Gradiva

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

ADP pripravlja gradiva, ki so v pomoč in podporo pri za polno uporabo podatkov in drugih arhivskih storitev.

Na razpolago so:

  • gradiva za pomoč uporabnikom pri iskanju, dostopu in analiziranju podatkov;
  • gradiva za samoizobraževanje za povečevanje podatkovne in statistične pismenosti, ali za uporabo pri poučevanju, kjer je vključeno tudi izkoriščanje podatkovnih virov;
  • dajalci podatkov se bodo podrobneje seznanili s postopkom izročanja podatkov;
  • za boljše razumevanje našega delovanja imamo predstavljena navodila in standarde o postopkih arhiviranja podatkov in z njimi povezanih storitev.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Gradiva. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/gradiva/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si