Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM202
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM202_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Vovk, Tina
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Doušak, May
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivana
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Gerdina, Otto
 • Jagodic, Ana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2023)

Funding agency:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

IO-0022/0510 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords ADP: ocena razmer v družbi, materialne razmere, zaupanje v institucije, osebno in družbeno blagostanje, vrednote, zdravje, varnost, družbena vključnost, etnična pripadnost, verska pripadnost, odnos do priseljencev, socialna država, digitalni stiki, razumevanje demokracije, demografija

Keywords ELSST:
SODOBNA DRUŽBA, ZAUPANJE, BLAGINJA, VREDNOTA, JAVNO ZDRAVJE, ZDRAVSTVENE STORITVE, VKLJUČEVANJE V DRUŽBO, ETNIČNA SKUPINA, VERSKA PRIPADNOST, PRISELJENEC, DEMOKRACIJA, DEMOGRAFIJA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
MEDIJI IN INTERNET
MEDSEBOJNO ZAUPANJE
POLITIKA
MIGRACIJE
OSEBNA DOBROBIT
ODNOS DO EU
RELIGIJA IN PRIPADNOST
PODNEBNE SPREMEMBE
DEMOKRACIJA
DEMOGRAFIJA
DIGITALNI SOCIALNI STIKI
TEMELJNE ČLOVEKOVE VREDNOTE
PANDEMIJA COVID-19


Abstract:

V okviru raziskovalnega programa Slovensko javno mnenje (SJM) in časovnega načrta raziskav je bila v letih 2020–21 opravljena Evropska družboslovna raziskave - ESS val 10. ESS je znanstveno zasnovan mednarodni raziskovalni projekt. Vzpostavlja podatkovne vire za spremljanje dinamike socialne klime, stališč in vrednot v spreminjajoči se Evropi ter zagotavlja popolno medčasovno primerljivost podatkov za več kot 30 evropskih držav. Raziskava SJM vključuje jedrni blok vprašanj o stališčih in ocenah, ki ostaja nespremenjen skozi vsa leta ter rotirajoče (občasno ponovljive) posebne tematske module, ki so posvečeni specifičnim temam in so izbrani na podlagi mednarodnih javnih razpisov za sodelovanje v projektu. V valu 10 sta poleg jedrnega vsebinskega modula vključena še dva posebna tematska sklopa, in sicer: »razumevanje demokracije (delna ponovitev modula iz leta 2012)« ter »sklop o digitalnih socialnih stikih v poklicnem in družinskem življenju«. Glej povezavo: https://ess-search.nsd.no/en/study/172ac431-2a06-41df-9dab-c1fd8f3877e7. Raziskava uporablja najvišje metodološke standarde (dosledno verjetnostno vzorčenje, visoko stopnjo nadzora kakovosti skozi vse raziskovalne faze ter v fazi ureditve in priprave končnih podatkov).

Methodology


Collection date: 18. september 2020 - 19. oktober 2020, 1. junij 2021 - 31. avgust 2021
Date of production: 2023-02
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki, starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano

Populacijo sestavljajo vsi prebivalci Republike Slovenije stari 15 let ali več. Zgornja starostna meja ni postavljena. Izbor enot (oseb) za vzorec je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot vzorčnega seznama, ki služi kot vzorčni okvir. Izbor je bil slučajni dvostopenjski, kjer ima na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Na prvi stopnji je bilo izbranih 300 primarnih vzorčnih enot (PSU), za kar so bili uporabljene skupine osnovnih popisnih okolišev (Clusters of Enumeration Areas – CEA), ki se uporabljajo za potrebe vzorčenja. Izbor PSU je bil izveden slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Probability proportional to size - PPS). Izbor na prvi stopnji upošteva predhodno stratifikacijo, ki je upošteva 12 statističnih regij in 6 tipov naselij. Za tip naselja je bilo uporabljenih naslednjih 6 kategorij: kmečka do 2.000 prebivalcev, nekmečka do 2.000 prebivalcev, naselja z 2.000 do 10.000 prebivalcev, naselja z 10.000 do 100.000 prebivalcev, ter kot ločeni kategoriji posebej Ljubljana in Maribor. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih PSU, po postopku sistematičnega naključnega izbora, izbrano fiksno število ciljnih oseb. V vsakem PSU je bilo izbranih 8 posameznikov. Velikost izhodiščnega bruto vzorca: n=2400 (300 PSU * 8).

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava. Podatki [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Kurdija, Slavko; Malnar, Brina

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 412
 • number of units: 1252

License: ccbync

Version: 18. april 2023

Variable list

IDNO_ESS idno

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 0 1 1252 626.5 361.566

Valid range from 1 to 1252

sifra šifra anketarja

Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 0 1 61 31.194 17.909

Valid range from 1 to 61

D_zero DATUM

Datum zbiranja

Value 31 Frequency
2020-09-18 11
2020-09-19 11
2020-09-20 2
2020-09-21 11
2020-09-22 26
2020-09-23 33
2020-09-24 39
2020-09-25 29
2020-09-26 26
2020-09-27 7
2020-09-28 45
2020-09-29 30
2020-09-30 23
2020-10-01 39
2020-10-02 28
2020-10-03 23
2020-10-04 2
2020-10-05 26
2020-10-06 26
2020-10-07 22
2020-10-08 31
2020-10-09 21
2020-10-10 12
2020-10-11 4
2020-10-12 32
2020-10-13 22
2020-10-14 26
2020-10-15 33
2020-10-16 10
2020-10-17 11
2020-10-18 2
2020-10-19 4
2021-06-01 14
2021-06-02 19
2021-06-03 23
2021-06-04 19
2021-06-05 13
2021-06-07 24
2021-06-08 26
2021-06-09 20
2021-06-10 21
2021-06-11 18
2021-06-12 19
2021-06-13 3
2021-06-14 21
2021-06-15 19
2021-06-16 23
2021-06-17 18
2021-06-18 5
2021-06-19 5
2021-06-20 8
2021-06-21 15
2021-06-22 12
2021-06-23 13
2021-06-24 10
2021-06-25 4
2021-06-26 2
2021-06-27 5
2021-06-28 8
2021-06-29 11
2021-06-30 10
2021-07-01 10
2021-07-02 6
2021-07-03 4
2021-07-04 2
2021-07-05 8
2021-07-06 12
2021-07-07 3
2021-07-08 11
2021-07-09 4
2021-07-10 5
2021-07-11 2
2021-07-12 11
2021-07-13 5
2021-07-14 4
2021-07-15 5
2021-07-16 5
2021-07-17 8
2021-07-18 3
2021-07-19 5
2021-07-20 11
2021-07-21 3
2021-07-22 6
2021-07-23 1
2021-07-24 1
2021-07-25 1
2021-07-26 7
2021-07-27 2
2021-07-28 4
2021-07-29 2
2021-07-30 3
2021-07-31 2
2021-08-01 1
2021-08-02 1
2021-08-03 2
2021-08-04 1
2021-08-05 1
2021-08-06 2
2021-08-07 1
2021-08-09 1
2021-08-10 1
2021-08-11 3
2021-08-15 4
2021-08-16 2
2021-08-24 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 2020-09-18 2021-08-24

IDNO_ESS idno

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 0 1 1252 626.5 361.566

Valid range from 1 to 1252

sifra šifra anketarja

Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 0 1 61 31.194 17.909

Valid range from 1 to 61

D_zero DATUM

Datum zbiranja

Value 3410 Frequency
2020-09-18 11
2020-09-19 11
2020-09-20 2
2020-09-21 11
2020-09-22 26
2020-09-23 33
2020-09-24 39
2020-09-25 29
2020-09-26 26
2020-09-27 7
2020-09-28 45
2020-09-29 30
2020-09-30 23
2020-10-01 39
2020-10-02 28
2020-10-03 23
2020-10-04 2
2020-10-05 26
2020-10-06 26
2020-10-07 22
2020-10-08 31
2020-10-09 21
2020-10-10 12
2020-10-11 4
2020-10-12 32
2020-10-13 22
2020-10-14 26
2020-10-15 33
2020-10-16 10
2020-10-17 11
2020-10-18 2
2020-10-19 4
2021-06-01 14
2021-06-02 19
2021-06-03 23
2021-06-04 19
2021-06-05 13
2021-06-07 24
2021-06-08 26
2021-06-09 20
2021-06-10 21
2021-06-11 18
2021-06-12 19
2021-06-13 3
2021-06-14 21
2021-06-15 19
2021-06-16 23
2021-06-17 18
2021-06-18 5
2021-06-19 5
2021-06-20 8
2021-06-21 15
2021-06-22 12
2021-06-23 13
2021-06-24 10
2021-06-25 4
2021-06-26 2
2021-06-27 5
2021-06-28 8
2021-06-29 11
2021-06-30 10
2021-07-01 10
2021-07-02 6
2021-07-03 4
2021-07-04 2
2021-07-05 8
2021-07-06 12
2021-07-07 3
2021-07-08 11
2021-07-09 4
2021-07-10 5
2021-07-11 2
2021-07-12 11
2021-07-13 5
2021-07-14 4
2021-07-15 5
2021-07-16 5
2021-07-17 8
2021-07-18 3
2021-07-19 5
2021-07-20 11
2021-07-21 3
2021-07-22 6
2021-07-23 1
2021-07-24 1
2021-07-25 1
2021-07-26 7
2021-07-27 2
2021-07-28 4
2021-07-29 2
2021-07-30 3
2021-07-31 2
2021-08-01 1
2021-08-02 1
2021-08-03 2
2021-08-04 1
2021-08-05 1
2021-08-06 2
2021-08-07 1
2021-08-09 1
2021-08-10 1
2021-08-11 3
2021-08-15 4
2021-08-16 2
2021-08-24 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 2020-09-18 2021-08-24

T_zero URA

Ura

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Datum zacetka

Value 5408 Frequency
2020-09-18 11
2020-09-19 11
2020-09-20 2
2020-09-21 11
2020-09-22 26
2020-09-23 33
2020-09-24 39
2020-09-25 29
2020-09-26 26
2020-09-27 7
2020-09-28 45
2020-09-29 30
2020-09-30 23
2020-10-01 39
2020-10-02 28
2020-10-03 23
2020-10-04 2
2020-10-05 26
2020-10-06 26
2020-10-07 22
2020-10-08 31
2020-10-09 21
2020-10-10 12
2020-10-11 4
2020-10-12 32
2020-10-13 22
2020-10-14 26
2020-10-15 33
2020-10-16 10
2020-10-17 11
2020-10-18 2
2020-10-19 4
2021-06-01 14
2021-06-02 19
2021-06-03 23
2021-06-04 19
2021-06-05 13
2021-06-07 24
2021-06-08 26
2021-06-09 20
2021-06-10 21
2021-06-11 18
2021-06-12 19
2021-06-13 3
2021-06-14 21
2021-06-15 19
2021-06-16 23
2021-06-17 18
2021-06-18 5
2021-06-19 5
2021-06-20 8
2021-06-21 15
2021-06-22 12
2021-06-23 13
2021-06-24 10
2021-06-25 4
2021-06-26 2
2021-06-27 5
2021-06-28 8
2021-06-29 11
2021-06-30 10
2021-07-01 10
2021-07-02 6
2021-07-03 4
2021-07-04 2
2021-07-05 8
2021-07-06 12
2021-07-07 3
2021-07-08 11
2021-07-09 4
2021-07-10 5
2021-07-11 2
2021-07-12 11
2021-07-13 5
2021-07-14 4
2021-07-15 5
2021-07-16 5
2021-07-17 8
2021-07-18 3
2021-07-19 5
2021-07-20 11
2021-07-21 3
2021-07-22 6
2021-07-23 1
2021-07-24 1
2021-07-25 1
2021-07-26 7
2021-07-27 2
2021-07-28 4
2021-07-29 2
2021-07-30 3
2021-07-31 2
2021-08-01 1
2021-08-02 1
2021-08-03 2
2021-08-04 1
2021-08-05 1
2021-08-06 2
2021-08-07 1
2021-08-09 1
2021-08-10 1
2021-08-11 3
2021-08-15 4
2021-08-16 2
2021-08-24 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 2020-09-18 2021-08-24

T_START URA

Ura zacetka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_END DATUM

Datum konca

Value 7406 Frequency
2020-09-18 10
2020-09-19 12
2020-09-20 2
2020-09-21 11
2020-09-22 25
2020-09-23 31
2020-09-24 38
2020-09-25 29
2020-09-26 25
2020-09-27 8
2020-09-28 44
2020-09-29 30
2020-09-30 23
2020-10-01 39
2020-10-02 27
2020-10-03 23
2020-10-04 2
2020-10-05 26
2020-10-06 26
2020-10-07 22
2020-10-08 31
2020-10-09 21
2020-10-10 12
2020-10-11 4
2020-10-12 31
2020-10-13 22
2020-10-14 26
2020-10-15 33
2020-10-16 11
2020-10-17 11
2020-10-18 2
2020-10-19 4
2021-06-01 14
2021-06-02 19
2021-06-03 22
2021-06-04 20
2021-06-05 13
2021-06-07 24
2021-06-08 26
2021-06-09 20
2021-06-10 21
2021-06-11 18
2021-06-12 19
2021-06-13 3
2021-06-14 21
2021-06-15 19
2021-06-16 22
2021-06-17 17
2021-06-18 5
2021-06-19 5
2021-06-20 8
2021-06-21 15
2021-06-22 12
2021-06-23 13
2021-06-24 10
2021-06-25 4
2021-06-26 2
2021-06-27 5
2021-06-28 8
2021-06-29 12
2021-06-30 10
2021-07-01 10
2021-07-02 6
2021-07-03 4
2021-07-04 2
2021-07-05 8
2021-07-06 12
2021-07-07 3
2021-07-08 11
2021-07-09 4
2021-07-10 5
2021-07-11 2
2021-07-12 11
2021-07-13 5
2021-07-14 4
2021-07-15 5
2021-07-16 4
2021-07-17 8
2021-07-18 3
2021-07-19 6
2021-07-20 11
2021-07-21 3
2021-07-22 6
2021-07-24 1
2021-07-25 1
2021-07-26 8
2021-07-27 2
2021-07-28 4
2021-07-29 2
2021-07-30 3
2021-07-31 2
2021-08-01 1
2021-08-02 1
2021-08-03 2
2021-08-04 1
2021-08-05 1
2021-08-06 3
2021-08-07 1
2021-08-09 1
2021-08-10 1
2021-08-11 3
2021-08-15 4
2021-08-16 2
2021-08-24 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 2020-09-18 2021-08-24

T_END URA

Ura konca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

A1 Približno koliko časa na običajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politično tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov? V minutah: Na naslednja vprašanja odgovarjajte glede na trenutno situacijo, tudi ce so zaradi pandemije sedaj stvari drugacne kot obicajno.

Približno koliko casa na obicajen dan porabite za gledanje, branje ali poslušanje novic s politicno tematiko oziroma tematiko aktualnih dogodkov? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah.

Value 9404 Frequency
7777 (zavrnitev)
8888 (ne vem)
9999 (b.o.).
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 0 0 660 53.852 62.402

Valid range from 0 to 660

A2 Kako pogosto uporabljate internet?

Ljudje lahko uporabljajo internet na razlicnih napravah npr. racunalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Kako pogosto uporabljate internet na teh ali drugih napravah bodisi za službeno bodisi za osebno uporabo?

Value 10403 Frequency
1 nikoli 214
2 zgolj občasno 76
3 nekajkrat na teden 51
4 večino dni 64
5 vsak dan 847
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 0

Valid range from 1 to 5

A3_u Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali za osebno uporabo? šT ur VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE A2 = 4, 5.

Približno koliko casa na obicajen dan porabite za uporabo interneta na racunalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali za osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah. Vpišite cas: __ ur

Value 11402 Frequency
0 91
1 196
2 191
3 102
4 81
5 61
6 47
7 15
8 41
9 19
10 46
11 4
12 10
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
20 1
66 (preskok) 341
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 1
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 342

Valid range from 0 to 20

A3_m Vpišite število minut VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE A2 = 4, 5.

Približno koliko casa na obicajen dan porabite za uporabo interneta na racunalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali za osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah. Vpišite cas: __ minut

Value 12401 Frequency
0 656
2 1
5 1
9 1
10 9
15 14
17 1
18 1
20 18
24 1
25 2
30 190
40 6
45 9
50 1
66 (preskok) 341
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 341

Valid range from 0 to 50

A3 Približno koliko časa na običajen dan porabite za uporabo interneta na računalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali za osebno uporabo? V minutah: VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE A2 = 4, 5.

Približno koliko casa na obicajen dan porabite za uporabo interneta na racunalniku, tablici, pametnem telefonu ali drugi napravi bodisi za službeno ali za osebno uporabo? Prosimo, navedite odgovor v urah in minutah.

Value 13400 Frequency
6666 (preskok) 341
7777 (zavrnitev) 0
8888 (ne vem) 1
9999 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 342 5 1200 213.473 181.694

Valid range from 5 to 1200

A4 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previdenč Izberite ustrezno vrednost na lestvici

Ce govorimo na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da vecini ljudi lahko zaupamo.

Value 14399 Frequency
0 treba je biti zelo previden 126
1 . 46
2 . 86
3 . 137
4 . 114
5 . 270
6 . 130
7 . 177
8 . 115
9 . 22
10 večini ljudi lahko zaupamo 24
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 5

Valid range from 0 to 10

A5 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Ali menite, da bi vas vecina ljudi skušala izkoristiti, ce bi za to dobila priložnost, ali pa bi vecina skušala ravnati pošteno?

Value 15398 Frequency
0 večina bi me skušala izkoristiti 48
1 . 22
2 . 74
3 . 120
4 . 114
5 . 318
6 . 129
7 . 213
8 . 145
9 . 26
10 večina bi skušala ravnati pošteno 36
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 6
99 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 7

Valid range from 0 to 10

A6 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Kaj menite, ali so ljudje vecinoma pripravljeni pomagati drugim, ali pa vecinoma gledajo predvsem nase?

Value 16397 Frequency
0 večinoma gledajo predvsem nase 54
1 . 31
2 . 69
3 . 124
4 . 135
5 . 268
6 . 157
7 . 161
8 . 151
9 . 54
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 45
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 3

Valid range from 0 to 10

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 17396 Frequency
1 zelo se zanimam 98
2 še kar se zanimam 390
3 komaj kaj se zanimam 490
4 sploh se ne zanimam 268
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 6

Valid range from 1 to 4

B2 V kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kar počne vlada?

V kolikšni meri politicni sistem v Sloveniji omogoca ljudem kot ste vi, da imajo besedo pri tem, kaj pocne vlada?

Value 18395 Frequency
1 sploh nič 388
2 zelo malo 534
3 do neke mere 283
4 precej 21
5 v veliki meri 7
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 13
9 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 19

Valid range from 1 to 5

B3 V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s političnimi vprašanji?

V kolikšni meri mislite, da ste zmožni prevzeti aktivno vlogo v skupini ljudi, ki se ukvarja s politicnimi vprašanji?

Value 19394 Frequency
1 sploh nisem zmožen_na 529
2 le malo sem zmožen_na 372
3 dokaj zmožen_na 260
4 zelo zmožen_na 44
5 povsem zmožen_na 31
7 (zavrnitev) 4
8 (ne vem) 11
9 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1236 16

Valid range from 1 to 5

B4 In v kolikšni meri politični sistem v Sloveniji omogoča ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

In v kolikšni meri politicni sistem v Sloveniji omogoca ljudem kot ste vi, da vplivajo na politiko?

Value 20393 Frequency
1 sploh nič 367
2 zelo malo 528
3 do neke mere 304
4 precej 28
5 v veliki meri 8
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 14
9 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1235 17

Valid range from 1 to 5

B5 In koliko se čutite sposobni za sodelovanje v politiki?

In koliko se cutite sposobni za sodelovanje v politiki?

Value 21392 Frequency
1 sploh se ne čutim sposobnega / sposobno 548
2 le malo se počutim sposobnega / sposobno 391
3 čutim se dokaj sposobnega / sposobno 232
4 čutim se zelo sposobnega / sposobno 47
5 čutim se povsem sposobnega / sposobno 24
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 5
9 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 10

Valid range from 1 to 5

B6 Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov.Koliko vi zaupate: Državnemu zboru Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

Državnemu zboru

Value 22391 Frequency
0 sploh ne zaupam 160
1 . 68
2 . 135
3 . 203
4 . 131
5 . 231
6 . 108
7 . 112
8 . 58
9 . 10
10 povsem zaupam 13
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 17
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1229 23

Valid range from 0 to 10

B7 Koliko vi zaupate: pravnemu sistemu Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

pravnemu sistemu

Value 23390 Frequency
0 sploh ne zaupam 111
1 . 70
2 . 141
3 . 161
4 . 139
5 . 212
6 . 117
7 . 142
8 . 83
9 . 36
10 povsem zaupam 15
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 20
99 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1227 25

Valid range from 0 to 10

B8 Koliko vi zaupate: policiji Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

policiji

Value 24389 Frequency
0 sploh ne zaupam 37
1 . 18
2 . 51
3 . 77
4 . 92
5 . 175
6 . 151
7 . 208
8 . 229
9 . 118
10 povsem zaupam 88
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 4
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1244 8

Valid range from 0 to 10

B9 Koliko vi zaupate: politikom Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

politikom

Value 25388 Frequency
0 sploh ne zaupam 299
1 . 129
2 . 191
3 . 182
4 . 123
5 . 174
6 . 74
7 . 37
8 . 17
9 . 9
10 povsem zaupam 3
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 6
99 (b.o.). 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 14

Valid range from 0 to 10

B10 Koliko vi zaupate:političnim strankam Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

politicnim strankam

Value 26387 Frequency
0 sploh ne zaupam 277
1 . 130
2 . 195
3 . 177
4 . 136
5 . 193
6 . 60
7 . 44
8 . 13
9 . 7
10 povsem zaupam 4
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 6
99 (b.o.). 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1236 16

Valid range from 0 to 10

B11 Koliko vi zaupate: Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Evropskemu parlamentu

Value 27386 Frequency
0 sploh ne zaupam 110
1 . 53
2 . 107
3 . 164
4 . 137
5 . 245
6 . 146
7 . 111
8 . 88
9 . 31
10 povsem zaupam 18
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 35
99 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1210 42

Valid range from 0 to 10

B12 Koliko vi zaupate: Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

Organizaciji združenih narodov OZN

Value 28385 Frequency
0 sploh ne zaupam 81
1 . 48
2 . 85
3 . 128
4 . 114
5 . 245
6 . 139
7 . 152
8 . 102
9 . 45
10 povsem zaupam 31
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 75
99 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1170 82

Valid range from 0 to 10

B12a Koliko vi zaupate: znanstvenikom Prosimo, da s pomocjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.

znanstvenikom

Value 29384 Frequency
0 sploh ne zaupam 17
1 . 12
2 . 18
3 . 41
4 . 47
5 . 126
6 . 117
7 . 220
8 . 301
9 . 185
10 povsem zaupam 155
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 10
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1239 13

Valid range from 0 to 10

B13 Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2018?

Danes je obicajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugacnih razlogov ne udeležujejo volitev. Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor junija 2018?

Value 30383 Frequency
1 da 825
2 ne 309
3 nisem imel_a volilne pravice 98
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 17
9 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1232 20

Valid range from 1 to 3

B14 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija 2018? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE B13 = 1.

Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor junija 2018?

Value 31382 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 30
2 L - Levica 38
3 LMš - Lista Marjana šarca 180
4 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 36
5 PS - Pozitivna Slovenija 2
6 SD - Socialni demokrati 77
7 SAB - Stranka Alenke Bratušek 10
8 SDS - Slovenska demokratska stranka 156
9 SLS - Slovenska ljudska stranka 12
10 SMC - Stranka modernega centra 22
11 SNS - Slovenska nacionalna stranka 15
12 druga stranka 25
66 (preskok) 427
77 (zavrnitev) 78
88 (ne vem) 144
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
603 649

Valid range from 1 to 12

B15 Ali ste v zadnjih 12 mesecih: stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti? Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali obcinske oblasti?

Value 32381 Frequency
1 da 159
2 ne 1088
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 1
9 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 5

Valid range from 1 to 2

B16 Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... donirali ali delovali v politični stranki ali skupini aktivistov? Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… donirali ali delovali v politicni stranki ali skupini aktivistov?

Value 33380 Frequency
1 da 63
2 ne 1186
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 3

Valid range from 1 to 2

B17 Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji? Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… nosili znacko ali nalepko v podporo neki politicni akciji?

Value 34379 Frequency
1 da 27
2 ne 1216
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 9

Valid range from 1 to 2

B18 Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... podpisali peticijo? Obstaja vec nacinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… podpisali peticijo?

Value 35378 Frequency
1 da 238
2 ne 1005
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 2
9 (b.o.). 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 9

Valid range from 1 to 2

B19 Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... se udeležili demonstracij? In ce pomislite še na druge nacine, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… se udeležili demonstracij?

Value 36377 Frequency
1 da 55
2 ne 1191
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 6

Valid range from 1 to 2

B20 Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... bojkotirali določene izdelke? In ce pomislite še na druge nacine, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… bojkotirali dolocene izdelke?

Value 37376 Frequency
1 da 132
2 ne 1113
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 3
9 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 7

Valid range from 1 to 2

B21 Ali ste v zadnjih 12 mesecih... objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski In ce pomislite še na druge nacine, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… objavili ali delili z drugimi karkoli o politiki na spletu, na primer v blogih, po elektronski pošti ali na družbenih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter?

Value 38375 Frequency
1 da 174
2 ne 1068
7 (zavrnitev) 4
8 (ne vem) 1
9 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 10

Valid range from 1 to 2

B22 Ali ste v zadnjih 12 mesecih ... delali kot prostovoljec v neprofitni ali dobrodelni organizaciji? In ce pomislite še na druge nacine, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprecili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste ...

… delali kot prostovoljec v neprofitni ali dobrodelni organizaciji?

Value 39374 Frequency
1 da 215
2 ne 1033
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 4

Valid range from 1 to 2

B23 Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Ali je kakšna politicna stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Value 40373 Frequency
1 da 386
2 ne 844
7 (zavrnitev) 7
8 (ne vem) 14
9 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1230 22

Valid range from 1 to 2

B24 Katera stranka je to? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE B23 = 1.

Katera stranka je to?

Value 41372 Frequency
1 DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 11
2 L - Levica 45
3 LMš - Lista Marjana šarca 52
4 NSI - Nova Slovenija - Krščanski demokrati 35
5 PS - Pozitivna Slovenija 0
6 SD - Socialni demokrati 63
7 SAB - Stranka Alenke Bratušek 4
8 SDS - Slovenska demokratska stranka 99
9 SLS - Slovenska ljudska stranka 9
10 SMC - Stranka modernega centra 7
11 SNS - Slovenska nacionalna stranka 6
12 druga stranka 18
66 (preskok) 866
77 (zavrnitev) 27
88 (ne vem) 10
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 903

Valid range from 1 to 12

B25 Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE B24 OD 1-12.

Kako blizu se cutite tej stranki? Se ji cutite ...

Value 42371 Frequency
1 zelo blizu 41
2 blizu 221
3 ne preveč blizu 77
4 sploh ne blizu 10
6 (preskok) 903
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 903

Valid range from 1 to 4

B25a Kako pomembno je za vas, da živite v državi, ki je demokratično vodena?

Kako pomembno je za vas, da živite v državi, ki je demokraticno vodena? Odgovor izberite s pomocjo lestvice, kjer 0 pomeni - sploh ni pomembno, 10 pa pomeni - izjemno pomembno.

Value 43370 Frequency
0 sploh ni pomembno 24
1 . 3
2 . 15
3 . 24
4 . 28
5 . 113
6 . 45
7 . 80
8 . 187
9 . 167
10 izjemno pomembno 546
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 18
99 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1232 20

Valid range from 0 to 10

B26 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

V politiki se vcasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Value 44369 Frequency
0 levo 78
1 . 25
2 . 52
3 . 92
4 . 65
5 . 486
6 . 62
7 . 59
8 . 62
9 . 29
10 desno 69
77 (zavrnitev) 65
88 (ne vem) 103
99 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 173

Valid range from 0 to 10

B27 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 45368 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 7
1 . 4
2 . 10
3 . 27
4 . 28
5 . 123
6 . 73
7 . 200
8 . 325
9 . 234
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 215
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 2
99 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 6

Valid range from 0 to 10

B28 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?.

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Prosimo, uporabite enako lestvico

Value 46367 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 45
1 . 34
2 . 89
3 . 122
4 . 154
5 . 249
6 . 178
7 . 188
8 . 114
9 . 35
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 29
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 10
99 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1237 15

Valid range from 0 to 10

B29 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo? Uporabite enako lestvico.

Value 47366 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 233
1 . 96
2 . 149
3 . 127
4 . 114
5 . 169
6 . 91
7 . 89
8 . 75
9 . 33
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 47
77 (zavrnitev) 6
88 (ne vem) 19
99 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 29

Valid range from 0 to 10

B30 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 48365 Frequency
0 izredno nezadovoljen_nezadovoljna 110
1 . 70
2 . 118
3 . 157
4 . 138
5 . 248
6 . 146
7 . 112
8 . 75
9 . 26
10 izredno zadovoljen_zadovoljna 17
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 27
99 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1217 35

Valid range from 0 to 10

B31 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 49364 Frequency
0 izredno slabo 28
1 . 22
2 . 48
3 . 83
4 . 102
5 . 197
6 . 161
7 . 247
8 . 191
9 . 79
10 izredno dobro 51
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 39
99 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1209 43

Valid range from 0 to 10

B32 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 50363 Frequency
0 izredno slabo 59
1 . 47
2 . 96
3 . 138
4 . 114
5 . 199
6 . 157
7 . 177
8 . 147
9 . 60
10 izredno dobro 50
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 4
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1244 8

Valid range from 0 to 10

B33 Koliko soglašate ali ne soglašate : Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 51362 Frequency
1 močno soglašam 451
2 soglašam 575
3 niti - niti 129
4 ne soglašam 75
5 sploh ne soglašam 8
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 11
9 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 14

Valid range from 1 to 5

B34 Koliko soglašate ali ne soglašate : Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Value 52361 Frequency
1 močno soglašam 280
2 soglašam 618
3 niti - niti 169
4 ne soglašam 115
5 sploh ne soglašam 46
7 (zavrnitev) 6
8 (ne vem) 17
9 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1228 24

Valid range from 1 to 5

B35 Koliko soglašate ali ne soglašate : če bi bil ožji družinski član gej ali lezbijka, bi me bilo sram. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Ce bi bil ožji družinski clan gej ali lezbijka, bi me bilo sram.

Value 53360 Frequency
1 močno soglašam 75
2 soglašam 132
3 niti - niti 189
4 ne soglašam 481
5 sploh ne soglašam 343
7 (zavrnitev) 7
8 (ne vem) 23
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 32

Valid range from 1 to 5

B36 Koliko soglašate ali ne soglašate : Gejevski oz. lezbični pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

Gejevski oz. lezbicni pari bi morali imeti enake pravice do posvojitve otrok kot raznospolni (heteroseksualni) pari.

Value 54359 Frequency
1 močno soglašam 142
2 soglašam 348
3 niti - niti 221
4 ne soglašam 300
5 sploh ne soglašam 211
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 25
9 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1222 30

Valid range from 1 to 5

B37 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako prevec poenotena. Kaj menite vi? Ocenite s pomocjo te lestvice.

Value 55358 Frequency
0 poenotenje je šlo že predaleč 28
1 . 11
2 . 35
3 . 56
4 . 67
5 . 328
6 . 111
7 . 163
8 . 179
9 . 65
10 poenotenja je še premalo 131
77 (zavrnitev) 8
88 (ne vem) 66
99 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 78

Valid range from 0 to 10

B37a Kako sprejemljivo bi bilo za vas, če bi imela Slovenija močnega voditelja, ki bi bil nad zakonom?

Kako sprejemljivo bi bilo za vas, ce bi imela Slovenija mocnega voditelja, ki bi bil nad zakonom? Odgovor izberite s pomocjo lestvice, kjer 0 pomeni 'sploh ne bi bilo sprejemljivo', 10 pa 'bilo bi povsem sprejemljivo'.

Value 56357 Frequency
0 sploh ne bi bilo sprejemljivo 518
1 . 89
2 . 86
3 . 74
4 . 57
5 . 114
6 . 65
7 . 58
8 . 56
9 . 23
10 bilo bi povsem sprejemljivo 86
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 21
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1226 26

Valid range from 0 to 10

B38 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate: Ubogljivost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrednoti, ki bi se ju otroci morali naučiti. S pomocjo kartice povejte, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev.

Ubogljivost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrednoti, ki bi se ju otroci morali nauciti.

Value 57356 Frequency
1 močno soglašam 320
2 soglašam 581
3 niti - niti 151
4 ne soglašam 149
5 sploh ne soglašam 42
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 6
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 9

Valid range from 1 to 5

B39 V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate: To, kar Slovenija najbolj potrebuje, je zvestoba svojim voditeljem. S pomocjo kartice povejte, v kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev.

To, kar Slovenija najbolj potrebuje, je zvestoba svojim voditeljem.

Value 58355 Frequency
1 močno soglašam 77
2 soglašam 360
3 niti - niti 299
4 ne soglašam 352
5 sploh ne soglašam 142
7 (zavrnitev) 7
8 (ne vem) 11
9 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1230 22

Valid range from 1 to 5

B40 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? Sedaj pa sledi nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo ...

Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga ima vecina prebivalcev Slovenije?

Value 59354 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 288
2 nekaterim naj dovoli 726
3 zelo redkim naj dovoli 186
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 37
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 10
9 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1237 15

Valid range from 1 to 4

B41 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Kaj pa ljudem z drugacnim narodnostnim izvorom, kot ga ima vecina prebivalcev Slovenije?

Value 60353 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 149
2 nekaterim naj dovoli 579
3 zelo redkim naj dovoli 399
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 108
7 (zavrnitev) 4
8 (ne vem) 13
9 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1235 17

Valid range from 1 to 4

B42 V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

V kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 61352 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 145
2 nekaterim naj dovoli 567
3 zelo redkim naj dovoli 377
4 nikomur naj ne dovoli priselitve 142
7 (zavrnitev) 5
8 (ne vem) 13
9 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1231 21

Valid range from 1 to 4

B43 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 62351 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 92
1 . 40
2 . 87
3 . 127
4 . 125
5 . 315
6 . 126
7 . 114
8 . 137
9 . 33
10 dobro za gospodarstvo 36
77 (zavrnitev) 3
88 (ne vem) 14
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1232 20

Valid range from 0 to 10

B44 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 63350 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 70
1 . 43
2 . 75
3 . 122
4 . 117
5 . 310
6 . 124
7 . 134
8 . 105
9 . 54
10 kulturno življenje je obogateno 75
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 16
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1229 23

Valid range from 0 to 10

B45 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 64349 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 74
1 . 38
2 . 88
3 . 113
4 . 123
5 . 422
6 . 101
7 . 103
8 . 86
9 . 28
10 boljša dežela za bivanje 42
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 28
99 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1218 34

Valid range from 0 to 10

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju. Na naslednja vprašanja odgovarjajte glede na trenutno situacijo, tudi ce so zaradi pandemije sedaj stvari drugacne kot obicajno.

V celoti gledano, kako srecni bi rekli, da ste? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10.

Value 65348 Frequency
0 zelo nesrečen_na 5
1 . 2
2 . 6
3 . 12
4 . 25
5 . 114
6 . 97
7 . 201
8 . 372
9 . 226
10 zelo srečen_na 188
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 4

Valid range from 0 to 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 66347 Frequency
1 nikoli 30
2 manj kot 1x na mesec 97
3 1x na mesec 156
4 nekajkrat na mesec 267
5 1x na teden 279
6 večkrat na teden 298
7 vsak dan 123
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 1
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 2

Valid range from 1 to 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

S koliko ljudmi, ce sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Value 67346 Frequency
0 nič 66
1 1 206
2 2 264
3 3 324
4 4-6 311
5 7-9 48
6 10 in več 27
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 2
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 6

Valid range from 0 to 6

C4 če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Ce se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete razlicnih družabnih srecanj?

Value 68345 Frequency
1 precej manj kot večina drugih 147
2 manj kot večina drugih 380
3 približno enako 508
4 več kot večina drugih 175
5 precej več kot večina drugih 38
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 1
9 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 4

Valid range from 1 to 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Ste bili vi ali kdo od clanov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizicnega napada?

Value 69344 Frequency
1 da 127
2 ne 1124
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 1

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Kako varno se pocutite (bi se pocutili), kadar zvecer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 70343 Frequency
1 zelo varno 540
2 varno 623
3 ogroženo 75
4 zelo ogroženo 4
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 4
9 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 10

Valid range from 1 to 4

C7 Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je: Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je ...

Value 71342 Frequency
1 zelo dobro 307
2 dobro 535
3 zadovoljivo 329
4 slabo 60
5 zelo slabo 15
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 6

Valid range from 1 to 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? če da, koliko vas ovira?

Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronicna bolezen, invalidnost ali psihicna težava? Ce da, koliko vas ovira?

Value 72341 Frequency
1 da, precej 113
2 da, do neke mere 270
3 ne 866
7 (zavrnitev) 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 3

Valid range from 1 to 3

C9 Ljudje lahko občutijo različno močno navezanost na državo, v kateri živijo, in na Evropo. Koliko se čutite čustveno navezani na Slovenijo? Ljudje lahko obcutijo razlicno mocno navezanost na državo, v kateri živijo, in na Evropo.

Koliko se cutite custveno navezani na Slovenijo? Prosimo, ocenite s pomocjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niste custveno navezani, 10 pa da ste zelo custveno navezani.

Value 73340 Frequency
0 sploh nisem čustveno navezan_a 19
1 . 9
2 . 18
3 . 38
4 . 41
5 . 116
6 . 83
7 . 162
8 . 258
9 . 168
10 zelo sem čustveno navezan_a 337
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 1
99 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 3

Valid range from 0 to 10

C10 In koliko se čutite čustveno navezani na Evropo?

In koliko se cutite custveno navezani na Evropo?

Value 74339 Frequency
0 sploh nisem čustveno navezan_a 54
1 . 19
2 . 54
3 . 67
4 . 77
5 . 238
6 . 164
7 . 178
8 . 206
9 . 79
10 zelo sem čustveno navezan_a 101
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 11
99 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1237 15

Valid range from 0 to 10

C11 Ste pripadnik_ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Ste pripadnik_ca kakšne religije ali veroizpovedi?

Value 75338 Frequency
1 da 743
2 ne 504
7 (zavrnitev) 3
8 (ne vem) 1
9 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 5

Valid range from 1 to 2

C12 Katere? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C11 = 1.

Katere?

Value 76337 Frequency
1 rimokatoliške 671
2 protestantske 10
3 pravoslavne 30
4 druge krščanske 1
5 judovske 0
6 muslimanske 30
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 0
66 (preskok) 509
77 (zavrnitev) 1
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 510

Valid range from 1 to 8

C13 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C11 = 2, 7, 8.

Ali ste se v preteklosti cutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 77336 Frequency
1 da 92
2 ne 413
6 (preskok) 743
7 (zavrnitev) 2
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
505 747

Valid range from 1 to 2

C14 Katere? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C13 = 1.

Katere?

Value 78335 Frequency
1 rimokatoliške 83
2 protestantske 3
3 pravoslavne 3
4 druge krščanske 1
5 judovske 0
6 muslimanske 1
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
66 (preskok) 1160
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1160

Valid range from 1 to 8

C15 Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Ne glede na to ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo, ocenite, koliko ste verni?

Value 79334 Frequency
0 sploh nisem veren_na 202
1 . 59
2 . 77
3 . 79
4 . 73
5 . 238
6 . 120
7 . 129
8 . 128
9 . 63
10 zelo sem veren_na 77
77 (zavrnitev) 4
88 (ne vem) 1
99 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 7

Valid range from 0 to 10

C16 če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Ce odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 80333 Frequency
1 vsak dan 2
2 več kot enkrat na teden 22
3 enkrat na teden 112
4 vsaj enkrat na mesec 109
5 le ob posebnih verskih praznikih 424
6 še redkeje 197
7 nikoli 383
77 (zavrnitev) 2
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 3

Valid range from 1 to 7

C17 če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Ce odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, ce sploh molite?

Value 81332 Frequency
1 vsak dan 158
2 več kot enkrat na teden 70
3 enkrat na teden 85
4 vsaj enkrat na mesec 81
5 le ob posebnih verskih praznikih 114
6 še redkeje 167
7 nikoli 568
77 (zavrnitev) 7
88 (ne vem) 1
99 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 9

Valid range from 1 to 7

C18 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 82331 Frequency
1 da 53
2 ne 1190
7 (zavrnitev) 4
8 (ne vem) 2
9 (b.o.). 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 9

Valid range from 1 to 2

C191 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 83330 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 1
3 vere 3
4 jezika 2
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 3
7 spola 9
8 spolne usmerjenosti 4
9 invalidnosti 4
10 drugo (Ctrl+M) 19
66 (preskok) 1199
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 3
99 (b.o.). 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 1203

Valid range from 1 to 10

C192 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 84329 Frequency
1 barve kože ali rase 1
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 2
6 starosti 0
7 spola 2
8 spolne usmerjenosti 1
9 invalidnosti 1
10 drugo (Ctrl+M) 1
66 (preskok) 1199
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 1244

Valid range from 1 to 10

C193 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 85328 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
66 (preskok) 1199
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1251

Valid range from 1 to 10

C194 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 86327 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 1252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1252

Valid range from 1 to 10

C195 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 87326 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 1252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1252

Valid range from 1 to 10

C196 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 88325 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 1252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1252

Valid range from 1 to 10

C197 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 89324 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 1252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1252

Valid range from 1 to 10

C198 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 90323 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 1252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1252

Valid range from 1 to 10

C199 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? še na podlagi česa drugega? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C18 =1.

Na podlagi cesa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 91322 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 0
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 0
66 (preskok) 0
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 1252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1252

Valid range from 1 to 10

C20 Ali ste državljan_ka Slovenije?

Ali ste državljan_ka Slovenije?

Value 92321 Frequency
1 da 1193
2 ne 57
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 2

Valid range from 1 to 2

C21 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Value 93320 Frequency
1 da 1119
2 ne 129
7 (zavrnitev) 0
8 (ne vem) 0
9 (b.o.). 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 4

Valid range from 1 to 2

C22 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C21 = 2.

V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Value 94319 Frequency
1 Hrvaška 26
2 Bosna in Hercegovina 48
3 Srbija 23
4 črna Gora 1
5 Makedonija 5
6 Kosovo 6
7 Jugoslavija 0
8 Albanija 0
9 Avstrija 2
10 Italija 2
11 Nemčija 5
12 drugo 11
66 (preskok) 1123
77 (zavrnitev) 0
88 (ne vem) 0
99 (b.o.). 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 1123

Valid range from 1 to 12

C23 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo? VPRAŠAJTE, CE JE ODGOVOR NA VPRAŠANJE C21 = 2

Katerega leta ste prvic prišli živet v Slovenijo?

Value 95318 Frequency
6666 (preskok) 1123
7777 (zavrnitev) 0
8888 (ne vem) 0
9999 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 1124 1940 2019 1990.922