Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1411
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1411_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomskega položaja ljudi, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSKI SISTEM, VARNOST PRI DELU

Topic Classification CESSDA
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo


Abstract:

Osrednja tema sta bila razvoj in delo, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, lastništvo gospodarstva, predlogi izboljšav in izobraževanje oz. selitev za bolje plačano službo. V aktualno-političnem delu raziskave se raziskujejo strankarska razmerja, preverja se podpora trenutni vladi, mnenje o napovedanem vladnem varčevanju v javnem sektorju ter vplivu in podpori sindikatom.

Methodology


Collection date: 17. november 2014 - 20. november 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 23
 • number of units: 905

Version: oktober 2015

Additional information:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Variable list

stat_reg Statistična regija

Value 13 Frequency
1 Pomurska 49
2 Podravska 137
3 Koroška 28
4 Savinjska 114
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 12

q1 Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

Value 22 Frequency
1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 587
2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno kor 297
3 ne vem (ne beri) 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 21

Valid range from 1 to 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Value 31 Frequency
1 Da 201
2 Ne 621
3 Ne vem (ne beri) 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 83

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 123 Frequency
1 Pomurska 49
2 Podravska 137
3 Koroška 28
4 Savinjska 114
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 234
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 12

q1 Katera od naslednjih trditev je po vašem mnenju bolj točna?

Value 222 Frequency
1 Večina ljudi, ki jih poznate, rada pomaga drug drugemu 587
2 Večina ljudi, ki jih poznate, misli le nase in na lastno kor 297
3 ne vem (ne beri) 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 21

Valid range from 1 to 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Value 321 Frequency
1 Da 201
2 Ne 621
3 Ne vem (ne beri) 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 83

Valid range from 1 to 2

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Value 420 Frequency
1 Da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 590
2 Da je večina gospodarstva v državni lasti 244
3 Ne vem (ne beri) 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 71

Valid range from 1 to 2

q4 Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti?

Value 519 Frequency
1 Pridni delavci 351
2 Investicije 153
3 Inovacije 361
4 Ne vem (ne beri) 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 40

Valid range from 1 to 3

q5 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

Value 618 Frequency
1 Da 224
2 Ne 223
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 451
4 Ne vem (ne beri) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 458

Valid range from 1 to 2

q6_1 Se dodatno usposabljati?

Value 717 Frequency
1 Da 733
2 Ne 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

q6_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

Value 816 Frequency
1 Da 440
2 Ne 465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

q6_3 Se preseliti v drugo regijo?

Value 915 Frequency
1 Da 369
2 Ne 536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

q6_4 Se preseliti v drugo državo?

Value 1014 Frequency
1 Da 346
2 Ne 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

q7 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Value 1113 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 0
1 Službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve a 278
2 Službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitv 550
3 Ne vem (ne beri) 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 77

Valid range from -2 to 2

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1212 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 0
1 Da 313
2 Ne 491
3 Ne vem (ne beri) 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 101

Valid range from -2 to 2

q9 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1311 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 49
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 89
3 Pozitivna Slovenija– PS 4
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 11
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 36
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 28
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 3
8 Državljanska lista - DL 0
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 116
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 6
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 1
12 Solidarnost 2
13 Združena levica 43
14 ne vem (anketar ne bere) 189
15 nobene (anketar ne bere) 216
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 57
17 drugo (anketar ne bere) 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 517

Valid range from 1 to 13

q10 Ali menite, da je potrebno nadaljevati privatizacijo državnih podjetij?

Value 1410 Frequency
1 Da 468
2 Ne 360
3 Ne vem (ne beri) 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 77

Valid range from 1 to 2

q11 Kakšno je vaše stališče do napovedanega vladnega varčevanja v javnem sektorju:

Value 159 Frequency
1 Takšno varčevanje je upravičeno, saj so izdatki za javni sek 374
2 Takšno varčevanje je neupravičeno, saj je bilo v javnem sekt 437
3 Ne vem, B.O. (ne beri) 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 94

Valid range from 1 to 2

q12 Kaj menite o vplivu sindikatov na sprejemanje političnih odločitev v Sloveniji? Je ta vpliv danes po vašem mnenju….

Value 168 Frequency
1 Ravno pravšen 153
2 Premajhen 314
3 Prevelik 355
4 Ne vem (ne beri) 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 83

Valid range from 1 to 3

q13 Ali vi osebno podpirate policijske sindikate pri njihovi napovedani zaostritvi boja za lastne pravice?

Value 177 Frequency
1 Da 600
2 Ne 225
3 Ne vem (ne beri) 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 80

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 186 Frequency
1 M 414
2 Ž 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 195 Frequency
1 Osnovna ali manj 70
2 Poklicna 102
3 Srednja 387
4 Višja, visoka ali več 336
9 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 10

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 204 Frequency
1927 1
1928 1
1930 2
1931 3
1932 5
1933 2
1934 3
1935 12
1936 7
1937 4
1938 8
1939 14
1940 12
1941 14
1942 15
1943 8
1944 8
1945 14
1946 19
1947 12
1948 25
1949 28
1950 22
1951 10
1952 30
1953 22
1954 22
1955 24
1956 18
1957 14
1958 11
1959 10
1960 16
1961 9
1962 12
1963 12
1964 14
1965 17
1966 10
1967 11
1968 16
1969 13
1970 14
1971 22
1972 10
1973 18
1974 11
1975 16
1976 9
1977 12
1978 11
1979 20
1980 19
1981 15
1982 9
1983 15
1984 21
1985 15
1986 13
1987 19
1988 13
1989 12
1990 7
1991 12
1992 13
1993 10
1994 5
1995 5
1996 3
9999 19
-2 manjkajoča vrednost 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 7

Valid range from 1927 to 9999

STAROST starost

Value 213 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 26 18 87 50.345 16.941

Valid range from 18 to 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 222 Frequency
1 18-34 let 206
2 35-54 let 273
3 55 in več 400
-2 manjkajoča vrednost 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 26

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0 0.304 3.55 1 0.821

Valid range from 0.303826658826813 to 3.55005854800937

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1411 - SLOVENSKI UTRIP – NOVEMBER 2014, RAZVOJ IN DELO [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Razvoj in delo«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, November.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1411. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1411_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si