Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI02_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v EU, informiranost o procesu vključevanja v NATO, poznavanje evropskih držav, članic NATA, spremljanje razprave o vključevanju Slovenije v EU, seznanjenost s pristopnimi pogajanji med Slovenijo in EU, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, poznavanje uspešnih slovenskih podjetij, podpora zdravniški stavki, uporaba jezika v pogovoru s tujcem, stališče o poznavanju slovenščine za tujce, ki želijo živeti in delati v Sloveniji, ocena odnosov med Slovenijo in sosednjimi državami, primerjava življenjskega standarda Slovenije in sosednjih držav, pogostost obiskovanja sosednjih držav, razlogi za obisk sosednjih držav, dopustniške navade, koristnost članstva v OZN za Slovenijo, mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije, ocena zadnjega desetletja v Sloveniji, ocena "Drnovškovega" desetletja, ocena stanja v slovenski družbi, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, stališče o izobešanju slovenske zastave ob državnih praznikih, stališče do spreminjanja obstoječih državnih simbolov, mnenje o e-volitvah, spremljanje diplomatske dejavnosti RS, ocena dela slovenske diplomacije, ocena uspešnosti slovenske zunanje politike, mnenje o udeleževanju referendumov, volitev, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o ponovni izvolitvi dosedanjega župana, mnenje o temah v programih županov in občinskih svetnikov, najprimernejši kandidat za predsednika države, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, mnenje o temah v programih predsedniških kandidatov, spremljanje predvolilnih oddaj, spremljanje predvolilnega dogajanja, spremljanje rezultatov predvolilnih anket, pogovor o volilni tematiki, ocena lastnosti kandidata, pomembne pri izbiri, podpora kandidatu za predsednika republike na preteklih volitvah, namera udeležbe na volitvah, ocena dela dosedanjega predsednika RS Milana Kučana, odobravanje delovanja urada bivšega predsednika RS, podpora kandidatu v drugem krogu predsedniških volitev, zadovoljstvo z izvolitvijo dr. Janeza Drnovška za predsednika RS

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE
OSTALA AKTUALNA DOGAJANJA


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Mesečne raziskave vključujejo aktualna vprašanja o virih informiranosti, o procesih vključevanja in poznavanje držav članic EU in NATO, poznavanje uspešnih slovenskih podjetij, o koristi članstva v OZN, o podpori zdravniški stavki, oceno stanja v slovenski družbi danes in v obdobju zadnjih desetih let, vprašanja o tem kakšen jezik uporabljajo v kontaktu s tujci v Sloveniji ter stališča o potrebnem znanju slovenščine za tujce, ki živijo v Sloveniji, vprašanja o dopustovanju, o odnosih med Slovenijo in sosednjimi državami, pogostost ter namen obiska sosednjih držav. Bloki aktualnih vprašanj zajemajo tudi vprašanja o stališčih do državnih simbolov, oceno dela slovenske diplomacije in mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije, mnenje o elektronskih volitvah, o možnih kandidatih za predsednika države, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o najprimernejšem kandidatu za predsednika države, oceno programov posameznih kandidatov, vprašanja o spremljanju predvolilnih oddaj in dogajanj, vprašanja o volilni izbiri kandidata v prvem krogu volitev za predsednika države in preferencah za drugi krog volitev, oceno dela dosedanjega predsednika RS Milana Kučana in zadovoljstvu ob izvolitvi dr. Janeza Drnovška za novega predsednika RS, ter podpora delovanju urada bivšega predsednika RS.

Methodology


Collection date: 28. 01. 2002 - 18. 12. 2002
Date of production: 2002;
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI02 - Politbarometer PB02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 210
 • number of units: 9990

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA Anketa

Value 13 Frequency
2002-01-15 858
2002-02-15 974
2002-03-15 940
2002-04-15 940
2002-05-15 897
2002-06-15 702
2002-07-15 803
2002-09-15 901
2002-10-15 1021
2002-11-15 1013
2002-12-15 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9990 2002-01-15 2002-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 3880
2 NEZADOVOLJNI 5195
3 ne vem, b.o. 895
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9075 915

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 5847
2 NEZADOVOLJNI 3839
3 ne vem, b.o. 276
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9686 304

Valid range from 1 to 2

ANKETA Anketa

Value 1210 Frequency
2002-01-15 858
2002-02-15 974
2002-03-15 940
2002-04-15 940
2002-05-15 897
2002-06-15 702
2002-07-15 803
2002-09-15 901
2002-10-15 1021
2002-11-15 1013
2002-12-15 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9990 2002-01-15 2002-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 2209 Frequency
1 ZADOVOLJNI 3880
2 NEZADOVOLJNI 5195
3 ne vem, b.o. 895
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9075 915

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3208 Frequency
1 ZADOVOLJNI 5847
2 NEZADOVOLJNI 3839
3 ne vem, b.o. 276
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9686 304

Valid range from 1 to 2

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 4207 Frequency
1 podpiram 4627
2 ne podpiram 3396
3 ne vem, b.o. 993
Sysmiss 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8023 1967

Valid range from 1 to 2

Q481A_1 ALI PODPIRATE DOSEDANJO VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 5206 Frequency
1 da, podpiram 602
2 ne, ne podpiram 286
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 9050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 9102

Valid range from 1 to 2

V1 KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 6205 Frequency
1 zelo neuspešno 791
2 . 1835
3 nekje vmes 4998
4 . 1679
5 zelo uspešno 224
6 ne vem/ne poznam/b.o. 293
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9527 463

Valid range from 1 to 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 7204 Frequency
1 zelo neuspešno 563
2 . 1224
3 nekje vmes 2716
4 . 2896
5 zelo uspešno 1236
6 ne vem/ne poznam/b.o. 253
Sysmiss 1102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8635 1355

Valid range from 1 to 5

V2_1 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 8203 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 88
3 nekje vmes 220
4 . 353
5 zelo uspešno 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 9051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 9083

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 9202 Frequency
1 zelo neuspešno 870
2 . 2402
3 nekje vmes 4319
4 . 1431
5 zelo uspešno 208
6 ne vem/ne poznam/b.o. 509
Sysmiss 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9230 760

Valid range from 1 to 5

V4 DRŽAVNI SVET

Value 10201 Frequency
1 zelo neuspešno 117
2 . 308
3 nekje vmes 603
4 . 176
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ne poznam/b.o. 151
Sysmiss 8617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1222 8768

Valid range from 1 to 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 11200 Frequency
1 zelo neuspešno 415
2 . 1058
3 nekje vmes 3227
4 . 3418
5 zelo uspešno 973
6 ne vem/ne poznam/b.o. 613
Sysmiss 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9091 899

Valid range from 1 to 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 12199 Frequency
1 zelo neuspešno 338
2 . 537
3 nekje vmes 1484
4 . 3255
5 zelo uspešno 3012
6 ne vem/ne poznam/b.o. 260
Sysmiss 1104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8626 1364

Valid range from 1 to 5

V5_1 KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 13198 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 38
3 nekje vmes 114
4 . 309
5 zelo uspešno 433
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 9051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 9069

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 14197 Frequency
1 zelo neuspešno 712
2 . 1984
3 nekje vmes 4054
4 . 1430
5 zelo uspešno 225
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1115
Sysmiss 470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8405 1585

Valid range from 1 to 5

V11 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO ŽUPANA V VAŠI OBČINI?

Value 15196 Frequency
1 zelo neuspešno 109
2 . 130
3 nekje vmes 219
4 . 200
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ne poznam/b.o. 0
Sysmiss 9201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 9201

Valid range from 1 to 5

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 16195 Frequency
1 zelo neuspesno 609
2 . 1152
3 nekje vmes 1867
4 . 1029
5 zelo uspesno 213
6 ne vem,b.o. 750
Sysmiss 4370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4870 5120

Valid range from 1 to 5

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 17194 Frequency
1 zelo neuspesno 156
2 . 358
3 nekje vmes 703
4 . 795
5 zelo uspesno 304
6 ne vem,b.o. 491
Sysmiss 7183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2316 7674

Valid range from 1 to 5

M1 M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 18193 Frequency
1 zelo neuspešno 476
2 . 1275
3 nekje vmes 2955
4 . 1348
5 zelo uspešno 207
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1541
Sysmiss 2188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6261 3729

Valid range from 1 to 5

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 19192 Frequency
1 zelo neuspešno 733
2 . 1583
3 nekje vmes 2613
4 . 1712
5 zelo uspešno 410
6 ne vem/ne poznam/b.o. 909
Sysmiss 2030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7051 2939

Valid range from 1 to 5

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 20191 Frequency
1 zelo neuspešno 791
2 . 1862
3 nekje vmes 2925
4 . 991
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1184
Sysmiss 2111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6695 3295

Valid range from 1 to 5

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 21190 Frequency
1 zelo neuspešno 675
2 . 1717
3 nekje vmes 2761
4 . 1523
5 zelo uspešno 277
6 ne vem/ne poznam/b.o. 997
Sysmiss 2040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6953 3037

Valid range from 1 to 5

M6 M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 22189 Frequency
1 zelo neuspešno 243
2 . 790
3 nekje vmes 2676
4 . 2075
5 zelo uspešno 293
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1691
Sysmiss 2222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6077 3913

Valid range from 1 to 5

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 23188 Frequency
1 zelo neuspešno 421
2 . 1243
3 nekje vmes 3061
4 . 1693
5 zelo uspešno 268
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1190
Sysmiss 2114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6686 3304

Valid range from 1 to 5

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 24187 Frequency
1 zelo neuspešno 419
2 . 1240
3 nekje vmes 2722
4 . 1740
5 zelo uspešno 348
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1333
Sysmiss 2188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6469 3521

Valid range from 1 to 5

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 25186 Frequency
1 zelo neuspešno 768
2 . 1629
3 nekje vmes 2851
4 . 1400
5 zelo uspešno 218
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1059
Sysmiss 2065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6866 3124

Valid range from 1 to 5

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 26185 Frequency
1 zelo neuspešno 554
2 . 1403
3 nekje vmes 2804
4 . 1631
5 zelo uspešno 336
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1150
Sysmiss 2112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6728 3262

Valid range from 1 to 5

M11 M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 27184 Frequency
1 zelo neuspešno 427
2 . 1267
3 nekje vmes 2879
4 . 1285
5 zelo uspešno 176
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1711
Sysmiss 2245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6034 3956

Valid range from 1 to 5

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 28183 Frequency
1 zelo neuspešno 375
2 . 1073
3 nekje vmes 2773
4 . 2161
5 zelo uspešno 380
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1147
Sysmiss 2081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6762 3228

Valid range from 1 to 5

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 29182 Frequency
1 zelo neuspešno 664
2 . 1429
3 nekje vmes 2500
4 . 1920
5 zelo uspešno 625
6 ne vem/ne poznam/b.o. 843
Sysmiss 2009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7138 2852

Valid range from 1 to 5

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 30181 Frequency
1 zelo neuspešno 443
2 . 993
3 nekje vmes 2417
4 . 2499
5 zelo uspešno 732
6 ne vem/ne poznam/b.o. 876
Sysmiss 2030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7084 2906

Valid range from 1 to 5

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 31180 Frequency
1 zelo neuspešno 367
2 . 995
3 nekje vmes 2833
4 . 1348
5 zelo uspešno 204
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1919
Sysmiss 2324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5747 4243

Valid range from 1 to 5

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 32179 Frequency
1 zelo neuspešno 170
2 . 500
3 nekje vmes 1905
4 . 2384
5 zelo uspešno 1306
6 ne vem/ne poznam/b.o. 1504
Sysmiss 2221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6265 3725

Valid range from 1 to 5

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 33178 Frequency
1 koristilo bi ji 4928
2 ne bi ji koristilo 2526
3 ne vem, b.o. 1535
Sysmiss 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7454 2536

Valid range from 1 to 2

EB1_1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, KO BO POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 34177 Frequency
1 koristilo bi ji 612
2 ne bi ji koristilo 162
3 ne vem, b.o. 165
Sysmiss 9051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 9216

Valid range from 1 to 2

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 35176 Frequency
1 za vstop 5960
2 proti vstopu 2514
3 ne ve, b.o. 1449
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8474 1516

Valid range from 1 to 2

EBREF2 V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO REFERNDUM O ČLANSTVU SLOVENIJE V EU. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 36175 Frequency
1 bom se udelezil 7008
2 ne bom se udelezil 590
3 ne ve, b.o. 571
Sysmiss 1821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7598 2392

Valid range from 1 to 2

EBINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V EU?

Value 37174 Frequency
1 ZELO DOBRO 76
2 DOBRO 594
3 SLABO 228
4 ZELO SLABO 32
Sysmiss 9060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 9060

Valid range from 1 to 4

EB999 KONEC PREJŠNJEGA TEDNA SO SE V KOEBENHAVNU KONČALA PRISTOPNA POGAJANJA MED SLOVENIJO IN EU. ALI STE SEZNANJENI S TEM?

Value 38173 Frequency
1 da 744
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 9051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 9057

Valid range from 1 to 2

EB998 KAKO BI OCENILI REZULTAT TEH POGAJANJ MED SLOVENIJO IN EU.

Value 39172 Frequency
1 zelo dober 20
2 2 50
3 nekje vmes 267
4 4 262
5 zelo slab 130
Sysmiss 9261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 9261

Valid range from 1 to 5

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 40171 Frequency
1 strinja se 829
2 ne strinja se 699
3 ne ve, b.o. 270
Sysmiss 8192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1528 8462

Valid range from 1 to 2

Q546A DENIMO, DA BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O ČLANSTVU SLOVENIJE V NATU. KAKO BI VI GLASOVALI, ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU?

Value 41170 Frequency
1 za vstop 3827
2 proti vstopu 3486
3 ne vem, b.o. 1642
Sysmiss 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7313 2677

Valid range from 1 to 2

NATO3 ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS NA VRHUNSKEM SREČANJU NATA V PRAGI POVABLJENA V NATO ALI NE?

Value 42169 Frequency
1 bo povabljena 807
2 ne bo povabljena 592
3 ne vem 396
Sysmiss 8195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 8591

Valid range from 1 to 2

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Value 43168 Frequency
1 koristilo bi ji 1930
2 ne bi ji koristilo 2222
3 ne vem, b.o. 1010
Sysmiss 4828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4152 5838

Valid range from 1 to 2

NATO6A ALI MENITE, DA BI BILO ZA SLOVENIJO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 44167 Frequency
1 bilo bi dobro 1343
2 ne bi bilo dobro 1061
3 ne vem, b.o. 560
Sysmiss 7026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2404 7586

Valid range from 1 to 2

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 45166 Frequency
1 da 5870
2 ne 775
3 ne vem, b.o. 541
Sysmiss 2804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6645 3345

Valid range from 1 to 2

NATO7_1 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 46165 Frequency
1 da 806
2 ne 75
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 9052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 9109

Valid range from 1 to 2

NATO8B KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZARADI KATEREGA SE SLOVENIJA NE BI SMELA VKLJUČITI V NATO?

Value 47164 Frequency
1 TO PREVEČ STALO 291
2 NAŠI VOJAKI V SPOPADIH V TUJINI 118
3 KER NISMO VOJAŠKO OGROŽENI 70
4 PREVLADA AMERIŠKIH INTERESOV 180
5 drugo 26
6 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 9291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 9305

Valid range from 1 to 5

NATO8A KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČLANSTVO SLOVENIJE V ZVEZI NATO?

Value 48163 Frequency
1 NAJBOLJŠA OBLIKA KOLEKTIVNE OBRAMBE 184
2 SKUPNA VARNOST JE CENEJŠA 200
3 DOBRI UČINKE ZA GOSPODARSTVO 89
4 KER JE VEČINA EVRO-DRŽAV V NATU 97
5 drugo 13
6 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 9362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 9407

Valid range from 1 to 5

NATOINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO?

Value 49162 Frequency
1 ZELO DOBRO 110
2 DOBRO 1074
3 SLABO 535
4 ZELO SLABO 91
Sysmiss 8180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1810 8180

Valid range from 1 to 4

NATO999 KONEC PREJŠNJEGA MESECA JE SLOVENIJA SKUPAJ S ŠE ŠESTIMI DRŽAVAMI DOBILA POVABILO ZA VČLANITEV V ZVEZO NATO. ALI STE S TEM SEZNANJENI?

Value 50161 Frequency
1 da 828
2 ne 101
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 9061

Valid range from 1 to 2

NATO998 KAJ MENITE, ALI TO VABILO V NATO ZA SLOVENIJO POMENI DOLOČENO PRIZNANJE ALI NE?

Value 51160 Frequency
1 da 649
2 ne 192
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 9053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 9149

Valid range from 1 to 2

Q626A ALI MENITE, DA STE DOVOLJ DOBRO INFORMIRANI O PROCESU VKLJUČEVANJA V EU

Value 52159 Frequency
1 da 498
2 ne 385
3 b.o. 48
Sysmiss 9059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 9107

Valid range from 1 to 2

Q626B KAJ PA O PROCESU VKLJUČEVANJA V NATO?

Value 53158 Frequency
1 da 434
2 ne 449
3 b.o. 48
Sysmiss 9059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 9107

Valid range from 1 to 2

Q627A NAJPREJ AVSTRIJA?

Value 54157 Frequency
1 da 361
2 ne 348
3 ne vem, b.o. 219
Sysmiss 9062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 9281

Valid range from 1 to 2

Q627B KAJ PA ITALIJA?

Value 55156 Frequency
1 da 689
2 ne 52
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 9062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 9249

Valid range from 1 to 2

Q627C MADŽARSKA?

Value 56155 Frequency
1 da 235
2 ne 437
3 ne vem, b.o. 254
Sysmiss 9064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 9318

Valid range from 1 to 2

Q627D ŠVEDSKA?

Value 57154 Frequency
1 da 219
2 ne 372
3 ne vem, b.o. 336
Sysmiss 9063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 9399

Valid range from 1 to 2

Q627E NEMČIJA?

Value 58153 Frequency
1 da 737
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 166
Sysmiss 9064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 9230

Valid range from 1 to 2

Q627F IN PA ŠE VELIKA BRITANIJA?

Value 59152 Frequency
1 da 660
2 ne 69
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 9063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 9261

Valid range from 1 to 2

Q6281 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 60151 Frequency
1 sam se pozanimam 10
2 tiskani medije 267
3 televizija 546
4 radio 56
5 internet 9
6 drugo 15
7 me ne zanima 14
8 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 9073

Valid range from 1 to 7

Q6282 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 61150 Frequency
1 sam se pozanimam 4
2 tiskani medije 214
3 televizija 227
4 radio 89
5 internet 11
6 drugo 9
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 9436

Valid range from 1 to 8

Q6283 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 62149 Frequency
1 sam se pozanimam 4
2 tiskani medije 49
3 televizija 21
4 radio 117
5 internet 13
6 drugo 13
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9773
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 9773

Valid range from 1 to 8

Q6284 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 63148 Frequency
1 sam se pozanimam 6
2 tiskani medije 6
3 televizija 0
4 radio 6
5 internet 10
6 drugo 2
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9960
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 9960

Valid range from 1 to 8

Q6285 KAKO DO VAS PRIDEJO INFORMACIJE O EU OZIROMA NATO?

Value 64147 Frequency
1 sam se pozanimam 0
2 tiskani medije 0
3 televizija 0
4 radio 1
5 internet 1
6 drugo 3
7 me ne zanima 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 9985

Valid range from 1 to 8

I1 KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 65146 Frequency
1 najmanj zaupa 856
2 . 1739
3 nekaj vmes 4354
4 . 2107
5 najbolj zaupa 514
6 ne vem,b.o. 254
Sysmiss 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9570 420

Valid range from 1 to 5

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 66145 Frequency
1 najmanj zaupa 691
2 . 1336
3 nekaj vmes 2951
4 . 3099
5 najbolj zaupa 1521
6 ne vem,b.o. 229
Sysmiss 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9598 392

Valid range from 1 to 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 67144 Frequency
1 najmanj zaupa 647
2 . 1895
3 nekaj vmes 4588
4 . 1844
5 najbolj zaupa 386
6 ne vem,b.o. 389
Sysmiss 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9360 630

Valid range from 1 to 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 68143 Frequency
1 najmanj zaupa 477
2 . 682
3 nekaj vmes 1896
4 . 3489
5 najbolj zaupa 3057
6 ne vem,b.o. 217
Sysmiss 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9601 389

Valid range from 1 to 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Value 69142 Frequency
1 najmanj zaupa 1341
2 . 2878
3 nekaj vmes 4132
4 . 692
5 najbolj zaupa 109
6 ne vem,b.o. 541
Sysmiss 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9152 838

Valid range from 1 to 5

I6 SODIŠČEM?

Value 70141 Frequency
1 najmanj zaupa 1388
2 . 2644
3 nekaj vmes 3402
4 . 1530
5 najbolj zaupa 275
6 ne vem,b.o. 493
Sysmiss 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9239 751

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI?

Value 71140 Frequency
1 najmanj zaupa 969
2 . 1909
3 nekaj vmes 3709
4 . 2327
5 najbolj zaupa 636
6 ne vem,b.o. 263
Sysmiss 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9550 440

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI?

Value 72139 Frequency
1 najmanj zaupa 533
2 . 1239
3 nekaj vmes 3385
4 . 2905
5 najbolj zaupa 1011
6 ne vem,b.o. 599
Sysmiss 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9073 917

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 73138 Frequency
1 najmanj zaupa 2612
2 . 2177
3 nekaj vmes 2621
4 . 1243
5 najbolj zaupa 588
6 ne vem,b.o. 491
Sysmiss 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9241 749

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Value 74137 Frequency
1 najmanj zaupa 446
2 . 1215
3 nekaj vmes 3538
4 . 3282
5 najbolj zaupa 927
6 ne vem,b.o. 361
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9408 582

Valid range from 1 to 5

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 75136 Frequency
1 najmanj zaupa 241
2 . 698
3 nekaj vmes 3062
4 . 3766
5 najbolj zaupa 1719
6 ne vem,b.o. 300
Sysmiss 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9486 504

Valid range from 1 to 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 76135 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 128
3 nekaj vmes 252
4 . 171
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 9294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 9357

Valid range from 1 to 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 77134 Frequency
1 najmanj zaupa 152
2 . 566
3 nekaj vmes 1970
4 . 2033
5 najbolj zaupa 506
6 ne vem 205
Sysmiss 4558
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5227 4763

Valid range from 1 to 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 78133 Frequency
1 najmanj zaupa 287
2 . 911
3 nekaj vmes 2176
4 . 1473
5 najbolj zaupa 503
6 ne vem 108
Sysmiss 4532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5350 4640

Valid range from 1 to 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 79132 Frequency
1 najmanj zaupa 448
2 . 1241
3 nekaj vmes 3741
4 . 3171
5 najbolj zaupa 941
6 ne vem,b.o. 263
Sysmiss 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9542 448

Valid range from 1 to 5

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 80131 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 178
3 nekaj vmes 548
4 . 606
5 najbolj zaupa 223
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 8157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1640 8350

Valid range from 1 to 5

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 81130 Frequency
1 najmanj zaupa 1108
2 . 890
3 nekaj vmes 783
4 . 423
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem,b.o. 144
Sysmiss 6492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3354 6636

Valid range from 1 to 5

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 82129 Frequency
1 da 7716
2 ne 1742
3 ne vem, b.o. 445
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9458 532

Valid range from 1 to 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI?

Value 83128 Frequency
1 DESUS 63
2 LDS 2050
3 NSI 247
4 SLS+SKD 251
5 SMS 137
6 SNS 223
7 SDS 606
8 ZLSD 565
9 drugo 138
0 ne vem, b.o. 3431
Sysmiss 2279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4280 5710

Valid range from 1 to 9

W2D DRUGA STRANKA

Value 84127 Frequency
nova slovenija 1
stranka upokojencec 1
vse 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA?

Value 85126 Frequency
1 DESUS 43
2 LDS 763
3 NSI 97
4 SLS 156
5 SMS 99
6 SNS 102
7 SDS 273
8 ZLSD 201
9 drugo 143
0 ne vem, b.o. 3715
Sysmiss 4398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1877 8113

Valid range from 1 to 9

W3D DRUGA STRANKA

Value 86125 Frequency
nobena 5
zeleni slovenije 1
zveza za primorsko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 87124 Frequency
1 DESUS 6
2 LDS 273
3 NSI 15
4 SLS 42
5 SMS 15
6 SNS 14
7 SDS 61
8 ZLSD 47
9 nisem sel na volitve 170
0 ne vem, b.o., drugo 178
Sysmiss 9169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 9347

Valid range from 1 to 9

Q510_1 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 88123 Frequency
1 DESUS 15
2 LDS 583
3 NSI 45
4 SLS 78
5 SMS 38
6 SNS 32
7 SDS 154
8 ZLSD 126
9 nisem šel na volitve 330
0 ne vem, b.o., drugo 453
Sysmiss 8136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1401 8589

Valid range from 1 to 9

Q600A V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJA POBUDA ZA SPREMEMBO NEKATERIH DRŽAVNIH SIMBOLOV. KAJ MENITE, ALI NAJ SLOVENIJA OHRANI ALI NAJ SPREMENI NEKATERE DRŽAVNE SIMBOLE?

Value 89122 Frequency
1 ohraniti simbole 572
2 spremeniti simbole 204
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 9167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 9214

Valid range from 1 to 2

Q600B KATERE OD NAŠTETIH SIMBOLOV BI BILO PO VAŠEM MNENJU POTREBNO SPREMENITI: SPREMENITI HIMNO

Value 90121 Frequency
1 da 25
2 ne 174
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 9786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 9791

Valid range from 1 to 2

Q600C SPREMENITI ZASTAVO

Value 91120 Frequency
1 da 168
2 ne 32
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 9786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 9790

Valid range from 1 to 2

Q600D SPREMENITI GRB

Value 92119 Frequency
1 da 102
2 ne 99
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 9786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 9789

Valid range from 1 to 2

Q570D ALI PRI VAS DOMA OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH IZOBEŠATE SLOVENSKO ZASTAVO ALI NE?

Value 93118 Frequency
1 da 274
2 ne 544
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 9167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 9172

Valid range from 1 to 2

Q570C ZAKAJ NE?

Value 94117 Frequency
1 ZIVI V BLOKU 120
2 JE NIMATE 253
3 MU JE VSEENO 51
4 drugo 112
5 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 9446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 9454

Valid range from 1 to 4

Q570E ZAKAJ JE NIMATE?

Value 95116 Frequency
1 MU NI VSEC 7
2 JE PREDRAGA 16
3 NE VE, KJE SE JO DOB 41
4 drugo 173
5 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 9737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 9753

Valid range from 1 to 4

Q601 V NASLEDNJEM TEDNU BOMO V SLOVENIJI SLAVILI DRŽAVNI PRAZNIK. ALI VESTE, KATERI?

Value 96115 Frequency
1 navede tocno 642
2 navede napacno 51
3 ne ve, bo 130
Sysmiss 9167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 9297

Valid range from 1 to 2

Q602A LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 97114 Frequency
1 Kucan 19
2 Drnovsek 213
3 Jansa 7
4 Pahor 8
5 Bajuk 7
6 Jelincic 16
7 Arhar 31
8 Mencinger 38
9 Rop 10
10 Rupel 3
11 But 0
12 drugo 56
13 ne vem, b.o. 414
Sysmiss 9168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 9582

Valid range from 1 to 12

Q602B KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DEŽAVE?

Value 98113 Frequency
1 Kucan 8
2 Drnovsek 11
3 Jansa 18
4 Pahor 47
5 Bajuk 4
6 Jelincic 1
7 Arhar 30
8 Mencinger 5
9 Rop 134
10 Rupel 9
11 But 1
12 drugo 44
13 ne vem, b.o. 504
Sysmiss 9174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 9678

Valid range from 1 to 12

Q621 GLEDE NA TO, DA BODO LETOS TUDI LOKALNE VOLITVE, NAS ZANIMA, KAKO BI RAVNALI V PRIMERU, DA BI VAŠ SEDANJI ŽUPAN OZ. ŽUPANJA PONOVNO KANDIDIRAL? ALI BI VOLILI ZANJ-O ALI NE?

Value 99112 Frequency
1 volil bi 406
2 ne bi volil 341
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 9171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 9243

Valid range from 1 to 2

Q622A OCENITE NAJPREJ USPEŠNOST SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE V ODNOSU Z MADŽARSKO

Value 100111 Frequency
1 zelo neuspešno 13
2 . 36
3 nekje vmes 250
4 . 291
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ne poznam/b.o. 173
Sysmiss 9168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 9341

Valid range from 1 to 5

Q622B NADALJE, V ODNOSU S HRVAŠKO

Value 101110 Frequency
1 zelo neuspešno 213
2 . 312
3 nekje vmes 181
4 . 53
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ne poznam/b.o. 55
Sysmiss 9168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 9223

Valid range from 1 to 5

Q622C V ODNOSU Z ITALIJO

Value 102109 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 198
3 nekje vmes 358
4 . 116
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ne poznam/b.o. 80
Sysmiss 9168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 9248

Valid range from 1 to 5

Q622D IN ŠE V ODNOSU Z AVSTIJO

Value 103108 Frequency
1 zelo neuspešno 91
2 . 191
3 nekje vmes 309
4 . 141
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ne poznam/b.o. 76
Sysmiss 9168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 9244

Valid range from 1 to 5

Q625A LETOS BODO PREDSEDNIŠKE IN LOKALNE VOLITVE. ALI SE JIH NAMERAVATE UDELEŽITI?

Value 104107 Frequency
1 DA, OBOJIH 767
2 SAMO PREDSEDNISKIH 60
3 SAMO LOKALNIH 7
4 NOBENIH 72
5 se ne vem, b.o. 65
Sysmiss 9019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 9084

Valid range from 1 to 4

Q625B KAJ BI REKLI ZASE? ALI SE NA SPLOŠNO UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV, ALI NE?

Value 105106 Frequency
1 običajno da 764
2 običajno ne 96
3 vcasih 100
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 9019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 9030

Valid range from 1 to 3

Q625C KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA SE NE UDELEŽUJETE REFERENDUMOV IN VOLITEV?

Value 106105 Frequency
1 POLITIKA ME NE ZANIMA 30
2 NE VERJAMEM, DA LAHKO KAJ SPREMENIM 38
3 OSEBNI RAZLOGI 18
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 9894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 9895

Valid range from 1 to 4

Q625D ALI SICER ZAUPATE V PRAVILNOST PREŠTEVANJA GLASOV NA VOLITVAH, ALI NE?

Value 107104 Frequency
1 da 754
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 9020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 9085

Valid range from 1 to 2

Q625E SODOBNE TEHNOLOGIJE IN KOMUNIKACIJE ODPIRAJO NOVE MOŽNOSTI IZVAJANJA DIREKTNE DEMOKRACIJE. NA ELEKTRONSKIH VOLITVAH BI LAHKO SVOJ GLAS ODDALI OD DOMA. KAKO GLEDATE NA TO?

Value 108103 Frequency
1 TO JE DOBRODOSLO 391
2 TO JE NEPOTREBNO 81
3 NE ZAUPAM TAKEMU NACINU 417
4 drugo 21
5 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 9022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 9080

Valid range from 1 to 4

Q602A_1 LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 109102 Frequency
1 Kucan 25
2 Drnovsek 212
3 Jansa 6
4 Pahor 31
5 Bajuk 5
6 Jelincic 9
7 Arhar 49
8 Mencinger 24
9 Rop 6
10 Rupel 5
11 But 0
12 Brezigar 37
13 Kmecl 0
66 drugo 47
77 ne vem, b.o. 512
Sysmiss 9022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 9534

Valid range from 1 to 66

Q602B_1 KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DEŽAVE?

Value 110101 Frequency
1 Kucan 4
2 Drnovsek 11
3 Jansa 17
4 Pahor 55
5 Bajuk 7
6 Jelincic 9
7 Arhar 34
8 Mencinger 5
9 Rop 93
10 Rupel 10
11 But 0
12 Brezigar 8
13 Kmecl 0
66 drugo 62
77 ne vem, b.o. 647
Sysmiss 9028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
315 9675

Valid range from 1 to 66

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 111100 Frequency
1 prej levo 3120
2 v sredino 1450
3 prej desno 1856
4 b.o. 3451
Sysmiss 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6426 3564

Valid range from 1 to 3

UPOD1 IN ZA KONEC ŠE... NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Value 11299 Frequency
1 Mercator 94
2 Lek 163
3 Krka 131
4 Gorenje 77
5 Petrol 39
6 Istrabenz 7
7 Telekom 42
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 28
11 Lasko 52
12 Merkur 4
13 Luka Koper 13
14 Interspar 2
15 Mura 4
16 Revoz 7
66 drugo 124
77 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 9026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 9194

Valid range from 1 to 66

UPOD2 NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Value 11398 Frequency
1 Mercator 40
2 Lek 137
3 Krka 122
4 Gorenje 37
5 Petrol 49
6 Istrabenz 17
7 Telekom 17
8 Mobitel 12
9 Simobil 2
10 Union 35
11 Lasko 62
12 Merkur 7
13 Luka Koper 10
14 Interspar 12
15 Mura 9
16 Revoz 8
66 drugo 98
77 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 9286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
674 9316

Valid range from 1 to 66

UPOD3 NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA?

Value 11497 Frequency
1 Mercator 35
2 Lek 49
3 Krka 67
4 Gorenje 29
5 Petrol 51
6 Istrabenz 6
7 Telekom 11
8 Mobitel 9
9 Simobil 0
10 Union 35
11 Lasko 61
12 Merkur 2
13 Luka Koper 14
14 Interspar 2
15 Mura 6
16 Revoz 16
66 drugo 96
77 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 9462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 9501

Valid range from 1 to 66

Q629 ALI MENITE, DA SLOVENIJI KAJ KORISTI ČLANSTVO V OZN?

Value 11596 Frequency
1 da 587
2 ne 116
3 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 9066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 9287

Valid range from 1 to 2

Q630 ALI PODPIRATE ZDRAVNIŠKO STAVKO ALI NE?

Value 11695 Frequency
1 da 248
2 ne 601
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 9065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 9141

Valid range from 1 to 2

Q632A V TEH DNEH MINEVA 10 LET ODKAR JE DR. JANEZ DRNOVŠEK PREVZEL VODENJE SLOVENSKE VLADE. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO PREJ USPEŠNO ALI PREJ NEUSPEŠNO?

Value 11794 Frequency
1 prej uspešno 602
2 prej neuspešno 211
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 9056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 9177

Valid range from 1 to 2

Q632B KAKO PA BI OCENILI VLOGO DR. JANEZA DRNOVŠKA KOT PREMIEJA V TEM OBDOBJU? ALI BI JO OCENILI KOT...

Value 11893 Frequency
1 ZELO POZITIVNO 125
2 PRETEŽNO POZITIVNO 626
3 PREJ NEGATIVNO 118
4 ZELO NEGATIVNO 23
5 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 9056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 9098

Valid range from 1 to 4

Q632C čE OCENJUJETE OBDOBJE ZADNJIH 10 LET, ALI BI DEJALI, DA JE BILO TO OBDOBJE ZA SLOVENIJO...

Value 11992 Frequency
1 ČAS NAPREDKA IN RAZVOJA 569
2 ČAS STAGNIRANJA OZIROMA NAZADOVANJA 236
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 9058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 9185

Valid range from 1 to 2

Q3 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRUŽBI DANES? ALI JE...

Value 12091 Frequency
1 VSE DOBRO IN V REDU 30
2 KAR NEKAJ PROBLEMOV IN TEŽAV 532
3 NAHAJAMO SE V KRIZI 283
4 SMO PRED KATASTROFO 63
5 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 9057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 9082

Valid range from 1 to 4

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 12190 Frequency
1 kučan 184
2 drnovšek 129
3 janša 45
4 peterle 8
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 11
7 rop 5
8 bavčar 0
9 bizjak 0
10 kacin 2
11 pahor 17
12 but 7
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 18
16 gaspari 0
17 bajuk 13
18 rupel 1
19 bučar 1
20 mencinger 6
22 nihce/ ga ni 321
23 neka druga oseba 19
21 ne vem 144
Sysmiss 9057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 9201

Valid range from 1 to 23

IME2 (ŠE KDO?)

Value 12289 Frequency
1 kučan 77
2 drnovšek 112
3 janša 26
4 peterle 14
5 j.podobnik 4
6 jelinčič 7
7 rop 8
8 bavčar 3
9 bizjak 3
10 kacin 1
11 pahor 36
12 but 6
13 černjak 1
14 brezigar 0
15 arhar 13
16 gaspari 2
17 bajuk 14
18 rupel 9
19 bučar 2
20 mencinger 1
22 nihce/ ga ni 16
23 neka druga oseba 28
21 ne vem 43
Sysmiss 9564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
383 9607

Valid range from 1 to 23

IME3 (ŠE KDO?)

Value 12388 Frequency
1 kučan 15
2 drnovšek 15
3 janša 12
4 peterle 20
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 10
7 rop 17
8 bavčar 2
9 bizjak 2
10 kacin 3
11 pahor 47
12 but 5
13 černjak 0
14 brezigar 2
15 arhar 9
16 gaspari 3
17 bajuk 14
18 rupel 6
19 bučar 2
20 mencinger 2
22 nihce/ ga ni 22
23 neka druga oseba 53
21 ne vem 35
Sysmiss 9692
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 9727

Valid range from 1 to 23

Q631A ALI STE SE V SLOVENIJI V ZADNJIH DVEH LETIH POGOVARJALI S KAKŠNIM TUJCEM ALI NE?

Value 12487 Frequency
1 da 504
2 ne 426
Sysmiss 9060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 9060

Valid range from 1 to 2

Q631B KAKO STE SE V TEJ SITUACIJI OBIČAJNO POGOVARJALI?

Value 12586 Frequency
1 V SLOVENŠČINI 102
2 V TUJEM JEZIKU 301
3 JAZ SLOVENSKO, ON/ONA V TUJEM JEZIKU 38
4 ZAČELA V SLOVENŠČINI, NADALJEVALA SVA V TUJEM JEZIKU 42
5 drugo 17
6 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 9486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 9490

Valid range from 1 to 5

Q631C DO KATERE MERE BI SE PO VAŠEM MNENJU MORALI TUJCI NAUČITI SLOVENŠČINO, ČE BI ŽELELI ŽIVETI IN DELATI V SLOVENIJI?

Value 12685 Frequency
1 SPORAZUMELI V VSAKDANJIH SITUACIJAH 429
2 POGOVARJALI IN PISALI O ZAHTEVNEJŠIH TEMAH 427
3 NI TREBA, ČE ZNAJO SVETOVNI JEZIK 24
4 NI TREBA, ČE ZNAJO SORODNI JEZI 10
5 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 9060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 9100

Valid range from 1 to 4

Q633 LETOS MINEVA DESET LET OD MEDNARODNEGA PRIZNANJA SLOVENIJE S STRANI DRŽAV EVROPSKE UNIJE, ZDA…, PA TUDI DESET LET ODKAR JE SLOVENIJA POSTALA ČLANICA OZN. ALI MENITE, DA JE SLOVENIJA DANES MEDNARODNO UPOŠTEVANA DRŽAVA?

Value 12784 Frequency
1 da 638
2 ne 186
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 9096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 9166

Valid range from 1 to 2

Q634 ALI STE SPREMLJALI DIPLOMATSKO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE V ZADNJEM TEDNU KOT NAPRIMER SREČANJE PREDSEDNIKA VLADE DRNOVŠKA Z AMERIŠKIM PREDSEDNIKOM BUSHEM IN DRUGIMI VISOKIMI PREDSTAVNIKI ZDA?

Value 12883 Frequency
1 da 583
2 ne 298
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 9096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 9109

Valid range from 1 to 2

Q635 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJE DELO SLOVENSKE DIPLOMACIJE? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.

Value 12982 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 99
3 nekje vmes 367
4 . 282
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 9096
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 9162

Valid range from 1 to 5

Q636 V ZADNJEM ČASU POTEKA PRI NAS ŽIVAHNA JAVNA RAZPRAVA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO? ALI V...

Value 13081 Frequency
1 RAZPRAVI SODELUJETE 14
2 ALI RAZPRAVO SPREMLJATE 613
3 ALI VAS TO NE ZANIMA 233
4 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 9097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 9130

Valid range from 1 to 3

Q6371 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 13180 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 24
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 56
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 264
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 359
5 SPREMLJAM RADIO 46
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 1
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 116
9 ne vem 8
Sysmiss 9097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 9105

Valid range from 1 to 8

Q6372 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 13279 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 58
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 122
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 262
5 SPREMLJAM RADIO 116
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 11
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 9417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
573 9417

Valid range from 1 to 9

Q6373 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 13378 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 36
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 67
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 38
5 SPREMLJAM RADIO 144
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 9685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 9685

Valid range from 1 to 9

Q6374 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 13477 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 2
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 23
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 10
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 16
5 SPREMLJAM RADIO 18
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 24
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 9897

Valid range from 1 to 9

Q6375 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 13576 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 4
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 2
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 1
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 17
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 6
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 9958

Valid range from 1 to 9

Q6376 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 13675 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 0
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 1
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 7
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 9981

Valid range from 1 to 9

Q6377 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 13774 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 1
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 0
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 0
7 KAJ DRUGEGA 3
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 9986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 9986

Valid range from 1 to 9

Q638 JESENI BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH KANDIDATOV, VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI GA BOSTE NA VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI.

Value 13873 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 277
2 BARBARA BREZIGAR 60
3 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 55
4 DR. MATJAŽ KMECL 15
5 DR. JOŽE MENCINGER 101
6 BORUT PAHOR 131
7 DR. DIMITRIJ RUPEL 97
8 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 9097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 9254

Valid range from 1 to 7

Q639 KAJ PA ČE BI SE KOT KANDIDAT POJAVIL TUDI DR. JANEZ DRNOVŠEK. ALI BI V TEM PRIMERU PODPRLI DR. DRNOVŠKA?

Value 13972 Frequency
1 da 371
2 ne 412
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 9097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 9207

Valid range from 1 to 2

Q640A ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NAŠTETIH BI IZBRALI

Value 14071 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 214
2 BARBARA BREZIGAR 51
3 DR. JANEZ DRNOVŠEK 209
4 ŠTEFAN HUDOBIVNIK 1
5 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 30
6 MARKO KOŽAR 0
7 BORUT PAHOR 76
8 TOMAŽ ROZMAN 4
9 drugi 7
10 nobenega 25
11 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 9296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
617 9373

Valid range from 1 to 10

Q640A_1 ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NAŠTETIH BI IZBRALI

Value 14170 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 217
2 BARBARA BREZIGAR 87
3 DR. JANEZ DRNOVŠEK 259
4 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 55
5 DR. LEV KREFT 45
6 drugi 2
7 nobenega 43
8 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 9191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 9282

Valid range from 1 to 7

Q640B IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR. ARHARJEM IN DR. DRNOVŠKOM, KOGA BI IZBRALI?

Value 14269 Frequency
1 arharja 641
2 drnovška 612
3 nobenega 94
4 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 8498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1347 8643

Valid range from 1 to 3

Q640C SMO PRED PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. ALI LAHKO NAVEDETE IME OSEBE, KI SE VAM ZDI NAJPRIMERBEJŠA ZA OPRAVLJANJE VLOGE PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

Value 14368 Frequency
1 dr. france arhar 68
2 dr. anton bebler 31
3 barbara brezigar 69
4 dr. france bučar 70
5 dr. janez drnovaek 225
6 zmago jelinčič pl. 14
7 dr. lev kreft 10
8 milan kučan 56
9 borut pahor 7
10 janez janaa 2
11 france but 0
12 drugo 20
13 nobenega 33
14 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 9093
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 9385

Valid range from 1 to 13

Q640D V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Value 14467 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 97
2 DR. ANTON BEBLER 50
3 BARBARA BREZIGAR 109
4 DR. FRANCE BUČAR 108
5 DR. JANEZ DRNOV`EK 306
6 ZMAGO JELINČIČ PL. 34
7 DR. LEV KREFT 29
8 drugo 4
9 nobenega 38
10 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 9093
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 9215

Valid range from 1 to 9

Q640E V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Value 14566 Frequency
1 ARHAR 68
2 BEBLER 22
3 BREZIGAR 202
4 BUČAR 74
5 CEKUTA 2
6 DREVENŠEK 5
7 DRNOVŠEK 402
8 JELINČIČI 42
9 KREFT 24
10 drugo 2
11 nobenega 28
12 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 8973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 9119

Valid range from 1 to 11

Q640F NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERI OD NAVEDENIH KANDIDATOV VAM JE NAJBLIŽJI

Value 14665 Frequency
1 arhar 9
2 bebeler 2
3 brezigar 12
4 bučar 4
5 cekuta 0
6 drevenšek 0
7 drnovšek 31
8 jelinčič 8
9 kreft 5
10 drugo 0
11 nobenega 20
12 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 9817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 9899

Valid range from 1 to 11

Q640G 10. NOVEMBRA SMO IMELI V SLOVENIJI VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. KATEREGA KANDIDATA STE PODPRLI?

Value 14764 Frequency
1 dr. france arhar 41
2 dr. anton bebeler 14
3 barbara brezigar 222
4 dr. france bučar 22
5 jure cekuta 3
6 dr. gorazd drevensek 7
7 dr. janez drnovsek 380
8 zmago jelinčič plemeniti 44
9 dr. lev kreft 20
10 nisem volil-a 117
11 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 8985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 9120

Valid range from 1 to 10

Q641A KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. OCENITE Z OCENAMI 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SO ODNOSI ZELO SLABI, 5 ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Value 14863 Frequency
1 zelo slabo 145
2 slabi 292
3 nekaj vmes 194
4 dobri 31
5 zelo dobri 9
6 ne vem,b.o. 22
Sysmiss 9297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 9319

Valid range from 1 to 5

Q641B Z ITALIJO

Value 14962 Frequency
1 zelo slabo 22
2 slabi 144
3 nekaj vmes 324
4 dobri 145
5 zelo dobri 12
6 ne vem,b.o. 46
Sysmiss 9297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 9343

Valid range from 1 to 5

Q641C AVSTRIJO

Value 15061 Frequency
1 zelo slabo 24
2 slabi 100
3 nekaj vmes 314
4 dobri 195
5 zelo dobri 25
6 ne vem,b.o. 35
Sysmiss 9297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658