Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DRV76
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DRV76_V1
Glavni avtor(ji):
  • Makarovič, Jan
Izdelal datoteko podatkov:
CRU - Center za razvoj univerze, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Finančna podpora:


Vsebina raziskave

Ključne besede:

modernizacija univerze, struktura univerze, organizacija univerze, medsebojno povezovanje različnih znanstvenih področij, delo na univerzi, izobraževanje, kvaliteta študija, kvaliteta diplomantov, socialna podpora, fleksibilnost, pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, finančni pogoji, oblikovanje mreže visokošolskih organizacij, enaki izobraževalni pogoji, diferenciacija ciljev, nasveti in vplivi pri izbiri študija, osebna pomoč med študijem, iskanje pomoči med študijem, program in izvedba študija na šoli, zadovoljstvo s podiplomskim študijem, vloga mentorja, poznavanje podiplomskega študija, izboljšava delovanja, članstvo v organizacijah

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Primerjalna pedagogika in zgodovina pedagogike
Vsebinska področja ADP
TALENT IN NJEGOVA PROMOCIJA
ORGANIZACIJA UNIVERZE
SOCIALNO POREKLO, SPOL TER INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI
ŠOLANJE


Povzetek:

Raziskava je del raziskovalnega projekta, s katerim je zacel Center za razvoj Univerze v Ljubljani leta 1976. V tem letu je bila anketirana celotna populacija dijakov, ki so takrat obiskovali zaključne letnike štiriletnih srednjih šol v Sloveniji. Namen je sistematično spremljati njihovo univerzitetno kariero in poklicno pot. Dvanajst let po njihovi končani srednji šoli, smo s pomočjo vprašalnika zajeli tisti del te populacije, ki je dosegla najvišjo izobrazbo (tj. uspešno zaključena fakultetna izobrazba). Hkrati pa smo se v raziskavi posvetili tudi tistim, ki so se po končani univerzi vključili v podiplomski študij.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: začetek september, 1988 - 30. september, 1988
Čas izdelave: 1988
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje socialistične republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik. Tisti, ki se nikoli niso vpisali na neko višjo ali visoko šolo in diplomanti na prvi ter na drugi stopnji.

Populacija: ni podatka
Izključeni:

Tisti, ki so se samo vpisali na neko višjo ali visoko šolo, vendar niso nadaljevali študija.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za razvoj univerze

Tip vzorca:

Vzorec je celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
DRV76

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
DRV76

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, J. (2001). Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DRV76. https://doi.org/10.17898/ADP_DRV76_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si