Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1309
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1309_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
Slovenski mediji


Povzetek:

Osrednja tema so slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. Aktualno-politični del raziskave pokriva strankarske preference, trenutno podporo vladi, obseg političnega kadrovanja pod vlado Alenke Bratušek, imenovanje Gašpar Gašpar Mišiča na čelo Luke Koper, zamude pri uvajanju ključnih reformnih ukrepov ter nastop Janeza Janše na slovesnosti ob 20. obletnici postavitve farne plošče in 70. obletnici domobranstva.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. september 2013 - 13. september 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 36
 • število enot: 903

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 309
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 131
3 Koroška 36
4 Savinjska 112
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 61
12 Obalno-kraška 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev?

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Vrednost 31 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 109
3 386
4 279
5 najvišja ocena kakovosti 78
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 136 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 309
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 235 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 131
3 Koroška 36
4 Savinjska 112
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 61
12 Obalno-kraška 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev?

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Vrednost 334 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 109
3 386
4 279
5 najvišja ocena kakovosti 78
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji?

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Vrednost 433 Frekvenca
1 povsem nesvobodni 51
2 156
3 362
4 220
5 povsem svobodni 98
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 Odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč, političnih pogledov in nazorskih usmeritev?

3. Z oceno od 1 do 5 ocenite odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč, političnih pogledov in nazorskih usmeritev, pri čemer ocena 1 pomeni popolno zaprtost, ocena 5 pa popolno odprtost.

Vrednost 532 Frekvenca
1 popolna zaprtost 42
2 109
3 398
4 262
5 popolna odprtost 82
6 9 Ne vem (anketar ne bere) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

4. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Vrednost 631 Frekvenca
1 Politični levici 232
2 Politični desnici 95
3 Do obeh imajo enak odnos 422
9 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5_1 Televizija Slovenija 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.1. Televizija Slovenija

Vrednost 730 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 35
2 76
3 258
4 366
5 popolnoma zaupam 143
6 9 Ne vem (ne beri) 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_2 Radio Slovenija 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.2. Radio Slovenija

Vrednost 829 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 33
2 59
3 212
4 330
5 popolnoma zaupam 141
6 9 Ne vem (ne beri) 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_3 POP TV 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.3. POP TV

Vrednost 928 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 41
2 103
3 304
4 291
5 popolnoma zaupam 124
6 9 Ne vem (ne beri) 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_4 Kanal A 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.4. Kanal A

Vrednost 1027 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 66
2 138
3 275
4 240
5 popolnoma zaupam 108
6 9 Ne vem (ne beri) 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_5 Delo 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.5. Delo

Vrednost 1126 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 58
2 72
3 216
4 262
5 popolnoma zaupam 84
6 9 Ne vem (ne beri) 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_6 Dnevnik 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.6. Dnevnik

Vrednost 1225 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 48
2 71
3 243
4 229
5 popolnoma zaupam 69
6 9 Ne vem (ne beri) 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_7 Večer 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.7. Večer

Vrednost 1324 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 38
2 62
3 214
4 185
5 popolnoma zaupam 42
6 9 Ne vem (ne beri) 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
541 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_8 Žurnal 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.8. Žurnal

Vrednost 1423 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 69
2 160
3 239
4 141
5 popolnoma zaupam 54
6 9 Ne vem (ne beri) 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
663 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_9 Žurnal24 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.9. Žurnal24

Vrednost 1522 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 67
2 130
3 236
4 138
5 popolnoma zaupam 50
6 9 Ne vem (ne beri) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_10 Finance 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.10. Finance

Vrednost 1621 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 37
2 58
3 192
4 225
5 popolnoma zaupam 71
6 9 Ne vem (ne beri) 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_11 Slovenske novice 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.11. Slovenske novice

Vrednost 1720 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 104
2 157
3 224
4 131
5 popolnoma zaupam 61
6 9 Ne vem (ne beri) 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_12 Primorske novice 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.12. Primorske novice

Vrednost 1819 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 35
2 58
3 178
4 102
5 popolnoma zaupam 31
6 9 Ne vem (ne beri) 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_13 Mladina 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.13. Mladina

Vrednost 1918 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 46
2 71
3 192
4 181
5 popolnoma zaupam 54
6 9 Ne vem (ne beri) 359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_14 Družina 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.14. Družina

Vrednost 2017 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 46
2 63
3 199
4 104
5 popolnoma zaupam 49
6 9 Ne vem (ne beri) 442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_15 Komercialne radijske postaje 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.15. Komercialne radijske postaje

Vrednost 2116 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 39
2 98
3 317
4 174
5 popolnoma zaupam 64
6 9 Ne vem (ne beri) 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_16 Lokalni tiskani mediji 5. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

5.16. Lokalni tiskani mediji

Vrednost 2215 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 31
2 89
3 276
4 223
5 popolnoma zaupam 60
6 9 Ne vem (ne beri) 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
679 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2314 Frekvenca
1 Da 301
2 Ne 511
3 Ne vem (ne beri) 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2413 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 114
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 81
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 8
4 Pozitivna Slovenija– PS 41
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- NSI 17
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 27
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 4
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 22
13 nobene (anketar ne bere) 285
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 75
12 ne vem (anketar ne bere) 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 197 1 99 17.501 28.542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Ali se je pod vlado Alenke Bratušek obseg političnega kadrovanja v gospodarstvu in na drugih področjih v primerjavi z njenimi predhodnicami:

8. Ali se je pod vlado Alenke Bratušek obseg političnega kadrovanja v gospodarstvu in na drugih področjih v primerjavi z njenimi predhodnicami:

Vrednost 2512 Frekvenca
1 Povečal 118
2 Zmanjšal 148
3 Ostal približno enak 542
4 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q9 Ali podpirate imenovanje Gašpar Gašpar Mišiča na čelo Luke Koper?

9. Ali podpirate imenovanje Gašpar Gašpar Mišiča na čelo Luke Koper?

Vrednost 2611 Frekvenca
1 Da 114
2 Ne 629
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Nekateri prvaki koalicijskih strank (I. Lukšič, G. Virant, K. Erjavec) so ostro obsodili Gašpar Gašpar Mišičevo imenovanje. Katero stališče do njihovih reakcij vam je bližje:

10. Nekateri prvaki koalicijskih strank (I. Lukšič, G. Virant, K. Erjavec) so ostro obsodili Gašpar Gašpar Mišičevo imenovanje. Katero stališče do njihovih reakcij vam je bližje:

Vrednost 2710 Frekvenca
1 Te obsodbe so izraz njihove načelnosti in iskrenega prizadevanja, da se stvari izboljšajo 93
2 Te obsodbe so izraz politične preračunljivosti in dvoličnosti, saj se sami obnašajo podobno. 634
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Kako ocenjujejo zamude pri uvajanju ključnih reformnih ukrepov, kot sta slaba banka in državni holding, h katerim se je zavezala vlada? Ali menite, da gre pri tem za...

11. Kako ocenjujejo zamude pri uvajanju ključnih reformnih ukrepov, kot sta slaba banka in državni holding, h katerim se je zavezala vlada? Ali menite, da gre pri tem za...

Vrednost 289 Frekvenca
1 Objektivne okoliščine 132
2 Namerno zavlačevanje 607
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Ali odobravate nastop Janeza Janše na slovesnosti ob 20. obletnici postavitve farne plošče in 70. obletnici domobranstva?

12. Ali odobravate nastop Janeza Janše na slovesnosti ob 20. Obletnici postavitve farne plošče in 70. obletnici domobranstva?

Vrednost 298 Frekvenca
1 Da 147
2 Ne 608
3 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 307 Frekvenca
1 M 446
2 Ž 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 316 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 55
2 Poklicna 119
3 Srednja 390
4 Višja, visoka ali več 331
9 Brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 325 Frekvenca
1 Pod 500 150
2 500-1000 383
3 Nad 1000-2000 183
4 Nad 2000 23
5 Nima dohodkov 77
9 b.o. (anketar ne bere) 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

15. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13 1921 1995 1964.418 16.462

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13 18 92 48.582 16.462

Vrednosti spremenljivk od 18 do 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 352 Frekvenca
1 18-34 let 224
2 35-54 let 309
3 55 in več 357
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.135 4.066 1 0.94

Vrednosti spremenljivk od 0.134626505936223 do 4.06592741935484

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1309 - Slovenski utrip SEPTEMBER 2013: Stanje v slovenskih medijih [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Stanje v slovenskih medijih«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, September 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1309. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1309_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si