Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1210
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1210_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

potovanje v tujino, stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, ETNIČNA SKUPINA, ETNIČNA MANJŠINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Medkulturni odnosi
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

Aktualna politična vprašanja so bila povezana z Zoranom Jankovićem in kakšno podporo uživajo posamične politične stranke in vlada. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo, koliko prebivalci Slovenije potujejo v druge države in kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, sorodstveni ali službeni stiki. Preverjalo se je, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij ter kakšen je njihov pogled na slovensko zgodovino.

Methodology


Collection date: 1. oktober 2012 - 5. oktober 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 62
 • number of units: 903

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj kraj

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 159
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 135
3 Koroška 30
4 Savinjska 113
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 98
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Value 31 Frequency
1 da 649
2 ne 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

tip_kraj kraj

Value 162 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 159
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 261 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 135
3 Koroška 30
4 Savinjska 113
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 98
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.1 v katero od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Value 360 Frequency
1 da 649
2 ne 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q1_2 v kakšno drugo evropsko državo 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.2 v kakšno drugo evropsko državo

Value 459 Frequency
1 da 315
2 ne 588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q1_3 v ZDA ali Kanado 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.3 v ZDA ali Kanado

Value 558 Frequency
1 da 18
2 ne 885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q1_4 v latinsko Ameriko 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.4 v latinsko Ameriko

Value 657 Frequency
1 da 12
2 ne 891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q1_5 v Azijo 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.5 v Azijo

Value 756 Frequency
1 da 17
2 ne 886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q1_6 v Afriko 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.6 v Afriko

Value 855 Frequency
1 da 29
2 ne 874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q1_7 v Avstralijo 1. Ste v zadnjem letu iz kateregakoli razloga potovali v…

1.7 v Avstralijo

Value 954 Frequency
1 da 3
2 ne 900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_1 katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.1 katere od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)

Value 1053 Frequency
1 da 487
2 ne 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_2 kake druge evropske države 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.2 kakšne druge evropske države

Value 1152 Frequency
1 da 346
2 ne 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_3 ZDA ali Kanade 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.3 ZDA ali Kanade

Value 1251 Frequency
1 da 80
2 ne 823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_4 latinske Amerike 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.4 latinske Amerike

Value 1350 Frequency
1 da 27
2 ne 876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_5 Azije 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.5 Azije

Value 1449 Frequency
1 da 25
2 ne 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_6 Afrike 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.6 Afrike

Value 1548 Frequency
1 da 9
2 ne 894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_7 Avstralije 2. Ste imeli v zadnjem letu kakršnekoli prijateljske, sorodstvene ali službene stike ali vezi z ljudmi iz…

2.7 Avstralije

Value 1647 Frequency
1 da 47
2 ne 856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q3 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

3. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Value 1746 Frequency
1 da, do drugih imam včasih manj zaupanja 193
2 ne 688
3 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 22

Valid range from 1 to 2

q4_1 Avstrija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.1 Avstrija

Value 1845 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 30
2 32
3 170
4 301
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 297
6 ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 73

Valid range from 1 to 5

q4_2 Hrvaška 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.2 Hrvaška

Value 1944 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 50
2 132
3 280
4 254
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 121
6 ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 66

Valid range from 1 to 5

q4_3 Italija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.3 Italija

Value 2043 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 30
2 120
3 347
4 225
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 94
6 ne vem 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 87

Valid range from 1 to 5

q4_4 Združene države Amerike 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.4 Združene države Amerike

Value 2142 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 89
2 131
3 259
4 171
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 89
6 ne vem 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 164

Valid range from 1 to 5

q4_5 Nemčija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.5 Nemčija

Value 2241 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 21
2 55
3 180
4 316
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 239
6 ne vem 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 92

Valid range from 1 to 5

q4_6 Francija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.6 Francija

Value 2340 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 18
2 71
3 281
4 284
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 111
6 ne vem 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 138

Valid range from 1 to 5

q4_7 Velika Britanija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.7 Velika Britanija

Value 2439 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 27
2 78
3 282
4 253
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 114
6 ne vem 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 149

Valid range from 1 to 5

q4_8 Kitajska 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.8 Kitajska

Value 2538 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 167
2 212
3 207
4 74
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 41
6 ne vem 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 202

Valid range from 1 to 5

q4_9 Rusija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.9 Rusija

Value 2637 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 89
2 230
3 288
4 109
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 26
6 ne vem 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 161

Valid range from 1 to 5

q4_10 Indija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.10 Indija

Value 2736 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 146
2 224
3 232
4 61
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 31
6 ne vem 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 209

Valid range from 1 to 5

q4_11 Brazilija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.11 Brazilija

Value 2835 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 72
2 181
3 292
4 122
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 23
6 ne vem 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 213

Valid range from 1 to 5

q4_12 Kuba 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.12 Kuba

Value 2934 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 123
2 242
3 227
4 76
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 25
6 ne vem 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 210

Valid range from 1 to 5

q4_13 Grčija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.13 Grčija

Value 3033 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 96
2 173
3 324
4 129
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 40
6 ne vem 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 141

Valid range from 1 to 5

q4_14 Srbija 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.14 Srbija

Value 3132 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 48
2 141
3 333
4 202
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 64
6 ne vem 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 115

Valid range from 1 to 5

q4_15 Egipt 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.15 Egipt

Value 3231 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 89
2 261
3 258
4 77
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 26
6 ne vem 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 192

Valid range from 1 to 5

q4_16 Iran 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.16 Iran

Value 3330 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 234
2 225
3 177
4 43
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 18
6 ne vem 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 206

Valid range from 1 to 5

q4_17 Japonska 4. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 za vsako od naslednjih držav ocenite, koliko so vrednote, ki po vašem mnenju tam prevladujejo, blizu vašim lastnim vrednotam. Pri tem 1 pomeni, da so tamkajšnje vrednote popolnoma drugačne od vaših, 5 pa, da so povsem podobne vašim.

4.17 Japonska

Value 3429 Frequency
1 tamkajšnje vrednote so popolnoma drugačne od mojih 119
2 137
3 249
4 160
5 tamkajšnje vrednote so povsem podobne mojim 60
6 ne vem 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 178

Valid range from 1 to 5

q5 Ste ponosni na slovensko zgodovino?

5. Ste ponosni na slovensko zgodovino?

Value 3528 Frequency
1 večinoma sem ponosen 791
2 slovenska zgodovina me ne zanima 43
3 večinoma se slovenske zgodovine sramujem 46
4 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 23

Valid range from 1 to 3

q6 Se vam zdi, da današnje vzdušje v Sloveniji omogoča iskanje resnice glede naše preteklosti in sedanjosti?

6. Se vam zdi, da današnje vzdušje v Sloveniji omogoča iskanje resnice glede naše preteklosti in sedanjosti?

Value 3627 Frequency
1 da 141
2 deloma 226
3 sploh ne 510
4 ne morem reči, ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 26

Valid range from 1 to 3

q7 Kako gledate na čas od 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije? Bi vi to obdobje ocenili...

7. Kako gledate na čas od 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije? Bi vi to obdobje ocenili...

Value 3726 Frequency
1 predvsem negativno 84
2 deloma pozitivno, deloma negativno 388
3 predvsem pozitivno 412
4 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 19

Valid range from 1 to 3

q8_1 Javno spregovori

8. Ali se vam zdi prav, da se tudi o temnejših straneh tega obdobja v javnosti odkrito spregovori? Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko se vam zdi to prav, tako da ocena 1 pomeni, da o tem nikakor ne bi smeli javno govoriti, 5 pa, da bi o tem nujno morali javno govoriti.

Value 3825 Frequency
1 o tem nikakor ne bi smeli javno govoriti 26
2 32
3 136
4 129
5 o tem bi nujno morali javno govoriti 570
6 ne ve, ni odgovoril 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 5

q9 Se vam zdi potrebno, da se s temi temnejšimi stranmi seznanja tudi mlade generacije? Se vam zdi to...

9. Se vam zdi potrebno, da se s temi temnejšimi stranmi seznanja tudi mlade generacije? Se vam zdi to...

Value 3924 Frequency
1 zelo potrebno 391
2 potrebno 349
3 nepotrebno 132
4 ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 31

Valid range from 1 to 3

q10 Kako bi nadaljnje ugotavljanje resnice o slovenski predpretekli zgodovini vplivalo na sedanje delitve v slovenskem prostoru? Bi to prispevalo k spravi, k še ostrejšim delitvam ali pa ne bi imelo nobenega učinka?

10. Kako bi nadaljnje ugotavljanje resnice o slovenski predpretekli zgodovini vplivalo na sedanje delitve v slovenskem prostoru? Bi to prispevalo k spravi, k še ostrejšim delitvam ali pa ne bi imelo nobenega učinka?

Value 4023 Frequency
1 k spravi 244
2 k še ostrejšim delitvam 184
3 ne bi imelo učinka 343
4 ne vem 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 132

Valid range from 1 to 3

q11 So nasprotja in sovraštva iz preteklosti v Sloveniji danes še zelo močna?

11. So nasprotja in sovraštva iz preteklosti v Sloveniji danes še zelo močna?

Value 4122 Frequency
1 da 589
2 ne 234
3 ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 80

Valid range from 1 to 2

q12 Ali se vam zdi, da je družba tistim, ki so se jim v preteklem sistemu zgodile krivice, v obdobju nove države krivice popravila?

12. Ali se vam zdi, da je družba tistim, ki so se jim v preteklem sistemu zgodile krivice, v obdobju nove države krivice popravila?

Value 4221 Frequency
1 premalo 468
2 dovolj 249
3 še preveč 83
4 ne vem 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 103

Valid range from 1 to 3

q13 V obdobju prejšnjega sistema je bilo v Sloveniji prepovedano govoriti o povojnih pobojih. Ali se Vam kdaj zdi, da se ljudje, ki jih poznate, o tem bojijo govoriti? Katera od naslednjih trditev v vašem primeru najbolj drži:

13. V obdobju prejšnjega sistema je bilo v Sloveniji prepovedano govoriti o povojnih pobojih. Ali se Vam kdaj zdi, da se ljudje, ki jih poznate, o tem bojijo govoriti? Katera od naslednjih trditev v vašem primeru najbolj drži:

Value 4320 Frequency
1 ljudje, ki jih poznate, se o tem ne bojijo govoriti 444
2 ljudje, ki jih poznate, se o tem še vedno bojijo govoriti 245
3 ljudi, ki jih poznam, to sploh ne zanima 158
4 ne vem 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 56

Valid range from 1 to 3

q14 Ali se vam zdi, da ljudi, ki se zavzemajo za odkrit pogovor o teh temah, lahko dolete negativne posledice ali težave? Je to...

14. Ali se vam zdi, da ljudi, ki se zavzemajo za odkrit pogovor o teh temah, lahko dolete negativne posledice ali težave? Je to...

Value 4419 Frequency
1 precej verjetno 205
2 malo verjetno 393
3 nemogoče 260
4 ne vem 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 45

Valid range from 1 to 3

q15 Ali ste bili vi ali pa kdo izmed vaših bližnjih sorodnikov ali prijateljev zaradi svojega političnega pogleda na svet v času prejšnjega sistema kdaj prikrajšani?

15. Ali ste bili vi ali pa kdo izmed vaših bližnjih sorodnikov ali prijateljev zaradi svojega političnega pogleda na svet v času prejšnjega sistema kdaj prikrajšani?

Value 4518 Frequency
1 da, bil je precej prikrajšan 124
2 da, bil je malo prikrajšan 116
3 nihče ni bil prikrajšan 534
4 ne poznam, ne morem reči 116
5 brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 129

Valid range from 1 to 3

q16 Nekateri so prepričani, da v Sloveniji še vedno obstajajo omrežja ljudi, povezanih s prejšnjim režimom, in imajo veliko moč. Ali menite, da to…

16. Nekateri so prepričani, da v Sloveniji še vedno obstajajo omrežja ljudi, povezanih s prejšnjim režimom, in imajo veliko moč. Ali menite, da to...

Value 4617 Frequency
1 povsem drži 274
2 deloma drži 370
3 ne drži 230
4 ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 29

Valid range from 1 to 3

q17 Ali menite, da imajo lahko tisti, ki se takim omrežjem zamerijo, še danes težave: na primer da so lahko zaradi tega šikanirani ali celo izgubijo službo? Se vam zdi to:

17. Ali menite, da imajo lahko tisti, ki se takim omrežjem zamerijo, še danes težave: na primer da so lahko zaradi tega šikanirani ali celo izgubijo službo? Se vam zdi to:

Value 4716 Frequency
1 zelo verjetno 170
2 mogoče 325
3 nemogoče 133
4 ne vem 45
Sysmiss 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
628 275

Valid range from 1 to 3

q18 Ali podpirate sedanjo vlado?

18. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 4815 Frequency
1 da 222
2 ne 602
3 ne vem 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 79

Valid range from 1 to 2

q19 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

19. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 4914 Frequency
1 SD 98
2 SDS 109
3 LDS 10
4 PS 82
5 SLS 13
6 NSI 26
7 Desus 5
8 SNS 13
9 DLGV 16
10 Zares 7
11 drugo 30
13 nobene 231
99 ne bi volil 70
12 ne vem 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 193

Valid range from 1 to 99

q20 Ali verjamete v resničnost obtožb zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki so bile podlaga policijske preiskave zoper njega?

20. Ali verjamete v resničnost obtožb zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki so bile podlaga policijske preiskave zoper njega?

Value 5013 Frequency
1 da 408
2 ne 239
3 ne vem 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 256

Valid range from 1 to 2

q21 Bi Janković moral zaradi preiskave zoper njega odstopiti kot ljubljanski župan?

21. Bi Janković moral zaradi preiskave zoper njega odstopiti kot ljubljanski župan?

Value 5112 Frequency
1 da 327
2 ne 443
3 ne vem 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 133

Valid range from 1 to 2

q22 Ali pripadate kateri od verskih skupnosti? Kateri?

22. Ali pripadate kateri od verskih skupnosti? Kateri?

Value 5211 Frequency
1 rimskokatoliški 428
2 evangeličanski 9
3 pravoslavni 10
4 islamski 8
5 drugi 7
6 nobeni 396
7 brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 45

Valid range from 1 to 6

q23 Ali vam je to dejstvo pri karieri in odnosu drugih ljudi do vas predvsem koristilo, predvsem škodilo ali pa ni imelo nobenih posledic?

23. Ali vam je to dejstvo pri karieri in odnosu drugih ljudi do vas predvsem koristilo, predvsem škodilo ali pa ni imelo nobenih posledic?

Value 5310 Frequency
1 predvsem koristilo 26
2 predvsem škodilo 32
3 ni imelo posledic 771
4 ne vem 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 74

Valid range from 1 to 3

q24 Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom (mašam)?

24. Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom (mašam)?

Value 549 Frequency
1 redno vsak teden 90
2 vsaj enkrat na mesec 74
3 občasno, za največje praznike 287
4 nikoli oz. skoraj nikoli 371
5 ne vem 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 81

Valid range from 1 to 4

q25 Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

25. Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

Value 558 Frequency
1 obstaja osebni bog 190
2 obstaja neka vrsta duha ali življenjska sila 326
3 res ne vem, kaj naj si mislim o tem 100
4 mislim, da ne obstaja nobena vrsta duha, boga ali življenjsk 188
5 ne vem, brez odgovora 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 99

Valid range from 1 to 4

Spol spol

26. spol

Value 567 Frequency
1 moški 458
2 ženske 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb izobrazba

27. izobrazba

Value 576 Frequency
1 osnovna ali manj 42
2 poklicna 111
3 srednja 408
4 višja, visoka ali več 326
9 b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 16

Valid range from 1 to 4

doh dohodek

Value 585 Frequency
1 pod 500 135
2 500-1000 386
3 1000-2000 195
4 nad 2000 17
5 nima dohodkov 72
9 b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 98

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 Leto rojstva

28. leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 24 1921 1994 1964.428 17.04

Valid range from 1921 to 1994

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 24 18 91 47.572 17.04

Valid range from 18 to 91

kstarost starost po kategorijah

Value 612 Frequency
1 18-34 let 250
2 35-54 let 291
3 nad 55 let 338
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 24

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.157 3 0.849 0.787

Valid range from 0.156833884497914 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1210 - Slovenski utrip –oktober 2012 Slovenski utrip –oktober 2012, MEDKULTURNI ODNOSI [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Medkulturni odnosi, Slovenski utrip, Oktober 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1210. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1210_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si