Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0311
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0311_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, lastnosti Evropskega poslanca

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o volitvah evropskih poslancev.

Methodology


Collection date: 17. oktober 2003 - 20. oktober 2003
Date of production: 2003-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0311 - Politbarometer PB11/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 70
 • number of units: 1002

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 403
2 NEZADOVOLJNI 547
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 52

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 623
2 NEZADOVOLJNI 364
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 15

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 490
2 ne, ne podpiram 402
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 110

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 169 Frequency
1 ZADOVOLJNI 403
2 NEZADOVOLJNI 547
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 52

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 268 Frequency
1 ZADOVOLJNI 623
2 NEZADOVOLJNI 364
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 15

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 367 Frequency
1 da, podpiram 490
2 ne, ne podpiram 402
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 110

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 466 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 175
3 nekje vmes 522
4 . 151
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 40

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 565 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 144
3 nekje vmes 354
4 . 283
5 zelo uspešno 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 71

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 664 Frequency
1 zelo neuspešno 93
2 . 237
3 nekje vmes 451
4 . 130
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 62

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 763 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 88
3 nekje vmes 327
4 . 355
5 zelo uspešno 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 61

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 862 Frequency
1 zelo neuspešno 64
2 . 205
3 nekje vmes 410
4 . 174
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 114
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 119

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 961 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 129
3 nekje vmes 273
4 . 313
5 zelo uspešno 167
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 59

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1060 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 195
3 nekje vmes 384
4 . 150
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 171

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1159 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 157
3 nekje vmes 315
4 . 256
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 139
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 145

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1258 Frequency
1 zelo neuspešno 121
2 . 254
3 nekje vmes 351
4 . 124
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 125

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1357 Frequency
1 zelo neuspešno 108
2 . 245
3 nekje vmes 332
4 . 171
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 98

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1456 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 121
3 nekje vmes 335
4 . 263
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 194
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 200

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1555 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 175
3 nekje vmes 377
4 . 188
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 130

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1654 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 130
3 nekje vmes 354
4 . 261
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 145

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1753 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 180
3 nekje vmes 402
4 . 185
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 117
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 123

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 1852 Frequency
1 zelo neuspešno 131
2 . 268
3 nekje vmes 321
4 . 129
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 112
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 118

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 1951 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 173
3 nekje vmes 391
4 . 151
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 192
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 198

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2050 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 110
3 nekje vmes 297
4 . 318
5 zelo uspešno 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 87

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2149 Frequency
1 zelo neuspešno 200
2 . 256
3 nekje vmes 264
4 . 147
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 71

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2248 Frequency
1 zelo neuspešno 99
2 . 150
3 nekje vmes 324
4 . 248
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 89

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2347 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 119
3 nekje vmes 391
4 . 149
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 271
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 277

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2446 Frequency
1 zelo neuspešno 13
2 . 45
3 nekje vmes 199
4 . 329
5 zelo uspešno 246
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 164
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 170

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2545 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 112
3 nekje vmes 337
4 . 121
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 380
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 386

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2644 Frequency
1 najmanj zaupa 101
2 . 172
3 nekaj vmes 439
4 . 204
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 30

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2743 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 154
3 nekaj vmes 299
4 . 324
5 najbolj zaupa 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 29

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2842 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 178
3 nekaj vmes 474
4 . 194
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 35

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2941 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 124
3 nekaj vmes 266
4 . 333
5 najbolj zaupa 180
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 33

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3040 Frequency
1 najmanj zaupa 161
2 . 278
3 nekaj vmes 417
4 . 64
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 64

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3139 Frequency
1 najmanj zaupa 234
2 . 316
3 nekaj vmes 276
4 . 91
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 53

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3238 Frequency
1 najmanj zaupa 117
2 . 223
3 nekaj vmes 368
4 . 199
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 31

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3337 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 108
3 nekaj vmes 350
4 . 300
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 76

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3436 Frequency
1 najmanj zaupa 289
2 . 223
3 nekaj vmes 252
4 . 116
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 49

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3535 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 176
3 nekaj vmes 359
4 . 281
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 44

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3634 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 89
3 nekaj vmes 310
4 . 362
5 najbolj zaupa 172
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 34

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3733 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 105
3 nekaj vmes 330
4 . 382
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 45

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3832 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 231
3 nekaj vmes 374
4 . 218
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 24

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3931 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 106
3 nekaj vmes 361
4 . 309
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 83

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4030 Frequency
1 najmanj zaupa 139
2 . 200
3 nekaj vmes 324
4 . 188
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 91

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4129 Frequency
1 najmanj zaupa 68
2 . 125
3 nekaj vmes 337
4 . 277
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 96

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4228 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 222
3 nekaj vmes 363
4 . 178
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 83

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4327 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 154
3 nekaj vmes 382
4 . 295
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 33

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4426 Frequency
1 da 693
2 ne 262
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 47

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4525 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 178
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SLS - slovenska ljudska stranka 47
5 SMS - stranka mladih Slovenije 16
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SDS - slovenska demokratska stranka 64
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 47
9 drugo 5
0 ne vem, b.o. 283
Sysmiss 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 593

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4624 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 79
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS - slovenska ljudska stranka 43
5 SMS - stranka mladih Slovenije 16
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SDS - slovenska demokratska stranka 36
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 26
9 drugo 21
0 ne vem, b.o. 327
Sysmiss 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 746

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4723 Frequency
1 prej levo 345
2 v sredino 143
3 prej desno 190
4 b.o. 313
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 324

Valid range from 1 to 4

Q682 POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI

POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODLOČILI?

Value 4822 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 240
3 NSI - krscanska ljudska stranka 47
4 SLS - slovenska ljudska stranka 73
5 SMS - stranka mladih Slovenije 23
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SDS - slovenska demokratska stranka 84
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 73
9 drugo 29
0 ne vem, b.o. 400
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 411

Valid range from 0 to 9

Q682B PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VA

PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VAM JE V TEM SMISLU VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?7

Value 4921 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 30
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SLS - slovenska ljudska stranka 11
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 7
7 SDS - slovenska demokratska stranka 14
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 6
9 drugo 2
0 ne vem, b.o. 316
Sysmiss 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 921

Valid range from 0 to 9

Q684 DENIMO, DA BI ZA EVROPSKI PARLAMENT KAND

DENIMO, DA BI ZA EVROPSKI PARLAMENT KANDIDIRAL NEKDO, KI GA ZELO CENITE, VENDAR BI BIL UVRŠČEN NA LISTI STRANKE, KI JE SICER NE BI VOLILI. KAKO BI RAVNALI V TEM PRIMERU?

Value 5020 Frequency
1 PODPRL BI KANDIDATA 683
2 VENDARLE BI SE ODLOČIL ZA STRANKO 195
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 124

Valid range from 1 to 3

Q687A NAVEDLI VAM BOMO 4 LASTNOSTI, KI NAJ BI

NAVEDLI VAM BOMO 4 LASTNOSTI, KI NAJ BI JIH IMELI T.I. EVROPSKI POSLANCI, VI PA IZBERITE TISTO, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠA.

Value 5119 Frequency
1 UGLED KANDIDATA V SLOVENIJI 206
2 POLITIČNA IN STRANKARSKA PRIPADNOST 43
3 PRIMERNA IZOBRAZBA 329
4 EVROPSKOST OZ. SVETOVLJANSKOST 359
5 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 65

Valid range from 1 to 5

Q687B IZBERITE ŠE DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOS

IZBERITE ŠE DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO LASTNOST.

Value 5218 Frequency
1 UGLED KANDIDATA V SLOVENIJI 256
2 POLITIČNA IN STRANKARSKA PRIPADNOST 88
3 PRIMERNA IZOBRAZBA 279
4 EVROPSKOST OZ. SVETOVLJANSKOST 273
5 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 106

Valid range from 1 to 5

Q690 PRI LISTI STRANK ZA EVROPSKE VOLITVE STE

PRI LISTI STRANK ZA EVROPSKE VOLITVE STE IZBRALI LDS. ČE BI SE NA LISTI LDS POJAVILO NASLEDNJIH SEDEM KANDIDATOV, ZA KATEREGA BI SE VI NAJPREJ ODLOČILI?

Value 5317 Frequency
1 MOJCA DRČAR MURKO 20
2 ROMAN JAKIČ 8
3 JELKO KACIN 97
4 DIMITRIJ RUPEL 76
5 MAJDA ŠIRCA 12
6 ZORAN THALER 38
7 JAŠA ZLOBEC 5
8 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 746

Valid range from 1 to 8

Q688 ALI LAHKO NAVEDETE IME OSEBE, KI BI BILA

ALI LAHKO NAVEDETE IME OSEBE, KI BI BILA PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠA ZA POSLANCA V EVROPSKEM PARLAMENTU?

Value 5416 Frequency
1 peterle 46
2 potočnik j. 134
3 pahor 28
4 drnovšek 14
5 but 14
6 kučan 12
7 rop 11
8 jelinčič 10
9 janša 9
10 rupel 23
11 bajuk 3
12 podobnik j. 4
13 brezigar 0
14 brejc 2
15 drugo 33
0 ne vem, b.o. 396
Sysmiss 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 659

Valid range from 0 to 15

Q688A drugo ime oz. priimek!!!

drugo ime oz. priimek!!!

Value 5515 Frequency
Pece 1
Susen 1
anderlic 1
arhar 1
arne mavcic 1
bavcar 1
bizjak 1
cvetrznik 1
ga ni 1
kacin 5
kopac 1
kovac 1
krivic 1
lavrinc 1
mencinger 2
pece 1
persak 1
ribicic 1
saso pece 1
thaler 1
turk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5614 Frequency
5 1
11 1
13 1
15 1
16 1
17 1
19 1
20 3
21 2
22 8
23 4
24 5
25 5
26 5
27 6
28 10
29 13
30 9
31 17
32 13
33 17
34 11
35 18
36 15
37 9
38 9
39 18
40 14
41 19
42 11
43 18
44 14
45 16
46 19
47 25
48 25
49 14
50 28
51 13
52 16
53 24
54 14
55 23
56 16
57 15
58 15
59 25
60 29
61 13
62 17
63 17
64 27
65 23
66 19
67 21
68 23
69 12
70 19
71 17
72 15
73 8
74 16
75 9
76 7
77 13
78 7
79 19
80 14
81 15
82 20
83 19
84 17
85 15
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 3 5 85 55.369 17.007

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5713 Frequency
1 OSNOVNA 188
2 KONČANA POKLICNA 142
3 KONČANA SREDNJA 467
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 198
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 7

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5812 Frequency
1 NA PODEŽELJU 333
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 354
3 V VEČJEM MESTU 116
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 194
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 5

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5911 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 286
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 142
3 SAMOZAPOSLEN 49
4 KMET 23
5 GOSPODINJA 23
6 UPOKOJENEC 339
7 ŠTUDENT, DIJAK 96
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 4
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 3

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6010 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 58
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 151
3 NE, TO ME NE SKRBI 214
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 579

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 619 Frequency
1 sem veren 500
2 nisem veren 346
3 nekaj vmes... 135
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 21

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 628 Frequency
1 moški 442
2 ženska 560
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 637 Frequency
30 ->30 194
45 30 - 45 292
60 46 - 60 276
99 61 -> 237
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 3

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 646 Frequency
0 ne vem 327
1 DESUS 10
2 LDS 257
3 NSI 43
4 SLS 90
5 SMS 32
6 SNS 34
7 SDS 100
8 ZLSD 73
9 drugo 26
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 655 Frequency
1 01 - Ljubljana 294
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 233
3 03 - Celje, Trbovlje 145
4 04 - Kranj 129
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 120
7 07 - Novo Mesto, Krsko 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 664 Frequency
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 150
3 KOROSKA 33
4 SAVINJSKA 123
5 GORENJSKA 124
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 290
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 52
10 GORISKA 61
11 OBALNO-KRASKA 40
12 KRASKA 22
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 11

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 673 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 319
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 150
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 61
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 105
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 155
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 0 0.443 2.435 1 0.608

Valid range from 0.443404386397009 to 2.43486302649512

ANKETA

Value 691 Frequency
2003-11-14 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 2003-11-14 2003-11-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0311. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0311_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer