Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0906
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0906_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, udeležba na volitvah, strankarske preference, evropske volitve, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, Afera Ultra

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o aferi Ultra.

Methodology


Collection date: 15. junij 2009 - 17. junij 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0906 - Politbarometer PB06/09 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 68
 • number of units: 805

Variable list

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2009-06-14 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 2009-06-14 2009-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 249
2 ni zadovoljen 505
3 ne vem, b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 51

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 474
2 ni zadovoljen 312
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 19

Valid range from 1 to 2

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Value 168 Frequency
2009-06-14 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 2009-06-14 2009-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 267 Frequency
1 zadovoljen 249
2 ni zadovoljen 505
3 ne vem, b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 51

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 366 Frequency
1 zadovoljen 474
2 ni zadovoljen 312
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 19

Valid range from 1 to 2

Q481D PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 465 Frequency
1 da, podpiram 376
2 ne, ne podpiram 346
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 83

Valid range from 1 to 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 564 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 174
3 nekje vmes 394
4 . 112
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 32

Valid range from 1 to 5

V2 4b. BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 663 Frequency
1 zelo neuspešno 91
2 . 139
3 nekje vmes 289
4 . 190
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 39

Valid range from 1 to 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 762 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 187
3 nekje vmes 382
4 . 91
5 zelo uspešno 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 75

Valid range from 1 to 5

V10 4e. PAVLE GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Value 861 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 131
3 nekje vmes 277
4 . 177
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 110

Valid range from 1 to 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 960 Frequency
1 zelo neuspešno 99
2 . 158
3 nekje vmes 262
4 . 150
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 104

Valid range from 1 to 5

V9A 4i. KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 1059 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 173
3 nekje vmes 314
4 . 126
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 106

Valid range from 1 to 5

V5 4h. DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1158 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 98
3 nekje vmes 168
4 . 266
5 zelo uspešno 171
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 35

Valid range from 1 to 5

I1 5a. VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 1257 Frequency
1 najmanj zaupa 108
2 . 167
3 nekaj vmes 290
4 . 157
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 37

Valid range from 1 to 5

I2 5b. PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1356 Frequency
1 najmanj zaupa 100
2 . 144
3 nekaj vmes 237
4 . 201
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 41

Valid range from 1 to 5

I3 5c. DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1455 Frequency
1 najmanj zaupa 77
2 . 170
3 nekaj vmes 356
4 . 124
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 60

Valid range from 1 to 5

I4 5d. PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1554 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 99
3 nekaj vmes 179
4 . 253
5 najbolj zaupa 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 34

Valid range from 1 to 5

I5 5e POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1653 Frequency
1 najmanj zaupa 111
2 . 214
3 nekaj vmes 361
4 . 49
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 61

Valid range from 1 to 5

I6 5f. SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 1752 Frequency
1 najmanj zaupa 170
2 . 205
3 nekaj vmes 242
4 . 102
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 71

Valid range from 1 to 5

I7 5g. POLICIJA

POLICIJI?

Value 1851 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 138
3 nekaj vmes 289
4 . 225
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 35

Valid range from 1 to 5

I8 5h. VOJSKA

VOJSKI?

Value 1950 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 82
3 nekaj vmes 234
4 . 273
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 91

Valid range from 1 to 5

I9 5i. CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2049 Frequency
1 najmanj zaupa 235
2 . 167
3 nekaj vmes 222
4 . 88
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 53

Valid range from 1 to 5

I10 5j. BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2148 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 136
3 nekaj vmes 279
4 . 225
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 61

Valid range from 1 to 5

I13 5m. SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2247 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 97
3 nekaj vmes 311
4 . 260
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 58

Valid range from 1 to 5

I14 5n. SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2346 Frequency
1 najmanj zaupa 76
2 . 180
3 nekaj vmes 269
4 . 206
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 25

Valid range from 1 to 5

I23 5u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 2445 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 137
3 nekaj vmes 340
4 . 154
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 80

Valid range from 1 to 5

I21 5s. NATO

NATU?

Value 2544 Frequency
1 najmanj zaupa 90
2 . 147
3 nekaj vmes 283
4 . 141
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 111

Valid range from 1 to 5

I12 5l. USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2643 Frequency
1 najmanj zaupa 76
2 . 140
3 nekaj vmes 264
4 . 181
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 106

Valid range from 1 to 5

I15 5o. ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2742 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 178
3 nekaj vmes 297
4 . 177
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 34

Valid range from 1 to 5

I24 5v. DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2841 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 145
3 nekaj vmes 359
4 . 148
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 82

Valid range from 1 to 5

I25 5z. EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2940 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 85
3 nekaj vmes 230
4 . 310
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 38

Valid range from 1 to 5

I28 5w. SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 3039 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 149
3 nekaj vmes 290
4 . 173
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 74

Valid range from 1 to 5

I16 5r. VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 3138 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 97
3 nekaj vmes 250
4 . 235
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 94

Valid range from 1 to 5

I27 5y. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 3237 Frequency
1 najmanj zaupa 89
2 . 124
3 nekaj vmes 198
4 . 232
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 66

Valid range from 1 to 5

I31 5ac. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? UPORABITE ISTO LESTVICO OD 1 DO 5. AGENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DAMJANU ŽUGELJ-U?

Value 3336 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 130
3 nekaj vmes 233
4 . 87
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 274
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 295

Valid range from 1 to 5

I32 5ad. URAD ZA VARSTVO KONKURENCE

URADU ZA VARSTVO KONKURENCE IN JANIJU SORŠAK-U?

Value 3435 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 95
3 nekaj vmes 229
4 . 160
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 253

Valid range from 1 to 5

W20B ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3534 Frequency
1 DESUS 13
2 LDS 33
3 NSI 21
4 SDS 124
5 SLS 13
6 SNS 16
7 SD 204
8 ZARES 32
9 drugo 0
10 LIPA 0
99 ni volil 175
0 ne vem, b.o. 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 174

Valid range from 1 to 99

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3633 Frequency
1 da 543
2 ne 201
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 61

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3732 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 37
3 NSI 19
4 SDS 126
5 SLS 10
6 SNS 19
7 SD 138
8 ZARES 34
9 drugo 0
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 406

Valid range from 1 to 10

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3831 Frequency
1 DESUS 8
2 LDS 13
3 NSI 4
4 SDS 36
5 SLS 3
6 SNS 7
7 SD 32
8 ZARES 11
9 drugo 1
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 256
Sysmiss 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 690

Valid range from 1 to 10

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3930 Frequency
1 prej levo 288
2 v sredino 146
3 prej desno 155
4 b.o. 193
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 216

Valid range from 1 to 3

Q911 OCENA GOSPODARSKE KRIZE:

GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE V SVETU IN PRI NAS POVEJTE, ALI JE...

Value 4029 Frequency
1 KRIZA ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE... 161
2 KRIZA SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO... 546
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 98

Valid range from 1 to 2

Q906A ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Value 4128 Frequency
1 da 322
2 ne 449
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 34

Valid range from 1 to 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

KRAJŠI DELOVNIK

Value 4227 Frequency
1 da 103
2 ne 660
3 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 42

Valid range from 1 to 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Value 4326 Frequency
1 da 191
2 ne 566
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 48

Valid range from 1 to 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

IZGUBA ZAPOSLITVE

Value 4425 Frequency
1 da 75
2 ne 682
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 48

Valid range from 1 to 2

Q906E ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

Value 4524 Frequency
1 da 295
2 ne 422
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 88

Valid range from 1 to 2

Q906F PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

Value 4623 Frequency
1 da 261
2 ne 452
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 92

Valid range from 1 to 2

Q916A DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVILI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Value 4722 Frequency
1 da podpira 584
2 ne, ne podpira 110
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 111

Valid range from 1 to 2

Q916B PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE NADALJNJEGA KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Value 4821 Frequency
1 da podpira 493
2 ne, ne podpira 208
3 ne ve, b.o. 79
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 104

Valid range from 1 to 2

Q916C ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV ZA KREDITIRANJA G

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Value 4920 Frequency
1 da podpira 569
2 ne, ne podpira 125
3 ne ve, b.o. 86
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 111

Valid range from 1 to 2

Q916D SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN DELOVIH NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU

Value 5019 Frequency
1 da podpira 566
2 ne, ne podpira 148
3 ne ve, b.o. 67
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 91

Valid range from 1 to 2

Q912 STE SE UDELEŽILI VOLITEV V EVROPSKI PARLAMENT?

PRED KRATKIM SO BILE VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. ALI STE SE VI OSEBNO UDELEŽILI TEH VOLITEV, ALI NE?

Value 5118 Frequency
1 da 423
2 ne 354
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 28

Valid range from 1 to 2

Q913 ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE GLASOVALI?

ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE GLASOVALI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5217 Frequency
1 DESUS 20
2 LDS 40
3 NSI 43
4 SDS 82
5 SLS 12
6 SNS 7
7 SD 94
8 ZARES 35
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 460

Valid range from 1 to 9

Q914 ALI STE Z IZIDOM EVROPSKIH VOLITEV ZADOVOLJNI, ALI NE?

ZNAN JE REZULTAT VOLITEV IN IMENA IZBRANIH POSLANCEV IZ SLOVENIJE. ALI STE Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI, ALI NE?

Value 5316 Frequency
1 da, v glavnem zadovoljen 442
2 ne, v glavnem nisem zadovoljen 184
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 179

Valid range from 1 to 2

Q917 V ZADEVI GOLOBIČ JE ŠLO ZA.... ?

ALI JE V ZADEVI GREGORJA GOLOBIČA V ZADNJIH TEDNIH ŠLO PREJ ZA.... ?

Value 5415 Frequency
1 POLITIČNI SPOPAD 394
2 UVELJAVLJANJE MORALNIH STANDARDOV 239
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 172

Valid range from 1 to 2

Q915 ALI ODOBRAVATE ODLOČITEV GOLOBIČA?

GREGOR GOLOBIČ KLJUB ZAHTEVAM OPOZICIJE NI ODSTOPIL KOT MINISTER. ALI TO NJEGOVO ODLOČITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Value 5514 Frequency
1 da 293
2 ne 403
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 109

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 5613 Frequency
Zakrita vrednost 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 0

REGIJA Regija

Value 5712 Frequency
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 130
3 KOROŠKA 29
4 SAVINJSKA 86
5 GORENJSKA 77
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 217
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 52
10 GORIŠKA 38
11 OBALNO-KRAŠKA 40
12 KRAŠKA 41
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 10

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 5811 Frequency
0 miss 0
1 ->500 291
2 500-4000 179
3 4000-50000 167
4 NAD 50000 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 0

Valid range from 0 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 23 19 91 55.774 18.292

Valid range from 19 to 91

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 609 Frequency
1 OSNOVNA 112
2 POKLICNA 102
3 SREDNJA 319
4 VIŠJA, VISOKA 249
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 23

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 618 Frequency
1 PODEŽELJE 286
2 MANJŠI KRAJ 238
3 VECJE MESTO 117
4 LJ ALI MB 143
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 21

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLEN V...

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 627 Frequency
1 GOSPODARSTVO 160
2 NEGOSPODARSTVO 145
3 SAMOZAPOSLEN 21
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 5
6 UPOKOJENEC 352
7 ŠTUDENT, DIJAK 62
8 BREZPOSELN 28
9 DRUGO... 3
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 22

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 636 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 55
2 DO NEKE MERE 84
3 TO ME NE SKRBI 166
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 500

Valid range from 1 to 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 645 Frequency
1 sem veren 371
2 nisem veren 269
4 zavrnil odg.,b.o. 12
3 nekaj vmes... 131
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 153

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 654 Frequency
1 moški 292
2 ženska 493
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 20

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 663 Frequency
30 ->30 115
45 31 - 45 170
60 46 - 60 198
99 61 -> 299
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 23

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 672 Frequency
0 ne vem 292
1 DESUS 24
2 LDS 50
3 NSI 23
4 SDS 162
5 SLS 13
6 SNS 26
7 SD 170
8 ZARES 45
9 drugo 0
10 LIPA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 0

Valid range from 0 to 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 0 0.304 4.055 1.001 0.869

Valid range from 0.3041562 to 4.055416

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2009). PBSI0906 - Politbarometer PB06/09 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Toš, Niko (2009). Politbarometer 06/2009: junij 2009.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0906. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0906_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si