Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI02_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v EU, informiranost o procesu vključevanja v NATO, poznavanje evropskih držav, članic NATA, spremljanje razprave o vključevanju Slovenije v EU, seznanjenost s pristopnimi pogajanji med Slovenijo in EU, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, poznavanje uspešnih slovenskih podjetij, podpora zdravniški stavki, uporaba jezika v pogovoru s tujcem, stališče o poznavanju slovenščine za tujce, ki želijo živeti in delati v Sloveniji, ocena odnosov med Slovenijo in sosednjimi državami, primerjava življenjskega standarda Slovenije in sosednjih držav, pogostost obiskovanja sosednjih držav, razlogi za obisk sosednjih držav, dopustniške navade, koristnost članstva v OZN za Slovenijo, mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije, ocena zadnjega desetletja v Sloveniji, ocena "Drnovškovega" desetletja, ocena stanja v slovenski družbi, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, stališče o izobešanju slovenske zastave ob državnih praznikih, stališče do spreminjanja obstoječih državnih simbolov, mnenje o e-volitvah, spremljanje diplomatske dejavnosti RS, ocena dela slovenske diplomacije, ocena uspešnosti slovenske zunanje politike, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o ponovni izvolitvi dosedanjega župana, mnenje o temah v programih županov in občinskih svetnikov, najprimernejši kandidat za predsednika države, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, mnenje o temah v programih predsedniških kandidatov, spremljanje predvolilnih oddaj, spremljanje predvolilnega dogajanja, spremljanje rezultatov predvolilnih anket, pogovor o volilni tematiki, ocena lastnosti kandidata, pomembne pri izbiri, podpora kandidatu za predsednika republike na preteklih volitvah, namera udeležbe na volitvah, ocena dela dosedanjega predsednika RS Milana Kučana, odobravanje delovanja urada bivšega predsednika RS, podpora kandidatu v drugem krogu predsedniških volitev, zadovoljstvo z izvolitvijo dr. Janeza Drnovška za predsednika RS

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE
OSTALA AKTUALNA DOGAJANJA


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Mesečne raziskave vključujejo aktualna vprašanja o virih informiranosti, o procesih vključevanja in poznavanje držav članic EU in NATO, poznavanje uspešnih slovenskih podjetij, o koristi članstva v OZN, o podpori zdravniški stavki, oceno stanja v slovenski družbi danes in v obdobju zadnjih desetih let, vprašanja o tem kakšen jezik uporabljajo v kontaktu s tujci v Sloveniji ter stališča o potrebnem znanju slovenščine za tujce, ki živijo v Sloveniji, vprašanja o dopustovanju, o odnosih med Slovenijo in sosednjimi državami, pogostost ter namen obiska sosednjih držav. Bloki aktualnih vprašanj zajemajo tudi vprašanja o stališčih do državnih simbolov, oceno dela slovenske diplomacije in mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije, mnenje o elektronskih volitvah, o možnih kandidatih za predsednika države, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o najprimernejšem kandidatu za predsednika države, oceno programov posameznih kandidatov, vprašanja o spremljanju predvolilnih oddaj in dogajanj, vprašanja o volilni izbiri kandidata v prvem krogu volitev za predsednika države in preferencah za drugi krog volitev, oceno dela dosedanjega predsednika RS Milana Kučana in zadovoljstvu ob izvolitvi dr. Janeza Drnovška za novega predsednika RS, ter podpora delovanju urada bivšega predsednika RS.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 28. 01. 2002 - 18. 12. 2002
Čas izdelave: 2002;
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI02 - Politbarometer PB02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 210
 • število enot: 9990

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA Anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2002-01-15 858
2002-02-15 974
2002-03-15 940
2002-04-15 940
2002-05-15 897
2002-06-15 702
2002-07-15 803
2002-09-15 901
2002-10-15 1021
2002-11-15 1013
2002-12-15 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9990 2002-01-15 2002-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 3880
2 NEZADOVOLJNI 5195
3 ne vem, b.o. 895
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9075 915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 5847
2 NEZADOVOLJNI 3839
3 ne vem, b.o. 276
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9686 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA Anketa

Vrednost 1210 Frekvenca
2002-01-15 858
2002-02-15 974
2002-03-15 940
2002-04-15 940
2002-05-15 897
2002-06-15 702
2002-07-15 803
2002-09-15 901
2002-10-15 1021
2002-11-15 1013
2002-12-15 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9990 2002-01-15 2002-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 2209 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 3880
2 NEZADOVOLJNI 5195
3 ne vem, b.o. 895
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9075 915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 3208 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 5847
2 NEZADOVOLJNI 3839
3 ne vem, b.o. 276
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9686 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 4207 Frekvenca
1 podpiram 4627
2 ne podpiram 3396
3 ne vem, b.o. 993
Sysmiss 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8023 1967

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481A_1 ALI PODPIRATE DOSEDANJO VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 5206 Frekvenca
1 da, podpiram 602
2 ne, ne podpiram 286
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 9050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 9102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 6205 Frekvenca
1 zelo neuspešno 791
2 . 1835
3 nekje vmes 4998
4 . 1679
5 zelo uspešno 224
6 ne vem/ne poznam/b.o. 293
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9527 463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 7204 Frekvenca
1 zelo neuspešno 563
2 . 1224
3 nekje vmes 2716
4 . 2896
5 zelo uspešno 1236
6 ne vem/ne poznam/b.o. 253
Sysmiss 1102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8635 1355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 8203 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 88
3 nekje vmes 220
4 . 353
5 zelo uspešno 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 9051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 9083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 9202 Frekvenca
1 zelo neuspešno 870
2 . 2402
3 nekje vmes 4319
4 . 1431
5 zelo uspešno 208
6 ne vem/ne poznam/b.o. 509
Sysmiss 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9230 760

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 DRŽAVNI SVET

Vrednost 10201 Frekvenca
1 zelo neuspešno 117
2 . 308
3 nekje vmes 603
4 . 176
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ne poznam/b.o. 151
Sysmiss 8617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1222 8768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 11200 Frekvenca
1 zelo neuspešno 415
2 . 1058
3 nekje vmes 3227
4 . 3418
5 zelo uspešno 973
6 ne vem/ne poznam/b.o. 613
Sysmiss 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9091 899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 12199 Frekvenca
1 zelo neuspešno 338
2 . 537
3 nekje vmes 1484
4 . 3255
5 zelo uspešno 3012
6 ne vem/ne poznam/b.o. 260
Sysmiss 1104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8626 1364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_1 KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 13198 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 38
3 nekje vmes 114
4 . 309
5 zelo uspešno 433
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 9051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 9069

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 14197 Frekvenca
1 zelo neuspešno 712
2 . 1984
3 nekje vmes 4054
4 . 1430
5 zelo uspešno 225
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1115
Sysmiss 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8405 1585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO ŽUPANA V VAŠI OBČINI?

Vrednost 15196 Frekvenca
1 zelo neuspešno 109
2 . 130
3 nekje vmes 219
4 . 200
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ne poznam/b.o. 0
Sysmiss 9201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 9201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 16195 Frekvenca
1 zelo neuspesno 609
2 . 1152
3 nekje vmes 1867
4 . 1029
5 zelo uspesno 213
6 ne vem,b.o. 750
Sysmiss 4370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4870 5120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 17194 Frekvenca
1 zelo neuspesno 156
2 . 358
3 nekje vmes 703
4 . 795
5 zelo uspesno 304
6 ne vem,b.o. 491
Sysmiss 7183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2316 7674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M1 M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 18193 Frekvenca
1 zelo neuspešno 476
2 . 1275
3 nekje vmes 2955
4 . 1348
5 zelo uspešno 207
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1541
Sysmiss 2188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6261 3729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 19192 Frekvenca
1 zelo neuspešno 733
2 . 1583
3 nekje vmes 2613
4 . 1712
5 zelo uspešno 410
6 ne vem/ne poznam/b.o. 909
Sysmiss 2030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7051 2939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 20191 Frekvenca
1 zelo neuspešno 791
2 . 1862
3 nekje vmes 2925
4 . 991
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1184
Sysmiss 2111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6695 3295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 21190 Frekvenca
1 zelo neuspešno 675
2 . 1717
3 nekje vmes 2761
4 . 1523
5 zelo uspešno 277
6 ne vem/ne poznam/b.o. 997
Sysmiss 2040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6953 3037

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 22189 Frekvenca
1 zelo neuspešno 243
2 . 790
3 nekje vmes 2676
4 . 2075
5 zelo uspešno 293
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1691
Sysmiss 2222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6077 3913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 23188 Frekvenca
1 zelo neuspešno 421
2 . 1243
3 nekje vmes 3061
4 . 1693
5 zelo uspešno 268
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1190
Sysmiss 2114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6686 3304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 24187 Frekvenca
1 zelo neuspešno 419
2 . 1240
3 nekje vmes 2722
4 . 1740
5 zelo uspešno 348
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1333
Sysmiss 2188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6469 3521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 25186 Frekvenca
1 zelo neuspešno 768
2 . 1629
3 nekje vmes 2851
4 . 1400
5 zelo uspešno 218
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1059
Sysmiss 2065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6866 3124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 26185 Frekvenca
1 zelo neuspešno 554
2 . 1403
3 nekje vmes 2804
4 . 1631
5 zelo uspešno 336
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1150
Sysmiss 2112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6728 3262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11 M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 27184 Frekvenca
1 zelo neuspešno 427
2 . 1267
3 nekje vmes 2879
4 . 1285
5 zelo uspešno 176
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1711
Sysmiss 2245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6034 3956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 28183 Frekvenca
1 zelo neuspešno 375
2 . 1073
3 nekje vmes 2773
4 . 2161
5 zelo uspešno 380
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1147
Sysmiss 2081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6762 3228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 29182 Frekvenca
1 zelo neuspešno 664
2 . 1429
3 nekje vmes 2500
4 . 1920
5 zelo uspešno 625
6 ne vem/ne poznam/b.o. 843
Sysmiss 2009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7138 2852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 30181 Frekvenca
1 zelo neuspešno 443
2 . 993
3 nekje vmes 2417
4 . 2499
5 zelo uspešno 732
6 ne vem/ne poznam/b.o. 876
Sysmiss 2030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7084 2906

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 31180 Frekvenca
1 zelo neuspešno 367
2 . 995
3 nekje vmes 2833
4 . 1348
5 zelo uspešno 204
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1919
Sysmiss 2324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5747 4243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 32179 Frekvenca
1 zelo neuspešno 170
2 . 500
3 nekje vmes 1905
4 . 2384
5 zelo uspešno 1306
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1504
Sysmiss 2221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6265 3725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 33178 Frekvenca
1 koristilo bi ji 4928
2 ne bi ji koristilo 2526
3 ne vem, b.o. 1535
Sysmiss 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7454 2536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EB1_1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 34177 Frekvenca
1 koristilo bi ji 612
2 ne bi ji koristilo 162
3 ne vem, b.o. 165
Sysmiss 9051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 9216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 35176 Frekvenca
1 za vstop 5960
2 proti vstopu 2514
3 ne ve, b.o. 1449
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8474 1516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EBREF2 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO REFERNDUM O ČLANSTVU SLOVENIJE V EU. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 36175 Frekvenca
1 bom se udelezil 7008
2 ne bom se udelezil 590
3 ne ve, b.o. 571
Sysmiss 1821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7598 2392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EBINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EU?

Vrednost 37174 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 76
2 DOBRO 594
3 SLABO 228
4 ZELO SLABO 32
Sysmiss 9060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 9060

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

EB999 KONEC PREJŠNJEGA TEDNA SO SE V KOEBENHAVNU KONČALA PRISTOPNA POGAJANJA MED SLOVENIJO IN EU. ALI STE SEZNANJENI S TEM?

Vrednost 38173 Frekvenca
1 da 744
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 9051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 9057

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EB998 KAKO BI OCENILI REZULTAT TEH POGAJANJ MED SLOVENIJO IN EU.

Vrednost 39172 Frekvenca
1 zelo dober 20
2 2 50
3 nekje vmes 267
4 4 262
5 zelo slab 130
Sysmiss 9261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 9261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 40171 Frekvenca
1 strinja se 829
2 ne strinja se 699
3 ne ve, b.o. 270
Sysmiss 8192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1528 8462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q546A DENIMO, DA BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O ČLANSTVU SLOVENIJE V NATU. KAKO BI VI GLASOVALI, ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU?

Vrednost 41170 Frekvenca
1 za vstop 3827
2 proti vstopu 3486
3 ne vem, b.o. 1642
Sysmiss 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7313 2677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO3 ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS NA VRHUNSKEM SREČANJU NATA V PRAGI POVABLJENA V NATO ALI NE?

Vrednost 42169 Frekvenca
1 bo povabljena 807
2 ne bo povabljena 592
3 ne vem 396
Sysmiss 8195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1399 8591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Vrednost 43168 Frekvenca
1 koristilo bi ji 1930
2 ne bi ji koristilo 2222
3 ne vem, b.o. 1010
Sysmiss 4828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4152 5838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO6A ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 44167 Frekvenca
1 bilo bi dobro 1343
2 ne bi bilo dobro 1061
3 ne vem, b.o. 560
Sysmiss 7026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2404 7586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 45166 Frekvenca
1 da 5870
2 ne 775
3 ne vem, b.o. 541
Sysmiss 2804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6645 3345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO7_1 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 46165 Frekvenca
1 da 806
2 ne 75
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 9052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 9109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO8B KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZARADI KATEREGA SE SLOVENIJA NE BI SMELA VKLJUČITI V NATO?

Vrednost 47164 Frekvenca
1 TO PREVEČ STALO 291
2 NAŠI VOJAKI V SPOPADIH V TUJINI 118
3 KER NISMO VOJAŠKO OGROŽENI 70
4 PREVLADA AMERIŠKIH INTERESOV 180
5 drugo 26
6 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 9291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 9305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NATO8A KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČLANSTVO SLOVENIJE V ZVEZI NATO?

Vrednost 48163 Frekvenca
1 NAJBOLJŠA OBLIKA KOLEKTIVNE OBRAMBE 184
2 SKUPNA VARNOST JE CENEJŠA 200
3 DOBRI UČINKE ZA GOSPODARSTVO 89
4 KER JE VEČINA EVRO-DRŽAV V NATU 97
5 drugo 13
6 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 9362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 9407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NATOINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO?

Vrednost 49162 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 110
2 DOBRO 1074
3 SLABO 535
4 ZELO SLABO 91
Sysmiss 8180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1810 8180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

NATO999 KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI STE S TEM SEZNANJENI?

Vrednost 50161 Frekvenca
1 da 828
2 ne 101
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 9061

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO998 KAJ MENITE, ALI TO VABILO V NATO ZA SLOVENIJO POMENI DOLOČENO PRIZNANJE ALI NE?

Vrednost 51160 Frekvenca
1 da 649
2 ne 192
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 9053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 9149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q626A ALI MENITE, DA STE DOVOLJ DOBRO INFORMIRANI O PROCESU VKLJUČEVANJA V EU

Vrednost 52159 Frekvenca
1 da 498
2 ne 385
3 b.o. 48
Sysmiss 9059
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 9107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q626B KAJ PA O PROCESU VKLJUČEVANJA V NATO?

Vrednost 53158 Frekvenca
1 da 434
2 ne 449
3 b.o. 48
Sysmiss 9059
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 9107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q627A NAJPREJ AVSTRIJA?

Vrednost 54157 Frekvenca
1 da 361
2 ne 348
3 ne vem, b.o. 219
Sysmiss 9062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 9281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q627B KAJ PA ITALIJA?

Vrednost 55156 Frekvenca
1 da 689
2 ne 52
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 9062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 9249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q627C MADŽARSKA?

Vrednost 56155 Frekvenca
1 da 235
2 ne 437
3 ne vem, b.o. 254
Sysmiss 9064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 9318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q627D ŠVEDSKA?

Vrednost 57154 Frekvenca
1 da 219
2 ne 372
3 ne vem, b.o. 336
Sysmiss 9063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 9399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q627E NEMČIJA?

Vrednost 58153 Frekvenca
1 da 737
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 166
Sysmiss 9064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 9230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q627F IN PA ŠE VELIKA BRITANIJA?

Vrednost 59152 Frekvenca
1 da 660
2 ne 69
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 9063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 9261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6281 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 60151 Frekvenca
1 sam se pozanimam 10
2 tiskani medije 267
3 televizija 546
4 radio 56
5 internet 9
6 drugo 15
7 me ne zanima 14
8 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 9073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q6282 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 61150 Frekvenca
1 sam se pozanimam 4
2 tiskani medije 214
3 televizija 227
4 radio 89
5 internet 11
6 drugo 9
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 9436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6283 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 62149 Frekvenca
1 sam se pozanimam 4
2 tiskani medije 49
3 televizija 21
4 radio 117
5 internet 13
6 drugo 13
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9773
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 9773

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6284 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 63148 Frekvenca
1 sam se pozanimam 6
2 tiskani medije 6
3 televizija 0
4 radio 6
5 internet 10
6 drugo 2
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9960
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 9960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6285 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Vrednost 64147 Frekvenca
1 sam se pozanimam 0
2 tiskani medije 0
3 televizija 0
4 radio 1
5 internet 1
6 drugo 3
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 9985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

I1 KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 65146 Frekvenca
1 najmanj zaupa 856
2 . 1739
3 nekaj vmes 4354
4 . 2107
5 najbolj zaupa 514
6 ne vem,b.o. 254
Sysmiss 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9570 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 66145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 691
2 . 1336
3 nekaj vmes 2951
4 . 3099
5 najbolj zaupa 1521
6 ne vem,b.o. 229
Sysmiss 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9598 392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 67144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 647
2 . 1895
3 nekaj vmes 4588
4 . 1844
5 najbolj zaupa 386
6 ne vem,b.o. 389
Sysmiss 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9360 630

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 68143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 477
2 . 682
3 nekaj vmes 1896
4 . 3489
5 najbolj zaupa 3057
6 ne vem,b.o. 217
Sysmiss 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9601 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 69142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1341
2 . 2878
3 nekaj vmes 4132
4 . 692
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem,b.o. 541
Sysmiss 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9152 838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 SODIŠČEM?

Vrednost 70141 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1388
2 . 2644
3 nekaj vmes 3402
4 . 1530
5 najbolj zaupa 275
6 ne vem,b.o. 493
Sysmiss 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9239 751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 POLICIJI?

Vrednost 71140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 969
2 . 1909
3 nekaj vmes 3709
4 . 2327
5 najbolj zaupa 636
6 ne vem,b.o. 263
Sysmiss 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9550 440

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 VOJSKI?

Vrednost 72139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 533
2 . 1239
3 nekaj vmes 3385
4 . 2905
5 najbolj zaupa 1011
6 ne vem,b.o. 599
Sysmiss 318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9073 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 73138 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2612
2 . 2177
3 nekaj vmes 2621
4 . 1243
5 najbolj zaupa 588
6 ne vem,b.o. 491
Sysmiss 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9241 749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 74137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 446
2 . 1215
3 nekaj vmes 3538
4 . 3282
5 najbolj zaupa 927
6 ne vem,b.o. 361
Sysmiss 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9408 582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 75136 Frekvenca
1 najmanj zaupa 241
2 . 698
3 nekaj vmes 3062
4 . 3766
5 najbolj zaupa 1719
6 ne vem,b.o. 300
Sysmiss 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9486 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 76135 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 128
3 nekaj vmes 252
4 . 171
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 9294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 9357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 77134 Frekvenca
1 najmanj zaupa 152
2 . 566
3 nekaj vmes 1970
4 . 2033
5 najbolj zaupa 506
6 ne vem 205
Sysmiss 4558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5227 4763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 78133 Frekvenca
1 najmanj zaupa 287
2 . 911
3 nekaj vmes 2176
4 . 1473
5 najbolj zaupa 503
6 ne vem 108
Sysmiss 4532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5350 4640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 79132 Frekvenca
1 najmanj zaupa 448
2 . 1241
3 nekaj vmes 3741
4 . 3171
5 najbolj zaupa 941
6 ne vem,b.o. 263
Sysmiss 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9542 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 80131 Frekvenca
1 najmanj zaupa 85
2 . 178
3 nekaj vmes 548
4 . 606
5 najbolj zaupa 223
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 8157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1640 8350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 81130 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1108
2 . 890
3 nekaj vmes 783
4 . 423
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem,b.o. 144
Sysmiss 6492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3354 6636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 82129 Frekvenca
1 da 7716
2 ne 1742
3 ne vem, b.o. 445
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9458 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI?

Vrednost 83128 Frekvenca
1 DESUS 63
2 LDS 2050
3 NSI 247
4 SLS+SKD 251
5 SMS 137
6 SNS 223
7 SDS 606
8 ZLSD 565
9 drugo 138
0 ne vem, b.o. 3431
Sysmiss 2279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4280 5710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W2D DRUGA STRANKA

Vrednost 84127 Frekvenca
nova slovenija 1
stranka upokojencec 1
vse 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA?

Vrednost 85126 Frekvenca
1 DESUS 43
2 LDS 763
3 NSI 97
4 SLS 156
5 SMS 99
6 SNS 102
7 SDS 273
8 ZLSD 201
9 drugo 143
0 ne vem, b.o. 3715
Sysmiss 4398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1877 8113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3D DRUGA STRANKA

Vrednost 86125 Frekvenca
nobena 5
zeleni slovenije 1
zveza za primorsko 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 87124 Frekvenca
1 DESUS 6
2 LDS 273
3 NSI 15
4 SLS 42
5 SMS 15
6 SNS 14
7 SDS 61
8 ZLSD 47
9 nisem sel na volitve 170
0 ne vem, b.o., drugo 178
Sysmiss 9169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 9347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q510_1 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 88123 Frekvenca
1 DESUS 15
2 LDS 583
3 NSI 45
4 SLS 78
5 SMS 38
6 SNS 32
7 SDS 154
8 ZLSD 126
9 nisem šel na volitve 330
0 ne vem, b.o., drugo 453
Sysmiss 8136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1401 8589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q600A V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJA POBUDA ZA SPREMEMBO NEKATERIH DRŽAVNIH SIMBOLOV. KAJ MENITE, ALI NAJ SLOVENIJA OHRANI ALI NAJ SPREMENI NEKATERE DRŽAVNE SIMBOLE?

Vrednost 89122 Frekvenca
1 ohraniti simbole 572
2 spremeniti simbole 204
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 9167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 9214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q600B KATERE OD NAŠTETIH SIMBOLOV BI BILO PO VAŠEM MNENJU POTREBNO SPREMENITI: SPREMENITI HIMNO

Vrednost 90121 Frekvenca
1 da 25
2 ne 174
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 9786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 9791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q600C SPREMENITI ZASTAVO

Vrednost 91120 Frekvenca
1 da 168
2 ne 32
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 9786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 9790

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q600D SPREMENITI GRB

Vrednost 92119 Frekvenca
1 da 102
2 ne 99
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 9786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 9789

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q570D ALI PRI VAS DOMA OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH IZOBEŠATE SLOVENSKO ZASTAVO ALI NE?

Vrednost 93118 Frekvenca
1 da 274
2 ne 544
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 9167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 9172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q570C ZAKAJ NE?

Vrednost 94117 Frekvenca
1 ZIVI V BLOKU 120
2 JE NIMATE 253
3 MU JE VSEENO 51
4 drugo 112
5 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 9446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 9454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q570E ZAKAJ JE NIMATE?

Vrednost 95116 Frekvenca
1 MU NI VSEC 7
2 JE PREDRAGA 16
3 NE VE, KJE SE JO DOB 41
4 drugo 173
5 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 9737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 9753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q601 V NASLEDNJEM TEDNU BOMO V SLOVENIJI SLAVILI DRŽAVNI PRAZNIK. ALI VESTE, KATERI?

Vrednost 96115 Frekvenca
1 navede tocno 642
2 navede napacno 51
3 ne ve, bo 130
Sysmiss 9167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 9297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q602A LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 97114 Frekvenca
1 Kucan 19
2 Drnovsek 213
3 Jansa 7
4 Pahor 8
5 Bajuk 7
6 Jelincic 16
7 Arhar 31
8 Mencinger 38
9 Rop 10
10 Rupel 3
11 But 0
12 drugo 56
13 ne vem, b.o. 414
Sysmiss 9168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 9582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q602B KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DEŽAVE?

Vrednost 98113 Frekvenca
1 Kucan 8
2 Drnovsek 11
3 Jansa 18
4 Pahor 47
5 Bajuk 4
6 Jelincic 1
7 Arhar 30
8 Mencinger 5
9 Rop 134
10 Rupel 9
11 But 1
12 drugo 44
13 ne vem, b.o. 504
Sysmiss 9174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
312 9678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q621 GLEDE NA TO, DA BODO LETOS TUDI LOKALNE VOLITVE, NAS ZANIMA, KAKO BI RAVNALI V PRIMERU, DA BI VAŠ SEDANJI ŽUPAN OZ. ŽUPANJA PONOVNO KANDIDIRAL? ALI BI VOLILI ZANJ-O ALI NE?

Vrednost 99112 Frekvenca
1 volil bi 406
2 ne bi volil 341
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 9171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 9243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q622A OCENITE NAJPREJ USPEŠNOST SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE V ODNOSU Z MADŽARSKO

Vrednost 100111 Frekvenca
1 zelo neuspešno 13
2 . 36
3 nekje vmes 250
4 . 291
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ne poznam/b.o. 173
Sysmiss 9168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 9341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q622B NADALJE, V ODNOSU S HRVAŠKO

Vrednost 101110 Frekvenca
1 zelo neuspešno 213
2 . 312
3 nekje vmes 181
4 . 53
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ne poznam/b.o. 55
Sysmiss 9168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 9223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q622C V ODNOSU Z ITALIJO

Vrednost 102109 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 198
3 nekje vmes 358
4 . 116
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ne poznam/b.o. 80
Sysmiss 9168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 9248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q622D IN ŠE V ODNOSU Z AVSTIJO

Vrednost 103108 Frekvenca
1 zelo neuspešno 91
2 . 191
3 nekje vmes 309
4 . 141
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ne poznam/b.o. 76
Sysmiss 9168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 9244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q625A LETOS BODO PREDSEDNIŠKE IN LOKALNE VOLITVE. ALI SE JIH NAMERAVATE UDELEŽITI?

Vrednost 104107 Frekvenca
1 DA, OBOJIH 767
2 SAMO PREDSEDNISKIH 60
3 SAMO LOKALNIH 7
4 NOBENIH 72
5 se ne vem, b.o. 65
Sysmiss 9019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 9084

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q625B KAJ BI REKLI ZASE? ALI SE NA SPLOŠNO UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV, ALI NE?

Vrednost 105106 Frekvenca
1 običajno da 764
2 običajno ne 96
3 vcasih 100
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 9019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 9030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q625C KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA SE NE UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV?

Vrednost 106105 Frekvenca
1 POLITIKA ME NE ZANIMA 30
2 NE VERJAMEM, DA LAHKO KAJ SPREMENIM 38
3 OSEBNI RAZLOGI 18
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 9894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 9895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q625D ALI SICER ZAUPATE V PRAVILNOST PREŠTEVANJA GLASOV NA VOLITVAH, ALI NE?

Vrednost 107104 Frekvenca
1 da 754
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 9020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 9085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q625E SODOBNE TEHNOLOGIJE IN KOMUNIKACIJE ODPIRAJO NOVE MOŽNOSTI IZVAJANJA DIREKTNE DEMOKRACIJE. NA ELEKTRONSKIH VOLITVAH BI LAHKO SVOJ GLAS ODDALI OD DOMA. KAKO GLEDATE NA TO?

Vrednost 108103 Frekvenca
1 TO JE DOBRODOSLO 391
2 TO JE NEPOTREBNO 81
3 NE ZAUPAM TAKEMU NACINU 417
4 drugo 21
5 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 9022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 9080

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q602A_1 LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 109102 Frekvenca
1 Kucan 25
2 Drnovsek 212
3 Jansa 6
4 Pahor 31
5 Bajuk 5
6 Jelincic 9
7 Arhar 49
8 Mencinger 24
9 Rop 6
10 Rupel 5
11 But 0
12 Brezigar 37
13 Kmecl 0
66 drugo 47
77 ne vem, b.o. 512
Sysmiss 9022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 9534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

Q602B_1 KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DEŽAVE?

Vrednost 110101 Frekvenca
1 Kucan 4
2 Drnovsek 11
3 Jansa 17
4 Pahor 55
5 Bajuk 7
6 Jelincic 9
7 Arhar 34
8 Mencinger 5
9 Rop 93
10 Rupel 10
11 But 0
12 Brezigar 8
13 Kmecl 0
66 drugo 62
77 ne vem, b.o. 647
Sysmiss 9028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
315 9675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 111100 Frekvenca
1 prej levo 3120
2 v sredino 1450
3 prej desno 1856
4 b.o. 3451
Sysmiss 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6426 3564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

UPOD1 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Vrednost 11299 Frekvenca
1 Mercator 94
2 Lek 163
3 Krka 131
4 Gorenje 77
5 Petrol 39
6 Istrabenz 7
7 Telekom 42
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 28
11 Lasko 52
12 Merkur 4
13 Luka Koper 13
14 Interspar 2
15 Mura 4
16 Revoz 7
66 drugo 124
77 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 9026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 9194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

UPOD2 NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Vrednost 11398 Frekvenca
1 Mercator 40
2 Lek 137
3 Krka 122
4 Gorenje 37
5 Petrol 49
6 Istrabenz 17
7 Telekom 17
8 Mobitel 12
9 Simobil 2
10 Union 35
11 Lasko 62
12 Merkur 7
13 Luka Koper 10
14 Interspar 12
15 Mura 9
16 Revoz 8
66 drugo 98
77 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 9286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
674 9316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

UPOD3 NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Vrednost 11497 Frekvenca
1 Mercator 35
2 Lek 49
3 Krka 67
4 Gorenje 29
5 Petrol 51
6 Istrabenz 6
7 Telekom 11
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 35
11 Lasko 61
12 Merkur 2
13 Luka Koper 14
14 Interspar 2
15 Mura 6
16 Revoz 16
66 drugo 96
77 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 9462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 9501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 66

Q629 ALI MENITE, DA SLOVENIJI KAJ KORISTI ČLANSTVO V OZN?

Vrednost 11596 Frekvenca
1 da 587
2 ne 116
3 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 9066
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 9287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q630 ALI PODPIRATE ZDRAVNIŠKO STAVKO ALI NE?

Vrednost 11695 Frekvenca
1 da 248
2 ne 601
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 9065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 9141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q632A V TEH DNEH MINEVA 10 LET ODKAR JE DR. JANEZ DRNOVŠEK PREVZEL VODENJE SLOVENSKE VLADE. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO PREJ USPEŠNO ALI PREJ NEUSPEŠNO?

Vrednost 11794 Frekvenca
1 prej uspešno 602
2 prej neuspešno 211
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 9056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 9177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q632B KAKO PA BI OCENILI VLOGO DR. JANEZA DRNOVŠKA KOT PREMIEJA V TEM OBDOBJU? ALI BI JO OCENILI KOT...

Vrednost 11893 Frekvenca
1 ZELO POZITIVNO 125
2 PRETEŽNO POZITIVNO 626
3 PREJ NEGATIVNO 118
4 ZELO NEGATIVNO 23
5 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 9056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 9098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q632C čE OCENJUJETE OBDOBJE ZADNJIH 10 LET, ALI BI DEJALI, DA JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO...

Vrednost 11992 Frekvenca
1 ČAS NAPREDKA IN RAZVOJA 569
2 ČAS STAGNIRANJA OZIROMA NAZADOVANJA 236
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 9058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 9185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q3 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE...

Vrednost 12091 Frekvenca
1 VSE DOBRO IN V REDU 30
2 KAR NEKAJ PROBLEMOV IN TEŽAV 532
3 NAHAJAMO SE V KRIZI 283
4 SMO PRED KATASTROFO 63
5 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 9057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 9082

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 12190 Frekvenca
1 kučan 184
2 drnovšek 129
3 janša 45
4 peterle 8
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 11
7 rop 5
8 bavčar 0
9 bizjak 0
10 kacin 2
11 pahor 17
12 but 7
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 18
16 gaspari 0
17 bajuk 13
18 rupel 1
19 bučar 1
20 mencinger 6
22 nihce/ ga ni 321
23 neka druga oseba 19
21 ne vem 144
Sysmiss 9057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 9201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

IME2 (ŠE KDO?)

Vrednost 12289 Frekvenca
1 kučan 77
2 drnovšek 112
3 janša 26
4 peterle 14
5 j.podobnik 4
6 jelinčič 7
7 rop 8
8 bavčar 3
9 bizjak 3
10 kacin 1
11 pahor 36
12 but 6
13 černjak 1
14 brezigar 0
15 arhar 13
16 gaspari 2
17 bajuk 14
18 rupel 9
19 bučar 2
20 mencinger 1
22 nihce/ ga ni 16
23 neka druga oseba 28
21 ne vem 43
Sysmiss 9564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
383 9607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

IME3 (ŠE KDO?)

Vrednost 12388 Frekvenca
1 kučan 15
2 drnovšek 15
3 janša 12
4 peterle 20
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 10
7 rop 17
8 bavčar 2
9 bizjak 2
10 kacin 3
11 pahor 47
12 but 5
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 9
16 gaspari 3
17 bajuk 14
18 rupel 6
19 bučar 2
20 mencinger 2
22 nihce/ ga ni 22
23 neka druga oseba 53
21 ne vem 35
Sysmiss 9692
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
263 9727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

Q631A ALI STE SE V SLOVENIJI V ZADNJIH DVEH LETIH POGOVARJALI S KAKŠNIM TUJCEM ALI NE?

Vrednost 12487 Frekvenca
1 da 504
2 ne 426
Sysmiss 9060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 9060

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q631B KAKO STE SE V TEJ SITUACIJI OBIČAJNO POGOVARJALI?

Vrednost 12586 Frekvenca
1 V SLOVENŠČINI 102
2 V TUJEM JEZIKU 301
3 JAZ SLOVENSKO, ON/ONA V TUJEM JEZIKU 38
4 ZAČELA V SLOVENŠČINI, NADALJEVALA SVA V TUJEM JEZIKU 42
5 drugo 17
6 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 9486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 9490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q631C DO KATERE MERE BI SE PO VAŠEM MNENJU MORALI TUJCI NAUČITI SLOVENŠČINO, ČE BI ŽELELI ŽIVETI IN DELATI V SLOVENIJI?

Vrednost 12685 Frekvenca
1 SPORAZUMELI V VSAKDANJIH SITUACIJAH 429
2 POGOVARJALI IN PISALI O ZAHTEVNEJŠIH TEMAH 427
3 NI TREBA, ČE ZNAJO SVETOVNI JEZIK 24
4 NI TREBA, ČE ZNAJO SORODNI JEZI 10
5 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 9060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 9100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q633 LETOS MINEVA DESET LET OD MEDNARODNEGA PRIZNANJA SLOVENIJE S STRANI DRŽAV EVROPSKE UNIJE, ZDA…, PA TUDI DESET LET ODKAR JE SLOVENIJA POSTALA ČLANICA OZN. ALI MENITE, DA JE SLOVENIJA DANES MEDNARODNO UPOŠTEVANA DRŽAVA?

Vrednost 12784 Frekvenca
1 da 638
2 ne 186
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 9096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 9166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q634 ALI STE SPREMLJALI DIPLOMATSKO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE V ZADNJEM TEDNU KOT NAPRIMER SREČANJE PREDSEDNIKA VLADE DRNOVŠKA Z AMERIŠKIM PREDSEDNIKOM BUSHEM IN DRUGIMI VISOKIMI PREDSTAVNIKI ZDA?

Vrednost 12883 Frekvenca
1 da 583
2 ne 298
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 9096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 9109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q635 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJE DELO SLOVENSKE DIPLOMACIJE? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 12982 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 99
3 nekje vmes 367
4 . 282
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 9096
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 9162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q636 V ZADNJEM ČASU POTEKA PRI NAS ŽIVAHNA JAVNA RAZPRAVA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO? ALI V...

Vrednost 13081 Frekvenca
1 RAZPRAVI SODELUJETE 14
2 ALI RAZPRAVO SPREMLJATE 613
3 ALI VAS TO NE ZANIMA 233
4 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 9097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 9130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q6371 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 13180 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 24
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 56
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 264
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 359
5 SPREMLJAM RADIO 46
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 1
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 116
9 ne vem 8
Sysmiss 9097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 9105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q6372 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 13279 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 58
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 122
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 262
5 SPREMLJAM RADIO 116
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 11
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 9417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
573 9417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6373 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 13378 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 36
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 67
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 38
5 SPREMLJAM RADIO 144
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 9685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
305 9685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6374 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 13477 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 2
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 23
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 10
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 16
5 SPREMLJAM RADIO 18
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 24
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 9897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6375 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 13576 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 4
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 2
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 1
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 17
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 6
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 9958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6376 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 13675 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 0
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 1
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 7
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 9981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6377 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 13774 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 1
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 0
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 0
7 KAJ DRUGEGA 3
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 9986

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q638 JESENI BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH KANDIDATOV, VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI GA BOSTE NA VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI.

Vrednost 13873 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 277
2 BARBARA BREZIGAR 60
3 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 55
4 DR. MATJAŽ KMECL 15
5 DR. JOŽE MENCINGER 101
6 BORUT PAHOR 131
7 DR. DIMITRIJ RUPEL 97
8 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 9097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 9254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q639 KAJ PA ČE BI SE KOT KANDIDAT POJAVIL TUDI DR. JANEZ DRNOVŠEK. ALI BI V TEM PRIMERU PODPRLI DR. DRNOVŠKA?

Vrednost 13972 Frekvenca
1 da 371
2 ne 412
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 9097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 9207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q640A ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NAŠTETIH BI IZBRALI

Vrednost 14071 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 214
2 BARBARA BREZIGAR 51
3 DR. JANEZ DRNOVŠEK 209
4 ŠTEFAN HUDOBIVNIK 1
5 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 30
6 MARKO KOŽAR 0
7 BORUT PAHOR 76
8 TOMAŽ ROZMAN 4
9 drugi 7
10 nobenega 25
11 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 9296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
617 9373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q640A_1 ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NAŠTETIH BI IZBRALI

Vrednost 14170 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 217
2 BARBARA BREZIGAR 87
3 DR. JANEZ DRNOVŠEK 259
4 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 55
5 DR. LEV KREFT 45
6 drugi 2
7 nobenega 43
8 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 9191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 9282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q640B IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR. ARHARJEM IN DR. DRNOVŠKOM, KOGA BI IZBRALI?

Vrednost 14269 Frekvenca
1 arharja 641
2 drnovška 612
3 nobenega 94
4 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 8498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1347 8643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q640C SMO PRED PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. ALI LAHKO NAVEDETE IME OSEBE, KI SE VAM ZDI NAJPRIMERBEJŠA ZA OPRAVLJANJE VLOGE PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

Vrednost 14368 Frekvenca
1 dr. france arhar 68
2 dr. anton bebler 31
3 barbara brezigar 69
4 dr. france bučar 70
5 dr. janez drnovaek 225
6 zmago jelinčič pl. 14
7 dr. lev kreft 10
8 milan kučan 56
9 borut pahor 7
10 janez janaa 2
11 france but 0
12 drugo 20
13 nobenega 33
14 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 9093
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 9385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q640D V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Vrednost 14467 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 97
2 DR. ANTON BEBLER 50
3 BARBARA BREZIGAR 109
4 DR. FRANCE BUČAR 108
5 DR. JANEZ DRNOV`EK 306
6 ZMAGO JELINČIČ PL. 34
7 DR. LEV KREFT 29
8 drugo 4
9 nobenega 38
10 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 9093
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 9215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q640E V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Vrednost 14566 Frekvenca
1 ARHAR 68
2 BEBLER 22
3 BREZIGAR 202
4 BUČAR 74
5 CEKUTA 2
6 DREVENŠEK 5
7 DRNOVŠEK 402
8 JELINČIČI 42
9 KREFT 24
10 drugo 2
11 nobenega 28
12 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 8973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 9119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q640F NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV VAM JE NAJBLIŽJI

Vrednost 14665 Frekvenca
1 arhar 9
2 bebeler 2
3 brezigar 12
4 bučar 4
5 cekuta 0
6 drevenšek 0
7 drnovšek 31
8 jelinčič 8
9 kreft 5
10 drugo 0
11 nobenega 20
12 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 9817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 9899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q640G 10. NOVEMBRA SMO IMELI V SLOVENIJI VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. KATEREGA KANDIDATA STE PODPRLI?

Vrednost 14764 Frekvenca
1 dr. france arhar 41
2 dr. anton bebeler 14
3 barbara brezigar 222
4 dr. france bučar 22
5 jure cekuta 3
6 dr. gorazd drevensek 7
7 dr. janez drnovsek 380
8 zmago jelinčič plemeniti 44
9 dr. lev kreft 20
10 nisem volil-a 117
11 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 8985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 9120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q641A KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. OCENITE Z OCENAMI 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SO ODNOSI ZELO SLABI, 5 ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Vrednost 14863 Frekvenca
1 zelo slabo 145
2 slabi 292
3 nekaj vmes 194
4 dobri 31
5 zelo dobri 9
6 ne vem,b.o. 22
Sysmiss 9297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
671 9319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q641B Z ITALIJO

Vrednost 14962 Frekvenca
1 zelo slabo 22
2 slabi 144
3 nekaj vmes 324
4 dobri 145
5 zelo dobri 12
6 ne vem,b.o. 46
Sysmiss 9297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 9343

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q641C AVSTRIJO

Vrednost 15061 Frekvenca
1 zelo slabo 24
2 slabi 100
3 nekaj vmes 314
4 dobri 195
5 zelo dobri 25
6