Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM122
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM122_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
Co-workers:
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Project number:

(1): P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Study Content

Keywords:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, prepričanja in pričakovanja od demokracije, ocena demokracije v lastni državi, osebna blaginja, družbena blaginja

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, BLAGINJA, OSEBNA IDENTITETA, DRUŽBENA IZKLJUČENOST, DEMOKRACIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljanje in učinkovitost državnih inštitucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
evalvacija in razumevanje demokracije
osebna in družbena blaginja


Abstract:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2012 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2012 (ESS 6). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2012 je del šestega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 29 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »ocenjevanje in razumevanje demokracije« in »osebna in družbena blaginja« (delno vključena že v ESS krogu 3). Pri raziskovanju se uporablja visoko kakovostno anketno metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Methodology


Collection date: 1. oktober 2012 - 31. december 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]

File ID: SJM122_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 356
 • number of units: 1257

Version: 31. december 2013

Variable list

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 13 Frequency
0 sploh nič 71
1 manj kot 0,5 ure 142
2 od 0,5 ure, do 1 ure 270
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 167
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 210
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 124
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 135
7 več kot 3 ure 138
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 0 to 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Value 22 Frequency
0 sploh nič 182
1 manj kor 0,5 ure 438
2 od 0,5 ure do 1 ure 383
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 111
4 več kot 1,5 ure do 2 uri 45
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 10
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 13
7 več kot 3 ure 4
66 (se ne nanaša) 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 71

Valid range from 0 to 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 31 Frequency
0 treba je biti zelo previden 96
1 1 78
2 2 106
3 3 159
4 4 114
5 5 267
6 6 117
7 7 149
8 8 131
9 9 23
10 večini ljudi lahko zaupamo 15
88 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 0 to 10

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Value 1356 Frequency
0 sploh nič 71
1 manj kot 0,5 ure 142
2 od 0,5 ure, do 1 ure 270
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 167
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 210
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 124
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 135
7 več kot 3 ure 138
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 0 to 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Value 2355 Frequency
0 sploh nič 182
1 manj kor 0,5 ure 438
2 od 0,5 ure do 1 ure 383
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 111
4 več kot 1,5 ure do 2 uri 45
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 10
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 13
7 več kot 3 ure 4
66 (se ne nanaša) 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 71

Valid range from 0 to 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 3354 Frequency
0 treba je biti zelo previden 96
1 1 78
2 2 106
3 3 159
4 4 114
5 5 267
6 6 117
7 7 149
8 8 131
9 9 23
10 večini ljudi lahko zaupamo 15
88 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 0 to 10

A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Value 4353 Frequency
0 večina bi me skušala izkoristiti 56
1 1 51
2 2 86
3 3 120
4 4 105
5 5 307
6 6 130
7 7 170
8 8 164
9 9 35
10 večina bi skušala ravnati pošteno 28
88 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 0 to 10

A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Value 5352 Frequency
0 večinoma gledajo predvsem nase 48
1 1 62
2 2 91
3 3 146
4 4 129
5 5 263
6 6 136
7 7 176
8 8 151
9 9 39
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 14
88 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 0 to 10

SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Value 6351 Frequency
0 doma in v službi nimam dostopa 109
1 nikoli 304
2 manj kot enkrat mesečno 12
3 enkrat mesečno 12
4 nekajkrat mesečno 33
5 enkrat tedensko 53
6 večkrat tedensko 121
7 vsak dan 611
8 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 0 to 7

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Value 7350 Frequency
1 zelo se zanimam 96
2 še kar se zanimam 423
3 komaj kaj se zanimam 448
4 sploh se ne zanimam 288
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 4

B2 zaupanje - Državnemu zboru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B2 državnemu zboru

Value 8349 Frequency
0 sploh ne zaupam 293
1 1 84
2 2 163
3 3 215
4 4 97
5 5 182
6 6 79
7 7 65
8 8 23
9 9 5
10 povsem zaupam 8
88 (ne vem) 42
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1214 43

Valid range from 0 to 10

B3 zaupanje - pravnemu sistemu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B3 pravnemu sistemu

Value 9348 Frequency
0 sploh ne zaupam 245
1 1 86
2 2 160
3 3 192
4 4 133
5 5 183
6 6 80
7 7 76
8 8 43
9 9 16
10 povsem zaupam 7
88 (ne vem) 35
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1221 36

Valid range from 0 to 10

B4 zaupanje - policiji Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B4 policiji

Value 10347 Frequency
0 sploh ne zaupam 78
1 1 27
2 2 72
3 3 99
4 4 110
5 5 239
6 6 138
7 7 191
8 8 189
9 9 56
10 povsem zaupam 37
88 (ne vem) 20
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1236 21

Valid range from 0 to 10

B5 zaupanje - politikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B5 politikom

Value 11346 Frequency
0 sploh ne zaupam 367
1 1 130
2 2 223
3 3 169
4 4 114
5 5 137
6 6 48
7 7 30
8 8 12
9 9 1
10 povsem zaupam 1
88 (ne vem) 24
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1232 25

Valid range from 0 to 10

B6 zaupanje - političnim strankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B6 političnim strankam

Value 12345 Frequency
0 sploh ne zaupam 358
1 1 138
2 2 211
3 3 206
4 4 93
5 5 135
6 6 52
7 7 24
8 8 4
9 9 0
10 povsem zaupam 4
88 (ne vem) 31
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1225 32

Valid range from 0 to 10

B7 zaupanje - Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B7 Evropskemu parlamentu

Value 13344 Frequency
0 sploh ne zaupam 171
1 1 69
2 2 111
3 3 141
4 4 136
5 5 239
6 6 100
7 7 89
8 8 64
9 9 16
10 povsem zaupam 3
88 (ne vem) 115
99 (brez odgovora) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1139 118

Valid range from 0 to 10

B8 zaupanje - Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B8 Organizaciji združenih narodov OZN

Value 14343 Frequency
0 sploh ne zaupam 120
1 1 53
2 2 86
3 3 124
4 4 137
5 5 241
6 6 108
7 7 111
8 8 66
9 9 24
10 povsem zaupam 9
88 (ne vem) 176
99 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 178

Valid range from 0 to 10

SL2 zaupanje - vladi Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL2 vladi

Value 15342 Frequency
0 sploh ne zaupam 339
1 1 141
2 2 173
3 3 149
4 4 119
5 5 142
6 6 59
7 7 53
8 8 38
9 9 6
10 povsem zaupam 11
88 (ne vem) 24
99 (brez odgovora) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1230 27

Valid range from 0 to 10

SL3 zaupanje - predsedniku vlade Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL3 predsedniku vlade

Value 16341 Frequency
0 sploh ne zaupam 392
1 1 138
2 2 141
3 3 127
4 4 102
5 5 137
6 6 53
7 7 55
8 8 41
9 9 25
10 povsem zaupam 18
88 (ne vem) 27
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1229 28

Valid range from 0 to 10

SL4 zaupanje - predsedniku republike Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL4 predsedniku republike

Value 17340 Frequency
0 sploh ne zaupam 166
1 1 69
2 2 110
3 3 116
4 4 111
5 5 201
6 6 119
7 7 121
8 8 131
9 9 43
10 povsem zaupam 46
88 (ne vem) 23
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 24

Valid range from 0 to 10

SL5 zaupanje - sodiščem Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL5 sodiščem

Value 18339 Frequency
0 sploh ne zaupam 167
1 1 65
2 2 122
3 3 150
4 4 115
5 5 223
6 6 113
7 7 106
8 8 97
9 9 33
10 povsem zaupam 18
88 (ne vem) 45
99 (brez odgovora) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1209 48

Valid range from 0 to 10

SL7 zaupanje - sindikatom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL7 sindikatom

Value 19338 Frequency
0 sploh ne zaupam 182
1 1 63
2 2 103
3 3 146
4 4 145
5 5 205
6 6 106
7 7 103
8 8 82
9 9 22
10 povsem zaupam 15
88 (ne vem) 83
99 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1172 85

Valid range from 0 to 10

SL8 zaupanje - cerkvi in duhovnikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL8 cerkvi in duhovnikom

Value 20337 Frequency
0 sploh ne zaupam 346
1 1 105
2 2 140
3 3 120
4 4 72
5 5 181
6 6 66
7 7 65
8 8 64
9 9 27
10 povsem zaupam 36
88 (ne vem) 34
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1222 35

Valid range from 0 to 10

B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor decembra 2011? Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev.

B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor decembra 2011?

Value 21336 Frequency
1 da 863
2 ne 316
3 nisem imel volilne pravice 59
8 (ne vem) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 19

Valid range from 1 to 3

B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju B9 odgovorili z 1 ('da').

B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011?

Value 22335 Frequency
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 42
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 19
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska 27
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 159
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 40
6 SD - Socialni demokrati 138
7 PS - Pozitivna Slovenija 159
8 DLGV - Državljanska lista Gregorja Viran 31
9 ZARES - Socialno liberalni 6
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 10
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 3
12 druga stranka 10
66 (nisem volil) 3
77 (ne želi odgovoriti) 99
88 (ne vem) 115
99 (brez odgovora) 2
666 (se ne nanaša) 394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 613

Valid range from 1 to 12

B11 Ali ste... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

B11 Ali ste... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Value 23334 Frequency
1 da 91
2 ne 1165
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 2

B12 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

B12 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Value 24333 Frequency
1 da 33
2 ne 1222
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 2

B13 Ali ste... delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

B13 Ali ste... delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

Value 25332 Frequency
1 da 24
2 ne 1231
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 2

B14 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

B14 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Value 26331 Frequency
1 da 17
2 ne 1236
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 1 to 2

B15 Ali ste... podpisali peticijo

B15 Ali ste... podpisali peticijo

Value 27330 Frequency
1 da 96
2 ne 1158
8 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 1 to 2

B16 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij

B16 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij

Value 28329 Frequency
1 da 43
2 ne 1210
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 1 to 2

B17 Ali ste... bojkotirali določene izdelke

B17 Ali ste... bojkotirali določene izdelke

Value 29328 Frequency
1 da 49
2 ne 1198
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 10

Valid range from 1 to 2

B18a Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

B18a Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Value 30327 Frequency
1 da 382
2 ne 851
8 (ne vem) 23
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 24

Valid range from 1 to 2

B18b Katera stranka je to? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju B18a odgovorili z 1 ('da').

B18b Katera stranka je to?

Value 31326 Frequency
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 25
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 8
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska 23
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 84
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 16
6 SD - Socialni demokrati 112
7 PS - Pozitivna Slovenija 56
8 DLGV - Državljanska lista Gregorja Viran 13
9 ZARES - Socialno liberalni 1
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 6
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 7
12 druga stranka 1
66 (ni volil) 874
77 (ne želi odgovoriti) 21
88 (ne vem) 9
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 905

Valid range from 1 to 12

B18c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju B18b odgovorili z 1 ('da').

B18c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Value 32325 Frequency
1 zelo blizu 23
2 blizu 203
3 ne preveč blizu 110
4 sploh ne blizu 14
6 (se ne nanaša) 904
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 907

Valid range from 1 to 4

SL12 Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v Državni zbor. Za katero stranko oz. kandidata katere stranke bi glasovali?

SL12 Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v Državni zbor. Za katero stranko oz. kandidata katere stranke bi glasovali?

Value 33324 Frequency
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 58
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska 32
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 133
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 42
6 SD - Socialni demokrati 139
7 PS - Pozitivna Slovenija 117
8 DLGV - Državljanska lista Gregorja Viran 22
9 ZARES - Socialno liberalni 2
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 26
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 15
12 druga stranka 18
66 (ne bi šel na volitve) 273
77 (ne želi odgovoriti) 66
88 (ne vem) 300
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
617 640

Valid range from 1 to 12

B18d Kako pomembno je za vas, da živite v državi, ki je demokratično vodena?

B18d Kako pomembno je za vas, da živite v državi, ki je demokratično vodena?

Value 34323 Frequency
0 sploh ni pomembno 27
1 1 3
2 2 16
3 3 23
4 4 34
5 5 108
6 6 50
7 7 68
8 8 196
9 9 151
10 izjemno pomembno 547
88 (ne vem) 33
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1223 34

Valid range from 0 to 10

B18e Kaj menite, kako demokratična je Slovenija na splošno?

B18e Kaj menite, kako demokratična je Slovenija na splošno?

Value 35322 Frequency
0 sploh ni demokratična 91
1 1 38
2 2 108
3 3 134
4 4 123
5 5 275
6 6 161
7 7 147
8 8 98
9 9 20
10 povsem demokratična 22
88 (ne vem) 38
99 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1217 40

Valid range from 0 to 10

B19 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

B19 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Value 36321 Frequency
0 levo 61
1 1 33
2 2 55
3 3 80
4 4 47
5 5 414
6 6 36
7 7 38
8 8 58
9 9 19
10 desno 39
88 (ne vem) 377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 377

Valid range from 0 to 10

B20 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

B20 celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Value 37320 Frequency
0 izredno nezadovoljen 11
1 1 10
2 2 26
3 3 52
4 4 44
5 5 195
6 6 116
7 7 194
8 8 293
9 9 145
10 izredno zadovoljen 167
88 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 0 to 10

B21 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

B21 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Value 38319 Frequency
0 izredno nezadovoljen 255
1 1 144
2 2 255
3 3 232
4 4 127
5 5 119
6 6 59
7 7 29
8 8 15
9 9 2
10 izredno zadovoljen 2
88 (ne vem) 15
99 (brez odgovora) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1239 18

Valid range from 0 to 10

B22 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

B22 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Value 39318 Frequency
0 izredno nezadovoljen 338
1 1 136
2 2 207
3 3 160
4 4 115
5 5 120
6 6 49
7 7 51
8 8 31
9 9 5
10 izredno zadovoljen 13
88 (ne vem) 31
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1225 32

Valid range from 0 to 10

B23 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

B23 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 40317 Frequency
0 izredno nezadovoljen 171
1 1 76
2 2 151
3 3 201
4 4 143
5 5 221
6 6 102
7 7 89
8 8 40
9 9 9
10 izredno zadovoljen 7
88 (ne vem) 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1210 47

Valid range from 0 to 10

B24 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

B24 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 41316 Frequency
0 izredno slabo 41
1 1 27
2 2 55
3 3 114
4 4 108
5 5 247
6 6 156
7 7 200
8 8 173
9 9 30
10 izredno dobro 15
88 (ne vem) 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 91

Valid range from 0 to 10

B25 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

B25 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 42315 Frequency
0 izredno slabo 33
1 1 20
2 2 56
3 3 102
4 4 135
5 5 236
6 6 181
7 7 199
8 8 179
9 9 60
10 izredno dobro 37
88 (ne vem) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 19

Valid range from 0 to 10

B26 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B26 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Value 43314 Frequency
1 močno soglašam 559
2 soglašam 512
3 niti-niti 94
4 ne soglašam 55
5 sploh ne soglašam 8
8 (ne vem) 27
9 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1228 29

Valid range from 1 to 5

B27 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B27 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Value 44313 Frequency
1 močno soglašam 182
2 soglašam 481
3 niti-niti 209
4 ne soglašam 148
5 sploh ne soglašam 147
8 (ne vem) 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 90

Valid range from 1 to 5

B28 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena.

B28 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Value 45312 Frequency
0 poenotenje je šlo že predaleč 41
1 1 25
2 2 68
3 3 119
4 4 87
5 5 285
6 6 92
7 7 125
8 8 116
9 9 43
10 poenotenja je še premalo 66
88 (ne vem) 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 190

Valid range from 0 to 10

B29 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom@ kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? Zdaj pa nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo...

B29 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 46311 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 245
2 nekaterim naj dovoli 602
3 zelo redkim naj dovoli 264
4 nikomur naj ne dovoli 99
8 (ne vem) 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1210 47

Valid range from 1 to 4

B30 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

B30 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Value 47310 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 168
2 nekaterim naj dovoli 582
3 zelo redkim naj dovoli 336
4 nikomur naj ne dovoli 119
8 (ne vem) 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 52

Valid range from 1 to 4

B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Value 48309 Frequency
1 mnogim naj dovoli priselitev 147
2 nekaterim naj dovoli 480
3 zelo redkim naj dovoli 390
4 nikomur naj ne dovoli 184
8 (ne vem) 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 56

Valid range from 1 to 4

B32 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

B32 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Value 49308 Frequency
0 slabo za gospodarstvo 104
1 1 58
2 2 107
3 3 168
4 4 89
5 5 324
6 6 98
7 7 115
8 8 95
9 9 30
10 dobro za gospodarstvo 27
88 (ne vem) 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1215 42

Valid range from 0 to 10

B33 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

B33 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Value 50307 Frequency
0 kulturno življenje je ogroženo 39
1 1 33
2 2 71
3 3 120
4 4 79
5 5 318
6 6 105
7 7 164
8 8 159
9 9 45
10 kulturno življenje je obogateno 64
88 (ne vem) 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1197 60

Valid range from 0 to 10

B34 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

B34 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Value 51306 Frequency
0 slabša dežela za bivanje 61
1 1 41
2 2 79
3 3 135
4 4 104
5 5 391
6 6 129
7 7 119
8 8 82
9 9 17
10 boljša dežela za bivanje 34
88 (ne vem) 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 65

Valid range from 0 to 10

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju.

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?

Value 52305 Frequency
0 zelo nesrečen 7
1 1 3
2 2 12
3 3 30
4 4 41
5 5 192
6 6 98
7 7 206
8 8 325
9 9 169
10 zelo srečen 171
88 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 0 to 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki, ali kolegi z dela?

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Value 53304 Frequency
1 nikoli 29
2 manj kot 1x na mesec 111
3 1x na mesec 157
4 nekajkrat na mesec 245
5 1x na teden 265
6 večkrat na teden 323
7 vsak dan 124
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 1 to 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Value 54303 Frequency
0 nič 66
1 1 309
2 2 293
3 3 288
4 4-6 230
5 7-9 40
6 10 in več 29
8 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 0 to 6

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Value 55302 Frequency
1 precej manj kot večina drugih 155
2 manj kot večina drugih 370
3 približno enako 563
4 več kot večina drugih 134
5 precej več kot večina drugih 30
8 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 1 to 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Value 56301 Frequency
1 da 128
2 ne 1129
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 2

C6 Kako varno se počutite , kadar zvečer hodite sami po vaši soseski?

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Value 57300 Frequency
1 zelo varno 535
2 varno 649
3 ogroženo 58
4 zelo ogroženo 5
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 10

Valid range from 1 to 4

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je… Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da jeG

Value 58299 Frequency
1 zelo dobro 271
2 dobro 482
3 zadovoljivo 402
4 slabo 79
5 zelo slabo 23
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Value 59298 Frequency
1 da, precej 98
2 da, do neke mere 225
3 ne 933
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 3

C9 Ste pripadnik kakšne religije ali veroizpovedi?

C9 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi?

Value 60297 Frequency
1 da 694
2 ne 555
8 (ne vem) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 8

Valid range from 1 to 2

C10 Katere? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C9 odgovorili z 1 ('da').

C10 Katere (religije ali veroizpovedi)?

Value 61296 Frequency
1 rimokatoliške 638
2 protestantske 5
3 pravoslavne 24
4 druge krščanske 4
5 judovske 0
6 muslimanske 17
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 2
8 druge nekrščanske 3
9 (brez odgovora) 1
66 (se ne nanaša) 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 564

Valid range from 1 to 8

C11 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C11 odgovorili z 1 ('da').

C11 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Value 62295 Frequency
1 da 86
2 ne 472
6 (se ne nanaša) 694
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 699

Valid range from 1 to 2

C12 Katere?

C12 Katere (religije ali verske skupnosti)?

Value 63294 Frequency
1 rimokatoliške 81
2 protestantske 1
3 pravoslavne 0
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
9 (brez odgovora) 2
66 (se ne nanaša) 1170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 1172

Valid range from 1 to 8

C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Value 64293 Frequency
0 sploh nisem veren 242
1 1 63
2 2 64
3 3 92
4 4 80
5 5 256
6 6 86
7 7 108
8 8 111
9 9 56
10 zelo sem veren 88
88 (ne vem) 10
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 11

Valid range from 0 to 10

C14 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

C14 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Value 65292 Frequency
1 vsak dan 3
2 več kot 1x na teden 28
3 1x na teden 128
4 vsaj 1x na mesec 132
5 le ob posebnih verskih praznikih 394
6 še redkeje 157
7 nikoli 413
8 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 7

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Value 66291 Frequency
1 vsak dan 154
2 več kot 1x na teden 59
3 1x na teden 77
4 vsaj 1x na mesec 75
5 le ob posebnih verskih praznikih 161
6 še redkeje 144
7 nikoli 578
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 9

Valid range from 1 to 7

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Value 67290 Frequency
1 da 28
2 ne 1224
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 1 to 2

C171 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C16 odgovorili z 1 ('da').

C171 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Value 68289 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 1
3 vere 2
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 0
7 spola 2
8 spolne usmerjenosti 2
9 invalidnosti 2
10 drugo (Ctrl+M) 12
66 (ni volil) 1228
88 (ne vem) 1
99 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 1231

Valid range from 1 to 10

C172 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C16 odgovorili z 1 ('da').

C172 Še na podlagi česa drugega? (neenakopravna obravnavanost)

Value 69288 Frequency
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 1
66 (ni volil) 1228
88 (ne vem) 0
99 (brez odgovora) 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1255

Valid range from 1 to 10

C18 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

C18 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

Value 70287 Frequency
1 da 1234
2 ne 22
8 (ne vem) 0
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 2

C19 Katero državljanstvo imate? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C18 odgovorili z 2 ('ne') ali 8 ('ne vem').

C19 Katero državljanstvo imate?

Value 71286 Frequency
1 hrvaško 3
2 bosansko 6
3 srbsko 4
4 črnogorsko 0
5 makedonsko 1
6 albansko 2
7 drugo 5
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
66 (se ne nanaša) 1234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 1236

Valid range from 1 to 7

C19a Državljanstvo - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C18 odgovorili z 2 ('ne') ali 8 ('ne vem').

C19a Katero državljanstvo imate? (drugo)

Value 72285 Frequency
Kosovo 1
bolgarsko 1
kitajsko 1
nemško 1
rusko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

C20 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

C20 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Value 73284 Frequency
1 da 1144
2 ne 113
8 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1257 0

Valid range from 1 to 2

C21 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C20 odgovorili z 2 ('ne').

C21 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Value 74283 Frequency
1 Hrvaška 28
2 Bosna in Hercegovina 36
3 Srbija 14
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 4
6 Kosovo 4
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 2
9 Avstrija 3
10 Italija 4
11 Nemčija 9
12 drugo 7
66 (se ne nanaša) 1144
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 1144

Valid range from 1 to 12

C21a Država rojstva - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C20 odgovorili z 2 ('ne').

C21a V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? (drugo)

Value 75282 Frequency
Bolgarija 1
FRANCIJA 1
kitajska 1
kosovo 1
pakistan 1
ukrajina 1
ŠVEDSKA 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 0

C22 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C20 odgovorili z 2 ('ne').

C22 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 1144 1932 2011 1975.522 19.793

Valid range from 1932 to 2011

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? (prvi jezik)

Value 77280 Frequency
1 slovensko 1214
2 bosansko 11
3 srbsko 5
4 hrvaško 5
5 makedonsko 1
6 albansko 3
7 italijansko 0
8 madžarsko 9
9 nemško 0
10 angleško 0
11 romunsko 0
12 rusko 3
13 drugo (Ctrl+M) 2
88 (ne vem) 0
99 (brez odgovora) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 1 to 13

C232 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? (drugi jezik)

Value 78279 Frequency
1 slovensko 21
2 bosansko 13
3 srbsko 13
4 hrvaško 21
5 makedonsko 0
6 albansko 4
7 italijansko 6
8 madžarsko 4
9 nemško 3
10 angleško 3
11 romunsko 0
12 rusko 0
13 drugo (Ctrl+M) 1
88 (ne vem) 0
99 (brez odgovora) 1168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 1168

Valid range from 1 to 13

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Value 79278 Frequency
1 da 27
2 ne 1227
8 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 1 to 2

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 80277 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1077
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Ju 134
3 ne 39
8 (ne vem) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 7

Valid range from 1 to 3

C26 V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C25 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C26 V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče?

Value 81276 Frequency
1 Hrvaška 61
2 Bosna in Hercegovina 59
3 Srbija 18
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 7
6 Kosovo 7
7 Jugoslavija 0
8 Albanija 2
9 Avstrija 4
10 Italija 3
11 Nemčija 3
12 drugo 8
66 (se ne nanaša) 1084
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 1084

Valid range from 1 to 12

C26a Država rojstva - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C25 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C26a V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče? (drugo)

Value 82275 Frequency
Avstroogrska 1
Bolgarija 1
Francija 1
INDIJA 1
kitajska 1
romunija 1
rusija 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 0

C27 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

C27 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Value 83274 Frequency
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1099
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Ju 121
3 ne 36
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 3

C28 V kateri državi oz. republiki je bila rojena vaša mati? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C27 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C28 V kateri državi oz. republiki je bila rojena vaša mati?

Value 84273 Frequency
1 Hrvaška 49
2 Bosna in Hercegovina 57
3 Srbija 17
4 Črna Gora 2
5 Makedonija 3
6 Kosovo 7
7 Jugoslavija 0
8 Albanija 2
9 Avstrija 4
10 Italija 4
11 Nemčija 5
12 drugo 7
66 (se ne nanaša) 1100
88 (ne vem) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 1100

Valid range from 1 to 12

C28a Država rojstva - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C27 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C28a V kateri državi oz. republiki je bila rojena vaša mati? (drugo)

Value 85272 Frequency
AMERIKA 1
Avstroogrska 1
Bolgarija 1
Madžarska 1
USA - New York 1
kitajska 1
ukrajina 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 0

D1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo za kakšno prostovoljno ali dobrodelno organizacijo?

D1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo za kakšno prostovoljno ali dobrodelno organizacijo?

Value 86271 Frequency
1 vsaj enkrat tedensko 65
2 vsaj enkrat mesečno 93
3 vsaj enkrat na tri mesece 66
4 vsaj enkrat na šest mesecev 99
5 še manj pogosto 96
6 nikoli 836
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 6

D2 Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen(a). Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D2 Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen(a).

Value 87270 Frequency
1 močno soglašam 289
2 soglašam 622
3 niti-niti 240
4 ne soglašam 79
5 sploh ne soglašam 14
8 (ne vem) 12
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1244 13

Valid range from 1 to 5

D3 Na splošno imam do sebe zelo pozitiven odnos. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D3 Na splošno imam do sebe zelo pozitiven odnos.

Value 88269 Frequency
1 močno soglašam 308
2 soglašam 800
3 niti-niti 113
4 ne soglašam 27
5 sploh ne soglašam 4
8 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 1 to 5

D4 Včasih se počutim, kot da sem zguba. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D4 Včasih se počutim, kot da sem zguba.

Value 89268 Frequency
1 močno soglašam 4
2 soglašam 136
3 niti-niti 154
4 ne soglašam 553
5 sploh ne soglašam 405
8 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 1 to 5

D5 Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili.Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden...… ste se počutili depresivno? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D5 ... ste se počutili depresivno?

Value 90267 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 887
2 le malo časa 308
3 večino časa 51
4 ves čas ali skoraj ves čas 8
8 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 1 to 4

D6 … ste imeli občutek, da vse stvari delate s težavo? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D6 ... ste imeli občutek, da vse stvari delate s težavo?

Value 91266 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 770
2 le malo časa 375
3 večino časa 83
4 ves čas ali skoraj ves čas 25
8 (ne vem) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 1 to 4

D7 … ste imeli nemiren spanec? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D7 ... ste imeli nemiren spanec?

Value 92265 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 646
2 le malo časa 412
3 večino časa 150
4 ves čas ali skoraj ves čas 48
8 (ne vem) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1256 1

Valid range from 1 to 4

D8 … ste bili srečni? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D8 ... ste bili srečni?

Value 93264 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 17
2 le malo časa 174
3 večino časa 728
4 ves čas ali skoraj ves čas 330
8 (ne vem) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1249 8

Valid range from 1 to 4

D9 … ste se počutili osamljeno? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D9 ... ste se počutili osamljeno?

Value 94263 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 981
2 le malo časa 201
3 večino časa 53
4 ves čas ali skoraj ves čas 20
8 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 4

D10 … ste uživali v življenju? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D10 ... ste uživali v življenju?

Value 95262 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 23
2 le malo časa 190
3 večino časa 695
4 ves čas ali skoraj ves čas 340
8 (ne vem) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 9

Valid range from 1 to 4

D11 … ste bili žalostni? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D11 ... ste bili žalostni?

Value 96261 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 740
2 le malo časa 437
3 večino časa 58
4 ves čas ali skoraj ves čas 18
8 (ne vem) 3
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 1 to 4

D12 … se nekako niste mogli spraviti v pogon? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D12 ... se nekako niste mogli spraviti v pogon?

Value 97260 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 685
2 le malo časa 442
3 večino časa 96
4 ves čas ali skoraj ves čas 27
8 (ne vem) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 7

Valid range from 1 to 4

D13 Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste …… imeli veliko energije? Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste G

D13 ... imeli veliko energije?

Value 98259 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 48
2 le malo časa 219
3 večino časa 730
4 ves čas ali skoraj ves čas 255
8 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 1 to 4

D14 … občutili tesnobo? Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste G

D14 ... občutili tesnobo?

Value 99258 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 901
2 le malo časa 280
3 večino časa 58
4 ves čas ali skoraj ves čas 12
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 4

D15 … bili mirni in spokojni? Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste G

D15 ... bili mirni in spokojni?

Value 100257 Frequency
1 nikoli ali skoraj nikoli 46
2 le malo časa 197
3 večino časa 704
4 ves čas ali skoraj ves čas 301
8 (ne vem) 7
9 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 9

Valid range from 1 to 4

D16 Občutek imam, da lahko svobodno odločam o tem, kako naj živim svoje življenje. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D16 Občutek imam, da lahko svobodno odločam o tem, kako naj živim svoje življenje.

Value 101256 Frequency
1 močno soglašam 395
2 soglašam 645
3 niti-niti 147
4 ne soglašam 53
5 sploh ne soglašam 12
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 1 to 5

D17 V svojem vsakodnevnem življenju imam zelo malo možnosti pokazati svoje prave sposobnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D17 V svojem vsakodnevnem življenju imam zelo malo možnosti pokazati svoje prave sposobnosti.

Value 102255 Frequency
1 močno soglašam 54
2 soglašam 273
3 niti-niti 267
4 ne soglašam 492
5 sploh ne soglašam 154
8 (ne vem) 16
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 17

Valid range from 1 to 5

D18 Skoraj vsak dan se počutim izpolnjenega s tem kar počnem. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D18 Skoraj vsak dan se počutim izpolnjenega s tem kar počnem.

Value 103254 Frequency
1 močno soglašam 200
2 soglašam 704
3 niti-niti 224
4 ne soglašam 101
5 sploh ne soglašam 17
8 (ne vem) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 11

Valid range from 1 to 5

D19 Kadar gredo stvari v mojem življenju narobe, ponavadi potrebujem precej časa, da pridem spet k sebi. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D19 Kadar gredo stvari v mojem življenju narobe, ponavadi potrebujem precej časa, da pridem spet k sebi.

Value 104253 Frequency
1 močno soglašam 60
2 soglašam 276
3 niti-niti 298
4 ne soglašam 509
5 sploh ne soglašam 108
8 (ne vem) 5
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1251 6

Valid range from 1 to 5

D20 Prosimo povejte, v kolikšni meri... … se v življenju učite novih stvari? Prosimo povejte, v kolikšni meri...

D20 se v življenju učite novih stvari?

Value 105252 Frequency
0 sploh ne 47
1 1 38
2 2 75
3 3 212
4 4 268
5 5 305
6 v zelo veliki meri 309
8 (ne vem) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 3

Valid range from 0 to 6

D21 … imate občutek, da ljudje v vaši soseski pomagajo drug drugemu? Prosimo povejte, v kolikšni meri...

D21 ... imate občutek, da ljudje v vaši soseski pomagajo drug drugemu?

Value 106251 Frequency
0 sploh ne 57
1 1 66
2 2 137
3 3 254
4 4 261
5 5 279
6 v zelo veliki meri 187
8 (ne vem) 15
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1241 16

Valid range from 0 to 6

D22 … imate občutek, da imajo ljudje do vas spoštljiv odnos? Prosimo povejte, v kolikšni meri...

D22 ... imate občutek, da imajo ljudje do vas spoštljiv odnos?

Value 107250 Frequency
0 sploh ne 10
1 1 10
2 2 34
3 3 148
4 4 291
5 5 484
6 v zelo veliki meri 270
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1247 10

Valid range from 0 to 6

D23 Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.Na splošno imam občutek, da je to, kar v življenju počnem, pomembno in koristno. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D23 Na splošno imam občutek, da je to, kar v življenju počnem, pomembno in koristno.

Value 108249 Frequency
1 močno soglašam 302
2 soglašam 748
3 niti-niti 153
4 ne soglašam 33
5 sploh ne soglašam 14
8 (ne vem) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 7

Valid range from 1 to 5

D24 Glede na to, kako stojijo stvari, je težko biti optimist, kar zadeva prihodnost sveta. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D24 Glede na to, kako stojijo stvari, je težko biti optimist, kar zadeva prihodnost sveta.

Value 109248 Frequency
1 močno soglašam 250
2 soglašam 613
3 niti-niti 208
4 ne soglašam 144
5 sploh ne soglašam 24
8 (ne vem) 17
9 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1239 18

Valid range from 1 to 5

D25 Veliko stvari je, v katerih menim, da sem dober(a). Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D25 Veliko stvari je, v katerih menim, da sem dober(a).

Value 110247 Frequency
1 močno soglašam 189
2 soglašam 840
3 niti-niti 175
4 ne soglašam 29
5 sploh ne soglašam 10
8 (ne vem) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 14

Valid range from 1 to 5

D26 Za večino ljudi v Sloveniji se življenje spreminja na slabše, ne na boljše. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D26 Za večino ljudi v Sloveniji se življenje spreminja na slabše, ne na boljše.

Value 111246 Frequency
1 močno soglašam 476
2 soglašam 625
3 niti-niti 108
4 ne soglašam 32
5 sploh ne soglašam 7
8 (ne vem) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 9

Valid range from 1 to 5

D27 Čutim navezanost na ljudi v moji soseščini. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D27 Čutim navezanost na ljudi v moji soseščini.

Value 112245 Frequency
1 močno soglašam 129
2 soglašam 612
3 niti-niti 279
4 ne soglašam 192
5 sploh ne soglašam 43
8 (ne vem) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 1 to 5

D28 V kolikšni meri si vzamete čas, da počnete stvari, ki jih zares želite početi?

D28 V kolikšni meri si vzamete čas, da počnete stvari, ki jih zares želite početi?

Value 113244 Frequency
0 sploh nič 9
1 1 3
2 2 25
3 3 68
4 4 65
5 5 191
6 6 156
7 7 259
8 8 253
9 9 91
10 v celoti 130
88 (ne vem) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 7

Valid range from 0 to 10

D29 V kolikšni meri čutite, da vas ljudje, ki ste jim blizu, cenijo?

D29 V kolikšni meri čutite, da vas ljudje, ki ste jim blizu, cenijo?

Value 114243 Frequency
0 sploh nič 3
1 1 1
2 2 5
3 3 7
4 4 25
5 5 105
6 6 102
7 7 223
8 8 373
9 9 206
10 v celoti 196
88 (ne vem) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1246 11

Valid range from 0 to 10

D30 Kako težko ali lahko se spopadate z večjimi težavami, na katere naletite v vašem življenju?

D30 Kako težko ali lahko se spopadate z večjimi težavami, na katere naletite v vašem življenju?

Value 115242 Frequency
0 izjemno težko 19
1 1 14
2 2 26
3 3 59
4 4 65
5 5 267
6 6 154
7 7 293
8 8 210
9 9 81
10 izjemno lahko 64
88 (ne vem) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1252 5

Valid range from 0 to 10

D31 … vas zanima to, kar počnete?

D31 Kolikšen del časa na splošno bi dejali, da ... vas zanima to, kar počnete?

Value 116241 Frequency
0 sploh nič 9
1 1 3
2 2 7
3 3 24
4 4 42
5 5 139
6 6 133
7 7 218
8 8 324
9 9 144
10 ves čas 195
88 (ne vem) 16
99 (brez odgovora) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 19

Valid range from 0 to 10

D32 … vas prevzame to, kar počnete?

D32 Kolikšen del časa na splošno bi dejali, da ...vas prevzame to, kar počnete?

Value 117240 Frequency
0 sploh nič 6
1 1 3
2 2 12
3 3 37
4 4 43
5 5 153
6 6 132
7 7 243
8 8 314
9 9 119
10 ves čas 167
88 (ne vem) 28
99 (brez odgovora) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1229 28

Valid range from 0 to 10

D33 … ste navdušeni nad tem, kar počnete?

D33 Kolikšen del časa na splošno bi dejali, da ... ste navdušeni nad tem, kar počnete?

Value 118239 Frequency
0 sploh nič 11
1 1 3
2 2 10
3 3 42
4 4 43
5 5 164
6 6 114
7 7 224
8 8 294
9 9 151
10 ves čas 176
88 (ne vem) 22
99 (brez odgovora) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1232 25

Valid range from 0 to 10

D34 Kako pogosto na običajen dan opazite in cenite svet okrog sebe?

D34 Kako pogosto na običajen dan opazite in cenite svet okrog sebe?

Value 119238 Frequency
0 nikoli 3
1 1 2
2 2 18
3 3 35
4 4 58
5 5 257
6 6 161
7 7 229
8 8 231
9 9 94
10 vselej 132
88 (ne vem) 36
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1220 37

Valid range from 0 to 10

D35 V kolikšni meri imate občutek, da se vaše življenje odvija v željeni smeri?

D35 V kolikšni meri imate občutek, da se vaše življenje odvija v željeni smeri?

Value 120237 Frequency
0 sploh nič 14
1 1 10
2 2 25
3 3 45
4 4 63
5 5 169
6 6 163
7 7 243
8 8 296
9 9 126
10 v celoti 94
88 (ne vem) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1248 9

Valid range from 0 to 10

D36 V kolikšni meri dobite pomoč in podporo od ljudi, ki ste jim blizu, če/ko jo potrebujete?

D36 V kolikšni meri dobite pomoč in podporo od ljudi, ki ste jim blizu, če/ko jo potrebujete?

Value 121236 Frequency
0 nikoli 8
1 1 10
2 2 14
3 3 68
4 4 131
5 5 348
6 vselej 674
88 (ne vem) 2
99 (brez odgovora) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 4

Valid range from 0 to 6

D37 In v kolikšni meri vi nudite pomoč in podporo ljudem, ki ste jim blizu, če/ko jo ti potrebujejo?

D37 In v kolikšni meri vi nudite pomoč in podporo ljudem, ki ste jim blizu, če/ko jo ti potrebujejo?

Value 122235 Frequency
0 nikoli 4
1 1 3
2 2 10
3 3 38
4 4 102
5 5 325
6 vselej 773
88 (ne vem) 1
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1255 2

Valid range from 0 to 6

D38 Nekateri ljudje so bolj pri vrhu naše družbe, drugi pa bolj pri dnu. Kam bi na tej lestvici dandanes uvrstili samega sebe? Nekateri ljudje so bolj pri vrhu naše družbe, drugi pa bolj pri dnu.

D38 Spodaj je lestvica, ki sega od vrha do dna. Kam bi na tej lestvici dan danes uvrstili samega sebe?

Value 123234 Frequency
0 dno naše družbe 8
1 1 8
2 2 40
3 3 82
4 4 111
5 5 499
6 6 201
7 7 168
8 8 83
9 9 14
10 vrh naše družbe 18
88 ne vem, ne morem izbrati 24
99 (brez odgovora) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation