Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDMB01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDMB01_V1
Main author(s):
 • Flere, Sergej
Co-workers:
 • Fištravec, Andrej
 • Lavrič, Miran
 • Klenovšek, Tomaž
 • Ferk, Marko
Data file producer:
PefMB - Pedagoška fakulteta v MB, Univerza v Mariboru (Maribor; februar 2001)

Funding agency:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Project number:

no information

Series:
 • STUDMB/Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002

  Raziskava Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru je serija petih anketnih raziskav in je bila načrtovana predvsem kot osnova za vodenje študentske politike študentske organizacije Univerze v Mariboru. Raziskava se izvaja na letni ravni. Temeljni namen raziskave je definiranje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi.

Study Content

Keywords:

Odnos do posameznih družbenih skupin, problemi mladih, zanimanje za politiko, prosti čas, vrednote, pogoji študija, študijski material in študijska literatura, uporaba interneta, izpitno pedagoška problematika, socialni pogoji študija, dohodki študenta, odhodki študenta, študentski boni, duhovnost, obiskovanje verskih obredov, fakulteta, demografija

Keywords ELSST:
ŠTUDENT, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, PROSTI ČAS, RABA INTERNETA, SUBKULTURA, ŽIVLJENJSKI SLOG, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
demografska značilnosti obravnavane populacije
socialne in gmotne razmere študentskega življenja
uporaba interneta
izpitno-pedagoška problematika
prosti čas
subkulturni stili in skupine
novodobna duhovnost


Abstract:

Temeljni namen raziskave je definiranje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi, ter umeščanje dobljenih rezultatov v širše družbene razmere in procese. Rezultati raziskave naj bi služili predvsem kot osnova za vodenje študentske politike Študentske organizacije Univerze v Mariboru, hkrati pa tudi kot osnova za določene znanstvene ugotovitve.

Methodology


Collection date: 1. januar 2001 - 28. februar 2001
Date of production: februar 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Maribor

Unit of analysis:

Študent/ka.

Universe:

Redni študentje Univerze v Mariboru.

Excluded:

Redni študentje Univerze v Mariboru z absolvenstkim stažem in izredni študentje.

Data collected by:

Oddelek za sociologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Kvotni vzorec. Odločili smo se za kvotni vzorec, pri čemer so osnovni skupek tvorili redno vpisani študenti v študijskem letu 2000/2001. To pomeni, da je osnovni skupek tvorilo 15.345 posameznikov. V osnovnem skupku, ki je bil izhodišče za oblikovanje vzorca, niso bili zastopani absolventi in izredni študenti. Vzorec smo uresničevali tako, da je eno skupino anketirancev tvorilo 25 študentk in študentov posameznega letnika z rednim statusom na posamezni fakulteti oziroma visoki šoli. Skupki so določeni tako, da se tendenčno ujemajo z osnovnimi proporci med rednimi študenti, vpisanimi leta 2000/2001. Kvotni kriteriji so bili: vpisana fakulteta, v kateri se uresničuje redni status, spol in letnik. Izjemoma so bila dovoljena tudi določena odstopanja znotraj vsakega skupka, kar zadeva posamezne kvotne kriterije. Velikost vzorca je bila 912 statističnih enot-posameznikov, kar predstavlja približno desetino celotne populacije (redni študenti brez absolventov), vpisanih v tem študijskem letu.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDMB01 - Datoteka podatkov za raziskavo STUDMB01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 163
 • number of units: 912

Variable list

Q1 Spol I. NAJPREJ PROSIMO, DA ODGOVORIŠ NA NEKAJ VPRAŠANJ, KI OMOGOČAJO STATISTIČNO OBDELAVO!

V1 SPOL:

Value 13 Frequency
1 Ženski 483
2 Moški 429

Valid range from 1 to 2

Q2 Fakulteta študija

V2 FAKULTETA:

Value 22 Frequency
1 EPF 174
2 FK 42
3 PEF (Pedagoška fakulteta) 220
4 PF (Pravna fakulteta) 76
5 FOV 103
6 VZŠ 25
7 FERI 102
8 FKKT 11
9 GING 79
11 FS 78
99 2

Valid range from 1 to 11

Q3 Starost

V3 STAROST:

Value 31 Frequency
1 18-19 let 192
2 20-21 let 396
3 22-23 let 262
4 24-25 let 44
5 26 let in več 16
99 2

Valid range from 1 to 5

Q1 Spol I. NAJPREJ PROSIMO, DA ODGOVORIŠ NA NEKAJ VPRAŠANJ, KI OMOGOČAJO STATISTIČNO OBDELAVO!

V1 SPOL:

Value 1163 Frequency
1 Ženski 483
2 Moški 429

Valid range from 1 to 2

Q2 Fakulteta študija

V2 FAKULTETA:

Value 2162 Frequency
1 EPF 174
2 FK 42
3 PEF (Pedagoška fakulteta) 220
4 PF (Pravna fakulteta) 76
5 FOV 103
6 VZŠ 25
7 FERI 102
8 FKKT 11
9 GING 79
11 FS 78
99 2

Valid range from 1 to 11

Q3 Starost

V3 STAROST:

Value 3161 Frequency
1 18-19 let 192
2 20-21 let 396
3 22-23 let 262
4 24-25 let 44
5 26 let in več 16
99 2

Valid range from 1 to 5

Q4 Letnik studija

V4 LETNIK ŠTUDIJA:

Value 4160 Frequency
1 Prvi letnik 371
2 Drugi letnik 182
3 Tretji letnik 198
4 etrti letnik, absolvent 161

Valid range from 1 to 4

Q5 Stalno prebivališče

V5 STALNO PREBIVALIŠČE:

Value 5159 Frequency
1 Maribor 134
2 Drugo mesto 299
3 Podeželsko naselje 476
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q6 Stanovanje v času študija

V6 KJE STANUJEŠ V ČASU ŠTUDIJA?

Value 6158 Frequency
1 Doma 508
2 V študentskem ali dijaškem domu 222
3 V najeti sobi 154
4 Drugje 14
5 Najeto stanovanje 14

Valid range from 1 to 5

Q7 Izobrazba matere KATERA JE NAJVIŠJA DOKONČANA IZOBRAZBA TVOJIH STARŠEV?

V7 MATI:

Value 7157 Frequency
1 Manj kot osemletka 28
2 Dokončana osemletka 157
3 Končana katerakoli poklicna ali srednja šola 515
4 Višja izobrazba 118
5 Visoka izobrazba 82
6 Podiplomska izobrazba 10
99 2

Valid range from 1 to 6

Q8 Izobrazba očeta KATERA JE NAJVIŠJA DOKONČANA IZOBRAZBA TVOJIH STARŠEV?

V8 OČE:

Value 8156 Frequency
1 Manj kot osemletka 36
2 Dokončana osemletka 113
3 Končana katerakoli poklicna ali srednja šola 550
4 Višja izobrazba 95
5 Visoka izobrazba 90
6 Podiplomska izobrazba 19
99 9

Valid range from 1 to 6

Q9 Poklic očeta

V9 NA KONCU NAM PROSIMO ŠE OZNAČI POKLICNI STATUS TVOJEGA OČETA!

Value 9155 Frequency
1 Zaposlen kot nk/pk/kv/vk delavec 150
2 Zaposlen kot uslužbenec v podjetju 247
3 Obrtnik ali podjetnik 99
4 Svobodni poklic 8
5 Javni uslužbenec 48
6 Vodstven, vodilen 62
7 Kmet 52
8 Gospodinjec 1
9 Nezaposlen 59
10 Upokojenec 126
11 Drugo 18
12 Ne živi več 35
99 7

Valid range from 1 to 12

Q10 Šporni navijači II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V10 Športni navijači

Value 10154 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 2
2 Ne morem jih trpeti 29
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 315
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 447
5 Prištevam se k njim 117
99 2

Valid range from 1 to 5

Q11 Raverji II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V11 Raverji

Value 11153 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 16
2 Ne morem jih trpeti 163
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 606
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 114
5 Prištevam se k njim 13
99 0

Valid range from 1 to 5

Q12 Rockerji II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V12 Rockerji

Value 12152 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 2
2 Ne morem jih trpeti 34
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 398
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 363
5 Prištevam se k njim 112
99 3

Valid range from 1 to 5

Q13 Duhovne skupine II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V13 Duhovne skupine

Value 13151 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 11
2 Ne morem jih trpeti 102
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 519
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 254
5 Prištevam se k njim 23
99 3

Valid range from 1 to 5

Q14 Zeleni, ekologi II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V14 Zeleni, ekologi

Value 14150 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 7
2 Ne morem jih trpeti 19
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 248
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 564
5 Prištevam se k njim 73
99 1

Valid range from 1 to 5

Q15 Cerkvene skupine II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V15 Cerkvene skupine

Value 15149 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 7
2 Ne morem jih trpeti 107
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 505
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 236
5 Prištevam se k njim 56
99 1

Valid range from 1 to 5

Q16 Mirovniki II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V16 Mirovniki

Value 16148 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 33
2 Ne morem jih trpeti 26
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 315
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 494
5 Prištevam se k njim 43
99 1

Valid range from 1 to 5

Q17 Navdušenci za računalnike II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V17 Navdušenci za računalnike

Value 17147 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 3
2 Ne morem jih trpeti 26
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 404
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 354
5 Prištevam se k njim 124
99 1

Valid range from 1 to 5

Q18 Obritoglavci II. SEDAJ SLEDIJO NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH, ŠE ZLASTI ŠTUDENTK IN ŠTUDENTOV. NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

V18 Obritoglavci

Value 18146 Frequency
1 Sploh še nisem slišal-a zanje 23
2 Ne morem jih trpeti 319
3 Vseeno mi je zanje, jih toleriram 506
4 Ne pripadam jim, a se mi zdijo čisto v redu 56
5 Prištevam se k njim 4
99 4

Valid range from 1 to 5

Q19 Nezaposlenost SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V19 Nezaposlenost

Value 19145 Frequency
1 Sploh ni problem 2
2 Manj pomemben problem 21
3 Precejšen problem 264
4 Zelo velik problem 624
99 1

Valid range from 1 to 4

Q20 Konflikti z odraslimi SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V20 Konflikti z odraslimi

Value 20144 Frequency
1 Sploh ni problem 21
2 Manj pomemben problem 273
3 Precejšen problem 513
4 Zelo velik problem 103
99 2

Valid range from 1 to 4

Q21 Pomanjkanje denarja SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V21 Pomanjkanje denarja

Value 21143 Frequency
1 Sploh ni problem 7
2 Manj pomemben problem 67
3 Precejšen problem 427
4 Zelo velik problem 409
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q22 Problemi v šoli SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V22 Problemi v šoli

Value 22142 Frequency
1 Sploh ni problem 22
2 Manj pomemben problem 183
3 Precejšen problem 532
4 Zelo velik problem 170
99 5

Valid range from 1 to 4

Q23 Storilnostni pritisk SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V23 Storilnostni pritisk

Value 23141 Frequency
1 Sploh ni problem 24
2 Manj pomemben problem 265
3 Precejšen problem 468
4 Zelo velik problem 148
99 7

Valid range from 1 to 4

Q24 Alkohol in mamila SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V24 Alkohol in mamila

Value 24140 Frequency
1 Sploh ni problem 37
2 Manj pomemben problem 69
3 Precejšen problem 249
4 Zelo velik problem 555
99 2

Valid range from 1 to 4

Q25 Osamljenost SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V25 Osamljenost

Value 25139 Frequency
1 Sploh ni problem 55
2 Manj pomemben problem 318
3 Precejšen problem 360
4 Zelo velik problem 173
99 6

Valid range from 1 to 4

Q26 Pomanjkanje vzorov in idealov SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V26 Pomanjkanje vzorov in idealov

Value 26138 Frequency
1 Sploh ni problem 113
2 Manj pomemben problem 447
3 Precejšen problem 265
4 Zelo velik problem 85
99 2

Valid range from 1 to 4

Q27 Pomanjkanje političnega vpliva SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V27 Pomanjkanje političnega vpliva

Value 27137 Frequency
1 Sploh ni problem 277
2 Manj pomemben problem 475
3 Precejšen problem 126
4 Zelo velik problem 30
99 4

Valid range from 1 to 4

Q28 Dolgcas SEDAJ BOMO PREDSTAVLI NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

V28 Dolgčas / ne vemo kaj početi

Value 28136 Frequency
1 Sploh ni problem 224
2 Manj pomemben problem 374
3 Precejšen problem 205
4 Zelo velik problem 108
99 1

Valid range from 1 to 4

Q29 Ali meniš, da mladi nimajo idealov in skrbijo le zase...

V29 ALI MENIŠ, DA MLADI NIMAJO SPLOŠNEJŠIH IDEALOV IN DA SKRBIJO LE ZASE KOT POSAMEZNIKE?

Value 29135 Frequency
1 Da, to popolnoma drži. 23
2 Da, to večinoma drži. 429
3 Ne, to večinoma ne drži. 316
4 Ne, to nikakor ne drži. 41
5 Ne vem, sem neodločen. 101
99 2

Valid range from 1 to 4

Q30 Ali se zanimas za politiko

V30 ALI SE OSEBNO ZANIMAŠ ZA POLITIKO?

Value 30134 Frequency
1 Da, zelo. 134
2 Le malo. 580
3 Nič, sploh ne. 196
99 2

Valid range from 1 to 3

Q31 Finančna varnost je zame zelo pomebna. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V31 Finančna varnost je zame zelo pomembna.

Value 31133 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Pretežno se ne strinjam 25
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 44
4 Pretežno se strinjam 399
5 Popolnoma se strinjam 441
99 1

Valid range from 1 to 5

Q32 Danes se vse spreminja prehitro. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V32 Danes se vse spreminja prehitro.

Value 32132 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 27
2 Pretežno se ne strinjam 114
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 147
4 Pretežno se strinjam 393
5 Popolnoma se strinjam 230
99 1

Valid range from 1 to 5

Q33 Moji največji dosežki so še pred menoj. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V33 Moji največji dosežki so še pred menoj.

Value 33131 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 6
2 Pretežno se ne strinjam 6
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 99
4 Pretežno se strinjam 326
5 Popolnoma se strinjam 475
99 0

Valid range from 1 to 5

Q34 Zame je pomemben občutek pripadnosti neki skupini. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V34 Zame je zelo pomembno, da imam občutek, da pripadam neki skupini.

Value 34130 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 86
2 Pretežno se ne strinjam 159
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 166
4 Pretežno se strinjam 322
5 Popolnoma se strinjam 176
99 3

Valid range from 1 to 5

Q35 Televizija je zame glavna oblika zabave. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V35 Televizija je zame glavna oblika zabave.

Value 35129 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 452
2 Pretežno se ne strinjam 308
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 79
4 Pretežno se strinjam 58
5 Popolnoma se strinjam 15
99 0

Valid range from 1 to 5

Q36 Imam več samozavesti kot večina ljudi. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V36 Menim, da imam več samozavesti kot večina ljudi.

Value 36128 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 91
2 Pretežno se ne strinjam 182
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 373
4 Pretežno se strinjam 232
5 Popolnoma se strinjam 34
99 0

Valid range from 1 to 5

Q37 Stvari se dogajajo mimo mene. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V37 Pogosto čutim, da se stvari dogajajo mimo mene.

Value 37127 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 100
2 Pretežno se ne strinjam 394
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 263
4 Pretežno se strinjam 137
5 Popolnoma se strinjam 17
99 1

Valid range from 1 to 5

Q38 Živim po ustaljenih merilih. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V38 Živim po ustaljenih pravilih.

Value 38126 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 83
2 Pretežno se ne strinjam 197
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 175
4 Pretežno se strinjam 417
5 Popolnoma se strinjam 38
99 2

Valid range from 1 to 5

Q39 Danes se ne ve, kaj se spodobi... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V39 Pogosto se mi zdi, da se danes ne ve, kaj se spodobi, kaj pa ne.

Value 39125 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 94
2 Pretežno se ne strinjam 238
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 174
4 Pretežno se strinjam 310
5 Popolnoma se strinjam 96
99 0

Valid range from 1 to 5

Q40 Pogosto ne vem, katera moralna pravila veljajo... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V40 Pogosto se mi zdi, da ne vem katera moralna pravila veljajo.

Value 40124 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 230
2 Pretežno se ne strinjam 334
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 166
4 Pretežno se strinjam 146
5 Popolnoma se strinjam 36
99 0

Valid range from 1 to 5

Q41 Upiram se načinu, kako so stvari urejene... PROSIMO, DA NA ENAK NAČIN OCENIŠ ŠE NASLEDNJE TRDITVE:

V41 Rekel bi, da se upiram načinu, kako so stvari urejene.

Value 41123 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 121
2 Pretežno se ne strinjam 321
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 236
4 Pretežno se strinjam 209
5 Popolnoma se strinjam 22
99 3

Valid range from 1 to 5

Q42 Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta dve najpomembnejši vrlini... PROSIMO, DA NA ENAK NAČIN OCENIŠ ŠE NASLEDNJE TRDITVE:

V42 Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrlini, ki se ju otroci morajo naučiti.

Value 42122 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 61
2 Pretežno se ne strinjam 199
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 107
4 Pretežno se strinjam 365
5 Popolnoma se strinjam 178
99 2

Valid range from 1 to 5

Q43 Človek, ki se grdo obnaša nima kaj iskati med dostojnimi ljudmi... PROSIMO, DA NA ENAK NAČIN OCENIŠ ŠE NASLEDNJE TRDITVE:

V43 Človek, ki se grdo obnaša, ki ima grde navade in običaje, nima kaj iskati med dostojnimi ljudmi.

Value 43121 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 68
2 Pretežno se ne strinjam 241
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 210
4 Pretežno se strinjam 279
5 Popolnoma se strinjam 112
99 2

Valid range from 1 to 5

Q44 Ta dežela potrebuje nekaj pogumnih, neutrudnih voditeljev... PROSIMO, DA NA ENAK NAČIN OCENIŠ ŠE NASLEDNJE TRDITVE:

V44 Ta dežela, bolj od dobrih zakonov in političnih programov potrebuje nekaj pogumnih, neutrudnih voditeljev, katerim bi ljudje popolnoma zaupali.

Value 44120 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 123
2 Pretežno se ne strinjam 156
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 189
4 Pretežno se strinjam 234
5 Popolnoma se strinjam 207
99 3

Valid range from 1 to 5

Q45 Ženska naj se poroči nedolžna... PROSIMO, DA NA ENAK NAČIN OCENIŠ ŠE NASLEDNJE TRDITVE:

V45 Ženska naj se poroči nedolžna, ker se je stoletja težilo k temu in ker je garancija, da bo vso ljubezen posvetila soprogu.

Value 45119 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 668
2 Pretežno se ne strinjam 115
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 62
4 Pretežno se strinjam 33
5 Popolnoma se strinjam 31
99 3

Valid range from 1 to 5

Q46 Naši predniki so bili bolj modri... PROSIMO, DA NA ENAK NAČIN OCENIŠ ŠE NASLEDNJE TRDITVE:

V46 Čeprav so morda bili manj seznanjeni z znanostjo, so naši predniki bili bolj modri.

Value 46118 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 130
2 Pretežno se ne strinjam 236
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 293
4 Pretežno se strinjam 180
5 Popolnoma se strinjam 69
99 4

Valid range from 1 to 5

Q47 Običaje in šege je treba spoštovati... PROSIMO, DA NA ENAK NAČIN OCENIŠ ŠE NASLEDNJE TRDITVE:

V47 Običaje in šege je treba spoštovati tudi kadar se z njimi ne strinjaš, saj smo jih podedovali od predhodnih rodov.

Value 47117 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 77
2 Pretežno se ne strinjam 181
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 156
4 Pretežno se strinjam 345
5 Popolnoma se strinjam 151
99 2

Valid range from 1 to 5

Q48 Igram se in delam na računalniku. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V48 Igram se in delam na računalniku.

Value 48116 Frequency
1 Nikoli 32
2 Zelo redko 189
3 Redko 276
4 Pogosto 303
5 Zelo pogosto 107
99 5

Valid range from 1 to 5

Q49 Gledam informativne oddaje na TV. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V49 Gledam informativne oddaje na TV.

Value 49115 Frequency
1 Nikoli 11
2 Zelo redko 110
3 Redko 329
4 Pogosto 382
5 Zelo pogosto 76
99 4

Valid range from 1 to 5

Q50 Telefoniram prijateljem. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V50 Telefoniram prijateljem/cam.

Value 50114 Frequency
1 Nikoli 24
2 Zelo redko 151
3 Redko 266
4 Pogosto 365
5 Zelo pogosto 99
99 6
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q51 Sem s prijatelji. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V51 Sem s prijatelji.

Value 51113 Frequency
1 Nikoli 1
2 Zelo redko 25
3 Redko 125
4 Pogosto 515
5 Zelo pogosto 240
99 6

Valid range from 1 to 5

Q52 Poslušam glasbo. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V52 Poslušam glasbo.

Value 52112 Frequency
1 Nikoli 3
2 Zelo redko 38
3 Redko 119
4 Pogosto 422
5 Zelo pogosto 325
99 5

Valid range from 1 to 5

Q53 Ukvarjam se s športom. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V53 Aktivno se ukvarjam s športom.

Value 53111 Frequency
1 Nikoli 40
2 Zelo redko 165
3 Redko 300
4 Pogosto 249
5 Zelo pogosto 155
99 3

Valid range from 1 to 5

Q54 Hodim v kino. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V54 Hodim v kino.

Value 54110 Frequency
1 Nikoli 46
2 Zelo redko 262
3 Redko 368
4 Pogosto 203
5 Zelo pogosto 29
99 4

Valid range from 1 to 5

Q55 Obiskujem koncerte in disco. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V55 Obiskujem koncerte in disco.

Value 55109 Frequency
1 Nikoli 57
2 Zelo redko 214
3 Redko 345
4 Pogosto 225
5 Zelo pogosto 66
99 5

Valid range from 1 to 5

Q56 Obiskujem sorodnike. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V56 Obiskujem sorodnike.

Value 56108 Frequency
1 Nikoli 14
2 Zelo redko 187
3 Redko 375
4 Pogosto 290
5 Zelo pogosto 42
99 4

Valid range from 1 to 5

Q57 S starši hodim na izlete. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V57 S starši hodim na izlete.

Value 57107 Frequency
1 Nikoli 163
2 Zelo redko 394
3 Redko 259
4 Pogosto 82
5 Zelo pogosto 11
99 3

Valid range from 1 to 5

Q58 Spim, lenarim. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V58 Spim, lenarim.

Value 58106 Frequency
1 Nikoli 50
2 Zelo redko 269
3 Redko 305
4 Pogosto 232
5 Zelo pogosto 52
99 4

Valid range from 1 to 5

Q59 Pišem dnevnik, pesmi, pisma. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V59 Pišem dnevnik, pesmi, pisma.

Value 59105 Frequency
1 Nikoli 478
2 Zelo redko 213
3 Redko 123
4 Pogosto 67
5 Zelo pogosto 28
99 3

Valid range from 1 to 5

Q60 Hodim v gledališče, na razstave. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V60 Hodim v gledališče, na razstave.

Value 60104 Frequency
1 Nikoli 292
2 Zelo redko 352
3 Redko 180
4 Pogosto 68
5 Zelo pogosto 17
99 3

Valid range from 1 to 5

Q61 Gledam razvedrilni program na TV. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V61 Gledam razvedrilni program TV.

Value 61103 Frequency
1 Nikoli 40
2 Zelo redko 171
3 Redko 318
4 Pogosto 334
5 Zelo pogosto 44
99 5

Valid range from 1 to 5

Q62 Berem knjige. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V62 Berem knjige.

Value 62102 Frequency
1 Nikoli 60
2 Zelo redko 212
3 Redko 290
4 Pogosto 260
5 Zelo pogosto 86
99 4

Valid range from 1 to 5

Q63 Berem časopise in revije. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V63 Berem časopise in revije.

Value 63101 Frequency
1 Nikoli 3
2 Zelo redko 35
3 Redko 169
4 Pogosto 506
5 Zelo pogosto 195
99 4

Valid range from 1 to 5

Q64 Sem dejaven v nekem društvu. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

V64 Sem dejaven v nekem društvu.

Value 64100 Frequency
1 Nikoli 323
2 Zelo redko 183
3 Redko 172
4 Pogosto 122
5 Zelo pogosto 109
99 3

Valid range from 1 to 5

Q65.1 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

1. izbor

Value 6599 Frequency
1 Agronom 47
2 Factum 52
3 Mladina 395
4 Organon 42
5 Spekter 298
6 Štil 31
7 Utrip 9
8 Varia 4
99 33
" " 1

Valid range from 1 to 8

Q65.2 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

2. izbor

Value 6698 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Mladina 44
4 Organon 47
5 Spekter 312
6 Štil 255
7 Utrip 34
8 Varia 5
99 0
" " 215

Valid range from 1 to 8

Q65.3 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

3. izbor

Value 6797 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Mladina 0
4 Organon 2
5 Spekter 39
6 Štil 201
7 Utrip 127
8 Varia 31
99 0
" " 512

Valid range from 1 to 8

Q65.4 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

4. izbor

Value 6896 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Mladina 0
4 Organon 0
5 Spekter 2
6 Štil 27
7 Utrip 90
8 Varia 37
99 0
" " 756

Valid range from 1 to 8

Q65.5 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

5. izbor

Value 6995 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Mladina 0
4 Organon 0
5 Spekter 0
6 Štil 1
7 Utrip 13
8 Varia 18
99 0
" " 880

Valid range from 1 to 8

Q65.6 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

6. izbor

Value 7094 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Mladina 0
4 Organon 0
5 Spekter 0
6 Štil 0
7 Utrip 1
8 Varia 0
99 0
" " 911

Valid range from 1 to 8

Q65.7 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

7. izbor

Value 7193 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Mladina 0
4 Organon 0
5 Spekter 0
6 Štil 0
7 Utrip 0
8 Varia 1
99 0
" " 911

Valid range from 1 to 8

Q65.8 Ali občasno bereš katerega od časopisov? V65 ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

8. izbor

Value 7292 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Mladina 0
4 Organon 0
5 Spekter 0
6 Štil 0
7 Utrip 0
8 Varia 0
99 0
0 0
" " 912

Valid range from 1 to 8

Q66 Kateri študijski material uporabljaš? III. SEDAJ BOMO OBRAVNAVALI NEKATERA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA POGOJE ŠTUDIJA.

V66 KATERI ŠTUDIJSKI MATERIAL UPORABLJAŠ PRI PRIPRAVI NA IZPIT?

Value 7391 Frequency
1 Večinoma ali izključno zapiske. 190
2 Večinoma ali izključno učbenike in priročnike. 90
3 Zapiske in učbenike ter priročnike. 626
99 6

Valid range from 1 to 3

Q67 Zapiske si pripravljam sam. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

V67 Zapiske si pripravljam sam.

Value 7490 Frequency
1 Ne 38
2 Da, delno 456
3 Da, v celoti 409
99 9

Valid range from 1 to 3

Q68 Učbenike in priročnike si kupujem. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

V68 Učbenike in priročnike si kupujem.

Value 7589 Frequency
1 Ne 273
2 Da, delno 563
3 Da, v celoti 58
99 18

Valid range from 1 to 3

Q69 Učbenike in priročnike si izposojam v knjižnici. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

V69 Učbenike in priročnike si izposojam v knjižnici.

Value 7688 Frequency
1 Ne 138
2 Da, delno 571
3 Da, v celoti 187
99 16

Valid range from 1 to 3

Q70 Koliko denarja si lani porabil za študijsko literatuo in opremo?

V70 PRIBLIŽNO KOLIKO DENARJA SI PO TVOJI OCENI V ZADNJEM ŠTUDIJSKEM LETU POTROŠIL ZA NAKUP ŠTUDIJSKE LITERATURE IN OPREME (BREZ RAČUNALNIKA)?

Value 7787 Frequency
1 Do 10.000 SIT 185
2 10.001 - 20.000 SIT 283
3 20.001 - 30.000 SIT 240
4 30.001 - 40.000 SIT 127
5 40.001 - 50.000 SIT 52
6 Več kot 50.000 SIT 25

Valid range from 1 to 6

Q71 Ali tvoji prihodki omogočajo nakup študijske literature in opreme?

V71 ALI TVOJI PRIHODKI OMOGOČAJO NAKUP OSNOVNE ŠTUDIJSKE LITERATURE IN OPREME?

Value 7886 Frequency
1 Da, v celoti 157
2 Da, delno 398
3 Ne 355
99 2

Valid range from 1 to 3

Q72 Koliko ur tedensko uporabljaš internet?

V72 KOLIKO UR TEDENSKO OBIČAJNO UPORABLJAŠ INTERNET?

Value 7985 Frequency
1 Nič ( če si obkrožil-a ta odgovor, preskoči na naslednji (IV.) sklop vprašanj! 250
2 Do 2 uri 326
3 2 uri - 5 ur 171
4 5 ur - 10 ur 86
5 10 ur in več 76
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q73.1 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

1. izbor

Value 8084 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 645
2 Elektronska pošta (e-mail) 13
3 Telnet 0
4 FTP 0
5 Usenet novice 0
6 IRC 2
7 ICQ 0
8 Druga orodja 1
99 243
" " 8

Valid range from 1 to 8

Q73.2 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

2. izbor

Value 8183 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 4
2 Elektronska pošta (e-mail) 561
3 Telnet 10
4 FTP 3
5 Usenet novice 7
6 IRC 17
7 ICQ 0
8 Druga orodja 0
99 0
" " 310

Valid range from 1 to 8

Q73.3 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

3. izbor

Value 8282 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 1
2 Elektronska pošta (e-mail) 1
3 Telnet 238
4 FTP 33
5 Usenet novice 33
6 IRC 83
7 ICQ 10
8 Druga orodja 3
99 0
" " 510

Valid range from 1 to 8

Q73.4 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

4. izbor

Value 8381 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 0
2 Elektronska pošta (e-mail) 1
3 Telnet 1
4 FTP 98
5 Usenet novice 18
6 IRC 66
7 ICQ 10
8 Druga orodja 4
99 0
" " 714

Valid range from 1 to 8

Q73.5 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

5. izbor

Value 8480 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 0
2 Elektronska pošta (e-mail) 0
3 Telnet 1
4 FTP 0
5 Usenet novice 27
6 IRC 33
7 ICQ 16
8 Druga orodja 4
99 0
" " 831

Valid range from 1 to 8

Q73.6 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

6. izbor

Value 8579 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 0
2 Elektronska pošta (e-mail) 0
3 Telnet 0
4 FTP 0
5 Usenet novice 0
6 IRC 16
7 ICQ 15
8 Druga orodja 4
99 0
" " 877

Valid range from 1 to 8

Q73.7 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

7. izbor

Value 8678 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 0
2 Elektronska pošta (e-mail) 0
3 Telnet 0
4 FTP 0
5 Usenet novice 0
6 IRC 0
7 ICQ 10
8 Druga orodja 1
99 0
" " 901

Valid range from 1 to 8

Q73.8 Katera internetna orodja uporabljaš? V73 KATERA INTERNETNA ORODJA UPORABLJAŠ IN KATERIH NE? (obkroži ustrezne odgovore!)

8. izbor

Value 8777 Frequency
1 Svetovni splet (WWW) 0
2 Elektronska pošta (e-mail) 0
3 Telnet 0
4 FTP 0
5 Usenet novice 0
6 IRC 0
7 ICQ 0
8 Druga orodja 3
99 0
" " 909

Valid range from 1 to 8

Q74.1 Kje uporabljaš internet? V74 KJE UPORABLJAŠ INTERNET?

1. izbor

Value 8876 Frequency
1 Doma 448
2 Na fakulteti 168
3 V knjižnici 10
4 Pri prijateljih 25
5 V študentskih domovih 11
99 242
" " 8

Valid range from 1 to 5

Q74.2 Kje uporabljaš internet? V74 KJE UPORABLJAŠ INTERNET?

2. izbor

Value 8975 Frequency
1 Doma 1
2 Na fakulteti 292
3 V knjižnici 88
4 Pri prijateljih 48
5 V študentskih domovih 34
99 0
" " 449

Valid range from 1 to 5

Q74.3 Kje uporabljaš internet? V74 KJE UPORABLJAŠ INTERNET?

3. izbor

Value 9074 Frequency
1 Doma 0
2 Na fakulteti 0
3 V knjižnici 66
4 Pri prijateljih 43
5 V študentskih domovih 40
99 0
" " 763

Valid range from 1 to 5

Q74.4 Kje uporabljaš internet? V74 KJE UPORABLJAŠ INTERNET?

4. izbor

Value 9173 Frequency
1 Doma 1
2 Na fakulteti 0
3 V knjižnici 0
4 Pri prijateljih 13
5 V študentskih domovih 12
99 0
" " 886

Valid range from 1 to 5

Q74.5 Kje uporabljaš internet? V74 KJE UPORABLJAŠ INTERNET?

5. izbor

Value 9272 Frequency
1 Doma 0
2 Na fakulteti 1
3 V knjižnici 0
4 Pri prijateljih 0
5 V študentskih domovih 4
99 0
" " 907

Valid range from 1 to 5

Q75 Ali ti internet pomaga pri študiju?

V75 ALI MENIŠ, DA TI INTERNET POMAGA PRI ŠTUDIJU?

Value 9371 Frequency
1 Zelo 290
2 Le malo 350
3 Sploh ne 24
99 239
" " 9

Valid range from 1 to 3

Q76.1 Kako ti internet pomaga pri študiju? V76 KAKO TI INTERNET POMAGA PRI ŠTUDIJU? (možnih je več odgovorov)

1. izbor

Value 9470 Frequency
1 Pomaga mi pri pripravi na izpit. 159
2 Pomaga mi pri pripravi seminarskih in drugih nalog ter projektov. 448
3 Pomaga mi pri splošnejšem seznanjanju s poklicno problematiko. 32
99 262
" " 11

Valid range from 1 to 3

Q76.2 Kako ti internet pomaga pri študiju? V76 KAKO TI INTERNET POMAGA PRI ŠTUDIJU? (možnih je več odgovorov)

2. izbor

Value 9569 Frequency
1 Pomaga mi pri pripravi na izpit. 0
2 Pomaga mi pri pripravi seminarskih in drugih nalog ter projektov. 138
3 Pomaga mi pri splošnejšem seznanjanju s poklicno problematiko. 139
99 0
" " 635

Valid range from 1 to 3

Q76.3 Kako ti internet pomaga pri študiju? V76 KAKO TI INTERNET POMAGA PRI ŠTUDIJU? (možnih je več odgovorov)

3. izbor

Value 9668 Frequency
1 Pomaga mi pri pripravi na izpit. 0
2 Pomaga mi pri pripravi seminarskih in drugih nalog ter projektov. 0
3 Pomaga mi pri splošnejšem seznanjanju s poklicno problematiko. 71
99 0
" " 841

Valid range from 1 to 3

Q77 S številom izpitnih rokov sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V77 S številom izpitnih rokov v študijskem letu sem :

Value 9767 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 94
2 Pretežno nezadovoljen 180
3 Srednje zadovoljen 335
4 Pretežno zadovoljen 261
5 Zelo zadovoljen 41
99 1

Valid range from 1 to 5

Q78 S porazdelitvijo izpitnih rokov sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V78 S porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu sem:

Value 9866 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 165
2 Pretežno nezadovoljen 253
3 Srednje zadovoljen 284
4 Pretežno zadovoljen 178
5 Zelo zadovoljen 31
99 1

Valid range from 1 to 5

Q79 S čakalno dobo na ustnem izpitu sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V79 S čakalno dobo na ustnem izpitu sem:

Value 9965 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 91
2 Pretežno nezadovoljen 201
3 Srednje zadovoljen 384
4 Pretežno zadovoljen 187
5 Zelo zadovoljen 28
99 21

Valid range from 1 to 5

Q80 Z informativnostjo predavanj profesorjev sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V80 Z informativnostjo predavanj profesorjev sem:

Value 10064 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 23
2 Pretežno nezadovoljen 109
3 Srednje zadovoljen 409
4 Pretežno zadovoljen 329
5 Zelo zadovoljen 39
99 3

Valid range from 1 to 5

Q81 Z zanimivostjo predavanj profesorjev sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V81 Z zanimivostjo predavanj profesorjem sem:

Value 10163 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 36
2 Pretežno nezadovoljen 168
3 Srednje zadovoljen 404
4 Pretežno zadovoljen 272
5 Zelo zadovoljen 30
99 2

Valid range from 1 to 5

Q82 Z razumljivostjo predavanj profesorjev sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V82 Z razumljivostjo predavanj profesorjev sem:

Value 10262 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 23
2 Pretežno nezadovoljen 111
3 Srednje zadovoljen 412
4 Pretežno zadovoljen 332
5 Zelo zadovoljen 32
99 2

Valid range from 1 to 5

Q83 S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V83 S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti sem:

Value 10361 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 36
2 Pretežno nezadovoljen 131
3 Srednje zadovoljen 343
4 Pretežno zadovoljen 331
5 Zelo zadovoljen 68
99 3

Valid range from 1 to 5

Q84 Z dostopnostjo profesorjev na govorilnih urah sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V84 Z dostopnostjo profesorjev na govorilnih urah sem:

Value 10460 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 50
2 Pretežno nezadovoljen 159
3 Srednje zadovoljen 313
4 Pretežno zadovoljen 322
5 Zelo zadovoljen 64
99 4

Valid range from 1 to 5

Q85 S celotnim odnosom profesorjev do študentov sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V85 S celotnim odnosom profesorjev do študentov sem:

Value 10559 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 33
2 Pretežno nezadovoljen 119
3 Srednje zadovoljen 418
4 Pretežno zadovoljen 295
5 Zelo zadovoljen 46
99 1

Valid range from 1 to 5

Q86 S potekom vaj in seminarjev sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V86 S potekom vaj in seminarjev sem:

Value 10658 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 27
2 Pretežno nezadovoljen 130
3 Srednje zadovoljen 366
4 Pretežno zadovoljen 353
5 Zelo zadovoljen 34
99 2

Valid range from 1 to 5

Q87 S pridobljenim znanjem med študijem sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V87 S pridobljenim znanjem med samim študijem sem:

Value 10757 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 16
2 Pretežno nezadovoljen 71
3 Srednje zadovoljen 371
4 Pretežno zadovoljen 404
5 Zelo zadovoljen 46
99 3
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q88 S storitvami s strani referata za študijske zadeve sem: IV. NASLEDNJA SKUPINA VPRAŠANJ SE NANAŠA NA IZPITNO-PEDAGOŠKO PROBLEMATIKO. NAŠTELI BOMO NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI, TI PA PROSIM Z OCENO 1 DO 5 IZRAZI SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM:

V88 S storitvami s strani referata za študijske zadeve sem:

Value 10856 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 151
2 Pretežno nezadovoljen 201
3 Srednje zadovoljen 309
4 Pretežno zadovoljen 203
5 Zelo zadovoljen 43
99 5

Valid range from 1 to 5

Q89 Študij me dejansko usposablja za poklic. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V89 Študij me dejansko usposablja za poklic.

Value 10955 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 31
2 Pretežno se ne strinjam 149
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 118
4 Pretežno se strinjam 492
5 Popolnoma se strinjam 119
99 3

Valid range from 1 to 5

Q90 Študij je indelektualno premalo zahteven. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V90 Študij je intelektualno premalo zahteven.

Value 11054 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 205
2 Pretežno se ne strinjam 399
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 215
4 Pretežno se strinjam 75
5 Popolnoma se strinjam 13
99 4
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q91 Preveč je praktičnih in teoretičnih vaj. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V91 Skozi študijsko leto je preveč praktičnih in teoretičnih vaj.

Value 11153 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 168
2 Pretežno se ne strinjam 374
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 172
4 Pretežno se strinjam 154
5 Popolnoma se strinjam 40
99 4

Valid range from 1 to 5

Q92 Morali bi uvesti ocenjevanje profesorjev s strani študentov. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V92 Na naši univerzi bi morali uvesti poimensko ocenjevanje profesorjev s strani študentov.

Value 11252 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 77
2 Pretežno se ne strinjam 92
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 322
4 Pretežno se strinjam 198
5 Popolnoma se strinjam 218
99 4
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q93 Želim si več razprave s profesorji. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V93 Želim si več razprave s profesorji.

Value 11351 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Pretežno se ne strinjam 124
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 246
4 Pretežno se strinjam 391
5 Popolnoma se strinjam 130
99 5

Valid range from 1 to 5

Q94 Premalo je predavanj ljudi z veliko praktičnimi izkušnjami. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V94 Na fakulteti premalokrat predavajo ljudje, ki imajo veliko praktičnih izkušenj.

Value 11450 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 13
2 Pretežno se ne strinjam 119
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 173
4 Pretežno se strinjam 352
5 Popolnoma se strinjam 251
99 4

Valid range from 1 to 5

Q95 Morala bi biti omogočena izbira med ustnim in pisnim izpitom. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V95 Študentom bi morala biti omogočena izbira med ustnim in pisnim opravljanjem izpita.

Value 11549 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Pretežno se ne strinjam 44
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 121
4 Pretežno se strinjam 264
5 Popolnoma se strinjam 464
99 3

Valid range from 1 to 5

Q96 Ali poznaš kreditni sistem študija?

V96 ALI POZNAŠ KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA?

Value 11648 Frequency
1 DA 503
2 NE 399
99 10

Valid range from 1 to 2

Q97 Ali bi del dodiplomskega študija opravljal-a v tujini?

V97 ALI BI DEL DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA OPRAVLJAL-A V TUJINI?

Value 11747 Frequency
1 DA (bi) 520
2 NE (ne bi) 381
99 11

Valid range from 1 to 2

Q98.1 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju? V98 ALI OCENJUJEŠ, DA BOŠ IMEL/A TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU V TVOJEM POKLICU? (Obkroži največ dva odgovora!)

1. izbor

Value 11846 Frequency
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 68
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 306
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 97
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 285
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 30
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 31
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 91
99 4

Valid range from 1 to 6

Q98.2 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju? V98 ALI OCENJUJEŠ, DA BOŠ IMEL/A TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU V TVOJEM POKLICU? (Obkroži največ dva odgovora!)

2. izbor

Value 11945 Frequency
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 4
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 31
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 130
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 27
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 36
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 21
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 19
99 1
" " 643

Valid range from 1 to 7

Q99 Ali bi po dokončanem študiju šel/šla v tujino?

V99 ALI BI (PO DOKONČANEM ŠTUDIJU) RAD ŠEL/ŠLA ZA DALJŠI ČAS ALI ZA VEDNO V TUJINO? (Obkroži le en odgovor)

Value 12044 Frequency
1 Ne bi šel/šla niti za daljši čas niti za vedno. 178
2 Ne bil šel/šla za vedno, bi pa za daljši čas. 392
3 Šel/šla bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika. 133
4 Šel/šla vi za vedno - ne glede na vse. 16
5 O tem nisem razmišljal/a. 189
99 4

Valid range from 1 to 5

Q100 Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V100 Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije.

Value 12143 Frequency
1 Da 326
2 Ne 275
3 Ne vem 302
99 9

Valid range from 1 to 2

Q101 Preseliti se v večje slovensko mesto. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V101 Preseliti se le v večje slovensko mesto.

Value 12242 Frequency
1 Da 435
2 Ne 281
3 Ne vem 184
99 11
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q102 Preseliti se v tujino. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V102 Preseliti se tudi zunaj Slovenije.

Value 12341 Frequency
1 Da 326
2 Ne 330
3 Ne vem 249
99 7

Valid range from 1 to 2

Q103 Nadaljevati s podiplomskim študijem. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V103 Nadaljevati s podiplomskim študijem.

Value 12440 Frequency
1 Da 673
2 Ne 84
3 Ne vem 147
99 8

Valid range from 1 to 2

Q104 Odpovedati se družini. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V104 Odpovedati se družini.

Value 12539 Frequency
1 Da 42
2 Ne 757
3 Ne vem 104
99 9

Valid range from 1 to 2

Q105 Dopolnilno se izobraževati. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V105 Dopolnilno se izobraževati.

Value 12638 Frequency
1 Da 795
2 Ne 28
3 Ne vem 82
99 7

Valid range from 1 to 2

Q106 Spremeniti smer študija. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V106 Spremeniti smer študija.

Value 12737 Frequency
1 Da 350
2 Ne 344
3 Ne vem 209
99 9

Valid range from 1 to 2

Q107 Delati zunaj svojega poklica. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V107 Delati zunaj svojega poklica.

Value 12836 Frequency
1 Da 496
2 Ne 199
3 Ne vem 211
99 6

Valid range from 1 to 2

Q108 Politično se angažirati. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

V108 Politično se angažirati.

Value 12935 Frequency
1 Da 199
2 Ne 498
3 Ne vem 206
99 9

Valid range from 1 to 2

Q109 Ob vpisu dobimo premalo informativnega gradiva. V. SLEDIJO VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA SOCIALNE POGOJE ŠTUDIJA. PRI NASLEDNJIH TRDITVAH PROSIMO IZRAZI SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V109 Pri vpisu v novo študijsko leto dobimo premalo informativnega gradiva.

Value 13034 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 34
2 Pretežno se ne strinjam 202
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 146
4 Pretežno se strinjam 358
5 Popolnoma se strinjam 171
99 1

Valid range from 1 to 5

Q110 Ob vpisu mora biti omogočeno prostovoljno nezgodno zavarovanje. V. SLEDIJO VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA SOCIALNE POGOJE ŠTUDIJA. PRI NASLEDNJIH TRDITVAH PROSIMO IZRAZI SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V110 Ob vpisu v novo študijsko leto mora biti študentom omogočeno prostovoljno nezgodno zavarovanje proti vplačilu.

Value 13133 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 9
2 Pretežno se ne strinjam 10
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 97
4 Pretežno se strinjam 350
5 Popolnoma se strinjam 446
99 0

Valid range from 1 to 5

Q111 Letno vpisnino bi bilo potrebno zvišati. V. SLEDIJO VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA SOCIALNE POGOJE ŠTUDIJA. PRI NASLEDNJIH TRDITVAH PROSIMO IZRAZI SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V111 Višino letne vpisnine (za redne študente) bi bilo potrebno zvišati.

Value 13232 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 738
2 Pretežno se ne strinjam 104
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 48
4 Pretežno se strinjam 14
5 Popolnoma se strinjam 8
99 0

Valid range from 1 to 5

Q112 Štipendija NAŠTELI BOMO OBIČAJNE VIRE DOHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST DOHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

V112 Štipendija

Value 13331 Frequency
1 nič tolarjev 478
2 do 15.000 SIT 21
3 15.001 do 30.000 SIT 246
4 30.001 do 50.000 SIT 144
5 50.001 do 100.000 SIT 7
6 nad 100.00 SIT 0
99 16

Valid range from 1 to 6

Q113 Starši NAŠTELI BOMO OBIČAJNE VIRE DOHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST DOHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

V113 Starši

Value 13430 Frequency
1 nič tolarjev 123
2 do 15.000 SIT 397
3 15.001 do 30.000 SIT 256
4 30.001 do 50.000 SIT 99
5 50.001 do 100.000 SIT 25
6 nad 100.00 SIT 4
99 8

Valid range from 1 to 6

Q114 Delo prek študentskega servisa NAŠTELI BOMO OBIČAJNE VIRE DOHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST DOHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

V114 Delo prek študentskega servisa

Value 13529 Frequency
1 nič tolarjev 544
2 do 15.000 SIT 162
3 15.001 do 30.000 SIT 88
4 30.001 do 50.000 SIT 48
5 50.001 do 100.000 SIT 35
6 nad 100.00 SIT 12
99 23

Valid range from 1 to 6

Q115 Drugi prihodki NAŠTELI BOMO OBIČAJNE VIRE DOHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST DOHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

V115 Drugi prihodki

Value 13628 Frequency
1 nič tolarjev 586
2 do 15.000 SIT 210
3 15.001 do 30.000 SIT 55
4 30.001 do 50.000 SIT 18
5 50.001 do 100.000 SIT 15
6 nad 100.00 SIT 2
99 26

Valid range from 1 to 6

Q116 Katero štipendijo prejemaš?

V116 ČE PREJEMAŠ ŠTIPENDIJO, PROSIMO POVEJ, ZA KATERO ŠTIPENDIJO GRE:

Value 13727 Frequency
1 Kadrovska štipendija 97
2 Republiška štipendija 242
3 Zoisova štipendija 59
4 Neka druga 15
5 Ne prejemam štipendije 419
99 78
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q117 Stanovanje SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

V117 Stanovanje

Value 13826 Frequency
1 nič tolarjev 505
2 do 5.000 SIT 7
3 5.001 do 10.000 SIT 84
4 10.001 do 20.000 SIT 217
5 20.001 do 30.000 SIT 80
6 30.001 do 40.000 SIT 9
7 nad 40.000 SIT 4
99 5
" " 1

Valid range from 1 to 7

Q118 Prevoz SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

V118 Prevoz

Value 13925 Frequency
1 nič tolarjev 61
2 do 5.000 SIT 201
3 5.001 do 10.000 SIT 322
4 10.001 do 20.000 SIT 235
5 20.001 do 30.000 SIT 79
6 30.001 do 40.000 SIT 10
7 nad 40.000 SIT 0
99 3
" " 1

Valid range from 1 to 7

Q119 Prehrana SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

V119 Prehrana

Value 14024 Frequency
1 nič tolarjev 45
2 do 5.000 SIT 323
3 5.001 do 10.000 SIT 401
4 10.001 do 20.000 SIT 119
5 20.001 do 30.000 SIT 19
6 30.001 do 40.000 SIT 1
7 nad 40.000 SIT 1
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 7

Q120 Alkoholne pijače SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

V120 Alkoholne pijače

Value 14123 Frequency
1 nič tolarjev 479
2 do 5.000 SIT 323
3 5.001 do 10.000 SIT 73
4 10.001 do 20.000 SIT 24
5 20.001 do 30.000 SIT 5
6 30.001 do 40.000 SIT 2
7 nad 40.000 SIT 1
99 4
" " 1

Valid range from 1 to 7

Q121 Cigarete SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

V121 Cigarete

Value 14222 Frequency
1 nič tolarjev 734
2 do 5.000 SIT 123
3 5.001 do 10.000 SIT 42
4 10.001 do 20.000 SIT 7
5 20.001 do 30.000 SIT 1
6 30.001 do 40.000 SIT 0
7 nad 40.000 SIT 0
99 4
" " 1

Valid range from 1 to 7

Q122 Razvedrilo SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

V122 Razvedrilo

Value 14321 Frequency
1 nič tolarjev 62
2 do 5.000 SIT 530
3 5.001 do 10.000 SIT 227
4 10.001 do 20.000 SIT 76
5 20.001 do 30.000 SIT 10
6 30.001 do 40.000 SIT 1
7 nad 40.000 SIT 3
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 7

Q123 Ali si se v zadnjem letu prehranjeval-a s študentskimi boni?

V123 ALI SI SE V ZADNJEM ŠTUDIJSKEM LETU VSAJ VČASIH PREHRANJEVAL S ŠTUDENTSKIMI BONI?

Value 14420 Frequency
1 Da 856
2 Ne 49
99 6
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q124 Ali ti zadošča mesečno število bonov?

V124 ALI TI ZADOŠČA DOLOČENO MESEČNO ŠTEVILO BONOV?

Value 14519 Frequency
1 Da 733
2 Ne 163
99 15
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q125 Količina hrane v organizirani prehrani je premajhna. PRI NASLEDNJIH VPRAŠANJIH PROSIMO PONOVNO IZRAZI SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V125 Količina hrane v organizirani prehrani je premajhna.

Value 14618 Frequency
1 Popolnoma se ne strinjam 206
2 Pretežno se ne strinjam 280
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 129
4 Pretežno se strinjam 217
5 Popolnoma se strinjam 78
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q126 Hrana je premalo hranljiva. PRI NASLEDNJIH VPRAŠANJIH PROSIMO PONOVNO IZRAZI SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V126 Hrana, ki jo strežejo, je premalo hranljiva.

Value 14717 Frequency
1 Popolnoma se ne strinjam 133
2 Pretežno se ne strinjam 291
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 214
4 Pretežno se strinjam 193
5 Popolnoma se strinjam 78
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q127 Premalo je izbire vegetarijanske hrane. PRI NASLEDNJIH VPRAŠANJIH PROSIMO PONOVNO IZRAZI SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V127 Premalo je izbire vegetarijanske hrane.

Value 14816 Frequency
1 Popolnoma se ne strinjam 138
2 Pretežno se ne strinjam 151
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 356
4 Pretežno se strinjam 180
5 Popolnoma se strinjam 85
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q128 Študenti bi morali imeti možnost ocenjevanja lokalov... PRI NASLEDNJIH VPRAŠANJIH PROSIMO PONOVNO IZRAZI SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE:

V128 Študenti bi morali imeti možnost ocenjevanja lokalov s študentsko prehrano.

Value 14915 Frequency
1 Popolnoma se ne strinjam 15
2 Pretežno se ne strinjam 26
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 120
4 Pretežno se strinjam 315
5 Popolnoma se strinjam 433
99 1
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q129 Kako ocenjuješ delo ŠOUM?

V129 V CELOTI OPAZOVANO, KAKO OCENJUJEŠ DELO ŠOU MARIBOR?

Value 15014 Frequency
1 Slabo 183
2 Srednje, mešano 247
3 Dobro 173
4 Zelo dobro 19
5 Ne vem, nimam ocene 287
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q130 Ali si veren/na in obiskuješ verske obrede? VI. NA KONCU ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O DUHOVNIH NAZORIH

V130 ALI BI NAM PROSIM LAHKO ZAUPAL/A, ČE SI VEREN/NA IN ALI OBISKUJEŠ VERSKE OBREDE?

Value 15113 Frequency
1 Sem veren/-na in redno, vsako nedeljo, obiskujem verske obrede. 86
2 Sem veren/-na in pogosto, vsaj enkrat mesečno, obiskujem verske obrede. 92
3 Sem veren/-na in le včasih, ob praznikih in posebnih priložnostih, obiskujem verske obrede. 297
4 Sem veren/-na, a ne obiskujem verskih obredov. 77
5 Ne morem reči, ali sem veren/-na ali ne, čeprav obiskujem verske obrede. 50
6 Ne morem reči, ali sem veren/-na ali ne, in ne obiskujem verskih obredov. 66
7 Nisem veren/-na, vendar obiskujem verske obrede. 15
8 Nisem veren/-na in ne obiskujem verskih obredov. 197
9 Ne morem odgovoriti. 30
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 9

Q131 Katera trditev najbolj opiše tvoj odnos do boga?

V131 KATERA IZMED NAVEDENIH TRDITEV NAJBOLJE OPIŠE TVOJ ODNOS DO BOGA: (možen je 1 odgovor)

Value 15212 Frequency
1 Verjamem v vsemogočnega Boga očeta, stvarnika nebes in zemlje. 163
2 Verjamem, da obstaja neke vrste neosebni univerzalni zakon ali sila, ki bi ji lahko rekli tudi bog. 398
3 Verjamem, da je bog v bistvu predstava popolnega uresničenja človeškega potenciala. 112
4 Ne verjamem v obstoj boga v kakršni koli obliki. 132
5 Nikoli si ne zastavljam vprašanj v zvezi z bogom. 92
99 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q132 Vsak človek ima neko notranje duhovno jedro... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV V ZVEZI S ČOVEKOM IN ŽIVLJENJEM V SODOBNI DRUŽBI, TI PA NAM PROSIM OZNAČI, V KOLIKŠNI MERI SE S POSAMEZNO TRDITVIJO STRINJAŠ:

V132 Vsak človek ima neko notranje duhovno jedro, ki ga je mogoče prebuditi, ter tako doseči razsvetljenje.

Value 15311 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 56
2 Pretežno se ne strinjam 63
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 311
4 Pretežno se strinjam 350
5 Popolnoma se strinjam 129
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q133 Vse stvarstvo je v bistvu vzajemno povezana energija. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV V ZVEZI S ČOVEKOM IN ŽIVLJENJEM V SODOBNI DRUŽBI, TI PA NAM PROSIM OZNAČI, V KOLIKŠNI MERI SE S POSAMEZNO TRDITVIJO STRINJAŠ:

V133 Vse stvarstvo, vključno s človekom je v bistvu vzajemno povezana energija.

Value 15410 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 46
2 Pretežno se ne strinjam 63
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 399
4 Pretežno se strinjam 299
5 Popolnoma se strinjam 101
99 3
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q134 Živimo v družbi potrošništva in koristoljubja... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV V ZVEZI S ČOVEKOM IN ŽIVLJENJEM V SODOBNI DRUŽBI, TI PA NAM PROSIM OZNAČI, V KOLIKŠNI MERI SE S POSAMEZNO TRDITVIJO STRINJAŠ:

V134 Živimo v družbi potrošništva in koristoljubja, ki ogroža človeka in cel planet.

Value 1559 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 23
2 Pretežno se ne strinjam 68
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 122
4 Pretežno se strinjam 390
5 Popolnoma se strinjam 307
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q135 Pred nami je čas duhovnega prebujenja... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV V ZVEZI S ČOVEKOM IN ŽIVLJENJEM V SODOBNI DRUŽBI, TI PA NAM PROSIM OZNAČI, V KOLIKŠNI MERI SE S POSAMEZNO TRDITVIJO STRINJAŠ:

V135 Pred nami je čas duhovnega prebujenja in hitrega razvoja človeške zavesti.

Value 1568 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 86
2 Pretežno se ne strinjam 174
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 418
4 Pretežno se strinjam 182
5 Popolnoma se strinjam 50
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q136 Človek pravo resnico nosi v sebi... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV V ZVEZI S ČOVEKOM IN ŽIVLJENJEM V SODOBNI DRUŽBI, TI PA NAM PROSIM OZNAČI, V KOLIKŠNI MERI SE S POSAMEZNO TRDITVIJO STRINJAŠ:

V136 Človek pravo resnico nosi v sebi, različne religije pa mu lahko le pomagajo, da jo najde.

Value 1577 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 76
2 Pretežno se ne strinjam 90
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 241
4 Pretežno se strinjam 344
5 Popolnoma se strinjam 159
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q137 Kadar si nečesa zares želiš, stremi vse stvarstvo k temu... POVEJ NAM ŠE PROSIM, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

V137 Kadar si nečesa zares želiš, stremi vse stvarstvo k temu, da bi se ti želje uresničile.

Value 1586 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 100
2 Pretežno se ne strinjam 150
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 250
4 Pretežno se strinjam 288
5 Popolnoma se strinjam 121
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q138 Jezus je brezmadežno spočeti božji sin. POVEJ NAM ŠE PROSIM, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

V138 Jezus je brezmadežno spočeti Božji sin.

Value 1595 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 204
2 Pretežno se ne strinjam 60
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 392
4 Pretežno se strinjam 119
5 Popolnoma se strinjam 134
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q139 Sveto pismo je božja beseda in ga je potrebno razumeti dobesedno. POVEJ NAM ŠE PROSIM, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

V139 Sveto pismo je Božja beseda in jo je treba razumeti dobesedno.

Value 1604 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 279
2 Pretežno se ne strinjam 211
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 262
4 Pretežno se strinjam 132
5 Popolnoma se strinjam 25
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q140 Na človekovo usodo vpliva položaj nebesnih teles. POVEJ NAM ŠE PROSIM, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

V140 Na človekovo usodo vpliva položaj nebesnih teles.

Value 1613 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 242
2 Pretežno se ne strinjam 192
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 345
4 Pretežno se strinjam 108
5 Popolnoma se strinjam 21
99 3
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q141 Po smrti posameznika se njegova duša preseli v neko drugo telo. POVEJ NAM ŠE PROSIM, V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

V141 Po smrti posameznika se njegova duša preseli v neko drugo telo.

Value 1622 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 237
2 Pretežno se ne strinjam 112
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 423
4 Pretežno se strinjam 105
5 Popolnoma se strinjam 32
99 2
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q142 Kateri verski koncept najbolje opiše tvoja prepričanja?

V142 KATERI IZMED NAVEDENIH VERSKIH KONCEPTOV PO TVOJEM MNENJU NAJBOLJE OPIŠE TVOJA VERSKA PREPRIČANJA? (možen je samo 1 odgovor)

Value 1631 Frequency
1 Katoliška veroizpoved 488
2 Pravoslavna veroizpoved 12
3 Protestantska veroizpoved 12
4 Muslimanska veroizpoved 4
5 Novodobna duhovnost 15
6 Drugo 12
7 Ne vem, ne morem odgovoriti 170
8 Nič, nisem veren 184
10 Budizem 13
99 1
" " 1

Valid range from 1 to 10

Materials of the Study

 1. Flere, Sergej (2001). STUDMB01 - Vprašalnik za izpolnjevanje [vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Flere, Sergej (2002). STUDMB01 - Družbeni profil študentov in študentk Univerze v mariboru [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Flere, S. (2002). Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: STUDMB01. https://doi.org/10.17898/ADP_STUDMB01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si