Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0806
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0806_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; 2008)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, vladna brošura o izboljšanju socialnega položaja prebivalstva, podpora političnim strankam, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, podpora Janševi vladi, predsedniške volitve v ZDA, oklepniki Patrija, Slovenija v mednarodnih mirovnih misijah

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o zaupanju v policijo ter o ameriških predsedniških kandidatih Obami in McCainu.

Methodology


Collection date: 16. junij 2008 - 18. junij 2008
Date of production: 2008-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0806 - Politbarometer PB6/08 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 54
 • number of units: 804

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2008-06-15 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 2008-06-15 2008-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 261
2 ni zadovoljen 483
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 60

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 458
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 22

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 154 Frequency
2008-06-15 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 2008-06-15 2008-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 253 Frequency
1 zadovoljen 261
2 ni zadovoljen 483
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 60

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 352 Frequency
1 zadovoljen 458
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 22

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 451 Frequency
1 da, podpiram 241
2 ne, ne podpiram 511
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 52

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 550 Frequency
1 najmanj zaupa 171
2 . 208
3 nekaj vmes 272
4 . 85
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 7

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 649 Frequency
1 najmanj zaupa 242
2 . 174
3 nekaj vmes 177
4 . 105
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 8

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 748 Frequency
1 najmanj zaupa 133
2 . 196
3 nekaj vmes 335
4 . 106
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 12

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 847 Frequency
1 najmanj zaupa 26
2 . 34
3 nekaj vmes 131
4 . 295
5 najbolj zaupa 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 24

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 946 Frequency
1 najmanj zaupa 163
2 . 241
3 nekaj vmes 337
4 . 35
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 19

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1045 Frequency
1 najmanj zaupa 196
2 . 203
3 nekaj vmes 249
4 . 99
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 31

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1144 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 172
3 nekaj vmes 283
4 . 190
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 11

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1243 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 101
3 nekaj vmes 267
4 . 235
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 53

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1342 Frequency
1 najmanj zaupa 300
2 . 153
3 nekaj vmes 168
4 . 97
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 13

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1441 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 100
3 nekaj vmes 313
4 . 244
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 21

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 1540 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 141
3 nekaj vmes 358
4 . 182
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 6

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 1639 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 124
3 nekaj vmes 378
4 . 180
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 30

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 1738 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 94
3 nekaj vmes 226
4 . 276
5 najbolj zaupa 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 14

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 1837 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 113
3 nekaj vmes 244
4 . 249
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 53

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 1936 Frequency
1 najmanj zaupa 94
2 . 151
3 nekaj vmes 265
4 . 192
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 35

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 2035 Frequency
1 da 587
2 ne 192
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 25

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 2134 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 25
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 28
3 NSI - krščanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 96
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 28
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 136
8 ZARES - nova stranka 41
9 drugo stranko 3
10 LIPA - stranka 6
0 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
382 422

Valid range from 0 to 10

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 2233 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 18
3 NSI - krščanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 26
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 14
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 48
8 ZARES - nova stranka 27
9 drugo stranko 4
10 LIPA - stranka 7
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 639

Valid range from 0 to 10

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 2332 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 21
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 115
3 NSI - krščanska ljudska stranka 19
4 SDS - slovenska demokratska stranka 187
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 31
7 ZL(SD) - socialni demokrati 91
8 drugo stranko 5
9 ni volil 138
0 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
628 176

Valid range from 0 to 9

q895 KAKO PA STE RAVNALI NA LANSKIH VOLITVAH

KAKO PA STE RAVNALI NA LANSKIH VOLITVAH ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE V PRVEM KROGU? KOGA MED NAŠTETIMI STE TAKRAT PODPRLI?

Value 2431 Frequency
1 JELINČIČ 52
2 GASPARI 127
3 PETERLE 115
4 TÜRK 384
5 nisem volil 77
7 volil sem nekoga drugega 5
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 44

Valid range from 1 to 7

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 2530 Frequency
1 prej levo 282
2 v sredino 182
3 prej desno 150
4 b.o. 187
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 190

Valid range from 1 to 4

q846a_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRE TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 2629 Frequency
1 danes boljše 93
2 danes slabše 539
3 nič se ni spremenilo 150
4 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 22

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 2728 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 73
2 danes slabše, več vpletanja 500
3 nič se ni spremenilo 160
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 71

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 2827 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 45
2 danes slabše, več korupcije 533
3 nič se ni spremenilo 181
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 45

Valid range from 1 to 4

q896a VLADA JE NEDAVNO RAZPOSLALA BROŠURO, V K

VLADA JE NEDAVNO RAZPOSLALA BROŠURO, V KATERI POUDARJA TUDI NASLEDNJE TRDITVE. POVEJTE, ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE. IZBOLJŠALA SE JE SOCIALNA VARNOST UPOKOJENCEV.

Value 2926 Frequency
1 se strinja 192
2 se ne strinja 532
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 80

Valid range from 1 to 3

q896b MLADIM JE OLAJŠAN DOSTOP DO STANOVANJ.

MLADIM JE OLAJŠAN DOSTOP DO STANOVANJ.

Value 3025 Frequency
1 se strinja 128
2 se ne strinja 560
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 116

Valid range from 1 to 3

q896c SKRAJŠALE SO SE ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVU

SKRAJŠALE SO SE ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVU.

Value 3124 Frequency
1 se strinja 171
2 se ne strinja 528
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 105

Valid range from 1 to 3

q896d LAŽJI JE DOSTOP DO ZAPOSLITEV.

LAŽJI JE DOSTOP DO ZAPOSLITEV.

Value 3223 Frequency
1 se strinja 203
2 se ne strinja 479
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
682 122

Valid range from 1 to 3

q896e PLAČE IN POKOJNIJE SO PRAVIČNEJŠE.

PLAČE IN POKOJNIJE SO PRAVIČNEJŠE.

Value 3322 Frequency
1 se strinja 117
2 se ne strinja 624
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 63

Valid range from 1 to 3

q896f DAVKI SO SE ZNIŽALI.

DAVKI SO SE ZNIŽALI.

Value 3421 Frequency
1 se strinja 117
2 se ne strinja 534
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
651 153

Valid range from 1 to 3

q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJ

NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI? Anketar: PREBERI STRANKE!!!

Value 3520 Frequency
1 DESUS - S KARLOM ERJAVCEM 46
2 LDS S KATARINO KRESAL 43
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 17
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 17
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 191
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 132
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 11
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 72
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 86
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 189

Valid range from 0 to 9

q893 NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLIT

NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE. POVEJTE NAM, KDO IZMED NJIH BI GLEDE NA SVOJE SPOSOBNOSTI, NAJBOLJE VODIL SLOVENIJO KOT MANDATAR V BODOČEM MANDATU?

Value 3619 Frequency
1 GREGOR GOLOBIČ 112
2 ZORAN JANKOVIĆ 135
3 JANEZ JANŠA 192
4 BORUT PAHOR 260
5 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 105

Valid range from 1 to 5

q897 ALI BI BILO ZA SLOVENIJO KORISTNO ALI NE

ALI BI BILO ZA SLOVENIJO KORISTNO ALI NE, DA JANŠEVA VLADA V SEDANJI SESTAVI DOBI MANDAT ŠE ZA NASLEDNJA 4 LETA?

Value 3718 Frequency
1 koristno 220
2 nekorisno 504
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 80

Valid range from 1 to 3

q900 JESENI BODO V ZDA PREDSEDNIŠKE VOLITVE.

JESENI BODO V ZDA PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI BI BILO ZA SVET BOLJE, DA ZMAGA....

Value 3817 Frequency
1 DEMOKRAT OBAMA, ALI.... 505
2 REPUBLIKANEC McCAIN 62
3 vseeno mi je, ne vem, b.o. 232
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 237

Valid range from 1 to 3

q901 PRED DNEVI JE FINSKA POLICIJA PRIČELA PR

PRED DNEVI JE FINSKA POLICIJA PRIČELA PREISKAVO SUMA KORUPCIJE V ZVEZI Z NABAVO OKLEPNIKOV PATRIA TUDI V SLOVENIJI. ALI VERJAMETE, DA BOSTA SLOVENSKA POLICIJA IN TOŽILSTVO PRI TEM OPRAVILA SVOJO VLOGO ODGOVORNO IN NEPRISTRANSKO?

Value 3916 Frequency
1 verjame 259
2 ne verjame 456
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 89

Valid range from 1 to 3

q898 POVEJTE NAM ŠE, KOLIKO STE SEZNANJENI O

POVEJTE NAM ŠE, KOLIKO STE SEZNANJENI O SODELOVANJU SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Value 4015 Frequency
1 KAR DOBRO 297
2 BOLJ SLABO 386
3 SPLOH NISEM SEZNANJEN 107
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 14

Valid range from 1 to 4

q899 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI PODPIRATE

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI PODPIRATE ALI NE, SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Value 4114 Frequency
1 podpira 393
2 ne podpira 347
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 64

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 4213 Frequency
11 1
16 1
19 1
20 4
21 1
22 1
23 8
24 3
25 7
26 4
27 3
28 3
29 11
30 10
31 10
32 9
33 11
34 12
35 14
36 11
37 17
38 12
39 11
40 22
41 15
42 14
43 18
44 18
45 11
46 9
47 14
48 22
49 20
50 23
51 14
52 17
53 14
54 21
55 18
56 17
57 14
58 13
59 14
60 12
61 7
62 10
63 10
64 12
65 9
66 15
67 18
68 12
69 19
70 7
71 7
72 7
73 7
74 9
75 8
76 9
77 10
78 11
79 7
80 11
81 4
82 8
83 7
84 12
85 12
86 14
87 5
88 8
89 12
90 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 1 11 90 55.453 17.904

Valid range from 0 to 90

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4312 Frequency
1 OSNOVNA 114
2 KONČANA POKLICNA 100
3 KONČANA SREDNJA 359
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 229
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 2

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 4411 Frequency
1 NA PODEŽELJU 292
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 279
3 V VEČJEM MESTU 104
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 128
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 1

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 4510 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 166
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 130
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 23
6 UPOKOJENEC 336
7 ŠTUDENT, DIJAK 74
8 BREZPOSELN 26
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 1

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 469 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 81
3 NE, TO ME NE SKRBI 170
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 510

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 478 Frequency
1 sem veren 365
2 nisem veren 284
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 17

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 487 Frequency
1 moški 318
2 ženska 486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 496 Frequency
Zakrita vrednost 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 0

regija Regija

Value 505 Frequency
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 110
3 KOROŠKA 19
4 SAVINJSKA 116
5 GORENJSKA 49
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 215
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 87
10 GORIŠKA 45
11 OBALNO-KRAŠKA 38
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 9

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 514 Frequency
1 ->500 261
2 500-4000 199
3 4000-50000 190
4 NAD 50000 154
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 0

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 523 Frequency
30 ->30 122
45 31 - 45 159
60 46 - 60 236
99 61 -> 286
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 1

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 532 Frequency
0 ne vem 248
1 DESUS 35
2 LDS 46
3 NSI 20
4 SDS 122
5 SLS 10
6 SNS 42
7 SD 184
8 ZARES 68
9 drugo 7
10 LIPA 13
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 9

Valid range from 0 to 10

wutez Poststratifikacijska utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 0 0.305 4.061 1 0.859

Valid range from 0.3045456 to 4.060608

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0806. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0806_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si