Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0203
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0203_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; marec 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v EU, informiranost o procesu vključevanja v NATO, poznavanje evropskih držav, članic NATA, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, koristnost članstva v OZN za Slovenijo, podpora zdravniški stavki

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
OZN


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje dodatna vprašanja o EU in NATO. Raziskovalce zanimajo viri informiranosti o procesih vključevanja in poznavanje držav članic. Anketirani odgovarjajo na vprašanja o koristi članstva v OZN in podpori zdravniški stavki.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. - 27. marec 2002
Čas izdelave: 2002-03
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0203 - Politbarometer PB3/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 80
 • število enot: 940

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-03-15 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2002-03-15 2002-03-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 315
2 NEZADOVOLJNI 536
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 366
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 180 Frekvenca
2002-03-15 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2002-03-15 2002-03-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 279 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 315
2 NEZADOVOLJNI 536
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 378 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 366
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 477 Frekvenca
1 da, podpiram 478
2 ne, ne podpiram 360
3 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 576 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 198
3 nekje vmes 465
4 . 149
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 675 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 141
3 nekje vmes 283
4 . 302
5 zelo uspešno 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 774 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 248
3 nekje vmes 400
4 . 128
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 873 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 110
3 nekje vmes 314
4 . 329
5 zelo uspešno 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 972 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 64
3 nekje vmes 157
4 . 349
5 zelo uspešno 291
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1071 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 192
3 nekje vmes 300
4 . 166
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 160
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1170 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 185
3 nekje vmes 392
4 . 134
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1269 Frekvenca
1 zelo neuspešno 64
2 . 149
3 nekje vmes 326
4 . 152
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 226
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1368 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 163
3 nekje vmes 324
4 . 190
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1467 Frekvenca
1 zelo neuspešno 90
2 . 225
3 nekje vmes 333
4 . 103
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 170
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1566 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 196
3 nekje vmes 310
4 . 171
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1665 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 99
3 nekje vmes 294
4 . 233
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 240
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1764 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 146
3 nekje vmes 353
4 . 181
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 172
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1863 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 133
3 nekje vmes 333
4 . 188
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1962 Frekvenca
1 zelo neuspešno 88
2 . 199
3 nekje vmes 326
4 . 147
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2061 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 165
3 nekje vmes 305
4 . 190
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 188
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2160 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 160
3 nekje vmes 335
4 . 127
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2259 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 142
3 nekje vmes 312
4 . 239
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2358 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 181
3 nekje vmes 265
4 . 212
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2457 Frekvenca
1 zelo neuspešno 53
2 . 96
3 nekje vmes 280
4 . 287
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2556 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 118
3 nekje vmes 316
4 . 162
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 262
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2655 Frekvenca
1 zelo neuspešno 15
2 . 62
3 nekje vmes 221
4 . 274
5 zelo uspešno 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2754 Frekvenca
1 koristilo bi ji 439
2 ne bi ji koristilo 325
3 ne vem, b.o. 167
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2853 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 487
2 glasoval bi proti vstopu 298
3 ne ve, b.o. 146
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Vrednost 2952 Frekvenca
1 koristilo bi ji 339
2 ne bi ji koristilo 427
3 ne vem, b.o. 165
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3051 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 369
2 glasoval bi proti vstopu 405
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3150 Frekvenca
1 da 729
2 ne 131
3 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO8B KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZA

KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZARADI KATEREGA SE SLOVENIJA NE BI SMELA VKLJUČITI V NATO?

Vrednost 3249 Frekvenca
1 KER NAS BO TO PREVEČ STALO 167
2 KER SEM PROTI, DA BI NAŠI VOJAKI SODELOVALI V SPOPADIH V TUJINI 72
3 KER NISMO VOJAŠKO OGROŽENI 38
4 KER SEM PROTI PREVLADI AMERIŠKIH INTERESOV V ZVEZI NATO 99
5 drugo 17
6 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
393 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

NATO8A KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČL

KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČLANSTVO SLOVENIJE V ZVEZI NATO?

Vrednost 3348 Frekvenca
1 TO JE NAJBOLJŠA OBLIKA KOLEKTIVNE OBRAMBE 99
2 SKUPNA VARNOST JE ZA MANJŠO DRŽAVO CENEJŠA, KOT ČE BI MORALI VSE ZAGOTAVLJATI SAMI 123
3 KER BO TO IMELO DOBRE UČINKE ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO 51
4 KER JE VEČINA ZAHODNOEVROPSKIH DRŽAV V NATU 55
5 drugo 7
6 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q626A ALI MENITE, DA STE DOVOLJ DOBRO INFORMIR

ALI MENITE, DA STE DOVOLJ DOBRO INFORMIRANI O PROCESU VKLJUČEVANJA V EU

Vrednost 3447 Frekvenca
1 da 498
2 ne 385
3 b.o. 48
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q626B KAJ PA O PROCESU VKLJUČEVANJA V NATO?

KAJ PA O PROCESU VKLJUČEVANJA V NATO?

Vrednost 3546 Frekvenca
1 da 434
2 ne 449
3 b.o. 48
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q627A NAVELI VAM BOMO NEKAJ EVROPSKIH DRŽAV, V

NAVELI VAM BOMO NEKAJ EVROPSKIH DRŽAV, VI PA ZA VSAKO IZMED NJIH POVEJTE, ALI JE ČLANICA ZVEZE NATO ALI NI? NAJPREJ AVSTRIJA?

Vrednost 3645 Frekvenca
1 da 361
2 ne 348
3 ne vem, b.o. 219
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q627B KAJ PA ITALIJA?

KAJ PA ITALIJA?

Vrednost 3744 Frekvenca
1 da 689
2 ne 52
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q627C MADŽARSKA?

MADŽARSKA?

Vrednost 3843 Frekvenca
1 da 235
2 ne 437
3 ne vem, b.o. 254
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q627D ŠVEDSKA?

ŠVEDSKA?

Vrednost 3942 Frekvenca
1 da 219
2 ne 372
3 ne vem, b.o. 336
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q627E NEMČIJA?

NEMČIJA?

Vrednost 4041 Frekvenca
1 da 737
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 166
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q627F IN PA ŠE VELIKA BRITANIJA?

IN PA ŠE VELIKA BRITANIJA?

Vrednost 4140 Frekvenca
1 da 660
2 ne 69
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q6281 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 4239 Frekvenca
1 sam se pozanimam 10
2 spremljam tiskane medije 267
3 spremljam televizijo 546
4 spremljam radio 56
5 prek interneta 9
6 drugo 15
7 me ne zanima 14
8 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6282 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 4338 Frekvenca
1 sam se pozanimam 4
2 spremljam tiskane medije 214
3 spremljam televizijo 227
4 spremljam radio 89
5 prek interneta 11
6 drugo 9
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6283 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 4437 Frekvenca
1 sam se pozanimam 4
2 spremljam tiskane medije 49
3 spremljam televizijo 21
4 spremljam radio 117
5 prek interneta 13
6 drugo 13
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6284 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 4536 Frekvenca
1 sam se pozanimam 6
2 spremljam tiskane medije 6
3 spremljam televizijo 0
4 spremljam radio 6
5 prek interneta 10
6 drugo 2
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6285 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZI

KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 4635 Frekvenca
1 sam se pozanimam 0
2 spremljam tiskane medije 0
3 spremljam televizijo 0
4 spremljam radio 1
5 prek interneta 1
6 drugo 3
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 935

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 4734 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 169
3 nekaj vmes 420
4 . 183
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 4833 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 127
3 nekaj vmes 286
4 . 288
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 4932 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 179
3 nekaj vmes 450
4 . 163
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 5031 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 65
3 nekaj vmes 193
4 . 327
5 najbolj zaupa 264
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 5130 Frekvenca
1 najmanj zaupa 132
2 . 296
3 nekaj vmes 377
4 . 61
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 5229 Frekvenca
1 najmanj zaupa 111
2 . 240
3 nekaj vmes 324
4 . 148
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 5328 Frekvenca
1 najmanj zaupa 104
2 . 152
3 nekaj vmes 371
4 . 218
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 5427 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 106
3 nekaj vmes 329
4 . 289
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 5526 Frekvenca
1 najmanj zaupa 255
2 . 191
3 nekaj vmes 251
4 . 121
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 5625 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 94
3 nekaj vmes 337
4 . 307
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 5724 Frekvenca
1 najmanj zaupa 15
2 . 65
3 nekaj vmes 287
4 . 370
5 najbolj zaupa 154
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 5823 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 110
3 nekaj vmes 350
4 . 308
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 5922 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 135
3 nekaj vmes 356
4 . 277
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 6021 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 104
3 nekaj vmes 362
4 . 320
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 6120 Frekvenca
1 da 714
2 ne 182
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 6219 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 168
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SLS -slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 19
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 52
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 19
0 ne vem, b.o. 349
Sysmiss 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 575

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 6318 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 78
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 5
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 24
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 15
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 379
Sysmiss 382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510_1 OKTROBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 6417 Frekvenca
1 DESUS 6
2 LDS 285
3 NSI 26
4 SLS 33
5 SMS 23
6 SNS 10
7 SDS 72
8 ZLSD 66
9 nisem šel na volitve 169
0 ne vem, b.o., drugo 234
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 6516 Frekvenca
1 prej levo 296
2 v sredino 138
3 prej desno 179
4 b.o. 312
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q629 ALI MENITE, DA SLOVENIJI KAJ KORISTI ČLA

ALI MENITE, DA SLOVENIJI KAJ KORISTI ČLANSTVO V OZN?

Vrednost 6615 Frekvenca
1 da 587
2 ne 116
3 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q630 ALI PODPIRATE ZDRAVNIŠKO STAVKO ALI NE?

ALI PODPIRATE ZDRAVNIŠKO STAVKO ALI NE?

Vrednost 6714 Frekvenca
1 da 248
2 ne 601
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6813 Frekvenca
10 1
12 1
17 1
18 3
19 4
20 2
21 2
23 2
24 5
25 5
26 6
27 10
28 9
29 5
30 20
31 14
32 13
33 9
34 15
35 7
36 18
37 9
38 10
39 15
40 10
41 15
42 19
43 16
44 11
45 13
46 9
47 21
48 11
49 17
50 23
51 19
52 22
53 24
54 16
55 20
56 19
57 14
58 18
59 21
60 24
61 17
62 20
63 15
64 26
65 20
66 15
67 13
68 13
69 21
70 17
71 17
72 7
73 17
74 18
75 20
76 8
77 17
78 15
79 12
80 16
81 18
82 17
83 20
84 4
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 9 10 84 55.581 16.61

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6912 Frekvenca
1 OSNOVNA 161
2 KONČANA POKLICNA 143
3 KONČANA SREDNJA 427
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 198
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7011 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 284
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 368
3 V VEČJEM MESTU 120
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 156
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7110 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 277
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 166
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 289
7 ŠTUDENT, DIJAK 80
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 2
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 729 Frekvenca
1 sem veren 448
2 nisem veren 327
3 nekaj vmes... 136
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 738 Frekvenca
1 moški 376
2 ženska 564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 747 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 876
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 55
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 756 Frekvenca
30 ->30 206
45 30 - 45 273
60 46 - 60 256
99 61 -> 196
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 9

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 765 Frekvenca
1 DESUS 9
2 LDS 246
3 NSI 35
4 SLS 25
5 SMS 32
6 SNS 13
7 SDS 76
8 ZLSD 72
9 drugo 36
0 ne vem 379
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 774 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 260
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 221
3 03 - Celje, Trbovlje 147
4 04 - Kranj 107
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 783 Frekvenca
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 145
3 KOROSKA 27
4 SAVINJSKA 132
5 GORENJSKA 105
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 251
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 47
10 GORISKA 58
11 OBALNO-KRASKA 51
12 KRASKA 28
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 792 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 283
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 145
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 124
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 143
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 0 0.417 2.853 0.999 0.632

Vrednosti spremenljivk od 0.41743420380997 do 2.85315309467927

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0203. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0203_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si