Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0204
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0204_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; april 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v EU, informiranost o procesu vključevanja v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, ocena zadnjega desetletja v Sloveniji, ocena "Drnovškovega" desetletja, ocena stanja v slovenski družbi, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, uporaba jezika v pogovoru s tujcem, stališče o poznavanju slovenščine za tujce, ki želijo živeti in delati v Sloveniji

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno stanja v slovenski družbi danes in v obdobju zadnjih desetih let. Anketirane sprašujejo še o tem kakšen jezik uporabljajo v kontaktu s tujci v Sloveniji in stališča o potrebnem znanju slovenščine za tujce, ki živijo v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 22. - 24. april 2002
Date of production: 2002-04
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0204 - Politbarometer PB4/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 80
 • number of units: 940

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-04-15 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2002-04-15 2002-04-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 325
2 NEZADOVOLJNI 528
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 87

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 527
2 NEZADOVOLJNI 392
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 21

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 180 Frequency
2002-04-15 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2002-04-15 2002-04-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 279 Frequency
1 ZADOVOLJNI 325
2 NEZADOVOLJNI 528
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 87

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 378 Frequency
1 ZADOVOLJNI 527
2 NEZADOVOLJNI 392
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 21

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 477 Frequency
1 da, podpiram 456
2 ne, ne podpiram 400
3 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 84

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 576 Frequency
1 zelo neuspešno 115
2 . 201
3 nekje vmes 437
4 . 128
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 48

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 675 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 138
3 nekje vmes 292
4 . 266
5 zelo uspešno 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 51

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 774 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 236
3 nekje vmes 412
4 . 118
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 75

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 873 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 106
3 nekje vmes 288
4 . 324
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 86

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 972 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 66
3 nekje vmes 158
4 . 327
5 zelo uspešno 299
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 43

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1071 Frequency
1 zelo neuspešno 116
2 . 213
3 nekje vmes 278
4 . 146
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 155

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1170 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 180
3 nekje vmes 397
4 . 119
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 156

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1269 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 106
3 nekje vmes 230
4 . 253
5 zelo uspešno 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 161

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1368 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 153
3 nekje vmes 323
4 . 136
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 246
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 250

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1467 Frequency
1 zelo neuspešno 113
2 . 195
3 nekje vmes 274
4 . 167
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 148

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1566 Frequency
1 zelo neuspešno 119
2 . 219
3 nekje vmes 290
4 . 100
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 190
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 194

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1665 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 173
3 nekje vmes 319
4 . 168
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 168
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 172

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1764 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 88
3 nekje vmes 295
4 . 226
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 256
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 260

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1863 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 128
3 nekje vmes 349
4 . 186
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 197

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1962 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 168
3 nekje vmes 285
4 . 183
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 200
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 204

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2061 Frequency
1 zelo neuspešno 97
2 . 194
3 nekje vmes 311
4 . 143
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 170
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 174

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2160 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 151
3 nekje vmes 314
4 . 188
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 182
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 186

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2259 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 142
3 nekje vmes 343
4 . 127
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 261
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 265

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2358 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 135
3 nekje vmes 342
4 . 205
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 182
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 186

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2457 Frequency
1 zelo neuspešno 102
2 . 139
3 nekje vmes 270
4 . 221
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 139
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 143

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2556 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 95
3 nekje vmes 302
4 . 268
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 145

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2655 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 131
3 nekje vmes 310
4 . 125
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 286
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 291

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2754 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 . 65
3 nekje vmes 204
4 . 248
5 zelo uspešno 141
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 254
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 259

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2853 Frequency
1 koristilo bi ji 499
2 ne bi ji koristilo 285
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 156

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2952 Frequency
1 glasoval bi za vstop 536
2 glasoval bi proti vstopu 276
3 ne ve, b.o. 125
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 128

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3051 Frequency
1 da 783
2 ne 71
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 86

Valid range from 1 to 3

EBINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VK

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EU?

Value 3150 Frequency
1 ZELO DOBRO 76
2 DOBRO 594
3 SLABO 228
4 ZELO SLABO 32
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 10

Valid range from 1 to 4

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Value 3249 Frequency
1 koristilo bi ji 379
2 ne bi ji koristilo 371
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 190

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3348 Frequency
1 glasoval bi za vstop 386
2 glasoval bi proti vstopu 356
3 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 198

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3447 Frequency
1 da 751
2 ne 104
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 85

Valid range from 1 to 3

NATOINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VK

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO?

Value 3546 Frequency
1 ZELO DOBRO 59
2 DOBRO 548
3 SLABO 277
4 ZELO SLABO 43
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 13

Valid range from 1 to 4

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3645 Frequency
1 najmanj zaupa 101
2 . 213
3 nekaj vmes 394
4 . 163
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 38

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3744 Frequency
1 najmanj zaupa 94
2 . 155
3 nekaj vmes 281
4 . 260
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 40

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3843 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 201
3 nekaj vmes 422
4 . 162
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 58

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3942 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 80
3 nekaj vmes 187
4 . 331
5 najbolj zaupa 254
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 40

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 4041 Frequency
1 najmanj zaupa 135
2 . 256
3 nekaj vmes 397
4 . 65
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 78

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 4140 Frequency
1 najmanj zaupa 133
2 . 216
3 nekaj vmes 338
4 . 163
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 64

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 4239 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 186
3 nekaj vmes 344
4 . 220
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 40

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4338 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 127
3 nekaj vmes 320
4 . 262
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 88

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4437 Frequency
1 najmanj zaupa 249
2 . 221
3 nekaj vmes 241
4 . 98
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 75

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4536 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 140
3 nekaj vmes 339
4 . 267
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 57

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4635 Frequency
1 najmanj zaupa 26
2 . 87
3 nekaj vmes 288
4 . 342
5 najbolj zaupa 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 54

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4734 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 89
3 nekaj vmes 339
4 . 342
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 37

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4833 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 82
3 nekaj vmes 274
4 . 325
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 105

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 4932 Frequency
1 najmanj zaupa 254
2 . 239
3 nekaj vmes 235
4 . 125
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 42

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5031 Frequency
1 da 733
2 ne 156
3 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 51

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5130 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 151
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SLS -slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 21
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 22
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 65
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo 5
0 ne vem, b.o. 376
Sysmiss 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
355 585

Valid range from 0 to 9

W2D DRUGA STRANKA

DRUGA STRANKA

Value 5229 Frequency
nova slovenija 1
stranka upokojencec 1
vse 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5328 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 80
3 NSI - krscanska ljudska stranka 11
4 SLS - slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 7
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 19
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 393
Sysmiss 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 760

Valid range from 0 to 9

W3D DRUGA STRANKA

DRUGA STRANKA

Value 5427 Frequency
nobena 5
zeleni slovenije 1
zveza za primorsko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

Q510_1 OKTROBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 5526 Frequency
1 DESUS 9
2 LDS 298
3 NSI 19
4 SLS 45
5 SMS 15
6 SNS 22
7 SDS 82
8 ZLSD 60
9 nisem šel na volitve 161
0 ne vem, b.o., drugo 219
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 229

Valid range from 1 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5625 Frequency
1 prej levo 278
2 v sredino 122
3 prej desno 143
4 b.o. 389
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 397

Valid range from 1 to 4

Q632A V TEH DNEH MINEVA 10 LET ODKAR JE DR. JA

V TEH DNEH MINEVA 10 LET ODKAR JE DR. JANEZ DRNOVŠEK PREVZEL VODENJE SLOVENSKE VLADE. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO PREJ USPEŠNO ALI PREJ NEUSPEŠNO?

Value 5724 Frequency
1 prej uspešno 602
2 prej neuspešno 211
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 127

Valid range from 1 to 3

Q632B KAKO PA BI OCENILI VLOGO DR. JANEZA DRNO

KAKO PA BI OCENILI VLOGO DR. JANEZA DRNOVŠKA KOT PREMIEJA V TEM OBDOBJU? ALI BI JO OCENILI KOT...

Value 5823 Frequency
1 ZELO POZITIVNO 125
2 PRETEŽNO POZITIVNO 626
3 PREJ NEGATIVNO 118
4 ZELO NEGATIVNO 23
5 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 48

Valid range from 1 to 5

Q632C čE OCENJUJETE OBDOBJE ZADNJIH 10 LET, AL

čE OCENJUJETE OBDOBJE ZADNJIH 10 LET, ALI BI DEJALI, DA JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO...

Value 5922 Frequency
1 ČAS NAPREDKA IN RAZVOJA 569
2 ČAS STAGNIRANJA OZIROMA NAZADOVANJA 236
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 135

Valid range from 1 to 3

Q3 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE...

Value 6021 Frequency
1 V SLOVENIJI V GLAVNEM VSE DOBRO IN V REDU 30
2 SLOVENIJI SE JE NAKOPIČILO KAR NEKAJ PROBLEMOV IN TEŽAV 532
3 NAHAJAMO SE V KRIZI 283
4 SMO PRED KATASTROFO 63
5 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 32

Valid range from 1 to 5

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 6120 Frequency
1 kučan 184
2 drnovšek 129
3 janša 45
4 peterle 8
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 11
7 rop 5
8 bavčar 0
9 bizjak 0
10 kacin 2
11 pahor 17
12 but 7
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 18
16 gaspari 0
17 bajuk 13
18 rupel 1
19 bučar 1
20 mencinger 6
22 nihce/ ga ni 321
23 neka druga oseba 19
21 ne vem 144
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 151

Valid range from 1 to 23

IME2 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 6219 Frequency
1 kučan 77
2 drnovšek 112
3 janša 26
4 peterle 14
5 j.podobnik 4
6 jelinčič 7
7 rop 8
8 bavčar 3
9 bizjak 3
10 kacin 1
11 pahor 36
12 but 6
13 černjak 1
14 brezigar 0
15 arhar 13
16 gaspari 2
17 bajuk 14
18 rupel 9
19 bučar 2
20 mencinger 1
22 nihce/ ga ni 16
23 neka druga oseba 28
21 ne vem 43
Sysmiss 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
383 557

Valid range from 1 to 23

IME3 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 6318 Frequency
1 kučan 15
2 drnovšek 15
3 janša 12
4 peterle 20
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 10
7 rop 17
8 bavčar 2
9 bizjak 2
10 kacin 3
11 pahor 47
12 but 5
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 9
16 gaspari 3
17 bajuk 14
18 rupel 6
19 bučar 2
20 mencinger 2
22 nihce/ ga ni 22
23 neka druga oseba 53
21 ne vem 35
Sysmiss 642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 677

Valid range from 1 to 23

Q631A ALI STE SE V SLOVENIJI V ZADNJIH DVEH LE

ALI STE SE V SLOVENIJI V ZADNJIH DVEH LETIH POGOVARJALI S KAKŠNIM TUJCEM ALI NE?

Value 6417 Frequency
1 da 504
2 ne 426
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 10

Valid range from 1 to 2

Q631B KAKO STE SE V TEJ SITUACIJI OBIČAJNO POG

KAKO STE SE V TEJ SITUACIJI OBIČAJNO POGOVARJALI?

Value 6516 Frequency
1 V SLOVENŠČINI 102
2 V TUJEM JEZIKU 301
3 JAZ SEM GOVORIL/A SLOVENSKO, ON/ONA PA V TUJEM JEZIKU 38
4 ZAČELA SVA GOVORITI V SLOVENŠČINI, NADALJEVALA SVA V TUJEM JEZIKU 42
5 drugo 17
6 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 440

Valid range from 1 to 6

Q631C DO KATERE MERE BI SE PO VAŠEM MNENJU MOR

DO KATERE MERE BI SE PO VAŠEM MNENJU MORALI TUJCI NAUČITI SLOVENŠČINO, ČE BI ŽELELI ŽIVETI IN DELATI V SLOVENIJI?

Value 6615 Frequency
1 DA BI SE LAHKO SPORAZUMELI V VSAKDANJIH SITUACIJAH, V TRGOVINI, NA POŠTI IPD… 429
2 DA BI SE LAHKO POGOVARJALI IN PISALI TUDI O ZAHTEVNEJŠIH TEMAH 427
3 NI SE JIM TREBA NAUČITI SLOVENŠČINE, ČE ZNAJO KATEREGA OD SVETOVNIH JEZIKOV 24
4 NI SE JIM TREBA NAUČITI SLOVENŠČINE, ČE ZNAJO KATEREGA OD PODOBNIH JEZIKOV ALI JEZIKOV SOSEDNJIH DRŽAV 10
5 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 50

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6714 Frequency
8 1
12 1
13 3
14 1
15 1
16 1
17 2
18 1
19 4
20 2
21 3
22 5
23 1
24 6
25 2
26 7
27 4
28 10
29 8
30 10
31 15
32 13
33 19
34 11
35 17
36 8
37 18
38 11
39 11
40 11
41 14
42 17
43 10
44 13
45 15
46 10
47 14
48 23
49 13
50 14
51 19
52 9
53 28
54 14
55 24
56 13
57 16
58 19
59 12
60 21
61 16
62 23
63 18
64 28
65 18
66 10
67 22
68 22
69 18
70 20
71 19
72 17
73 13
74 11
75 9
76 14
77 15
78 19
79 8
80 11
81 18
82 23
83 23
84 16
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 4 8 84 55.88 17.293

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6813 Frequency
1 OSNOVNA 192
2 KONČANA POKLICNA 149
3 KONČANA SREDNJA 389
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 204
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 6

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6912 Frequency
1 NA PODEŽELJU 314
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 321
3 V VEČJEM MESTU 132
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 169
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 4

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7011 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 250
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 159
3 SAMOZAPOSLEN 41
4 KMET 20
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 290
7 ŠTUDENT, DIJAK 97
8 BREZPOSELN 57
9 DRUGO... 4
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 4

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7110 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 64
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 144
3 NE, TO ME NE SKRBI 200
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 531

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 729 Frequency
1 sem veren 475
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 125
4 zavrnil odg.,b.o. 58
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 61

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 738 Frequency
1 moški 400
2 ženska 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 747 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 891
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 45
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 4

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 756 Frequency
30 ->30 216
45 30 - 45 276
60 46 - 60 237
99 61 -> 207
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 4

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 765 Frequency
1 DESUS 14
2 LDS 231
3 NSI 28
4 SLS 34
5 SMS 30
6 SNS 29
7 SDS 84
8 ZLSD 73
9 drugo 12
0 ne vem 393
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 405

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 774 Frequency
1 01 - Ljubljana 277
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 235
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 91
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 116
7 07 - Novo Mesto, Krsko 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 783 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 161
3 KOROSKA 26
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 88
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 266
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 54
10 GORISKA 56
11 OBALNO-KRASKA 48
12 KRASKA 21
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 8

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 792 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 293
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 155
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 53
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 106
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0 0.435 2.102 1 0.526

Valid range from 0.435330235898231 to 2.10184398891331

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0204. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0204_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si