Referendum o umetnem oplojevanju (III. del)

Basic Study Information

ADP - IDNo: UMOPR301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPR301_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

referendum o umetnem oplojevanju, razumljivost vsebine referendumskega vprašanja, udeležba in glasovanje na referendumu, stroški referenduma

Keywords ELSST:
UMETNA OPLODITEV, STALIŠČE, JAVNO MNENJE, MEDICINSKA BIOTEHNOLOGIJA, REFERENDUM

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
referendum o umetnem oplojevanju
stroški referenduma


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti razumevanje vsebine referendumskega vprašanja ter ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Methodology


Collection date: 18 maj 2001 - 19 maj 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: UMOPR301 - Referendum o umetnem oplojevanju (III.del) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 10
  • number of units: 558

Variable list

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 13 Frequency
1911 1
1925 3
1926 3
1927 7
1928 5
1929 4
1930 12
1931 7
1932 8
1933 6
1934 3
1935 8
1936 9
1937 15
1938 8
1939 12
1940 7
1941 12
1942 12
1943 14
1944 5
1945 7
1946 14
1947 10
1948 8
1949 6
1950 11
1951 12
1952 11
1953 8
1954 5
1955 9
1956 8
1957 9
1958 10
1959 14
1960 9
1961 8
1962 8
1963 9
1964 12
1965 13
1966 9
1967 6
1968 5
1969 10
1970 4
1971 9
1972 8
1973 15
1974 11
1975 11
1976 7
1977 8
1978 6
1979 13
1980 21
1981 15
1982 19
1983 10
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 1911 1983 1956.56 16.915

Valid range from 1911 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
1 januar 55
2 februar 66
3 marec 81
4 april 82
5 maj 87
6 junij 20
7 julij 19
8 avgust 22
9 september 24
10 oktober 29
11 november 34
12 december 33
98 zavrnil 5
99 ne vem 1

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Value 31 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 24
2 osnovna šola 125
3 poklicna šola 122
4 štiriletna srednja šola 192
5 višja šola 47
6 visoka šola 40
7 magisterij 2
8 doktorat 3
98 zavrnil 3
99 ne vem 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 110 Frequency
1911 1
1925 3
1926 3
1927 7
1928 5
1929 4
1930 12
1931 7
1932 8
1933 6
1934 3
1935 8
1936 9
1937 15
1938 8
1939 12
1940 7
1941 12
1942 12
1943 14
1944 5
1945 7
1946 14
1947 10
1948 8
1949 6
1950 11
1951 12
1952 11
1953 8
1954 5
1955 9
1956 8
1957 9
1958 10
1959 14
1960 9
1961 8
1962 8
1963 9
1964 12
1965 13
1966 9
1967 6
1968 5
1969 10
1970 4
1971 9
1972 8
1973 15
1974 11
1975 11
1976 7
1977 8
1978 6
1979 13
1980 21
1981 15
1982 19
1983 10
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 1911 1983 1956.56 16.915

Valid range from 1911 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 29 Frequency
1 januar 55
2 februar 66
3 marec 81
4 april 82
5 maj 87
6 junij 20
7 julij 19
8 avgust 22
9 september 24
10 oktober 29
11 november 34
12 december 33
98 zavrnil 5
99 ne vem 1

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Value 38 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 24
2 osnovna šola 125
3 poklicna šola 122
4 štiriletna srednja šola 192
5 višja šola 47
6 visoka šola 40
7 magisterij 2
8 doktorat 3
98 zavrnil 3
99 ne vem 0

SPOL SPOL

Value 47 Frequency
1 moški 258
2 ženski 300
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

SEM1 Še nekaj vprašanj o aktualnem dogajanju. V nedeljo 17. junija bo v Sloveniji potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ste že slišali za ta referendum ali ne?

Value 56 Frequency
1 da, sliaal 516
2 Ne 42
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 1 2 1.07527 0.264061

Valid range from 1 to 99

SEM2 V kolikšni meri ste seznanjeni z namenom referenduma in vsebino referendumskega vprašanja? Vam je vsebina referendumskega vprašanja...

Value 65 Frequency
1 Popolnoma razumljiva 161
2 Bolj razumljiva 258
3 Bolj nerazumljiva 71
4 Povsem nerazumljiva 16
98 zavrnil 2
99 ne vem 7
SYSMISS 43

SEM3 Kaj bi obkrožili na glasovnici, če bi bil referendum že to nedeljo. Bi glasovali za ali proti?

Value 74 Frequency
1 ZA 153
2 PROTI 225
3 ne bi glasoval 54
4 nisem se ae odlo0il 66
98 zavrnil 17
99 ne vem 0
SYSMISS 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
378 1 2 1.59524 0.491496

Valid range from 1 to 99

SEM4 Ali se referenduma 17. junija nameravate udeležiti ali ne?

Value 83 Frequency
1 Da, se ga bom udele~il 281
2 Ne 155
98 zavrnil 0
99 ne vem 79
SYSMISS 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
436 1 2 1.3555 0.479216

Valid range from 1 to 99

SEM5 Izvedba refrenduma bo stala 550 milionov tolarjev. Ali menite, da je zadeva o kateri se bo odločalo na tem referendumu tako pomembna, da odtehta takšne stroške ali ne?

Value 92 Frequency
1 da 67
2 Ne 400
98 zavrnil 8
99 ne vem 40
SYSMISS 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 1 2 1.85653 0.350926

Valid range from 1 to 99

WRAKIN1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 0.21678 3.01965 1 0.417742

Valid range from 0.21678 to 3.01965

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (III. del): Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (). Referendum o umetnem oplojevanju (III. del) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: UMOPR301. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPR301_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si