Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0204
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0204_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; april 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v EU, informiranost o procesu vključevanja v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, ocena zadnjega desetletja v Sloveniji, ocena "Drnovškovega" desetletja, ocena stanja v slovenski družbi, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, uporaba jezika v pogovoru s tujcem, stališče o poznavanju slovenščine za tujce, ki želijo živeti in delati v Sloveniji

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno stanja v slovenski družbi danes in v obdobju zadnjih desetih let. Anketirane sprašujejo še o tem kakšen jezik uporabljajo v kontaktu s tujci v Sloveniji in stališča o potrebnem znanju slovenščine za tujce, ki živijo v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. - 24. april 2002
Čas izdelave: 2002-04
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0204 - Politbarometer PB4/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 80
 • število enot: 940

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-04-15 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2002-04-15 2002-04-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 325
2 NEZADOVOLJNI 528
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 527
2 NEZADOVOLJNI 392
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 180 Frekvenca
2002-04-15 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2002-04-15 2002-04-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 279 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 325
2 NEZADOVOLJNI 528
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 378 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 527
2 NEZADOVOLJNI 392
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 477 Frekvenca
1 da, podpiram 456
2 ne, ne podpiram 400
3 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 576 Frekvenca
1 zelo neuspešno 115
2 . 201
3 nekje vmes 437
4 . 128
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 675 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 138
3 nekje vmes 292
4 . 266
5 zelo uspešno 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 774 Frekvenca
1 zelo neuspešno 90
2 . 236
3 nekje vmes 412
4 . 118
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 873 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 106
3 nekje vmes 288
4 . 324
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 972 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 66
3 nekje vmes 158
4 . 327
5 zelo uspešno 299
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1071 Frekvenca
1 zelo neuspešno 116
2 . 213
3 nekje vmes 278
4 . 146
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1170 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 180
3 nekje vmes 397
4 . 119
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1269 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 106
3 nekje vmes 230
4 . 253
5 zelo uspešno 132
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1368 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 153
3 nekje vmes 323
4 . 136
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 246
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1467 Frekvenca
1 zelo neuspešno 113
2 . 195
3 nekje vmes 274
4 . 167
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1566 Frekvenca
1 zelo neuspešno 119
2 . 219
3 nekje vmes 290
4 . 100
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 190
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1665 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 173
3 nekje vmes 319
4 . 168
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 168
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1764 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 88
3 nekje vmes 295
4 . 226
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 256
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1863 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 128
3 nekje vmes 349
4 . 186
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1962 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 168
3 nekje vmes 285
4 . 183
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 200
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2061 Frekvenca
1 zelo neuspešno 97
2 . 194
3 nekje vmes 311
4 . 143
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 170
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2160 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 151
3 nekje vmes 314
4 . 188
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 182
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2259 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 142
3 nekje vmes 343
4 . 127
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 261
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2358 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 135
3 nekje vmes 342
4 . 205
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 182
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2457 Frekvenca
1 zelo neuspešno 102
2 . 139
3 nekje vmes 270
4 . 221
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 139
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2556 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 95
3 nekje vmes 302
4 . 268
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2655 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 131
3 nekje vmes 310
4 . 125
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 286
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2754 Frekvenca
1 zelo neuspešno 23
2 . 65
3 nekje vmes 204
4 . 248
5 zelo uspešno 141
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 254
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2853 Frekvenca
1 koristilo bi ji 499
2 ne bi ji koristilo 285
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2952 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 536
2 glasoval bi proti vstopu 276
3 ne ve, b.o. 125
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3051 Frekvenca
1 da 783
2 ne 71
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VK

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EU?

Vrednost 3150 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 76
2 DOBRO 594
3 SLABO 228
4 ZELO SLABO 32
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Vrednost 3249 Frekvenca
1 koristilo bi ji 379
2 ne bi ji koristilo 371
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3348 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 386
2 glasoval bi proti vstopu 356
3 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3447 Frekvenca
1 da 751
2 ne 104
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATOINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VK

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO?

Vrednost 3546 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 59
2 DOBRO 548
3 SLABO 277
4 ZELO SLABO 43
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3645 Frekvenca
1 najmanj zaupa 101
2 . 213
3 nekaj vmes 394
4 . 163
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3744 Frekvenca
1 najmanj zaupa 94
2 . 155
3 nekaj vmes 281
4 . 260
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3843 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 201
3 nekaj vmes 422
4 . 162
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3942 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 80
3 nekaj vmes 187
4 . 331
5 najbolj zaupa 254
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 4041 Frekvenca
1 najmanj zaupa 135
2 . 256
3 nekaj vmes 397
4 . 65
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 4140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 133
2 . 216
3 nekaj vmes 338
4 . 163
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 4239 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 186
3 nekaj vmes 344
4 . 220
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4338 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 127
3 nekaj vmes 320
4 . 262
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4437 Frekvenca
1 najmanj zaupa 249
2 . 221
3 nekaj vmes 241
4 . 98
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4536 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 140
3 nekaj vmes 339
4 . 267
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4635 Frekvenca
1 najmanj zaupa 26
2 . 87
3 nekaj vmes 288
4 . 342
5 najbolj zaupa 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4734 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 89
3 nekaj vmes 339
4 . 342
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 4833 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 82
3 nekaj vmes 274
4 . 325
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 4932 Frekvenca
1 najmanj zaupa 254
2 . 239
3 nekaj vmes 235
4 . 125
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5031 Frekvenca
1 da 733
2 ne 156
3 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5130 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 151
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SLS -slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 21
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 22
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 65
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo 5
0 ne vem, b.o. 376
Sysmiss 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
355 585

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W2D DRUGA STRANKA

DRUGA STRANKA

Vrednost 5229 Frekvenca
nova slovenija 1
stranka upokojencec 1
vse 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5328 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 80
3 NSI - krscanska ljudska stranka 11
4 SLS - slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 7
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 19
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 20
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 393
Sysmiss 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 760

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3D DRUGA STRANKA

DRUGA STRANKA

Vrednost 5427 Frekvenca
nobena 5
zeleni slovenije 1
zveza za primorsko 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

Q510_1 OKTROBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 5526 Frekvenca
1 DESUS 9
2 LDS 298
3 NSI 19
4 SLS 45
5 SMS 15
6 SNS 22
7 SDS 82
8 ZLSD 60
9 nisem šel na volitve 161
0 ne vem, b.o., drugo 219
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5625 Frekvenca
1 prej levo 278
2 v sredino 122
3 prej desno 143
4 b.o. 389
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q632A V TEH DNEH MINEVA 10 LET ODKAR JE DR. JA

V TEH DNEH MINEVA 10 LET ODKAR JE DR. JANEZ DRNOVŠEK PREVZEL VODENJE SLOVENSKE VLADE. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO PREJ USPEŠNO ALI PREJ NEUSPEŠNO?

Vrednost 5724 Frekvenca
1 prej uspešno 602
2 prej neuspešno 211
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q632B KAKO PA BI OCENILI VLOGO DR. JANEZA DRNO

KAKO PA BI OCENILI VLOGO DR. JANEZA DRNOVŠKA KOT PREMIEJA V TEM OBDOBJU? ALI BI JO OCENILI KOT...

Vrednost 5823 Frekvenca
1 ZELO POZITIVNO 125
2 PRETEŽNO POZITIVNO 626
3 PREJ NEGATIVNO 118
4 ZELO NEGATIVNO 23
5 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q632C čE OCENJUJETE OBDOBJE ZADNJIH 10 LET, AL

čE OCENJUJETE OBDOBJE ZADNJIH 10 LET, ALI BI DEJALI, DA JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO...

Vrednost 5922 Frekvenca
1 ČAS NAPREDKA IN RAZVOJA 569
2 ČAS STAGNIRANJA OZIROMA NAZADOVANJA 236
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q3 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU

KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE...

Vrednost 6021 Frekvenca
1 V SLOVENIJI V GLAVNEM VSE DOBRO IN V REDU 30
2 SLOVENIJI SE JE NAKOPIČILO KAR NEKAJ PROBLEMOV IN TEŽAV 532
3 NAHAJAMO SE V KRIZI 283
4 SMO PRED KATASTROFO 63
5 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 6120 Frekvenca
1 kučan 184
2 drnovšek 129
3 janša 45
4 peterle 8
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 11
7 rop 5
8 bavčar 0
9 bizjak 0
10 kacin 2
11 pahor 17
12 but 7
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 18
16 gaspari 0
17 bajuk 13
18 rupel 1
19 bučar 1
20 mencinger 6
22 nihce/ ga ni 321
23 neka druga oseba 19
21 ne vem 144
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

IME2 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Vrednost 6219 Frekvenca
1 kučan 77
2 drnovšek 112
3 janša 26
4 peterle 14
5 j.podobnik 4
6 jelinčič 7
7 rop 8
8 bavčar 3
9 bizjak 3
10 kacin 1
11 pahor 36
12 but 6
13 černjak 1
14 brezigar 0
15 arhar 13
16 gaspari 2
17 bajuk 14
18 rupel 9
19 bučar 2
20 mencinger 1
22 nihce/ ga ni 16
23 neka druga oseba 28
21 ne vem 43
Sysmiss 514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
383 557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

IME3 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Vrednost 6318 Frekvenca
1 kučan 15
2 drnovšek 15
3 janša 12
4 peterle 20
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 10
7 rop 17
8 bavčar 2
9 bizjak 2
10 kacin 3
11 pahor 47
12 but 5
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 9
16 gaspari 3
17 bajuk 14
18 rupel 6
19 bučar 2
20 mencinger 2
22 nihce/ ga ni 22
23 neka druga oseba 53
21 ne vem 35
Sysmiss 642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
263 677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

Q631A ALI STE SE V SLOVENIJI V ZADNJIH DVEH LE

ALI STE SE V SLOVENIJI V ZADNJIH DVEH LETIH POGOVARJALI S KAKŠNIM TUJCEM ALI NE?

Vrednost 6417 Frekvenca
1 da 504
2 ne 426
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q631B KAKO STE SE V TEJ SITUACIJI OBIČAJNO POG

KAKO STE SE V TEJ SITUACIJI OBIČAJNO POGOVARJALI?

Vrednost 6516 Frekvenca
1 V SLOVENŠČINI 102
2 V TUJEM JEZIKU 301
3 JAZ SEM GOVORIL/A SLOVENSKO, ON/ONA PA V TUJEM JEZIKU 38
4 ZAČELA SVA GOVORITI V SLOVENŠČINI, NADALJEVALA SVA V TUJEM JEZIKU 42
5 drugo 17
6 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 440

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q631C DO KATERE MERE BI SE PO VAŠEM MNENJU MOR

DO KATERE MERE BI SE PO VAŠEM MNENJU MORALI TUJCI NAUČITI SLOVENŠČINO, ČE BI ŽELELI ŽIVETI IN DELATI V SLOVENIJI?

Vrednost 6615 Frekvenca
1 DA BI SE LAHKO SPORAZUMELI V VSAKDANJIH SITUACIJAH, V TRGOVINI, NA POŠTI IPD… 429
2 DA BI SE LAHKO POGOVARJALI IN PISALI TUDI O ZAHTEVNEJŠIH TEMAH 427
3 NI SE JIM TREBA NAUČITI SLOVENŠČINE, ČE ZNAJO KATEREGA OD SVETOVNIH JEZIKOV 24
4 NI SE JIM TREBA NAUČITI SLOVENŠČINE, ČE ZNAJO KATEREGA OD PODOBNIH JEZIKOV ALI JEZIKOV SOSEDNJIH DRŽAV 10
5 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6714 Frekvenca
8 1
12 1
13 3
14 1
15 1
16 1
17 2
18 1
19 4
20 2
21 3
22 5
23 1
24 6
25 2
26 7
27 4
28 10
29 8
30 10
31 15
32 13
33 19
34 11
35 17
36 8
37 18
38 11
39 11
40 11
41 14
42 17
43 10
44 13
45 15
46 10
47 14
48 23
49 13
50 14
51 19
52 9
53 28
54 14
55 24
56 13
57 16
58 19
59 12
60 21
61 16
62 23
63 18
64 28
65 18
66 10
67 22
68 22
69 18
70 20
71 19
72 17
73 13
74 11
75 9
76 14
77 15
78 19
79 8
80 11
81 18
82 23
83 23
84 16
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 4 8 84 55.88 17.293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6813 Frekvenca
1 OSNOVNA 192
2 KONČANA POKLICNA 149
3 KONČANA SREDNJA 389
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 204
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6912 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 314
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 321
3 V VEČJEM MESTU 132
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 169
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7011 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 250
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 159
3 SAMOZAPOSLEN 41
4 KMET 20
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 290
7 ŠTUDENT, DIJAK 97
8 BREZPOSELN 57
9 DRUGO... 4
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 7110 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 64
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 144
3 NE, TO ME NE SKRBI 200
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 729 Frekvenca
1 sem veren 475
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 125
4 zavrnil odg.,b.o. 58
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 738 Frekvenca
1 moški 400
2 ženska 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 747 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 891
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 45
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 756 Frekvenca
30 ->30 216
45 30 - 45 276
60 46 - 60 237
99 61 -> 207
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 4

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 765 Frekvenca
1 DESUS 14
2 LDS 231
3 NSI 28
4 SLS 34
5 SMS 30
6 SNS 29
7 SDS 84
8 ZLSD 73
9 drugo 12
0 ne vem 393
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 774 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 277
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 235
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 91
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 116
7 07 - Novo Mesto, Krsko 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 783 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 161
3 KOROSKA 26
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 88
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 266
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 54
10 GORISKA 56
11 OBALNO-KRASKA 48
12 KRASKA 21
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 792 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 293
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 155
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 53
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 106
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0 0.435 2.102 1 0.526

Vrednosti spremenljivk od 0.435330235898231 do 2.10184398891331

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0204. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0204_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si