Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia

Basic Study Information

ADP - IDNo: MEDZGR20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDZGR20_V1
Main author(s):
 • Pušnik, Maruša
Co-workers:
 • Bajrektarević, Amra
 • Bezovšek, Špela
 • Detiček, Nuša
 • Gradišnik, Sara
 • Horvat Jamšek, Kristina
 • Hrovat, Leja
 • Ivanič, Iva
 • Jelen, Lina
 • Jevšek, Mojca
 • Koglot, Anja
 • Kolbl, Melani
 • Kreuzer, Nina
 • Krušič, Tjaša
 • Masnec, Lana
 • Milić, Uroš
 • Nedeljković, Jana
 • Perko Rogelj, Zia
 • Recek, Katja
 • Rešek, Lara
 • Rihtaršič, Gal
 • Selaković, Urška
 • Sorajić, Katarina
 • Stajnko, Januša
 • Stergar, Ana
 • Udovč, Katja
 • Voropanov, Valerii
 • Zadravec, Daša
 • Zelko, Miha
 • Zupanec, Anita
Data file producer:
FDV - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Slovenija; 2020)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev. Zbiranje je potekalo v okviru predmeta Zgodovina medijev na Fakulteti za družbene vede.

Project number:

no information

Series:
 • MEDZG/Zgodovina medijev

  Raziskava o zgodovini medijev na slovenskih tleh v 20. stoletju, proučuje, kako so se razvijali (predvsem elektronski) mediji in kako so jih sprejeli in uporabljali potrošniki. Osredotoča se predvsem na vsakdanje rabe medijev in proučuje medijske potrošnike ter njihove "stare" rabe medijev. Podatki so zbrani s poglobljenimi intervjuji, z ciljem, da bi pridobili čim več podatkov o tem, kako so ljudje medije rabili nekoč. Gre za večletno raziskavo, ki jo izvajajo študenti in študentke v okviru predmeta Zgodovina medijev na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, in tekom let zbirajo podatke o različnih medijih v vsakdanjem življenju. Zajete teme so: radio, televizija, telefon, kino, videorekorder, walkman ter tudi zgodnja raba računalnikov. Gre za kulturno zgodovino medijev, ki vključuje podatke o spominih medijskih potrošnikov na njihove zgodnje rabe posamičnih medijev.

Study Content

Keywords ADP: zgodovina medijev, mediji, zgodovina, radio, množični mediji

Keywords ELSST:
MEDIJSKE ŠTUDIJE, MEDIJSKO POROČANJE, ZGODOVINA, RADIO

Topic Classification CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK
ZGODOVINA
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
RADIO


Abstract:

Namen raziskave je spoznati rabo radia v zgodovinski perspektivi v slovenskem prostoru in predvsem njegov pomen v vsakdanjem življenju ljudi v preteklosti. Raziskava izhaja iz teoretskih izhodišč medijskih in kulturnih študij. Proučuje radio kot medij, ki je vnesel korenite spremembe v vsakdanja življenja ljudi s svojim prihodom v 20. letih 20. stoletja in se množično razširil v naslednjih desetletjih. Cilj raziskave je rekonstruirati njegov pomen, vlogo in rabe v družbi v preteklosti. Kulturna zgodovina radia tako razkriva, kako so se v slovensko družbo usidrali množični mediji v 20. stoletju, kako so transformirali vsakdanja življenja ljudi in njihove domove in kako so napovedovali prihod medijske dobe z zgodnjo mediatizacijo slovenske družbe, ki jo je močneje pričel prav radio.

Methodology


Collection date: 20. marec 2020 - 30. september 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

V vzorec je bila izbrana oseba med sorodniki, prijatelji, sokrajani, ki je bila dovolj stara (priporočljivo nad 80 let), da se je lahko spominjala zgodnjih let radia na slovenskih tleh.

Excluded:

/

Data collected by:

Študentje pri predmetu Zgodovina medijev na Fakulteti za družbene vede v študijskem letu 2019/2020.

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Vsak študent je k sodelovanju povabil enega izmed starejših sorodnikov, prijateljev ali sokrajanov, priporočljivo starih več kot 80 let, ki so se lahko spominjali začetkov radia na slovenskih tleh.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Opazovanje na terenu z udeležbo

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 15 [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 16 [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 17 [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 18 [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 19 [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 20 [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 22 [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 23 [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 24 [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 25 [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 26 [Podatkovna datoteka]

File ID: F26

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 27 [Podatkovna datoteka]

File ID: F27

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 28 [Podatkovna datoteka]

File ID: F28

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Title of Data file: Zgodovina medijev, 2020: kulturna zgodovina radia. Intervju 29 [Podatkovna datoteka]

File ID: F29

Author of Data file: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. december 2020

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Pušnik, M. (2020). Zgodovina Medijev, 2020: Kulturna zgodovina radia [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MEDZGR20. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDZGR20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2020
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si