Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše ljudi v Sloveniji, 2015

Basic Study Information

ADP - IDNo: INFES15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INFES15_V1
Main author(s):
  • Kerbler, Boštjan
  • Filipovič Hrast, Maša
  • Mandič, Srna
  • Sendi, Richard
  • Černič Mali, Barbara
  • Mrzel, Maja
Co-workers:
  • Broder, Živa
  • Uhan, Samo
Data file producer:
UIRS - Urbanistični inštitut RS
CPDB - Center za proučevanje družbene blaginje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2019

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-6824 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: starejši ljudje, bivalno okolje

Keywords ELSST:
STANOVANJE, STANOVANJE ZA STAREJŠE

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
BIVANJSKE RAZMERE
ODNOS STAREJŠIH DO STANOVANJA, NAVEZANOST NA BIVALNO OKOLJE IN ZADOVOLJSTVO S STANOVANJEM
OSKRBA IN POMOČ STAREJŠIM V NJIHOVEM BIVALNEM OKOLJU
PRENOVA, IKT ZA STAREJŠE IN SELITEV
ALTERNATIVNE OBLIKE BIVANJA STAREJŠIH
FINANČNI VIDIKI BIVANJA IN STANOVANJ
DEMOGRAFIJA


Abstract:

V svetu so uveljavljeni raznoliki modeli stanovanjske oskrbe za starejše. V Sloveniji imamo tudi nekaj primerov lokalnih dobrih praks na področju zagotavljanja storitev za starejše. Vendar pa moramo biti pri prenosu in implementaciji teh inovacij previdni, saj ni nujno, da se izkažejo za uspešne tudi v drugih okoljih in pri vseh starostnih skupinah starejših ljudi. Cilj raziskave (INFORMES - akronim angleškega naslova projekta: Innovative forms of living environments for elderly people in Slovenia) je bil ugotoviti katere alternativne oblike stanovanjske oskrbe in katere storitve za starejše ustrezajo potrebam, željam in navadam starejših ljudi v Sloveniji. Predpostavka je, da se le-te v Sloveniji razlikujejo glede na okolje, v katerem starejši ljudje živijo (mesto–podeželje), glede na različne starostne skupine starejših, glede na vrsto stanovanjske enote v kateri bivajo (hiša–stanovanje) itd. Podatki za analizo v okviru raziskave so pridobljeni z anketiranjem. Podobna raziskava z naslovom Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših oseb je bila izvedena v letu 2002 s strani Urbanističnega inštituta RS in Fakultete za družbene vede. glej: Stanovanjske potrebe upokojencev in drugih starejših oseb . V letu 2017 je bila objavljena verzija podatkovne datoteke, ki je vsebovala utež glede na regijo. V verziji podatkovne datoteke objavljene v letu 2019 pa je bila dodana utež na spol po dveh starostnih skupinah.

Methodology


Collection date: 23. november 2015 - 27. november 2015
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Republike Slovenije v starosti 50 let in več.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Mešano verjetnostno in neverjetnostno

Vzorčni okvir je izhajal iz seznama telefonskih naročnikov (fizičnih oseb) prebivalcev Republike Slovenije. Če je bilo v gospodinjstvu več ustreznih oseb, je bila ciljna oseba izbrana z metodo »zadnjega rojstnega dne«. Izhodiščni vzorec 7413 telefonskih številk je zajemal 5876 dostopnih oziroma ustreznih telefonskih številk. Ob upoštevanju 30 % izpada gospodinjstev zaradi neustrezne starosti oseb je končni vzorec vseboval 4100 gospodinjstev. Realizirani vzorec odraža stanje populacije, zato je možno posploševanje na populacijo.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Podatkovna datoteka objavljena v letu 2017 je vsebovala utež glede na regijo (gre za spremenljivko w). V letu 2019 je bila objavljeni podatkovni datoteki dodana utež na spol po dveh starostnih skupinah t.j. do 69 let in 70+ let, katero predstavlja spremenljivka w2. Obe uteži se nahajata na koncu podatkovne datoteke objavljene v letu 2019.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Inovativne oblike bivalnih okolij za starejše v Sloveniji, 2015 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Kerbler, Boštjan

Format: *.txt - TEKST

Date and place of production: 2019, Ljubljana

  • number of variables: 138
  • number of units: 930

License: Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Version: junij 2019

Additional information:

Raziskovalec je predal novo datoteko, v katero je vključil dodatno utež (w2), medtem, ko so ostale spremenljivke ostale nespremenjene. = Researcher deposited a new version of the data file containing additional weight (w2), while all other variables remained unchanged.

Variable list

q1 KJE ŽIVITE? NAJPREJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH BIVALNIH RAZMERAH.

ALI ŽIVITE ...

Value 13 Frequency
1 V LASTNI HIŠI 673
2 V LASTNEM STANOVANJU 226
3 V NAJEMNEM STANOVANJU 19
4 V NAJETI HIŠI 2
5 V NAJETI SOBI 0
6 V STANOVANJU ALI HI PRI SORODNIKIH 1
7 V OSKRBOVANEM STANOVANJU 0
8 drugo 2
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 923.015 7 6.985

Valid range from 1 to 8

q1d Druga oblika nastanitve: Odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 odgovorili drugo (8).

Druga oblika nastavitve:

Value 22 Frequency
soba ki je bla zapuscena 1
v lasti otrok 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1.727 0 0

q2 KAKŠEN NAJEM? Odgovarjajo tisti, ki živijo v najemu (Q1=3 ali 4 ali 5).

ZA KATERO VRSTO NAJEMA GRE? ALI GRE ZA …

Value 31 Frequency
1 NEPROFITNI NAJEM 16
2 PROFITNI/ZASEBNI NAJEM 4
3 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 21.872 910 908.128

Valid range from 1 to 2

q1 KJE ŽIVITE? NAJPREJ VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠIH BIVALNIH RAZMERAH.

ALI ŽIVITE ...

Value 1138 Frequency
1 V LASTNI HIŠI 673
2 V LASTNEM STANOVANJU 226
3 V NAJEMNEM STANOVANJU 19
4 V NAJETI HIŠI 2
5 V NAJETI SOBI 0
6 V STANOVANJU ALI HI PRI SORODNIKIH 1
7 V OSKRBOVANEM STANOVANJU 0
8 drugo 2
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 923.015 7 6.985

Valid range from 1 to 8

q1d Druga oblika nastanitve: Odgovarjajo tisti, ki so pri Q1 odgovorili drugo (8).

Druga oblika nastavitve:

Value 2137 Frequency
soba ki je bla zapuscena 1
v lasti otrok 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1.727 0 0

q2 KAKŠEN NAJEM? Odgovarjajo tisti, ki živijo v najemu (Q1=3 ali 4 ali 5).

ZA KATERO VRSTO NAJEMA GRE? ALI GRE ZA …

Value 3136 Frequency
1 NEPROFITNI NAJEM 16
2 PROFITNI/ZASEBNI NAJEM 4
3 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 21.872 910 908.128

Valid range from 1 to 2

q3 V KATEREM NADSTROPJU ŽIVITE? Odgovarjajo tisti, ki živijo v stanovanju (Q1=2 ali 3 ali 5 ali 6 ali 7).

V KATEREM NADSTROPJU ŽIVITE?

Value 4135 Frequency
0 pritličje 37
1 83
2 38
3 33
4 21
5 11
6 7
7 6
8 1
9 1
11 2
12 3
97 se ne nanaša 684
99 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 247.536 687 682.464

Valid range from 0 to 12

q4 ALI JE V ZGRADBI DVIGALO? Odgovarjajo tisti, ki živijo v stanovanju (Q1=2 ali 3 ali 5 ali 6 ali 7)

ALI JE V ZGRADBI DVIGALO?

Value 5134 Frequency
1 da 72
2 ne 173
3 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 249.112 685 680.888

Valid range from 1 to 2

q5 KOLIKO KVADRATNIH METROV MERI STANOVANJE/HIŠA? Odgovarjajo vsi.

KOLIKO KVADRATNIH METROV MERI VAŠE STANOVANJE OZIROMA HIŠA?

Value 6133 Frequency
999 ne vem, b.o. 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 830.651 112 99.349 25 850 101.438 101.683 55.879 54.152

Valid range from 25 to 850

q6 ŠTEVILO SOB V STANOVANJU/HIŠI?

KOLIKŠNO JE ŠTEVILO SOB V STANOVANJU OZIROMA HIŠI?

Value 7132 Frequency
0.5 garsonjera 8
99 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 909.527 21 20.473 0.5 13

Valid range from 0.5 to 13

q7_r KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO?

KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO, VKLJUČNO Z VAMI?

Value 8131 Frequency
1 1 član 239
2 2 člana 388
3 3 člani 127
4 4 člani 83
5 5 članov in več 90
99 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 926.932 3 3.068

Valid range from 1 to 5

q8 V KAKEM GOSPODINJSTVU ŽIVITE?

V KAKŠNEM GOSPODINJSTVU ŽIVITE? ALI ŽIVITE …

Value 9130 Frequency
1 SAMI 239
2 S PARTNERJEM 333
3 S PARTNERJEM IN OTROKI 202
4 BREZ PARTNERJA, VENDAR Z OTROKI 51
5 V VEČGENERACIJSKI DRUŽINI 76
6 drugo 18
7 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 919.932 11 10.068

Valid range from 1 to 6

q8d Drug tip gospodinjstva: Odgovarjajo tisti, ki so pri Q8 navedli drugi tip gospodinjstva (6).

Drug tip gospodinjstva:

Value 10129 Frequency
dve sestri 1
gospa in podnajemnik 1
lastnica in oskrbovanka 1
me?ano 1
od sestre sin 1
s star?i 1
sestri?na 1
teta, mama, sin 1
z mamo 7
z oskrbovanko 1
z vnukinjo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 16.873 0 0

q9 KOLIKO LET PREBIVATE V TEM STANOVANJU/HIŠI?

KOLIKO LET ŽE PREBIVATE V TEM STANOVANJU/HIŠI?

Value 11128 Frequency
99 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 917.064 12 12.936 1 88 36.479 36.316 15.709 15.847

Valid range from 1 to 88

q10 KJE ŽIVIJO NAJBLIŽJI SORODNIKI?

ALI VAŠI NAJBLIŽJI SORODNIKI, NA KATERE SE LAHKO OBRNETE, ČE POTREBUJETE POMOČ, ŽIVIJO …

Value 12127 Frequency
1 V ISTEM GOSPODINJSTVU 187
2 V ISTI STAVBI, V DRUGEM GOSPODINJSTVU 185
3 V ISTI SOSESKI OZ. VASI, KRAJU 250
4 DRUGJE 260
5 nimam bližnjih sorodnikov 13
6 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 897.231 35 32.769

Valid range from 1 to 5

q10km KOLIKO KM SO OD VAS ODDALJENI NAJBLIŽJI SORODNIKI? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q10 navedli, da sorodniki živijo drugje (4).

KOLIKO KM SO OD VAS ODDALJENI NAJBLIŽJI SORODNIKI?

Value 13126 Frequency
9997 se ne nanaša 670
9999 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 265.123 677 664.877 0 900 43.897 42.873 89.831 94.018

Valid range from 0 to 900

q11a OBISKOVANJE DEJAVNOSTI, SREČANJ, HOBIJEV: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

OBISKOVANJE DEJAVNOSTI, SREČANJ, HOBIJEV

Value 14125 Frequency
1 potrebujem pomoč 69
2 ne potrebujem pomoči 838
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 908.662 23 21.338

Valid range from 1 to 2

q11ak1 OBISKOVANJE DEJAVNOSTI... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11a navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 15124 Frequency
1 PARTNER 11
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 47
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 5
6 NEKDO DRUG 2
7 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 861
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 61.68 864 868.32

Valid range from 1 to 6

q11ak2 OBISKOVANJE DEJAVNOSTI... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11a navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Value 16123 Frequency
1 PARTNER 1
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 1
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 861
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 3.303 926 926.697

Valid range from 1 to 6

q11b ORGANIZIRANJE OBISKOV: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

ORGANIZIRANJE OBISKOV (NPR. PRI ZDRAVNIKU)

Value 17122 Frequency
1 potrebujem pomoč 123
2 ne potrebujem pomoči 794
3 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 917.131 13 12.869

Valid range from 1 to 2

q11bk1 ORGANIZIRANJE OBISKOV...KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11b navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 18121 Frequency
1 PARTNER 24
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 84
3 PRIJATELJ 2
4 SOSED 2
5 PONUDNIK STORITEV 9
6 NEKDO DRUG 2
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 113.213 807 816.787

Valid range from 1 to 6

q11bk2 ORGANIZIRANJE OBISKOV...KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11b navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Value 19120 Frequency
1 PARTNER 3
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 3
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 807
Sysmiss 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 7.083 922 922.917

Valid range from 1 to 6

q11bk3 ORGANIZIRANJE OBISKOV...KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11b navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (3 navedba)

Value 20119 Frequency
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 0
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 0
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 807
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1.341 929 928.659

Valid range from 1 to 6

q11c VODENJE FINANČNIH ZADEV: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

VODENJE FINANČNIH ZADEV (NA PRIMER PLAČEVANJE RAČUNOV)

Value 21118 Frequency
1 potrebujem pomoč 58
2 ne potrebujem pomoči 856
3 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 913.437 16 16.563

Valid range from 1 to 2

q11ck1 VODENJE FINANIH ZADEV... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11c navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 22117 Frequency
1 PARTNER 17
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 39
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 53.866 872 876.134

Valid range from 1 to 6

q11ck2 VODENJE FINANIH ZADEV... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11c navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Value 23116 Frequency
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 1
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 0
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 872
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1.576 928 928.424

Valid range from 1 to 6

q11d PREVOZ NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

PREVOZ

Value 24115 Frequency
1 potrebujem pomoč 252
2 ne potrebujem pomoči 663
3 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 913.448 15 16.552

Valid range from 1 to 2

q11dk1 PREVOZ... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11d navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 25114 Frequency
1 PARTNER 65
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 156
3 PRIJATELJ 3
4 SOSED 8
5 PONUDNIK STORITE 16
6 NEKDO DRUG 3
7 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 678
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 220.862 679 709.138

Valid range from 1 to 6

q11dk2 PREVOZ... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11d navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Value 26113 Frequency
1 PARTNER 1
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 18
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITE 2
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 678
Sysmiss 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 20.48 906 909.52

Valid range from 1 to 6

q11e MANJŠA HIŠNA POPRAVILA ALI PRENOVE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

MANJŠA HIŠNA POPRAVILA ALI PRENOVE, VRTNARJENJE

Value 27112 Frequency
1 potrebujem pomoč 167
2 ne potrebujem pomoči 741
3 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 908.431 22 21.569

Valid range from 1 to 2

q11ek1 MANJŠA HIŠNA POPRAVILA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11e navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 28111 Frequency
1 PARTNER 30
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 102
3 PRIJATELJ 2
4 SOSED 5
5 PONUDNIK STORITEV 17
6 NEKDO DRUG 7
7 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 763
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 145.105 767 784.895

Valid range from 1 to 6

q11ek2 MANJŠA HIŠNA POPRAVILA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11e navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Value 29110 Frequency
1 PARTNER 2
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 5
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 2
5 PONUDNIK STORITEV 5
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 763
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 13.453 915 916.547

Valid range from 1 to 6

q11ek3 MANJŠA HIŠNA POPRAVILA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11e navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (3 navedba)

Value 30109 Frequency
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 0
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 763
Sysmiss 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 3.068 927 926.932

Valid range from 1 to 6

q11f POMOČ V GOSPODINJSTVU NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

POMOČ V GOSPODINJSTVU (NPR. ČIŠČENJE BIVALNIH PROSTOROV, ODNAŠANJE SMETI)

Value 31108 Frequency
1 potrebujem pomoč 67
2 ne potrebujem pomoči 840
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 905.223 23 24.777

Valid range from 1 to 2

q11fk1 POMOČ V GOSPODINJSTVU... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11f navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 32107 Frequency
1 PARTNER 11
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 40
3 PRIJATELJ 2
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 11
6 NEKDO DRUG 2
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 65.296 863 864.704

Valid range from 1 to 6

q11fk2 POMOČ V GOSPODINJSTVU... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11f navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Value 33106 Frequency
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 4
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 1
5 PONUDNIK STORITEV 0
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 863
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 4.644 925 925.356

Valid range from 1 to 6

q11g KUHANJE, PRIPRAVA OBROKOV, DOSTAVA KOSIL NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

KUHANJE, PRIPRAVA OBROKOV, DOSTAVA KOSILA NA DOM

Value 34105 Frequency
1 potrebujem pomoč 50
2 ne potrebujem pomoči 863
3 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 911.431 17 18.569

Valid range from 1 to 2

q11gk1 KUHANJE... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11g navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 35104 Frequency
1 PARTNER 11
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 24
3 PRIJATELJ 1
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 12
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 880
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 54.328 881 875.672

Valid range from 1 to 6

q11gk2 KUHANJE... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11g navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (2 navedba)

Value 36103 Frequency
1 PARTNER 0
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 1
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 1
6 NEKDO DRUG 1
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 880
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 3.545 927 926.455

Valid range from 1 to 6

q11h OSEBNA NEGA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLIČNIH DEJAVNOSTI, OPRAVIL, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI PRI OPRAVLJANJU TE DEJAVNOSTI OZIROMA OPRAVILA POTREBUJETE POMOČ, ALI LAHKO TO OPRAVITE SAMI.

OSEBNA NEGA IN OPRAVLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB

Value 37102 Frequency
1 potrebujem pomoč 19
2 ne potrebujem pomoči 894
3 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 911.733 17 18.267

Valid range from 1 to 2

q11hk1 OSEBNA NEGA... KDO VSE VAM POMAGA? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q11h navedli, da potrebujejo pomoč (1).

KDO VAM PRI TEM POMAGA? (1 navedba)

Value 38101 Frequency
1 PARTNER 2
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 11
3 PRIJATELJ 0
4 SOSED 0
5 PONUDNIK STORITEV 4
6 NEKDO DRUG 0
7 ne vem, b.o. 0
97 se ne nanaša 911
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 16.473 913 913.527

Valid range from 1 to 6

q12a ČE BI ZBOLELI IN BI POTREBOVALI POMOČ PRI HIŠNIH OPRAVILIH: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI ZBOLELI IN BI POTREBOVALI POMOČ PRI HIŠNIH OPRAVILIH

Value 39100 Frequency
1 PARTNER 384
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 436
3 PRIJATELJ 11
4 SOSED 14
5 PONUDNIK STORITEV 38
6 NEKDO DRUG 7
7 nihče 17
8 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 906.891 23 23.109

Valid range from 1 to 7

q12b NASVET PRI POMEMBNI OSEBNI ALI DRUŽINSKI ZADEVI: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI POTREBOVALI NASVET PRI POMEMBNI OSEBNI ALI DRUŽINSKI ZADEVI

Value 4099 Frequency
1 PARTNER 368
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 438
3 PRIJATELJ 29
4 SOSED 8
5 PONUDNIK STORITEV 15
6 NEKDO DRUG 6
7 nihče 25
8 ne vem, b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 884.195 41 45.805

Valid range from 1 to 7

q12c BI BILI POTRTI IN BI SE ŽELELI S KOM POGOVORITI: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI BILI POTRTI IN BI SE ŽELELI S KOM POGOVORITI

Value 4198 Frequency
1 PARTNER 370
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 367
3 PRIJATELJ 92
4 SOSED 22
5 PONUDNIK STORITEV 7
6 NEKDO DRUG 4
7 nihče 35
8 ne vem, b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 894.153 33 35.847

Valid range from 1 to 7

q12d BI MORALI NUJNO ZBRATI VSOTO 600 EVROV: KDO BI VAM LAHKO POMAGAL, ČE BI SE ZNAŠLI V NASLEDNJIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIŠČINAH?

ČE BI MORALI NUJNO ZBRATI VSOTO OKROG 600 EVROV, DA BI SE REŠILI IZ NEKE STISKE

Value 4297 Frequency
1 PARTNER 221
2 DRUG DRUŽINSKI ČLAN 463
3 PRIJATELJ 21
4 SOSED 3
5 PONUDNIK STORITEV 19
6 NEKDO DRUG 11
7 nihče 122
8 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 856.557 70 73.443

Valid range from 1 to 7

q13a RAZPOREDITEV PROSTOROV NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

RAZPOREDITEV PROSTOROV V STANOVANJU OZIROMA HIŠI

Value 4396 Frequency
1 zelo nezadovoljen 14
2 nezadovoljen 28
3 niti-niti 121
4 zadovoljen 388
5 zelo zadovoljen 371
6 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 922.152 8 7.848

Valid range from 1 to 5

q13b VELIKOST NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

VELIKOST STANOVANJA OZIROMA HIŠE

Value 4495 Frequency
1 zelo nezadovoljen 16
2 nezadovoljen 57
3 niti-niti 112
4 zadovoljen 363
5 zelo zadovoljen 375
6 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 922.538 7 7.462

Valid range from 1 to 5

q13c GRADBENA KAKOVOST NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

GRADBENA KAKOVOST STANOVANJA

Value 4594 Frequency
1 zelo nezadovoljen 13
2 nezadovoljen 58
3 niti-niti 169
4 zadovoljen 405
5 zelo zadovoljen 278
6 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 922.538 7 7.462

Valid range from 1 to 5

q13d SPLOŠNA UREJENOST OKOLJA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

SPLOŠNA UREJENOST OKOLJA, V KATEREM ŽIVITE

Value 4693 Frequency
1 zelo nezadovoljen 7
2 nezadovoljen 26
3 niti-niti 109
4 zadovoljen 434
5 zelo zadovoljen 347
6 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 922.538 7 7.462

Valid range from 1 to 5

q13e MIR V OKOLJU NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

MIR V OKOLJU, V KATEREM ŽIVITE

Value 4792 Frequency
1 zelo nezadovoljen 12
2 nezadovoljen 39
3 niti-niti 78
4 zadovoljen 343
5 zelo zadovoljen 451
6 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 922.538 7 7.462

Valid range from 1 to 5

q13f KAKOVOST ZRAKA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKOVOST ZRAKA V STANOVANJSKI OKOLICI

Value 4891 Frequency
1 zelo nezadovoljen 11
2 nezadovoljen 45
3 niti-niti 134
4 zadovoljen 339
5 zelo zadovoljen 391
6 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 919.962 10 10.038

Valid range from 1 to 5

q13g VARNOST NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

VARNOST V OKOLJU, V KATEREM ŽIVITE

Value 4990 Frequency
1 zelo nezadovoljen 4
2 nezadovoljen 11
3 niti-niti 73
4 zadovoljen 400
5 zelo zadovoljen 431
6 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 918.47 11 11.53

Valid range from 1 to 5

q13h DOSTOP DO OBJEKTA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOSTOP DO OBJEKTA, V KATEREM ŽIVITE, NPR. PROMET, CESTA, PARKIRIŠČE

Value 5089 Frequency
1 zelo nezadovoljen 14
2 nezadovoljen 22
3 niti-niti 65
4 zadovoljen 369
5 zelo zadovoljen 450
6 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 919.811 10 10.189

Valid range from 1 to 5

q13i DOSTOP DO STANOVANJA NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOSTOP DO STANOVANJA, NPR. STOPNICE, ARHITEKTURNE OVIRE, DVIGALO

Value 5188 Frequency
1 zelo nezadovoljen 15
2 nezadovoljen 50
3 niti-niti 107
4 zadovoljen 387
5 zelo zadovoljen 345
6 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 904.176 26 25.824

Valid range from 1 to 5

q13j BLIŽINA SORODNIKOV IN PRIJATELJEV NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BLIŽINA SORODNIKOV IN PRIJATELJEV

Value 5287 Frequency
1 zelo nezadovoljen 12
2 nezadovoljen 36
3 niti-niti 119
4 zadovoljen 395
5 zelo zadovoljen 356
6 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 917.962 12 12.038

Valid range from 1 to 5

q13k BLIŽINA ZDRAVSTVENE OSKRBE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BLIŽINA ZDRAVSTVENE OSKRBE

Value 5386 Frequency
1 zelo nezadovoljen 9
2 nezadovoljen 34
3 niti-niti 137
4 zadovoljen 412
5 zelo zadovoljen 329
6 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 920.538 9 9.462

Valid range from 1 to 5

q13l DOSTOPNOST STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOSTOPNOST STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE ZA STAREJŠE, NPR. OSKRBA NA DOMU

Value 5485 Frequency
1 zelo nezadovoljen 10
2 nezadovoljen 35
3 niti-niti 127
4 zadovoljen 393
5 zelo zadovoljen 202
6 ne vem, b.o. 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 761.206 163 168.794

Valid range from 1 to 5

q13m MOŽNOST ZA REKREACIJO IN DRUŽENJE NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

MOŽNOST ZA REKREACIJO IN DRUŽENJE V BLIŽINI STANOVANJA

Value 5584 Frequency
1 zelo nezadovoljen 21
2 nezadovoljen 51
3 niti-niti 125
4 zadovoljen 369
5 zelo zadovoljen 296
6 ne vem, b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 864.256 68 65.744

Valid range from 1 to 5

q13n BLIŽINA JAVNIH SERVISOV IN STORITEV NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STANOVANJSKIH DEJAVNIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO STE Z NJIM ZADOVOLJNI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, OCENA 5, DA STE ZELO ZADOVOLJNI, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BLIŽINA JAVNIH SERVISOV IN STORITEV, NPR. TRGOVINA, POŠTA, AVTOBUS

Value 5683 Frequency
1 zelo nezadovoljen 19
2 nezadovoljen 49
3 niti-niti 136
4 zadovoljen 333
5 zelo zadovoljen 377
6 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 913.69 16 16.31

Valid range from 1 to 5

q14a STREHA, KI PUŠČA ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

STREHO, KI PUŠČA

Value 5782 Frequency
1 da 63
2 ne 853
3 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 915.568 14 14.432

Valid range from 1 to 2

q14b VLAŽNE STENE / TLA ALI TEMELJI ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

VLAŽNIMI STENAMI/TLEMI ALI TEMELJI

Value 5881 Frequency
1 da 124
2 ne 782
3 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 904.159 24 25.841

Valid range from 1 to 2

q14c TRHLI OKENSKI OKVIRJI ALI TLA ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

TRHLIMI OKENSKIMI OKVIRJI ALI TRHLIMI TLEMI

Value 5980 Frequency
1 da 95
2 ne 817
3 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 910.482 18 19.518

Valid range from 1 to 2

q14d PRETEMNO STANOVANJE ALI IMATE V STANOVANJU OZIROMA HIŠI KATERO OD NAŠTETIH TEŽAV?

PRETEMNIM STANOVANJEM, KER V STANOVANJE OZIROMA HIŠO NE DOBITE DOVOLJ DNEVNE SVETLOBE

Value 6079 Frequency
1 da 62
2 ne 851
3 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 912.312 17 17.688

Valid range from 1 to 2

q15 ALI VAŠE STANOVANJE/HIŠA USTREZA BIVALNIM POTREBAM STAREJŠIH?

ALI VAŠE STANOVANJE OZIROMA HIŠA USTREZA BIVALNIM POTREBAM STAREJŠIH?

Value 6178 Frequency
1 da 718
2 ne 161
3 ne vem, b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 874.798 51 55.202

Valid range from 1 to 2

q16a SPREMENITI... KOPALNICO IN STRANIŠČE KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREUREDITEV KOPALNICE IN STRANIŠČA, NPR. VGRADNJA DRŽAL

Value 6277 Frequency
1 sploh ni potrebno 271
2 ni potrebno 263
3 niti-niti 87
4 potrebno 181
5 zelo potrebno 109
6 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 909.909 19 20.091

Valid range from 1 to 5

q16b SPREMENITI... RAZPOREDITEV PROSTOROV KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

SPREMEMBE V RAZPOREDITVI PROSTOROV, NPR. PREMIK SPALNICE ALI KOPALNICE BLIŽJE BIVALNEMU DELU

Value 6376 Frequency
1 sploh ni potrebno 378
2 ni potrebno 363
3 niti-niti 67
4 potrebno 61
5 zelo potrebno 33
6 ne vem, b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 903.455 28 26.545

Valid range from 1 to 5

q16c SPREMENITI... LAŽJE IN VARNO PREMIKANJE KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREUREDITVE, KI OMOGOČAJO LAŽJE IN VARNO PREMIKANJE, NPR. OPRIJEMALA

Value 6475 Frequency
1 sploh ni potrebno 276
2 ni potrebno 369
3 niti-niti 80
4 potrebno 121
5 zelo potrebno 52
6 ne vem, b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 898.448 32 31.552

Valid range from 1 to 5

q16d SPREMENITI... LAŽJI DOSTOP DO STANOVANAJ KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREUREDITVE, KI OMOGOČAJO LAŽJI DOSTOP DO STANOVANJA OZIROMA HIŠE

Value 6574 Frequency
1 sploh ni potrebno 324
2 ni potrebno 370
3 niti-niti 61
4 potrebno 101
5 zelo potrebno 53
6 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 910.303 21 19.697

Valid range from 1 to 5

q16e SPREMENITI... PRILAGODITVE V KUHINJI KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRILAGODITVE V KUHINJI, NPR. PRILAGODITEV VIŠINE PULTOV

Value 6673 Frequency
1 sploh ni potrebno 347
2 ni potrebno 437
3 niti-niti 61
4 potrebno 43
5 zelo potrebno 15
6 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 901.209 27 28.791

Valid range from 1 to 5

q16f SPREMENITI... PRILAGODITVE POHIŠTVA IN OPREME KAJ BI BILO TREBA SPREMENITI V VAŠEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI, DA BI LAHKO V STAROSTI SAMOSTOJNO BIVALI. PREDLOGE, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA PREDLAGANA PREUREDITEV SPLOH NI POTREBNA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POTREBNA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRILAGODITVE POHIŠTVA IN OPREME

Value 6772 Frequency
1 sploh ni potrebno 338
2 ni potrebno 447
3 niti-niti 64
4 potrebno 39
5 zelo potrebno 23
6 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 910.398 19 19.602

Valid range from 1 to 5

q17 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRIHRANKE NAMENITI ZA IZBOLJŠANJE STANOVANJA?

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SVOJE PRIHRANKE NAMENITI ZA IZBOLJŠANJE SVOJEGA STANOVANJA OZIROMA HIŠE, DA BI (ŠE BOLJ) USTREZALO BIVALNIM POTREBAM STAREJŠIH?

Value 6871 Frequency
1 DA 381
2 NE 225
3 DA, VENDAR NIMAM PRIHRANKOV 172
4 NE, KER NIMAM PRIHRANKOV 121
5 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 897.906 31 32.094

Valid range from 1 to 4

q18a NAPRAVA V OBLIKI OBESKA, KI JO IMATE VES ČAS PRI SEBI... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVA V OBLIKI OBESKA, KI JO IMATE VES ČAS PRI SEBI IN OMOGOČA, DA V NUJNIH PRIMERIH LE S PRITISKOM NA GUMB POKLIČETE NA POMOČ.

Value 6970 Frequency
1 je sprejemljiva 715
2 ni sprejemljiva 133
3 ne vem, b.o. 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 852.28 82 77.72

Valid range from 1 to 2

q18b NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO NA POMOČ OB NEVARNOSTI... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO NA POMOČ, ČE ZAZNAJO NEVARNOST, NPR. POŽAR, UHAJANJE PLINA, IZLIV VODE.

Value 7069 Frequency
1 je sprejemljiva 714
2 ni sprejemljiva 130
3 ne vem, b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 846.742 86 83.258

Valid range from 1 to 2

q18c NAPRAVE, KI VAS OPOMNIJO, DA MORATE NEKAJ STORITI... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI VAS OPOMNIJO, DA MORATE NEKAJ NAREDITI, NPR. VZETI ZDRAVILO.

Value 7168 Frequency
1 je sprejemljiva 629
2 ni sprejemljiva 202
3 ne vem, b.o. 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 831.969 99 98.031

Valid range from 1 to 2

q18d TELEFON, KI SAM POKLIČE NA ŽELENO TELEFONSKO ŠTEVILKO... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

TELEFON, KI SAM POKLIČE NA ŽELENO TELEFONSKO ŠTEVILKO, ČE GA PRIBLIŽATE FOTOGRAFIJI OSEBE, KI JO ŽELITE POKLICATI.

Value 7267 Frequency
1 je sprejemljiva 532
2 ni sprejemljiva 246
3 ne vem, b.o. 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 775.828 152 154.172

Valid range from 1 to 2

q18e NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO POMOČ, ČE PADETE... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI SAME POKLIČEJO POMOČ, ČE PADETE IN SE NE MORETE POBRATI.

Value 7366 Frequency
1 je sprejemljiva 720
2 ni sprejemljiva 118
3 ne vem, b.o. 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 834.774 92 95.226

Valid range from 1 to 2

q18f NAPRAVE, KI SAME IZVAJAJO MERITVE... OBSTAJA VEČ TEHNOLOŠKIH REŠITEV, KI LAJŠAJO ŽIVLJENJE STAREJŠIM IN OMOGOČAJO, DA LAHKO TI ČIM DALJ ČASA ŽIVIJO V SVOJEM DOMU. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM TEH NAPRAV IN POVESTE, ALI BI BILE MORDA V PRIHODNOSTI SPREJEMLJIVE ZA VAS, ALI NE.

NAPRAVE, KI SAME IZVAJAJO MERITVE NPR. SRČNI UTRIP, NATO PA PODATKE AVTOMATIČNO PRENESEJO ZDRAVNIKU. ČE ZAZNAJO NENADNE SPREMEMBE, NPR. HITER PADEC KRVNEGA TLAKA, SAME POKLIČEJO NA POMOČ.

Value 7465 Frequency
1 je sprejemljiva 619
2 ni sprejemljiva 178
3 ne vem, b.o. 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 794.066 133 135.934

Valid range from 1 to 2

q19a STANOVANJE/HIŠA PREDSTAVLJA ZAPUŠČINO ZA MOJE OTROKE NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREDSTAVLJA ZAPUŠČINO ZA MOJE OTROKE/SORODNIKE

Value 7564 Frequency
1 sploh ni pomembno 51
2 ni pomembno 73
3 niti-niti 116
4 pomembno 225
5 zelo pomembno 437
6 ne vem, b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 898.934 28 31.066

Valid range from 1 to 5

q19b STANOVANJE/HIŠA PREDSTAVLJA MOJ DOSEK V ŽIVLJENJU NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREDSTAVLJA MOJ DOSEŽEK V ŽIVLJENJU

Value 7663 Frequency
1 sploh ni pomembno 31
2 ni pomembno 57
3 niti-niti 122
4 pomembno 310
5 zelo pomembno 378
6 ne vem, b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 895.959 32 34.041

Valid range from 1 to 5

q19c STANOVANJE/HIŠA PREDSTAVLJA SPOMIN NA MOJE ŽIVLJENJE NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PREDSTAVLJA SPOMIN NA MOJE ŽIVLJENJE

Value 7762 Frequency
1 sploh ni pomembno 43
2 ni pomembno 73
3 niti-niti 107
4 pomembno 279
5 zelo pomembno 395
6 ne vem, b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 895.061 33 34.939

Valid range from 1 to 5

q19d TU ŽIVIJO MOJI ZNANCI, PRIJATELJI NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

TU ŽIVIJO MOJI ZNANCI, PRIJATELJI

Value 7861 Frequency
1 sploh ni pomembno 44
2 ni pomembno 64
3 niti-niti 113
4 pomembno 364
5 zelo pomembno 326
6 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 909.758 19 20.242

Valid range from 1 to 5

q19e V STANOVANJU/HIŠI IN OKOLJU SE ZNAJDEM NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

V STANOVANJU/HIŠI IN ŠIRŠEM OKOLJU SE ZNAJDEM

Value 7960 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 6
3 niti-niti 22
4 pomembno 306
5 zelo pomembno 575
6 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 911.739 18 18.261

Valid range from 1 to 5

q19f STANOVANJE/HIŠA JE DOBRA FINANČNA NALOŽBA NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

STANOVANJE/HIŠA JE DOBRA FINANČNA NALOŽBA

Value 8059 Frequency
1 sploh ni pomembno 30
2 ni pomembno 63
3 niti-niti 162
4 pomembno 305
5 zelo pomembno 321
6 ne vem, b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 879.038 49 50.962

Valid range from 1 to 5

q19g V STANOVANJU/HIŠI SE POČUTIM SAMOSTOJNO NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ VIDIKOV STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, KAKO POMEMBEN JE ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO POMEMBEN, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

V TEM STANOVANJU/HIŠI SE POČUTIM SAMOSTOJNO IN NEODVISNO

Value 8158 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 7
3 niti-niti 16
4 pomembno 210
5 zelo pomembno 678
6 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 912.301 17 17.699

Valid range from 1 to 5

q20a KAKO NAVEZANI STE NA SVOJE STANOVANJE? POVEJTE, KAKO NAVEZANI STE …

NA SVOJE STANOVANJE OZIROMA HIŠO

Value 8257 Frequency
1 sploh nisem navezan 13
2 nisem navezan 34
3 niti-niti 97
4 sem navezan 196
5 zelo sem navezan 574
6 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 913.013 16 16.987

Valid range from 1 to 5

q20b KAKO NAVEZANI STE NA OKOLJE? POVEJTE, KAKO NAVEZANI STE …

NA SVOJO SOSESKO OZIROMA OKOLJE, V KATEREM ŽIVITE

Value 8356 Frequency
1 sploh nisem navezan 15
2 nisem navezan 44
3 niti-niti 136
4 sem navezan 257
5 zelo sem navezan 460
6 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 911.437 18 18.563

Valid range from 1 to 5

q21 ALI SODELUJETE V KATEREM OD ŠPORTNIH KLUBOV?

ALI SODELUJETE V KATEREM OD ŠPORTNIH KLUBOV, KULTURNIH ORGANIZACIJ ALI PRI KATERI DRUGI ORGANIZIRANI DEJAVNOSTI V SVOJI SOSESKI OZIROMA LOKALNEM OKOLJU?

Value 8455 Frequency
1 DA 305
2 NE 604
3 TAKE ORGANIZACIJE NI V SOSESKI 7
4 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 914.726 14 15.274

Valid range from 1 to 3

q22 KAKO POGOSTO SODELUJETE? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q21 odgovorili, da sodelujejo v organizacijah (1).

KAKO POGOSTO SODELUJETE?

Value 8554 Frequency
1 TEDENSKO 187
2 MESČNEO 67
3 NEKAJKRAT LETNO ALI REDKEJE 49
4 ne vem, b.o. 2
97 se ne nanaša 625
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 309.304 627 620.696

Valid range from 1 to 3

q23 ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI? SEDAJ SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O SELITVAH IN MOŽNOSTIH BIVANJA V PRIHODNJE.

ALI STE V ZADNJIH LETIH KDAJ RAZMIŠLJALI O SELITVI?

Value 8653 Frequency
1 da 129
2 ne 784
3 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 912.588 17 17.412

Valid range from 1 to 2

q24_1 ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q23 odgovorili, da so razmišljali o selitvi (1).

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? (navedba1)

Value 8752 Frequency
1 neprimerno stanovanje 26
2 dotrajanost, starost stanovanja 1
3 oddaljenost sorodnikov ali prijateljev 5
4 težek dostop do stanovanja 6
5 zanemarjena okolica, hrup in slab zrak 3
6 ni možnosti za rekreacijo in druženje 0
7 oddaljenost javnih servisov in storitev 4
8 zdravstvene težave 12
9 nezmožnost samostojno skrbeti zase 16
10 težave pri samostojnem vzdrževanju stanovanja 11
11 denarne težave pri plačevanju stroškov 5
12 drugo 37
13 ne vem, b.o. 2
97 se ne nanaša 801
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 129.969 804 800.031

Valid range from 1 to 12

q24_2 ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? Odgovarjajo tisti, ki so pri Q23 odgovorili, da so razmišljali o selitvi (1).

ZAKAJ PREDVSEM STE RAZMIŠLJALI O SELITVI? (navedba2)

Value 8851 Frequency
1 neprimerno stanovanje 1
2 dotrajanost, starost stanovanja 1
3 oddaljenost sorodnikov ali prijateljev 1
4 težek dostop do stanovanja 3
5 zanemarjena okolica, hrup in slab zrak 3
6 ni možnosti za rekreacijo in druženje 0
7 oddaljenost javnih servisov in storitev 4
8 zdravstvene težave 2
9 nezmožnost samostojno skrbeti zase 5
10 težave pri samostojnem vzdrževanju stanovanja 2
11 denarne težave pri plačevanju stroškov 2
12 drugo 3
13 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 801
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 24.411 903 905.589

Valid range from 1 to 12

q25 KAJ BI BILO PRI SELITVI ZA VAS POMEMBNO?

DENIMO, DA BI SE MORALI PRESELITI. KAJ BI BILO ZA VAS POMEMBNEJE?

Value 8950 Frequency
1 TO, DA JE STANOVANJE TAKO KOT BI VAM USTREZALO... 216
2 ALI TO, DA JE STANOVANJE V ISTEM KRAJU... 423
3 ne vem, b.o. 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 632.979 291 297.021

Valid range from 1 to 2

q26 DRUŽBO KOGA BI NAJRAJE IMELI V BLIŽINI?

DRUŽBO KOGA BI NAJRAJE IMELI V BLIŽINI VAŠEGA DOMA? ALI JE TO DRUŽBA …

Value 9049 Frequency
1 SORODNIKOV 569
2 PRIJATELJEV 148
3 LJUDI ISTE STAROSTI 33
4 LJUDI RAZLIČNIH STAROSTI 67
5 drugo 29
6 ne vem, b.o. 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 831.507 84 98.493

Valid range from 1 to 5

q27a BI ŽELELI... POMČ PRI NAKUPOVANJU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

POMOČ PRI NAKUPOVANJU

Value 9148 Frequency
1 sploh si ne bi želeli 63
2 ne bi si želel 96
3 niti-niti 117
4 bi si želel 396
5 zelo bi si želel 206
6 ne vem, b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 874.903 52 55.097

Valid range from 1 to 5

q27b BI ŽELELI... DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA IZ TRGOVINE: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

DOSTAVA NAROČENEGA BLAGA IZ TRGOVINE NA DOM

Value 9247 Frequency
1 sploh si ne bi želel 67
2 ne bi si želel 84
3 niti-niti 84
4 bi si želel 396
5 zelo bi si želel 237
6 ne vem, b.o. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 864.249 62 65.751

Valid range from 1 to 5

q27c BI ŽELELI... DOSTAVA HRANE NA DOM: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

DOSTAVA HRANE NA DOM

Value 9346 Frequency
1 sploh si ne bi želel 62
2 ne bi si želel 78
3 niti-niti 88
4 bi si želel 396
5 zelo bi si želel 247
6 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 865.57 59 64.43

Valid range from 1 to 5

q27d BI ŽELELI... FRIZERSKE STORITVE NA DOMU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

FRIZERSKE IN DRUGE STORITVE NA DOMU ZA NEGO TELESA IN UREJENOST

Value 9445 Frequency
1 sploh si ne bi želel 77
2 ne bi si želel 135
3 niti-niti 154
4 bi si želel 322
5 zelo bi si želel 163
6 ne vem, b.o. 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 846.446 79 83.554

Valid range from 1 to 5

q27e BI ŽELELI... ZDRAVSTVENA OSKRBA NA DOMU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

ZDRAVSTVENA OSKRBA NA DOMU, FIZIOTERAPIJA NA DOMU

Value 9544 Frequency
1 sploh si ne bi želel 40
2 ne bi si želel 62
3 niti-niti 62
4 bi si želel 375
5 zelo bi si želel 324
6 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 858.138 67 71.862

Valid range from 1 to 5

q27f BI ŽELELI... OBISKI PROSTOVOLJCEV NA DOMU: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

DRUŽENJE, NPR. OBISKI PROSTOVOLJCEV NA DOMU

Value 9643 Frequency
1 sploh si ne bi želel 110
2 ne bi si želel 135
3 niti-niti 149
4 bi si želel 306
5 zelo bi si želel 150
6 ne vem, b.o. 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 845.074 80 84.926

Valid range from 1 to 5

q27g BI ŽELELI... POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH

Value 9742 Frequency
1 sploh si ne bi želel 74
2 ne bi si želel 95
3 niti-niti 114
4 bi si želel 385
5 zelo bi si želel 194
6 ne vem, b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 855.805 68 74.195

Valid range from 1 to 5

q27h BI ŽELELI... IN PA POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI: V STAROSTI POTREBUJEJO LJUDJE RAZLIČNE VRSTE POMOČ. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI VI POTREBOVALI POMOČ. KATERE VRSTE POMOČI BI SI PREDVSEM ŽELILI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA SI TE VRSTE POMOČI SPLOH NE BI ŽELELI, OCENA 5 POMENI, DA BI SI TOVRSTNO POMOČ ZELO ŽELELI. OCENA 3 JE NEKJE VMES.

POMOČ PRI OSEBNI HIGIENI

Value 9841 Frequency
1 sploh si ne bi želel 81
2 ne bi si želel 102
3 niti-niti 117
4 bi si želel 359
5 zelo bi si želel 199
6 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 852.919 72 77.081

Valid range from 1 to 5

q28a DOM STAREJŠIH OBČANOV STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

DOM STAREJŠIH OBČANOV

Value 9940 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 87
2 ni sprejemljiva 67
3 niti-niti 93
4 je sprejemljiva 238
5 je zelo sprejemljiva 393
6 ne vem, b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 875.646 52 54.354

Valid range from 1 to 5

q28b OSKRBOVANO STANOVANJE STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

OSKRBOVANO STANOVANJE

Value 10039 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 117
2 ni sprejemljiva 115
3 niti-niti 139
4 je sprejemljiva 247
5 je zelo sprejemljiva 210
6 ne vem, b.o. 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 827.284 102 102.716

Valid range from 1 to 5

q28c BIVANJE S PODPORO NPR. OSKRBO NA DOMU STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BIVANJE V OBSTOJEČEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI S PODPORO, NPR. OSKRBO NA DOMU

Value 10138 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 63
2 ni sprejemljiva 91
3 niti-niti 73
4 je sprejemljiva 289
5 je zelo sprejemljiva 341
6 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 855.836 73 74.164

Valid range from 1 to 5

q28d BIVANJE Z OBISKOVANJEM DNEVNEGA CENTRA STAREJŠI LJUDJE SE VČASIH ZNAJDEJO V SITUACIJI, KO NE BI MOGLI VEČ SKRBETI SAMI ZASE NITI S POMOČJO SORODNIKOV. PREDSTAVLJAJTE SI, DA BI SE VI ZNAŠLI V TAKŠNI SITUACIJI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH OBLIK BIVANJA, VI PA ZA VSAKO OD NJH POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VSA. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, PRI ČEMER POMENI OCENA 1, DA TA OBLIKA BIVANJA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE OBLIKA BIVANJA ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

BIVANJE V OBSTOJEČEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI Z OBISKOVANJEM DNEVNEGA CENTRA, V KATEREM STE PRESKRBLJENI Z VSEM DO POPOLDNEVA, KO SE VRNETE DOMOV

Value 10237 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 130
2 ni sprejemljiva 139
3 niti-niti 132
4 je sprejemljiva 255
5 je zelo sprejemljiva 179
6 ne vem, b.o. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 833.878 95 96.122

Valid range from 1 to 5

q29a SOBIVANJE STAREJŠIH V SKUPNOSTI NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

SOBIVANJE STAREJŠIH V SKUPNOSTI (GRE ZA STAREJŠE LJUDI, KI SE ODLOČIJO, DA BODO ŽIVELI SKUPAJ, DA BI SI DELILI MESEČNE STROŠKE IN STROŠKE VZDRŽEVANJA TER BI SE DRUŽILI IN SI POMAGALI).

Value 10336 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 270
2 ni sprejemljiva 178
3 niti-niti 157
4 je sprejemljiva 165
5 je zelo sprejemljiva 55
6 ne vem, b.o. 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 820.36 105 109.64

Valid range from 1 to 5

q29b BIVANJE V VEČGENERACIJSKI STANOVANJSKI SKUPNOSTI NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

BIVANJE V VEČGENERACIJSKI STANOVANJSKI STAVBI (V TAKI STAVBI SOBIVAJO IN SE MED SEBOJ DRUŽIJO LJUDJE RAZLIČNIH GENERACIJ, KI SI MED SEBOJ IZMENJUJEJO USLUGE. NPR. STAREJŠI POMAGAJO DRUŽINAM PRI VARSTVU OTROK, MLAJŠI PA STAREJŠE PELJEJO K ZDRAVNIKU IN PO OPRAVKIH).

Value 10435 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 218
2 ni sprejemljiva 177
3 niti-niti 156
4 je sprejemljiva 192
5 je zelo sprejemljiva 82
6 ne vem, b.o. 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 824.996 105 105.004

Valid range from 1 to 5

q29c GOSPODINJSKA SKUPNOST NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

GOSPODINJSKA SKUPNOST (GRE ZA SKUPINO STAREJŠIH LJUDI, KI POTREBUJEJO NEGO. VES DAN JE V SKUPINI PRISOTNA HIŠNA GOSPODINJA, KI SKRBI ZA GOSPODINJSTVO, NEGO IN DOBRO VZDUŠJE. GOSPODINJSKE SKUPNOSTI SE NAHAJAJO V BLIŽINI SORODNIKOV).

Value 10534 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 225
2 ni sprejemljiva 189
3 niti-niti 140
4 je sprejemljiva 188
5 je zelo sprejemljiva 65
6 ne vem, b.o. 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 805.725 123 124.275

Valid range from 1 to 5

q29d BIVANJE Z DRUGO DRUŽINO ALI POSAMEZNIKOM NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

BIVANJE Z DRUGO DRUŽINO ALI POSAMEZNIKOM (TO POMENI, DA SE POSAMEZNIK ALI DRUŽINA PRISELI K STAREJŠEMU CˇLOVEKU TER V ZAMENO ZA BREZPLAČNO BIVANJE SKRBI ZANJ IN MU POMAGA PRI VZDRŽEVANJU DOMA).

Value 10633 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 365
2 ni sprejemljiva 249
3 niti-niti 109
4 je sprejemljiva 77
5 je zelo sprejemljiva 24
6 ne vem, b.o. 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 823.92 106 106.08

Valid range from 1 to 5

q29e BIVANJE PRI OSKRBNIŠKI DRUŽINI NA KRATKO VAM BOMO PREDSTAVILI NEKATERE MANJ ZNANE OBLIKE BIVANJA, KI PA SO PONEKOD ŽE UVELJAVLJENE. PROSIMO VAS, DA PRISLUHNETE OPISOM IN NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE, KAKO SPREJEMLJIVE BI BILE ZA VAS. OCENA 1 POMENI, DA SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5 POMENI, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES

BIVANJE PRI OSKRBNIŠKI DRUŽINI (TO POMENI, DA SI STAROSTNIK TAM, KJER ŽELI ŽIVETI, IZBERE DRUŽINO, KI JE USPOSOBLJENA ZA OSKRBO STAREJŠIH).

Value 10732 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 394
2 ni sprejemljiva 262
3 niti-niti 104
4 je sprejemljiva 51
5 je zelo sprejemljiva 15
6 ne vem, b.o. 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 824.817 104 105.183

Valid range from 1 to 5

zdr ZDRAVSTVENO STANJE:

KAKO BI NA SPLOŠNO OCENILI SVOJE ZDRAVJE? BI REKLI, DA JE ...

Value 10831 Frequency
1 ZELO SLABO 22
2 SLABO 83
3 ZADOVOLJIVO 394
4 DOBRO 314
5 ZELO DOBRO 100
6 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 912.354 17 17.646

Valid range from 1 to 5

ovir ALI VAS OVIRA KAKŠNA KRONIČNA BOLEZEN?

ALI VAS PRI VAŠIH VSAKDANJIH OPRAVILIH KAKOR KOLI OVIRA KAKŠNA KRONIČNA BOLEZEN, INVALIDNOST ALI PSIHIČNA TEŽAVA?

Value 10930 Frequency
1 DA, PRECEJ 109
2 DA, DO NEKE MERE 274
3 NE 529
4 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 911.642 18 18.358

Valid range from 1 to 3

q30 IMATE TEŽAVE PRI PLAČEVANJU STANOVANJSKIH OBVEZNOSTI? SLEDI NEKAJ KRATKIH VPRAŠANJ O PRIHODKIH GOSPODINJSTVA IN PLAČEVANJU STANOVANJSKIH OBVEZNOSTI.

ALI IMATE KAKŠNE TEŽAVE PRI PLAČEVANJU STANOVANJSKIH OBVEZNOSTI?

Value 11029 Frequency
1 da 96
2 ne 810
3 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 905.47 24 24.53

Valid range from 1 to 2

q31 KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA VAŠE TEŽAVE? Odgovarjajo tisti, ki so na vprašanje Q30 odgovorili DA (1).

KAJ JE GLAVNI RAZLOG ZA VAŠE TEŽAVE?

Value 11128 Frequency
1 VISOKA NAJEMNINA 2
2 VISOKI STANOVANJSKI STROŠKI 17
3 VISOKI STROŠKI VZDRŽEVANJA 3
4 NIZKI PRIHODKI 73
5 ne vem, b.o. 1
97 se ne nanaša 834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 91.766 835 838.234

Valid range from 1 to 4

q32 % - MESEČNA STANOVANJSKA NAJEMNINA Odgovarjajo le tisti, ki so pri vprašanju Q1 navedli, da so v najemu oziroma so morali odgovarjati tudi na vprašanje Q2.

PRIBLIŽNO KOLIKŠEN DEL SKUPNIH PRIHODKOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA PREDSTAVLJA MESEČNA STANOVANJSKA NAJEMNINA V ODSTOTKIH (%)?

Value 11227 Frequency
5 1
13 1
15 4
20 4
25 2
30 3
40 2
50 2
997 se ne nanaša 909
999 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 21.008 911 908.992

Valid range from 5 to 50

q33 % - MESEČNI STANOVANJSKI STROŠKI Odgovarjajo vsi.

PRIBLIŽNO KOLIKŠEN DEL SKUPNIH PRIHODKOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA PREDSTAVLJAJO MESEČNI STANOVANJSKI STROŠKI (ELEKTRIKA, VODA, ODPADKI IPD.) V ODSTOTKIH (%)?

Value 11326 Frequency
999 ne vem, b.o. 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 768.176 167 161.824 0 100 33.17 32.955 18.534 18.5

Valid range from 0 to 100

q34 % - LETNI STROŠKI VZDRŽEVANJA

PRIBLIŽNO KOLIKŠEN DEL SKUPNIH PRIHODKOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA PREDSTAVLJAJO LETNO STROŠKI VZDRŽEVANJA (VEČJA POPRAVILA IPD.) V ODSTOTKIH (%)?

Value 11425 Frequency
0 80
1 8
2 15
3 7
5 55
7 2
8 1
9 1
10 117
15 37
20 69
25 18
30 46
35 5
40 22
45 1
50 31
55 1
60 3
70 1
75 1
99 1
100 6
999 ne vem, b.o. 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
528 546.315 402 383.685

Valid range from 0 to 100

q35 SKUPNI NETO MESEČNI DOHODEK:

KOLIKŠEN JE SKUPNI NETO MESEČNI DOHODEK VAŠEGA GOSPODINJSTVA (V EUR)?

Value 11524 Frequency
0 brez dohodkov 7
9999 ne vem, b.o. 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 678.404 250 251.596 0 5000

Valid range from 0 to 5000

q36 KATERI OPIS NAJBOLJ USTREZA?

KATERI OD NASLEDNJIH OPISOV NAJBOLJ USTREZA SITUACIJI V VAŠEM GOSPODINJSTVU?

Value 11623 Frequency
1 S SEDANJIMI PRIHODKI SE LAHKO BREZ TEŽAV PREŽIVLJAMO 341
2 S SEDANJIMI PRIHODKI RAVNO SHAJAMO 435
3 S SEDANJIMI PRIHODKI SE LE TEŽKO PREŽIVLJAMO 76
4 S SEDANJIMI PRIHODKI SE IZJEMNO TEŽKO PREŽIVLJAMO 42
5 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 893.479 36 36.521

Valid range from 1 to 4

q37a ODDAJA DELA STANOVANJA/HIŠE PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

ODDAJA DELA STANOVANJA/HIŠE NAJEMNIKU OZIROMA NAJEMNIKOM

Value 11722 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 618
2 ni sprejemljiva 169
3 niti-niti 47
4 je sprejemljiva 45
5 je zelo sprejemljiva 9
6 ne vem, b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 886.163 42 43.837

Valid range from 1 to 5

q37b PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAKUP MANJŠEGA STANOVANJA PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAKUP MANJŠEGA STANOVANJA

Value 11821 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 537
2 ni sprejemljiva 174
3 niti-niti 60
4 je sprejemljiva 75
5 je zelo sprejemljiva 36
6 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 880.619 48 49.381

Valid range from 1 to 5

q37c PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAJEM NEPROFITNEGA STANOVANJA PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA STANOVANJA/HIŠE IN NAJEM NEPROFITNEGA STANOVANJA

Value 11920 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 590
2 ni sprejemljiva 185
3 niti-niti 43
4 je sprejemljiva 37
5 je zelo sprejemljiva 17
6 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 871.047 58 58.953

Valid range from 1 to 5

q37d NAJEM POSOJILA V ZAMENO ZA HIPOTEKO PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

NAJEM POSOJILA V ZAMENO ZA HIPOTEKO NA STANOVANJE/HIŠO (TO POMENI, DA PRI BANKI NAJAMETE POSOJILO IN V ZAMENO ZA TO ZASTAVITE SVOJE STANOVANJE/HIŠO. BANKA VAM DENAR IZPLAČA V ENKRATNEM ZNESKU ALI V OBLIKI RENTE. POSOJILA VAM NI TREBA ODPLAČEVATI IN V STANOVANJU/HIŠI LAHKO ŽIVITE DO KONCA SVOJEGA ŽIVLJENJA. TAKRAT BANKA STANOVANJE/HIŠO PRODA IN POPLAČA POSOJILO. MOREBITNI PRESEŽEK SE IZPLAČA DEDIČEM. ČE DOLG PRESEGA POSOJILO, DEDIČEM RAZLIKE NI TREBA DOPLAČATI. LAHKO PA DEDIČI POSOJILO TUDI PREVZAMEJO, GA POPLAČAJO IN POSTANEJO LASTNIKI STANOVANJA/HIŠE).

Value 12019 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 683
2 ni sprejemljiva 155
3 niti-niti 15
4 je sprejemljiva 10
5 je zelo sprejemljiva 4
6 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 863.878 63 66.122

Valid range from 1 to 5

q37e PRODAJA STANOVANJA/HIŠE V ZAMENO ZA DOŽIVLJENJSKO UPORABO PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA STANOVANJA/HIŠE V ZAMENO ZA NJENO DOŽIVLJENJSKO UPORABO IN IZPLAČILO DOŽIVLJENJSKE RENTE (TO POMENI, DA SVOJE STANOVANJE OZIROMA HIŠO PRODATE, V POGODBI PA DOLOČITE, DA LAHKO V TEM STANOVANJU OZIROMA HIŠI BIVATE DO KONCA SVOJEGA ŽIVLJENJA. KUPEC VAM NAMESTO IZPLAČILA KUPNINE DO KONCA VAŠEGA ŽIVLJENJA IZPLAČUJE MESEČNO RENTO, VZDRŽUJE STANOVANJE/HIŠO IN PLAČUJE VSE DAVČNE OBVEZNOSTI (NPR. DAVEK NA NEPREMIČNINO).

Value 12118 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 618
2 ni sprejemljiva 166
3 niti-niti 41
4 je sprejemljiva 20
5 je zelo sprejemljiva 13
6 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 855.82 72 74.18

Valid range from 1 to 5

q37f PRODAJA Z ODLOŽENIM PRENOSOM LASTNINSKE PRAVICE PREDSTAVILI VAM BOMO NEKATERE MOŽNOSTI IN STANOVANJSKE REŠITVE, KI OMOGOČAJO PRIDOBITEV DODATNIH PRIHODKOV IZ LASTNIŠTVA STANOVANJA OZIROMA HIŠE. ZA VSAKO OD NJIH NAM, PROSIM, POVEJTE, KAKO SPREJEMLJIVA BI BILA ZA VAS. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER OCENA 1 POMENI, DA MOŽNOST ZA VAS SPLOH NI SPREJEMLJIVA, OCENA 5, DA JE ZELO SPREJEMLJIVA, OCENA 3 PA JE NEKJE VMES.

PRODAJA Z ODLOŽENIM PRENOSOM LASTNINSKE PRAVICE (TO POMENI, DA SVOJE STANOVANJE/HIŠO PRODATE IN PREJMETE ZA TO KUPNINO V ENKRATNEM ZNESKU. KUPEC POSTANE LASTNIK NEPREMIČNINE ŠELE PO VAŠI SMRTI IN DO TAKRAT LAHKO BREZPLAČNO BIVATE V NJEJ).

Value 12217 Frequency
1 sploh ni sprejemljiva 630
2 ni sprejemljiva 159
3 niti-niti 37
4 je sprejemljiva 20
5 je zelo sprejemljiva 14
6 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 858.628 70 71.372

Valid range from 1 to 5

lroj LETO ROJSTVA SLEDI ŠE NEKAJ ZADNJIH VPRAŠANJ, KI SE NAVEZUJEJO NA VAS

KATEREGA LETA STE ROJENI? 19___

Value 12316 Frequency
999 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 908 22 22 19 65 45.617 45.615 10.117 10.09

Valid range from 19 to 65

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 12415 Frequency
1 OSNOVNA 194
2 POKLICNA 165
3 SREDNJA 357
4 VIŠJA ALI VISOKA 202
5 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 918.201 12 11.799

Valid range from 1 to 4

tipk1 KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE ...

Value 12514 Frequency
1 NA PODEŽELJU 425
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 277
3 V VEČJEM MESTU 100
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU 121
5 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 922.253 7 7.747

Valid range from 1 to 4

tipk2 ALI BIVATE...

ALI BIVATE …

Value 12613 Frequency
1 V STRNJENEM NASELJU 644
2 RAZPRŠENEM NASELJU 278
3 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 920.912 8 9.088

Valid range from 1 to 2

tipk3 ALI ŽIVITE... Odgovarjajo le tisti, ki so na vprašanje TIPK1 odgovorili, da živijo v drugem večjem mestu (3) oziroma v Ljubljani ali Mariboru (4).

ALI ŽIVITE …?

Value 12712 Frequency
1 ZNOTRAJ MESTA 114
2 NA OBROBJU MESTA 105
97 se ne nanaša 709
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 222.018 711 707.982

Valid range from 1 to 2

zap ZAPOSLITVENI STATUS

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLITVI. ALI STE …

Value 12811 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 55
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 45
3 SAMOZAPOSLEN 8
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 38
6 UPOKOJENEC 739
7 BREZPOSELN 20
8 DRUGO... 8
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 920.199 9 9.801

Valid range from 1 to 8

spol SPOL

SPOL

Value 12910 Frequency
1 moški 272
2 ženska 658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 930 0 0

Valid range from 1 to 2

regija Regija

V KATERI REGIJI PREBIVATE?

Value 1309 Frequency
1 POMURSKA 55
2 PODRAVSKA 124
3 KOROŠKA 40
4 SAVINJSKA 122
5 ZASAVSKA 28
6 SPOD.POSAVSKA 33
7 JV SLOVENIJA 66
8 OSREDNJA 213
9 GORENJSKA 103
10 NOTR.KRAŠKA 26
11 GORIŠKA 66
12 OBALNO KRAŠKA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 930 0 0

Valid range from 1 to 12

kraj_r Kraj

Kraj

Value 1318 Frequency
-1 Zakrita vrednost 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 930 0 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

veln2 Število prebivalcev (združeno)

Število prebivalcev (združeno)

Value 1327 Frequency
1 ->500 315
2 500-4000 259
3 4000-50000 214
4 NAD 50000 142
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 930 0 0

Valid range from 1 to 4

sequence SequenceNumber

Zaporedna številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 930 0 0 15 9404 4342.28 4320.419 2683.113 2655.141

Valid range from 15 to 9404

vzorec vzorec

Vzorec

Value 1345 Frequency
1 </