ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 13.07.2020

List of studies that were produced by CPS

Study ID Title of the study
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
CIVITAS Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
INTEG70 Sociološki in politiloški aspekti procesov integracije mesta in podeželja
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LJPU08 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008
LJPU12 Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LJT12 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
OBCINE Indikatorji družbenega razvoja občin
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
POV_18 Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018
PREHRA00 Prehranjevalne navade v Sloveniji
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
PRSTRG88 Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani
SPORIN71 Vzroki, tipologija in oblike razreševanja individualnih sporov v industrijskih delovnih organizacijah
VE64 Velenje
 ADP ACTIVITIES
18. June 2020 |

Konferenca: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

11. March 2020 | Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki

 CONFERENCES AND EVENTS
13. August 2020 |

ICPSR Summer Programme: Blalock Series

19. October 2020 |

Dogodek: EOSC Symposium 2020

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si