Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Seznam raziskav, ki jih je izdelal CPS

ID raziskave Naslov raziskave
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
INTEG70 Sociološki in politiloški aspekti procesov integracije mesta in podeželja
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJPU08 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
OBCINE Indikatorji družbenega razvoja občin
POV_18 Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
PREHRA00 Prehranjevalne navade v Sloveniji
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
PRSTRG88 Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani
SPORIN71 Vzroki, tipologija in oblike razreševanja individualnih sporov v industrijskih delovnih organizacijah
VE64 Velenje
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si