Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: INOVSP08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INOVSP08_V1
Glavni avtor(ji):
 • Škerlavaj, Miha
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David
Izdelal datoteko podatkov:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Serija:
 • ORGU/Organizacijsko učenje

  Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, inovacija, ocena uspešnosti poslovanja

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
Organizacijsko učenje
Inovativnost
Organizacijska uspešnost


Povzetek:

Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot kultura organizacijskega učenja pokriva nekatere vidike vseh štirih različnih tipov kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Konstrukta, ki sestavljata inovativnost, sta inovativna kultura in inovacije, ki jih sestavljajo tehnične (v proizvodih in storitvah) in administrativne (v procesih). V ta namen so bili uporabljeni podatki 107-ih španskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: februar 2008 - marec 2008
Čas izdelave: 2008-02
Država: Španija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Španije

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Španska podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Škerlavaj, Miha

Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David

Tip vzorca:

S sistematičnim slučajnim vzorčenjem je bilo izbranih 1000 španskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi. Sistematično vzorčenje je potekalo tako, da se je število španskih podjetij celotne populacija, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi, delilo s 1000 (kar je želeni vzorčni okvir). Dobljeno število je število k. Iz seznama je bilo slučajno izbrano začetno podjetje in potem je bilo v vzorec izbrano vsako k-to podjetje.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: INOVSP08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 92
 • število enot: 107

Spremenljivke

fldA101 1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información

Vrednost 13 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 9
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 10
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 50
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 172 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA102 2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales

Vrednost 22 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 5
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 44
5 completamente de acuerdo 35
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 173 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA103 3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos

Vrednost 31 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 11
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 47
5 completamente de acuerdo 17
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 173 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA101 1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Los empleados en nuestra organización son una fuente muy importante de información

Vrednost 192 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 9
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 10
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 50
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 172 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA102 2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Las decisiones anteriores son una fuente muy útil de información para las decisiones actuales

Vrednost 291 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 5
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 44
5 completamente de acuerdo 35
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 173 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA103 3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Siempre merece la pena introducir nuevos métodos de trabajo y servicios aunque proporcionen riesgos

Vrednost 390 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 1
2 en desacuerdo 11
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 47
5 completamente de acuerdo 17
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 173 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA104 4. Los informes preparados por expertos externos son una fuente de información extremadamente importante. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Los informes preparados por expertos externos son una fuente de información extremadamente importante

Vrednost 489 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 2
2 en desacuerdo 13
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 40
4 de acuerdo 43
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 173 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA105 5. Nuestra organización utiliza recortes de prensa -recolección regular de artículos de nuestro interés-. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Nuestra organización utiliza recortes de prensa -recolección regular de artículos de nuestro interés-

Vrednost 588 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 18
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 42
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA106 6. Nuestros competidores son una fuente muy importante para el aprendizaje de nuevos métodos productivos y servicios. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

6. Nuestros competidores son una fuente muy importante para el aprendizaje de nuevos métodos productivos y servicios

Vrednost 687 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 2
2 en desacuerdo 7
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 22
4 de acuerdo 62
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 172 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA107 7. La experiencia en el sector y en productos y servicios es un criterio muy importante para contratar nuevos empleados. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

7. La experiencia en el sector y en productos y servicios es un criterio muy importante para contratar nuevos empleados

Vrednost 786 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 48
5 completamente de acuerdo 25
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 172 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA108 8. La tareas conjuntas con otras empresas y las fusiones proporcionan conocimiento valioso sobre: el funcionamiento del sector, nuevos métodos productivos y nuevos productos y/o servicios. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

8. La tareas conjuntas con otras empresas y las fusiones proporcionan conocimiento valioso sobre: el funcionamiento del sector, nuevos métodos productivos y nuevos productos y/o servicios

Vrednost 885 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 6
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 22
4 de acuerdo 51
5 completamente de acuerdo 16
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 180 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA109 9. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones relevantes busca información o consejo del Consejo de Dirección o de los propietarios. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

9. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones relevantes busca información o consejo del Consejo de Dirección o de los propietarios

Vrednost 984 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 13
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 40
5 completamente de acuerdo 20
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 184 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA110 10. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones importantes busca información o consejo de fuentes externas a la empresa (contratando expertos, contactando con directivos de otras compa?ías, etc). A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

10. La alta dirección en el proceso de toma de decisiones importantes busca información o consejo de fuentes externas a la empresa (contratando expertos, contactando con directivos de otras compa?ías, etc)

Vrednost 1083 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 5
2 en desacuerdo 13
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 29
4 de acuerdo 43
5 completamente de acuerdo 4
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 185 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA111 11. Nuestra empresa tiene trabajadores cuyas funciones están relacionadas con la búsqueda de información externa. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

11. Nuestra empresa tiene trabajadores cuyas funciones están relacionadas con la búsqueda de información externa

Vrednost 1182 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 18
2 en desacuerdo 26
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 24
4 de acuerdo 26
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA112 12. Las fuentes externas (informes, consultores, periódicos, etc.) son muy importantes para las operaciones de su empresa. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

12. Las fuentes externas (informes, consultores, periódicos, etc.) son muy importantes para las operaciones de su empresa

Vrednost 1281 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 22
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 33
4 de acuerdo 38
5 completamente de acuerdo 5
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA113 13. Recompensamos explícitamente a los empleados que proporcionan información de calidad. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

13. Recompensamos explícitamente a los empleados que proporcionan información de calidad

Vrednost 1380 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 29
2 en desacuerdo 21
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 19
5 completamente de acuerdo 4
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 180 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA114 14. En nuestra empresa se organiza de forma frecuente formación interna para nuestros empleados. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

14. En nuestra empresa se organiza de forma frecuente formación interna para nuestros empleados

Vrednost 1479 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 7
2 en desacuerdo 17
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 26
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA115 15. Frecuentemente enviamos a nuestros empleados a seminarios, talleres, conferencias con intención de que adquieran información y mejoren su formación. A 1: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

15. Frecuentemente enviamos a nuestros empleados a seminarios, talleres, conferencias con intención de que adquieran información y mejoren su formación

Vrednost 1578 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 23
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104 175 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA201 1. Nuestro sistema de información permite un intercambio de información efectivo y eficiente dentro de la organización. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Nuestro sistema de información permite un intercambio de información efectivo y eficiente dentro de la organización

Vrednost 1677 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 6
2 en desacuerdo 24
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 6
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA202 2. Todos los miembros de nuestra organización son conscientes de cuáles son los objetivos de la empresa. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Todos los miembros de nuestra organización son conscientes de cuáles son los objetivos de la empresa

Vrednost 1776 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 30
4 de acuerdo 41
5 completamente de acuerdo 12
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA203 3. Frecuentemente celebramos reuniones con el propósito de suministrar información a los trabajadores. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Frecuentemente celebramos reuniones con el propósito de suministrar información a los trabajadores

Vrednost 1875 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 7
2 en desacuerdo 25
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 28
4 de acuerdo 35
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA204 4. Tenemos sistemas y mecanismos formales que aseguran la transferencia de las mejores practicas entre distintos equipos de trabajo (por ejemplo, sistemas de recompensa basados en el resultado de grupo). A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Tenemos sistemas y mecanismos formales que aseguran la transferencia de las mejores practicas entre distintos equipos de trabajo (por ejemplo, sistemas de recompensa basados en el resultado de grupo)

Vrednost 1974 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 14
2 en desacuerdo 28
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 28
4 de acuerdo 24
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 178 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA205 5. Tenemos empleados que trabajan en más de un equipo o proyecto junto con otros empleados de otras unidades de la organización. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Tenemos empleados que trabajan en más de un equipo o proyecto junto con otros empleados de otras unidades de la organización

Vrednost 2073 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 21
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 41
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA206 6. La empresa posee trabajadores dedicados a la recopilación y análisis interno de las proposiciones de mejoras para los empleados. A 2: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Por favor rodee con un círculo una respuesta para cada una de las siguientes afirmaciones.

6. La empresa posee trabajadores dedicados a la recopilación y análisis interno de las proposiciones de mejoras para los empleados

Vrednost 2172 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 20
2 en desacuerdo 31
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 22
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 180 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA301 1. Contactos personales. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

1. Contactos personales

Vrednost 2271 Frekvenca
1 no importante en absoluto 1
2 no importante 6
3 ni importante ni no importante 14
4 importante 44
5 muy importante 38
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA302 2. Reuniones de equipo. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

2. Reuniones de equipo

Vrednost 2370 Frekvenca
1 no importante en absoluto 3
2 no importante 6
3 ni importante ni no importante 14
4 importante 47
5 muy importante 33
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA303 3. Comités para la toma de decisiones. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

3. Comités para la toma de decisiones

Vrednost 2469 Frekvenca
1 no importante en absoluto 4
2 no importante 11
3 ni importante ni no importante 18
4 importante 43
5 muy importante 26
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA304 4. Contactos telefónicos. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

4. Contactos telefónicos

Vrednost 2568 Frekvenca
1 no importante en absoluto 2
2 no importante 13
3 ni importante ni no importante 38
4 importante 36
5 muy importante 14
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA305 5. Seminarios, conferencias, talleres…. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

5. Seminarios, conferencias, talleres…

Vrednost 2667 Frekvenca
1 no importante en absoluto 6
2 no importante 19
3 ni importante ni no importante 29
4 importante 42
5 muy importante 6
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA306 6. Memorias escritas, letras, cartas…. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

6. Memorias escritas, letras, cartas…

Vrednost 2766 Frekvenca
1 no importante en absoluto 6
2 no importante 26
3 ni importante ni no importante 33
4 importante 28
5 muy importante 8
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 178 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA307 7. Informes de expertos. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

7. Informes de expertos

Vrednost 2865 Frekvenca
1 no importante en absoluto 5
2 no importante 18
3 ni importante ni no importante 32
4 importante 42
5 muy importante 6
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA308 8. Cadenas formales de transmisión de información ( en el sentido de informar a los superiores). A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

8. Cadenas formales de transmisión de información ( en el sentido de informar a los superiores)

Vrednost 2964 Frekvenca
1 no importante en absoluto 8
2 no importante 12
3 ni importante ni no importante 30
4 importante 39
5 muy importante 14
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA309 9. Intranet de las empresas como medio de interpretación de la información. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

9. Intranet de las empresas como medio de interpretación de la información

Vrednost 3063 Frekvenca
1 no importante en absoluto 13
2 no importante 16
3 ni importante ni no importante 26
4 importante 29
5 muy importante 17
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 178 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA310 10. Foros (chat y blogs on-line). A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

10. Foros (chat y blogs on-line)

Vrednost 3162 Frekvenca
1 no importante en absoluto 26
2 no importante 35
3 ni importante ni no importante 24
4 importante 11
5 muy importante 1
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 182 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA311 11. Correos electrónicos (e-mail). A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de importancia de los siguientes medios de información entre la dirección y el resto de empleados de la empresa Para la interpretación de la información y el reconocimiento de oportunidades de negocio los siguientes aspectos son importantes:

11. Correos electrónicos (e-mail)

Vrednost 3261 Frekvenca
1 no importante en absoluto 2
2 no importante 8
3 ni importante ni no importante 26
4 importante 42
5 muy importante 24
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

FLDA312 12. Cuanta más información posea el trabajador mejor será su rendimiento. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: ?Cuál es su actitud (como manager) sobre suministrar información a los subordinados en su empresa?

12. Cuanta más información posea el trabajador mejor será su rendimiento.

Vrednost 3360 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 8
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 34
4 de acuerdo 37
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

FLDA313 13. La información a los subordinados debe ser siempre simple y concisa. A 3: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: ?Cuál es su actitud (como manager) sobre suministrar información a los subordinados en su empresa?

13. La información a los subordinados debe ser siempre simple y concisa.

Vrednost 3459 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 9
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 34
4 de acuerdo 28
5 completamente de acuerdo 14
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 179 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA401 1. Adaptación a las presiones del entorno. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

1. Adaptación a las presiones del entorno

Vrednost 3558 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 1
2 disminución/empeoramiento moderado 8
3 sin cambios 24
4 aumento/mejora moderada 52
5 aumento/mejora sustancial 16
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 178 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA402 2. Calidad de los productos/ servicios. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

2. Calidad de los productos/ servicios

Vrednost 3657 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 1
2 disminución/empeoramiento moderado 5
3 sin cambios 14
4 aumento/mejora moderada 58
5 aumento/mejora sustancial 24
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA403 3. Número de productos/ servicios ofrecidos. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

3. Número de productos/ servicios ofrecidos

Vrednost 3756 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 3
2 disminución/empeoramiento moderado 5
3 sin cambios 32
4 aumento/mejora moderada 39
5 aumento/mejora sustancial 24
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA404 4. Tecnología de las operaciones. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

4. Tecnología de las operaciones

Vrednost 3855 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 2
2 disminución/empeoramiento moderado 5
3 sin cambios 23
4 aumento/mejora moderada 49
5 aumento/mejora sustancial 23
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA405 5. Velocidad de las operaciones. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

5. Velocidad de las operaciones

Vrednost 3954 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 2
2 disminución/empeoramiento moderado 8
3 sin cambios 27
4 aumento/mejora moderada 43
5 aumento/mejora sustancial 22
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA406 6. Introducción de nuevas aproximaciones de marketing. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

6. Introducción de nuevas aproximaciones de marketing

Vrednost 4053 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 7
2 disminución/empeoramiento moderado 12
3 sin cambios 35
4 aumento/mejora moderada 35
5 aumento/mejora sustancial 12
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 178 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA407 7. Productividad media de los trabajadores. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

7. Productividad media de los trabajadores

Vrednost 4152 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 3
2 disminución/empeoramiento moderado 12
3 sin cambios 32
4 aumento/mejora moderada 40
5 aumento/mejora sustancial 14
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 178 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA408 8. Satisfacción de los trabajadores. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

8. Satisfacción de los trabajadores

Vrednost 4251 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 19
3 sin cambios 30
4 aumento/mejora moderada 39
5 aumento/mejora sustancial 6
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 180 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA409 9. Entorno genérico. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

9. Entorno genérico

Vrednost 4350 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 3
2 disminución/empeoramiento moderado 9
3 sin cambios 43
4 aumento/mejora moderada 33
5 aumento/mejora sustancial 4
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 187 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA410 10. Comunicaciones personales entre los altos directivos y el resto de empleados. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

10. Comunicaciones personales entre los altos directivos y el resto de empleados

Vrednost 4449 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 11
3 sin cambios 27
4 aumento/mejora moderada 49
5 aumento/mejora sustancial 10
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA411 11. Eficiencia de las reuniones de equipo. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

11. Eficiencia de las reuniones de equipo

Vrednost 4548 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 4
2 disminución/empeoramiento moderado 7
3 sin cambios 41
4 aumento/mejora moderada 41
5 aumento/mejora sustancial 9
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 177 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA412 12. Nivel de entendimiento de los empleados de la orientación estratégica de la empresa. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

12. Nivel de entendimiento de los empleados de la orientación estratégica de la empresa

Vrednost 4647 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 18
3 sin cambios 25
4 aumento/mejora moderada 45
5 aumento/mejora sustancial 7
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 179 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA413 13. Nivel de entendimiento de los empleados de los problemas más importantes de la organización. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

13. Nivel de entendimiento de los empleados de los problemas más importantes de la organización

Vrednost 4746 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 4
2 disminución/empeoramiento moderado 19
3 sin cambios 36
4 aumento/mejora moderada 37
5 aumento/mejora sustancial 5
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 178 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldA414 14. Eficiencia de los sistemas de información dentro de la empresa. A 4: Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que mejor se ajuste a la situación de su empresa: Indique el grado de cambio que mejor defina los avances reales de su empresa en los últimos tres a?os ?Qué ha sucedido en los últimos tres a?os?

14. Eficiencia de los sistemas de información dentro de la empresa

Vrednost 4845 Frekvenca
1 disminución/empeoramiento sustancial 5
2 disminución/empeoramiento moderado 17
3 sin cambios 27
4 aumento/mejora moderada 42
5 aumento/mejora sustancial 12
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 176 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB101 1. En la introducción de nuevos productos y servicios, nuestra empresa es a menudo la primera del mercado. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. En la introducción de nuevos productos y servicios, nuestra empresa es a menudo la primera del mercado

Vrednost 4944 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 19
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 28
4 de acuerdo 19
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 190 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB102 2. Nuestros nuevos productos y servicios son percibidos con frecuencia por los clientes como novedosos. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Nuestros nuevos productos y servicios son percibidos con frecuencia por los clientes como novedosos

Vrednost 5043 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 16
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 190 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB103 3. Los nuevos productos o servicios de nuestra empresa con frecuencia nos enfrentan a nuestros competidores. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Los nuevos productos o servicios de nuestra empresa con frecuencia nos enfrentan a nuestros competidores

Vrednost 5142 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 5
2 en desacuerdo 12
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 24
4 de acuerdo 34
5 completamente de acuerdo 11
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 193 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB104 4. En comparación con nuestros competidores, nuestra empresa ha introducido más productos y servicios innovadores durante los últimos cinco anos. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. En comparación con nuestros competidores, nuestra empresa ha introducido más productos y servicios innovadores durante los últimos cinco anos

Vrednost 5241 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 31
4 de acuerdo 23
5 completamente de acuerdo 16
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 191 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB105 5. Constantemente ponemos énfasis en el desarrollo de productos propios y patentados. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Constantemente ponemos énfasis en el desarrollo de productos propios y patentados

Vrednost 5340 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 18
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 18
4 de acuerdo 20
5 completamente de acuerdo 16
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 193 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB106 6. Analizamos las demandas del mercado y desarrollamos nuevos productos de forma rápida. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

6. Analizamos las demandas del mercado y desarrollamos nuevos productos de forma rápida

Vrednost 5439 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 11
2 en desacuerdo 18
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 25
5 completamente de acuerdo 8
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 191 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB107 7. Habitualmente modificamos el dise?o de nuestros productos y nos introducimos en la etapa inicial de los nuevos mercados emergentes. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

7. Habitualmente modificamos el dise?o de nuestros productos y nos introducimos en la etapa inicial de los nuevos mercados emergentes

Vrednost 5538 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 16
2 en desacuerdo 15
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 29
4 de acuerdo 20
5 completamente de acuerdo 5
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 194 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB108 8. Se gestiona la entrega de productos especiales de forma flexible de acuerdo con las órdenes de los clientes. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

8. Se gestiona la entrega de productos especiales de forma flexible de acuerdo con las órdenes de los clientes

Vrednost 5637 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 10
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 19
4 de acuerdo 34
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 191 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB10 9. Continuamente mejoramos los productos ya consolidados y aumentamos la calidad de los nuevos productos. B 1: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

9. Continuamente mejoramos los productos ya consolidados y aumentamos la calidad de los nuevos productos

Vrednost 5736 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 26
4 de acuerdo 30
5 completamente de acuerdo 19
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 191 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB201 1. El desarrollo de nuevos canales para productos y servicios de nuestra empresa es un proceso en marcha. B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. El desarrollo de nuevos canales para productos y servicios de nuestra empresa es un proceso en marcha

Vrednost 5835 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 4
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 35
4 de acuerdo 29
5 completamente de acuerdo 9
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 192 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB202 2. Tratamos las sugerencias y quejas de los clientes urgentemente y con sumo cuidado. B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. Tratamos las sugerencias y quejas de los clientes urgentemente y con sumo cuidado

Vrednost 5934 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 3
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 12
4 de acuerdo 38
5 completamente de acuerdo 33
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 190 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB203 3. En innovaciones de marketing (introducción en nuevos mercados, nuevos métodos de precios, nuevos métodos de distribución, etc.) nuestra empresa es mejor que los competidores. B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. En innovaciones de marketing (introducción en nuevos mercados, nuevos métodos de precios, nuevos métodos de distribución, etc.) nuestra empresa es mejor que los competidores

Vrednost 6033 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 42
4 de acuerdo 12
5 completamente de acuerdo 6
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 197 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB204 4. Constantemente ponemos énfasis e introducimos innovaciones en la gestión... B 2: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Constantemente ponemos énfasis e introducimos innovaciones en la gestión (ej. innovaciones administrativas basadas en ordenadores, nuevos métodos de recompensa/formación de los trabajadores, nuevos departamentos o equipos de proyectos, etc.)

Vrednost 6132 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 6
2 en desacuerdo 10
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 24
4 de acuerdo 33
5 completamente de acuerdo 15
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 191 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB301 1. Las propuestas innovadoras son bien recibidas en la organización. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

1. Las propuestas innovadoras son bien recibidas en la organización

Vrednost 6231 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 3
2 en desacuerdo 14
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 16
4 de acuerdo 39
5 completamente de acuerdo 18
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 189 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB302 2. La dirección busca activamente ideas innovadoras. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

2. La dirección busca activamente ideas innovadoras

Vrednost 6330 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 9
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 17
4 de acuerdo 36
5 completamente de acuerdo 18
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 191 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB303 3. Consideramos la innovación como demasiado arriesgada y se enfrenta a una resistencia interna. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

3. Consideramos la innovación como demasiado arriesgada y se enfrenta a una resistencia interna

Vrednost 6429 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 18
2 en desacuerdo 25
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 21
4 de acuerdo 18
5 completamente de acuerdo 7
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 190 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB304 4. Los empleados no son penalizados por las nuevas ideas que no funcionan. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

4. Los empleados no son penalizados por las nuevas ideas que no funcionan

Vrednost 6528 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 5
2 en desacuerdo 6
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 17
4 de acuerdo 31
5 completamente de acuerdo 30
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 190 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldB305 5. Los gestores de proyectos/programas promueven y apoyan las ideas innovadoras, la experimentación y los procesos creativos. B 3: Estime cuál es el nivel de introducción de las siguientes frases relacionadas con variados tipos de aplicación de la innovación en su empresa. Por favor rodee una de las opciones para cada una de las siguientes afirmaciones.

5. Los gestores de proyectos/programas promueven y apoyan las ideas innovadoras, la experimentación y los procesos creativos

Vrednost 6627 Frekvenca
1 complemente en desacuerdo 8
2 en desacuerdo 6
3 ni en acuerdo ni en desacuerdo 25
4 de acuerdo 37
5 completamente de acuerdo 12
6 no lo se 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 191 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC101 1. Frase A: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa está por debajo de la media del sector Frase B: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector. C 1: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

1. Frase A: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa está por debajo de la media del sector Frase B: La rentabilidad de los activos (ROA %) en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector

Vrednost 6726 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 233 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC102 2. Frase A: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por debajo de la media del sector Frase B: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector. C 1: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

2. Frase A: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por debajo de la media del sector Frase B: El valor anadido por empleado en nuestra empresa se sitúa por encima de la media del sector

Vrednost 6825 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 230 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC201 1. Frase A: Las relaciones con los proveedores son malas e inestables Frase B: Las relaciones con los proveedores son excelentes porque mantenemos una asociación genuina con ellos. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

1. Frase A: Las relaciones con los proveedores son malas e inestables Frase B: Las relaciones con los proveedores son excelentes porque mantenemos una asociación genuina con ellos

Vrednost 6924 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 195 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC202 2. Frase A: Cambiamos de proveedores con mucha frecuencia Frase B: Tenemos relaciones a largo plazo con nuestros proveedores. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

2. Frase A: Cambiamos de proveedores con mucha frecuencia Frase B: Tenemos relaciones a largo plazo con nuestros proveedores

Vrednost 7023 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 196 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC203 3. Frase A: Nuestros proveedores no están implicados en los procesos de I + D Frase B: Implicamos fuertemente a nuestros proveedores en los procesos de I + D. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

3. Frase A: Nuestros proveedores no están implicados en los procesos de I + D Frase B: Implicamos fuertemente a nuestros proveedores en los procesos de I + D

Vrednost 7122 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 197 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC204 4. Frase A: La rotación de trabajadores debido a razones internas es muy alta dentro de la companía Frase B: No existen casos en nuestra empresa de empleados que la abandonan por razones internas. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

4. Frase A: La rotación de trabajadores debido a razones internas es muy alta dentro de la companía Frase B: No existen casos en nuestra empresa de empleados que la abandonan por razones internas

Vrednost 7221 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 193 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC205 5. Frase A: La productividad de los empleados es mucho menor que la media de la industria Frase B: La productividad de los empleados es mucho mayor que la media de la industria. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

5. Frase A: La productividad de los empleados es mucho menor que la media de la industria Frase B: La productividad de los empleados es mucho mayor que la media de la industria

Vrednost 7320 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 207 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC206 6. Frase A: La confianza de los trabajadores en la dirección es baja Frase B: La confianza de los trabajadores en la dirección es alta. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

6. Frase A: La confianza de los trabajadores en la dirección es baja Frase B: La confianza de los trabajadores en la dirección es alta

Vrednost 7419 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 194 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC207 7. Frase A: La confianza entre los propios empleados es débil Frase B: La confianza entre los propios empleados es fuerte. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

7. Frase A: La confianza entre los propios empleados es débil Frase B: La confianza entre los propios empleados es fuerte

Vrednost 7518 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 196 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC208 8. Frase A: La organización del trabajo es ineficiente Frase B: La organización del trabajo es eficiente. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

8. Frase A: La organización del trabajo es ineficiente Frase B: La organización del trabajo es eficiente

Vrednost 7617 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 194 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC20 9. Frase A: Los empleados no sienten un compromiso especial con la organización Frase B: Los empleados se sienten muy comprometidos con la organización. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

9. Frase A: Los empleados no sienten un compromiso especial con la organización Frase B: Los empleados se sienten muy comprometidos con la organización

Vrednost 7716 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 195 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC210 10. Frase A: Los trabajadores no están preparados para asumir distintas funciones... Frase B: Los trabajadores están preparados para asumir distintas funciones... C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

10. Frase A: Los trabajadores no están preparados para asumir distintas funciones a las propias que son necesarias para mejorar su rendimiento Frase B: Los trabajadores están preparados para asumir distintas funciones a las propias que son necesarias para mejorar su rendimiento

Vrednost 7815 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 192 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC211 11. Frase A: Los costes del trabajo por empleado están muy por encima de la media de la industria Frase B: Los costes del trabajo por empleado están muy por debajo de la media de la industria. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

11. Frase A: Los costes del trabajo por empleado están muy por encima de la media de la industria Frase B: Los costes del trabajo por empleado están muy por debajo de la media de la industria

Vrednost 7914 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 210 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC212 12. Frase A: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy alta Frase B: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy baja. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

12. Frase A: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy alta Frase B: El absentismo en nuestra empresa (en relación con la competencia) es muy baja

Vrednost 8013 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 202 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC213 13. Frase A: Los trabajadores no están nada satisfechos con la situación interna de la empresa Frase B: Los trabajadores están muy satisfechos con la situación interna de la empresa. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

13. Frase A: Los trabajadores no están nada satisfechos con la situación interna de la empresa Frase B: Los trabajadores están muy satisfechos con la situación interna de la empresa

Vrednost 8112 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 198 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC214 14. Frase A: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es baja... Frase B: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es alta... C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

14. Frase A: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es baja (en comparación con los competidores) Frase B: La habilidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los empleados es alta (en comparación con los competidores)

Vrednost 8211 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 198 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC215 15. Frase A: El riego asumido dentro de la empresa es menor que el de los competidores Frase B: El riego asumido dentro de la empresa es mayor que el de los competidores. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

15. Frase A: El riego asumido dentro de la empresa es menor que el de los competidores Frase B: El riego asumido dentro de la empresa es mayor que el de los competidores

Vrednost 8310 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 202 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC216 16. Frase A: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha incrementado considerablemente Frase B: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha reducido considerablemente. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

16. Frase A: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha incrementado considerablemente Frase B: El número de quejas de clientes dentro del último periodo se ha reducido considerablemente

Vrednost 849 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC217 17. Frase A: La rapidez con la que se tratan las quejas de los clientes (comparada con la competencia) es baja Frase B: Tratamos las quejas de los clientes más rápido que los competidores. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

17. Frase A: La rapidez con la que se tratan las quejas de los clientes (comparada con la competencia) es baja Frase B: Tratamos las quejas de los clientes más rápido que los competidores

Vrednost 858 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 208 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC218 18. Frase A: Perdemos clientes y no tomamos medidas para atraer clientes nuevos Frase B: Retenemos los clientes existentes, al tiempo que atraemos otros nuevos. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

18. Frase A: Perdemos clientes y no tomamos medidas para atraer clientes nuevos Frase B: Retenemos los clientes existentes, al tiempo que atraemos otros nuevos

Vrednost 867 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldC21 19. Frase A: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes se ha reducido Frase B: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes ha aumentado. C 2: Evalúe el resultado organizacional en los tres últimos a?os empleando las siguientes escalas bi-polares: Por favor, rodee la opción que mejor se ajuste a la situación de su organización en función de lo próximo que esté a uno de los polos.

19. Frase A: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes se ha reducido Frase B: La reputación de nuestra empresa desde el punto de vista de los clientes ha aumentado

Vrednost 876 Frekvenca
6 no lo se, no tengo acceso a los datos
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 199 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

fldpodjetje Nombre de la companía (no es obligatorio):. D: Datos generales

Nombre de la companía (no es obligatorio):.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

fldD102 Número medio de empleados en 2007:. D: Datos generales

Número medio de empleados en 2007:

Vrednost 894 Frekvenca
1 1-50 10
2 50-249 46
3 250-499 4
4 500-999 5
5 1000 ó más 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 204 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fldD103 Ingresos en 2007:. D: Datos generales

Ingresos en 2007:

Vrednost 903 Frekvenca
1 Hasta 7 mill. EUR 13
2 Desde 7 mill. EUR hasta 28 mill. EUR 37
3 A partir de 28 mill. EUR 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 205 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

fldFunkcija Función dentro de la organización:. D: Datos generales

Función dentro de la organización:.

Vrednost 912 Frekvenca
' 1
AYUDANTE DIRECCION 1
Auxiliar Administrativo 1
Consejero-Gerente 1
DIRECTOR DE CALIDAD INTEGRAL 1
DIRECTOR FINANCIERO 1
DIRECTOR INDUSTRIAL 1
DIRECTOR TECNICO 1
DIRECTOR TÉCNICO 1
Dirección Comercial 1
Director 1
Director Comercial 1
Director Financiero 1
Director General 1
Director de Marketing 1
Director@ Programas y RRHH 1
Dpto. de Exportación 1
Dpto. de Recursos Humanos 1
EMPLEADO 1
Exportaciones 1
Gerente 2
Jefe Admon 1
Jefe de Administración y Personal 1
Marketing Senior 1
RECURSOS HUMANOS - FORMACIÓN 1
RRHH 1
RRHH ANN 1
Responsable Dpto. Ingeniería / I+D 1
Responsable I+D 1
Responsable de Calidad 1
Responsable de I+D+i 1
Responsable de departamento 1
SECRETARIA DIRECCION 1
Secretaria Dir. Tecnico 1
administracion 1
directivo 1
director comercial 1
director general 1
director oficina madrid 1
directora de calidad y formación 1
educador 1
encargado 1
gerente 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 0

fldD101 Industria principal (de acuerdo con la clasificación del CNAE):. D: Datos generales

Industria principal (de acuerdo con la clasificación del CNAE):

Vrednost 921 Frekvenca
1 Agricultura, actividades forestales y caza 5
2 Pesca 1
3 Minas y canteras 1
4 Fabricación (sector industrial) 30
5 Electricidad, gas y agua 2
6 Construcción 11
7 Venta al por mayor y comercio minorista; reparación de vehíc 8
8 Hoteles y restaurantes 1
9 Transporte, almacenamiento y comunicación 5
10 Intermediación financiera 1
11 Actividades de negocio y alquiler de bienes inmuebles 0
12 Administración pública y defensa; Seguridad Social 0
13 Educación 1
14 Trabajo social y de salud 1
15 Otras actividades de servicios sociales, personales y de com 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 205 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Škerlavaj, Miha (2008). INOVSP08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 - Spanish [Vprašalnik].
 2. Škerlavaj, Miha (2008). INOVSP08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 (spremno pismo) [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David in Škerlavaj, Miha (2009). The organizational learning process as facilitator of innovativeness.
 2. Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David in Škerlavaj, Miha (2009). The impact of organizational learning on innovativeness in Spanish companies.
 3. Sánchez de Pablo González del Campo, Jesús David in Škerlavaj, Miha (2009). The organizational learning process as facilitator of innovativeness.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Škerlavaj, M. (s.a.). Vpliv organizacijskega učenja in inovativnosti na rezultate španskih podjetij 2008 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: INOVSP08. https://doi.org/10.17898/ADP_INOVSP08_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si