Referendum o umetnem oplojevanju (III. del)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: UMOPR301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPR301_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

referendum o umetnem oplojevanju, razumljivost vsebine referendumskega vprašanja, udeležba in glasovanje na referendumu, stroški referenduma

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
referendum o umetnem oplojevanju
stroški referenduma


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti razumevanje vsebine referendumskega vprašanja ter ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18 maj 2001 - 19 maj 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: UMOPR301 - Referendum o umetnem oplojevanju (III.del) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 10
  • število enot: 558

Spremenljivke

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1911 1
1925 3
1926 3
1927 7
1928 5
1929 4
1930 12
1931 7
1932 8
1933 6
1934 3
1935 8
1936 9
1937 15
1938 8
1939 12
1940 7
1941 12
1942 12
1943 14
1944 5
1945 7
1946 14
1947 10
1948 8
1949 6
1950 11
1951 12
1952 11
1953 8
1954 5
1955 9
1956 8
1957 9
1958 10
1959 14
1960 9
1961 8
1962 8
1963 9
1964 12
1965 13
1966 9
1967 6
1968 5
1969 10
1970 4
1971 9
1972 8
1973 15
1974 11
1975 11
1976 7
1977 8
1978 6
1979 13
1980 21
1981 15
1982 19
1983 10
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 1911 1983 1956.56 16.915

Vrednosti spremenljivk od 1911 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 55
2 februar 66
3 marec 81
4 april 82
5 maj 87
6 junij 20
7 julij 19
8 avgust 22
9 september 24
10 oktober 29
11 november 34
12 december 33
98 zavrnil 5
99 ne vem 1

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 31 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 24
2 osnovna šola 125
3 poklicna šola 122
4 štiriletna srednja šola 192
5 višja šola 47
6 visoka šola 40
7 magisterij 2
8 doktorat 3
98 zavrnil 3
99 ne vem 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 110 Frekvenca
1911 1
1925 3
1926 3
1927 7
1928 5
1929 4
1930 12
1931 7
1932 8
1933 6
1934 3
1935 8
1936 9
1937 15
1938 8
1939 12
1940 7
1941 12
1942 12
1943 14
1944 5
1945 7
1946 14
1947 10
1948 8
1949 6
1950 11
1951 12
1952 11
1953 8
1954 5
1955 9
1956 8
1957 9
1958 10
1959 14
1960 9
1961 8
1962 8
1963 9
1964 12
1965 13
1966 9
1967 6
1968 5
1969 10
1970 4
1971 9
1972 8
1973 15
1974 11
1975 11
1976 7
1977 8
1978 6
1979 13
1980 21
1981 15
1982 19
1983 10
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 1911 1983 1956.56 16.915

Vrednosti spremenljivk od 1911 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 29 Frekvenca
1 januar 55
2 februar 66
3 marec 81
4 april 82
5 maj 87
6 junij 20
7 julij 19
8 avgust 22
9 september 24
10 oktober 29
11 november 34
12 december 33
98 zavrnil 5
99 ne vem 1

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 38 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 24
2 osnovna šola 125
3 poklicna šola 122
4 štiriletna srednja šola 192
5 višja šola 47
6 visoka šola 40
7 magisterij 2
8 doktorat 3
98 zavrnil 3
99 ne vem 0

SPOL SPOL

Vrednost 47 Frekvenca
1 moški 258
2 ženski 300
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

SEM1 Še nekaj vprašanj o aktualnem dogajanju. V nedeljo 17. junija bo v Sloveniji potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ste že slišali za ta referendum ali ne?

Vrednost 56 Frekvenca
1 da, sliaal 516
2 Ne 42
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 1 2 1.07527 0.264061

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SEM2 V kolikšni meri ste seznanjeni z namenom referenduma in vsebino referendumskega vprašanja? Vam je vsebina referendumskega vprašanja...

Vrednost 65 Frekvenca
1 Popolnoma razumljiva 161
2 Bolj razumljiva 258
3 Bolj nerazumljiva 71
4 Povsem nerazumljiva 16
98 zavrnil 2
99 ne vem 7
SYSMISS 43

SEM3 Kaj bi obkrožili na glasovnici, če bi bil referendum že to nedeljo. Bi glasovali za ali proti?

Vrednost 74 Frekvenca
1 ZA 153
2 PROTI 225
3 ne bi glasoval 54
4 nisem se ae odlo0il 66
98 zavrnil 17
99 ne vem 0
SYSMISS 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
378 1 2 1.59524 0.491496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SEM4 Ali se referenduma 17. junija nameravate udeležiti ali ne?

Vrednost 83 Frekvenca
1 Da, se ga bom udele~il 281
2 Ne 155
98 zavrnil 0
99 ne vem 79
SYSMISS 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 1 2 1.3555 0.479216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SEM5 Izvedba refrenduma bo stala 550 milionov tolarjev. Ali menite, da je zadeva o kateri se bo odločalo na tem referendumu tako pomembna, da odtehta takšne stroške ali ne?

Vrednost 92 Frekvenca
1 da 67
2 Ne 400
98 zavrnil 8
99 ne vem 40
SYSMISS 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 1 2 1.85653 0.350926

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 0.21678 3.01965 1 0.417742

Vrednosti spremenljivk od 0.21678 do 3.01965

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (III. del): Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (). Referendum o umetnem oplojevanju (III. del) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: UMOPR301. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPR301_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si