Raziskava o porabi časa

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: TBS65
Glavni avtor(ji):
 • Szalai, Alexander
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Feldheim, Pierre
 • Javeau, Claude
 • Staikov, Zachari
 • Weiner, Bedrich
 • Scheuch, Erwin
 • Schneider, Annerose
 • Ebel, Heinrich
 • Rosenbladt, Bernhard
 • Manz, Günter
 • Lippold, Gerhard
 • Goguel, Claude
 • Cseh-Szombathy, László
 • Ferge, Susan
 • Rezsohazy, Rodolphe
 • Strzeminska, Helena
 • Skorzynski, Zygmunt
 • Patrushev, Vassily
 • Prudensky, German
 • Converse, Philip
 • Robinson, John
 • Boh, Katja
 • Aleksić, Predrag
Izdelal datoteko podatkov:
ISF - Institut za sociologijo in filozofijo (Ljubljana; 1966)

Finančna podpora:

različno po posameznih državah

Vsebina raziskave

Ključne besede:

dnevni časovni budžeti, ukvarjanje z otroki, spremljanje množičnih medijev, latništvo telefona, latništvo radia, latništvo televizije, pot do delovnega mesta, uporaba prometnih sredstev, efektivni delovni čas, delo v izmenah, nadaljne izobraževanje, posedovanje vrta, organizacija prostega časa, demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
časovni budžeti
množični mediji
delo in delovno mesto
izobraževanje
prosti čas
demografija


Povzetek:

Raziskava o porabi časa je mednarodni projekt, ki je potekal v dvanajstih državah: Belgiji, Bolgariji, Češkoslovaški, Franciji, Jugoslaviji, Madžarski, Nemški Demokratični Republiki, Peruju, Poljski, Sovjetski zvezi, Združenih državah Amerike in Zvezni republiki Nemčiji. Njen namen je bil v prvi vrsti primerjalna analiza načinov porabe časa v sodelujočih državah. Vprašalnik se dotika različnih tem: časovni budžeti, skrb za otroke, spremljanje množičnih medijev, delo in izobraževanje ter prosti čas. Vprašalnik se zaključi z obsežnim sklopom demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1965 - 7. oktober 1966
Čas izdelave: 1966
Država: Belgija, Bolgarija (Kazanlik), Češkoslovaška (Olomouc), Francija (Arras, Besancon, Chalon-sur-Saone, Dunkerque, Epinal in Metz), Jugoslavija (Maribor in Kragujevac), Madžarska (Györ-Sopron), Nemška Demokratična Republika (Hoyerswerda), Peru (Callao in Quilmana), Poljska (Torun), Sovjetska zveza (Pskov), Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geografsko pokritje:

ozemlje navedenih držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletne osebe s stalnim bivališčem v naštetih državah, stare od 18 do 65 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

B: Institut de Sociologie, Universite Libre de Bruxelles; BG: Scientific Research Group of the Trade Union Council; CS: Sociological Laboratory of the Prague Polytechnical Institute; F: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques; D: Institute for Comparative Sociological Research of the University of Cologne in Sozialforschungsstelle an der Universität Münster; DDR: Institut für Planung der Konsumtion und des Lebensstandards; H: Sociological Research Group of the Hungarian Academy of Sciences; PE: Institute of Political and Social Sciences of the Universite Catholique de Louvain; PL: Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science; SU: Institute of Economics and Organization if Industrial Production of the Soviet Acadamy of Sciences; USA: Survey Research Center, University of Michigan; YU: Institut za sociologijo in filozofijo, Ljubljana in Institut za sociologiju, Beograd.

Tip vzorca:

B: Vzorec vključuje 425 (85 skupin po 5) lokalnih skupnosti iz celotne države. Razpon števila prebivalstva v teh znaša med 26 in 250.000. BG: Vzorec vključuje mesto Kazanlik z približno 45.000 prebivalci. CS: Vzorec vključuje mesto Olomuc z približno 75.000 prebivalci. F: Vzorec vključuje šest mest: Arras (65.000 preb.),Besançon (125.000), Chalon-sur-Saône (60.000), Dunkerque (145.000), Epinal (65.000) in Metz (175.000). D: Vzorec je slučajen, sestavljen iz 100 volilnih okrožij iz vse drž. (Osnabrück) Vzorec vključuje mesto Osnabrück z 138.000 prebivalci. DDR: Vzorec vključuje mesto Hoyerswerda in okolico, skupaj 145.000 prebivalcev. H: Vzorec vključuje mesto Györ in reprezentativni vzorec 74 vasi v radiju 32 kilometrov. PE: Vzorec vključuje mesto Callao (150.000 preb.) in nekatere pokrajine v okolici Lime. PL: Vzorec vključuje mesto Torun s približno 113.000 prebivalci. USA: Vzorec je vsedržavni verjetnostni sestavljen iz 44 urbanih središč, katerih največje mesto ima najmanj 50.000 prbivalcev. (Jackson) Vzorec vključuje mesto Jackson z 72.000 prebivalci. SU: Vzorec vključuje mesto Psakov z 115.000 prebivalci. YU: (Maribor) Vzorec vključuje mesto Maribor in šest okoliških vasi, skupaj 96.000 prebivalci. (Kragujevac) Vzorec vključuje mesto Kragujevac in dve okoliški vasi, skupaj 52.800 prebivalci.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: TBS65 - Raziskava o porabi časa - Demografske značilnostmi anketiranih oseb [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 76
 • število enot: 25679

Naslov podatkovne datoteke: TBS65 - Raziskava o porabi časa - Aktivnosti anketiranih oseb [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 12
 • število enot: 676710

Spremenljivke

V1 identifikacijska številka anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25679 1 9533 2798.65 2379.17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9533

V2 identifikacijska številka države

Vrednost 22 Frekvenca
11 447
12 428
13 227
14 437
15 183
16 221
17 100
18 22
19 12
21 483
22 408
23 500
24 420
25 500
26 494
40 1090
41 411
42 744
43 163
47 72
50 2021
60 1799
63 274
64 23
65 1715
66 58
67 221
70 1254
72 1505
75 1774
76 125
77 226
79 1995
80 981
85 2194
91 2152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25679 11 91 59.5115 24.0026

Vrednosti spremenljivk od 11 do 91

V3 spol

Vrednost 31 Frekvenca
0 zenski 11907
1 moski 13759
2 4
3 2
5 1
9 b.o. 3
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25676 0 9 0.537662 0.50849

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V1 identifikacijska številka anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25679 1 9533 2798.65 2379.17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9533

V2 identifikacijska številka države

Vrednost 287 Frekvenca
11 447
12 428
13 227
14 437
15 183
16 221
17 100
18 22
19 12
21 483
22 408
23 500
24 420
25 500
26 494
40 1090
41 411
42 744
43 163
47 72
50 2021
60 1799
63 274
64 23
65 1715
66 58
67 221
70 1254
72 1505
75 1774
76 125
77 226
79 1995
80 981
85 2194
91 2152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25679 11 91 59.5115 24.0026

Vrednosti spremenljivk od 11 do 91

V3 spol

Vrednost 386 Frekvenca
0 zenski 11907
1 moski 13759
2 4
3 2
5 1
9 b.o. 3
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25676 0 9 0.537662 0.50849

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V4 starost - po skupinah po 5 let

Vrednost 485 Frekvenca
0 pod 20 let 636
1 20 - 24 let 2277
2 25 - 29 let 3538
3 30 - 39 let 7623
4 40 - 49 let 5593
5 50 - 54 let 2283
6 55 - 59 let 1949
7 60 - 64 let 1432
8 65 in vec let 305
9 b.o. 33
SYSMISS 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25669 0 9 3.52425 1.71285

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V5 delovna aktivnost

Vrednost 584 Frekvenca
0 zaposlen zunaj doma 17281
1 zaposlen doma 1416
2 gospodinja 5481
3 ne dela - nezmozen 165
4 ne dela - upokojen 700
5 student 412
6 nezaposlen 107
7 drugo 49
8 7
9 b.o. 55
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25673 0 9 0.750555 1.29449

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V6 kvalifikacija

Vrednost 683 Frekvenca
0 ne dela 4155
1 manualni delavec 2790
2 (pol)kvalificirani delavec 7238
3 vzdrzevalec 1998
4 nizji uradnik 3384
5 visji uradnik 1920
6 vodilni delavec, profesionalec 1822
7 kmet 272
8 obrtnik 807
9 drugo, b.o. 734
SYSMISS 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25120 0 9 2.87795 2.30823

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V7 panoga v kateri je respondent zaposlen

Vrednost 782 Frekvenca
0 kmetijstvo, gozdarstvo 721
1 rudarstvo 887
2 proizvodnja 6256
3 gradbenistvo 1316
4 tehnicni javni servisi 2887
5 uprava 1442
6 finance 411
7 trgovina 2399
8 izobrazevanje, kultura 1568
9 drugo, b.o. 2067
SYSMISS 5725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19954 0 9 4.33552 2.69624

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V8 izobrazba

Vrednost 881 Frekvenca
0 nepismen 237
1 nedokoncana osnovna sola 4275
2 osnovna sola 8304
3 nedokoncana srednja sola 2699
4 srednja sola 3156
5 srednja poklicna sola 3148
6 nedokoncana visja, visoka sola 1016
7 visja, visoka sola 1463
8 drugo 1196
9 b.o. 168
SYSMISS 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25662 0 9 3.30298 2.06505

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V9 udeležba v dodatnem izobraževanju

Vrednost 980 Frekvenca
0 poklicno: obiskije tecaje 686
1 poklicno: dopisno 178
2 srednja: obiskuje predavanja 227
3 srednja: dopisno 87
4 univerzitetno izobrazevanje 426
5 jezikovni tecaji 584
6 drugo 288
7 se ne dodatno izobrazuje 21380
8 1
9 b.o. 1744
SYSMISS 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25601 0 9 6.74228 1.51585

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V10 zakonski stan

Vrednost 1079 Frekvenca
0 porocen 20609
1 samski/a 3140
2 ovdovel/a 1054
3 locen/a, razvezan/a 797
4 63
6 2
7 1
9 b.o. 8
SYSMISS 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25674 0 9 0.310898 0.733812

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V11 vloga respondenta v gospodinjstvu

Vrednost 1178 Frekvenca
0 vodja druzine 12838
1 zakonec vodje druzine 9869
2 potomec vodje druzine 2240
3 prednik vodje druzine 244
4 sorodnik vodje druzine 257
5 podnajemnik 83
6 sluzabnik 23
7 drugo 50
8 15
9 b.o. 56
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25675 0 9 0.686894 0.964267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V12 delovna aktivnost - vodja gospodinjstva

Vrednost 1277 Frekvenca
0 zaposlen zunaj doma 21737
1 zaposlen doma 1299
2 gospodinja 620
3 ne dela - nezmozen 180
4 ne dela - upokojen 1335
5 student 48
6 nezaposlen 65
7 drugo 66
8 7
9 b.o. 286
SYSMISS 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25643 0 9 0.473463 1.41579

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V13 kvalifikacija - vodja gospodinjstva

Vrednost 1376 Frekvenca
0 ne dela 698
1 manualni delavec 2387
2 (pol)kvalificirani delavec 8955
3 vzdrzevalec 3215
4 nizji uradnik 2832
5 visji uradnik 2227
6 vodilni delavec, profesionalec 2729
7 kmet 420
8 obrtnik 1039
9 drugo, b.o. 872
SYSMISS 305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25374 0 9 3.46335 2.17224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V14 panoga - vodja gospodinjstva

Vrednost 1475 Frekvenca
0 kmetijstvo 1009
1 rudarstvo 1473
2 proizvodnja 7787
3 gradbenistvo 2114
4 tehnicne javni servisi 3562
5 uprava 2104
6 finance 431
7 trgovina 2462
8 izobrazevanje, kultura 1309
9 drugo, b.o. 1899
SYSMISS 1529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24150 0 9 3.95611 2.54994

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V15 število članov gospodinjstva

Vrednost 1574 Frekvenca
0 ena oseba 1202
1 dve osebi 4528
2 tri osebe 6750
3 stiri osebe 6818
4 pet oseb 3446
5 sest oseb 1619
6 sedem oseb 694
7 osem oseb 305
8 devet in vec oseb 242
9 b.o. 71
SYSMISS 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25675 0 9 2.69659 1.56611

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V16 število otrok mlajših od 18 let

Vrednost 1673 Frekvenca
0 brez otrok 8611
1 en otrok do 4 let 2169
2 en otrok nad 4 leta 5127
3 dva do trije otroci - vsi nad 4 leta 5352
4 dva do trije otroci - nekateri pod 4 leta 2643
5 stiri do pet otrok - vsi nad 4 leta 621
6 stiri do pet otrok - nekateri pod 4 leta 547
7 sest in vec otrok - vsi nad 4 leta 100
8 sest in vec otrok - nekateri pod 4 leta 180
9 b.o. 318
SYSMISS 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25668 0 9 1.96509 1.88715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V17 število zaposlenih članov gospodinjstva

Vrednost 1772 Frekvenca
0 en zaposlen 11666
1 dva zaposlena 10810
2 trije zaposleni 2113
3 stirje zaposleni 537
4 pet zaposlenih 112
5 sest zaposlenih 20
6 sedem zaposlenih 13
7 osem zaposlenih 4
8 devet in vec zaposlenih 176
9 b.o. 188
SYSMISS 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25639 0 9 0.795702 1.20634

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V18 pomoč v gospodinjstvu

Vrednost 1871 Frekvenca
0 nic pomoci 21737
1 placana pomoc - polni delovni cas 489
2 placana pomoc - polovicni delovni cas 1222
3 dnevna neplacana pomoc 229
4 druga neplacana pomoc 174
5 3
7 1
9 b.o. 1790
SYSMISS 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25645 0 9 0.797348 2.32844

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V19 vrsta bivališča

Vrednost 1970 Frekvenca
0 stanovanjska hisa - 1 do 2 druzini 11247
1 stanovanjski blok - do 10 druzin 7382
2 stanovanjski blok - 11 do 20 druzin 2443
3 stanovanjski blok - nad 21 druzin 2337
4 hisa na podezelju 1504
5 zacasno bivalisce 389
6 samski dom 31
7 hotel 16
8 drugo 213
9 b.o. 108
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25670 0 9 1.17702 1.53768

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V20 lastništvo vrta

Vrednost 2069 Frekvenca
0 brez vrta 14932
1 majhen vrt poleg hise 5486
2 velik vrt poleg hise 2849
3 vrt locen od hise 1559
4 ostalo 736
5 27
6 6
7 1
8 4
9 b.o. 73
SYSMISS 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25673 0 9 0.766252 1.16302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V21 okoljske značilnosti bivališča

Vrednost 2168 Frekvenca
0 mestno sredisce 7131
1 industrijsko obmocje mesta 5010
2 agrarno mestno obmocje 1346
3 bivalno obmocje 7640
4 predmestje 914
5 podezelje 2155
6 hisa na samem 881
7 nedefinirano 313
9 b.o. 230
SYSMISS 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25620 0 9 2.13115 1.94558

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V22 oddaljenost bivališča od središča mesta

Vrednost 2267 Frekvenca
0 do 1 km 6460
1 1 - 2 km 8444
2 2 - 5 km 4864
3 5 - 10 km 1784
4 10 - 20 km 1661
5 20 in vec km 792
9 b.o. 1650
SYSMISS 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25655 0 9 1.9091 2.25523

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V23 opremljenost s tekočo vodo

Vrednost 2366 Frekvenca
0 brez tekoce vode 3908
1 tekoca voda - enkrat 3012
2 tekoca voda - veckrat 1448
3 umivalnica 1537
4 kopalnica 11485
5 2
6 1
9 b.o. 1523
SYSMISS 2763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22916 0 9 3.06258 2.23932

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V24 opremljenost s telefonom

Vrednost 2465 Frekvenca
0 osebna uporaba 3751
1 mesano - osebno + sluzbeno 2067
2 brez telefona 19650
3 5
4 3
9 b.o. 175
SYSMISS 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25651 0 9 1.67514 0.946028

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V25 opremeljenost s televizijo, radiom

Vrednost 2564 Frekvenca
0 brez radia in TV 923
1 samo radio 9135
2 samo TV 608
3 radio in TV 14942
4 1
5 1
6 2
9 b.o. 52
SYSMISS 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25664 0 9 2.16903 1.07449

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V26 število knjig v gospodinjstvu

Vrednost 2663 Frekvenca
0 brez knjig 3420
1 1 - 10 knjig 3374
2 11 - 50 knjig 7715
3 51 - 100 knjig 3904
4 vec kot 100 knjig 5655
5 2
9 b.o. 1585
SYSMISS 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25655 0 9 2.6276 2.08156

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V27 posedovanje ure (ročne, stenske)

Vrednost 2762 Frekvenca
0 ima stensko uro, brez rocne 3800
1 ima rocno uro, brez stenske 1574
2 ima oboje 19803
3 nima nicesar 347
4 11
5 2
7 2
9 b.o. 119
SYSMISS 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25658 0 9 1.68992 0.895982

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V28 posedovanje kolesa

Vrednost 2861 Frekvenca
0 da 10666
1 ne 14866
2 3
3 7
6 1
9 b.o. 96
SYSMISS 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25639 0 9 0.614806 0.713772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V29 posedovanje mopeda, motornega kolesa

Vrednost 2960 Frekvenca
0 da 3619
1 ne 21889
5 2
8 1
9 b.o. 123
SYSMISS 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25634 0 9 0.897792 0.66408

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V30 posedovanje avtomobila

Vrednost 3059 Frekvenca
0 da 7506
1 ne 17993
2 4
3 3
5 2
6 2
8 1
9 b.o. 129
SYSMISS 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25640 0 9 0.748869 0.746613

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V31 oddaljenost bivališča do delovnega mesta

Vrednost 3158 Frekvenca
0 dela doma 2285
1 do 1 km 3239
2 1 - 2 km 3985
3 2 - 4 km 3794
4 4 - 7 km 2000
5 7 - 10 km 855
6 10 - 20 km 1585
7 20 - 50 km 728
8 vec kot 50 km 166
9 b.o. 2864
SYSMISS 4178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21501 0 9 3.56151 2.80625

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V32 način prevoza na respondenta delovno mesto

Vrednost 3257 Frekvenca
0 hoja 5927
1 kolo 2401
2 moped, motorno kolo 753
3 avtomobil 2646
4 javni transport 4325
5 vlak 466
6 vlak, javni transport 248
7 vlak, privatni transport 135
8 drugo 258
9 b.o. 2894
SYSMISS 5626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20053 0 9 3.0927 3.03532

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V33 delo v izmenah in delovni čas respondenta

Vrednost 3356 Frekvenca
0 sam/a izbira delovni cas 1306
1 spreminjajoci se delovni cas 1327
2 dela dopoldan 11812
3 dela popoldan 403
4 dela ponoci 151
5 dvoizmensko delo - ne ponoci 1844
6 dvoizmensko delo - tudi ponoci 532
7 triizmensko delo - ne ponoci 104
8 triizmensko delo - tudi ponoci 1007
9 b.o., ne dela 1382
SYSMISS 5811
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19868 0 9 3.03996 2.43451

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V34 število ur plačanega dela v zadnjem tednu

Vrednost 3455 Frekvenca
0 1 - 25 ur 773
1 26 - 35 ur 732
2 36 - 38 ur 373
3 39 - 41 ur 1172
4 42 - 44 ur 1903
5 45 - 47 ur 5513
6 48 - 50 ur 4543
7 51 - 54 ur 878
8 55 in vec ur 2087
9 b.o., ne dela 1985
SYSMISS 5720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19959 0 9 5.41791 2.1943

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V35 dolžina delovnega dne

Vrednost 3554 Frekvenca
0 razlicno 781
1 do 3,5 ur 140
2 do 4,5 ur 379
3 do 5,5 ur 343
4 do 6,5 ur 518
5 do 7,5 ur 1575
6 do 8,5 ur 10247
7 do 9,5 ur 2253
8 9,5 in vec ur 2013
9 b.o., ne dela 1727
SYSMISS 5703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19976 0 9 6.04596 1.87494

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V36 dan v tednu, ko je bila opravljena anketa

Vrednost 3653 Frekvenca
0 ponedeljek 3324
1 torek 3521
2 sreda 3770
3 cetrtek 3987
4 petek 3633
5 sobota 3808
6 nedelja 3454
7 3
8 3
9 b.o. 151
SYSMISS 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25654 0 9 3.06861 2.00533

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V37 delovna aktivnost respondenta na dan intervjuja

Vrednost 3752 Frekvenca
0 normalen delovnik 17518
1 skrajsani delovnik 1364
2 drzavni praznik 3072
3 delo na praznicni dan 251
4 bolniska 426
5 prosti dan - pocitnice 548
6 prosti dan - drugi razlogi 347
7 drugo 247
8 17
9 b.o. 381
SYSMISS 1508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24171 0 9 0.830789 1.7766

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V38 razpored dela na dan ankete

Vrednost 3851 Frekvenca
0 tega dne ni delal/a 4050
1 delovni cas varira 1476
2 delo dopoldan, dopoldanska izmena 11541
3 delo popoldan, popoldanska izmena 1116
4 delo ponoci, nocna izmena 507
5 13
6 2
7 1
9 b.o., ne dela 1411
SYSMISS 5562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20117 0 9 2.12343 2.11316

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V39 prosti dnevi - izvedba ankete

Vrednost 3950 Frekvenca
0 dnevu predhodi en prosti dan 3078
1 dnevu predhodi 2 ali vec prostih dni 747
2 dnevu sledi en prosti dan 3118
3 dnevu sledi 2 ali vec prostih dni 630
4 dan med dvema prostima dnevoma 1500
5 dan med dvema praznikoma 11601
6 68
9 b.o. 584
SYSMISS 4353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21326 0 9 3.68292 2.09283

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40 vremenski pogoji na dan izvedbe ankete

Vrednost 4049 Frekvenca
0 zelo lepo vreme 4087
1 lepo vreme 8573
2 nekje vmes 6936
3 slabo vreme 4066
4 zelo slabo vreme 1350
5 drugo 434
6 4
7 1
9 b.o. 173
SYSMISS 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25624 0 9 1.70937 1.32073

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 posebni pogoji na dan ankete

Vrednost 4148 Frekvenca
0 normalen dan 22906
1 poseben dan - osebni razlogi 1296
2 poseben dan - javni razlogi 96
3 poseben dan - drugi razlogi 1056
4 5
5 2
6 2
8 1
9 b.o. 275
SYSMISS 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25639 0 9 0.280081 1.1122

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V42 dodatek k v5 - delovna aktivnost respondenta

Vrednost 4247 Frekvenca
0 788
1 1518
2 266
3 510
4 349
5 553
6 950
7 183
8 83
9 775
SYSMISS 19704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5975 0 9 3.74243 3.01071

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V43 dodatek k v6 - kvalifikacija respondenta

Vrednost 4346 Frekvenca
0 682
1 1965
2 783
3 1598
4 440
5 257
6 77
7 303
8 152
9 868
SYSMISS 18554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7125 0 9 3.2254 2.81559

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V44 dodatek k v7 - panoga zaposlitve respondenta

Vrednost 4445 Frekvenca
0 274
1 1902
2 170
3 46
4 8
8 2
9 1
SYSMISS 23276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2403 0 9 1.01415 0.598888

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V45 dodatek k v8 - izobrazba respondenta

Vrednost 4544 Frekvenca
0 1098
1 1038
2 26
3 208
4 1321
5 405
9 2
SYSMISS 21581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4098 0 9 2.2062 1.88067

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V46 dodatek k v22 - opremljenost s tekočo vodo

Vrednost 4643 Frekvenca
0 26
1 329
2 523
3 634
4 93
5 34
SYSMISS 24040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1639 0 5 2.33008 0.977908

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V47 dohodek respondenta - po dohodkovnih kategorijah

Vrednost 4742 Frekvenca
0 1011
1 2037
2 3407
3 2099
4 1871
5 1425
6 1101
7 851
8 550
9 688
SYSMISS 10639
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15040 0 9 3.51809 2.39454

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V48 veroizpoved respondenta - po kategorijah

Vrednost 4841 Frekvenca
0 2486
1 2049
2 2179
3 1789
4 2222
5 1510
6 1811
7 405
8 73
9 30
SYSMISS 11125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14554 0 9 2.9385 2.13989

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V49

Vrednost 4940 Frekvenca
0 428
1 2918
2 2886
3 115
4 134
5 875
6 737
7 404
8 68
9 111
SYSMISS 17003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8676 0 9 2.62091 2.13628

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50

Vrednost 5039 Frekvenca
0 4206
1 2697
2 3096
3 3171
4 1843
5 2414
6 1062
7 907
8 306
9 615
SYSMISS 5362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20317 0 9 2.88172 2.39787

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V51

Vrednost 5138 Frekvenca
0 5467
1 3783
2 1833
3 1806
4 1438
5 1413
6 5
7 44
8 322
9 470
SYSMISS 9098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16581 0 9 1.97986 2.22011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V52

Vrednost 5237 Frekvenca
0 3038
1 3005
2 2431
3 1514
4 960
5 2574
6 2558
7 575
8 271
9 77
SYSMISS 8676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17003 0 9 3.02023 2.36145

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53

Vrednost 5336 Frekvenca
0 2872
1 6052
2 2648
3 2142
4 1747
5 2571
6 314
7 312
8 14
9 53
SYSMISS 6954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18725 0 9 2.25762 1.85588

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V54

Vrednost 5435 Frekvenca
0 5863
1 3582
2 2754
3 716
4 1244
5 81
6 286
7 408
8 129
9 1731
SYSMISS 8885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16794 0 9 2.25092 2.85246

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V55

Vrednost 5534 Frekvenca
0 6503
1 2764
2 1478
3 1237
4 1697
5 708
6 247
7 152
8 121
9 896
SYSMISS 9876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15803 0 9 1.98298 2.50528

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V56

Vrednost 5633 Frekvenca
0 2033
1 3369
2 2627
3 3468
4 901
5 875
6 370
7 1023
8 238
9 267
SYSMISS 10508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15171 0 9 2.68235 2.18659

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57

Vrednost 5732 Frekvenca
0 3964
1 3135
2 2414
3 1110
4 699
5 742
6 2
7 916
8 1574
9 249
SYSMISS 10874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14805 0 9 2.63803 2.79132

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58

Vrednost 5831 Frekvenca
0 6027
1 4246
2 1940
3 1169
4 74
5 60
6 20
7 6
8 10
9 42
SYSMISS 12085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13594 0 9 0.945196 1.15464

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59

Vrednost 5930 Frekvenca
0 3909
1 2453
2 664
3 998
4 753
5 1925
6 1156
7 1067
8 787
9 1534
SYSMISS 10433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15246 0 9 3.5366 3.15859

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60

Vrednost 6029 Frekvenca
0 4079
1 3984
2 1859
3 656
4 2024
5 180
6 433
7 129
8 1433
9 642
SYSMISS 10260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15419 0 9 2.55587 2.77942

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61

Vrednost 6128 Frekvenca
0 1882
1 1382
2 1429
3 3284
4 1423
5 2214
6 390
7 443
8 61
9 64
SYSMISS 13107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12572 0 9 2.9716 1.96604

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62

Vrednost 6227 Frekvenca
0 4380
1 2848
2 861
3 2700
4 750
5 69
6 140
7 126
8 283
9 7
SYSMISS 13515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12164 0 9 1.64946 1.83857

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63

Vrednost 6326 Frekvenca
0 4893
1 842
2 1136
3 1300
4 859
5 2114
6 1509
7 127
8 221
9 139
SYSMISS 12539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13140 0 9 2.58615 2.49434

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64

Vrednost 6425 Frekvenca
0 2752
1 3054
2 904
3 2190
4 2131
5 789
6 594
7 172
8 198
9 356
SYSMISS 12539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13140 0 9 2.54619 2.2469

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65

Vrednost 6524 Frekvenca
0 3574
1 2573
2 849
3 2407
4 942
5 500
6 398
7 928
8 783
9 185
SYSMISS 12540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13139 0 9 2.63133 2.60461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V66

Vrednost 6623 Frekvenca
0 2710
1 5458
2 926
3 1944
4 1352
5 140
6 309
7 11
8 3
9 81
SYSMISS 12745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12934 0 9 1.69584 1.59761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V67

Vrednost 6722 Frekvenca
0 3000
1 1584
2 2330
3 2127
4 926
5 482
6 348
7 705
8 493
9 659
SYSMISS 13025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12654 0 9 2.81626 2.64549

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68

Vrednost 6821 Frekvenca
0 3962
1 2045
2 1930
3 2355
4 350
5 517
6 162
7 637
8 63
9 32
SYSMISS 13626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12053 0 9 1.92301 2.00775

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69

Vrednost 6920 Frekvenca
0 1549
1 3006
2 1740
3 2998
4 251
5 300
6 354
7 715
8 637
9 269
SYSMISS 13860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11819 0 9 2.76081 2.41131

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70

Vrednost 7019 Frekvenca
0 1863
1 1193
2 2217
3 2040
4 446
5 1099
6 244
7 879
8 607
9 314
SYSMISS 14777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10902 0 9 3.1485 2.55383

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71

Vrednost 7118 Frekvenca
0 4062
1 1614
2 942
3 2550
4 1420
5 1503
6 1213
7 522
8 119
9 164
SYSMISS 11570
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14109 0 9 2.67227 2.35165

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72

Vrednost 7217 Frekvenca
0 4487
1 1633
2 1402
3 941
4 533
5 634
6 537
7 1010
8 1383
9 87
SYSMISS 13032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12647 0 9 2.74381 2.93931

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73

Vrednost 7316 Frekvenca
0 62
1 23244
2 2329
3 3
4 1
5 2
6 1
7 1
8 1
9 4
SYSMISS 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25648 0 9 1.091 0.31825

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74

Vrednost 7415 Frekvenca
0 17
1 4343
2 14568
3 4105
4 1823
5 569
6 162
7 57
8 16
9 6
SYSMISS 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25666 0 9 2.23969 0.973873

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 številka kartice

Vrednost 7514 Frekvenca
0 21772
1 3907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25679 0 1 0.152148 0.359171

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V76 vrsta kartice

Vrednost 7613 Frekvenca
1 2096
3 2194
5 1994
7 2125
9 1995
11 2077
13 2805
15 1501
17 979
19 1243
21 778
23 2759
25 981
27 2152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25679 1 27 13.0842 8.18565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

V1 identifikacijska številka anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676710 1 9533 2848.45 2378.43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9533

V2 ura začetka prve aktivnosti na kartici

Vrednost 7811 Frekvenca
0 90
1 153972
2 108
3 138
4 420
5 1086
6 8454
7 22416
8 26904
9 27348
10 27030
11 24312
12 25608
13 36396
14 31722
15 30252
16 27810
17 29406
18 30948
19 38994
20 39486
21 33030
22 24894
23 24144
24 11466
25 6
31 6
48 6
60 6
61 6
73 6
74 18
77 6
80 42
84 36
94 24
98 6
SYSMISS 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676602 0 98 12.066 7.50052

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

V3 trajanje aktivnosti (v minutah)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613923 -15 960 60.2299 88.9803

Vrednosti spremenljivk od -15 do 960

V4 vrsta primarne aktivnosti

Vrednost 809 Frekvenca
0 delo 34456
1 delo doma - nadaljevanje dela iz sluzbe 3800
2 nadure 288
3 delo v dislocirani enoti 1917
4 prekinitev dela zaradi objektivnih okoliscin 444
5 pomozno delo 943
6 prehrana na delovnem mestu 7949
7 cas na delovnem mestu pred in po delovnem casu 12511
8 redni odmor pri delu 4794
9 pot na delovno mesto 37827
10 priprava in kuhanje hrane 39908
11 pomivanje posode 21066
12 pospravljanje - v prostoru 22167
13 pospravljanje - zunaj 1372
14 pranje, likanje 10009
15 krpanje oblacil 3964
16 druga domaca popravila 3109
17 vrtnarjenje, skrab za zivali 6712
18 vzdrzevanje toplotne in vodovodne napeljave 6810
19 druga domaca opravila 4458
20 skrb za novorojence 5258
21 skrb za otroke 13623
22 nadzorovanje pravljanja solskih obveznosti 3018
23 pogovarjanje z otroki, branje pravljic... 926
24 igra - v prostoru 1502
25 sprehodi, igra - zunaj 739
26 skrb za zdravje otrok 314
27 druge oblike skrbi za otroke 801
28 1
29 potovanje z otroci 3300
30 nakupovanje vsakodnevnih potrebscin 13830
31 nakup trajnih dobrin 850
32 osebna nega izven doma 603
33 zdravstvena nega izven doma 834
34 administrativne storitve 721
35 popravila in druge storitve 673
36 cakanje na nakupe 1394
37 druge nakupovalne aktivnosti 1066
38 5
39 pot na nakupe 23875
40 osebna higiena 69392
41 zdravstvena nega doma 612
42 pomoc odraslim osebam 1197
43 obedovanje doma 61324
44 obedovanje v lokalih 6941
45 nocni pocitek 49684
46 spanje cez dan 2480
47 pocitek 7506
48 druge osebne aktivnosti 3402
49 pot na navedene aktivnosti 3906
50 prisotnost pri pouku 700
51 obiskovanje tecajev dopolnilnega izobrazevanja 445
52 obcasno obiskovanje predavanj 78
53 tecaji politicnega ali sindikalnega delovanja 42
54 izdelava domacih nalog 1465
55 branje strokovne literature 644
56 druge aktivnosti 362
57 9
58 1
59 pot na izobrazevalne aktivnosti 1817
60 sodelovanje pri strankarskih aktivnostih 242
61 prostovolje aktivnosti - pomoc 166
62 sodelovanje na politicnih shodih kot udelezenec 242
63 neplacane kolektivne aktivnosti 195
64 aktivnosti v religijskih organizacijah 119
65 religijske aktivnosti, obiskovanje obredov 1221
66 soedlovanje v tovarniskih svetih 58
67 sodelovanje v drugih aktivnostih 233
68 drugo 283
69 pot na aktivnosti 2743
70 obiskovanje sportnih prireditev 213
71 obiskovanje cirkusov, glasbenih in plesnih prireditev... 498
72 obiskovanje kina 900
73 obiskovanje gledalicsa, koncertov, opere 141
74 obiskovanje muzejev, raztav 67
75 obiskovanje prijateljev 7777
76 udelezevanje zabav 1523
77 obiskovanje kavarn, cajnic 1811
78 udelezba na ostalih sprejemih in drugo 219
79 pot n druzabne prireditve 12550
80 sportna aktivnost 887
81 izleti, lov, ribolov 401
82 sprehodi 4529
83 tehnicni hobiji, zbirateljstvo 562
84 sivanje, izdelava oblacil 3607
85 umetnisko ustvarjanje 104
86 igranje glasbenih instrumentov 232
87 igranje druzabnih iger 908
88 drugo 471
89 pot na navedene aktivnosti 2488
90 poslusanje radia 5139
91 gledanje televizije 17454
92 poslusanje plosc 254
93 branje knjig 4380
94 branje revij 1811
95 branje casopisov 10258
96 pogovarjanje, tudi po telefonu 12348
97 dopisnovanje s prijatelji 1902
98 spocsanje in ostale podobne aktivnosti 4715
99 pot na navedene aktivnosti 258
SYSMISS 62957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613753 0 99 36.5171 27.5455

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V5 vrsta primarne aktivnosti - dodatna pojasnitev

Vrednost 818 Frekvenca
0 118469
1 35542
2 24689
3 15881
4 15417
5 9570
6 9685
7 6995
8 5387
9 47737
SYSMISS 387338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289372 0 9 2.84024 3.39316

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V6 vrsta sekundarne aktivnosti

Vrednost 827 Frekvenca
-9 3
-8 2
-6 3
0 delo 452
1 delo doma - nadaljevanje dela iz sluzbe 157
2 nadure 6
3 delo v dislocirani enoti 12
4 prekinitev dela zaradi objektivnih okoliscin 8
5 pomozno delo 43
6 prehrana na delovnem mestu 1090
7 cas na delovnem mestu pred in po delovnem casu 69
8 redni odmor pri delu 32
9 pot na delovno mesto 93
10 priprava in kuhanje hrane 2705
11 pomivanje posode 915
12 pospravljanje - v prostoru 2236
13 pospravljanje - zunaj 115
14 pranje, likanje 583
15 krpanje oblacil 547
16 druga domaca popravila 184
17 vrtnarjenje, skrab za zivali 469
18 vzdrzevanje toplotne in vodovodne napeljave 962
19 druga domaca opravila 676
20 skrb za novorojence 872
21 skrb za otroke 2277
22 nadzorovanje pravljanja solskih obveznosti 589
23 pogovarjanje z otroki, branje pravljic itd 7068
24 igra - v prostoru 501
25 sprehodi, igra - zunaj 88
26 skrb za zdravje otrok 42
27 druge oblike skrbi za otroke 494
28 2
29 potovanje z otroci 88
30 nakupovanje vsakodnevnih potrebscin 1233
31 nakup trajnih dobrin 64
32 osebna nega izven doma 11
33 zdravstvena nega izven doma 15
34 administrativne storitve 58
35 popravila in druge storitve 27
36 cakanje na nakupe 204
37 druge nakupovalne aktivnosti 152
38 0
39 pot na nakupe 55
40 osebna higiena 1912
41 zdravstvena nega doma 67
42 pomoc odraslim osebam 181
43 obedovanje doma 3018
44 obedovanje v lokalih 413
45 nocni pocitek 49
46 spanje cez dan 175
47 pocitek 672
48 druge osebne aktivnosti 1077
49 pot na navedene aktivnosti 32
50 prisotnost pri pouku 6
51 obiskovanje tecajev dopolnilnega izobrazevanja 6
52 obcasno obiskovanje predavanj 4
53 tecaji politicnega ali sindikalnega delovanja 1
54 izdelava domacih nalog 68
55 branje strokovne literature 88
56 druge aktivnosti 26
57 58 0
59 pot na izobrazevalne aktivnosti 8
60 sodelovanje pri strankarskih aktivnostih 10
61 prostovolje aktivnosti - pomoc 8
62 sodelovanje na politicnih shodih kot udelezenec 8
63 neplacane kolektivne aktivnosti 4
64 aktivnosti v religijskih organizacijah 2
65 religijske aktivnosti, obiskovanje obredov 66
66 soedlovanje v tovarniskih svetih 4
67 sodelovanje v drugih aktivnostih 5
68 drugo 17
69 pot na aktivnosti 15
70 obiskovanje sportnih prireditev 10
71 obiskovanje cirkusov, glasbenih in plesnih prireditev itd 23
72 obiskovanje kina 11
73 obiskovanje gledalicsa, koncertov, opere 7
74 obiskovanje muzejev, raztav 0
75 obiskovanje prijateljev 254
76 udelezevanje zabav 69
77 obiskovanje kavarn, cajnic 94
78 udelezba na ostalih sprejemih in drugo 107
79 pot n druzabne prireditve 20
80 sportna aktivnost 97
81 izleti, lov, ribolov 7
82 sprehodi 255
83 tehnicni hobiji, zbirateljstvo 72
84 sivanje, izdelava oblacil 1227
85 umetnisko ustvarjanje 15
86 igranje glasbenih instrumentov 337
87 igranje druzabnih iger 523
88 drugo 197
89 pot na navedene aktivnosti 46
90 poslusanje radia 44252
91 gledanje televizije 7254
92 poslusanje plosc 739
93 branje knjig 1226
94 branje revij 960
95 branje casopisov 5505
96 pogovarjanje, tudi po telefonu 99193
97 dopisnovanje s prijatelji 327
98 spocsanje in ostale podobne aktivnosti 3293
99 pot na navedene aktivnosti 162
SYSMISS 477284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199426 -9 99 82.3518 26.5244

Vrednosti spremenljivk od -9 do 99

V7 vrsta sekundarne aktivnosti - dodatna pojasnitev

Vrednost 836 Frekvenca
0 68555
1 31455
2 2991
3 1358
4 3380
5 1009
6 4164
7 426
8 354
9 16372
SYSMISS 546646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
130064 0 9 1.83158 3.06042

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V8 skupaj s kom ste opravljali aktivnost

Vrednost 845 Frekvenca
-1 3
0 226305
1 44646
2 6091
3 324
4 765
5 4240
6 77
7 167
8 250
9 2781
10 62353
11 3667
12 53944
13 4724
14 5994
15 377
16 60
17 721
18 290
19 1398
20 55130
21 3739
22 40
23 2120
24 1707
25 85
26 34
27 421
28 236
29 1117
30 17236
31 639
32 2016
33 77
34 624
35 59
36 13
37 109
38 46
39 239
40 14192
41 4599
42 670
43 170
44 26
45 85
46 19
47 234
48 272
49 1289
50 48904
51 2973
52 18
53 5
54 69
55 41
56 13
57 79
58 293
59 1739
60 697
61 88
62 5
64 6
65 4
66 5
67 5
68 6
69 44
70 3853
71 496
72 123
73 35
74 49
75 22
77 4
78 45
79 216
80 3636
81 1920
82 130
83 16
84 94
85 246
86 3
87 9
88 1
89 1421
90 13686
91 815
92 57
93 8
94 34
95 60
96 2
97 12
98 18
99 468
SYSMISS 67817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608893 -1 99 15.7321 21.8304

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

V9 mesto opravljanja aktivnosti

Vrednost 854 Frekvenca
0 lastno bivalisce 400331
1 na delovnem mestu 62318
2 na lastnem vrtu, pred hiso 12454
3 v bivaliscu drugih oseb 10087
4 na jvnih prizoriscih 97237
5 zgradba kjer potekajo javni ali zasebni servisi 23007
6 dvorane za zabavo, kulturo, sport... 2593
7 prizorisca za zabavo, kulturo, sport... 1158
8 gostinski lokali 3127
9 drugo, b.o. 1341
SYSMISS 63057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613653 0 9 1.11173 1.82072

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 številka kartice

Vrednost 863 Frekvenca
2 154074
3 154014
4 150132
5 116658
6 63024
7 25746
8 8706
9 2982
10 870
11 318
12 120
13 54
14 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676710 2 14 3.87665 1.55414

Vrednosti spremenljivk od 2 do 14

V76 vrsta kartice

Vrednost 872 Frekvenca
1 51192
3 49734
5 53886
7 58626
9 51912
11 45666
13 89490
15 33888
17 22608
19 36798
21 24000
23 77844
25 23226
27 57840
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676710 1 27 13.3612 8.12313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

ST_AKT skupno število aktivnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676710 1 78 14.7599 9.47993

Vrednosti spremenljivk od 1 do 78

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Szalai, Alexander (1965). TBS65 - Definitive coding for the time budget research project [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Boh, Katja (1966). Časovni budžeti: kako zaposlena žena troši prosti čas.
 2. Schneider, Annerose (1969). Expressive Verkehrskreise: Eine empirische Untersuchung zu freundschaftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen.
 3. Szalai, Alexander (1972). The Use of Time: Daily Activities of Urban and Suburban Populations in Twelve Countries.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Szalai, A. (2002). Raziskava o porabi časa [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: TBS65. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/tbs65/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si