Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost

Basic Study Information

ADP - IDNo: BGP98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_BGP98_V1
Main author(s):
  • Možic, Dejan
Co-workers:
  • Zdovc, Jasna
  • Božič Marolt, Janja
Data file producer:
Mediana - IRM Mediana (Ljubljana; 1998)

Funding agency:

Mediana

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

časniki, regionalni tednik, dvotednik, štirinajstdnevnik, mesečnik, dvomesečnik, priloga, medijska enota, komercialna postaja, lokalna postaja, nacionalna postaja, študentska postaja, kabelska televizija, komercialna postaja, nacionalna postaja, satelitska postaja, gledanost, poslušanost, branost, polletni podatki, celoletni podatki, medijska ponudba, medijska strategija, vrsta medija, vrednotenje, poznavanje medijev, tematika medijev, opremljenost gospodinjstva, internet, kino, oglasne deske, plakati, izobrazba, spol, zaposlenost, dohodek, zakonski stan, narodnost, politična opredeljenost, prostočasne dejavnosti

Keywords ELSST:
DRUŽBENI MEDIJI, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM, PROSTI ČAS, INTERNET, BRANJE, ŽIVLJENJSKI SLOG

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
TISK
RADIO
TELEVIZIJA
NAČIN ŽIVLJENJA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji. Z raziskavo smo definirali slovensko medijsko strategijo. S kvalitativnim in kvantitativnim vrednotenj smo z izborom različnih vrst medijev ter medijskih enot želeli doseči optimalno pokritost ciljnih skupin s pomočjo katerih smo merili oziroma opazovali spremembo percepcijo medijev. Na podlagi načrtovanih medijev smo tako spremljali njihove bralne, gledalne in poslušne navade slovenskih medijev. Istočasno pa smo za boljšo orientacijo v raziskavo vključili tudi koncept o porabi prostega časa, nekaj splošnih trditev o življenjskem stilu ter splošno demografijo na zajeti populaciji.

Methodology


Collection date: januar 1998 - december 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Anketiranci stari med 10 in 75 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Mediana

Sampling procedure:

Večstopenjski naključni vzorec, osnova vzorčenja je Slovenija, razdeljena na 8 enako velikih regij. Reprezentativne naslove je posredoval Statistični urad RS. Pri združevanju občin v regije smo izhajali iz osmih volilnih okrajev, objavljenih v Statističnem letopisu republike Slovenije 94. Število prebivalstva po občinah, ki smo jih združevali v regije je posredoval Statistični urad Republike Slovenije. V vsaki regiji smo vsako leto anketirali na 12 vzročnih točkah. V celotnem obdobju smo anketirali na 384 točkah v Sloveniji, oziroma 48 točkah v regiji.

Mode of data collection:

samoizpolnjevana anketa

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: BGP98 - Podatki za raziskavo Mediana BGP98 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 1103
  • number of units: 7953

Variable list

NUMERO

NUMERO

Value 13 Frequency
1 2
2 2
3 2
4002 1
4003 1
4004 1

Valid range from 1 to 4004

ANKETAR

ŠIFRA ANKETARJA

Value 22 Frequency
0 1
1 22
2 22
382 22
383 16
384 22

Valid range from 1 to 384

REGIJA

REGIJA

Value 31 Frequency
0 7
1 1037
2 987
3 975
4 929
5 1014
6 972
7 1002
8 979
10 1
20 1
30 1
33 1
37 1
38 2
40 4
43 2
44 1
47 13
59 19
69 5

Valid range from 1 to 69

NUMERO

NUMERO

Value 11103 Frequency
1 2
2 2
3 2
4002 1
4003 1
4004 1

Valid range from 1 to 4004

ANKETAR

ŠIFRA ANKETARJA

Value 21102 Frequency
0 1
1 22
2 22
382 22
383 16
384 22

Valid range from 1 to 384

REGIJA

REGIJA

Value 31101 Frequency
0 7
1 1037
2 987
3 975
4 929
5 1014
6 972
7 1002
8 979
10 1
20 1
30 1
33 1
37 1
38 2
40 4
43 2
44 1
47 13
59 19
69 5

Valid range from 1 to 69

OMSKU

OMREŽNA SKUPINA

Value 41100 Frequency
0 23
1 2106
2 1028
3 948
4 829
5 379
6 315
7 307
8 310
9 700
10 332
11 335
12 341

Valid range from 1 to 12

OBCINA

OBČINA

Value 51099 Frequency
0 3
1 88
2 88
94 82
95 75
96 70

Valid range from 1 to 96

KRAJSK

KRAJEVNA SKUPNOST

Value 61098 Frequency
0 4
1 90
2 89
94 82
95 75
96 70

Valid range from 1 to 96

IDENT

ID ANKETE

Value 71097 Frequency
0 7
" " 0

Valid range from 999 to -999

DATDAN

DATUM: Dan

Value 81096 Frequency
0 7
1 190
2 208
70 1
90 1
99 1

Valid range from 1 to 2

DATMES

DATUM: Mesec

Value 91095 Frequency
0 22
1 576
2 693
3 726
4 516
5 723
6 739
7 474
8 847
9 684
10 529
11 771
12 647
13 1
14 1
15 2
45 1
99 1

Valid range from 1 to 12

DANVTE

DAN V TEDNU

Value 101094 Frequency
1 1152
2 1128
3 1160
4 1121
5 1124
6 1139
7 1129

Valid range from 1 to 7

MESEC

MESEC

Value 111093 Frequency
0 1
1 586
2 697
3 723
4 520
5 733
6 729
7 497
8 828
9 694
10 532
11 767
12 646

Valid range from 1 to 12

ANKETIR

ŠIFRA ANKETIRANCA

Value 121092 Frequency
0 3134
1 4
2 3
2015 3
2016 1
3384 1

Valid range from 1 to 3384

REZERVA

REZERVNI ANKETIRANEC

Value 131091 Frequency
0 4803
1 2
2 3
2016 1
2017 1
9600 1

Valid range from 1 to 9600

VT.OBIS

ŠTEVILO OBISKOV

Value 141090 Frequency
0 20
1 5059
2 1995
3 572
4 160
5 63
6 22
7 12
8 6
9 5
10 23
11 4
14 1
18 1
20 6
30 1
99 3

Valid range from 1 to 30

ZURA

ZAČETEK INTERVJUJA: Ura

Value 151089 Frequency
0 5
1 4
2 9
21 42
22 2
27 1

Valid range from 0 to 22

ZMIN

ZAČETEK INTERVJUJA: Minuta

Value 161088 Frequency
0 2491
1 9
2 17
57 6
58 15
59 3

Valid range from 0 to 59

V01X01 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S01 Berete dnevnike/časnike.

Value 171087 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 563
2 nekajkrat letno 237
3 mesečno 321
4 nekajkrat mesečno 447
5 tedensko 1307
6 večkrat tedensko 1667
7 dnevno 3137
8 večkrat dnevno 223
0 51

Valid range from 1 to 8

V01X02 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S02 Berete časopise/revije.

Value 181086 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 441
2 nekajkrat letno 279
3 mesečno 675
4 nekajkrat mesečno 886
5 tedensko 2623
6 večkrat tedensko 1885
7 dnevno 1010
8 večkrat dnevno 81
0 73

Valid range from 1 to 8

V01X03 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S03 Berete knjige.

Value 191085 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 2202
2 nekajkrat letno 2082
3 mesečno 1132
4 nekajkrat mesečno 667
5 tedensko 584
6 večkrat tedensko 502
7 dnevno 647
8 večkrat dnevno 78
0 59

Valid range from 1 to 8

V01X04 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S04 Gledate televizijo.

Value 201084 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 134
2 nekajkrat letno 31
3 mesečno 43
4 nekajkrat mesečno 61
5 tedensko 270
6 večkrat tedensko 862
7 dnevno 5067
8 večkrat dnevno 1399
0 86

Valid range from 1 to 8

V01X05 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S05 Gledate videokasete.

Value 211083 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 3770
2 nekajkrat letno 1260
3 mesečno 1030
4 nekajkrat mesečno 661
5 tedensko 569
6 večkrat tedensko 307
7 dnevno 208
8 večkrat dnevno 70
0 78

Valid range from 1 to 8

V01X06 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S06 Poslušate radio.

Value 221082 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 158
2 nekajkrat letno 56
3 mesečno 68
4 nekajkrat mesečno 77
5 tedensko 291
6 večkrat tedensko 634
7 dnevno 4521
8 večkrat dnevno 2046
0 102

Valid range from 1 to 8

V01X07 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S07 Obiskujete kino predstave.

Value 231081 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 4284
2 nekajkrat letno 1957
3 mesečno 1029
4 nekajkrat mesečno 445
5 tedensko 145
6 večkrat tedensko 18
7 dnevno 7
8 večkrat dnevno 6
0 62

Valid range from 1 to 8

V01X08 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S08 Hodite v gledališče, opero, kulturna srečanja...

Value 241080 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 5136
2 nekajkrat letno 2188
3 mesečno 434
4 nekajkrat mesečno 112
5 tedensko 30
6 večkrat tedensko 9
7 dnevno 2
8 večkrat dnevno 3
0 39

Valid range from 1 to 8

V01X09 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S09 Igrate na glasbilo, pojete, plešete...

Value 251079 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 5505
2 nekajkrat letno 977
3 mesečno 413
4 nekajkrat mesečno 269
5 tedensko 332
6 večkrat tedensko 207
7 dnevno 174
8 večkrat dnevno 36
0 40

Valid range from 1 to 8

V01X10 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S10 Rišete, slikate, fotografirate...

Value 261078 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 5040
2 nekajkrat letno 1334
3 mesečno 665
4 nekajkrat mesečno 326
5 tedensko 277
6 večkrat tedensko 114
7 dnevno 101
8 večkrat dnevno 34
0 62

Valid range from 1 to 8

V01X11 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S11 Delate izdelke iz različnih materialov, lesa, gline...

Value 271077 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 6081
2 nekajkrat letno 684
3 mesečno 378
4 nekajkrat mesečno 230
5 tedensko 199
6 večkrat tedensko 116
7 dnevno 157
8 večkrat dnevno 35
0 73

Valid range from 1 to 8

V01X12 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S12 Poslušate plošče, kasete, CD-je...

Value 281076 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 2257
2 nekajkrat letno 509
3 mesečno 571
4 nekajkrat mesečno 625
5 tedensko 1034
6 večkrat tedensko 1081
7 dnevno 1465
8 večkrat dnevno 312
0 99

Valid range from 1 to 8

V01X13 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S13 Se ukvarjate z ročnimi deli, pletete, šivate, vezete...

Value 291075 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 4957
2 nekajkrat letno 711
3 mesečno 603
4 nekajkrat mesečno 526
5 tedensko 453
6 večkrat tedensko 325
7 dnevno 280
8 večkrat dnevno 53
0 45

Valid range from 1 to 8

V01X14 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S14 Opravljate manjša hišna popravila ali izdelujete uporabne predmete za vaš dom...

Value 301074 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 2700
2 nekajkrat letno 1387
3 mesečno 1057
4 nekajkrat mesečno 814
5 tedensko 779
6 večkrat tedensko 498
7 dnevno 480
8 večkrat dnevno 149
0 89

Valid range from 1 to 8

V01X15 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S15 Vrtnarite, gojite sobne rastline...

Value 311073 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 2822
2 nekajkrat letno 604
3 mesečno 494
4 nekajkrat mesečno 540
5 tedensko 1053
6 večkrat tedensko 969
7 dnevno 1274
8 večkrat dnevno 110
0 87

Valid range from 1 to 8

V01X16 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S16 Se učite, študirate, se poklicno izobražujete...

Value 321072 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 4567
2 nekajkrat letno 617
3 mesečno 261
4 nekajkrat mesečno 162
5 tedensko 252
6 večkrat tedensko 361
7 dnevno 1341
8 večkrat dnevno 333
0 59

Valid range from 1 to 8

V01X17 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S17 Se ukvarjate z otroki...

Value 331071 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 2509
2 nekajkrat letno 267
3 mesečno 254
4 nekajkrat mesečno 326
5 tedensko 534
6 večkrat tedensko 582
7 dnevno 2415
8 večkrat dnevno 992
0 74

Valid range from 1 to 8

V01X18 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S18 Uporabljate računalnik za pisanje, brskanje po internetu...

Value 341070 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 5036
2 nekajkrat letno 197
3 mesečno 202
4 nekajkrat mesečno 220
5 tedensko 426
6 večkrat tedensko 483
7 dnevno 1033
8 večkrat dnevno 276
0 80

Valid range from 1 to 8

V01X19 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S19 Opravljate honorarno delo.

Value 351069 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 6935
2 nekajkrat letno 335
3 mesečno 142
4 nekajkrat mesečno 120
5 tedensko 117
6 večkrat tedensko 100
7 dnevno 134
8 večkrat dnevno 12
0 58

Valid range from 1 to 8

V01X20 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S20 Se ukvarjate s športom.

Value 361068 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 3911
2 nekajkrat letno 638
3 mesečno 548
4 nekajkrat mesečno 472
5 tedensko 1054
6 večkrat tedensko 732
7 dnevno 475
8 večkrat dnevno 69
0 54

Valid range from 1 to 8

V01X21 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S21 Obiskujete športne prireditve.

Value 371067 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 4521
2 nekajkrat letno 1461
3 mesečno 854
4 nekajkrat mesečno 492
5 tedensko 413
6 večkrat tedensko 105
7 dnevno 38
8 večkrat dnevno 8
0 61

Valid range from 1 to 8

V01X22 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S22 Hodite v naravo, na sprehode.

Value 381066 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 634
2 nekajkrat letno 491
3 mesečno 862
4 nekajkrat mesečno 1073
5 tedensko 2095
6 večkrat tedensko 1381
7 dnevno 1211
8 večkrat dnevno 117
0 89

Valid range from 1 to 8

V01X23 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S23 Počivate.

Value 391065 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 1386
2 nekajkrat letno 310
3 mesečno 349
4 nekajkrat mesečno 498
5 tedensko 1249
6 večkrat tedensko 1183
7 dnevno 2613
8 večkrat dnevno 255
0 110

Valid range from 1 to 8

V01X24 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S24 Si ogledujete izložbe, nakupujete.

Value 401064 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 939
2 nekajkrat letno 1119
3 mesečno 1594
4 nekajkrat mesečno 1372
5 tedensko 1573
6 večkrat tedensko 810
7 dnevno 410
8 večkrat dnevno 38
0 98

Valid range from 1 to 8

V01X25 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S25 Obiskujete znance, imate obiske.

Value 411063 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 145
2 nekajkrat letno 271
3 mesečno 852
4 nekajkrat mesečno 1295
5 tedensko 2562
6 večkrat tedensko 1913
7 dnevno 736
8 večkrat dnevno 59
0 120

Valid range from 1 to 8

V01X26 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S26 Ste v družbi prijateljev.

Value 421062 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 155
2 nekajkrat letno 208
3 mesečno 561
4 nekajkrat mesečno 818
5 tedensko 1844
6 večkrat tedensko 1925
7 dnevno 2081
8 večkrat dnevno 245
0 116

Valid range from 1 to 8

V01X27 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S27 Posedate v kavarni, slaščičarni ali lokalu.

Value 431061 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 2254
2 nekajkrat letno 1294
3 mesečno 1225
4 nekajkrat mesečno 862
5 tedensko 1128
6 večkrat tedensko 695
7 dnevno 362
8 večkrat dnevno 49
0 84

Valid range from 1 to 8

V01X28 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S28 Jeste v lokalu.

Value 441060 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 2891
2 nekajkrat letno 2405
3 mesečno 1284
4 nekajkrat mesečno 608
5 tedensko 406
6 večkrat tedensko 174
7 dnevno 133
8 večkrat dnevno 3
0 49

Valid range from 1 to 8

V01X29 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S29 Obiskujete lokale z glasbo, diskoteke ali zabave.

Value 451059 Frequency
1 nikoli, skoraj nikoli 4840
2 nekajkrat letno 1428
3 mesečno 635
4 nekajkrat mesečno 385
5 tedensko 501
6 večkrat tedensko 87
7 dnevno 24
8 večkrat dnevno 5
0 48

Valid range from 1 to 8

S01X01 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S01 Večere najraje preživim doma.

Value 461058 Frequency
1 zame sploh ne velja 205
2 zame v glavnem ne velja 813
3 se ne morem opredeliti 633
4 zame v glavnem velja 3107
5 zame popolnoma velja 3141
0 54

Valid range from 1 to 5

S01X02 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S02 Red in čistoča sta zame prva stvar.

Value 471057 Frequency
1 zame sploh ne velja 147
2 zame v glavnem ne velja 632
3 se ne morem opredeliti 730
4 zame v glavnem velja 3693
5 zame popolnoma velja 2689
0 62

Valid range from 1 to 5

S01X03 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S03 Uspeh in napredovanje v šlužbi mi veliko pomenita.

Value 481056 Frequency
1 zame sploh ne velja 1245
2 zame v glavnem ne velja 673
3 se ne morem opredeliti 1266
4 zame v glavnem velja 2716
5 zame popolnoma velja 1982
0 71

Valid range from 1 to 5

S01X04 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S04 Načrtno izbiram okolju prijazne izdelke.

Value 491055 Frequency
1 zame sploh ne velja 560
2 zame v glavnem ne velja 1361
3 se ne morem opredeliti 2025
4 zame v glavnem velja 2968
5 zame popolnoma velja 946
0 93

Valid range from 1 to 5

S01X05 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S05 Svojemu izgledu posvečam veliko pozornosti.

Value 501054 Frequency
1 zame sploh ne velja 357
2 zame v glavnem ne velja 1508
3 se ne morem opredeliti 1653
4 zame v glavnem velja 3385
5 zame popolnoma velja 938
0 112

Valid range from 1 to 5

S01X06 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S06 Vedno mi zmanjka časa zase.

Value 511053 Frequency
1 zame sploh ne velja 905
2 zame v glavnem ne velja 2429
3 se ne morem opredeliti 1223
4 zame v glavnem velja 2409
5 zame popolnoma velja 887
0 100

Valid range from 1 to 5

S01X07 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S07 Hitro se navdušim za novosti.

Value 521052 Frequency
1 zame sploh ne velja 510
2 zame v glavnem ne velja 1823
3 se ne morem opredeliti 1304
4 zame v glavnem velja 3217
5 zame popolnoma velja 985
0 114

Valid range from 1 to 5

S01X08 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S08 Nisem ravno tip za čiščenje in pospravljanje.

Value 531051 Frequency
1 zame sploh ne velja 1510
2 zame v glavnem ne velja 2843
3 se ne morem opredeliti 1211
4 zame v glavnem velja 1735
5 zame popolnoma velja 532
0 122

Valid range from 1 to 5

S01X09 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S09 Rad(a) imam izdelke s privdihom luksusa.

Value 541050 Frequency
1 zame sploh ne velja 1125
2 zame v glavnem ne velja 2483
3 se ne morem opredeliti 1481
4 zame v glavnem velja 2098
5 zame popolnoma velja 633
0 133

Valid range from 1 to 5

S01X10 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S10 Moje glavno zadovoljstvo je družina.

Value 551049 Frequency
1 zame sploh ne velja 192
2 zame v glavnem ne velja 499
3 se ne morem opredeliti 922
4 zame v glavnem velja 3357
5 zame popolnoma velja 2889
0 94

Valid range from 1 to 5

S01X11 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S11 Ponavadi sem precej varčen(a).

Value 561048 Frequency
1 zame sploh ne velja 323
2 zame v glavnem ne velja 1104
3 se ne morem opredeliti 1154
4 zame v glavnem velja 3465
5 zame popolnoma velja 1805
0 102

Valid range from 1 to 5

S01X12 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S12 Moj okus je bolj klasičen.

Value 571047 Frequency
1 zame sploh ne velja 303
2 zame v glavnem ne velja 976
3 se ne morem opredeliti 1395
4 zame v glavnem velja 3745
5 zame popolnoma velja 1401
0 133

Valid range from 1 to 5

S01X13 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S13 V glavnem kupujem tam, kjer je najbolj poceni.

Value 581046 Frequency
1 zame sploh ne velja 753
2 zame v glavnem ne velja 2205
3 se ne morem opredeliti 1485
4 zame v glavnem velja 2405
5 zame popolnoma velja 978
0 127

Valid range from 1 to 5

S01X14 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S14 Prijateljem/prijatelpogosto svetujem pri nakupih.

Value 591045 Frequency
1 zame sploh ne velja 1334
2 zame v glavnem ne velja 2503
3 se ne morem opredeliti 1490
4 zame v glavnem velja 2099
5 zame popolnoma velja 390
0 137

Valid range from 1 to 5

S01X15 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S15 Svoje mnenje ponavadi raje obdržim zase.

Value 601044 Frequency
1 zame sploh ne velja 809
2 zame v glavnem ne velja 2062
3 se ne morem opredeliti 1635
4 zame v glavnem velja 2515
5 zame popolnoma velja 775
0 157

Valid range from 1 to 5

S01X16 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S16 Uživati danes je pametneje kot varčevati za jutri.

Value 611043 Frequency
1 zame sploh ne velja 993
2 zame v glavnem ne velja 2220
3 se ne morem opredeliti 2171
4 zame v glavnem velja 1760
5 zame popolnoma velja 651
0 158

Valid range from 1 to 5

S01X17 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S17 Za normalne potrebe zaslužim dovolj.

Value 621042 Frequency
1 zame sploh ne velja 1121
2 zame v glavnem ne velja 1520
3 se ne morem opredeliti 1269
4 zame v glavnem velja 3065
5 zame popolnoma velja 808
0 170

Valid range from 1 to 5

V03X703 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S703 Golf

Value 631041 Frequency
1 (izbere) 90
0 (ne izbere) 7863

Valid range from 0 to 1

V03X708 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S708 Naš dom

Value 641040 Frequency
1 (izbere) 1898
0 (ne izbere) 6055

Valid range from 0 to 1

V03X709 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S709 Val

Value 651039 Frequency
1 (izbere) 92
0 (ne izbere) 7861

Valid range from 0 to 1

V03X710 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S710 Moj dom

Value 661038 Frequency
1 (izbere) 1686
0 (ne izbere) 6267

Valid range from 0 to 1

V03X711 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S711 Moda In

Value 671037 Frequency
1 (izbere) 572
0 (ne izbere) 7381

Valid range from 0 to 1

V03X712 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S712 Ribolov

Value 681036 Frequency
1 (izbere) 287
0 (ne izbere) 7666

Valid range from 0 to 1

V03X713 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S713 Vrtnar

Value 691035 Frequency
1 (izbere) 628
0 (ne izbere) 7325

Valid range from 0 to 1

V03X700 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S700 Drugo

Value 701034 Frequency
1 (izbere) 43
0 (ne izbere) 7910

Valid range from 0 to 1

V04X703 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S703 Golf

Value 711033 Frequency
1 en izvod 26
2 dva izvoda 19
3 tri izvode 19
4 štiri izvode 9
5 pet izvodov 0
6 šest izvodov 22
0 7858

Valid range from 1 to 6

V04X708 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S708 Naš dom

Value 721032 Frequency
1 en izvod 437
2 dva izvoda 522
3 tri izvode 429
4 štiri izvode 171
5 pet izvodov 43
6 šest izvodov 277
0 6074

Valid range from 1 to 6

V04X709 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S709 Val

Value 731031 Frequency
1 en izvod 22
2 dva izvoda 19
3 tri izvode 10
4 štiri izvode 6
5 pet izvodov 2
6 šest izvodov 32
0 7862

Valid range from 1 to 6

V04X710 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S710 Moj dom

Value 741030 Frequency
1 en izvod 413
2 dva izvoda 487
3 tri izvode 352
4 štiri izvode 142
5 pet izvodov 51
6 šest izvodov 235
0 6273

Valid range from 1 to 6

V04X711 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S711 Moda In

Value 751029 Frequency
1 en izvod 157
2 dva izvoda 160
3 tri izvode 117
4 štiri izvode 43
5 pet izvodov 18
6 šest izvodov 71
0 7387

Valid range from 1 to 6

V04X712 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S712 Ribolov

Value 761028 Frequency
1 en izvod 58
2 dva izvoda 49
3 tri izvode 41
4 štiri izvode 16
5 pet izvodov 8
6 šest izvodov 111
0 7670

Valid range from 1 to 6

V04X713 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S713 Vrtnar

Value 771027 Frequency
1 en izvod 160
2 dva izvoda 139
3 tri izvode 124
4 štiri izvode 65
5 pet izvodov 27
6 šest izvodov 104
0 7334

Valid range from 1 to 6

V04X700 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S700 Drugo

Value 781026 Frequency
1 en izvod 4
2 dva izvoda 5
3 tri izvode 1
4 štiri izvode 11
5 pet izvodov 3
6 šest izvodov 27
0 7902

Valid range from 1 to 6

V05X703 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S703 Golf

Value 791025 Frequency
1 zadnja 2 meseca 44
2 pred 2-6 meseca 34
3 pred 6-12 meseci 14
4 pred dlje časa 12
0 7849

Valid range from 1 to 4

V05X708 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S708 Naš dom

Value 801024 Frequency
1 zadnja 2 meseca 716
2 pred 2-6 meseca 695
3 pred 6-12 meseci 247
4 pred dlje časa 215
0 6080

Valid range from 1 to 4

V05X709 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S709 Val

Value 811023 Frequency
1 zadnja 2 meseca 50
2 pred 2-6 meseca 21
3 pred 6-12 meseci 16
4 pred dlje časa 11
0 7855

Valid range from 1 to 4

V05X710 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S710 Moj dom

Value 821022 Frequency
1 zadnja 2 meseca 597
2 pred 2-6 meseca 633
3 pred 6-12 meseci 239
4 pred dlje časa 203
0 6281

Valid range from 1 to 4

V05X711 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S711 Moda In

Value 831021 Frequency
1 zadnja 2 meseca 257
2 pred 2-6 meseca 181
3 pred 6-12 meseci 73
4 pred dlje časa 58
0 7384

Valid range from 1 to 4

V05X712 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S712 Ribolov

Value 841020 Frequency
1 zadnja 2 meseca 143
2 pred 2-6 meseca 68
3 pred 6-12 meseci 50
4 pred dlje časa 30
0 7662

Valid range from 1 to 4

V05X713 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S713 Vrtnar

Value 851019 Frequency
1 zadnja 2 meseca 264
2 pred 2-6 meseca 193
3 pred 6-12 meseci 80
4 pred dlje časa 76
0 7340

Valid range from 1 to 4

V05X700 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S700 Drugo

Value 861018 Frequency
1 zadnja 2 meseca 38
2 pred 2-6 meseca 6
3 pred 6-12 meseci 4
4 pred dlje časa 0
0 7905

Valid range from 1 to 4

V06X603 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S603 Aura

Value 871017 Frequency
1 (izbere) 425
0 (ne izbere) 7528

Valid range from 0 to 1

V06X604 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S604 Avto + šport

Value 881016 Frequency
1 (izbere) 1006
0 (ne izbere) 6947

Valid range from 0 to 1

V06X605 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S605 Avtofoto oglasnik

Value 891015 Frequency
1 (izbere) 498
0 (ne izbere) 7455

Valid range from 0 to 1

V06X606 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S606 Ciciban

Value 901014 Frequency
1 (izbere) 1318
0 (ne izbere) 6635

Valid range from 0 to 1

V06X607 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S607 Cool

Value 911013 Frequency
1 (izbere) 492
0 (ne izbere) 7461

Valid range from 0 to 1

V06X609 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S609 Dumbo

Value 921012 Frequency
1 (izbere) 202
0 (ne izbere) 7751

Valid range from 0 to 1

V06X612 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S612 Gea

Value 931011 Frequency
1 (izbere) 1169
0 (ne izbere) 6784

Valid range from 0 to 1

V06X614 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S614 Kmetovalec

Value 941010 Frequency
1 (izbere) 260
0 (ne izbere) 7693

Valid range from 0 to 1

V06X615 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S615 Manager

Value 951009 Frequency
1 (izbere) 454
0 (ne izbere) 7499

Valid range from 0 to 1

V06X616 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S616 Mariborčan

Value 961008 Frequency
1 (izbere) 287
0 (ne izbere) 7666

Valid range from 0 to 1

V06X617 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S617 Market magazin

Value 971007 Frequency
1 (izbere) 116
0 (ne izbere) 7837

Valid range from 0 to 1

V06X618 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S618 Mavrica

Value 981006 Frequency
1 (izbere) 480
0 (ne izbere) 7473

Valid range from 0 to 1

V06X619 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S619 Miki miška

Value 991005 Frequency
1 (izbere) 424
0 (ne izbere) 7529

Valid range from 0 to 1

V06X620 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S620 Misteriji

Value 1001004 Frequency
1 (izbere) 333
0 (ne izbere) 7620

Valid range from 0 to 1

V06X622 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S622 Moj mali svet

Value 1011003 Frequency
1 (izbere) 650
0 (ne izbere) 7303

Valid range from 0 to 1

V06X623 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S623 Moj mikro

Value 1021002 Frequency
1 (izbere) 565
0 (ne izbere) 7388

Valid range from 0 to 1

V06X624 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S624 Moj pes

Value 1031001 Frequency
1 (izbere) 431
0 (ne izbere) 7522

Valid range from 0 to 1

V06X625 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S625 Monitor

Value 1041000 Frequency
1 (izbere) 339
0 (ne izbere) 7614

Valid range from 0 to 1

V06X626 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S626 Motorevija

Value 105999 Frequency
1 (izbere) 1010
0 (ne izbere) 6943

Valid range from 0 to 1

V06X627 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S627 Naša žena

Value 106998 Frequency
1 (izbere) 2136
0 (ne izbere) 5817

Valid range from 0 to 1

V06X628 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S628 Obrtnik

Value 107997 Frequency
1 (izbere) 1198
0 (ne izbere) 6755

Valid range from 0 to 1

V06X629 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S629 Ognjišče

Value 108996 Frequency
1 (izbere) 1973
0 (ne izbere) 5980

Valid range from 0 to 1

V06X630 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S630 Omama

Value 109995 Frequency
1 (izbere) 154
0 (ne izbere) 7799

Valid range from 0 to 1

V06X631 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S631 Otrok in družina

Value 110994 Frequency
1 (izbere) 812
0 (ne izbere) 7141

Valid range from 0 to 1

V06X632 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S632 PC in mediji

Value 111993 Frequency
1 (izbere) 461
0 (ne izbere) 7492

Valid range from 0 to 1

V06X633 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S633 Pepita

Value 112992 Frequency
1 (izbere) 591
0 (ne izbere) 7362

Valid range from 0 to 1

V06X634 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S634 Pet zvezdic

Value 113991 Frequency
1 (izbere) 265
0 (ne izbere) 7688

Valid range from 0 to 1

V06X635 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S635 Podjetnik

Value 114990 Frequency
1 (izbere) 535
0 (ne izbere) 7418

Valid range from 0 to 1

V06X639 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S639 Revija o konjih

Value 115989 Frequency
1 (izbere) 185
0 (ne izbere) 7768

Valid range from 0 to 1

V06X640 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S640 Revija Obramba

Value 116988 Frequency
1 (izbere) 657
0 (ne izbere) 7296

Valid range from 0 to 1

V06X642 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S642 Sabrina

Value 117987 Frequency
1 (izbere) 196
0 (ne izbere) 7757

Valid range from 0 to 1

V06X645 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S645 Smrklja

Value 118986 Frequency
1 (izbere) 1416
0 (ne izbere) 6537

Valid range from 0 to 1

V06X648 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S648 Veritas

Value 119985 Frequency
1 (izbere) 68
0 (ne izbere) 7885

Valid range from 0 to 1

V06X649 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S649 Vip

Value 120984 Frequency
1 (izbere) 181
0 (ne izbere) 7772

Valid range from 0 to 1

V06X650 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S650 Viva

Value 121983 Frequency
1 (izbere) 935
0 (ne izbere) 7018

Valid range from 0 to 1

V06X651 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S651 Vroči kaj

Value 122982 Frequency
1 (izbere) 479
0 (ne izbere) 7474

Valid range from 0 to 1

V06X653 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S653 Vzajemnost

Value 123981 Frequency
1 (izbere) 600
0 (ne izbere) 7353

Valid range from 0 to 1

V06X654 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S654 Zajec dolgouhec

Value 124980 Frequency
1 (izbere) 213
0 (ne izbere) 7740

Valid range from 0 to 1

V06X655 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S655 Zdravje

Value 125979 Frequency
1 (izbere) 2001
0 (ne izbere) 5952

Valid range from 0 to 1

V06X656 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S656 Življenje in tehnika

Value 126978 Frequency
1 (izbere) 657
0 (ne izbere) 7296

Valid range from 0 to 1

V06X657 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S657 Moški svet

Value 127977 Frequency
1 (izbere) 188
0 (ne izbere) 7765

Valid range from 0 to 1

V06X658 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S658 Moja skrivnost

Value 128976 Frequency
1 (izbere) 349
0 (ne izbere) 7604

Valid range from 0 to 1

V06X660 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S660 Slovenski delničar

Value 129975 Frequency
1 (izbere) 3428
0 (ne izbere) 4525

Valid range from 0 to 1

V06X661 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S661 E - šport Moda Avto

Value 130974 Frequency
1 (izbere) 204
0 (ne izbere) 7749

Valid range from 0 to 1

V06X662 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S662 Glamur

Value 131973 Frequency
1 (izbere) 253
0 (ne izbere) 7700

Valid range from 0 to 1

V06X664 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S664 Moj hobi

Value 132972 Frequency
1 (izbere) 146
0 (ne izbere) 7807

Valid range from 0 to 1

V06X665 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S665 Ris zabavnik

Value 133971 Frequency
1 (izbere) 193
0 (ne izbere) 7760

Valid range from 0 to 1

V06X666 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S666 Adut

Value 134970 Frequency
1 (izbere) 85
0 (ne izbere) 7868

Valid range from 0 to 1

V06X668 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S668 Oskar

Value 135969 Frequency
1 (izbere) 230
0 (ne izbere) 7723

Valid range from 0 to 1

V06X669 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S669 Dober tek

Value 136968 Frequency
1 (izbere) 226
0 (ne izbere) 7727

Valid range from 0 to 1

V06X670 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S670 Mama

Value 137967 Frequency
1 (izbere) 290
0 (ne izbere) 7663

Valid range from 0 to 1

V06X671 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S671 Moj malček

Value 138966 Frequency
1 (izbere) 372
0 (ne izbere) 7581

Valid range from 0 to 1

V06X672 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S672 Firbec

Value 139965 Frequency
1 (izbere) 1225
0 (ne izbere) 6728

Valid range from 0 to 1

V06X673 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S673 Lord

Value 140964 Frequency
1 (izbere) 391
0 (ne izbere) 7562

Valid range from 0 to 1

V06X600 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S600 Drugo

Value 141963 Frequency
1 (izbere) 420
0 (ne izbere) 7533

Valid range from 0 to 1

V07X603 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S603 Aura

Value 142962 Frequency
1 en izvod 59
2 dva izvoda 75
3 tri izvode 72
4 štiri izvode 53
5 pet izvodov 30
6 šest izvodov 37
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 7
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 62
0 7527

Valid range from 1 to 12

V07X604 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S604 Avto + šport

Value 143961 Frequency
1 en izvod 104
2 dva izvoda 147
3 tri izvode 131
4 štiri izvode 117
5 pet izvodov 78
6 šest izvodov 122
7 sedem izvodov 35
8 osem izvodov 33
9 devet izvodov 10
10 deset izvodov 22
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 199
0 6951

Valid range from 1 to 12

V07X605 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S605 Avtofoto oglasnik

Value 144960 Frequency
1 en izvod 59
2 dva izvoda 72
3 tri izvode 72
4 štiri izvode 55
5 pet izvodov 57
6 šest izvodov 43
7 sedem izvodov 17
8 osem izvodov 14
9 devet izvodov 9
10 deset izvodov 16
11 enajst izvodov 5
12 dvanajst izvodov 81
0 7453

Valid range from 1 to 12

V07X606 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S606 Ciciban

Value 145959 Frequency
1 en izvod 94
2 dva izvoda 65
3 tri izvode 97
4 štiri izvode 81
5 pet izvodov 81
6 šest izvodov 87
7 sedem izvodov 20
8 osem izvodov 30
9 devet izvodov 25
10 deset izvodov 106
11 enajst izvodov 14
12 dvanajst izvodov 610
0 6643

Valid range from 1 to 12

V07X607 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S607 Cool

Value 146958 Frequency
1 en izvod 76
2 dva izvoda 81
3 tri izvode 80
4 štiri izvode 49
5 pet izvodov 51
6 šest izvodov 37
7 sedem izvodov 13
8 osem izvodov 28
9 devet izvodov 5
10 deset izvodov 15
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 48
0 7467

Valid range from 1 to 12

V07X609 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S609 Dumbo

Value 147957 Frequency
1 en izvod 33
2 dva izvoda 28
3 tri izvode 41
4 štiri izvode 22
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 13
7 sedem izvodov 2
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 38
0 7751

Valid range from 1 to 12

V07X612 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S612 Gea

Value 148956 Frequency
1 en izvod 149
2 dva izvoda 161
3 tri izvode 153
4 štiri izvode 94
5 pet izvodov 67
6 šest izvodov 81
7 sedem izvodov 19
8 osem izvodov 32
9 devet izvodov 19
10 deset izvodov 24
11 enajst izvodov 9
12 dvanajst izvodov 352
0 6793

Valid range from 1 to 12

V07X614 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S614 Kmetovalec

Value 149955 Frequency
1 en izvod 17
2 dva izvoda 26
3 tri izvode 27
4 štiri izvode 32
5 pet izvodov 16
6 šest izvodov 20
7 sedem izvodov 9
8 osem izvodov 8
9 devet izvodov 9
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 89
0 7694

Valid range from 1 to 12

V07X615 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S615 Manager

Value 150954 Frequency
1 en izvod 54
2 dva izvoda 47
3 tri izvode 58
4 štiri izvode 43
5 pet izvodov 31
6 šest izvodov 35
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 13
9 devet izvodov 7
10 deset izvodov 11
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 141
0 7504

Valid range from 1 to 12

V07X616 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S616 Mariborčan

Value 151953 Frequency
1 en izvod 43
2 dva izvoda 44
3 tri izvode 42
4 štiri izvode 24
5 pet izvodov 22
6 šest izvodov 37
7 sedem izvodov 5
8 osem izvodov 6
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 7
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 52
0 7667

Valid range from 1 to 12

V07X617 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S617 Market magazin

Value 152952 Frequency
1 en izvod 11
2 dva izvoda 14
3 tri izvode 15
4 štiri izvode 13
5 pet izvodov 9
6 šest izvodov 11
7 sedem izvodov 3
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 32
0 7838

Valid range from 1 to 12

V07X618 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S618 Mavrica

Value 153951 Frequency
1 en izvod 51
2 dva izvoda 45
3 tri izvode 43
4 štiri izvode 39
5 pet izvodov 20
6 šest izvodov 39
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 9
9 devet izvodov 8
10 deset izvodov 21
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 194
0 7475

Valid range from 1 to 12

V07X619 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S619 Miki miška

Value 154950 Frequency
1 en izvod 55
2 dva izvoda 63
3 tri izvode 64
4 štiri izvode 47
5 pet izvodov 37
6 šest izvodov 49
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 19
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 60
0 7531

Valid range from 1 to 12

V07X620 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S620 Misteriji

Value 155949 Frequency
1 en izvod 60
2 dva izvoda 58
3 tri izvode 64
4 štiri izvode 29
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 9
9 devet izvodov 5
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 53
0 7620

Valid range from 1 to 12

V07X622 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S622 Moj mali svet

Value 156948 Frequency
1 en izvod 55
2 dva izvoda 68
3 tri izvode 82
4 štiri izvode 74
5 pet izvodov 35
6 šest izvodov 50
7 sedem izvodov 23
8 osem izvodov 19
9 devet izvodov 11
10 deset izvodov 18
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 204
0 7312

Valid range from 1 to 12

V07X623 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S623 Moj mikro

Value 157947 Frequency
1 en izvod 77
2 dva izvoda 66
3 tri izvode 67
4 štiri izvode 59
5 pet izvodov 29
6 šest izvodov 52
7 sedem izvodov 16
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 8
10 deset izvodov 19
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 150
0 7390

Valid range from 1 to 12

V07X624 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S624 Moj pes

Value 158946 Frequency
1 en izvod 78
2 dva izvoda 64
3 tri izvode 55
4 štiri izvode 39
5 pet izvodov 30
6 šest izvodov 41
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 9
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 12
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 84
0 7521

Valid range from 1 to 12

V07X625 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S625 Monitor

Value 159945 Frequency
1 en izvod 39
2 dva izvoda 46
3 tri izvode 37
4 štiri izvode 23
5 pet izvodov 23
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 10
8 osem izvodov 12
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 18
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 100
0 7617

Valid range from 1 to 12

V07X626 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S626 Motorevija

Value 160944 Frequency
1 en izvod 54
2 dva izvoda 73
3 tri izvode 89
4 štiri izvode 82
5 pet izvodov 51
6 šest izvodov 69
7 sedem izvodov 21
8 osem izvodov 30
9 devet izvodov 19
10 deset izvodov 19
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 498
0 6944

Valid range from 1 to 12

V07X627 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S627 Naša žena

Value 161943 Frequency
1 en izvod 155
2 dva izvoda 266
3 tri izvode 293
4 štiri izvode 270
5 pet izvodov 187
6 šest izvodov 238
7 sedem izvodov 79
8 osem izvodov 68
9 devet izvodov 34
10 deset izvodov 66
11 enajst izvodov 16
12 dvanajst izvodov 445
0 5836

Valid range from 1 to 12

V07X628 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S628 Obrtnik

Value 162942 Frequency
1 en izvod 71
2 dva izvoda 80
3 tri izvode 92
4 štiri izvode 71
5 pet izvodov 43
6 šest izvodov 70
7 sedem izvodov 16
8 osem izvodov 19
9 devet izvodov 13
10 deset izvodov 26
11 enajst izvodov 11
12 dvanajst izvodov 680
0 6761

Valid range from 1 to 12

V07X629 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S629 Ognjišče

Value 163941 Frequency
1 en izvod 89
2 dva izvoda 113
3 tri izvode 134
4 štiri izvode 114
5 pet izvodov 107
6 šest izvodov 138
7 sedem izvodov 47
8 osem izvodov 60
9 devet izvodov 25
10 deset izvodov 65
11 enajst izvodov 9
12 dvanajst izvodov 1063
0 5989

Valid range from 1 to 12

V07X630 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S630 Omama

Value 164940 Frequency
1 en izvod 26
2 dva izvoda 37
3 tri izvode 26
4 štiri izvode 12
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 14
7 sedem izvodov 4
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 14
0 7800

Valid range from 1 to 12

V07X631 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S631 Otrok in družina

Value 165939 Frequency
1 en izvod 81
2 dva izvoda 80
3 tri izvode 87
4 štiri izvode 67
5 pet izvodov 45
6 šest izvodov 75
7 sedem izvodov 26
8 osem izvodov 12
9 devet izvodov 13
10 deset izvodov 17
11 enajst izvodov 9
12 dvanajst izvodov 294
0 7147

Valid range from 1 to 12

V07X632 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S632 PC in mediji

Value 166938 Frequency
1 en izvod 53
2 dva izvoda 47
3 tri izvode 43
4 štiri izvode 57
5 pet izvodov 34
6 šest izvodov 38
7 sedem izvodov 13
8 osem izvodov 18
9 devet izvodov 10
10 deset izvodov 18
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 127
0 7492

Valid range from 1 to 12

V07X633 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S633 Pepita

Value 167937 Frequency
1 en izvod 101
2 dva izvoda 105
3 tri izvode 98
4 štiri izvode 61
5 pet izvodov 33
6 šest izvodov 50
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 7
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 7
12 dvanajst izvodov 87
0 7368

Valid range from 1 to 12

V07X634 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S634 Pet zvezdic

Value 168936 Frequency
1 en izvod 29
2 dva izvoda 30
3 tri izvode 34
4 štiri izvode 21
5 pet izvodov 30
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 3
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 8
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 79
0 7687

Valid range from 1 to 12

V07X635 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S635 Podjetnik

Value 169935 Frequency
1 en izvod 42
2 dva izvoda 52
3 tri izvode 55
4 štiri izvode 44
5 pet izvodov 39
6 šest izvodov 36
7 sedem izvodov 14
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 8
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 218
0 7420

Valid range from 1 to 12

V07X639 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S639 Revija o konjih

Value 170934 Frequency
1 en izvod 43
2 dva izvoda 25
3 tri izvode 24
4 štiri izvode 15
5 pet izvodov 9
6 šest izvodov 11
7 sedem izvodov 3
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 0
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 47
0 7769

Valid range from 1 to 12

V07X640 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S640 Revija Obramba

Value 171933 Frequency
1 en izvod 77
2 dva izvoda 74
3 tri izvode 77
4 štiri izvode 59
5 pet izvodov 31
6 šest izvodov 51
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 12
9 devet izvodov 11
10 deset izvodov 21
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 219
0 7302

Valid range from 1 to 12

V07X642 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S642 Sabrina

Value 172932 Frequency
1 en izvod 31
2 dva izvoda 34
3 tri izvode 25
4 štiri izvode 16
5 pet izvodov 18
6 šest izvodov 13
7 sedem izvodov 4
8 osem izvodov 7
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 39
0 7757

Valid range from 1 to 12

V07X645 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S645 Smrklja

Value 173931 Frequency
1 en izvod 167
2 dva izvoda 183
3 tri izvode 156
4 štiri izvode 141
5 pet izvodov 127
6 šest izvodov 151
7 sedem izvodov 45
8 osem izvodov 45
9 devet izvodov 23
10 deset izvodov 70
11 enajst izvodov 12
12 dvanajst izvodov 293
0 6540

Valid range from 1 to 12

V07X648 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S648 Veritas

Value 174930 Frequency
1 en izvod 15
2 dva izvoda 7
3 tri izvode 6
4 štiri izvode 9
5 pet izvodov 0
6 šest izvodov 7
7 sedem izvodov 1
8 osem izvodov 1
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 2
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 14
0 7889

Valid range from 1 to 12

V07X649 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S649 Vip

Value 175929 Frequency
1 en izvod 30
2 dva izvoda 31
3 tri izvode 24
4 štiri izvode 20
5 pet izvodov 5
6 šest izvodov 10
7 sedem izvodov 1
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 52
0 7771

Valid range from 1 to 12

V07X650 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S650 Viva

Value 176928 Frequency
1 en izvod 143
2 dva izvoda 129
3 tri izvode 131
4 štiri izvode 111
5 pet izvodov 66
6 šest izvodov 108
7 sedem izvodov 25
8 osem izvodov 15
9 devet izvodov 14
10 deset izvodov 28
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 156
0 7023

Valid range from 1 to 12

V07X651 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S651 Vroči kaj

Value 177927 Frequency
1 en izvod 76
2 dva izvoda 100
3 tri izvode 81
4 štiri izvode 50
5 pet izvodov 39
6 šest izvodov 39
7 sedem izvodov 14
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 9
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 51
0 7477

Valid range from 1 to 12

V07X653 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S653 Vzajemnost

Value 178926 Frequency
1 en izvod 36
2 dva izvoda 34
3 tri izvode 33
4 štiri izvode 27
5 pet izvodov 26
6 šest izvodov 27
7 sedem izvodov 12
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 11
10 deset izvodov 16
11 enajst izvodov 7
12 dvanajst izvodov 351
0 7357

Valid range from 1 to 12

V07X654 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S654 Zajec dolgouhec

Value 179925 Frequency
1 en izvod 29
2 dva izvoda 38
3 tri izvode 40
4 štiri izvode 22
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 17
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 26
0 7741

Valid range from 1 to 12

V07X655 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S655 Zdravje

Value 180924 Frequency
1 en izvod 192
2 dva izvoda 236
3 tri izvode 302
4 štiri izvode 205
5 pet izvodov 163
6 šest izvodov 234
7 sedem izvodov 60
8 osem izvodov 59
9 devet izvodov 30
10 deset izvodov 64
11 enajst izvodov 14
12 dvanajst izvodov 433
0 5961

Valid range from 1 to 12

V07X656 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S656 Življenje in tehnika

Value 181923 Frequency
1 en izvod 45
2 dva izvoda 60
3 tri izvode 60
4 štiri izvode 51
5 pet izvodov 27
6 šest izvodov 50
7 sedem izvodov 21
8 osem izvodov 21
9 devet izvodov 12
10 deset izvodov 24
11 enajst izvodov 5
12 dvanajst izvodov 274
0 7303

Valid range from 1 to 12

V07X657 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S657 Moški svet

Value 182922 Frequency
1 en izvod 65
2 dva izvoda 48
3 tri izvode 29
4 štiri izvode 12
5 pet izvodov 13
6 šest izvodov 6
7 sedem izvodov 1
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 9
0 7763

Valid range from 1 to 12

V07X658 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S658 Moja skrivnost

Value 183921 Frequency
1 en izvod 51
2 dva izvoda 69
3 tri izvode 53
4 štiri izvode 40
5 pet izvodov 22
6 šest izvodov 28
7 sedem izvodov 9
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 3
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 43
0 7607

Valid range from 1 to 12

V07X660 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S660 Slovenski delničar

Value 184920 Frequency
1 en izvod 78
2 dva izvoda 136
3 tri izvode 165
4 štiri izvode 161
5 pet izvodov 127
6 šest izvodov 147
7 sedem izvodov 54
8 osem izvodov 54
9 devet izvodov 34
10 deset izvodov 99
11 enajst izvodov 21
12 dvanajst izvodov 2333
0 4544

Valid range from 1 to 12

V07X661 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S661 E - šport Moda Avto

Value 185919 Frequency
1 en izvod 26
2 dva izvoda 25
3 tri izvode 21
4 štiri izvode 20
5 pet izvodov 20
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 10
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 9
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 37
0 7750

Valid range from 1 to 12

V07X662 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S662 Glamur

Value 186918 Frequency
1 en izvod 52
2 dva izvoda 43
3 tri izvode 43
4 štiri izvode 24
5 pet izvodov 19
6 šest izvodov 18
7 sedem izvodov 6
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 34
0 7702

Valid range from 1 to 12

V07X664 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S664 Moj hobi

Value 187917 Frequency
1 en izvod 24
2 dva izvoda 23
3 tri izvode 22
4 štiri izvode 13
5 pet izvodov 11
6 šest izvodov 17
7 sedem izvodov 4
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 23
0 7808

Valid range from 1 to 12

V07X665 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S665 Ris zabavnik

Value 188916 Frequency
1 en izvod 24
2 dva izvoda 28
3 tri izvode 22
4 štiri izvode 25
5 pet izvodov 26
6 šest izvodov 21
7 sedem izvodov 6
8 osem izvodov 7
9 devet izvodov 3
10 deset izvodov 6
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 22
0 7762

Valid range from 1 to 12

V07X666 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S666 Adut

Value 189915 Frequency
1 en izvod 6
2 dva izvoda 3
3 tri izvode 6
4 štiri izvode 7
5 pet izvodov 1
6 šest izvodov 3
7 sedem izvodov 2
8 osem izvodov 0
9 devet izvodov 0
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 54
0 7870

Valid range from 1 to 12

V07X667 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S668 Oskar

Value 190914 Frequency
1 en izvod 56
2 dva izvoda 45
3 tri izvode 29
4 štiri izvode 19
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 14
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 32
0 7725

Valid range from 1 to 12

V07X669 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S669 Dober tek

Value 191913 Frequency
1 en izvod 27
2 dva izvoda 26
3 tri izvode 30
4 štiri izvode 18
5 pet izvodov 8
6 šest izvodov 16
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 5
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 78
0 7730

Valid range from 1 to 12

V07X670 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S670 Mama

Value 192912 Frequency
1 en izvod 45
2 dva izvoda 32
3 tri izvode 39
4 štiri izvode 20
5 pet izvodov 14
6 šest izvodov 21
7 sedem izvodov 11
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 7
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 88
0 7662

Valid range from 1 to 12

V07X671 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S671 Moj malček

Value 193911 Frequency
1 en izvod 43
2 dva izvoda 53
3 tri izvode 58
4 štiri izvode 38
5 pet izvodov 19
6 šest izvodov 25
7 sedem izvodov 14
8 osem izvodov 18
9 devet izvodov 3
10 deset izvodov 6
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 92
0 7582

Valid range from 1 to 12

V07X672 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S672 Firbec

Value 194910 Frequency
1 en izvod 96
2 dva izvoda 123
3 tri izvode 112
4 štiri izvode 96
5 pet izvodov 60
6 šest izvodov 59
7 sedem izvodov 32
8 osem izvodov 30
9 devet izvodov 14
10 deset izvodov 67
11 enajst izvodov 8
12 dvanajst izvodov 523
0 6733

Valid range from 1 to 12

V07X673 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S673 Lord

Value 195909 Frequency
1 en izvod 78
2 dva izvoda 80
3 tri izvode 62
4 štiri izvode 25
5 pet izvodov 32
6 šest izvodov 19
7 sedem izvodov 12
8 osem izvodov 4
9 devet izvodov 5
10 deset izvodov 3
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 60
0 7572

Valid range from 1 to 12

V07X600 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S600 Drugo

Value 196908 Frequency
1 en izvod 15
2 dva izvoda 13
3 tri izvode 19
4 štiri izvode 26
5 pet izvodov 16
6 šest izvodov 17
7 sedem izvodov 10
8 osem izvodov 7
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 9
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 285
0 7530

Valid range from 1 to 12

V08X603 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S603 Aura

Value 197907 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 119
2 pred 1-2 meseca 118
3 pred 2-3 meseci 76
4 pred dlje časa 114
0 7526

Valid range from 1 to 4

V08X604 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S604 Avto + šport

Value 198906 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 402
2 pred 1-2 meseca 307
3 pred 2-3 meseci 158
4 pred dlje časa 133
0 6953

Valid range from 1 to 4

V08X605 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S605 Avtofoto oglasnik

Value 199905 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 206
2 pred 1-2 meseca 141
3 pred 2-3 meseci 81
4 pred dlje časa 72
0 7453

Valid range from 1 to 4

V08X606 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S606 Ciciban

Value 200904 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 820
2 pred 1-2 meseca 200
3 pred 2-3 meseci 131
4 pred dlje časa 156
0 6646

Valid range from 1 to 4

V08X607 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

4S607 Cool

Value 201903 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 182
2 pred 1-2 meseca 147
3 pred 2-3 meseci 87
4 pred dlje časa 70
0 7467

Valid range from 1 to 4

V08X609 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S609 Dumbo

Value 202902 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 68
2 pred 1-2 meseca 49
3 pred 2-3 meseci 36
4 pred dlje časa 47
0 7753

Valid range from 1 to 4

V08X612 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S612 Gea

Value 203901 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 516
2 pred 1-2 meseca 267
3 pred 2-3 meseci 174
4 pred dlje časa 196
0 6800

Valid range from 1 to 4

V08X614 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S614 Kmetovalec

Value 204900 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 127
2 pred 1-2 meseca 64
3 pred 2-3 meseci 50
4 pred dlje časa 21
0 7691

Valid range from 1 to 4

V08X615 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S615 Manager

Value 205899 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 214
2 pred 1-2 meseca 112
3 pred 2-3 meseci 66
4 pred dlje časa 56
0 7505

Valid range from 1 to 4

V08X616 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S616 Mariborčan

Value 206898 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 117
2 pred 1-2 meseca 84
3 pred 2-3 meseci 53
4 pred dlje časa 30
0 7669

Valid range from 1 to 4

V08X617 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S617 Market magazin

Value 207897 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 48
2 pred 1-2 meseca 26
3 pred 2-3 meseci 19
4 pred dlje časa 22
0 7838

Valid range from 1 to 4

V08X618 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S618 Mavrica

Value 208896 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 251
2 pred 1-2 meseca 80
3 pred 2-3 meseci 78
4 pred dlje časa 68
0 7476

Valid range from 1 to 4

V08X619 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S619 Miki miška

Value 209895 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 143
2 pred 1-2 meseca 108
3 pred 2-3 meseci 78
4 pred dlje časa 88
0 7536

Valid range from 1 to 4

V08X620 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S620 Misteriji

Value 210894 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 103
2 pred 1-2 meseca 75
3 pred 2-3 meseci 66
4 pred dlje časa 83
0 7626

Valid range from 1 to 4

V08X622 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S622 Moj mali svet

Value 211893 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 288
2 pred 1-2 meseca 140
3 pred 2-3 meseci 113
4 pred dlje časa 97
0 7315

Valid range from 1 to 4

V08X623 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S623 Moj mikro

Value 212892 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 239
2 pred 1-2 meseca 124
3 pred 2-3 meseci 99
4 pred dlje časa 97
0 7394

Valid range from 1 to 4

V08X624 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S624 Moj pes

Value 213891 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 150
2 pred 1-2 meseca 111
3 pred 2-3 meseci 83
4 pred dlje časa 88
0 7521

Valid range from 1 to 4

V08X625 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S625 Monitor

Value 214890 Frequency
1 v zadnjih 4 tednih 162
2 pred 1-2 meseca 71
3 pred 2-3 meseci 53
4 pred dlje časa 50