Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM112
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM112_V1
Main author(s):
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
 • Uhan, Samo
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Štebe, Janez
Co-workers:
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

  V mednarodno raziskavo vrednot (World Values Survey - WVS) je vključena mreža znanstvenikov z vsega sveta, ki preučujejo spreminjanje vrednot in njihov vpliv na socialno in politično življenje. Raziskava se je začela s serijo anket, ki jih je v desetih državah zahodne Evrope izvedla raziskovalna skupina za evropske vrednotne sisteme (European Value Systems Study Group - EVSSG), WVS pa je nastala na podlagi teh anket in se je začela izvajati leta 1981, z namenom preučiti vrednote in stališča širše javnosti različnih narodov z drugačnimi gospodarskimi, izobraževalnimi in kulturnimi ozadji. Na podlagi WVS in v sodelovanju z Evropsko raziskavo vrednot (European Values Survey - EVS) so se izvedle nacionalne raziskave v 97 državah, na reprezentativnem vzorcu, kar zajema skoraj 90 odstotkov svetovne populacije. Te raziskave kažejo, da med prebivalstvom prihaja do pomembnih sprememb v verovanju pa tudi v tem, kaj ljudje želijo od življenja. Z namenom spremljanja teh sprememb, je bila izvedena raziskava (EVS/WVS) v 5 intervalih. Zbiranje podatkov je potekalo med letom 1981 in letom 2007. Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta Slovensko javno mnenje zagotavlja podatke od leta 1991 dalje.

Study Content

Keywords:

pomembnost vrednot za posameznika, zadovoljstvo z življenjem, družbena in politična participacija, enakost med spoloma, družinsko življenje, moralne vrednote, moralne vrednote partnerja, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, politična usmerjenost, verska prepričanja, verska pripadnost, religioznost, občutek varnosti, pomen razvoja tehnologije, družbene vrednote, nacionalna identiteta, nacionalna pripadnost, nacionalni ponos, spremljanje množičnih medijev, politična aktivnost, politične vrednote, strankarske preference, zadovoljstvo s trenutnim stanjem v državi, politične reforme

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENE VREDNOTE, DELO IN ZAPOSLOVANJE, DRUŽINA, RELIGIJA, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Ocenjevanje življenja
Delo in družina
Socialne, politične in moralne vrednote
Religija
Družbene vrednote
Nacionalna identiteta
Politika in družba
Reforme
Demografija


Abstract:

Glavni sklop vprašalnika je sestavljen iz vprašanj Mednarodne raziskave vrednot, in sicer 6. vala izvedbe. Preostali del vprašalnika pa predstavlja Ogledalo javnega mnenja. Združenje Mednarodne raziskave vrednot v obdobju 2010-2013 izvaja nov val raziskav, ki vključuje vsaj 50 držav. Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vloga žensk v družbi. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno.

Methodology


Collection date: 9. marec 2011 - 15. junij 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2 [datoteka podatkov]

File ID: SJM112_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 441
 • number of units: 1069

Version: 31. december 2013

Variable list

V4 družina Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 Kako pomembno je... družina

Value 13 Frequency
1 zelo pomembna 948
2 precej pomembna 108
3 ne preveč pomembna 6
4 sploh ni pomembna 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 5 1 4

Valid range from 1 to 4

V5 prijatelji in znanci Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 Kako pomembno je ... prijatelji in znanci

Value 22 Frequency
1 zelo pomembna 472
2 precej pomembna 512
3 ne preveč pomembna 80
4 sploh ni pomembna 4
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 1 1 4

Valid range from 1 to 8

V6 prosti čas Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 Kako pomembno je ... prosti čas

Value 31 Frequency
1 zelo pomembna 440
2 precej pomembna 494
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 13
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 8 1 4

Valid range from 1 to 8

V4 družina Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 Kako pomembno je... družina

Value 1441 Frequency
1 zelo pomembna 948
2 precej pomembna 108
3 ne preveč pomembna 6
4 sploh ni pomembna 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 5 1 4

Valid range from 1 to 4

V5 prijatelji in znanci Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V5 Kako pomembno je ... prijatelji in znanci

Value 2440 Frequency
1 zelo pomembna 472
2 precej pomembna 512
3 ne preveč pomembna 80
4 sploh ni pomembna 4
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 1 1 4

Valid range from 1 to 8

V6 prosti čas Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V6 Kako pomembno je ... prosti čas

Value 3439 Frequency
1 zelo pomembna 440
2 precej pomembna 494
3 ne preveč pomembna 114
4 sploh ni pomembna 13
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 8 1 4

Valid range from 1 to 8

V7 politika Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V7 Kako pomembno je ... politika

Value 4438 Frequency
1 zelo pomembna 21
2 precej pomembna 106
3 ne preveč pomembna 502
4 sploh ni pomembna 436
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 4 1 4

Valid range from 1 to 4

V8 delo Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V8 Kako pomembno je ... delo

Value 5437 Frequency
1 zelo pomembna 442
2 precej pomembna 501
3 ne preveč pomembna 94
4 sploh ni pomembna 19
8 ne vem 4
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 13 1 4

Valid range from 1 to 4

V9 vera Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V9 Kako pomembno je ... vera

Value 6436 Frequency
1 zelo pomembna 120
2 precej pomembna 232
3 ne preveč pomembna 433
4 sploh ni pomembna 277
8 ne vem 3
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 7 1 4

Valid range from 1 to 4

V10 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

V10 Če ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

Value 7435 Frequency
1 zelo srečni 208
2 precej srečni 682
3 ne preveč srečni 152
4 sploh niste srečni 19
8 ne vem 3
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 8 1 4

Valid range from 1 to 4

V11 In kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh?

V11 In kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh? Ali bi rekli, da je...

Value 8434 Frequency
1 zelo dobro 238
2 dobro 458
3 kar v redu 245
4 slabo 128
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 0 1 4

Valid range from 1 to 9

S1 močno razbijanje srca Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S1 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... močno razbijanje srca

Value 9433 Frequency
1 nikoli 536
2 redko 248
3 občasno 202
4 pogosto 59
5 stalno 19
8 ne vem 1
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 5 1 5

Valid range from 1 to 9

S2 težave s spanjem Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S2 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... težave s spanjem

Value 10432 Frequency
1 nikoli 404
2 redko 247
3 občasno 247
4 pogosto 128
5 stalno 39
8 ne vem 1
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 4 1 5

Valid range from 1 to 9

S3 nemirnost, zaskrbljenost Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje?

S3 Kako pogosto imate naslednje težave ali motnje ... nemirnost, zaskrbljenost

Value 11431 Frequency
1 nikoli 244
2 redko 227
3 občasno 406
4 pogosto 160
5 stalno 25
8 ne vem 0
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 7 1 5

Valid range from 1 to 8

S4 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

S4 Kako pogosto se ukvarjate s športom - rekreacijo v prostem času?

Value 12430 Frequency
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 280
2 1-krat do nekajkrat letno 54
3 1 do 3-krat na mesec 128
4 1-krat tedensko 202
5 2 do 3-krat tedensko 233
6 4 do 6-krat tedensko 65
7 vsak dan 106
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 1 1 7

Valid range from 1 to 8

V12 samostojnost Spodaj so navedene nekatere lastnosti, ki jih otroci lahko pridobijo doma od staršev. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V12 Kako pomembno je ... samostojnost

Value 13429 Frequency
1 pomembno 941
2 ni izbral 84
8 ne vem 18
9 b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 44 1 2

Valid range from 1 to 2

V13 trdo delo Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V13 Kako pomembno je ... trdo delo

Value 14428 Frequency
1 pomembno 544
2 ni izbral 428
8 ne vem 17
9 b.o. 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 97 1 2

Valid range from 1 to 2

V14 občutek za odgovornost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V14 Kako pomembno je ... občutek za odgovornost

Value 15427 Frequency
1 pomembno 888
2 ni izbral 116
8 ne vem 17
9 b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 65 1 2

Valid range from 1 to 2

V15 domišljija Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V15 Kako pomembno je ... domišljija

Value 16426 Frequency
1 pomembno 280
2 ni izbral 634
8 ne vem 17
9 b.o. 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 155 1 2

Valid range from 1 to 2

V16 strpnost in spoštovanje do drugih Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V16 Kako pomembno je ... strpnost in spoštovanje do drugih

Value 17425 Frequency
1 pomembno 868
2 ni izbral 130
8 ne vem 16
9 b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 71 1 2

Valid range from 1 to 2

V17 varčnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V17 Kako pomembno je ... varčnost

Value 18424 Frequency
1 pomembno 584
2 ni izbral 373
8 ne vem 16
9 b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 112 1 2

Valid range from 1 to 2

V18 odločnost, vztrajnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V18 odločnost, vztrajnost

Value 19423 Frequency
1 pomembno 697
2 ni izbral 278
8 ne vem 17
9 b.o. 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 94 1 2

Valid range from 1 to 2

V19 vernost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V19 Kako pomembno je ... vernost

Value 20422 Frequency
1 pomembno 250
2 ni izbral 675
8 ne vem 20
9 b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 144 1 2

Valid range from 1 to 2

V20 nesebičnost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V20 Kako pomembno je ... nesebičnost

Value 21421 Frequency
1 pomembno 472
2 ni izbral 460
8 ne vem 18
9 b.o. 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 137 1 2

Valid range from 1 to 2

V21 ubogljivost Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V21 Kako pomembno je ... ubogljivost

Value 22420 Frequency
1 pomembno 440
2 ni izbral 499
8 ne vem 18
9 b.o. 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 130 1 2

Valid range from 1 to 2

V22 izražanje samega sebe Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne?

V22 Kako pomembno je ... izražanje samega sebe

Value 23419 Frequency
1 pomembno 522
2 ni izbral 429
8 ne vem 21
9 b.o. 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 118 1 2

Valid range from 1 to 2

V23 Kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

V23 Če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Value 24418 Frequency
1 povsem nezadovoljen 8
2 2 8
3 3 32
4 4 29
5 5 126
6 6 117
7 7 151
8 8 281
9 9 163
10 povsem zadovoljen 146
88 ne vem 0
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 8 1 10

Valid range from 1 to 99

S5 Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen.

S5 V kolikšni meri soglašate z naslednjo trditvijo? »Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen«.

Value 25417 Frequency
1 močno soglašam 213
2 soglašam 569
3 niti – niti 210
4 ne soglašam 63
5 sploh ne soglašam 11
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 3 1 5

Valid range from 1 to 5

V24 Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

V24 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 26416 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 213
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 846
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 10 1 2

Valid range from 1 to 2

V25 verske ali cerkvene organizacije Spodaj imamo seznam prostovoljnih organizacij. Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V25 Ali ste član: verske ali cerkvene organizacije

Value 27415 Frequency
0 nisem član 849
1 neaktiven član 134
2 aktiven član 77
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 0 2

Valid range from 0 to 8

V26 šport in rekreacija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V25 Ali ste član: šport in rekreacija

Value 28414 Frequency
0 nisem član 747
1 neaktiven član 109
2 aktiven član 204
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 0 2

Valid range from 0 to 8

V27 organizacije na področju glasbe, umetnosti in izobraževanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V27 Ali ste član: organizacije na področju glasbe, umetnosti in izobraževanja

Value 29413 Frequency
0 nisem član 888
1 neaktiven član 71
2 aktiven član 100
8 ne vem 0
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 10 0 2

Valid range from 0 to 8

V28 sindikati Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V28 Ali ste član: sindikati

Value 30412 Frequency
0 nisem član 881
1 neaktiven član 116
2 aktiven član 63
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 0 2

Valid range from 0 to 8

V29 politične stranke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V29 Ali ste član: politične stranke

Value 31411 Frequency
0 nisem član 983
1 neaktiven član 54
2 aktiven član 21
8 ne vem 0
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 11 0 2

Valid range from 0 to 8

V30 okoljske organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V30 Ali ste član: okoljske organizacije

Value 32410 Frequency
0 nisem član 988
1 neaktiven član 50
2 aktiven član 20
8 ne vem 0
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 11 0 2

Valid range from 0 to 8

V31 poklicna združenja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V31 Ali ste član: poklicna združenja

Value 33409 Frequency
0 nisem član 931
1 neaktiven član 75
2 aktiven član 51
8 ne vem 0
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 12 0 2

Valid range from 0 to 8

V32 humanitarne in dobrodelne organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V32 Ali ste član: humanitarne in dobrodelne organizacije

Value 34408 Frequency
0 nisem član 895
1 neaktiven član 79
2 aktiven član 87
8 ne vem 0
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 8 0 2

Valid range from 0 to 8

V33 potrošniške organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V33 Ali ste član: potrošniške organizacije

Value 35407 Frequency
0 nisem član 1000
1 neaktiven član 47
2 aktiven član 10
8 ne vem 0
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 12 0 2

Valid range from 0 to 8

V34 skupine za samopomoč in medsebojno podporo Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V34 Ali ste član: skupine za samopomoč in medsebojno podporo

Value 36406 Frequency
0 nisem član 976
1 neaktiven član 55
2 aktiven član 29
8 ne vem 0
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 0 2

Valid range from 0 to 8

V35 drugo Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, ali ste njen aktiven član, neaktiven član, ali pa niste član te organizacije:

V35 Ali ste član: drugo

Value 37405 Frequency
0 nisem član 791
1 neaktiven član 46
2 aktiven član 86
8 ne vem 4
9 b.o. 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 146 0 2

Valid range from 0 to 2

V36 narkomani Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V36 Ne želite imeti za sosede: narkomani

Value 38404 Frequency
1 ne bi želel za sosede 767
2 ni izbral 277
8 ne vem 14
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 25 1 2

Valid range from 1 to 2

V37 ljudje druge rase Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V37 Ne želite imeti za sosede: ljudje druge rase

Value 39403 Frequency
1 ne bi želel za sosede 117
2 ni izbral 894
8 ne vem 13
9 b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 58 1 2

Valid range from 1 to 2

V38 ljudje z AIDS-om Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V38 Ne želite imeti za sosede: ljudje z AIDS-om

Value 40402 Frequency
1 ne bi želel za sosede 283
2 ni izbral 735
8 ne vem 15
9 b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 51 1 2

Valid range from 1 to 2

V39 priseljenci, tuji delavci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V39 Ne želite imeti za sosede: priseljenci, tuji delavci

Value 41401 Frequency
1 ne bi želel za sosede 145
2 ni izbral 868
8 ne vem 14
9 b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 56 1 2

Valid range from 1 to 2

V40 homoseksualci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V40 Ne želite imeti za sosede: homoseksualci

Value 42400 Frequency
1 ne bi želel za sosede 379
2 ni izbral 641
8 ne vem 13
9 b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 49 1 2

Valid range from 1 to 2

V41 ljudje druge veroizpovedi Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V41 Ne želite imeti za sosede: ljudje druge veroizpovedi

Value 43399 Frequency
1 ne bi želel za sosede 91
2 ni izbral 919
8 ne vem 13
9 b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 59 1 2

Valid range from 1 to 2

V42 pijanci Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V42 Ne želite imeti za sosede: pijanci

Value 44398 Frequency
1 ne bi želel za sosede 668
2 ni izbral 372
8 ne vem 10
9 b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 29 1 2

Valid range from 1 to 2

V43 skupaj živeči neporočeni pari Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V43 Ne želite imeti za sosede: skupaj živeči neporočeni pari

Value 45397 Frequency
1 ne bi želel za sosede 50
2 ni izbral 965
8 ne vem 5
9 b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 54 1 2

Valid range from 1 to 2

V44 ljudje, ki govorijo drug jezik Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

V44 Ne želite imeti za sosede: ljudje, ki govorijo drug jezik

Value 46396 Frequency
1 ne bi želel za sosede 53
2 ni izbral 957
8 ne vem 9
9 b.o. 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 59 1 2

Valid range from 1 to 2

S6 Muslimani Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S6 Ne želite imeti za sosede: Muslimani

Value 47395 Frequency
1 ne bi želel za sosede 173
2 ni izbral 841
8 ne vem 15
9 b.o. 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 55 1 2

Valid range from 1 to 2

S7 Judje Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S7 Ne želite imeti za sosede: Judje

Value 48394 Frequency
1 ne bi želel za sosede 148
2 ni izbral 858
8 ne vem 20
9 b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 63 1 2

Valid range from 1 to 2

S8 Romi Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

S8 Ne želite imeti za sosede: Romi

Value 49393 Frequency
1 ne bi želel za sosede 489
2 ni izbral 538
8 ne vem 17
9 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 42 1 2

Valid range from 1 to 2

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V45 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Value 50392 Frequency
1 soglašam 105
2 niti-niti 128
3 ne soglašam 829
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 7 1 3

Valid range from 1 to 9

V46 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V46 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Value 51391 Frequency
1 soglašam 741
2 niti-niti 155
3 ne soglašam 163
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 10 1 3

Valid range from 1 to 3

V47 Če ženska zasluži več od moža, to skoraj zagotovo privede do težav. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V47 Če ženska zasluži več od moža, to skoraj zagotovo privede do težav.

Value 52390 Frequency
1 soglašam 180
2 niti-niti 214
3 ne soglašam 644
8 ne vem 23
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 31 1 3

Valid range from 1 to 3

V48 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost. Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami?

V48 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Value 53389 Frequency
1 soglašam 643
2 niti-niti 228
3 ne soglašam 167
8 ne vem 27
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 31 1 3

Valid range from 1 to 3

V49 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V49 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name.

Value 54388 Frequency
1 močno soglašam 169
2 soglašam 616
3 ne soglašam 193
4 sploh ne soglašam 36
8 ne vem 29
9 b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 55 1 4

Valid range from 1 to 4

V50 Če je mati zaposlena, otrok trpi. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V50 Če je mati zaposlena, otrok trpi.

Value 55387 Frequency
1 močno soglašam 36
2 soglašam 254
3 ne soglašam 563
4 sploh ne soglašam 184
8 ne vem 29
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 32 1 4

Valid range from 1 to 4

V51 Če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V51 Če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske.

Value 56386 Frequency
1 močno soglašam 27
2 soglašam 219
3 ne soglašam 569
4 sploh ne soglašam 209
8 ne vem 40
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 45 1 4

Valid range from 1 to 4

V52 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V52 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle.

Value 57385 Frequency
1 močno soglašam 5
2 soglašam 81
3 ne soglašam 603
4 sploh ne soglašam 337
8 ne vem 37
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 43 1 4

Valid range from 1 to 4

V53 Če gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V53 Če gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske.

Value 58384 Frequency
1 močno soglašam 9
2 soglašam 196
3 ne soglašam 601
4 sploh ne soglašam 215
8 ne vem 39
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 48 1 4

Valid range from 1 to 4

V54 Za žensko je prav tako izpolnjujoče če je gospodinja, kot če dela za plačilo. Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo močno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate.

V54 Za žensko je prav tako izpolnjujoče če je gospodinja, kot če dela za plačilo.

Value 59383 Frequency
1 močno soglašam 50
2 soglašam 458
3 ne soglašam 365
4 sploh ne soglašam 102
8 ne vem 80
9 b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 94 1 4

Valid range from 1 to 4

V55 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju,...

V55 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odločate o svojem življenju.

Value 60382 Frequency
1 čisto nič 10
2 2 6
3 3 21
4 4 17
5 5 94
6 6 81
7 7 136
8 8 240
9 9 189
10 v veliki meri 270
88 ne vem 2
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 5 1 10

Valid range from 1 to 10

V56 Ali mislite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas?

V56 Ali mislite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi imeli priložnost, ali pa bi skušali biti pošteni do vas? Prosimo vas, da poveste svoj odgovor na lestvici, kjer 1 pomeni »ljudje bi vas skušali izkoristiti«, 10 pa pomeni »ljudje bi skušali biti do vas pošteni«.

Value 61381 Frequency
1 ljudje bi vas skušala izkoristiti 63
2 2 66
3 3 97
4 4 78
5 5 266
6 6 115
7 7 119
8 8 144
9 9 65
10 ljudje bi skušali biti do vas pošteni 41
88 ne vem 12
99 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 15 1 10

Valid range from 1 to 10

V57 Ali ste sedaj ....

V57 Ali ste sedaj...

Value 62380 Frequency
1 poročeni 560
2 živite skupaj s partnerjem, kot da ste poročeni 139
3 ločeni 38
4 poročeni, a živite narazen 5
5 vdovec, vdova 99
6 samski 219
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 1 6

Valid range from 1 to 6

V58 Ali imate kaj otrok? Če da, koliko?

V58 Ali imate kaj otrok? Če da, koliko?

Value 63379 Frequency
0 brez otrok 272
1 1 otrok 197
2 2 otroka 431
3 3 otroke 136
4 4 otroke 21
5 5 otrok 5
6 6 otrok 1
7 7 otrok 1
8 8 ali več otrok 3
88 ne vem 0
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 2 0 8

Valid range from 0 to 88

V59 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?

V59 Kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu? Če pomeni enica na tej lestvici, da ste popolnoma nezadovoljni, destica pa, da ste popolnoma zadovoljni, s katero od ocen bi izrazili stopnjo svojega zadovoljstva?

Value 64378 Frequency
1 popolnoma nezadovoljen 47
2 2 51
3 3 68
4 4 58
5 5 204
6 6 130
7 7 177
8 8 200
9 9 72
10 popolnoma zadovoljen 59
88 ne vem 1
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 3 1 10

Valid range from 1 to 10

V60 Najpomembnejši razvojni cilj za Slovenijo - prvi izbor: Ljudje pogosto razpravljajo o tem, kakšni naj bi bili razvojni cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo največji pomen.

V60 Prosimo povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši? Prvi izbor:

Value 65377 Frequency
1 visoka raven ekonomske rasti 601
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 24
3 da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri 354
4 olepšati naša mesta in deželo 40
8 ne vem 21
9 b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 50 1 4

Valid range from 1 to 4

V61 Najpomembnejši razvojni cilj za Slovenijo - drugi izbor: In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben?

V61 In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben? Drugi izbor:

Value 66376 Frequency
1 visoka raven ekonomske rasti 207
2 zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 63
3 da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju o stvareh pri 453
4 olepšati naša mesta in deželo 212
8 ne vem 75
9 b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 134 1 4

Valid range from 1 to 4

V62 prva najbolj pomembna stvar:

V62 Če bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno? prvi izbor:

Value 67375 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 373
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 286
3 borba proti naraščanju cen 280
4 zaščita svobode govora 90
8 ne vem 13
9 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 40 1 4

Valid range from 1 to 4

V63 druga najbolj pomembna stvar:

V63 In katera bi bila naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor:

Value 68374 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 194
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 233
3 borba proti naraščanju cen 349
4 zaščita svobode govora 192
8 ne vem 57
9 b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 101 1 4

Valid range from 1 to 4

V64 prva najbolj pomembna stvar: Tu imamo še en seznam takšne vrste.

V64 Katera od tukaj naštetih stvari je po vašem mnenju najbolj pomembna? Prvi izbor:

Value 69373 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 646
2 prizadevanje za bolj humano družbo 132
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje ko 75
4 boj proti kriminalu 181
8 ne vem 13
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 35 1 4

Valid range from 1 to 4

V65 prva najbolj pomembna stvar:

V65 In katera je naslednja najbolj pomembna? Drugi izbor:

Value 70372 Frequency
1 stabilno gospodarstvo 171
2 prizadevanje za bolj humano družbo 221
3 prizadevanje za tako družbo, v kateri so več vredne ideje ko 204
4 boj proti kriminalu 387
8 ne vem 50
9 b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 86 1 4

Valid range from 1 to 4

V66 Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne. Če pa bi do nje prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovi Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne.

V66 Če pa bi do vojne prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

Value 71371 Frequency
1 da 619
2 ne 362
8 ne vem 58
9 b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 88 1 2

Valid range from 1 to 2

V67 zmanjšanje pomena dela v našem življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V67 Vpliv spremembe: zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Value 72370 Frequency
1 bilo bi dobro 165
2 mi je vseeno 135
3 bilo bi slabo 724
8 ne vem 37
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 45 1 3

Valid range from 1 to 3

V68 večji poudarek razvoju tehnologije V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V68 Vpliv spremembe: večji poudarek razvoju tehnologije

Value 73369 Frequency
1 bilo bi dobro 681
2 mi je vseeno 261
3 bilo bi slabo 85
8 ne vem 37
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 42 1 3

Valid range from 1 to 3

V69 večje spoštovanje oblasti V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

V69 Vpliv spremembe: večje spoštovanje oblasti

Value 74368 Frequency
1 bilo bi dobro 421
2 mi je vseeno 448
3 bilo bi slabo 122
8 ne vem 59
9 b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 78 1 3

Valid range from 1 to 3

S9 več poudarka družinskemu življenju V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S9 Vpliv spremembe: več poudarka družinskemu življenju

Value 75367 Frequency
1 bilo bi dobro 991
2 mi je vseeno 46
3 bilo bi slabo 17
8 ne vem 11
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 15 1 3

Valid range from 1 to 3

S10 večji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi V bližnji prihodnosti bo morda v našem načinu življenja prišlo do nekaterih sprememb. Nekaj izmed možnih sprememb je navedenih na spodnjem seznamu. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, če bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno?

S10 Vpliv spremembe: večji poudarek solidarnosti in enakosti med ljudmi

Value 76366 Frequency
1 bilo bi dobro 986
2 mi je vseeno 45
3 bilo bi slabo 20
8 ne vem 14
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 18 1 3

Valid range from 1 to 3

V70 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a)... Sedaj vam bom na kratko opisal(a) nekatere ljudi. Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V70 Zanj(o) je pomembno, da ima veliko novih zamisli in da je ustvarjalen(a). Stvari rad(a) počne na izviren način.

Value 77365 Frequency
1 zelo mi je podobna 184
2 podobna mi je 346
3 do neke mere mi je podobna 284
4 malo mi je podobna 152
5 ni mi podobna 74
6 sploh mi ni podobna 13
8 ne vem 12
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 0 1 9

Valid range from 1 to 9

V71 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a)... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V71 Zanj(o) je pomembno, da je premožen(a). Imeti želi veliko denarja in dragih predmetov.

Value 78364 Frequency
1 zelo mi je podobna 4
2 podobna mi je 54
3 do neke mere mi je podobna 160
4 malo mi je podobna 193
5 ni mi podobna 413
6 sploh mi ni podobna 237
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 8 1 6

Valid range from 1 to 6

V72 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V72 Zanj(o) je pomembno, da živi v varnem okolju. Izogiba se vsemu, kar bi njegovo/njeno varnost lahko ogrozilo.

Value 79363 Frequency
1 zelo mi je podobna 282
2 podobna mi je 440
3 do neke mere mi je podobna 169
4 malo mi je podobna 91
5 ni mi podobna 58
6 sploh mi ni podobna 17
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 12 1 6

Valid range from 1 to 6

V73 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V73 Zanj(o) je pomembno, da se ima dobro. Rad(a) se razvaja.

Value 80362 Frequency
1 zelo mi je podobna 125
2 podobna mi je 326
3 do neke mere mi je podobna 270
4 malo mi je podobna 153
5 ni mi podobna 154
6 sploh mi ni podobna 32
8 ne vem 4
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 1 6

Valid range from 1 to 6

V74 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V74 Zanj(o) je zelo pomembno, da pomaga ljudem okrog sebe. Hoče poskrbeti za njihovo blagostanje.

Value 81361 Frequency
1 zelo mi je podobna 246
2 podobna mi je 505
3 do neke mere mi je podobna 200
4 malo mi je podobna 80
5 ni mi podobna 24
6 sploh mi ni podobna 3
8 ne vem 5
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 11 1 6

Valid range from 1 to 6

V75 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a)... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V75 Zanj(o) je pomembno, da je zelo uspešen(a). Upa, da bodo drugi cenili njegove/njene dosežke.

Value 82360 Frequency
1 zelo mi je podobna 136
2 podobna mi je 391
3 do neke mere mi je podobna 274
4 malo mi je podobna 125
5 ni mi podobna 110
6 sploh mi ni podobna 21
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 12 1 6

Valid range from 1 to 6

V76 Išče pustolovščine in rad(a) tvega... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V76 Išče pustolovščine in rad(a) tvega. Imeti želi vznemirljivo življenje.

Value 83359 Frequency
1 zelo mi je podobna 53
2 podobna mi je 141
3 do neke mere mi je podobna 161
4 malo mi je podobna 182
5 ni mi podobna 317
6 sploh mi ni podobna 200
8 ne vem 7
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 15 1 6

Valid range from 1 to 6

V77 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V77 Zanj(o) je pomembno, da se vedno spodobno obnaša. Ne želi narediti česa takega, kar bi drugi označili kot neprimerno.

Value 84358 Frequency
1 zelo mi je podobna 218
2 podobna mi je 435
3 do neke mere mi je podobna 196
4 malo mi je podobna 120
5 ni mi podobna 69
6 sploh mi ni podobna 19
8 ne vem 6
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 12 1 6

Valid range from 1 to 6

V78 Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V78 Močno je prepričan(a), da bi morali ljudje skrbeti za naravo. Skrb za okolje ima zanj(o) velik pomen.

Value 85357 Frequency
1 zelo mi je podobna 353
2 podobna mi je 510
3 do neke mere mi je podobna 131
4 malo mi je podobna 46
5 ni mi podobna 19
6 sploh mi ni podobna 2
8 ne vem 4
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 8 1 6

Valid range from 1 to 6

V79 Tradicija je zanj(o) pomembna... Prosim vas, če mi lahko s pomočjo lestvice za vsak opis poveste, ali je ta oseba vam zelo podobna, vam je podobna, vam je do neke mere podobna, vam ni podobna ali pa vam ni sploh nič podobna?

V79 Tradicija je zanj(o) pomembna. Skuša se ravnati po ustaljenih običajih svoje družine in vere.

Value 86356 Frequency
1 zelo mi je podobna 181
2 podobna mi je 388
3 do neke mere mi je podobna 204
4 malo mi je podobna 116
5 ni mi podobna 121
6 sploh mi ni podobna 49
8 ne vem 5
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 10 1 6

Valid range from 1 to 6

V80 Kateri od problemov se vam zdi najresnejši za svet kot celoto?

V80 Prebrali vam bomo nekaj problemov, vi pa povejte, kateri od njih se vam zdi najresnejši za svet kot celoto?

Value 87355 Frequency
1 življenje ljudi v revščini in pomanjkanju 731
2 diskriminacija deklet in žensk 35
3 slabe higienske razmere in infekcijske bolezni 46
4 nezadostna izobrazba 46
5 onesnaženost okolja 191
8 ne vem 11
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 20 1 5

Valid range from 1 to 5

V81 Katera trditev je bliže vašim pogledom?

V81 Tu imamo dve trditvi, ki zadevata okolje in razvoj gospodarstva. Katera je bliže vašim pogledom?

Value 88354 Frequency
1 Prednost bi morali dati varovanju okolja, četudi bi to pomen 476
2 Gospodarska rast in odpiranje novih delovnih mest bi morala 457
3 drugo 77
8 ne vem 49
9 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 59 1 3

Valid range from 1 to 3

V82 ...dali denarni prispevek kakšni okoljevarstveni organizaciji?

V82 Ali ste v zadnjih dveh letih ...dali denarni prispevek kakšni okoljevarstveni organizaciji?

Value 89353 Frequency
1 da 188
2 ne 872
8 ne vem 7
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 1 2

Valid range from 1 to 2

V83 ...sodelovali na demonstracijah zaradi okoljskih (ekoloških) problemov?

V83Ali ste v zadnjih dveh letih ...sodelovali na demonstracijah zaradi okoljskih (ekoloških) problemov?

Value 90352 Frequency
1 da 24
2 ne 1043
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 2 1 2

Valid range from 1 to 8

V84 V kolikšni meri vas zanima politika?

V84 V kolikšni meri vas zanima politika?

Value 91351 Frequency
1 zelo me zanima 62
2 do neke mere me zanima 357
3 le malo 343
4 sploh me ne zanima 306
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 0 1 9

Valid range from 1 to 9

V85 podpisati peticijo Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V85 Ali ste že kdaj: podpisati peticijo

Value 92350 Frequency
1 to sem že delal 337
2 morda bi 282
3 nikoli ne bi 427
8 ne vem 21
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 23 1 3

Valid range from 1 to 3

V86 pridružiti se bojkotu Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V86 Ali ste že kdaj: pridružiti se bojkotu

Value 93349 Frequency
1 to sem že delal 52
2 morda bi 398
3 nikoli ne bi 596
8 ne vem 17
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 23 1 3

Valid range from 1 to 3

V87 udeležiti se miroljubnih demonstracij Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V87 Ali ste že kdaj: udeležiti se miroljubnih demonstracij

Value 94348 Frequency
1 to sem že delal 93
2 morda bi 476
3 nikoli ne bi 481
8 ne vem 13
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 19 1 3

Valid range from 1 to 3

V88 udeležiti se stavke Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V88 Ali ste že kdaj: udeležiti se stavke

Value 95347 Frequency
1 to sem že delal 141
2 morda bi 433
3 nikoli ne bi 466
8 ne vem 16
9 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 29 1 3

Valid range from 1 to 3

V89 drugo Tu je navedenih nekaj oblik političnega udejstvovanja. Za vsako od njih prosimo povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali?

V89 Ali ste že kdaj: drugo

Value 96346 Frequency
1 to sem že delal 7
2 morda bi 159
3 nikoli ne bi 481
8 ne vem 87
9 b.o. 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 422 1 3

Valid range from 1 to 3

V90 podpisati peticijo Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V90 Ali ste v zadnjih petih letih: podpisati peticijo

Value 97345 Frequency
0 se ne nanaša 223
1 sploh ne 142
2 1-krat 182
3 2-krat 75
4 3-krat 28
5 več kot 3-krat 19
8 ne vem 4
9 b.o. 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 400 0 5

Valid range from 0 to 5

V91 pridružiti se bojkotu Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V91 Ali ste v zadnjih petih letih: pridružiti se bojkotu

Value 98344 Frequency
0 se ne nanaša 329
1 sploh ne 211
2 1-krat 30
3 2-krat 7
4 3-krat 1
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 5
9 b.o. 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 488 0 5

Valid range from 0 to 5

V92 udeležiti se miroljubnih demonstracij Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V92 Ali ste v zadnjih petih letih: udeležiti se miroljubnih demonstracij

Value 99343 Frequency
0 se ne nanaša 324
1 sploh ne 206
2 1-krat 45
3 2-krat 14
4 3-krat 3
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 5
9 b.o. 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
595 474 0 5

Valid range from 0 to 5

V93 udeležiti se stavke Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V93 Ali ste v zadnjih petih letih: udeležiti se stavke

Value 100342 Frequency
0 se ne nanaša 309
1 sploh ne 217
2 1-krat 58
3 2-krat 22
4 3-krat 2
5 več kot 3-krat 3
8 ne vem 6
9 b.o. 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 458 0 5

Valid range from 0 to 5

V94 drugo Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanjih od V85 do V89 izbrali odgovor »to sem že delal«.

V94 Ali ste v zadnjih petih letih: drugo

Value 101341 Frequency
0 se ne nanaša 335
1 sploh ne 138
2 1-krat 6
3 2-krat 4
4 3-krat 1
5 več kot 3-krat 5
8 ne vem 15
9 b.o. 565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 580 0 5

Valid range from 0 to 5

V95 Kam bi vi uvrstili sami sebe na estvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

V95 V politiki včasih ljudje govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

Value 102340 Frequency
1 levo 52
2 2 41
3 3 62
4 4 49
5 5 264
6 6 80
7 7 45
8 8 41
9 9 24
10 desno 33
88 ne vem 227
99 b.o. 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 378 1 10

Valid range from 1 to 10

V96 Nasprotujoči trditvi - enakost dohodkov: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V96 Dohodki bi morali biti bolj enaki. ... Potrebne so večje razlike v dohodkih, ker to vzpodbudi ljudi k večji prizadevnosti.

Value 103339 Frequency
1 Dohodki bi morali biti bolj enaki. 260
2 2 150
3 3 161
4 4 128
5 5 180
6 6 59
7 7 61
8 8 25
9 9 6
10 Potrebne so večje razlike v dohodkih. 14
88 ne vem 14
99 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 25 1 10

Valid range from 1 to 10

V97 Nasprotujoči trditvi - privatna/državna lastnina: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V97 Povečati bi se moral delež privatne lastnine v podjetjih. ... Povečati bi se moral delež državne lastnine v podjetjih.

Value 104338 Frequency
1 Povečati bi se moral delež privatne lastnine v podjetjih. 90
2 2 65
3 3 102
4 4 99
5 5 337
6 6 56
7 7 98
8 8 55
9 9 16
10 Povečati bi se moral delež državne lastnine v podjetjih. 44
88 ne vem 87
99 b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 107 1 10

Valid range from 1 to 10

V98 Nasprotujoči trditvi - skrb država/posameznik: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V98 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsakdo preskrbljen. ... Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase.

Value 105337 Frequency
1 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsak 241
2 2 98
3 3 122
4 4 106
5 5 229
6 6 48
7 7 82
8 8 48
9 9 28
10 Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase. 41
88 ne vem 17
99 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 26 1 10

Valid range from 1 to 10

V99 Nasprotujoči trditvi - tekmovanje: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V99 Tekmovanje je koristno. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. ... Tekmovanje je škodljivo. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše.

Value 106336 Frequency
1 Tekmovanje je koristno. 135
2 2 106
3 3 163
4 4 137
5 5 268
6 6 53
7 7 62
8 8 35
9 9 13
10 Tekmovanje je škodljivo. 43
88 ne vem 46
99 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 54 1 10

Valid range from 1 to 10

V100 Nasprotujoči trditvi - trdo delo: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V100 Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. ... Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. Uspeh je bolj stvar sreče in zvez.

Value 107335 Frequency
1 Dolgoročno pripelje trdo delo do boljšega življenja. 150
2 2 101
3 3 167
4 4 128
5 5 176
6 6 73
7 7 63
8 8 66
9 9 30
10 Na splošno trdo delo ne prinese uspeha. 88
88 ne vem 20
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 27 1 10

Valid range from 1 to 10

V101 Nasprotujoči trditvi - bogastvo: Pred vami je nekaj nasprotujočih si trditev v parih. Prosimo vas, da ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Pri tem 1 pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na levi strani, 10 pa pomeni, da popolnoma soglašate s trditvijo na desni. Če pa je vaše mnenje nekje vmes, lahko izberete katerokoli vmesno številko.

V101 Ljudje lahko obogatijo le na račun drugih. ... Bogastvo lahko narašča tako, da ga je dovolj za vsakega.

Value 108334 Frequency
1 Ljudje lahko obogatijo le na račun drugih. 151
2 2 66
3 3 93
4 4 73
5 5 191
6 6 77
7 7 130
8 8 92
9 9 52
10 Bogastvo lahko narašča tako, da ga je dovolj za vsakega. 86
88 ne vem 45
99 b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 58 1 10

Valid range from 1 to 10

V102 družini Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V102 Ali zaupate: družini

Value 109333 Frequency
1 v celoti 916
2 precej 136
3 malo 10
4 sploh nič 2
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 5 1 4

Valid range from 1 to 4

V103 sosedom Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V103 Ali zaupate: sosedom

Value 110332 Frequency
1 v celoti 147
2 precej 515
3 malo 338
4 sploh nič 63
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 6 1 4

Valid range from 1 to 4

V104 ljudem, ki jih osebno poznate Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V104 Ali zaupate: ljudem, ki jih osebno poznate

Value 111331 Frequency
1 v celoti 220
2 precej 651
3 malo 180
4 sploh nič 16
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 2 1 4

Valid range from 1 to 8

V105 ljudem, ki jih prvič srečate Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V105 Ali zaupate: ljudem, ki jih prvič srečate

Value 112330 Frequency
1 v celoti 4
2 precej 97
3 malo 605
4 sploh nič 357
8 ne vem 3
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 6 1 4

Valid range from 1 to 4

V106 ljudem druge vere Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V106 Ali zaupate: ljudem druge vere

Value 113329 Frequency
1 v celoti 26
2 precej 237
3 malo 530
4 sploh nič 198
8 ne vem 53
9 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 78 1 4

Valid range from 1 to 4

V107 ljudem druge narodnosti Za vsako skupino mi povejte, ali ji v celoti zaupate, precej zaupate, malo zaupate ali sploh ne zaupate?

V107 Ali zaupate: ljudem druge narodnosti

Value 114328 Frequency
1 v celoti 30
2 precej 256
3 malo 539
4 sploh nič 173
8 ne vem 49
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 71 1 4

Valid range from 1 to 4

V108 cerkev Pred vami je seznam različnih slovenskih ustanov in organizacij. Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V108 Zaupanje v ... cerkev

Value 115327 Frequency
1 veliko 76
2 precejšnje 181
3 majhno 475
4 sploh ga ni 314
8 ne vem 11
9 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 23 1 4

Valid range from 1 to 4

V109 vojska Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V109 Zaupanje v ... vojska

Value 116326 Frequency
1 veliko 51
2 precejšnje 310
3 majhno 531
4 sploh ga ni 143
8 ne vem 25
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 34 1 4

Valid range from 1 to 4

V110 tisk, časopisi Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V110 Zaupanje v ... tisk, časopisi

Value 117325 Frequency
1 veliko 13
2 precejšnje 235
3 majhno 663
4 sploh ga ni 148
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 10 1 4

Valid range from 1 to 4

V111 televizija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V111 Zaupanje v ... televizija

Value 118324 Frequency
1 veliko 33
2 precejšnje 319
3 majhno 615
4 sploh ga ni 93
8 ne vem 6
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 9 1 4

Valid range from 1 to 4

V112 sindikati Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V112 Zaupanje v ... sindikati

Value 119323 Frequency
1 veliko 16
2 precejšnje 169
3 majhno 514
4 sploh ga ni 287
8 ne vem 74
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 83 1 4

Valid range from 1 to 4

V113 policija Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V113 Zaupanje v ... policija

Value 120322 Frequency
1 veliko 60
2 precejšnje 390
3 majhno 477
4 sploh ga ni 120
8 ne vem 18
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 22 1 4

Valid range from 1 to 4

V114 sodišča Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V114 Zaupanje v ... sodišča

Value 121321 Frequency
1 veliko 26
2 precejšnje 238
3 majhno 526
4 sploh ga ni 229
8 ne vem 46
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 50 1 4

Valid range from 1 to 4

V115 vlada Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V115 Zaupanje v ... vlada

Value 122320 Frequency
1 veliko 10
2 precejšnje 73
3 majhno 540
4 sploh ga ni 417
8 ne vem 22
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 29 1 4

Valid range from 1 to 4

V116 politične stranke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V116 Zaupanje v ... politične stranke

Value 123319 Frequency
1 veliko 3
2 precejšnje 33
3 majhno 479
4 sploh ga ni 523
8 ne vem 27
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 31 1 4

Valid range from 1 to 4

V117 Državni zbor Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V117 Zaupanje v ... Državni zbor

Value 124318 Frequency
1 veliko 7
2 precejšnje 57
3 majhno 553
4 sploh ga ni 426
8 ne vem 24
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 26 1 4

Valid range from 1 to 4

V118 državna uprava Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V118 Zaupanje v ... državna uprava

Value 125317 Frequency
1 veliko 7
2 precejšnje 99
3 majhno 578
4 sploh ga ni 353
8 ne vem 28
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 32 1 4

Valid range from 1 to 4

S11 Predsednik Republike Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

S11 Zaupanje v ... Predsednik Republike

Value 126316 Frequency
1 veliko 67
2 precejšnje 265
3 majhno 479
4 sploh ga ni 235
8 ne vem 19
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 23 1 4

Valid range from 1 to 4

V119 univerze Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V119 Zaupanje v ... univerze

Value 127315 Frequency
1 veliko 89
2 precejšnje 526
3 majhno 316
4 sploh ga ni 53
8 ne vem 77
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 85 1 4

Valid range from 1 to 4

V120 velika podjetja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V120 Zaupanje v ... velika podjetja

Value 128314 Frequency
1 veliko 26
2 precejšnje 291
3 majhno 573
4 sploh ga ni 118
8 ne vem 52
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 61 1 4

Valid range from 1 to 4

V121 banke Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V121 Zaupanje v ... banke

Value 129313 Frequency
1 veliko 39
2 precejšnje 359
3 majhno 521
4 sploh ga ni 122
8 ne vem 25
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 28 1 4

Valid range from 1 to 4

V122 ekološka gibanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V122 Zaupanje v ... ekološka gibanja

Value 130312 Frequency
1 veliko 55
2 precejšnje 430
3 majhno 435
4 sploh ga ni 73
8 ne vem 68
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 76 1 4

Valid range from 1 to 4

V123 ženska gibanja Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V123 Zaupanje v ... ženska gibanja

Value 131311 Frequency
1 veliko 51
2 precejšnje 379
3 majhno 421
4 sploh ga ni 85
8 ne vem 118
9 b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 133 1 4

Valid range from 1 to 4

V124 dobrodelne in humanitarne organizacije Prosimo vas, da za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali je vaše zaupanje veliko, precejšnje, majhno, ali pa do te ustanove sploh ne čutite zaupanja?

V124 Zaupanje v ... dobrodelne in humanitarne organizacije

Value 132310 Frequency
1 veliko 50
2 precejšnje 311
3 majhno 502
4 sploh ga ni 167
8 ne vem 36
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 39 1 4

Valid range from 1 to 4

V125 Evropski Uniji In kakšno je vaše zaupanje ...

V125 Zaupanje v ... Evropski Uniji

Value 133309 Frequency
1 veliko 21
2 precejšnje 241
3 majhno 639
4 sploh ga ni 134
8 ne vem 31
9 b.o.