Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: BGP98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_BGP98_V1
Glavni avtor(ji):
  • Možic, Dejan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Zdovc, Jasna
  • Božič Marolt, Janja
Izdelal datoteko podatkov:
Mediana - IRM Mediana (Ljubljana; 1998)

Finančna podpora:

Mediana

Vsebina raziskave

Ključne besede:

časniki, regionalni tednik, dvotednik, štirinajstdnevnik, mesečnik, dvomesečnik, priloga, medijska enota, komercialna postaja, lokalna postaja, nacionalna postaja, študentska postaja, kabelska televizija, komercialna postaja, nacionalna postaja, satelitska postaja, gledanost, poslušanost, branost, polletni podatki, celoletni podatki, medijska ponudba, medijska strategija, vrsta medija, vrednotenje, poznavanje medijev, tematika medijev, opremljenost gospodinjstva, internet, kino, oglasne deske, plakati, izobrazba, spol, zaposlenost, dohodek, zakonski stan, narodnost, politična opredeljenost, prostočasne dejavnosti

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
TISK
RADIO
TELEVIZIJA
NAČIN ŽIVLJENJA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Namen raziskave je pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji. Z raziskavo smo definirali slovensko medijsko strategijo. S kvalitativnim in kvantitativnim vrednotenj smo z izborom različnih vrst medijev ter medijskih enot želeli doseči optimalno pokritost ciljnih skupin s pomočjo katerih smo merili oziroma opazovali spremembo percepcijo medijev. Na podlagi načrtovanih medijev smo tako spremljali njihove bralne, gledalne in poslušne navade slovenskih medijev. Istočasno pa smo za boljšo orientacijo v raziskavo vključili tudi koncept o porabi prostega časa, nekaj splošnih trditev o življenjskem stilu ter splošno demografijo na zajeti populaciji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 1998 - december 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Anketiranci stari med 10 in 75 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Mediana

Tip vzorca:

Večstopenjski naključni vzorec, osnova vzorčenja je Slovenija, razdeljena na 8 enako velikih regij. Reprezentativne naslove je posredoval Statistični urad RS. Pri združevanju občin v regije smo izhajali iz osmih volilnih okrajev, objavljenih v Statističnem letopisu republike Slovenije 94. Število prebivalstva po občinah, ki smo jih združevali v regije je posredoval Statistični urad Republike Slovenije. V vsaki regiji smo vsako leto anketirali na 12 vzročnih točkah. V celotnem obdobju smo anketirali na 384 točkah v Sloveniji, oziroma 48 točkah v regiji.

Način zbiranja podatkov:

samoizpolnjevana anketa

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: BGP98 - Podatki za raziskavo Mediana BGP98 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 1103
  • število enot: 7953

Spremenljivke

NUMERO

NUMERO

Vrednost 13 Frekvenca
1 2
2 2
3 2
4002 1
4003 1
4004 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4004

ANKETAR

ŠIFRA ANKETARJA

Vrednost 22 Frekvenca
0 1
1 22
2 22
382 22
383 16
384 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 384

REGIJA

REGIJA

Vrednost 31 Frekvenca
0 7
1 1037
2 987
3 975
4 929
5 1014
6 972
7 1002
8 979
10 1
20 1
30 1
33 1
37 1
38 2
40 4
43 2
44 1
47 13
59 19
69 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 69

NUMERO

NUMERO

Vrednost 11103 Frekvenca
1 2
2 2
3 2
4002 1
4003 1
4004 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4004

ANKETAR

ŠIFRA ANKETARJA

Vrednost 21102 Frekvenca
0 1
1 22
2 22
382 22
383 16
384 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 384

REGIJA

REGIJA

Vrednost 31101 Frekvenca
0 7
1 1037
2 987
3 975
4 929
5 1014
6 972
7 1002
8 979
10 1
20 1
30 1
33 1
37 1
38 2
40 4
43 2
44 1
47 13
59 19
69 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 69

OMSKU

OMREŽNA SKUPINA

Vrednost 41100 Frekvenca
0 23
1 2106
2 1028
3 948
4 829
5 379
6 315
7 307
8 310
9 700
10 332
11 335
12 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA

OBČINA

Vrednost 51099 Frekvenca
0 3
1 88
2 88
94 82
95 75
96 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

KRAJSK

KRAJEVNA SKUPNOST

Vrednost 61098 Frekvenca
0 4
1 90
2 89
94 82
95 75
96 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

IDENT

ID ANKETE

Vrednost 71097 Frekvenca
0 7
" " 0

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

DATDAN

DATUM: Dan

Vrednost 81096 Frekvenca
0 7
1 190
2 208
70 1
90 1
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DATMES

DATUM: Mesec

Vrednost 91095 Frekvenca
0 22
1 576
2 693
3 726
4 516
5 723
6 739
7 474
8 847
9 684
10 529
11 771
12 647
13 1
14 1
15 2
45 1
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

DANVTE

DAN V TEDNU

Vrednost 101094 Frekvenca
1 1152
2 1128
3 1160
4 1121
5 1124
6 1139
7 1129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

MESEC

MESEC

Vrednost 111093 Frekvenca
0 1
1 586
2 697
3 723
4 520
5 733
6 729
7 497
8 828
9 694
10 532
11 767
12 646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

ANKETIR

ŠIFRA ANKETIRANCA

Vrednost 121092 Frekvenca
0 3134
1 4
2 3
2015 3
2016 1
3384 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3384

REZERVA

REZERVNI ANKETIRANEC

Vrednost 131091 Frekvenca
0 4803
1 2
2 3
2016 1
2017 1
9600 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9600

VT.OBIS

ŠTEVILO OBISKOV

Vrednost 141090 Frekvenca
0 20
1 5059
2 1995
3 572
4 160
5 63
6 22
7 12
8 6
9 5
10 23
11 4
14 1
18 1
20 6
30 1
99 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

ZURA

ZAČETEK INTERVJUJA: Ura

Vrednost 151089 Frekvenca
0 5
1 4
2 9
21 42
22 2
27 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 22

ZMIN

ZAČETEK INTERVJUJA: Minuta

Vrednost 161088 Frekvenca
0 2491
1 9
2 17
57 6
58 15
59 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

V01X01 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S01 Berete dnevnike/časnike.

Vrednost 171087 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 563
2 nekajkrat letno 237
3 mesečno 321
4 nekajkrat mesečno 447
5 tedensko 1307
6 večkrat tedensko 1667
7 dnevno 3137
8 večkrat dnevno 223
0 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X02 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S02 Berete časopise/revije.

Vrednost 181086 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 441
2 nekajkrat letno 279
3 mesečno 675
4 nekajkrat mesečno 886
5 tedensko 2623
6 večkrat tedensko 1885
7 dnevno 1010
8 večkrat dnevno 81
0 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X03 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S03 Berete knjige.

Vrednost 191085 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 2202
2 nekajkrat letno 2082
3 mesečno 1132
4 nekajkrat mesečno 667
5 tedensko 584
6 večkrat tedensko 502
7 dnevno 647
8 večkrat dnevno 78
0 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X04 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S04 Gledate televizijo.

Vrednost 201084 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 134
2 nekajkrat letno 31
3 mesečno 43
4 nekajkrat mesečno 61
5 tedensko 270
6 večkrat tedensko 862
7 dnevno 5067
8 večkrat dnevno 1399
0 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X05 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S05 Gledate videokasete.

Vrednost 211083 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 3770
2 nekajkrat letno 1260
3 mesečno 1030
4 nekajkrat mesečno 661
5 tedensko 569
6 večkrat tedensko 307
7 dnevno 208
8 večkrat dnevno 70
0 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X06 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S06 Poslušate radio.

Vrednost 221082 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 158
2 nekajkrat letno 56
3 mesečno 68
4 nekajkrat mesečno 77
5 tedensko 291
6 večkrat tedensko 634
7 dnevno 4521
8 večkrat dnevno 2046
0 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X07 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S07 Obiskujete kino predstave.

Vrednost 231081 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 4284
2 nekajkrat letno 1957
3 mesečno 1029
4 nekajkrat mesečno 445
5 tedensko 145
6 večkrat tedensko 18
7 dnevno 7
8 večkrat dnevno 6
0 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X08 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S08 Hodite v gledališče, opero, kulturna srečanja...

Vrednost 241080 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 5136
2 nekajkrat letno 2188
3 mesečno 434
4 nekajkrat mesečno 112
5 tedensko 30
6 večkrat tedensko 9
7 dnevno 2
8 večkrat dnevno 3
0 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X09 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S09 Igrate na glasbilo, pojete, plešete...

Vrednost 251079 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 5505
2 nekajkrat letno 977
3 mesečno 413
4 nekajkrat mesečno 269
5 tedensko 332
6 večkrat tedensko 207
7 dnevno 174
8 večkrat dnevno 36
0 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X10 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S10 Rišete, slikate, fotografirate...

Vrednost 261078 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 5040
2 nekajkrat letno 1334
3 mesečno 665
4 nekajkrat mesečno 326
5 tedensko 277
6 večkrat tedensko 114
7 dnevno 101
8 večkrat dnevno 34
0 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X11 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S11 Delate izdelke iz različnih materialov, lesa, gline...

Vrednost 271077 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 6081
2 nekajkrat letno 684
3 mesečno 378
4 nekajkrat mesečno 230
5 tedensko 199
6 večkrat tedensko 116
7 dnevno 157
8 večkrat dnevno 35
0 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X12 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S12 Poslušate plošče, kasete, CD-je...

Vrednost 281076 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 2257
2 nekajkrat letno 509
3 mesečno 571
4 nekajkrat mesečno 625
5 tedensko 1034
6 večkrat tedensko 1081
7 dnevno 1465
8 večkrat dnevno 312
0 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X13 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S13 Se ukvarjate z ročnimi deli, pletete, šivate, vezete...

Vrednost 291075 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 4957
2 nekajkrat letno 711
3 mesečno 603
4 nekajkrat mesečno 526
5 tedensko 453
6 večkrat tedensko 325
7 dnevno 280
8 večkrat dnevno 53
0 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X14 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S14 Opravljate manjša hišna popravila ali izdelujete uporabne predmete za vaš dom...

Vrednost 301074 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 2700
2 nekajkrat letno 1387
3 mesečno 1057
4 nekajkrat mesečno 814
5 tedensko 779
6 večkrat tedensko 498
7 dnevno 480
8 večkrat dnevno 149
0 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X15 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S15 Vrtnarite, gojite sobne rastline...

Vrednost 311073 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 2822
2 nekajkrat letno 604
3 mesečno 494
4 nekajkrat mesečno 540
5 tedensko 1053
6 večkrat tedensko 969
7 dnevno 1274
8 večkrat dnevno 110
0 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X16 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S16 Se učite, študirate, se poklicno izobražujete...

Vrednost 321072 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 4567
2 nekajkrat letno 617
3 mesečno 261
4 nekajkrat mesečno 162
5 tedensko 252
6 večkrat tedensko 361
7 dnevno 1341
8 večkrat dnevno 333
0 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X17 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S17 Se ukvarjate z otroki...

Vrednost 331071 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 2509
2 nekajkrat letno 267
3 mesečno 254
4 nekajkrat mesečno 326
5 tedensko 534
6 večkrat tedensko 582
7 dnevno 2415
8 večkrat dnevno 992
0 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X18 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S18 Uporabljate računalnik za pisanje, brskanje po internetu...

Vrednost 341070 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 5036
2 nekajkrat letno 197
3 mesečno 202
4 nekajkrat mesečno 220
5 tedensko 426
6 večkrat tedensko 483
7 dnevno 1033
8 večkrat dnevno 276
0 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X19 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S19 Opravljate honorarno delo.

Vrednost 351069 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 6935
2 nekajkrat letno 335
3 mesečno 142
4 nekajkrat mesečno 120
5 tedensko 117
6 večkrat tedensko 100
7 dnevno 134
8 večkrat dnevno 12
0 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X20 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S20 Se ukvarjate s športom.

Vrednost 361068 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 3911
2 nekajkrat letno 638
3 mesečno 548
4 nekajkrat mesečno 472
5 tedensko 1054
6 večkrat tedensko 732
7 dnevno 475
8 večkrat dnevno 69
0 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X21 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S21 Obiskujete športne prireditve.

Vrednost 371067 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 4521
2 nekajkrat letno 1461
3 mesečno 854
4 nekajkrat mesečno 492
5 tedensko 413
6 večkrat tedensko 105
7 dnevno 38
8 večkrat dnevno 8
0 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X22 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S22 Hodite v naravo, na sprehode.

Vrednost 381066 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 634
2 nekajkrat letno 491
3 mesečno 862
4 nekajkrat mesečno 1073
5 tedensko 2095
6 večkrat tedensko 1381
7 dnevno 1211
8 večkrat dnevno 117
0 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X23 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S23 Počivate.

Vrednost 391065 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 1386
2 nekajkrat letno 310
3 mesečno 349
4 nekajkrat mesečno 498
5 tedensko 1249
6 večkrat tedensko 1183
7 dnevno 2613
8 večkrat dnevno 255
0 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X24 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S24 Si ogledujete izložbe, nakupujete.

Vrednost 401064 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 939
2 nekajkrat letno 1119
3 mesečno 1594
4 nekajkrat mesečno 1372
5 tedensko 1573
6 večkrat tedensko 810
7 dnevno 410
8 večkrat dnevno 38
0 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X25 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S25 Obiskujete znance, imate obiske.

Vrednost 411063 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 145
2 nekajkrat letno 271
3 mesečno 852
4 nekajkrat mesečno 1295
5 tedensko 2562
6 večkrat tedensko 1913
7 dnevno 736
8 večkrat dnevno 59
0 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X26 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S26 Ste v družbi prijateljev.

Vrednost 421062 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 155
2 nekajkrat letno 208
3 mesečno 561
4 nekajkrat mesečno 818
5 tedensko 1844
6 večkrat tedensko 1925
7 dnevno 2081
8 večkrat dnevno 245
0 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X27 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S27 Posedate v kavarni, slaščičarni ali lokalu.

Vrednost 431061 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 2254
2 nekajkrat letno 1294
3 mesečno 1225
4 nekajkrat mesečno 862
5 tedensko 1128
6 večkrat tedensko 695
7 dnevno 362
8 večkrat dnevno 49
0 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X28 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S28 Jeste v lokalu.

Vrednost 441060 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 2891
2 nekajkrat letno 2405
3 mesečno 1284
4 nekajkrat mesečno 608
5 tedensko 406
6 večkrat tedensko 174
7 dnevno 133
8 večkrat dnevno 3
0 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V01X29 V1. ZA ZAČETEK VAM BOM PREBRAL/A NEKAJ DEJAVNOSTI, KI JI OPRAVLJAMO V PROSTEM ČASU. POVEJTE MI, PROSIM, KAKO POGOSTO:

S29 Obiskujete lokale z glasbo, diskoteke ali zabave.

Vrednost 451059 Frekvenca
1 nikoli, skoraj nikoli 4840
2 nekajkrat letno 1428
3 mesečno 635
4 nekajkrat mesečno 385
5 tedensko 501
6 večkrat tedensko 87
7 dnevno 24
8 večkrat dnevno 5
0 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

S01X01 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S01 Večere najraje preživim doma.

Vrednost 461058 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 205
2 zame v glavnem ne velja 813
3 se ne morem opredeliti 633
4 zame v glavnem velja 3107
5 zame popolnoma velja 3141
0 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X02 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S02 Red in čistoča sta zame prva stvar.

Vrednost 471057 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 147
2 zame v glavnem ne velja 632
3 se ne morem opredeliti 730
4 zame v glavnem velja 3693
5 zame popolnoma velja 2689
0 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X03 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S03 Uspeh in napredovanje v šlužbi mi veliko pomenita.

Vrednost 481056 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 1245
2 zame v glavnem ne velja 673
3 se ne morem opredeliti 1266
4 zame v glavnem velja 2716
5 zame popolnoma velja 1982
0 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X04 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S04 Načrtno izbiram okolju prijazne izdelke.

Vrednost 491055 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 560
2 zame v glavnem ne velja 1361
3 se ne morem opredeliti 2025
4 zame v glavnem velja 2968
5 zame popolnoma velja 946
0 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X05 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S05 Svojemu izgledu posvečam veliko pozornosti.

Vrednost 501054 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 357
2 zame v glavnem ne velja 1508
3 se ne morem opredeliti 1653
4 zame v glavnem velja 3385
5 zame popolnoma velja 938
0 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X06 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S06 Vedno mi zmanjka časa zase.

Vrednost 511053 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 905
2 zame v glavnem ne velja 2429
3 se ne morem opredeliti 1223
4 zame v glavnem velja 2409
5 zame popolnoma velja 887
0 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X07 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S07 Hitro se navdušim za novosti.

Vrednost 521052 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 510
2 zame v glavnem ne velja 1823
3 se ne morem opredeliti 1304
4 zame v glavnem velja 3217
5 zame popolnoma velja 985
0 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X08 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S08 Nisem ravno tip za čiščenje in pospravljanje.

Vrednost 531051 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 1510
2 zame v glavnem ne velja 2843
3 se ne morem opredeliti 1211
4 zame v glavnem velja 1735
5 zame popolnoma velja 532
0 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X09 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S09 Rad(a) imam izdelke s privdihom luksusa.

Vrednost 541050 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 1125
2 zame v glavnem ne velja 2483
3 se ne morem opredeliti 1481
4 zame v glavnem velja 2098
5 zame popolnoma velja 633
0 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X10 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S10 Moje glavno zadovoljstvo je družina.

Vrednost 551049 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 192
2 zame v glavnem ne velja 499
3 se ne morem opredeliti 922
4 zame v glavnem velja 3357
5 zame popolnoma velja 2889
0 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X11 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S11 Ponavadi sem precej varčen(a).

Vrednost 561048 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 323
2 zame v glavnem ne velja 1104
3 se ne morem opredeliti 1154
4 zame v glavnem velja 3465
5 zame popolnoma velja 1805
0 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X12 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S12 Moj okus je bolj klasičen.

Vrednost 571047 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 303
2 zame v glavnem ne velja 976
3 se ne morem opredeliti 1395
4 zame v glavnem velja 3745
5 zame popolnoma velja 1401
0 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X13 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S13 V glavnem kupujem tam, kjer je najbolj poceni.

Vrednost 581046 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 753
2 zame v glavnem ne velja 2205
3 se ne morem opredeliti 1485
4 zame v glavnem velja 2405
5 zame popolnoma velja 978
0 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X14 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S14 Prijateljem/prijatelpogosto svetujem pri nakupih.

Vrednost 591045 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 1334
2 zame v glavnem ne velja 2503
3 se ne morem opredeliti 1490
4 zame v glavnem velja 2099
5 zame popolnoma velja 390
0 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X15 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S15 Svoje mnenje ponavadi raje obdržim zase.

Vrednost 601044 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 809
2 zame v glavnem ne velja 2062
3 se ne morem opredeliti 1635
4 zame v glavnem velja 2515
5 zame popolnoma velja 775
0 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X16 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S16 Uživati danes je pametneje kot varčevati za jutri.

Vrednost 611043 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 993
2 zame v glavnem ne velja 2220
3 se ne morem opredeliti 2171
4 zame v glavnem velja 1760
5 zame popolnoma velja 651
0 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

S01X17 S1. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA RAZLIČNA ŽIVLJENJSKA PODROČJA. PROSIM VAS, DA PAZLJIVO PRISLUHNETE IN NATO ODGOVORITE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE:

S17 Za normalne potrebe zaslužim dovolj.

Vrednost 621042 Frekvenca
1 zame sploh ne velja 1121
2 zame v glavnem ne velja 1520
3 se ne morem opredeliti 1269
4 zame v glavnem velja 3065
5 zame popolnoma velja 808
0 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V03X703 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S703 Golf

Vrednost 631041 Frekvenca
1 (izbere) 90
0 (ne izbere) 7863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V03X708 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S708 Naš dom

Vrednost 641040 Frekvenca
1 (izbere) 1898
0 (ne izbere) 6055

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V03X709 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S709 Val

Vrednost 651039 Frekvenca
1 (izbere) 92
0 (ne izbere) 7861

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V03X710 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S710 Moj dom

Vrednost 661038 Frekvenca
1 (izbere) 1686
0 (ne izbere) 6267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V03X711 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S711 Moda In

Vrednost 671037 Frekvenca
1 (izbere) 572
0 (ne izbere) 7381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V03X712 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S712 Ribolov

Vrednost 681036 Frekvenca
1 (izbere) 287
0 (ne izbere) 7666

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V03X713 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S713 Vrtnar

Vrednost 691035 Frekvenca
1 (izbere) 628
0 (ne izbere) 7325

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V03X700 V3. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA DVOMESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ OD: ________

S700 Drugo

Vrednost 701034 Frekvenca
1 (izbere) 43
0 (ne izbere) 7910

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V04X703 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S703 Golf

Vrednost 711033 Frekvenca
1 en izvod 26
2 dva izvoda 19
3 tri izvode 19
4 štiri izvode 9
5 pet izvodov 0
6 šest izvodov 22
0 7858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V04X708 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S708 Naš dom

Vrednost 721032 Frekvenca
1 en izvod 437
2 dva izvoda 522
3 tri izvode 429
4 štiri izvode 171
5 pet izvodov 43
6 šest izvodov 277
0 6074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V04X709 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S709 Val

Vrednost 731031 Frekvenca
1 en izvod 22
2 dva izvoda 19
3 tri izvode 10
4 štiri izvode 6
5 pet izvodov 2
6 šest izvodov 32
0 7862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V04X710 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S710 Moj dom

Vrednost 741030 Frekvenca
1 en izvod 413
2 dva izvoda 487
3 tri izvode 352
4 štiri izvode 142
5 pet izvodov 51
6 šest izvodov 235
0 6273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V04X711 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S711 Moda In

Vrednost 751029 Frekvenca
1 en izvod 157
2 dva izvoda 160
3 tri izvode 117
4 štiri izvode 43
5 pet izvodov 18
6 šest izvodov 71
0 7387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V04X712 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S712 Ribolov

Vrednost 761028 Frekvenca
1 en izvod 58
2 dva izvoda 49
3 tri izvode 41
4 štiri izvode 16
5 pet izvodov 8
6 šest izvodov 111
0 7670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V04X713 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S713 Vrtnar

Vrednost 771027 Frekvenca
1 en izvod 160
2 dva izvoda 139
3 tri izvode 124
4 štiri izvode 65
5 pet izvodov 27
6 šest izvodov 104
0 7334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V04X700 V4. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA DVOMESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 6 IZVODOV DVOMESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S700 Drugo

Vrednost 781026 Frekvenca
1 en izvod 4
2 dva izvoda 5
3 tri izvode 1
4 štiri izvode 11
5 pet izvodov 3
6 šest izvodov 27
0 7902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V05X703 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S703 Golf

Vrednost 791025 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 44
2 pred 2-6 meseca 34
3 pred 6-12 meseci 14
4 pred dlje časa 12
0 7849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V05X708 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S708 Naš dom

Vrednost 801024 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 716
2 pred 2-6 meseca 695
3 pred 6-12 meseci 247
4 pred dlje časa 215
0 6080

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V05X709 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S709 Val

Vrednost 811023 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 50
2 pred 2-6 meseca 21
3 pred 6-12 meseci 16
4 pred dlje časa 11
0 7855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V05X710 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S710 Moj dom

Vrednost 821022 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 597
2 pred 2-6 meseca 633
3 pred 6-12 meseci 239
4 pred dlje časa 203
0 6281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V05X711 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S711 Moda In

Vrednost 831021 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 257
2 pred 2-6 meseca 181
3 pred 6-12 meseci 73
4 pred dlje časa 58
0 7384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V05X712 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S712 Ribolov

Vrednost 841020 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 143
2 pred 2-6 meseca 68
3 pred 6-12 meseci 50
4 pred dlje časa 30
0 7662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V05X713 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S713 Vrtnar

Vrednost 851019 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 264
2 pred 2-6 meseca 193
3 pred 6-12 meseci 80
4 pred dlje časa 76
0 7340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V05X700 V5. KDAJ STE VZELI TA DVOMESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 2 MESECIH, PRED 2-6 MESECI, PRED 6-12 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S700 Drugo

Vrednost 861018 Frekvenca
1 zadnja 2 meseca 38
2 pred 2-6 meseca 6
3 pred 6-12 meseci 4
4 pred dlje časa 0
0 7905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V06X603 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S603 Aura

Vrednost 871017 Frekvenca
1 (izbere) 425
0 (ne izbere) 7528

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X604 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S604 Avto + šport

Vrednost 881016 Frekvenca
1 (izbere) 1006
0 (ne izbere) 6947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X605 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S605 Avtofoto oglasnik

Vrednost 891015 Frekvenca
1 (izbere) 498
0 (ne izbere) 7455

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X606 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S606 Ciciban

Vrednost 901014 Frekvenca
1 (izbere) 1318
0 (ne izbere) 6635

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X607 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S607 Cool

Vrednost 911013 Frekvenca
1 (izbere) 492
0 (ne izbere) 7461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X609 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S609 Dumbo

Vrednost 921012 Frekvenca
1 (izbere) 202
0 (ne izbere) 7751

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X612 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S612 Gea

Vrednost 931011 Frekvenca
1 (izbere) 1169
0 (ne izbere) 6784

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X614 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S614 Kmetovalec

Vrednost 941010 Frekvenca
1 (izbere) 260
0 (ne izbere) 7693

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X615 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S615 Manager

Vrednost 951009 Frekvenca
1 (izbere) 454
0 (ne izbere) 7499

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X616 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S616 Mariborčan

Vrednost 961008 Frekvenca
1 (izbere) 287
0 (ne izbere) 7666

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X617 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S617 Market magazin

Vrednost 971007 Frekvenca
1 (izbere) 116
0 (ne izbere) 7837

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X618 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S618 Mavrica

Vrednost 981006 Frekvenca
1 (izbere) 480
0 (ne izbere) 7473

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X619 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S619 Miki miška

Vrednost 991005 Frekvenca
1 (izbere) 424
0 (ne izbere) 7529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X620 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S620 Misteriji

Vrednost 1001004 Frekvenca
1 (izbere) 333
0 (ne izbere) 7620

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X622 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S622 Moj mali svet

Vrednost 1011003 Frekvenca
1 (izbere) 650
0 (ne izbere) 7303

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X623 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S623 Moj mikro

Vrednost 1021002 Frekvenca
1 (izbere) 565
0 (ne izbere) 7388

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X624 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S624 Moj pes

Vrednost 1031001 Frekvenca
1 (izbere) 431
0 (ne izbere) 7522

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X625 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S625 Monitor

Vrednost 1041000 Frekvenca
1 (izbere) 339
0 (ne izbere) 7614

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X626 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S626 Motorevija

Vrednost 105999 Frekvenca
1 (izbere) 1010
0 (ne izbere) 6943

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X627 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S627 Naša žena

Vrednost 106998 Frekvenca
1 (izbere) 2136
0 (ne izbere) 5817

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X628 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S628 Obrtnik

Vrednost 107997 Frekvenca
1 (izbere) 1198
0 (ne izbere) 6755

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X629 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S629 Ognjišče

Vrednost 108996 Frekvenca
1 (izbere) 1973
0 (ne izbere) 5980

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X630 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S630 Omama

Vrednost 109995 Frekvenca
1 (izbere) 154
0 (ne izbere) 7799

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X631 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S631 Otrok in družina

Vrednost 110994 Frekvenca
1 (izbere) 812
0 (ne izbere) 7141

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X632 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S632 PC in mediji

Vrednost 111993 Frekvenca
1 (izbere) 461
0 (ne izbere) 7492

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X633 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S633 Pepita

Vrednost 112992 Frekvenca
1 (izbere) 591
0 (ne izbere) 7362

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X634 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S634 Pet zvezdic

Vrednost 113991 Frekvenca
1 (izbere) 265
0 (ne izbere) 7688

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X635 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S635 Podjetnik

Vrednost 114990 Frekvenca
1 (izbere) 535
0 (ne izbere) 7418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X639 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S639 Revija o konjih

Vrednost 115989 Frekvenca
1 (izbere) 185
0 (ne izbere) 7768

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X640 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S640 Revija Obramba

Vrednost 116988 Frekvenca
1 (izbere) 657
0 (ne izbere) 7296

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X642 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S642 Sabrina

Vrednost 117987 Frekvenca
1 (izbere) 196
0 (ne izbere) 7757

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X645 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S645 Smrklja

Vrednost 118986 Frekvenca
1 (izbere) 1416
0 (ne izbere) 6537

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X648 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S648 Veritas

Vrednost 119985 Frekvenca
1 (izbere) 68
0 (ne izbere) 7885

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X649 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S649 Vip

Vrednost 120984 Frekvenca
1 (izbere) 181
0 (ne izbere) 7772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X650 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S650 Viva

Vrednost 121983 Frekvenca
1 (izbere) 935
0 (ne izbere) 7018

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X651 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S651 Vroči kaj

Vrednost 122982 Frekvenca
1 (izbere) 479
0 (ne izbere) 7474

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X653 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S653 Vzajemnost

Vrednost 123981 Frekvenca
1 (izbere) 600
0 (ne izbere) 7353

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X654 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S654 Zajec dolgouhec

Vrednost 124980 Frekvenca
1 (izbere) 213
0 (ne izbere) 7740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X655 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S655 Zdravje

Vrednost 125979 Frekvenca
1 (izbere) 2001
0 (ne izbere) 5952

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X656 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S656 Življenje in tehnika

Vrednost 126978 Frekvenca
1 (izbere) 657
0 (ne izbere) 7296

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X657 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S657 Moški svet

Vrednost 127977 Frekvenca
1 (izbere) 188
0 (ne izbere) 7765

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X658 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S658 Moja skrivnost

Vrednost 128976 Frekvenca
1 (izbere) 349
0 (ne izbere) 7604

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X660 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S660 Slovenski delničar

Vrednost 129975 Frekvenca
1 (izbere) 3428
0 (ne izbere) 4525

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X661 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S661 E - šport Moda Avto

Vrednost 130974 Frekvenca
1 (izbere) 204
0 (ne izbere) 7749

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X662 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S662 Glamur

Vrednost 131973 Frekvenca
1 (izbere) 253
0 (ne izbere) 7700

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X664 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S664 Moj hobi

Vrednost 132972 Frekvenca
1 (izbere) 146
0 (ne izbere) 7807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X665 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S665 Ris zabavnik

Vrednost 133971 Frekvenca
1 (izbere) 193
0 (ne izbere) 7760

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X666 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S666 Adut

Vrednost 134970 Frekvenca
1 (izbere) 85
0 (ne izbere) 7868

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X668 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S668 Oskar

Vrednost 135969 Frekvenca
1 (izbere) 230
0 (ne izbere) 7723

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X669 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S669 Dober tek

Vrednost 136968 Frekvenca
1 (izbere) 226
0 (ne izbere) 7727

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X670 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S670 Mama

Vrednost 137967 Frekvenca
1 (izbere) 290
0 (ne izbere) 7663

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X671 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S671 Moj malček

Vrednost 138966 Frekvenca
1 (izbere) 372
0 (ne izbere) 7581

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X672 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S672 Firbec

Vrednost 139965 Frekvenca
1 (izbere) 1225
0 (ne izbere) 6728

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X673 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S673 Lord

Vrednost 140964 Frekvenca
1 (izbere) 391
0 (ne izbere) 7562

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V06X600 V6. ZDAJ VAM BOM DAL/A KARTICE, NA KATERIH SO NAPISANA IMENA MESEČNIKOV. KATERE OD TEH ČASOPISOV STE IMELI V ROKAH ZADNJIH 12 MESECIH, TOREJ od: ________

S600 Drugo

Vrednost 141963 Frekvenca
1 (izbere) 420
0 (ne izbere) 7533

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V07X603 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S603 Aura

Vrednost 142962 Frekvenca
1 en izvod 59
2 dva izvoda 75
3 tri izvode 72
4 štiri izvode 53
5 pet izvodov 30
6 šest izvodov 37
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 7
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 62
0 7527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X604 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S604 Avto + šport

Vrednost 143961 Frekvenca
1 en izvod 104
2 dva izvoda 147
3 tri izvode 131
4 štiri izvode 117
5 pet izvodov 78
6 šest izvodov 122
7 sedem izvodov 35
8 osem izvodov 33
9 devet izvodov 10
10 deset izvodov 22
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 199
0 6951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X605 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S605 Avtofoto oglasnik

Vrednost 144960 Frekvenca
1 en izvod 59
2 dva izvoda 72
3 tri izvode 72
4 štiri izvode 55
5 pet izvodov 57
6 šest izvodov 43
7 sedem izvodov 17
8 osem izvodov 14
9 devet izvodov 9
10 deset izvodov 16
11 enajst izvodov 5
12 dvanajst izvodov 81
0 7453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X606 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S606 Ciciban

Vrednost 145959 Frekvenca
1 en izvod 94
2 dva izvoda 65
3 tri izvode 97
4 štiri izvode 81
5 pet izvodov 81
6 šest izvodov 87
7 sedem izvodov 20
8 osem izvodov 30
9 devet izvodov 25
10 deset izvodov 106
11 enajst izvodov 14
12 dvanajst izvodov 610
0 6643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X607 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S607 Cool

Vrednost 146958 Frekvenca
1 en izvod 76
2 dva izvoda 81
3 tri izvode 80
4 štiri izvode 49
5 pet izvodov 51
6 šest izvodov 37
7 sedem izvodov 13
8 osem izvodov 28
9 devet izvodov 5
10 deset izvodov 15
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 48
0 7467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X609 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S609 Dumbo

Vrednost 147957 Frekvenca
1 en izvod 33
2 dva izvoda 28
3 tri izvode 41
4 štiri izvode 22
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 13
7 sedem izvodov 2
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 38
0 7751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X612 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S612 Gea

Vrednost 148956 Frekvenca
1 en izvod 149
2 dva izvoda 161
3 tri izvode 153
4 štiri izvode 94
5 pet izvodov 67
6 šest izvodov 81
7 sedem izvodov 19
8 osem izvodov 32
9 devet izvodov 19
10 deset izvodov 24
11 enajst izvodov 9
12 dvanajst izvodov 352
0 6793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X614 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S614 Kmetovalec

Vrednost 149955 Frekvenca
1 en izvod 17
2 dva izvoda 26
3 tri izvode 27
4 štiri izvode 32
5 pet izvodov 16
6 šest izvodov 20
7 sedem izvodov 9
8 osem izvodov 8
9 devet izvodov 9
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 89
0 7694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X615 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S615 Manager

Vrednost 150954 Frekvenca
1 en izvod 54
2 dva izvoda 47
3 tri izvode 58
4 štiri izvode 43
5 pet izvodov 31
6 šest izvodov 35
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 13
9 devet izvodov 7
10 deset izvodov 11
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 141
0 7504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X616 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S616 Mariborčan

Vrednost 151953 Frekvenca
1 en izvod 43
2 dva izvoda 44
3 tri izvode 42
4 štiri izvode 24
5 pet izvodov 22
6 šest izvodov 37
7 sedem izvodov 5
8 osem izvodov 6
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 7
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 52
0 7667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X617 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S617 Market magazin

Vrednost 152952 Frekvenca
1 en izvod 11
2 dva izvoda 14
3 tri izvode 15
4 štiri izvode 13
5 pet izvodov 9
6 šest izvodov 11
7 sedem izvodov 3
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 32
0 7838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X618 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S618 Mavrica

Vrednost 153951 Frekvenca
1 en izvod 51
2 dva izvoda 45
3 tri izvode 43
4 štiri izvode 39
5 pet izvodov 20
6 šest izvodov 39
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 9
9 devet izvodov 8
10 deset izvodov 21
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 194
0 7475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X619 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S619 Miki miška

Vrednost 154950 Frekvenca
1 en izvod 55
2 dva izvoda 63
3 tri izvode 64
4 štiri izvode 47
5 pet izvodov 37
6 šest izvodov 49
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 19
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 60
0 7531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X620 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S620 Misteriji

Vrednost 155949 Frekvenca
1 en izvod 60
2 dva izvoda 58
3 tri izvode 64
4 štiri izvode 29
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 9
9 devet izvodov 5
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 53
0 7620

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X622 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S622 Moj mali svet

Vrednost 156948 Frekvenca
1 en izvod 55
2 dva izvoda 68
3 tri izvode 82
4 štiri izvode 74
5 pet izvodov 35
6 šest izvodov 50
7 sedem izvodov 23
8 osem izvodov 19
9 devet izvodov 11
10 deset izvodov 18
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 204
0 7312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X623 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S623 Moj mikro

Vrednost 157947 Frekvenca
1 en izvod 77
2 dva izvoda 66
3 tri izvode 67
4 štiri izvode 59
5 pet izvodov 29
6 šest izvodov 52
7 sedem izvodov 16
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 8
10 deset izvodov 19
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 150
0 7390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X624 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S624 Moj pes

Vrednost 158946 Frekvenca
1 en izvod 78
2 dva izvoda 64
3 tri izvode 55
4 štiri izvode 39
5 pet izvodov 30
6 šest izvodov 41
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 9
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 12
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 84
0 7521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X625 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S625 Monitor

Vrednost 159945 Frekvenca
1 en izvod 39
2 dva izvoda 46
3 tri izvode 37
4 štiri izvode 23
5 pet izvodov 23
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 10
8 osem izvodov 12
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 18
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 100
0 7617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X626 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S626 Motorevija

Vrednost 160944 Frekvenca
1 en izvod 54
2 dva izvoda 73
3 tri izvode 89
4 štiri izvode 82
5 pet izvodov 51
6 šest izvodov 69
7 sedem izvodov 21
8 osem izvodov 30
9 devet izvodov 19
10 deset izvodov 19
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 498
0 6944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X627 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S627 Naša žena

Vrednost 161943 Frekvenca
1 en izvod 155
2 dva izvoda 266
3 tri izvode 293
4 štiri izvode 270
5 pet izvodov 187
6 šest izvodov 238
7 sedem izvodov 79
8 osem izvodov 68
9 devet izvodov 34
10 deset izvodov 66
11 enajst izvodov 16
12 dvanajst izvodov 445
0 5836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X628 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S628 Obrtnik

Vrednost 162942 Frekvenca
1 en izvod 71
2 dva izvoda 80
3 tri izvode 92
4 štiri izvode 71
5 pet izvodov 43
6 šest izvodov 70
7 sedem izvodov 16
8 osem izvodov 19
9 devet izvodov 13
10 deset izvodov 26
11 enajst izvodov 11
12 dvanajst izvodov 680
0 6761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X629 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S629 Ognjišče

Vrednost 163941 Frekvenca
1 en izvod 89
2 dva izvoda 113
3 tri izvode 134
4 štiri izvode 114
5 pet izvodov 107
6 šest izvodov 138
7 sedem izvodov 47
8 osem izvodov 60
9 devet izvodov 25
10 deset izvodov 65
11 enajst izvodov 9
12 dvanajst izvodov 1063
0 5989

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X630 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S630 Omama

Vrednost 164940 Frekvenca
1 en izvod 26
2 dva izvoda 37
3 tri izvode 26
4 štiri izvode 12
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 14
7 sedem izvodov 4
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 14
0 7800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X631 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S631 Otrok in družina

Vrednost 165939 Frekvenca
1 en izvod 81
2 dva izvoda 80
3 tri izvode 87
4 štiri izvode 67
5 pet izvodov 45
6 šest izvodov 75
7 sedem izvodov 26
8 osem izvodov 12
9 devet izvodov 13
10 deset izvodov 17
11 enajst izvodov 9
12 dvanajst izvodov 294
0 7147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X632 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S632 PC in mediji

Vrednost 166938 Frekvenca
1 en izvod 53
2 dva izvoda 47
3 tri izvode 43
4 štiri izvode 57
5 pet izvodov 34
6 šest izvodov 38
7 sedem izvodov 13
8 osem izvodov 18
9 devet izvodov 10
10 deset izvodov 18
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 127
0 7492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X633 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S633 Pepita

Vrednost 167937 Frekvenca
1 en izvod 101
2 dva izvoda 105
3 tri izvode 98
4 štiri izvode 61
5 pet izvodov 33
6 šest izvodov 50
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 7
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 7
12 dvanajst izvodov 87
0 7368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X634 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S634 Pet zvezdic

Vrednost 168936 Frekvenca
1 en izvod 29
2 dva izvoda 30
3 tri izvode 34
4 štiri izvode 21
5 pet izvodov 30
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 3
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 8
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 79
0 7687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X635 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S635 Podjetnik

Vrednost 169935 Frekvenca
1 en izvod 42
2 dva izvoda 52
3 tri izvode 55
4 štiri izvode 44
5 pet izvodov 39
6 šest izvodov 36
7 sedem izvodov 14
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 8
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 218
0 7420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X639 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S639 Revija o konjih

Vrednost 170934 Frekvenca
1 en izvod 43
2 dva izvoda 25
3 tri izvode 24
4 štiri izvode 15
5 pet izvodov 9
6 šest izvodov 11
7 sedem izvodov 3
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 0
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 47
0 7769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X640 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S640 Revija Obramba

Vrednost 171933 Frekvenca
1 en izvod 77
2 dva izvoda 74
3 tri izvode 77
4 štiri izvode 59
5 pet izvodov 31
6 šest izvodov 51
7 sedem izvodov 15
8 osem izvodov 12
9 devet izvodov 11
10 deset izvodov 21
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 219
0 7302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X642 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S642 Sabrina

Vrednost 172932 Frekvenca
1 en izvod 31
2 dva izvoda 34
3 tri izvode 25
4 štiri izvode 16
5 pet izvodov 18
6 šest izvodov 13
7 sedem izvodov 4
8 osem izvodov 7
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 39
0 7757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X645 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S645 Smrklja

Vrednost 173931 Frekvenca
1 en izvod 167
2 dva izvoda 183
3 tri izvode 156
4 štiri izvode 141
5 pet izvodov 127
6 šest izvodov 151
7 sedem izvodov 45
8 osem izvodov 45
9 devet izvodov 23
10 deset izvodov 70
11 enajst izvodov 12
12 dvanajst izvodov 293
0 6540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X648 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S648 Veritas

Vrednost 174930 Frekvenca
1 en izvod 15
2 dva izvoda 7
3 tri izvode 6
4 štiri izvode 9
5 pet izvodov 0
6 šest izvodov 7
7 sedem izvodov 1
8 osem izvodov 1
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 2
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 14
0 7889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X649 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S649 Vip

Vrednost 175929 Frekvenca
1 en izvod 30
2 dva izvoda 31
3 tri izvode 24
4 štiri izvode 20
5 pet izvodov 5
6 šest izvodov 10
7 sedem izvodov 1
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 52
0 7771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X650 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S650 Viva

Vrednost 176928 Frekvenca
1 en izvod 143
2 dva izvoda 129
3 tri izvode 131
4 štiri izvode 111
5 pet izvodov 66
6 šest izvodov 108
7 sedem izvodov 25
8 osem izvodov 15
9 devet izvodov 14
10 deset izvodov 28
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 156
0 7023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X651 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S651 Vroči kaj

Vrednost 177927 Frekvenca
1 en izvod 76
2 dva izvoda 100
3 tri izvode 81
4 štiri izvode 50
5 pet izvodov 39
6 šest izvodov 39
7 sedem izvodov 14
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 9
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 51
0 7477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X653 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S653 Vzajemnost

Vrednost 178926 Frekvenca
1 en izvod 36
2 dva izvoda 34
3 tri izvode 33
4 štiri izvode 27
5 pet izvodov 26
6 šest izvodov 27
7 sedem izvodov 12
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 11
10 deset izvodov 16
11 enajst izvodov 7
12 dvanajst izvodov 351
0 7357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X654 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S654 Zajec dolgouhec

Vrednost 179925 Frekvenca
1 en izvod 29
2 dva izvoda 38
3 tri izvode 40
4 štiri izvode 22
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 17
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 26
0 7741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X655 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S655 Zdravje

Vrednost 180924 Frekvenca
1 en izvod 192
2 dva izvoda 236
3 tri izvode 302
4 štiri izvode 205
5 pet izvodov 163
6 šest izvodov 234
7 sedem izvodov 60
8 osem izvodov 59
9 devet izvodov 30
10 deset izvodov 64
11 enajst izvodov 14
12 dvanajst izvodov 433
0 5961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X656 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S656 Življenje in tehnika

Vrednost 181923 Frekvenca
1 en izvod 45
2 dva izvoda 60
3 tri izvode 60
4 štiri izvode 51
5 pet izvodov 27
6 šest izvodov 50
7 sedem izvodov 21
8 osem izvodov 21
9 devet izvodov 12
10 deset izvodov 24
11 enajst izvodov 5
12 dvanajst izvodov 274
0 7303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X657 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S657 Moški svet

Vrednost 182922 Frekvenca
1 en izvod 65
2 dva izvoda 48
3 tri izvode 29
4 štiri izvode 12
5 pet izvodov 13
6 šest izvodov 6
7 sedem izvodov 1
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 9
0 7763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X658 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S658 Moja skrivnost

Vrednost 183921 Frekvenca
1 en izvod 51
2 dva izvoda 69
3 tri izvode 53
4 štiri izvode 40
5 pet izvodov 22
6 šest izvodov 28
7 sedem izvodov 9
8 osem izvodov 16
9 devet izvodov 3
10 deset izvodov 10
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 43
0 7607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X660 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S660 Slovenski delničar

Vrednost 184920 Frekvenca
1 en izvod 78
2 dva izvoda 136
3 tri izvode 165
4 štiri izvode 161
5 pet izvodov 127
6 šest izvodov 147
7 sedem izvodov 54
8 osem izvodov 54
9 devet izvodov 34
10 deset izvodov 99
11 enajst izvodov 21
12 dvanajst izvodov 2333
0 4544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X661 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S661 E - šport Moda Avto

Vrednost 185919 Frekvenca
1 en izvod 26
2 dva izvoda 25
3 tri izvode 21
4 štiri izvode 20
5 pet izvodov 20
6 šest izvodov 22
7 sedem izvodov 8
8 osem izvodov 10
9 devet izvodov 4
10 deset izvodov 9
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 37
0 7750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X662 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S662 Glamur

Vrednost 186918 Frekvenca
1 en izvod 52
2 dva izvoda 43
3 tri izvode 43
4 štiri izvode 24
5 pet izvodov 19
6 šest izvodov 18
7 sedem izvodov 6
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 3
12 dvanajst izvodov 34
0 7702

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X664 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S664 Moj hobi

Vrednost 187917 Frekvenca
1 en izvod 24
2 dva izvoda 23
3 tri izvode 22
4 štiri izvode 13
5 pet izvodov 11
6 šest izvodov 17
7 sedem izvodov 4
8 osem izvodov 2
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 4
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 23
0 7808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X665 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S665 Ris zabavnik

Vrednost 188916 Frekvenca
1 en izvod 24
2 dva izvoda 28
3 tri izvode 22
4 štiri izvode 25
5 pet izvodov 26
6 šest izvodov 21
7 sedem izvodov 6
8 osem izvodov 7
9 devet izvodov 3
10 deset izvodov 6
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 22
0 7762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X666 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S666 Adut

Vrednost 189915 Frekvenca
1 en izvod 6
2 dva izvoda 3
3 tri izvode 6
4 štiri izvode 7
5 pet izvodov 1
6 šest izvodov 3
7 sedem izvodov 2
8 osem izvodov 0
9 devet izvodov 0
10 deset izvodov 1
11 enajst izvodov 0
12 dvanajst izvodov 54
0 7870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X667 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S668 Oskar

Vrednost 190914 Frekvenca
1 en izvod 56
2 dva izvoda 45
3 tri izvode 29
4 štiri izvode 19
5 pet izvodov 15
6 šest izvodov 14
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 3
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 32
0 7725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X669 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S669 Dober tek

Vrednost 191913 Frekvenca
1 en izvod 27
2 dva izvoda 26
3 tri izvode 30
4 štiri izvode 18
5 pet izvodov 8
6 šest izvodov 16
7 sedem izvodov 7
8 osem izvodov 5
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 5
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 78
0 7730

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X670 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S670 Mama

Vrednost 192912 Frekvenca
1 en izvod 45
2 dva izvoda 32
3 tri izvode 39
4 štiri izvode 20
5 pet izvodov 14
6 šest izvodov 21
7 sedem izvodov 11
8 osem izvodov 11
9 devet izvodov 1
10 deset izvodov 7
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 88
0 7662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X671 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S671 Moj malček

Vrednost 193911 Frekvenca
1 en izvod 43
2 dva izvoda 53
3 tri izvode 58
4 štiri izvode 38
5 pet izvodov 19
6 šest izvodov 25
7 sedem izvodov 14
8 osem izvodov 18
9 devet izvodov 3
10 deset izvodov 6
11 enajst izvodov 2
12 dvanajst izvodov 92
0 7582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X672 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S672 Firbec

Vrednost 194910 Frekvenca
1 en izvod 96
2 dva izvoda 123
3 tri izvode 112
4 štiri izvode 96
5 pet izvodov 60
6 šest izvodov 59
7 sedem izvodov 32
8 osem izvodov 30
9 devet izvodov 14
10 deset izvodov 67
11 enajst izvodov 8
12 dvanajst izvodov 523
0 6733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X673 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S673 Lord

Vrednost 195909 Frekvenca
1 en izvod 78
2 dva izvoda 80
3 tri izvode 62
4 štiri izvode 25
5 pet izvodov 32
6 šest izvodov 19
7 sedem izvodov 12
8 osem izvodov 4
9 devet izvodov 5
10 deset izvodov 3
11 enajst izvodov 1
12 dvanajst izvodov 60
0 7572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V07X600 V7. PREJ SVA SE POGOVARJALA KATERE DVOMESEČNIKE STE IMELI V ZADNJIH 12 MESECIH V ROKAH. TA ČASOPIS IZHAJA MESEČNO. KOLIKO OD ZADNJIH 12 IZVODOV MESEČNIKA STE IMELI V ROKAH, JIH PREBRALI ALI PRELISTALI?

S600 Drugo

Vrednost 196908 Frekvenca
1 en izvod 15
2 dva izvoda 13
3 tri izvode 19
4 štiri izvode 26
5 pet izvodov 16
6 šest izvodov 17
7 sedem izvodov 10
8 osem izvodov 7
9 devet izvodov 2
10 deset izvodov 9
11 enajst izvodov 4
12 dvanajst izvodov 285
0 7530

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V08X603 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S603 Aura

Vrednost 197907 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 119
2 pred 1-2 meseca 118
3 pred 2-3 meseci 76
4 pred dlje časa 114
0 7526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X604 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S604 Avto + šport

Vrednost 198906 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 402
2 pred 1-2 meseca 307
3 pred 2-3 meseci 158
4 pred dlje časa 133
0 6953

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X605 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S605 Avtofoto oglasnik

Vrednost 199905 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 206
2 pred 1-2 meseca 141
3 pred 2-3 meseci 81
4 pred dlje časa 72
0 7453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X606 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S606 Ciciban

Vrednost 200904 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 820
2 pred 1-2 meseca 200
3 pred 2-3 meseci 131
4 pred dlje časa 156
0 6646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X607 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

4S607 Cool

Vrednost 201903 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 182
2 pred 1-2 meseca 147
3 pred 2-3 meseci 87
4 pred dlje časa 70
0 7467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X609 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S609 Dumbo

Vrednost 202902 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 68
2 pred 1-2 meseca 49
3 pred 2-3 meseci 36
4 pred dlje časa 47
0 7753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X612 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S612 Gea

Vrednost 203901 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 516
2 pred 1-2 meseca 267
3 pred 2-3 meseci 174
4 pred dlje časa 196
0 6800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X614 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S614 Kmetovalec

Vrednost 204900 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 127
2 pred 1-2 meseca 64
3 pred 2-3 meseci 50
4 pred dlje časa 21
0 7691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X615 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S615 Manager

Vrednost 205899 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 214
2 pred 1-2 meseca 112
3 pred 2-3 meseci 66
4 pred dlje časa 56
0 7505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X616 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S616 Mariborčan

Vrednost 206898 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 117
2 pred 1-2 meseca 84
3 pred 2-3 meseci 53
4 pred dlje časa 30
0 7669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X617 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S617 Market magazin

Vrednost 207897 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 48
2 pred 1-2 meseca 26
3 pred 2-3 meseci 19
4 pred dlje časa 22
0 7838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X618 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S618 Mavrica

Vrednost 208896 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 251
2 pred 1-2 meseca 80
3 pred 2-3 meseci 78
4 pred dlje časa 68
0 7476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X619 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S619 Miki miška

Vrednost 209895 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 143
2 pred 1-2 meseca 108
3 pred 2-3 meseci 78
4 pred dlje časa 88
0 7536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X620 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S620 Misteriji

Vrednost 210894 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 103
2 pred 1-2 meseca 75
3 pred 2-3 meseci 66
4 pred dlje časa 83
0 7626

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X622 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S622 Moj mali svet

Vrednost 211893 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 288
2 pred 1-2 meseca 140
3 pred 2-3 meseci 113
4 pred dlje časa 97
0 7315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X623 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S623 Moj mikro

Vrednost 212892 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 239
2 pred 1-2 meseca 124
3 pred 2-3 meseci 99
4 pred dlje časa 97
0 7394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X624 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S624 Moj pes

Vrednost 213891 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 150
2 pred 1-2 meseca 111
3 pred 2-3 meseci 83
4 pred dlje časa 88
0 7521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V08X625 V8. KDAJ STE VZELI TA MESEČNIK NAZADNJE V ROKE, GA PREBRALI ALI PRELISTALI? V ZADNJIH 4 TEDNIH, PRED 1-2 MESECI, PRED 2-3 MESECI OZIROMA PRED DLJE ČASA?

S625 Monitor

Vrednost 214890 Frekvenca
1 v zadnjih 4 tednih 162
2 pred 1-2 meseca 71
3 pred 2-3 meseci 53
4 pred dlje časa 50
0