISSUES PERS: ENERGY (A)

Value 172582 Frequency
0 Not mentioned 14837
1 Mentioned 834
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v173 QA8A1_15 IMPORT ISSUES PERS: OTHERS (A)

Value 173581 Frequency
0 Not mentioned 15371
1 Mentioned 300
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v174 QA8A1_16 IMPORT ISSUES PERS: NONE (A)

Value 174580 Frequency
0 Not mentioned 14926
1 Mentioned 745
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v175 QA8A1_17 IMPORT ISSUES PERS: DK (A)

Value 175579 Frequency
0 Not mentioned 15564
1 Mentioned 107
9 Inap. (Split B) 15598
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15671 16098

Valid range from 0 to 1

v176 QA7A2_1 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME (B)

Value 176578 Frequency
0 Not mentioned 13107
1 Mentioned 2491
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v177 QA7A2_2 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SIT (B)

Value 177577 Frequency
0 Not mentioned 9995
1 Mentioned 5603
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v178 QA7A2_3 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES (B)

Value 178576 Frequency
0 Not mentioned 11472
1 Mentioned 4126
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v179 QA7A2_4 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION (B)

Value 179575 Frequency
0 Not mentioned 14590
1 Mentioned 1008
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v180 QA7A2_5 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT (B)

Value 180574 Frequency
0 Not mentioned 8664
1 Mentioned 6934
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v181 QA7A2_6 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM (B)

Value 181573 Frequency
0 Not mentioned 14969
1 Mentioned 629
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v182 QA7A2_7 IMPORT ISSUES CTRY: CNTRY INFLUENCE (B)

Value 182572 Frequency
0 Not mentioned 15351
1 Mentioned 247
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v183 QA7A2_8 IMPORT ISSUES CTRY: GOVERNMENT DEBT (B)

Value 183571 Frequency
0 Not mentioned 13846
1 Mentioned 1752
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v184 QA7A2_9 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION (B)

Value 184570 Frequency
0 Not mentioned 14387
1 Mentioned 1211
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v185 QA7A2_10 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYS (B)

Value 185569 Frequency
0 Not mentioned 13437
1 Mentioned 2161
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v186 QA7A2_11 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYS (B)

Value 186568 Frequency
0 Not mentioned 14600
1 Mentioned 998
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v187 QA7A2_12 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS (B)

Value 187567 Frequency
0 Not mentioned 14124
1 Mentioned 1474
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v188 QA7A2_13 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT (B)

Value 188566 Frequency
0 Not mentioned 15176
1 Mentioned 422
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v189 QA7A2_14 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY SUPPLY (B)

Value 189565 Frequency
0 Not mentioned 15049
1 Mentioned 549
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v190 QA7A2_15 IMPORT ISSUES CTRY: CLIMATE CHANGE (B)

Value 190564 Frequency
0 Not mentioned 15353
1 Mentioned 245
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v191 QA7A2_16 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS (B)

Value 191563 Frequency
0 Not mentioned 15245
1 Mentioned 353
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v192 QA7A2_17 IMPORT ISSUES CTRY: NONE (B)

Value 192562 Frequency
0 Not mentioned 15579
1 Mentioned 19
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v193 QA7A2_18 IMPORT ISSUES CTRY: DK (B)

Value 193561 Frequency
0 Not mentioned 15529
1 Mentioned 69
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v194 QA8A2_1 IMPORT ISSUES PERS: CRIME (B)

Value 194560 Frequency
0 Not mentioned 14644
1 Mentioned 954
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v195 QA8A2_2 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SIT (B)

Value 195559 Frequency
0 Not mentioned 11735
1 Mentioned 3863
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v196 QA8A2_3 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES (B)

Value 196558 Frequency
0 Not mentioned 8385
1 Mentioned 7213
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v197 QA8A2_4 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION (B)

Value 197557 Frequency
0 Not mentioned 14039
1 Mentioned 1559
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v198 QA8A2_5 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT (B)

Value 198556 Frequency
0 Not mentioned 12480
1 Mentioned 3118
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v199 QA8A2_6 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM (B)

Value 199555 Frequency
0 Not mentioned 15357
1 Mentioned 241
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v200 QA8A2_7 IMPORT ISSUES PERS: CNTRY INFLUENCE (B)

Value 200554 Frequency
0 Not mentioned 15431
1 Mentioned 167
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1

v201 QA8A2_8 IMPORT ISSUES PERS: PRIVATE DEBT (B)

Value 201553 Frequency
0 Not mentioned 14802
1 Mentioned 796
9 Inap. (Split A) 15671
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15598 16171

Valid range from 0 to 1