Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1411
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1411_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomskega položaja ljudi, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo


Povzetek:

Osrednja tema sta bila razvoj in delo, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, lastništvo gospodarstva, predlogi izboljšav in izobraževanje oz. selitev za bolje plačano službo. V aktualno-političnem delu raziskave se raziskujejo strankarska razmerja, preverja se podpora trenutni vladi, mnenje o napovedanem vladnem varčevanju v javnem sektorju ter vplivu in podpori sindikatom.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. november 2014 - 20. november 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 23
 • število enot: 905

Verzija: oktober 2015

Dodatna pojasnila:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Spremenljivke

stat_reg Statistična regija

Vrednost 13 Frekvenca
1 Pomurska 49
2 Podravska 137
3 Koroška 28
4 Savinjska 114
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

Vrednost 22 Frekvenca
1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 587
2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno kor 297
3 ne vem (ne beri) 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da 201
2 Ne 621
3 Ne vem (ne beri) 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 123 Frekvenca
1 Pomurska 49
2 Podravska 137
3 Koroška 28
4 Savinjska 114
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

Vrednost 222 Frekvenca
1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 587
2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno kor 297
3 ne vem (ne beri) 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Vrednost 321 Frekvenca
1 Da 201
2 Ne 621
3 Ne vem (ne beri) 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Vrednost 420 Frekvenca
1 Da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 590
2 Da je večina gospodarstva v državni lasti 244
3 Ne vem (ne beri) 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti?

Vrednost 519 Frekvenca
1 Pridni delavci 351
2 Investicije 153
3 Inovacije 361
4 Ne vem (ne beri) 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

Vrednost 618 Frekvenca
1 Da 224
2 Ne 223
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 451
4 Ne vem (ne beri) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6_1 Se dodatno usposabljati?

Vrednost 717 Frekvenca
1 Da 733
2 Ne 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

Vrednost 816 Frekvenca
1 Da 440
2 Ne 465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6_3 Se preseliti v drugo regijo?

Vrednost 915 Frekvenca
1 Da 369
2 Ne 536
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6_4 Se preseliti v drugo državo?

Vrednost 1014 Frekvenca
1 Da 346
2 Ne 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Vrednost 1113 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 0
1 Službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve a 278
2 Službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitv 550
3 Ne vem (ne beri) 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 77

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1212 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 0
1 Da 313
2 Ne 491
3 Ne vem (ne beri) 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 101

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

q9 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1311 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 49
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 89
3 Pozitivna Slovenija– PS 4
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 11
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 36
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 28
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 3
8 Državljanska lista - DL 0
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 116
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 6
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 1
12 Solidarnost 2
13 Združena levica 43
14 ne vem (anketar ne bere) 189
15 nobene (anketar ne bere) 216
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 57
17 drugo (anketar ne bere) 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q10 Ali menite, da je potrebno nadaljevati privatizacijo državnih podjetij?

Vrednost 1410 Frekvenca
1 Da 468
2 Ne 360
3 Ne vem (ne beri) 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Kakšno je vaše stališče do napovedanega vladnega varčevanja v javnem sektorju:

Vrednost 159 Frekvenca
1 Takšno varčevanje je upravičeno, saj so izdatki za javni sek 374
2 Takšno varčevanje je neupravičeno, saj je bilo v javnem sekt 437
3 Ne vem, B.O. (ne beri) 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Kaj menite o vplivu sindikatov na sprejemanje političnih odločitev v Sloveniji? Je ta vpliv danes po vašem mnenju….

Vrednost 168 Frekvenca
1 Ravno pravšen 153
2 Premajhen 314
3 Prevelik 355
4 Ne vem (ne beri) 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q13 Ali vi osebno podpirate policijske sindikate pri njihovi napovedani zaostritvi boja za lastne pravice?

Vrednost 177 Frekvenca
1 Da 600
2 Ne 225
3 Ne vem (ne beri) 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 186 Frekvenca
1 M 414
2 Ž 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 195 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 70
2 Poklicna 102
3 Srednja 387
4 Višja, visoka ali več 336
9 Brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 204 Frekvenca
1927 1
1928 1
1930 2
1931 3
1932 5
1933 2
1934 3
1935 12
1936 7
1937 4
1938 8
1939 14
1940 12
1941 14
1942 15
1943 8
1944 8
1945 14
1946 19
1947 12
1948 25
1949 28
1950 22
1951 10
1952 30
1953 22
1954 22
1955 24
1956 18
1957 14
1958 11
1959 10
1960 16
1961 9
1962 12
1963 12
1964 14
1965 17
1966 10
1967 11
1968 16
1969 13
1970 14
1971 22
1972 10
1973 18
1974 11
1975 16
1976 9
1977 12
1978 11
1979 20
1980 19
1981 15
1982 9
1983 15
1984 21
1985 15
1986 13
1987 19
1988 13
1989 12
1990 7
1991 12
1992 13
1993 10
1994 5
1995 5
1996 3
9999 19
-2 manjkajoča vrednost 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 7

Vrednosti spremenljivk od 1927 do 9999

STAROST starost

Vrednost 213 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 26 18 87 50.345 16.941

Vrednosti spremenljivk od 18 do 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 222 Frekvenca
1 18-34 let 206
2 35-54 let 273
3 55 in več 400
-2 manjkajoča vrednost 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0 0.304 3.55 1 0.821

Vrednosti spremenljivk od 0.303826658826813 do 3.55005854800937

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1411 - SLOVENSKI UTRIP – NOVEMBER 2014, RAZVOJ IN DELO [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Razvoj in delo«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, November.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

OPOMBA: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1411. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1411_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si