Stališča slovenske javnosti o policiji

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLIC04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC04_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Funding agency:

Ministrstvo za notranje zadeve

Project number:

no information

Series:
 • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

  Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Study Content

Keywords:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Keywords ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Abstract:

Študije, ki postavljajo Slovenijo v primerljiv kontekst evropskih držav kažejo, da Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so odvisne predvsem od konteksta, ki ga oblikuje politična kultura in demokratična tradicija dežele. S stanjem politične kulture sovpada zlasti podpora pravnemu sistemu in represivnim institucijam. Vse primerjalne raziskave kažejo, da je Slovenija po stopnji zaupanje v te institucije bližje novim demokracijam posttranzicijskih družb, kot uveljavljenim demokracijam, vendar s prepoznavnim trendom »odmikanja« od tranzicijskega vzorca, kar se kaže predvsem pri naraščajočem zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema. Raziskava »Stališča slovenske javnosti o policiji«, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede vsebuje modelske spremenljivke, ki omogočajo prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije kot je policija. V anketni instrument so tako vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo, kot tudi vprašanja – spremenljivke s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije. glej: POLIC04 - poročilo [ostali dokumenti]

Methodology


Collection date: 13. - 15. december 2004
Date of production: 2004-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POLIC04 - podatki [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 76
 • number of units: 965

Variable list

vzorec vzorec

Value 13 Frequency
1 osnovni vzorec 920
2 I. dodatek 45
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0

Valid range from 1 to 4

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Value 22 Frequency
1 230
2 370
3 193
4 126
5 35
6 8
7 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0 1 7 2.38 1.164

Valid range from 1 to 9

izbor2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Value 31 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 525
2 odgovarjala bo 2. oseba 180
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 260

Valid range from 1 to 2

vzorec vzorec

Value 176 Frequency
1 osnovni vzorec 920
2 I. dodatek 45
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0

Valid range from 1 to 4

izbor1 @/DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA RAZISKOVALNEGA CENTRA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O DELOVANJU SLOVENSKE POLICIJE. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Value 275 Frequency
1 230
2 370
3 193
4 126
5 35
6 8
7 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0 1 7 2.38 1.164

Valid range from 1 to 9

izbor2 ZADNJI ROJSTNI DAN

Value 374 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 525
2 odgovarjala bo 2. oseba 180
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 260

Valid range from 1 to 2

q1 KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI.

KAKO VI OSEBNO ZAUPATE POLICIJI. ALI JI...

Value 473 Frequency
1 POVSEM ZAUPATE 150
2 V GLAVNEM ZAUPATE 377
3 NITI ZAUPATE, NITI NEZAUPATE 243
4 V GLAVNEM NE ZAUPATE 95
5 SPLOH NE ZAUPATE 78
6 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 22

Valid range from 1 to 6

q2 KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE?

KAKO PA STE ZADOVOLJNI Z DELOM POLICIJE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA STE POVSEM NEZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE POVSEM ZADOVOLJNI.

Value 572 Frequency
1 povsem nezadovoljen 54
2 . 102
3 nekaj vmes 414
4 . 267
5 povsem zadovoljen 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 21

Valid range from 1 to 6

q3a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJ

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ LASTNOSTI POLICIJE, VI PA ZA VSAKO OD NJIH OCENITE, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZA SLOVENSKO POLICIJO. ZA VSAKO LASTNOST UPORABITE LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI, PRI ČEMER 1 POMENI, DA LASTNOST ZA SLOVENSKO POLICJO SPLOH NE VELJA IN 5, DA LASTNOST POVSEM VELJA, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DOSLEDNOST SLOVENSKE POLICIJE?

Value 671 Frequency
1 sploh ne velja 52
2 . 129
3 nekje vmes 419
4 . 237
5 povsem velja 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 48

Valid range from 1 to 6

q3b KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST POLICIJE?

Value 770 Frequency
1 sploh ne velja 50
2 . 152
3 nekje vmes 314
4 . 264
5 povsem velja 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 59

Valid range from 1 to 6

q3c POŠTENOST

POŠTENOST

Value 869 Frequency
1 sploh ne velja 64
2 . 104
3 nekje vmes 335
4 . 282
5 povsem velja 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 48

Valid range from 1 to 6

q3d VLJUDNOST

VLJUDNOST

Value 968 Frequency
1 sploh ne velja 42
2 . 68
3 nekje vmes 263
4 . 354
5 povsem velja 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 23

Valid range from 1 to 6

q3e STRPNOST

STRPNOST

Value 1067 Frequency
1 sploh ne velja 36
2 . 112
3 nekje vmes 346
4 . 287
5 povsem velja 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 52

Valid range from 1 to 6

q3f DOSTOPNOST

DOSTOPNOST

Value 1166 Frequency
1 sploh ne velja 31
2 . 88
3 nekje vmes 283
4 . 311
5 povsem velja 200
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 52

Valid range from 1 to 6

q3g UČINKOVITOST

UČINKOVITOST

Value 1265 Frequency
1 sploh ne velja 70
2 . 166
3 nekje vmes 386
4 . 191
5 povsem velja 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 46

Valid range from 1 to 6

q3h STROKOVNOST

STROKOVNOST

Value 1364 Frequency
1 sploh ne velja 32
2 . 85
3 nekje vmes 318
4 . 324
5 povsem velja 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 73

Valid range from 1 to 6

q3i ODLOČNOST

ODLOČNOST

Value 1463 Frequency
1 sploh ne velja 29
2 . 66
3 nekje vmes 304
4 . 321
5 povsem velja 189
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 56

Valid range from 1 to 6

q3j PRAVIČNOST

PRAVIČNOST

Value 1562 Frequency
1 sploh ne velja 63
2 . 134
3 nekje vmes 395
4 . 223
5 povsem velja 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 60

Valid range from 1 to 6

q3k MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

MOTIVIRANOST ZA REŠEVANJE TEŽAV LJUDI

Value 1661 Frequency
1 sploh ne velja 61
2 . 161
3 nekje vmes 306
4 . 233
5 povsem velja 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 68

Valid range from 1 to 6

q3l OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE

OCENITE ŠE ODPRTOST ZA JAVNOST SLOVENSKE POLICIJE

Value 1760 Frequency
1 sploh ne velja 39
2 . 125
3 nekje vmes 346
4 . 258
5 povsem velja 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0

Valid range from 1 to 6

q4a SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ

SEDAJ PA VAM BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ DELOVANJA POLICIJE. KAKO USPEŠNI SO PO VAŠEM MNENJU POLICISTI NA TEH PODROČJIH? SPET OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SO ZELO NEUSPEŠNI IN 5, DA SO ZELO USPEŠNI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST PRI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

Value 1859 Frequency
1 zelo neuspešni 48
2 . 157
3 nekaj vmes 355
4 . 276
5 zelo uspešni 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 21

Valid range from 1 to 6

q4b KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

KAJ PA PREPREČEVANJE ILEGALNIH MIGRACIJ

Value 1958 Frequency
1 zelo neuspešni 34
2 . 107
3 nekaj vmes 255
4 . 317
5 zelo uspešni 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 112

Valid range from 1 to 6

q4c OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

OPRAVLJANJE KONTROL NA MEJNIH PREHODIH

Value 2057 Frequency
1 zelo neuspešni 15
2 . 53
3 nekaj vmes 211
4 . 401
5 zelo uspešni 198
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 87

Valid range from 1 to 6

q4d ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TA

ODKRIVANJE STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ (TATVIN, ROPOV, UMOROV...)

Value 2156 Frequency
1 zelo neuspešni 71
2 . 230
3 nekaj vmes 349
4 . 206
5 zelo uspešni 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 38

Valid range from 1 to 6

q4e ODKRIVANJE KORUPCIJE

ODKRIVANJE KORUPCIJE

Value 2255 Frequency
1 zelo neuspešni 164
2 . 293
3 nekaj vmes 281
4 . 96
5 zelo uspešni 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 94

Valid range from 1 to 6

q4f USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN PREISKOVANJU

USPEŠNOST PRI ODKRIVANJU IN PREISKOVANJU KRIMINALNIH ZDRUŽB

Value 2354 Frequency
1 zelo neuspešni 76
2 . 203
3 nekaj vmes 372
4 . 181
5 zelo uspešni 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 69

Valid range from 1 to 6

q4g KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPOD

KAJ PA ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Value 2453 Frequency
1 zelo neuspešni 178
2 . 255
3 nekaj vmes 286
4 . 114
5 zelo uspešni 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 93

Valid range from 1 to 6

q4h PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

PREPREČEVANJE ZLORABE DROG

Value 2552 Frequency
1 zelo neuspešni 77
2 . 204
3 nekaj vmes 342
4 . 191
5 zelo uspešni 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 74

Valid range from 1 to 6

q4i ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

ZAGOTAVLJANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

Value 2651 Frequency
1 zelo neuspešni 31
2 . 88
3 nekaj vmes 317
4 . 371
5 zelo uspešni 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 33

Valid range from 1 to 6

q4j OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANO

OBRAVNAVANJE IN REŠEVANJE PRITOŽB OBČANOV

Value 2750 Frequency
1 zelo neuspešni 65
2 . 150
3 nekaj vmes 366
4 . 189
5 zelo uspešni 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 143

Valid range from 1 to 6

q4k PREVENTIVNO DELO

PREVENTIVNO DELO

Value 2849 Frequency
1 zelo neuspešni 34
2 . 101
3 nekaj vmes 341
4 . 279
5 zelo uspešni 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 121

Valid range from 1 to 6

q4l HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

HITROST PRIHODA POLICISTOV NA KRAJ

Value 2948 Frequency
1 zelo neuspešni 59
2 . 108
3 nekaj vmes 286
4 . 290
5 zelo uspešni 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 83

Valid range from 1 to 6

q4m OCENITE ŠE ODZIVNOST NA KLICE DRŽAVLJANO

OCENITE ŠE ODZIVNOST NA KLICE DRŽAVLJANOV

Value 3047 Frequency
1 zelo neuspešni 47
2 . 86
3 nekaj vmes 319
4 . 254
5 zelo uspešni 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 134
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 138

Valid range from 1 to 6

q5a ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSRED

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POLICIJI POSREDOVATI INFORMACIJE BODISI ANONIMNO BODISI OSEBNO Z IMENOM IN PRIIMKOM, ALI PA SPLOH NE? ALI BI JI TOREJ POSREDOVALI INFORMACIJE O KAZNIVEM DEJANJU OZ. NJEGOVEM STORILCU?

Value 3146 Frequency
1 osebno 452
2 anonimno 345
3 ne bi posredoval informacij 111
4 b.o. 54
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 57

Valid range from 1 to 4

q5b KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA RED

KAJ PA INFORMACIJE O KALITVI JAVNEGA REDA IN MIRU OZ. KRŠITELJIH

Value 3245 Frequency
1 osebno 507
2 anonimno 253
3 ne bi posredoval informacij 161
4 b.o. 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 44

Valid range from 1 to 4

q5c O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ

O NASILNEM OBNAŠANJU NA JAVNIH MESTIH OZ. NASILNEŽIH

Value 3344 Frequency
1 osebno 488
2 anonimno 314
3 ne bi posredoval informacij 118
4 b.o. 42
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 45

Valid range from 1 to 4

q5d O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESR

O POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESREČE

Value 3443 Frequency
1 osebno 718
2 anonimno 185
3 ne bi posredoval informacij 32
4 b.o. 26
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 30

Valid range from 1 to 4

q5e O NASILJU V DRUŽINI

O NASILJU V DRUŽINI

Value 3542 Frequency
1 osebno 584
2 anonimno 236
3 ne bi posredoval informacij 96
4 b.o. 46
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 49

Valid range from 1 to 4

q5f IN ŠE O KORUPCIJI

IN ŠE O KORUPCIJI

Value 3641 Frequency
1 osebno 394
2 anonimno 363
3 ne bi posredoval informacij 119
4 b.o. 83
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 89

Valid range from 1 to 4

q8a MED NAŠTETIMI PODROČJI NAVEDITE TISTO, K

MED NAŠTETIMI PODROČJI NAVEDITE TISTO, KATERO POLICIJA NAJBOLJE OPRAVLJA.

Value 3740 Frequency
1 ODZIVI NA DOGODKE 124
2 NUDENJE POMOČI 128
3 PRISOTNOST NA TERENU 218
4 SKRB ZA ŽRTVE 98
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 254
6 nisem zadovoljen 21
7 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 143

Valid range from 1 to 7

q8b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Value 3839 Frequency
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 70
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 253
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 156
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 246
5 nisem zadovoljen 41
6 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 240

Valid range from 1 to 6

q9a SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI IZBERITE

SEDAJ PA MED NAŠTETIMI PODROČJI IZBERITE TISTO, KI GA POLICIJA NAJSLABŠE OPRAVLJA.

Value 3938 Frequency
1 ODZIVI NA DOGODKE 172
2 NUDENJE POMOČI 86
3 PRISOTNOST NA TERENU 166
4 SKRB ZA ŽRTVE 170
5 OSEBNA UREJENOST POLICISTOV 49
6 sem zadovoljen 118
7 ne vem, b.o. 197
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 322

Valid range from 1 to 7

q9b KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?@/

KAJ PA MED NASLEDNJIMI PODROČJI?

Value 4037 Frequency
1 SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 148
2 SPOŠTOVANJE ZAKONOV IN PREDPISOV 74
3 STROKOVNO, PROFESIONALNO UKREPANJE 127
4 OBNAŠANJE POLICISTOV V POSTOPKU 254
5 sem zadovoljen 96
6 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
603 362

Valid range from 1 to 6

q16 ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIV

ALI MENITE, DA POLICIJA JAVNOST OBJEKTIVNO OBVEŠČA O DOGODKIH IN SVOJEM DELU?

Value 4136 Frequency
1 DA, VEDNO 95
2 DA, VEČINOMA 363
3 NE, LE REDKO 385
4 NIKOLI 68
5 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 54

Valid range from 1 to 5

q101 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Value 4235 Frequency
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 391
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 113
3 POROČANJ ČASOPISOV 178
4 POROČANJA TELEVIZIJE 164
5 POROČANJA RADIA 21
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 15
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 48
8 drugo 5
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 30

Valid range from 1 to 9

q102 NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE S

NA PODLAGI ČESA SI PREDVSEM USTVARJATE SVOJE MNENJE O POLICIJI IN POLICISTIH? MED NAŠTETIMI ODGOVORI LAHKO IZBERITE DVA. ALI JE TO PREDVSEM NA PODLAGI...

Value 4334 Frequency
1 OSEBNIH IZKUŠENJ 55
2 IZKUŠENJ VAŠIH DRUŽINSKIH ČLANOV, PRIJATELJEV, SODELAVCEV ... 146
3 POROČANJ ČASOPISOV 129
4 POROČANJA TELEVIZIJE 207
5 POROČANJA RADIA 83
6 KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA 25
7 NASTOPOV PREDSTAVNIKOV POLICIJE V JAVNOSTI IN NJENIH SPOROČIL 57
8 drugo 1
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 262

Valid range from 1 to 9

q11 ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU

ALI MENITE, DA POLICISTI PRI SVOJEM DELU PREKORAČUJEJO POOBLASTILA ALI NE? OCENITE NA LESTVICI O 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SVOJIH POOBLASTIL NIKOLI NE PREKORAČIJO, 5 PA POMENI, DA SVOJA POOBLASTILA VEDNO PREKORAČIJO.

Value 4433 Frequency
1 nikoli 92
2 2 172
3 3 421
4 4 146
5 vedno 59
6 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 75

Valid range from 1 to 6

q12 ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI P

ČE BI POLICISTI V POSTOPKU PREKORAČILI POOBLASTILA, ALI BI SE PRITOŽILI ALI NE?

Value 4532 Frequency
1 da, pritožil bi se 744
2 ne, ne bi se pritožil 155
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 66

Valid range from 1 to 3

q21 ALI LAHKO NAVEDETE RAZLOG, ZAKAJ SE NE B

ALI LAHKO NAVEDETE RAZLOG, ZAKAJ SE NE BI PRITOŽILI?

Value 4631 Frequency
1 KER NE VEM KAM IN KAKO NAJ SE PRITOŽIM 14
2 KER BI ME POLICIJA DOBILA NA PIKO 8
3 KER NE ŽELIM SITNOSTI 38
4 KER NE BI NIČESAR DOSEGEL 78
5 drugo 15
0 802
6 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 812

Valid range from 1 to 6

q13 ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJ

ALI STE VI OSEBNO ŽE IMELI KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO S POLICIJO?

Value 4730 Frequency
1 da 227
2 ne 728
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 10

Valid range from 1 to 3

q15 SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S

SPOMNITE SE ZADNJE NEGATIVNE IZKUŠNJE S POLICIJO, KI STE JO IMELI. ALI JE BILA TA POVEZANA...

Value 4829 Frequency
1 S PROMETNO NESREČO 21
2 S KRŠITVIJO CESTNO PROMETNIH PREDPISOV NA PRIMER ALKOTEST, RADAR IPD. 111
3 S KAKŠNO KRŠITVIJO, NA PRIMER NA ULICI, V LOKALU, NA ŠPORTNI PRIREDITVI IPD. 28
4 S PREISKAVO KAZNIVEGA DEJANJA 25
5 S PREHODOM DRŽAVNE MEJE 5
6 S KLICEM NA INTERNO ŠTEVILKO 113 ALI NA POLICIJSKO POSTAJO 7
7 drugo 26
0 733
8 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 742

Valid range from 1 to 8

q25a ALI JE BILA VAŠA IZKUŠNJA NEGATIVNA, KER

ALI JE BILA VAŠA IZKUŠNJA NEGATIVNA, KER JE BIL PO VAŠEM MNENJU POSTOPEK POLICISTOV... NEPOTREBEN

Value 4928 Frequency
1 da 131
2 ne 91
0 733
3 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 743

Valid range from 1 to 3

q25b NESTROKOVEN@/

NESTROKOVEN

Value 5027 Frequency
1 da 142
2 ne 77
0 733
3 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 746

Valid range from 1 to 3

q25c NEZAKONIT@/

NEZAKONIT

Value 5126 Frequency
1 da 71
2 ne 144
0 733
3 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 750

Valid range from 1 to 3

q25d IGNORANTSKI@/

IGNORANTSKI

Value 5225 Frequency
1 da 123
2 ne 95
0 733
3 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 747

Valid range from 1 to 3

q25e AROGANTEN@/

AROGANTEN

Value 5324 Frequency
1 da 118
2 ne 99
0 733
3 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 748

Valid range from 1 to 3

q25f NESRAMEN@/

NESRAMEN

Value 5423 Frequency
1 da 105
2 ne 113
0 733
3 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 747

Valid range from 1 to 3

q25g NEKOREKTEN@/

NEKOREKTEN

Value 5522 Frequency
1 da 134
2 ne 85
0 733
3 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 746

Valid range from 1 to 3

q26 ALI POZNATE VODJO POLICIJSKEGA OKOLIŠA,

ALI POZNATE VODJO POLICIJSKEGA OKOLIŠA, KJER BIVATE?

Value 5621 Frequency
1 DA, POIMENSKO 187
2 DA, NA VIDEZ 168
3 NE 600
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 10

Valid range from 1 to 4

q27 ALI STE KAJ SLIŠALI ZA PREVENTIVNA, POSV

ALI STE KAJ SLIŠALI ZA PREVENTIVNA, POSVETOVALNA TELESA, KI DELUJEJO NA LOKALNI RAVNI, ALI NE?

Value 5720 Frequency
1 sem slišal 182
2 nisem slišal 759
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 24

Valid range from 1 to 3

q28 ALI STE BILI VI V ZADNJIH DVEH LETIH OŠK

ALI STE BILI VI V ZADNJIH DVEH LETIH OŠKODOVANI ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA?

Value 5819 Frequency
1 da 112
2 ne 844
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 9

Valid range from 1 to 3

q29 SPOMNITE SE ZADNJEGA KAZNIVEGA DEJANJA.

SPOMNITE SE ZADNJEGA KAZNIVEGA DEJANJA. ALI JE ŠLO ZA...?

Value 5918 Frequency
1 KRAJO OSEBNEGA AVTOMOBILA OZIROMA MOTORJA 14
2 ROP ALI OSEBNO TATVINO 37
3 VLOM V STANOVANJE OZIROMA STANOVANJSKO HIŠO 14
4 VANDALIZEM 8
5 TELESNI NAPAD 3
6 GROŽNJE 5
7 SPOLNO NADLEGOVANJE 0
8 NASILJE V DRUŽINI 1
9 GOLJUFIJE 4
10 drugo 14
11 VLOM V AVTO 12
0 848
99 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 853

Valid range from 1 to 11

q30 STE VI ALI KDO DRUG DOGODEK PRIJAVILI PO

STE VI ALI KDO DRUG DOGODEK PRIJAVILI POLICIJI?

Value 6017 Frequency
1 da 95
2 ne 16
0 848
3 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 854

Valid range from 1 to 3

q31 KAJ JE GLAVNI RAZLOG,DA NISTE PRIJAVILI

KAJ JE GLAVNI RAZLOG,DA NISTE PRIJAVILI DOGODKA?

Value 6116 Frequency
1 STE SAMI UREDILI ZADEVO 3
2 NI BILO NOBENE ŠKODE 2
3 POLICIJA NE BI MOGLA NAREDITI NIČESAR 4
4 POLICIJA NE BI HOTELA STORILA NIČESAR 1
5 ZARADI ODPORA DO POLICIJE 1
6 SI NISTE UPALI (IZ STRAHU PRED MAŠČEVANJEM) 0
7 STE PRIJAVILI ZADEVO NEPOSREDNO NA TOŽILSTVO 0
8 STE PRIJAVILI ZADEVO DRUGIM ORGANOM 0
0 848
9 ne vem, b.o. 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 954

Valid range from 1 to 9

q32 KAKO STE PRIJAVILI KAZNIVO DEJANJE?@/

KAKO STE PRIJAVILI KAZNIVO DEJANJE?

Value 6215 Frequency
1 NA INTERVENTNO ŠTEVILKO POLICIJE 113 53
2 NA TELEFONSKO ŠTEVILKO POLICIJSKE POSTAJE 14
3 NA ANONIMNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 080-1200 1
4 OSEBNO NA POLICIJSKI POSTAJI 22
5 DRUGAČE 3
0 848
6 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 872

Valid range from 1 to 6

q33 KAKO ZADOVOLJNI STE BILI Z ODZIVOM POLIC

KAKO ZADOVOLJNI STE BILI Z ODZIVOM POLICIJE IN NJENIM ODNOSOM DO VAS KOT OŠKODOVANCA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA STE BILI POVSEM NEZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE BILI POVSEM ZADOVOLJNI.

Value 6314 Frequency
1 povsem nezadovoljen 13
2 . 11
3 nekaj vmes 20
4 . 19
5 povsem zadovoljen 31
0 848
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 871

Valid range from 1 to 6

q34 SO VAM POLICISTI SVETOVALI, KAM SE LAHKO

SO VAM POLICISTI SVETOVALI, KAM SE LAHKO OBRNETE PO POMOČ, ČE BI JO POTREBOVALI?

Value 6413 Frequency
1 da 41
2 ne 49
0 848
3 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 875

Valid range from 1 to 3

q35 SO VAS POLICISTI SPROTI OBVEŠČALI O POTE

SO VAS POLICISTI SPROTI OBVEŠČALI O POTEKU PREISKAVE?

Value 6512 Frequency
1 da 23
2 ne 68
0 848
3 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 874

Valid range from 1 to 3

q36 SO PRIJELI STORILCA?@/

SO PRIJELI STORILCA?

Value 6611 Frequency
1 da 21
2 ne 64
0 848
3 ne vem, b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 880

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6710 Frequency
16 1
17 2
18 1
19 1
20 1
21 3
22 8
23 7
24 6
25 7
26 11
27 10
28 14
29 14
30 13
31 14
32 12
33 11
34 13
35 18
36 15
37 15
38 22
39 17
40 16
41 11
42 23
43 13
44 16
45 5
46 17
47 13
48 14
49 16
50 16
51 16
52 19
53 24
54 20
55 18
56 22
57 10
58 26
59 20
60 19
61 19
62 14
63 18
64 13
65 20
66 14
67 16
68 18
69 12
70 20
71 11
72 13
73 8
74 16
75 8
76 8
77 14
78 12
79 13
80 18
81 11
82 10
83 21
84 6
85 11
86 26
87 1
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 4 16 87 54.649 17.758

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 689 Frequency
1 OSNOVNA 181
2 KONČANA POKLICNA 133
3 KONČANA SREDNJA 432
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 214
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 5

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 698 Frequency
1 NA PODEŽELJU 324
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 297
3 V VEČJEM MESTU 128
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 212
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 4

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE@/

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 707 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 262
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 148
3 SAMOZAPOSLEN 32
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 25
6 UPOKOJENEC 352
7 ŠTUDENT, DIJAK 87
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 3

Valid range from 1 to 9

spol SPOL

SPOL

Value 716 Frequency
1 moški 363
2 ženska 602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 725 Frequency
30 ->30 175
45 30 - 45 235
60 46 - 60 252
99 61 -> 299
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 4

Valid range from 30 to 99

omr OMREŽNA SKUPINA

Value 734 Frequency
1 295
2 229
3 147
4 116
5 116
7 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0

Valid range from 1 to 7

regija

Value 743 Frequency
1 POMURSKA 39
2 PODRAVSKA 150
3 KOROŠKA 29
4 SAVINJSKA 122
5 GORENJSKA 113
6 ZASAVSKA 25
7 OSREDNJA 284
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 34
10 GORIŠKA 56
11 OBALNO-KRAŠKA 48
12 KRAŠKA 18
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 20

Valid range from 1 to 12

velnas

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 1 1 6 3.767 1.816

Valid range from 1 to 6

wutez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 0 0.321 4.987 1 0.871

Valid range from 0.321308353678828 to 4.98714482172328

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2004). POLIC04 - Stališča slovenske javnosti o policiji - vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Toš, Niko (2004). POLIC04 - poročilo [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POLIC04. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC04_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si