Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1309
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1309_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, PRISTRANOST MNOŽIČNIH MEDIJEV

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
Slovenski mediji


Abstract:

Osrednja tema so slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. Aktualno-politični del raziskave pokriva strankarske preference, trenutno podporo vladi, obseg političnega kadrovanja pod vlado Alenke Bratušek, imenovanje Gašpar Gašpar Mišiča na čelo Luke Koper, zamude pri uvajanju ključnih reformnih ukrepov ter nastop Janeza Janše na slovesnosti ob 20. obletnici postavitve farne plošče in 70. obletnici domobranstva.

Methodology


Collection date: 9. september 2013 - 13. september 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 36
 • number of units: 903

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 309
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 131
3 Koroška 36
4 Savinjska 112
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 61
12 Obalno-kraška 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev?

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Value 31 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 109
3 386
4 279
5 najvišja ocena kakovosti 78
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 136 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 309
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 235 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 131
3 Koroška 36
4 Savinjska 112
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 61
12 Obalno-kraška 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev?

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Value 334 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 109
3 386
4 279
5 najvišja ocena kakovosti 78
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 5

q2_1 Ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji?

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Value 433 Frequency
1 povsem nesvobodni 51
2 156
3 362
4 220
5 povsem svobodni 98
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 16

Valid range from 1 to 5

q3_1 Odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč, političnih pogledov in nazorskih usmeritev?

3. Z oceno od 1 do 5 ocenite odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč, političnih pogledov in nazorskih usmeritev, pri čemer ocena 1 pomeni popolno zaprtost, ocena 5 pa popolno odprtost.

Value 532 Frequency
1 popolna zaprtost 42
2 109
3 398
4 262
5 popolna odprtost 82
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 5

q4 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

4. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Value 631 Frequency
1 Politični levici 232
2 Politični desnici 95
3 Do obeh imajo enak odnos 422
9 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 154

Valid range from 1 to 3

q5_1 Televizija Slovenija 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.1. Televizija Slovenija

Value 730 Frequency
1 sploh ne zaupam 35
2 76
3 258
4 366
5 popolnoma zaupam 143
6 9 Ne vem (ne beri) 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 25

Valid range from 1 to 5

q5_2 Radio Slovenija 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.2. Radio Slovenija

Value 829 Frequency
1 sploh ne zaupam 33
2 59
3 212
4 330
5 popolnoma zaupam 141
6 9 Ne vem (ne beri) 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 128

Valid range from 1 to 5

q5_3 POP TV 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.3. POP TV

Value 928 Frequency
1 sploh ne zaupam 41
2 103
3 304
4 291
5 popolnoma zaupam 124
6 9 Ne vem (ne beri) 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 40

Valid range from 1 to 5

q5_4 Kanal A 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.4. Kanal A

Value 1027 Frequency
1 sploh ne zaupam 66
2 138
3 275
4 240
5 popolnoma zaupam 108
6 9 Ne vem (ne beri) 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 76

Valid range from 1 to 5

q5_5 Delo 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.5. Delo

Value 1126 Frequency
1 sploh ne zaupam 58
2 72
3 216
4 262
5 popolnoma zaupam 84
6 9 Ne vem (ne beri) 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 211

Valid range from 1 to 5

q5_6 Dnevnik 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.6. Dnevnik

Value 1225 Frequency
1 sploh ne zaupam 48
2 71
3 243
4 229
5 popolnoma zaupam 69
6 9 Ne vem (ne beri) 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 243

Valid range from 1 to 5

q5_7 Večer 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.7. Večer

Value 1324 Frequency
1 sploh ne zaupam 38
2 62
3 214
4 185
5 popolnoma zaupam 42
6 9 Ne vem (ne beri) 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 362

Valid range from 1 to 5

q5_8 Žurnal 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.8. Žurnal

Value 1423 Frequency
1 sploh ne zaupam 69
2 160
3 239
4 141
5 popolnoma zaupam 54
6 9 Ne vem (ne beri) 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 240

Valid range from 1 to 5

q5_9 Žurnal24 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.9. Žurnal24

Value 1522 Frequency
1 sploh ne zaupam 67
2 130
3 236
4 138
5 popolnoma zaupam 50
6 9 Ne vem (ne beri) 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 282

Valid range from 1 to 5

q5_10 Finance 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.10. Finance

Value 1621 Frequency
1 sploh ne zaupam 37
2 58
3 192
4 225
5 popolnoma zaupam 71
6 9 Ne vem (ne beri) 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 320

Valid range from 1 to 5

q5_11 Slovenske novice 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.11. Slovenske novice

Value 1720 Frequency
1 sploh ne zaupam 104
2 157
3 224
4 131
5 popolnoma zaupam 61
6 9 Ne vem (ne beri) 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 226

Valid range from 1 to 5

q5_12 Primorske novice 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.12. Primorske novice

Value 1819 Frequency
1 sploh ne zaupam 35
2 58
3 178
4 102
5 popolnoma zaupam 31
6 9 Ne vem (ne beri) 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 499

Valid range from 1 to 5

q5_13 Mladina 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.13. Mladina

Value 1918 Frequency
1 sploh ne zaupam 46
2 71
3 192
4 181
5 popolnoma zaupam 54
6 9 Ne vem (ne beri) 359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 359

Valid range from 1 to 5

q5_14 Družina 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.14. Družina

Value 2017 Frequency
1 sploh ne zaupam 46
2 63
3 199
4 104
5 popolnoma zaupam 49
6 9 Ne vem (ne beri) 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 442

Valid range from 1 to 5

q5_15 Komercialne radijske postaje 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.15. Komercialne radijske postaje

Value 2116 Frequency
1 sploh ne zaupam 39
2 98
3 317
4 174
5 popolnoma zaupam 64
6 9 Ne vem (ne beri) 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 211

Valid range from 1 to 5

q5_16 Lokalni tiskani mediji 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.16. Lokalni tiskani mediji

Value 2215 Frequency
1 sploh ne zaupam 31
2 89
3 276
4 223
5 popolnoma zaupam 60
6 9 Ne vem (ne beri) 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 224

Valid range from 1 to 5

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2314 Frequency
1 Da 301
2 Ne 511
3 Ne vem (ne beri) 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 91

Valid range from 1 to 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2413 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 114
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 81
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 8
4 Pozitivna Slovenija– PS 41
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- NSI 17
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 27
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 4
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 22
13 nobene (anketar ne bere) 285
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 75
12 ne vem (anketar ne bere) 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 197 1 99 17.501 28.542

Valid range from 1 to 99

q8 Ali se je pod vlado Alenke Bratušek obseg političnega kadrovanja v gospodarstvu in na drugih področjih v primerjavi z njenimi predhodnicami:

8. Ali se je pod vlado Alenke Bratušek obseg političnega kadrovanja v gospodarstvu in na drugih področjih v primerjavi z njenimi predhodnicami:

Value 2512 Frequency
1 Povečal 118
2 Zmanjšal 148
3 Ostal približno enak 542
4 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 95

Valid range from 1 to 3

q9 Ali podpirate imenovanje Gašpar Gašpar Mišiča na čelo Luke Koper?

9. Ali podpirate imenovanje Gašpar Gašpar Mišiča na čelo Luke Koper?

Value 2611 Frequency
1 Da 114
2 Ne 629
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 160

Valid range from 1 to 2

q10 Nekateri prvaki koalicijskih strank (I. Lukšič, G. Virant, K. Erjavec) so ostro obsodili Gašpar Gašpar Mišičevo imenovanje. Katero stališče do njihovih reakcij vam je bližje:

10. Nekateri prvaki koalicijskih strank (I. Lukšič, G. Virant, K. Erjavec) so ostro obsodili Gašpar Gašpar Mišičevo imenovanje. Katero stališče do njihovih reakcij vam je bližje:

Value 2710 Frequency
1 Te obsodbe so izraz njihove načelnosti in iskrenega prizadevanja, da se stvari izboljšajo 93
2 Te obsodbe so izraz politične preračunljivosti in dvoličnosti, saj se sami obnašajo podobno. 634
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 176

Valid range from 1 to 2

q11 Kako ocenjujejo zamude pri uvajanju ključnih reformnih ukrepov, kot sta slaba banka in državni holding, h katerim se je zavezala vlada? Ali menite, da gre pri tem za...

11. Kako ocenjujejo zamude pri uvajanju ključnih reformnih ukrepov, kot sta slaba banka in državni holding, h katerim se je zavezala vlada? Ali menite, da gre pri tem za...

Value 289 Frequency
1 Objektivne okoliščine 132
2 Namerno zavlačevanje 607
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 164

Valid range from 1 to 2

q12 Ali odobravate nastop Janeza Janše na slovesnosti ob 20. obletnici postavitve farne plošče in 70. obletnici domobranstva?

12. Ali odobravate nastop Janeza Janše na slovesnosti ob 20. Obletnici postavitve farne plošče in 70. obletnici domobranstva?

Value 298 Frequency
1 Da 147
2 Ne 608
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 148

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 307 Frequency
1 M 446
2 Ž 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 316 Frequency
1 Osnovna ali manj 55
2 Poklicna 119
3 Srednja 390
4 Višja, visoka ali več 331
9 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 8

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 325 Frequency
1 Pod 500 150
2 500-1000 383
3 Nad 1000-2000 183
4 Nad 2000 23
5 Nima dohodkov 77
9 b.o. (anketar ne bere) 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 87

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13 1921 1995 1964.418 16.462

Valid range from 1921 to 1995

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13 18 92 48.582 16.462

Valid range from 18 to 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 352 Frequency
1 18-34 let 224
2 35-54 let 309
3 55 in več 357
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.135 4.066 1 0.94

Valid range from 0.134626505936223 to 4.06592741935484

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1309 - Slovenski utrip SEPTEMBER 2013: Stanje v slovenskih medijih [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Stanje v slovenskih medijih«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, September 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1309. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1309_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si