Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0906
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0906_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, udeležba na volitvah, strankarske preference, evropske volitve, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, Afera Ultra

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o aferi Ultra.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 15. junij 2009 - 17. junij 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0906 - Politbarometer PB06/09 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 68
 • število enot: 805

Spremenljivke

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2009-06-14 805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 2009-06-14 2009-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 249
2 ni zadovoljen 505
3 ne vem, b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 474
2 ni zadovoljen 312
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Vrednost 168 Frekvenca
2009-06-14 805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 2009-06-14 2009-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 267 Frekvenca
1 zadovoljen 249
2 ni zadovoljen 505
3 ne vem, b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 366 Frekvenca
1 zadovoljen 474
2 ni zadovoljen 312
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481D PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 465 Frekvenca
1 da, podpiram 376
2 ne, ne podpiram 346
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 564 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 174
3 nekje vmes 394
4 . 112
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 4b. BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 663 Frekvenca
1 zelo neuspešno 91
2 . 139
3 nekje vmes 289
4 . 190
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 762 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 187
3 nekje vmes 382
4 . 91
5 zelo uspešno 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 4e. PAVLE GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Vrednost 861 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 131
3 nekje vmes 277
4 . 177
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 960 Frekvenca
1 zelo neuspešno 99
2 . 158
3 nekje vmes 262
4 . 150
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9A 4i. KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 1059 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 173
3 nekje vmes 314
4 . 126
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 4h. DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1158 Frekvenca
1 zelo neuspešno 67
2 . 98
3 nekje vmes 168
4 . 266
5 zelo uspešno 171
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 5a. VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1257 Frekvenca
1 najmanj zaupa 108
2 . 167
3 nekaj vmes 290
4 . 157
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 5b. PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1356 Frekvenca
1 najmanj zaupa 100
2 . 144
3 nekaj vmes 237
4 . 201
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 5c. DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1455 Frekvenca
1 najmanj zaupa 77
2 . 170
3 nekaj vmes 356
4 . 124
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 5d. PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1554 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 99
3 nekaj vmes 179
4 . 253
5 najbolj zaupa 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 5e POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1653 Frekvenca
1 najmanj zaupa 111
2 . 214
3 nekaj vmes 361
4 . 49
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 5f. SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 1752 Frekvenca
1 najmanj zaupa 170
2 . 205
3 nekaj vmes 242
4 . 102
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 5g. POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 1851 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 138
3 nekaj vmes 289
4 . 225
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 5h. VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 1950 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 82
3 nekaj vmes 234
4 . 273
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 5i. CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2049 Frekvenca
1 najmanj zaupa 235
2 . 167
3 nekaj vmes 222
4 . 88
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 5j. BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2148 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 136
3 nekaj vmes 279
4 . 225
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 5m. SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2247 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 97
3 nekaj vmes 311
4 . 260
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 5n. SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2346 Frekvenca
1 najmanj zaupa 76
2 . 180
3 nekaj vmes 269
4 . 206
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 5u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2445 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 137
3 nekaj vmes 340
4 . 154
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 5s. NATO

NATU?

Vrednost 2544 Frekvenca
1 najmanj zaupa 90
2 . 147
3 nekaj vmes 283
4 . 141
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 5l. USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2643 Frekvenca
1 najmanj zaupa 76
2 . 140
3 nekaj vmes 264
4 . 181
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 5o. ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2742 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 178
3 nekaj vmes 297
4 . 177
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 5v. DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2841 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 145
3 nekaj vmes 359
4 . 148
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 5z. EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2940 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 85
3 nekaj vmes 230
4 . 310
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I28 5w. SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 3039 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 149
3 nekaj vmes 290
4 . 173
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 5r. VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 3138 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 97
3 nekaj vmes 250
4 . 235
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27 5y. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 3237 Frekvenca
1 najmanj zaupa 89
2 . 124
3 nekaj vmes 198
4 . 232
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I31 5ac. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? UPORABITE ISTO LESTVICO OD 1 DO 5. AGENCIJI ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN DAMJANU ŽUGELJ-U?

Vrednost 3336 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 130
3 nekaj vmes 233
4 . 87
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 274
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I32 5ad. URAD ZA VARSTVO KONKURENCE

URADU ZA VARSTVO KONKURENCE IN JANIJU SORŠAK-U?

Vrednost 3435 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 95
3 nekaj vmes 229
4 . 160
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W20B ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3534 Frekvenca
1 DESUS 13
2 LDS 33
3 NSI 21
4 SDS 124
5 SLS 13
6 SNS 16
7 SD 204
8 ZARES 32
9 drugo 0
10 LIPA 0
99 ni volil 175
0 ne vem, b.o. 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3633 Frekvenca
1 da 543
2 ne 201
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3732 Frekvenca
1 DESUS 16
2 LDS 37
3 NSI 19
4 SDS 126
5 SLS 10
6 SNS 19
7 SD 138
8 ZARES 34
9 drugo 0
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3831 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 13
3 NSI 4
4 SDS 36
5 SLS 3
6 SNS 7
7 SD 32
8 ZARES 11
9 drugo 1
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 256
Sysmiss 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3930 Frekvenca
1 prej levo 288
2 v sredino 146
3 prej desno 155
4 b.o. 193
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q911 OCENA GOSPODARSKE KRIZE:

GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE V SVETU IN PRI NAS POVEJTE, ALI JE...

Vrednost 4029 Frekvenca
1 KRIZA ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE... 161
2 KRIZA SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO... 546
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906A ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Vrednost 4128 Frekvenca
1 da 322
2 ne 449
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

KRAJŠI DELOVNIK

Vrednost 4227 Frekvenca
1 da 103
2 ne 660
3 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Vrednost 4326 Frekvenca
1 da 191
2 ne 566
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

IZGUBA ZAPOSLITVE

Vrednost 4425 Frekvenca
1 da 75
2 ne 682
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906E ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

ZMANJŠANJE VREDNOSTI VAŠE NEPREMIČNINE

Vrednost 4524 Frekvenca
1 da 295
2 ne 422
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906F PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

PADEC VREDNOSTI VAŠIH DELNIC

Vrednost 4623 Frekvenca
1 da 261
2 ne 452
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916A DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVILI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Vrednost 4722 Frekvenca
1 da podpira 584
2 ne, ne podpira 110
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916B PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE NADALJNJEGA KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Vrednost 4821 Frekvenca
1 da podpira 493
2 ne, ne podpira 208
3 ne ve, b.o. 79
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916C ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV ZA KREDITIRANJA G

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Vrednost 4920 Frekvenca
1 da podpira 569
2 ne, ne podpira 125
3 ne ve, b.o. 86
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916D SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN DELOVIH NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU

Vrednost 5019 Frekvenca
1 da podpira 566
2 ne, ne podpira 148
3 ne ve, b.o. 67
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q912 STE SE UDELEŽILI VOLITEV V EVROPSKI PARLAMENT?

PRED KRATKIM SO BILE VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT. ALI STE SE VI OSEBNO UDELEŽILI TEH VOLITEV, ALI NE?

Vrednost 5118 Frekvenca
1 da 423
2 ne 354
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q913 ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE GLASOVALI?

ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE GLASOVALI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5217 Frekvenca
1 DESUS 20
2 LDS 40
3 NSI 43
4 SDS 82
5 SLS 12
6 SNS 7
7 SD 94
8 ZARES 35
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q914 ALI STE Z IZIDOM EVROPSKIH VOLITEV ZADOVOLJNI, ALI NE?

ZNAN JE REZULTAT VOLITEV IN IMENA IZBRANIH POSLANCEV IZ SLOVENIJE. ALI STE Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI, ALI NE?

Vrednost 5316 Frekvenca
1 da, v glavnem zadovoljen 442
2 ne, v glavnem nisem zadovoljen 184
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q917 V ZADEVI GOLOBIČ JE ŠLO ZA.... ?

ALI JE V ZADEVI GREGORJA GOLOBIČA V ZADNJIH TEDNIH ŠLO PREJ ZA.... ?

Vrednost 5415 Frekvenca
1 POLITIČNI SPOPAD 394
2 UVELJAVLJANJE MORALNIH STANDARDOV 239
3 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q915 ALI ODOBRAVATE ODLOČITEV GOLOBIČA?

GREGOR GOLOBIČ KLJUB ZAHTEVAM OPOZICIJE NI ODSTOPIL KOT MINISTER. ALI TO NJEGOVO ODLOČITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 5514 Frekvenca
1 da 293
2 ne 403
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 5613 Frekvenca
Zakrita vrednost 805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 0

REGIJA Regija

Vrednost 5712 Frekvenca
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 130
3 KOROŠKA 29
4 SAVINJSKA 86
5 GORENJSKA 77
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 217
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 52
10 GORIŠKA 38
11 OBALNO-KRAŠKA 40
12 KRAŠKA 41
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 5811 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 291
2 500-4000 179
3 4000-50000 167
4 NAD 50000 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 23 19 91 55.774 18.292

Vrednosti spremenljivk od 19 do 91

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 609 Frekvenca
1 OSNOVNA 112
2 POKLICNA 102
3 SREDNJA 319
4 VIŠJA, VISOKA 249
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 618 Frekvenca
1 PODEŽELJE 286
2 MANJŠI KRAJ 238
3 VECJE MESTO 117
4 LJ ALI MB 143
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLEN V...

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 627 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 160
2 NEGOSPODARSTVO 145
3 SAMOZAPOSLEN 21
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 5
6 UPOKOJENEC 352
7 ŠTUDENT, DIJAK 62
8 BREZPOSELN 28
9 DRUGO... 3
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 636 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 55
2 DO NEKE MERE 84
3 TO ME NE SKRBI 166
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
305 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 645 Frekvenca
1 sem veren 371
2 nisem veren 269
4 zavrnil odg.,b.o. 12
3 nekaj vmes... 131
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 654 Frekvenca
1 moški 292
2 ženska 493
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 663 Frekvenca
30 ->30 115
45 31 - 45 170
60 46 - 60 198
99 61 -> 299
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 23

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 672 Frekvenca
0 ne vem 292
1 DESUS 24
2 LDS 50
3 NSI 23
4 SDS 162
5 SLS 13
6 SNS 26
7 SD 170
8 ZARES 45
9 drugo 0
10 LIPA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 0 0.304 4.055 1.001 0.869

Vrednosti spremenljivk od 0.3041562 do 4.055416

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2009). PBSI0906 - Politbarometer PB06/09 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2009). Politbarometer 06/2009: junij 2009.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0906. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0906_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si