Stališča slovenske javnosti o policiji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLIC04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC04_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

Ministrstvo za notranje zadeve

Serija:
 • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

  Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Ključne besede ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Povzetek:

Študije, ki postavljajo Slovenijo v primerljiv kontekst evropskih držav kažejo, da Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so odvisne predvsem od konteksta, ki ga oblikuje politična kultura in demokratična tradicija dežele. S stanjem politične kulture sovpada zlasti podpora pravnemu sistemu in represivnim institucijam. Vse primerjalne raziskave kažejo, da je Slovenija po stopnji zaupanje v te institucije bližje novim demokracijam posttranzicijskih družb, kot uveljavljenim demokracijam, vendar s prepoznavnim trendom »odmikanja« od tranzicijskega vzorca, kar se kaže predvsem pri naraščajočem zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema. Raziskava »Stališča slovenske javnosti o policiji«, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede vsebuje modelske spremenljivke, ki omogočajo prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije kot je policija. V anketni instrument so tako vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo, kot tudi vprašanja – spremenljivke s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije. glej: POLIC04 - poročilo [ostali dokumenti]

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13. - 15. december 2004
Čas izdelave: 2004-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POLIC04 - podatki [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 76
 • število enot: 965

Spremenljivke

vzorec vzorec

Vrednost 13 Frekvenca
1 osnovni vzorec 920
2 I. dodatek 45
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 230
2 370
3 193
4 126
5 35
6 8
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0 1 7 2.38 1.164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izbor2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Vrednost 31 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 525
2 odgovarjala bo 2. oseba 180
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

vzorec vzorec

Vrednost 176 Frekvenca
1 osnovni vzorec 920
2 I. dodatek 45
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 275 Frekvenca
1 230
2 370
3 193
4 126
5 35
6 8
7 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0 1 7 2.38 1.164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izbor2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Vrednost 374 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 525
2 odgovarjala bo 2. oseba 180
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1 KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI.

KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI...

Vrednost 473 Frekvenca
1 POVSEM ZAUPATE 150
2 V GLAVNEM ZAUPATE 377
3 NITI ZAUPATE, NITI NEZAUPATE 243
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 95
5 SPLOH NE ZAUPATE 78
6 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q2 KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE?

KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA STE POVSEM NEZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE POVSEM ZADOVOLJNI.

Vrednost 572 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 54
2 . 102
3 nekaj vmes 414
4 . 267
5 povsem zadovoljen 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJ

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJE, VI PA ZA VSAKO OD NJIH OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZA SLOVENSKO POLICIJO. ZA VSAKO LASTNOST UPORABITE LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, PRI ČEMER 1 POMENI, DA LASTNOST ZA SLOVENSKO POLICJO SPLOH NE VELJA IN 5, DA LASTNOST POVSEM VELJA, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DOSLEDNOST SLOVENSKE POLICIJE?

Vrednost 671 Frekvenca
1 sploh ne velja 52
2 . 129
3 nekje vmes 419
4 . 237
5 povsem velja 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3b KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

Vrednost 770 Frekvenca
1 sploh ne velja 50
2 . 152
3 nekje vmes 314
4 . 264
5 povsem velja 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3c POŠTENOST

POŠTENOST

Vrednost 869 Frekvenca
1 sploh ne velja 64
2 . 104
3 nekje vmes 335
4 . 282
5 povsem velja 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3d VLJUDNOST

VLJUDNOST

Vrednost 968 Frekvenca
1 sploh ne velja 42
2 . 68
3 nekje vmes 263
4 . 354
5 povsem velja 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3e STRPNOST

STRPNOST

Vrednost 1067 Frekvenca
1 sploh ne velja 36
2 . 112
3 nekje vmes 346
4 . 287
5 povsem velja 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3f DOSTOPNOST

DOSTOPNOST

Vrednost 1166 Frekvenca
1 sploh ne velja 31
2 . 88
3 nekje vmes 283
4 . 311
5 povsem velja 200
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3g UČINKOVITOST

UČINKOVITOST

Vrednost 1265 Frekvenca
1 sploh ne velja 70
2 . 166
3 nekje vmes 386
4 . 191
5 povsem velja 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3h STROKOVNOST

STROKOVNOST

Vrednost 1364 Frekvenca
1 sploh ne velja 32
2 . 85
3 nekje vmes 318
4 . 324
5 povsem velja 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3i ODLOČNOST

ODLOČNOST

Vrednost 1463 Frekvenca
1 sploh ne velja 29
2 . 66
3 nekje vmes 304
4 . 321
5 povsem velja 189
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3j PRAVIČNOST

PRAVIČNOST

Vrednost 1562 Frekvenca
1 sploh ne velja 63
2 . 134
3 nekje vmes 395
4 . 223
5 povsem velja 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3k MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

Vrednost 1661 Frekvenca
1 sploh ne velja 61
2 . 161
3 nekje vmes 306
4 . 233
5 povsem velja 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q3l OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE

OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE POLICIJE

Vrednost 1760 Frekvenca
1 sploh ne velja 39
2 . 125
3 nekje vmes 346
4 . 258
5 povsem velja 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4a SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ

SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE. KAKO USPEŠNI SO PO VAŠEM MNENJU POLICISTI NA TEH PODROČJIH? SPET OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SO ZELO NEUSPEŠNI IN 5, DA SO ZELO USPEŠNI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST PRI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

Vrednost 1859 Frekvenca
1 zelo neuspešni 48
2 . 157
3 nekaj vmes 355
4 . 276
5 zelo uspešni 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4b KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

Vrednost 1958 Frekvenca
1 zelo neuspešni 34
2 . 107
3 nekaj vmes 255
4 . 317
5 zelo uspešni 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4c OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

Vrednost 2057 Frekvenca
1 zelo neuspešni 15
2 . 53
3 nekaj vmes 211
4 . 401
5 zelo uspešni 198
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4d ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TA

ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TATVIN, ROPOV, UMOROV...)

Vrednost 2156 Frekvenca
1 zelo neuspešni 71
2 . 230
3 nekaj vmes 349
4 . 206
5 zelo uspešni 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4e ODKRIVANJE KORUPCIJE

ODKRIVANJE KORUPCIJE

Vrednost 2255 Frekvenca
1 zelo neuspešni 164
2 . 293
3 nekaj vmes 281
4 . 96
5 zelo uspešni 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4f USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN PREISKOVANJU

USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN PREISKOVANJU KRIMINALNIH ZDRUŽB

Vrednost 2354 Frekvenca
1 zelo neuspešni 76
2 . 203
3 nekaj vmes 372
4 . 181
5 zelo uspešni 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4g KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPOD

KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Vrednost 2453 Frekvenca
1 zelo neuspešni 178
2 . 255
3 nekaj vmes 286
4 . 114
5 zelo uspešni 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4h PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

Vrednost 2552 Frekvenca
1 zelo neuspešni 77
2 . 204
3 nekaj vmes 342
4 . 191
5 zelo uspešni 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4i ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

Vrednost 2651 Frekvenca
1 zelo neuspešni 31
2 . 88
3 nekaj vmes 317
4 . 371
5 zelo uspešni 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4j OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANO

OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANOV

Vrednost 2750 Frekvenca
1 zelo neuspešni 65
2 . 150
3 nekaj vmes 366
4 . 189
5 zelo uspešni 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4k PREVENTIVNO DELO

PREVENTIVNO DELO

Vrednost 2849 Frekvenca
1 zelo neuspešni 34
2 . 101
3 nekaj vmes 341
4 . 279
5 zelo uspešni 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4l HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

Vrednost 2948 Frekvenca
1 zelo neuspešni 59
2 . 108
3 nekaj vmes 286
4 . 290
5 zelo uspešni 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q4m OCENITE ŠE ODZIVNOST NA KLICE DRŽAVLJANO

OCENITE ŠE ODZIVNOST NA KLICE DRŽAVLJANOV

Vrednost 3047 Frekvenca
1 zelo neuspešni 47
2 . 86
3 nekaj vmes 319
4 . 254
5 zelo uspešni 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q5a ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSRED

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSREDOVATI INFORMACIJE BODISI ANONIMNO BODISI OSEBNO Z IMENOM IN PRIIMKOM, ALI PA SPLOH NE? ALI BI JI TOREJ POSREDOVALI INFORMACIJE O KAZNIVEM DEJANJU OZ. NJEGOVEM STORILCU?

Vrednost 3146 Frekvenca
1 osebno 452
2 anonimno 345
3 ne bi posredoval informacij 111
4 b.o. 54
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5b KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA RED

KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA REDA IN MIRU OZ. KRŠITELJIH

Vrednost 3245 Frekvenca
1 osebno 507
2 anonimno 253
3 ne bi posredoval informacij 161
4 b.o. 41
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5c O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ

O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ. NASILNEŽIH

Vrednost 3344 Frekvenca
1 osebno 488
2 anonimno 314
3 ne bi posredoval informacij 118
4 b.o. 42
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5d O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESR

O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESREČE

Vrednost 3443 Frekvenca
1 osebno 718
2 anonimno 185
3 ne bi posredoval informacij 32
4 b.o. 26
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5e O NASILJU V DRUŽINI

O NASILJU V DRUŽINI

Vrednost 3542 Frekvenca
1 osebno 584
2 anonimno 236
3 ne bi posredoval informacij 96
4 b.o. 46
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q5f IN ŠE O KORUPCIJI

IN ŠE O KORUPCIJI

Vrednost 3641 Frekvenca
1 osebno 394
2 anonimno 363
3 ne bi posredoval informacij 119
4 b.o. 83
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q8a MED NAŠTETIMI PODROČJI NAVEDITE TISTO, K

MED NAŠTETIMI PODROČJI NAVEDITE TISTO, KATERO POLICIJA NAJBOLJE OPRAVLJA.

Vrednost 3740 Frekvenca
1 ODZIVI NA DOGODKE 124
2 NUDENJE POMOČI 128
3 PRISOTNOST NA TERENU 218
4 SKRB ZA ŽRTVE 98
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 254
6 nisem zadovoljen 21
7 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q8b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Vrednost 3839 Frekvenca
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 70
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 253
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 156
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 246
5 nisem zadovoljen 41
6 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q9a SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI IZBERITE

SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI IZBERITE TISTO, KI GA POLICIJA NAJSLABŠE OPRAVLJA.

Vrednost 3938 Frekvenca
1 ODZIVI NA DOGODKE 172
2 NUDENJE POMOČI 86
3 PRISOTNOST NA TERENU 166
4 SKRB ZA ŽRTVE 170
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 49
6 sem zadovoljen 118
7 ne vem, b.o. 197
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q9b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Vrednost 4037 Frekvenca
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 148
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 74
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 127
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 254
5 sem zadovoljen 96
6 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
603 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q16 ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIV

ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIVNO OBVEŠČA O DOGODKIH IN SVOJEM DELU?

Vrednost 4136 Frekvenca
1 DA, VEDNO 95
2 DA, VEČINOMA 363
3 NE, LE REDKO 385
4 NIKOLI 68
5 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q101 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Vrednost 4235 Frekvenca
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 391
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 113
3 POROČANJ ČASOPISOV 178
4 POROČANJA TELEVIZIJE 164
5 POROČANJA RADIA 21
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 15
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 48
8 drugo 5
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q102 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Vrednost 4334 Frekvenca
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 55
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 146
3 POROČANJ ČASOPISOV 129
4 POROČANJA TELEVIZIJE 207
5 POROČANJA RADIA 83
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 25
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 57
8 drugo 1
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q11 ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU

ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU PREKORAČUJEJO POOBLASTILA ALI NE? OCENITE NA LESTVICI O 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SVOJIH POOBLASTIL NIKOLI NE PREKORAČIJO, 5 PA POMENI, DA SVOJA POOBLASTILA VEDNO PREKORAČIJO.

Vrednost 4433 Frekvenca
1 nikoli 92
2 2 172
3 3 421
4 4 146
5 vedno 59
6 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q12 ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI P

ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI POOBLASTILA, ALI BI SE PRITOŽILI ALI NE?

Vrednost 4532 Frekvenca
1 da, pritožil bi se 744
2 ne, ne bi se pritožil 155
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q21 ALI LAHKO NAVEDETE RAZLOG, ZAKAJ SE NE B

ALI LAHKO NAVEDETE RAZLOG, ZAKAJ SE NE BI PRITOŽILI?

Vrednost 4631 Frekvenca
1 KER NE VEM KAM IN KAKO NAJ SE PRITOŽIM 14
2 KER BI ME POLICIJA DOBILA NA PIKO 8
3 KER NE ŽELIM SITNOSTI 38
4 KER NE BI NIČESAR DOSEGEL 78
5 drugo 15
0 802
6 b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q13 ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJ

ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO S POLICIJO?

Vrednost 4730 Frekvenca
1 da 227
2 ne 728
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q15 SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S

SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S POLICIJO, KI STE JO IMELI. ALI JE BILA TA POVEZANA...

Vrednost 4829 Frekvenca
1 S PROMETNO NESREČO 21
2 S KRŠITVIJO CESTNO PROMETNIH PREDPISOV NA PRIMER ALKOTEST, RADAR IPD. 111
3 S KAKŠNO KRŠITVIJO, NA PRIMER NA ULICI, V LOKALU, NA ŠPORTNI PRIREDITVI IPD. 28
4 S PREISKAVO KAZNIVEGA DEJANJA 25
5 S PREHODOM DRŽAVNE MEJE 5
6 S KLICEM NA INTERNO ŠTEVILKO 113 ALI NA POLICIJSKO POSTAJO 7
7 drugo 26
0 733
8 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q25a ALI JE BILA VAŠA IZKUŠNJA NEGATIVNA, KER

ALI JE BILA VAŠA IZKUŠNJA NEGATIVNA, KER JE BIL PO VAŠEM MNENJU POSTOPEK POLICISTOV... NEPOTREBEN

Vrednost 4928 Frekvenca
1 da 131
2 ne 91
0 733
3 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 743

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q25b NESTROKOVEN@/

NESTROKOVEN

Vrednost 5027 Frekvenca
1 da 142
2 ne 77
0 733
3 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q25c NEZAKONIT@/

NEZAKONIT

Vrednost 5126 Frekvenca
1 da 71
2 ne 144
0 733
3 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q25d IGNORANTSKI@/

IGNORANTSKI

Vrednost 5225 Frekvenca
1 da 123
2 ne 95
0 733
3 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q25e AROGANTEN@/

AROGANTEN

Vrednost 5324 Frekvenca
1 da 118
2 ne 99
0 733
3 ne vem, b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q25f NESRAMEN@/

NESRAMEN

Vrednost 5423 Frekvenca
1 da 105
2 ne 113
0 733
3 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q25g NEKOREKTEN@/

NEKOREKTEN

Vrednost 5522 Frekvenca
1 da 134
2 ne 85
0 733
3 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q26 ALI POZNATE VODJO POLICIJSKEGA OKOLIŠA,

ALI POZNATE VODJO POLICIJSKEGA OKOLIŠA, KJER BIVATE?

Vrednost 5621 Frekvenca
1 DA, POIMENSKO 187
2 DA, NA VIDEZ 168
3 NE 600
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q27 ALI STE KAJ SLIŠALI ZA PREVENTIVNA, POSV

ALI STE KAJ SLIŠALI ZA PREVENTIVNA, POSVETOVALNA TELESA, KI DELUJEJO NA LOKALNI RAVNI, ALI NE?

Vrednost 5720 Frekvenca
1 sem slišal 182
2 nisem slišal 759
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q28 ALI STE BILI VI V ZADNJIH DVEH LETIH OŠK

ALI STE BILI VI V ZADNJIH DVEH LETIH OŠKODOVANI ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA?

Vrednost 5819 Frekvenca
1 da 112
2 ne 844
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q29 SPOMNITE SE ZADNJEGA KAZNIVEGA DEJANJA.

SPOMNITE SE ZADNJEGA KAZNIVEGA DEJANJA. ALI JE ŠLO ZA...?

Vrednost 5918 Frekvenca
1 KRAJO OSEBNEGA AVTOMOBILA OZIROMA MOTORJA 14
2 ROP ALI OSEBNO TATVINO 37
3 VLOM V STANOVANJE OZIROMA STANOVANJSKO HIŠO 14
4 VANDALIZEM 8
5 TELESNI NAPAD 3
6 GROŽNJE 5
7 SPOLNO NADLEGOVANJE 0
8 NASILJE V DRUŽINI 1
9 GOLJUFIJE 4
10 drugo 14
11 VLOM V AVTO 12
0 848
99 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q30 STE VI ALI KDO DRUG DOGODEK PRIJAVILI PO

STE VI ALI KDO DRUG DOGODEK PRIJAVILI POLICIJI?

Vrednost 6017 Frekvenca
1 da 95
2 ne 16
0 848
3 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
111 854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q31 KAJ JE GLAVNI RAZLOG,DA NISTE PRIJAVILI

KAJ JE GLAVNI RAZLOG,DA NISTE PRIJAVILI DOGODKA?

Vrednost 6116 Frekvenca
1 STE SAMI UREDILI ZADEVO 3
2 NI BILO NOBENE ŠKODE 2
3 POLICIJA NE BI MOGLA NAREDITI NIČESAR 4
4 POLICIJA NE BI HOTELA STORILA NIČESAR 1
5 ZARADI ODPORA DO POLICIJE 1
6 SI NISTE UPALI (IZ STRAHU PRED MAŠČEVANJEM) 0
7 STE PRIJAVILI ZADEVO NEPOSREDNO NA TOŽILSTVO 0
8 STE PRIJAVILI ZADEVO DRUGIM ORGANOM 0
0 848
9 ne vem, b.o. 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q32 KAKO STE PRIJAVILI KAZNIVO DEJANJE?@/

KAKO STE PRIJAVILI KAZNIVO DEJANJE?

Vrednost 6215 Frekvenca
1 NA INTERVENTNO ŠTEVILKO POLICIJE 113 53
2 NA TELEFONSKO ŠTEVILKO POLICIJSKE POSTAJE 14
3 NA ANONIMNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 080-1200 1
4 OSEBNO NA POLICIJSKI POSTAJI 22
5 DRUGAČE 3
0 848
6 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q33 KAKO ZADOVOLJNI STE BILI Z ODZIVOM POLIC

KAKO ZADOVOLJNI STE BILI Z ODZIVOM POLICIJE IN NJENIM ODNOSOM DO VAS KOT OŠKODOVANCA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA STE BILI POVSEM NEZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE BILI POVSEM ZADOVOLJNI.

Vrednost 6314 Frekvenca
1 povsem nezadovoljen 13
2 . 11
3 nekaj vmes 20
4 . 19
5 povsem zadovoljen 31
0 848
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q34 SO VAM POLICISTI SVETOVALI, KAM SE LAHKO

SO VAM POLICISTI SVETOVALI, KAM SE LAHKO OBRNETE PO POMOČ, ČE BI JO POTREBOVALI?

Vrednost 6413 Frekvenca
1 da 41
2 ne 49
0 848
3 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 875

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q35 SO VAS POLICISTI SPROTI OBVEŠČALI O POTE

SO VAS POLICISTI SPROTI OBVEŠČALI O POTEKU PREISKAVE?

Vrednost 6512 Frekvenca
1 da 23
2 ne 68
0 848
3 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q36 SO PRIJELI STORILCA?@/

SO PRIJELI STORILCA?

Vrednost 6611 Frekvenca
1 da 21
2 ne 64
0 848
3 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6710 Frekvenca
16 1
17 2
18 1
19 1
20 1
21 3
22 8
23 7
24 6
25 7
26 11
27 10
28 14
29 14
30 13
31 14
32 12
33 11
34 13
35 18
36 15
37 15
38 22
39 17
40 16
41 11
42 23
43 13
44 16
45 5
46 17
47 13
48 14
49 16
50 16
51 16
52 19
53 24
54 20
55 18
56 22
57 10
58 26
59 20
60 19
61 19
62 14
63 18
64 13
65 20
66 14
67 16
68 18
69 12
70 20
71 11
72 13
73 8
74 16
75 8
76 8
77 14
78 12
79 13
80 18
81 11
82 10
83 21
84 6
85 11
86 26
87 1
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 4 16 87 54.649 17.758

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 689 Frekvenca
1 OSNOVNA 181
2 KONČANA POKLICNA 133
3 KONČANA SREDNJA 432
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 214
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 698 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 324
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 297
3 V VEČJEM MESTU 128
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 212
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE@/

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 707 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 262
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 148
3 SAMOZAPOSLEN 32
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 25
6 UPOKOJENEC 352
7 ŠTUDENT, DIJAK 87
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

spol SPOL

SPOL

Vrednost 716 Frekvenca
1 moški 363
2 ženska 602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 725 Frekvenca
30 ->30 175
45 30 - 45 235
60 46 - 60 252
99 61 -> 299
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 4

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

omr OMREŽNA SKUPINA

Vrednost 734 Frekvenca
1 295
2 229
3 147
4 116
5 116
7 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

regija

Vrednost 743 Frekvenca
1 POMURSKA 39
2 PODRAVSKA 150
3 KOROŠKA 29
4 SAVINJSKA 122
5 GORENJSKA 113
6 ZASAVSKA 25
7 OSREDNJA 284
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 34
10 GORIŠKA 56
11 OBALNO-KRAŠKA 48
12 KRAŠKA 18
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

velnas

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 1 1 6 3.767 1.816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

wutez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 0 0.321 4.987 1 0.871

Vrednosti spremenljivk od 0.321308353678828 do 4.98714482172328

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2004). POLIC04 - Stališča slovenske javnosti o policiji - vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Toš, Niko (2004). POLIC04 - poročilo [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POLIC04. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si