Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: INFES15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kerbler, Boštjan
  • Filipovič Hrast, Maša
  • Mandič, Srna
  • Sendi, Richard
  • Černič Mali, Barbara
  • Mrzel, Maja
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Broder, Živa
  • Uhan, Samo
Izdelal datoteko podatkov:
UIRS - Urbanistični inštitut RS
CPDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2019

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: starejši ljudje, bivalno okolje
Ključne besede ELSST:
STANOVANJE, STANOVANJE ZA STAREJŠE

Vsebinska področja CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
BIVANJSKE RAZMERE
ODNOS STAREJŠIH DO STANOVANJA, NAVEZANOST NA BIVALNO OKOLJE IN ZADOVOLJSTVO S STANOVANJEM
OSKRBA IN POMOČ STAREJŠIM V NJIHOVEM BIVALNEM OKOLJU
PRENOVA, IKT ZA STAREJŠE IN SELITEV
ALTERNATIVNE OBLIKE BIVANJA STAREJŠIH
FINANČNI VIDIKI BIVANJA IN STANOVANJ
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

V svetu so uveljavljeni raznoliki modeli stanovanjske oskrbe za starejše. V Sloveniji imamo tudi nekaj primerov lokalnih dobrih praks na področju zagotavljanja storitev za starejše. Vendar pa moramo biti pri prenosu in implementaciji teh inovacij previdni, saj ni nujno, da se izkažejo za uspešne tudi v drugih okoljih in pri vseh starostnih skupinah starejših ljudi. Cilj raziskave (INFORMES - akronim angleškega naslova projekta: Innovative forms of living environments for elderly people in Slovenia) je bil ugotoviti katere alternativne oblike stanovanjske oskrbe in katere storitve za starejše ustrezajo potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji. Predpostavka je, da se le-te v Sloveniji razlikujejo glede na okolje, v katerem starejši ljudje živijo (mesto–podeželje), glede na različne starostne skupine starejših, glede na vrsto stanovanjske enote v kateri bivajo (hiša–stanovanje) itd. Podatki za analizo v okviru raziskave so pridobljeni z anketiranjem. Podobna raziskava z naslovom Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših oseb je bila izvedena v letu 2002 s strani Urbanističnega inštituta RS in Fakultete za družbene vede. glej: Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših oseb . V letu 2017 je bila objavljena verzija podatkovne datoteke, ki je vsebovala utež glede na regijo. V verziji podatkovne datoteke objavljene v letu 2019 pa je bila dodana utež na spol po dveh starostnih skupinah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. november 2015 - 27. november 2015
Čas izdelave: 2019
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Prebivalci Republike Slovenije v starosti 50 let in več.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Mešano verjetnostno in neverjetnostno

Vzorčni okvir je izhajal iz seznama telefonskih naročnikov (fizičnih oseb) prebivalcev Republike Slovenije. Če je bilo v gospodinjstvu več ustreznih oseb, je bila ciljna oseba izbrana z metodo »zadnjega rojstnega dne«. Izhodiščni vzorec 7413 telefonskih številk je zajemal 5876 dostopnih oziroma ustreznih telefonskih številk. Ob upoštevanju 30 % izpada gospodinjstev zaradi neustrezne starosti oseb je končni vzorec vseboval 4100 gospodinjstev. Realizirani vzorec odraža stanje populacije, zato je možno posploševanje na populacijo.

Način zbiranja podatkov:

Telefonski intervju: CATI

Uteževanje:

Podatkovna datoteka objavljena v letu 2017 je vsebovala utež glede na regijo (gre za spremenljivko w). V letu 2019 je bila objavljeni podatkovni datoteki dodana utež na spol po dveh starostnih skupinah t.j. do 69 let in 70+ let, katero predstavlja spremenljivka w2. Obe uteži se nahajata na koncu podatkovne datoteke objavljene v letu 2019.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše v Sloveniji, 2015 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Kerbler, Boštjan

Format: *.txt - TEKST

Datum in kraj nastanka: 2019, Ljubljana

  • število spremenljivk: 138
  • število enot: 930

Licenca: Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Verzija: junij 2019

Dodatna pojasnila:

Raziskovalec je predal novo datoteko, v katero je vključil dodatno utež (w2), medtem, ko so ostale spremenljivke ostale nespremenjene. = Researcher deposited a new version of the data file containing additional weight (w2), while all other variables remained unchanged.

Spremenljivke

q1 KJE ŽIVITE? NAJPREJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH BIVALNIH RAZMERAH.

ALI ŽIVITE ...

Vrednost 13 Frekvenca
1 V LASTNI HIŠI 673
2 V LASTNEM STANOVANJU 226
3 V NAJEMNEM STANOVANJU 19
4 V NAJETI HIŠI 2
5 V NAJETI SOBI 0
6 V STANOVANJU ALI HI PRI SORODNIKIH 1
7 V OSKRBOVANEM STANOVANJU 0
8 drugo 2
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 923.015 7 6.985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q1d Druga oblika nastanitve: Odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 odgovorili drugo (8).

Druga oblika nastavitve:

Vrednost 22 Frekvenca
soba ki je bla zapuscena 1
v lasti otrok 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1.727 0 0

q2 KAKŠEN NAJEM? Odgovarjajo tisti, ki živijo v najemu (Q1=3 ali 4 ali 5).

ZA KATERO VRSTO NAJEMA GRE? ALI GRE ZA …

Vrednost 31 Frekvenca
1 NEPROFITNI NAJEM 16
2 PROFITNI/ZASEBNI NAJEM 4
3 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 21.872 910 908.128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1 KJE ŽIVITE? NAJPREJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH BIVALNIH RAZMERAH.

ALI ŽIVITE ...

Vrednost 1138 Frekvenca
1 V LASTNI HIŠI 673
2 V LASTNEM STANOVANJU 226
3 V NAJEMNEM STANOVANJU 19
4 V NAJETI HIŠI 2
5 V NAJETI SOBI 0
6 V STANOVANJU ALI HI PRI SORODNIKIH 1
7 V OSKRBOVANEM STANOVANJU 0
8 drugo 2
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 923.015 7 6.985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q1d Druga oblika nastanitve: Odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 odgovorili drugo (8).

Druga oblika nastavitve:

Vrednost 2137 Frekvenca
soba ki je bla zapuscena 1
v lasti otrok 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1.727 0 0

q2 KAKŠEN NAJEM? Odgovarjajo tisti, ki živijo v najemu (Q1=3 ali 4 ali 5).

ZA KATERO VRSTO NAJEMA GRE? ALI GRE ZA …

Vrednost 3136 Frekvenca
1 NEPROFITNI NAJEM 16
2 PROFITNI/ZASEBNI NAJEM 4
3 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 21.872 910 908.128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 V KATEREM NADSTROPJU ŽIVITE? Odgovarjajo tisti, ki živijo v stanovanju (Q1=2 ali 3 ali 5 ali 6 ali 7).

V KATEREM NADSTROPJU ŽIVITE?

Vrednost 4135 Frekvenca
0 pritličje 37
1 83
2 38
3 33
4 21
5 11
6 7
7 6
8 1
9 1
11 2
12 3
97 se ne nanaša 684
99 ne vem, b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
243 247.536 687 682.464

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

q4 ALI JE V ZGRADBI DVIGALO? Odgovarjajo tisti, ki živijo v stanovanju (Q1=2 ali 3 ali 5 ali 6 ali 7)

ALI JE V ZGRADBI DVIGALO?

Vrednost 5134 Frekvenca
1 da 72
2 ne 173
3 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 249.112 685 680.888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 KOLIKO KVADRATNIH METROV MERI STANOVANJE/HIŠA? Odgovarjajo vsi.

KOLIKO KVADRATNIH METROV MERI VAŠE STANOVANJE OZIROMA HIŠA?

Vrednost 6133 Frekvenca
999 ne vem, b.o. 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 830.651 112 99.349 25 850 101.438 101.683 55.879 54.152

Vrednosti spremenljivk od 25 do 850

q6 ŠTEVILO SOB V STANOVANJU/HIŠI?

KOLIKŠNO JE ŠTEVILO SOB V STANOVANJU OZIROMA HIŠI?

Vrednost 7132 Frekvenca
0.5 garsonjera 8
99 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 909.527 21 20.473 0.5 13

Vrednosti spremenljivk od 0.5 do 13

q7_r KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO?

KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 8131 Frekvenca
1 1 član 239
2 2 člana 388
3 3 člani 127
4 4 člani 83
5 5 članov in več 90
99 ne vem, b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 926.932 3 3.068

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q8 V KAKEM GOSPODINJSTVU ŽIVITE?

V KAKŠNEM GOSPODINJSTVU ŽIVITE? ALI ŽIVITE …

Vrednost 9130 Frekvenca
1 SAMI 239
2 S PARTNERJEM 333
3 S PARTNERJEM IN OTROKI 202
4 BREZ PARTNERJA, VENDAR Z OTROKI 51
5 V VEČGENERACIJSKI DRUŽINI 76
6 drugo 18
7 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 919.932 11 10.068

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q8d Drug tip gospodinjstva: Odgovarjajo tisti, ki so pri Q8 navedli drugi tip gospodinjstva (6).

Drug tip gospodinjstva:

Vrednost 10129 Frekvenca
dve sestri 1
gospa in podnajemnik 1
lastnica in oskrbovanka 1
me?ano 1
od sestre sin 1
s star?i 1
sestri?na 1
teta, mama, sin 1
z mamo 7
z oskrbovanko 1
z vnukinjo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 16.873 0 0

q9 KOLIKO LET PREBIVATE V TEM STANOVANJU/HIŠI?

KOLIKO LET ŽE PREBIVATE V TEM STANOVANJU/HIŠI?

Vrednost 11128 Frekvenca
99 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 917.064 12 12.936 1 88 36.479 36.316 15.709 15.847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

q10 KJE ŽIVIJO NAJBLIŽJI SORODNIKI?

ALI VAŠI NAJBLIŽJI SORODNIKI, NA KATERE SE LAHKO OBRNETE, ČE POTREBUJETE POMOČ, ŽIVIJO …

Vrednost 12127 Frekvenca
1 V ISTEM GOSPODINJSTVU 187
2 V ISTI STAVBI, V DRUGEM GOSPODINJSTVU 185
3 V ISTI SOSESKI OZ. VASI, KRAJU 250
4 DRUGJE 260
5 nimam bližnjih sorodnikov 13
6 ne vem, b.o. 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 897.231 35 32.769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q10km KOLIKO KM SO OD VAS ODDALJENI NAJBLIŽJI SORODNIKI? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q10 navedli, da sorodniki živijo drugje (4).

KOLIKO KM SO OD VAS ODDALJENI NAJBLIŽJI SORODNIKI?

Vrednost 13126 Frekvenca
9997 se ne nanaša 670
9999 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
253 265.123 677 664.877 0 900 43.897 42.873 89.831 94.018

Vrednosti spremenljivk od 0 do 900

q11a OBISKOVANJE DEJAVNOSTI, SREČANJ, HOBIJEV: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

OBISKOVANJE DEJAVNOSTI, SREČANJ, HOBIJEV

Vrednost 14125 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 69
2 ne potrebujem pomoči 838
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 908.662 23 21.338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11ak1 OBISKOVANJE DEJAVNOSTI... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11a navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 15124 Frekvenca
1 PARTNER 11
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 47
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 5
6 NEKDO DRUG 2
7 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 861
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 61.68 864 868.32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11ak2 OBISKOVANJE DEJAVNOSTI... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11a navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Vrednost 16123 Frekvenca
1 PARTNER 1
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 1
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 861
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 3.303 926 926.697

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11b ORGANIZIRANJE OBISKOV: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

ORGANIZIRANJE OBISKOV (NPR. PRI ZDRAVNIKU)

Vrednost 17122 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 123
2 ne potrebujem pomoči 794
3 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 917.131 13 12.869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11bk1 ORGANIZIRANJE OBISKOV...KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11b navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 18121 Frekvenca
1 PARTNER 24
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 84
3 PRIJATELJ 2
4 SOSED 2
5 PONUDNIK STORITEV 9
6 NEKDO DRUG 2
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 113.213 807 816.787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11bk2 ORGANIZIRANJE OBISKOV...KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11b navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Vrednost 19120 Frekvenca
1 PARTNER 3
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 3
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 807
Sysmiss 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 7.083 922 922.917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11bk3 ORGANIZIRANJE OBISKOV...KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11b navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (3 navedba)

Vrednost 20119 Frekvenca
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 0
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 0
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 807
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1.341 929 928.659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11c VODENJE FINANČNIH ZADEV: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

VODENJE FINANČNIH ZADEV (NA PRIMER PLAČEVANJE RAČUNOV)

Vrednost 21118 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 58
2 ne potrebujem pomoči 856
3 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 913.437 16 16.563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11ck1 VODENJE FINANIH ZADEV... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11c navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 22117 Frekvenca
1 PARTNER 17
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 39
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 53.866 872 876.134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11ck2 VODENJE FINANIH ZADEV... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11c navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Vrednost 23116 Frekvenca
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 1
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 0
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 872
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1.576 928 928.424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11d PREVOZ NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

PREVOZ

Vrednost 24115 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 252
2 ne potrebujem pomoči 663
3 ne vem, b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 913.448 15 16.552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11dk1 PREVOZ... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11d navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 25114 Frekvenca
1 PARTNER 65
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 156
3 PRIJATELJ 3
4 SOSED 8
5 PONUDNIK STORITE 16
6 NEKDO DRUG 3
7 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 678
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 220.862 679 709.138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11dk2 PREVOZ... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11d navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Vrednost 26113 Frekvenca
1 PARTNER 1
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 18
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITE 2
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 678
Sysmiss 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 20.48 906 909.52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11e MANJŠA HIŠNA POPRAVILA ALI PRENOVE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

MANJŠA HIŠNA POPRAVILA ALI PRENOVE, VRTNARJENJE

Vrednost 27112 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 167
2 ne potrebujem pomoči 741
3 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 908.431 22 21.569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11ek1 MANJŠA HIŠNA POPRAVILA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11e navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 28111 Frekvenca
1 PARTNER 30
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 102
3 PRIJATELJ 2
4 SOSED 5
5 PONUDNIK STORITEV 17
6 NEKDO DRUG 7
7 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 763
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 145.105 767 784.895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11ek2 MANJŠA HIŠNA POPRAVILA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11e navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Vrednost 29110 Frekvenca
1 PARTNER 2
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 5
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 2
5 PONUDNIK STORITEV 5
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 763
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 13.453 915 916.547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11ek3 MANJŠA HIŠNA POPRAVILA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11e navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (3 navedba)

Vrednost 30109 Frekvenca
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 0
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 763
Sysmiss 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 3.068 927 926.932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11f POMOČ V GOSPODINJSTVU NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

POMOČ V GOSPODINJSTVU (NPR. ČIŠČENJE BIVALNIH PROSTOROV, ODNAŠANJE SMETI)

Vrednost 31108 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 67
2 ne potrebujem pomoči 840
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 905.223 23 24.777

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11fk1 POMOČ V GOSPODINJSTVU... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11f navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 32107 Frekvenca
1 PARTNER 11
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 40
3 PRIJATELJ 2
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 11
6 NEKDO DRUG 2
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67 65.296 863 864.704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11fk2 POMOČ V GOSPODINJSTVU... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11f navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Vrednost 33106 Frekvenca
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 4
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 0
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 863
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 4.644 925 925.356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11g KUHANJE, PRIPRAVA OBROKOV, DOSTAVA KOSIL NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

KUHANJE, PRIPRAVA OBROKOV, DOSTAVA KOSILA NA DOM

Vrednost 34105 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 50
2 ne potrebujem pomoči 863
3 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 911.431 17 18.569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11gk1 KUHANJE... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11g navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 35104 Frekvenca
1 PARTNER 11
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 24
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 12
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 880
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 54.328 881 875.672

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11gk2 KUHANJE... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11g navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Vrednost 36103 Frekvenca
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 1
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 880
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 3.545 927 926.455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q11h OSEBNA NEGA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

OSEBNA NEGA IN OPRAVLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB

Vrednost 37102 Frekvenca
1 potrebujem pomoč 19
2 ne potrebujem pomoči 894
3 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 911.733 17 18.267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11hk1 OSEBNA NEGA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11h navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Vrednost 38101 Frekvenca
1 PARTNER 2
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 11
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 4
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 911
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 16.473 913 913.527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q12a ČE BI ZBOLELI IN BI POTREBOVALI POMOČ PRI HIŠNIH OPRAVILIH: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI ZBOLELI IN BI POTREBOVALI POMOČ PRI HIŠNIH OPRAVILIH

Vrednost 39100 Frekvenca
1 PARTNER 384
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 436
3 PRIJATELJ 11
4 SOSED 14
5 PONUDNIK STORITEV 38
6 NEKDO DRUG 7
7 nihče 17
8 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 906.891 23 23.109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q12b NASVET PRI POMEMBNI OSEBNI ALI DRUŽINSKI ZADEVI: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI POTREBOVALI NASVET PRI POMEMBNI OSEBNI ALI DRUŽINSKI ZADEVI

Vrednost 4099 Frekvenca
1 PARTNER 368
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 438
3 PRIJATELJ 29
4 SOSED 8
5 PONUDNIK STORITEV 15
6 NEKDO DRUG 6
7 nihče 25
8 ne vem, b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 884.195 41 45.805

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q12c BI BILI POTRTI IN BI SE ŽELELI S KOM POGOVORITI: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI BILI POTRTI IN BI SE ŽELELI S KOM POGOVORITI

Vrednost 4198 Frekvenca
1 PARTNER 370
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 367
3 PRIJATELJ 92
4 SOSED 22
5 PONUDNIK STORITEV 7
6 NEKDO DRUG 4
7 nihče 35
8 ne vem, b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 894.153 33 35.847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q12d BI MORALI NUJNO ZBRATI VSOTO 600 EVROV: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI MORALI NUJNO ZBRATI VSOTO OKROG 600 EVROV, DA BI SE REŠILI IZ NEKE STISKE

Vrednost 4297 Frekvenca
1 PARTNER 221
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 463
3 PRIJATELJ 21
4 SOSED 3
5 PONUDNIK STORITEV 19
6 NEKDO DRUG 11
7 nihče 122
8 ne vem, b.o. 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 856.557 70 73.443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q13a RAZPOREDITEV PROSTOROV NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

RAZPOREDITEV PROSTOROV V STANOVANJU OZIROMA HIŠI

Vrednost 4396 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 14
2 nezadovoljen 28
3 niti-niti 121
4 zadovoljen 388
5 zelo zadovoljen 371
6 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 922.152 8 7.848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13b VELIKOST NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

VELIKOST STANOVANJA OZIROMA HIŠE

Vrednost 4495 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 16
2 nezadovoljen 57
3 niti-niti 112
4 zadovoljen 363
5 zelo zadovoljen 375
6 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 922.538 7 7.462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13c GRADBENA KAKOVOST NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

GRADBENA KAKOVOST STANOVANJA

Vrednost 4594 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 13
2 nezadovoljen 58
3 niti-niti 169
4 zadovoljen 405
5 zelo zadovoljen 278
6 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 922.538 7 7.462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13d SPLOŠNA UREJENOST OKOLJA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

SPLOŠNA UREJENOST OKOLJA, V KATEREM ŽIVITE

Vrednost 4693 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 7
2 nezadovoljen 26
3 niti-niti 109
4 zadovoljen 434
5 zelo zadovoljen 347
6 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 922.538 7 7.462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13e MIR V OKOLJU NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

MIR V OKOLJU, V KATEREM ŽIVITE

Vrednost 4792 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 12
2 nezadovoljen 39
3 niti-niti 78
4 zadovoljen 343
5 zelo zadovoljen 451
6 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 922.538 7 7.462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13f KAKOVOST ZRAKA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKOVOST ZRAKA V STANOVANJSKI OKOLICI

Vrednost 4891 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 11
2 nezadovoljen 45
3 niti-niti 134
4 zadovoljen 339
5 zelo zadovoljen 391
6 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 919.962 10 10.038

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13g VARNOST NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

VARNOST V OKOLJU, V KATEREM ŽIVITE

Vrednost 4990 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 4
2 nezadovoljen 11
3 niti-niti 73
4 zadovoljen 400
5 zelo zadovoljen 431
6 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 918.47 11 11.53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13h DOSTOP DO OBJEKTA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOSTOP DO OBJEKTA, V KATEREM ŽIVITE, NPR. PROMET, CESTA, PARKIRIŠČE

Vrednost 5089 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 14
2 nezadovoljen 22
3 niti-niti 65
4 zadovoljen 369
5 zelo zadovoljen 450
6 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 919.811 10 10.189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13i DOSTOP DO STANOVANJA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOSTOP DO STANOVANJA, NPR. STOPNICE, ARHITEKTURNE OVIRE, DVIGALO

Vrednost 5188 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 15
2 nezadovoljen 50
3 niti-niti 107
4 zadovoljen 387
5 zelo zadovoljen 345
6 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 904.176 26 25.824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13j BLIŽINA SORODNIKOV IN PRIJATELJEV NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BLIŽINA SORODNIKOV IN PRIJATELJEV

Vrednost 5287 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 12
2 nezadovoljen 36
3 niti-niti 119
4 zadovoljen 395
5 zelo zadovoljen 356
6 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 917.962 12 12.038

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13k BLIŽINA ZDRAVSTVENE OSKRBE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BLIŽINA ZDRAVSTVENE OSKRBE

Vrednost 5386 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 9
2 nezadovoljen 34
3 niti-niti 137
4 zadovoljen 412
5 zelo zadovoljen 329
6 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 920.538 9 9.462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13l DOSTOPNOST STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOSTOPNOST STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE ZA STAREJŠE, NPR. OSKRBA NA DOMU

Vrednost 5485 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 10
2 nezadovoljen 35
3 niti-niti 127
4 zadovoljen 393
5 zelo zadovoljen 202
6 ne vem, b.o. 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 761.206 163 168.794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13m MOŽNOST ZA REKREACIJO IN DRUŽENJE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

MOŽNOST ZA REKREACIJO IN DRUŽENJE V BLIŽINI STANOVANJA

Vrednost 5584 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 21
2 nezadovoljen 51
3 niti-niti 125
4 zadovoljen 369
5 zelo zadovoljen 296
6 ne vem, b.o. 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 864.256 68 65.744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q13n BLIŽINA JAVNIH SERVISOV IN STORITEV NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BLIŽINA JAVNIH SERVISOV IN STORITEV, NPR. TRGOVINA, POŠTA, AVTOBUS

Vrednost 5683 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 19
2 nezadovoljen 49
3 niti-niti 136
4 zadovoljen 333
5 zelo zadovoljen 377
6 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 913.69 16 16.31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q14a STREHA, KI PUŠČA ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

STREHO, KI PUŠČA

Vrednost 5782 Frekvenca
1 da 63
2 ne 853
3 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 915.568 14 14.432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q14b VLAŽNE STENE / TLA ALI TEMELJI ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

VLAŽNIMI STENAMI/TLEMI ALI TEMELJI

Vrednost 5881 Frekvenca
1 da 124
2 ne 782
3 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 904.159 24 25.841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q14c TRHLI OKENSKI OKVIRJI ALI TLA ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

TRHLIMI OKENSKIMI OKVIRJI ALI TRHLIMI TLEMI

Vrednost 5980 Frekvenca
1 da 95
2 ne 817
3 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 910.482 18 19.518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q14d PRETEMNO STANOVANJE ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

PRETEMNIM STANOVANJEM, KER V STANOVANJE OZIROMA HIŠO NE DOBITE DOVOLJ DNEVNE SVETLOBE

Vrednost 6079 Frekvenca
1 da 62
2 ne 851
3 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 912.312 17 17.688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q15 ALI VAŠE STANOVANJE/HIŠA USTREZA BIVALNIM POTREBAM STAREJŠIH?

ALI VAŠE STANOVANJE OZIROMA HIŠA USTREZA BIVALNIM POTREBAM STAREJŠIH?

Vrednost 6178 Frekvenca
1 da 718
2 ne 161
3 ne vem, b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 874.798 51 55.202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q16a SPREMENITI... KOPALNICO IN STRANIŠČE KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREUREDITEV KOPALNICE IN STRANIŠČA, NPR. VGRADNJA DRŽAL

Vrednost 6277 Frekvenca
1 sploh ni potrebno 271
2 ni potrebno 263
3 niti-niti 87
4 potrebno 181
5 zelo potrebno 109
6 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 909.909 19 20.091

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q16b SPREMENITI... RAZPOREDITEV PROSTOROV KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

SPREMEMBE V RAZPOREDITVI PROSTOROV, NPR. PREMIK SPALNICE ALI KOPALNICE BLIŽJE BIVALNEMU DELU

Vrednost 6376 Frekvenca
1 sploh ni potrebno 378
2 ni potrebno 363
3 niti-niti 67
4 potrebno 61
5 zelo potrebno 33
6 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 903.455 28 26.545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q16c SPREMENITI... LAŽJE IN VARNO PREMIKANJE KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREUREDITVE, KI OMOGOČAJO LAŽJE IN VARNO PREMIKANJE, NPR. OPRIJEMALA

Vrednost 6475 Frekvenca
1 sploh ni potrebno 276
2 ni potrebno 369
3 niti-niti 80
4 potrebno 121
5 zelo potrebno 52
6 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 898.448 32 31.552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q16d SPREMENITI... LAŽJI DOSTOP DO STANOVANAJ KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREUREDITVE, KI OMOGOČAJO LAŽJI DOSTOP DO STANOVANJA OZIROMA HIŠE

Vrednost 6574 Frekvenca
1 sploh ni potrebno 324
2 ni potrebno 370
3 niti-niti 61
4 potrebno 101
5 zelo potrebno 53
6 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 910.303 21 19.697

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q16e SPREMENITI... PRILAGODITVE V KUHINJI KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRILAGODITVE V KUHINJI, NPR. PRILAGODITEV VIŠINE PULTOV

Vrednost 6673 Frekvenca
1 sploh ni potrebno 347
2 ni potrebno 437
3 niti-niti 61
4 potrebno 43
5 zelo potrebno 15
6 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 901.209 27 28.791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q16f SPREMENITI... PRILAGODITVE POHIŠTVA IN OPREME KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRILAGODITVE POHIŠTVA IN OPREME

Vrednost 6772 Frekvenca
1 sploh ni potrebno 338
2 ni potrebno 447
3 niti-niti 64
4 potrebno 39
5 zelo potrebno 23
6 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 910.398 19 19.602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q17 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRIHRANKE NAMENITI ZA IZBOLJŠANJE STANOVANJA?

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SVOJE PRIHRANKE NAMENITI ZA IZBOLJŠANJE SVOJEGA STANOVANJA OZIROMA HIŠE, DA BI (ŠE BOLJ) USTREZALO BIVALNIM POTREBAM STAREJŠIH?

Vrednost 6871 Frekvenca
1 DA 381
2 NE 225
3 DA, VENDAR NIMAM PRIHRANKOV 172
4 NE, KER NIMAM PRIHRANKOV 121
5 ne vem, b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 897.906 31 32.094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q18a NAPRAVA V OBLIKI OBESKA, KI JO IMATE VES ČAS PRI SEBI... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVA V OBLIKI OBESKA, KI JO IMATE VES ČAS PRI SEBI IN OMOGOČA, DA V NUJNIH PRIMERIH LE S PRITISKOM NA GUMB POKLIČETE NA POMOČ.

Vrednost 6970 Frekvenca
1 je sprejemljiva 715
2 ni sprejemljiva 133
3 ne vem, b.o. 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 852.28 82 77.72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q18b NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO NA POMOČ OB NEVARNOSTI... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO NA POMOČ, ČE ZAZNAJO NEVARNOST, NPR. POŽAR, UHAJANJE PLINA, IZLIV VODE.

Vrednost 7069 Frekvenca
1 je sprejemljiva 714
2 ni sprejemljiva 130
3 ne vem, b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 846.742 86 83.258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q18c NAPRAVE, KI VAS OPOMNIJO, DA MORATE NEKAJ STORITI... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI VAS OPOMNIJO, DA MORATE NEKAJ NAREDITI, NPR. VZETI ZDRAVILO.

Vrednost 7168 Frekvenca
1 je sprejemljiva 629
2 ni sprejemljiva 202
3 ne vem, b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 831.969 99 98.031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q18d TELEFON, KI SAM POKLIČE NA ŽELENO TELEFONSKO ŠTEVILKO... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

TELEFON, KI SAM POKLIČE NA ŽELENO TELEFONSKO ŠTEVILKO, ČE GA PRIBLIŽATE FOTOGRAFIJI OSEBE, KI JO ŽELITE POKLICATI.

Vrednost 7267 Frekvenca
1 je sprejemljiva 532
2 ni sprejemljiva 246
3 ne vem, b.o. 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 775.828 152 154.172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q18e NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO POMOČ, ČE PADETE... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO POMOČ, ČE PADETE IN SE NE MORETE POBRATI.

Vrednost 7366 Frekvenca
1 je sprejemljiva 720
2 ni sprejemljiva 118
3 ne vem, b.o. 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 834.774 92 95.226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q18f NAPRAVE, KI SAME IZVAJAJO MERITVE... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI SAME IZVAJAJO MERITVE NPR. SRČNI UTRIP, NATO PA PODATKE AVTOMATIČNO PRENESEJO ZDRAVNIKU. ČE ZAZNAJO NENADNE SPREMEMBE, NPR. HITER PADEC KRVNEGA TLAKA, SAME POKLIČEJO NA POMOČ.

Vrednost 7465 Frekvenca
1 je sprejemljiva 619
2 ni sprejemljiva 178
3 ne vem, b.o. 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 794.066 133 135.934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q19a STANOVANJE/HIŠA PREDSTAVLJA ZAPUŠČINO ZA MOJE OTROKE NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREDSTAVLJA ZAPUŠČINO ZA MOJE OTROKE/SORODNIKE

Vrednost 7564 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 51
2 ni pomembno 73
3 niti-niti 116
4 pomembno 225
5 zelo pomembno 437
6 ne vem, b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 898.934 28 31.066

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q19b STANOVANJE/HIŠA PREDSTAVLJA MOJ DOSEK V ŽIVLJENJU NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREDSTAVLJA MOJ DOSEŽEK V ŽIVLJENJU

Vrednost 7663 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 31
2 ni pomembno 57
3 niti-niti 122
4 pomembno 310
5 zelo pomembno 378
6 ne vem, b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 895.959 32 34.041

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q19c STANOVANJE/HIŠA PREDSTAVLJA SPOMIN NA MOJE ŽIVLJENJE NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREDSTAVLJA SPOMIN NA MOJE ŽIVLJENJE

Vrednost 7762 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 43
2 ni pomembno 73
3 niti-niti 107
4 pomembno 279
5 zelo pomembno 395
6 ne vem, b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 895.061 33 34.939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q19d TU ŽIVIJO MOJI ZNANCI, PRIJATELJI NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

TU ŽIVIJO MOJI ZNANCI, PRIJATELJI

Vrednost 7861 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 44
2 ni pomembno 64
3 niti-niti 113
4 pomembno 364
5 zelo pomembno 326
6 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 909.758 19 20.242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q19e V STANOVANJU/HIŠI IN OKOLJU SE ZNAJDEM NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

V STANOVANJU/HIŠI IN ŠIRŠEM OKOLJU SE ZNAJDEM

Vrednost 7960 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 6
3 niti-niti 22
4 pomembno 306
5 zelo pomembno 575
6 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 911.739 18 18.261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q19f STANOVANJE/HIŠA JE DOBRA FINANČNA NALOŽBA NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

STANOVANJE/HIŠA JE DOBRA FINANČNA NALOŽBA

Vrednost 8059 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 30
2 ni pomembno 63
3 niti-niti 162
4 pomembno 305
5 zelo pomembno 321
6 ne vem, b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 879.038 49 50.962

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q19g V STANOVANJU/HIŠI SE POČUTIM SAMOSTOJNO NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

V TEM STANOVANJU/HIŠI SE POČUTIM SAMOSTOJNO IN NEODVISNO

Vrednost 8158 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 7
3 niti-niti 16
4 pomembno 210
5 zelo pomembno 678
6 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 912.301 17 17.699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q20a KAKO NAVEZANI STE NA SVOJE STANOVANJE? POVEJTE, KAKO NAVEZANI STE …

NA SVOJE STANOVANJE OZIROMA HIŠO

Vrednost 8257 Frekvenca
1 sploh nisem navezan 13
2 nisem navezan 34
3 niti-niti 97
4 sem navezan 196
5 zelo sem navezan 574
6 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 913.013 16 16.987

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q20b KAKO NAVEZANI STE NA OKOLJE? POVEJTE, KAKO NAVEZANI STE …

NA SVOJO SOSESKO OZIROMA OKOLJE, V KATEREM ŽIVITE

Vrednost 8356 Frekvenca
1 sploh nisem navezan 15
2 nisem navezan 44
3 niti-niti 136
4 sem navezan 257
5 zelo sem navezan 460
6 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 911.437 18 18.563

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q21 ALI SODELUJETE V KATEREM OD ŠPORTNIH KLUBOV?

ALI SODELUJETE V KATEREM OD ŠPORTNIH KLUBOV, KULTURNIH ORGANIZACIJ ALI PRI KATERI DRUGI ORGANIZIRANI DEJAVNOSTI V SVOJI SOSESKI OZIROMA LOKALNEM OKOLJU?

Vrednost 8455 Frekvenca
1 DA 305
2 NE 604
3 TAKE ORGANIZACIJE NI V SOSESKI 7
4 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 914.726 14 15.274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q22 KAKO POGOSTO SODELUJETE? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q21 odgovorili, da sodelujejo v organizacijah (1).

KAKO POGOSTO SODELUJETE?

Vrednost 8554 Frekvenca
1 TEDENSKO 187
2 MESČNEO 67
3 NEKAJKRAT LETNO ALI REDKEJE 49
4 ne vem, b.o. 2
97 se ne nanaša 625
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
303 309.304 627 620.696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q23 ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI? SEDAJ SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O SELITVAH IN MOŽNOSTIH BIVANJA V PRIHODNJE.

ALI STE V ZADNJIH LETIH KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

Vrednost 8653 Frekvenca
1 da 129
2 ne 784
3 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 912.588 17 17.412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q24_1 ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q23 odgovorili, da so razmišljali o selitvi (1).

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? (navedba1)

Vrednost 8752 Frekvenca
1 neprimerno stanovanje 26
2 dotrajanost, starost stanovanja 1
3 oddaljenost sorodnikov ali prijateljev 5
4 težek dostop do stanovanja 6
5 zanemarjena okolica, hrup in slab zrak 3
6 ni možnosti za rekreacijo in druženje 0
7 oddaljenost javnih servisov in storitev 4
8 zdravstvene težave 12
9 nezmožnost samostojno skrbeti zase 16
10 težave pri samostojnem vzdrževanju stanovanja 11
11 denarne težave pri plačevanju stroškov 5
12 drugo 37
13 ne vem, b.o. 2
97 se ne nanaša 801
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 129.969 804 800.031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q24_2 ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q23 odgovorili, da so razmišljali o selitvi (1).

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? (navedba2)

Vrednost 8851 Frekvenca
1 neprimerno stanovanje 1
2 dotrajanost, starost stanovanja 1
3 oddaljenost sorodnikov ali prijateljev 1
4 težek dostop do stanovanja 3
5 zanemarjena okolica, hrup in slab zrak 3
6 ni možnosti za rekreacijo in druženje 0
7 oddaljenost javnih servisov in storitev 4
8 zdravstvene težave 2
9 nezmožnost samostojno skrbeti zase 5
10 težave pri samostojnem vzdrževanju stanovanja 2
11 denarne težave pri plačevanju stroškov 2
12 drugo 3
13 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 801
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 24.411 903 905.589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q25 KAJ BI BILO PRI SELITVI ZA VAS POMEMBNO?

DENIMO, DA BI SE MORALI PRESELITI. KAJ BI BILO ZA VAS POMEMBNEJE?

Vrednost 8950 Frekvenca
1 TO, DA JE STANOVANJE TAKO KOT BI VAM USTREZALO... 216
2 ALI TO, DA JE STANOVANJE V ISTEM KRAJU... 423
3 ne vem, b.o. 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 632.979 291 297.021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q26 DRUŽBO KOGA BI NAJRAJE IMELI V BLIŽINI?

DRUŽBO KOGA BI NAJRAJE IMELI V BLIŽINI VAŠEGA DOMA? ALI JE TO DRUŽBA …

Vrednost 9049 Frekvenca
1 SORODNIKOV 569
2 PRIJATELJEV 148
3 LJUDI ISTE STAROSTI 33
4 LJUDI RAZLIČNIH STAROSTI 67
5 drugo 29
6 ne vem, b.o. 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 831.507 84 98.493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27a BI ŽELELI... POMČ PRI NAKUPOVANJU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

POMOČ PRI NAKUPOVANJU

Vrednost 9148 Frekvenca
1 sploh si ne bi želeli 63
2 ne bi si želel 96
3 niti-niti 117
4 bi si želel 396
5 zelo bi si želel 206
6 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 874.903 52 55.097

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27b BI ŽELELI... DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA IZ TRGOVINE: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA IZ TRGOVINE NA DOM

Vrednost 9247 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 67
2 ne bi si želel 84
3 niti-niti 84
4 bi si želel 396
5 zelo bi si želel 237
6 ne vem, b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 864.249 62 65.751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27c BI ŽELELI... DOSTAVA HRANE NA DOM: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

DOSTAVA HRANE NA DOM

Vrednost 9346 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 62
2 ne bi si želel 78
3 niti-niti 88
4 bi si želel 396
5 zelo bi si želel 247
6 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 865.57 59 64.43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27d BI ŽELELI... FRIZERSKE STORITVE NA DOMU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

FRIZERSKE IN DRUGE STORITVE NA DOMU ZA NEGO TELESA IN UREJENOST

Vrednost 9445 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 77
2 ne bi si želel 135
3 niti-niti 154
4 bi si želel 322
5 zelo bi si želel 163
6 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 846.446 79 83.554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27e BI ŽELELI... ZDRAVSTVENA OSKRBA NA DOMU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

ZDRAVSTVENA OSKRBA NA DOMU, FIZIOTERAPIJA NA DOMU

Vrednost 9544 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 40
2 ne bi si želel 62
3 niti-niti 62
4 bi si želel 375
5 zelo bi si želel 324
6 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 858.138 67 71.862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27f BI ŽELELI... OBISKI PROSTOVOLJCEV NA DOMU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

DRUŽENJE, NPR. OBISKI PROSTOVOLJCEV NA DOMU

Vrednost 9643 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 110
2 ne bi si želel 135
3 niti-niti 149
4 bi si želel 306
5 zelo bi si želel 150
6 ne vem, b.o. 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 845.074 80 84.926

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27g BI ŽELELI... POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH

Vrednost 9742 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 74
2 ne bi si želel 95
3 niti-niti 114
4 bi si želel 385
5 zelo bi si želel 194
6 ne vem, b.o. 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 855.805 68 74.195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q27h BI ŽELELI... IN PA POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI

Vrednost 9841 Frekvenca
1 sploh si ne bi želel 81
2 ne bi si želel 102
3 niti-niti 117
4 bi si želel 359
5 zelo bi si želel 199
6 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 852.919 72 77.081

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q28a DOM STAREJŠIH OBČANOV STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOM STAREJŠIH OBČANOV

Vrednost 9940 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 87
2 ni sprejemljiva 67
3 niti-niti 93
4 je sprejemljiva 238
5 je zelo sprejemljiva 393
6 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 875.646 52 54.354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q28b OSKRBOVANO STANOVANJE STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

OSKRBOVANO STANOVANJE

Vrednost 10039 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 117
2 ni sprejemljiva 115
3 niti-niti 139
4 je sprejemljiva 247
5 je zelo sprejemljiva 210
6 ne vem, b.o. 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 827.284 102 102.716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q28c BIVANJE S PODPORO NPR. OSKRBO NA DOMU STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BIVANJE V OBSTOJEČEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI S PODPORO, NPR. OSKRBO NA DOMU

Vrednost 10138 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 63
2 ni sprejemljiva 91
3 niti-niti 73
4 je sprejemljiva 289
5 je zelo sprejemljiva 341
6 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 855.836 73 74.164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q28d BIVANJE Z OBISKOVANJEM DNEVNEGA CENTRA STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BIVANJE V OBSTOJEČEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI Z OBISKOVANJEM DNEVNEGA CENTRA, V KATEREM STE PRESKRBLJENI Z VSEM DO POPOLDNEVA, KO SE VRNETE DOMOV

Vrednost 10237 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 130
2 ni sprejemljiva 139
3 niti-niti 132
4 je sprejemljiva 255
5 je zelo sprejemljiva 179
6 ne vem, b.o. 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 833.878 95 96.122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q29a SOBIVANJE STAREJŠIH V SKUPNOSTI NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

SOBIVANJE STAREJŠIH V SKUPNOSTI (GRE ZA STAREJŠE LJUDI, KI SE ODLOČIJO, DA BODO ŽIVELI SKUPAJ, DA BI SI DELILI MESEČNE STROŠKE IN STROŠKE VZDRŽEVANJA TER BI SE DRUŽILI IN SI POMAGALI).

Vrednost 10336 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 270
2 ni sprejemljiva 178
3 niti-niti 157
4 je sprejemljiva 165
5 je zelo sprejemljiva 55
6 ne vem, b.o. 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 820.36 105 109.64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q29b BIVANJE V VEČGENERACIJSKI STANOVANJSKI SKUPNOSTI NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

BIVANJE V VEČGENERACIJSKI STANOVANJSKI STAVBI (V TAKI STAVBI SOBIVAJO IN SE MED SEBOJ DRUŽIJO LJUDJE RAZLIČNIH GENERACIJ, KI SI MED SEBOJ IZMENJUJEJO USLUGE. NPR. STAREJŠI POMAGAJO DRUŽINAM PRI VARSTVU OTROK, MLAJŠI PA STAREJŠE PELJEJO K ZDRAVNIKU IN PO OPRAVKIH).

Vrednost 10435 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 218
2 ni sprejemljiva 177
3 niti-niti 156
4 je sprejemljiva 192
5 je zelo sprejemljiva 82
6 ne vem, b.o. 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 824.996 105 105.004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q29c GOSPODINJSKA SKUPNOST NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

GOSPODINJSKA SKUPNOST (GRE ZA SKUPINO STAREJŠIH LJUDI, KI POTREBUJEJO NEGO. VES DAN JE V SKUPINI PRISOTNA HIŠNA GOSPODINJA, KI SKRBI ZA GOSPODINJSTVO, NEGO IN DOBRO VZDUŠJE. GOSPODINJSKE SKUPNOSTI SE NAHAJAJO V BLIŽINI SORODNIKOV).

Vrednost 10534 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 225
2 ni sprejemljiva 189
3 niti-niti 140
4 je sprejemljiva 188
5 je zelo sprejemljiva 65
6 ne vem, b.o. 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 805.725 123 124.275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q29d BIVANJE Z DRUGO DRUŽINO ALI POSAMEZNIKOM NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

BIVANJE Z DRUGO DRUŽINO ALI POSAMEZNIKOM (TO POMENI, DA SE POSAMEZNIK ALI DRUŽINA PRISELI K STAREJŠEMU CˇLOVEKU TER V ZAMENO ZA BREZPLAČNO BIVANJE SKRBI ZANJ IN MU POMAGA PRI VZDRŽEVANJU DOMA).

Vrednost 10633 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 365
2 ni sprejemljiva 249
3 niti-niti 109
4 je sprejemljiva 77
5 je zelo sprejemljiva 24
6 ne vem, b.o. 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 823.92 106 106.08

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q29e BIVANJE PRI OSKRBNIŠKI DRUŽINI NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

BIVANJE PRI OSKRBNIŠKI DRUŽINI (TO POMENI, DA SI STAROSTNIK TAM, KJER ŽELI ŽIVETI, IZBERE DRUŽINO, KI JE USPOSOBLJENA ZA OSKRBO STAREJŠIH).

Vrednost 10732 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 394
2 ni sprejemljiva 262
3 niti-niti 104
4 je sprejemljiva 51
5 je zelo sprejemljiva 15
6 ne vem, b.o. 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 824.817 104 105.183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zdr ZDRAVSTVENO STANJE:

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI SVOJE ZDRAVJE? BI REKLI, DA JE ...

Vrednost 10831 Frekvenca
1 ZELO SLABO 22
2 SLABO 83
3 ZADOVOLJIVO 394
4 DOBRO 314
5 ZELO DOBRO 100
6 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 912.354 17 17.646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ovir ALI VAS OVIRA KAKŠNA KRONIČNA BOLEZEN?

ALI VAS PRI VAŠIH VSAKDANJIH OPRAVILIH KAKOR KOLI OVIRA KAKŠNA KRONIČNA BOLEZEN, INVALIDNOST ALI PSIHIČNA TEŽAVA?

Vrednost 10930 Frekvenca
1 DA, PRECEJ 109
2 DA, DO NEKE MERE 274
3 NE 529
4 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 911.642 18 18.358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q30 IMATE TEŽAVE PRI PLAČEVANJU STANOVANJSKIH OBVEZNOSTI? SLEDI NEKAJ KRATKIH VPRAŠANJ O PRIHODKIH GOSPODINJSTVA IN PLAČEVANJU STANOVANJSKIH OBVEZNOSTI.

ALI IMATE KAKŠNE TEŽAVE PRI PLAČEVANJU STANOVANJSKIH OBVEZNOSTI?

Vrednost 11029 Frekvenca
1 da 96
2 ne 810
3 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 905.47 24 24.53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q31 KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA VAŠE TEŽAVE? Odgovarjajo tisti, ki so na vprašanje Q30 odgovorili DA (1).

KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA VAŠE TEŽAVE?

Vrednost 11128 Frekvenca
1 VISOKA NAJEMNINA 2
2 VISOKI STANOVANJSKI STROŠKI 17
3 VISOKI STROŠKI VZDRŽEVANJA 3
4 NIZKI PRIHODKI 73
5 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 834
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 91.766 835 838.234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q32 % - MESEČNA STANOVANJSKA NAJEMNINA Odgovarjajo le tisti, ki so pri vprašanju Q1 navedli, da so v najemu oziroma so morali odgovarjati tudi na vprašanje Q2.

PRIBLIŽNO KOLIKŠEN DEL SKUPNIH PRIHODKOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA PREDSTAVLJA MESEČNA STANOVANJSKA NAJEMNINA V ODSTOTKIH (%)?

Vrednost 11227 Frekvenca
5 1
13 1
15 4
20 4
25 2
30 3
40 2
50 2
997 se ne nanaša 909
999 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 21.008 911 908.992

Vrednosti spremenljivk od 5 do 50

q33 % - MESEČNI STANOVANJSKI STROŠKI Odgovarjajo vsi.

PRIBLIŽNO KOLIKŠEN DEL SKUPNIH PRIHODKOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA PREDSTAVLJAJO MESEČNI STANOVANJSKI STROŠKI (ELEKTRIKA, VODA, ODPADKI IPD.) V ODSTOTKIH (%)?

Vrednost 11326 Frekvenca
999 ne vem, b.o. 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 768.176 167 161.824 0 100 33.17 32.955 18.534 18.5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

q34 % - LETNI STROŠKI VZDRŽEVANJA

PRIBLIŽNO KOLIKŠEN DEL SKUPNIH PRIHODKOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA PREDSTAVLJAJO LETNO STROŠKI VZDRŽEVANJA (VEČJA POPRAVILA IPD.) V ODSTOTKIH (%)?

Vrednost 11425 Frekvenca
0 80
1 8
2 15
3 7
5 55
7 2
8 1
9 1
10 117
15 37
20 69
25 18
30 46
35 5
40 22
45 1
50 31
55 1
60 3
70 1
75 1
99 1
100 6
999 ne vem, b.o. 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
528 546.315 402 383.685

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

q35 SKUPNI NETO MESEČNI DOHODEK:

KOLIKŠEN JE SKUPNI NETO MESEČNI DOHODEK VAŠEGA GOSPODINJSTVA (V EUR)?

Vrednost 11524 Frekvenca
0 brez dohodkov 7
9999 ne vem, b.o. 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 678.404 250 251.596 0 5000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5000

q36 KATERI OPIS NAJBOLJ USTREZA?

KATERI OD NASLEDNJIH OPISOV NAJBOLJ USTREZA SITUACIJI V VAŠEM GOSPODINJSTVU?

Vrednost 11623 Frekvenca
1 S SEDANJIMI PRIHODKI SE LAHKO BREZ TEŽAV PREŽIVLJAMO 341
2 S SEDANJIMI PRIHODKI RAVNO SHAJAMO 435
3 S SEDANJIMI PRIHODKI SE LE TEŽKO PREŽIVLJAMO 76
4 S SEDANJIMI PRIHODKI SE IZJEMNO TEŽKO PREŽIVLJAMO 42
5 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 893.479 36 36.521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q37a ODDAJA DELA STANOVANJA/HIŠE PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

ODDAJA DELA STANOVANJA/HIŠE NAJEMNIKU OZIROMA NAJEMNIKOM

Vrednost 11722 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 618
2 ni sprejemljiva 169
3 niti-niti 47
4 je sprejemljiva 45
5 je zelo sprejemljiva 9
6 ne vem, b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 886.163 42 43.837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q37b PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAKUP MANJŠEGA STANOVANJA PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAKUP MANJŠEGA STANOVANJA

Vrednost 11821 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 537
2 ni sprejemljiva 174
3 niti-niti 60
4 je sprejemljiva 75
5 je zelo sprejemljiva 36
6 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 880.619 48 49.381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q37c PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAJEM NEPROFITNEGA STANOVANJA PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAJEM NEPROFITNEGA STANOVANJA

Vrednost 11920 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 590
2 ni sprejemljiva 185
3 niti-niti 43
4 je sprejemljiva 37
5 je zelo sprejemljiva 17
6 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 871.047 58 58.953

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q37d NAJEM POSOJILA V ZAMENO ZA HIPOTEKO PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

NAJEM POSOJILA V ZAMENO ZA HIPOTEKO NA STANOVANJE/HIŠO (TO POMENI, DA PRI BANKI NAJAMETE POSOJILO IN V ZAMENO ZA TO ZASTAVITE SVOJE STANOVANJE/HIŠO. BANKA VAM DENAR IZPLAČA V ENKRATNEM ZNESKU ALI V OBLIKI RENTE. POSOJILA VAM NI TREBA ODPLAČEVATI IN V STANOVANJU/HIŠI LAHKO ŽIVITE DO KONCA SVOJEGA ŽIVLJENJA. TAKRAT BANKA STANOVANJE/HIŠO PRODA IN POPLAČA POSOJILO. MOREBITNI PRESEŽEK SE IZPLAČA DEDIČEM. ČE DOLG PRESEGA POSOJILO, DEDIČEM RAZLIKE NI TREBA DOPLAČATI. LAHKO PA DEDIČI POSOJILO TUDI PREVZAMEJO, GA POPLAČAJO IN POSTANEJO LASTNIKI STANOVANJA/HIŠE).

Vrednost 12019 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 683
2 ni sprejemljiva 155
3 niti-niti 15
4 je sprejemljiva 10
5 je zelo sprejemljiva 4
6 ne vem, b.o. 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 863.878 63 66.122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q37e PRODAJA STANOVANJA/HIŠE V ZAMENO ZA DOŽIVLJENJSKO UPORABO PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA STANOVANJA/HIŠE V ZAMENO ZA NJENO DOŽIVLJENJSKO UPORABO IN IZPLAČILO DOŽIVLJENJSKE RENTE (TO POMENI, DA SVOJE STANOVANJE OZIROMA HIŠO PRODATE, V POGODBI PA DOLOČITE, DA LAHKO V TEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI BIVATE DO KONCA SVOJEGA ŽIVLJENJA. KUPEC VAM NAMESTO IZPLAČILA KUPNINE DO KONCA VAŠEGA ŽIVLJENJA IZPLAČUJE MESEČNO RENTO, VZDRŽUJE STANOVANJE/HIŠO IN PLAČUJE VSE DAVČNE OBVEZNOSTI (NPR. DAVEK NA NEPREMIČNINO).

Vrednost 12118 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 618
2 ni sprejemljiva 166
3 niti-niti 41
4 je sprejemljiva 20
5 je zelo sprejemljiva 13
6 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 855.82 72 74.18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q37f PRODAJA Z ODLOŽENIM PRENOSOM LASTNINSKE PRAVICE PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA Z ODLOŽENIM PRENOSOM LASTNINSKE PRAVICE (TO POMENI, DA SVOJE STANOVANJE/HIŠO PRODATE IN PREJMETE ZA TO KUPNINO V ENKRATNEM ZNESKU. KUPEC POSTANE LASTNIK NEPREMIČNINE ŠELE PO VAŠI SMRTI IN DO TAKRAT LAHKO BREZPLAČNO BIVATE V NJEJ).

Vrednost 12217 Frekvenca
1 sploh ni sprejemljiva 630
2 ni sprejemljiva 159
3 niti-niti 37
4 je sprejemljiva 20
5 je zelo sprejemljiva 14
6 ne vem, b.o. 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 858.628 70 71.372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

lroj LETO ROJSTVA SLEDI ŠE NEKAJ ZADNJIH VPRAŠANJ, KI SE NAVEZUJEJO NA VAS

KATEREGA LETA STE ROJENI? 19___

Vrednost 12316 Frekvenca
999 b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 908 22 22 19 65 45.617 45.615 10.117 10.09

Vrednosti spremenljivk od 19 do 65

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 12415 Frekvenca
1 OSNOVNA 194
2 POKLICNA 165
3 SREDNJA 357
4 VIŠJA ALI VISOKA 202
5 b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 918.201 12 11.799

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk1 KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE ...

Vrednost 12514 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 425
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 277
3 V VEČJEM MESTU 100
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU 121
5 b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 922.253 7 7.747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk2 ALI BIVATE...

ALI BIVATE …

Vrednost 12613 Frekvenca
1 V STRNJENEM NASELJU 644
2 RAZPRŠENEM NASELJU 278
3 b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 920.912 8 9.088

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tipk3 ALI ŽIVITE... Odgovarjajo le tisti, ki so na vprašanje TIPK1 odgovorili, da živijo v drugem večjem mestu (3) oziroma v Ljubljani ali Mariboru (4).

ALI ŽIVITE …?

Vrednost 12712 Frekvenca
1 ZNOTRAJ MESTA 114
2 NA OBROBJU MESTA 105
97 se ne nanaša 709
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 222.018 711 707.982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

zap ZAPOSLITVENI STATUS

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLITVI. ALI STE …

Vrednost 12811 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 55
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 45
3 SAMOZAPOSLEN 8
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 38
6 UPOKOJENEC 739
7 BREZPOSELN 20
8 DRUGO... 8
9 b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 920.199 9 9.801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

spol SPOL

SPOL

Vrednost 12910 Frekvenca
1 moški 272
2 ženska 658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 930 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

regija Regija

V KATERI REGIJI PREBIVATE?

Vrednost 1309 Frekvenca
1 POMURSKA 55
2 PODRAVSKA 124
3 KOROŠKA 40
4 SAVINJSKA 122
5 ZASAVSKA 28
6 SPOD.POSAVSKA 33
7 JV SLOVENIJA 66
8 OSREDNJA 213
9 GORENJSKA 103
10 NOTR.KRAŠKA 26
11 GORIŠKA 66
12 OBALNO KRAŠKA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 930 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

kraj_r Kraj

Kraj

Vrednost 1318 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 930 0 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

veln2 Število prebivalcev (združeno)

Število prebivalcev (združeno)

Vrednost 1327 Frekvenca
1 ->500 315
2 500-4000 259
3 4000-50000 214
4 NAD 50000 142
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 930 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sequence SequenceNumber

Zaporedna številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 930 0 0 15 9404 4342.28 4320.419 2683.113 2655.141