Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: JEK12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JEK12_V1
Glavni avtor(ji):
  • Malešič, Marjan
  • Polič, Marko
  • Uhan, Samo
  • Prezelj, Iztok
  • Juvan, Jelena
  • Bajec, Boštjan
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Občina Krško

Vsebina raziskave

Ključne besede:

varnost, pripravljenost na evakuacijo, jedrska energija, jedrska varnost, zaščitni ukrepi, zaupanje, tveganje, jedrska nesreča, Krško

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ZAZNAVANJE OGROŽENOSTI
SEZNANJENOST Z UKREPI
PRIPRAVLJENOST NA EVAKUACIJO
ODZIV NA RAZGLASITEV EVAKUACIJE
ZAČASNA NASTANITEV
ZAUPANJE V USTANOVE
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Čeprav je verjetnost jedrske nesreče majhna, je odgovorno, da se vsaka skupnost, ki živi in deluje v bližini jedrskega objekta, na to možnost pripravlja. S tem namenom je bila izvedena raziskava o pripravljenosti prebivalstva, ustanov in podjetij na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, ki živijo oziroma delujejo v naseljih, ki se nahajajo v trikilometrskem pasu okoli JEK. Opravljena je bila terenska anketa med prebivalci ter 12 poglobljenih intervjujev med vodilnimi v večjih podjetjih in zavodih. Najpomembnejši cilj raziskave je bil priti do čim bolj objektivnih izsledkov o pripravljenosti na evakuacijo v Občini Krško in na tej podlagi podati priporočila, ki bodo lahko prispevala k izboljšanju načrtovanja in ukrepanja v primeru morebitne jedrske nesreče, še posebej k hitri in učinkoviti razglasitvi in izvedbi evakuacije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2012 - oktober 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Občina Krško

Enota za analizo:

1) Posameznik

2) Organizacija

Populacija:

1) Ciljna populacija so prebivalci starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v izbranih naseljih, ki ležijo znotraj 3-kilometrskega pasu okoli JEK. V primeru, ko se le del naselja nahaja v obmejnem območju, je bilo pri vzorčenju upoštevano naselje v celoti.

2) Ciljna populacija intervjujev so bile zdravstvene, izobraževalne in vzgojno varstvene ustanove ter podjetja, ki se nahajajo znotraj 3-kilometrskega pasu okoli JEK in imajo pri evakuaciji prebivalstva posebno vlogo in pristojnosti, bodisi se nahajajo neposredno tik ob JEK. Tako je vzorec zajel naslednje ustanove: lekarna Krško, zasebno podjetje SOP International, OŠ Jurij Dalmatin, OŠ Leskovec pri Krškem, Šolski center Krško, Dom starejših občanov Krško, Hotel City, podjetje VIPAP Videm, podjetje KOSTAK, vrtec Krško, Zdravstveni dom Krško in podjetje LEVAS Krško.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center

Tip vzorca:

1) Verjetnostno: enostavno slučajno. Vzorčenje je opravil Statistični urad RS. Realiziran vzorec po statističnih značilnostih ustreza značilnostim enostavnega slučajnega vzorca n=1000 oseb starejših od 18 let.

2) Neverjetnostno: namensko.

Način zbiranja podatkov:

1) Osebni intervju: PAPI.

2) Osebni intervju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: JEK12 - Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 117
  • število enot: 502

Verzija: oktober 2017

Spremenljivke

id id

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0 1 999 267.669 189.034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v101a potres Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Potres

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 66
2 malo ogroža 165
3 srednje ogroža 189
4 zelo ogroža 60
9 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101b poplava Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Poplava

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 285
2 malo ogroža 116
3 srednje ogroža 63
4 zelo ogroža 31
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

id id

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0 1 999 267.669 189.034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v101a potres Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Potres

Vrednost 2116 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 66
2 malo ogroža 165
3 srednje ogroža 189
4 zelo ogroža 60
9 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101b poplava Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Poplava

Vrednost 3115 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 285
2 malo ogroža 116
3 srednje ogroža 63
4 zelo ogroža 31
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101c jedrska nesreča v Nuklearni elektrarni Krško Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Jedrska nesreča v Nuklearni elektrarni Krško NEK

Vrednost 4114 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 97
2 malo ogroža 145
3 srednje ogroža 89
4 zelo ogroža 145
9 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101d suša Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Suša

Vrednost 5113 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 63
2 malo ogroža 118
3 srednje ogroža 175
4 zelo ogroža 141
9 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101e neurje s točo in močnim vetrom Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Neurje s točo in močnim vetrom

Vrednost 6112 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 32
2 malo ogroža 106
3 srednje ogroža 207
4 zelo ogroža 151
9 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101f drugo Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Drugo

Vrednost 7111 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 0
2 malo ogroža 1
3 srednje ogroža 4
4 zelo ogroža 5
9 ne vem, b.o. 491
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V101_dru drugo ogroža Koliko po vašem mnenju naslednji možni dejavniki ogrožajo vašo varnost v okolju, kjer prebivate? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da vas navedeni dejavnik sploh ne ogroža, in 4, da vas zelo ogroža.

Drugo ogroža (navedba)

Vrednost 8110 Frekvenca
bližina letališča 1
kmetijsko škropljenje nasadov 1
onesnažen zrak 1
plaz 1
požar 3
prikrivanje po testiranju 1
teroristični napad 1
zemeljski plaz 1
97 se ne nanaša 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 492

V102 Verjetnost, da bi v NEK prišlo do nesreče, s hudimi posledicami za okolje in potrebo po evakuaciji prebivalstva?

Kolikšna je po vašem mnenju verjetnost, da bi v NEK prišlo do nesreče, ki bi imela hude posledice za okolje in bi bilo potrebno evakuirati okoliško prebivalstvo?

Vrednost 9109 Frekvenca
1 ni verjetno 49
2 malo verjetno 264
3 verjetno 123
4 zelo verjetno 30
9 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103a izpust radioaktivnih snovi v ozračje Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Izpust radioaktivnih snovi v ozračje (radioaktivni oblak)

Vrednost 10108 Frekvenca
1 nikakršna nevarnost 17
2 majhna nevarnost 84
3 zmerna nevarnost 81
4 zelo velika nevarnost 306
9 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103b izliv kontaminirane vode v okolico Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Izliv kontaminirane vode v okolico

Vrednost 11107 Frekvenca
1 nikakršna nevarnost 27
2 majhna nevarnost 106
3 zmerna nevarnost 102
4 zelo velika nevarnost 244
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
479 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103c sevanje iz poškodovanega reaktorja Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Sevanje iz poškodovanega reaktorja

Vrednost 12106 Frekvenca
1 nikakršna nevarnost 16
2 majhna nevarnost 75
3 zmerna nevarnost 71
4 zelo velika nevarnost 323
9 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103d kontaminacija zemljišča z radioaktivnostjo Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Kontaminacija zemljišča z radioaktivnostjo

Vrednost 13105 Frekvenca
1 nikakršna nevarnost 18
2 majhna nevarnost 79
3 zmerna nevarnost 94
4 zelo velika nevarnost 294
9 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
485 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103e kontaminacija hrane, mleka, pitne vode Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Kontaminacija hrane, mleka, pitne vode

Vrednost 14104 Frekvenca
1 nikakršna nevarnost 20
2 majhna nevarnost 74
3 zmerna nevarnost 91
4 zelo velika nevarnost 301
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V103f kontaminacija bivalnih ali delovnih prostorov Kolikšno nevarnost bi za vas predstavljale naslednje posledice morebitne nesreče v NEK? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni nikakršno tveganje in 4 zelo veliko tveganje.

Kontaminacija bivalnih ali delovnih prostorov

Vrednost 15103 Frekvenca
1 nikakršna nevarnost 28
2 majhna nevarnost 81
3 zmerna nevarnost 92
4 zelo velika nevarnost 280
9 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v201a zaklanjanje (umik v zaprte prostore) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Zaklanjanje (umik v zaprte prostore)

Vrednost 16102 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 80
2 le malo sem seznanjen 90
3 delno sem seznanjen 208
4 v celoti sem seznanjen 120
9 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201b zaužitje tablet kalijevega jodida (jodna profilaksa) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Zaužitje tablet kalijevega jodida (jodna profilaksa)

Vrednost 17101 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 143
2 le malo sem seznanjen 111
3 delno sem seznanjen 133
4 v celoti sem seznanjen 96
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201c evakuacija (umik z ogroženega območja) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Evakuacija (umik z ogroženega območja)

Vrednost 18100 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 91
2 le malo sem seznanjen 86
3 delno sem seznanjen 176
4 v celoti sem seznanjen 140
9 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
493 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201d začasna namestitev zunaj ogroženega območja) Ocenite, koliko ste seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru jedrske nesreče. Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh niste seznanjeni, in 4, da ste v celoti seznanjeni.

Začasna namestitev zunaj ogroženega območja

Vrednost 1999 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 148
2 le malo sem seznanjen 82
3 delno sem seznanjen 149
4 v celoti sem seznanjen 111
9 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202_1 iz gradiv, ki smo jih prejeli (zgibanka) Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Iz gradiv, ki smo jih prejeli (zgibanka)

Vrednost 2098 Frekvenca
0 ne navede 149
1 navede 310
9 sploh nisem seznanjen 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V202_2 v šoli oz. pri drugih oblikah izobraževanja Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

V šoli oz. pri drugih oblikah izobraževanja

Vrednost 2197 Frekvenca
0 ne navede 293
1 navede 166
9 sploh nisem seznanjen 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V202_3 iz medijev (radio, TV, časopisi in revije, internet) Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Iz medijev (radio, TV, časopisi in revije, internet)

Vrednost 2296 Frekvenca
0 ne navede 197
1 navede 262
9 sploh nisem seznanjen 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V202_4 od sorodnikov, prijateljev, znancev Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Od sorodnikov, prijateljev, znancev

Vrednost 2395 Frekvenca
0 ne navede 353
1 navede 105
9 sploh nisem seznanjen 43
2 napaka 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V202_5 drugo Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Drugo

Vrednost 2494 Frekvenca
0 ne navede 388
1 navede 71
9 sploh nisem seznanjen 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V202_d drugo Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Drugo (navedba)

Vrednost 2593 Frekvenca
bivša zaposlena v nek 1
civilna zaščita 5
dela v NEK 1
delal v NEK 2
delavno mesto 1
delo v NEK 1
gasilci, civilna zaščita 1
iskušnje 1
izobraževanje v NEK 1
na delavnem mestu 2
nek 1
okolje, kjer sem delal 1
organizirano predavanje 1
oče zaposlen v NEK 1
predavanje 1
preko knjig 1
prostovoljni gasilec 1
sem delal v NEK 2
služba 22
služba v NEK 1
usposabljanje 1
v službi 3
v vojski 2
varnostni tečaj v NEK 1
vojska 1
zaposlen v NEK 4
zaposlena bila v NEK 1
zaposlena v NEK 1
zaposlitev v NEK 1
zaščitna vaja 1
zd krško 1
zdravstveni delavec 2
član NUID- NEK 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 0

V202_dru drugo Kje ste se seznanili z zaščitnimi ukrepi za primer jedrske nesreče?

Drugo (šifrirano)

Vrednost 2692 Frekvenca
1 služba v NEK 17
2 služba 29
3 CZ, SV, gasilci 10
4 izobraževanje, usposabljanje 12
97 se ne nanaša 431
98 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203 Ali se v vaši družini kdaj pogovarjate o tem, kako bi ravnali ob morebitni jedrski nesreči v NEK?

Ali se v vaši družini kdaj pogovarjate o tem, kako bi ravnali ob morebitni jedrski nesreči v NEK?

Vrednost 2791 Frekvenca
1 da, pogosto 12
2 da, občasno 195
9 ne, nikoli 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V301 Koliko časa je minilo od takrat, ko ste bili nazadnje obveščeni o primernem ravnanju v primeru jedrske nesreče?

Koliko časa je minilo od takrat, ko ste bili nazadnje obveščeni o primernem ravnanju v primeru jedrske nesreče (npr.: z zgibanko NEK, s strani občine, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje…)?

Vrednost 2890 Frekvenca
1 do pet let 266
2 pet do deset let 83
3 več kot deset let 43
8 o tej temi še nisem bil obveščen 40
9 ne vem, b.o. 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
432 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V302 Ali doma še hranite zgibanko NEK »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče?"

Ali doma še hranite zgibanko NEK »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče?«?

Vrednost 2989 Frekvenca
1 da 182
2 ne 229
9 ne vem 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V303 Ali ste se seznanili z njeno vsebino?

Ali ste se seznanili z njeno vsebino?

Vrednost 3088 Frekvenca
1 da 308
2 ne 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V304 Ali ste v zgibanki pridobili informacije, potrebne za ravnanje vas oz. vaše družine ob jedrski nesreči? Odgovarjajo le tisti, ki so pri V303 odgovorili z DA.

Ali ste v zgibanki pridobili informacije, potrebne za ravnanje vas oz. vaše družine ob jedrski nesreči?

Vrednost 3187 Frekvenca
1 da 259
2 ne 19
9 ne vem, b.o. 30
97 se ne nanaša 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
278 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V305 Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Vrednost 3286 Frekvenca
1 z lastnim prevoznim sredstvom 400
2 z vlakom 6
3 z avtobusom 11
4 peš 24
9 ne vem 60
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
441 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V305_1 Katero lastno prevozno sredstvo? Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Katero lastno prevozno sredstvo? (navedba)

Vrednost 3385 Frekvenca
avto 386
motor 1
traktor 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
391 0

V305_1dr Katero lastno prevozno sredstvo? Kako bi se evakuirali v primeru jedrske nesreče?

Katero lastno prevozno sredstvo? (šifrirano)

Vrednost 3484 Frekvenca
1 avto 386
2 motor 1
3 traktor 4
97 se ne nanaša 101
98 b.o. 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
391 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306 Katero je regijsko sprejemališče, v katerem se morate zglasiti ob evakuaciji?

Katero je regijsko sprejemališče, v katerem se morate zglasiti ob evakuaciji?

Vrednost 3583 Frekvenca
1 Radeče, Ribiški dom Hotemež 80
2 Podčetrtek, Železniška postaja 41
3 Novo mesto, Kmetijska šola Grm 103
9 ne vem 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306_dod Pravilnost navedbe regijskega sprejemališča ob evakuaciji.

Pravilnost navedbe regijskega sprejemališča ob evakuaciji.

Vrednost 3682 Frekvenca
1 pravilno 145
2 napačno 79
9 ne vem, b.o. 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V307 Ali poznate načrtovano smer svoje evakuacijske poti?

Ali poznate načrtovano smer svoje evakuacijske poti?

Vrednost 3781 Frekvenca
1 da, poznam 245
2 ne poznam 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V307_sme Smer evakuacije Ali poznate načrtovano smer svoje evakuacijske poti?

Vpišite smer:

Vrednost 3880 Frekvenca
AC 1
Bizeljsko 4
Bizeljsko, Podčetrtek 1
Boštanj 1
Brestanica 1
Brestanica - Sevnica 1
CE 1
Celje 2
Dobruška vas - Otočec - NM 1
Golek 1
JZ 1
Jurklošter 1
KK 1
KK - NM 2
KK - Radeče 1
KK - Sevnica - Radeče 4
KK - Zidani Most 1
KK - sevnica 1
KK - sevnica - radeče 1
KK - smer Radeče 1
KK-NM 2
KK-Radeci 1
Koprivnica - Podsreda - Buče - Virštanj 1
Krško - Sevnica - Radeče 2
LJ 1
Libna 2
Ljubljana 1
NEK 1
NM 51
Ob savi navzgor 1
Podčetrtek 3
Pohania Bizeljsko Podčetrtek 1
Prekmurje 1
Radeče 5
Radgona ali Kranj 1
Raka - NM 1
SZ 1
Semič - Radeče 1
Sevnica 1
Sevnica - Radeče 5
Smednik - Raka - NM 2
Sotelsko - Radeče 1
Soteska - Blanca - Radeče 1
Sp. in Zg. Pohanca, Podčetrtek 1
Sremič 1
TE Brestanica 1
ZG 2
Zdole 2
ac nm 5
artiče-globoko-bizeljsko 1
artiče-globoko-bizeljsko-podčetrtek 1
avtocesta proti Ljubljani 1
bizeljsko 2
brestanica 1
brestanica, podsreda, podčetrtek 1
golek 2
golrk - radeče 1
hrvaška 1
kk - Sevnica - Radeče 1
kk-koprivnica-podsreda 1
kk-podčetrtek 1
kozjansko 1
kozje 1
krško - novo mesto 1
krško - sevnica - radeče 1
krško zaklonišče 1
krško-senovo-bistrica ob sotli-podčetrtek 1
libna 1
nasprotno od smeri vetra in v hribe 1
novo mesto 2
ob Savi 1
ob savi do radeč 1
ob savi navzgor 1
ob savi proti radečam po regionalni cesti 1
odvisno od smeri vetra 1
odvisno od vremena, vetra 1
otočec - novo mesto 1
po Savi navzgor 1
po avtocesti 2
po cesti do Zidanega mostu 1
po lokalni cesti za šentjernej - nm 1
po savi navzgor 1
po stajerški navzgor 1
podčetrtek 1
pri Hotelu 1
proti AC 1
proti Avstriji, AC 1
proti Hribu, V. Trn, Sevnica, Radeče 1
proti Hrvaški 1
proti LJ 4
proti LJ, avtocesta 1
proti Mariboru 1
proti Radečam 3
proti Senovemu 2
proti Senuše 1
proti Sevnici 2
proti Veliki vasi, Smednik, Otočec 1
proti avstriji 1
proti severu 3
proti toku Save 1
proti velikem trnu 1
proti zahodu 1
proti štajerski 1
radeče 5
raka 1
regionalna centra do Šentjerneja, nato NM 1
regionalna cesta do radeč 1
semič, raka 1
senovo-podsreda-podčetrtek 1
senuše-krakovo-NM 2
sever 4
severo zahod 1
sevnica 4
sevnica - radeče 8
smer Kozjansko 1
smer Raka, Senuše 1
smer Sevnice, ob Savi navzgor 1
smer Sremič 1
smer proti toku Save 1
smer vetra 1
smer zahod 1
sremič 1
sz 2
v hribe, na desni breg save 1
v nasprotno smer pihanja 1
v rogaško slatino 2
veliki kamen 1
veliki trn 1
višje ležeči kraji 1
zdole 1
zidani most 1
97 se ne nanaša 257
98 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 260

V308 V NEK je prišlo do izrednega dogodka in pristojne ustanove še ne bi razglasile zaščitnih ukrepov, kaj bi najverjetneje storili?

Če bi izvedeli, da je v NEK prišlo do izrednega dogodka in pristojne ustanove še ne bi razglasile zaščitnih ukrepov, kaj bi najverjetneje storili?

Vrednost 3979 Frekvenca
1 ne bi izvajal zaščitnih ukrepov, počakal/a bi na uradna navodila 70
2 takoj bi se umaknil v zaprt prostor (zaklanjanje) in počakal/a na uradna navodila 241
3 takoj bi se evakuiral (odšel/la na drugo lokacijo) 160
9 ne vem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
471 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V401 Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Vrednost 4078 Frekvenca
1 da, vem 395
2 ne vem 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V401_1 Sporočilo o evakuaciji Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Vpišite način (navedba)

Vrednost 4177 Frekvenca
-1 zakrita vrednost 1
Mediji, sirena 1
TV 1
alarm 45
alarm, civilna zaščita 1
alarm, družina 3
alarm, mediji 9
alarm, radio 2
alarm, sirena 2
alarm, sorodniki 1
alarm, sosedje, mediji 1
center za obveščanje 1
center za obveščanje KK 1
civlna zaščita 1
družina, mediji 1
družina, sirena 2
javna sredstva obveščanja 2
kurir 1
lokalna TV 2
mediji 84
mediji, alarm 4
mediji, ljudje 1
mediji, osebno alarmiranje 2
mediji, preko civilne zaščite, center za informiranje 1
mediji, radio 1
mediji, sirena 6
mediji, služba 1
mediji, ustno obvestilo pristojnih ustanov 1
obvestilo civilne zaščite, mediji 1
obvestilo na mobitel 1
preko telefona 1
radio 22
radio - TV 1
radio, TB 1
radio, TV 3
radio, TV, sirene 1
radio, Tv 1
radio, alarm 1
radio, sirena 3
radio, sirena, tv 1
radio, sosedi 1
radio, telefon 1
radio, tv 4
radio, tv, internet 1
radio, tv, sirena 1
radio, vznemirjena okolica 1
signalno opozorilo 2
sirena 102
sirena - alarn 1
sirena, družina 1
sirena, mediji 16
sirena, po telefonu 1
sirena, radio 7
sirena, sosedje 2
sirena, sosedje, družina 1
sirena, zvočni signal 1
sirene 10
sirene, mediji 3
službeno 1
sosedje, prijatelji 1
sredstva javnega obveščanja 2
telefon 2
telefonsko 2
ttelefon 1
tv 1
tv, gasilci 1
tv, radio, internet 1
tv, radio, sirene, sosedje 1
zvočni alarm 2
zvočni signal 5
zvočni signal, mediji 1
zvočni signali 1
zvočni znaki 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
395 0

V401_1dr Sporočilo o evakuaciji Ali veste, na kakšen način bi bili obveščeni o začetku izvajanja evakuacije?

Vpišite način (šifrirano)

Vrednost 4276 Frekvenca
1 sirena 147
2 alarm 74
3 mediji 126
4 radio 30
5 CZ, center za obveščanje 6
6 družina, prijatelji 4
7 telefon 8
97 se ne nanaša 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
395 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V402_1 preveril bi točnost obvestil in navodil Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Preveril/-a bi točnost obvestil in navodil

Vrednost 4375 Frekvenca
0 ne navede 206
1 navede 232
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V402_2 zbral bi družinske člane in se skupaj z njimi evakuiral Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Zbral/-a bi družinske člane in se skupaj z njimi evakuiral/-a

Vrednost 4474 Frekvenca
0 ne navede 52
1 navede 386
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V402_3 počakal bi na sosede in se evakuiral skupaj z njimi Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Počakal/-a bi na sosede in se evakuiral/-a skupaj z njimi

Vrednost 4573 Frekvenca
0 ne navede 348
1 navede 90
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V402_4 obvestil bi druge sorodnike in prijatelje Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Obvestil/-a bi druge sorodnike in prijatelje

Vrednost 4672 Frekvenca
0 ne navede 213
1 navede 225
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V402_5 poskrbel bi za domače živali, za zavarovanje lastnine in se potem evakuiral Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Poskrbel/-a bi za domače živali, za zavarovanje lastnine in se potem evakuiral/-a

Vrednost 4771 Frekvenca
0 ne navede 252
1 navede 186
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V402_6 drugo Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Drugo

Vrednost 4870 Frekvenca
0 ne navede 434
1 navede 4
8 takoj bi se evakuiral 52
9 ne bi se evakuiral 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V402_6d drugo-evakuacija Kako bi se odzvali v primeru razglasitve evakuacije zaradi jedrske nesreče?

Drugo (navedba)

Vrednost 4969 Frekvenca
vzeli bomo s seboj 1
šel v službo 1
97 se ne nanaša 498
98 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 500

V403_1 mediji (radio, TV) Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Mediji (radio, TV)

Vrednost 5068 Frekvenca
0 ne navede 110
1 navede 355
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V403_2 internet, socialna omrežja Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Internet, socialna omrežja (Facebook, Twitter)

Vrednost 5167 Frekvenca
0 ne navede 271
1 navede 194
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V403_3 sorodniki, sosedi, prijatelji Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Sorodniki, sosedi, prijatelji

Vrednost 5266 Frekvenca
0 ne navede 252
1 navede 213
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V403_4 klic na telefonsko številko 112 Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Klic na telefonsko številko 112

Vrednost 5365 Frekvenca
0 ne navede 245
1 navede 220
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V403_5 klic v NEK Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Klic v NEK

Vrednost 5464 Frekvenca
0 ne navede 390
1 navede 75
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V403_6 klic na Občino Krško/Brežice Ali bi ob razglasitvi evakuacije zaradi jedrske nesreče poskusili pridobiti dodatne informacije? Če da, katere vire bi uporabili?

Klic na Občino Krško/Brežice

Vrednost 5563 Frekvenca
0 ne navede 396
1 navede 69
9 ne bi poskusil pridobiti dodatnih info 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V404_1 o stopnji radiološke nevarnosti Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O stopnji radiološke nevarnosti

Vrednost 5662 Frekvenca
0 ne navede 62
1 navede 436
9 ne ve, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V404_2 o izvajanju zaščitnih ukrepov Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O izvajanju zaščitnih ukrepov

Vrednost 5761 Frekvenca
0 ne navede 132
1 navede 366
9 ne ve, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V404_3 o stanju v prometu v primeru evakuacije Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O stanju v prometu v primeru evakuacije

Vrednost 5860 Frekvenca
0 ne navede 249
1 navede 249
9 ne ve, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V404_4 o vremenskih razmerah Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

O vremenskih razmerah

Vrednost 5959 Frekvenca
0 ne navede 335
1 navede 163
9 ne ve, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V404_5 Druge informacije Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

Drugo

Vrednost 6058 Frekvenca
0 ne navede 492
1 navede 6
9 ne ve, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V404_5d druge informacije Na katere informacije bi bili ob jedrski nesreči pozorni?

Drugo (navedba)

Vrednost 6157 Frekvenca
ne bi iskali dodatnih informacij 1
ne bi preverjal 1
obleke 2
odvisno od situacije 1
odzivnost služb 1
97 se ne nanaša 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 496

V405_1 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 1)

Vrednost 6256 Frekvenca
avto 1
bančno kartico 1
denar 14
denarnica 5
denarnica z dokumenti 1
dokument 2
dokumente 8
dokumenti 125
družina 9
družino 3
družinske člane 3
družinski čalni 1
fotoaparat 1
hrana 41
mobitel 1
moobitel 1
najnujnejše 14
najnujnejše osebne stvari 1
najnujnejše stvari 1
nujne stvari 1
obklea 1
oblačila 32
obleka 65
obleke 5
obleke za otroke 2
obleko 3
osebna higiena 5
osebna higijena 2
osebne dokumente 1
osebne potrebščine 3
osebne stvari 12
osebni dokumenti 16
osnovni pripomočki 1
otroci 1
otroka 2
otroke 1
pes 2
pijača 2
potni list - dokumento 1
pripomočki za osebno higieno 1
prva pomoč 2
psa 2
računalnik 1
spalna vreča 1
tablete 1
telefon 12
voda 19
vodo 1
zaščitna maska 1
zaščitna obleka - hirošima 2
zdravila 19
zdravstvena kartica 2
zdravstvene pripomočke 1
žena 1
živali 1
živila 1
9 ničesar ne bi vzel s seboj 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 43

V405_1r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 1)

Vrednost 6355 Frekvenca
1 dokumenti 157
2 denar 19
3 družinski člani 21
4 obleka 108
5 hrana 42
6 pijača 2
7 voda 20
8 domače živali 5
9 telefon 14
10 pripomočki za osebno higieno 8
11 zdravila, prva pomoč 23
12 najnujnejše osebne stvari 33
13 zaščitna oprema 3
14 odeja 1
22 drugo 3
99 ničesar ne bi vzel s seboj 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V405_2 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 2)

Vrednost 6454 Frekvenca
deko 1
denar 57
denarnica 1
dokumente 2
dokumenti 39
dokumenti, kartice 1
dostopno premoženje 1
dragocenosti 1
družina 3
finance 3
gaze 1
gotovina 1
gotovina, kartice 1
higiena 1
higienski pripomočki 1
hrana 74
hrana za 1 dan 2
hrano 3
kartice 1
ključi od avta 1
kozmetika 1
mačka 1
medicinski pripomočki 1
mobitel 5
najvrednejše stvari 1
nož 2
nujne osebne stvari 1
oblačila 39
oblačila in obutev 2
obleka 46
obleka, obutev 1
obleke 2
obleko 1
oddeja 1
oddeje 1
odeja 6
osebna higiena 2
osebna izkaznica 2
osebne potrebščine 5
osebne stvari 11
osebni dokumenti 1
osebni dokumento 1
osebni pripomočki 2
otroke 1
pes 3
pijača 10
pokrivala 1
prehrana 1
pribor za osebno higieno 1
prva pomoč 4
psa 2
računalnik 1
spalna vreča 1
stvari za osebno higieno 1
telefon 6
toaletni pribor 1
topla obleka 1
torbica 1
violina 1
voda 20
zaščitna maska 1
zaščitna oprema 1
zdravila 17
žena 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 0

V405_2r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 2)

Vrednost 6553 Frekvenca
1 dokumenti 47
2 denar 66
3 družinski člani 5
4 obleka 92
5 hrana 80
6 pijača 10
7 voda 20
8 domače živali 6
9 telefon 11
10 pripomočki za osebno higieno 7
11 zdravila, prva pomoč 23
12 najnujnejše osebne stvari 20
13 zaščitna oprema 2
14 odeja 11
22 drugo 6
98 ne vem, b.o. 53
99 se ne nanaša 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V405_3 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 3)

Vrednost 6652 Frekvenca
0 1
avto 1
denar 27
denarnica 1
dokumente 2
dokumenti 27
domače živali 2
dragocenosti 1
družina 1
finance 2
gaze 1
higienski pripomočki 1
hrana 69
hrana, pijača 1
hrano 1
hčerka 1
kartice 1
kitara 1
konzervirana hrana 1
mobitel 2
najnujnejše stvari 1
najnujnejši osebni predmeti 1
oblačila 15
obleka 32
obleke 6
oddeje 1
odeja 3
odeje 1
odeje, vzglavnik 1
odejo 1
oprema 1
osebna higiena 3
osebne potrebščine 1
osebni dokumenti 3
osnovna higiena 1
osnovne potrebščine 1
osnovni pripomočki 1
otroke 1
očala 1
pes 2
pijača 13
pijača, hrana 1
plinske maske 1
posteljnina 1
tekočina 3
tekočina - voda 1
tekpčina 1
telefon 7
torbica 1
varnostni telefon 1
voda 19
voda - pijača 1
voda, hrana 1
vredne stvari 2
zaščitna folija 1
zaščitna oprema 1
zdravila 13
zdravstveni pripomočki 1
zlatnina 1
šibice 2
žena 1
ženo 1
živali 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 0

V405_3r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 3)

Vrednost 6751 Frekvenca
1 dokumenti 33
2 denar 32
3 družinski člani 6
4 obleka 54
5 hrana 72
6 pijača 14
7 voda 26
8 domače živali 5
9 telefon 10
10 pripomočki za osebno higieno 5
11 zdravila, prva pomoč 15
12 najnujnejše osebne stvari 8
13 zaščitna oprema 4
14 odeja 8
22 drugo 3
98 ne vem, b.o. 164
99 se ne nanaša 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V405_4 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 4)

Vrednost 6850 Frekvenca
baterije 1
denar 14
denarnica 3
dokumente 1
dokumenti 13
dokumento 1
finance 1
gospodinjske potrebščine 1
higiena 1
hrana 31
knjige 1
milo 1
moža 1
oblačila 4
oblačila, spalka 1
obleka 11
obleke 1
oddeje 1
odeja 6
osebna higiena 1
osebne potrebščine 1
osebne potrebščine za higieno 1
osebni avto 2
pijača 16
prenosni računalnik 1
pripomočki za osebno higieno 1
prva pomoč 1
radio 1
radio na baterije 1
radio, baterije 1
računalnik 1
rezervna oblačila 1
snaha 1
spalna vreča 1
telefon 10
visoko kalorično hrano 1
voda 12
zdravila 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 0

V405_4r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 4)

Vrednost 6949 Frekvenca
1 dokumenti 15
2 denar 18
3 družinski člani 2
4 obleka 18
5 hrana 32
6 pijača 16
7 voda 12
8 domače živali 0
9 telefon 10
10 pripomočki za osebno higieno 6
11 zdravila, prva pomoč 9
12 najnujnejše osebne stvari 1
13 zaščitna oprema 1
14 odeja 7
22 drugo 9
98 ne vem, b.o. 303
99 se ne nanaša 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V405_5 Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (navedba 5)

Vrednost 7048 Frekvenca
avto 1
baterija 1
beležka, svinčnik 1
denar 9
denarnico 2
dokumenti 8
dokumento 1
družina 1
družina, psi 1
finance 1
fotoaparat 1
hrana 5
ideja 1
maske 1
mobitel 1
oblačila 2
obleka 6
obleka, denar 1
obleka, potrebščine za higieno 1
obleke 2
obleko 1
pijača 13
plačilne kartice 1
polnilec 1
radijo 1
radio 1
sin 1
telefon 4
voda 3
vodo 2
zaščitna oprema 1
zaščitna sredstva 1
zdravila 7
čevlji 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 0

V405_5r Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče?

Kaj bi vzeli s seboj ob evakuaciji v primeru jedrske nesreče? (šifrirano 5)

Vrednost 7147 Frekvenca
1 dokumenti 9
2 denar 13
3 družinski člani 3
4 obleka 14
5 hrana 5
6 pijača 13
7 voda 5
8 domače živali 0
9 telefon 5
10 pripomočki za osebno higieno 0
11 zdravila, prva pomoč 7
12 najnujnejše osebne stvari 0
13 zaščitna oprema 3
14 odeja 1
22 drugo 7
98 ne vem, b.o. 374
99 se ne nanaša 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V406 Približno koliko časa (v minutah) po prejetju obvestila o razglasitvi evakuacije bi potrebovali, da se pripravite na odhod od doma?

Približno koliko časa po prejetju obvestila o razglasitvi evakuacije bi potrebovali, da se pripravite na odhod od doma?

Vrednost 7246 Frekvenca
0 8
1 4
2 7
3 4
5 45
7 2
10 76
15 86
20 27
22 1
23 1
25 3
30 114
40 1
45 4
60 44
90 8
120 11
180 2
300 1
360 1
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 52

Vrednosti spremenljivk od 0 do 360

V407 Ali menite, da bi bilo vaše premoženje po evakuaciji ustrezno varovano?

Ali menite, da bi bilo vaše premoženje po evakuaciji ustrezno varovano?

Vrednost 7345 Frekvenca
1 da 85
2 ne 198
9 ne vem 216
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
283 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V501 Kam bi se umaknili v primeru razglasitve evakuacije?

Kam bi se umaknili v primeru razglasitve evakuacije?

Vrednost 7444 Frekvenca
1 odšel bi v sprejemališče in se namestil/a v skladu z navodili 190
2 odšel bi v sprejemališče in takoj, ko bi bilo možno odšel/la drugam po lastni izbiri 119
3 odšel bi neposredno v lastno počitniško hišo ali drugo stanovanje 40
4 odšel bi neposredno k sorodnikom ali prijateljem 105
5 odšel bi neposredno v hotel v dovolj oddaljen kraj 24
9 ne bi se evakuiral 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V502_1 pregled, ali sem kontaminiran Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Pregled, ali sem kontaminiran/a-

Vrednost 7543 Frekvenca
0 ne navede 48
1 navede 347
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V502_2 možnost dekontaminacije Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Možnost dekontaminacije

Vrednost 7642 Frekvenca
0 ne navede 100
1 navede 295
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V502_3 bivališče in prehrana zame in moje družinske člane Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Bivališče ali prehrana zame in moje družinske člane

Vrednost 7741 Frekvenca
0 ne navede 58
1 navede 337
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V502_4 zdravstvena oskrba Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Zdravstvena oskrba

Vrednost 7840 Frekvenca
0 ne navede 59
1 navede 336
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V502_5 psihološka pomoč Kaj vse pričakujete, da bi vam bilo zagotovljeno v kraju organizirane začasne namestitve?

Psihološka pomoč

Vrednost 7939 Frekvenca
0 ne navede 237
1 navede 158
8 ne bi odšel na kraj org. začasne namestitve 95
9 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 12

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V503 Kdo plača nastanitvene stroške evakuirancev v kraju organizirane začasne namestitve?

Kdo plača nastanitvene stroške evakuirancev v kraju organizirane začasne namestitve?

Vrednost 8038 Frekvenca
1 država 259
2 občina 104
3 evakuiranci sami 13
9 ne vem 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
376 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V504 Koliko časa bi bili pripravljeni ostati na območju, na katerega bi se umaknili?

Koliko časa bi bili pripravljeni ostati na območju, na katerega bi se umaknili?

Vrednost 8137 Frekvenca
1 nekaj dni 45
2 dva tedna 4
3 en mesec 6
4 več mesecev 5
5 eno leto 2
6 več kot eno leto 7
7 kolikor bi bilo potrebno 382
8 ne bi se evakuiral 14
9 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V601a župan Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Župan

Vrednost 8236 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 36
2 delno zaupam 162
3 zaupam 189
4 popolnoma zaupam 60
9 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601b civilna zaščita Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Civilna zaščita

Vrednost 8335 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 4
2 delno zaupam 80
3 zaupam 262
4 popolnoma zaupam 125
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
471 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601c gasilci Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Gasilci

Vrednost 8434 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 4
2 delno zaupam 47
3 zaupam 236
4 popolnoma zaupam 200
9 ne vem, b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601d policija Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Policija

Vrednost 8533 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 15
2 delno zaupam 100
3 zaupam 229
4 popolnoma zaupam 137
9 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601e zdravstvena služba Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Zdravstvena služba

Vrednost 8632 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 6
2 delno zaupam 57
3 zaupam 234
4 popolnoma zaupam 189
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601f vodstvo NEK Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Vodstvo NEK

Vrednost 8731 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 28
2 delno zaupam 98
3 zaupam 187
4 popolnoma zaupam 145
9 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601g regijski center za obveščanje Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Regijski center za obveščanje

Vrednost 8830 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 8
2 delno zaupam 64
3 zaupam 240
4 popolnoma zaupam 165
9 ne vem, b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V601h Vlada Republike Slovenije Koliko zaupate ali ne zaupate pristojnim ustanovam, da bi poskrbele za ustrezen odziv na jedrsko nesrečo? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Vlada Republike Slovenije

Vrednost 8929 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 144
2 delno zaupam 152
3 zaupam 125
4 popolnoma zaupam 37
9 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V602 Zaupanje medijem, da bi ustrezno poročali o jedrski nesreči in natančno prenašali navodila pristojnih ustanov?

Koliko zaupate ali ne zaupate medijem, da bi ustrezno poročali o jedrski nesreči in natančno prenašali navodila pristojnih ustanov? Ocenite na lestvici od 1 do 4 kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Vrednost 9028 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 16
2 delno zaupam 189
3 zaupam 218
4 popolnoma zaupam 63
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V603 Mnenje o pripravljenosti pristojnih ustanov na obomočju občine za ukrepanje v primeru jedrske nesreče?

Kakšna je po vašem mnenju pripravljenost pristojnih ustanov na območju občine za ukrepanje v primeru jedrske nesreče? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da je njihova pripravljenost povsem neustrezna, in 4, da je povsem ustrezna.

Vrednost 9127 Frekvenca
1 povsem neustrezna 0
2 neustrezna 50
3 ustrezna 307
4 povsem ustrezna 66
9 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
423 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V604 Zaupanje vodstvu šol in vrtcev, da bi ukrep evakuacije otrok v primeru jedrske nesreče izvedli na ustrezen način?

Koliko zaupate ali ne zaupate vodstvom šol in vrtcev, da bi ukrep evakuacije otrok v primeru jedrske nesreče izvedla na ustrezen način? Ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, in 4, da popolnoma zaupate.

Vrednost 9226 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 5
2 delno zaupam 76
3 zaupam 252
4 popolnoma zaupam 129
9 ne vem, b.o. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V701 Spol

Spol

Vrednost 9325 Frekvenca
1 moški 241
2 ženski 260
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V702 Leto rojstva

Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 1 1921 1994 1960.437 17.966

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1994

starost starost

Starost

Vrednost 9523 Frekvenca
1 do 30 let 70
2 31 do 45 let 118
3 46 do 60 let 150
4 61 let in več 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V703 Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali, redno ali izredno.

Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali redno ali izredno.

Vrednost 9622 Frekvenca
1 končana osnovna šola 76
2 končana poklicna šola 109
3 končana srednja šola 189
4 višja ali visoka šola 126
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V704 Kakšna je vaša sedanja delovna aktivnost?

Kakšna je vaša sednja delovna aktivnost?

Vrednost 9721 Frekvenca
1 zaposleni 212
2 samozaposleni 22
3 kmet 1
4 upokojenec 186
5 študent, dijak 28
6 nezaposleni 44
7 drugo 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V704_d Druga delovna aktivnost Kakšna je vaša sednja delovna aktivnost?

Drugo (navedba)

Vrednost 9820 Frekvenca
delavnice 1
doktorska študentka 1
gospodinja 4
čakalna doba 1
97 se ne nanaša 493
98 b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 495

V705 Kje pretežno opravljate svoje delo?

Kje pretežno opravljate svoje delo?

Vrednost 9919 Frekvenca
1 v kraju bivanja 145
2 zunaj kraja bivanja 75
3 na različnih mestih 28
8 se ne nanaša; ni delovno aktiven/na 253
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
248 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V706a dopoldne (npr. od 7h do 15h) Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Dopoldne (npr. od 7h do 15h)

Vrednost 10018 Frekvenca
1 običajno 191
2 včasih 36
3 nikoli 14
8 ne vem 1
9 b.o. 2
Sysmiss 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V706b popoldne (npr. od 14h do 22h) Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Popoldne (npr. od 14h do 22h)

Vrednost 10117 Frekvenca
1 običajno 48
2 včasih 97
3 nikoli 91
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V706c ponoči (npr. od 22h do 6h) Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Ponoči (npr. od 22h do 6h)

Vrednost 10216 Frekvenca
1 običajno 11
2 včasih 42
3 nikoli 182
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V706d v izmenah Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

V izmenah

Vrednost 10315 Frekvenca
1 običajno 53
2 včasih 18
3 nikoli 164
8 ne vem 2
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V706e ob sobotah Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Ob sobotah

Vrednost 10414 Frekvenca
1 običajno 30
2 včasih 108
3 nikoli 98
8 ne vem 1
9 b.o. 5
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V706f ob nedeljah in praznikih Kdaj običajno delate (glavno delo, zaposlitev)?

Ob nedeljah in praznikih

Vrednost 10513 Frekvenca
1 običajno 15
2 včasih 62
3 nikoli 159
8 ne vem 0
9 b.o. 6
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V707 Navedite okvirno višino mesečnega prihodka vašega gospodinjstva.

Navedite okvirno višino mesečnega prihodka vašega gospodinjstva.

Vrednost 10612 Frekvenca
1 do 1000 € 151
2 od 1000 € do 2000 € 117
3 od 2000 € do 3000 € 66
4 nad 4000 € 12
9 ne želim odgovoriti 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V708 Kakšen je vaš zakonski stan?

Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 10711 Frekvenca
1 v zvezi (poročen, živi v zunaj zakonski 340
2 samski (razvezan, vdovec/vdova) 135
9 b.o. 26
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
475 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V709_r Koliko članov družine, vključno z vami, živi v vašem skupnem gospodinjstvu?

Vrednost 10810 Frekvenca
1 1 član 51
2 2 člana 142
3 3 člani 119
4 4 člani 120
5 5 članov ali več (rec) 68
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V710a otrok, mlajši od 18 let Ali v vašem gospodinjstvu skupaj z vami živi:

Otrok, mlajši od 18 let

Vrednost 1099 Frekvenca
1 da 156
2 ne 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V710b invalidna oseba Ali v vašem gospodinjstvu skupaj z vami živi:

Invalidna oseba

Vrednost 1108 Frekvenca
1 da 44
2 ne 455
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V710c starejša oseba, ki potrebuje pomoč Ali v vašem gospodinjstvu skupaj z vami živi:

Starejša oseba, ki potrebuje pomoč

Vrednost 1117 Frekvenca
1 da 47
2 ne 452
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V711 Ali so vaše gibalne in druge fizične sposobnosti kakorkoli omejene, tako da bi potrebovali pomoč pri morebitni evakuaciji?

Ali so vaše gibalne in druge fizične sposobnosti kakorkoli omejene, tako da bi potrebovali pomoč pri morebitni evakuaciji?

Vrednost 1126 Frekvenca
1 da 52
2 ne 440
3 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V712 Ali imate v vašem gospodinjstvu dostop do interneta?

Ali imate v vašem gospodinjstvu dostop do interneta?

Vrednost 1135 Frekvenca
1 da 370
2 ne 129
3 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pstev Poštna številka

Poštna številka

Vrednost 1144 Frekvenca
8270 Krško 390
8273 Leskovec pri Krškem 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 8270 do 8273

nasel_r Naselje (zakrita vrednost)

Vrednost 1153 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost, kontaktiraj nosilca raziskave 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

nasel_rr Naselje

Vrednost 1162 Frekvenca
1 Krško 300
2 Drugo 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

datum datum anketiranja

Datum anketiranja

Vrednost 1171 Frekvenca
03.10.2012 1
1.10,2012 1
1.10.2012 21
10.10.2012 31
11.10.2012 16
12.10.2012 9
12.11.2012 1
13.10.2012 1
14.10.2012 26
15.10.2012 2
2.10.2012 33
2.12.2012 1
29.9.2012 12
3.10.2012 31
4.10.2012 60
5.10.2012 60
6.10.2012 64
6.10.2102 1
7.10.2012 36
8.10.2012 54
8.10.20121 1
9.10.2012 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 0

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Malešič, M., Polič, M., Uhan, S., Prezelj, I., Juvan, J. in Bajec, B. (2017). Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: JEK12. https://doi.org/10.17898/ADP_JEK12_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2017
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si