Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: RMM_92
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RMM_92_V1
Glavni avtor(ji):
  • Malešič, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Nordlund, Ronald
  • Jelušič, Ljubica
  • Vegič, Vinko
  • Garb, Maja
  • Kotnik-Dvojmoč, Igor
  • Bašić, Sandra
  • Cvrtila, Vlatko
  • Milinković, Branko
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1992)

Finančna podpora:

Nacionalni odbor za psihološko obrambo Švedske, Stockholm ali (Styrelsen for psykologiskt forsvar, Stockholm).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Hrvaška v vojni, Srbija v vojni, časniki kot mediji za posredovanje sporočil vojnega stanja, vpliv televizijskih poročil na stališče o vojni, vojna, omemba propagandne v vloge medijev, pomen psihološke vojne, vpliv javnega mnenja na celotno sliko dogajanj, problemi z begunci, posledice oboroženega napada, odnos do orožja, vloga obrambe, novice o vojnem stanju Vukovarja, poročanje medijev o obleganju, percepcija Hrvaško-srbskega konflikta, Osijek v času napadanja, Srbska nacionalna integriteta, uglednost političnih osebnosti v času vojne, prepiri med različnimi narodnostmi, vojno polje, Zagreb, žrtve agresije, Jugoslavija, politično delo Tuđmana, pogled na Evropo, Evropska unija in sorodne teme, vprašanje sklepanja premirja, obstreljevanje mest, politično delo Miloševića, travme otrok zaradi vojne, obleganje Kijeva, obleganje Dalja, vloga mirovnih sil, internalizacija konflikta, vojaški napadi na Osijek, vojaški napadi na Dubrovnik, spopadi za Vukovar, podpisan sporazum z JNA, mednarodna prepoznavnost Republike Hrvaške kot samostojne države

Ključne besede ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, NOTRANJI POLITIČNI KONFLIKT, MEDIJSKO POROČANJE, KRAJEVNI MEDIJI, VOJNA, ŽRTEV VOJNE

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
POLITIKA - spori, varnost in mir
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
oboroženi spopadi
hrvaško in srbsko ljudstvo
žrtve vojne
poročanje medijev o spopadih
psihološki faktor vojskovanja


Povzetek:

Z raziskovalno nalogo je projektna skupina preko analize množičnih medijev skušala prispevati k razumevanju srbsko-hrvaškega konflikta, zlasti pa poudariti pomen psihološkega faktorja v vojskovanju. Iskali so glavne indikatorje izkrivljene podobe v vojnem konfliktu, katere namen je ohraniti idealizirano podobo strani v konfliktu pred bralci. Poudarek je na identifikaciji agresorja in na podobi glavnega krivca v vojni. Cilj naloge je tudi dobiti oceno o učikovitosti delovanja vojne propagande. Raziskovalna naloga se problema prijema s primerjavo medijev v obeh državah; Hrvaški in Srbiji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. avgust, 1991 - 31. januar, 1992
Čas izdelave: 1992
Država: Hrvaška, Srbija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Hrvaške

Ozemlje Srbije

Enota za analizo:

Posamezen pojem, ki se pojavlja znotraj članka

Populacija:

Članki objavljeni v Hrvaškima dnevnikoma: Večerni List, Vjestnik, ter Hrvaškima tednikoma: Globus in Danas, Srbskima dnevnikoma: Borba, Politika, ter v Srbskih tednikih: Vreme, NIN in Intervju, v točno določenem obdobju. Televizijske oddaje na HTV1.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center

Tip vzorca:

Članki so bili izbrani s pomočjo že pripravljene kronologije dogajanj ter na strukturalni analizi medijskega okolja v obeh državah. Članki so bili enakovredno reprezentirani skozi celotno periodo analiziranja. V vzorec je bilo vzetih določeno število naključno izbranih 213 člankov, ki so definirali celoten korpus tekstov. Celotni vzorec pokriva osnovno matriko glavnih tem. Vzorec zaobsega 213 člankov (31 novic, 14 komentarjev, 49 poročil, 27 intervjujev in 10 izjav: 143 iz hrvaških časopisov in 70 iz srbskih časopisov). Izbiranje člankov iz navedenih časopisov po metodi "ustreznosti", s katero preverjamo ustreznost posameznih enot/člankov, ki so zajeti v populaciji.

Način zbiranja podatkov:

Prebiranje in klasificiranje člankov iz časopisov na podlagi izbranih tem.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Ni podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
RMM_92

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
RMM_92

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Malešič, M. (2001). Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: RMM_92. https://doi.org/10.17898/ADP_RMM_92_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si