Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: JEK12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JEK12_V1
Main author(s):
  • Malešič, Marjan
  • Polič, Marko
  • Uhan, Samo
  • Prezelj, Iztok
  • Juvan, Jelena
  • Bajec, Boštjan
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Občina Krško

Project number:

430-12/2012-0302 (Občina Krško)

Study Content

Keywords ADP: varnost, pripravljenost na evakuacijo, jedrska varnost, zaščitni ukrepi, tveganje, jedrska nesreča, Krško

Keywords ELSST:
JEDRSKA ENERGIJA, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Spori, varnost in mir
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ZAZNAVANJE OGROŽENOSTI
SEZNANJENOST Z UKREPI
PRIPRAVLJENOST NA EVAKUACIJO
ODZIV NA RAZGLASITEV EVAKUACIJE
ZAČASNA NASTANITEV
ZAUPANJE V USTANOVE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Čeprav je verjetnost jedrske nesreče majhna, je odgovorno, da se vsaka skupnost, ki živi in deluje v bližini jedrskega objekta, na to možnost pripravlja. S tem namenom je bila izvedena raziskava o pripravljenosti prebivalstva, ustanov in podjetij na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, ki živijo oziroma delujejo v naseljih, ki se nahajajo v trikilometrskem pasu okoli JEK. Opravljena je bila terenska anketa med prebivalci ter 12 poglobljenih intervjujev med vodilnimi v večjih podjetjih in zavodih. Najpomembnejši cilj raziskave je bil priti do čim bolj objektivnih izsledkov o pripravljenosti na evakuacijo v Občini Krško in na tej podlagi podati priporočila, ki bodo lahko prispevala k izboljšanju načrtovanja in ukrepanja v primeru morebitne jedrske nesreče, še posebej k hitri in učinkoviti razglasitvi in izvedbi evakuacije.

Methodology


Collection date: september 2012 - oktober 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Občina Krško

Unit of analysis:

Posameznik

Organizacija

Universe:

1) Ciljna populacija so prebivalci starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v izbranih naseljih, ki ležijo znotraj 3-kilometrskega pasu okoli JEK. V primeru, ko se le del naselja nahaja v obmejnem območju, je bilo pri vzorčenju upoštevano naselje v celoti.

2) Ciljna populacija intervjujev so bile zdravstvene, izobraževalne in vzgojno varstvene ustanove ter podjetja, ki se nahajajo znotraj 3-kilometrskega pasu okoli JEK in imajo pri evakuaciji prebivalstva posebno vlogo in pristojnosti, bodisi se nahajajo neposredno tik ob JEK. Tako je vzorec zajel naslednje ustanove: lekarna Krško, zasebno podjetje SOP International, OŠ Jurij Dalmatin, OŠ Leskovec pri Krškem, Šolski center Krško, Dom starejših občanov Krško, Hotel City, podjetje VIPAP Videm, podjetje KOSTAK, vrtec Krško, Zdravstveni dom Krško in podjetje LEVAS Krško.

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center

Sampling procedure:

Verjetnostno: enostavno slučajno

Neverjetnostno: namensko

1) Vzorčenje je opravil Statistični urad RS. Realiziran vzorec po statističnih značilnostih ustreza značilnostim enostavnega slučajnega vzorca n=1000 oseb starejših od 18 let.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Malešič, Marjan

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 117
  • number of units: 502

License: ccby

Version: 11. oktober 2017

Title of Data file: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012. Intervjuji - dostopno v zavihku "spremna gradiva" [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Malešič, Marjan

Format: *.pdf - GRAFIČNA

  • number of variables: /
  • number of units: 12

License: ccby

Version: 13. oktober 2017

Additional information:

DOSTOPNO NA ZAHTEVO

Variable list

id id

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0 1 999 267.669 189.034

Valid range from 1 to 999

v101a potres Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Potres

Value 22 Frequency
1 sploh ne ogroža 66
2 malo ogroža 165
3 srednje ogroža 189
4 zelo ogroža 60
9 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 22

Valid range from 1 to 4

V101b poplava Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Poplava

Value 31 Frequency
1 sploh ne ogroža 285
2 malo ogroža 116
3 srednje ogroža 63
4 zelo ogroža 31
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 7

Valid range from 1 to 4

id id

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0 1 999 267.669 189.034

Valid range from 1 to 999

v101a potres Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Potres

Value 2116 Frequency
1 sploh ne ogroža 66
2 malo ogroža 165
3 srednje ogroža 189
4 zelo ogroža 60
9 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 22

Valid range from 1 to 4

V101b poplava Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Poplava

Value 3115 Frequency
1 sploh ne ogroža 285
2 malo ogroža 116
3 srednje ogroža 63
4 zelo ogroža 31
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 7

Valid range from 1 to 4

V101c jedrska nesreča v Nuklearni elektrarni Krško Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Jedrska nesreča v Nuklearni elektrarni Krško NEK

Value 4114 Frequency
1 sploh ne ogroža 97
2 malo ogroža 145
3 srednje ogroža 89
4 zelo ogroža 145
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 26

Valid range from 1 to 4

V101d suša Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Suša

Value 5113 Frequency
1 sploh ne ogroža 63
2 malo ogroža 118
3 srednje ogroža 175
4 zelo ogroža 141
9 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 5

Valid range from 1 to 4

V101e neurje s točo in močnim vetrom Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Neurje s točo in močnim vetrom

Value 6112 Frequency
1 sploh ne ogroža 32
2 malo ogroža 106
3 srednje ogroža 207
4 zelo ogroža 151
9 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 6

Valid range from 1 to 4

V101f drugo Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Drugo

Value 7111 Frequency
1 sploh ne ogroža 0
2 malo ogroža 1
3 srednje ogroža 4
4 zelo ogroža 5
9 ne vem, b.o. 491
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 492

Valid range from 1 to 4

V101_dru drugo ogroža Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Drugo ogroža (navedba)

Value 8110 Frequency
bližina letališča 1
kmetijsko škropljenje nasadov 1
onesnažen zrak 1
plaz 1
požar 3
prikrivanje po testiranju 1
teroristični napad 1
zemeljski plaz 1
97 se ne nanaša 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 492

V102 Verjetnost, da bi v NEK prišlo do nesreče, s hudimi posledicami za okolje in potrebo po evakuaciji prebivalstva?

Kolikšna je po vašem mnenju verjetnost, da bi v NEK prišlo do nesreče, ki bi imela hude posledice za okolje in bi bilo potrebno evakuirati okoliško prebivalstvo?

Value 9109 Frequency
1 ni verjetno 49
2 malo verjetno 264
3 verjetno 123
4 zelo verjetno 30
9 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 36

Valid range from 1 to 4

V103a izpust radioaktivnih snovi v ozračje Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Izpust radioaktivnih snovi v ozračje (radioaktivni oblak)

Value 10108 Frequency
1 nikakršna nevarnost 17
2 majhna nevarnost 84
3 zmerna nevarnost 81
4 zelo velika nevarnost 306
9 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 14

Valid range from 1 to 4

V103b izliv kontaminirane vode v okolico Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Izliv kontaminirane vode v okolico

Value 11107 Frequency
1 nikakršna nevarnost 27
2 majhna nevarnost 106
3 zmerna nevarnost 102
4 zelo velika nevarnost 244
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 23

Valid range from 1 to 4

V103c sevanje iz poškodovanega reaktorja Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Sevanje iz poškodovanega reaktorja

Value 12106 Frequency
1 nikakršna nevarnost 16
2 majhna nevarnost 75
3 zmerna nevarnost 71
4 zelo velika nevarnost 323
9 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 17

Valid range from 1 to 4

V103d kontaminacija zemljišča z radioaktivnostjo Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Kontaminacija zemljišča z radioaktivnostjo

Value 13105 Frequency
1 nikakršna nevarnost 18
2 majhna nevarnost 79
3 zmerna nevarnost 94
4 zelo velika nevarnost 294
9 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
485 17

Valid range from 1 to 4

V103e kontaminacija hrane, mleka, pitne vode Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Kontaminacija hrane, mleka, pitne vode

Value 14104 Frequency
1 nikakršna nevarnost 20
2 majhna nevarnost 74
3 zmerna nevarnost 91
4 zelo velika nevarnost 301
9 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 16

Valid range from 1 to 4

V103f kontaminacija bivalnih ali delovnih prostorov Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Kontaminacija bivalnih ali delovnih prostorov

Value 15103 Frequency
1 nikakršna nevarnost 28
2 majhna nevarnost 81
3 zmerna nevarnost 92
4 zelo velika nevarnost 280
9 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 21

Valid range from 1 to 4

v201a zaklanjanje (umik v zaprte prostore) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Zaklanjanje (umik v zaprte prostore)

Value 16102 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 80
2 le malo sem seznanjen 90
3 delno sem seznanjen 208
4 v celoti sem seznanjen 120
9 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 4

Valid range from 1 to 4

V201b zaužitje tablet kalijevega jodida (jodna profilaksa) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Zaužitje tablet kalijevega jodida (jodna profilaksa)

Value 17101 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 143
2 le malo sem seznanjen 111
3 delno sem seznanjen 133
4 v celoti sem seznanjen 96
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 19

Valid range from 1 to 4

V201c evakuacija (umik z ogroženega območja) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Evakuacija (umik z ogroženega območja)

Value 18100 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 91
2 le malo sem seznanjen 86
3 delno sem seznanjen 176
4 v celoti sem seznanjen 140
9 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 9

Valid range from 1 to 4

V201d začasna namestitev zunaj ogroženega območja) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Začasna namestitev zunaj ogroženega območja

Value 1999 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 148
2 le malo sem seznanjen 82
3 delno sem seznanjen 149
4 v celoti sem seznanjen 111
9 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 12

Valid range from 1 to 4

V202_1 iz gradiv, ki smo jih prejeli (zgibanka) Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Iz gradiv, ki smo jih prejeli (zgibanka)

Value 2098 Frequency
0 ne navede 149
1 navede 310
9 sploh nisem seznanjen 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V202_2 v šoli oz. pri drugih oblikah izobraževanja Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

V šoli oz. pri drugih oblikah izobraževanja

Value 2197 Frequency
0 ne navede 293
1 navede 166
9 sploh nisem seznanjen 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V202_3 iz medijev (radio, TV, časopisi in revije, internet) Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Iz medijev (radio, TV, časopisi in revije, internet)

Value 2296 Frequency
0 ne navede 197
1 navede 262
9 sploh nisem seznanjen 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V202_4 od sorodnikov, prijateljev, znancev Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Od sorodnikov, prijateljev, znancev

Value 2395 Frequency
0 ne navede 353
1 navede 105
9 sploh nisem seznanjen 43
2 napaka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 1

Valid range from 0 to 9

V202_5 drugo Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Drugo

Value 2494 Frequency
0 ne navede 388
1 navede 71
9 sploh nisem seznanjen 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V202_d drugo Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Drugo (navedba)

Value 2593 Frequency
bivša zaposlena v nek 1
civilna zaščita 5
dela v NEK 1
delal v NEK 2
delavno mesto 1
delo v NEK 1
gasilci, civilna zaščita 1
iskušnje 1
izobraževanje v NEK 1
na delavnem mestu 2
nek 1
okolje, kjer sem delal 1
organizirano predavanje 1
oče zaposlen v NEK 1
predavanje 1
preko knjig 1
prostovoljni gasilec 1
sem delal v NEK 2
služba 22
služba v NEK 1
usposabljanje 1
v službi 3
v vojski 2
varnostni tečaj v NEK 1
vojska 1
zaposlen v NEK 4
zaposlena bila v NEK 1
zaposlena v NEK 1
zaposlitev v NEK 1
zaščitna vaja 1
zd krško 1
zdravstveni delavec 2
član NUID- NEK 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 0

V202_dru drugo Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Drugo (šifrirano)

Value 2692 Frequency
1 služba v NEK 17
2 služba 29
3 CZ, SV, gasilci 10
4 izobraževanje, usposabljanje 12
97 se ne nanaša 431
98 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 434

Valid range from 1 to 4

V203 Ali se v vaši družini kdaj pogovarjate o tem, kako bi ravnali ob morebitni jedrski nesreči v NEK?

Ali se v vaši družini kdaj pogovarjate o tem, kako bi ravnali ob morebitni jedrski nesreči v NEK?

Value 2791 Frequency
1 da, pogosto 12
2 da, občasno 195
9 ne, nikoli 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 1 to 9

V301 Koliko časa je minilo od takrat, ko ste bili nazadnje obveščeni o primernem ravnanju v primeru jedrske nesreče?

Koliko časa je minilo od takrat, ko ste bili nazadnje obveščeni o primernem ravnanju v primeru jedrske nesreče (npr.: z zgibanko NEK, s strani občine, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje…)?

Value 2890 Frequency
1 do pet let 266
2 pet do deset let 83
3 več kot deset let 43
8 o tej temi še nisem bil obveščen 40
9 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 70

Valid range from 1 to 8

V302 Ali doma še hranite zgibanko NEK »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče?"

Ali doma še hranite zgibanko NEK »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče?«?

Value 2989 Frequency
1 da 182
2 ne 229
9 ne vem 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 91

Valid range from 1 to 2

V303 Ali ste se seznanili z njeno vsebino?

Ali ste se seznanili z njeno vsebino?

Value 3088 Frequency
1 da 308
2 ne 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 1 to 2

V304 Ali ste v zgibanki pridobili informacije, potrebne za ravnanje vas oz. vaše družine ob jedrski nesreči? Odgovarjajo le tisti, ki so pri V303 odgovorili z DA.

Ali ste v zgibanki pridobili informacije, potrebne za ravnanje vas oz. vaše družine ob jedrski nesreči?

Value 3187 Frequency
1 da 259
2 ne 19
9 ne vem, b.o. 30
97 se ne nanaša 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 224

Valid range from 1 to 2

V305 Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Value 3286 Frequency
1 z lastnim prevoznim sredstvom 400
2 z vlakom 6
3 z avtobusom 11
4 peš 24
9 ne vem 60
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 61

Valid range from 1 to 4

V305_1 Katero lastno prevozno sredstvo? Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Katero lastno prevozno sredstvo? (navedba)

Value 3385 Frequency
avto 386
motor 1
traktor 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 0

V305_1dr Katero lastno prevozno sredstvo? Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Katero lastno prevozno sredstvo? (šifrirano)

Value 3484 Frequency
1 avto 386
2 motor 1
3 traktor 4
97 se ne nanaša 101
98 b.o. 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 111

Valid range from 1 to 3

V306 Katero je regijsko sprejemališče, v katerem se morate zglasiti ob evakuaciji?

Katero je regijsko sprejemališče, v katerem se morate zglasiti ob evakuaciji?

Value 3583 Frequency
1 Radeče, Ribiški dom Hotemež 80
2 Podčetrtek, Železniška postaja 41
3 Novo mesto, Kmetijska šola Grm 103
9 ne vem 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 278

Valid range from 1 to 3

V306_dod Pravilnost navedbe regijskega sprejemališča ob evakuaciji.

Pravilnost navedbe regijskega sprejemališča ob evakuaciji.

Value 3682 Frequency
1 pravilno 145
2 napačno 79
9 ne vem, b.o. 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 278

Valid range from 1 to 2

V307 Ali poznate načrtovano smer svoje evakuacijske poti?

Ali poznate načrtovano smer svoje evakuacijske poti?

Value 3781 Frequency
1 da, poznam 245
2 ne poznam 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 1 to 2

V307_sme Smer evakuacije Ali poznate načrtovano smer svoje evakuacijske poti?

Vpišite smer:

Value 3880 Frequency
AC 1
Bizeljsko 4
Bizeljsko, Podčetrtek 1
Boštanj 1
Brestanica 1
Brestanica - Sevnica 1
CE 1
Celje 2
Dobruška vas - Otočec - NM 1
Golek 1
JZ 1
Jurklošter 1
KK 1
KK - NM 2
KK - Radeče 1
KK - Sevnica - Radeče 4
KK - Zidani Most 1
KK - sevnica 1
KK - sevnica - radeče 1
KK - smer Radeče 1
KK-NM 2
KK-Radeci 1
Koprivnica - Podsreda - Buče - Virštanj 1
Krško - Sevnica - Radeče 2
LJ 1
Libna 2
Ljubljana 1
NEK 1
NM 51
Ob savi navzgor 1
Podčetrtek 3
Pohania Bizeljsko Podčetrtek 1
Prekmurje 1
Radeče 5
Radgona ali Kranj 1
Raka - NM 1
SZ 1
Semič - Radeče 1
Sevnica 1
Sevnica - Radeče 5
Smednik - Raka - NM 2
Sotelsko - Radeče 1
Soteska - Blanca - Radeče 1
Sp. in Zg. Pohanca, Podčetrtek 1
Sremič 1
TE Brestanica 1
ZG 2
Zdole 2
ac nm 5
artiče-globoko-bizeljsko 1
artiče-globoko-bizeljsko-podčetrtek 1
avtocesta proti Ljubljani 1
bizeljsko 2
brestanica 1
brestanica, podsreda, podčetrtek 1
golek 2
golrk - radeče 1
hrvaška 1
kk - Sevnica - Radeče 1
kk-koprivnica-podsreda 1
kk-podčetrtek 1
kozjansko 1
kozje 1
krško - novo mesto 1
krško - sevnica - radeče 1
krško zaklonišče 1
krško-senovo-bistrica ob sotli-podčetrtek 1
libna 1
nasprotno od smeri vetra in v hribe 1
novo mesto 2
ob Savi 1
ob savi do radeč 1
ob savi navzgor 1
ob savi proti radečam po regionalni cesti 1
odvisno od smeri vetra 1
odvisno od vremena, vetra 1
otočec - novo mesto 1
po Savi navzgor 1
po avtocesti 2
po cesti do Zidanega mostu 1
po lokalni cesti za šentjernej - nm 1
po savi navzgor 1
po stajerški navzgor 1
podčetrtek 1
pri Hotelu 1
proti AC 1
proti Avstriji, AC 1
proti Hribu, V. Trn, Sevnica, Radeče 1
proti Hrvaški 1
proti LJ 4
proti LJ, avtocesta 1
proti Mariboru 1
proti Radečam 3
proti Senovemu 2
proti Senuše 1
proti Sevnici 2
proti Veliki vasi, Smednik, Otočec 1
proti avstriji 1
proti severu 3
proti toku Save 1
proti velikem trnu 1
proti zahodu 1
proti štajerski 1
radeče 5
raka 1
regionalna centra do Šentjerneja, nato NM 1
regionalna cesta do radeč 1
semič, raka 1
senovo-podsreda-podčetrtek 1
senuše-krakovo-NM 2
sever 4
severo zahod 1
sevnica 4
sevnica - radeče 8
smer Kozjansko 1
smer Raka, Senuše 1
smer Sevnice, ob Savi navzgor 1
smer Sremič 1
smer proti toku Save 1
smer vetra 1
smer zahod 1
sremič 1
sz 2
v hribe, na desni breg save 1
v nasprotno smer pihanja 1
v rogaško slatino 2
veliki kamen 1
veliki trn 1
višje ležeči kraji 1
zdole 1
zidani most 1
97 se ne nanaša 257
98 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 260

V308 V NEK je prišlo do izrednega dogodka in pristojne ustanove še ne bi razglasile zaščitnih ukrepov, kaj bi najverjetneje storili?

Če bi izvedeli, da je v NEK prišlo do izrednega dogodka in pristojne ustanove še ne bi razglasile zaščitnih ukrepov, kaj bi najverjetneje storili?

Value 3979 Frequency
1 ne bi izvajal zaščitnih ukrepov, počakal/a bi na uradna navodila 70
2 takoj bi se umaknil v zaprt prostor (zaklanjanje) in počakal/a na uradna navodila 241
3 takoj bi se evakuiral (odšel/la na drugo lokacijo) 160
9 ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
471 31

Valid range from 1 to 3

V401 Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Value 4078 Frequency
1 da, vem 395
2 ne vem 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 1 to 2

V401_1 Sporočilo o evakuaciji Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Vpišite način (navedba)

Value 4177 Frequency
-1 zakrita vrednost 1
Mediji, sirena 1
TV 1
alarm 45
alarm, civilna zaščita 1
alarm, družina 3
alarm, mediji 9
alarm, radio 2
alarm, sirena 2
alarm, sorodniki 1
alarm, sosedje, mediji 1
center za obveščanje 1
center za obveščanje KK 1
civlna zaščita 1
družina, mediji 1
družina, sirena 2
javna sredstva obveščanja 2
kurir 1
lokalna TV 2
mediji 84
mediji, alarm 4
mediji, ljudje 1
mediji, osebno alarmiranje 2
mediji, preko civilne zaščite, center za informiranje 1
mediji, radio 1
mediji, sirena 6
mediji, služba 1
mediji, ustno obvestilo pristojnih ustanov 1
obvestilo civilne zaščite, mediji 1
obvestilo na mobitel 1
preko telefona 1
radio 22
radio - TV 1
radio, TB 1
radio, TV 3
radio, TV, sirene 1
radio, Tv 1
radio, alarm 1
radio, sirena 3
radio, sirena, tv 1
radio, sosedi 1
radio, telefon 1
radio, tv 4
radio, tv, internet 1
radio, tv, sirena 1
radio, vznemirjena okolica 1
signalno opozorilo 2
sirena 102
sirena - alarn 1
sirena, družina 1
sirena, mediji 16
sirena, po telefonu 1
sirena, radio 7
sirena, sosedje 2
sirena, sosedje, družina 1
sirena, zvočni signal 1
sirene 10
sirene, mediji 3
službeno 1
sosedje, prijatelji 1
sredstva javnega obveščanja 2
telefon 2
telefonsko 2
ttelefon 1
tv 1
tv, gasilci 1
tv, radio, internet 1
tv, radio, sirene, sosedje 1
zvočni alarm 2
zvočni signal 5
zvočni signal, mediji 1
zvočni signali 1
zvočni znaki 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
395 0

V401_1dr Sporočilo o evakuaciji Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Vpišite način (šifrirano)

Value 4276 Frequency
1 sirena 147
2 alarm 74
3 mediji 126
4 radio 30
5 CZ, center za obveščanje 6
6 družina, prijatelji 4
7 telefon 8
97 se ne nanaša 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
395 107

Valid range from 1 to 7

V402_1 preveril bi točnost obvestil in navodil Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Preveril/-a bi točnost obvestil in navodil

Value 4375 Frequency
0 ne navede 206
1 navede 232
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V402_2 zbral bi družinske člane in se skupaj z njimi evakuiral Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Zbral/-a bi družinske člane in se skupaj z njimi evakuiral/-a

Value 4474 Frequency
0 ne navede 52
1 navede 386
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V402_3 počakal bi na sosede in se evakuiral skupaj z njimi Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Počakal/-a bi na sosede in se evakuiral/-a skupaj z njimi

Value 4573 Frequency
0 ne navede 348
1 navede 90
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V402_4 obvestil bi druge sorodnike in prijatelje Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Obvestil/-a bi druge sorodnike in prijatelje

Value 4672 Frequency
0 ne navede 213
1 navede 225
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V402_5 poskrbel bi za domače živali, za zavarovanje lastnine in se potem evakuiral Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Poskrbel/-a bi za domače živali, za zavarovanje lastnine in se potem evakuiral/-a

Value 4771 Frequency
0 ne navede 252
1 navede 186
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V402_6 drugo Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Drugo

Value 4870 Frequency
0 ne navede 434
1 navede 4
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V402_6d drugo-evakuacija Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Drugo (navedba)

Value 4969 Frequency
vzeli bomo s seboj 1
šel v službo 1
97 se ne nanaša 498
98 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 500

V403_1 mediji (radio, TV) Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Mediji (radio, TV)

Value 5068 Frequency
0 ne navede 110
1 navede 355
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V403_2 internet, socialna omrežja Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Internet, socialna omrežja (Facebook, Twitter)

Value 5167 Frequency
0 ne navede 271
1 navede 194
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V403_3 sorodniki, sosedi, prijatelji Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Sorodniki, sosedi, prijatelji

Value 5266 Frequency
0 ne navede 252
1 navede 213
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V403_4 klic na telefonsko številko 112 Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Klic na telefonsko številko 112

Value 5365 Frequency
0 ne navede 245
1 navede 220
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V403_5 klic v NEK Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Klic v NEK

Value 5464 Frequency
0 ne navede 390
1 navede 75
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V403_6 klic na Občino Krško/Brežice Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Klic na Občino Krško/Brežice

Value 5563 Frequency
0 ne navede 396
1 navede 69
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 0 to 9

V404_1 o stopnji radiološke nevarnosti Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O stopnji radiološke nevarnosti

Value 5662 Frequency
0 ne navede 62
1 navede 436
9 ne ve, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 4

Valid range from 0 to 1

V404_2 o izvajanju zaščitnih ukrepov Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O izvajanju zaščitnih ukrepov

Value 5761 Frequency
0 ne navede 132
1 navede 366
9 ne ve, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 4

Valid range from 0 to 1

V404_3 o stanju v prometu v primeru evakuacije Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O stanju v prometu v primeru evakuacije

Value 5860 Frequency
0 ne navede 249
1 navede 249
9 ne ve, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 4

Valid range from 0 to 1

V404_4 o vremenskih razmerah Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O vremenskih razmerah

Value 5959 Frequency
0 ne navede 335
1 navede 163
9 ne ve, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 4

Valid range from 0 to 1

V404_5 Druge informacije Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

Drugo

Value 6058 Frequency
0 ne navede 492
1 navede 6
9 ne ve, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 4

Valid range from 0 to 1

V404_5d druge informacije Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

Drugo (navedba)

Value 6157 Frequency
ne bi iskali dodatnih informacij 1
ne bi preverjal 1
obleke 2
odvisno od situacije 1
odzivnost služb 1
97 se ne nanaša 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 496

V405_1 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 1)

Value 6256 Frequency
avto 1
bančno kartico 1
denar 14
denarnica 5
denarnica z dokumenti 1
dokument 2
dokumente 8
dokumenti 125
družina 9
družino 3
družinske člane 3
družinski čalni 1
fotoaparat 1
hrana 41
mobitel 1
moobitel 1
najnujnejše 14
najnujnejše osebne stvari 1
najnujnejše stvari 1
nujne stvari 1
obklea 1
oblačila 32
obleka 65
obleke 5
obleke za otroke 2
obleko 3
osebna higiena 5
osebna higijena 2
osebne dokumente 1
osebne potrebščine 3
osebne stvari 12
osebni dokumenti 16
osnovni pripomočki 1
otroci 1
otroka 2
otroke 1
pes 2
pijača 2
potni list - dokumento 1
pripomočki za osebno higieno 1
prva pomoč 2
psa 2
računalnik 1
spalna vreča 1
tablete 1
telefon 12
voda 19
vodo 1
zaščitna maska 1
zaščitna obleka - hirošima 2
zdravila 19
zdravstvena kartica 2
zdravstvene pripomočke 1
žena 1
živali 1
živila 1
9 ničesar ne bi vzel s seboj 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 43

V405_1r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 1)

Value 6355 Frequency
1 dokumenti 157
2 denar 19
3 družinski člani 21
4 obleka 108
5 hrana 42
6 pijača 2
7 voda 20
8 domače živali 5
9 telefon 14
10 pripomočki za osebno higieno 8
11 zdravila, prva pomoč 23
12 najnujnejše osebne stvari 33
13 zaščitna oprema 3
14 odeja 1
22 drugo 3
99 ničesar ne bi vzel s seboj 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 43

Valid range from 1 to 22

V405_2 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 2)

Value 6454 Frequency
deko 1
denar 57
denarnica 1
dokumente 2
dokumenti 39
dokumenti, kartice 1
dostopno premoženje 1
dragocenosti 1
družina 3
finance 3
gaze 1
gotovina 1
gotovina, kartice 1
higiena 1
higienski pripomočki 1
hrana 74
hrana za 1 dan 2
hrano 3
kartice 1
ključi od avta 1
kozmetika 1
mačka 1
medicinski pripomočki 1
mobitel 5
najvrednejše stvari 1
nož 2
nujne osebne stvari 1
oblačila 39
oblačila in obutev 2
obleka 46
obleka, obutev 1
obleke 2
obleko 1
oddeja 1
oddeje 1
odeja 6
osebna higiena 2
osebna izkaznica 2
osebne potrebščine 5
osebne stvari 11
osebni dokumenti 1
osebni dokumento 1
osebni pripomočki 2
otroke 1
pes 3
pijača 10
pokrivala 1
prehrana 1
pribor za osebno higieno 1
prva pomoč 4
psa 2
računalnik 1
spalna vreča 1
stvari za osebno higieno 1
telefon 6
toaletni pribor 1
topla obleka 1
torbica 1
violina 1
voda 20
zaščitna maska 1
zaščitna oprema 1
zdravila 17
žena 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 0

V405_2r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 2)

Value 6553 Frequency
1 dokumenti 47
2 denar 66
3 družinski člani 5
4 obleka 92
5 hrana 80
6 pijača 10
7 voda 20
8 domače živali 6
9 telefon 11
10 pripomočki za osebno higieno 7
11 zdravila, prva pomoč 23
12 najnujnejše osebne stvari 20
13 zaščitna oprema 2
14 odeja 11
22 drugo 6
98 ne vem, b.o. 53
99 se ne nanaša 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 96

Valid range from 1 to 22

V405_3 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 3)

Value 6652 Frequency
0 1
avto 1
denar 27
denarnica 1
dokumente 2
dokumenti 27
domače živali 2
dragocenosti 1
družina 1
finance 2
gaze 1
higienski pripomočki 1
hrana 69
hrana, pijača 1
hrano 1
hčerka 1
kartice 1
kitara 1
konzervirana hrana 1
mobitel 2
najnujnejše stvari 1
najnujnejši osebni predmeti 1
oblačila 15
obleka 32
obleke 6
oddeje 1
odeja 3
odeje 1
odeje, vzglavnik 1
odejo 1
oprema 1
osebna higiena 3
osebne potrebščine 1
osebni dokumenti 3
osnovna higiena 1
osnovne potrebščine 1
osnovni pripomočki 1
otroke 1
očala 1
pes 2
pijača 13
pijača, hrana 1
plinske maske 1
posteljnina 1
tekočina 3
tekočina - voda 1
tekpčina 1
telefon 7
torbica 1
varnostni telefon 1
voda 19
voda - pijača 1
voda, hrana 1
vredne stvari 2
zaščitna folija 1
zaščitna oprema 1
zdravila 13
zdravstveni pripomočki 1
zlatnina 1
šibice 2
žena 1
ženo 1
živali 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

V405_3r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 3)

Value 6751 Frequency
1 dokumenti 33
2 denar 32
3 družinski člani 6
4 obleka 54
5 hrana 72
6 pijača 14
7 voda 26
8 domače živali 5
9 telefon 10
10 pripomočki za osebno higieno 5
11 zdravila, prva pomoč 15
12 najnujnejše osebne stvari 8
13 zaščitna oprema 4
14 odeja 8
22 drugo 3
98 ne vem, b.o. 164
99 se ne nanaša 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 207

Valid range from 1 to 22

V405_4 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 4)

Value 6850 Frequency
baterije 1
denar 14
denarnica 3
dokumente 1
dokumenti 13
dokumento 1
finance 1
gospodinjske potrebščine 1
higiena 1
hrana 31
knjige 1
milo 1
moža 1
oblačila 4
oblačila, spalka 1
obleka 11
obleke 1
oddeje 1
odeja 6
osebna higiena 1
osebne potrebščine 1
osebne potrebščine za higieno 1
osebni avto 2
pijača 16
prenosni računalnik 1
pripomočki za osebno higieno 1
prva pomoč 1
radio 1
radio na baterije 1
radio, baterije 1
računalnik 1
rezervna oblačila 1
snaha 1
spalna vreča 1
telefon 10
visoko kalorično hrano 1
voda 12
zdravila 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 0

V405_4r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 4)

Value 6949 Frequency
1 dokumenti 15
2 denar 18
3 družinski člani 2
4 obleka 18
5 hrana 32
6 pijača 16
7 voda 12
8 domače živali 0
9 telefon 10
10 pripomočki za osebno higieno 6
11 zdravila, prva pomoč 9
12 najnujnejše osebne stvari 1
13 zaščitna oprema 1
14 odeja 7
22 drugo 9
98 ne vem, b.o. 303
99 se ne nanaša 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 346

Valid range from 1 to 22

V405_5 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 5)

Value 7048 Frequency
avto 1
baterija 1
beležka, svinčnik 1
denar 9
denarnico 2
dokumenti 8
dokumento 1
družina 1
družina, psi 1
finance 1
fotoaparat 1
hrana 5
ideja 1
maske 1
mobitel 1
oblačila 2
obleka 6
obleka, denar 1
obleka, potrebščine za higieno 1
obleke 2
obleko 1
pijača 13
plačilne kartice 1
polnilec 1
radijo 1
radio 1
sin 1
telefon 4
voda 3
vodo 2
zaščitna oprema 1
zaščitna sredstva 1
zdravila 7
čevlji 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 0

V405_5r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 5)

Value 7147 Frequency
1 dokumenti 9
2 denar 13
3 družinski člani 3
4 obleka 14
5 hrana 5
6 pijača 13
7 voda 5
8 domače živali 0
9 telefon 5
10 pripomočki za osebno higieno 0
11 zdravila, prva pomoč 7
12 najnujnejše osebne stvari 0
13 zaščitna oprema 3
14 odeja 1
22 drugo 7
98 ne vem, b.o. 374
99 se ne nanaša 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 417

Valid range from 1 to 22

V406 Približno koliko časa (v minutah) po prejetju obvestila o razglasitvi evakuacije bi potrebovali, da se pripravite na odhod od doma?

Približno koliko časa po prejetju obvestila o razglasitvi evakuacije bi potrebovali, da se pripravite na odhod od doma?

Value 7246 Frequency
0 8
1 4
2 7
3 4
5 45
7 2
10 76
15 86
20 27
22 1
23 1
25 3
30 114
40 1
45 4
60 44
90 8
120 11
180 2
300 1
360 1
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 52

Valid range from 0 to 360

V407 Ali menite, da bi bilo vaše premoženje po evakuaciji ustrezno varovano?

Ali menite, da bi bilo vaše premoženje po evakuaciji ustrezno varovano?

Value 7345 Frequency
1 da 85
2 ne 198
9 ne vem 216
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 219

Valid range from 1 to 2

V501 Kam bi se umaknili v primeru razglasitve evakuacije?

Kam bi se umaknili v primeru razglasitve evakuacije?

Value 7444 Frequency
1 odšel bi v sprejemališče in se namestil/a v skladu z navodili 190
2 odšel bi v sprejemališče in takoj, ko bi bilo možno odšel/la drugam po lastni izbiri 119
3 odšel bi neposredno v lastno počitniško hišo ali drugo stanovanje 40
4 odšel bi neposredno k sorodnikom ali prijateljem 105
5 odšel bi neposredno v hotel v dovolj oddaljen kraj 24
9 ne bi se evakuiral 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 3

Valid range from 1 to 9

V502_1 pregled, ali sem kontaminiran Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Pregled, ali sem kontaminiran/a-

Value 7543 Frequency
0 ne navede 48
1 navede 347
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 12

Valid range from 0 to 8

V502_2 možnost dekontaminacije Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Možnost dekontaminacije

Value 7642 Frequency
0 ne navede 100
1 navede 295
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 12

Valid range from 0 to 8

V502_3 bivališče in prehrana zame in moje družinske člane Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Bivališče ali prehrana zame in moje družinske člane

Value 7741 Frequency
0 ne navede 58
1 navede 337
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 12

Valid range from 0 to 8

V502_4 zdravstvena oskrba Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Zdravstvena oskrba

Value 7840 Frequency
0 ne navede 59
1 navede 336
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 12

Valid range from 0 to 8

V502_5 psihološka pomoč Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Psihološka pomoč

Value 7939 Frequency
0 ne navede 237
1 navede 158
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 12

Valid range from 0 to 8

V503 Kdo plača nastanitvene stroške evakuirancev v kraju organizirane začasne namestitve?

Kdo plača nastanitvene stroške evakuirancev v kraju organizirane začasne namestitve?

Value 8038 Frequency
1 država 259
2 občina 104
3 evakuiranci sami 13
9 ne vem 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
376 126

Valid range from 1 to 3

V504 Koliko časa bi bili pripravljeni ostati na območju, na katerega bi se umaknili?

Koliko časa bi bili pripravljeni ostati na območju, na katerega bi se umaknili?

Value 8137 Frequency
1 nekaj dni 45
2 dva tedna 4
3 en mesec 6
4 več mesecev 5
5 eno leto 2
6 več kot eno leto 7
7 kolikor bi bilo potrebno 382
8 ne bi se evakuiral 14
9 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 37

Valid range from 1 to 8

V601a župan Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Župan

Value 8236 Frequency
1 sploh ne zaupam 36
2 delno zaupam 162
3 zaupam 189
4 popolnoma zaupam 60
9 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 55

Valid range from 1 to 4

V601b civilna zaščita Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Civilna zaščita

Value 8335 Frequency
1 sploh ne zaupam 4
2 delno zaupam 80
3 zaupam 262
4 popolnoma zaupam 125
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
471 31

Valid range from 1 to 4

V601c gasilci Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Gasilci

Value 8434 Frequency
1 sploh ne zaupam 4
2 delno zaupam 47
3 zaupam 236
4 popolnoma zaupam 200
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 15

Valid range from 1 to 4

V601d policija Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Policija

Value 8533 Frequency
1 sploh ne zaupam 15
2 delno zaupam 100
3 zaupam 229
4 popolnoma zaupam 137
9 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 21

Valid range from 1 to 4

V601e zdravstvena služba Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Zdravstvena služba

Value 8632 Frequency
1 sploh ne zaupam 6
2 delno zaupam 57
3 zaupam 234
4 popolnoma zaupam 189
9 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 16

Valid range from 1 to 4

V601f vodstvo NEK Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Vodstvo NEK

Value 8731 Frequency
1 sploh ne zaupam 28
2 delno zaupam 98
3 zaupam 187
4 popolnoma zaupam 145
9 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 44

Valid range from 1 to 4

V601g regijski center za obveščanje Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Regijski center za obveščanje

Value 8830 Frequency
1 sploh ne zaupam 8
2 delno zaupam 64
3 zaupam 240
4 popolnoma zaupam 165
9 ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 25

Valid range from 1 to 4

V601h Vlada Republike Slovenije Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Vlada Republike Slovenije

Value 8929 Frequency
1 sploh ne zaupam 144
2 delno zaupam 152
3 zaupam 125
4 popolnoma zaupam 37
9 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 44

Valid range from 1 to 4

V602 Zaupanje medijem, da bi ustrezno poročali o jedrski nesreči in natančno prenašali navodila pristojnih ustanov?

Koliko zaupate ali ne zaupate medijem, da bi ustrezno poročali o jedrski nesreči in natančno prenašali navodila pristojnih ustanov? Ocenite na lestvici od 1 do 4 kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Value 9028 Frequency
1 sploh ne zaupam 16
2 delno zaupam 189
3 zaupam 218
4 popolnoma zaupam 63
9 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 16

Valid range from 1 to 4

V603 Mnenje o pripravljenosti pristojnih ustanov na obomočju občine za ukrepanje v primeru jedrske nesreče?

Kakšna je po vašem mnenju pripravljenost pristojnih ustanov na območju občine za ukrepanje v primeru jedrske nesreče? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da je njihova pripravljenost povsem neustrezna, in 4, da je povsem ustrezna.

Value 9127 Frequency
1 povsem neustrezna 0
2 neustrezna 50
3 ustrezna 307
4 povsem ustrezna 66
9 ne vem, b.o. 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 79

Valid range from 1 to 4

V604 Zaupanje vodstvu šol in vrtcev, da bi ukrep evakuacije otrok v primeru jedrske nesreče izvedli na ustrezen način?

Koliko zaupate ali ne zaupate vodstvom šol in vrtcev, da bi ukrep evakuacije otrok v primeru jedrske nesreče izvedla na ustrezen način? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Value 9226 Frequency
1 sploh ne zaupam 5
2 delno zaupam 76
3 zaupam 252
4 popolnoma zaupam 129
9 ne vem, b.o. 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 40

Valid range from 1 to 4

V701 Spol

Spol

Value 9325 Frequency
1 moški 241
2 ženski 260
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 1

Valid range from 1 to 2

V702 Leto rojstva

Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 1 1921 1994 1960.437 17.966

Valid range from 1921 to 1994

starost starost

Starost

Value 9523 Frequency
1 do 30 let 70
2 31 do 45 let 118
3 46 do 60 let 150
4 61 let in več 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 1 1 4

Valid range from 1 to 4

V703 Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali, redno ali izredno.

Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali redno ali izredno.

Value 9622 Frequency
1 končana osnovna šola 76
2 končana poklicna šola 109
3 končana srednja šola 189
4 višja ali visoka šola 126
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 2

Valid range from 1 to 4

V704 Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost?

Kakšna je vaša sednja delovna aktivnost?

Value 9721 Frequency
1 zaposleni 212
2 samozaposleni 22
3 kmet 1
4 upokojenec 186
5 študent, dijak 28
6 nezaposleni 44
7 drugo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 1 to 7

V704_d Druga delovna aktivnost Kakšna je vaša sednja delovna aktivnost?

Drugo (navedba)

Value 9820 Frequency
delavnice 1
doktorska študentka 1
gospodinja 4
čakalna doba 1
97 se ne nanaša 493
98 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 495

V705 Kje pretežno opravljate svoje delo?

Kje pretežno opravljate svoje delo?

Value 9919 Frequency
1 v kraju bivanja 145
2 zunaj kraja bivanja 75
3 na različnih mestih 28
8 se ne nanaša; ni delovno aktiven/na 253
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 254

Valid range from 1 to 3

V706a dopoldne (npr. od 7h do 15h) Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Dopoldne (npr. od 7h do 15h)

Value 10018 Frequency
1 običajno 191
2 včasih 36
3 nikoli 14
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Sysmiss 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 261

Valid range from 1 to 3

V706b popoldne (npr. od 14h do 22h) Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Popoldne (npr. od 14h do 22h)

Value 10117 Frequency
1 običajno 48
2 včasih 97
3 nikoli 91
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 266

Valid range from 1 to 3

V706c ponoči (npr. od 22h do 6h) Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Ponoči (npr. od 22h do 6h)

Value 10216 Frequency
1 običajno 11
2 včasih 42
3 nikoli 182
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 267

Valid range from 1 to 3

V706d v izmenah Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

V izmenah

Value 10315 Frequency
1 običajno 53
2 včasih 18
3 nikoli 164
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 267

Valid range from 1 to 3

V706e ob sobotah Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Ob sobotah

Value 10414 Frequency
1 običajno 30
2 včasih 108
3 nikoli 98
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 266

Valid range from 1 to 3

V706f ob nedeljah in praznikih Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Ob nedeljah in praznikih

Value 10513 Frequency
1 običajno 15
2 včasih 62
3 nikoli 159
8 ne vem 0
9 b.o. 6
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 266

Valid range from 1 to 3

V707 Navedite okvirno višino mesečnega prihodka vašega gospodinjstva.

Navedite okvirno višino mesečnega prihodka vašega gospodinjstva.

Value 10612 Frequency
1 do 1000 € 151
2 od 1000 € do 2000 € 117
3 od 2000 € do 3000 € 66
4 nad 4000 € 12
9 ne želim odgovoriti 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 156

Valid range from 1 to 4

V708 Kakšen je vaš zakonski stan?

Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 10711 Frequency
1 v zvezi (poročen, živi v zunaj zakonski 340
2 samski (razvezan, vdovec/vdova) 135
9 b.o. 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 27

Valid range from 1 to 2

V709_r Koliko članov družine, vključno z vami, živi v vašem skupnem gospodinjstvu?

Value 10810 Frequency
1 1 član 51
2 2 člana 142
3 3 člani 119
4 4 člani 120
5 5 članov ali več (rec) 68
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 2

Valid range from 1 to 5

V710a otrok, mlajši od 18 let Ali v vašem gospodinjstvu skupaj z vami živi:

Otrok, mlajši od 18 let

Value 1099 Frequency
1 da 156
2 ne 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 1 to 2

V710b invalidna oseba Ali v vašem gospodinjstvu skupaj z vami živi:

Invalidna oseba

Value 1108 Frequency
1 da 44
2 ne 455
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 3

Valid range from 1 to 2

V710c starejša oseba, ki potrebuje pomoč Ali v vašem gospodinjstvu skupaj z vami živi:

Starejša oseba, ki potrebuje pomoč

Value 1117 Frequency
1 da 47
2 ne 452
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 3

Valid range from 1 to 2

V711 Ali so vaše gibalne in druge fizične sposobnosti kakorkoli omejene, tako da bi potrebovali pomoč pri morebitni evakuaciji?

Ali so vaše gibalne in druge fizične sposobnosti kakorkoli omejene, tako da bi potrebovali pomoč pri morebitni evakuaciji?

Value 1126 Frequency
1 da 52
2 ne 440
3 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 10

Valid range from 1 to 2

V712 Ali imate v vašem gospodinjstvu dostop do interneta?

Ali imate v vašem gospodinjstvu dostop do interneta?

Value 1135 Frequency
1 da 370
2 ne 129
3 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 3

Valid range from 1 to 2

pstev Poštna številka

Poštna številka

Value 1144 Frequency
8270 Krško 390
8273 Leskovec pri Krškem 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 8270 to 8273

nasel_r Naselje (zakrita vrednost)

Value 1153 Frequency
-1 Zakrita vrednost, kontaktiraj nosilca raziskave 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from -1 to -1

nasel_rr Naselje

Value 1162 Frequency
1 Krško 300
2 Drugo 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Valid range from 1 to 2

datum datum anketiranja

Datum anketiranja

Value 1171 Frequency
03.10.2012 1
1.10,2012 1
1.10.2012 21
10.10.2012 31
11.10.2012 16
12.10.2012 9
12.11.2012 1
13.10.2012 1
14.10.2012 26
15.10.2012 2
2.10.2012 33
2.12.2012 1
29.9.2012 12
3.10.2012 31
4.10.2012 60
5.10.2012 60
6.10.2012 64
6.10.2102 1
7.10.2012 36
8.10.2012 54
8.10.20121 1
9.10.2012 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 0

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Malešič, M., Polič, M., Uhan, S., Prezelj, I., Juvan, J. and Bajec, B. (2017). Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JEK12. https://doi.org/10.17898/ADP_JEK12_V1

COBISS.SI
Publication date: 2017
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si