Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM122
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM122_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, prepričanja in pričakovanja od demokracije, ocena demokracije v lastni državi, osebna blaginja, družbena blaginja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
spremljanje množičnih medijev
družbeno zaupanje
politični interes in participacija
družbeno-politična usmeritev
upravljanje in učinkovitost državnih inštitucij
družbena izključenost
nacionalna, etnična in verska pripadnost
osebno in družbeno blagostanje
politične in družbene vrednote
demografija in družbenogospodarska struktura
zdravje in varnost
človeške in moralne vrednote
evalvacija in razumevanje demokracije
osebna in družbena blaginja


Povzetek:

Slovensko javno mnenje (SJM) 2012 je raziskava, ki je bila opravljena kot del Evropske družboslovne raziskave 2012 (ESS 6). ESS je akademsko vodena mednarodna anketa, ki je bila do sedaj izvedena že v več kot 30-ih državah. Cilji raziskovanja so spremljati in razlagati spreminjajoče se družbene vrednote in navade v Evropi ter raziskati, kako so povezane s spremembami v institucionalnem okolju širom Evrope. Slovensko javno mnenje 2012 je del šestega kroga programa ESS, v katerem je bilo v raziskavo poleg Slovenije zajetih 29 držav, pretežno iz Evropske unije. V tem krogu sta poleg osnovnega vsebinskega modula vključena še dva dodatna rotirajoča vsebinska modula, in sicer: »ocenjevanje in razumevanje demokracije« in »osebna in družbena blaginja« (delno vključena že v ESS krogu 3). Pri raziskovanju se uporablja visoko kakovostno anketno metodologijo – dosledno naključno vzorčenje, ciljno stopnjo sodelovanja vsaj 70 odstotkov in natančne protokole prevajanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. oktober 2012 - 31. december 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM122 - Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM122_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 356
 • število enot: 1257

Verzija: 31. december 2013

Spremenljivke

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 13 Frekvenca
0 sploh nič 71
1 manj kot 0,5 ure 142
2 od 0,5 ure, do 1 ure 270
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 167
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 210
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 124
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 135
7 več kot 3 ure 138
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1257 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 22 Frekvenca
0 sploh nič 182
1 manj kor 0,5 ure 438
2 od 0,5 ure do 1 ure 383
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 111
4 več kot 1,5 ure do 2 uri 45
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 10
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 13
7 več kot 3 ure 4
66 (se ne nanaša) 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1186 71

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 31 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 96
1 1 78
2 2 106
3 3 159
4 4 114
5 5 267
6 6 117
7 7 149
8 8 131
9 9 23
10 večini ljudi lahko zaupamo 15
88 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost 1356 Frekvenca
0 sploh nič 71
1 manj kot 0,5 ure 142
2 od 0,5 ure, do 1 ure 270
3 več kot 1 uro, do 1,5 ure 167
4 več kot 1,5 ure, do 2 uri 210
5 več kot 2 uri, do 2,5 uri 124
6 več kot 2,5 uri, do 3 ure 135
7 več kot 3 ure 138
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1257 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju A1 odgovorili z enim od odgovorov od 1 do 8.

A2 Ponovno povejte za običajen dan v tednu, koliko od časa, ki ga porabite za gledanje televizije, gledate poročila ali oddaje s politično tematiko oz. tematiko aktualnih dogodkov?

Vrednost 2355 Frekvenca
0 sploh nič 182
1 manj kor 0,5 ure 438
2 od 0,5 ure do 1 ure 383
3 več kot 1 uro do 1,5 ure 111
4 več kot 1,5 ure do 2 uri 45
5 več kot 2 uri do 2,5 uri 10
6 več kot 2,5 uri do 3 ure 13
7 več kot 3 ure 4
66 (se ne nanaša) 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1186 71

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

A3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 3354 Frekvenca
0 treba je biti zelo previden 96
1 1 78
2 2 106
3 3 159
4 4 114
5 5 267
6 6 117
7 7 149
8 8 131
9 9 23
10 večini ljudi lahko zaupamo 15
88 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

A4 Ali menite, da bi vas večina ljudi skušala izkoristiti, če bi za to dobila priložnost, ali pa bi večina skušala ravnati pošteno?

Vrednost 4353 Frekvenca
0 večina bi me skušala izkoristiti 56
1 1 51
2 2 86
3 3 120
4 4 105
5 5 307
6 6 130
7 7 170
8 8 164
9 9 35
10 večina bi skušala ravnati pošteno 28
88 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

A5 Kaj menite, ali so ljudje večinoma pripravljeni pomagati drugim ali pa večinoma gledajo predvsem nase?

Vrednost 5352 Frekvenca
0 večinoma gledajo predvsem nase 48
1 1 62
2 2 91
3 3 146
4 4 129
5 5 263
6 6 136
7 7 176
8 8 151
9 9 39
10 večinoma so pripravljeni pomagati drugim 14
88 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

SL1 Kako pogosto za osebno rabo uporabljate internet - svetovni splet ali elektronsko pošto - bodisi doma, bodisi v službi?

Vrednost 6351 Frekvenca
0 doma in v službi nimam dostopa 109
1 nikoli 304
2 manj kot enkrat mesečno 12
3 enkrat mesečno 12
4 nekajkrat mesečno 33
5 enkrat tedensko 53
6 večkrat tedensko 121
7 vsak dan 611
8 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

B1 Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh. Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko? Zdaj vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vladi in politiki na sploh.

B1 Kaj bi rekli, koliko se zanimate za politiko?

Vrednost 7350 Frekvenca
1 zelo se zanimam 96
2 še kar se zanimam 423
3 komaj kaj se zanimam 448
4 sploh se ne zanimam 288
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2 zaupanje - Državnemu zboru Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B2 državnemu zboru

Vrednost 8349 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 293
1 1 84
2 2 163
3 3 215
4 4 97
5 5 182
6 6 79
7 7 65
8 8 23
9 9 5
10 povsem zaupam 8
88 (ne vem) 42
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1214 43

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B3 zaupanje - pravnemu sistemu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B3 pravnemu sistemu

Vrednost 9348 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 245
1 1 86
2 2 160
3 3 192
4 4 133
5 5 183
6 6 80
7 7 76
8 8 43
9 9 16
10 povsem zaupam 7
88 (ne vem) 35
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1221 36

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B4 zaupanje - policiji Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B4 policiji

Vrednost 10347 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 78
1 1 27
2 2 72
3 3 99
4 4 110
5 5 239
6 6 138
7 7 191
8 8 189
9 9 56
10 povsem zaupam 37
88 (ne vem) 20
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1236 21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B5 zaupanje - politikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B5 politikom

Vrednost 11346 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 367
1 1 130
2 2 223
3 3 169
4 4 114
5 5 137
6 6 48
7 7 30
8 8 12
9 9 1
10 povsem zaupam 1
88 (ne vem) 24
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1232 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B6 zaupanje - političnim strankam Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B6 političnim strankam

Vrednost 12345 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 358
1 1 138
2 2 211
3 3 206
4 4 93
5 5 135
6 6 52
7 7 24
8 8 4
9 9 0
10 povsem zaupam 4
88 (ne vem) 31
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1225 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B7 zaupanje - Evropskemu parlamentu Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B7 Evropskemu parlamentu

Vrednost 13344 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 171
1 1 69
2 2 111
3 3 141
4 4 136
5 5 239
6 6 100
7 7 89
8 8 64
9 9 16
10 povsem zaupam 3
88 (ne vem) 115
99 (brez odgovora) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1139 118

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B8 zaupanje - Organizaciji združenih narodov OZN Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

B8 Organizaciji združenih narodov OZN

Vrednost 14343 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 120
1 1 53
2 2 86
3 3 124
4 4 137
5 5 241
6 6 108
7 7 111
8 8 66
9 9 24
10 povsem zaupam 9
88 (ne vem) 176
99 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1079 178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL2 zaupanje - vladi Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL2 vladi

Vrednost 15342 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 339
1 1 141
2 2 173
3 3 149
4 4 119
5 5 142
6 6 59
7 7 53
8 8 38
9 9 6
10 povsem zaupam 11
88 (ne vem) 24
99 (brez odgovora) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1230 27

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL3 zaupanje - predsedniku vlade Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL3 predsedniku vlade

Vrednost 16341 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 392
1 1 138
2 2 141
3 3 127
4 4 102
5 5 137
6 6 53
7 7 55
8 8 41
9 9 25
10 povsem zaupam 18
88 (ne vem) 27
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1229 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL4 zaupanje - predsedniku republike Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL4 predsedniku republike

Vrednost 17340 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 166
1 1 69
2 2 110
3 3 116
4 4 111
5 5 201
6 6 119
7 7 121
8 8 131
9 9 43
10 povsem zaupam 46
88 (ne vem) 23
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1233 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL5 zaupanje - sodiščem Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL5 sodiščem

Vrednost 18339 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 167
1 1 65
2 2 122
3 3 150
4 4 115
5 5 223
6 6 113
7 7 106
8 8 97
9 9 33
10 povsem zaupam 18
88 (ne vem) 45
99 (brez odgovora) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 48

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL7 zaupanje - sindikatom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL7 sindikatom

Vrednost 19338 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 182
1 1 63
2 2 103
3 3 146
4 4 145
5 5 205
6 6 106
7 7 103
8 8 82
9 9 22
10 povsem zaupam 15
88 (ne vem) 83
99 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1172 85

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SL8 zaupanje - cerkvi in duhovnikom Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate. Najprej ...

SL8 cerkvi in duhovnikom

Vrednost 20337 Frekvenca
0 sploh ne zaupam 346
1 1 105
2 2 140
3 3 120
4 4 72
5 5 181
6 6 66
7 7 65
8 8 64
9 9 27
10 povsem zaupam 36
88 (ne vem) 34
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1222 35

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor decembra 2011? Danes je običajno, da se nekateri ljudje iz takšnih ali drugačnih razlogov ne udeležujejo volitev.

B9 Ali ste se vi udeležili zadnjih volitev v Državni zbor decembra 2011?

Vrednost 21336 Frekvenca
1 da 863
2 ne 316
3 nisem imel volilne pravice 59
8 (ne vem) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1238 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju B9 odgovorili z 1 ('da').

B10 Za katero stranko oz. za kandidata katere stranke ste glasovali na volitvah za Državni zbor decembra 2011?

Vrednost 22335 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 42
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 19
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska 27
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 159
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 40
6 SD - Socialni demokrati 138
7 PS - Pozitivna Slovenija 159
8 DLGV - Državljanska lista Gregorja Viran 31
9 ZARES - Socialno liberalni 6
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 10
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 3
12 druga stranka 10
66 (nisem volil) 3
77 (ne želi odgovoriti) 99
88 (ne vem) 115
99 (brez odgovora) 2
666 (se ne nanaša) 394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B11 Ali ste... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti Obstaja več načinov, kako bi v Sloveniji lahko izboljšali stvari ali pa preprečili, da bi šlo kaj narobe. Ali ste v zadnjih 12 mesecih naredili kaj od navedenega? Ali ste...

B11 Ali ste... stopili v stik s politikom ali predstavnikom državne ali občinske oblasti

Vrednost 23334 Frekvenca
1 da 91
2 ne 1165
8 (ne vem) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1256 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

B12 Ali ste... delovali v politični stranki ali skupini aktivistov

Vrednost 24333 Frekvenca
1 da 33
2 ne 1222
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13 Ali ste... delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

B13 Ali ste... delovali v kakšni drugi politični organizaciji ali zvezi

Vrednost 25332 Frekvenca
1 da 24
2 ne 1231
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B14 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

B14 Ali ste... nosili značko ali nalepko v podporo neki politični akciji

Vrednost 26331 Frekvenca
1 da 17
2 ne 1236
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B15 Ali ste... podpisali peticijo

B15 Ali ste... podpisali peticijo

Vrednost 27330 Frekvenca
1 da 96
2 ne 1158
8 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij

B16 Ali ste... se udeležili zakonitih demonstracij

Vrednost 28329 Frekvenca
1 da 43
2 ne 1210
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B17 Ali ste... bojkotirali določene izdelke

B17 Ali ste... bojkotirali določene izdelke

Vrednost 29328 Frekvenca
1 da 49
2 ne 1198
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1247 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18a Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

B18a Ali je kakšna politična stranka, ki vam je bližje kot druge stranke?

Vrednost 30327 Frekvenca
1 da 382
2 ne 851
8 (ne vem) 23
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1233 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B18b Katera stranka je to? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju B18a odgovorili z 1 ('da').

B18b Katera stranka je to?

Vrednost 31326 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 25
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 8
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska 23
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 84
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 16
6 SD - Socialni demokrati 112
7 PS - Pozitivna Slovenija 56
8 DLGV - Državljanska lista Gregorja Viran 13
9 ZARES - Socialno liberalni 1
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 6
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 7
12 druga stranka 1
66 (ni volil) 874
77 (ne želi odgovoriti) 21
88 (ne vem) 9
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B18c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite... Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju B18b odgovorili z 1 ('da').

B18c Kako blizu se čutite tej stranki? Se ji čutite...

Vrednost 32325 Frekvenca
1 zelo blizu 23
2 blizu 203
3 ne preveč blizu 110
4 sploh ne blizu 14
6 (se ne nanaša) 904
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SL12 Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v Državni zbor. Za katero stranko oz. kandidata katere stranke bi glasovali?

SL12 Denimo, da bi bile naslednjo nedeljo volitve v Državni zbor. Za katero stranko oz. kandidata katere stranke bi glasovali?

Vrednost 33324 Frekvenca
1 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 58
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - Nova Slovenija - krščanska ljudska 32
4 SDS - Slovenska demokratska stranka 133
5 SLS - Slovenska ljudska stranka 42
6 SD - Socialni demokrati 139
7 PS - Pozitivna Slovenija 117
8 DLGV - Državljanska lista Gregorja Viran 22
9 ZARES - Socialno liberalni 2
10 SNS - Slovenska nacionalna stranka 26
11 TRS - Trajnostni razvoj Slovenije 15
12 druga stranka 18
66 (ne bi šel na volitve) 273
77 (ne želi odgovoriti) 66
88 (ne vem) 300
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
617 640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

B18d Kako pomembno je za vas, da živite v državi, ki je demokratično vodena?

B18d Kako pomembno je za vas, da živite v državi, ki je demokratično vodena?

Vrednost 34323 Frekvenca
0 sploh ni pomembno 27
1 1 3
2 2 16
3 3 23
4 4 34
5 5 108
6 6 50
7 7 68
8 8 196
9 9 151
10 izjemno pomembno 547
88 (ne vem) 33
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1223 34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B18e Kaj menite, kako demokratična je Slovenija na splošno?

B18e Kaj menite, kako demokratična je Slovenija na splošno?

Vrednost 35322 Frekvenca
0 sploh ni demokratična 91
1 1 38
2 2 108
3 3 134
4 4 123
5 5 275
6 6 161
7 7 147
8 8 98
9 9 20
10 povsem demokratična 22
88 (ne vem) 38
99 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1217 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B19 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

B19 V politiki se včasih govori o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 0 do 10, kjer pomeni 0 levo in 10 desno?

Vrednost 36321 Frekvenca
0 levo 61
1 1 33
2 2 55
3 3 80
4 4 47
5 5 414
6 6 36
7 7 38
8 8 58
9 9 19
10 desno 39
88 (ne vem) 377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 377

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B20 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

B20 celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Vrednost 37320 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 11
1 1 10
2 2 26
3 3 52
4 4 44
5 5 195
6 6 116
7 7 194
8 8 293
9 9 145
10 izredno zadovoljen 167
88 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B21 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

B21 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Vrednost 38319 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 255
1 1 144
2 2 255
3 3 232
4 4 127
5 5 119
6 6 59
7 7 29
8 8 15
9 9 2
10 izredno zadovoljen 2
88 (ne vem) 15
99 (brez odgovora) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1239 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B22 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

B22 Kako zadovoljni ste s sedanjo slovensko vlado, s tem, kako opravlja svoje delo?

Vrednost 39318 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 338
1 1 136
2 2 207
3 3 160
4 4 115
5 5 120
6 6 49
7 7 51
8 8 31
9 9 5
10 izredno zadovoljen 13
88 (ne vem) 31
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1225 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B23 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

B23 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 40317 Frekvenca
0 izredno nezadovoljen 171
1 1 76
2 2 151
3 3 201
4 4 143
5 5 221
6 6 102
7 7 89
8 8 40
9 9 9
10 izredno zadovoljen 7
88 (ne vem) 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 47

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B24 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

B24 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Vrednost 41316 Frekvenca
0 izredno slabo 41
1 1 27
2 2 55
3 3 114
4 4 108
5 5 247
6 6 156
7 7 200
8 8 173
9 9 30
10 izredno dobro 15
88 (ne vem) 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1166 91

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B25 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

B25 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Vrednost 42315 Frekvenca
0 izredno slabo 33
1 1 20
2 2 56
3 3 102
4 4 135
5 5 236
6 6 181
7 7 199
8 8 179
9 9 60
10 izredno dobro 37
88 (ne vem) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1238 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B26 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B26 Vlada bi morala sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v dohodkih med ljudmi.

Vrednost 43314 Frekvenca
1 močno soglašam 559
2 soglašam 512
3 niti-niti 94
4 ne soglašam 55
5 sploh ne soglašam 8
8 (ne vem) 27
9 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1228 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B27 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z vsako od naslednjih trditev?

B27 Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.

Vrednost 44313 Frekvenca
1 močno soglašam 182
2 soglašam 481
3 niti-niti 209
4 ne soglašam 148
5 sploh ne soglašam 147
8 (ne vem) 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1167 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B28 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena.

B28 Nekateri menijo, da bi se morala Evropska unija navznoter še bolj poenotiti, drugi pa pravijo, da je že tako preveč poenotena. Kaj menite vi?

Vrednost 45312 Frekvenca
0 poenotenje je šlo že predaleč 41
1 1 25
2 2 68
3 3 119
4 4 87
5 5 285
6 6 92
7 7 125
8 8 116
9 9 43
10 poenotenja je še premalo 66
88 (ne vem) 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 190

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B29 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom@ kot ga ima večina prebivalcev Slovenije? Zdaj pa nekaj vprašanj o ljudeh iz drugih držav, ki prihajajo živet v Slovenijo...

B29 Kaj menite, v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi s podobnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 46311 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 245
2 nekaterim naj dovoli 602
3 zelo redkim naj dovoli 264
4 nikomur naj ne dovoli 99
8 (ne vem) 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B30 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

B30 Kaj pa ljudem z drugačnim narodnostnim izvorom kot ga ima večina prebivalcev Slovenije?

Vrednost 47310 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 168
2 nekaterim naj dovoli 582
3 zelo redkim naj dovoli 336
4 nikomur naj ne dovoli 119
8 (ne vem) 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1205 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

B31 In v kolikšnem obsegu naj Slovenija dovoli priseljevanje ljudi iz revnejših držav zunaj Evrope?

Vrednost 48309 Frekvenca
1 mnogim naj dovoli priselitev 147
2 nekaterim naj dovoli 480
3 zelo redkim naj dovoli 390
4 nikomur naj ne dovoli 184
8 (ne vem) 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1201 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B32 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

B32 Ali menite, da je na splošno dobro ali slabo za slovensko gospodarstvo, da prihajajo živet k nam priseljenci iz drugih držav?

Vrednost 49308 Frekvenca
0 slabo za gospodarstvo 104
1 1 58
2 2 107
3 3 168
4 4 89
5 5 324
6 6 98
7 7 115
8 8 95
9 9 30
10 dobro za gospodarstvo 27
88 (ne vem) 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1215 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B33 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

B33 Ali menite, da je kulturno življenje v Sloveniji zaradi priseljencev na splošno ogroženo ali obogateno?

Vrednost 50307 Frekvenca
0 kulturno življenje je ogroženo 39
1 1 33
2 2 71
3 3 120
4 4 79
5 5 318
6 6 105
7 7 164
8 8 159
9 9 45
10 kulturno življenje je obogateno 64
88 (ne vem) 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1197 60

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

B34 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

B34 Ali menite, da je Slovenija zaradi priseljencev iz drugih držav postala slabša ali boljša dežela za bivanje?

Vrednost 51306 Frekvenca
0 slabša dežela za bivanje 61
1 1 41
2 2 79
3 3 135
4 4 104
5 5 391
6 6 129
7 7 119
8 8 82
9 9 17
10 boljša dežela za bivanje 34
88 (ne vem) 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1192 65

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste? Zdaj pa vam bomo zastavili nekaj vprašanj o vas in vašem življenju.

C1 V celoti gledano, kako srečni bi rekli, da ste?

Vrednost 52305 Frekvenca
0 zelo nesrečen 7
1 1 3
2 2 12
3 3 30
4 4 41
5 5 192
6 6 98
7 7 206
8 8 325
9 9 169
10 zelo srečen 171
88 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki, ali kolegi z dela?

C2 Ocenite, kako pogosto se iz družabnih razlogov dobivate s prijatelji, sorodniki ali kolegi z dela?

Vrednost 53304 Frekvenca
1 nikoli 29
2 manj kot 1x na mesec 111
3 1x na mesec 157
4 nekajkrat na mesec 245
5 1x na teden 265
6 večkrat na teden 323
7 vsak dan 124
8 (ne vem) 2
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

C3 S koliko ljudmi, če sploh s kom, se lahko se lahko pogovarjate o osebnih in intimnih stvareh?

Vrednost 54303 Frekvenca
0 nič 66
1 1 309
2 2 293
3 3 288
4 4-6 230
5 7-9 40
6 10 in več 29
8 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

C4 Če se primerjate z drugimi ljudmi vaše starosti, kako pogosto bi zase rekli, da se udeležujete različnih družabnih srečanj?

Vrednost 55302 Frekvenca
1 precej manj kot večina drugih 155
2 manj kot večina drugih 370
3 približno enako 563
4 več kot večina drugih 134
5 precej več kot večina drugih 30
8 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada?

Vrednost 56301 Frekvenca
1 da 128
2 ne 1129
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1257 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6 Kako varno se počutite , kadar zvečer hodite sami po vaši soseski?

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Vrednost 57300 Frekvenca
1 zelo varno 535
2 varno 649
3 ogroženo 58
4 zelo ogroženo 5
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1247 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da je… Naslednjih nekaj vprašanj se nanaša na vas ...

C7 Kako bi na splošno ocenili vaše zdravje? Bi rekli, da jeG

Vrednost 58299 Frekvenca
1 zelo dobro 271
2 dobro 482
3 zadovoljivo 402
4 slabo 79
5 zelo slabo 23
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1257 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

C8 Ali vas pri vaših vsakdanjih opravilih kakorkoli ovira kakšna kronična bolezen, invalidnost ali psihična težava? Če da, koliko vas ovira?

Vrednost 59298 Frekvenca
1 da, precej 98
2 da, do neke mere 225
3 ne 933
8 (ne vem) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1256 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9 Ste pripadnik kakšne religije ali veroizpovedi?

C9 Ali se imate za pripadnika kakšne religije ali veroizpovedi?

Vrednost 60297 Frekvenca
1 da 694
2 ne 555
8 (ne vem) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1249 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10 Katere? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C9 odgovorili z 1 ('da').

C10 Katere (religije ali veroizpovedi)?

Vrednost 61296 Frekvenca
1 rimokatoliške 638
2 protestantske 5
3 pravoslavne 24
4 druge krščanske 4
5 judovske 0
6 muslimanske 17
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 2
8 druge nekrščanske 3
9 (brez odgovora) 1
66 (se ne nanaša) 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C11 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C11 odgovorili z 1 ('da').

C11 Ali ste se v preteklosti čutili pripadnika kakšne religije ali verske skupnosti?

Vrednost 62295 Frekvenca
1 da 86
2 ne 472
6 (se ne nanaša) 694
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C12 Katere?

C12 Katere (religije ali verske skupnosti)?

Vrednost 63294 Frekvenca
1 rimokatoliške 81
2 protestantske 1
3 pravoslavne 0
4 druge krščanske 0
5 judovske 0
6 muslimanske 2
7 vzhodnjaške (hinduizem, budizem) 0
8 druge nekrščanske 1
9 (brez odgovora) 2
66 (se ne nanaša) 1170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 1172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

C13 Ne glede na to, ali pripadate kateri od religij ali ne, prosimo ocenite, koliko ste verni?

Vrednost 64293 Frekvenca
0 sploh nisem veren 242
1 1 63
2 2 64
3 3 92
4 4 80
5 5 256
6 6 86
7 7 108
8 8 111
9 9 56
10 zelo sem veren 88
88 (ne vem) 10
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1246 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C14 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

C14 Če odštejete posebne priložnosti kot so poroke ali pogrebi, kako pogosto obiskujete verske obrede?

Vrednost 65292 Frekvenca
1 vsak dan 3
2 več kot 1x na teden 28
3 1x na teden 128
4 vsaj 1x na mesec 132
5 le ob posebnih verskih praznikih 394
6 še redkeje 157
7 nikoli 413
8 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

C15 Če odštejete udeležbo pri verskih obredih, kako pogosto sicer molite, če sploh molite?

Vrednost 66291 Frekvenca
1 vsak dan 154
2 več kot 1x na teden 59
3 1x na teden 77
4 vsaj 1x na mesec 75
5 le ob posebnih verskih praznikih 161
6 še redkeje 144
7 nikoli 578
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1248 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

C16 Ali bi zase lahko rekli, da pripadate kakšni skupini, ki v naši državi trpi zaradi diskriminacije, neenakopravnosti?

Vrednost 67290 Frekvenca
1 da 28
2 ne 1224
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C171 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C16 odgovorili z 1 ('da').

C171 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana?

Vrednost 68289 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 1
3 vere 2
4 jezika 1
5 narodnostne pripadnosti 4
6 starosti 0
7 spola 2
8 spolne usmerjenosti 2
9 invalidnosti 2
10 drugo (Ctrl+M) 12
66 (ni volil) 1228
88 (ne vem) 1
99 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 1231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C172 Na podlagi česa je ta skupina neenakopravno obravnavana? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C16 odgovorili z 1 ('da').

C172 Še na podlagi česa drugega? (neenakopravna obravnavanost)

Vrednost 69288 Frekvenca
1 barve kože ali rase 0
2 tujega državljanstva 0
3 vere 0
4 jezika 0
5 narodnostne pripadnosti 1
6 starosti 0
7 spola 0
8 spolne usmerjenosti 0
9 invalidnosti 0
10 drugo (Ctrl+M) 1
66 (ni volil) 1228
88 (ne vem) 0
99 (brez odgovora) 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C18 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

C18 Ali ste državljan(ka) Slovenije?

Vrednost 70287 Frekvenca
1 da 1234
2 ne 22
8 (ne vem) 0
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1256 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C19 Katero državljanstvo imate? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C18 odgovorili z 2 ('ne') ali 8 ('ne vem').

C19 Katero državljanstvo imate?

Vrednost 71286 Frekvenca
1 hrvaško 3
2 bosansko 6
3 srbsko 4
4 črnogorsko 0
5 makedonsko 1
6 albansko 2
7 drugo 5
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
66 (se ne nanaša) 1234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 1236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C19a Državljanstvo - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C18 odgovorili z 2 ('ne') ali 8 ('ne vem').

C19a Katero državljanstvo imate? (drugo)

Vrednost 72285 Frekvenca
Kosovo 1
bolgarsko 1
kitajsko 1
nemško 1
rusko 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 0

C20 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

C20 Ali ste bili rojeni na ozemlju današnje Slovenije?

Vrednost 73284 Frekvenca
1 da 1144
2 ne 113
8 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1257 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C21 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C20 odgovorili z 2 ('ne').

C21 V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni?

Vrednost 74283 Frekvenca
1 Hrvaška 28
2 Bosna in Hercegovina 36
3 Srbija 14
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 4
6 Kosovo 4
7 Jugoslavija 1
8 Albanija 2
9 Avstrija 3
10 Italija 4
11 Nemčija 9
12 drugo 7
66 (se ne nanaša) 1144
88 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 1144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C21a Država rojstva - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C20 odgovorili z 2 ('ne').

C21a V kateri državi (ali republiki bivše Jugoslavije) ste bili rojeni? (drugo)

Vrednost 75282 Frekvenca
Bolgarija 1
FRANCIJA 1
kitajska 1
kosovo 1
pakistan 1
ukrajina 1
ŠVEDSKA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 0

C22 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C20 odgovorili z 2 ('ne').

C22 Katerega leta ste prvič prišli živet v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 1144 1932 2011 1975.522 19.793

Vrednosti spremenljivk od 1932 do 2011

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? (prvi jezik)

Vrednost 77280 Frekvenca
1 slovensko 1214
2 bosansko 11
3 srbsko 5
4 hrvaško 5
5 makedonsko 1
6 albansko 3
7 italijansko 0
8 madžarsko 9
9 nemško 0
10 angleško 0
11 romunsko 0
12 rusko 3
13 drugo (Ctrl+M) 2
88 (ne vem) 0
99 (brez odgovora) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C232 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite?

C231 Kateri jezik ali jezika doma najpogosteje govorite? (drugi jezik)

Vrednost 78279 Frekvenca
1 slovensko 21
2 bosansko 13
3 srbsko 13
4 hrvaško 21
5 makedonsko 0
6 albansko 4
7 italijansko 6
8 madžarsko 4
9 nemško 3
10 angleško 3
11 romunsko 0
12 rusko 0
13 drugo (Ctrl+M) 1
88 (ne vem) 0
99 (brez odgovora) 1168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 1168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

C24 Ali se čutite pripadnika katere od manjšinskih narodnosti v Sloveniji?

Vrednost 79278 Frekvenca
1 da 27
2 ne 1227
8 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

C25 Je bil vaš oče rojen v Sloveniji oz. v eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 80277 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1077
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Ju 134
3 ne 39
8 (ne vem) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1250 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C26 V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C25 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C26 V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče?

Vrednost 81276 Frekvenca
1 Hrvaška 61
2 Bosna in Hercegovina 59
3 Srbija 18
4 Črna Gora 1
5 Makedonija 7
6 Kosovo 7
7 Jugoslavija 0
8 Albanija 2
9 Avstrija 4
10 Italija 3
11 Nemčija 3
12 drugo 8
66 (se ne nanaša) 1084
88 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 1084

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C26a Država rojstva - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C25 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C26a V kateri državi oz. republiki je bil rojen vaš oče? (drugo)

Vrednost 82275 Frekvenca
Avstroogrska 1
Bolgarija 1
Francija 1
INDIJA 1
kitajska 1
romunija 1
rusija 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 0

C27 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

C27 Je bila vaša mati rojena v Sloveniji oz. eni od republik nekdanje Jugoslavije?

Vrednost 83274 Frekvenca
1 da, na ozemlju današnje Slovenije 1099
2 da, v eni od drugih republik nekdanje Ju 121
3 ne 36
8 (ne vem) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1256 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C28 V kateri državi oz. republiki je bila rojena vaša mati? Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C27 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C28 V kateri državi oz. republiki je bila rojena vaša mati?

Vrednost 84273 Frekvenca
1 Hrvaška 49
2 Bosna in Hercegovina 57
3 Srbija 17
4 Črna Gora 2
5 Makedonija 3
6 Kosovo 7
7 Jugoslavija 0
8 Albanija 2
9 Avstrija 4
10 Italija 4
11 Nemčija 5
12 drugo 7
66 (se ne nanaša) 1100
88 (ne vem) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 1100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C28a Država rojstva - drugo Na to vprašanje so odgovarjali tisti, ki so pri vprašanju C27 odgovorili z 2 ('da, v eni od drugih republik nekdanje Jugoslavije') ali s 3 ('ne').

C28a V kateri državi oz. republiki je bila rojena vaša mati? (drugo)

Vrednost 85272 Frekvenca
AMERIKA 1
Avstroogrska 1
Bolgarija 1
Madžarska 1
USA - New York 1
kitajska 1
ukrajina 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 0

D1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo za kakšno prostovoljno ali dobrodelno organizacijo?

D1 Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo za kakšno prostovoljno ali dobrodelno organizacijo?

Vrednost 86271 Frekvenca
1 vsaj enkrat tedensko 65
2 vsaj enkrat mesečno 93
3 vsaj enkrat na tri mesece 66
4 vsaj enkrat na šest mesecev 99
5 še manj pogosto 96
6 nikoli 836
8 (ne vem) 1
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D2 Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen(a). Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D2 Kar zadeva mojo prihodnost, sem vedno optimističen(a).

Vrednost 87270 Frekvenca
1 močno soglašam 289
2 soglašam 622
3 niti-niti 240
4 ne soglašam 79
5 sploh ne soglašam 14
8 (ne vem) 12
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1244 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D3 Na splošno imam do sebe zelo pozitiven odnos. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D3 Na splošno imam do sebe zelo pozitiven odnos.

Vrednost 88269 Frekvenca
1 močno soglašam 308
2 soglašam 800
3 niti-niti 113
4 ne soglašam 27
5 sploh ne soglašam 4
8 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D4 Včasih se počutim, kot da sem zguba. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D4 Včasih se počutim, kot da sem zguba.

Vrednost 89268 Frekvenca
1 močno soglašam 4
2 soglašam 136
3 niti-niti 154
4 ne soglašam 553
5 sploh ne soglašam 405
8 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D5 Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili.Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden...… ste se počutili depresivno? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D5 ... ste se počutili depresivno?

Vrednost 90267 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 887
2 le malo časa 308
3 večino časa 51
4 ves čas ali skoraj ves čas 8
8 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D6 … ste imeli občutek, da vse stvari delate s težavo? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D6 ... ste imeli občutek, da vse stvari delate s težavo?

Vrednost 91266 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 770
2 le malo časa 375
3 večino časa 83
4 ves čas ali skoraj ves čas 25
8 (ne vem) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D7 … ste imeli nemiren spanec? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D7 ... ste imeli nemiren spanec?

Vrednost 92265 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 646
2 le malo časa 412
3 večino časa 150
4 ves čas ali skoraj ves čas 48
8 (ne vem) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1256 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D8 … ste bili srečni? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D8 ... ste bili srečni?

Vrednost 93264 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 17
2 le malo časa 174
3 večino časa 728
4 ves čas ali skoraj ves čas 330
8 (ne vem) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1249 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D9 … ste se počutili osamljeno? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D9 ... ste se počutili osamljeno?

Vrednost 94263 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 981
2 le malo časa 201
3 večino časa 53
4 ves čas ali skoraj ves čas 20
8 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D10 … ste uživali v življenju? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D10 ... ste uživali v življenju?

Vrednost 95262 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 23
2 le malo časa 190
3 večino časa 695
4 ves čas ali skoraj ves čas 340
8 (ne vem) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1248 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D11 … ste bili žalostni? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D11 ... ste bili žalostni?

Vrednost 96261 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 740
2 le malo časa 437
3 večino časa 58
4 ves čas ali skoraj ves čas 18
8 (ne vem) 3
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D12 … se nekako niste mogli spraviti v pogon? Zdaj vam bomo našteli različne vrste razpoloženj in vas povprašali ali ste se v preteklem tednu morda tudi vi tako počutili. Prosimo povejte, koliko časa prejšnji teden ...

D12 ... se nekako niste mogli spraviti v pogon?

Vrednost 97260 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 685
2 le malo časa 442
3 večino časa 96
4 ves čas ali skoraj ves čas 27
8 (ne vem) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1250 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D13 Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste …… imeli veliko energije? Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste G

D13 ... imeli veliko energije?

Vrednost 98259 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 48
2 le malo časa 219
3 večino časa 730
4 ves čas ali skoraj ves čas 255
8 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D14 … občutili tesnobo? Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste G

D14 ... občutili tesnobo?

Vrednost 99258 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 901
2 le malo časa 280
3 večino časa 58
4 ves čas ali skoraj ves čas 12
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1251 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D15 … bili mirni in spokojni? Prosimo povejte še, koliko časa v preteklem tednu ste G

D15 ... bili mirni in spokojni?

Vrednost 100257 Frekvenca
1 nikoli ali skoraj nikoli 46
2 le malo časa 197
3 večino časa 704
4 ves čas ali skoraj ves čas 301
8 (ne vem) 7
9 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1248 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D16 Občutek imam, da lahko svobodno odločam o tem, kako naj živim svoje življenje. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D16 Občutek imam, da lahko svobodno odločam o tem, kako naj živim svoje življenje.

Vrednost 101256 Frekvenca
1 močno soglašam 395
2 soglašam 645
3 niti-niti 147
4 ne soglašam 53
5 sploh ne soglašam 12
8 (ne vem) 4
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D17 V svojem vsakodnevnem življenju imam zelo malo možnosti pokazati svoje prave sposobnosti. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D17 V svojem vsakodnevnem življenju imam zelo malo možnosti pokazati svoje prave sposobnosti.

Vrednost 102255 Frekvenca
1 močno soglašam 54
2 soglašam 273
3 niti-niti 267
4 ne soglašam 492
5 sploh ne soglašam 154
8 (ne vem) 16
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1240 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D18 Skoraj vsak dan se počutim izpolnjenega s tem kar počnem. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D18 Skoraj vsak dan se počutim izpolnjenega s tem kar počnem.

Vrednost 103254 Frekvenca
1 močno soglašam 200
2 soglašam 704
3 niti-niti 224
4 ne soglašam 101
5 sploh ne soglašam 17
8 (ne vem) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1246 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D19 Kadar gredo stvari v mojem življenju narobe, ponavadi potrebujem precej časa, da pridem spet k sebi. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D19 Kadar gredo stvari v mojem življenju narobe, ponavadi potrebujem precej časa, da pridem spet k sebi.

Vrednost 104253 Frekvenca
1 močno soglašam 60
2 soglašam 276
3 niti-niti 298
4 ne soglašam 509
5 sploh ne soglašam 108
8 (ne vem) 5
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1251 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D20 Prosimo povejte, v kolikšni meri... … se v življenju učite novih stvari? Prosimo povejte, v kolikšni meri...

D20 se v življenju učite novih stvari?

Vrednost 105252 Frekvenca
0 sploh ne 47
1 1 38
2 2 75
3 3 212
4 4 268
5 5 305
6 v zelo veliki meri 309
8 (ne vem) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

D21 … imate občutek, da ljudje v vaši soseski pomagajo drug drugemu? Prosimo povejte, v kolikšni meri...

D21 ... imate občutek, da ljudje v vaši soseski pomagajo drug drugemu?

Vrednost 106251 Frekvenca
0 sploh ne 57
1 1 66
2 2 137
3 3 254
4 4 261
5 5 279
6 v zelo veliki meri 187
8 (ne vem) 15
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1241 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

D22 … imate občutek, da imajo ljudje do vas spoštljiv odnos? Prosimo povejte, v kolikšni meri...

D22 ... imate občutek, da imajo ljudje do vas spoštljiv odnos?

Vrednost 107250 Frekvenca
0 sploh ne 10
1 1 10
2 2 34
3 3 148
4 4 291
5 5 484
6 v zelo veliki meri 270
8 (ne vem) 9
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1247 10

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

D23 Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.Na splošno imam občutek, da je to, kar v življenju počnem, pomembno in koristno. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D23 Na splošno imam občutek, da je to, kar v življenju počnem, pomembno in koristno.

Vrednost 108249 Frekvenca
1 močno soglašam 302
2 soglašam 748
3 niti-niti 153
4 ne soglašam 33
5 sploh ne soglašam 14
8 (ne vem) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1250 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D24 Glede na to, kako stojijo stvari, je težko biti optimist, kar zadeva prihodnost sveta. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D24 Glede na to, kako stojijo stvari, je težko biti optimist, kar zadeva prihodnost sveta.

Vrednost 109248 Frekvenca
1 močno soglašam 250
2 soglašam 613
3 niti-niti 208
4 ne soglašam 144
5 sploh ne soglašam 24
8 (ne vem) 17
9 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1239 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D25 Veliko stvari je, v katerih menim, da sem dober(a). Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D25 Veliko stvari je, v katerih menim, da sem dober(a).

Vrednost 110247 Frekvenca
1 močno soglašam 189
2 soglašam 840
3 niti-niti 175
4 ne soglašam 29
5 sploh ne soglašam 10
8 (ne vem) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1243 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D26 Za večino ljudi v Sloveniji se življenje spreminja na slabše, ne na boljše. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D26 Za večino ljudi v Sloveniji se življenje spreminja na slabše, ne na boljše.

Vrednost 111246 Frekvenca
1 močno soglašam 476
2 soglašam 625
3 niti-niti 108
4 ne soglašam 32
5 sploh ne soglašam 7
8 (ne vem) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1248 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D27 Čutim navezanost na ljudi v moji soseščini. Prosimo povejte, koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami.

D27 Čutim navezanost na ljudi v moji soseščini.

Vrednost 112245 Frekvenca
1 močno soglašam 129
2 soglašam 612
3 niti-niti 279
4 ne soglašam 192
5 sploh ne soglašam 43
8 (ne vem) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D28 V kolikšni meri si vzamete čas, da počnete stvari, ki jih zares želite početi?

D28 V kolikšni meri si vzamete čas, da počnete stvari, ki jih zares želite početi?

Vrednost 113244 Frekvenca
0 sploh nič 9
1 1 3
2 2 25
3 3 68
4 4 65
5 5 191
6 6 156
7 7 259
8 8 253
9 9 91
10 v celoti 130
88 (ne vem) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1250 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D29 V kolikšni meri čutite, da vas ljudje, ki ste jim blizu, cenijo?

D29 V kolikšni meri čutite, da vas ljudje, ki ste jim blizu, cenijo?

Vrednost 114243 Frekvenca
0 sploh nič 3
1 1 1
2 2 5
3 3 7
4 4 25
5 5 105
6 6 102
7 7 223
8 8 373
9 9 206
10 v celoti 196
88 (ne vem) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1246 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D30 Kako težko ali lahko se spopadate z večjimi težavami, na katere naletite v vašem življenju?

D30 Kako težko ali lahko se spopadate z večjimi težavami, na katere naletite v vašem življenju?

Vrednost 115242 Frekvenca
0 izjemno težko 19
1 1 14
2 2 26
3 3 59
4 4 65
5 5 267
6 6 154
7 7 293
8 8 210
9 9 81
10 izjemno lahko 64
88 (ne vem) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1252 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D31 … vas zanima to, kar počnete?

D31 Kolikšen del časa na splošno bi dejali, da ... vas zanima to, kar počnete?

Vrednost 116241 Frekvenca
0 sploh nič 9
1 1 3
2 2 7
3 3 24
4 4 42
5 5 139
6 6 133
7 7 218
8 8 324
9 9 144
10 ves čas 195
88 (ne vem) 16
99 (brez odgovora) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1238 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D32 … vas prevzame to, kar počnete?

D32 Kolikšen del časa na splošno bi dejali, da ...vas prevzame to, kar počnete?

Vrednost 117240 Frekvenca
0 sploh nič 6
1 1 3
2 2 12
3 3 37
4 4 43
5 5 153
6 6 132
7 7 243
8 8 314
9 9 119
10 ves čas 167
88 (ne vem) 28
99 (brez odgovora) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1229 28

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D33 … ste navdušeni nad tem, kar počnete?

D33 Kolikšen del časa na splošno bi dejali, da ... ste navdušeni nad tem, kar počnete?

Vrednost 118239 Frekvenca
0 sploh nič 11
1 1 3
2 2 10
3 3 42
4 4 43
5 5 164
6 6 114
7 7 224
8 8 294
9 9 151
10 ves čas 176
88 (ne vem) 22
99 (brez odgovora) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1232 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D34 Kako pogosto na običajen dan opazite in cenite svet okrog sebe?

D34 Kako pogosto na običajen dan opazite in cenite svet okrog sebe?

Vrednost 119238 Frekvenca
0 nikoli 3
1 1 2
2 2 18
3 3 35
4 4 58
5 5 257
6 6 161
7 7 229
8 8 231
9 9 94
10 vselej 132
88 (ne vem) 36
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1220 37

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D35 V kolikšni meri imate občutek, da se vaše življenje odvija v željeni smeri?

D35 V kolikšni meri imate občutek, da se vaše življenje odvija v željeni smeri?

Vrednost 120237 Frekvenca
0 sploh nič 14
1 1 10
2 2 25
3 3 45
4 4 63
5 5 169
6 6 163
7 7 243
8 8 296
9 9 126
10 v celoti 94
88 (ne vem) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1248 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

D36 V kolikšni meri dobite pomoč in podporo od ljudi, ki ste jim blizu, če/ko jo potrebujete?

D36 V kolikšni meri dobite pomoč in podporo od ljudi, ki ste jim blizu, če/ko jo potrebujete?

Vrednost 121236 Frekvenca
0 nikoli 8
1 1 10
2 2 14
3 3 68
4 4 131
5 5 348
6 vselej 674
88 (ne vem) 2
99 (brez odgovora) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

D37 In v kolikšni meri vi nudite pomoč in podporo ljudem, ki ste jim blizu, če/ko jo ti potrebujejo?

D37 In v kolikšni meri vi nudite pomoč in podporo ljudem, ki ste jim blizu, če/ko jo ti potrebujejo?

Vrednost 122235 Frekvenca
0 nikoli 4
1 1 3
2 2 10
3 3 38
4 4 102
5 5 325
6 vselej 773
88 (ne vem) 1
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1255 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

D38 Nekateri ljudje so bolj pri vrhu naše družbe, drugi pa bolj pri dnu. Kam bi na tej lestvici dandanes uvrstili samega sebe? Nekateri ljudje so bolj pri vrhu naše družbe, drugi pa bolj pri dnu.

D38 Spodaj je lestvica, ki sega od vrha do dna. Kam bi na tej lestvici dan danes uvrstili samega sebe?

Vrednost 123234 Frekvenca
0 dno naše družbe 8
1 1 8
2 2 40
3 3 82
4 4 111
5 5 499
6 6 201
7 7 168
8 8 83
9 9 14
10 vrh naše družbe 18
88 ne vem, ne morem izbrati 24
99 (brez odgovora) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum