Učni podatki

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Katalog ADP ponuja bogat vir gradiv družboslovnih podatkov (demografija, stališča in vedenja itd.), ki pokrivajo široko tematsko področje. Tovrstni podatki lahko predstavljajo izvrsten vir tudi v poučevanju, saj lahko pedagog z njimi dopolni predavanja ali vaje tako, da uporabi realne podatke za prikaz konkretnih raziskovalnih problemov. Uporaba sekundarnih podatkovnih virov v poučevanju je neomejena:

  • Ponovna analiza obstoječih študij – učenje določene metode analize.
  • Ponovna analiza podatkov iz druge perspektive – razširitev raziskovalnega področja ali uporaba drugih, novih metod analize.
  • Primerjalne analize (časovne, mednarodne).
  • Uvid v različne metode zbiranja podatkov.
  • Učenje različnih metodoloških postopkov: vzorčenje, ravnanje z ne-odgovori, manjkajočimi podatki itd.

 

Paketi podatkov, namenjeni rabi v študijskem procesu, so na univerzah v tujini že ustaljen primer dobre prakse. V takšne po meri izdelane podatkovne datoteke so poleg nabora anonimiziranih mikropodatkov vključena tudi druga gradiva, ki so pedagogom v pomoč pri uvajanju mikropodatkov v študijski proces; na primer: problemska vprašanja, teoretična izhodišča, primeri nalog. Učne datoteke z mikropodatki vsebinsko pokrivajo znanstveno-raziskovalna področja, s katerimi se študentje seznanjajo na predavanjih. Poleg izpopolnjevanja znanja na vsebinskem področju, lahko z uporabo takšnih učnih gradiv študentje izboljšajo tudi metodološka znanja in okrepijo analitične spretnosti družboslovnega raziskovanja.

 

Nekaj zgledov in gradiv za uporabo sekundarnih podatkov v poučevanju lahko najdete pri sorodnih organizacijah:

UK Data Service. 2017. Teaching With Data. Dostopano prek: https://www.ukdataservice.ac.uk/use-data/teaching (8. april 2017).

ICPSR. 2017. Teaching & Learning with ICPSR. Dostopano prek: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/instructors/index.jsp (8. april 2017).

 

V sodelovanju z visokošolskimi pedagogi iz različnih področij in Statističnim uradom Republike Slovenije pripravljamo učna gradiva, ki bodo pokazala, kako lahko podatke iz uradne statistike uporabimo tudi v poučevanju. Gradiva vam bodo na voljo konec leta.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Učni podatki. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/ucni_podatki/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Športni barometer, GRAL-ITEO

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si