Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0203
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0203_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; marec 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v EU, informiranost o procesu vključevanja v NATO, poznavanje evropskih držav, članic NATA, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, koristnost članstva v OZN za Slovenijo, podpora zdravniški stavki

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
OZN


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje dodatna vprašanja o EU in NATO. Raziskovalce zanimajo viri informiranosti o procesih vključevanja in poznavanje držav članic. Anketirani odgovarjajo na vprašanja o koristi članstva v OZN in podpori zdravniški stavki.

Methodology


Collection date: 25. - 27. marec 2002
Date of production: 2002-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0203 - Politbarometer PB3/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 80
 • number of units: 940

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-03-15 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2002-03-15 2002-03-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 315
2 NEZADOVOLJNI 536
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 89

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 366
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 43

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 180 Frequency
2002-03-15 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2002-03-15 2002-03-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 279 Frequency
1 ZADOVOLJNI 315
2 NEZADOVOLJNI 536
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 89

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 378 Frequency
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 366
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 43

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 477 Frequency
1 da, podpiram 478
2 ne, ne podpiram 360
3 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 102

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 576 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 198
3 nekje vmes 465
4 . 149
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 40

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 675 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 141
3 nekje vmes 283
4 . 302
5 zelo uspešno 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 39

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 774 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 248
3 nekje vmes 400
4 . 128
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 64

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 873 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 110
3 nekje vmes 314
4 . 329
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 77

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 972 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 64
3 nekje vmes 157
4 . 349
5 zelo uspešno 291
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 46

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1071 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 192
3 nekje vmes 300
4 . 166
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 160
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 167

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1170 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 185
3 nekje vmes 392
4 . 134
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 139

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1269 Frequency
1 zelo neuspešno 64
2 . 149
3 nekje vmes 326
4 . 152
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 226
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 233

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1368 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 163
3 nekje vmes 324
4 . 190
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 141

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1467 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 225
3 nekje vmes 333
4 . 103
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 170
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 179

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1566 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 196
3 nekje vmes 310
4 . 171
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 157

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1665 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 99
3 nekje vmes 294
4 . 233
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 240
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 249

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1764 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 146
3 nekje vmes 353
4 . 181
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 172
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 181

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1863 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 133
3 nekje vmes 333
4 . 188
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 208

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1962 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 . 199
3 nekje vmes 326
4 . 147
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 153

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2061 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 165
3 nekje vmes 305
4 . 190
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 188
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 198

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2160 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 160
3 nekje vmes 335
4 . 127
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 242

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2259 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 142
3 nekje vmes 312
4 . 239
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 168

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2358 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 181
3 nekje vmes 265
4 . 212
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 136

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2457 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 96
3 nekje vmes 280
4 . 287
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 134

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2556 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 118
3 nekje vmes 316
4 . 162
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 262
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 272

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2655 Frequency
1 zelo neuspešno 15
2 . 62
3 nekje vmes 221
4 . 274
5 zelo uspešno 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 215

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2754 Frequency
1 koristilo bi ji 439
2 ne bi ji koristilo 325
3 ne vem, b.o. 167
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 176

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2853 Frequency
1 glasoval bi za vstop 487
2 glasoval bi proti vstopu 298
3 ne ve, b.o. 146
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 155

Valid range from 1 to 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Value 2952 Frequency
1 koristilo bi ji 339
2 ne bi ji koristilo 427
3 ne vem, b.o. 165
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 174

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3051 Frequency
1 glasoval bi za vstop 369
2 glasoval bi proti vstopu 405
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 166

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3150 Frequency
1 da 729
2 ne 131
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 80

Valid range from 1 to 3

NATO8B KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZA

KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZARADI KATEREGA SE SLOVENIJA NE BI SMELA VKLJUČITI V NATO?

Value 3249 Frequency
1 KER NAS BO TO PREVEČ STALO 167
2 KER SEM PROTI, DA BI NAŠI VOJAKI SODELOVALI V SPOPADIH V TUJINI 72
3 KER NISMO VOJAŠKO OGROŽENI 38
4 KER SEM PROTI PREVLADI AMERIŠKIH INTERESOV V ZVEZI NATO 99
5 drugo 17
6 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 547

Valid range from 1 to 6

NATO8A KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČL

KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČLANSTVO SLOVENIJE V ZVEZI NATO?

Value 3348 Frequency
1 TO JE NAJBOLJŠA OBLIKA KOLEKTIVNE OBRAMBE 99
2 SKUPNA VARNOST JE ZA MANJŠO DRŽAVO CENEJŠA, KOT ČE BI MORALI VSE ZAGOTAVLJATI SAMI 123
3 KER BO TO IMELO DOBRE UČINKE ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO 51
4 KER JE VEČINA ZAHODNOEVROPSKIH DRŽAV V NATU 55
5 drugo 7
6 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 605

Valid range from 1 to 6

Q626A ALI MENITE, DA STE DOVOLJ DOBRO INFORMIR

ALI MENITE, DA STE DOVOLJ DOBRO INFORMIRANI O PROCESU VKLJUČEVANJA V EU

Value 3447 Frequency
1 da 498
2 ne 385
3 b.o. 48
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 57

Valid range from 1 to 3

Q626B KAJ PA O PROCESU VKLJUČEVANJA V NATO?

KAJ PA O PROCESU VKLJUČEVANJA V NATO?

Value 3546 Frequency
1 da 434
2 ne 449
3 b.o. 48
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 57

Valid range from 1 to 3

Q627A NAVELI VAM BOMO NEKAJ EVROPSKIH DRŽAV, V

NAVELI VAM BOMO NEKAJ EVROPSKIH DRŽAV, VI PA ZA VSAKO IZMED NJIH POVEJTE, ALI JE ČLANICA ZVEZE NATO ALI NI? NAJPREJ AVSTRIJA?

Value 3645 Frequency
1 da 361
2 ne 348
3 ne vem, b.o. 219
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 231

Valid range from 1 to 3

Q627B KAJ PA ITALIJA?

KAJ PA ITALIJA?

Value 3744 Frequency
1 da 689
2 ne 52
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 199

Valid range from 1 to 3

Q627C MADŽARSKA?

MADŽARSKA?

Value 3843 Frequency
1 da 235
2 ne 437
3 ne vem, b.o. 254
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 268

Valid range from 1 to 3

Q627D ŠVEDSKA?

ŠVEDSKA?

Value 3942 Frequency
1 da 219
2 ne 372
3 ne vem, b.o. 336
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 349

Valid range from 1 to 3

Q627E NEMČIJA?

NEMČIJA?

Value 4041 Frequency
1 da 737
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 166
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 180

Valid range from 1 to 3

Q627F IN PA ŠE VELIKA BRITANIJA?

IN PA ŠE VELIKA BRITANIJA?

Value 4140 Frequency
1 da 660
2 ne 69
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 211

Valid range from 1 to 3

Q6281 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 4239 Frequency
1 sam se pozanimam 10
2 spremljam tiskane medije 267
3 spremljam televizijo 546
4 spremljam radio 56
5 prek interneta 9
6 drugo 15
7 me ne zanima 14
8 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 23

Valid range from 1 to 8

Q6282 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 4338 Frequency
1 sam se pozanimam 4
2 spremljam tiskane medije 214
3 spremljam televizijo 227
4 spremljam radio 89
5 prek interneta 11
6 drugo 9
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 386

Valid range from 1 to 8

Q6283 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 4437 Frequency
1 sam se pozanimam 4
2 spremljam tiskane medije 49
3 spremljam televizijo 21
4 spremljam radio 117
5 prek interneta 13
6 drugo 13
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 723

Valid range from 1 to 8

Q6284 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 4536 Frequency
1 sam se pozanimam 6
2 spremljam tiskane medije 6
3 spremljam televizijo 0
4 spremljam radio 6
5 prek interneta 10
6 drugo 2
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 910

Valid range from 1 to 8

Q6285 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 4635 Frequency
1 sam se pozanimam 0
2 spremljam tiskane medije 0
3 spremljam televizijo 0
4 spremljam radio 1
5 prek interneta 1
6 drugo 3
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 935

Valid range from 1 to 8

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 4734 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 169
3 nekaj vmes 420
4 . 183
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 39

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 4833 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 127
3 nekaj vmes 286
4 . 288
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 39

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 4932 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 179
3 nekaj vmes 450
4 . 163
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 49

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 5031 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 65
3 nekaj vmes 193
4 . 327
5 najbolj zaupa 264
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 39

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 5130 Frequency
1 najmanj zaupa 132
2 . 296
3 nekaj vmes 377
4 . 61
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 67

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 5229 Frequency
1 najmanj zaupa 111
2 . 240
3 nekaj vmes 324
4 . 148
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 88

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 5328 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 152
3 nekaj vmes 371
4 . 218
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 51

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 5427 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 106
3 nekaj vmes 329
4 . 289
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 86

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 5526 Frequency
1 najmanj zaupa 255
2 . 191
3 nekaj vmes 251
4 . 121
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 65

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 5625 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 94
3 nekaj vmes 337
4 . 307
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 63

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 5724 Frequency
1 najmanj zaupa 15
2 . 65
3 nekaj vmes 287
4 . 370
5 najbolj zaupa 154
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 49

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 5823 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 110
3 nekaj vmes 350
4 . 308
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 64

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 5922 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 135
3 nekaj vmes 356
4 . 277
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 43

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 6021 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 104
3 nekaj vmes 362
4 . 320
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 47

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 6120 Frequency
1 da 714
2 ne 182
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 44

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 6219 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 168
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SLS -slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 19
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 52
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 19
0 ne vem, b.o. 349
Sysmiss 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
365 575

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 6318 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 78
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 5
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 24
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 15
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 379
Sysmiss 382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 761

Valid range from 0 to 9

Q510_1 OKTROBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 6417 Frequency
1 DESUS 6
2 LDS 285
3 NSI 26
4 SLS 33
5 SMS 23
6 SNS 10
7 SDS 72
8 ZLSD 66
9 nisem šel na volitve 169
0 ne vem, b.o., drugo 234
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 250

Valid range from 1 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 6516 Frequency
1 prej levo 296
2 v sredino 138
3 prej desno 179
4 b.o. 312
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
613 327

Valid range from 1 to 4

Q629 ALI MENITE, DA SLOVENIJI KAJ KORISTI ČLA

ALI MENITE, DA SLOVENIJI KAJ KORISTI ČLANSTVO V OZN?

Value 6615 Frequency
1 da 587
2 ne 116
3 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 237

Valid range from 1 to 3

Q630 ALI PODPIRATE ZDRAVNIŠKO STAVKO ALI NE?

ALI PODPIRATE ZDRAVNIŠKO STAVKO ALI NE?

Value 6714 Frequency
1 da 248
2 ne 601
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 91

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6813 Frequency
10 1
12 1
17 1
18 3
19 4
20 2
21 2
23 2
24 5
25 5
26 6
27 10
28 9
29 5
30 20
31 14
32 13
33 9
34 15
35 7
36 18
37 9
38 10
39 15
40 10
41 15
42 19
43 16
44 11
45 13
46 9
47 21
48 11
49 17
50 23
51 19
52 22
53 24
54 16
55 20
56 19
57 14
58 18
59 21
60 24
61 17
62 20
63 15
64 26
65 20
66 15
67 13
68 13
69 21
70 17
71 17
72 7
73 17
74 18
75 20
76 8
77 17
78 15
79 12
80 16
81 18
82 17
83 20
84 4
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 9 10 84 55.581 16.61

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6912 Frequency
1 OSNOVNA 161
2 KONČANA POKLICNA 143
3 KONČANA SREDNJA 427
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 198
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 11

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7011 Frequency
1 NA PODEŽELJU 284
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 368
3 V VEČJEM MESTU 120
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 156
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 12

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7110 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 277
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 166
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 289
7 ŠTUDENT, DIJAK 80
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 2
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 10

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 729 Frequency
1 sem veren 448
2 nisem veren 327
3 nekaj vmes... 136
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 29

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 738 Frequency
1 moški 376
2 ženska 564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 747 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 876
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 55
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 9

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 756 Frequency
30 ->30 206
45 30 - 45 273
60 46 - 60 256
99 61 -> 196
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 9

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 765 Frequency
1 DESUS 9
2 LDS 246
3 NSI 35
4 SLS 25
5 SMS 32
6 SNS 13
7 SDS 76
8 ZLSD 72
9 drugo 36
0 ne vem 379
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 396

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 774 Frequency
1 01 - Ljubljana 260
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 221
3 03 - Celje, Trbovlje 147
4 04 - Kranj 107
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 783 Frequency
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 145
3 KOROSKA 27
4 SAVINJSKA 132
5 GORENJSKA 105
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 251
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 47
10 GORISKA 58
11 OBALNO-KRASKA 51
12 KRASKA 28
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 4

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 792 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 283
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 145
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 124
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 143
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0 0.417 2.853 0.999 0.632

Valid range from 0.41743420380997 to 2.85315309467927

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0203. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0203_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si