Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1210
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1210_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

potovanje v tujino, stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Medkulturni odnosi
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

Aktualna politična vprašanja so bila povezana z Zoranom Jankovićem in kakšno podporo uživajo posamične politične stranke in vlada. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjalo se je, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij ter kakšen je njihov pogled na slovensko zgodovino.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. oktober 2012 - 5. oktober 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 62
 • število enot: 903

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj kraj

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 159
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 135
3 Koroška 30
4 Savinjska 113
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 98
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Vrednost 31 Frekvenca
1 da 649
2 ne 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj kraj

Vrednost 162 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 159
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 261 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 135
3 Koroška 30
4 Savinjska 113
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 98
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Vrednost 360 Frekvenca
1 da 649
2 ne 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_2 v kakšno drugo evropsko državo 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.2 v kakšno drugo evropsko državo

Vrednost 459 Frekvenca
1 da 315
2 ne 588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_3 v ZDA ali Kanado 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.3 v ZDA ali Kanado

Vrednost 558 Frekvenca
1 da 18
2 ne 885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_4 v latinsko Ameriko 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.4 v latinsko Ameriko

Vrednost 657 Frekvenca
1 da 12
2 ne 891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_5 v Azijo 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.5 v Azijo

Vrednost 756 Frekvenca
1 da 17
2 ne 886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_6 v Afriko 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.6 v Afriko

Vrednost 855 Frekvenca
1 da 29
2 ne 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_7 v Avstralijo 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.7 v Avstralijo

Vrednost 954 Frekvenca
1 da 3
2 ne 900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.1 katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Vrednost 1053 Frekvenca
1 da 487
2 ne 416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_2 kake druge evropske države 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.2 kakšne druge evropske države

Vrednost 1152 Frekvenca
1 da 346
2 ne 557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_3 ZDA ali Kanade 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.3 ZDA ali Kanade

Vrednost 1251 Frekvenca
1 da 80
2 ne 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_4 latinske Amerike 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.4 latinske Amerike

Vrednost 1350 Frekvenca
1 da 27
2 ne 876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_5 Azije 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.5 Azije

Vrednost 1449 Frekvenca
1 da 25
2 ne 878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_6 Afrike 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.6 Afrike

Vrednost 1548 Frekvenca
1 da 9
2 ne 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_7 Avstralije 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.7 Avstralije

Vrednost 1647 Frekvenca
1 da 47
2 ne 856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

3. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Vrednost 1746 Frekvenca
1 da, do drugih imam včasih manj zaupanja 193
2 ne 688
3 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_1 Avstrija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.1 Avstrija

Vrednost 1845 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 30
2 32
3 170
4 301
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 297
6 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_2 Hrvaška 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.2 Hrvaška

Vrednost 1944 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 50
2 132
3 280
4 254
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 121
6 ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_3 Italija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.3 Italija

Vrednost 2043 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 30
2 120
3 347
4 225
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 94
6 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_4 Združene države Amerike 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.4 Združene države Amerike

Vrednost 2142 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 89
2 131
3 259
4 171
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 89
6 ne vem 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_5 Nemčija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.5 Nemčija

Vrednost 2241 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 21
2 55
3 180
4 316
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 239
6 ne vem 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_6 Francija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.6 Francija

Vrednost 2340 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 18
2 71
3 281
4 284
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 111
6 ne vem 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_7 Velika Britanija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.7 Velika Britanija

Vrednost 2439 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 27
2 78
3 282
4 253
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 114
6 ne vem 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_8 Kitajska 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.8 Kitajska

Vrednost 2538 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 167
2 212
3 207
4 74
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 41
6 ne vem 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_9 Rusija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.9 Rusija

Vrednost 2637 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 89
2 230
3 288
4 109
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 26
6 ne vem 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_10 Indija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.10 Indija

Vrednost 2736 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 146
2 224
3 232
4 61
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 31
6 ne vem 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_11 Brazilija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.11 Brazilija

Vrednost 2835 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 72
2 181
3 292
4 122
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 23
6 ne vem 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_12 Kuba 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.12 Kuba

Vrednost 2934 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 123
2 242
3 227
4 76
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 25
6 ne vem 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_13 Grčija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.13 Grčija

Vrednost 3033 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 96
2 173
3 324
4 129
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 40
6 ne vem 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_14 Srbija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.14 Srbija

Vrednost 3132 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 48
2 141
3 333
4 202
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 64
6 ne vem 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_15 Egipt 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.15 Egipt

Vrednost 3231 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 89
2 261
3 258
4 77
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 26
6 ne vem 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_16 Iran 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.16 Iran

Vrednost 3330 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 234
2 225
3 177
4 43
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 18
6 ne vem 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_17 Japonska 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.17 Japonska

Vrednost 3429 Frekvenca
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 119
2 137
3 249
4 160
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 60
6 ne vem 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ste ponosni na slovensko zgodovino?

5. Ste ponosni na slovensko zgodovino?

Vrednost 3528 Frekvenca
1 večinoma sem ponosen 791
2 slovenska zgodovina me ne zanima 43
3 večinoma se slovenske zgodovine sramujem 46
4 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q6 Se vam zdi, da današnje vzdušje v Sloveniji omogoča iskanje resnice glede naše preteklosti in sedanjosti?

6. Se vam zdi, da današnje vzdušje v Sloveniji omogoča iskanje resnice glede naše preteklosti in sedanjosti?

Vrednost 3627 Frekvenca
1 da 141
2 deloma 226
3 sploh ne 510
4 ne morem reči, ne vem 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 Kako gledate na čas od 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije? Bi vi to obdobje ocenili...

7. Kako gledate na čas od 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije? Bi vi to obdobje ocenili...

Vrednost 3726 Frekvenca
1 predvsem negativno 84
2 deloma pozitivno, deloma negativno 388
3 predvsem pozitivno 412
4 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8_1 Javno spregovori

8. Ali se vam zdi prav, da se tudi o temnejših straneh tega obdobja v javnosti odkrito spregovori? Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko se vam zdi to prav, tako da ocena 1 pomeni, da o tem nikakor ne bi smeli javno govoriti, 5 pa, da bi o tem nujno morali javno govoriti.

Vrednost 3825 Frekvenca
1 o tem nikakor ne bi smeli javno govoriti 26
2 32
3 136
4 129
5 o tem bi nujno morali javno govoriti 570
6 ne ve, ni odgovoril 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q9 Se vam zdi potrebno, da se s temi temnejšimi stranmi seznanja tudi mlade generacije? Se vam zdi to...

9. Se vam zdi potrebno, da se s temi temnejšimi stranmi seznanja tudi mlade generacije? Se vam zdi to...

Vrednost 3924 Frekvenca
1 zelo potrebno 391
2 potrebno 349
3 nepotrebno 132
4 ne vem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q10 Kako bi nadaljnje ugotavljanje resnice o slovenski predpretekli zgodovini vplivalo na sedanje delitve v slovenskem prostoru? Bi to prispevalo k spravi, k še ostrejšim delitvam ali pa ne bi imelo nobenega učinka?

10. Kako bi nadaljnje ugotavljanje resnice o slovenski predpretekli zgodovini vplivalo na sedanje delitve v slovenskem prostoru? Bi to prispevalo k spravi, k še ostrejšim delitvam ali pa ne bi imelo nobenega učinka?

Vrednost 4023 Frekvenca
1 k spravi 244
2 k še ostrejšim delitvam 184
3 ne bi imelo učinka 343
4 ne vem 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q11 So nasprotja in sovraštva iz preteklosti v Sloveniji danes še zelo močna?

11. So nasprotja in sovraštva iz preteklosti v Sloveniji danes še zelo močna?

Vrednost 4122 Frekvenca
1 da 589
2 ne 234
3 ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Ali se vam zdi, da je družba tistim, ki so se jim v preteklem sistemu zgodile krivice, v obdobju nove države krivice popravila?

12. Ali se vam zdi, da je družba tistim, ki so se jim v preteklem sistemu zgodile krivice, v obdobju nove države krivice popravila?

Vrednost 4221 Frekvenca
1 premalo 468
2 dovolj 249
3 še preveč 83
4 ne vem 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q13 V obdobju prejšnjega sistema je bilo v Sloveniji prepovedano govoriti o povojnih pobojih. Ali se Vam kdaj zdi, da se ljudje, ki jih poznate, o tem bojijo govoriti? Katera od naslednjih trditev v vašem primeru najbolj drži:

13. V obdobju prejšnjega sistema je bilo v Sloveniji prepovedano govoriti o povojnih pobojih. Ali se Vam kdaj zdi, da se ljudje, ki jih poznate, o tem bojijo govoriti? Katera od naslednjih trditev v vašem primeru najbolj drži:

Vrednost 4320 Frekvenca
1 ljudje, ki jih poznate, se o tem ne bojijo govoriti 444
2 ljudje, ki jih poznate, se o tem še vedno bojijo govoriti 245
3 ljudi, ki jih poznam, to sploh ne zanima 158
4 ne vem 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q14 Ali se vam zdi, da ljudi, ki se zavzemajo za odkrit pogovor o teh temah, lahko dolete negativne posledice ali težave? Je to...

14. Ali se vam zdi, da ljudi, ki se zavzemajo za odkrit pogovor o teh temah, lahko dolete negativne posledice ali težave? Je to...

Vrednost 4419 Frekvenca
1 precej verjetno 205
2 malo verjetno 393
3 nemogoče 260
4 ne vem 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q15 Ali ste bili vi ali pa kdo izmed vaših bližnjih sorodnikov ali prijateljev zaradi svojega političnega pogleda na svet v času prejšnjega sistema kdaj prikrajšani?

15. Ali ste bili vi ali pa kdo izmed vaših bližnjih sorodnikov ali prijateljev zaradi svojega političnega pogleda na svet v času prejšnjega sistema kdaj prikrajšani?

Vrednost 4518 Frekvenca
1 da, bil je precej prikrajšan 124
2 da, bil je malo prikrajšan 116
3 nihče ni bil prikrajšan 534
4 ne poznam, ne morem reči 116
5 brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q16 Nekateri so prepričani, da v Sloveniji še vedno obstajajo omrežja ljudi, povezanih s prejšnjim režimom, in imajo veliko moč. Ali menite, da to…

16. Nekateri so prepričani, da v Sloveniji še vedno obstajajo omrežja ljudi, povezanih s prejšnjim režimom, in imajo veliko moč. Ali menite, da to...

Vrednost 4617 Frekvenca
1 povsem drži 274
2 deloma drži 370
3 ne drži 230
4 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q17 Ali menite, da imajo lahko tisti, ki se takim omrežjem zamerijo, še danes težave: na primer da so lahko zaradi tega šikanirani ali celo izgubijo službo? Se vam zdi to:

17. Ali menite, da imajo lahko tisti, ki se takim omrežjem zamerijo, še danes težave: na primer da so lahko zaradi tega šikanirani ali celo izgubijo službo? Se vam zdi to:

Vrednost 4716 Frekvenca
1 zelo verjetno 170
2 mogoče 325
3 nemogoče 133
4 ne vem 45
Sysmiss 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
628 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q18 Ali podpirate sedanjo vlado?

18. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 4815 Frekvenca
1 da 222
2 ne 602
3 ne vem 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q19 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

19. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 4914 Frekvenca
1 SD 98
2 SDS 109
3 LDS 10
4 PS 82
5 SLS 13
6 NSI 26
7 Desus 5
8 SNS 13
9 DLGV 16
10 Zares 7
11 drugo 30
13 nobene 231
99 ne bi volil 70
12 ne vem 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q20 Ali verjamete v resničnost obtožb zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki so bile podlaga policijske preiskave zoper njega?

20. Ali verjamete v resničnost obtožb zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki so bile podlaga policijske preiskave zoper njega?

Vrednost 5013 Frekvenca
1 da 408
2 ne 239
3 ne vem 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q21 Bi Janković moral zaradi preiskave zoper njega odstopiti kot ljubljanski župan?

21. Bi Janković moral zaradi preiskave zoper njega odstopiti kot ljubljanski župan?

Vrednost 5112 Frekvenca
1 da 327
2 ne 443
3 ne vem 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q22 Ali pripadate kateri od verskih skupnosti? Kateri?

22. Ali pripadate kateri od verskih skupnosti? Kateri?

Vrednost 5211 Frekvenca
1 rimskokatoliški 428
2 evangeličanski 9
3 pravoslavni 10
4 islamski 8
5 drugi 7
6 nobeni 396
7 brez odgovora 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q23 Ali vam je to dejstvo pri karieri in odnosu drugih ljudi do vas predvsem koristilo, predvsem škodilo ali pa ni imelo nobenih posledic?

23. Ali vam je to dejstvo pri karieri in odnosu drugih ljudi do vas predvsem koristilo, predvsem škodilo ali pa ni imelo nobenih posledic?

Vrednost 5310 Frekvenca
1 predvsem koristilo 26
2 predvsem škodilo 32
3 ni imelo posledic 771
4 ne vem 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q24 Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom (mašam)?

24. Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom (mašam)?

Vrednost 549 Frekvenca
1 redno vsak teden 90
2 vsaj enkrat na mesec 74
3 občasno, za največje praznike 287
4 nikoli oz. skoraj nikoli 371
5 ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q25 Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

25. Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

Vrednost 558 Frekvenca
1 obstaja osebni bog 190
2 obstaja neka vrsta duha ali življenjska sila 326
3 res ne vem, kaj naj si mislim o tem 100
4 mislim, da ne obstaja nobena vrsta duha, boga ali življenjsk 188
5 ne vem, brez odgovora 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Spol spol

26. spol

Vrednost 567 Frekvenca
1 moški 458
2 ženske 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb izobrazba

27. izobrazba

Vrednost 576 Frekvenca
1 osnovna ali manj 42
2 poklicna 111
3 srednja 408
4 višja, visoka ali več 326
9 b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh dohodek

Vrednost 585 Frekvenca
1 pod 500 135
2 500-1000 386
3 1000-2000 195
4 nad 2000 17
5 nima dohodkov 72
9 b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 Leto rojstva

28. leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 24 1921 1994 1964.428 17.04

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1994

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 24 18 91 47.572 17.04

Vrednosti spremenljivk od 18 do 91

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 612 Frekvenca
1 18-34 let 250
2 35-54 let 291
3 nad 55 let 338
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.157 3 0.849 0.787

Vrednosti spremenljivk od 0.156833884497914 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1210 - Slovenski utrip –oktober 2012 Slovenski utrip –oktober 2012, MEDKULTURNI ODNOSI [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Medkulturni odnosi, Slovenski utrip, Oktober 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1210. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1210_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si