Gradiva

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

ADP pripravlja gradiva, ki so v pomoč in podporo pri za polno uporabo podatkov in drugih arhivskih storitev.

Na razpolago so:

  • gradiva za pomoč uporabnikom pri iskanju, dostopu in analiziranju podatkov;
  • gradiva za samoizobraževanje za povečevanje podatkovne in statistične pismenosti, ali za uporabo pri poučevanju, kjer je vključeno tudi izkoriščanje podatkovnih virov;
  • dajalci podatkov se bodo podrobneje seznanili s postopkom izročanja podatkov;
  • za boljše razumevanje našega delovanja imamo predstavljena navodila in standarde o postopkih arhiviranja podatkov in z njimi povezanih storitev.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Gradiva. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/gradiva/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB3/06, Slovenija, Marec 2006, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si