Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji

Basic Study Information

ADP - IDNo: DLG91
Main author(s):
 • Makarovič, Jan
Co-workers:
 • Wiatr, Jerzy J.
 • Stromberg, Lars
 • Grishchenko, Jane
 • Matulionis, Arvydas
 • Boukhalov, Olexandr
 • Toshchenko, Zhan
 • Isajev, Kusein
 • Bohm, Antal
 • Rehak, Jan
Data file producer:
FSPN - Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, v sodelovanju z International Social Science Council (Ljubljana; 1991)

Funding agency:

International Social Science Council

Project number:

no information

Series:
 • DLG/Vrednote lokalnih voditeljev = Democracy and Local Governance

  Vrednote lokalnih voditeljev je tekoči mednarodni raziskovalni program o razvoju demokratizacije na krajevnem nivoju. Proučuje prepričanja, vrednote in obnašanje krajevnih političnih vodij, njihovo izvolitev, imenovanje in stranko. Izhodišče je teza, da morata biti demokratična praksa in vladanje strukturirana krajevno, da je tako zagotovljena politična stabilnost, potreben pogoj za ekonomsko rast in blaginjo. Namen raziskave je mednarodna primerjava krajev in njihovih voditeljev. Raziskava se je začela v 60'ih letih v 120 krajevniih skupnostih v Indiji, na Poljskem, Združenih državah in Jugoslaviji. V poznih 70'ih in zgodnjih 80'ih se je raziskava razširila v Severno Korejo, Tajsko, Hong Kong in Singapure, kmalu pa so jim sledile še Nizozemska, Švedska, Združene države in večkrat Poljska. V poletju 1990 je bila raziskava kreirana na novo tako, da je proučevala demokratične vrednote in prakso krajevnih voditeljev in primerjala post-komunistične države z zahodnimi demokracijami. Empirična osnova za to raziskovanje je danes preko 750 mest in skupnosti v 25ih državah, kjer je anketiranih preko 13.000 krajevnih voditeljev. Podatki so vzeti iz nacionalnih vzorcev krajev, velikost med 25.000 in 250.000 (nacionalno prilagojeno). Približno 15 političnih vodij - županov, svetnikov in aktivistov stranke je bilo anketiranih v vsaki skupnosti.

Study Content

Keywords:

občinski problemi, delovanje privatnih organizacij ali skupin, socialni, ekonomski in ekološki problemi, vplivi posameznika pri reševanju problemov, spodbujanje ljudi za samopomoč, mednarodno sodelovanje pri organizaciji pomoči, iskanje pomoči na republiškem ali državnem nivoju, širjenje procesov političnega delovanja na neformalno raven, individualizacija, globalizacija, ekonomska in politična enakost, vrednotenje ekonomskega razvoja, iskrenost in poštenja v političnem delovanju, odnos do manjšin, patriotizem, odprtost v svet, demokratska in avtokratska usmerjenost, vloga konflikta, vidiki delovanja demokracije v občini, odnos do industrijske demokracije, percepcija konfliktov v občini, možnost upora občanov proti odločitvi voditeljev, zaupanje do soljudi, osebni predsodki do manjšin, sodelovanje pri različnih protestih, osebna navezanost na določen kraj, ekološka onesnaženost in globalizacija, primerjava lastnih s tujimi občinami, seznanjenost s tujimi deželami, znanje tujih jezikov, voditeljeva funkcija, socialno poreklo, strankarska privženost

Keywords ELSST:
POLITIČNI VODITELJ, DRUŽBENA SPREMEMBA, VREDNOTA, LOKALNA POLITIKA, LOKALNE VOLITVE, LOKALNA UPRAVA, DEMOKRACIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
PROBLEMATIKA OBČIN in NJIHOVO REŠEVANJE SKOZI OČI VODITELJEV
STALIŠČA IN RAZLIČNE VREDNOSTNE ORIENTACIJE VODITELJEV
VIDIKI DELOVANJA DEMOKRACIJE V OBČINI
PROBLEMI MANJŠIN in NOTRANJA DRUGAČNOST
ODPRTOST V SVET in GLOBALIZACIJA
OSEBNE ZNAČILNOSTI VODITELJEV, NJIHOVE FUNKCIJE IN SOCIALNO OZADJE


Abstract:

Študija vključuje vzorce občinskih voditeljev. Osnovni namen je primerjalna študija vrednot lokalnih voditeljev v družbenih spremembah in razvoju občin.

Methodology


Collection date: 1991
Date of production: 1991
Country: Poljska, Švedska, Slovenija, Belarusija, Litvanija, Ukrajina, Rusija, Kazahstan, Madžarska, Češka republika in Slovaška republika.
Geographic coverage:

Ozemlje Poljske, Švedske, Slovenije, Belarusije, Litvanije, Ukrajine, Rusije, Kazahstana, Madžarske, Češke republike in Slovaške republike.

Unit of analysis:

posameznik - občinski delegati

Universe:

Formalni občinski voditelji in lokalne občine.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo in drugi sodelujoči

Sampling procedure:

Posebno določene enote lokalnih voditeljev so bile identificirane na podlagi kriterija političnega sistema. Nadalje so bile te enote stratificirane na podlagi njihovega ekonomskega razvoja, tako da so se v vzorcu videle večje razlike v bogastvu in revščini. V vzorcu je skupno dvajset občin, in sicer deset občin iz prvotnega in deset iz dodatnega vzorca. V skupini razvitih občin imamo v vzorcu devet občin, v skupini nerazvitih pa enajst.

Mode of data collection:

vprašalnik

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Poland] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 439
 • number of units: 440

Title of Data file: DLG91 - Nova demokracija in občina: Slovenska datoteka [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 311
 • number of units: 275

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Sweden] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 362
 • number of units: 440

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Slovenia] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 274
 • number of units: 275

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Belarus] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 430
 • number of units: 449

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Lithuania] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 453
 • number of units: 277

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Ukraine] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 360
 • number of units: 450

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Russia] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 426
 • number of units: 555

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Kazakhstan] [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 418
 • number of units: 448

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Hungary] [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 180
 • number of units: 480

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Czech republic] [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 180
 • number of units: 311

Title of Data file: DLG91 - The New Democracy and Local Governance [Slovak republic] [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 180
 • number of units: 300

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
DLG_91

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
DLG_91

Materials of the Study

 1. Makarovič, Jan (1991). DLG91 - Nova demokracija in občina [vprašalnik].
 2. International sterring committee (1991). DLG91 - The New Democracy and Local Governance - International Codebook [vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). International collaborative research program: Democracy and Local Governance.

Related Publications

 1. International Studies od Values in Politics (Project) (1971). Values and active community: A Cross-National Study of the Influence of Local Leadership..
 2. Jacob, Philip, Thomas Watts, and Henry Teune (April, 1968). Values, Leadership, and Development: A Four-Nation Study..
 3. Teune, Henry and Krzysztof Ostrowski (April, 1973). Political System as Residual Variables..
 4. Teune, Henry (April, 1968). Measurement in Comparative Research.
 5. Prezeworski, Adam and Henry Teune (Winter, 1968). Equivalence in Cross-Nation Research.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Makarovič, J. (2004). Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DLG91. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dlg91/

COBISS.SI
Publication date: 2004
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si