PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0007
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0007_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), volilni sistem, vladne aktivnost pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, ocena uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosne in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, ocena slovenskih medijev

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje podpore novi vladi (Andrej Bajuk), volilni sistem, ocena uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosna in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, ocena slovenskih medijev.

Methodology


Collection date: 10. julij 2000 - 12. julij 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0007 - Politbarometer 7/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 89
  • number of units: 923

Variable list

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 3 2000 1003.17 569.657

Valid range from 3 to 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 3 2000 1003.17 569.657

Valid range from 3 to 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 487 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 784 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 883 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVEN

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Value 982 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q481 ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI NE?//

Value 1081 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Value 1180 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1279 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1378 Frequency
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO NOVE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1477 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA K

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1576 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DR

S POMO JO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR//

Value 1675 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V4 IN DRŽAVNI SVET//

IN DRŽAVNI SVET//

Value 1774 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1873 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Value 1972 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE D

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?//

Value 2071 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M1 IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCE

IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH MINISTROV GLEDE NA NJIHOVO SEDANJE DELO, IN SICER NAJPREJ//// M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER MIHA BREJC

Value 2170 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M2 M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINIST

M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINISTER MARJAN SENJUR

Value 2269 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ZVONKO IVANUŠI

M. ZA FINANCE, MINISTER ZVONKO IVANU IČ

Value 2368 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTER J

M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTER JOŽE ZAGOŽEN

Value 2467 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER CIRIL SMRKOLJ

Value 2566 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI///

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI//// M. ZA KULTURO, MINISTER RUDI ŠELIGO

Value 2665 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER PETER JA

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER PETER JAMBREK

Value 2764 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER JANEZ JANŠA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER JANEZ JANŠA

Value 2863 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER ANDREJ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER ANDREJ UMEK

Value 2962 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA BARBARA BRE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA BARBARA BREZIGAR

Value 3061 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE/

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//// M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER ANTON BERGAUER

Value 3160 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M12 M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER LOVRO Š

M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 3259 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 3358 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M14 M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER L

M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER LOJZE MARINČEK

Value 3457 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER LOJZE PET

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER LOJZE PETERLE

Value 3556 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M16 M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINI

M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINISTER JANKO RAZGORŠEK

Value 3655 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M18 M. BREZ RESORJA ODGOVOREN ZA ZAKONODAJO,

M. BREZ RESORJA ODGOVOREN ZA ZAKONODAJO, MINISTER TONE JEROVŠEK

Value 3754 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

baj1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ OSEBNOSTNIH LASTN

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ OSEBNOSTNIH LASTNOSTI ANDREJA BAJUKA, VI PA Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI - PRI ČEMER JE 1 NAJSLABŠA OCENA, 5 PA NAJBOLJŠA - OCENITE NAVEDENE LASTNOSTI. KAKO TOREJ OCENJUJETE://// BAJUKOVO ZAVZEMANJE ZA SLOVENSKE INTERESE?//

Value 3853 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

BAJ2 NJEGOVO POŠTENOST?//

NJEGOVO POŠTENOST?//

Value 3952 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

BAJ3 NJEGOVO DOSLEDNOST IN ODLOČNOST?//

NJEGOVO DOSLEDNOST IN ODLOČNOST?//

Value 4051 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

BAJ4 SPOSOBNOST IN STROKOVNOST ANDREJA BAJUKA

SPOSOBNOST IN STROKOVNOST ANDREJA BAJUKA?//

Value 4150 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

BAJ5 PREPRIČLJIVOST NJEGOVEGA JAVNEGA NASTOP

PREPRIČLJIVOST NJEGOVEGA JAVNEGA NASTOPANJA?//

Value 4249 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

BAJ6 BAJUKOV UGLED V SVETU?//

BAJUKOV UGLED V SVETU?//

Value 4348 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Value 4447 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Value 4546 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// NOVI VLADI V CELOTI?//

Value 4645 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

Value 4744 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?//

DRŽAVNEMU ZBORU?//

Value 4843 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 4942 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 5041 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 5140 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 5239 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 5338 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 5437 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 5536 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 5635 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 5734 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 5833 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 5932 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

Value 6031 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q490 KAKO OCENJUJETE SLOVENSKE MEDIJE? ALI O

KAKO OCENJUJETE SLOVENSKE MEDIJE? ALI O POLITIČNIH DOGAJANJIH POROČAJO PREJ OBJEKTIVNO ALI PREJ NEOBJEKTIVNO?//

Value 6130 Frequency
1 prej objektivno
2 prej neobjektivno
3 niti objektivno niti neobjektivno
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 6229 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLI

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI VI PREJ DALI SVOJ GLAS?////

Value 6328 Frequency
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOŽNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Value 6427 Frequency
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q272C GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM

GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM ZAKONU SO NAČELOMA ŠE VEDNO ODPRTE TRI MOŽNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROŽNI VEČINSKI ALI OHRANITEV OBSTOJEČEGA VOLINEGA SISTEMA S POPRAVKI. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE?//

Value 6526 Frequency
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokroŽni večinski
3 naj ostane obstoječi s popravki
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q489 ALI JE GLEDE NA AKTUALNO POLITIČNE RAZM

ALI JE GLEDE NA AKTUALNO POLITIČNE RAZMERE BOLJE, DA PRIDE - V OKVIRU ZAKONSKIH ROKOV - DO VOLITEV ČIM PREJ ALI ČIM KASNEJE?////

Value 6625 Frequency
1 čim prej
2 čim kasneje
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q470B OBSTAJA MOŽNOST, DA BI SE DRŽAVNI ZBOR

OBSTAJA MOŽNOST, DA BI SE DRŽAVNI ZBOR ODLOČIL ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA V ZVEZI Z NOVIM VOLILNIM SISTEMOM. ALI BI SE TAKŠNEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?//

Value 6724 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q482 ČE BI SE NA REFERENDUMU LAHKO ODLOČALI

ČE BI SE NA REFERENDUMU LAHKO ODLOČALI LE MED DVEMA MOŽNOSTIMA: NA ENI STRANI ZA DVOKROŽNI VEČINSKI SISTEM IN NA DRUGI STRANI ZA POPRAVLJENI SEDANJI PROPORCIONALNI SISTEM. ZA KATEREGA BI SE VI ODLOČILI?////

Value 6823 Frequency
1 dvokroŽni večinski
2 popravljeni sedanji proporcionalni
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q483 V SLOVENIJI ŠE VEDNO ŽIVI 3100 BEGUNCE

V SLOVENIJI ŠE VEDNO ŽIVI 3100 BEGUNCEV IZ BOSNE IN HERCEGOVINE, KI SE NISO VRNILI ZARADI STRAHU PRED PREGANJANJEM ALI PORUŠENIH DOMOV. ALI NAJ SLOVENIJA DOVOLI TEM BEGUNCEM DA OSTANEJO ALI NE?////

Value 6922 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q484 ALI PO VAŠEM MNENJU BEGUNCI IZ BOSNE IN

ALI PO VAŠEM MNENJU BEGUNCI IZ BOSNE IN HERCEGOVINE OGROŽAJO SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE?////

Value 7021 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q485 KAJ JE TISTO, KAR PO VAŠEM MNENJU PREDV

KAJ JE TISTO, KAR PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM OGROŽAJO BEGUNCI V SLOVENIJI?////

Value 7120 Frequency
1 NACIONALNO VARNOST
2 OSEBNO VARNOST POSAMEZNIKOV IN NJIHOVEGA PREMOŽENJA
3 SLOVENSKO KULTURO IN JEZIK
4 DELOVNA MESTA IN SOCIALNO VARNOST
5 drugo
6 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 6

Q486 KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOS

KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST KRIMINALISTOV PRI ODKRIVANJU KRIMINALNIH DEJANJ? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.////

Value 7219 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q487 GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA JE NEDAVNO J

GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA JE NEDAVNO JAVNOST SEZNANILA, DA JE PRI KRIMINALISTIČNI POLICIJI DEPONIRANA VEČJA KOLIČINA DENARJA. KAJ MENITE?////

Value 7318 Frequency
1 PRAV JE, DA JE JAVNOST TAKOJ OBVESTILA, ČEPRAV ŠE NI IMELA VSEH INFORMACIJ O IZVORU DENARJA
2 Z OBVEŠČANJEM BI MORALI POČAKATI, PRIDOBITI ČIM VEČ INFORMACIJ, KER GRE LAHKO ZA POVSEM LEGALNA SREDSTVA
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q488 KAJ PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ VPLIVA NA U

KAJ PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ VPLIVA NA USPEŠNOST IN UČINKOVITOST KRIMINALISTIČNE POLICIJE V BOJU ZOPER ORGANIZIRAN KRIMINAL?////

Value 7417 Frequency
1 ORGANIZIRANOST KRIMINALISTIČNE POLICIJE
2 FINANČNA SREDSTVA
3 TEHNIČNA SREDSTVA
4 ZAKONODAJA
5 SODELOVANJE Z LJUDMI
6 drugo
7 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 7

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7615 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7714 Frequency
1 NA PODEŽELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 7813 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 7912 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 8011 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 8110 Frequency
1 moški
2 Ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 829 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 838 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 847 Frequency
30 ->30 196
45 30 - 45 286
60 46 - 60 239
99 61 -> 199
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 30 99 57.3815 24.1757

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 856 Frequency
1 DS 8
2 DESUS 10
3 LDS 232
5 SNS 6
6 SDS 82
8 ZLSD 57
9 ZS 7
10 SLS+SKD 89
11 drugo 13
12 ne ve 405
SYSMISS 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 1 12 8.42464 3.8886

Valid range from 1 to 12

OBCINA

Value 865 Frequency
1 AJDOVŠČINA 9
2 BREŽICE 9
3 CELJE 33
4 CERKNICA 7
5 ČRNOMELJ 3
6 DOMŽALE 16
7 DRAVOGRAD 4
8 GOR. RADGONA 10
9 GROSUPLJE 18
10 HRASTNIK 4
11 IDRIJA 6
12 ILIR. BISTRICA 10
13 IZOLA 8
14 JESENICE 9
15 KAMNIK 14
16 KOČEVJE 10
17 KOPER 25
18 KRANJ 39
19 KRŠKO 12
20 LAŠKO 9
21 LENART 5
22 LENDAVA 13
23 LITIJA 11
24 LJ-BEŽIGRAD 167
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 8
30 LOGATEC 5
34 METLIKA 2
35 MOZIRJE 12
36 MUR. SOBOTA 26
37 NOVA GOR. 35
38 NOVO MESTO 29
39 ORMOŽ 3
40 PIRAN 6
41 POSTOJNA 11
42 PTUJ 38
43 RADLJE 5
44 RADOVLJICA 13
45 RAVNE NA K. 13
46 RIBNICA 6
47 SEVNICA 5
48 SEŽANA 4
49 SLOV. GRADEC 6
50 SLOV. BISTRICA 9
51 SLOV. KONJICE 9
52 ŠENTJUR 10
53 ŠK. LOKA 17
54 ŠMARJE 15
55 TOLMIN 8
56 TRBOVLJE 11
57 TREBNJE 10
58 TRŽIČ 10
59 VELENJE 13
60 VRHNIKA 5
61 ZAGORJE 6
62 ŽALEC 17
64 MARIBOR 83
65 PESNICA 6
68 RUŠE 2
SYSMISS 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 1 68 33.2178 18.9002

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 874 Frequency
1 LJ/MESTO 114
2 SV.SLO. 146
3 CELJSKA 119
4 GORENJSKA 89
5 PRIMORSKA 39
6 LJ/PERIFERIJA 147
7 DOLENJSKA 44
60 85
65 58
67 25
69 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 1 69 18.3987 26.2191

Valid range from 1 to 69

NOVAOBC

Value 883 Frequency
1 Žalec 15
2 Železniki 2
3 Žiri 3
4 Ajdovščina 9
5 Beltinci 4
6 Bled 3
7 Bohinj 1
8 Borovnica 0
9 Bovec 2
10 Brda 4
11 Bre`ice 9
12 Brezovica 8
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 29
15 Cerklje na Gorenjskem 3
16 Cerknica 6
17 Cerkno 1
18 Destrnik-Trnovska vas 3
19 Divača 1
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 3
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 2
24 Dom`ale 10
25 Dornava 1
26 Dravograd 4
27 Duplek 0
28 Gorenja vas-Poljane 2
29 Gorišnica 3
30 Gornja Radgona 6
31 Gornji Grad 1
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 1
36 Hrastnik 4
37 Hrpelje-Kozina 0
38 Idrija 5
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 10
41 Ivančna Gorica 12
42 Izola/Isola 8
43 Jesenice 7
44 Juršinci 0
45 Kamnik 14
46 Kanal 3
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 2
49 Kobilje 0
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 25
52 Kozje 2
53 Kočevje 8
54 Kranj 26
55 Kranjska Gora 2
56 Krško 12
57 Kungota 3
58 Kuzma 3
59 Laško 6
60 Lenart 5
61 Lendava/Lendva 7
62 Litija 11
63 Ljubljana 140
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 8
66 Logatec 5
67 Loška dolina 1
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 0
71 Majšperk 4
72 Maribor 77
73 Me`ica 2
74 Medvode 6
75 Mengeš 4
76 Metlika 2
77 Miren-Kostanjevica 2
78 Mislinja 0
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 1
81 Mozirje 7
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 11
84 Muta 1
85 Naklo 1
86 Nazarje 3
87 Nova Gorica 26
88 Novo mesto 25
89 Odranci 1
90 Ormo` 3
91 Osilnica 2
92 Pesnica 3
93 Piran/Pirano 6
94 Pivka 4
95 Podvelka-Ribnica 0
96 Podčetrtek 2
97 Postojna 7
98 Preddvor 2
99 Ptuj 23
100 Puconci 2
101 Radenci 2
102 Radeče 3
103 Radlje ob Dravi 4
104 Radovljica 9
105 Ravne-Prevalje 9
106 Rače-Fram 3
107 Ribnica 6
108 Rogatec 1
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 7
111 Ruše 2
112 Se`ana 2
113 Semič 1
114 Sevnica 5
115 Slovenj Gradec 6
116 Slovenska Bistrica 9
117 Slovenske Konjice 8
118 Starše 2
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 4
121 Tr`ič 10
122 Trbovlje 11
123 Trebnje 10
124 Turnišče 2
125 Velenje 12
126 Velike Lašče 0
127 Videm 0
128 Vipava 0
129 Vitanje 0
130 Vodice 3
131 Vojnik 2
132 Vrhnika 5
133 Vuzenica 0
134 Zagorje ob Savi 6
135 Zavrč 1
136 Zreče 1
137 Šentilj 1
138 Šentjernej 2
139 Šentjur pri Celju 10
140 Šenčur 7
141 Škocjan 2
142 Škofja Loka 10
143 Škofljica 4
144 Šmarje pri Jelšah 3
145 Šmartno ob Paki 0
146 Šoštanj 3
147 Štore 2
148 Črenšovci 3
149 Črna na Koroškem 2
150 Črnomelj 2
SYSMISS 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 1 150 71.0572 36.4652

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 892 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 290
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 144
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 65
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 84
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 140
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 1 6 3.26002 1.99935

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 901 Frequency
0.405278 22
0.43672 31
0.447661 24
0.498608 38
0.508795 68
0.528652 14
0.548268 53
0.562003 47
0.569666 19
0.583937 19
0.625963 65
0.650393 33
0.663681 49
0.715171 51
0.733087 44
0.816518 31
0.820771 2
1.00978 1
1.18259 1
1.41541 24
1.52522 15
1.56343 17
1.5765 49
1.69881 30
1.74135 7
1.74136 34
1.84628 33
1.93954 9
1.98952 14
2.03936 19
2.05641 29
2.21595 11
2.27145 11
2.27147 4
2.52998 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0.405278 2.52998 0.99982 0.59396

Valid range from 0.405278 to 2.52998

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0007 - Vprašalnik PBSI0007 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0007 - POLITBAROMETER 7/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 10. do 12. julija 2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0007. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0007_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si