Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze

Basic Study Information

ADP - IDNo: DRV76
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DRV76_V1
Main author(s):
  • Makarovič, Jan
Data file producer:
CRU - Center za razvoj univerze, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Funding agency:


Project number:

no information

Study Content

Keywords:

modernizacija univerze, struktura univerze, organizacija univerze, medsebojno povezovanje različnih znanstvenih področij, delo na univerzi, izobraževanje, kvaliteta študija, kvaliteta diplomantov, socialna podpora, fleksibilnost, pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, finančni pogoji, oblikovanje mreže visokošolskih organizacij, enaki izobraževalni pogoji, diferenciacija ciljev, nasveti in vplivi pri izbiri študija, osebna pomoč med študijem, iskanje pomoči med študijem, program in izvedba študija na šoli, zadovoljstvo s podiplomskim študijem, vloga mentorja, poznavanje podiplomskega študija, izboljšava delovanja, članstvo v organizacijah

Keywords ELSST:
IZOBRAZBA, UNIVERZITETNI ŠTUDIJ, KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA, DODIPLOMSKI ŠTUDENT, PODIPLOMSKI ŠTUDENT

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Primerjalna pedagogika in zgodovina pedagogike
Topic Classification ADP
TALENT IN NJEGOVA PROMOCIJA
ORGANIZACIJA UNIVERZE
SOCIALNO POREKLO, SPOL TER INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI
ŠOLANJE


Abstract:

Raziskava je del raziskovalnega projekta, s katerim je zacel Center za razvoj Univerze v Ljubljani leta 1976. V tem letu je bila anketirana celotna populacija dijakov, ki so takrat obiskovali zaključne letnike štiriletnih srednjih šol v Sloveniji. Namen je sistematično spremljati njihovo univerzitetno kariero in poklicno pot. Dvanajst let po njihovi končani srednji šoli, smo s pomočjo vprašalnika zajeli tisti del te populacije, ki je dosegla najvišjo izobrazbo (tj. uspešno zaključena fakultetna izobrazba). Hkrati pa smo se v raziskavi posvetili tudi tistim, ki so se po končani univerzi vključili v podiplomski študij.

Methodology


Collection date: začetek september, 1988 - 30. september, 1988
Date of production: 1988
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje socialistične republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik. Tisti, ki se nikoli niso vpisali na neko višjo ali visoko šolo in diplomanti na prvi ter na drugi stopnji.

Universe: no information
Excluded:

Tisti, ki so se samo vpisali na neko višjo ali visoko šolo, vendar niso nadaljevali študija.

Data collected by:

Center za razvoj univerze

Sampling procedure:

Vzorec je celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
DRV76

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
DRV76

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, J. (2001). Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DRV76. https://doi.org/10.17898/ADP_DRV76_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si