Percepcije slovenske integracijske politike

Basic Study Information

ADP - IDNo: PSIP03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PSIP03_V1
Main author(s):
 • Komac Miran
Co-workers:
 • Bešter, Romana
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Lukšič-Hacin, Marina
 • Medved, Felicita
 • Medvešek, Mojca
 • Milharčič Hladnik, Mirjam
 • Roter, Petra
 • Vrečer, Natalija
Data file producer:
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (Ljubljana, Slovenija; 2003)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Project number:

V5-0780-02 (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije)

Study Content

Keywords:

kakovost življenja, zaupanje ljudem, zadovoljstvo z življenjem, prosti čas, teritorialna navezanost, teritorialna pripadnost, diskriminacija na podlagi nacionalnosti, sprememba imena, nacionalna in etnična identiteta, etnična nestrpnost, odnos do priseljencev, jezik, spremljanje množičnih medijev, tuji množični mediji, religija, stališče o izgradnji džamije, zaposlitvene možnosti, materialni položaj gospodinjstva, zadovoljstvo z zaposlitvijo, kulturne aktivnosti, odnos do kulturnih društev etničnih/narodnih skupnosti, država rojstva, etnična/narodna pripadnost prijateljev, politična participacija, mnenje o pobudah za odpravo dvojnega državljanstva

Keywords ELSST:
PROSTI ČAS, PRISELJENEC, DRUŽBENA IZKLJUČENOST, SOCIALNO IZKLJUČENI, JEZIK, JEZIK, ŠOLA, KULTURA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
kakovost življenja
šola in jezik
mediji
religija
socio-ekonomski položaj
kultura
stiki
politična participacija
demografija


Abstract:

Namen raziskave je pridobiti stališča in mnenja priseljencev in potomcev priseljencev s prostora nekdanje Jugoslavije o njihovi družbeni vključenosti/izključenosti in zbrati podatke, ki predstavljajo kakovostno izhodišče za dograjevanje obstoječe slovenske integracijske politike. Raziskava je osredotočena na najštevilčnejšo populacijo neslovencev – priseljence in njihove potomce s prostora nekdanje Jugoslavije, ki imajo slovensko državljanstvo. Strukturiran vprašalnik je vključeval štiriindevetdeset vprašanj, razvrščenih v devet tematskih sklopov: kakovost življenja, šola in jezik, mediji, religija, socioekonomski položaj, kultura, stiki, politična participacija.

Methodology


Collection date: maj 2003 - julij 2003
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije, ki so po osamosvojitvi Slovenije oddali vlogo za pridobitev državljanstva in živijo na stalnem naslovu Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za narodnostna vprašanja

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Cilj je bil oblikovati vzorec, ki bi vključeval pripadnike vseh »novih« manjšinskih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije in bi pokrival vse slovenske regije. Vzorčni okvir so predstavljali prebivalci Republike Slovenije, ki so po osamosvojitvi Slovenije oddali vlogo za pridobitev državljanstva. Baza teh vlog, ki jih hranijo na MNZ, je sestavljena iz posamezno oštevilčenih spisov, ki pa lahko vključuje od ene do več vlog (npr. celotno družino), zato sta bili pri izboru upoštevani dve omejitvi: a) starostna omejitev; v vzorec so vključeni prebivalci rojeni med letom 1933 in 1984, b) če je bilo v vlogi zajetih več polnoletnih oseb, je bila izbrana tista, ki je imela zadnja v letu rojstni dan. Po izboru enot, jih je bilo potrebno še identificirati – čiščenje baze oziroma primerjava podatkov s podatki v Centralnem registru Slovenije.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PSIP03 - Percepcija slovenske integracijske politike [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 296
 • number of units: 1163

Variable list

ID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0 2 5020 1573.034 1006.837

Valid range from 2 to 5020

V1A POKLIC

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 22 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 28
2 NI POMEMBNA 48
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 131
4 POMEMBNA 399
5 ZELO POMEMBNA 518
9 B.O. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1B ETNICNA PRIPADNOST

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 31 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 199
2 NI POMEMBNA 263
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 345
4 POMEMBNA 207
5 ZELO POMEMBNA 103
9 B.O. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

ID id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0 2 5020 1573.034 1006.837

Valid range from 2 to 5020

V1A POKLIC

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 2295 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 28
2 NI POMEMBNA 48
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 131
4 POMEMBNA 399
5 ZELO POMEMBNA 518
9 B.O. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1B ETNICNA PRIPADNOST

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 3294 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 199
2 NI POMEMBNA 263
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 345
4 POMEMBNA 207
5 ZELO POMEMBNA 103
9 B.O. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1C SPOL

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 4293 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 274
2 NI POMEMBNA 270
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 311
4 POMEMBNA 167
5 ZELO POMEMBNA 79
9 B.O. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1D STAROSTNA SKUPINA

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 5292 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 138
2 NI POMEMBNA 228
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 342
4 POMEMBNA 303
5 ZELO POMEMBNA 98
9 B.O. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1E VERSKA SKUPNOST

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 6291 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 334
2 NI POMEMBNA 311
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 253
4 POMEMBNA 150
5 ZELO POMEMBNA 71
9 B.O. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1F POLITICNA STRANKA

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 7290 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 388
2 NI POMEMBNA 354
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 219
4 POMEMBNA 105
5 ZELO POMEMBNA 46
9 B.O. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1G JEZIKOVNA SKUPNOST

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 8289 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 181
2 NI POMEMBNA 231
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 232
4 POMEMBNA 331
5 ZELO POMEMBNA 133
9 B.O. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1H DRZAVLJANSTVO

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 9288 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 170
2 NI POMEMBNA 168
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 159
4 POMEMBNA 305
5 ZELO POMEMBNA 313
9 B.O. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1I DRUZINA

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 10287 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 43
2 NI POMEMBNA 45
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 76
4 POMEMBNA 261
5 ZELO POMEMBNA 699
9 B.O. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V1J KRAJEVNA PRIPADNOST

V1. Vsi pripadamo različnim družbenim skupinam. Prosimo vas, da vsako navedeno skupino označite v kolikšni meri je za vas pomembna.

Value 11286 Frequency
1 SPLOH NI POMEMBNA 117
2 NI POMEMBNA 150
3 NITI POMEMBNA NITI NEPOMEMBNA 252
4 POMEMBNA 380
5 ZELO POMEMBNA 227
9 B.O. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V2A DRUZINI,SORODNIKOM

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 12285 Frequency
1 NIC 9
2 MALO 70
3 PRECEJ 407
4 V CELOTI 650
9 NE VEM 13
99 B.O. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2B VECINI LJUDI, KI JIH POZNATE

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 13284 Frequency
1 NIC 66
2 MALO 494
3 PRECEJ 506
4 V CELOTI 45
9 NE VEM 25
99 B.O. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2C SLOVENSKI VLADI

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 14283 Frequency
1 NIC 308
2 MALO 496
3 PRECEJ 192
4 V CELOTI 42
9 NE VEM 98
99 B.O. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2D VERSKIM PREDSTAVNIKOM

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 15282 Frequency
1 NIC 498
2 MALO 386
3 PRECEJ 122
4 V CELOTI 32
9 NE VEM 95
99 B.O. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2E SOSEDOM

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 16281 Frequency
1 NIC 157
2 MALO 543
3 PRECEJ 347
4 V CELOTI 38
9 NE VEM 52
99 B.O. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2F LJUDEM KI PRIP. VASI E.S.

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 17280 Frequency
1 NIC 162
2 MALO 506
3 PRECEJ 245
4 V CELOTI 32
9 NE VEM 193
99 B.O. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2G MEDIIJEM

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 18279 Frequency
1 NIC 153
2 MALO 651
3 PRECEJ 282
4 V CELOTI 10
9 NE VEM 45
99 B.O. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2H SINDIKATU

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 19278 Frequency
1 NIC 351
2 MALO 488
3 PRECEJ 137
4 V CELOTI 20
9 NE VEM 132
99 B.O. 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 1

Valid range from 1 to 99

V2I KOLEGOM PRI DELU

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 20277 Frequency
1 NIC 71
2 MALO 404
3 PRECEJ 507
4 V CELOTI 57
9 NE VEM 75
99 B.O. 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 1

Valid range from 1 to 99

V2J POLITICNIM STRANKAM

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 21276 Frequency
1 NIC 594
2 MALO 383
3 PRECEJ 45
4 V CELOTI 5
9 NE VEM 100
99 B.O. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2K PREDPOSTAVLJENIM

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 22275 Frequency
1 NIC 191
2 MALO 479
3 PRECEJ 304
4 V CELOTI 51
9 NE VEM 88
99 B.O. 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2L POLICIJI

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 23274 Frequency
1 NIC 203
2 MALO 477
3 PRECEJ 320
4 V CELOTI 65
9 NE VEM 69
99 B.O. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2M SLOVENSKI VOJSKI

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 24273 Frequency
1 NIC 166
2 MALO 387
3 PRECEJ 345
4 V CELOTI 105
9 NE VEM 135
99 B.O. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V2N SODISCEM

V2. Ljudje moramo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko nanj zanesemo. V kolikšni meri vi zaupate naštetim:

Value 25272 Frequency
1 NIC 257
2 MALO 463
3 PRECEJ 265
4 V CELOTI 55
9 NE VEM 99
99 B.O. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V3 LESTVICA ZADOVOLJSTVA

V3. Kako ste sedaj zadovoljni s svojim življenjem na sploh. Prosimo, označite ustrezno polje.

Value 26271 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 36
2 36
3 108
4 304
5 283
6 215
7 ZELO ZADOVOLJEN 116
9 b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4A ZIVLJENJSKI STANDARD

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 27270 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 106
2 105
3 212
4 357
5 209
6 114
7 ZELO ZADOVOLJEN 35
9 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4B ZDRAVJE

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 28269 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 52
2 79
3 153
4 250
5 228
6 211
7 ZELO ZADOVOLJEN 168
9 b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4C ZAPOSLITVIJO

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 29268 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 119
2 57
3 150
4 233
5 204
6 147
7 ZELO ZADOVOLJEN 108
9 b.o. 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4D RAZMERAMI DOMA

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 30267 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 18
2 22
3 67
4 148
5 210
6 313
7 ZELO ZADOVOLJEN 341
9 b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4E SOSEŠČINO

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 31266 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 35
2 83
3 139
4 291
5 270
6 214
7 ZELO ZADOVOLJEN 94
9 b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4F DOHODKOM

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 32265 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 164
2 184
3 201
4 278
5 166
6 94
7 ZELO ZADOVOLJEN 34
9 b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4G PRAVICO DO POL. PARTI.

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 33264 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 117
2 150
3 225
4 278
5 151
6 85
7 ZELO ZADOVOLJEN 50
9 b.o. 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V4H IZOBRAZBO

V4. Sedaj pa vas prosimo, da poveste, kako ste zadovoljni z naslednjimi področji vašega življenja.

Value 34263 Frequency
1 ZELO NEZADOVOLJEN 69
2 88
3 196
4 247
5 228
6 187
7 ZELO ZADOVOLJEN 111
9 b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V5A s sorodniki

V5. Prosim povejte nam, s kom običajno preživljate prosti čas.

Value 35262 Frequency
1 nikoli 38
2 nekajkrat na leto 364
3 nekajkrat na mesec 285
4 nekajkrat na teden 403
5 b.o., ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 5

V5B s prijatelji

V5. Prosim povejte nam, s kom običajno preživljate prosti čas.

Value 36261 Frequency
1 nikoli 26
2 nekajkrat na leto 222
3 nekajkrat na mesec 448
4 nekajkrat na teden 399
5 b.o., ne vem 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 5

V5C sodelavci

V5. Prosim povejte nam, s kom običajno preživljate prosti čas.

Value 37260 Frequency
1 nikoli 273
2 nekajkrat na leto 442
3 nekajkrat na mesec 211
4 nekajkrat na teden 102
5 b.o., ne vem 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 5

V5D ljudmi iz cerkve, molilnice

V5. Prosim povejte nam, s kom običajno preživljate prosti čas.

Value 38259 Frequency
1 nikoli 731
2 nekajkrat na leto 153
3 nekajkrat na mesec 57
4 nekajkrat na teden 37
5 b.o., ne vem 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 5

V5E ljudje iz šp.kul. klubov

V5. Prosim povejte nam, s kom običajno preživljate prosti čas.

Value 39258 Frequency
1 nikoli 432
2 nekajkrat na leto 292
3 nekajkrat na mesec 163
4 nekajkrat na teden 100
5 b.o., ne vem 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 5

V5F pripad. iste etn.skup

V5. Prosim povejte nam, s kom običajno preživljate prosti čas.

Value 40257 Frequency
1 nikoli 414
2 nekajkrat na leto 249
3 nekajkrat na mesec 162
4 nekajkrat na teden 128
5 b.o., ne vem 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 5

V6 Dežela

V6. Če bi imeli možnost izbirati deželo, v kateri bi živeli, katero od navedenih bi izbrali?

Value 41256 Frequency
1 Avstrija 34
2 Bosna in Hercegovina 38
3 Crna Gora 8
4 Hrvaška 55
5 Italija 28
6 Kosovo 2
7 Makedonija 1
8 Nemcija 90
9 Slovenija 621
10 Srbija 21
11 drugo 197
12 b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 12

V6K

V6. Če bi imeli možnost izbirati deželo, v kateri bi živeli, katero od navedenih bi izbrali?

Value 42255 Frequency
1 Švica 48
2 Švedska 22
3 Avstralija 26
4 ZDA 16
5 Francija 11
6 Nova Zelandija 11
7 drugo 63
9 b.o. 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 966

Valid range from 1 to 7

V7A kraj rojstva

V7. Ali nam lahko poveste, kako tesno ste navezani na …

Value 43254 Frequency
1 nisem navezan 254
2 ne prevec tesno 395
3 tesno 282
4 zelo tesno 220
9 B.O. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V7B drzavo, kjer ste se rodili

V7. Ali nam lahko poveste, kako tesno ste navezani na …

Value 44253 Frequency
1 nisem navezan 230
2 ne prevec tesno 405
3 tesno 296
4 zelo tesno 208
9 B.O. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V7C drzavo, kjer se je rodila mati

V7. Ali nam lahko poveste, kako tesno ste navezani na …

Value 45252 Frequency
1 nisem navezan 272
2 ne prevec tesno 425
3 tesno 262
4 zelo tesno 175
9 B.O. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V7D drzavo,kje se je rodil oce

V7. Ali nam lahko poveste, kako tesno ste navezani na …

Value 46251 Frequency
1 nisem navezan 291
2 ne prevec tesno 432
3 tesno 249
4 zelo tesno 157
9 B.O. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V8A kraj, kjer živite

V8. Za katerega od navedenih prostorov bi rekli, da mu predvsem pripadate. S številko 1 označite prvi najpomembnejši prostor, s številko 2 pa drugi najpomembnejši prostor.

Value 47250 Frequency
1 prvi najpomembnejsi 503
2 drugi najpomembnejsi 81
9 b.o. 362
0 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 217

Valid range from 1 to 9

V8B regija, kjer zivite

V8. Za katerega od navedenih prostorov bi rekli, da mu predvsem pripadate. S številko 1 označite prvi najpomembnejši prostor, s številko 2 pa drugi najpomembnejši prostor.

Value 48249 Frequency
0 1
1 prvi najpomembnejsi 42
2 drugi najpomembnejsi 153
9 b.o. 415
Sysmiss 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 552

Valid range from 0 to 9

V8C Slovenija

V8. Za katerega od navedenih prostorov bi rekli, da mu predvsem pripadate. S številko 1 označite prvi najpomembnejši prostor, s številko 2 pa drugi najpomembnejši prostor.

Value 49248 Frequency
1 prvi najpomembnejsi 156
2 drugi najpomembnejsi 301
9 b.o. 370
Sysmiss 336
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 336

Valid range from 1 to 9

V8D Evropa

V8. Za katerega od navedenih prostorov bi rekli, da mu predvsem pripadate. S številko 1 označite prvi najpomembnejši prostor, s številko 2 pa drugi najpomembnejši prostor.

Value 50247 Frequency
1 prvi najpomembnejsi 61
2 drugi najpomembnejsi 173
9 b.o. 415
Sysmiss 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 514

Valid range from 1 to 9

V8E svet kot celota

V8. Za katerega od navedenih prostorov bi rekli, da mu predvsem pripadate. S številko 1 označite prvi najpomembnejši prostor, s številko 2 pa drugi najpomembnejši prostor.

Value 51246 Frequency
1 prvi najpomembnejsi 60
2 drugi najpomembnejsi 81
9 b.o. 429
Sysmiss 593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 593

Valid range from 1 to 9

V8F ne vem

V8. Za katerega od navedenih prostorov bi rekli, da mu predvsem pripadate. S številko 1 označite prvi najpomembnejši prostor, s številko 2 pa drugi najpomembnejši prostor.

Value 52245 Frequency
1 prvi najpomembnejsi 11
2 drugi najpomembnejsi 15
9 b.o. 438
Sysmiss 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
464 699

Valid range from 1 to 9

V9A prob. navezovanje stikov

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 53244 Frequency
1 nikoli 697
2 redko 342
3 pogosto 58
9 ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9B neenaka obravnava otroka v vrtcu/soli

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 54243 Frequency
1 nikoli 691
2 redko 218
3 pogosto 95
9 ne vem 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9C neenaka obravnava s strani sodelavcev

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 55242 Frequency
1 nikoli 590
2 redko 358
3 pogosto 118
9 ne vem 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9D neenaka obrav. pri iskanju zaposlitve

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 56241 Frequency
1 nikoli 658
2 redko 216
3 pogosto 140
9 ne vem 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9E tezave pri res. stan. probl

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 57240 Frequency
1 nikoli 722
2 redko 165
3 pogosto 111
9 ne vem 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9F strahom, da izgubite delovno mesto

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 58239 Frequency
1 nikoli 710
2 redko 197
3 pogosto 119
9 ne vem 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9G tezave pri urejanju zadev v javni upravi

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 59238 Frequency
1 nikoli 758
2 redko 219
3 pogosto 74
9 ne vem 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9H neenako obrav. s strani policije

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 60237 Frequency
1 nikoli 801
2 redko 150
3 pogosto 81
9 ne vem 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9I etnicna nestrpnost

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 61236 Frequency
1 nikoli 579
2 redko 343
3 pogosto 112
9 ne vem 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V9J neenakost pri pol part

V9. Odkar živite v Sloveniji, ali ste se zaradi svoje etnične/narodne pripadnosti soočili s/z:

Value 62235 Frequency
1 nikoli 668
2 redko 134
3 pogosto 50
9 ne vem 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10A rojen v Sloveniji

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 63234 Frequency
1 sploh ni pomembno 321
2 ne preveč pomembno 312
3 precej pomembno 255
4 zelo pomembno 236
9 b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10B slovensko drzavljanstvo

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 64233 Frequency
1 sploh ni pomembno 106
2 ne preveč pomembno 154
3 precej pomembno 365
4 zelo pomembno 507
9 b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10C večino življenja živi v Sloveniji

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 65232 Frequency
1 sploh ni pomembno 130
2 ne preveč pomembno 272
3 precej pomembno 416
4 zelo pomembno 310
9 b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10D govori slovenski jezik

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 66231 Frequency
1 sploh ni pomembno 59
2 ne preveč pomembno 98
3 precej pomembno 333
4 zelo pomembno 631
9 b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10E katolik

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 67230 Frequency
1 sploh ni pomembno 648
2 ne preveč pomembno 268
3 precej pomembno 92
4 zelo pomembno 100
9 b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10F spoštuje slov pol. instit,zakone

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 68229 Frequency
1 sploh ni pomembno 85
2 ne preveč pomembno 124
3 precej pomembno 366
4 zelo pomembno 553
9 b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10G se čuti Slovenca

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 69228 Frequency
1 sploh ni pomembno 147
2 ne preveč pomembno 183
3 precej pomembno 315
4 zelo pomembno 487
9 b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V10H vsaj eden staršev Slovenec

V10. Nekateri ljudje pravijo, da so spodaj našteta dejstva pomembna za to, da se posameznik opredeli kot Slovenec. Drugi pravijo, da niso pomembna. Kateri dejavniki so po vašem mnenju zelo pomembni, precej pomembni, ne preveč pomembni, sploh niso pomembni pri opredeljevanju posameznikov kot Slovencev?

Value 70227 Frequency
1 sploh ni pomembno 446
2 ne preveč pomembno 266
3 precej pomembno 232
4 zelo pomembno 183
9 b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V11 pomislili, da bi spremenili ime

V11. Ali ste kdaj pomislili, da bi vam bilo bolje, če bi spremenili ime oz. priimek v bolj slovensko zvenečega?

Value 71226 Frequency
1 nikoli 968
2 vcasih 149
3 pogosto 35
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V12 ste že spremenili ime

V12. Ali ste mogoče že spremenili svoje ime oz. priimek v bolj slovensko zvenečega?

Value 72225 Frequency
1 da 64
2 ne 1090
9 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V13 razlogi za spremembo imena

V13. Če ste spremenili svoje ime oz. priimek, ali nam lahko poveste zakaj?

Value 73224 Frequency
1 poroka 55
2 prilagoditev 7
3 pers_otrok 3
4 drugo 14
9 b.o. 1084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V14 poznate koga ki je spremenil ime

V14. Ali poznate koga, ki je spremenil ime oz. priimek v bolj slovensko zvenečega?

Value 74223 Frequency
1 poznam vec ljudi 101
2 poznam malo ljudi 441
3 ne poznam nikogar 604
9 b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V15 kako vrednotite svojo etni.prip.

V15. Kako vrednotite svojo etnično/narodno pripadnost?

Value 75222 Frequency
1 vedno sem bil ponosen 591
2 le vcasih sem ponosen 131
3 neopredeljen 373
4 moja et.prip me moti 41
9 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V16 etnična skupnost

V16. Kateri etnični/narodni skupnosti čutite, da pripadate?

Value 76221 Frequency
1 slovenski 288
2 hrvaški 138
3 srbski 122
4 bošnjaški 49
5 albanski 8
6 muslimanski 40
7 makedonski 6
8 neopredeljen 66
9 b.o. 275
10 crnogorski 7
11 Slo_drugi 52
12 relig_opre 59
13 neznano 35
14 ostalo 15
15 jugoslovan 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 15

V17A druzina

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 77220 Frequency
1 sploh ni pomemben 39
2 ni pomemben 38
3 niti pomemben niti nepomemben 67
4 dokaj pomemben 233
5 zelo pomemben 746
9 b.o. 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V17B sovrstniki, prijatelji

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 78219 Frequency
1 sploh ni pomemben 81
2 ni pomemben 115
3 niti pomemben niti nepomemben 243
4 dokaj pomemben 464
5 zelo pomemben 199
9 b.o. 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V17C sola

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 79218 Frequency
1 sploh ni pomemben 67
2 ni pomemben 106
3 niti pomemben niti nepomemben 208
4 dokaj pomemben 380
5 zelo pomemben 333
9 b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V17D verska skupnost

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 80217 Frequency
1 sploh ni pomemben 200
2 ni pomemben 196
3 niti pomemben niti nepomemben 274
4 dokaj pomemben 260
5 zelo pomemben 173
9 b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V17E mediji

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 81216 Frequency
1 sploh ni pomemben 144
2 ni pomemben 179
3 niti pomemben niti nepomemben 345
4 dokaj pomemben 307
5 zelo pomemben 114
9 b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V17F kulturna društva

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 82215 Frequency
1 sploh ni pomemben 97
2 ni pomemben 134
3 niti pomemben niti nepomemben 311
4 dokaj pomemben 386
5 zelo pomemben 171
9 b.o. 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V17G politicne stranke

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 83214 Frequency
1 sploh ni pomemben 223
2 ni pomemben 284
3 niti pomemben niti nepomemben 307
4 dokaj pomemben 195
5 zelo pomemben 76
9 b.o. 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V17H drugi

V17. Na oblikovanje etnične/narodne identitete vplivajo različni dejavniki. Kaj pa menite vi, kako so za oblikovanje etnične/narodne identitete pomembni naslednji dejavniki? Prosimo, da pomen vsakega od navedenih dejavnikov ocenite na lestvici, kjer 1 pomeni, da sploh ni pomemben, 5 pa pomeni, da je zelo pomemben.

Value 84213 Frequency
1 drugo 47
9 b.o. 1116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V18 etnicna nestrpnost

V18. Ali se vam zdi, da je danes, v primerjavi z obdobjem pred osamosvojitvijo Slovenije, med ljudmi v Sloveniji več, manj ali približno enako etnične nestrpnosti?

Value 85212 Frequency
1 vec 468
2 enako 341
3 manj 152
4 ne vem 194
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V19 prikrivanje etnicne pripadnosti

V19. Ali ste se kdaj znašli v situaciji, ko se vam je zdelo bolje, da prikrijete vašo etnično/narodno pripadnost?

Value 86211 Frequency
1 nikoli 672
2 vcasih 422
3 pogosto 58
9 b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20A Albanci

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 87210 Frequency
1 porocil 49
2 prijateljski stiki 263
3 sosede 278
4 sodelavce 188
5 nic skupnega 215
6 ne bi bilo v okolju 97
9 b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20B Avstrijci

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 88209 Frequency
1 porocil 139
2 prijateljski stiki 411
3 sosede 364
4 sodelavce 125
5 nic skupnega 33
6 ne bi bilo v okolju 10
9 b.o. 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20C Bošnjaki

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 89208 Frequency
1 porocil 152
2 prijateljski stiki 362
3 sosede 296
4 sodelavce 175
5 nic skupnega 62
6 ne bi bilo v okolju 30
9 b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20D Črnogorci

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 90207 Frequency
1 porocil 125
2 prijateljski stiki 371
3 sosede 316
4 sodelavce 147
5 nic skupnega 77
6 ne bi bilo v okolju 35
9 b.o. 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20E Hrvati

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 91206 Frequency
1 porocil 253
2 prijateljski stiki 394
3 sosede 276
4 sodelavce 112
5 nic skupnega 46
6 ne bi bilo v okolju 12
9 b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20F Italijani

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 92205 Frequency
1 porocil 166
2 prijateljski stiki 401
3 sosede 361
4 sodelavce 101
5 nic skupnega 44
6 ne bi bilo v okolju 16
9 b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20G Madžari

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 93204 Frequency
1 porocil 97
2 prijateljski stiki 368
3 sosede 404
4 sodelavce 122
5 nic skupnega 66
6 ne bi bilo v okolju 19
9 b.o. 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20H Makedonci

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 94203 Frequency
1 porocil 102
2 prijateljski stiki 379
3 sosede 345
4 sodelavce 157
5 nic skupnega 66
6 ne bi bilo v okolju 29
9 b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20I Muslimani

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 95202 Frequency
1 porocil 127
2 prijateljski stiki 326
3 sosede 273
4 sodelavce 164
5 nic skupnega 113
6 ne bi bilo v okolju 74
9 b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20J Romi

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 96201 Frequency
1 porocil 46
2 prijateljski stiki 242
3 sosede 239
4 sodelavce 151
5 nic skupnega 260
6 ne bi bilo v okolju 130
9 b.o. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20K Slovenci

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 97200 Frequency
1 porocil 567
2 prijateljski stiki 352
3 sosede 163
4 sodelavce 34
5 nic skupnega 2
6 ne bi bilo v okolju 2
9 b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V20L Srbi

V20. Ali nam lahko poveste, kako tesno bi se bili pripravljeni povezati s pripadniki naslednjih narodov, s katerimi živite v istem okolju?

Value 98199 Frequency
1 porocil 230
2 prijateljski stiki 352
3 sosede 251
4 sodelavce 128
5 nic skupnega 73
6 ne bi bilo v okolju 59
9 b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V21 poimenovanje

V21. V strokovni literaturi, v medijih in v javnosti se pojavljajo različni izrazi za poimenovanje ljudi iz prostora nekdanje Jugoslavije in njihovih potomcev, ki živijo v Sloveniji. Kako naj bi po vašem mnenju poimenovali to populacijo?

Value 99198 Frequency
1 novodobne nar sku 82
2 nove narodne skupnosti 126
3 nove manjšine 111
4 imigrantske skupnosti 22
5 etnicne skupnosti 261
6 drugo 71
7 ne vem 460
9 b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V22 etnična struktura soseščine

V22. Kako bi opisali etnično strukturo bližnje soseščine, v kateri živite?

Value 100197 Frequency
1 vecinoma Slovenci 649
2 enak delez Slov. in prip.et.skup 433
3 vecinoma pripad et./nar. skup. 65
9 b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23A znanje slov. jezika

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 101196 Frequency
1 sploh ni pomembno 4
2 ni pomembno 9
3 niti pomembno niti nepom 43
4 dokaj pomembno 264
5 zelo pomembno 826
9 b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23B zaposlitev

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 102195 Frequency
1 sploh ni pomembno 19
2 ni pomembno 30
3 niti pomembno niti nepom 126
4 dokaj pomembno 477
5 zelo pomembno 480
9 b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23C poroka s Slovencem/ko

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 103194 Frequency
1 sploh ni pomembno 141
2 ni pomembno 249
3 niti pomembno niti nepom 396
4 dokaj pomembno 217
5 zelo pomembno 119
9 b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23D pridobitev slov. državljan

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 104193 Frequency
1 sploh ni pomembno 27
2 ni pomembno 62
3 niti pomembno niti nepom 147
4 dokaj pomembno 318
5 zelo pomembno 569
9 b.o. 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23E prijatelji slov narod

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 105192 Frequency
1 sploh ni pomembno 65
2 ni pomembno 150
3 niti pomembno niti nepom 329
4 dokaj pomembno 397
5 zelo pomembno 173
9 b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23F politična aktivnost

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 106191 Frequency
1 sploh ni pomembno 274
2 ni pomembno 414
3 niti pomembno niti nepom 288
4 dokaj pomembno 107
5 zelo pomembno 32
9 b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23G katoliška veroizpoved

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 107190 Frequency
1 sploh ni pomembno 407
2 ni pomembno 346
3 niti pomembno niti nepom 216
4 dokaj pomembno 99
5 zelo pomembno 50
9 b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V23H drugo

V23. V kolikšni meri so po vašem mnenju pomembni naslednji dejavniki za vključevanje v slovensko družbo?

Value 108189 Frequency
1 drugo 85
9 b.o. 1078
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V24A Slovenci vzvišeni

V24. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 109188 Frequency
1 sploh se ne strinjam 57
2 v glavnem se ne strinjam 180
3 niti se strinjam niti se ne strinjam 352
4 v glavnem se strinjam 373
5 popolnoma se strinjam 164
9 b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V24B Slovenci ogroženi

V24. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 110187 Frequency
1 sploh se ne strinjam 127
2 v glavnem se ne strinjam 236
3 niti se strinjam niti se ne strinjam 317
4 v glavnem se strinjam 326
5 popolnoma se strinjam 125
9 b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V24C Slovenci ocitno nestrpni

V24. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 111186 Frequency
1 sploh se ne strinjam 82
2 v glavnem se ne strinjam 275
3 niti se strinjam niti se ne strinjam 414
4 v glavnem se strinjam 250
5 popolnoma se strinjam 103
9 b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V24D Slovenci prikrito nestrpni

V24. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 112185 Frequency
1 sploh se ne strinjam 67
2 v glavnem se ne strinjam 208
3 niti se strinjam niti se ne strinjam 325
4 v glavnem se strinjam 367
5 popolnoma se strinjam 155
9 b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V24E Slo. prijazni vendar jih ne sprejemajo

V24. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 113184 Frequency
1 sploh se ne strinjam 44
2 v glavnem se ne strinjam 151
3 niti se strinjam niti se ne strinjam 351
4 v glavnem se strinjam 425
5 popolnoma se strinjam 167
9 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V24F Slovenci sprejemajo kot enakopravne

V24. V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami:

Value 114183 Frequency
1 sploh se ne strinjam 206
2 v glavnem se ne strinjam 345
3 niti se strinjam niti se ne strinjam 405
4 v glavnem se strinjam 150
5 popolnoma se strinjam 27
9 b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V25A pametni

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 115182 Frequency
1 sploh se ne strinjam 9
2 ne strinjam se 55
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 525
4 strinjam se 426
5 v celoti se strinjam 82
9 ne vem 41
99 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25B zanesljivi

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 116181 Frequency
1 sploh se ne strinjam 20
2 ne strinjam se 102
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 495
4 strinjam se 424
5 v celoti se strinjam 64
9 ne vem 31
99 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25C iskreni

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 117180 Frequency
1 sploh se ne strinjam 45
2 ne strinjam se 177
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 625
4 strinjam se 205
5 v celoti se strinjam 40
9 ne vem 44
99 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25D delavni

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 118179 Frequency
1 sploh se ne strinjam 9
2 ne strinjam se 34
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 208
4 strinjam se 570
5 v celoti se strinjam 303
9 ne vem 19
99 b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25E pogumni

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 119178 Frequency
1 sploh se ne strinjam 40
2 ne strinjam se 153
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 507
4 strinjam se 314
5 v celoti se strinjam 82
9 ne vem 35
99 b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25F natančni

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 120177 Frequency
1 sploh se ne strinjam 8
2 ne strinjam se 39
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 339
4 strinjam se 532
5 v celoti se strinjam 174
9 ne vem 38
99 b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25G zaprti

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 121176 Frequency
1 sploh se ne strinjam 26
2 ne strinjam se 95
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 302
4 strinjam se 404
5 v celoti se strinjam 261
9 ne vem 41
99 b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25H individualisti

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 122175 Frequency
1 sploh se ne strinjam 14
2 ne strinjam se 80
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 383
4 strinjam se 355
5 v celoti se strinjam 176
9 ne vem 98
99 b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25I skopuški

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 123174 Frequency
1 sploh se ne strinjam 26
2 ne strinjam se 161
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 421
4 strinjam se 300
5 v celoti se strinjam 175
9 ne vem 46
99 b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25J hladni

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 124173 Frequency
1 sploh se ne strinjam 42
2 ne strinjam se 177
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 406
4 strinjam se 310
5 v celoti se strinjam 141
9 ne vem 57
99 b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25K bahavi

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 125172 Frequency
1 sploh se ne strinjam 52
2 ne strinjam se 212
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 423
4 strinjam se 258
5 v celoti se strinjam 116
9 ne vem 66
99 b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V25L nepošteni

V25. Navedli vam bomo nekaj značajskih lastnosti povprečnega Slovenca, vi pa nam povejte s katerimi lastnostmi se v celoti strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, ne strinjate ali sploh ne

Value 126171 Frequency
1 sploh se ne strinjam 178
2 ne strinjam se 412
3 niti se strinjam niti se nestrinjam 394
4 strinjam se 43
5 v celoti se strinjam 27
9 ne vem 76
99 b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V26 učenje jezika staršev

V26. Ali bi bilo po vašem mnenju dobro, da bi se otroci, katerim slovenščina ni materni jezik staršev ali enega od staršev, ta jezik učili?

Value 127170 Frequency
1 dobro bi bilo 634
2 ni potrebno pomemb. je slov 161
3 ni potrebno pomem je ang... 308
9 b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V27 ureditev ucenja jezika

V27. Kako bi po vašem mnenju moralo biti urejeno učenje jezika otrok, katerim slovenščina ni materni jezik staršev ali enega od staršev?

Value 128169 Frequency
1 ucenje j. v rednem šol. pr 258
2 ucenje j v dodatnih dejav 318
3 lastne šole 18
4 ucenje j v drustvih 122
5 jezik se naucijo doma 388
9 b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V28 seznanjanje s kul,zg,jez v šoli

V28. V kolikšni meri se po vašem mnenju otroci v šoli seznanjajo s kulturo, zgodovino, jezikom drugih etničnih/narodnih skupnosti, ki živijo v Sloveniji?

Value 129168 Frequency
1 prevec 19
2 ravno prav 329
3 premalo 642
4 nic 142
5 ne vem 4
9 b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V29 kje se šolajo otroci

V29. Ali nam lahko poveste, ali se vaši otroci šolajo v Sloveniji, v državah nastalih na prostoru nekdanje Jugoslavije ali kje drugje?

Value 130167 Frequency
1 v Sloveniji 820
2 na prostoru nekdanje Ju 12
3 drugje 4
4 nimam otrok 289
9 b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V30A ZSJ_ razumem

V30. Kako ocenjujete svoje znanje slovenskega jezika?

Value 131166 Frequency
1 slabo 2
2 ne preveč dobro 8
3 dobro 169
4 zelo dobro 964
9 b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V30B ZSJ_govorim

V30. Kako ocenjujete svoje znanje slovenskega jezika?

Value 132165 Frequency
1 slabo 1
2 ne prevec dobro 53
3 dobro 346
4 zelo dobro 728
9 b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V30C ZSJ_berem

V30. Kako ocenjujete svoje znanje slovenskega jezika?

Value 133164 Frequency
1 slabo 4
2 ne prevec dobro 23
3 dobro 288
4 zelo dobro 810
9 b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V30D ZSJ_pišem

V30. Kako ocenjujete svoje znanje slovenskega jezika?

Value 134163 Frequency
1 slabo 14
2 ne preveč dobro 102
3 dobro 360
4 zelo dobro 646
9 b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V31AA doma

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 135162 Frequency
1 da 516
9 ne 622
99 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31AB v vrtcu

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 136161 Frequency
1 da 260
9 ne 875
99 b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31AC v šoli

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 137160 Frequency
1 da 586
9 ne 552
99 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31AD na delovnem mestu

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 138159 Frequency
1 da 688
9 ne 450
99 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31AE na tečaju

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 139158 Frequency
1 da 168
9 ne 970
99 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31AF med prijatelji

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 140157 Frequency
1 da 663
9 ne 475
99 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31AG iz medijev

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 141156 Frequency
1 da 624
9 ne 514
99 b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31BA doma

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 142155 Frequency
1 da 793
9 ne 256
99 b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31BB v vrtcu

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 143154 Frequency
1 da 79
9 ne 970
99 b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31BC v šoli

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 144153 Frequency
1 da 379
9 ne 670
99 b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31BD na delovnem mestu

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 145152 Frequency
1 da 47
9 ne 1002
99 b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31BE na tečaju

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 146151 Frequency
1 da 8
9 ne 1041
99 b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31BF med prijatelji

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 147150 Frequency
1 da 191
9 ne 858
99 b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V31BG iz medijev

V31. Kje ste se naučili navedena jezika? (Možnih je več odgovorov.)

Value 148149 Frequency
1 da 179
9 ne 872
99 b.o. 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 99

V32A zakonec/partner

V32. V katerem jeziku se doma pogovarjate z navedenimi sogovorci?

Value 149148 Frequency
1 samo slovensko 585
2 vecinoma slovensko 139
3 v enaki meri slo_mjs 141
4 vecinoma mjs 91
5 samo v mjs 45
6 ni sogovornika 104
9 b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V32B z otroki

V32. V katerem jeziku se doma pogovarjate z navedenimi sogovorci?

Value 150147 Frequency
1 samo slovensko 536
2 vecinoma slovensko 160
3 v enaki meri slo_mjs 134
4 vecinoma mjs 39
5 samo v mjs 18
6 ni sogovornika 170
9 b.o. 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V32C z mamo

V32. V katerem jeziku se doma pogovarjate z navedenimi sogovorci?

Value 151146 Frequency
1 samo slovensko 217
2 vecinoma slovensko 83
3 v enaki meri slo_mjs 105
4 vecinoma mjs 168
5 samo v mjs 253
6 ni sogovornika 188
9 b.o. 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V32D z očetom

V32. V katerem jeziku se doma pogovarjate z navedenimi sogovorci?

Value 152145 Frequency
1 samo slovensko 184
2 vecinoma slovensko 71
3 v enaki meri slo_mjs 89
4 vecinoma mjs 142
5 samo v mjs 228
6 ni sogovornika 254
9 b.o. 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V32E s starimi starši

V32. V katerem jeziku se doma pogovarjate z navedenimi sogovorci?

Value 153144 Frequency
1 samo slovensko 117
2 vecinoma slovensko 23
3 v enaki meri slo_mjs 35
4 vecinoma mjs 109
5 samo v mjs 269
6 ni sogovornika 351
9 b.o. 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V32F z brati/sestrami

V32. V katerem jeziku se doma pogovarjate z navedenimi sogovorci?

Value 154143 Frequency
1 samo slovensko 288
2 vecinoma slovensko 87
3 v enaki meri slo_mjs 147
4 vecinoma mjs 144
5 samo v mjs 259
6 ni sogovornika 124
9 b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V33A znanje MJS_razumem

V33. Če vaš materni jezik ni slovenščina, kako ocenjujete znanje svojega maternega jezika oz. maternega jezika vaših staršev?

Value 155142 Frequency
1 slabo 5
2 ne prevec dobro 9
3 dobro 222
4 zelo dobro 842
9 b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V33B znanje MJS_govorim

V33. Če vaš materni jezik ni slovenščina, kako ocenjujete znanje svojega maternega jezika oz. maternega jezika vaših staršev?

Value 156141 Frequency
1 slabo 15
2 ne prevec dobro 76
3 dobro 315
4 zelo dobro 672
9 b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V33C znanje MJS_berem

V33. Če vaš materni jezik ni slovenščina, kako ocenjujete znanje svojega maternega jezika oz. maternega jezika vaših staršev?

Value 157140 Frequency
1 slabo 18
2 ne preveč dobro 58
3 dobro 287
4 zelo dobro 711
9 b.o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V33D znanje MJS_pišem

V33. Če vaš materni jezik ni slovenščina, kako ocenjujete znanje svojega maternega jezika oz. maternega jezika vaših staršev?

Value 158139 Frequency
1 slabo 39
2 ne preveč dobro 118
3 dobro 326
4 zelo dobro 591
9 b.o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34A Delo

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 159138 Frequency
1 nikoli 158
2 redko 408
3 pogosto 269
4 redno 142
9 b.o. 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34B Dnevnik

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 160137 Frequency
1 nikoli 214
2 redko 389
3 pogosto 205
4 redno 133
9 b.o. 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34C Jutarnji list

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 161136 Frequency
1 nikoli 608
2 redko 152
3 pogosto 30
4 redno 7
9 b.o. 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34D Sportske novosti

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 162135 Frequency
1 nikoli 492
2 redko 202
3 pogosto 101
4 redno 36
9 b.o. 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34E Večer

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 163134 Frequency
1 nikoli 449
2 redko 232
3 pogosto 95
4 redno 82
9 b.o. 305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34F Večernji list

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 164133 Frequency
1 nikoli 577
2 redko 193
3 pogosto 37
4 redno 7
9 b.o. 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34G Vjesnik

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 165132 Frequency
1 nikoli 672
2 redko 111
3 pogosto 7
4 redno 2
9 b.o. 371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34H Večernje novosti

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 166131 Frequency
1 nikoli 641
2 redko 122
3 pogosto 18
4 redno 4
9 b.o. 378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34I Sportski žurnal

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 167130 Frequency
1 nikoli 687
2 redko 69
3 pogosto 24
4 redno 8
9 b.o. 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34J Dnevni Avaz

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 168129 Frequency
1 nikoli 737
2 redko 42
3 pogosto 7
4 redno 1
9 b.o. 376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34K Oslobođenje

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 169128 Frequency
1 nikoli 719
2 redko 62
3 pogosto 7
4 redno 2
9 b.o. 373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34L Pobjeda

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 170127 Frequency
1 nikoli 740
2 redko 32
3 pogosto 4
4 redno 2
9 b.o. 385
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 0

Valid range from 1 to 9

V34M drugega

V34. Navedite, katere tiskane medije najpogosteje berete.

Value 171126 Frequency
1 Slovenske novice 191