Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: INOVSP08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INOVSP08_V1
Main author(s):
 • Škerlavaj, Miha
Co-workers:
 • Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovenija; 2008)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Series:
 • ORGU/Organizacijsko učenje

  Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Study Content

Keywords:

pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, inovacija, ocena uspešnosti poslovanja

Keywords ELSST:
PODJETJE, PODJETJE, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, USPEŠNOST DELOVANJA, KAZALEC USPEŠNOSTI, UPORABA INFORMACIJ

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
Organizacijsko učenje
Inovativnost
Organizacijska uspešnost


Abstract:

Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot kultura organizacijskega učenja pokriva nekatere vidike vseh štirih različnih tipov kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Konstrukta, ki sestavljata inovativnost, sta inovativna kultura in inovacije, ki jih sestavljajo tehnične (v proizvodih in storitvah) in administrativne (v procesih). V ta namen so bili uporabljeni podatki 107-ih španskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Methodology


Collection date: februar 2008 - marec 2008
Date of production: 2008-02
Country: Španija
Geographic coverage:

Ozemlje Španije

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Španska podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Excluded: no information
Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David

Sampling procedure:

S sistematičnim slučajnim vzorčenjem je bilo izbranih 1000 španskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi. Sistematično vzorčenje je potekalo tako, da se je število španskih podjetij celotne populacija, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi, delilo s 1000 (kar je želeni vzorčni okvir). Dobljeno število je število k. Iz seznama je bilo slučajno izbrano začetno podjetje in potem je bilo v vzorec izbrano vsako k-to podjetje.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: INOVSP08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 92
 • number of units: 107

Variable list

fldA101 1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información

Value 13 Frequency
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 9
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 10
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 50
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 172 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA102 2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales

Value 22 Frequency
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 5
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 44
5 completamente de acuerdo 35
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 173 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA103 3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos

Value 31 Frequency
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 11
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 47
5 completamente de acuerdo 17
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 173 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA101 1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información

Value 192 Frequency
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 9
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 10
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 50
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 172 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA102 2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales

Value 291 Frequency
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 5
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 44
5 completamente de acuerdo 35
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 173 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA103 3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos

Value 390 Frequency
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 11
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 47
5 completamente de acuerdo 17
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 173 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA104 4. Los informes preparados por expertos externos son una fuente de información extremadamente importante. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Los informes preparados por expertos externos son una fuente de información extremadamente importante

Value 489 Frequency
1 complemente en desacuerdo 2
2 en desacuerdo 13
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 40
4 de acuerdo 43
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 173 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA105 5. Nuestra organización utiliza recortes de prensa -recolección regular de artículos de nuestro interés-. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Nuestra organización utiliza recortes de prensa -recolección regular de artículos de nuestro interés-

Value 588 Frequency
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 18
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 42
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA106 6. Nuestros competidores son una fuente muy importante para el aprendizaje de nuevos métodos productivos y servicios. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

6. Nuestros competidores son una fuente muy importante para el aprendizaje de nuevos métodos productivos y servicios

Value 687 Frequency
1 complemente en desacuerdo 2
2 en desacuerdo 7
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 22
4 de acuerdo 62
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 172 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA107 7. La experiencia en el sector y en productos y servicios es un criterio muy importante para contratar nuevos empleados. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

7. La experiencia en el sector y en productos y servicios es un criterio muy importante para contratar nuevos empleados

Value 786 Frequency
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 48
5 completamente de acuerdo 25
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 172 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA108 8. La tareas conjuntas con otras empresas y las fusiones proporcionan conocimiento valioso sobre: el funcionamiento del sector, nuevos métodos productivos y nuevos productos y/o servicios. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

8. La tareas conjuntas con otras empresas y las fusiones proporcionan conocimiento valioso sobre: el funcionamiento del sector, nuevos métodos productivos y nuevos productos y/o servicios

Value 885 Frequency
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 6
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 22
4 de acuerdo 51
5 completamente de acuerdo 16
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 180 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA109 9. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones relevantes busca información o consejo del Consejo de Dirección o de los propietarios. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

9. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones relevantes busca información o consejo del Consejo de Dirección o de los propietarios

Value 984 Frequency
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 13
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 40
5 completamente de acuerdo 20
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 184 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA110 10. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones importantes busca información o consejo de fuentes externas a la empresa (contratando expertos, contactando con directivos de otras compa?ías, etc). A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

10. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones importantes busca información o consejo de fuentes externas a la empresa (contratando expertos, contactando con directivos de otras compa?ías, etc)

Value 1083 Frequency
1 complemente en desacuerdo 5
2 en desacuerdo 13
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 29
4 de acuerdo 43
5 completamente de acuerdo 4
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 185 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA111 11. Nuestra empresa tiene trabajadores cuyas funciones están relacionadas con la búsqueda de información externa. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

11. Nuestra empresa tiene trabajadores cuyas funciones están relacionadas con la búsqueda de información externa

Value 1182 Frequency
1 complemente en desacuerdo 18
2 en desacuerdo 26
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 24
4 de acuerdo 26
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA112 12. Las fuentes externas (informes, consultores, periódicos, etc.) son muy importantes para las operaciones de su empresa. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

12. Las fuentes externas (informes, consultores, periódicos, etc.) son muy importantes para las operaciones de su empresa

Value 1281 Frequency
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 22
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 33
4 de acuerdo 38
5 completamente de acuerdo 5
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA113 13. Recompensamos explícitamente a los empleados que proporcionan información de calidad. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

13. Recompensamos explícitamente a los empleados que proporcionan información de calidad

Value 1380 Frequency
1 complemente en desacuerdo 29
2 en desacuerdo 21
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 19
5 completamente de acuerdo 4
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 180 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA114 14. En nuestra empresa se organiza de forma frecuente formación interna para nuestros empleados. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

14. En nuestra empresa se organiza de forma frecuente formación interna para nuestros empleados

Value 1479 Frequency
1 complemente en desacuerdo 7
2 en desacuerdo 17
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 26
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA115 15. Frecuentemente enviamos a nuestros empleados a seminarios, talleres, conferencias con intención de que adquieran información y mejoren su formación. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

15. Frecuentemente enviamos a nuestros empleados a seminarios, talleres, conferencias con intención de que adquieran información y mejoren su formación

Value 1578 Frequency
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 23
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 175 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA201 1. Nuestro sistema de información permite un intercambio de información efectivo y eficiente dentro de la organización. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Nuestro sistema de información permite un intercambio de información efectivo y eficiente dentro de la organización

Value 1677 Frequency
1 complemente en desacuerdo 6
2 en desacuerdo 24
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 6
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA202 2. Todos los miembros de nuestra organización son conscientes de cuáles son los objetivos de la empresa. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Todos los miembros de nuestra organización son conscientes de cuáles son los objetivos de la empresa

Value 1776 Frequency
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 41
5 completamente de acuerdo 12
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA203 3. Frecuentemente celebramos reuniones con el propósito de suministrar información a los trabajadores. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Frecuentemente celebramos reuniones con el propósito de suministrar información a los trabajadores

Value 1875 Frequency
1 complemente en desacuerdo 7
2 en desacuerdo 25
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 28
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA204 4. Tenemos sistemas y mecanismos formales que aseguran la transferencia de las mejores practicas entre distintos equipos de trabajo (por ejemplo, sistemas de recompensa basados en el resultado de grupo). A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Tenemos sistemas y mecanismos formales que aseguran la transferencia de las mejores practicas entre distintos equipos de trabajo (por ejemplo, sistemas de recompensa basados en el resultado de grupo)

Value 1974 Frequency
1 complemente en desacuerdo 14
2 en desacuerdo 28
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 28
4 de acuerdo 24
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 178 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA205 5. Tenemos empleados que trabajan en más de un equipo o proyecto junto con otros empleados de otras unidades de la organización. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Tenemos empleados que trabajan en más de un equipo o proyecto junto con otros empleados de otras unidades de la organización

Value 2073 Frequency
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 21
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 41
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA206 6. La empresa posee trabajadores dedicados a la recopilación y análisis interno de las proposiciones de mejoras para los empleados. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

6. La empresa posee trabajadores dedicados a la recopilación y análisis interno de las proposiciones de mejoras para los empleados

Value 2172 Frequency
1 complemente en desacuerdo 20
2 en desacuerdo 31
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 22
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 180 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA301 1. Contactos personales. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

1. Contactos personales

Value 2271 Frequency
1 no importante en absoluto 1
2 no importante 6
3 ni importante ni no importante 14
4 importante 44
5 muy importante 38
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA302 2. Reuniones de equipo. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

2. Reuniones de equipo

Value 2370 Frequency
1 no importante en absoluto 3
2 no importante 6
3 ni importante ni no importante 14
4 importante 47
5 muy importante 33
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA303 3. Comités para la toma de decisiones. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

3. Comités para la toma de decisiones

Value 2469 Frequency
1 no importante en absoluto 4
2 no importante 11
3 ni importante ni no importante 18
4 importante 43
5 muy importante 26
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA304 4. Contactos telefónicos. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

4. Contactos telefónicos

Value 2568 Frequency
1 no importante en absoluto 2
2 no importante 13
3 ni importante ni no importante 38
4 importante 36
5 muy importante 14
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA305 5. Seminarios, conferencias, talleres…. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

5. Seminarios, conferencias, talleres…

Value 2667 Frequency
1 no importante en absoluto 6
2 no importante 19
3 ni importante ni no importante 29
4 importante 42
5 muy importante 6
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA306 6. Memorias escritas, letras, cartas…. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

6. Memorias escritas, letras, cartas…

Value 2766 Frequency
1 no importante en absoluto 6
2 no importante 26
3 ni importante ni no importante 33
4 importante 28
5 muy importante 8
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 178 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA307 7. Informes de expertos. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

7. Informes de expertos

Value 2865 Frequency
1 no importante en absoluto 5
2 no importante 18
3 ni importante ni no importante 32
4 importante 42
5 muy importante 6
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA308 8. Cadenas formales de transmisión de información ( en el sentido de informar a los superiores). A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

8. Cadenas formales de transmisión de información ( en el sentido de informar a los superiores)

Value 2964 Frequency
1 no importante en absoluto 8
2 no importante 12
3 ni importante ni no importante 30
4 importante 39
5 muy importante 14
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA309 9. Intranet de las empresas como medio de interpretación de la información. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

9. Intranet de las empresas como medio de interpretación de la información

Value 3063 Frequency
1 no importante en absoluto 13
2 no importante 16
3 ni importante ni no importante 26
4 importante 29
5 muy importante 17
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 178 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA310 10. Foros (chat y blogs on-line). A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

10. Foros (chat y blogs on-line)

Value 3162 Frequency
1 no importante en absoluto 26
2 no importante 35
3 ni importante ni no importante 24
4 importante 11
5 muy importante 1
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 182 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA311 11. Correos electrónicos (e-mail). A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

11. Correos electrónicos (e-mail)

Value 3261 Frequency
1 no importante en absoluto 2
2 no importante 8
3 ni importante ni no importante 26
4 importante 42
5 muy importante 24
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

FLDA312 12. Cuanta más información posea el trabajador mejor será su rendimiento. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: ?Cuál es su actitud (como manager) sobre suministrar información a los subordinados en su empresa?

12. Cuanta más información posea el trabajador mejor será su rendimiento.

Value 3360 Frequency
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 8
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 34
4 de acuerdo 37
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

FLDA313 13. La información a los subordinados debe ser siempre simple y concisa. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: ?Cuál es su actitud (como manager) sobre suministrar información a los subordinados en su empresa?

13. La información a los subordinados debe ser siempre simple y concisa.

Value 3459 Frequency
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 34
4 de acuerdo 28
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 179 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA401 1. Adaptación a las presiones del entorno. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

1. Adaptación a las presiones del entorno

Value 3558 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 1
2 disminución/empeoramiento moderado 8
3 sin cambios 24
4 aumento/mejora moderada 52
5 aumento/mejora sustancial 16
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 178 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA402 2. Calidad de los productos/ servicios. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

2. Calidad de los productos/ servicios

Value 3657 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 1
2 disminución/empeoramiento moderado 5
3 sin cambios 14
4 aumento/mejora moderada 58
5 aumento/mejora sustancial 24
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA403 3. Número de productos/ servicios ofrecidos. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

3. Número de productos/ servicios ofrecidos

Value 3756 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 3
2 disminución/empeoramiento moderado 5
3 sin cambios 32
4 aumento/mejora moderada 39
5 aumento/mejora sustancial 24
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA404 4. Tecnología de las operaciones. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

4. Tecnología de las operaciones

Value 3855 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 2
2 disminución/empeoramiento moderado 5
3 sin cambios 23
4 aumento/mejora moderada 49
5 aumento/mejora sustancial 23
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA405 5. Velocidad de las operaciones. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

5. Velocidad de las operaciones

Value 3954 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 2
2 disminución/empeoramiento moderado 8
3 sin cambios 27
4 aumento/mejora moderada 43
5 aumento/mejora sustancial 22
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA406 6. Introducción de nuevas aproximaciones de marketing. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

6. Introducción de nuevas aproximaciones de marketing

Value 4053 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 7
2 disminución/empeoramiento moderado 12
3 sin cambios 35
4 aumento/mejora moderada 35
5 aumento/mejora sustancial 12
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 178 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA407 7. Productividad media de los trabajadores. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

7. Productividad media de los trabajadores

Value 4152 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 3
2 disminución/empeoramiento moderado 12
3 sin cambios 32
4 aumento/mejora moderada 40
5 aumento/mejora sustancial 14
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 178 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA408 8. Satisfacción de los trabajadores. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

8. Satisfacción de los trabajadores

Value 4251 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 19
3 sin cambios 30
4 aumento/mejora moderada 39
5 aumento/mejora sustancial 6
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 180 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA409 9. Entorno genérico. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

9. Entorno genérico

Value 4350 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 3
2 disminución/empeoramiento moderado 9
3 sin cambios 43
4 aumento/mejora moderada 33
5 aumento/mejora sustancial 4
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 187 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA410 10. Comunicaciones personales entre los altos directivos y el resto de empleados. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

10. Comunicaciones personales entre los altos directivos y el resto de empleados

Value 4449 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 11
3 sin cambios 27
4 aumento/mejora moderada 49
5 aumento/mejora sustancial 10
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA411 11. Eficiencia de las reuniones de equipo. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

11. Eficiencia de las reuniones de equipo

Value 4548 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 4
2 disminución/empeoramiento moderado 7
3 sin cambios 41
4 aumento/mejora moderada 41
5 aumento/mejora sustancial 9
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 177 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA412 12. Nivel de entendimiento de los empleados de la orientación estratégica de la empresa. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

12. Nivel de entendimiento de los empleados de la orientación estratégica de la empresa

Value 4647 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 18
3 sin cambios 25
4 aumento/mejora moderada 45
5 aumento/mejora sustancial 7
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 179 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA413 13. Nivel de entendimiento de los empleados de los problemas más importantes de la organización. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

13. Nivel de entendimiento de los empleados de los problemas más importantes de la organización

Value 4746 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 4
2 disminución/empeoramiento moderado 19
3 sin cambios 36
4 aumento/mejora moderada 37
5 aumento/mejora sustancial 5
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 178 1 5

Valid range from 1 to 6

fldA414 14. Eficiencia de los sistemas de información dentro de la empresa. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

14. Eficiencia de los sistemas de información dentro de la empresa

Value 4845 Frequency
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 17
3 sin cambios 27
4 aumento/mejora moderada 42
5 aumento/mejora sustancial 12
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 176 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB101 1. En la introducción de nuevos productos y servicios, nuestra empresa es a menudo la primera del mercado. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. En la introducción de nuevos productos y servicios, nuestra empresa es a menudo la primera del mercado

Value 4944 Frequency
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 19
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 28
4 de acuerdo 19
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 190 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB102 2. Nuestros nuevos productos y servicios son percibidos con frecuencia por los clientes como novedosos. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Nuestros nuevos productos y servicios son percibidos con frecuencia por los clientes como novedosos

Value 5043 Frequency
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 16
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 190 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB103 3. Los nuevos productos o servicios de nuestra empresa con frecuencia nos enfrentan a nuestros competidores. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Los nuevos productos o servicios de nuestra empresa con frecuencia nos enfrentan a nuestros competidores

Value 5142 Frequency
1 complemente en desacuerdo 5
2 en desacuerdo 12
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 24
4 de acuerdo 34
5 completamente de acuerdo 11
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 193 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB104 4. En comparación con nuestros competidores, nuestra empresa ha introducido más productos y servicios innovadores durante los últimos cinco anos. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. En comparación con nuestros competidores, nuestra empresa ha introducido más productos y servicios innovadores durante los últimos cinco anos

Value 5241 Frequency
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 31
4 de acuerdo 23
5 completamente de acuerdo 16
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 191 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB105 5. Constantemente ponemos énfasis en el desarrollo de productos propios y patentados. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Constantemente ponemos énfasis en el desarrollo de productos propios y patentados

Value 5340 Frequency
1 complemente en desacuerdo 18
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 20
5 completamente de acuerdo 16
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 193 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB106 6. Analizamos las demandas del mercado y desarrollamos nuevos productos de forma rápida. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

6. Analizamos las demandas del mercado y desarrollamos nuevos productos de forma rápida

Value 5439 Frequency
1 complemente en desacuerdo 11
2 en desacuerdo 18
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 25
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 191 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB107 7. Habitualmente modificamos el dise?o de nuestros productos y nos introducimos en la etapa inicial de los nuevos mercados emergentes. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

7. Habitualmente modificamos el dise?o de nuestros productos y nos introducimos en la etapa inicial de los nuevos mercados emergentes

Value 5538 Frequency
1 complemente en desacuerdo 16
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 29
4 de acuerdo 20
5 completamente de acuerdo 5
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 194 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB108 8. Se gestiona la entrega de productos especiales de forma flexible de acuerdo con las órdenes de los clientes. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

8. Se gestiona la entrega de productos especiales de forma flexible de acuerdo con las órdenes de los clientes

Value 5637 Frequency
1 complemente en desacuerdo 10
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 19
4 de acuerdo 34
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 191 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB10 9. Continuamente mejoramos los productos ya consolidados y aumentamos la calidad de los nuevos productos. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

9. Continuamente mejoramos los productos ya consolidados y aumentamos la calidad de los nuevos productos

Value 5736 Frequency
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 30
5 completamente de acuerdo 19
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 191 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB201 1. El desarrollo de nuevos canales para productos y servicios de nuestra empresa es un proceso en marcha. B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. El desarrollo de nuevos canales para productos y servicios de nuestra empresa es un proceso en marcha

Value 5835 Frequency
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 35
4 de acuerdo 29
5 completamente de acuerdo 9
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 192 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB202 2. Tratamos las sugerencias y quejas de los clientes urgentemente y con sumo cuidado. B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Tratamos las sugerencias y quejas de los clientes urgentemente y con sumo cuidado

Value 5934 Frequency
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 3
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 12
4 de acuerdo 38
5 completamente de acuerdo 33
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 190 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB203 3. En innovaciones de marketing (introducción en nuevos mercados, nuevos métodos de precios, nuevos métodos de distribución, etc.) nuestra empresa es mejor que los competidores. B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. En innovaciones de marketing (introducción en nuevos mercados, nuevos métodos de precios, nuevos métodos de distribución, etc.) nuestra empresa es mejor que los competidores

Value 6033 Frequency
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 42
4 de acuerdo 12
5 completamente de acuerdo 6
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 197 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB204 4. Constantemente ponemos énfasis e introducimos innovaciones en la gestión... B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Constantemente ponemos énfasis e introducimos innovaciones en la gestión (ej. innovaciones administrativas basadas en ordenadores, nuevos métodos de recompensa/formación de los trabajadores, nuevos departamentos o equipos de proyectos, etc.)

Value 6132 Frequency
1 complemente en desacuerdo 6
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 24
4 de acuerdo 33
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 191 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB301 1. Las propuestas innovadoras son bien recibidas en la organización. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Las propuestas innovadoras son bien recibidas en la organización

Value 6231 Frequency
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 16
4 de acuerdo 39
5 completamente de acuerdo 18
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 189 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB302 2. La dirección busca activamente ideas innovadoras. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. La dirección busca activamente ideas innovadoras

Value 6330 Frequency
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 9
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 17
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 18
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 191 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB303 3. Consideramos la innovación como demasiado arriesgada y se enfrenta a una resistencia interna. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Consideramos la innovación como demasiado arriesgada y se enfrenta a una resistencia interna

Value 6429 Frequency
1 complemente en desacuerdo 18
2 en desacuerdo 25
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 18
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 190 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB304 4. Los empleados no son penalizados por las nuevas ideas que no funcionan. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Los empleados no son penalizados por las nuevas ideas que no funcionan

Value 6528 Frequency
1 complemente en desacuerdo 5
2 en desacuerdo 6
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 17
4 de acuerdo 31
5 completamente de acuerdo 30
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 190 1 5

Valid range from 1 to 6

fldB305 5. Los gestores de proyectos/programas promueven y apoyan las ideas innovadoras, la experimentación y los procesos creativos. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Los gestores de proyectos/programas promueven y apoyan las ideas innovadoras, la experimentación y los procesos creativos

Value 6627 Frequency
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 6
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 25
4 de acuerdo 37
5 completamente de acuerdo 12
6 no lo se 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 191 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC101 1. Frase A: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa está por debajo de la media del sector Frase B: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector. C 1: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

1. Frase A: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa está por debajo de la media del sector Frase B: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector

Value 6726 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 233 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC102 2. Frase A: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por debajo de la media del sector Frase B: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector. C 1: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

2. Frase A: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por debajo de la media del sector Frase B: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector

Value 6825 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 230 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC201 1. Frase A: Las relaciones con los proveedores son malas e inestables Frase B: Las relaciones con los proveedores son excelentes porque mantenemos una asociación genuina con ellos. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

1. Frase A: Las relaciones con los proveedores son malas e inestables Frase B: Las relaciones con los proveedores son excelentes porque mantenemos una asociación genuina con ellos

Value 6924 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 195 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC202 2. Frase A: Cambiamos de proveedores con mucha frecuencia Frase B: Tenemos relaciones a largo plazo con nuestros proveedores. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

2. Frase A: Cambiamos de proveedores con mucha frecuencia Frase B: Tenemos relaciones a largo plazo con nuestros proveedores

Value 7023 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 196 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC203 3. Frase A: Nuestros proveedores no están implicados en los procesos de I + D Frase B: Implicamos fuertemente a nuestros proveedores en los procesos de I + D. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

3. Frase A: Nuestros proveedores no están implicados en los procesos de I + D Frase B: Implicamos fuertemente a nuestros proveedores en los procesos de I + D

Value 7122 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 197 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC204 4. Frase A: La rotación de trabajadores debido a razones internas es muy alta dentro de la companía Frase B: No existen casos en nuestra empresa de empleados que la abandonan por razones internas. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

4. Frase A: La rotación de trabajadores debido a razones internas es muy alta dentro de la companía Frase B: No existen casos en nuestra empresa de empleados que la abandonan por razones internas

Value 7221 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 193 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC205 5. Frase A: La productividad de los empleados es mucho menor que la media de la industria Frase B: La productividad de los empleados es mucho mayor que la media de la industria. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

5. Frase A: La productividad de los empleados es mucho menor que la media de la industria Frase B: La productividad de los empleados es mucho mayor que la media de la industria

Value 7320 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 207 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC206 6. Frase A: La confianza de los trabajadores en la dirección es baja Frase B: La confianza de los trabajadores en la dirección es alta. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

6. Frase A: La confianza de los trabajadores en la dirección es baja Frase B: La confianza de los trabajadores en la dirección es alta

Value 7419 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 194 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC207 7. Frase A: La confianza entre los propios empleados es débil Frase B: La confianza entre los propios empleados es fuerte. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

7. Frase A: La confianza entre los propios empleados es débil Frase B: La confianza entre los propios empleados es fuerte

Value 7518 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 196 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC208 8. Frase A: La organización del trabajo es ineficiente Frase B: La organización del trabajo es eficiente. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

8. Frase A: La organización del trabajo es ineficiente Frase B: La organización del trabajo es eficiente

Value 7617 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 194 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC20 9. Frase A: Los empleados no sienten un compromiso especial con la organización Frase B: Los empleados se sienten muy comprometidos con la organización. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

9. Frase A: Los empleados no sienten un compromiso especial con la organización Frase B: Los empleados se sienten muy comprometidos con la organización

Value 7716 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 195 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC210 10. Frase A: Los trabajadores no están preparados para asumir distintas funciones... Frase B: Los trabajadores están preparados para asumir distintas funciones... C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

10. Frase A: Los trabajadores no están preparados para asumir distintas funciones a las propias que son necesarias para mejorar su rendimiento Frase B: Los trabajadores están preparados para asumir distintas funciones a las propias que son necesarias para mejorar su rendimiento

Value 7815 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 192 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC211 11. Frase A: Los costes del trabajo por empleado están muy por encima de la media de la industria Frase B: Los costes del trabajo por empleado están muy por debajo de la media de la industria. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

11. Frase A: Los costes del trabajo por empleado están muy por encima de la media de la industria Frase B: Los costes del trabajo por empleado están muy por debajo de la media de la industria

Value 7914 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 210 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC212 12. Frase A: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy alta Frase B: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy baja. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

12. Frase A: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy alta Frase B: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy baja

Value 8013 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 202 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC213 13. Frase A: Los trabajadores no están nada satisfechos con la situación interna de la empresa Frase B: Los trabajadores están muy satisfechos con la situación interna de la empresa. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

13. Frase A: Los trabajadores no están nada satisfechos con la situación interna de la empresa Frase B: Los trabajadores están muy satisfechos con la situación interna de la empresa

Value 8112 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 198 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC214 14. Frase A: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es baja... Frase B: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es alta... C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

14. Frase A: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es baja (en comparación con los competidores) Frase B: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es alta (en comparación con los competidores)

Value 8211 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 198 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC215 15. Frase A: El riego asumido dentro de la empresa es menor que el de los competidores Frase B: El riego asumido dentro de la empresa es mayor que el de los competidores. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

15. Frase A: El riego asumido dentro de la empresa es menor que el de los competidores Frase B: El riego asumido dentro de la empresa es mayor que el de los competidores

Value 8310 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 202 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC216 16. Frase A: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha incrementado considerablemente Frase B: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha reducido considerablemente. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

16. Frase A: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha incrementado considerablemente Frase B: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha reducido considerablemente

Value 849 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 199 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC217 17. Frase A: La rapidez con la que se tratan las quejas de los clientes (comparada con la competencia) es baja Frase B: Tratamos las quejas de los clientes más rápido que los competidores. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

17. Frase A: La rapidez con la que se tratan las quejas de los clientes (comparada con la competencia) es baja Frase B: Tratamos las quejas de los clientes más rápido que los competidores

Value 858 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 208 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC218 18. Frase A: Perdemos clientes y no tomamos medidas para atraer clientes nuevos Frase B: Retenemos los clientes existentes, al tiempo que atraemos otros nuevos. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

18. Frase A: Perdemos clientes y no tomamos medidas para atraer clientes nuevos Frase B: Retenemos los clientes existentes, al tiempo que atraemos otros nuevos

Value 867 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 199 1 5

Valid range from 1 to 6

fldC21 19. Frase A: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes se ha reducido Frase B: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes ha aumentado. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

19. Frase A: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes se ha reducido Frase B: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes ha aumentado

Value 876 Frequency
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 199 1 5

Valid range from 1 to 6

fldpodjetje Nombre de la companía (no es obligatorio):. D: Datos generales

Nombre de la companía (no es obligatorio):.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

fldD102 Número medio de empleados en 2007:. D: Datos generales

Número medio de empleados en 2007:

Value 894 Frequency
1 1-50 10
2 50-249 46
3 250-499 4
4 500-999 5
5 1000 ó más 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 204 1 5

Valid range from 1 to 5

fldD103 Ingresos en 2007:. D: Datos generales

Ingresos en 2007:

Value 903 Frequency
1 Hasta 7 mill. EUR 13
2 Desde 7 mill. EUR hasta 28 mill. EUR 37
3 A partir de 28 mill. EUR 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 205 1 3

Valid range from 1 to 3

fldFunkcija Función dentro de la organización:. D: Datos generales

Función dentro de la organización:.

Value 912 Frequency
' 1
AYUDANTE DIRECCION 1
Auxiliar Administrativo 1
Consejero-Gerente 1
DIRECTOR DE CALIDAD INTEGRAL 1
DIRECTOR FINANCIERO 1
DIRECTOR INDUSTRIAL 1
DIRECTOR TECNICO 1
DIRECTOR TÉCNICO 1
Dirección Comercial 1
Director 1
Director Comercial 1
Director Financiero 1
Director General 1
Director de Marketing 1
Director@ Programas y RRHH 1
Dpto. de Exportación 1
Dpto. de Recursos Humanos 1
EMPLEADO 1
Exportaciones 1
Gerente 2
Jefe Admon 1
Jefe de Administración y Personal 1
Marketing Senior 1
RECURSOS HUMANOS - FORMACIÓN 1
RRHH 1
RRHH ANN 1
Responsable Dpto. Ingeniería / I+D 1
Responsable I+D 1
Responsable de Calidad 1
Responsable de I+D+i 1
Responsable de departamento 1
SECRETARIA DIRECCION 1
Secretaria Dir. Tecnico 1
administracion 1
directivo 1
director comercial 1
director general 1
director oficina madrid 1
directora de calidad y formación 1
educador 1
encargado 1
gerente 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 0

fldD101 Industria principal (de acuerdo con la clasificación del CNAE):. D: Datos generales

Industria principal (de acuerdo con la clasificación del CNAE):

Value 921 Frequency
1 Agricultura, actividades forestales y caza 5
2 Pesca 1
3 Minas y canteras 1
4 Fabricación (sector industrial) 30
5 Electricidad, gas y agua 2
6 Construcción 11
7 Venta al por mayor y comercio minorista; reparación de vehíc 8
8 Hoteles y restaurantes 1
9 Transporte, almacenamiento y comunicación 5
10 Intermediación financiera 1
11 Actividades de negocio y alquiler de bienes inmuebles 0
12 Administración pública y defensa; Seguridad Social 0
13 Educación 1
14 Trabajo social y de salud 1
15 Otras actividades de servicios sociales, personales y de com 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 205 1 15

Valid range from 1 to 15

Materials of the Study

 1. Škerlavaj, Miha (2008). INOVSP08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 - Spanish [Vprašalnik].
 2. Škerlavaj, Miha (2008). INOVSP08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 (spremno pismo) [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David in Škerlavaj, Miha (2009). The organizational learning process as facilitator of innovativeness.
 2. Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David in Škerlavaj, Miha (2009). The impact of organizational learning on innovativeness in Spanish companies.
 3. Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David in Škerlavaj, Miha (2009). The organizational learning process as facilitator of innovativeness.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M. (s.a.). Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: INOVSP08. https://doi.org/10.17898/ADP_INOVSP08_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si