Ljubljančani o Ljubljani, 1990

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: LJ90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJ90_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana, Slovenija; 1990)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • LJJM/Prebivalci Ljubljane in urbanizem

    Raziskave na temo ljubljanskih občin in urbanizama posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. Celoten projekt sledi splošnim načelom empiričnega družboslovnega raziskovanja, s tem, da je omejen na specifično (mestno) populacijo. Med temami raziskav prevladujejo problematika upravljanja v mestu, vprašanje komunalne ureditve mesta, problem stanovanjske gradnje in druga razvojna vprašanja.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pripadnost kraju, mnenje o razdelitvi Ljubljane na pet občin, mnenje o delovanju mestne uprave, evropski delovni čas, ekološki problemi, barakarska naselja, urejenost mesta, občutek varnosti, preselitev vojaških objektov iz centra v mestno okolico, prometna ureditev, socialni problemi v Ljubljani, obiskovanje kulturnih programov, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
UPRAVLJANJE V MESTU
RAZVOJNI PROBLEMI MESTA
SOCIALNI PROBLEMI
KOMUNALNI SISTEM
URBANA KULTURA
VOLITVE IN POLITIČNA RAZMERJA V MESTU
DEMOGRAFIAJ


Povzetek:

Raziskave na temo ljubljanskih občin in urbanizama posega v različne vidike življenja v urbanem okolju. Celoten projekt sledi splošnim načelom empiričnega družboslovnega raziskovanja, s tem, da je omejen na specifično (mestno) populacijo. Med temami raziskav prevladujejo problematika upravljanja v mestu, vprašanje komunalne ureditve mesta, problem stanovanjske gradnje in druga razvojna vprašanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. maj 1990 - 8. junij 1990
Čas izdelave: 1990
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ni podatka
Enota za analizo:

posameznik

Populacija: ni podatka
Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: lj90.por [datoteka podatkov], 1990

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 195
  • število enot: 780

Spremenljivke

ID

ID Identifikacijsla številka respondenta

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
769 1
770 1
771 1
772 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 772

K

K

Vrednost 22 Frekvenca
1 780

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

A1 A UPRAVLJANJE V MESTU

A1. Ali se vi počutite predvsem kot Ljubljančan, ali kot občan svoje občine (Šiške, Most, Centra ...) ali kot pripadnik svojega kraja (Medvod, Polhovega Gradca)?

Vrednost 31 Frekvenca
1 počutim se predvsem ko pripadnik svojega kraja, predela v mestu 181
2 počutim se predvsem ko pripadnik svoje občine 78
3 počutim se predvsem ko pripadnik mesta, kot Ljubljančan 457
4 neopredeljen 63
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ID

ID Identifikacijsla številka respondenta

Vrednost 1195 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
769 1
770 1
771 1
772 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 772

K

K

Vrednost 2194 Frekvenca
1 780

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

A1 A UPRAVLJANJE V MESTU

A1. Ali se vi počutite predvsem kot Ljubljančan, ali kot občan svoje občine (Šiške, Most, Centra ...) ali kot pripadnik svojega kraja (Medvod, Polhovega Gradca)?

Vrednost 3193 Frekvenca
1 počutim se predvsem ko pripadnik svojega kraja, predela v mestu 181
2 počutim se predvsem ko pripadnik svoje občine 78
3 počutim se predvsem ko pripadnik mesta, kot Ljubljančan 457
4 neopredeljen 63
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A2

A2. Ali se vam zdi vprašanje o tem, kako je oz. kako naj bo Ljubljana teritorialno razdeljena na občine, pomembno ali ne?

Vrednost 4192 Frekvenca
1 zelo pomembno 109
2 pomembno 245
3 kakor se vzame, ne vem 155
4 ni pomembno 205
5 sploh ni pomembno 65
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A3

A3. Ali menite, da bi občani vaše občine kaj izgubili ali pridobili, če bi sedanjih pet ljubljanskih občin združili v eno samo?

Vrednost 5191 Frekvenca
1 bi izgubili 133
2 bi pridobili 254
3 oboje, niti eno niti drugo 208
4 ne vem, neodločen 184
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4A A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

a) razvoju ljubljanskega gospodarstva

Vrednost 6190 Frekvenca
5 zelo koristi 37
4 koristi 178
3 ne koristi 187
2 škoduje 140
1 zelo škoduje 31
0 ne vem 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4B A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

b) razvoju šolstva, zdravstva, kulture

Vrednost 7189 Frekvenca
5 zelo koristi 33
4 koristi 192
3 ne koristi 189
2 škoduje 156
1 zelo škoduje 34
0 ne vem 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4C A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

c) lokalnim politikom

Vrednost 8188 Frekvenca
5 zelo koristi 111
4 koristi 246
3 ne koristi 112
2 škoduje 70
1 zelo škoduje 26
0 ne vem 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4D A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

d) prebivalcem ožjega mestnega območja

Vrednost 9187 Frekvenca
5 zelo koristi 25
4 koristi 217
3 ne koristi 187
2 škoduje 87
1 zelo škoduje 16
0 ne vem 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4E A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

e) prebivalcem okoliških, primestnih krajev

Vrednost 10186 Frekvenca
5 zelo koristi 22
4 koristi 189
3 ne koristi 205
2 škoduje 102
1 zelo škoduje 25
0 ne vem 236
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4F A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

f) razvoju celotne regije

Vrednost 11185 Frekvenca
5 zelo koristi 29
4 koristi 191
3 ne koristi 187
2 škoduje 134
1 zelo škoduje 26
0 ne vem 211
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4G A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

g) prebivalcem moje občine

Vrednost 12184 Frekvenca
5 zelo koristi 35
4 koristi 226
3 ne koristi 190
2 škoduje 96
1 zelo škoduje 23
0 ne vem 209
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4H A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

h) razvoju Ljubljane kot univerzitetnega mesta in mesta znanosti

Vrednost 13183 Frekvenca
5 zelo koristi 40
4 koristi 165
3 ne koristi 187
2 škoduje 124
1 zelo škoduje 48
0 ne vem 215
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A4I A4. Ocenite, v kolikšni meri razdelitev Ljubljane na pet občin koristi oz. škoduje:

i) dostopnosti upravnih služb občanom

Vrednost 14182 Frekvenca
5 zelo koristi 62
4 koristi 240
3 ne koristi 145
2 škoduje 86
1 zelo škoduje 31
0 ne vem 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5

A5. V zadnjem času se ponovno pojavljajo predlogi o reorganizaciji ljubljanskih občin. Se vam zdi spreminjanje sedanjih občin in mesta smotrno ali nesmotrno?

Vrednost 15181 Frekvenca
1 je smotrno 358
2 ni smotrno 224
3 ne vem, neopredeljen 197
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A6

A6. Navedli vam bomo nekaj variant preoblikovanja ljubljanskih občin, vi pa nam povejte, za katero bi se vi odločili?

Vrednost 16180 Frekvenca
1 odpraviti bi bilo potrebno vseh pet občin in jih ponovno združiti v eno samo ljubljansko občino 219
2 občina Center in mestni predeli preostalih občin naj se združijo v eno občino, kraji iz okolice pa naj oblikujejo svoje občine 164
3 vse sedanje občine naj ostanejo, le več pristojnosti naj se prenese na Skupščino občine Ljubljana 159
4 ostane naj tako kot je 165
5 kaj drugega 8
6 ne vem, neodločen 63
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A7

A7. Ljubljanske občine vključujejo tudi precej obsežne nemestne predele (predvsem Vič-Rudnik, Šiška, Moste). Kaj vi kot Ljubljančan menite o tem?

Vrednost 17179 Frekvenca
1 to ni dobro, problemi podeželja so povsem drugačni kot mestni 300
2 takšna družbeno teritorialna organiziranost ne vpliva na mestno problematiko 54
3 dobro je, da je mesto tako neposredno povezano s svojim zaledjem 322
4 ne vem, neodločen 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8

A8. Občina Šiška vključuje tudi relativno velike in gospodarsko močne Medvode, ki bi po mnenju nekaterih bile lahko samostojna občina. Kakšno je vaše mnenje?

Vrednost 18178 Frekvenca
1 mislim, da bi bile Medvode lahko samostojna občina 453
2 mislim, da to ne bi bilo dobro 152
3 ne vem, neodločen 174
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A9

A9. "Občinska središča" (Bežigrad, Šiška, Vič) so postala nekakšni novi centri Ljubljane (upravni, kulturni, trgovski ...). Ali je po vašem mnenju to:

Vrednost 19177 Frekvenca
1 izraz birokratske samovolje "občinskih birokratov" 151
2 logičen urbanistični razvoj, ki razbremenjuje glavni mestni center 456
3 ne vem, neodločen 169
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A10

A10. Kako bi glede na vaše dosedanje izkušnje z delavci mestne, občinske uprave ocenili njihov odnos do strank?

Vrednost 20176 Frekvenca
1 prisrčen, neformalen 51
2 vljuden, a formalno hladen 431
3 nevljuden, osoren 179
4 ne poznam 118
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A11

A11. Kako ocenjujete glede na vaše izkušnje organizacijo dela služb mestne (občinske) uprave?

Vrednost 21175 Frekvenca
1 zelo dobra organizacije dela 12
2 dobra organizacija dela 92
3 še zadovoljivo 285
4 slaba 197
5 izjemno slaba 43
6 ne poznam, neodločen 150
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A12

A12. Kakšno je vaše mnenje o številu zaposlenih v (občinskih) mestni upravi?

Vrednost 22174 Frekvenca
1 zelo ustrezno, optimalno 8
2 še ustrezno 50
3 preveč zaposlenih 514
4 premalo zaposlenih 24
5 ne vem, ne morem soditi 183
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A13A A13. Kaj bi po vašem mnenju bilo treba najbolj izboljšati pri delu mestne (občinske) uprave? (obkrožite največ dva odgovora)

a) prvi odgovor

Vrednost 23173 Frekvenca
1 odnos do strank 330
2 tehnično opremljenost služb oz. oddelkov 84
3 strokovno usposobljenost zaposlenih 180
4 organizacijo poslovanja 88
5 nagrajevanje zaposlenih 10
6 drugo 5
7 ne vem, neodločen 69
8 nič ni potrebno izboljšati 11
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A13B A13. Kaj bi po vašem mnenju bilo treba najbolj izboljšati pri delu mestne (občinske) uprave? (obkrožite največ dva odgovora)

b) drugi odgovor

Vrednost 24172 Frekvenca
1 odnos do strank 5
2 tehnično opremljenost služb oz. oddelkov 32
3 strokovno usposobljenost zaposlenih 158
4 organizacijo poslovanja 229
5 nagrajevanje zaposlenih 50
6 drugo 6
7 ne vem, neodločen 58
8 nič ni potrebno izboljšati 8
0 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B1A B RAZVOJNI PROBLEMI MESTA

a) prvi odgovor

Vrednost 25171 Frekvenca
1 turizem 322
2 znanost, izobraževanje 254
3 trgovina, bančništvo 84
4 tradicionalna predelovalna industrija 17
5 tehnološko zahtevnejša industrija (t.i. nove tehnologije) 35
6 drobno gospodarstvo 36
7 gradbeništvo 2
8 drugo 2
9 ne vem, neodločen 26
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

B1B B RAZVOJNI PROBLEMI MESTA

b) drugi odgovor

Vrednost 26170 Frekvenca
1 turizem 9
2 znanost, izobraževanje 91
3 trgovina, bančništvo 186
4 tradicionalna predelovalna industrija 20
5 tehnološko zahtevnejša industrija (t.i. nove tehnologije) 70
6 drobno gospodarstvo 264
7 gradbeništvo 26
8 drugo 8
9 ne vem, neodločen 21
0 84
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

B2

B2. Koliko prebivalcev naj bi imela Ljubljana?

Vrednost 27169 Frekvenca
1 Ljubljana naj bi se še povečala 114
2 bolje bi bilo, če bi se število prebivalcev zmanjšalo 166
3 Ljubljana ima ravno prav prebivalcev 368
4 ne vem, neodločen 131
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B3

B3. Približevanje Zahodu pomeni tudi uvajanje evropskega delovnega časa, t.j. pričetek dela od 8 do 9 ure, z opoldansko pavzo za kosilo in konec ob 4h oz. 5h ali menite, da: (obkrožite en odgovor)

Vrednost 28168 Frekvenca
1 moramo sprejeti tak delovni čas 79
2 delovni čas na se spremeni šele, ko bodo uvedene razmere za to 446
3 sem proti uvajanju takšnega dleovnega časa 211
4 neodločen, ne vem 41
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B4

B4. V kolikšni meri bi sprememba delovnega časa vplivala na vaše (družinsko) življenje?

Vrednost 29167 Frekvenca
1 moja družina bi se zelo lahko prilagodila 70
2 moja družina bi se lahko prilagodila 221
3 moja družina bi se težko prilagodila 151
4 moja družina bi se zelo težko prilagodila 117
5 moja družina se sploh ne bi mogla prilagoditi 55
6 ne vem, kako bi vplivala 73
7 nič ne bi vplivala 91
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B5

B5. Skoraj soglasno je mnenje, da nas je v krizo spravilo tudi omejevanje privatne podjetniške iniciative. Ali vi podpirate sprostitev privatnega podjetništva, ali temu nasprotujete? (obkrožite en odgovor)

Vrednost 30166 Frekvenca
1 v celoti podpiram, brez omejitev 428
2 podpiram, vendar se bojim, da bomo šli v drugo skrajnost 249
3 podpiram, z izjemami 33
4 nasprotujem 32
5 neodločen, ne vem 37
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B6

B6. Kaže, da se bo v Sloveniji nadaljeval razvoj v sedanji smeri političnega pluralizma, uveljavljanja zasebne lastnine, podjetništva itd. Kako načrtujete svojo poklicno prihodnost?

Vrednost 31165 Frekvenca
1 ostal bom v državni (družbeni) službi 370
2 poizkušal bom dobiti zaposlitev v privatnem sektorju 42
3 čimprej bom poizkušal oditi v tujino 15
4 poskusil bom postati samostojni podjetnik, obrtnik, trgovec ... 120
5 drugo 97
6 še ne vem, neodločen 130
0 4
7 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B7A B7. Za kakšen način sanacije ekoloških problemov Ljubljane se vi osebno najbolj zavzemate? (možna sta dva odgovora)

a) prvi odgovor

Vrednost 32164 Frekvenca
1 prispevek iz osebnega dohodka vseh zaposlenih 67
2 takoj ustaviti vse proizvodnje, ki onesnažujejo okolje 187
3 samoprispevek občanov 34
4 obdavčiti onesnaževalce 366
5 uvajanje alternativnih, čistih tehnologij 79
6 kaj drugega 10
7 ti problemi se bodo že kako rešili 12
8 ne vem, neodločen 24
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B7B B7. Za kakšen način sanacije ekoloških problemov Ljubljane se vi osebno najbolj zavzemate? (možna sta dva odgovora)

b) drugi odgovor

Vrednost 33163 Frekvenca
1 prispevek iz osebnega dohodka vseh zaposlenih 2
2 takoj ustaviti vse proizvodnje, ki onesnažujejo okolje 9
3 samoprispevek občanov 16
4 obdavčiti onesnaževalce 130
5 uvajanje alternativnih, čistih tehnologij 363
6 kaj drugega 16
7 ti problemi se bodo že kako rešili 14
8 ne vem, neodločen 21
0 208
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B8

B8. V javnosti potekajo številne razprave v zvezi z vlogo Barja pri razvoju Ljubljane. Za katero rešitev se vi zavzemate?

Vrednost 34162 Frekvenca
1 čimveč površin na Barju bi morali usposobiti za kmetijstvo 239
2 na Barje bi morali usmeriti predvsem nizko stanovanjsko gradnjo 83
3 Barje bi morali ohraniti kot naravni rezervat (krajinski park) 244
4 Barje naj bo namenjeno razvoju rekreativnih dejavnostii (špotrna igrišča, letališče...) 91
5 na Barje bi morali usmerjati industrijo 31
6 drugo 4
7 ne vem, o tem nisem razmišljal 87
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B9

B9. V Ljubljani so tudi "barjanska naselja". S katerim od naštetih mišljenj soglašate?

Vrednost 35161 Frekvenca
1 barake je treba porušiti ne glede na to, kakšen je položaj njihovih prebivalcev 180
2 barake je treba porušiti, vendar je treba tudi poskrbeti za nujno pomoč njihovim stanovalcem 452
3 barake so sicer problem, vendar pa ljudje morajo nekje stanovati 69
4 stanovalci barak si sami rešujejo svoj stanovanjski problem, zato jih mesto pri tem vsaj ne bi smelo ovirati 35
5 ne vem, neopredeljen 43
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B10

B10. Kako ocenjujete urejenost Ljubljane? (obkrožite samo en odgovor)

Vrednost 36160 Frekvenca
1 Ljubljana je zelo neurejeno, umazano mesto 47
2 Ljubljana je neurejeno, nesnažno mesto 270
3 Ljubljana je urejeno, snažno mesto 376
4 Ljubljana je zelo urejeno, snažno mesto 20
5 neodločen 66
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11A B11. Kateremu od navedenih infrastrukturnih (komunalnih) področij bi bilo, po vašem mnenju, v Ljubljani potrebno dati prednost? (možni so trije odgovori)

a) prvi odgovor

Vrednost 37159 Frekvenca
1 vodovod, kanalizacija 334
2 telefonsko omrežje 220
3 kabelsko televizijo 46
4 toplovod 56
5 javno razsvetljavo 34
6 plinovod 11
7 asfaltiranje cest, ulic 33
8 urejanje parkov, zelenic 26
9 drugo 2
0 ne vem, neodločen 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B11B B11. Kateremu od navedenih infrastrukturnih (komunalnih) področij bi bilo, po vašem mnenju, v Ljubljani potrebno dati prednost? (možni so trije odgovori)

b) drugi odgovor

Vrednost 38158 Frekvenca
1 vodovod, kanalizacija 7
2 telefonsko omrežje 100
3 kabelsko televizijo 62
4 toplovod 147
5 javno razsvetljavo 78
6 plinovod 72
7 asfaltiranje cest, ulic 173
8 urejanje parkov, zelenic 72
9 drugo 4
0 ne vem, neodločen 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B11C B11. Kateremu od navedenih infrastrukturnih (komunalnih) področij bi bilo, po vašem mnenju, v Ljubljani potrebno dati prednost? (možni so trije odgovori)

c) tretji odgovor

Vrednost 39157 Frekvenca
1 vodovod, kanalizacija 11
2 telefonsko omrežje 8
3 kabelsko televizijo 17
4 toplovod 23
5 javno razsvetljavo 31
6 plinovod 48
7 asfaltiranje cest, ulic 112
8 urejanje parkov, zelenic 346
9 drugo 19
0 ne vem, neodločen 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B12

B12. Kako varno se vi počutite v Ljulbjani?

Vrednost 40156 Frekvenca
1 počutim se zel ovarno 118
2 počutim se varno 512
3 ne počutim se varno 84
4 sploh se ne počutim varno 20
5 ne vem kaj bi rekel, neodločen 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B13

B13. Kateri del prebivalstva , je po vašem mnenju v Ljubljani najmanj varen? (obkrožite samo en odgovor)

Vrednost 41155 Frekvenca
1 ženske 109
2 otroci 274
3 starejši 158
4 kdo drug 18
5 nihče ni ogrožen 115
6 ne vem, neodločen 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14

B14. Ali obstajajo kakšni mestni predeli, kjer se ne počutite varni in se jih vi, predvsem ponoči, rajši izognete?

Vrednost 42154 Frekvenca
1 ne, takšnih predelov ni 224
2 da, so 304
3 ne vem 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B15

B15. Kako bi vi ocenili kvaliteto trgovinske ponudbe v Ljubljani? (obkrožite samo en odgovor)

Vrednost 43153 Frekvenca
1 trgovinska ponudba Ljubljane je dokaj solidna 367
2 trgovinska ponudba v ožjem centru je solidna, na obrobju mesta pa veliko slabša 240
3 trgovinska ponudba v celotnem mestu je slaba 145
4 ne vem 27
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B16A B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

a) hotel v Knafljevem prehodu

Vrednost 44152 Frekvenca
1 zelo podpiram 57
2 podpiram 174
3 ne vem, neodločen 243
4 ne podpiram 208
5 sploh ne podpiram 93
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B16B B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

b) garažno hišo na Trgu osvoboditve

Vrednost 45151 Frekvenca
1 zelo podpiram 179
2 podpiram 333
3 ne vem, neodločen 118
4 ne podpiram 112
5 sploh ne podpiram 33
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B16C B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

c) novo želežniško postajo

Vrednost 46150 Frekvenca
1 zelo podpiram 328
2 podpiram 344
3 ne vem, neodločen 62
4 ne podpiram 36
5 sploh ne podpiram 9
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B16D B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

d) novo Narodno in univerzitetno knjižnico (nasproti križank)

Vrednost 47149 Frekvenca
1 zelo podpiram 203
2 podpiram 362
3 ne vem, neodločen 138
4 ne podpiram 53
5 sploh ne podpiram 18
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B16E B16. Vkolikšni meri podpirate naslednje gradnje v mestu?

e) izgradnjo tramvajskih prog

Vrednost 48148 Frekvenca
1 zelo podpiram 220
2 podpiram 277
3 ne vem, neodločen 121
4 ne podpiram 100
5 sploh ne podpiram 56
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B17

B17. Znano je, da je v okolici Ljubljane nekaj privlačnih predelov, predvsem hribov (Krim ...), kamor dostop zaradi vojaških razlogov ni dovoljen. Kakšno je vaše mnenje?

Vrednost 49147 Frekvenca
1 vojaški objekti so potrebni in izleti v njihovo okolico morajo biti prepovedani 79
2 vojaški objekti so potrebni, izleti v njihovo okolico pa bi lahko bili kljub temu dovoljeni 269
3 verjetno obramba mesta ne bi bila nič slabša, če teh objektov v okolici ne bi bilo 317
4 o tem nisem razmišljal, ne vem, neodločen 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18

B18. Pred kratim so se pojavile pobude, da bi nekatere vojaške objekte preselili iz centra mesta v mestno okolico. Ali je taka preselitev po vaše mnenju potrebna ali nepotrebna?

Vrednost 50146 Frekvenca
1 je potrebna 434
2 ne vem, neodločen 180
3 ni potrebna 165
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19

B19. Ali sodite, da bi vojska tako preselitev sprejela, lai bi ji nasprotovala?

Vrednost 51145 Frekvenca
1 bi jo sprejela 178
2 ne vem, neodločen 292
3 bi nasprotovala 309
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B20

B20. Če bi vojska nasprotovala preselitvi, ali naj bi po vašem mnenju mestna uprava preselitev vseeno izvedla, ali naj je ne bi izvedla?

Vrednost 52144 Frekvenca
1 da, vseeno naj bi jo izvedla 325
2 ne vem, neodločen 317
3 ne, naj je ne bi izvedla 133
0 4
4 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B21

B21. Ob gradnji novih stanovanjskih naselij so bila zgrajena tudi zaklonišča. Ali menite, da je gradnja zakloniščv novih stanovanjskih naseljih potrebna, ali ni potrebna?

Vrednost 53143 Frekvenca
1 je potrebna 404
2 neodločen 90
3 ni potrebna 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B22

B22. Mestni prostor je zelo drag (dragocen), kar sili investitorje, da gradijo čim višje stavbe. Ali se vi strinjate z načelom, da na lokacijah v centru mesta, ki so najdražja, postavimo tudi najvišje stavbe?

Vrednost 54142 Frekvenca
1 da, tako je mestni prostor najbolje izkoriščen 126
2 da, vendar naj ta princip velja le za poslovne stavbe, ne pa tudi za stanovanjske 243
3 na, pretirana gradnja v višino ni sprejemljiva 345
4 neodločen, ne vem 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23

B23. Prenova ljubljanskega gradu traja že vse predolgo. Kaj je po vašem mnenju glavni razlog za to?

Vrednost 55141 Frekvenca
1 ekonomska šibkost Ljubljane 274
2 nesposobnost dosedanje mestne oblasti 386
3 težavnost rekonstrukcije 34
4 kaj drugega 27
5 ne vem 57
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B24

B24. Kako naj nova mestna uprava predvsem pospeši obnovo gradu? (možen je samo en odgovor)

Vrednost 56140 Frekvenca
1 z razpisom samoprispevka 55
2 z zvišanjem mestnega proračuna 86
3 s pritegnitvijo domačega in tujega kapitala 468
4 drugače 71
5 ne vem 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B25

B25. Kako so dosedanje mestne oblasti skrbele za ohranitev tradicionalne mestne podobe?

Vrednost 57139 Frekvenca
1 sploh niso skrbele 102
2 so skrbele, vendar jim to ni najbolj uspevalo 411
3 glede na možnosti so kar dobro ohranjevali zgodovinsko dediščino 181
4 prav po zaslugi uprave je mesto ohranilo tradicionalen izgled 12
5 ne vem, to se mi ne zdi bistveno vprašanje 73
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B26

B26. Katero od naštetih mest se vam zdi po videzu, vzdušju v njem, najbolj podobno Ljubljani?

Vrednost 58138 Frekvenca
1 Beograd 6
2 Maribor 124
3 Celovec 200
4 Zagreb 62
5 Trst 7
6 Reka 10
7 Gradec (Graz) 53
8 Dunaj 23
9 ne poznam, ne morem oceniti 290
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B27

B27. Ulična imena precej povedo o zgodovini in sedanjosti nekega mesta. Ali ljubljanska ulična imena ustrezno odražajo celotno zgodovino mesta?

Vrednost 59137 Frekvenca
1 da, ustrezno so zastopana vsa obdobja 182
2 ne, poimenovanja preveč poudarjajo le najnovejše obdobje 385
3 ne vem, ne poznam, s tem se nisem ukvarjal 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B28

B28. Ali se vam zdi prometna ureditev v Ljubljani:

Vrednost 60136 Frekvenca
1 zelo slaba 96
2 slaba 236
3 niti dobra, niti slaba 303
4 dobra 129
5 zelo dobra 4
6 ne vem, neodločen 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B29A B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

a) Tromostovje, Wolfova

Vrednost 61135 Frekvenca
1 da 600
2 ne 121
3 ne vem 55
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B29B B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

b) Trg osvoboditve / Kongresni trg

Vrednost 62134 Frekvenca
1 da 366
2 ne 299
3 ne vem 109
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B29C B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

c) Titovo od Bavarskega dvora do Drame

Vrednost 63133 Frekvenca
1 da 213
2 ne 460
3 ne vem 101
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B29D B29. Spodaj je naštetih nekaj predelov v Ljubljani, za katere nekateri menijo, da bi jih morali popolnoma zapreti za avtomobilski promet. Ali ste tudi vi takšnega mnenja?

d) predel od Titove do Grajskega hriba

Vrednost 64132 Frekvenca
1 da 259
2 ne 308
3 ne vem 205
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C1A C SOCIALNI PROBLEMI

a) beračenje v mestu

Vrednost 65131 Frekvenca
1 ni problem 170
2 majhen problem 376
3 velik problem 129
4 zelo velik problem 39
5 ne vem 65
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1B C SOCIALNI PROBLEMI

b) vidna prostitucija

Vrednost 66130 Frekvenca
1 ni problem 321
2 majhen problem 148
3 velik problem 43
4 zelo velik problem 19
5 ne vem 246
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1C C SOCIALNI PROBLEMI

c) zapuščeni ostareli ljudje

Vrednost 67129 Frekvenca
1 ni problem 100
2 majhen problem 219
3 velik problem 296
4 zelo velik problem 75
5 ne vem 86
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1D C SOCIALNI PROBLEMI

d) premalo otroških vrtcev

Vrednost 68128 Frekvenca
1 ni problem 362
2 majhen problem 148
3 velik problem 125
4 zelo velik problem 48
5 ne vem 95
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1E C SOCIALNI PROBLEMI

e) pomanjkanje stanovanj

Vrednost 69127 Frekvenca
1 ni problem 57
2 majhen problem 93
3 velik problem 341
4 zelo velik problem 250
5 ne vem 37
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1F C SOCIALNI PROBLEMI

f) dolgo čakanje pri zdravnikih

Vrednost 70126 Frekvenca
1 ni problem 39
2 majhen problem 104
3 velik problem 308
4 zelo velik problem 297
5 ne vem 30
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1G C SOCIALNI PROBLEMI

g) veliko brezposelnih

Vrednost 71125 Frekvenca
1 ni problem 23
2 majhen problem 71
3 velik problem 309
4 zelo velik problem 312
5 ne vem 60
0 4
6 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1H C SOCIALNI PROBLEMI

h) posilstva

Vrednost 72124 Frekvenca
1 ni problem 89
2 majhen problem 232
3 velik problem 179
4 zelo velik problem 79
5 ne vem 197
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1I C SOCIALNI PROBLEMI

i) vlomi v stanovanja, kraje

Vrednost 73123 Frekvenca
1 ni problem 21
2 majhen problem 78
3 velik problem 379
4 zelo velik problem 257
5 ne vem 42
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1J C SOCIALNI PROBLEMI

j) premalo mest v dijaških in študentskih domovih

Vrednost 74122 Frekvenca
1 ni problem 19
2 majhen problem 87
3 velik problem 271
4 zelo velik problem 197
5 ne vem 201
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1K C SOCIALNI PROBLEMI

k) pretepi na javnih mestih

Vrednost 75121 Frekvenca
1 ni problem 118
2 majhen problem 255
3 velik problem 165
4 zelo velik problem 81
5 ne vem 156
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1L C SOCIALNI PROBLEMI

l) jemanje mamil med mladimi

Vrednost 76120 Frekvenca
1 ni problem 33
2 majhen problem 147
3 velik problem 274
4 zelo velik problem 176
5 ne vem 145
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1M C SOCIALNI PROBLEMI

m) revščina barakarskih naselij

Vrednost 77119 Frekvenca
1 ni problem 54
2 majhen problem 136
3 velik problem 338
4 zelo velik problem 169
5 ne vem 79
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1N C SOCIALNI PROBLEMI

n) predraga oskrba v domovih za ostarele

Vrednost 78118 Frekvenca
1 ni problem 18
2 majhen problem 61
3 velik problem 328
4 zelo velik problem 275
5 ne vem 95
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1O C SOCIALNI PROBLEMI

o) alkoholizem

Vrednost 79117 Frekvenca
1 ni problem 18
2 majhen problem 82
3 velik problem 306
4 zelo velik problem 314
5 ne vem 57
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1P C SOCIALNI PROBLEMI

p) nasilje v družini

Vrednost 80116 Frekvenca
1 ni problem 39
2 majhen problem 136
3 velik problem 259
4 zelo velik problem 192
5 ne vem 150
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1R C SOCIALNI PROBLEMI

r) izgredi na športnih prizoriščih

Vrednost 81115 Frekvenca
1 ni problem 122
2 majhen problem 228
3 velik problem 200
4 zelo velik problem 133
5 ne vem 94
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C2A C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

a) za reševanje stanovanjskih problemov

Vrednost 82114 Frekvenca
1 posameznik, družina 174
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 20
3 podjetje 166
4 občina, mesto 244
5 republika 117
6 ne vem 53
0 5
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2B C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

b) za zagotavljanje zadostnega števila bolniških postelj

Vrednost 83113 Frekvenca
1 posameznik, družina 2
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 33
3 podjetje 19
4 občina, mesto 310
5 republika 351
6 ne vem 60
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2C C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

c) za kvalitetno osnovno šolstvo

Vrednost 84112 Frekvenca
1 posameznik, družina 8
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 5
3 podjetje 8
4 občina, mesto 220
5 republika 492
6 ne vem 42
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2D C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

d) za zadostno število mest v vrtcih

Vrednost 85111 Frekvenca
1 posameznik, družina 7
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 9
3 podjetje 20
4 občina, mesto 555
5 republika 130
6 ne vem 54
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2E C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

e) za nudenje pomoči ostarelim osebam

Vrednost 86110 Frekvenca
1 posameznik, družina 25
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 164
3 podjetje 12
4 občina, mesto 414
5 republika 129
6 ne vem 30
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2F C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

f) za nudenje pomoči revnim družinam

Vrednost 87109 Frekvenca
1 posameznik, družina 12
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 159
3 podjetje 32
4 občina, mesto 363
5 republika 171
6 ne vem 37
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2G C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

g) za rehabilitacijo invalidnih oseb

Vrednost 88108 Frekvenca
1 posameznik, družina 14
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 101
3 podjetje 50
4 občina, mesto 263
5 republika 294
6 ne vem 54
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2H C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

h) za zaposlovanje mladih

Vrednost 89107 Frekvenca
1 posameznik, družina 12
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 11
3 podjetje 86
4 občina, mesto 248
5 republika 395
6 ne vem 25
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2I C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

i) za nudenje pomoči duševno prizadetim osebam

Vrednost 90106 Frekvenca
1 posameznik, družina 15
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 117
3 podjetje 7
4 občina, mesto 265
5 republika 312
6 ne vem 59
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2J C2. Kdo naj bi po vašem mnenju prvenstveno skrbel za reševanje naslednjih problemov?

j) za zdrav način življenja

Vrednost 91105 Frekvenca
1 posameznik, družina 239
2 dobrodelne in prostovoljne organizacije in društva 40
3 podjetje 12
4 občina, mesto 187
5 republika 245
6 ne vem 50
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3

C3. Zaposleni na posameznih področjih družbenih dejavnosti (zdravstvo, šolstvo) že dalj časa, tudi s štrajki opozarjajo, da imajo premalo denarja za opravljanje svojih dejavnosti. Ali so njihove zahteve upravičene, ali niso?

Vrednost 92104 Frekvenca
1 so upravičene 416
2 ne vem, neodločen 199
3 niso upravičene 164
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C4A C4. Kaj je, po vašem mnenju, glavni problem osnovnega zdravstvenega varstva v Ljubljani? (obkrožite dva odgovora)

a) prvi odgovor

Vrednost 93103 Frekvenca
1 predolgo čakanje v čakalnicah 475
2 neprijazno osebje 58
3 nekvalitetne zdravstvene storitve 52
4 ni možnosti izbiranja zdravnika 91
5 predolge dobe od naročila do sprejetja pri specialistu 50
6 drugo 16
7 zadovoljen sem, ni posebnih problemov 37
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C4B C4. Kaj je, po vašem mnenju, glavni problem osnovnega zdravstvenega varstva v Ljubljani? (obkrožite dva odgovora)

b) drugi odgovor

Vrednost 94102 Frekvenca
1 predolgo čakanje v čakalnicah 17
2 neprijazno osebje 60
3 nekvalitetne zdravstvene storitve 49
4 ni možnosti izbiranja zdravnika 87
5 predolge dobe od naročila do sprejetja pri specialistu 423
6 drugo 25
7 zadovoljen sem, ni posebnih problemov 43
0 75
8 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C5A C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

a) privatna zdravniška in zobozdravstvena praksa

Vrednost 95101 Frekvenca
1 podpiram 635
2 ne podpiram 71
3 neodločen 72
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5B C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

b) privatne osnovne šole

Vrednost 96100 Frekvenca
1 podpiram 290
2 ne podpiram 340
3 neodločen 147
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5C C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

c) privatne srednje šole

Vrednost 9799 Frekvenca
1 podpiram 289
2 ne podpiram 331
3 neodločen 157
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5D C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

d) privatne višje in visoke šole

Vrednost 9898 Frekvenca
1 podpiram 242
2 ne podpiram 369
3 neodločen 166
0 2
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5E C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

e) privatne bolnice

Vrednost 9997 Frekvenca
1 podpiram 425
2 ne podpiram 241
3 neodločen 111
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5F C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

f) privatni vrtci

Vrednost 10096 Frekvenca
1 podpiram 589
2 ne podpiram 118
3 neodločen 71
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5G C5. Kakšno je vaše stališče do privatne prakse na različnih podrojih družbenih dejavnosti?

g) privatni domovi za ostarele

Vrednost 10195 Frekvenca
1 podpiram 522
2 ne podpiram 160
3 neodločen 96
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C6

C6. Ali je po vašem mnenju Ljubljana prijetno, prijazno mesto tudi za starejše občane, ali ni? (obkrožite samo en odgovor)

Vrednost 10294 Frekvenca
1 ne, zanje v Ljubljani sploh ni poskrbljeno 66
2 zanje je sicer poskrbljeno, vendar preslabo 460
3 da, zanje je v Ljubljani dobro poskrbljeno 147
4 ne vem, o tem nisem razmišljal 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7

C7. V Ljubljani le redko sorečamo invalide na vozičkih na cesti oziroma ulici. Ali menite, da je to zato, ker: (obkrožite naslednji odgovor)

Vrednost 10393 Frekvenca
1 takšnih invalidov ni veliko 27
2 ker se invalidi neradi kažejo v javnosti 37
3 ker je v Ljubljani preveč arhitektonskih ovir, ki jim onemogočajo gibanje 509
4 ker je življenje v mestih na splošno za njih prenevarno, prehitro 129
5 ne vem, o tem nisem razmišljal 77
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C8

C8. V Ljubljani živi in dela veliko delavcev iz drugih republik. Kako bi ocenili njihov socialni položaj?

Vrednost 10492 Frekvenca
1 njihov socialni položaj je v povprečju slabši kot je socialni položaj domačinov 198
2 njihov socialni položaj je približno enak položaju domačinov 430
3 njihov socialni položaj je v povprečju boljši 93
4 ne vem, ne morem oceniti 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9A C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

a) položaj samskih delavcev v samskih domovih je sramotno slab

Vrednost 10591 Frekvenca
1 povsem se strinjam 87
2 delno se strinjam 205
3 ne strinjam se 238
4 ne vem, neodločen 247
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9B C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

b) večino samskih domov bi bilo treba ukiniti

Vrednost 10690 Frekvenca
1 povsem se strinjam 78
2 delno se strinjam 148
3 ne strinjam se 382
4 ne vem, neodločen 167
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9C C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

c) bližina samskih domov znižuje ceno drugim stanovanjem

Vrednost 10789 Frekvenca
1 povsem se strinjam 129
2 delno se strinjam 151
3 ne strinjam se 245
4 ne vem, neodločen 250
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9D C9. V Ljubljani živi precej ljudi v samskih domovih. S katero od spodaj naštetih trditev se strinjate?

d) prebivalci samskih domov so lahko neprijetni za sosede

Vrednost 10888 Frekvenca
1 povsem se strinjam 233
2 delno se strinjam 260
3 ne strinjam se 118
4 ne vem, neodločen 165
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C10

C10. Pred leti je bilo veliko prahu zaradi javnih prireditev, ki so jih organizirali v Ljubljani homoseksualci (lezbijke). Ali menite, da naj bi v Ljubljani:

Vrednost 10987 Frekvenca
1 pomagali homoseksualcem, da dobijo svoje lokale, organizirajo svoje prireditve 90
2 te aktivnosti naj ne bi podpirali, vendar pa tudi ne zatirali 401
3 tovrstne prireditve je treba prepovedati, onemogočiti javno pojavljanje ljudi s takšnimi nagnjenji 152
4 neodločen, ne vem, mi je vseeno 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C11

C11. Klošarji, brezdomci so značilnost skoraj vsakega večjega mesta. Tudi v Ljubljani jih je nekaj. Ali sodite, naj probleme klošarjev, brezdomcev rešuje predvsem policija, ali pa je to le socialni problem?

Vrednost 11086 Frekvenca
1 to naj rešuje predvsem policija 82
2 ne vem, neodločen 106
3 to je samo socialni problem 591
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12

C12. Ali menite, da bi Ljubljana morala urediti spodobno sirotišnico za brezdomce, klošarje, propadle ljudi itd? (obkrožite samo en odgovor)

Vrednost 11185 Frekvenca
1 da, to bi bilo nujno potrebno narediti 553
2 ne, vsak mora poskrbeti zase 116
3 ne vem, neodločen 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C13

C13. V Ljubljani je bilo v preteklosti zgrajenih veliko solidarnostnih stanovanj. Kaj menite o teh stanovanjih? (možen je en odgovor)

Vrednost 11284 Frekvenca
1 gradnjo solidarnostnih stanovanj je treba ustaviti, stanovanja iz obstoječega fonda pa dodeljevati samo tistim, ki ne morejo drugače rešiti svojega stanovanjskega problema 325
2 gradnjo solidarnostnih stanovanj je potrebno povečati, ker potrebe po teh stanovanjih naraščajo 217
3 fond solidarnostnih stanovanj je potrebno postopoma rasformirati 152
4 ne vem, o tem nisem razmišljal 85
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14A C14. V Ljubljani je veliko povpraševanje po podnajemniških stanovanjih in sobah. Če bi vi oddajali sobo ali stanovanje, komu bi ga oddali? (možna sta največ dva odgovora)

a) prvi odgovor

Vrednost 11383 Frekvenca
1 tistemu, ki bi plačal postavljeno ceno, ne glede na to kdo in kaj je 99
2 moral bi biti iste narodnosti kot jaz 108
3 moral bi biti samski moški 17
4 morala bi biti samska ženska 36
5 študentu, študentki 262
6 zakonskemu paru brez otrok 15
7 mladi družini 51
8 drugemu 11
9 ne vem, o tem nisem razmišljal 173
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C14B C14. V Ljubljani je veliko povpraševanje po podnajemniških stanovanjih in sobah. Če bi vi oddajali sobo ali stanovanje, komu bi ga oddali? (možna sta največ dva odgovora)

b) drugi odgovor

Vrednost 11482 Frekvenca
1 tistemu, ki bi plačal postavljeno ceno, ne glede na to kdo in kaj je 0
2 moral bi biti iste narodnosti kot jaz 12
3 moral bi biti samski moški 4
4 morala bi biti samska ženska 16
5 študentu, študentki 101
6 zakonskemu paru brez otrok 40
7 mladi družini 162
8 drugemu 16
9 ne vem, o tem nisem razmišljal 154
0 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C15

C15. Uvajanje tržnih pogojev gospodarjenja bo ogrozilo tudi številna delovna mesta. Kaj bi vi storili, če bi izgubili zaposlitev?

Vrednost 11581 Frekvenca
1 pravočasno bi si našel zaposlitev drugje 248
2 prijavil bi se na Zavod za zaposlovanje in čakal, da mi najdejo zaposlitev 152
3 ukvarjati bi se pričel s privatno dejavnostjo 137
4 drugo 30
5 meni se nemore zgoditi, da bi izgubil službo 41
6 o tem nisem razmišljal, ne vem, neodločen 169
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16A C16. Na koga bi se najprej obrnili za pomoč, če bi nenadoma ostali brez zaposlitve? (možna sta dva odgovora)

a) prvi odgovor

Vrednost 11680 Frekvenca
1 sorodnike 157
2 prijatelje, sosede 99
3 dobrodelne in prostovoljne organizacije (RK, cerkvene dobrodelne organizacije, prostovoljna društva) 9
4 sindikalno organizacijo v delovni organizaciji 94
5 Zavod za zaposlovanje 256
6 Center za socialno delo 17
7 ne vem, o tem nisem razmišljal 140
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C16B C16. Na koga bi se najprej obrnili za pomoč, če bi nenadoma ostali brez zaposlitve? (možna sta dva odgovora)

b) drugi odgovor

Vrednost 11779 Frekvenca
1 sorodnike 6
2 prijatelje, sosede 44
3 dobrodelne in prostovoljne organizacije (RK, cerkvene dobrodelne organizacije, prostovoljna društva) 4
4 sindikalno organizacijo v delovni organizaciji 18
5 Zavod za zaposlovanje 210
6 Center za socialno delo 116
7 ne vem, o tem nisem razmišljal 110
0 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C17A C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

a) skrbeti za svojega ostarelega člana

Vrednost 11878 Frekvenca
1 da 547
2 ne 118
3 ne morem reči 112
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C17B C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

b) skrbeti za svojega bolnega ali prizadetega člana

Vrednost 11977 Frekvenca
1 da 565
2 ne 102
3 ne morem reči 108
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C17C C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

c) podpirati svojega brezposelnega člana

Vrednost 12076 Frekvenca
1 da 539
2 ne 136
3 ne morem reči 99
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C17D C17. Ali je vaša družina sposobna (v materialnem in psihološkem smislu) dalj časa (npr. Pol leta):

d) varovati otroke doma

Vrednost 12175 Frekvenca
1 da 490
2 ne 186
3 ne morem reči 99
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C18A C18. Ali lahko računate na pomoč sosedov:

a) pri občasnem čuvanju otrok

Vrednost 12274 Frekvenca
1 da 274
2 ne 323
3 ne vem, nisem poskusil 182
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18B C18. Ali lahko računate na pomoč sosedov:

b) pri občasni skrbi za ostarelega ali bolnega člana družine

Vrednost 12373 Frekvenca
1 da 210
2 ne 372
3 ne vem, nisem poskusil 194
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18C C18. Ali lahko računate na pomoč sosedov:

c) če ste v kakšni drugačni stiski

Vrednost 12472 Frekvenca
1 da 390
2 ne 207
3 ne vem, nisem poskusil 180
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C19

C19. V Ljubljani nastajajo skupine prostovoljcev, ko so pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Ali so po vaši oceni take skupine potrebne, ali niso potrebne?

Vrednost 12571 Frekvenca
1 so potrebne 728
2 ne vem, neodločen 44
3 niso potrebne 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C20

C20. Ali bi vi sami bili morda pripravljeni aktivno delovati v taki skupini?

Vrednost 12670 Frekvenca
1 da 352
2 neodločen, še ne vem 293
3 ne 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D1A D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

a) likovne galerije

Vrednost 12769 Frekvenca
1 redno 19
2 pogosto 44
3 včasih 308
4 nikoli 404
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1B D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

b) muzeje in arhive

Vrednost 12868 Frekvenca
1 redno 3
2 pogosto 36
3 včasih 393
4 nikoli 344
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1C D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

c) univerzitetno in druge knjižnice

Vrednost 12967 Frekvenca
1 redno 39
2 pogosto 89
3 včasih 243
4 nikoli 404
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1D D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

d) gledališke predstave (SNG, MGL)

Vrednost 13066 Frekvenca
1 redno 40
2 pogosto 88
3 včasih 368
4 nikoli 279
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1E D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

e) predstave "alternativnih" gledališč (SMG, A. Monro ...)

Vrednost 13165 Frekvenca
1 redno 8
2 pogosto 30
3 včasih 160
4 nikoli 575
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1F D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

f) kino predstave

Vrednost 13264 Frekvenca
1 redno 28
2 pogosto 83
3 včasih 396
4 nikoli 269
0 3
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1G D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

g) disco klube

Vrednost 13363 Frekvenca
1 redno 12
2 pogosto 21
3 včasih 177
4 nikoli 562
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1H D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

h) okrogle mize, predavanja in javne tribune

Vrednost 13462 Frekvenca
1 redno 3
2 pogosto 26
3 včasih 171
4 nikoli 576
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1I D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

i) Druga godba, novi rock

Vrednost 13561 Frekvenca
1 redno 8
2 pogosto 18
3 včasih 82
4 nikoli 667
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1J D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

j) poletni festival

Vrednost 13660 Frekvenca
1 redno 13
2 pogosto 43
3 včasih 276
4 nikoli 442
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1K D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

k) koncerte resne glasbe

Vrednost 13759 Frekvenca
1 redno 20
2 pogosto 43
3 včasih 191
4 nikoli 522
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1L D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

l) rock koncerte

Vrednost 13858 Frekvenca
1 redno 10
2 pogosto 20
3 včasih 140
4 nikoli 604
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1M D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

m) športne prireditve

Vrednost 13957 Frekvenca
1 redno 27
2 pogosto 73
3 včasih 318
4 nikoli 357
0 4
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1N D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

n) prireditve v Cankarjevem domu nasploh

Vrednost 14056 Frekvenca
1 redno 12
2 pogosto 83
3 včasih 362
4 nikoli 316
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1O D KOMUNALNI SISTEM, URBANA KULTURA

o) prireditve v stari Ljubljani

Vrednost 14155 Frekvenca
1 redno 26
2 pogosto 75
3 včasih 380
4 nikoli 295
0 3
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D2

D2. Ali redno zahajate v kakšen lokal, kjer se srečujete s svojimi prijatelji in znanci?

Vrednost 14254 Frekvenca
1 da 189
2 ne 591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D3A D3. Ali zahajate v lokale:

a) boljše restavracije in gostilne v mestu in njegovi okolici

Vrednost 14353 Frekvenca
1 redno 14
2 pogosto 47
3 včasih 408
4 nikoli 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D3B D3. Ali zahajate v lokale:

b) kavarne (Union, Nebotičnik, Evropa ...)

Vrednost 14452 Frekvenca
1 redno 2
2 pogosto 11
3 včasih 219
4 nikoli 545
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D3C D3. Ali zahajate v lokale:

c) dnevne bare in bistroje, slaščičarne

Vrednost 14551 Frekvenca
1 redno 22
2 pogosto 103
3 včasih 399
4 nikoli 252
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D4A D4. Ali bi nam lahko navedli tri zgradbe ali predele mesta (trgi, ulice), ki so še posebej značilni za Ljubljano?

a) prvi odgovor

Vrednost 14650 Frekvenca
1 grad 587
2 magistrat 48
3 Prešernov trg in Tromostovje 70
4 Tivoli 25
5 Cankarjev dom 10
6 želežniška postaja 2
7 Nebotičnik 2
8 Miklošičeva cesta 2
9 Plečnikova dela (Križanke, Tržnica, NUK, Žale ...) 10
10 Zmajski most 3
11 zgradba SMELT-a 0
12 Čopova ulica 1
13 Mestni trg 0
14 Navje 1
15 Nama 1
16 Žale 0
17 Resljeva ulica 1
18 Miklošičeva ulica 0
19 Trg osvoboditve 2
20 Trg revolucije 0
21 Trnovski pristan 0
22 Bavarski dvor 0
23 Centralni stadion 0
24 živalski vrt 2
25 "Peglezen" 0
26 kaj drugega 0
77 ne ve 10
0 2
33 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

D4B D4. Ali bi nam lahko navedli tri zgradbe ali predele mesta (trgi, ulice), ki so še posebej značilni za Ljubljano?

b) drugi odgovor

Vrednost 14749 Frekvenca
1 grad 9
2 magistrat 112
3 Prešernov trg in Tromostovje 282
4 Tivoli 118
5 Cankarjev dom 60
6 želežniška postaja 11
7 Nebotičnik 34
8 Miklošičeva cesta 6
9 Plečnikova dela (Križanke, Tržnica, NUK, Žale ...) 76
10 Zmajski most 16
11 zgradba SMELT-a 3
12 Čopova ulica 7
13 Mestni trg 9
14 Navje 5
15 Nama 4
16 Žale 5
17 Resljeva ulica 0
18 Miklošičeva ulica 1
19 Trg osvoboditve 2
20 Trg revolucije 0
21 Trnovski pristan 0
22 Bavarski dvor 3
23 Centralni stadion 2
24 živalski vrt 2
25 "Peglezen" 0
26 kaj drugega 0
77 ne ve 8
0 4
29 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

D4C D4. Ali bi nam lahko navedli tri zgradbe ali predele mesta (trgi, ulice), ki so še posebej značilni za Ljubljano?

c) tretji odgovor

Vrednost 14848 Frekvenca
1 grad 5
2 magistrat 5
3 Prešernov trg in Tromostovje 60
4 Tivoli 73
5 Cankarjev dom 62
6 želežniška postaja 16
7 Nebotičnik 49
8 Miklošičeva cesta 11
9 Plečnikova dela (Križanke, Tržnica, NUK, Žale ...) 174
10 Zmajski most 50
11 zgradba SMELT-a 10
12 Čopova ulica 23
13 Mestni trg 30
14 Navje 10
15 Nama 3
16 Žale 32
17 Resljeva ulica 1
18 Miklošičeva ulica 6
19 Trg osvoboditve 18
20 Trg revolucije 8
21 Trnovski pristan 3
22 Bavarski dvor 6
23 Centralni stadion 13
24 živalski vrt 80
25 "Peglezen" 6
26 kaj drugega 5
77 ne ve 8
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

D5

D5. Zelo pogoste kritike, da se v Ljubljani nič ne dogaja, so v zadnjem času nekoliko potihnile. Ali se je to zgodilo ker:

Vrednost 14947 Frekvenca
1 je Ljubljana res postala živahno mesto 101
2 ker so ljudje obupali in se zabavajo sami, v zaprtih krogih, kakor vedo in znajo 116
3 ekonomska in politična kriza je postavila v ospredje druga bolj osnovna življenjska vprašanja 400
4 te kritike nikoli niso bile utemeljene 37
5 ne vem, nisem razmišljal 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D6A D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

a) zdi se mi zanimivo, mnogi napisi so dobri, duhoviti

Vrednost 15046 Frekvenca
1 soglaša 220
2 ne soglaša 433
3 neodločen 116
0 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D6B D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

b) politična sporočila ne sodijo na zidove

Vrednost 15145 Frekvenca
1 soglaša 455
2 ne soglaša 252
3 neodločen 64
0 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D6C D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

c) s tem se dela velika ekonomska škoda

Vrednost 15244 Frekvenca
1 soglaša 505
2 ne soglaša 166
3 neodločen 97
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D6D D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

d) na vsak način bi bilo potrebno preprečiti šisanje po zidovih

Vrednost 15343 Frekvenca
1 soglaša 502
2 ne soglaša 176
3 neodločen 95
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D6E D6. Grafiti na ljubljanskih zidovih so postali že vsakdanjost. Kakšno je vaše mnenje o tem?

e) to me ne moti, na ta način se kaže ustvarjalnost prebivalcev mesta

Vrednost 15442 Frekvenca
1 soglaša 177
2 ne soglaša 487
3 neodločen 106
0 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D7

D7. Na Čopovi ulici se kdaj pa kdaj ustavi kakšen godec in zaigra momoidočim. Do nedavnega jih je policija preganjala, ker niso imeli ustreznega dovoljenja. Kakšno je vaše stališče?

Vrednost 15541 Frekvenca
1 takšne stvari je potrebno preganjati 32
2 takšne stvari je potrebno dopuščati 318
3 takšne stvari je potrebno dopuščati, ker razgibajo mestno življenje 350
4 neodločen, ne vem, mi je vseeno 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D8

D8. Kako ocenjujete splošne razmere, razpoloženje v Ljubljani?

Vrednost 15640 Frekvenca
1 Ljubljana je zelo "zadrto" mesto, kjer posamezniki oz. skupine, ki želijo živeti drugače, le težko "preživijo" 107
2 kdor vztraja v svojem načinu življenja, ima probleme, vendar lahko svoj način življenja ohrani 253
3 Ljubljanska "scena" je dinamična, odprta, vsakdo, ne glede na stil življenja se lahko dobro znajde in vklopi 246
4 ne vem 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E1 E VOLITVE IN POLITIČNA RAZMERJA V MESTU

E1. Če bi ible v prihodnjih dneh zopet volitve, za listo katere stranke bi v tem primeru glasovali?

Vrednost 15739 Frekvenca
1 Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SDZS) 45
2 Socialistično zvezo Slovenije (SZS) 16
3 Slovensko kmečko zvezo (SKZ) 23
4 ZKS - Stranko demokratične prenove (ZKS_SDP) 135
5 Telene Slovenije (ZS) 58
6 ZSMS - liberalno stranko 108
7 Slovensko demokratično zvezo (SDZ) 30
8 Slovenske krščanske demokrate (SKD) 35
9 Slovenska obrtniška stranka 13
10 za drugo 11
11 ne bi glasoval za listo, le za posameznika 87
12 ne želim odgovoriti 161
13 ne bi šel na volitve 54
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

E2

E2. In za listo katere stranke za družbenopolitični zbor mestne skupščine ste glasovali?

Vrednost 15838 Frekvenca
1 Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SDZS) 52
2 Socialistično zvezo Slovenije (SZS) 18
3 Slovensko kmečko zvezo (SKZ) 14
4 ZKS - Stranko demokratične prenove (ZKS_SDP) 120
5 Telene Slovenije (ZS) 56
6 ZSMS - liberalno stranko 109
7 Slovensko demokratično zvezo (SDZ) 28
8 Slovenske krščanske demokrate (SKD) 29
9 Slovenska obrtniška stranka 17
10 za drugo 9
11 ne bi glasoval za listo, le za posameznika 71
12 ne želim odgovoriti 211
13 ne bi šel na volitve 42
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

E3

E3. Če bi bile v prihodnjih dneh ponovne volitve za družbenopolitični zbor mestne skupščine, za listo katere stranke bi glasovali?

Vrednost 15937 Frekvenca
1 Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SDZS) 42
2 Socialistično zvezo Slovenije (SZS) 18
3 Slovensko kmečko zvezo (SKZ) 15
4 ZKS - Stranko demokratične prenove (ZKS_SDP) 110
5 Telene Slovenije (ZS) 52
6 ZSMS - liberalno stranko 115
7 Slovensko demokratično zvezo (SDZ) 29
8 Slovenske krščanske demokrate (SKD) 30
9 Slovenska obrtniška stranka 18
10 za drugo 7
11 ne bi glasoval za listo, le za posameznika 99
12 ne želim odgovoriti 188
13 ne bi šel na volitve 54
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

E4

E4. Kaj se vam zdi, da je pri izbiri mestnega župana (predsednika mestne skupščine) najbolj pomembno? (izberite le en odgovor)

Vrednost 16036 Frekvenca
1 da pripada določeni politični stranki 4
2 da je priznan strokovnjak na svojem področju 245
3 da je uveljavljen javni delavec 63
4 da je pošten in delaven 411
5 kaj drugega 15
6 ne vem, neopredeljen 41
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E5

E5. Ali poznate novega ljubljanskega župana (predsednika mestne skupščine)? Ali lahko navedete njegovo ime?

Vrednost 16135 Frekvenca
1 navaja pravilen odgovor 216
2 nepravilen odgovor 51
3 ne ve za župana 507
0 5
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E6

E6. Ali lahko navedete, koga bi vi osebno podprli za mestnega župana?

Vrednost 16234 Frekvenca
1 V Potočnik 205
2 P Bibič 39
3 J Strgar 18
99 drugo 36
0 482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

f1 F ZAKLJUČNA VPRAŠANJA

F1. (za zaposlene, obrtnike, kmete) Kako ste zadovoljni s svojim dohodkom oziroma zaslužkom? (za nezaposlene, gospodinje, študente) Kako ste zadovoljni z materialnimi razmerami, v katerih živite?

Vrednost 16333 Frekvenca
1 zelo sem zadovoljen 15
2 sem zadovoljen 240
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne, neodločen 185
4 nisem zadovoljen 275
5 zelo sem nezadovoljen 57
0 7
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

F2

F2. Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Vrednost 16432 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 108
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 303
3 da morate zelo skrbno gospodariti, z denarjem se omejujete pri nakupih opreme, obleke ipd. 312
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 29
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 10
6 da živite v revščini 6
9 ne vem, neodločen 9
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

F3

F3. Katerega leta ste rojeni?

Vrednost 16531 Frekvenca
5 1
12 1
13 2
68 13
69 12
70 8
71 3

Vrednosti spremenljivk od 5 do 71

F4

F4. Spol

Vrednost 16630 Frekvenca
1 moški 346
2 ženski 434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F5

F5. Kakšne narodnosti ste?

Vrednost 16729 Frekvenca
1 Slovenec 645
2 druge narodnosti 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F6

F6. Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 16828 Frekvenca
1 samski, nikoli nisem bil poročen 136
2 razvezan 44
3 vdovec 43
4 poročen, izvenzakonska skupnost 556
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

F7A F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

a) skupaj oseb

Vrednost 16927 Frekvenca
0 6
1 67
2 134
3 192
4 280
5 70
6 23
7 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

F7B F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

b) od tega predšolskih otrok

Vrednost 17026 Frekvenca
0 593
1 139
2 47
3 1
4 0
5 0
6 0
7 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

F7C F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

c) od tega otrok v osnovni šoli

Vrednost 17125 Frekvenca
0 500
1 183
2 93
3 4
4 0
5 0
6 0
7 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

F7D F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

d) od tega učencev v srednji šoli, študentov

Vrednost 17224 Frekvenca
0 570
1 171
2 38
3 1
4 0
5 0
6 0
7 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

F7E F7. Število oseb, ki z njimi živite v skupnem gospodinjstvu

e) od tega zaposlenih

Vrednost 17323 Frekvenca
0 139
1 181
2 374
3 71
4 13
5 1
6 1
7 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F8

F8. Vrsta stanovanja

Vrednost 17422 Frekvenca
1 individualna hiša (vrstna hiša) 326
2 večstanovanjska hiša, manjši blok (do 10 stanovanj) 124
3 večja stanovanjska hiša, blok stolpnica (več kot 10 stanovanj) 329
0 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F9

F9. Kako veliko je stanovanje v katerem stanujete?

Vrednost 17521 Frekvenca
1 garsonjera 34
2 enosobno (eno in pol sobno) 108
3 dvosobno (dvo in pol sobno) 269
4 trisobno (tri in pol sobno) 209
5 štirisobno (štiri in pol sobno) 112
6 pet in več sobno 45
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

F10

F10. Ali ste zaposleni? (če da) Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Vrednost 17620 Frekvenca
1 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v podjetju 63
2 imam vodilni položaj v podjetju 57
3 sem zaposlen, a nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 438
4 nisem zaposlen 216
0 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

F11

F11. Ali prejemate redne mesečne dohodke? (če da) Kolikšen je bil v zadnjih treh mesecih vaš povprečni redni mesečni dohodek? (Seštejte vse oblike dohodka: osebni dohodek, pokojnina, štipendija, dohodek od dela v obrti, kmetijstvu ...)

Vrednost 17719 Frekvenca
1000 3
1500 1
1600 1
35000 1
45000 1
70000 1
99999 ne prejema rednih mesečnih dohodkov 76
0 56

Vrednosti spremenljivk od 999 do 70000

F12

F12. Kakšen je vaš sedanji poklic? (če je zaposlen) Kakšna je vaša priznana kvalifikacija?

Vrednost 17818 Frekvenca
1 NK (nekvalificiran) delavec 32
2 PK (priučen ali polkvalificiran) delavec 41
3 KV (kvalificiran) delavec 123
4 VKV (visokokvalificiran)delavec 34
5 pomožni uslužbenec 2
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 25
7 uslužbenec z srednjo izobrazbo 179
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 140
9 samostojni obrtnik - delodajalec 14
10 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 11
11 svobodni poklici 10
12 kmet 4
13 kmečka gospodinja 6
14 pomagajoči član v kmetijstvu 0
15 učenec, dijak, vajenec 3
16 študent 29
17 upokojenec 100
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 14
19 druge vzdrževane osebe 3
20 drugo 7
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

F13

F13. Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali bodisi redno bodisi izredno:

Vrednost 17917 Frekvenca
1 4 razrede osnovne šole ali manj 6
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razrede nižje gimnazije 141
3 nedokončana 2 ali 3-letna strokovna šola (industrijska, poklicna ...) 46
4 končana 2 ali 3-letna strokovna šola, absolventi 3-letnega usmerjenega izobraževanja 134
5 nedokončana srednja šola 21
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izobraževanja 230
7 nedokončana višja ali visoka šola 42
8 dokončana višja šola 62
9 dokončana visoka šola 96
0 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

F14

F14. V kateri panogi, dejavnosti delate, ste delali, oziroma dela oseba, ki vas vzdržuje?

Vrednost 18016 Frekvenca
1 industrija 237
2 trgovina 99
3 banke, zavarovalnice, združenja, zbornice 41
4 ostalo gospodarstvo 190
5 šolstvo, zdravstvo, kultura, znanost 144
6 republiška, občinska uprava, sodstvo, milica, JLA 56
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

F15A F15. Ali ste član:

a) Socialistične zveze Slovenije (SZS)

Vrednost 18115 Frekvenca
1 ni član 727
2 je član 42
0 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15B F15. Ali ste član:

b) ZKS - Stranke demokratične prenove (ZKS_SDP)

Vrednost 18214 Frekvenca
1 ni član 728
2 je član 40
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15C F15. Ali ste član:

c) ZSMS - liberalne stranke

Vrednost 18313 Frekvenca
1 ni član 759
2 je član 9
0 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15D F15. Ali ste član:

d) Slovenske demokratične zveze (SDZ)

Vrednost 18412 Frekvenca
1 ni član 763
2 je član 4
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15E F15. Ali ste član:

e) Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS)

Vrednost 18511 Frekvenca
1 ni član 763
2 je član 4
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15F F15. Ali ste član:

f) Slovenskih krščanskih demokratov (SKD)

Vrednost 18610 Frekvenca
1 ni član 765
2 je član 2
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15G F15. Ali ste član:

g) Slovenske kmečke zveze (SKZ)

Vrednost 1879 Frekvenca
1 ni član 761
2 je član 6
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15H F15. Ali ste član:

h) Zelenih Slovenije (ZS)

Vrednost 1888 Frekvenca
1 ni član 762
2 je član 5
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F15I F15. Ali ste član:

i) drugo

Vrednost 1897 Frekvenca
1 ni član 701
2 je član 17
0 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

F16

F16. Koliko let že živite v kraju sedanjega bivališča?

Vrednost 1906 Frekvenca
1 6
2 11
3 12
56 1
60 2
64 1
68 1
99 od rojstva 182
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

F17

F17. (če se je priselil v ta kraj) Od kod ste ste priselili?

Vrednost 1915 Frekvenca
1 iz drugega kraja (predela) iste občine 104
2 iz druge ljubljanske občine 151
3 iz druge bližnje občine 53
4 od drugod iz Slovenije 155
5 iz druge republike 105
6 iz tujine 4
7 ni se preselil 195
0 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

OKOLIS

OKOLIS Anketni okoliš (1 - 70)

Vrednost 1924 Frekvenca
2 15
3 15
5 15
66 15
68 15
69 15
70 15

Vrednosti spremenljivk od 2 do 70

ANKET

ANKET Zaporedna številka anketiranca (1 - 21)

Vrednost 1933 Frekvenca
1 41
2 41
3 41
4 39
5 43
6 33
7 36
8 34
9 40
10 38
11 38
12 40
13 37
14 32
15 43
16 37
17 37
18 36
19 33
20 29
21 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

OBC

OBC Občina (1 - 5)

Vrednost 1942 Frekvenca
1 121
2 105
3 182
4 180
5 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TIPKS

Tip krajevne skupnosti:

Vrednost 1951 Frekvenca
1 mestna 443
2 primestna 248
3 vaška 64
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (1990). LJ90 - Ljubljančani o Ljubljani [Vprašalnik].
  2. Toš, Niko (1990). LJ90 - Navodilo za anketiranje pri raziskavi "Ljubljančani o Ljubljani" [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2003). Ljubljančani o Ljubljani, 1990 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: LJ90. https://doi.org/10.17898/ADP_LJ90_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si