Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Seznam mednarodnih raziskav

ID raziskave Naslov raziskave
AA Alpe - Jadran regije
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
CCEB Evrobarometer držav kandidatk: Informacija o seriji
CCEB041 Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004
CCEB035 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.5; november - december 2003
CCEB034 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.4; oktober - november 2003
CCEB033 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.3; junij - julij 2003
CCEB032 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.2; maj 2003
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
CCEB031 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura
CCEB023 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.3; oktober - november 2002: Nove evropske države, znanost in tehnologija ter kmetijstvo
CCEB022 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.2; september - oktober 2002
CCEB021 Evrobarometer držav kandidatk, 2002.1; marec - april 2002: Družbene razmere v državah kandidatkah
CCEB011 Evrobarometer držav kandidatk 2001.1; oktober 2001
CCS91 Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
CEEB Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope: Informacija o seriji
CEEB1_8 Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8
CEEB1 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 1: Javno mnenje v Srednji in Vzhodni Evropi, 1990
CEEB8 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 8: Evropska unija, 1997
CEEB7 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 7: Evropska unija, 1996
CEEB6 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 6: Ekonomski in politični trendi, 1995
CEEB5 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 5: Evropska unija, 1994
CEEB4 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 4: Politične in ekonomske spremembe, 1993
CEEB3 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 3: Politična dezintegracija, 1992
CEEB2 Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope 2: Aktualne zadeve in mediji, 1991
CSES Primerjalna raziskava volitev: Opis serije
CSES_06 Primerjalna raziskava volitev: Modul 2 (2001-2006)
CSES_00 Primerjalna raziskava volitev: Modul 1 (1996-2001)
EB Evrobarometer: Informacije o seriji
EB772 Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012
EB771 Evrobarometer 77.1: Robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost, februar-marec 2012
EB763 Evrobarometer 76.3: Evropski parlament, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter uporaba medijev za politično informiranje, november 2011
EB762 Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011
EB761 Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011
EB753 Evrobarometer 75.3: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza, proračun Evropske unije in skupna kmetijska politika, maj 2011
EB752 Evrobarometer 75.2: Gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, april-maj 2011
EB751 Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011
EB751EP Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011
EB743 Evrobarometer 74.3: Evropski parlament, oskrba z energijo, varstvo podatkov in elektronska identiteta, označevanje kemikalij ter redke bolezni, november-december 2010
EB742 Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010
EB741 Evrobarometer 74.1: Revščina in socialna izključenost, uporaba mobilnega telefona, gospodarska kriza in mednarodna trgovina, avgust-september 2010
EB735 Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010
EB734 Evrobarometer 73.4: Finančna in gospodarska kriza, prihodnost Evropske unije, globalizacija in evropsko državljanstvo, maj 2010
EB733 Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010
EB732_33 Evrobarometer 73.2 in 73.3: Potrošniško opolnomočenje, februar-april 2010
EB732 Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010
EB731 Evrobarometer 73.1: Evropski parlament, biotehnologija ter znanost in tehnologija, januar-februar 2010
EB725 Evrobarometer 72.5: E-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov, november-december 2009
EB724 Evrobarometer 72.4: Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009
EB723 Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009
EB722 Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009
EB721 Evrobarometer 72.1: Revščina in socialna izključenost, socialno skrbstvo, podnebne spremembe ter nacionalni gospodarski položaj in statistika, avgust–september 2009
EB713 Evrobarometer 71.3: Globalizacija, osebne vrednote in prioritete, evropska identiteta, prihodnost Evropske unije, socialni problemi in blaginja ter evropske volitve, junij-julij 2009
EB712 Evrobarometer 71.2: Evropska zaposlovalna in socialna politika, diskriminacija, razvojna pomoč in storitve v zračnem prometu, maj-junij 2009
EB711 Evrobarometer 71.1: Evropski parlament in volitve, gospodarska kriza, podnebne spremembe in kemični izdelki, januar–februar 2009
EB701 Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008
EB692 Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve, evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
EB682 Evrobarometer 68.2: Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november–december 2007
EB681 Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007
EB673 Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007
EB672 Evrobarometer 67.2: Širitev Evropske unije, zasebnost osebnih podatkov, nacionalno gospodarstvo in znanstveno raziskovanje, april-maj 2007
EB671 Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007
EB663 Evrobarometer 66.3: Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska politika, diskriminacija in mediji ter medicinske raziskave, november-december 2006
EB635 Evrobarometer 63.5: Pravice potrošnikov na Poljskem, junij-julij 2005
EB631 Evrobarometer 63.1; januar - februar 2005: Znanost in tehnologija, družbene vrednote in javne službe
EB621 Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe
EB62 Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport
EES Evropska volilna raziskava - EES: Podatki o seriji
ELCZSE96 Štiriindvajset ur pred volitvami v senat, Češka 1996
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
EQLS03 Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS04 Evropska družboslovna raziskava 2004
ESS03 Evropska družboslovna raziskava 2002/2003
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
EUACC00 Mnenjska raziskava o priključitvi k EU
EUIND_06 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2003-2006: Kumulativna datoteka drugih štirih izvedb
EUIND02 Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
EUVET12 7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah
EWCS05 Evropska raziskava delovnih pogojev 2005
EWCS01 Raziskava delovnih pogojev v kandidatkah članicah EU 2001
HEGESCO Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc
HWF01 [HWF01]³ Households, Work and Flexibility 2001
ICVS Mednarodna anketa o žrtvah kriminala: Podatki o seriji
ICVS_97 Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997
INOVSP08 Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008
INOVTR09 Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost poslovanja v turških podjetjih, 2009
IQD13 Podatkovna zbirka kvalitete institucij, 2013
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije
ISSP11 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje
ISSP10 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III
ISSP09 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV
ISSP08 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III
ISSP07 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
ISSP05 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III
ISSP04 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana
ISSP03 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP01 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II
ISSP00 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
ISSP96 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III
ISSP95 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP93 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP91 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I
ISSP_90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)
ISSP90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP86 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki
ISSP85 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I
ISSPSJ89 ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
JJM90 Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize
JJM82 Jugoslovansko javno mnenje, 1982
JMCG012 Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
JMCG011 Javno mnenje Črne Gore 2001/1: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
NDB01 Barometer nove Evrope VI: 2001
PROCHR05 Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005
PROCMA05 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005
PROCMK07 Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v makedonskih podjetjih, 2007
PV_94 Propaganda v vojni
SIND94 Javnomnenjska podoba sindikatov, 1994
SLOAVS94 Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994
TD99 Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi: Druga izvedba raziskave o tranziciji v postkomunizmu
TD92 Demokratizacija v vzhodnoevropskih državah 1990-92
WVS Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije
WVS_95 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984, 1990-1993, in 1995-1997: Združeni podatki iz prvih treh izvedb ankete
WVS95 Mednarodna raziskava vrednot, 1995: Preliminarna datoteka z omejenim naborom držav
WVS_92 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984 in 1990-1993
WVSEVS99 Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki
ZKSRB76 Idejna zavest Zveze Komunistov Srbije
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si