Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0806
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0806_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; 2008)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, vladna brošura o izboljšanju socialnega položaja prebivalstva, podpora političnim strankam, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, podpora Janševi vladi, predsedniške volitve v ZDA, oklepniki Patrija, Slovenija v mednarodnih mirovnih misijah

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o zaupanju v policijo ter o ameriških predsedniških kandidatih Obami in McCainu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. junij 2008 - 18. junij 2008
Čas izdelave: 2008-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0806 - Politbarometer PB6/08 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 54
 • število enot: 804

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2008-06-15 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 2008-06-15 2008-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 261
2 ni zadovoljen 483
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 458
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 154 Frekvenca
2008-06-15 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 2008-06-15 2008-06-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 253 Frekvenca
1 zadovoljen 261
2 ni zadovoljen 483
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 352 Frekvenca
1 zadovoljen 458
2 ni zadovoljen 324
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 451 Frekvenca
1 da, podpiram 241
2 ne, ne podpiram 511
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 550 Frekvenca
1 najmanj zaupa 171
2 . 208
3 nekaj vmes 272
4 . 85
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 649 Frekvenca
1 najmanj zaupa 242
2 . 174
3 nekaj vmes 177
4 . 105
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 748 Frekvenca
1 najmanj zaupa 133
2 . 196
3 nekaj vmes 335
4 . 106
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 847 Frekvenca
1 najmanj zaupa 26
2 . 34
3 nekaj vmes 131
4 . 295
5 najbolj zaupa 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 946 Frekvenca
1 najmanj zaupa 163
2 . 241
3 nekaj vmes 337
4 . 35
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1045 Frekvenca
1 najmanj zaupa 196
2 . 203
3 nekaj vmes 249
4 . 99
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 85
2 . 172
3 nekaj vmes 283
4 . 190
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1243 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 101
3 nekaj vmes 267
4 . 235
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1342 Frekvenca
1 najmanj zaupa 300
2 . 153
3 nekaj vmes 168
4 . 97
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1441 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 100
3 nekaj vmes 313
4 . 244
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 1540 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 141
3 nekaj vmes 358
4 . 182
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 1639 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 124
3 nekaj vmes 378
4 . 180
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 1738 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 94
3 nekaj vmes 226
4 . 276
5 najbolj zaupa 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 1837 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 113
3 nekaj vmes 244
4 . 249
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 1936 Frekvenca
1 najmanj zaupa 94
2 . 151
3 nekaj vmes 265
4 . 192
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 2035 Frekvenca
1 da 587
2 ne 192
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 2134 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 25
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 28
3 NSI - krščanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 96
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 28
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 136
8 ZARES - nova stranka 41
9 drugo stranko 3
10 LIPA - stranka 6
0 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
382 422

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 2233 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 18
3 NSI - krščanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 26
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 14
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 48
8 ZARES - nova stranka 27
9 drugo stranko 4
10 LIPA - stranka 7
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 639

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 2332 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 21
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 115
3 NSI - krščanska ljudska stranka 19
4 SDS - slovenska demokratska stranka 187
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 31
7 ZL(SD) - socialni demokrati 91
8 drugo stranko 5
9 ni volil 138
0 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
628 176

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

q895 KAKO PA STE RAVNALI NA LANSKIH VOLITVAH

KAKO PA STE RAVNALI NA LANSKIH VOLITVAH ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE V PRVEM KROGU? KOGA MED NAŠTETIMI STE TAKRAT PODPRLI?

Vrednost 2431 Frekvenca
1 JELINČIČ 52
2 GASPARI 127
3 PETERLE 115
4 TÜRK 384
5 nisem volil 77
7 volil sem nekoga drugega 5
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 2530 Frekvenca
1 prej levo 282
2 v sredino 182
3 prej desno 150
4 b.o. 187
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
614 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846a_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRE TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 2629 Frekvenca
1 danes boljše 93
2 danes slabše 539
3 nič se ni spremenilo 150
4 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 2728 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 73
2 danes slabše, več vpletanja 500
3 nič se ni spremenilo 160
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 2827 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 45
2 danes slabše, več korupcije 533
3 nič se ni spremenilo 181
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q896a VLADA JE NEDAVNO RAZPOSLALA BROŠURO, V K

VLADA JE NEDAVNO RAZPOSLALA BROŠURO, V KATERI POUDARJA TUDI NASLEDNJE TRDITVE. POVEJTE, ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE. IZBOLJŠALA SE JE SOCIALNA VARNOST UPOKOJENCEV.

Vrednost 2926 Frekvenca
1 se strinja 192
2 se ne strinja 532
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q896b MLADIM JE OLAJŠAN DOSTOP DO STANOVANJ.

MLADIM JE OLAJŠAN DOSTOP DO STANOVANJ.

Vrednost 3025 Frekvenca
1 se strinja 128
2 se ne strinja 560
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q896c SKRAJŠALE SO SE ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVU

SKRAJŠALE SO SE ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVU.

Vrednost 3124 Frekvenca
1 se strinja 171
2 se ne strinja 528
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q896d LAŽJI JE DOSTOP DO ZAPOSLITEV.

LAŽJI JE DOSTOP DO ZAPOSLITEV.

Vrednost 3223 Frekvenca
1 se strinja 203
2 se ne strinja 479
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
682 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q896e PLAČE IN POKOJNIJE SO PRAVIČNEJŠE.

PLAČE IN POKOJNIJE SO PRAVIČNEJŠE.

Vrednost 3322 Frekvenca
1 se strinja 117
2 se ne strinja 624
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q896f DAVKI SO SE ZNIŽALI.

DAVKI SO SE ZNIŽALI.

Vrednost 3421 Frekvenca
1 se strinja 117
2 se ne strinja 534
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
651 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJ

NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI? Anketar: PREBERI STRANKE!!!

Vrednost 3520 Frekvenca
1 DESUS - S KARLOM ERJAVCEM 46
2 LDS S KATARINO KRESAL 43
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 17
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 17
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 191
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 132
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 11
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 72
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 86
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

q893 NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLIT

NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE. POVEJTE NAM, KDO IZMED NJIH BI GLEDE NA SVOJE SPOSOBNOSTI, NAJBOLJE VODIL SLOVENIJO KOT MANDATAR V BODOČEM MANDATU?

Vrednost 3619 Frekvenca
1 GREGOR GOLOBIČ 112
2 ZORAN JANKOVIĆ 135
3 JANEZ JANŠA 192
4 BORUT PAHOR 260
5 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q897 ALI BI BILO ZA SLOVENIJO KORISTNO ALI NE

ALI BI BILO ZA SLOVENIJO KORISTNO ALI NE, DA JANŠEVA VLADA V SEDANJI SESTAVI DOBI MANDAT ŠE ZA NASLEDNJA 4 LETA?

Vrednost 3718 Frekvenca
1 koristno 220
2 nekorisno 504
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q900 JESENI BODO V ZDA PREDSEDNIŠKE VOLITVE.

JESENI BODO V ZDA PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI BI BILO ZA SVET BOLJE, DA ZMAGA....

Vrednost 3817 Frekvenca
1 DEMOKRAT OBAMA, ALI.... 505
2 REPUBLIKANEC McCAIN 62
3 vseeno mi je, ne vem, b.o. 232
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q901 PRED DNEVI JE FINSKA POLICIJA PRIČELA PR

PRED DNEVI JE FINSKA POLICIJA PRIČELA PREISKAVO SUMA KORUPCIJE V ZVEZI Z NABAVO OKLEPNIKOV PATRIA TUDI V SLOVENIJI. ALI VERJAMETE, DA BOSTA SLOVENSKA POLICIJA IN TOŽILSTVO PRI TEM OPRAVILA SVOJO VLOGO ODGOVORNO IN NEPRISTRANSKO?

Vrednost 3916 Frekvenca
1 verjame 259
2 ne verjame 456
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q898 POVEJTE NAM ŠE, KOLIKO STE SEZNANJENI O

POVEJTE NAM ŠE, KOLIKO STE SEZNANJENI O SODELOVANJU SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Vrednost 4015 Frekvenca
1 KAR DOBRO 297
2 BOLJ SLABO 386
3 SPLOH NISEM SEZNANJEN 107
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q899 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI PODPIRATE

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI PODPIRATE ALI NE, SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Vrednost 4114 Frekvenca
1 podpira 393
2 ne podpira 347
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 4213 Frekvenca
11 1
16 1
19 1
20 4
21 1
22 1
23 8
24 3
25 7
26 4
27 3
28 3
29 11
30 10
31 10
32 9
33 11
34 12
35 14
36 11
37 17
38 12
39 11
40 22
41 15
42 14
43 18
44 18
45 11
46 9
47 14
48 22
49 20
50 23
51 14
52 17
53 14
54 21
55 18
56 17
57 14
58 13
59 14
60 12
61 7
62 10
63 10
64 12
65 9
66 15
67 18
68 12
69 19
70 7
71 7
72 7
73 7
74 9
75 8
76 9
77 10
78 11
79 7
80 11
81 4
82 8
83 7
84 12
85 12
86 14
87 5
88 8
89 12
90 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 1 11 90 55.453 17.904

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4312 Frekvenca
1 OSNOVNA 114
2 KONČANA POKLICNA 100
3 KONČANA SREDNJA 359
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 229
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4411 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 292
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 279
3 V VEČJEM MESTU 104
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 128
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 4510 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 166
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 130
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 23
6 UPOKOJENEC 336
7 ŠTUDENT, DIJAK 74
8 BREZPOSELN 26
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 469 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 81
3 NE, TO ME NE SKRBI 170
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 478 Frekvenca
1 sem veren 365
2 nisem veren 284
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 487 Frekvenca
1 moški 318
2 ženska 486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 496 Frekvenca
Zakrita vrednost 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 0

regija Regija

Vrednost 505 Frekvenca
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 110
3 KOROŠKA 19
4 SAVINJSKA 116
5 GORENJSKA 49
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 215
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 87
10 GORIŠKA 45
11 OBALNO-KRAŠKA 38
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 514 Frekvenca
1 ->500 261
2 500-4000 199
3 4000-50000 190
4 NAD 50000 154
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 523 Frekvenca
30 ->30 122
45 31 - 45 159
60 46 - 60 236
99 61 -> 286
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 532 Frekvenca
0 ne vem 248
1 DESUS 35
2 LDS 46
3 NSI 20
4 SDS 122
5 SLS 10
6 SNS 42
7 SD 184
8 ZARES 68
9 drugo 7
10 LIPA 13
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

wutez Poststratifikacijska utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 0 0.305 4.061 1 0.859

Vrednosti spremenljivk od 0.3045456 do 4.060608

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0806. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0806_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si