Delavnice ADP

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

S pripravo gradiv in izvajanjem izobraževanja ADP širi področno znanje in dobre prakse ter spodbuja izmenjavo znanja med uporabniki. Prav tako spodbuja zahtevnejšo uporabo podatkov za namene izvajanja uporabnih raziskav reševanja družbenih problemov ali za kakovostne znanstvene objave.

V program usposabljanj sodijo redne delavnice za uporabnike podatkov ter občasni specializirani seminarji. Na pobudo nosilcev študijskih predmetov ADP na različnih fakultetah izvaja priložnostna predavanja v okviru rednega študijskega procesa. Gre za  krajšo obliko usposabljanj, prilagojenih potrebam slušateljev.

Cilji usposabljanj v ADP so:

  • večja uporaba obstoječih gradiv iz zbirke ADP v raziskovalne in pedagoške namene,
  • večje število izročenih raziskav v ADP,
  • boljša usposobljenost raziskovalcev, knjižničarjev in arhivistov za ravnanje z raziskovalnimi podatki,
  • boljše poznavanje pomena odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in gradiv.

 

Na delavnicah o dostopu do raziskovalnih podatkov iz zbirke ADP in o njihovi analizi se uporabniki seznanijo z naslednjimi temami:

  • kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih in mednarodnih podatkovnih katalogih,
  • z možnostjo spletne analize podatkov s pregledovalnikom Nesstar in
  • z možnostjo uporabe podatkov iz mednarodnih katalogov podatkov.

Za izgradnjo in bogatenje družboslovne podatkovne zbirke je velikega pomena stalno sodelovanje z raziskovalci, ki ustvarjajo podatke. ADP zanje organizira predstavitve in delavnice, s katerimi jih skuša ozavestiti o pomenu izročanja podatkov v dolgotrajno hranjenje in deljenje ter usposobiti za kakovostno ravnanje s podatki ter čim lažjo in hitrejšo predajo v ADP. Prav tako raziskovalcem ponuja delavnice ravnanja z raziskovalnimi podatki, kjer se obravnava kritična področja ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, etični in pravni vidiki deljenja podatkov (licenciranje in intelektualna lastnina, občutljivih ali zaupnih podatkov), priprava raziskovalnih gradiv za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgotrajno skrbništvo, varnost podatkov in hramba. 

ADP  izvaja občasno tudi delavnice za pedagoge, v okviru katerih visokošolskim učiteljem predstavlja možnosti in načine dostopa do raziskovalnih podatkov, primernih za uporabo v študijskem procesu. Pri pripravi usposabljanj ADP sodeluje tako s ponudniki podatkov uradne statistike (Statističnim uradom) kot s strokovnjaki na različnih področjih izobraževanja in raziskovanja.

 

Do aktualnih delavnic in usposabljanj, ki jih nudi ADP, lahko dostopate tukaj.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Delavnice ADP. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/delavnice/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si