PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0007
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0007_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, podpora novi vladi (Andrej Bajuk), volilni sistem, vladne aktivnost pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo, ocena uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosne in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, ocena slovenskih medijev

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje podpore novi vladi (Andrej Bajuk), volilni sistem, ocena uspešnosti kriminalistične policije, begunci iz Bosna in Hercegovine, ki živijo v Sloveniji, ocena slovenskih medijev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. julij 2000 - 12. julij 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0007 - Politbarometer 7/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 89
  • število enot: 923

Spremenljivke

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 3 2000 1003.17 569.657

Vrednosti spremenljivk od 3 do 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

KEY Key string

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 3 2000 1003.17 569.657

Vrednosti spremenljivk od 3 do 2000

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Vrednost 487 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Vrednost 784 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Vrednost 883 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVEN

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Vrednost 982 Frekvenca
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q481 ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO ANDREJA BAJUKA, ALI NE?//

Vrednost 1081 Frekvenca
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Vrednost 1180 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1279 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1378 Frekvenca
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO NOVE SLOVENSKE VLADE?//

Vrednost 1477 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA K

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1576 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DR

S POMO JO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR//

Vrednost 1675 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 IN DRŽAVNI SVET//

IN DRŽAVNI SVET//

Vrednost 1774 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Vrednost 1873 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Vrednost 1972 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE D

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?//

Vrednost 2071 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCE

IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH MINISTROV GLEDE NA NJIHOVO SEDANJE DELO, IN SICER NAJPREJ//// M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER MIHA BREJC

Vrednost 2170 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M2 M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINIST

M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINISTER MARJAN SENJUR

Vrednost 2269 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ZVONKO IVANUŠI

M. ZA FINANCE, MINISTER ZVONKO IVANU IČ

Vrednost 2368 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTER J

M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTER JOŽE ZAGOŽEN

Vrednost 2467 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER CIRIL SMRKOLJ

Vrednost 2566 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI///

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI//// M. ZA KULTURO, MINISTER RUDI ŠELIGO

Vrednost 2665 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER PETER JA

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER PETER JAMBREK

Vrednost 2764 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER JANEZ JANŠA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER JANEZ JANŠA

Vrednost 2863 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER ANDREJ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER ANDREJ UMEK

Vrednost 2962 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA BARBARA BRE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA BARBARA BREZIGAR

Vrednost 3061 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE/

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//// M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER ANTON BERGAUER

Vrednost 3160 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M12 M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER LOVRO Š

M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 3259 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 3358 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M14 M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER L

M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER LOJZE MARINČEK

Vrednost 3457 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER LOJZE PET

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER LOJZE PETERLE

Vrednost 3556 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M16 M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINI

M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINISTER JANKO RAZGORŠEK

Vrednost 3655 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. BREZ RESORJA ODGOVOREN ZA ZAKONODAJO,

M. BREZ RESORJA ODGOVOREN ZA ZAKONODAJO, MINISTER TONE JEROVŠEK

Vrednost 3754 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

baj1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ OSEBNOSTNIH LASTN

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ OSEBNOSTNIH LASTNOSTI ANDREJA BAJUKA, VI PA Z LESTVICO OD 1 DO 5, TAKO KOT V ŠOLI - PRI ČEMER JE 1 NAJSLABŠA OCENA, 5 PA NAJBOLJŠA - OCENITE NAVEDENE LASTNOSTI. KAKO TOREJ OCENJUJETE://// BAJUKOVO ZAVZEMANJE ZA SLOVENSKE INTERESE?//

Vrednost 3853 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ2 NJEGOVO POŠTENOST?//

NJEGOVO POŠTENOST?//

Vrednost 3952 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ3 NJEGOVO DOSLEDNOST IN ODLOČNOST?//

NJEGOVO DOSLEDNOST IN ODLOČNOST?//

Vrednost 4051 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ4 SPOSOBNOST IN STROKOVNOST ANDREJA BAJUKA

SPOSOBNOST IN STROKOVNOST ANDREJA BAJUKA?//

Vrednost 4150 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ5 PREPRIČLJIVOST NJEGOVEGA JAVNEGA NASTOP

PREPRIČLJIVOST NJEGOVEGA JAVNEGA NASTOPANJA?//

Vrednost 4249 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

BAJ6 BAJUKOV UGLED V SVETU?//

BAJUKOV UGLED V SVETU?//

Vrednost 4348 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Vrednost 4447 Frekvenca
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Vrednost 4546 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// NOVI VLADI V CELOTI?//

Vrednost 4645 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

NOVEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

Vrednost 4744 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?//

DRŽAVNEMU ZBORU?//

Vrednost 4843 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Vrednost 4942 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Vrednost 5041 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Vrednost 5140 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Vrednost 5239 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Vrednost 5338 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Vrednost 5437 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Vrednost 5536 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Vrednost 5635 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Vrednost 5734 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Vrednost 5833 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Vrednost 5932 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

Vrednost 6031 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q490 KAKO OCENJUJETE SLOVENSKE MEDIJE? ALI O

KAKO OCENJUJETE SLOVENSKE MEDIJE? ALI O POLITIČNIH DOGAJANJIH POROČAJO PREJ OBJEKTIVNO ALI PREJ NEOBJEKTIVNO?//

Vrednost 6130 Frekvenca
1 prej objektivno
2 prej neobjektivno
3 niti objektivno niti neobjektivno
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Vrednost 6229 Frekvenca
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLI

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI VI PREJ DALI SVOJ GLAS?////

Vrednost 6328 Frekvenca
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOŽNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Vrednost 6427 Frekvenca
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q272C GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM

GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM ZAKONU SO NAČELOMA ŠE VEDNO ODPRTE TRI MOŽNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROŽNI VEČINSKI ALI OHRANITEV OBSTOJEČEGA VOLINEGA SISTEMA S POPRAVKI. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE?//

Vrednost 6526 Frekvenca
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokroŽni večinski
3 naj ostane obstoječi s popravki
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q489 ALI JE GLEDE NA AKTUALNO POLITIČNE RAZM

ALI JE GLEDE NA AKTUALNO POLITIČNE RAZMERE BOLJE, DA PRIDE - V OKVIRU ZAKONSKIH ROKOV - DO VOLITEV ČIM PREJ ALI ČIM KASNEJE?////

Vrednost 6625 Frekvenca
1 čim prej
2 čim kasneje
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q470B OBSTAJA MOŽNOST, DA BI SE DRŽAVNI ZBOR

OBSTAJA MOŽNOST, DA BI SE DRŽAVNI ZBOR ODLOČIL ZA IZVEDBO ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA V ZVEZI Z NOVIM VOLILNIM SISTEMOM. ALI BI SE TAKŠNEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?//

Vrednost 6724 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q482 ČE BI SE NA REFERENDUMU LAHKO ODLOČALI

ČE BI SE NA REFERENDUMU LAHKO ODLOČALI LE MED DVEMA MOŽNOSTIMA: NA ENI STRANI ZA DVOKROŽNI VEČINSKI SISTEM IN NA DRUGI STRANI ZA POPRAVLJENI SEDANJI PROPORCIONALNI SISTEM. ZA KATEREGA BI SE VI ODLOČILI?////

Vrednost 6823 Frekvenca
1 dvokroŽni večinski
2 popravljeni sedanji proporcionalni
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q483 V SLOVENIJI ŠE VEDNO ŽIVI 3100 BEGUNCE

V SLOVENIJI ŠE VEDNO ŽIVI 3100 BEGUNCEV IZ BOSNE IN HERCEGOVINE, KI SE NISO VRNILI ZARADI STRAHU PRED PREGANJANJEM ALI PORUŠENIH DOMOV. ALI NAJ SLOVENIJA DOVOLI TEM BEGUNCEM DA OSTANEJO ALI NE?////

Vrednost 6922 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q484 ALI PO VAŠEM MNENJU BEGUNCI IZ BOSNE IN

ALI PO VAŠEM MNENJU BEGUNCI IZ BOSNE IN HERCEGOVINE OGROŽAJO SLOVENIJO IN NJENE PREBIVALCE?////

Vrednost 7021 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q485 KAJ JE TISTO, KAR PO VAŠEM MNENJU PREDV

KAJ JE TISTO, KAR PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM OGROŽAJO BEGUNCI V SLOVENIJI?////

Vrednost 7120 Frekvenca
1 NACIONALNO VARNOST
2 OSEBNO VARNOST POSAMEZNIKOV IN NJIHOVEGA PREMOŽENJA
3 SLOVENSKO KULTURO IN JEZIK
4 DELOVNA MESTA IN SOCIALNO VARNOST
5 drugo
6 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q486 KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOS

KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST OZ. NEUSPEŠNOST KRIMINALISTOV PRI ODKRIVANJU KRIMINALNIH DEJANJ? OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.////

Vrednost 7219 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q487 GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA JE NEDAVNO J

GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA JE NEDAVNO JAVNOST SEZNANILA, DA JE PRI KRIMINALISTIČNI POLICIJI DEPONIRANA VEČJA KOLIČINA DENARJA. KAJ MENITE?////

Vrednost 7318 Frekvenca
1 PRAV JE, DA JE JAVNOST TAKOJ OBVESTILA, ČEPRAV ŠE NI IMELA VSEH INFORMACIJ O IZVORU DENARJA
2 Z OBVEŠČANJEM BI MORALI POČAKATI, PRIDOBITI ČIM VEČ INFORMACIJ, KER GRE LAHKO ZA POVSEM LEGALNA SREDSTVA
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q488 KAJ PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ VPLIVA NA U

KAJ PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ VPLIVA NA USPEŠNOST IN UČINKOVITOST KRIMINALISTIČNE POLICIJE V BOJU ZOPER ORGANIZIRAN KRIMINAL?////

Vrednost 7417 Frekvenca
1 ORGANIZIRANOST KRIMINALISTIČNE POLICIJE
2 FINANČNA SREDSTVA
3 TEHNIČNA SREDSTVA
4 ZAKONODAJA
5 SODELOVANJE Z LJUDMI
6 drugo
7 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednosti spremenljivk od 0 do 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7615 Frekvenca
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7714 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Vrednost 7813 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Vrednost 7912 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 8011 Frekvenca
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 8110 Frekvenca
1 moški
2 Ženska

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Vrednost 829 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 838 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 847 Frekvenca
30 ->30 196
45 30 - 45 286
60 46 - 60 239
99 61 -> 199
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 30 99 57.3815 24.1757

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 856 Frekvenca
1 DS 8
2 DESUS 10
3 LDS 232
5 SNS 6
6 SDS 82
8 ZLSD 57
9 ZS 7
10 SLS+SKD 89
11 drugo 13
12 ne ve 405
SYSMISS 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 1 12 8.42464 3.8886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA

Vrednost 865 Frekvenca
1 AJDOVŠČINA 9
2 BREŽICE 9
3 CELJE 33
4 CERKNICA 7
5 ČRNOMELJ 3
6 DOMŽALE 16
7 DRAVOGRAD 4
8 GOR. RADGONA 10
9 GROSUPLJE 18
10 HRASTNIK 4
11 IDRIJA 6
12 ILIR. BISTRICA 10
13 IZOLA 8
14 JESENICE 9
15 KAMNIK 14
16 KOČEVJE 10
17 KOPER 25
18 KRANJ 39
19 KRŠKO 12
20 LAŠKO 9
21 LENART 5
22 LENDAVA 13
23 LITIJA 11
24 LJ-BEŽIGRAD 167
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 8
30 LOGATEC 5
34 METLIKA 2
35 MOZIRJE 12
36 MUR. SOBOTA 26
37 NOVA GOR. 35
38 NOVO MESTO 29
39 ORMOŽ 3
40 PIRAN 6
41 POSTOJNA 11
42 PTUJ 38
43 RADLJE 5
44 RADOVLJICA 13
45 RAVNE NA K. 13
46 RIBNICA 6
47 SEVNICA 5
48 SEŽANA 4
49 SLOV. GRADEC 6
50 SLOV. BISTRICA 9
51 SLOV. KONJICE 9
52 ŠENTJUR 10
53 ŠK. LOKA 17
54 ŠMARJE 15
55 TOLMIN 8
56 TRBOVLJE 11
57 TREBNJE 10
58 TRŽIČ 10
59 VELENJE 13
60 VRHNIKA 5
61 ZAGORJE 6
62 ŽALEC 17
64 MARIBOR 83
65 PESNICA 6
68 RUŠE 2
SYSMISS 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 1 68 33.2178 18.9002

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

REGIJA REGIJA

Vrednost 874 Frekvenca
1 LJ/MESTO 114
2 SV.SLO. 146
3 CELJSKA 119
4 GORENJSKA 89
5 PRIMORSKA 39
6 LJ/PERIFERIJA 147
7 DOLENJSKA 44
60 85
65 58
67 25
69 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 1 69 18.3987 26.2191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 69

NOVAOBC

Vrednost 883 Frekvenca
1 Žalec 15
2 Železniki 2
3 Žiri 3
4 Ajdovščina 9
5 Beltinci 4
6 Bled 3
7 Bohinj 1
8 Borovnica 0
9 Bovec 2
10 Brda 4
11 Bre`ice 9
12 Brezovica 8
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 29
15 Cerklje na Gorenjskem 3
16 Cerknica 6
17 Cerkno 1
18 Destrnik-Trnovska vas 3
19 Divača 1
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 3
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 2
24 Dom`ale 10
25 Dornava 1
26 Dravograd 4
27 Duplek 0
28 Gorenja vas-Poljane 2
29 Gorišnica 3
30 Gornja Radgona 6
31 Gornji Grad 1
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 1
36 Hrastnik 4
37 Hrpelje-Kozina 0
38 Idrija 5
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 10
41 Ivančna Gorica 12
42 Izola/Isola 8
43 Jesenice 7
44 Juršinci 0
45 Kamnik 14
46 Kanal 3
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 2
49 Kobilje 0
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 25
52 Kozje 2
53 Kočevje 8
54 Kranj 26
55 Kranjska Gora 2
56 Krško 12
57 Kungota 3
58 Kuzma 3
59 Laško 6
60 Lenart 5
61 Lendava/Lendva 7
62 Litija 11
63 Ljubljana 140
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 8
66 Logatec 5
67 Loška dolina 1
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 0
71 Majšperk 4
72 Maribor 77
73 Me`ica 2
74 Medvode 6
75 Mengeš 4
76 Metlika 2
77 Miren-Kostanjevica 2
78 Mislinja 0
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 1
81 Mozirje 7
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 11
84 Muta 1
85 Naklo 1
86 Nazarje 3
87 Nova Gorica 26
88 Novo mesto 25
89 Odranci 1
90 Ormo` 3
91 Osilnica 2
92 Pesnica 3
93 Piran/Pirano 6
94 Pivka 4
95 Podvelka-Ribnica 0
96 Podčetrtek 2
97 Postojna 7
98 Preddvor 2
99 Ptuj 23
100 Puconci 2
101 Radenci 2
102 Radeče 3
103 Radlje ob Dravi 4
104 Radovljica 9
105 Ravne-Prevalje 9
106 Rače-Fram 3
107 Ribnica 6
108 Rogatec 1
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 7
111 Ruše 2
112 Se`ana 2
113 Semič 1
114 Sevnica 5
115 Slovenj Gradec 6
116 Slovenska Bistrica 9
117 Slovenske Konjice 8
118 Starše 2
119 Sveti Jurij 2
120 Tolmin 4
121 Tr`ič 10
122 Trbovlje 11
123 Trebnje 10
124 Turnišče 2
125 Velenje 12
126 Velike Lašče 0
127 Videm 0
128 Vipava 0
129 Vitanje 0
130 Vodice 3
131 Vojnik 2
132 Vrhnika 5
133 Vuzenica 0
134 Zagorje ob Savi 6
135 Zavrč 1
136 Zreče 1
137 Šentilj 1
138 Šentjernej 2
139 Šentjur pri Celju 10
140 Šenčur 7
141 Škocjan 2
142 Škofja Loka 10
143 Škofljica 4
144 Šmarje pri Jelšah 3
145 Šmartno ob Paki 0
146 Šoštanj 3
147 Štore 2
148 Črenšovci 3
149 Črna na Koroškem 2
150 Črnomelj 2
SYSMISS 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 1 150 71.0572 36.4652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 892 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 290
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 144
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 65
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 84
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 140
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 1 6 3.26002 1.99935

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Vrednost 901 Frekvenca
0.405278 22
0.43672 31
0.447661 24
0.498608 38
0.508795 68
0.528652 14
0.548268 53
0.562003 47
0.569666 19
0.583937 19
0.625963 65
0.650393 33
0.663681 49
0.715171 51
0.733087 44
0.816518 31
0.820771 2
1.00978 1
1.18259 1
1.41541 24
1.52522 15
1.56343 17
1.5765 49
1.69881 30
1.74135 7
1.74136 34
1.84628 33
1.93954 9
1.98952 14
2.03936 19
2.05641 29
2.21595 11
2.27145 11
2.27147 4
2.52998 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0.405278 2.52998 0.99982 0.59396

Vrednosti spremenljivk od 0.405278 do 2.52998

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0007 - Vprašalnik PBSI0007 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0007 - POLITBAROMETER 7/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 10. do 12. julija 2000 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (). PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0007. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0007_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si