Ljubljančani o Ljubljani, 1990

Basic Study Information

ADP - IDNo: LJ90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJ90_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana, Slovenija; 1990)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • LJJM/Prebivalci Ljubljane in urbanizem

    Raziskave na temo ljubljanskih občin in urbanizama posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. Celoten projekt sledi splošnim načelom empiričnega družboslovnega raziskovanja, s tem, da je omejen na specifično (mestno) populacijo. Med temami raziskav prevladujejo problematika upravljanja v mestu, vprašanje komunalne ureditve mesta, problem stanovanjske gradnje in druga razvojna vprašanja.

Study Content

Keywords:

pripadnost kraju, mnenje o razdelitvi Ljubljane na pet občin, mnenje o delovanju mestne uprave, evropski delovni čas, ekološki problemi, barakarska naselja, urejenost mesta, občutek varnosti, preselitev vojaških objektov iz centra v mestno okolico, prometna ureditev, socialni problemi v Ljubljani, obiskovanje kulturnih programov, strankarske preference

Keywords ELSST:
MESTO, URBANI PROSTOR, OBNOVA MESTA, PREDMESTJE , STANOVANJSKE RAZMERE, STANOVANJSKA POLITIKA, NAČRTOVANJE PROMETA, NAČRTOVANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
UPRAVLJANJE V MESTU
RAZVOJNI PROBLEMI MESTA
SOCIALNI PROBLEMI
KOMUNALNI SISTEM
URBANA KULTURA
VOLITVE IN POLITIČNA RAZMERJA V MESTU
DEMOGRAFIAJ


Abstract:

Raziskave na temo ljubljanskih občin in urbanizama posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. Celoten projekt sledi splošnim načelom empiričnega družboslovnega raziskovanja, s tem, da je omejen na specifično (mestno) populacijo. Med temami raziskav prevladujejo problematika upravljanja v mestu, vprašanje komunalne ureditve mesta, problem stanovanjske gradnje in druga razvojna vprašanja.

Methodology


Collection date: 23. maj 1990 - 8. junij 1990
Date of production: 1990
Country: Slovenija
Geographic coverage: no information
Unit of analysis:

posameznik

Universe: no information
Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: lj90.por [datoteka podatkov], 1990

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 195
  • number of units: 780

Variable list

ID

ID Identifikacijsla številka respondenta

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
769 1
770 1
771 1
772 1

Valid range from 1 to 772

K

K

Value 22 Frequency
1 780

Valid range from 1 to 1

A1 A UPRAVLJANJE V MESTU

A1. Ali se vi počutite predvsem kot Ljubljančan, ali kot občan svoje občine (Šiške, Most, Centra ...) ali kot pripadnik svojega kraja (Medvod, Polhovega Gradca)?

Value 31 Frequency
1 počutim se predvsem ko pripadnik svojega kraja, predela v mestu 181
2 počutim se predvsem ko pripadnik svoje občine 78
3 počutim se predvsem ko pripadnik mesta, kot Ljubljančan 457
4 neopredeljen 63
0 1

Valid range from 1 to 4

ID

ID Identifikacijsla številka respondenta

Value 1195 Frequency
1 1
2 1
3 1
769 1
770 1
771 1
772 1

Valid range from 1 to 772

K

K

Value 2194 Frequency
1 780

Valid range from 1 to 1

A1 A UPRAVLJANJE V MESTU

A1. Ali se vi počutite predvsem kot Ljubljančan, ali kot občan svoje občine (Šiške, Most, Centra ...) ali kot pripadnik svojega kraja (Medvod, Polhovega Gradca)?

Value 3193 Frequency
1 počutim se predvsem ko pripadnik svojega kraja, predela v mestu 181
2 počutim se predvsem ko pripadnik svoje občine 78
3 počutim se predvsem ko pripadnik mesta, kot Ljubljančan 457
4 neopredeljen 63
0 1

Valid range from 1 to 4

A2

A2. Ali se vam zdi vprašanje o tem, kako je oz. kako naj bo Ljubljana teritorialno razdeljena na občine, pomembno ali ne?

Value 4192 Frequency
1 zelo pomembno 109
2 pomembno 245
3 kakor se vzame, ne vem 155
4 ni pomembno 205
5 sploh ni pomembno 65
0 1

Valid range from 1 to 5

A3

A3. Ali menite, da bi občani vaše občine kaj izgubili ali pridobili, če bi sedanjih pet ljubljanskih občin združili v eno samo?

Value 5191 Frequency
1 bi izgubili 133
2 bi pridobili 254
3 oboje, niti eno niti drugo 208
4 ne vem, neodločen 184
0 1

Valid range from 1 to 3

A4A A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

a) razvoju ljubljanskega gospodarstva

Value 6190 Frequency
5 zelo koristi 37
4 koristi 178
3 ne koristi 187
2 škoduje 140
1 zelo škoduje 31
0 ne vem 207

Valid range from 1 to 5

A4B A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

b) razvoju šolstva, zdravstva, kulture

Value 7189 Frequency
5 zelo koristi 33
4 koristi 192
3 ne koristi 189
2 škoduje 156
1 zelo škoduje 34
0 ne vem 176

Valid range from 1 to 5

A4C A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

c) lokalnim politikom

Value 8188 Frequency
5 zelo koristi 111
4 koristi 246
3 ne koristi 112
2 škoduje 70
1 zelo škoduje 26
0 ne vem 215

Valid range from 1 to 5

A4D A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

d) prebivalcem ožjega mestnega območja

Value 9187 Frequency
5 zelo koristi 25
4 koristi 217
3 ne koristi 187
2 škoduje 87
1 zelo škoduje 16
0 ne vem 248

Valid range from 1 to 5

A4E A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

e) prebivalcem okoliških, primestnih krajev

Value 10186 Frequency
5 zelo koristi 22
4 koristi 189
3 ne koristi 205
2 škoduje 102
1 zelo škoduje 25
0 ne vem 236
9 1

Valid range from 1 to 5

A4F A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

f) razvoju celotne regije

Value 11185 Frequency
5 zelo koristi 29
4 koristi 191
3 ne koristi 187
2 škoduje 134
1 zelo škoduje 26
0 ne vem 211
9 2

Valid range from 1 to 5

A4G A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

g) prebivalcem moje občine

Value 12184 Frequency
5 zelo koristi 35
4 koristi 226
3 ne koristi 190
2 škoduje 96
1 zelo škoduje 23
0 ne vem 209
9 1

Valid range from 1 to 5

A4H A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

h) razvoju Ljubljane kot univerzitetnega mesta in mesta znanosti

Value 13183 Frequency
5 zelo koristi 40
4 koristi 165
3 ne koristi 187
2 škoduje 124
1 zelo škoduje 48
0 ne vem 215
6 1

Valid range from 1 to 5

A4I A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

i) dostopnosti upravnih služb občanom

Value 14182 Frequency
5 zelo koristi 62
4 koristi 240
3 ne koristi 145
2 škoduje 86
1 zelo škoduje 31
0 ne vem 216

Valid range from 1 to 5

A5

A5. V zadnjem času se ponovno pojavljajo predlogi o reorganizaciji ljubljanskih občin. Se vam zdi spreminjanje sedanjih občin in mesta smotrno ali nesmotrno?

Value 15181 Frequency
1 je smotrno 358
2 ni smotrno 224
3 ne vem, neopredeljen 197
0 1

Valid range from 1 to 2

A6

A6. Navedli vam bomo nekaj variant preoblikovanja ljubljanskih občin, vi pa nam povejte, za katero bi se vi odločili?

Value 16180 Frequency
1 odpraviti bi bilo potrebno vseh pet občin in jih ponovno združiti v eno samo ljubljansko občino 219
2 občina Center in mestni predeli preostalih občin naj se združijo v eno občino, kraji iz okolice pa naj oblikujejo svoje občine 164
3 vse sedanje občine naj ostanejo, le več pristojnosti naj se prenese na Skupščino občine Ljubljana 159
4 ostane naj tako kot je 165
5 kaj drugega 8
6 ne vem, neodločen 63
0 2

Valid range from 1 to 5

A7

A7. Ljubljanske občine vključujejo tudi precej obsežne nemestne predele (predvsem Vič-Rudnik, Šiška, Moste). Kaj vi kot Ljubljančan menite o tem?

Value 17179 Frequency
1 to ni dobro, problemi podeželja so povsem drugačni kot mestni 300
2 takšna družbeno teritorialna organiziranost ne vpliva na mestno problematiko 54
3 dobro je, da je mesto tako neposredno povezano s svojim zaledjem 322
4 ne vem, neodločen 104

Valid range from 1 to 3

A8

A8. Občina Šiška vključuje tudi relativno velike in gospodarsko močne Medvode, ki bi po mnenju nekaterih bile lahko samostojna občina. Kakšno je vaše mnenje?

Value 18178 Frequency
1 mislim, da bi bile Medvode lahko samostojna občina 453
2 mislim, da to ne bi bilo dobro 152
3 ne vem, neodločen 174
4 1

Valid range from 1 to 3

A9

A9. "Občinska središča" (Bežigrad, Šiška, Vič) so postala nekakšni novi centri Ljubljane (upravni, kulturni, trgovski ...). Ali je po vašem mnenju to:

Value 19177 Frequency
1 izraz birokratske samovolje "občinskih birokratov" 151
2 logičen urbanistični razvoj, ki razbremenjuje glavni mestni center 456
3 ne vem, neodločen 169
0 4

Valid range from 1 to 2

A10

A10. Kako bi glede na vaše dosedanje izkušnje z delavci mestne, občinske uprave ocenili njihov odnos do strank?

Value 20176 Frequency
1 prisrčen, neformalen 51
2 vljuden, a formalno hladen 431
3 nevljuden, osoren 179
4 ne poznam 118
0 1

Valid range from 1 to 4

A11

A11. Kako ocenjujete glede na vaše izkušnje organizacijo dela služb mestne (občinske) uprave?

Value 21175 Frequency
1 zelo dobra organizacije dela 12
2 dobra organizacija dela 92
3 še zadovoljivo 285
4 slaba 197
5 izjemno slaba 43
6 ne poznam, neodločen 150
0 1

Valid range from 1 to 6

A12

A12. Kakšno je vaše mnenje o številu zaposlenih v (občinskih) mestni upravi?

Value 22174 Frequency
1 zelo ustrezno, optimalno 8
2 še ustrezno 50
3 preveč zaposlenih 514
4 premalo zaposlenih 24
5 ne vem, ne morem soditi 183
0 1

Valid range from 1 to 4

A13A A13. Kaj bi po vašem mnenju bilo treba najbolj izboljšati pri delu mestne (občinske) uprave? (obkrožite največ dva odgovora)

a) prvi odgovor

Value 23173 Frequency
1 odnos do strank 330
2 tehnično opremljenost služb oz. oddelkov 84
3 strokovno usposobljenost zaposlenih 180
4 organizacijo poslovanja 88
5 nagrajevanje zaposlenih 10
6 drugo 5
7 ne vem, neodločen 69
8 nič ni potrebno izboljšati 11
0 3

Valid range from 1 to 6

A13B A13. Kaj bi po vašem mnenju bilo treba najbolj izboljšati pri delu mestne (občinske) uprave? (obkrožite največ dva odgovora)

b) drugi odgovor

Value 24172 Frequency
1 odnos do strank 5
2 tehnično opremljenost služb oz. oddelkov 32
3 strokovno usposobljenost zaposlenih 158
4 organizacijo poslovanja 229
5 nagrajevanje zaposlenih 50
6 drugo 6
7 ne vem, neodločen 58
8 nič ni potrebno izboljšati 8
0 234

Valid range from 1 to 6

B1A B RAZVOJNI PROBLEMI MESTA

a) prvi odgovor

Value 25171 Frequency
1 turizem 322
2 znanost, izobraževanje 254
3 trgovina, bančništvo 84
4 tradicionalna predelovalna industrija 17
5 tehnološko zahtevnejša industrija (t.i. nove tehnologije) 35
6 drobno gospodarstvo 36
7 gradbeništvo 2
8 drugo 2
9 ne vem, neodločen 26
0 2

Valid range from 1 to 8

B1B B RAZVOJNI PROBLEMI MESTA

b) drugi odgovor

Value 26170 Frequency
1 turizem 9
2 znanost, izobraževanje 91
3 trgovina, bančništvo 186
4 tradicionalna predelovalna industrija 20
5 tehnološko zahtevnejša industrija (t.i. nove tehnologije) 70
6 drobno gospodarstvo 264
7 gradbeništvo 26
8 drugo 8
9 ne vem, neodločen 21
0 84
" " 1

Valid range from 1 to 8

B2

B2. Koliko prebivalcev naj bi imela Ljubljana?

Value 27169 Frequency
1 Ljubljana naj bi se še povečala 114
2 bolje bi bilo, če bi se število prebivalcev zmanjšalo 166
3 Ljubljana ima ravno prav prebivalcev 368
4 ne vem, neodločen 131
0 1

Valid range from 1 to 3

B3

B3. Približevanje Zahodu pomeni tudi uvajanje evropskega delovnega časa, t.j. pričetek dela od 8 do 9 ure, z opoldansko pavzo za kosilo in konec ob 4h oz. 5h ali menite, da: (obkrožite en odgovor)

Value 28168 Frequency
1 moramo sprejeti tak delovni čas 79
2 delovni čas na se spremeni šele, ko bodo uvedene razmere za to 446
3 sem proti uvajanju takšnega dleovnega časa 211
4 neodločen, ne vem 41
0 3

Valid range from 1 to 3

B4

B4. V kolikšni meri bi sprememba delovnega časa vplivala na vaše (družinsko) življenje?

Value 29167 Frequency
1 moja družina bi se zelo lahko prilagodila 70
2 moja družina bi se lahko prilagodila 221
3 moja družina bi se težko prilagodila 151
4 moja družina bi se zelo težko prilagodila 117
5 moja družina se sploh ne bi mogla prilagoditi 55
6 ne vem, kako bi vplivala 73
7 nič ne bi vplivala 91
0 2

Valid range from 1 to 5

B5

B5. Skoraj soglasno je mnenje, da nas je v krizo spravilo tudi omejevanje privatne podjetniške iniciative. Ali vi podpirate sprostitev privatnega podjetništva, ali temu nasprotujete? (obkrožite en odgovor)

Value 30166 Frequency
1 v celoti podpiram, brez omejitev 428
2 podpiram, vendar se bojim, da bomo šli v drugo skrajnost 249
3 podpiram, z izjemami 33
4 nasprotujem 32
5 neodločen, ne vem 37
0 1

Valid range from 1 to 4

B6

B6. Kaže, da se bo v Sloveniji nadaljeval razvoj v sedanji smeri političnega pluralizma, uveljavljanja zasebne lastnine, podjetništva itd. Kako načrtujete svojo poklicno prihodnost?

Value 31165 Frequency
1 ostal bom v državni (družbeni) službi 370
2 poizkušal bom dobiti zaposlitev v privatnem sektorju 42
3 čimprej bom poizkušal oditi v tujino 15
4 poskusil bom postati samostojni podjetnik, obrtnik, trgovec ... 120
5 drugo 97
6 še ne vem, neodločen 130
0 4
7 1
9 1

Valid range from 1 to 5

B7A B7. Za kakšen način sanacije ekoloških problemov Ljubljane se vi osebno najbolj zavzemate? (možna sta dva odgovora)

a) prvi odgovor

Value 32164 Frequency
1 prispevek iz osebnega dohodka vseh zaposlenih 67
2 takoj ustaviti vse proizvodnje, ki onesnažujejo okolje 187
3 samoprispevek občanov 34
4 obdavčiti onesnaževalce 366
5 uvajanje alternativnih, čistih tehnologij 79
6 kaj drugega 10
7 ti problemi se bodo že kako rešili 12
8 ne vem, neodločen 24
0 1

Valid range from 1 to 7

B7B B7. Za kakšen način sanacije ekoloških problemov Ljubljane se vi osebno najbolj zavzemate? (možna sta dva odgovora)

b) drugi odgovor

Value 33163 Frequency
1 prispevek iz osebnega dohodka vseh zaposlenih 2
2 takoj ustaviti vse proizvodnje, ki onesnažujejo okolje 9
3 samoprispevek občanov 16
4 obdavčiti onesnaževalce 130
5 uvajanje alternativnih, čistih tehnologij 363
6 kaj drugega 16
7 ti problemi se bodo že kako rešili 14
8 ne vem, neodločen 21
0 208
9 1

Valid range from 1 to 7

B8

B8. V javnosti potekajo številne razprave v zvezi z vlogo Barja pri razvoju Ljubljane. Za katero rešitev se vi zavzemate?

Value 34162 Frequency
1 čimveč površin na Barju bi morali usposobiti za kmetijstvo 239
2 na Barje bi morali usmeriti predvsem nizko stanovanjsko gradnjo 83
3 Barje bi morali ohraniti kot naravni rezervat (krajinski park) 244
4 Barje naj bo namenjeno razvoju rekreativnih dejavnostii (špotrna igrišča, letališče...) 91
5 na Barje bi morali usmerjati industrijo 31
6 drugo 4
7 ne vem, o tem nisem razmišljal 87
0 1

Valid range from 1 to 6

B9

B9. V Ljubljani so tudi "barjanska naselja". S katerim od naštetih mišljenj soglašate?

Value 35161 Frequency
1 barake je treba porušiti ne glede na to, kakšen je položaj njihovih prebivalcev 180
2 barake je treba porušiti, vendar je treba tudi poskrbeti za nujno pomoč njihovim stanovalcem 452
3 barake so sicer problem, vendar pa ljudje morajo nekje stanovati 69
4 stanovalci barak si sami rešujejo svoj stanovanjski problem, zato jih mesto pri tem vsaj ne bi smelo ovirati 35
5 ne vem, neopredeljen 43
0 1

Valid range from 1 to 4

B10

B10. Kako ocenjujete urejenost Ljubljane? (obkrožite samo en odgovor)

Value 36160 Frequency
1 Ljubljana je zelo neurejeno, umazano mesto 47
2 Ljubljana je neurejeno, nesnažno mesto 270
3 Ljubljana je urejeno, snažno mesto 376
4 Ljubljana je zelo urejeno, snažno mesto 20
5 neodločen 66
0 1

Valid range from 1 to 5

B11A B11. Kateremu od navedenih infrastrukturnih (komunalnih) področij bi bilo, po vašem mnenju, v Ljubljani potrebno dati prednost? (možni so trije odgovori)

a) prvi odgovor

Value 37159 Frequency
1 vodovod, kanalizacija 334
2 telefonsko omrežje 220
3 kabelsko televizijo 46
4 toplovod 56
5 javno razsvetljavo 34
6 plinovod 11
7 asfaltiranje cest, ulic 33
8 urejanje parkov, zelenic 26
9 drugo 2
0 ne vem, neodločen 18

Valid range from 1 to 9

B11B B11. Kateremu od navedenih infrastrukturnih (komunalnih) področij bi bilo, po vašem mnenju, v Ljubljani potrebno dati prednost? (možni so trije odgovori)

b) drugi odgovor

Value 38158 Frequency
1 vodovod, kanalizacija 7
2 telefonsko omrežje 100
3 kabelsko televizijo 62
4 toplovod 147
5 javno razsvetljavo 78
6 plinovod 72
7 asfaltiranje cest, ulic 173
8 urejanje parkov, zelenic 72
9 drugo 4
0 ne vem, neodločen 65

Valid range from 1 to 9

B11C B11. Kateremu od navedenih infrastrukturnih (komunalnih) področij bi bilo, po vašem mnenju, v Ljubljani potrebno dati prednost? (možni so trije odgovori)

c) tretji odgovor

Value 39157 Frequency
1 vodovod, kanalizacija 11
2 telefonsko omrežje 8
3 kabelsko televizijo 17
4 toplovod 23
5 javno razsvetljavo 31
6 plinovod 48
7 asfaltiranje cest, ulic 112
8 urejanje parkov, zelenic 346
9 drugo 19
0 ne vem, neodločen 165

Valid range from 1 to 9

B12

B12. Kako varno se vi počutite v Ljulbjani?

Value 40156 Frequency
1 počutim se zel ovarno 118
2 počutim se varno 512
3 ne počutim se varno 84
4 sploh se ne počutim varno 20
5 ne vem kaj bi rekel, neodločen 46

Valid range from 1 to 4

B13

B13. Kateri del prebivalstva , je po vašem mnenju v Ljubljani najmanj varen? (obkrožite samo en odgovor)

Value 41155 Frequency
1 ženske 109
2 otroci 274
3 starejši 158
4 kdo drug 18
5 nihče ni ogrožen 115
6 ne vem, neodločen 106

Valid range from 1 to 5

B14

B14. Ali obstajajo kakšni mestni predeli, kjer se ne počutite varni in se jih vi, predvsem ponoči, rajši izognete?

Value 42154 Frequency
1 ne, takšnih predelov ni 224
2 da, so 304
3 ne vem 252

Valid range from 1 to 2

B15

B15. Kako bi vi ocenili kvaliteto trgovinske ponudbe v Ljubljani? (obkrožite samo en odgovor)

Value 43153 Frequency
1 trgovinska ponudba Ljubljane je dokaj solidna 367
2 trgovinska ponudba v ožjem centru je solidna, na obrobju mesta pa veliko slabša 240
3 trgovinska ponudba v celotnem mestu je slaba 145
4 ne vem 27
5 1

Valid range from 1 to 3

B16A B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

a) hotel v Knafljevem prehodu

Value 44152 Frequency
1 zelo podpiram 57
2 podpiram 174
3 ne vem, neodločen 243
4 ne podpiram 208
5 sploh ne podpiram 93
0 5

Valid range from 1 to 5

B16B B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

b) garažno hišo na Trgu osvoboditve

Value 45151 Frequency
1 zelo podpiram 179
2 podpiram 333
3 ne vem, neodločen 118
4 ne podpiram 112
5 sploh ne podpiram 33
0 5

Valid range from 1 to 5

B16C B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

c) novo želežniško postajo

Value 46150 Frequency
1 zelo podpiram 328
2 podpiram 344
3 ne vem, neodločen 62
4 ne podpiram 36
5 sploh ne podpiram 9
0 1

Valid range from 1 to 5

B16D B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

d) novo Narodno in univerzitetno knjižnico (nasproti križank)

Value 47149 Frequency
1 zelo podpiram 203
2 podpiram 362
3 ne vem, neodločen 138
4 ne podpiram 53
5 sploh ne podpiram 18
0 6

Valid range from 1 to 5

B16E B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

e) izgradnjo tramvajskih prog

Value 48148 Frequency
1 zelo podpiram 220
2 podpiram 277
3 ne vem, neodločen 121
4 ne podpiram 100
5 sploh ne podpiram 56
0 6

Valid range from 1 to 5

B17

B17. Znano je, da je v okolici Ljubljane nekaj privlačnih predelov, predvsem hribov (Krim ...), kamor dostop zaradi vojaških razlogov ni dovoljen. Kakšno je vaše mnenje?

Value 49147 Frequency
1 vojaški objekti so potrebni in izleti v njihovo okolico morajo biti prepovedani 79
2 vojaški objekti so potrebni, izleti v njihovo okolico pa bi lahko bili kljub temu dovoljeni 269
3 verjetno obramba mesta ne bi bila nič slabša, če teh objektov v okolici ne bi bilo 317
4 o tem nisem razmišljal, ne vem, neodločen 115

Valid range from 1 to 3

B18

B18. Pred kratim so se pojavile pobude, da bi nekatere vojaške objekte preselili iz centra mesta v mestno okolico. Ali je taka preselitev po vaše mnenju potrebna ali nepotrebna?

Value 50146 Frequency
1 je potrebna 434
2 ne vem, neodločen 180
3 ni potrebna 165
4 1

Valid range from 1 to 3

B19

B19. Ali sodite, da bi vojska tako preselitev sprejela, lai bi ji nasprotovala?

Value 51145 Frequency
1 bi jo sprejela 178
2 ne vem, neodločen 292
3 bi nasprotovala 309
0 1

Valid range from 1 to 3

B20

B20. Če bi vojska nasprotovala preselitvi, ali naj bi po vašem mnenju mestna uprava preselitev vseeno izvedla, ali naj je ne bi izvedla?

Value 52144 Frequency
1 da, vseeno naj bi jo izvedla 325
2 ne vem, neodločen 317
3 ne, naj je ne bi izvedla 133
0 4
4 1

Valid range from 1 to 3

B21

B21. Ob gradnji novih stanovanjskih naselij so bila zgrajena tudi zaklonišča. Ali menite, da je gradnja zakloniščv novih stanovanjskih naseljih potrebna, ali ni potrebna?

Value 53143 Frequency
1 je potrebna 404
2 neodločen 90
3 ni potrebna 286

Valid range from 1 to 3

B22

B22. Mestni prostor je zelo drag (dragocen), kar sili investitorje, da gradijo čim višje stavbe. Ali se vi strinjate z načelom, da na lokacijah v centru mesta, ki so najdražja, postavimo tudi najvišje stavbe?

Value 54142 Frequency
1 da, tako je mestni prostor najbolje izkoriščen 126
2 da, vendar naj ta princip velja le za poslovne stavbe, ne pa tudi za stanovanjske 243
3 na, pretirana gradnja v višino ni sprejemljiva 345
4 neodločen, ne vem 66

Valid range from 1 to 3

B23

B23. Prenova ljubljanskega gradu traja že vse predolgo. Kaj je po vašem mnenju glavni razlog za to?

Value 55141 Frequency
1 ekonomska šibkost Ljubljane 274
2 nesposobnost dosedanje mestne oblasti 386
3 težavnost rekonstrukcije 34
4 kaj drugega 27
5 ne vem 57
0 2

Valid range from 1 to 4

B24

B24. Kako naj nova mestna uprava predvsem pospeši obnovo gradu? (možen je samo en odgovor)

Value 56140 Frequency
1 z razpisom samoprispevka 55
2 z zvišanjem mestnega proračuna 86
3 s pritegnitvijo domačega in tujega kapitala 468
4 drugače 71
5 ne vem 100

Valid range from 1 to 4

B25

B25. Kako so dosedanje mestne oblasti skrbele za ohranitev tradicionalne mestne podobe?

Value 57139 Frequency
1 sploh niso skrbele 102
2 so skrbele, vendar jim to ni najbolj uspevalo 411
3 glede na možnosti so kar dobro ohranjevali zgodovinsko dediščino 181
4 prav po zaslugi uprave je mesto ohranilo tradicionalen izgled 12
5 ne vem, to se mi ne zdi bistveno vprašanje 73
0 1

Valid range from 1 to 4

B26

B26. Katero od naštetih mest se vam zdi po videzu, vzdušju v njem, najbolj podobno Ljubljani?

Value 58138 Frequency
1 Beograd 6
2 Maribor 124
3 Celovec 200
4 Zagreb 62
5 Trst 7
6 Reka 10
7 Gradec (Graz) 53
8 Dunaj 23
9 ne poznam, ne morem oceniti 290
0 5

Valid range from 1 to 9

B27

B27. Ulična imena precej povedo o zgodovini in sedanjosti nekega mesta. Ali ljubljanska ulična imena ustrezno odražajo celotno zgodovino mesta?

Value 59137 Frequency
1 da, ustrezno so zastopana vsa obdobja 182
2 ne, poimenovanja preveč poudarjajo le najnovejše obdobje 385
3 ne vem, ne poznam, s tem se nisem ukvarjal 213

Valid range from 1 to 2

B28

B28. Ali se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani:

Value 60136 Frequency
1 zelo slaba 96
2 slaba 236
3 niti dobra, niti slaba 303
4 dobra 129
5 zelo dobra 4
6 ne vem, neodločen 12

Valid range from 1 to 5

B29A B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

a) Tromostovje, Wolfova

Value 61135 Frequency
1 da 600
2 ne 121
3 ne vem 55
0 4

Valid range from 1 to 2

B29B B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

b) Trg osvoboditve / Kongresni trg

Value 62134 Frequency
1 da 366
2 ne 299
3 ne vem 109
0 6

Valid range from 1 to 2

B29C B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

c) Titovo od Bavarskega dvora do Drame

Value 63133 Frequency
1 da 213
2 ne 460
3 ne vem 101
0 6

Valid range from 1 to 2

B29D B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

d) predel od Titove do Grajskega hriba

Value 64132 Frequency
1 da 259
2 ne 308
3 ne vem 205
0 8

Valid range from 1 to 2

C1A C SOCIALNI PROBLEMI

a) beračenje v mestu

Value 65131 Frequency
1 ni problem 170
2 majhen problem 376
3 velik problem 129
4 zelo velik problem 39
5 ne vem 65
0 1

Valid range from 1 to 4

C1B C SOCIALNI PROBLEMI

b) vidna prostitucija

Value 66130 Frequency
1 ni problem 321
2 majhen problem 148
3 velik problem 43
4 zelo velik problem 19
5 ne vem 246
0 3

Valid range from 1 to 4

C1C C SOCIALNI PROBLEMI

c) zapuščeni ostareli ljudje

Value 67129 Frequency
1 ni problem 100
2 majhen problem 219
3 velik problem 296
4 zelo velik problem 75
5 ne vem 86
0 4

Valid range from 1 to 4

C1D C SOCIALNI PROBLEMI

d) premalo otroških vrtcev

Value 68128 Frequency
1 ni problem 362
2 majhen problem 148
3 velik problem 125
4 zelo velik problem 48
5 ne vem 95
0 2

Valid range from 1 to 4

C1E C SOCIALNI PROBLEMI

e) pomanjkanje stanovanj

Value 69127 Frequency
1 ni problem 57
2 majhen problem 93
3 velik problem 341
4 zelo velik problem 250
5 ne vem 37
0 2

Valid range from 1 to 4

C1F C SOCIALNI PROBLEMI

f) dolgo čakanje pri zdravnikih

Value 70126 Frequency
1 ni problem 39
2 majhen problem 104
3 velik problem 308
4 zelo velik problem 297
5 ne vem 30
0 2

Valid range from 1 to 4

C1G C SOCIALNI PROBLEMI

g) veliko brezposelnih

Value 71125 Frequency
1 ni problem 23
2 majhen problem 71
3 velik problem 309
4 zelo velik problem 312
5 ne vem 60
0 4
6 1

Valid range from 1 to 4

C1H C SOCIALNI PROBLEMI

h) posilstva

Value 72124 Frequency
1 ni problem 89
2 majhen problem 232
3 velik problem 179
4 zelo velik problem 79
5 ne vem 197
0 4

Valid range from 1 to 4

C1I C SOCIALNI PROBLEMI

i) vlomi v stanovanja, kraje

Value 73123 Frequency
1 ni problem 21
2 majhen problem 78
3 velik problem 379
4 zelo velik problem 257
5 ne vem 42
0 3

Valid range from 1 to 4

C1J C SOCIALNI PROBLEMI

j) premalo mest v dijaških in študentskih domovih

Value 74122 Frequency
1 ni problem 19
2 majhen problem 87
3 velik problem 271
4 zelo velik problem 197
5 ne vem 201
0 5

Valid range from 1 to 4

C1K C SOCIALNI PROBLEMI

k) pretepi na javnih mestih

Value 75121 Frequency
1 ni problem 118
2 majhen problem 255
3 velik problem 165
4 zelo velik problem 81
5 ne vem 156
0 5

Valid range from 1 to 4

C1L C SOCIALNI PROBLEMI

l) jemanje mamil med mladimi

Value 76120 Frequency
1 ni problem 33
2 majhen problem 147
3 velik problem 274
4 zelo velik problem 176
5 ne vem 145
0 5

Valid range from 1 to 4

C1M C SOCIALNI PROBLEMI

m) revščina barakarskih naselij

Value 77119 Frequency
1 ni problem 54
2 majhen problem 136
3 velik problem 338
4 zelo velik problem 169
5 ne vem 79
0 4

Valid range from 1 to 4

C1N C SOCIALNI PROBLEMI

n) predraga oskrba v domovih za ostarele

Value 78118 Frequency
1 ni problem 18
2 majhen problem 61
3 velik problem 328
4 zelo velik problem 275
5 ne vem 95
0 3

Valid range from 1 to 4

C1O C SOCIALNI PROBLEMI

o) alkoholizem

Value 79117 Frequency
1 ni problem 18
2 majhen problem 82
3 velik problem 306
4 zelo velik problem 314
5 ne vem 57
0 3

Valid range from 1 to 4

C1P C SOCIALNI PROBLEMI

p) nasilje v družini

Value 80116 Frequency
1 ni problem 39
2 majhen problem 136
3 velik problem 259
4 zelo velik problem 192
5 ne vem 150
0 4

Valid range from 1 to 4

C1R C SOCIALNI PROBLEMI

r) izgredi na športnih prizoriščih

Value 81115 Frequency
1 ni problem 122
2 majhen problem 228
3 velik problem 200
4 zelo velik problem 133
5 ne vem 94
0 3

Valid range from 1 to 4

C2A C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

a) za reševanje stanovanjskih problemov

Value 82114 Frequency
1 posameznik, družina 174
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 20
3 podjetje 166
4 občina, mesto 244
5 republika 117
6 ne vem 53
0 5
9 1

Valid range from 1 to 5

C2B C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

b) za zagotavljanje zadostnega števila bolniških postelj

Value 83113 Frequency
1 posameznik, družina 2
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 33
3 podjetje 19
4 občina, mesto 310
5 republika 351
6 ne vem 60
0 5

Valid range from 1 to 5

C2C C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

c) za kvalitetno osnovno šolstvo

Value 84112 Frequency
1 posameznik, družina 8
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 5
3 podjetje 8
4 občina, mesto 220
5 republika 492
6 ne vem 42
0 5

Valid range from 1 to 5

C2D C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

d) za zadostno število mest v vrtcih

Value 85111 Frequency
1 posameznik, družina 7
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 9
3 podjetje 20
4 občina, mesto 555
5 republika 130
6 ne vem 54
0 5

Valid range from 1 to 5

C2E C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

e) za nudenje pomoči ostarelim osebam

Value 86110 Frequency
1 posameznik, družina 25
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 164
3 podjetje 12
4 občina, mesto 414
5 republika 129
6 ne vem 30
0 6

Valid range from 1 to 5

C2F C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

f) za nudenje pomoči revnim družinam

Value 87109 Frequency
1 posameznik, družina 12
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 159
3 podjetje 32
4 občina, mesto 363
5 republika 171
6 ne vem 37
0 6

Valid range from 1 to 5

C2G C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

g) za rehabilitacijo invalidnih oseb

Value 88108 Frequency
1 posameznik, družina 14
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 101
3 podjetje 50
4 občina, mesto 263
5 republika 294
6 ne vem 54
0 4

Valid range from 1 to 5

C2H C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

h) za zaposlovanje mladih

Value 89107 Frequency
1 posameznik, družina 12
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 11
3 podjetje 86
4 občina, mesto 248
5 republika 395
6 ne vem 25
0 3

Valid range from 1 to 5

C2I C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

i) za nudenje pomoči duševno prizadetim osebam

Value 90106 Frequency
1 posameznik, družina 15
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 117
3 podjetje 7
4 občina, mesto 265
5 republika 312
6 ne vem 59
0 5

Valid range from 1 to 5

C2J C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

j) za zdrav način življenja

Value 91105 Frequency
1 posameznik, družina 239
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 40
3 podjetje 12
4 občina, mesto 187
5 republika 245
6 ne vem 50
0 7

Valid range from 1 to 5

C3

C3. Zaposleni na posameznih področjih družbenih dejavnosti (zdravstvo, šolstvo) že dalj časa, tudi s štrajki opozarjajo, da imajo premalo denarja za opravljanje svojih dejavnosti. Ali so njihove zahteve upravičene, ali niso?

Value 92104 Frequency
1 so upravičene 416
2 ne vem, neodločen 199
3 niso upravičene 164
0 1

Valid range from 1 to 3

C4A C4. Kaj je, po vašem mnenju, glavni problem osnovnega zdravstvenega varstva v Ljubljani? (obkrožite dva odgovora)

a) prvi odgovor

Value 93103 Frequency
1 predolgo čakanje v čakalnicah 475
2 neprijazno osebje 58
3 nekvalitetne zdravstvene storitve 52
4 ni možnosti izbiranja zdravnika 91
5 predolge dobe od naročila do sprejetja pri specialistu 50
6 drugo 16
7 zadovoljen sem, ni posebnih problemov 37
0 1

Valid range from 1 to 7

C4B C4. Kaj je, po vašem mnenju, glavni problem osnovnega zdravstvenega varstva v Ljubljani? (obkrožite dva odgovora)

b) drugi odgovor

Value 94102 Frequency
1 predolgo čakanje v čakalnicah 17
2 neprijazno osebje 60
3 nekvalitetne zdravstvene storitve 49
4 ni možnosti izbiranja zdravnika 87
5 predolge dobe od naročila do sprejetja pri specialistu 423
6 drugo 25
7 zadovoljen sem, ni posebnih problemov 43
0 75
8 1

Valid range from 1 to 7

C5A C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

a) privatna zdravniška in zobozdravstvena praksa

Value 95101 Frequency
1 podpiram 635
2 ne podpiram 71
3 neodločen 72
0 2

Valid range from 1 to 3

C5B C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

b) privatne osnovne šole

Value 96100 Frequency
1 podpiram 290
2 ne podpiram 340
3 neodločen 147
0 3

Valid range from 1 to 3

C5C C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

c) privatne srednje šole

Value 9799 Frequency
1 podpiram 289
2 ne podpiram 331
3 neodločen 157
0 3

Valid range from 1 to 3

C5D C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

d) privatne višje in visoke šole

Value 9898 Frequency
1 podpiram 242
2 ne podpiram 369
3 neodločen 166
0 2
5 1

Valid range from 1 to 3

C5E C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

e) privatne bolnice

Value 9997 Frequency
1 podpiram 425
2 ne podpiram 241
3 neodločen 111
0 3

Valid range from 1 to 3

C5F C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

f) privatni vrtci

Value 10096 Frequency
1 podpiram 589
2 ne podpiram 118
3 neodločen 71
0 2

Valid range from 1 to 3

C5G C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

g) privatni domovi za ostarele

Value 10195 Frequency
1 podpiram 522
2 ne podpiram 160
3 neodločen 96
0 2

Valid range from 1 to 3

C6

C6. Ali je po vašem mnenju Ljubljana prijetno, prijazno mesto tudi za starejše občane, ali ni? (obkrožite samo en odgovor)

Value 10294 Frequency
1 ne, zanje v Ljubljani sploh ni poskrbljeno 66
2 zanje je sicer poskrbljeno, vendar preslabo 460
3 da, zanje je v Ljubljani dobro poskrbljeno 147
4 ne vem, o tem nisem razmišljal 107

Valid range from 1 to 3

C7

C7. V Ljubljani le redko sorečamo invalide na vozičkih na cesti oziroma ulici. Ali menite, da je to zato, ker: (obkrožite naslednji odgovor)

Value 10393 Frequency
1 takšnih invalidov ni veliko 27
2 ker se invalidi neradi kažejo v javnosti 37
3 ker je v Ljubljani preveč arhitektonskih ovir, ki jim onemogočajo gibanje 509
4 ker je življenje v mestih na splošno za njih prenevarno, prehitro 129
5 ne vem, o tem nisem razmišljal 77
0 1

Valid range from 1 to 4

C8

C8. V Ljubljani živi in dela veliko delavcev iz drugih republik. Kako bi ocenili njihov socialni položaj?

Value 10492 Frequency
1 njihov socialni položaj je v povprečju slabši kot je socialni položaj domačinov 198
2 njihov socialni položaj je približno enak položaju domačinov 430
3 njihov socialni položaj je v povprečju boljši 93
4 ne vem, ne morem oceniti 59

Valid range from 1 to 3

C9A C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

a) položaj samskih delavcev v samskih domovih je sramotno slab

Value 10591 Frequency
1 povsem se strinjam 87
2 delno se strinjam 205
3 ne strinjam se 238
4 ne vem, neodločen 247
0 3

Valid range from 1 to 3

C9B C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

b) večino samskih domov bi bilo treba ukiniti

Value 10690 Frequency
1 povsem se strinjam 78
2 delno se strinjam 148
3 ne strinjam se 382
4 ne vem, neodločen 167
0 5

Valid range from 1 to 3

C9C C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

c) bližina samskih domov znižuje ceno drugim stanovanjem

Value 10789 Frequency
1 povsem se strinjam 129
2 delno se strinjam 151
3 ne strinjam se 245
4 ne vem, neodločen 250
0 5

Valid range from 1 to 3

C9D C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

d) prebivalci samskih domov so lahko neprijetni za sosede

Value 10888 Frequency
1 povsem se strinjam 233
2 delno se strinjam 260
3 ne strinjam se 118
4 ne vem, neodločen 165
0 4

Valid range from 1 to 3

C10

C10. Pred leti je bilo veliko prahu zaradi javnih prireditev, ki so jih organizirali v Ljubljani homoseksualci (lezbijke). Ali menite, da naj bi v Ljubljani:

Value 10987 Frequency
1 pomagali homoseksualcem, da dobijo svoje lokale, organizirajo svoje prireditve 90
2 te aktivnosti naj ne bi podpirali, vendar pa tudi ne zatirali 401
3 tovrstne prireditve je treba prepovedati, onemogočiti javno pojavljanje ljudi s takšnimi nagnjenji 152
4 neodločen, ne vem, mi je vseeno 137

Valid range from 1 to 3

C11

C11. Klošarji, brezdomci so značilnost skoraj vsakega večjega mesta. Tudi v Ljubljani jih je nekaj. Ali sodite, naj probleme klošarjev, brezdomcev rešuje predvsem policija, ali pa je to le socialni problem?

Value 11086 Frequency
1 to naj rešuje predvsem policija 82
2 ne vem, neodločen 106
3 to je samo socialni problem 591
5 1

Valid range from 1 to 3

C12

C12. Ali menite, da bi Ljubljana morala urediti spodobno sirotišnico za brezdomce, klošarje, propadle ljudi itd? (obkrožite samo en odgovor)

Value 11185 Frequency
1 da, to bi bilo nujno potrebno narediti 553
2 ne, vsak mora poskrbeti zase 116
3 ne vem, neodločen 111

Valid range from 1 to 2

C13

C13. V Ljubljani je bilo v preteklosti zgrajenih veliko solidarnostnih stanovanj. Kaj menite o teh stanovanjih? (možen je en odgovor)

Value 11284 Frequency
1 gradnjo solidarnostnih stanovanj je treba ustaviti, stanovanja iz obstoječega fonda pa dodeljevati samo tistim, ki ne morejo drugače rešiti svojega stanovanjskega problema 325
2 gradnjo solidarnostnih stanovanj je potrebno povečati, ker potrebe po teh stanovanjih naraščajo 217
3 fond solidarnostnih stanovanj je potrebno postopoma rasformirati 152
4 ne vem, o tem nisem razmišljal 85
0 1

Valid range from 1 to 3

C14A C14. V Ljubljani je veliko povpraševanje po podnajemniških stanovanjih in sobah. Če bi vi oddajali sobo ali stanovanje, komu bi ga oddali? (možna sta največ dva odgovora)

a) prvi odgovor

Value 11383 Frequency
1 tistemu, ki bi plačal postavljeno ceno, ne glede na to kdo in kaj je 99
2 moral bi biti iste narodnosti kot jaz 108
3 moral bi biti samski moški 17
4 morala bi biti samska ženska 36
5 študentu, študentki 262
6 zakonskemu paru brez otrok 15
7 mladi družini 51
8 drugemu 11
9 ne vem, o tem nisem razmišljal 173
0 8

Valid range from 1 to 8

C14B C14. V Ljubljani je veliko povpraševanje po podnajemniških stanovanjih in sobah. Če bi vi oddajali sobo ali stanovanje, komu bi ga oddali? (možna sta največ dva odgovora)

b) drugi odgovor

Value 11482 Frequency
1 tistemu, ki bi plačal postavljeno ceno, ne glede na to kdo in kaj je 0
2 moral bi biti iste narodnosti kot jaz 12
3 moral bi biti samski moški 4
4 morala bi biti samska ženska 16
5 študentu, študentki 101
6 zakonskemu paru brez otrok 40
7 mladi družini 162
8 drugemu 16
9 ne vem, o tem nisem razmišljal 154
0 275

Valid range from 1 to 8

C15

C15. Uvajanje tržnih pogojev gospodarjenja bo ogrozilo tudi številna delovna mesta. Kaj bi vi storili, če bi izgubili zaposlitev?

Value 11581 Frequency
1 pravočasno bi si našel zaposlitev drugje 248
2 prijavil bi se na Zavod za zaposlovanje in čakal, da mi najdejo zaposlitev 152
3 ukvarjati bi se pričel s privatno dejavnostjo 137
4 drugo 30
5 meni se nemore zgoditi, da bi izgubil službo 41
6 o tem nisem razmišljal, ne vem, neodločen 169
0 3

Valid range from 1 to 5

C16A C16. Na koga bi se najprej obrnili za pomoč, če bi nenadoma ostali brez zaposlitve? (možna sta dva odgovora)

a) prvi odgovor

Value 11680 Frequency
1 sorodnike 157
2 prijatelje, sosede 99
3 dobrodelne in prostovoljne organizacije (RK, cerkvene dobrodelne organizacije, prostovoljna društva) 9
4 sindikalno organizacijo v delovni organizaciji 94
5 Zavod za zaposlovanje 256
6 Center za socialno delo 17
7 ne vem, o tem nisem razmišljal 140
0 8

Valid range from 1 to 6

C16B C16. Na koga bi se najprej obrnili za pomoč, če bi nenadoma ostali brez zaposlitve? (možna sta dva odgovora)

b) drugi odgovor

Value 11779 Frequency
1 sorodnike 6
2 prijatelje, sosede 44
3 dobrodelne in prostovoljne organizacije (RK, cerkvene dobrodelne organizacije, prostovoljna društva) 4
4 sindikalno organizacijo v delovni organizaciji 18
5 Zavod za zaposlovanje 210
6 Center za socialno delo 116
7 ne vem, o tem nisem razmišljal 110
0 272

Valid range from 1 to 6

C17A C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

a) skrbeti za svojega ostarelega člana

Value 11878 Frequency
1 da 547
2 ne 118
3 ne morem reči 112
0 3

Valid range from 1 to 3

C17B C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

b) skrbeti za svojega bolnega ali prizadetega člana

Value 11977 Frequency
1 da 565
2 ne 102
3 ne morem reči 108
0 5

Valid range from 1 to 3

C17C C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

c) podpirati svojega brezposelnega člana

Value 12076 Frequency
1 da 539
2 ne 136
3 ne morem reči 99
0 6

Valid range from 1 to 3

C17D C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

d) varovati otroke doma

Value 12175 Frequency
1 da 490
2 ne 186
3 ne morem reči 99
0 5

Valid range from 1 to 3

C18A C18. Ali lahko računate na pomoč sosedov:

a) pri občasnem čuvanju otrok

Value 12274 Frequency
1 da 274
2 ne 323
3 ne vem, nisem poskusil 182
0 1

Valid range from 1 to 2

C18B C18. Ali lahko računate na pomoč sosedov:

b) pri občasni skrbi za ostarelega ali bolnega člana družine

Value 12373 Frequency
1 da 210
2 ne 372
3 ne vem, nisem poskusil 194
0 4

Valid range from 1 to 2

C18C C18. Ali lahko računate na pomoč sosedov:

c) če ste v kakšni drugačni stiski

Value 12472 Frequency
1 da 390
2 ne 207
3 ne vem, nisem poskusil 180
0 3

Valid range from 1 to 2

C19

C19. V Ljubljani nastajajo skupine prostovoljcev, ko so pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Ali so po vaši oceni take skupine potrebne, ali niso potrebne?

Value 12571 Frequency
1 so potrebne 728
2 ne vem, neodločen 44
3 niso potrebne 8

Valid range from 1 to 3

C20

C20. Ali bi vi sami bili morda pripravljeni aktivno delovati v taki skupini?

Value 12670 Frequency
1 da 352
2 neodločen, še ne vem 293
3 ne 135

Valid range from 1 to 3

D1A D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

a) likovne galerije

Value 12769 Frequency
1 redno 19
2 pogosto 44
3 včasih 308
4 nikoli 404
0 5

Valid range from 1 to 4

D1B D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

b) muzeje in arhive

Value 12868 Frequency
1 redno 3
2 pogosto 36
3 včasih 393
4 nikoli 344
0 4

Valid range from 1 to 4

D1C D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

c) univerzitetno in druge knjižnice

Value 12967 Frequency
1 redno 39
2 pogosto 89
3 včasih 243
4 nikoli 404
0 5

Valid range from 1 to 4

D1D D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

d) gledališke predstave (SNG, MGL)

Value 13066 Frequency
1 redno 40
2 pogosto 88
3 včasih 368
4 nikoli 279
0 5

Valid range from 1 to 4

D1E D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

e) predstave "alternativnih" gledališč (SMG, A. Monro ...)

Value 13165 Frequency
1 redno 8
2 pogosto 30
3 včasih 160
4 nikoli 575
0 7

Valid range from 1 to 4

D1F D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

f) kino predstave

Value 13264 Frequency
1 redno 28
2 pogosto 83
3 včasih 396
4 nikoli 269
0 3
5 1

Valid range from 1 to 4

D1G D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

g) disco klube

Value 13363 Frequency
1 redno 12
2 pogosto 21
3 včasih 177
4 nikoli 562
0 8

Valid range from 1 to 4

D1H D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

h) okrogle mize, predavanja in javne tribune

Value 13462 Frequency
1 redno 3
2 pogosto 26
3 včasih 171
4 nikoli 576
0 4

Valid range from 1 to 4

D1I D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

i) Druga godba, novi rock

Value 13561 Frequency
1 redno 8
2 pogosto 18
3 včasih 82
4 nikoli 667
0 5

Valid range from 1 to 4

D1J D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

j) poletni festival

Value 13660 Frequency
1 redno 13
2 pogosto 43
3 včasih 276
4 nikoli 442
0 6

Valid range from 1 to 4

D1K D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

k) koncerte resne glasbe

Value 13759 Frequency
1 redno 20
2 pogosto 43
3 včasih 191
4 nikoli 522
0 4

Valid range from 1 to 4

D1L D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

l) rock koncerte

Value 13858 Frequency
1 redno 10
2 pogosto 20
3 včasih 140
4 nikoli 604
0 6

Valid range from 1 to 4

D1M D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

m) športne prireditve

Value 13957 Frequency
1 redno 27
2 pogosto 73
3 včasih 318
4 nikoli 357
0 4
5 1

Valid range from 1 to 4

D1N D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

n) prireditve v Cankarjevem domu nasploh

Value 14056 Frequency
1 redno 12
2 pogosto 83
3 včasih 362
4 nikoli 316
0 7

Valid range from 1 to 4

D1O D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

o) prireditve v stari Ljubljani

Value 14155 Frequency
1 redno 26
2 pogosto 75
3 včasih 380
4 nikoli 295
0 3
5 1

Valid range from 1 to 4

D2

D2. Ali redno zahajate v kakšen lokal, kjer se srečujete s svojimi prijatelji in znanci?

Value 14254 Frequency
1 da 189
2 ne 591

Valid range from 1 to 2

D3A D3. Ali zahajate v lokale:

a) boljše restavracije in gostilne v mestu in njegovi okolici

Value 14353 Frequency
1 redno 14
2 pogosto 47
3 včasih 408
4 nikoli 311

Valid range from 1 to 4

D3B D3. Ali zahajate v lokale:

b) kavarne (Union, Nebotičnik, Evropa ...)

Value 14452 Frequency
1 redno 2
2 pogosto 11
3 včasih 219
4 nikoli 545
0 3

Valid range from 1 to 4

D3C D3. Ali zahajate v lokale:

c) dnevne bare in bistroje, slaščičarne

Value 14551 Frequency
1 redno 22
2 pogosto 103
3 včasih 399
4 nikoli 252
0 4

Valid range from 1 to 4

D4A D4. Ali bi nam lahko navedli tri zgradbe ali predele mesta (trgi, ulice), ki so še posebej značilni za Ljubljano?

a) prvi odgovor

Value 14650 Frequency
1 grad 587
2 magistrat 48
3 Prešernov trg in Tromostovje 70
4 Tivoli 25
5 Cankarjev dom 10
6 želežniška postaja 2
7 Nebotičnik 2
8 Miklošičeva cesta 2
9 Plečnikova dela (Križanke, Tržnica, NUK, Žale ...) 10
10 Zmajski most 3
11 zgradba SMELT-a 0
12 Čopova ulica 1
13 Mestni trg 0
14 Navje 1
15 Nama 1
16 Žale 0
17 Resljeva ulica 1
18 Miklošičeva ulica 0
19 Trg osvoboditve 2
20 Trg revolucije 0
21 Trnovski pristan 0
22 Bavarski dvor 0
23 Centralni stadion 0
24 živalski vrt 2
25 "Peglezen" 0
26 kaj drugega 0
77 ne ve 10
0 2
33 1

Valid range from 1 to 26

D4B D4. Ali bi nam lahko navedli tri zgradbe ali predele mesta (trgi, ulice), ki so še posebej značilni za Ljubljano?

b) drugi odgovor

Value 14749 Frequency
1 grad 9
2 magistrat 112
3 Prešernov trg in Tromostovje 282
4 Tivoli 118
5 Cankarjev dom 60
6 želežniška postaja 11
7 Nebotičnik 34
8 Miklošičeva cesta 6
9 Plečnikova dela (Križanke, Tržnica, NUK, Žale ...) 76
10 Zmajski most 16
11 zgradba SMELT-a 3
12 Čopova ulica 7
13 Mestni trg 9
14 Navje 5
15 Nama 4
16 Žale 5
17 Resljeva ulica 0
18 Miklošičeva ulica 1
19 Trg osvoboditve 2
20 Trg revolucije 0
21 Trnovski pristan 0
22 Bavarski dvor 3
23 Centralni stadion 2
24 živalski vrt 2
25 "Peglezen" 0
26 kaj drugega 0
77 ne ve 8
0 4
29 1

Valid range from 1 to 26

D4C D4. Ali bi nam lahko navedli tri zgradbe ali predele mesta (trgi, ulice), ki so še posebej značilni za Ljubljano?

c) tretji odgovor

Value 14848 Frequency
1 grad 5
2 magistrat 5
3 Prešernov trg in Tromostovje 60
4 Tivoli 73
5 Cankarjev dom 62
6 želežniška postaja 16
7 Nebotičnik 49
8 Miklošičeva cesta 11
9 Plečnikova dela (Križanke, Tržnica, NUK, Žale ...) 174
10 Zmajski most 50
11 zgradba SMELT-a 10
12 Čopova ulica 23
13 Mestni trg 30
14 Navje 10
15 Nama 3
16 Žale 32
17 Resljeva ulica 1
18 Miklošičeva ulica 6
19 Trg osvoboditve 18
20 Trg revolucije 8
21 Trnovski pristan 3
22 Bavarski dvor 6
23 Centralni stadion 13
24 živalski vrt 80
25 "Peglezen" 6
26 kaj drugega 5
77 ne ve 8
0 13

Valid range from 1 to 26

D5

D5. Zelo pogoste kritike, da se v Ljubljani nič ne dogaja, so v zadnjem času nekoliko potihnile. Ali se je to zgodilo ker:

Value 14947 Frequency
1 je Ljubljana res postala živahno mesto 101
2 ker so ljudje obupali in se zabavajo sami, v zaprtih krogih, kakor vedo in znajo 116
3 ekonomska in politična kriza je postavila v ospredje druga bolj osnovna življenjska vprašanja 400
4 te kritike nikoli niso bile utemeljene 37
5 ne vem, nisem razmišljal 126

Valid range from 1 to 4

D6A D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

a) zdi se mi zanimivo, mnogi napisi so dobri, duhoviti

Value 15046 Frequency
1 soglaša 220
2 ne soglaša 433
3 neodločen 116
0 11

Valid range from 1 to 3

D6B D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

b) politična sporočila ne sodijo na zidove

Value 15145 Frequency
1 soglaša 455
2 ne soglaša 252
3 neodločen 64
0 9

Valid range from 1 to 3

D6C D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

c) s tem se dela velika ekonomska škoda

Value 15244 Frequency
1 soglaša 505
2 ne soglaša 166
3 neodločen 97
0 12

Valid range from 1 to 3

D6D D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

d) na vsak način bi bilo potrebno preprečiti šisanje po zidovih

Value 15343 Frequency
1 soglaša 502
2 ne soglaša 176
3 neodločen 95
0 7

Valid range from 1 to 3

D6E D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

e) to me ne moti, na ta način se kaže ustvarjalnost prebivalcev mesta

Value 15442 Frequency
1 soglaša 177
2 ne soglaša 487
3 neodločen 106
0 10

Valid range from 1 to 3

D7

D7. Na Čopovi ulici se kdaj pa kdaj ustavi kakšen godec in zaigra momoidočim. Do nedavnega jih je policija preganjala, ker niso imeli ustreznega dovoljenja. Kakšno je vaše stališče?

Value 15541 Frequency
1 takšne stvari je potrebno preganjati 32
2 takšne stvari je potrebno dopuščati 318
3 takšne stvari je potrebno dopuščati, ker razgibajo mestno življenje 350
4 neodločen, ne vem, mi je vseeno 80

Valid range from 1 to 3

D8

D8. Kako ocenjujete splošne razmere, razpoloženje v Ljubljani?

Value 15640 Frequency
1 Ljubljana je zelo "zadrto" mesto, kjer posamezniki oz. skupine, ki želijo živeti drugače, le težko "preživijo" 107
2 kdor vztraja v svojem načinu življenja, ima probleme, vendar lahko svoj način življenja ohrani 253
3 Ljubljanska "scena" je dinamična, odprta, vsakdo, ne glede na stil življenja se lahko dobro znajde in vklopi 246
4 ne vem 174

Valid range from 1 to 3

E1 E VOLITVE IN POLITIČNA RAZMERJA V MESTU

E1. Če bi ible v prihodnjih dneh zopet volitve, za listo katere stranke bi v tem primeru glasovali?

Value 15739 Frequency
1 Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SDZS) 45
2 Socialistično zvezo Slovenije (SZS) 16
3 Slovensko kmečko zvezo (SKZ) 23
4 ZKS - Stranko demokratične prenove (ZKS_SDP) 135
5 Telene Slovenije (ZS) 58
6 ZSMS - liberalno stranko 108
7 Slovensko demokratično zvezo (SDZ) 30
8 Slovenske krščanske demokrate (SKD) 35
9 Slovenska obrtniška stranka 13
10 za drugo 11
11 ne bi glasoval za listo, le za posameznika 87
12 ne želim odgovoriti 161
13 ne bi šel na volitve 54
0 4

Valid range from 1 to 13

E2

E2. In za listo katere stranke za družbenopolitični zbor mestne skupščine ste glasovali?

Value 15838 Frequency
1 Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SDZS) 52
2 Socialistično zvezo Slovenije (SZS) 18
3 Slovensko kmečko zvezo (SKZ) 14
4 ZKS - Stranko demokratične prenove (ZKS_SDP) 120
5 Telene Slovenije (ZS) 56
6 ZSMS - liberalno stranko 109
7 Slovensko demokratično zvezo (SDZ) 28
8 Slovenske krščanske demokrate (SKD) 29
9 Slovenska obrtniška stranka 17
10 za drugo 9
11 ne bi glasoval za listo, le za posameznika 71
12 ne želim odgovoriti 211
13 ne bi šel na volitve 42
0 4

Valid range from 1 to 13

E3

E3. Če bi bile v prihodnjih dneh ponovne volitve za družbenopolitični zbor mestne skupščine, za listo katere stranke bi glasovali?

Value 15937 Frequency
1 Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SDZS) 42
2 Socialistično zvezo Slovenije (SZS) 18
3 Slovensko kmečko zvezo (SKZ) 15
4 ZKS - Stranko demokratične prenove (ZKS_SDP) 110
5 Telene Slovenije (ZS) 52
6 ZSMS - liberalno stranko 115
7 Slovensko demokratično zvezo (SDZ) 29
8 Slovenske krščanske demokrate (SKD) 30
9 Slovenska obrtniška stranka 18
10 za drugo 7
11 ne bi glasoval za listo, le za posameznika 99
12 ne želim odgovoriti 188
13 ne bi šel na volitve 54
0 3

Valid range from 1 to 13

E4

E4. Kaj se vam zdi, da je pri izbiri mestnega župana (predsednika mestne skupščine) najbolj pomembno? (izberite le en odgovor)

Value 16036 Frequency
1 da pripada določeni politični stranki 4
2 da je priznan strokovnjak na svojem področju 245
3 da je uveljavljen javni delavec 63
4 da je pošten in delaven 411
5 kaj drugega 15
6 ne vem, neopredeljen 41
0 1

Valid range from 1 to 5

E5

E5. Ali poznate novega ljubljanskega župana (predsednika mestne skupščine)? Ali lahko navedete njegovo ime?

Value 16135 Frequency
1 navaja pravilen odgovor 216
2 nepravilen odgovor 51
3 ne ve za župana 507
0 5
9 1

Valid range from 1 to 2

E6

E6. Ali lahko navedete, koga bi vi osebno podprli za mestnega župana?

Value 16234 Frequency
1 V Potočnik 205
2 P Bibič 39
3 J Strgar 18
99 drugo 36
0 482

Valid range from 1 to 3

f1 F ZAKLJUČNA VPRAŠANJA

F1. (za zaposlene, obrtnike, kmete) Kako ste zadovoljni s svojim dohodkom oziroma zaslužkom? (za nezaposlene, gospodinje, študente) Kako ste zadovoljni z materialnimi razmerami, v katerih živite?

Value 16333 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 15
2 sem zadovoljen 240
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne, neodločen 185
4 nisem zadovoljen 275
5 zelo sem nezadovoljen 57
0 7
9 1

Valid range from 1 to 5

F2

F2. Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 16432 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 108
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 303
3 da morate zelo skrbno gospodariti, z denarjem se omejujete pri nakupih opreme, obleke ipd. 312
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 29
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 10
6 da živite v revščini 6
9 ne vem, neodločen 9
0 3

Valid range from 1 to 6

F3

F3. Katerega leta ste rojeni?

Value 16531 Frequency
5 1
12 1
13 2
68 13
69 12
70 8
71 3

Valid range from 5 to 71

F4

F4. Spol

Value 16630 Frequency
1 moški 346
2 ženski 434

Valid range from 1 to 2

F5

F5. Kakšne narodnosti ste?

Value 16729 Frequency
1 Slovenec 645
2 druge narodnosti 135

Valid range from 1 to 2

F6

F6. Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 16828 Frequency
1 samski, nikoli nisem bil poročen 136
2 razvezan 44
3 vdovec 43
4 poročen, izvenzakonska skupnost 556
0 1

Valid range from 1 to 4

F7A F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

a) skupaj oseb

Value 16927 Frequency
0 6
1 67
2 134
3 192
4 280
5 70
6 23
7 8

Valid range from 1 to 7

F7B F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

b) od tega predšolskih otrok

Value 17026 Frequency
0 593
1 139
2 47
3 1
4 0
5 0
6 0
7 0

Valid range from 0 to 3

F7C F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

c) od tega otrok v osnovni šoli

Value 17125 Frequency
0 500
1 183
2 93
3 4
4 0
5 0
6 0
7 0

Valid range from 0 to 3

F7D F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

d) od tega učencev v srednji šoli, študentov

Value 17224 Frequency
0 570
1 171
2 38
3 1
4 0
5 0
6 0
7 0

Valid range from 0 to 3

F7E F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

e) od tega zaposlenih

Value 17323 Frequency
0 139
1 181
2 374
3 71
4 13
5 1
6 1
7 0

Valid range from 0 to 6

F8

F8. Vrsta stanovanja

Value 17422 Frequency
1 individualna hiša (vrstna hiša) 326
2 večstanovanjska hiša, manjši blok (do 10 stanovanj) 124
3 večja stanovanjska hiša, blok stolpnica (več kot 10 stanovanj) 329
0 1

Valid range from 1 to 3

F9

F9. Kako veliko je stanovanje v katerem stanujete?

Value 17521 Frequency
1 garsonjera 34
2 enosobno (eno in pol sobno) 108
3 dvosobno (dvo in pol sobno) 269
4 trisobno (tri in pol sobno) 209
5 štirisobno (štiri in pol sobno) 112
6 pet in več sobno 45
0 3

Valid range from 1 to 6

F10

F10. Ali ste zaposleni? (če da) Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Value 17620 Frequency
1 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v podjetju 63
2 imam vodilni položaj v podjetju 57
3 sem zaposlen, a nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 438
4 nisem zaposlen 216
0 6

Valid range from 1 to 4

F11

F11. Ali prejemate redne mesečne dohodke? (če da) Kolikšen je bil v zadnjih treh mesecih vaš povprečni redni mesečni dohodek? (Seštejte vse oblike dohodka: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti, kmetijstvu ...)

Value 17719 Frequency
1000 3
1500 1
1600 1
35000 1
45000 1
70000 1
99999 ne prejema rednih mesečnih dohodkov 76
0 56

Valid range from 999 to 70000

F12

F12. Kakšen je vaš sedanji poklic? (če je zaposlen) Kakšna je vaša priznana kvalifikacija?

Value 17818 Frequency
1 NK (nekvalificiran) delavec 32
2 PK (priučen ali polkvalificiran) delavec 41
3 KV (kvalificiran) delavec 123
4 VKV (visokokvalificiran)delavec 34
5 pomožni uslužbenec 2
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 25
7 uslužbenec z srednjo izobrazbo 179
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 140
9 samostojni obrtnik - delodajalec 14
10 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 11
11 svobodni poklici 10
12 kmet 4
13 kmečka gospodinja 6
14 pomagajoči član v kmetijstvu 0
15 učenec, dijak, vajenec 3
16 študent 29
17 upokojenec 100
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 14
19 druge vzdrževane osebe 3
20 drugo 7
0 3

Valid range from 1 to 20

F13

F13. Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali bodisi redno bodisi izredno:

Value 17917 Frequency
1 4 razrede osnovne šole ali manj 6
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razrede nižje gimnazije 141
3 nedokončana 2 ali 3-letna strokovna šola (industrijska, poklicna ...) 46
4 končana 2 ali 3-letna strokovna šola, absolventi 3-letnega usmerjenega izobraževanja 134
5 nedokončana srednja šola 21
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izobraževanja 230
7 nedokončana višja ali visoka šola 42
8 dokončana višja šola 62
9 dokončana visoka šola 96
0 2

Valid range from 1 to 9

F14

F14. V kateri panogi, dejavnosti delate, ste delali, oziroma dela oseba, ki vas vzdržuje?

Value 18016 Frequency
1 industrija 237
2 trgovina 99
3 banke, zavarovalnice, združenja, zbornice 41
4 ostalo gospodarstvo 190
5 šolstvo, zdravstvo, kultura, znanost 144
6 republiška, občinska uprava, sodstvo, milica, JLA 56
0 13

Valid range from 1 to 6

F15A F15. Ali ste član:

a) Socialistične zveze Slovenije (SZS)

Value 18115 Frequency
1 ni član 727
2 je član 42
0 11

Valid range from 1 to 2

F15B F15. Ali ste član:

b) ZKS - Stranke demokratične prenove (ZKS_SDP)

Value 18214 Frequency
1 ni član 728
2 je član 40
0 12

Valid range from 1 to 2

F15C F15. Ali ste član:

c) ZSMS - liberalne stranke

Value 18313 Frequency
1 ni član 759
2 je član 9
0 12

Valid range from 1 to 2

F15D F15. Ali ste član:

d) Slovenske demokratične zveze (SDZ)

Value 18412 Frequency
1 ni član 763
2 je član 4
0 13

Valid range from 1 to 2

F15E F15. Ali ste član:

e) Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS)

Value 18511 Frequency
1 ni član 763
2 je član 4
0 13

Valid range from 1 to 2

F15F F15. Ali ste član:

f) Slovenskih krščanskih demokratov (SKD)

Value 18610 Frequency
1 ni član 765
2 je član 2
0 13

Valid range from 1 to 2

F15G F15. Ali ste član:

g) Slovenske kmečke zveze (SKZ)

Value 1879 Frequency
1 ni član 761
2 je član 6
0 13

Valid range from 1 to 2

F15H F15. Ali ste član:

h) Zelenih Slovenije (ZS)

Value 1888 Frequency
1 ni član 762
2 je član 5
0 13

Valid range from 1 to 2

F15I F15. Ali ste član:

i) drugo

Value 1897 Frequency
1 ni član 701
2 je član 17
0 62

Valid range from 1 to 2

F16

F16. Koliko let že živite v kraju sedanjega bivališča?

Value 1906 Frequency
1 6
2 11
3 12
56 1
60 2
64 1
68 1
99 od rojstva 182
0 5

Valid range from 1 to 68

F17

F17. (če se je priselil v ta kraj) Od kod ste ste priselili?

Value 1915 Frequency
1 iz drugega kraja (predela) iste občine 104
2 iz druge ljubljanske občine 151
3 iz druge bližnje občine 53
4 od drugod iz Slovenije 155
5 iz druge republike 105
6 iz tujine 4
7 ni se preselil 195
0 13

Valid range from 1 to 7

OKOLIS

OKOLIS Anketni okoliš (1 - 70)

Value 1924 Frequency
2 15
3 15
5 15
66 15
68 15
69 15
70 15

Valid range from 2 to 70

ANKET

ANKET Zaporedna številka anketiranca (1 - 21)

Value 1933 Frequency
1 41
2 41
3 41
4 39
5 43
6 33
7 36
8 34
9 40
10 38
11 38
12 40
13 37
14 32
15 43
16 37
17 37
18 36
19 33
20 29
21 32

Valid range from 1 to 21

OBC

OBC Občina (1 - 5)

Value 1942 Frequency
1 121
2 105
3 182
4 180
5 192

Valid range from 1 to 5

TIPKS

Tip krajevne skupnosti:

Value 1951 Frequency
1 mestna 443
2 primestna 248
3 vaška 64
0 25

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (1990). LJ90 - Ljubljančani o Ljubljani [Vprašalnik].
  2. Toš, Niko (1990). LJ90 - Navodilo za anketiranje pri raziskavi "Ljubljančani o Ljubljani" [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2003). Ljubljančani o Ljubljani, 1990 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: LJ90. https://doi.org/10.17898/ADP_LJ90_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si