Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DLG91
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Jan
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Wiatr, Jerzy J.
 • Stromberg, Lars
 • Grishchenko, Jane
 • Matulionis, Arvydas
 • Boukhalov, Olexandr
 • Toshchenko, Zhan
 • Isajev, Kusein
 • Bohm, Antal
 • Rehak, Jan
Izdelal datoteko podatkov:
FSPN - Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, v sodelovanju z International Social Science Council (Ljubljana; 1991)

Finančna podpora:

International Social Science Council

Serija:
 • DLG/Vrednote lokalnih voditeljev = Democracy and Local Governance

  Vrednote lokalnih voditeljev je tekoči mednarodni raziskovalni program o razvoju demokratizacije na krajevnem nivoju. Proučuje prepričanja, vrednote in obnašanje krajevnih političnih vodij, njihovo izvolitev, imenovanje in stranko. Izhodišče je teza, da morata biti demokratična praksa in vladanje strukturirana krajevno, da je tako zagotovljena politična stabilnost, potreben pogoj za ekonomsko rast in blaginjo. Namen raziskave je mednarodna primerjava krajev in njihovih voditeljev. Raziskava se je začela v 60'ih letih v 120 krajevniih skupnostih v Indiji, na Poljskem, Združenih državah in Jugoslaviji. V poznih 70'ih in zgodnjih 80'ih se je raziskava razširila v Severno Korejo, Tajsko, Hong Kong in Singapure, kmalu pa so jim sledile še Nizozemska, Švedska, Združene države in večkrat Poljska. V poletju 1990 je bila raziskava kreirana na novo tako, da je proučevala demokratične vrednote in prakso krajevnih voditeljev in primerjala post-komunistične države z zahodnimi demokracijami. Empirična osnova za to raziskovanje je danes preko 750 mest in skupnosti v 25ih državah, kjer je anketiranih preko 13.000 krajevnih voditeljev. Podatki so vzeti iz nacionalnih vzorcev krajev, velikost med 25.000 in 250.000 (nacionalno prilagojeno). Približno 15 političnih vodij - županov, svetnikov in aktivistov stranke je bilo anketiranih v vsaki skupnosti.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

občinski problemi, delovanje privatnih organizacij ali skupin, socialni, ekonomski in ekološki problemi, vplivi posameznika pri reševanju problemov, spodbujanje ljudi za samopomoč, mednarodno sodelovanje pri organizaciji pomoči, iskanje pomoči na republiškem ali državnem nivoju, širjenje procesov političnega delovanja na neformalno raven, individualizacija, globalizacija, ekonomska in politična enakost, vrednotenje ekonomskega razvoja, iskrenost in poštenja v političnem delovanju, odnos do manjšin, patriotizem, odprtost v svet, demokratska in avtokratska usmerjenost, vloga konflikta, vidiki delovanja demokracije v občini, odnos do industrijske demokracije, percepcija konfliktov v občini, možnost upora občanov proti odločitvi voditeljev, zaupanje do soljudi, osebni predsodki do manjšin, sodelovanje pri različnih protestih, osebna navezanost na določen kraj, ekološka onesnaženost in globalizacija, primerjava lastnih s tujimi občinami, seznanjenost s tujimi deželami, znanje tujih jezikov, voditeljeva funkcija, socialno poreklo, strankarska privženost

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
PROBLEMATIKA OBČIN in NJIHOVO REŠEVANJE SKOZI OČI VODITELJEV
STALIŠČA IN RAZLIČNE VREDNOSTNE ORIENTACIJE VODITELJEV
VIDIKI DELOVANJA DEMOKRACIJE V OBČINI
PROBLEMI MANJŠIN in NOTRANJA DRUGAČNOST
ODPRTOST V SVET in GLOBALIZACIJA
OSEBNE ZNAČILNOSTI VODITELJEV, NJIHOVE FUNKCIJE IN SOCIALNO OZADJE


Povzetek:

Študija vključuje vzorce občinskih voditeljev. Osnovni namen je primerjalna študija vrednot lokalnih voditeljev v družbenih spremembah in razvoju občin.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1991
Čas izdelave: 1991
Država: Poljska, Švedska, Slovenija, Belarusija, Litvanija, Ukrajina, Rusija, Kazahstan, Madžarska, Češka republika in Slovaška republika.
Geografsko pokritje:

Ozemlje Poljske, Švedske, Slovenije, Belarusije, Litvanije, Ukrajine, Rusije, Kazahstana, Madžarske, Češke republike in Slovaške republike.

Enota za analizo:

posameznik - občinski delegati

Populacija:

Formalni občinski voditelji in lokalne občine.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo in drugi sodelujoči

Tip vzorca:

Posebno določene enote lokalnih voditeljev so bile identificirane na podlagi kriterija političnega sistema. Nadalje so bile te enote stratificirane na podlagi njihovega ekonomskega razvoja, tako da so se v vzorcu videle večje razlike v bogastvu in revščini. V vzorcu je skupno dvajset občin, in sicer deset občin iz prvotnega in deset iz dodatnega vzorca. V skupini razvitih občin imamo v vzorcu devet občin, v skupini nerazvitih pa enajst.

Način zbiranja podatkov:

vprašalnik

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Poland] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 439
 • število enot: 440

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - Nova demokracija in občina: Slovenska datoteka [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 311
 • število enot: 275

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Sweden] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 362
 • število enot: 440

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Slovenia] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 274
 • število enot: 275

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Belarus] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 430
 • število enot: 449

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Lithuania] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 453
 • število enot: 277

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Ukraine] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 360
 • število enot: 450

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Russia] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 426
 • število enot: 555

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Kazakhstan] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 418
 • število enot: 448

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Hungary] [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 180
 • število enot: 480

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Czech republic] [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 180
 • število enot: 311

Naslov podatkovne datoteke: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Slovak republic] [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 180
 • število enot: 300

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
DLG_91

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
DLG_91

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Jan (1991). DLG91 - Nova demokracija in občina [vprašalnik].
 2. International sterring committee (1991). DLG91 - The New Democracy and Local Governance - International Codebook [vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). International collaborative research program: Democracy and Local Governance.

Povezane objave

 1. International Studies od Values in Politics (Project) (1971). Values and active community: A Cross-National Study of the Influence of Local Leadership..
 2. Jacob, Philip, Thomas Watts, and Henry Teune (April, 1968). Values, Leadership, and Development: A Four-Nation Study..
 3. Teune, Henry and Krzysztof Ostrowski (April, 1973). Political System as Residual Variables..
 4. Teune, Henry (April, 1968). Measurement in Comparative Research.
 5. Prezeworski, Adam and Henry Teune (Winter, 1968). Equivalence in Cross-Nation Research.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, J. (2004). Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DLG91. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dlg91/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2004
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si